Könyvtár Információ Társadalom
Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára - Szemlék, hírek, kommentárok      

KIT hírlevél évfolyamokKIT hírlevél: 2009. 04. 15. (15. szám)

E lapszám szerkesztője: Mikulás Gábor

Tartalomjegyzék


A portálon kivülre mutató linkek a szerkesztés pillanatában élnek.
Ha ezt a szolgáltató megváltoztatja, a forrás nem válik elérhető.

Nem központi támogatásra épülő országos könyvtári sikerek -- 3. Javítható és jobbítható feltételek helyi erőből is FEL

A nagykanizsai könyvtár természetesen alapvetően költségvetési pénzeket használ fel. Ám ezt úgy teszi, hogy lehetőség szerint azt többször megforgatja, illetve bővíti -- pl. a költséghatékonyság betervezésével vagy együttműködésen alapuló munkahely-teremtéssel. Úgy tűnik, kialakult az intézményről az a kép, hogy érdemes figyelni eljárásaikra (vö. pl.: gyakorlatra jelentkezők az ország távoli részeiből is). Ezek együtt, tömegükben, számosságukban is érdekesek, melyek anyagi és irányítási szempontból többnyire függetlenek a központi támogatások aktuális irányaitól. Sokan mennek épületüket és újabban már gyakorlatukat is tanulmányozni. Néhány példa: iskolák programmal való megszólítása a használat ismeretében, a tagságukat meg nem újítók külön megszólítása.
- Az alapvetően helyi tartalmak (könyvek, folyóiratok) digitalizálása és internetes elérhetővé tétele -- napi rutinban. Az ezt szolgáló www.nagykar.hu napi használata meghaladja az 1000-t.
- Új OPAC-funkció helyi fejlesztése. Az OPAC többet tud, mint vásárolt korában, pl. a folyóiratok megérkezésének ténye azonnal látható a neten.
- Táblázatok az integrált rendszerből. Minden adat táblázatba menthető és bármilyen szempont alapján szűrhető. A használat ezen kemény adatait elemezve tervezik további teendőiket, pl. iskolák programmal való megszólítása a használat ismeretében, a tagságukat meg nem újítók külön megszólítása.
- A szerzeményezés, feldolgozás és tájékoztatás egysége. Mivel e három tevékenységet ugyanazon emberek végzik, a tájékoztatásban jobban hasznosul a dokumentumismeret.
- Nulla gyarapodás -- immár 10 éve. Így szabad maradt a könyvtárosok keze a szolgáltatások és a gyűjtemény újabb és újabb elhelyezésének formáihoz: az állományból kivont dokumentumok nem okoznak trombózist az épületben, s a gyűjtemény is frissebb, egyben használtabb maradt.
- A kölcsönözhető és segédkönyvtári könyvállomány összesorolása. Áttekinthetőbb és jobban forgó az így egységesített és szabadpolcra helyezett gyűjtemény. - Új munkahelyek teremtése. A Pályaválasztási Tanácsadó Szolgálattal együttműködve felvállaltak egy városi általános szolgáltatóképességet fejlesztő programot, mely jó imázsnövelő eszköz is.
'Azt a képet kívánjuk erősíteni, amit gyakorolunk, hogy helyben, a magunk teremtette lehetőségekkel jókora mértékben javított formában szolgálhatjuk a használóinkat szerény anyagiak idején is.'
Hírforrás: Czupi Gyula közlése alapjánHogy legyen mindig elég munkáskéz a könyvtárban... FEL

