Könyvtár Információ Társadalom
Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára - Szemlék, hírek, kommentárok    angol zászló english flag  

KIT

Tartalomjegyzék

Praktikus

A könyvek, és ne a bútor látványa fogadja az olvasót

Hírek

8000 Ft beiratkozási díj egy évre Veszprémben!
Hazai könyvtárak -- megszemélyesítés helyett még csak kétirányú kapcsolat
Kell-e könyvtáros diplomával könyvtárban elhelyezkedni?
Főigazgatói pályázatok; nyilvánosság
Értetlenségüket fejezték ki...
A helyi közkönyvtár sava-borsa -- üzleti információtól munkakeresésig
Amerika sztárkönyvtárai -- öt kategóriában
Törvényi szabályozás a google könydigitalizálásáról?
E-könyvek igény szerint -- az OSZK is kínálja
Könyvtár a fejlécben -- Budapest Link Bar
Hagyományos és új üzletágak vetélkedése, kívül, belül -- 'papír kontra web'
Januárban indul a Márai-program
Országos és saját könyvtárfejlesztés a Miskolci Egyetemen
Szakdolgozati gondolatok -- Témaválasztás
Bontható a birminghami betonkönyvtár
Személyes versenyképességünk és az olvasás -- Hogyan segíthet a könyvtár?
A tévé is segíthet -- Olvasásnépszerűsítés a Minimaxon
Teljes könyvtári szolgáltatási spektrum -- díjat nyert az MTA megújult könyvtári portálja

Analógiák

Növekedett a bizalmi index -- könyvtárakra is vonatkozhat(na)
Felépítik a pálinkát -- akarat esetén a könyvtár is átpozícionálható lenne
Lojalitás-konferencia -- analógiás eljárásokkal (ppt-kkel)

Geek-szótár

Internetszleng -- brb, afk, dnd

Kisszínes

Mi van a Google mögött? -- Inside your search
Óriások jártak a Somogyiban
A kiállított Mezey Mária kiállítása
Az elégetett könyvek könyve
Magától feliratoz és fordít a YouTube -- videófilmek szövegében is keresni fogunk
Könyvtárvezető helyett ügyvezető igazgató
Igazi kulturális tér -- a hely szelleme a megújult Írók Boltjában
A külföld haragja avagy a magyarországi befektetői klíma
Megmondják, mi a helyénvaló olvasmány
PowerPointból videó
'A Marabut ösztönszerűen adtam magamnak, úgy jött, mint egy poén'
Gershwin-díj Paul McCartney-nak az amerikai Kongresszusi Könyvtártól
Restaurált Raffaello és Leonardo Da Vinci rajzok a Biblioteca Ambrosianaban

Információforrások

Mindroom -- híradókereső (tartalom és egyben üzleti modell)


A portálon kívülre mutató linkek a szerkesztés pillanatában élnek.
Ha ezt a szolgáltató megváltoztatja, a forrás nem válik elérhetővé.Praktikus

A könyvek, és ne a bútor látványa fogadja az olvasótFEL

Ennek fesztelenebb térélmény az eredménye. A figyelem a dokumentumokra irányul. A csupa polc-vég-lap látványa hivatali hangulatot ad a könyvtárnak. A mégis létező polcvégre függesztett ajánló hasznos lehet link A polcon található állományrészből kerülhet ide válogatás. Lehet ez a frissen érkezett művek ajánlója, az évszakhoz, évfordulóhoz stb. kötődő ajánlat is link
Talán ismert az a vicc, amelyik azt kérdezi, hogy miért van az elefántnak ormánya. Válasz a polcvégek ügyében tanulságos, mert így hangzik: Azért van az elefántnak ormánya, nehogy olyan hirtelen kezdődjön el az marha nagy állat. Egy kis kínáló a polc végén étvágyat gerjeszthet a 'marha nagy' választékhoz a polcon is link
Hírek

8000 Ft beiratkozási díj egy évre Veszprémben!FEL

A megyei közgyűlés múlt heti ülésén a korábbi ezernyolcszáz forintról nyolcezerre emelték a veszprémi felnőtt aktív keresők éves könyvtári beiratkozási díját. A háromszáznegyvennégy százalékos emelést az inflációval, a könyvtár fenntartási költségeinek növekedésével és az állami támogatás csökkenésével indokolták. A diákoknak, nyugdíjasoknak, gyesen lévőknek eddig is meglévő kedvezményt kiterjesztették a megye közigazgatási területén élő lakossági kedvezménnyel, amelybe nem értendőek bele a Veszprém Megyei Jogú Város területén élő személyek. Ennek indoka a Veszprémbe utazás költségeinek kompenzálása. A nyolcezres díj, a veszprémi és a vidéki felnőttek közötti négyszeres különbség sokakból megütközést váltott ki a megyeszékhelyen. A döntés indokairól és fogadtatásáról megkérdeztük az illetékeseket.


