Könyvtár Információ Társadalom
Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára - Szemlék, hírek, kommentárok      

KIT hírlevél évfolyamokKIT hírlevél: 2009. 06. 10. (23. szám)

E lapszám szerkesztője: Mikulás Gábor

Tartalomjegyzék


A portálon kivülre mutató linkek a szerkesztés pillanatában élnek.
Ha ezt a szolgáltató megváltoztatja, a forrás nem válik elérhető.

Az USA-ban hatékonyság szerint is rangsorolják közkönytáraikat -- a jobbak nem félnek FEL

1999 óta jelenik meg a HAPLR (Hennen's American Public Library Ratings), amely hat input és kilenc output alapján állít fel sorrendet az amerikai könyvtárak között. Érdekes az a táblázat, amely országos összesítésben tartalmazza a bemeneti adatokat (ráfordítások) és a kimenetieket (kölcsönzés stb.), valamint az ezekből képzett viszonyszámokat, és szemlélteti az 1999-hez és 2006-hoz mért pozitív vagy negatív változásokat. Ebből többek között kiderül, hogy minden működésre fordított dollár mellett 14 centet költöttek beruházásra; a működési kiadások egy év alatt 4,2%-kal nőttek, míg az állománybeszerzés költségei 0,8%-kal csökkentek; a kölcsönzési forgalom 2,3%-kal emelkedett. Leginkább a folyóiratelőfizetés csökkent (4,2%), valószínűleg az online hozzáférés terjedése miatt. Egy 1962-es közkönyvtári tankönyv a költségvetés 20%-át tartotta helyesnek állománygyarapításra fordítani; ez 1999-ben 15,1%, 2008-ban 13,2% volt. Az egy munkaórára eső kölcsönzések száma 2,5%-kal, az egy nyitvatartási órára eső látogatások 5,4%-kal, a kölcsönzések 4,8%-kal emelkedtek. Az inflációt leszámítva az egy kölcsönzésre eső ráfordítás összege körülbelül ugyanaz, mint 10 éve volt.
A HAPLR nyilvánosságra hozta, mennyit is fordít lakosonként könyvtárára a fenntartó. Egyesek szerint ez ahhoz vezet, hogy némely bőkezűbb gazda -- látván mások szűkmarkúságát -- visszavesz a költségekből. Sok gyakorló és jól ellátott, eredményes könyvtárat vezető könyvtáros azonban egyáltalán nem fél ettől, hiszen éppen a HAPLR-re támaszkodva tudja bizonyítani fenntartójának, hogy nagyobb ráfordítás nagyobb hasznot, azaz intenzívebb használatot eredményez. A HAPLR szemléltetni kívánja az input és az output egyenlegét; az LJ Index kerülni akarja ezt. De miért? Kit akar védeni? A könyvtárakat? Az adófizetőket? Vissza akarja tartani az információt, hogy a következményekre való tekintet nélkül védje a könyvtárakat? Ez nem vet jó fényt az információ szabad folyásáért síkra szálló könyvtáros szakmára. - F: TMT, 2009/5., Az amerikai közkönyvtárak sorrendje 2008-ban. Ref.: Papp I.
Hírforrás: TMT, linkGázra lépve, s a visszapillantó tükörből tájékozódva FEL

Múlt heti számunkban már említett David Norton-előadás egy találó képe szerint a múlt hagyományai felé fordulni a mai és holnapi kihívások kapcsán olyan, mintha valaki úgy vezeti kocsiját, hogy közben a visszapillantó tükör alapján tájékozódik. A megfogalmazás mai, a gondolat viszont nem. Bizonyára sokan emlékeznek mág rá: '... Múltnak árnya felé visszamerengni mit ér. Messze jövendővel komolyan vess öszve jelenkort. / Hass, alkoss, gyarapíts...' Tehát a témában volt hazai menedzsment-guru is, ha Kölcsey Ferencre nem is elsősorban éppen e szempontból szoktunk emlékezni. Még régebbi szöveg: aki kezét az eke szarvára teszi és hátratekint, nem alkalmas az Isten országára. -- Talán érthető a hasonlat, szimbolikusan is. Azon viszont érdemes eltöprengeni, hogy a reformkori politikusi vagy éppen a lukácsi szavakat sok hazai hagyományőrző a mai napig sem látszik magáévá tenni.
Hírforrás: MGTehetséggondozó könyvtár -- saját tehetséget is gondoz? 1. FEL