A könyvtár költöztetésekor némi bért biztosított a fenntartónk a munka elvégzésére. Ekkor tapasztaltam meg először, hogy a kevésből hogyan lehet szükséges számú munkáskezet alkalmazni. Megkerestük a munkaügyi központot azzal, hogy sok rakodó-munkaerőre van szükségünk, és van egy kis pénzünk is. Nyitottak voltak. Bár csak talán két hónapig tartott az alkalmazás, mégis sok-sok embert értesítve kialakult a csapat, kiknek a béréhez maga a munkaügyi központ is hozzátette a magáét. Ez a modell azóta működik, mi először azoknak a kollégáknak a helyére vettünk fel a támogatásukkal többeket, akik elmentek, nyugdíjba vonultak, végül közülük lett a véglegesített is. Később a munkaügyi központ ajánlotta fel -- egy-egy ottani akció, pályázat nyomán -- hogy munkanélkülieket közvetítene hozzánk. Volt, hogy mi kértük, hogy vonjanak be valaki(ke)t egy-egy akcióba. Sőt, egy kéthónapos városi munkaprogram részvevőit is fogadtuk, többeknek meg is hosszabbították a munkában tölthető hónapjait. Ez a csapat már nem is a könyvtár alkalmazásában volt, de a könyvtárban végezte munkáját. A mozgókönyvtári ellátás nagyon sok fiatal könyvtáros -- munkaügyi támogatással induló -- alkalmazását tette lehetővé. Ők ma a fiatalok számára zárulni látszó közalkalmazotti rétegnek mégiscsak tagjaivá válhatnak. A mostani országos közmunkaprogram tehát nagy gyakorlatunk miatt nem ért bennünket váratlanul. Eddig mi kértük, hogy kapjunk segítséget. Ám most az elképesztő számú érintett miatt (bár Nyugat-Dunántúlnak az ország más régióihoz képest igencsak alacsony számú közmunkást kell alkalmaznia; Nagykanizsán 840 fő) a fenntartó segítségére mi tudunk azzal lenni, hogy értelmes és hasznos munkát tudunk adni embereknek. Ők nem felsőfokú végzettségűek, sok köztük a kisiklott sorsú ember. Úgy tervezzük a munkánkat, hogy ők bele tudjanak illeszkedni a könyvtárban folyó munkába, segítsék a működésünket, javítsák a szolgáltató képességünket. Amikor ezeket a sorokat írom (2009 húsvétja), az első csoport feltöltődése történik (várhatóan egy időben 15-20 ilyen foglalkoztatottunk lesz). Az első napokban tudatos könyvtárhasználóvá szeretnénk képezni őket, hogy valamilyen területen bekapcsolódhassanak a könyvtári munkába.
Hírforrás: Czupi GyulaNem központi támogatásra épülő országos könyvtári sikerek -- 4. Klog.hu FEL

Jó helyen, és éppen jó időben kezdte Takács Dániel a Klog.hu (könyvtári blog) szolgáltatást http://klog.hu/ . (Történetéről bővebben: http://ek.klog.hu/2009/04/ket-es-fel-eves-visszatekintes-a-klogra ) 2006 októberében indult az azóta is a legtöbb könyvtári blogot csokorba fogó szolgáltatás. Az oldal célja: szabad környezetben, a könyvtári élet különböző területein dolgozó könyvtárosok blog alapú kommunikációs felületet tudjanak kialakítani, amely segíti őket a tudományos és szakmai céljaik megvalósításában, ill. az eredmények közzétételében, megosztásában és megvitatásában. A tagok független szakmai csoportosulást alkotnak, amely magában foglalja a politikai semlegességet, és az egyes intézményektől való függetlenséget is. Az oldal üzemeltetője vállalja a lehetőségek szerinti technikai támogatást, a tagok pedig becsületbeli ügyüknek tekintik az önképzést, hogy minél inkább önerőből tudják megvalósítani terveiket, ötleteiket.
Az indulás után fogalommá vált a név, s két év alatt több, mint 50 blog született. Igaz, ezek közül sok halva, vagy rövid időn belül az enyészetté lett. Jelenleg kb. 40 klog működik több-kevesebb rendszerességgel, köztük számtalan intézményi blog -- nem egy közülük országos szakkönyvtár! -- és több szakmai szervezet is minket választott (a Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete, az ELTE BTK informatikus könyvtáros szak Szakos Hallgatói Érdekképviselete, az MKE FITT szekció, a Magyar Olvasástársaság, a Könyvtárostanárok Egyesülete, az MKE Vas Megyei Szervezete, a Szombathelyi Könyvtáros Hallgatók Egyesülete) illetve sok a szakmai vagy egyéni, illetve a kettő egyvelegét képző oldal. Az eddigi költségek legfeljebb százezres nagyságrendben mérhetők, de a szükséges ráfordításoknak ez legfeljebb a fele-kétharmada. A ráfordított időre is inkább az jellemző, hogy inkább az egyes blogok személyre szabása, és az egyéni igények kielégítései voltak a hosszabb feladatok. 'Úgy vélem, mára a klog elsődleges küldetése megvalósult. A magyar könyvtáros társadalomban már nem megy káromkodásszámba a 2.0-ás tendenciák, eszközök emlegetése, és már senki sem értetlenkedik, ha blogról van szó. Sok, és egyre több könyvtár, iskola, egyetem stb. bír saját dinamikus honlappal, amelynek sokszor az alapja, vagy a fő kifejezési formája a blog lett. Így a következő lépésként talán a klog finomabb kidolgozását, szolgáltatás-jellegének kihangsúlyozását, és az egyes szakblogok, itt-ott még ingyenes szolgáltatókon felbukkanó blogok összegyűjtését, és egy nagyobb, átfogóbb terjeszkedést tudnék meghatározni. Ehhez terveim voltak, vannak, sajnos ezek nagy része idő- és anyagi forrás hiányában nem valósult meg eddig, márpedig az internet gyorsan átlép a változásra képtelen projekteken. Remélem, hogy a klog esetében ez nem fog megtörténni.'
Hírforrás: Takács Dániel közlése alapjánKongresszusi Könyvtár -- széles közösség számára izgalmas digitalizált tartalom FEL