Hazai könyvtárak -- megszemélyesítés helyett még csak kétirányú kapcsolatFEL

Magán- és állami szektor elektronikus kapcsolata itthon és külföldön címmel jelent meg az Infinit hírlevél cikke. -- A hazai viszonyokkal és használati adatokkal tisztában vagyunk. A legtöbben már véleményt is alkottunk ezekről. Kérdés ugyanakkor, hogy előítéleteink mennyire állják meg helyüket, ha kitekintünk a nagyvilágba? Következzék két uniós tagállam, Németország és Nagy Britannia példája.
Az e-szolgáltatások közül 20 általános jellegű szolgáltatásra összpontosítunk, melyből 12 állampolgárok részére (első táblázat) és 8 vállalatok részére (második táblázat) nyújt ügyintézési lehetőséget. A szintek: 1. Információ közzététele, 2. Egyirányú kapcsolat (letölthető űrlapok), 3. Kétirányú kapcsolat (elektronikus űrlapok), 4. Ügyintézés (teljes elektronikus kezelés), 5. Megszemélyesítés (proaktív, automatikus). A magyar könyvtárak a 3-as, a német és angol könyvtárak a 5-ös szinten tartanak.


Kell-e könyvtáros diplomával könyvtárban elhelyezkedni?FEL

A munkaügyi adatbázisban szereplő diplomások jellemzően olyan munkákat is elvállalnak, amelyek alig vagy egyáltalán nem felelnek meg képzettségüknek, de több váltás után, egy-másfél éven belül megtalálják a neki való állást. A végzettségüknek megfelelő tevékenységhez ragaszkodók viszont hiába adják be tucatjával pályázataikat, rendre hoppon maradnak.
-- Haszon a könyvtári rendszernek, ha könyvtárosin kívüli tapasztalat is megtalálható benne. Ezt is segíti, ha nemkönyvtári tapasztalatot szereznek a munkavállalók könyvtári diplomával. Így arra is van mód, hogy annak értékét megtapasztalják a munkaerőpiacon. (MG)


Főigazgatói pályázatok; nyilvánosságFEL

Az OSZK főigazgatói pályázata körüli vélemények ráirányították a figyelmet a pályázatok nyilvánosságára. A Könyvtári Figyelő az utóbbi évtizedben közreadta a főigazgatói pályázatokat, így összevethetők az ígéretek és a megvalósítás (már amennyire ezt a számszerűsítés szintje támogatja). A mostani diskurzus kapcsán a Gondola is közreadta észrevételeit a nyilvánosság ügyében. A Könyvtári Figyelő ígéretet tett a két pályamű közreadására (bár az elektronikus világban lehet, hogy gyorsabb és közpénzkímélőbb megoldás az elektronikus publikálás). Monok István pályázata már olvasható is a Könyvtáros.com-on.
(Kívánatos lenne ezen felül, hogy máskor, más esetben más könyvtárvezetői pályázatok is nyilvánossá válnának. Legalább a nyerteseké.) (MG)


Értetlenségüket fejezték ki...FEL

Erőteljes szakmai sérelem érte a magyar könyvtárügyet. Nem folytathatja munkáját a nemzeti könyvtár főigazgatója, helyére mást neveztek ki. Azzal a Monok Istvánnal történik mindez, aki az elmúlt tíz esztendőben európai színvonalon megszervezte nemzeti könyvtárunk és a magyar könyvtárügy jelentős informatikai szolgáltatásait, aki közben töretlenül megtartotta a hagyományos kulturális örökségvédelem feladatkörét is, aki több tucatnyi nemzetközi együttműködést, országnak-világnak elhíresült kiállítást, értékes kiadványok sokaságát segített megszületni. Azzal a könyv-, könyvtár- és művelődéstörténész tudóssal esik meg ez, aki mindezen szerteágazó irányítói, szervezői és kulturális diplomáciai tevékenysége mellett tudományterületeinek egyik legjelentősebb alakjaként is ismert, mind a hazai, mind pedig az európai szakmai színtéren. A nemrég számára magas állami kitüntetést osztó kéz most megvonta a bizalmat az ereje teljében lévő tudóstól, vezetőtől. Eddigi partnerként, kollégaként értetlenül állunk a döntés előtt.
-- Az OSZK eddig nagy hangsúlyt fektetett a múlt örökségének ápolására. A nagyobb publicitást kapó elektronikus projektek -- pl. a MEK -- külön brandként futottak. Ha a brit nemzeti könyvtár felől közelítünk, akkor mintha eddig hiányoztak volna a széles közönséget célzó, illetve az üzleti közösségnek szolgáltatást kínáló -- illetve azokat módszeresen bevonó tevékenységek. Monok István pályázatában olvashatók bizonyos lépések az átpozícionálás irányába, Sajó Andrea pályázata a szerkesztés pillanatában még nem (köz)ismert. Feltehetően változás következik, ám nehéz a jövőt megmondani, főképpen, ha tartózkodunk a személyes vonatkozások minősítésétől. (MG)
-- Sándor Klára képiselő a parlamentben kérdezett; Hiller István válaszolt.