A közelgő vándorgyűlés 'Könyvtárosok a tehetségekért a reformációtól napjainkig' témájára az elmúlt időben folyamatosan érkeztek az egyes szekciók előadástémái. E programok feltöltésének kommunikálása nagyon jól sikerült! Közben pedig elgondolkodhat az ember, vagy könyvtáros hogy befolyásolja-e a könyvtárak tehetséggondozás iránti elkötelezettségét az, hogy magában a könyvtárban ez milyen szinten zajlik? Néhány lehetséges téma (és gondolatok) a 'tehetséggondozás a könyvtáron belül' témában:
1. Könyvtárosok pályamotivációi, tehetséggondozás és -irtás.
- Boldog könyvtárosok!? -- Pályaváltás-motivációk http://www.kithirlevel.hu/index.php?oldal=cikk&c=3776
- Hogyan keserítsük meg beosztottaink életét? http://www.gmconsulting.hu/inf/cikkek/078/index.php
- De mit tegyünk a főnökkel? -- http://www.gmconsulting.hu/inf/cikkek/077/index.php
- Néhány gondolat a vezetés eredményesebbé tételéről http://www.gmconsulting.hu/inf/cikkek/079/index.php
2. Továbbképzés, könyvtári tehetségek támogatása, jövőbeni vezetők kinevelése
- Egy tanuló könyvtári rendszer lehetősége http://www.kithirlevel.hu/index.php?oldal=cikk&c=9514
- Shadow coaching -- hazai könyvtárakban még ismeretlen http://www.kithirlevel.hu/index.php?oldal=cikk&c=8350
- Felmérés és gondolatok a hazai könyvtári munkaerő-piacról http://www.kithirlevel.hu/index.php?oldal=cikk&c=7706
- Menedzselt kreativitás -- akár könyvtárban is próbálható :-) http://www.kithirlevel.hu/index.php?oldal=cikk&c=2423
3. Visszacsatolás: pályaelhagyó könyvtárosok véleménye a könyvtári szektor előnyeiről, hátrányairól, hídszerepekről. S hogy miért éppen a pályaelhagyók? -- Mert ők tudnak inkább összehasonlítani, kinti és benti tapasztalattal egyaránt rendelkeznek. A csak benti tapasztalat ugyanis könnyen féloldalas lehet: csak az egyik oldalt ismerve nehezen tud hasonlítani. A téma korábbi KIT-számokban:
- Korábban könyvtárban dolgoztak. -- Tapasztalatok volt könyvtárosoktól 1. http://www.kithirlevel.hu/index.php?oldal=cikk&c=9432
- Korábban könyvtárban dolgoztak. -- Tapasztalatok volt könyvtárosoktól 2. http://www.kithirlevel.hu/index.php?oldal=cikk&c=9483
- Korábban könyvtárban dolgoztak. -- Tapasztalatok volt könyvtárosoktól 3. http://www.kithirlevel.hu/index.php?oldal=cikk&c=9515 (folyt. köv., összeáll.:
MG)
Hírforrás: MGMérje fel a tudásmegosztás akadályait! -- Itt a felmérőlap FEL

Korábbi számainkban már volt szó az információ- és tudásmegosztást segítő és gátló tényezőkről. Lehetnek ezek a tehetséggondozás eszközei is. A helyzet felmérését segíti egy egyszerű, Excel-ben készített teszt, melyet a http://www.gmconsulting.hu/inf/cikkek/307/index.php oldalról lehet letölteni. Megmutatja, hogy az információ-és tudásátadást gátló tényezők mely csoportját érdemes leginkább meg- illetve ledolgozni. A technika fejlesztése, a felettes lecserélése vagy megjavítása, vagy a közösség tagjainak fejlesztése, oktatása lehet a legfontosabb.
Hírforrás: MG, linkÉrtékrend-változás hatására nő a könyvtárhasználat? FEL

Ha a könyvhéten nem is, a könyvpiac forgalmán a kiadók szerint valószínűleg érezhető lesz majd a válság. Már tavaly is megfigyelhető volt, hogy a forgalom az összeget tekintve nőtt ugyan, de az inflációt is figyelembe véve visszaesett. Ugyanakkor a könyvtárak forgalma nőni látszik -- mondja Nagy Attila olvasás-szociológus. Ez azonban szerinte nem jelenlegi válságnak, hanem az elmúlt években bekövetkezett értékrend-változásnak tulajdonítható. - F: jún. 4.
Hírforrás: Kossuth Rádió, linkHiller: át kell gondolni a könyvszakmát (de marad az állam tőgyén) FEL