Az amerikai Kongresszusi Könyvtár nem csak digitalizálja a birtokában lévő felbecsülhetetlen értékű filmeket, hanem közzé is teszik ezeket az interneten. A világ egyik legnagyobb adattára, az Egyesült Államok Kongresszusi Könyvtára már jó ideje élen jár a digitalizáció, vagyis az információk átmentése terén, s ezek a projektek rendkívül szerteágazóak, a megőrzés mellett a népszerűsítés és a széles körben való terjesztés is céljuk. Kiváló kezdeményezés volt a részükről például az is, hogy a Flickr fotómegosztóra egy évvel ezelőtt háromezer nagy felbontású, dokumentumértékű képet töltöttek fel, mely képek az USA 1846 és 1942 közötti történetének kulcsmozzanatait, főbb szereplőit stb. ábrázolják, s a tervek szerint ez az összeállítás bővülni fog. - F: ápr. 8.
Hírforrás: IT Café, linkHogyan húzzunk hasznot a válságból? -- 6. Itt az ideje a változásnak! FEL

Az előző öt lépésben bebiztosítottuk magunkat: megvan az esélyünk arra, hogy hosszabb távon is átgondoljuk a lehetőségeket és új utakat keressünk. Miért is? Mert versenyelőnyt szerezhetünk új megoldások meghonosításával. Érdemes megfontolni olyan új, lassan terjedő irányokat, mint:
- 'zöld technológiák' alkalmazása egyrészt az informatikában, informatikai üzemeltetésben, másrészt az infrastruktúrában, infrastrukturális üzemeltetésben;
- új finanszírozási források bevonása, mint pályázatok, visszaforgatható kifizetések, visszatérítések;
- ingyenes megoldások igénybevétele, mint szoftverletöltések, internetes telefonálás, ingyenes képzések és konferenciák;
- távmunka, mint új munkaszervezési forma bevezetése és az ezt támogató technikák fejlesztése;
- új kompetenciák elsajátítása, mint a proaktivitás módszertára, belső tanácsadói működés, coaching; - a felértékelődő kapcsolati háló újraértelmezése. - F: márc. 3.
-- A távmunka, a belső hatékonyság módszeres, stratégiai növelése vagy egyes, az üzleti életben már bizonyított eljárás átvétele, adaptálása még számos lehetőséget tartalmaz a hazai könyvtárak számára. Persze, idáig hallanak is az ellenérvek, hogy ezek miért NEM valósíthatók meg. Ám vannak, akik a meglévő akadályok leküzdésével és a lehetőségek kihasználásával vannak inkább elfoglalva -- erre utal a Nem központi támogatásból... sorozatunk is. A legtöbb könyvtár munkaerőhiányra panaszkodik, ám van, amelyik saját határain belül gyakorlatilag állandó státuszokat hoz létre. A válság hatásainak mérséklése tehát jó adag szemléletbeli változáson is múlik. (MG)
Hírforrás: Mfór, linkSikerlista és más tapasztalatok a Somogyi-könyvtárból FEL

Mikor a Somogyi-könyvtár olvasottsági statisztikáit böngésztük, kiderült: bár népszerűek az új könyvsikerek, a toplista elejére kerülni egyelőre nincs esélyük a sokéves listavezetőkkel szemben. A Somogyi-könyvtár 8 éve rögzíti elektronikusan a kölcsönzéseket. A rendszerben kutakodva és a vonatkozó adatokat összefoglalva egészen hiteles toplistákat kaphatunk arról, hogy az elmúlt közel egy évtizedben mit olvastak a legtöbbször a szegediek. A kötelező olvasmányokat ezúttal doppingvétség miatt kizártuk a versenyből. Hiszen azokat kötelező elolvasni. -- Ha egy könyv nincs a helyén, annak számos oka lehet - mondja Dobosné Brezovszky Anikó. -- Kifejezetten lopni nem szoktak az olvasók, vagy legalábbis nem jellemző. Inkább náluk marad egy könyv, nem hozzák vissza. Ha nincs a helyén, akkor az is lehet, hogy valaki elrejtette a polcokon. Eldugta egy biztos helyre, egy félreeső polcra, hogy ha legközelebb jön, ő megtalálja a szükséges kötetet. Ugyanez lesz a sorsa sok Dohár Péter Kis angol nyelvtanának is -- teszi hozzá. - F: ápr. 10.
Hírforrás: Délmagyar, linkAz állománynövelés könyvtárosi tudásnövelés nélkül kétes sikerű -- kanadai iskolai könyvtárak tapasztalata FEL

