Könyvtár Információ Társadalom
Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára - Szemlék, hírek, kommentárok      

KIT hírlevél évfolyamokKIT hírlevél: 2009. 06. 24. (25. szám)

E lapszám szerkesztője: Mikulás Gábor

Tartalomjegyzék


A portálon kivülre mutató linkek a szerkesztés pillanatában élnek.
Ha ezt a szolgáltató megváltoztatja, a forrás nem válik elérhető.

Eredményes könyvtári üzleti modell -- szigorúan a használó elégedettségére FEL

-- Az előadás visszaadta a hitemet abban, hogy lehetséges ma korszerű könyvtár és információs központ. Illetve: -- Számomra nem vonzó a könyvtár internet irányába történő elmozdulása, meg kell őrizni az olvasás tekintélyét. -- Mindkét kijelentés elhangzott a MKE Műszaki Könyvtáros Szekció múlt csütörtöki konferenciáján (Vállalati könyvtárak tegnap és ma). Ha a két szemlélet nem is zárja ki teljesen egymást, markánsan megfogalmazza az információs és könyvtári szolgáltatás túlélését vagy bukását. Az első kijelentés egy kiszervezett (azaz a vállalat szervezetén kívülre került) információs központ és könyvtár teljesítményére vonatkozott, melynek szolgáltatási volumene az utóbbi három évben 20%-kal növekedett (pl. 120 féle elektronikus hírlevelet küld ki), emellett terjeszkedik: más vállalat tudásmenedzsment- és könyvtári részlegét is működteti. A második kijelentés egy erőforrásaiban megfogyatkozott, háromról egy főre zsugorodott vállalati könyvtár képviselőjétől hangzott el. E kettős szemlélet a konferencia több pontján visszaköszönt: volt, aki periférikusnak mutatta be a vállalati könyvtárakat, melyek épp hogy léteznek. Mások a használóknak nyújtott szolgáltatások felől közelítettek, mondván: számukra, azaz használóik számára kell központban lenniük. A konferencián két felmérés eredményeit is bemutatták, mindkettő a szolgáltatás felől közelített. Elképzelhető azonban, hogy lesz idővel olyan kimutatás is, mely a használói tájékozódás felől közelít (azaz: nem szolgáltatás, hanem használóközpontú). A kapott adatok között figyelmeztető, hogy a válaszadók közül egy foglalkozott belső és külső telefonkönyv összeállításával, azaz, amely nemcsak dokumentumok, hanem tudások feltárását és közvetítését is feladatának tartja. Úgy tűnik, hogy akkor lehet túlélő a könyvtár, ha sikerül tudatosan üzleti alapra helyeznie működését -- mégha e kijelentés egyelőre sokak számára sokkolóan is hat.
Hírforrás: MGOlvasóliget, mozgókönyvtár -- a Hungarofest csatlakozott a Veszíts el mozgalomhoz FEL

A szervező cég az orosházi születésű Veszíts el mozgalomhoz csatlakozva(!) buzdítja 'planair'-olvasásra az embereket különböző helyszíneken. Ld.: http://www.olvasoliget.hu/index.php?module=galeria . A szervezők, mint mondják, mozgókönyvtárat helyeznek el ezeken. A projekt támogatói a könyvkiadók és számos -- nyilván kortárs :-) -- író is. Érdekes, hogy a projektben az OKM is érintett, a könyvtárak a könyvtár.hu-n kívül azonban nem. Néha úgy tűnik, hogy vannak olyan könyvtári projektek, melyek hatékonyságukról és hasznosságukról, mások pedig pénzköltésükről híresülnek el...
Hírforrás: MGCikknek látszó hirdetés -- könyvtárügyben is?! FEL