Hiller István oktatási és kulturális miniszter az Ünnepi Könyvhét Szép Magyar Könyv 2008 Verseny elismeréseinek és a minőségi könyvesboltok Hermész-díjának átadó- ünnepségén a Márai-program megvalósítása érdekében együttműködést ajánlott és együttműködést kért a könyves szakma képviselőitől. A tárcavezető hangsúlyozta, abban az évben, mikor Kazinczyt ünnepeljük, a magyar nyelvet fókuszba helyezzük, helyes, ha a Márai-program is bele kerül a közös gondolkodásba.
Felhívta a figyelmet arra is, hogy újra kell fogalmazni a könyves szakma, a könyvtárak, az írók, az olvasók és az állam szerepét. Az állam nem vonulhat ki a könyvszakma életéből. Mint mondta, 2010. január 1-től -- amikor a Nemzeti Kulturális Alap bevételi forrását az ötös lottó járulékadójának 90 százaléka alkotja majd -- a Márai-program megvalósíthatóvá válik. - F: jún. 4.
Hírforrás: Magyarország.hu, linkVan-e esélye a könyvtárosnak, infobrókernek a radikálisan okosodó keresőkkel szemben? FEL

Az interneten való keresés mostohán kezelt terület. A keresőoptimalizálással behatóan foglalkoznak a marketingesek, az adatbázisokban való kereséssel pedig a könyvtárosok. Ezért volt témája a MIBE-konferenciájának az internetes keresés (mármint: információt és pénzt :-). A címben feltett kérdésre Horváth György, az IQSYS kompetenciaközpont-vezetője válaszol. -- A modern információ szerzési eszközök (Google, Wolfram Alpha, Bing, Twitter stb.) széleskörű elterjedése nem jelenti a humán erőforrások teljeskörű kiváltását, a független információs tanácsadók megszűnését. Ahogy a gépek több száz éves úttörése a mai napig nem szüntette meg a dolgozó embert, úgy a humán információs szolgáltatás is életben fog maradni. Átképződik, alkalmazkodik és a fejlettebb eszközökkel magasabb színvonalú szolgáltatást tud nyújtani. A piacon versenyelőnyhöz jutnak azok az információszolgáltatók, amelyek hatékonyan tudnak élni az új technológiák adta lehetőségekkel, a többiek pedig háttérbe szorulnak. Az információs tanácsadó feladata innentől egy átfogóbb és kisebb válaszidejű szolgáltatás prezentálása, mely nagyobb és heterogénebb adatkörre terjed ki. Vállalati környezetben -- ahol az információs szolgáltatás felhasználói a vállalat alkalmazottai -- szintén fontos feladat a heterogén adatforrásokra épülő információs infrastruktúra biztosítása. Szerteágazó adatforrásokra tervezett szemantikus keresőnk amellett, hogy ellátja ezt az infrastrukturális feladatot, biztosítja az automatikus és kézi taxonómia építés együttes, szinergikus alkalmazását. Így mindent a megfelelő kontextusban alkalmazunk: programokat, eszközöket a tömeges információ kezelésére, emberi intelligenciát pedig ennek a kontrollálására. -- Az IQSYS előadása a MIBE-konferencián: http://www.mibe.info/index.php?oldal=oldal&o=konferencia_9
Hírforrás: Mibe, linkVan-e értelme a könyvtári fizikai zenei gyűjteménynek? -- Megújult a netmusik szolgáltatás Dániában FEL

A korábbiakhoz képest néhány új vonással gyarapodott a Bibliotekernes netmusik online zenei kölcsönzőkönyvtári szolgáltatás Dániában. A szolgáltatásról korábban már írtam, így most csupán az újdonságokra szorítkozom. Tehát először is radikálisan megnőtt a kölcsönözhető zenei produktumok mennyisége, köszönhetően a nagy nemzetközi kiadói multikkal történt megállapodásnak. Jelenleg 123725 album és 1 646 173(!!!) szám kölcsönözhető dán online zenei könyvtárból. Ráadásul a szolgáltatás sikerén felbuzdulva az összes közkönyvtári fenntartó önkormányzat beszállt a buliba, így alanyi jogon ingyenes beiratkozás révén bárki számára elérhető e szolgáltatás. - F: jún. 5.
Hírforrás: Németh Márton Könyvtárügyi blogja, linkKocsma és könyvtár érdekes egyvelege FEL