A könyvtári alkalmazottak számának és képzettségének csökkenése károsan hatott a gyermek- és ifjúsági könyveket kiadó vállalatokra is, ugyanis az iskolai könyvtárak kiszámítható piaca nélkül nehéz nekik a túlélés, ráadásul olyan időkben, amikor a kanadai dollár erősödése szűkíti az amerikai és a frankofon piacot. Québecben ezért nemrégiben komoly összegeket fordítottak könyvek tömeges beszerzésére; a program hatása azonban kérdéses megfelelő számú, szakképzett személyzet hiányában. Némely tartományban a közkönyvtárak igyekeztek iskolai könyvtári funkciókat vállalni: segítség a házi feladatok megoldásához, instruálás, tantárgyi gyűjtemények, adatbázisok, webhelyek. Néhány esetben kettős funkciót látnak el, iskolai és közkönyvtárként működnek. A kivételek ellenére az iskolai könyvtárak helyzete siralmas. Az iskolai könyvtárak válságát eleinte csak az érintettek ügyének tekintették, az elmúlt évtizedben azonban az egész társadalom kérdésévé vált. Mégsem sikerült egyelőre az általános trendet megváltoztatni, bár vannak bíztató, előremutató jelenségek is. - F: Napirenden a kanadai könyvtárak: teljesítmények és irányok, TMT, 2009/3.
Hírforrás: TMT, linkA háromszéki prefektus megtámadta a könyvtárigazgatói kinevezést FEL

Codrin Munteanu, Kovászna megye prefektusa megtámadta a megyei önkormányzat határozatát, amelyben Szonda Szabolcsot nevezi ki a megyei könyvtár igazgatójának. Korábban egy kovászna megyei állampolgár feljelentette Tamás Sándor tanácselnököt az Országos Diszkriminációellenes Tanácsnál, mert a Bod Péter Megyei Könyvtár igazgatói tisztségére kiírt versenyvizsgán a jelentkezési feltételek között szerepelt a magyar nyelv ismerete. A Diszkriminációellenes Tanács a tanácselnököt figyelmeztetésben részesítette, azonban ez a határozat nem kötelezi semmilyen lépés megtételére. - F: ápr. 14.
Hírforrás: Erdély.ma, linkÖnkormányzatok -- Kollektív felelőtlenség? FEL

A magyar önkormányzati rendszer szerkezeti átalakítása a hazai gazdaság versenyképessé tételének, a közszektor korszerűsítésének, de két év óta a sikeres gazdasági stabilizációnak is elengedhetetlen feltétele. A változtatások halogatásával csak tovább agonizál az a magyar modell, amelynek megváltoztatandó jellemzőjét a legtalálóbban a kollektív felelőtlenség fordulattal lehet jellemezni. - F: ápr. 9.
Hírforrás: VG.hu, linkÚj könyvtárépület + bábszínház Temesváron FEL

A várbástya felújítása miatt kiköltöztetett Temes megyei könyvtár könyv- és sajtókiadvány gyűjteményét négy temesvári épületbe 'szórták szét', a könyvek és folyóiratok egy része azóta ki sem kölcsönözhető. A megyei önkormányzat úgy tűnik, hogy belátta: a helyzet tarthatatlan, a tudományos kutatásokat végző egyetemi tanárok és hallgatók, történészek, nyelvészek, irodalmárok nem férnek hozzá a munkájukhoz szükséges könyvritkaságokhoz, régi újságokhoz. Constantin Ostaficiuc Temes megyei elnök a héten bejelentette: a volt katonai nyilvántartó központi fekvésű székháza és parkolója helyén épül fel az új megyei könyvtár, amelyet négyéves mandátuma idején be is szeretne fejezni. Az új, 4000 négyzetméter beépített területű megyei könyvtár épülete alá 400 férőhelyes mélygarázs építését is tervezik. Az épületbe költöztetik majd a Merlin bábszínházat is, amelynek jelenlegi székházát visszaszolgáltatták tulajdonosának. A könyvtárépület makettjét csak azután mutatják be a sajtónak, miután az önkormányzat jóváhagyja a terveket. - F: ápr. 8.
Hírforrás: Nyugati Jelen, linkKönyvhegy, madárkalitka, kultúrház + könyvtár aranydobozban FEL

Könyvtár-építészeti és -design különszámunkat olvassák. (De mondhatjuk azt is, hogy 'na nekünk ilyenek nem lesznek soha', illetve 'miért csak Nyugaton tudnak így gondolkozni a politikusok és az építészek'.) Van egy terv, ami szerint Stockholm Public Library bővül, de nem akárhogy, egy egész hegynyi könyvvel. Na jó, ez egy egészen rossz vicc, de maga a projekt neve az hogy The Book Hill, ugyanis megvan az a nagyon jó adottsága a könyvtárnak, hogy egy hegy/domb oldalában/aljában fekszik. - F: ápr. 8., ápr. 4.
Hírforrás: Élet és Könyvtár, link ; Hg.hu, linkKevés a többszörös is a könyvtárban -- a beszerzési költségről szól FEL