Ún. pr-cikknek nevezik azt, mely írás térítés ellenében jelenik meg, és tartalmát az újságíró helyett a hirdető határozza meg. (Helyes elnevezés reklámcikk lenne, mert a hirdetés nem pr-es -- azaz bizalom megteremtésére irányuló -- tevékenység.) Az ilyen alkotás ismertetőjegyei: az adott témát a fizető fél szemszögéből mutatja be. Ha több nyilatkozó fél van, akkor mindegyikük az adott hirdetési üzenetet támogatja. Kritikus kérdésfeltevés nincs, hiszen az tágabb -- esetleg nem kívánatos -- összefüggésbe is helyezné az üzenetet. Olyankor szoktak vele élni, amikor a közlő fél nem képes kreatív módon hírértéket produkálni, vagy maga az üzenet nehezen állná ki a kritikus újságírói szemléletet. Az eljárás természetesen etikátlan, hacsak nem szerepel a cikk végén a hirdetésre utaló 'x'. A kritikus befogadó számára az üzenet ugyanakkor talmi. S duplán az, ha az anyag közpénz felhasználásával készül. (MG) - A témával kapcsolatban: jún. 16.
Hírforrás: Kreatív, linkSikerjelentés helyett: könyvtári záróra -- Gazdaságilag ellehetetlenül az Országos Széchenyi Könyvtár FEL

A 207 éves nemzeti könyvtár nem csak zárva tartása (július 17. és augusztus 14. között) idején kénytelen spórolni, de a nyitva tartás alatt is. Az alapfeladatok finanszírozásához mintegy 600 millió forintra lenne szükség, az idei állami támogatás viszont csak 265 millió -- mondja Monok István főigazgató. Az anyagi problémák a dologi kiadások vonatkozásában jelentkeznek, a munkahelyeket ugyanis nagyon védi a könyvtár. A nemzeti kulturális intézmények gazdálkodásának állami garanciája nem megoldott hazánkban, a védendő intézményi kör kijelölése a mai napig nem történt meg. - F: Heti Válasz, 25. sz., jún. 18., Budai Látkép melléklet p. 4-5.
-- 'A nemzeti könyvtár ... a fizikai összeomlás előtt áll', 'A nemzeti könyvtárnak 2001 óta nulla a gyarapítási kerete.' 'Az 1960 és 1930 között használt papír eltűnik fizikailag.' - F: Monok István, Kossuth Rádió, jún. 21.
Hírforrás: Heti Válasz; Monok István, Kossuth Rádió, linkTudásmenedzsment -- falu-örökbefogadással FEL

Pankucsi Márta professzor kezdeményezése nyomán egy borsodi kisfalu, Sajópálfala kelt új életre annak révén, hogy a Miskolci Egyetem kihelyezett tagozatot létesített az egyébként iskola nélküli faluban. Sőt, rendszeresen tartanak tudományos konferenciákat, így Sajópálfala újra felkerült a térképre. A falu 'örökbefogadása' révén a település megszépült, új főteret kapott, megnőtt a lakóházak értéke is. A tanulság, hogy nemcsak pénzkérdés egy-egy leszakadó település felvirágoztatása. - F: HVG, 25. sz., jún. 20., p. 36
-- Kérdés lehet, hogy a könyvtárak mennyire látnak fantáziát a helyi tudások feltérképezésében? Mármint, hogy a könyvek, dokumentumok menedzselése mellett hisz-e a fejekben lévő tudás csatasorba állíthatóságában. Mert ne feledjük: az emberek információkat először egymástól kérdeznek. S ha a könyvtáros képben van, akkor akár tőle is (vagy az ő tudáskatalógusából).
Hírforrás: HVG; MG'...a széttartást mindig megszenvedte a könyvtári szakma' -- Pontosabban... FEL