-- Mi lenne álmai könyvtártípusa, ahol szívesen dolgozna? -- Sok őrült ötletünk támadt, fantáziánk szárnyalt elsős főiskolás hallgatóként, pl. a kocstár (kocsma és könyvtár érdekes egyvelege, mely épületnek a falai átlátszóak lennének, és mindegyikben más színű nedű (alkohol) lenne.) Az őrült ötleteinkből persze nem lett semmi, de a hozzáállásom mit sem változott: a könyvtárat közelebb vinni az emberekhez, a könyvtárba járás legyen egy felüdülés, szórakozás- erre talán az egyetemi/ főiskolai könyvtárak a legjobb példák. Ott mindig történik valami, de ugyanakkor megvannak a ciklusok is a könyvtár életében- az iskolához kapcsolódva. Sok lehetőség van az együttműködésre is, igaz ez sokban függ a tanárok, hallgatók hozzáállásától is. Szerintem a legtöbb (köz)könyvtárnak vissza kellene adni a kikapcsolódás értékét: ezt persze színes programokkal igyekszenek biztosítani az olvasók számára. - F: jún. 8.
Hírforrás: Könyvtáros.com, linkKétszáz könyvtárat fejlesztenek uniós támogatással FEL

Országszerte 204 könyvtár infrastrukturális fejlesztése valósulhat meg 2010 végéig az Európai Unió több mint 2,2 milliárd forintos támogatásával a Tudásdepó Expressz elnevezésű program keretében -- közölte szerdán a pályázatot kezelő Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) és az Oktatási és Kulturális Minisztérium. A teljes nevén Társadalmi infrastruktúra operatív program (TIOP) 1.2.3. Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése (Tudásdepó expressz) címmel kiírt pályázat célja, hogy a tanulók, tanárok, érdeklődők az ország legkisebb, legtávolabbi településének könyvtárából is megrendelhessék az ország bármely más bibliotékájában őrzött dokumentumokat. A kiírás emlékeztet arra, hogy a könyvtári statisztika 2001-2005 közötti adatai alapján a korszerű könyvtári ellátást nyújtó nagyobb intézményekben (egyetemi és megyei könyvtárak, budapesti önkormányzati könyvtárak) 25-30 százalékkal nőtt az olvasók száma, míg a rosszabbul felszerelt, kevesebb szolgáltatást nyújtó kisebb települési könyvtárak alig tudták megtartani olvasói bázisukat. - F: jún. 3.
Hírforrás: Magyarország.hu, linkA diák feljöhet a könyvtárba FEL

Gúta, Komáromi járás -- 'Az iskolának jelenleg mintegy tízezer könyve van -- mondja el Szabó-Szokol Katalin, a könyvtár vezetője --, ahol a diákok azonkívül, hogy a szükséges szakkönyveket megtalálják, minden tantárgyhoz választhatnak tankönyvet. Tanítás után feljöhetnek a könyvtári részbe tanulni, olvasni, s igénybe vehetik az itt található számítógépeket, az internetet, vagy akár megnézhetnek egy-egy filmet. A könyvtár oszlopgalériája arra szolgál, hogy benne állítjuk ki a diákok munkáit, sőt különböző művészeti kiállításokat tartunk. A vizsgamunkák megvédése is itt történik.' - F: jún. 8.
Hírforrás: Vasárnap, linkMegszületett a Google Squared -- forrong a keresők piaca FEL

A Wolfram Alpha válaszának szánja a Google új szolgáltatását, a Google Squaredet, amelynek bétaverzióját nemrég indította el. A Google Squared nem egyszerűen honlapok listáját adja meg, mint ahogy azt a hagyományos Google-keresés eredményeinél tapasztalhatjuk, hanem olyan tényszerű információkat tálal, amelyek az eredeti kereséshez kötődnek, és arra próbálnak intelligensen válaszolni - olvasható a PC Pro internetes magazin cikkében (www.pcpro.co.uk) A Squared ezeket az adatokat táblázat formájában jeleníti meg. A Google szerint az új szolgáltatást arra az esetre hozták létre, amikor a felhasználó csak több kereséssel tudja kielégíteni igényét egy adott témában. - F: jún. 4.
A keresőmotorok története -- A forradalmi lehetőségeket kínáló Wolfram Alpha keresőmotor nemrég bontotta ki szárnyait: úgy tűnik, hogy vele a keresőmotorok új korszaka köszöntött be. Ugyanakkor szó sincs arról, hogy a Google egyeduralmát jelenleg bármi is fenyegetné. - F: jún. 4.
Két új kereső a Google nyomában -- Egyelőre csak zárt bétaváltozatban működik a két új keresőreménység, a Wowd és a Yebol. Az előbbi a BitTorrent módjára hatalmas szerverpark helyett a felhasználók gépére bízza a munkát, az utóbbi értelmet próbál találni a keresőszavakban. - F: jún. 9.
Hírforrás: Prím, link ; Prím, link ; Index, linkA legnagyobb portál is gyorsan kieshet a webhasználók kegyeiből FEL