Hatvanhét forint -- fejenként. Ennyit költhetne idén állományának gyarapítására a kalocsai Tomori-könyvtár. -- Hozzászoktunk a nyomorgáshoz. Számunkra aranykornak tűnnek a hetvenes--nyolcvanas évek. Akkoriban ritka volt, ha csak egy példányt vásároltunk egy-egy könyvből, manapság pedig az a kuriózum, ha nem így van -- érzékelteti helyzetüket Asbóth Miklós, a Tomori Pál Városi és Főiskolai Könyvtár igazgatója. -- E két pályázat, valamint az önrész jóvoltából általában egymillió forinttal szokott nőni keretünk. Egyéb, így például főiskolai források jóvoltából tovább gyarapszik az összeg, tavaly 3,3 millió forintot költhettünk beszerzésekre -- sorolja az igazgató. Asbóth Miklós a vágyott összeget firtató kérdésre némi gondolkodás után a következőket mondja: -- Évi 6-7 millió forint nagyon szép lenne, akkor meghaladnánk az ezer darabos gyarapodást, ami napjainkban nagy eredmény és ünnep lenne. - F: ápr. 8.
Hírforrás: BAON, linkNagyhegyesi könyvtár -- terület, gyarapítás, polc FEL

A szocialista művelődésnek emelte a községi tanács - emlék 1963-ból. Ekkor épült a nagyhegyesi művelődési ház. Az azóta eltelt több mint 40 évben nagyobb felújítás itt nem volt, hamarosan azonban elkezdődik egy külső rekonstrukció. A belső felújításra azonban egyelőre nincs pénz. A művelődési házban működik a község könyvtára. Az önkormányzat az idei költségvetésben 1 millió forintot különített el könyvek vásárlására. Az új köteteknek azonban hely is kellene. Kevés a jelenlegi mintegy 70 négyzetméter. Németi Sándorné könyvtárvezető: Jó lenne, ha kapnánk egy nagyobb területet, több polcot tudnánk berakni, szükségünk lenne egy nagyobb olvasóteremre is, mert az is nagyon szűkös, és több asztalra is, hogy le tudjanak ülni olvasgatni, mert jelenleg csak egy asztalnál tudnak az olvasók helyet foglalni. - F: ápr. 10.
Hírforrás: DTV, linkA PTE Egyetemi Könyvtár adatbázisainak otthoni elérése -- új videohelpek FEL

Egyre nagyobb igény mutatkozott egyetemünk oktatói/kutatói/hallgatói részéről is a kutatáshoz, oktatáshoz szükséges adatbázisok távoli elérésére, ami ma már a felsőoktatásban a könyvtári szolgáltatásokkal szemben alapvető követelmény. Örömmel tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a Pécsi Tudományegyetem oktatói, kutatói, munkatársai, hallgatói mostantól otthonról is -- az egyetem informatikai hálózatához csatlakozva -- használhatják a könyvtár által előfizetett adatbázisokat. A szolgáltatás igénybevételéhez néhány módosítás elvégzése szükséges az otthoni böngésző beállításaiban... A videohelp az alábbi oldalon tekinthető meg... - F: ápr. 10.
Hírforrás: PTE, link eriodikak/digithirek/200904digithirek.html#10Nemzeti Digitális Közmű, az új varázsszó -- kritikával kezelendő a lefedettségi érték FEL

A Nemzeti Digitális Közmű lehet a következő évek új varázsszava -- legalábbis ha megvalósulnak a valóban meggyőzőnek tűnő tervek. Többek között erről is beszélgettünk Molnár Szilárddal, az ITTK kutatási igazgatójával. -- Eddig mindenhonnan azt hallottuk, hogy Magyarországon a szélessávú lefedettség 98 százalékos. Miért van akkor szükség mégis ilyen új fejlesztésre?
-- El kell különíti az infrastruktúra-kiépítés különböző szintjeit. A legfelső szint az országos gerinchálózatot takarja, ami a nagyobb közintézményeket, egyetemeket, kutatóintézeteket köti össze. Ennek csomópontjaihoz kapcsolódnak a középszinten megjelenő regionális és települési hálózatok, illetve az itt működő helyi közintézmények (iskolák, kórházak, könyvtárak, önkormányzatok). A középső szinten a csomópontok lehetőleg úgy kerülnek kialakításra, hogy azok egyenlő versenyhelyzetet biztosítsanak a következő, azaz harmadik szint számára elérést biztosító szolgáltatók számára. A harmadik szint az úgynevezett házig érő üvegszál, amely a háztartások, a vállalkozások, civil szervezetek hozzáférését biztosítja. Az említett arányszám a legjobb esetben is csak második szintet takarhatja, de talán még azt sem. Ugyanis a MEH adatai szerint a minimálisan elvárható 2 Mbit/s sávszélesség csak a hazai települések 79 százalékában érhető el, így a kérdésben említett arányszámokat megfelelő kritikával kell kezelni. -- A számok nem hazudnak, tartja a mondás. Mégis, a Kék Notesz megjelenése szinte minden évben társadalmi esemény lesz: reflektálnak rá a politikusok, a gazdasági élet szereplői, szociológusok, kutatók.
-- Valóban nem hazudnak a számok és az adatok -- ám az is tény, hogy nem nagyon szeretünk szembesülni a negatív dolgokkal. Márpedig a Kék Noteszszel az egyik legfontosabb célunk az, hogy bemutassuk a főbb trendeket, reagáljunk a régi jelentések főbb megállapításaira, valamint a sokszor fals adatokra -- így például a korábban említett szélessáv-lefedettségre. - F: ápr. 10.
Hírforrás: Prím, linkWebszelence: kiszabadulhat, csak jelszóra vár a válságkezelés jó szelleme FEL