Most vált elérhetővé a '...a széttartást mindig megszenvedte a könyvtári szakma' c. interjú a Könyv Könyvtár Könyvtáros weboldalán: http://www.ki.oszk.hu/3k/e107_plugins/content/content.php?content.169 . Liebhauser János igazgató, Szekszárd, Illyés Gyula Megyei Könyvtár: Egyet nehezen emésztek meg és igazán luxusnak tartok, hogy nincs egységes irányvonal a könyvtárinformatikai fejlesztésben. A széttartást mindig megszenvedte a magyar könyvtári szakma; szép az informatikai változatosság, csak nem biztos, hogy hasznos. Jobb lett volna, ha nem ennyiféle rendszer terjed el az országban. Úgy nem okozna ekkora gondot az egységes könyvtári rendszer kiépítése, informatikailag nem lenne ilyen nehéz. Most a legfontosabb az, hogy a megyei könyvtárak különböző programjait úgy hozzuk egy nevezőre, hogy az olvasó is egyet lásson belőle. Nincs illúzióm, hogy bárki is áttérne másik rendszerre. Így viszont, hogy ha ez az alapállapot fennmarad, akkor az egymással való érdemi kommunikálást kell megoldani.
-- A kijelentéssel nincs semmi gond. A cím azonban nem biztos, hogy általánosítva mindig megfelel. Ugyanis az táptalajt jelenthet a gondolati több- vagy sokszínűség elutasításának. (A cikk persze nem erről szól.) Meggátolhatja az eltérő vélemények kifejtésének lehetőségét, amely könnyen beszűkülést von maga után. Az informatikai kérdésre térve: feltehetően az egy rendszer is gondot jelent (a verseny hiánya), ahogyan a túl sok is (szétforgácsolódó figyelem és érdekek). Emellett a könyvtárosi érdekérvényesítésben is lehet gond: képes-e a használói érdekeket képviselve, vevőként, egymással összefogva fellépni szolgáltatóival 'szemben'? -- Úgy tűnik, ez a készség még fokozható. Ám a Könyvtárportál http://konyvtar.hu szolgáltatása átvágni látszik a gordiuszi csomót. Nem érdekes a helyi szolgáltató platformja, mert képes közös kezelőfelületen kezelni mindezek adatait. S ez egyben újfajta, sokszínűséget beépítő gondolkodást is jelent. Pl.: a 19 megyei könyvtárból 17, az 56 ODR-szolgáltató közül pedig 37 könyvtár katalógusa kereshető rajta egyszerre, s mindez 7 különféle IKR-t fed le.
Hírforrás: MGTünet a szakmai nyilvánosságrul és egyebekrül FEL

A Könyvtáros.com-ról: Kedves Péter, azaz Kőszikla, én nem kívánok ilyen plusz szereplést. Kérlek, ezt értsd meg. Távolabbról nézve: ha én valamit szeretnék elérni, akkor (egyéb mellett) írnom kell egy valamit, s azt nyilvános valamin megvédeni, -- látható-hallható bírálók 'ellenében'. Itt hol a nyilvános vita lehetősége -- és kivel? A rendszer maga-magát ássa el. - F: jún. 18.
Hírforrás: Könyvtáros.com, linkElveszik a lényeg a keresőkben? FEL

Egyre durvább harc dúl világszerte a keresőpozíciókért, miközben a felhasználók egyre kevésbé találják azokat a dolgokat, amikre igazán kíváncsiak lennének. A Magyar Információbrókerek Egyesülete (MIBE) által június elején rendezett Keresés az interneten című konferencián számos érdekes előadás hangzott el a keresőkkel kapcsolatban. Egyértelmű, hogy az egyre növekvő információ-áradatban kulcskérdéssé vált a releváns oldalak, adatbázisok elérhetősége. Nem mellékes, hogy mit találunk, s az sem hogy milyen gyorsan. A Bing megjelenése valószínűleg jót tesz a kissé elsekélyesedett kereső versengésnek. A Google jó ideje alig változtatott a keresőjén, s a nem régiben bejelentett újdonságok sem voltak egyértelműen újszerűek. - F: jún. 17.
Hírforrás: PC World, linkKönyvtári blog a Vajdaságban: Meggyeskönyvtár FEL

Néhány hónapja a Könyvtári Intézet web2.0-s tanfolyamot tartott a Vajdaságban. A több napos tanfolyam eredményeit eddig a hallgatók saját céljaikra alkalmazták, pl. magánblogokat készítettek. A két héttel ezelőtti oklevél-átadás után azonban erős elhatározás született egy szakmai blog indítására is. Ez lett a Meggyeskönyvtár http://meggyeskonyvtar.blogspot.com/ . Meggyes, mert a Bácsfeketehegyi Kozma Lajos Könyvtár meggytermesztéséről híres településen működik. Az alkalmazás indítója, Nagy Erzsébet könyvtáros a blogot a helyi közösség és a könyvtár közötti kapcsolat erősítésére kívánja felhasználni. A könyvtár eddig is elérhető volt a település honlapján, de a blog rugalmasabb, gyorsabb és interaktívabb kommunikációt tesz lehetővé.
Hírforrás: MGA Google már a bolti eladókat is lenyomta -- a használói igény felől mérnek FEL