Az amerikaiak csaknem kétszer több időt fordítanak internetes közösségi életükre, mint egy évvel ezelőtt; robbanásszerűen növekedett a Facebook és a Twitter közösségi portálokon töltött percek száma. Az internetezők szokásait vizsgáló Nielsen Online intézet friss kutatása szerint a közösségi oldalakon - közöttük a Facebook, a MySpace, a Blogger, a Tagged, a Twitter és a LinkedIn portálon - eltöltött idő 83 százalékkal nőtt 2008 áprilisa és 2009 áprilisa között. A leglátogatottabb portál a Facebook volt, ahol a látogatók által töltött összes idő 700 százalékkal növekedett a jelzett időszakban: 1,7 milliárd percről 13,9 milliárd percre. A portál legtöbb új tagja a 35-49 éves korosztályból került ki, és kétszer több 50-64 éves internetező regisztráltatta magát, mint 18 év alatti. - F: jún. 4.
Hírforrás: Prím, linkRendkívül agresszív MS reklámhadjárat a Bing népszerűsítésére FEL

'A keresés beteg, mi vagyunk a gyógymód' szlogennel indított kampány a Microsoft a Bing www.bing.com keresője népszerűsítésére. A négy hónapra tervezett kampányra nem kevesebb, mint 100 millió dollárt költöttek. A Microsoft a nemrég óta működő Binggel igen agresszívan szeretne a Google babérjaira törni. A 100 millió dolláros (20 milliárd forint) reklámkiadás hatalmas összeg, a rivális Google teljes marketingköltsége tavaly 25 milliárd dollárra rúgott -- olvasható a Yahoo honlapján (www.yahoo.com). Az új kereső bevezetése szöges ellentétben áll a Live Search elindításával, amelyet négy éve olyan csendben vezettek be, hogy a legtöbb internetező még azt sem tudta, egyáltalán hol találja. A Bingnek szánt Facebook oldalnak már 20 ezer 'rajongója' van, azonban a redmondi cég azt nem közölte, hogy ebből mekkora a Microsoft alkalmazottak aránya. A Twitteren ez a szám 16 ezerre rúg és a cég a Hulu.com internetes televíziós honlapon is népszerűsíteni kívánja majd a Binget, sőt, még Rachel Zoe híres divatdiktátor reality show-jában is a Bingről lehet hallani. - F: jún. 4.
Hírforrás: Prím, link Bing linkVonalkódos azonosítás a Google Book Search-ben FEL

Valamelyik otthoni vagy könyvtári könyvben azt olvastam, hogy... -- de melyikben is, és hanyadik oldalon? A Google Book Search-ben -- az interneten -- olcsó vonalkód-szkenner segítségével meg tudom nézni, hogy a mellettem lévő könyvben hanyadik oldalon találom meg azt, amit keresek. - F: jún. 5.
Hírforrás: LisNews, linkA Könyvtári Intézet munkatársai oktatnak Kárpátalján FEL

Együttműködési szerződést írt alá a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet (KMMI) és az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézete (OSZK KI), amely keretében a közeljövőben a kárpátaljai magyar könyvtárosok számára rendszeres továbbképzéseket tartanak. A szerződés értelmében a KMMI bázisán egy képzőközpont jön létre, amely teret biztosít a továbbképzések számára, szervezi és bonyolítja azokat, míg az OSZK KI biztosítja az infrastrukturális és az előadói hátteret. - F: jún. 9.
Hírforrás: Kárpátinfó, linkMiről árulkodik a főnök testbeszéde? FEL

Sokan csak arra figyelnek, mit mond felettesük, azt azonban figyelmen kívül hagyják, milyen gesztusokkal kíséri mondandóját. Dobol az ujjával? Leszegi a fejét? Kerüli a szemkontaktust? Tanácsok a főnök megfigyeléséhez. - F: jún. 3.
Hírforrás: HVG, linkRobbanás előtt az e-olvasók népszerűsége FEL

