Könyvtár Információ Társadalom
Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára - Szemlék, hírek, kommentárok      

KIT hírlevél évfolyamokKIT hírlevél: 2009. 03. 25. (12. szám)

E lapszám szerkesztője: Mikulás Gábor

Tartalomjegyzék


A portálon kivülre mutató linkek a szerkesztés pillanatában élnek.
Ha ezt a szolgáltató megváltoztatja, a forrás nem válik elérhető.

Nyílt lengyel gondolkodás a könyvtári kiszervezésről -- stratégiára és költségtudatosságra várva FEL

Jóllehet a lengyel könyvtári szakirodalom nem kevés tanulmányt szentelt már eddig is a kérdésnek, a kiszervezés (vagy outsourcing) továbbra is viszonylag újszerű fogalomnak számít a lengyel könyvtárak világában. A cikk egy felmérésről számol be, amelyet annak kiderítésére készítettek, hogy a lengyel felsőoktatási intézmények könyvtárai milyen mértékben s mely területeken alkalmazzák, illetve kívánják a későbbiek során alkalmazni az outsourcingot. ... Bár jelentős mértékben élnek a könyvtárak a külső cégek bevonásának lehetőségével, az outsourcingot nem tekintik a stratégiai irányítás részének. ... Sok esetben a kiszervezés 'öntudatlanul' történik: magáról a jelenségről, lehetséges pozitív hozadékairól nem gondolkodnak el az illetékesek, ami megerősíti a feltételezést, miszerint nem tekintik a stratégiai irányítás részének. A legtöbb esetben (21 válasz) a folyóirat-előfizetések intézése történik külső cég bevonásával, méghozzá a legtöbbször (16 válasz) állandó jellegű megbízás révén. 19 esetben a számítógépes berendezések, 18 esetben az egyéb technikai eszközök karbantartása valósul meg kiszervezéssel, 17 esetben pedig az állománymegőrzést bízzák külső cégre. Meglepő, hogy a más ágazatokban kiszervezéssel megvalósuló feladatokat (szállítás, takarítás) a könyvtárak belső munkatársakkal oldják meg. A sor végén kullog a formai és tartalmi feltárás, ami arra világít rá, hogy a könyvtárak nem tekintik kiszervezésnek a különböző együttműködési keretekben, közös katalógusok építésében való részvételt, adott esetben a más intézmények által készített rekordok letöltését. A tanulmány két fontos tényezőre is felhívja a figyelmet:
1. A könyvtárak nem tekintenek úgy az outsourcingra, mint az alapvető szolgáltatásaik bővítését lehetővé tevő eszközre,
2. A könyvtárosok szemléletétől továbbra is idegen a költséghatékonyságra való törekvés. - F: Kiszervezés a lengyel főiskolai és egyetemi könyvtárakban / ref.: Dancs Sz., In: Könyvtári Figyelő, 2008/4.,
-- Hasonló tapasztalatokkal zárult egy hazai vonatkozó felmérés is, mely a könyvtári szaksajtón kívül -- külföldön és gazdasági lapban -- jelenhetett meg: Lehetőség-e a kiszervezés a magyar megyei könyvtárak számára?
Hírforrás: Manci: link ; linkKönyvtári terek fejlesztése -- szégyentelen tanulás határok nélkül FEL

Vannak könyvtárak, amelyek ingatlanfejlesztőként is gondolkodnak. Megtelepülésükkel megváltoztatják a környék arculatát, megváltoztatják a környékbeli ingatlanok értékét. Fizikai kapcsolatba kerülnek a környék többi intézményével, tevékenységeivel. Ezért együttműködést kezdeményeznek velük -- pl. a szomszéd fogorvossal, és a szemközti autókölcsönzővel is. Örömmel kihasználják, hogy az épületet nem csak ők lakják (co-location Las Vegas egyik közkönyvtárában: múzeum az alsó szinten). A belső terek elrendezésében sem röstellnek a tapasztaltabbaktól tanulni. A kiskereskedelemtől az állomány dinamikus polcra helyezésének módszereit (supermarket-shelving) veszik át. A könyvtári tereket a belső vezeték nélküli hálózat segít dinamizálni. Így pillanatok alatt áthelyezhető egy tájékoztató- vagy kölcsönzőpult. A munkafolyamatok is változnak: a hagyományos kiadói kapcsolatokat és szerepeket felülvizsgálják, hiszen a használóik is egyre inkább elektronikus illetve mobil eszközök által (iPhone, Kindle) tájékozódnak. (a KSZK-ban fellelhető folyóiratból ref.: MG) - F: Public Library Quarterly
Hírforrás: Public libraries by design : Embracing change at low cost / Susan Imholz. In: Public Library Quarterly 27 (2008) 4 p. 335-350Lehet nagyrészt '0 forintos' ötletekből jó információs forrásközpontot kialakítani FEL