A Google megbízásából a TNS Infratest által készített jelentésből kiderül, hogy a hazai felhasználók számára egy-egy vásárlási döntés előtt a legtöbb esetben a világháló jelenti az elsődleges információforrást, amelyhez jellemzően internetes keresőket hívnak segítségül. A magyar lakosság legnagyobb arányban a műszaki termékekről és utazással kapcsolatos szolgáltatásokról szóló információkat szerzi be az internetről. Az online tájékozódás a fent felsorolt négy termékkategória közül háromban vezető szerepet tölt be, hiszen digitális fényképezőgépek esetén az internethasználó vásárlók 80 százaléka, számítógépes hardvereknél 82, háztartási gépeknél 74 százalékuk veszi igénybe a világhálót információszerzésre. Meglepő módon a klasszikus médiát alig használják, a televízió kategóriától függően 7-17, a kültéri reklámok 11-16, a szórólapok 12-23, a rádió pedig alig 2-9 százalékban segíti meghozni a vásárlás előtti döntést. A személyes segítség ennél jóval nagyobb, általában 30 százalékos arányban van jelen, legyen szó a család, barátok, vagy a bolti eladó tanácsairól. - F: jún. 23.
-- Érdekes megfigyelni, hogy a Google az emberek információszerzési szokásait kutatja adott szegmensekben (használóorientáció), nem pedig csak saját szolgáltatásának fogadtatását. A könyvtári felmérések leginkább a könyvtár szolgáltatásainak igénybevétele felől közelítenek, mint pl. az NKA-támogatta felmérések (szolgáltatásorientáció). Ez utóbbi módon azonban nincs lehetőség a konkurens információs szolgáltatókkal való szembesülésre, ami önmagában is visszafogja a kritikus minőségfeljesztéseket. S ez persze könnyen a lemaradás növekedéséhez vezet. Az izgalmas kérdés tehát az lenne: az egyes célcsoportok információszerzési szokásaiban hol, mekkora arányban és milyen módon helyezkedik el a könyvtár?
Hírforrás: Pénzcentrum, link ; MGKonferenciára készülve FEL

Hogyan válhat egy konferencia leginkább hasznunkra? -- Kérdezték felkészítésként a Special Libraries Association (amerikai szakkönyvtáros egyesület) vezetőségi tagjai, Ann Sweeney és Ruth Wolfish, a szervezet konferenciája előtt. Néhány tétel javaslataikból:
- Azonos időpontban két párhuzamos előadást nézz ki. Így ha túl sok embert látsz az egyik szekcióban, vagy pedig rájössz közben, hogy az előadásminőség alulmúlja várakozásaidat, át tudsz menekülni a másik szekcióba.
- Érdemes részt venned néhány, fő érdeklődési területeden kívül eső szekcióban
- Szerelkezz fel 50-60 névjegykártyával, hogy könnyen adhassál azoknak, akikkal kapcsolatot szeretnél fenntartani.
- Előlre üljél, hogy jól lásson az előadó. Ne félj felszólalni, kérdést feltenni, észre vétetni magadat -- hálózatot építve. (No persze, ha van értelmes mondanivalód, mert a buta, vagy behízelgő szöveggel az ellenkezőjét éred el - MG)
- Ne az ismerőseid mellé ülj be, hanem csak úgy. Állj szóba pl. a melletted ülővel -- ki tudja, hova vezethet a kapcsolatfelvétel.
Hírforrás: MG;Librarianoffortune, linkKonferencia-wiki az SLA-től (Amerikai Szakkönyvtárosok Szervezete) FEL

Az SLA Menedzsment és Vezetés Szekciója (szlogenje: Innovatív vezetők inspirálása) a Szervezet konferenciája alkalmából a szakmai tájékozódást segítő wikit épített: http://wiki.sla.org/display/SLALMD/Home . (A wikikkel kapcsolatban korábban felmerültek olyan vélemények, mint hogy igazából csak egy wikire van szükség -- legyen a Wikipédia -- amelyikben minden benne van. Nos, úgy látszik, van értelme kisebb, átlátható, korlátozott 'hatáskörűeknek' is. -- MG) - F: jún. 21.
Hírforrás: SLA, linkA blogok 95%-át félbehagyják FEL