Ha a politika ott tartana, ahol ma az internet, azaz, ha a demokrácia-szolgáltatás ugyanolyan fejlett lenne, mint a közösségi oldalak humánszervize: más világot élnénk. A gazdasági válságra nem pénzügyi megoldásokat keresnénk, hanem megújulási installációkat. Biteket és byte-okat kínálnánk pénzpiaci konstrukciók helyett. A web, a hálózatról elérhető szükségleti bázisok, az elektronikus önsegítő közösségek változást, 'feltámadást' hozhatnak. Nem egyeseknek, mindenkinek. A web 2.0 után a 'dolgok' (használati eszközök markerizálódása) internetét jósolják a szakemberek. Talán így lesz, de a 'lelkek', azaz a szokások, magatartásformák online konformizálódása ígéretesebb lehet. Nem a numerikus folytatás, a web 3.0 sürgetése lenne most a teljesítmény. A feladat inkább az, hogy a gigantikus válság kezelésének Internet alapú megoldásai megszülessenek. A virtualizáció olyan erőműveket állítson talpra, amelyek - ellentétben napjaink társadalmi gépészetével - nem elnyelik, hanem termelik az energiát. - F: ápr. 12.
Hírforrás: Prím Online, linkEz jó vásár lesz! Könyvek akár 100 forintért! FEL

Tatabánya | A József Attila Megyei Könyvtár az idén is könyvvásárt rendez az állományból kivont fölöspéldányokból. Április 27-én reggel kilenc és délután öt óra között kiselejtezett könyveit száz, folyóiratait pedig 50-500 forint közötti áron kínálja majd az olvasás szerelmeseinek. - F: ápr. 11.
Hírforrás: Kemma, linkNem csak molyoknak -- volt szakszervezeti könyvtár Székesfehérváron FEL

A Köfém lakótelep kissé ijesztő magasságú és fantáziátlanságú toronyháza legalsó szintjén hangulatos, napfényes könyvtár található. Most éppen rengeteg nyuszi ül a... fűben helyett a könyvek között, a polcokon, a tárlókban. Fülöp Lászlóné Olga a vezetője az igen igényes és választékos kínálatú bibliotékának, bár a helyszín 2000 óta adott. -- Számos kötet szinte új, nem kopott el, alig forgatták valaha, s néhány kuriózum is rejtezik a polcokon. Igen megkapó például a néprajzi és folklór anyaguk. De folyamatosan vásárolják az új könyveket is, romantikusokat és lektűröket, a drága újságokat itt forgatják át a kispénzű nyugdíjasok, szerény jövedelmű értelmiségiek, s egyik rendezvény követi a másikat. A számítógép is beköltözött az alapítványi formában működő intézménybe, s ha valaki önéletrajzot szeretne írni, a négy könyvtáros közül egyikük biztosan odaül és segít. A gyerekek is rendszeres vendégek, a nyuszikiállításon otthonosan forgolódtak a könyvespolcok színes labirintusában. - F: ápr. 9.
Hírforrás: Fejér Megyei H., linkAz információkhoz való nyílt hozzáférés mellett az EU -- és a kételyek FEL