A Következő generációs iskolai könyvtárakról Paszternák Ádám, az OIK könyvtárosa szólt a könyvtárostanárok kiskunfélegyházi rendezvényén. - F: márc. 18.
Iskolai könyvtárosok szerint ugyanakkor a könyv még az elsődleges információforrás. -- Milyen lesz az iskolai könyvtárak jövője? Erre a kérdésre keresték a választ kedden a könyvtárosok a félegyházi Kossuth szakiskolában. A konferencián a kapcsolatépítésről is szó volt, de arról is előadást hallhattak a résztvevők, hogy az internet milyen lehetőségeket kínál a könyvtáraknak. A szakemberek szerint egyre nagyobb teret kap majd a világháló. (2009. március 17.) Minden évben két ilyen konferenciát szerveznek, ezeken az iskolai könyvtárakkal kapcsolatos aktuális kérdéseket vitatják meg. Kedden a kapcsolatépítés lehetőségeiről is szó volt. A rendezvényen közel negyven könyvtáros vett részt. A konferencián az internet nyújtotta lehetőségekről is előadást tartottak. Az iskolai könyvtárakban is fontos szerepe lehet a világhálónak, az ismereteket pillanatok alatt megszerezhetik a tanulók. Most még a könyv az elsődleges információforrás, de ez a közeljövőben átalakulhat. - F: márc. 18.
Hírforrás: Porta Egyesület, Félegyházi TV, linkNyíri Kristóf: 'A Gutenberg-galaxis muzealizálódása máris megkezdődött' FEL

NyK: -- A Gutenberg-galaxis muzealizálódása máris megkezdődött. Ma már nem lehet más a pedagógiai feladat, mint a digitális közegben történő tanítás és tanulás módszereinek a kutatása. Minden jel arra mutat, hogy a könyv néhány évtizeden belül már csupán speciális okokból és körülmények között megszülető termék lesz. A nyomtatott könyv nem minden történelmi korszakban létezett: egy bizonyos időpontban belépett az emberiség életébe, s ma az elmúlás felé tart, hamarosan a múlt relikviája lesz. Most a digitális kommunikáció, a jellegzetesen rövid szövegek, multimediális dokumentumok világa jött el, tudományban, szórakozásban, tanulásban, tanításban egyaránt.
-- Tehát azt üzeni azoknak, akik ezt az interjút a nyomtatott hetilapban olvassák, hogy tulajdonképpen idejétmúlt dolgot művelnek? Hogy néhány év múlva már az lesz a módi, hogy ezt a beszélgetést csak az interneten lehessen olvasni, esetleg videováltozatban meghallgatni?
NyK: -- Igen. Tokióban a földalattin reggelenként az emberek a mobiltelefonjukon a folytatásos mobilregény aznapi fejezetét olvassák. Új fogalommal kellett megismerkednünk, a mikrotartalom fogalmával: a szövegek klipekké rövidülnek. Rövidül az idő, kisebbek a készülékek. Igazi értelmiségi kihívás, hogy a hagyományos -- meg az új -- tudásanyagot miniszegmensekké bontsuk, és értelmesen újra összerakjuk.
-- Lehet, hogy az idő filozófiájáról írandó monográfiáját olvashatjuk majd számítógép-monitornyi szövegekre tördelt változatban, esetleg 160 karakternyi SMS-szilánkokban is?
NyK: -- Írásaimban tényleg egyre inkább törekszem arra, hogy a rövid fejezeteken belül számos rövid alpontot szerepeltessek. Úgy látom, hogy a mai olvasó -- engem is beleértve -- könnyebben birkózik meg azzal a szöveggel, amelyik erősen és látványosan tagolt. - F: 1márc. 19.
Hírforrás: 68 Óra, linkA könyvelhagyó napon utcán lesz sok kötet FEL

Az orosházi Justh Zsigmond Városi Könyvtár egy éve indította országos olvasásnépszerűsítő akcióját, a Veszíts el egy könyvet! című játékát. Buzai Csaba koordinátor az évforduló kapcsán újdonságokról számolt be. Arról például, hogy a játék új honlapra költözik. -- Országos könyvelhagyó napot is szerveznek a könyvtár munkatársai szerdára, az egyéves évfordulóra. Ilyen népszerű a játék? - Az ötlettel rokonszenvezők sokan vannak. Ezért az évfordulós akció szervezésébe tizennégy másik könyvtárt is bevontunk. Így azokon a településeken is biztosan lesznek elveszített könyvek. Erre a napra ismét dedikált könyvet ajánlott fel Kiss Ottó, Mácsai Pál, Vámos Miklós, Závada Pál, Verasztó Antal, Serdián Miklós György és Rácz Péter. - Ismét ellephetik a jobbnál jobb könyvek az utcákat? -- Ebben bízunk! S ösztönözzük az embereket: ha tehetik, veszítsenek el egy könyvet március 25-én! Az a cél, hogy a születésnapon minél több színvonalas regény cseréljen olvasót. Nem csak Magyarországon, a határokon kívül is, a magyarok lakta településeken. - A könyvszeretőknek mi a teendője? - A könyvbe bele kell ragasztani az internetről letöltött 'elveszítési nyilatkozatot', melyben minden (a gyanútlan megtaláló számára fontos) tudnivaló elolvasható. Majd egy forgalmas helyen ott kell felejteni. Az elveszítéseket a játékot támogatók jóvoltából megújult honlapunkon lehet majd regisztrálni. - F: márc. 23., márc. 23.
Hírforrás: Békés M. H., link ; Origo, linkHogyan legyünk vállalkozók könyvtárosként -- egy konkrét tapasztalat FEL