Az In-Stat frissen elkészült előrejelzésében arra hívja fel a figyelmet, hogy míg tavaly alig 1 millió e-olvasó készülék talált gazdára világszerte, addig 2013-ban a globális forgalom elérheti majd a 30 millió darabot. A harmincszoros növekedés révén csökkenni fognak a gyártási költségek, ezt pedig idővel a kereskedelmi árak lefaragása, valamint a forgalom további növekedése kíséri majd. - F: jún. 6.
Hírforrás: Sg.hu, linkDebreceni Városi Könyvtár: félmillió kontaktus FEL

Halász János alpolgármester: a Debreceni Városi Könyvtárban több mint 500 ezer kontaktus van évente -- említette példaként az alpolgármester. - F: jún. 4.
Hírforrás: Deol, linkSzázmillióból indul be a könyvtárbusz-program FEL

Százmillió forintos támogatással indulhat be a könyvtárbusz-program Baranyában, a bibilobusz a jövő év végétől járhatja a falvakat. A könyvtárbusz olyan magas szintű szakmai tanácsadásra ad lehetőséget, és olyan mennyiségű ismeretanyagot visz helybe a kistelepülések lakóinak, amire még nem volt példa. Az EKF-program kapcsán megépülő Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont, és párhuzamosan a könyvtárbusz indítása egyaránt segíteni tudja majd a kistelepülésen élők elektronikus ügyintézését (például okmányok, űrlapok kitöltését), az olvasók számának növekedését, a rászorultak segítését. - F: jún. 7.
Hírforrás: Stop, linkFigyelj oda! Csak a link első 11 karakterét olvassák el! FEL

A weboldalak címeinél a használók jellemzően az első 11 karaktert olvassák el (praktikusan két szót). A legrosszabb linkek azok, amelyek nem erőteljesek, általános kifejezések (pl.: bevezetés), kitalált szavak, az információtartalmat végükön hordozó linkek. Hasznos, ha a link tartalma pontosan egybeesik a megjelenő tartalommal. A link (akár piktogram) legyen egyértelműen megkülönböztethető a másiktól (nem ilyen pl. a tárgyszó és kulcsszó). A félrevezetés és túl sokat ígérés szintén kerülendő. (ref.: MG) - F: First 2 Words: A Signal for the Scanning Eye. In: Jakob Nielsen's Alertbox, April 6, 2009
Hírforrás: useit.com, link140 karakter hírnév FEL

Csiripelünk egy kicsit - mondják a Twitter-felhasználók, ám a kifejezés részükről korántsem olyan komolytalan, mint amennyire első hallásra gondolnánk. Felhasználók milliói adnak hírt magukról az internetes alkalmazással, amit Barack Obama amerikai elnök kampányában is sikeresen használtak a szakemberek. - F: jún. 5.
Hírforrás: NOL, linkNevezze nevén! -- Sikeres márkanévadás három lépésben FEL

A jó márkanévvel csökkenhető a marketingköltség. Viszont ennek kitalálása is szakma, nem jó pl. a kocamarketinges munkatársakkal való brainstorming. Ugyanis nem a munkatársaknak kell hogy tessék a név (persze, az sem rossz), hanem mindenekelőtt a leendő használóknak. A szükséges lépések:
1. Koncepció (mi a célunk a márkanévvel -- pozícionálás, és kinek szól? Adott típusú vevőre, adott problémára vagy versenyelőnyre összpontosít?
2. Agyalás, brainstormong (minőség-ellenőrzés nélkül, majd fokozatos szűkítés),
3. Ellenőrzés (vevői visszajelzések begyűjtése, nincs-e levédve?, szabad-e a domén?).
Példák: Miller Lite diétás sör (a Diet elnevezéstől idegenkednek a megcélzott férfiak), célratörés: 1001 Fenyőbútor, Csevegő díjcsomag (a célközönség pszichográfiája alapján), megkülönböztetés a millió munkavédelmi cégtől: Bírságmegelőző Kft., ha te vagy a guru, használhatod saját nevedet is: TothAndras.hu). Megjegyzendő, hogy elég nagy költségvetéssel, vagy lélegzetelállítóan jó termékkel bármilyen nevet be lehet vezetni (IBM, Toyota, Google stb. - F: Nevezze nevén! : Sikeres márkanévadás három lépésben / Wolf Gábor. In: Az üzlettárs (2009) 5 p. 56-61
Hírforrás: Wolf GáborRudolf Péter beszól a BKV-s utasoknak -- bizalomépítés FEL