Az Európai Bizottság túl lassúnak tartja az európai digitális könyvtári hálózat kiépítését és javítana az anyagokhoz való hozzáférésen. Azonban nem mindenki örül az elképzeléseknek. Az Európai Bizottság az információkhoz való nyílt hozzáféréseket határozottan támogatja. A testület most úgy döntött, hogy egy évvel meghosszabbítja a korábban létrehozott szakértői csoport mandátumát és a testületnek meg kell vizsgálnia azokat a lehetőségeket, hogy miként lehet megfelelni a szervezeti, jogi és technikai követelményeknek. A szakembereknek választ kell találniuk arra a kérdésre, hogy miként biztosítható a tudományos és egyéb anyagokhoz való szabad hozzáférés anélkül, hogy sérülnének a szerzői jogok. Minderre azért van szükség, mert ugyan az i2010 stratégia keretében megfogalmaztak bizonyos célkitűzéseket, de ezekből vajmi kevés valósult csak meg és nincsenek igazán komoly eredmények. A most ismertté vált tervek szépek és jók, viszont a megvalósításuk komoly akadályokba ütközhet, lévén az európai tudósok nem igazán örülnek annak, hogy az anyagaikhoz bárki szabadon hozzáférhet majd. A német kutatók például a tudományos szabadság megsértésének tartanak minden, a nyílt elérésre vonatkozó elképzelést és a Roland Reuss heidelbergi germanisztikai szakember által életre hívott kezdeményezéshez eddig több mint ezer professzor és oktató csatlakozott. - F: ápr. 9.
Hírforrás: Sg.hu, linkEzüstrókák -- könyvtárba is járnak. Vagy: inkább értékrend és érdeklődés alapú szegmentáció? FEL

Felmérések alapján az ezüstgeneráció alapvetően rossz önképpel rendelkezik saját magáról, s ez az önkép azonos a társadalom többségében róluk kialakult - nem túlságosan pozitív -- véleménnyel -- derült ki a Magyar Fogyasztó 50+ II. című konferencián április 8-án a Magyar Telekom székházban. A délelőtti program előadójaként Popper Péter az idősekkel kapcsolatos és Magyarországon megkövesedett negatív sztereotípiák egyik kulcsának az emlékező és gondolkodó társadalmak közötti különbséget nevezte meg. Míg az alapvetően 'emlékező' típusú keleti társadalmakban élők a tapasztalatokra számítanak egy adott helyzet megoldásában, az európai országokra jellemző 'gondolkodó' típusú társadalmak lakosait idegesíti a múlt és a tradíció. A neves professzor véleménye szerint meg lehet öregedni békében is, amennyiben megtanulunk maradékok nélkül létezni. Azaz jelenünket ne átmeneti időszaknak tekintsük, és ne engedjük elszaladni a lehetőségeket. Sas István reklámpszichológus szerint ma a szépség, a fiatalság és az egészség mítoszának hódolunk. Véleménye szerint a marketingkommunikációs szakmában jellemző életkor szerinti szegmentáció helyét át kellene vennie az értékrendet és érdeklődést alapul vevő szegmentációnak, így megszűnnének a kommunikáció alapú generációs különbségek. - F: ápr. 10.
Hírforrás: Pénzcentrum, linkGazdasági ellenőrzés-sorozat -- kórházakban FEL

Számos budapesti kórházban gazdasági ellenőrzést tartottak a napokban. A Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő intézményekben kutakodó szakemberek tételesen átvizsgáltak minden számlát és szerződést. A szokatlan akció az első 'érzékelhető' lépése a hamarosan induló Budapesti Egészségügyi Modellnek. Rajtaütésszerű, mindenre kiterjedő gazdasági vizsgálat volt több, a Fővárosi Önkormányzat által üzemeltetett kórházban -- értesült az FN. Az ellenőrök aprólékosan átnéztek minden számlát, szerződést, sőt a gazdálkodással összefüggésbe hozható szabályzatokat is górcső alá vették. 'Nem a büntetés volt a cél, hanem az, hogy a városvezetés minél pontosabb képet kapjon a kórházak gazdálkodásáról' -- mondta érdeklődésünkre Horváth Csaba. - F ápr. 9.
Hírforrás: Fn, ???Április 21-én nyílik a Digitális Világkönyvtár FEL

Amennyiben minden a tervek szerint alakul, másfél héten belül megnyitja kapuit az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) által támogatott World Digital Library. A Digitális Világkönyvtár Programot négy évvel ezelőtt hirdette meg James Billington, a washingtoni Kongresszusi Könyvtár akkori vezetője. A digitalizálási munkákban összesen 32 intézmény vett részt, köztük van a Bibliotheca Alexandrina, valamint az egyiptomi, a francia, a kínai, az izraeli, a szerb, a svéd, az ugandai és az orosz nemzeti könyvtár is. 'A Digitális Világkönyvtár minden kultúra legjelentősebb műveit igyekszik összegyűjteni és azokat számos nyelven ingyen hozzáférhetővé tenni' -- olvasható az új intézmény hivatalos honlapján. - F: ápr. 10.
Hírforrás: Sg, linkSzűrőprogram és tevékenységi kör FEL

ápr. 8.
Hírforrás: Takács Dániel, linkEuropeanaLocal projekt -- együttműködési meghívó FEL