Ha az ember fia van olyan szerencsés, hogy elegendő mozgásteret kap a munkahelyén, akkor bizonyos esetekben jól jöhet, ha nem csak szimplán közalkalmazott, hanem számlaképes is, szép magyarul (egyéni) vállalkozó. Ehhez azonban elég rögös út vezet. Én leírom az enyémet, hátha segítséget jelent másnak is. Természetesen kihagyom a zsákutcákat és a nagyobb égéseket, hogy ne vonják el a felesleges vidámkodások a lényegről a figyelmet. - F: márc. 24.
Hírforrás: Élet és Könyvtár, linkFiesta az internet jegyében FEL

Az internetkultúra népszerűsítését szolgáló világméretű rendezvénysorozatot, az Internet Fiestát évente rendezi meg az Internet Society, ehhez a programhoz kapcsolódott a miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, és számos intézmény Borsod megyéből és a megyeszékhelyről; a könyvtárak március 23. és 31. között várják a világháló és a kultúra iránt. .....A Fiesta programjai minden évben egy-egy kiemelt téma köré csoportosulnak, idén bővebb információt kaphatnak a program résztvevői a különféle hivatalok szolgáltatásairól, weboldalairól, az e-ügyintézésről, de megismerkedhetnek a virtuális könyvtárral, különféle adatbázisokkal, online tanfolyamokkal sőt a NagyiNettel is. - F: márc. 23., márc. 22.
-- Az OIK programja: http://oik.klog.hu/321/internet-fiesta-az-oik-ban/ , http://193.224.242.5/fiesta/default.aspx , a Fiesta főoldala: http://193.224.242.5/fiesta/default.aspx
Hírforrás: Prím, link ; Híradó, linkA tanácsülés pora FEL

'Bakos Klára a … porosodó polcok… botrány kapcsán elmesélte a vezetőség és a szakma elkeseredett küzdelmeit az újságírókkal, rosszindulattal, etikátlansággal...' - F: márc. 21., márc. 23.
Hírforrás: MKE-FITT blog, link ; Könyvtáros.com, linkKilenc lépés a használói visszajelzések begyűjtésére is felhasználására FEL

Vannak olyan képzetek, mely szerint az ügyfélpanaszokat lehetőleg minimálisra kell csökkenteni. [Sőt, a minőségirányítást félreértve van, ki a panaszok elhangzásának megakadályozását tekinti célravezetőnek. Ám ez nemcsak hogy lehetetlen, hanem felettébb káros is, ugyanis kritikus fontosságú információforrástól vonja meg a szervezetet.] Ehelyett érdemes erőforrásként kezelni a visszaérkező információt, tetemes marketingfelmérési költséget megtakarítva. Ennek kilenc lépését vázolja fel az Allegiance szolgáltató hírlevele:
1. Tevőlegesen bátorítsd használóidat jó és rossz visszajelzések adására, legyél nyitott ezek befogadására, bármi is légyen az, amit mondanak.
2. Kínálj többféle kommunikációs csatornát a visszajelzésre [pl. telefon, email, chat stb.]
3. Bátorítsd a visszajelzést e csatornák módszeres kommunikálásával [személyesen, honlapon, pulton, kiadványon stb.].
4. Állítsd be a technológiai eszközöket a visszajelzések gyűjtésére, menedzselésére, elemzésére.
5. Váltson ki tényleges cselekvést a visszajelzések tartalma.
6. Intézd el a panaszügyeket (akiknek megoldod gondját, 8%-kal lojálisabbak lesznek a nem panaszkodóknál).
7. Oszd meg és tárgyald meg a visszajelzéseket a szervezeten belül.
8. Tudasd a használóval, hogy mit tettél észrevétele nyomán. (Azt is, ha nem tudsz változtatni.)
9. Alakíts ki olyan szervezeti kultúrát, mely szívesen fogadja a visszajelzéseket és elkötelezett azok felhasználásában. (ref.: MG) - F: márc.--ápr.
Hírforrás: Allegiance, linkAz elúszott digitalizálási százmillió -- egyébként is veszett fejsze nyele volt FEL

Könyvtáros.com: Az államtitkár úr azt mondta, hogy erre a célra nem is lehetett volna pályázni?
Monok István (OSZK): Abban neki igaza van, hogy a kulturális örökség
digitalizálására nem lehet EU pénzt használni. Ez az államok feladata. Abban is igaza van, hogy a Kormány kereste, hogy honnan vehet mégis el, és a Közép- Magyarország Régió EU pénzei közé tette. Ugyanis EU pénz csak nagyon meghatározott százalékban kerülhet fővárosba. Így az OSZK, mint fővárosban lévő intézmény, nagyon kevés lehetőséggel bír. Csak a koordinációra lehet neki pénzt adni, de a pénz a vidéki központokba kerül.
Könyvtáros.com: Arról volt szó, hogy az előkészítés után jön az a kiírás, amiből meg lehet majd valósítani a digitalizálást. Rosszul emlékszem? -- ... - F: márc. 19.
Hírforrás: Könyvtáros.com, linkInternet-korlátozás a Somogyi Könyvtárban FEL