A helyi közkönyvtár sava-borsa -- üzleti információtól munkakeresésig FEL

Az US News cikke a közkönyvtár elektronikus kínálatát köti csokorba: audio- és e-könyvek, források örökség és genealógia témájában, cikkadatbázisok, üzleti kutatás, oktatás és felkészülés a munkavállalásra, gyerek-dolgok. -- Az ilyen és hasonló felsorolás nemcsak a használóknak, hanem a könyvtárosoknak is hasznos. Sajnos túl gyakori, hogy akár könyvtáron belül is ellentmondó információk keringenek a saját szolgáltatásokról, pl. ki, hogyan veheti igénybe, mikor van nyitva stb. Azon is érdemes eltöprengeni, hogy miért esett vissza az üzleti szolgáltatásokkal kapcsolatos közkönyvtári lendület a kilencvenes évek derekára. (MG)


Amerika sztárkönyvtárai -- öt kategóriábanFEL

A Library Journal közkönyvtárakat rangsoroló Közkönyvtári Szolgáltatás 2009 LJ indexe 258 sztárkönyvtárat azonosított. Az index létrehozása Keith Curry Lance és Ray Lyons nevéhez fűződik és 7268 közkönyvtárat rangsorol. A legjobb könyvtárak valamennyi csoportban öt, négy vagy három csillagot kapnak. A szempontok: forgalom, látogatások száma, programokban való részvétel, internet-használat. Az eredményeket kilenc kategóriában hozták nyilvánosságra. Valamennyi résztvevő könyvtár (akár sztár, akár nem) profitálhat a rangsorolásból: tanulhat társaitól, kiterjesztheti szolgáltatásait a közösségekre, tudatosabbá teheti működését, és fejlesztheti pénzügyi hátterét. És hogy mit tanulhatunk az indexből? Az eredmények szerint fontos tényező a könyvtári közösség milyensége, demográfiája, a szervezés/finanszírozás, valamint a vezetés/menedzselés. Mindhárom területen konkrét példákról is olvashatunk. (ref.: K-M.A.)


Törvényi szabályozás a google könydigitalizálásáról?FEL

Jeanette Hofmann hálózatkutató szimpatikusnak tartja a Google könyvdigitalizálási projektjét, de ugyanakkor tart is a konszern monopolhelyzetétől. A szakember véleménye szerint éppen azért kellene megalkotni egy Google-törvényt, hogy meg lehessen akadályozni a cég monopolhelyzetének kialakulását. 'A kiadóknak, az olvasóknak és a szerzőknek egyaránt érdekük, hogy megvalósuljon a könyvek digitalizálása és hogy az így megőrizendő kiadványokhoz minél könnyebben lehessen hozzáférni. A tudás ugyanis csak így terjedhet el széles körben. Az időszakosan elfogyott könyvek esetében a szerzőknek és az olvasóknak is érdekük, hogy ezek újra elérhetőek legyenek. A kiadók viszont először számolnak, hogy nekik egy új sorozat piacra dobása megérné-e.' -- tette hozzá.


E-könyvek igény szerint -- az OSZK is kínáljaFEL

Az Európai Unió által létrehozott projekt (Digitization on Demand vagyis Digitalizálás igény szerint) keretein belül (2006-2008) az EOD (E-books on Demand, E-könyvek igény szerint) szolgáltatás tíz ország több mint 18 könyvtárában vehető igénybe. Az EOD lehetővé teszi a használók számára, hogy szabadon terjeszthető könyveket pdf-formátumú e-könyvként rendeljenek meg. A kért könyveket digitalizálják, elektronikus könyvként szolgáltatják, és hosszú távon megőrzik egy elektronikus könyvtárban. Az EOD szolgáltatást hálózaton keresztül valósítják meg. Az adott könyvtár felelős a rendelés feldolgozásáért és a digitalizálás folyamatáért. Egy webes elérésű központi adatbázis segítségével történik a megrendelés, a megrendelőhöz való eljuttatás, az elektronikus fizetés és az automatikus szövegfelismerés (még a régi és gót betűs szövegek esetében is). A hálózati együttműködés előnye, hogy egyrészt az egyes könyvtárak terhei csökkennek, másrészt a használó illetve a nagyközönség elismeri és értékeli az EOD szolgáltatást.
-- Bér-digitalizálást pl. az OSZK is kínál. A következő lépés lesz talán, hogy a jogdíjfizetés menedzselésével elvileg bármely e-könyv, vagy gyorsnyomtatott változatának kiadását vállalja a szolgáltató. Akár egy könytár is. (MG)


Könyvtár a fejlécben -- Budapest Link BarFEL

Jön a BKV új honlapja, ami kicsit tetszik, kicsit nem, lényeg hogy lesz, meg új, meg olcsóbb. Ami érdekesebb, hogy a fejlécben vagy helyette megjelent az a csík, ami a minisztériumoknál, magyarország.hu-n az OKM honlapján is, mégpedig a budapesti helyi hivatalok, intézmények, szolgáltatások oldalaival. Csekkoltam, ott az FSZEK...


Hagyományos és új üzletágak vetélkedése, kívül, belül -- 'papír kontra web'FEL

Az üzleti életben sem sokkal zökkenőmentesebb a hagyományos és az új médiára épülő üzletágak közötti viszony, bár a közös üzleti érdek könnyebben racionalizálja a munkatársakat. A médiumok konvergenciájában a lapkiadó videótudósításokat kínál (pl. Figyelő link melynek októberben megháromszorozódott videókínálata, a NOLtv link Origó), a tv hírportált üzemeltet (pl. Híradó.hu link blogokat, vagy éppen állásportált nyitnak. Érdekes, hogy ezek használói táborában (is) jól kimutatható az életkor szerinti hasadás. Egészen más tábor nézi a tv-t, illetve ugyanazon tv hírportálját. És nem is biztos, hogy mindenki szeretné korábbi pozícióját őrizgetni. Az MTV pl. szívesen szállítana be videós portáloknak -- hangzottak el az eFestiválon. (MG)