Mostantól a BKV legforgalmasabb járatai közül jópáron már minden nap találkozhatunk Hegyi Barbarával, Rudolf Péterrel, Nagy-Kálózy Eszterrel, Szerednyei Bélával, Pusztaszeri Kornéllal! No persze, nem biztos, hogy személyesen is parolázhatunk velük és üdvözölhetjük őket - bár mindegyik művész szereti a városi forgatagot közösségi közlekedéssel bejárni - 'csak' a hangjukat ismerhetjük fel. Mától ugyanis a népszerű színészek mondják be az állomás nevét, itt-ott kis érdekességgel, kulturális ízelítővel fűszerezve a szimpla utastájékoztató szöveget. Ezzel -- reményeink szerint -- sikerül színesebbé tenni az utazást az érintett járatokon. A hangbemondás külön érdekessége, hogy egy vonalon nem egy színész hangja hallható csupán, hanem egymás után mind az öt művésszel találkozhatunk. - F: jún. 3.
Hírforrás: Pénzcentrum, linkElégedettségvizsgálat a szolnoki VFMK-ban (közpénzből -- nyilvánosan) FEL

F: jún. 8.
Hírforrás: Takáts Béla, link... és a Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtárban FEL

F: jún. 8.
Hírforrás: Horváth Sándor Domonkos, linkFiktív bűn a campuson FEL

A záróvizsgára bocsátáshoz szükséges abszolutóriumot igényelni egy olyan papírlappal lehetséges, amelyet kismillió szervezeti alegység prominensével kell szignóztatni. 'Némileg' túlbonyolítottnak rémlik az ügy? Naná, de a tanévek során edzett hallgatóknak már meg se kottyannak a fölösleges hivatali körök. Az aláírások többsége rendben ment; az indexbéli krediteket összeadogató tanársegédektől kezdve a tanszékvezetőn át a pénzügyi osztályig mindenki jóváhagyását könnyedén megszereztem. Az utolsó kör tűnt a leginkább csípőből kirázhatónak -- a könyvtár. Mi sem egyszerűbb ennél, gondoltam naiv hallgatói eszemmel, hiszen az utolsó évben be sem voltam iratkozva, mert inkább a Fővárosi Szabó Ervinre támaszkodtam az egyetemi olvasótermek helyett, ahol hallgatótársaim minduntalan megelőztek a vágyott könyvek kivételében. Murphy azonban nem alszik, és természetesen fincsi kis fantomtartozás aranyozta be a napomat egy általam sosem látott könyv formájában. - F: jún. 6.
Hírforrás: Klubháló, linkSZTE-BTK Könyvtártudományi Tanszék: A tanárok elverték hallgatóikat FEL

Második alkalommal került megrendezésre a BTK Könyvtártudományi Tanszékének tanár-diák rangadója. Az FC Tezaurusz elnevezésű hallgatói csapat nem kisebb célt tűzött ki maga elé, mint hogy visszavágjon az ősszel elszenvedett komoly vereségért. Ezzel a hallgatók valóban igen nagy elvárást állítottak maguk elé, hiszen az ellenfél öt tagja is hosszú évek (vagy évtizedek) óta aktív résztvevője a JATE-bajnokságnak, míg az FC Tezaurusz tagjai leginkább csak hobbiszinten (vagy még úgy sem) focizgatnak. - F: jún. 6.
Hírforrás: expresso.hu, linkTextguard -- a tartalomlopások ellen FEL

A nagy hírügynökségek megunták, hogy a világhálón publikálók egy része az ő híreiket veszi át. Elsőként az Agence France Presse (AFP) lépett. Az AFP-nek elege lett abból, hogy a honlapok és a blogok számának drasztikus növekedésével párhuzamosan nő az ellopott hírek száma is. A kísértés óriási, hiszen elég csak megkeresni egy anyagot, majd a jól ismert copy paste módszerrel máris átvihető bármilyen oldalra. A jelenség gyakorlatilag a világ minden hírügynökségét érinti. Eddig a szöveglopók csak elvétve buktak le, az AFP azonban új módszerrel próbálkozik. - F: jún. 3.
-- A KIT a gyakran idézett orgánumoktól részbeni utánközléshez engedélyt kér és kap. (MG)
Hírforrás: Sg.hu, linkEgyre többen csökkentik a webcímek méretét FEL