Nincs több pornó az egyik szegedi könyvtárban. Az intézmény vezetői megelégelték, hogy több látogató pornóoldalakat böngészett a számítógépeken. Egy speciális programmal szűrik ki a szerintük oda nem illő honlapokat. A szoftvert már több iskolában is használják, a programot otthon a családok is letölthetik. Ezzel tudják szabályozni, hogy a gyerekek mennyit használhatják az internetet és azt is, hogy azon milyen oldalakat nézhetnek meg. A speciális programot azért telepítették fel a szegedi Somogyi Könyvtár számítógépes rendszerére, mert nem csak a gyerekek tévedtek nem nekik való oldalakra, hanem a felnőtteket is meg kellett néha kérni, hogy a könyvtár etika elvárásainak megfelelő oldalakon szörfözzenek és ne nézzenek pornót - mondta Palánkainé Sebők Zsuzsanna a Somogyi Könyvtár igazgatója. - F: márc. 24.
Hírforrás: Webrádió, linkÚj helyre költözhet a várpalotai városi könyvtár FEL

A belváros rehabilitációjának egyik sarokköveként a városi könyvtárt is magába foglaló kultúrpalotát szeretne létrehozni az önkormányzat a jelenlegi Nagy Gyula Galériában. Két éven belül a település központjában található, klasszicista stílusban épült egykori zsinagóga adhat otthont a városi könyvtárnak, megtartva jelenlegi galéria funkcióját is. Aki reálisan gondolkodik, az tudja, hogy nincs eléggé kihasználva az egyébként kultúrcentrumnak kiváló épület, még a Matzon-gyűjtemény sincs olyan körülmények között, amilyet megérdemelne. Ez egy zsidó templom, nem galéria, annak ugyanis megvannak a maga ismérvei. Lehet itt kiállítást rendezni, ám ahhoz, hogy itt egyfajta kultúrpalota valósulhasson meg, rengeteg pénzre van szükség. - F: márc. 24.
Hírforrás: Napló, linkÚj 'könyvtárhálózat' alakult agrárinformációs szolgálatra FEL

Uniós források segítségével szakkönyvtári hálózat létesül Magyar Agrárkamara segítségével. A köztestület Gazdasági Információs Szolgálata országszerte 202 helyen működtet irodát, s ezekben állnak majd rendelkezésre öt fő témakörben a szakkönyvek és kiadványok. E hír volt az idei, két hete zárult Mezőgazdasági Könyvhónap legnagyobb szenzációja. A pénz az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) keretében áll rendelkezésre, melyet a kamara megpályázott és elnyert. Közbeszerzés során egy hazai szakkönyvkiadókból álló konzorcium nyert, mely már tavaly ősszel megkezdte a kötetek szállítását, és három évig 120-120 millió forint értékben folyamatosan juttatja el az új kiadványokat a könyvtári hálózatba. - F: márc. 18.
Hírforrás: Szabad Föld, link , kommentár: linkHogyan húzzunk hasznot a válságból? -- 3. Vizsgáld meg a tartalékaid! FEL

Jó gazdasági helyzetben óhatatlanul csökken a figyelem a szervezeti működés egyes elemei, tényezői felett, így azok gazdaságos felhasználása, kihasználása háttérbe kerül. Ezek egyrészt lehetnek bevételhozó javak és tényezők, pl. pénzeszközök, vevők, másrészt költségokozó javak, erőforrások, pl. elfekvő készletek, kihasználatlan eszközök. Áramlás-vizsgálatok, mozdulat-elemzés kihasználtság-vizsgálatok alapján készüljön ezekről egy lista, legyenek döntési alternatívák és legyen vezetői döntés a tartalékok felszámolásáról vagy hasznosításáról. Érdemes megvizsgálni azt is, hogy mikor, miért jöttek létre ezek a tartalékok. - F: márc. 3.
-- Könyvtárban tartalékok lehetnek a párhuzamosan végzett munkafolyamatok, a diplomások által végzett betanított szintű munka, a túl nagy arányú kihasználatlan állomány, mely pl. hasznos olvasói tereket foglal. Előny, ha ezekről előbb -- mármint a fenntartókat megelőzve -- a könyvtárosok szereznek tudomást, és tesznek intézkedéseket megszüntetésükre. A mielőbbi cselekvés előnye továbbá, hogy a ballaszt-tevékenységektől és anyagoktól megszabadulva több figyelem jut a használói szempontú fejlesztésekre. (MG)
Hírforrás: Mfór. linkDiskurzusok KI-tanfolyamokról a Könyvtáros.com-on FEL

A Könyvtáros.com oldalain A web 1.0-tól a web 2.0 felé, illetve az IT-mentor-képzés kapcsán folyik beszélgetés: http://www.konyvtaros.com/2009/03/szerzoi-jogvedelem-alatt-all.html http://www.konyvtaros.com/2009/03/nulla.html
Hírforrás:Keresettek az interneten a bakelitlemezek -- a legjobb lehetőség átállni mp3-ra? FEL

Még mindig nagy értéknek számítanak a régi hanglemezek, így nem véletlen, hogy virágzik az online bakelitkereskedelem. Pont a mostani gazdasági világválság idején az emberek keresik az értékálló befektetéseket. Nos, ilyen termék lehet egy régi fekete korong. Sokan már a '90-es években, a CD elterjedésekor azt jósolták, hogy gyorsan eltűnnek majd a piacról a bakelitkiadványok. Ez azonban nem következett be. Számos helyen lehet még ma is kapni hanglemezeket és ezeket bizony nem csak a DJ-k vásárolják, hanem a kuriózumokra vágyó felhasználók is. A legkeresettebbeknek az első kiadások és a ritka darabok számítanak, amelyek gyakran cserélnek gazdát komoly összegekért az internetes aukciós portálokon. A bakelitművek értékéből az sem von le semmit, hogy a digitális média minősége jobb, a kereslet folyamatosan nő a régi kiadványok iránt. - F: márc. 24.
Hírforrás: Sg.hu. linkFélmillió ingyenkönyvet ad a Google a Sonynak -- így digitalizálnak ők FEL

