Könyvtár Információ Társadalom
Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára - Szemlék, hírek, kommentárok      

 

 

 

 

 

 

 


KIT hírlevél: 2009. 03. 04. (9. szám)

E lapszám szerkesztője: Mikulás Gábor

Tartalomjegyzék


A portálon kivülre mutató linkek a szerkesztés pillanatában élnek.
Ha ezt a szolgáltató megváltoztatja, a forrás nem válik elérhető.

Válságban tilos a titkolózás -- ám lehet tanulni az elszúrt kommunikációból is FEL

'Van egy nagyon egyszerű szabály, amit azonban a legnehezebb megvalósítani: őszintének kell lenni' -- mondja Szűcs Ervin, a Weber Shandwick kommunikációs tanácsadó cég regionális ügyvezetője. Valóban nem egyszerű bevallani, hogy slamasztikába került a vállalat. Elég csak a válság kezdetére gondolni: az Egyesült Államokban a pénzügyi cégek sokáig sumákoltak, elhallgatták a tényeket, próbálták azt az érzetet kelteni, hogy valójában semmi gond sincs. 'A nehezén már túl vagyunk' -- ezzel a nyilatkozattal próbálta nyugtatgatni a közvéleményt tavaly áprilisban Richard Fuld, a Lehman Brothers vezérigazgatója, miközben a társasága akkor már komoly gondokkal küszködött. Szűcs Ervin szerint már az is eredmény, ha egy cégvezető saját magának elismeri, hogy gondok vannak a vállalatnál. Persze olyankor még ott van a kihívás: ezt nem felemelő érzés közölni a kollégákkal, a külvilággal meg pláne nem. Holott a munkatársak nem hülyék, pontosan látják, ha gondok vannak. Ferling József, a Ferling PR ügyvezetője szerint [aki könyvtárosoknak is számos előadást tartott] ilyenkor fontos, hogy a cég kezdeményező legyen a belső kommunikáció terén, mert így a vezetőség irányíthatja a vállalati közbeszédet. Megnő a vezetői körlevelek, a dolgozói fórumok szerepe és -- ha van -- fontos az érdekvédelmi szervekkel folytatott folyamatos egyeztetés. Emellett felvetődik az is, hogy mi történik, ha pont az őszinteség okoz pánikot a dolgozók között. - F: febr. 26.
Hírforrás: Markating&Média, linkEgy tanuló könyvtári rendszer lehetősége FEL

A forrásul szolgáló anyag címében a vállalat szó szerepel. Ti., hogy hogyan tanulhat az általa elkövetett hibákból. A közmondásban pedig: az okos más kárából tanul. A lehetőség tehát adott :-)
Tanuljuk meg a tényekre alapuló visszajelzést! Jegyezzünk fel egy listára mindent, ami elromlott -- tényeket leírva, ítélet nélkül. Ha ember kerül szóba, a hibáztatást félredobva csak a körülményeket jegyezzük le. Minden 'rossz'-szal kapcsolatban kérdezzük meg:
- Milyen lehetőségünk lett volna elkerülni ezt az eseményt, helyzetet?
- Mely döntéseinket kellett volna mellőzni?
- Az események, motivációk és cselekedetek mely rossz értelmezései vezettek a nem megfelelő eredményhez?
- Mi lett volna a jó helyzetértékelés?
- Mindezek mit jelentenek: mit szabad vagy nem szabad tennünk az előrejutás érdekében?
A második listán minden 'jó' eredmény szerepeljen (Konkrétan: a "támogattuk egymást" helyett legyen pl., hogy túlóráztunk, hogy segítsünk a másiknak.) Minden 'jó' eseménnyel kapcsolatban kérdezzük:
- Mit tettünk, ami ezt eredményezte?
- Volt-e visszatartó erő azzal kapcsolatban, ami ezt eredményezte?
- Az események, motivációk és cselekedetek értelmezése segített-e abban, hogy előre jussunk?
- Mindezek mit jelentenek: mit szabad vagy nem szabad tennünk az előrejutás érdekében?
Ahelyett, hogy a felelőst keresnénk, azt kell kérdezni, hogy mit kell tennünk a legközelebbi jobb eredmény érdekében? -- A konzervatív kultúrájú szervezetek minden bizonnyal tele vannak kockázatkerülő, hibáikat nem vállaló, önjelölt emberekkel. Ilyen helyzetben tedd világossá, hogy támogatod a kockázatvállalást annak elismerésével, és az ebbéli teljesítmény mérésében. - F: How your company can learn from mistakes / Stever Robbins. In: Harvard Business School Working Knowledge Jun. 16, 2003
Hírforrás: linkKorábban könyvtárban dolgoztak -- Tapasztalatok volt könyvtárosoktól 3. FEL