Miközben ezt a New York Times hírt olvasgattam, felmerült bennem, hogy írni kellene ide, nehogy egy álom szertefoszoljon és ez a blog is elhagyatva feküdjön valahol a digitális mezőkön (a képhez a cikk adta az ihletet). Szóval kedvcsináló a blogok félbehagyásáról szóló cikkhez - amely a Technorati 2008-as kutatásának apropójából készült. Ezek szerint amúgy olyan 7-10 millió aktív blog lehet az interneten, amiből 50-100 ezer generálja a forgalom nagy részét, a többit leginkább csak az írója olvassa. A félbehagyásnak több oka lehet, sokan elvesztik a kezdeti lelkesedést, mások nem találnak elég időt a dologhoz, végül vannak, akik szándékosan döntenek a félbehagyás mellett (például, mert zaklatni kezdik őket, vagy utóbb rossz ötletnek találják az egészet). Azt hiszem, ha én valamikor abba fogom hagyni a blogolást, annak alapvetően az időhiány lesz az oka. Elég sokat köszönhetek a blog írásnak. - F: jún. 9.
Hírforrás: CAWI-blog, linkKiváló kiszolgálás versenye -- az olvasószolgálatban is példa lehet FEL

Úttörő kezdeményezést jelent hazánkban az idén először meghirdetett 'Kiválóság az Ügyfélkiszolgálásban'-díj létrehozása. A Magyarországon működő vállalkozások számára indított üzleti verseny az ügyfél-kiszolgálási kultúra fejlesztését tűzte ki fő céljául. A megmérettetés szakmai hátterét a ClientFirst Kft és a Humán Erőforrás Alapítvány biztosítja. A 'Kiválóság az ügyfélkiszolgálásban 2009' versenyen eddig mintegy 50 nagyvállalat jelezte érdeklődését és indulási szándékát a banki és biztosítási, telekommunikációs, franchise, és kereskedelmi szektorokból, valamint az utazási irodák piacáról. Minden résztvevő cég vállalja, hogy aláveti magát a négy hónapon át tartó, reprezentatív mintavétel alapján zajló, több hullámban lebonyolításra kerülő titkos próbavásárlások sorozatának. A díj odaítélése a komplex tesztek eredményei és szakmai értékelés alapján történik. Idén az első vásárlói találkozás kerül a középpontba, a díj a személyes ügyfélkezelés színvonalára koncentrál. Az érdeklődő vállalatok június 20-ig még csatlakozhatnak a versengéshez, az ünnepélyes díjátadó novemberben lesz. - F: jún. 18.
Hírforrás: Mai Piac, linkA francia nagykövet beiratkozott a FSZEK-be FEL

Mintegy 620 ezer forint értékű könyvadományt kapott a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár a Francia Kulturális Intézettől; a 162 könyvet kedden délelőtt adta át René Roudaut francia nagykövet Demszky Gábor főpolgármester jelenlétében. René Roudaut, Franciaország budapesti nagykövete elmondta: 19 hónapja tanul a 'gyönyörű, de nem könnyű magyar nyelven'. A misszióvezető -- aki az átadó után maga is beiratkozott a könyvtárba -- úgy vélte, egy gazdasági, erkölcsi és kulturális válsággal terhelt időben fontos visszatérni az alapokhoz. - F: jún. 23.
Hírforrás: Kultúra.hu, linkFélelem az adatnyilvánosságtól és az összehasonlíthatóságtól -- a rendőrségnél is FEL