A Google és a Sony összefog az elektronikus könyvolvasók koronázatlan királya, az Amazon online áruház Kindle-je ellen. A keresőből online birodalommá nőtt Google régóta futó könyvtárdigitalizálási projektjének egy részét, 500 ezer könyv beszkennelt változatát adja a Sony készülékéhez. A könyvek mind 1923 előttről valók, a szerzői jog védelme alól már kikerültek, és Hérodotosztól Dickensig mindenféle stílust és témát felölelnek. - márc. 19.
-- Mi lehet a szerepe a könyvtáraknak a digitális könyvek megosztásában? (MG)
Hírforrás: Index, linkKönyvtári Éjszaka a TIK-ben: Könyvtár, ahogy máskor nem FEL

Immár negyedik alkalommal várta rendhagyón módon éjszaka is az érdeklődőket március 18-án este fél nyolctól másnap hajnal kettőig az Egyetemi Könyvtár. A korábbi évek figyelemfelhívó Könyvtári Éjszaka témáihoz hasonlóan az idén is igyekezett megfelelni a rendezvény a várakozásoknak „Ég és Föld” címen szervezett programjaival. Csillagászat, földrajz, térképek és földgömbök, felfedezések és felfedezők vették birtokukba egy éjszakára a Tanulmányi és Információs Központ épületét -- hihetetlenül gazdag programkínálattal. - F: márc. 19.
Hírforrás: Szeged Ma, linkMegint megbocsátás... FEL

Megbocsátó könyvtárosok. A kenderesi városi könyvtárban idén is tartanak megbocsátás hetét a könyvtárosok. Így április 6-11. között azok a feledékeny olvasók, akik nem vitték vissza határidőre a kikölcsönzött könyvet, azok ekkor büntetés nélkül megtehetik azt. - F: márc. 23.
Hírforrás: Szoljon, linkSzületésnapi újságot csinál bárkinek a Somogyi könyvtár is FEL

A születés dátuma alapján készítenek sajtószemlét a régi országos- és megyei- lapokból, amit akár díszdobozban is hazavihetnek a megrendelők. Több mint száz évre visszamenőleg minden lapot megőriz a könyvtár, most használják is őket valamire. Nincs olyan élő ember, akinek a szegedi Somogyi-könyvtár ne tudna Születésnapi Újságot készíteni. Az új szolgáltatás első két napja alatt fél tucat érdeklődő jelentkezett, hogy elkészíttesse családtagjának saját évfordulójához kapcsolódó újságcikkgyűjteményét. - F: márc. 23.
Hírforrás: Index, linkMit tennék, ha önkormányzati képviselő lennék? -- Nyitrai pályázat eredménye FEL

... 'Valljuk be, a mai fogyasztói társadalom nem hajlik a tudományos, művészeti tevékenységekre, ezért itt is kampányolni kell. A művelődési otthont igazi kulturális központtá alakítjuk a könyvtárral együtt. Városi televíziót, galériát, kiállításokat, előadásokat, koncerteket szervezünk az igényesebb réteg kielégítésére.' - F: márc. 18.
Hírforrás: Felvidék ma, linkINFINIT: 10 év, 400 hírlevél! FEL

Napra pontosan tíz esztendeje, 1999. március 16-án jelentek meg az első cikkek az INFINIT-en, és aznap küldtük ki az első hírlevelet, jelezve a szakmának és az érdeklődő olvasóknak, hogy mostantól új, izgalmas forrásból tájékozódhatnak az INFormációs társadalom -- INternet -- IT híreiről. Z. Karvalics László, az ITTK alapító igazgatója így foglalta össze az akkori célokat: 'szemünk előtt az lebegett, hogy a cégfúziós-processzorcsaládos-betűszavas-termékbejelentéses hírözönhöz képest valami újat tudjunk nyújtani, és nagy, idősoros elrendezésű információtömeg birtokában fogjunk az egyes területek elemzéséhez. Hogy jobban értsük: mi megy végbe a világban, és hogyan tudjuk megérteni és 'torkon ragadni' ezeket a folyamatokat?' - F: márc. 16.
Hírforrás: Infinit, linkElmélet és gyakorlat szétválasztása a hazai menedzsmentben -- elmarad a kultúraváltás? FEL