Januárban indul a Márai-programFEL

Jövőre egymilliárd forint állami támogatással bővül a hazai, idén eddig recessziót mutató könyvpiac -- jelentették be tegnap a Nemzeti Kulturális Alapnál (NKA), miután a szervezetet irányító főbizottság döntött az úgynevezett Márai-program beindításáról. Harsányi László, a testület elnöke hangsúlyozta, a hazai könyvkultúra majd' minden szereplője nyer az évente ismétlődő programmal. A döntés szerint a hazai és határon túli magyar könyvkiadók az elmúlt három évben elkészült köteteikkel pályázhatnak az NKA-nál, ahol a könyvtári szakkollégium által létrehozott szakértői testület kiválaszt ezer címet. E listáról rendelhet tetszés szerint az előre kijelölt mintegy hatszáz nyilvános könyvtár (ez a hazai könyvtári hálózat fele). A listát fokozatosan frissítik, hogy a könyvtárlátogatók az új műveket ismerhessék meg. Harsányi leszögezte: nem a könyvtáraknak járó eddigi könyvbeszerzési támogatásokat akarják kiváltani, a bibliotékákat fenntartók erre tekintettel nem csökkenthetik eddigi kereteiket. A hazai könyvtári hálózat jelenleg mintegy hatmilliárd forintot költ dokumentumok beszerzésére, ebből több mint hárommilliárd megy el könyvekre. Ez azt jelenti -- ha az összeg valóban nem csökken --, hogy a Márai-program révén évente harmadával növekedhet a látogatókra költött összeg, ennyivel több könyv lesz a bibliotékákban. Az új mecenatúra a kortárs magyar szépirodalmat, ismeretterjesztő- tudományos és szakkönyveket, gyerek- és ifjúsági műveket részesíti előnyben. Népszerű szórakoztató könyveket, lektűröket és tankönyveket nem fognak fölvenni a listára.
-- Kommentár a Könyvtáros.com-on


Országos és saját könyvtárfejlesztés a Miskolci EgyetemenFEL

Országos és helyi elektronikus könyvtári szolgáltatások fejlesztése kezdődik a Miskolci Egyetem (ME) Könyvtár, Levéltár, Múzeumában - jelentették be a projektet november 24-én. A csaknem 200 millió forintos európai uniós támogatás több országos könyvtári adatbázis összehangolására, oktatástörténeti és szemantikai webportálok létrehozására, valamint nagy mennyiségű könyvtári dokumentum adatbevitelére is lehetőséget teremt.


Szakdolgozati gondolatok -- TémaválasztásFEL

A munkát kereső könyvtároshallgatók gyakori problémája, hogy nincsen gyakorlatuk, referenciájuk. Pedig a szakdolgozat is lehet az, ha az alább felsoroltak közül több is igaz rá:
- témája kurrens (pl.: a Kiskun-alsói könyvtár története helyett: a Kiskun-alsói könyvtár jövője)
- neves intézményben /-ről /támogatásával írta
- interdiszciplináris, pl. 'Web2 a könyvtárban' helyett: 'Mely web2-es alkalmazások terjednek a könyvtárakban és miért?'
- van benne saját kutatás (az irodalomkutatáson túl)
- többszerzős mű (mert együttműködési készségre utal)
- külföldi partnerrel írt / külföldi helyszínen írt
- a megcélzott munkahely profiljával egyező téma.


Bontható a birminghami betonkönyvtárFEL

Nem kap műemléki védelmet a Birmingham City Library, Európa legnagyobb városi közkönyvtára. Az 1974-ben épült, brutalista háznak nem kis szerep jutott abban, hogy Birmingham nemrég elnyerte a szigetország legcsúfabb városának nem túl megtisztelő címét. A városvezetés lebontatná a könyvtárat, amelyet az English Heritage örökségvédő szervezet javasolt védelemre.