2005 novemberében a HVG nyilvánosságra hozta a hazai városok legfontosabb bűnözési adatait. A Babus Endre által közzétett összeállítás érdeklődést keltett, a hatóságok ugyanis a II. világháború óta csak az országos és a megyei kriminalisztikai mutatókat hajlandók publikálni. A reakciók meglepően hevesek voltak. A toplista élén álló Visegrádon rendkívüli önkormányzati ülést hívtak össze a kialakult helyzet megvitatására, az országos főkapitány, illetve szóvivője pedig félrevezetőnek minősítette az 'olyan közleményeket', amelyek 'egy adott esztendő bűnügyi adataiból vonnak le messzemenő következtetéseket'. 2006-tól kezdve ezért a HVG már nemcsak az előző év kriminalisztikai mutatóit hozza nyilvánosságra, hanem az utolsó fél évtized átlagadatait is. Több rendőri vezető továbbra is bagatellizálja az évről évre közölt városi bűnügyi információk jelentőségét. 'Valós, de félrevezető a bűnügyi toplista' -- közölte például 2007-ben a Gyurcsány-kormány rendőrséget felügyelő szakállamtitkára. A hatóságok mostanában arra hivatkoznak, hogy nem is minden bűncselekmény rontja a lakosság biztonságérzetét, és az sem mindegy, bankot rabolnak egy településen, vagy csak mobiltelefonokat. A magyar rendőrséget láthatóan kényelmetlenül érinti, hogy az évtizedeken át senki által sem veszélyeztetett információs monopóliumát a sajtó az utóbbi években egyre inkább kikezdi. - F: jún. 10.
-- KIT-hír miatt közgyűlést még nem, osztályértekezletet hívtak már össze.
Hírforrás: HVG, link (regisztrációval) ; MGSzeretnek uralkodni a magyar főnökök -- új, coaching-stílusra lenne szükség FEL

Ma már nincs olyan vezetői tréning, amelyen ne esne szó a coaching szemléletű vezetésről. A manapság divatos kifejezés felbukkanásának azonban racionális oka van: az ilyen típusú vezetés versenyelőnyt jelenthet a cégeknek, különösen igaz ez válság idejére. Ugyanakkor a magyar vezetők többsége még mindig inkább az autoriter vezetői stílusra hajlik. ... A coaching szemléletű vezetés alkalmazásának ugyanis több feltétele is van: a vezetőnek, a beosztottnak, továbbá a vállalati kultúrának és struktúrának is készen kell állnia a munkatársi önrendelkezésre. A hazai vezetők többsége nem tudja a feladatait delegálni, nem bízik beosztottaiban, képtelen 'felhatalmazni', majd coacholni őket. A menedzsmentnek fel kell adnia korábbi utasító-ellenőrző hozzáállását, és olyan felelősségorientált, bátorító, támogató légkört kell teremtenie, melyben minden egyes munkatárs szabadon kibontakoztathatja a képességeit. - F: jún. 17.
Hírforrás: Mfór, linkBaka megújítaná az igazságszolgáltatást -- lépés a nyilvánosság felé? FEL

A főbíró szerint nyitottabb bíróságokra van szükség, de nem feltétlenül úgy, hogy a bíró kamera előtt magyarázza a döntéseit, hanem bizonyos dokumentumok nyilvánosságra hozásával, egy jól működő szóvivői rendszer kialakításával, vagy úgy, hogy felkerülnek az internetre a nagy ügyek. - F: jún. 23.
Hírforrás: Fn.hu, linkKönyvtárportál: hírügynökség... FEL

F: jún. 21.
Hírforrás: Kardos András, linkBevonták a bringásokat a kulturális életbe -- új megközelítés FEL

Már bizonyíthatóan is elérte a kultúra a biciklis társadalmat, külön, a kerékpáros közlekedésre épített programot szerveztek a Múzeumok Éjszakájára. Ezúttal nem is a civilek kezdeményeztek, az Országos Széchenyi Könyvtár (OSZK) volt az ötletgazda, a Critical Mass és a Kerékpárosklub pedig beszállt. A lényeg tehát, hogy idén lesz kerékpáros múzeumtúra. - F: jún. 17.
Hírforrás: Kerékagy, linkNincs többé iskolapad: online egyetembe fektet a milliárdos -- a fizikai könyvtár is megszűnik? FEL

Jack Welch, a General Electric volt vezérigazgatója, kétmillió dollárért vásárolt részesedést egy egyetemben, mely a tervek szerint óráinak nagy részét online tartja majd. A Chancellor a tervek szerint az órák nagy részét online tartaná. Hogy Welch tartana-e órákat is az egyetemen, arról nem esett szó, de állítólag heti rendszerességgel üzen majd online videókon a hallgatóknak. - F: jún. 22.
Hírforrás: Pénzcentrum, linkTánc a könyvszállító polccal FEL