Két évtizeddel a rendszerváltás után esetlegesen külföldön töltött néhány éves munkatapasztalattal felvértezve nézünk szét a magyar munkaerőpiacon, és megdöbbenve tapasztaljuk, hogy néhány helyen mintha megállt volna az idő. -- A belső kommunikációban évszázados különbségeket észlelhetünk. Míg egy fejlett multikultúrában az információáramlás, a külső és belső PR, a szervezettel kapcsolatos összes esemény, hír és szervezeti változás megfelelő, időbeli kommunikálása jól kimunkált, néha külön osztályt igénylő komoly feladat, a magyar tulajdonú vagy vezetésű vállalatok komoly erőfeszítéseket tesznek, hogy az ott dolgozóknak ne legyen átlátható sem a szervezet, sem a szervezet eredményei vagy fejlesztést igénylő területei. Mintha az oszd meg és uralkodj-elv állna szemben a csapatmunkával és a nyitott kommunikációval. Szándékosan vagy csak tudatlanságból, sok helyen egyszerűen nem foglalkoznak a személyi konfliktusokkal, nem törekednek a jól körülhatárolt felelősségterületek meghatározására, illetve az ennek következtében kialakuló bérfeszültségeket sem oldják fel.
-- Előfordulhat, hogy a magyar vezetőkből álló csoport egy tréningen érdeklődéssel és lelkesedéssel hallgatja végig, valamint sajátítja el például a teljesítményértékelés módszerét, amely során elérhető és mérhető célokat tűznek ki. Ezeket aztán személyes beszélgetéseken félévente tárgyilagosan kiértékelik a beosztottaikkal, és az eredmény függvényében honorálják őket. A tréning után a magyar vállalatvezetők visszamennek fatornyos falujukba, és ráébrednek, ha ezt bevezetik, vége a szimpátián alapuló jutalmak kiosztásának, a szubjektív döntéseken alapuló fizetésemeléseknek és előléptetéseknek, egyszóval oda a régi, jól bevált, autokratikus vezetési forma. Ez a felismerés egyben a teljesítményértékelési rendszer alkalmazásának halálát is jelenti. Ha a HR-es vagy egy külföldi vezető mégis erőltetné a dolgot, akkor tessék-lássék riportolnak valamit, de a rendszer bevezetése, a kultúraváltás elmarad. - F: márc. 6..
Hírforrás: HVG, linkVideojátékok a könyvtárban -- pro és kontra FEL

Az asztali (táblás) játékok, a szerepjátékok és a videojátékok játszása. A 'gaming a könyvtárban' leginkább a kereskedelemben kapható videojátékok könyvtári állományba vételét jelenti, helyben használatra és/vagy kölcsönzésre, valamint videojátékok használata és/vagy készítése didaktikus vagy promocionális céllal, összekötve a könyvtár más céljaival, aktivitásaival vagy szolgáltatásaival. A játékkal (pontosabban: a játszással) foglalkozó kutatások a videojátékokat, mint új médiumot számos aspektusból és sok módszerrel vizsgálták. Könyvtári környezetben ilyen vizsgálatokat leginkább az USA-ban és az Egyesült Királyságban végeztek. A Stanford Egyetem könyvtára állított össze először listát azokról a videojátékokról, melyeket érdemes a jövő számára megőrizni. A játékok könyvtári alkalmazásáról, használatáról a legjobb gyakorlatokat 2006 óta a Library success: a best practices wiki (http://www.libsucces.org/) tartalmazza az USA tekintetében. Angliában leginkább Leeds és London városi könyvtárai használják a videojátékokat. A könyvtár már megjelent a virtuális valóságban is. A Second life (http://secondlife.com/) 3D grafikájú helyen, ahol bárki saját identitást, munkát, házat, környezetet alakíthat ki magának, 2006 óta illinoisi könyvtárosok egy csoportja építi a Second life 2.0-s könyvtárát, fórumon, blogon keresztül működve együtt mindazokkal, akiknek elképzelései, ötletei vannak a könyvtár szolgáltatásait, használóit és használatát illetően.
A könyvtári világban persze számos kérdés is felmerül. Félő, hogy a videojátékok bevezetésével a könyvtár feladja a könyvek és az olvasás támogatását, mások a játékok erőszakos tartalmát és antiszociális jellegét említik. Olaszországban az ezekre fordított anyagiakat kérdőjelezik meg, lévén a pénzügyi és emberi erőforrások az alapszolgáltatásokra is csak éppenhogy elégségesek a könyvtárak többségében. Amerikában, főleg a könyvtárosok újabb generációja körében van egy bizonyos lelkesedés a könyvtári játékok iránt, ugyanakkor kritikai hangok is hallatszanak, melyek az új technológiák használatának és fogyasztásának mélyebb vizsgálatára hívnak fel. - F: Videojátékok a könyvtárban / ref.: Mohor J., In: Könyvtári Figyelő, 2008/4.
Hírforrás: Manci: linkSzakértői központ a holland kulturális örökség védelmére -- A LoC-nak saját felügyelője van FEL