Személyes versenyképességünk és az olvasás -- Hogyan segíthet a könyvtár?FEL

Az olvasni tudás olyan készség, amely nélkül nem boldogulunk a világban. A könyvtárak a XXI. században is a tudás tárházát jelentik, mégpedig igazodva a modern világhoz. Nagy Attila olvasáskutató szerint leegyszerűsítve azt mondhatjuk, akkor olvas tökéletesen valaki, ha egy szövegből első olvasásra azonnal ki tudja szűrni az információkat, összefüggéseket, illetve válaszokat. A modern világban a szövegértés a személyes versenyképesség alapfeltétele. Ugyanígy vélekedik erről Liebhauser János, az Illyés Gyula Megyei Könyvtár igazgatója is. Mint mondja, ezért lenne nagyon fontos az olvasást olyan szinten elsajátítani, hogy ne csak a tudás, az információ megszerzését szolgálja, hanem a szórakozást is. Az iskola dolga, hogy megtanítsa az embereket olvasni, a könyvtáré pedig az, hogy hozzájuttassa az olvasó embert a felhalmozott tudáshoz, kultúrához. A megyei könyvtár számos rendezvénnyel hívja fel a figyelmet szerzőkre, művekre, kulturális eseményekre. Mindezzel az a cél, hogy felkeltsék a figyelmet a művelődés iránt, és mindehhez felajánlják azokat a lehetőségeket, amelyeket a könyvtár kínálhat. Mint az igazgató hangsúlyozta, tévedés, hogy az olvasáskultúra és a számítástechnika egymás ellenségei. Annál is inkább nem igaz ez, mert aki használni tudja a számítógép, az internet adta lehetőségeket, az olvasni is jól tud. Az igazi probléma nem a számítógép léte, használata, hanem az, ha egyáltalán nem művelődnek az emberek. A számítógép ugyanis nemcsak szórakozásra, hanem művelődésre is kiválóan alkalmas. Az olvasás igazi konkurenciája inkább a televízió, amely passzív befogadóvá teszi a nézőt. A mai fiatalok, akiket szokás google-generációnak nevezni, az ismereteik nagy részét már számítógépen keresztül szerzik. Az interneten felhalmozott információ-tárházzal pedig az a gond, hogy strukturálatlan tudáshalmaz. Kell valamiféle eligazodási képesség, amellyel ezt hatékonyan használni tudja valaki. S kell egy mérce, amely szervezi, hitelesíti és minősíti ezt a tudáshalmazt. Ebben segítséget nyújtani szintén a könyvtárak feladata, amelynek meg is felelnek. A könyvtárak szerepe, feladata változik a világgal együtt. De alapvető funkciója megmarad. A kultúra, a tudás átadásához kellenek a hordozóeszközök, és a könyv, mint formátum, állandó. Vannak olyan művek, alkotások, amelyek könyv formátumban az igaziak. Legyen szó művészeti albumokról, vagy irodalmi művekről. Ahogy a színházak és a mozik sem tűntek el a tévé térnyerésével, a könyvtárakat sem fenyegeti ez a veszély a számítógépek elterjedése miatt. A könyv, a könyvtár szerepe átértékelődik, valamilyen szintű szelekció is lehetséges, de egy biztos: olyan világ, ahol nem kell olvasni, nem lesz. A könyvtár pedig továbbra is az a hely marad, ahol korlátozás, megkötöttség nélkül, vagyoni helyzettől függetlenül mindenki hozzáférhet ahhoz a tudáshoz, alkotáshoz, információhoz amelyet az emberiség felhalmozott, és amely hiteles és értékes.


A tévé is segíthet -- Olvasásnépszerűsítés a MinimaxonFEL

Folytatódik a Minimax 'Te már olvastad?' szlogenre épülő kezdeményezése, a népszerű gyermekcsatorna továbbra is a könyvek szeretetére és újra felfedezésére buzdítja a gyermekeket és a szülőket. A májusig tartó kampány sokféle játékra ad lehetőséget a család minden tagjának. A könyvtárakban még tart az örökbefogadási akció, és a Minimax meghosszabbított határidővel várja a gyerekek kedvenc könyvei alapján készült olvasónaplókat, illetve rajzokat. A beérkezett pályamunkákat Berg Judit író és Sándor Csilla, a Csodaceruza című újság főszerkesztője bírálja majd el. Novemberben szeretnénk megtalálni a legmesésebb osztályt, e programunk keretében Lackfi János egyik meséjét fejezhetik be kedvük szerint az általános iskolások. Decemberben pedig a gyermekek és pedagógusok minden kreativitására szükség lesz, hiszen elkészíthetik/leforgathatják az általuk kiválasztott könyv filmváltozatát, amellyel értékes nyereményekért versenyezhetnek. A kampányban sok könyvtár és könyvkiadó is részt vesz, emellett ismert emberek, színészek, sportolók is hozzájárulnak az olvasás népszerűsítéséhez a gyermekek és szüleik körében.


Teljes könyvtári szolgáltatási spektrum -- díjat nyert az MTA megújult könyvtári portáljaFEL

Az MTA Könyvtára megújult honlapjának jól áttekinthető, felhasználóbarát működéséért és a honlap kiváló minőségű, igényes megvalósításáért a Magyar Minőség Társaság és a Magyar Tartalomipari Szövetség Magyar Minőség Portál Díját 2009-ben az MTA Könyvtárának ítélték. Az elismerést Náray-Szabó Gábor akadémikus, az MTA Könyvtárunk főigazgatója és Ivánka Gábor, a honlapot tervező és kivitelező VISUALIA kreatív igazgatója vette át. Az interaktív szolgáltatásokat is kínáló, néhány hónapja működő új webes felületet a felhasználók igényeit figyelembe véve alakították ki azzal a céllal, hogy a további tervezett fejlesztések eredményeként a katalógustól a digitális gyűjteményeken át az elektronikus szolgáltatásokig és a web 2.0-es funkciókig a könyvtári szolgáltatások teljes spektruma egyetlen webhelyről, jól áttekinthető logikai struktúrában váljon elérhetővé a könyvtárhasználók számára. Ezt a fejlesztőmunkát ismerte el a könyvtár pályázatát bíráló testület, amikor értékelésében kiemelte az intézmény küldetésnyilatkozatában foglaltakat: 'Az 1826-ban alapított Akadémiai Könyvtár hagyományos értékeit megtartva, a kor követelményeinek megfelelő informatikai háttérrel egyre szélesebb körben bocsájtja rendelkezésre gyűjteményét és szolgálja a tudományos kutatást.' A könyvtár honlapja: link
Analógiák