ápr. 14.
Hírforrás: Vincze Andrea, linkOlvasmányajánló Varró Dánieltől FEL

Mivel az olvasásnak volt most az évada, -- jusson az eszetekbe Závada, -- Esterházy Péter és Tandori Dezső, -- meg a többi potyaleső, -- de mindannyiunknak sok örömet szerző -- kortárs magyar szerző. -- Hiszen írók nélkül az olvasás bajos -- (eszembe jut még Parti Nagy Lajos), -- ha ők nem volnának, az olvasók, komálnák, nem komálnák, -- kénytelenek volnának olvasni a Románát, -- meg a többi rissz-rossz szerelmes füzetet, -- ebből az apropóból szól most az üzenet. - ápr. 11.
Hírforrás: Erdély ma, linkHomoszexualitás és félreértés a könyvtárban FEL

A meleg irodalom közé sorolták a Manchesteri Egyetem könyvtárosai a brit szigetek történetéről, lakosságáról szóló tudományos munkát, a Homo Britannicust -- írta pénteken a The Daily Mail. A Homo Britannicus szerzője Chris Stringer, a londoni Természettudományi Múzeum antropológusprofesszora, aki az emberi eredet egyik legismertebb szakértője. Az antropológus irányítja a Nagy-Britannia ősi betelepülése elnevezésű projektet, korábban Chris Stringer tollából jelent meg Az afrikai exodus: A modern ember eredete című mű. A Homo Britannicus, amely alcíme szerint az emberi élet hihetetlen történetét meséli brit szigeteken, egyebek közt megismerteti az olvasót azzal, hogy mikor érkeztek az első emberek, s milyen ősi állatokkal éltek 'társbérletben'. A Manchesteri Egyetem könyvtárosainak azonban Chris Stringer munkájának címe vajmi keveset mondott, s a Homo kifejezés láttán a meleg és leszbikus irodalom közé sorolták. A kötet mindaddig a könyvtár ezen szekciójában állomásozott, míg egy művelt diák fel nem fedezte, hogy inkább a régészeti könyvek között volna a helye. - F: ápr. 10.
Hírforrás: Zoom, linkA Bookline megvette a DVDrent-et FEL

A Fotexnet és a Bookline.hu Nyrt. között létrejött megállapodás értelmében a Bookline megvásárolja a DVDrent.hu internetes cím alatt működő online dvd-kölcsönző szolgáltatást. A Bookline közzététele szerint a DVDrent.hu üzemeltetését április 11-től veszi át. A DVDrent.hu Magyarország első és egyetlen interneten keresztül elérhető videotékája, több, mint 8 000 címből álló filmkínálattal, havidíjas fizetési konstrukcióval, ingyenes házhoz szállítással -- áll a közleményben. - F: ápr. 8.
Hírforrás: Napi, linkKandi kamera: román cég térképezi fel Budapest utcáit! FEL

A Google Maps egyik legszebb szolgáltatása, hogy a frekventált városokban utcaszintű nézetben barangolhatunk virtuálisan a Street View segítségével. A cég azonban csak lassan nyit az eldugott Kelet-Európa felé, ezért egy román cég csapott le a nyitva hagyott lehetőségre és készít képeket a régió nagyvárosainak utcáiról. - F: ápr. 8.
Hírforrás: Pénzcentrum, linkLecsapott a könyvesboltokra a válság FEL

A kereslet visszaesése mellett a gyengülő forint és az emelkedő kamatok is sújtják a könyvesboltokat, a kiutat egyre inkább az online értékesítés jelentheti. - F: ápr. 9.
Hírforrás: Napi, linkA múzeumokba is begyűrűzött a válság FEL

A múzeumok és más kulturális intézmények világszerte szűkös helyzetben vannak, visszafogják a kiállításokat és csökkentik a személyzetüket, hogy megbirkózzanak a csökkenő adományokkal, a takarékosabb adakozókkal és az állami finanszírozás visszafogásával, egyes intézmények be is zárnak -- írta az MTI. Az emberek úgy gondolják, hogy 2009 még biztonságos év lesz sok szponzorálás számára, amit azonban jósolunk az az, hogy 2010 és 2011 lesz, amikor a valóságos problémák felmerülnek -- hangsúlyozta a szakember. - F: ápr. 12.
Hírforrás: Napi. linkMinden Örkényről -- nem csak egy percben FEL

Örkény István Örkényről, Örkény István életrajza és életműve, színházi plakátok, cikkek, kéziratok, valamint hangzó anyagok is mind-mind megtalálhatók a szerdától üzemelő Örkény-honlapon. A család és az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) között létrejött megállapodás eredményeként életre hívott oldal egyelőre csak az OSZK weboldaláról hívható elő, de néhány napon belül önállóan is üzemel az orkenyistvan.hu. - F: ápr. 8.
Hírforrás: Lánchíd Rádió, link