Könyvtári rendezvény könnyed színfoltja is lehet a mókázás, a megszokott tárgyak, vagy éppen bútorok rendeltetésüktől eltérő hasznosítása. Egy példa a 2007. évi washingtoni ALA-szervezte 'versenyről'
Hírforrás: YouTube, linkAz EU az USA-tól független internetet akar FEL

Az Európai Unió sürgeti az Egyesült Államokat, hogy együtt alakítsák ki a tengerentúli kormányzattól teljesen független ICANN-t, amely globális szinten elszámoltatható lenne. A közösség részéről Viviane Reding, az információs társadalomért és a médiáért felelős biztos adott ki részletes közleményt a kérdésben, amelyből megtudhatjuk, hogy milyen álláspontot képvisel az EU az ICANN irányításával, felépítésével, valamint elszámoltathatóságával kapcsolatban. Nem meglepő, hogy a kontinens, valamint a fejlődő országok egyre nagyobb részesedésére hivatkozva szeretnék függetleníteni a szervezetet az amerikai vezetéstől. - F: jún. 23.
Hírforrás: Sg.hu, linkItt az Államidomár panaszblog -- a könyvtár is belefér FEL

Civil kurázsi a szolgáltató államért (blog) -- Neveljünk együtt szolgáltató államot! Közzéteszük bármilyen állami, önkormányzati szervnek, hivatalnak, ügyosztálynak, bizottságnak írt panaszleveledet, és az arra érkező választ. Hátha. -- Mit kell tenned?
1. Írj panaszlevelet a Szervnek, Hivatalnak, Minisztériumnak, Önkormányzatnak.
2. Tedd bele az Államidomár Klauzulát, és cc-ben küldd meg nekünk is.
3. Mi közreadjuk, természetesen a válasszal együtt - ha érkezik.
4. A válaszról szavaztok, ha elfogadjátok, mehet a Szerv a Kifutóba. Ha nem, marad a Ketrec.
Hírforrás: Államidomár, link10 év után újra kiadják az Erdélyi Magyar Ki Kicsodát FEL

Készül az Erdélyi Magyar Ki Kicsoda. A nagyváradi BMC kiadó tervei szerint 10 ezer adatlap kerül a kötetbe. Azoké, akik tevékenységükkel hozzájárulnak a nemzeti tudat megőrzéséhez, a magyar közösség erősítéséhez. Benne lesznek az alapítványok, és más civil szervezetek is. Az erdélyi Magyar Ki Kicsoda utoljára 10 évvel ezelőtt jelent meg. - F: jún. 21.
Hírforrás: Erdély.ma, linkÚj hírgyűjtő oldal -- érdemes is megnézni FEL

A mai ember nem engedheti meg magának, hogy több helyről gyűjtse össze a számára szükséges információkat, de szerintük a jelenlegi hírböngésző oldalak sem működnek felhasználóbarát módon -- mondja a www.hirkert.hu oldal készítője. Miközben 200 hírforrás, 5000 folyamatosan frissülő hírét tárják az olvasó elé, a felhasználó látóterében mindig csak az általa választott hírkategóriák és a szintén általa választott hírforrások tűnnek fel. A válogatást 24 csúszka segíti, a kurzorral kijelölt hírt megnyitni sem kell ahhoz, hogy az ember eldöntse, hogy igazán érdekli-e: összefoglalóját egy felugró buborékban el lehet olvasni. A honlap megjegyzi az olvasó preferenciáit és az új megnyitáskor már személyre szabott külsővel, tematikával és hírforrásokkal jelentkezik. A Hírkert webkamerás útinform szolgáltatást nyújt, és felajánlja, hogy olvasása közben hallgassuk az általunk választott rádió adását. Ahogy mondani szokták, hab a tortán, hogy a választékot folyamatosan frissülő művészi fotók és névnapkereső funkciók egészítik ki, a nevezetes napokról a Wiki pédia naptárának segítségével ad tájékoztatást. - F: jún. 17.
Hírforrás: Metropol, link