Növekedett a bizalmi index -- könyvtárakra is vonatkozhat(na)FEL

Némileg ellentmondó híreket hallani a válság bekövetkezte utáni könyvtárhasználatról. Van, aki szerint enyhe visszaesésből némi növekedés, mások szerint további enyhe csökkenés tapasztalható. A kereskedelemben folyamatosan, több eszközzel mérik a várható fogyasztást, pl. fogyasztói bizalmi index, beszerzési menedzser index. Lehet, hogy a könyvtárak számára is érdemes lenne hasonlót mérni. Meg lehetne tudni belőle, hogy egy elfogyasztott pályázati pénzmennyiség mennyiben változtatta a használói hozzáállást. Lehet, hogy hatékonyabb lenne így a közpénzfelhasználás. (MG)
Magyarországon 6 ponttal javult a Fogyasztói Bizalmi index idén októberben, áprilishoz képest.
Így 58 pontos a legfrissebb magyar mutató, amely azonban még mindig messze van a válság előtti szinttől. A javulás beleillik a pozitív nemzetközi trendbe. A Nielsen piackutató vállalat Globális Fogyasztói Indexe ugyanis 54 országban átlagosan 77 pontról 86-ra emelkedett, a fél évvel korábbi felméréshez viszonyítva.


Felépítik a pálinkát -- akarat esetén a könyvtár is átpozícionálható lenneFEL

A folyamat első lépéseként felmérték a hazai piacot annak érdekében, hogy a pálinkához kapcsolódó üzenetek a valós igények ismeretén alapuljanak, és alkalmasak legyenek a célcsoport hatékony megszólítására. A 2008-as kampány célja minderre alapozva a pálinka imázsának átalakítása volt, vagyis az italhoz köthető negatív megítélések leválasztása.
Az idén a pálinka fogyasztásának új alapokra helyezése, az ital divatossá, trendivé tétele fogalmazódott meg legfontosabb célkitűzésként. A kampány egyik eszközeként hamarosan elérhető lesz az úgynevezett Pálinkajellemek összeállítás, amelynek segítségével mindenki megtalálhatja a személyiségéhez leginkább passzoló pálinkafajtát.
A decemberben megrendezendő Pálinkaakadémia és mixerverseny pedig az ital széles körű felhasználhatóságát kívánja bizonyítani. A rendezvényen az ország leghíresebb mixerei mutatják majd be egy-egy eredetvédett pálinkára kreált koktélkülönlegességeiket.


Lojalitás-konferencia -- analógiás eljárásokkal (ppt-kkel)FEL

A vállalatoknak van karmája, a felbosszantott ügyfél pedig szinte rögtön otthagyja a szolgáltatót -- hangzott el a Kreatív Csoport szervezésében zajlott Ügyféllojalitás konferencián. Tudósítás, előadások és fotók itt. Az ügyfeleknek az alábbi tanácsokat is adta a Karmamédia vezetője: adj és ne kérj, viselkedj rendesen -- ezen belül pedig légy figyelmes, ne hazudj, ha hibázol, ismerd el. Ha az ügyféllel nem foglalkozik megfelelően a vállalat, akkor megeshet, hogy úgy jár, mint a United Airlines, amelytől egy éven át hiába próbált kártérítést szerezni egy férfi. Bódogh Attila, a Nextent üzletfejlesztési menedzsere előadásában arra figyelmeztetett, hogy ha a fogyasztót például egy szolgáltatás felbosszantja, akkor nem áll sok idő a megtartására, mert ilyenkor 24-72 órán belül is képes szolgáltatót váltani az ügyfél.
Geek-szótár

Internetszleng -- brb, afk, dndFEL

brb (be Right back) -- mindjárt jövök, azonnal itt vagyok
afk (away from keyboard) -- távol a billentyűzettől, nincs a gépnél
dnd (do not disturb) -- ne zavarj
Kisszínes

Mi van a Google mögött? -- Inside your searchFEL

Régóta sejtettem, hogy mi lehet a Google mögött -- s ez a sejtésem most be is igazolódott. Pillants be te is a keresőóriás életébe az Inside your search segítségével! :) link


Óriások jártak a SomogyibanFEL

Nézd, még nálunk is pinduribbak! -- ámultak a szegedi Somogyi-könyvtár szombati gyerekvendégei, amikor megelevenedtek az asztalon a tündérmese bábszereplői. A mesélő Kiss Ági az olvasópalántákat is óriásokká varázsolta: két copfos kislány karjaiból háztető emelkedett, egy szálfa termetű apuka meg fává változott. Roland bácsi és Margit meséjében táncra perdültek a bábok, odaégett a káposztaleves, kisvártatva pedig vándorútra kelt a legkisebb fiú, hogy szerencsét próbáljon. Így amikor a kicsik megpillantották Behemótot, az óriást, már nem is csodálkoztak: épphogy akkorára nőtt, mint ők. A bábmese tündére viszont nem számított ilyen meglepetésre, rózsaszín ruhácskájában ájultan esett le az asztal széléről. Korábbi cikkünk a témában: 2009/40., nov. 11. A Mese útja -- óriások lesznek a Somogyi könyvtárban link


A kiállított Mezey Mária kiállításaFEL

Van is meg nincs is kiállítás Mezey Mária születésének 100. évfordulójára a Széchenyi Könyvtár Színháztörténeti Tárának előszobájában elnyúló kartotékszekrények folyosóján, az olvasóterembe áttört fal két-három vitrinbeugrójában. Mai pénzben harmadrangú színészek emlékezete köré szobrot, színházelnevezést, emléktáblát, szavalóversenyt, évente leperkálandó díjat, nyüzsgő mozgalmat fujtat a baráti kedvezés. Mezey, színjátszásunk egyik valóban nagyja adminisztratívan ellenőrizhetően kapott emlékkiállítást, mintegy kötelező főhajtást, néhány plakátot, valamint a könyvtár szabadpolcairól levette, szamárfülesre forgatott, pöcsétes, meggyűrt, történelemviselten elhordott Színházi Élet címlapokat meg némi fényképet (többnyire a háború utáni Belvárosi Jacobowszky és az ezredes -- megbukott -- előadásából).