Egyre népszerűbb a Twitter közösségi portál, ahol a hozzászólásoknál mindössze 140 karaktert lehet csak felhasználni: éppen ezért senki sem szereti, ha a drága helyet hosszú linkekre kellene pazarolni. Emiatt egyre többen veszik igénybe az interneten ingyen elérhető webcímcsökkentő funkciókat. - F: jún. 3.
Hírforrás: Prím, linkPesti Gábor evangéliuma reprintben -- a korhűség vagy inkább az érthetőség a fontos? FEL

Kiadta Pesti Gábor reformátor négy evangéliumának reprint változatát a Tinta Könyvkiadó. Az ünnepélyes bemutató napján, szerdán a 15 megmaradt eredeti példány egyikét is kiállították az ELTE Egyetemi Könyvtárában a 80. Ünnepi Könyvhéthez és a Kazinczy Ferenc nyelvújító születésének 250. évfordulója alkalmából rendezett magyar nyelv évéhez kapcsolódóan. A kiadó a mai magyar nyelvhez igazította a kötetet, de nem vettek el a "veretes szövegből" és nem is tettek hozzá, ugyanakkor a hangjelölést leegyszerűsítették, hogy a mai olvasók számára is "fogyasztható" legyen. Az eredeti betűtípusokat, iniciálékat, valamint a díszítéseket és a szögletes, csúcsos betűket meghagyták, ami bizonyára próbára teszi majd az olvasókat. - F: jún. 5.
Hírforrás: Kultúra.hu, linkA Magyar Országos Levéltár könyvtárának hírlevele FEL

Tájékoztató a Magyar Országos Levéltár könyvtárának szolgáltatásairól és új szerzeményeiről. Friss hírek, információk hazai és külföldi könyvtárak újdonságairól, könyvtári honlapok ismertetése, könyvajánló. Megjelenik havonta. (ajánlja: Vajda Henrik)
Hírforrás: Magyar Országos Levéltár, linkDélvidéki folklórhírek -- online FEL

Vajdasági Magyar Folklórközpont honlapján www.vmf.org.rs érhető el az eMOTÍVUM hírlevél amely átlagban hetente egyszer érkezik HTML formátumban, mely három részből áll: 1. Szervezetünk háza tájának hírei, 2. A Bácska-Bánát-Szerémséget érintő magyar népművészeti események hírei, 3. Népművészeti események sokasága a magyar nyelvterületről. Megrendelési lehetőség: http://w3.tippnet.rs:80/mailman/listinfo/emotivum .
Hírforrás: Vajdasági Magyar FolklórközpontOnline elérhető károsanyag-térkép Németországban FEL

Egy új szolgáltatás segítségével bármely német lakos megtudhatja, hogy lakóhelyén vagy annak közvetlen közelében mennyi káros anyagot tartalmaz a levegő. Mennyi széndioxidot bocsájt ki a szomszédos ipari terület? Milyen nehézfémek kerülnek az adott üzemnek köszönhetően a közeli patakba vagy folyóba? Mely országokba szállítják el a keletkező hulladékokat? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kaphatnak választ a látogatók a Pollutant Release and Transfer Register (PRTR) káros anyag-térkép segítségével. Az adatbázis használata teljesen ingyenes és rendkívül gyors tájékozódást tesz lehetővé. - F: jún. 4.
Hírforrás: Sg.hu, linkKörnyezetvédelmi hálózat szemantikus technológiákkal FEL

A Media Watch on Climate Change nevű rendszer a különböző környezetvédelmi témákat szemantikus és földrajzi technológiák segítségével követi nyomon és elemzi. 'A hírszolgáltatásunk körülbelül 160 médián alapul, a többségük az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Ausztráliában és Új-Zélandon működik. A rendszer előnye, hogy képes földrajzi koordinátákat is felismerni és kideríti, hogy az adott hír pozitív vagy negatív-e. Ennek megállapításában egy 8000-9000 szavas pozitív és negatív jelzőket tartalmazó különleges szótár van a segítségünkre. A megoldás 80 százalékos hatékonysággal működik. A dokumentumok végül egy központi adatbázisba kerülnek és a segítségükkel kiolvashatók az aktuális folyamatok' -- jelentette ki Arno Scharl professzor, a program vezetője, a Bécsi Modul Egyetem Új Médiatechnológiák Intézetének munkatársa. - F: jún. 6.
Hírforrás: Sg.hu, link