Hollandiában idén a Nemzeti Könyvtár (Koninklijke Bibliothek) megtette az első lépéseket egy szakértői központ felállítására, amely az ország kulturális örökségének - a könyvtárak mellett a múzeumok, emlékművek, levéltárak, stb. - védelmével foglalkozik majd. Ez nem jelenti azt, hogy eddig nem létezett ilyesmi, de az induló projekt éppen azt célozza, hogy rendszerezze az egyes intézmények által követett gyakorlatot, egy honlapon összefoglalja a tapasztalatokat, és felhívja az érintettek figyelmét a kérdés fontosságára. Az elmúlt évtizedben számos súlyos baleset, terrorcselekmény okán került előtérbe a holland társadalomban (is) a biztonság témája. Helyi szinten ígéretes kezdeményezésnek tekinthető a kulturális intézmények 2002-es kapcsolatfelvétele, ám a kormányzat eltérően ítélte meg a helyzetet, és ugyanebben az évben megszüntette a rendőrség kötelékében a műalkotásokra specializálódott részleget, egyben lezárta az eltűnt tárgyakról vezetett adatbázist. Hogy a hatóságok derűlátása korai volt, azt többek között a Van Gogh Múzeum néhány képének ellopása jelezte - pár hónapon belül. Átgondolva a témát, rövidesen döntés született a rendőri egység újrafelállításáról és az adatbázis továbbépítéséről; továbbá egy másik nyilvántartásról, amely a kulturális örökség körébe sorolt intézményekkel kapcsolatos incidenseket rögzíti; végül elvi megegyezésre jutottak a cikkben tárgyalt szakértői csoport megalakításáról. - F: Szakértői központ létrehozása a holland kulturális örökség védelmére / ref.: Vasbányai F., In: Könyvtári Figyelő, 2008/4.
A Library of Congress az egyetlen könyvtár a világon, amelynek felügyelője van. Feladata, hogy vizsgálatot, sőt nyomozást végezzen a könyvtárat érintő ügyekben (beleértve a lopást, rongálást is); javaslatokat tegyen a hatékonyabb, gazdaságosabb munka érdekében, valamint hogy az intézmény adminisztrációjáról és működéséről (beleértve ebbe a programok lebonyolítását, a szerződéseket, az adományokat és a pénzügyi tevékenységet) részletes beszámolót adjon a könyvtár igazgatójának és a Kongresszusnak. - F: A Kongresszusi Könyvtár gyűjteményeinek biztonsági rendszere - és aki felelős érte / ref.: Vasbányai F., In: Könyvtári Figyelő, 2008/4.
Hírforrás: Manci: link ; Manci: linkOlvasójegyével 20% kedvezményt kap a kávéra! FEL

Egy alabamai színház-hálózat, a Cobb Theaters ki szeretett volna tűnni a hasonló intézmények közül. Az SFA Marketing ügynökség segítségével dolgozták ki márkaépítési programjukat. CinéBistro néven prémium moziszolgáltatást vezettek be, melyben a mozizást a látogatók összeköthetik egy prémium ebéd / vacsora elfogyasztásával. A színház brandje tehát The Cobb Theaters / CinéBistro lett, mely jól megkülönböztette őket más láncoktól. - F: febr. 1.,
-- A fenti mintán elgondolkodva, annak egyes elemeit lecserélve talán megvalósítható az a könyvtárkép, mely a vele szemben / mellette / közelében lévő kávézóval, / kocsmával / étkezdével együttműködik. Válságban, amikor a vendéglátósok tartanak a forgalomcsökkenéstől, talán méginkább. 'Olvasójegyével 20% kedvezményt kap szemközt a kávéra!' szlogent alkalmazva a vendéglátós a sűrű fillér elvén növelheti forgalmát. Az együttműködésben a könyvtár jobban beleágyazódik a helyi közösségbe, szokatlan módon mint marketing-eszköz szerepelhet, s csak tárgyalás kérdése, hogy a 'szívességet' a vendéglátós hogyan viszonozza. Garancia persze nincs a sikerre -- mint ahogyan más kísérletre sem. Ám néhány nappal, akcióval kezdve a tapasztalatokat elemezve mindkét fél oldaláról finomítható, kiterjeszthető az együttműködés. (MG)
Hírforrás: Destination CRM, linkPrimér információ lenézett forrásokból -- környezetfigyelés, 2.0 FEL

Az internet korai figyelmeztető rendszerként működhet a környezeti károk esetében is hasonlóan ahhoz, ahogyan járványok kitörését jelzi -- közölte egy nemzetközi kutatócsoport. A blogokat, videókat, online híreket és egyéb interneten megjelenő információkat automatikusan szűrő program jelentéktelennek tűnő adatokat gyűjthet, majd nagyobb képpé állíthatja össze olyan témák szerint, mint a globális felmelegedés, szennyezések, az erdők pusztulása vagy a túlhalászás. Victor Galaz, a Stockholmi Egyetem munkatársa, a kutatás vezetője úgy véli, eddig nem volt megfelelő rendszer, mellyel a környezetvédelmi problémákat nyomon követhették volna, erre kerestek megoldást brit és amerikai kollégáikkal. Galaz elmondta, hogy az internet által kínált lehetőségeket még nem aknázták ki, pedig az informáltság segítheti a kormányokat is döntéseikben. Például egy ázsiai kikötő halárainak emelkedésére vonatkozó online statisztika túlhalászásra is utalhat. Vagy, ha egy blogban valamely rovarkártevő elterjedéséről esik szó egy északi erdőségen belül, akkor ez az információ a globális felmelegedésre vonatkozó adatokat szaporíthatja. A tanulmány utal egy kanadai fejlesztésű program (rövidítése: GPHIN) sikerére, mellyel betegségekről gyűjtenek össze információkat a világhálóról. 'A GPHIN találja meg évente a 40 százalékát azoknak a jeleknek, melyek az Egészségügyi Világszervezet által később vizsgált és bizonyított 200-250 járványra elsőként utaltak' -- hangsúlyozzák a Frontiers in the Ecology and the Environment című szaklapban megjelent tanulmány szerzői. - F: márc. 20.
-- Lehet, hogy eljön az idő, amikor a közös könyvtári rendszerből szerezhető adatokért komoly pénzeket fizetnek majd a könyvkiadók és -kereskedők? (MG)
Hírforrás: Prím, linkProjektmenedzsment -- idegen az államigazgatásban? FEL