Az elégetett könyvek könyveFEL

Az alábbi részlet Volker Weidermann Az elégetett könyvek könyve című rendhagyó irodalomtörténetének a Bevezetőjéből való. A szerző 1969-ben született, jelenleg a Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung irodalmi szerkesztője és tárcarovatának vezetője. Hogy miért rendhagyó irodalomtörténet Az elégetett könyvek könyve? Mert nincsenek benne műelemzések és értékelések. Ezt elvégezték és továbbra is elvégzik majd más irodalomtörténeti munkák. A könyv törzsszövege 94 német nyelvű és 37 más nemzetiségű (amerikai, jiddisül író amerikai, orosz, francia, cseh, japán), Németországban elégetett könyvű író életrajzát közli, valamint egy-egy rövid részletet valamelyik művükből. Weidermann könyvének célja 'az elfelejtett műveket kiragadni a felejtésből, a könyvégetők győzelmét vereséggé változtatni, a hajdani könyveket új megvilágításba helyezni, és számtalan író életének drámai történetét újraírni. Életeket, amikor dönteni kellett, életeket, amelyeket kettészakított az a májusi éjszaka, a könyvégetések éjszakája.' Olyan éveket idéz fel ez a könyv, 'amikor az emberek egyszerűen elvesztek. Jeltelenül, nyomtalanul. Könyvem legnagyobb része német írókkal foglalkozik -- írja Weidermann. -- Könyveik elégetése a létüket fenyegette. Mindenüket. A legtöbben elvesztették az olvasóikat, a hazájukat és gyakran az életüket is.'


Magától feliratoz és fordít a YouTube -- videófilmek szövegében is keresni fogunkFEL

A videós portál automatikus feliratozási funkciót mutatott be, melyet rögtön valós idejű fordítással is kombináltak.


Könyvtárvezető helyett ügyvezető igazgatóFEL

Az amerikai Tulsa-ban a könyvtári bizottság meghirdette a könyvtári ügyvezetői állást (CEO). A nyugdíjazás miatt felszabaduló pozícióban havi 2,07 millió forintnak megfelelő összegért forrásszerzés, stratégiai vezetés és közösségi kapcsolatok feladatát kell ellátni. A LisNews kommentátora a CEO megnevezésen berzenkedik. (ref.: MG)


Igazi kulturális tér -- a hely szelleme a megújult Írók BoltjábanFEL

Végre van galéria, kávézó, világosság és áttekinthetőség, és nincs áporodottság. Az Írók Boltjában jegyet kellene szedni a belépőtől, mert saját tapasztalatomból mondom, ide elsősorban a helyért jön az ember. És ezt semelyik könyvesbolt nem fogja tudni megvalósítani, mert a hely szelleme működik. ... Tessék szeretni és használni, ha valaki meg nem érti, miről beszélek, az próbálja ki, álljon és olvasgasson ott egy fél órát. Csak nézze a folyóiratokat és a könyveket, hagyja, hogy a könyv legyen a legfontosabb egy pillanatra.


A külföld haragja avagy a magyarországi befektetői klímaFEL

Az amerikai kongresszusban indianai képviselők határozattervezetet nyújtottak be, amely elítéli a magyar Országos Rádió és Televízió Testület (ORTT) legutóbbi rádiós műsorszolgáltatási döntéseit. Rossz idők járnak mostanság ránk: a minap kilenc nagykövetség fogalmazott meg közös közleményt, amelyben felhívják a figyelmet a magyarországi befektetői klímát negatívan befolyásoló tényezők veszélyeire. Az amerikai kongresszusi határozattervezet címe: Magyarország ösztönzése a jogállamiság tiszteletben tartására, a külföldi befektetők tisztességes kezelésére és a szabad, független sajtó előmozdítására. A Joe Donnelly képviselő által jegyzett és hat további indianai képviselő által támogatott határozattervezetet a külügyi bizottság elé utalták. Azt még nem tudni, hogy a testület mikor fog az ügyben tárgyalni -- számol be az MTI. A tervezet első pontja szerint az amerikai törvényhozás alsóháza, a képviselőház elítéli az ORTT-nek a frekvenciapályázatokról hozott közelmúltbeli döntéseit. A második pontja azt tartalmazza, hogy a képviselőház a jogállamiság tiszteletben tartására és a külföldi befektetőkkel való tisztességes bánásmódra ösztönzi a Magyar Köztársaságot. A harmadik, utolsó pont szerint a képviselőház arra ösztönzi Magyarországot, hogy tartsa fenn a szabad és független sajtó iránti elkötelezettségét.


Megmondják, mi a helyénvaló olvasmányFEL

Sajátos módszerrel gazdagítaná fegyvertárát a kábítószer ellenes orosz állami szolgálat. A múlt héten egy vidéki könyvtáros blogja alapján híre ment, hogy az ügynökség leállíttatta a szerinte a drogfogyasztást népszerűsítő könyvek kölcsönzését. ... Az eset nem egyedi Oroszországban ... A legabszurdabb az az eljárás volt, amelyet négy éve 'olvasói panaszra' indított a dél-oroszországi Ivanovo város ügyészsége. Akkor nemcsak az erotikus folklórt tartalmazó könyveket, hanem még Puskin és Lermontov pajzán verseskötetét is le kellett venni a boltok polcairól.