-- Milyen szerepet játszhatnak a mai válságos időkben a feltehetően egyre kevesebb munkával ellátott projektmenedzserek?
-- A projektmenedzsment lényege az együttműködés, képesnek kell lenni túllépni a szakmai bezárkózottságon. A projektmenedzsment egy testidegen kultúra a cégekben, az államigazgatásban, hiszen a vállalatok egyfajta folyamatos üzemmódra, termelésre rendezkednek be, míg a projektmenedzsment akkor lép a színre, amikor ebben változás történik. Ez megzavarhatja a társaság működését, ami rossz esetben a legkülönfélébb ellenségeskedésekhez vezethet. A jó projektmenedzsernek jó esetben alapképessége a problémák megoldása, a válságok kezelése. Azt hiszem, nagy hibát követ el az a cég, amelyik egy ilyen tudást nem aknáz ma ki. - márc. 18.
Hírforrás: Napi, linkAndersen Éjszakája 2009 FEL

márc. 18.
Hírforrás: Larsson (Sztanek) Mária, linkÚj fejezet a hírügynökségek és az internetes hírgyűjtő portálok kapcsolatában FEL

A Google és az Európai Sajtófotó Ügynökség (epa) megállapodott, hogy a piacvezető internetes cég híroldalain az epa-tól és tagszervezeteitől származó híreket és fotókat közölhet. Vince Mátyás, az epa tagjai közé tartozó MTI elnöke előremutatónak értékelte a szerződést, amelynek a magyar hírügynökség is részese. F: márc. 18.
Hírforrás: linkSzakmát váltana? Csak óvatosan! FEL

A járt utat a járatlanért? A biztosat a bizonytalanért? A rosszul fizetőt a jól fizetőért? A közszférát a versenyszféráért? Sorolhatnánk a végtelenségig, milyen kérdések villódznak agyunkban, amikor szakmaváltásra adjuk a fejünket. De mielőtt belevágnánk a fejszénket, érdemes végiggondolnunk karrierünket, milyen tevékenységet szeretnénk végezni. A leglényegesebb, hogy próbáljuk ki magunkat az új szakmában, hiszen lehet, hogy beleestünk a 'szomszéd fűje mindig zöldebb' csapdájába és nem derül ki, bírnánk-e az adott munkát -- mondta portálunknak Gerlei Béla karrier tanácsadó. - F: márc. 18.
Hírforrás: HR Portál, linkTintaszív -- mozi FEL

Meggie világ életében könyvek között élt: apja, Mortimer (Brendan Fraser) könyvkötő, nénikéje, a titokzatos Elino (Helen Mirren) hatalmas könyvtárban él. De a kislány nem is sejti, hogy a poros lapok között igazi kalandok várnak rá. Mert Mortimernek van egy rendkívüli tulajdonsága: ha hangosan olvas fel egy történetet, az valóra válik, és szereplői átkerülnek ebbe az életbe -- de cserébe valaki más átkerül innen a betűkalandok közé. Talán ebben rejlik a magyarázata annak, hogy Meggie édesanyja (Sienna Guillroy) egy évtizeddel ezelőtt eltűnt. Talán ez az oka annak, hogy a férfihoz olyan különös vendégek érkeznek néha. Először Porkéz (Paul Bettany), aki közelgő nagy veszélyre figyelmezteti őket, azután egy csapat felfegyverzett bandita, aki elrabolja a lányt, hogy a gonosz Kaprikorunusz elé hurcolja. Pedig a félelmetes ismeretlenek mind csak egy régi könyv szereplői: a Tintaszívből kerültek elő. - F: márc. 20.
Hírforrás: Somma, linkA YouTube segíthet a diplomáciában FEL

Obama elnök Iránnak küldött üzenete lehet az első a politikai feszültség enyhítését szolgáló internetes videók hosszú sorában, amelyek a YouTube, az internet, valamint a felhasználók erejére támaszkodhatnak. A napokban érdekes lépésre szánta el magát az új amerikai adminisztráció, amely már az elnökválasztási kampányban is erőteljesen támaszkodott a világhálóra, valamint az ott megtalálható különböző platformokra, hogy minél szélesebb körben fedjék le a választók különböző rétegeit. A cél azonban ezúttal kissé eltérő, hiszen nemzetközi vizekre eveztek, hogy az egyes országok közötti feszültséget enyhítsék egy egyszerű figyelmességgel -- Obama elnök az iráni újév alkalmából szólt az ország vezetőihez és lakosságához. - F: márc. 22.
Hírforrás: Sg.hu, linkMunkahelyi terror blogja FEL

Kirúgtak? Megaláztak? Megbélyegeztek? Az 50. interjún is elutasítottak? Hülye a főnök? Netán az alkalmazottakkal van probléma? Van segítség! Rendületlenül hajózunk a munkahelyi visszaélések tengerén, célunk, hogy a munkavállalók és a munkaadók észrevételeit a nagy nyilvánosság elé tárjuk és elősegítsük problémáik orvoslását. Küldjetek nekünk történeteket, vitassuk meg őket és cselekedjünk!
Hírforrás: link