Hírforrás: HVG 2009/47. p. 39
2009. november 21.  • Továbbküldöm
Link e hírhez:
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=megmondjak_mi_a_helyenvalo_olvasmany

PowerPointból videóFEL

A Moyea PowerPoint to WMV Converter képes PowerPoint fájlokat átkonvertálni különböző videóformátumokká (WMV, FLV, WMV, MP4, MOV, 3GP, 3G2, DV, VOB, stb.) kitűnő minőségben. A program link segítségével diáink filmformában jeleníthetőek meg, adhatunk hozzá animációkat, zenét, valamint szerkeszthetünk a már meglévő Power Point fájlunkon is.

Hírforrás: Prím
2009. november 19.  • Továbbküldöm
Link e hírhez:
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=powerpointbol_video

'A Marabut ösztönszerűen adtam magamnak, úgy jött, mint egy poén'FEL

Interjú Szabó László Róberttel, alias Marabuval.
... 'A Kádár-érában könyvtáros voltam, ráadásul férfi könyvtáros, ami különleges kiváltság volt akkoriban, hiszen a férfi könyvtárosból lett először a csoportvezető, aztán az igazgató nagy íróasztallal. '87-ben gondoltam egy merészet, és elmentem újságkihordónak, hogy a nap hátralevő részében rajzolhassak. Akkor még nem nagyon volt glasznoszty, még nem rengett látványosan a rendszer, viszont volt már családom, akiknek zsömlét és tejet kellett venni. Azt hittem, megcsináljuk a nagy magyar képregényt, de nem nagyon volt hol megjelenni. Meglehetős szegénységben éltünk, alig kerestem, bár abban az időben nem ugyanazt jelentette a nyomorgás, mint most. Aztán nemsokára elkezdtek megjelenni a kis helyi, megyei lapocskák, országos terjesztésű vicclapok, amikbe azt rajzoltunk, ami csak eszünkbe jutott, és nem ült senki a szánkra, nem volt fö­löt­tünk kiadó. Mértéktartási öncenzúrát ugyan gyakoroltunk, de a magyar rajz amúgy sem volt soha olyan laza és kemény, mint mondjuk a francia vagy akár a román.' ...


Gershwin-díj Paul McCartney-nak az amerikai Kongresszusi KönyvtártólFEL

Kitünteti az amerikai Kongresszusi Könyvtár Paul McCartneyt, a brit zenész a harmadik, aki átveheti a populáris dalért járó Gershwin-díjat, előtte Stevie Wonder és Paul Simon részesült a kitüntetésben. Nehéz más olyan előadót és zeneszerzőt találni, aki jobban megváltoztatta volna a zenét mint McCartney -- indokolta a döntést James Billington a könyvtár részéről. A koncerttel egybekötött díjátadóra várhatóan 2010 elején kerül sor, a Kongresszusi Könyvtár azonban még nem közölte a fellépők sorát. A Beatles 67 éves egykori tagja nemrég fejezte be öthetes amerikai turnéját, amelynek keretében Washington környékére is ellátogatott. A díj azért viseli a Gershwin nevet, mert a Kongresszusi Könyvtár őrzi a szerzőpáros George és Ira Gershwin kéziratait.


Restaurált Raffaello és Leonardo Da Vinci rajzok a Biblioteca AmbrosianabanFEL

A rajzokat az úgynevezett Resta Codex tartalmazta, amelyet egy XVII. századi szerzetes, Sebastiano Resta testvér után neveztek el. A barát élete során 3500 rajzot gyűjtött össze, amelyeket 30 kötetbe köttetett be. Mindössze hat kötet maradt fenn érintetlenül, köztük a Codex Reta, valamint Peter Rubens rajzait tartalmazó kötet, ám a szerzetes kollekciójából származó különálló rajzok számos köz- és magángyűjteményben megtalálhatók. ... A Biblioteca Ambrosiana tervezi a rajzok bemutatását, ám a kiállítás időpontját még nem jelentették be. A könyvtár jelenleg mutatja be annak a 24 kiállításból álló sorozatnak az első tárlatát, amelynek keretében hat év alatt megismertetik a nagyközönséggel Leonardo da Vinci 1119 oldalas Atlanti Kódexét. (A Codex Atlanticus az itáliai polihisztor rajzainak és írásainak legnagyobb gyűjteménye.) A könyvtár kapcsolódó hírei: link
Információforrások

Mindroom -- híradókereső (tartalom és egyben üzleti modell)FEL

A Mindroom link beszédfelismerő technológián alapuló híradókereső oldal. 52 magyar nyelvű TV és rádió hírműsort dolgozunk fel, havonta több mint 1200 adás kerül be a rendszerbe. A feldolgozott anyagokban szavakra lehet keresni és a lejátszást a szó elhangzásától lehet indítani, valamint a műsorokhoz automatikusan tartalmi címkéket is generálunk. Az adásokhoz az elhangzott szavak alapján kulcsszavas hirdetések kapcsolhatók, melyek a tartalom mellett, vagy lejátszás közben felugró, ún. overlay hirdetésként is megjelenhetnek. A portál a 2009. évi eFeszival díjazottja.