A nem reprezentatív felmérés két utolsó kérdésére kapott válaszok: 6. Támogatná-e a könyvtár és nem könyvtári, könyvtáron kívüli munkakörök közötti mobilitást? Miért? -- A támogatásban minden válaszadó egyetértett, leginkább a kedvező szinergiák és a kitáguló perspektíva miatt: 'Mindenképpen. Könyvtárból kifelé szerintem könnyebb, mert előnyt jelentenek a dokumentációs, könyvtári ismeretek bármilyen munkakörben. Könyvtárba bekerülve viszont szigorú keretek közé kerül az egyén, szerintem ez a rigorózus szemlélet pl. a katalogizálás szabályaiból ered, de amit az egyén nem könyvtári képzettsége (pl. biológus, történész stb.) kellemesen kompenzálhat.' 'A könyvtárosi szakma is profitálna az alaposabb külső ismeretekből, míg természetesen az egyéb szakmák számára is hasznos a jó tájékozódó, ismeretszerzési képesség.' 'Ma már elhiszem, hogy nem szabad egy életet egy munkahelyen ledolgozni, és ha másra nem, de szakmán belüli belső mobilitásra feltétlenül szükség van. Meg vagyok róla győződve, hogy a dolgok különböző aspektusának megismerése mindenkinek előnyős.' 'Természetesen, ki-be kellene járkálnia a szakmából az embereknek, hogy felfrissítsék a könyvtárosság levegőjét.'
7. Egyéb észrevétel, megjegyzés a témával kapcsolatban. 'Attól tartok, hogy a gazdasági 'klíma' is rá fogja szorítani a kollégákat a rugalmasságra.' 'Nagy előny lenne a közalkalmazotti törvény felrobbantása: védettség helyett megedződhetnének a könyvtárosi kompetenciák, minek következtében megnövekedne a könyvtári szakma presztízse.' (összeáll.: MG)
Hírforrás: A válaszokat adták: Babosné M. Rita és további szakemberekÉrdemes szakmát váltani -- nem szégyen, sőt: kitágul a látókör FEL

Míg Magyarországon egy-két évtizeddel ezelőtt a képzési rendszer -- a várható munkaerő-piaci igényekhez igazodva -- viszonylag jól tervezhető volt, addig manapság nehéz feladat előtt állnak azok az intézmények, amelyek nemzeti szinten hivatottak eldönteni, milyen tudásbázisra lesz szükség öt-tíz év múlva a magyar piacon. - F: febr. 20.
-- Könyvtári körökben sokszor még ma is gyanúsan nézegetik a másfajta tapasztalattal (is) rendelkezőket. A háttérben talán szakmaféltés, irigység húzódhat meg. A több szakmában magukat megméretett emberek segítségével növekszik a szakma beágyazottsága, ismertsége, tapasztalatainak konvertálhatósága. Hídszerepet is játszanak. Új, szokatlan elképzeléseket hozhatnak, ami persze egyúttal veszélyt is jelenthet az inkább begubózni vágyóknak. (MG)
Hírforrás: HVG, linkLeértékelik magukat a nők -- kihasználatlan tudások és mellőzött szempontok FEL

A nők képzettségük, tudásuk ellenére sem tudnak érvényesülni a munka piacán. Növeli hátrányukat, hogy eleve olyan szakmát választanak, ami nem kelendő. Ráadásul hiába tesznek meg mindent karrierjükért, az üvegplafon megakadályozza őket a vezetővé válásban. Elenyésző számú a női egyetemi vezető, MTA tag, a K+F döntéshozatalban csak jelképesen vannak jelen és a bérek terén is alulmaradnak a férfiakhoz képest. - F: febr. 24.
Hírforrás: HR Portál, linkA könyvtárak dolgozzák ki saját pénzügyi, társadalmi értékelésük módszertanát! FEL

A szerzők elindítói annak a közkönyvtárakban tapasztalható folyamatnak, amelyben teljesítménymutatók segítségével mérik a munkát, s ezt az ISO 11620-as nemzetközi szabványban meg is fogalmazzák. Az első, könyvtári területre vonatkozó munkák egyike a British Libraryről készült, és úgy találta, hogy minden egyes, a közpénzből a könyvtárba fektetett font sterling 4,40 font sterlinget hoz a brit gazdaságnak évente. A British Library teljes éves értéke 363 millió font, amelyből 59 millió közvetlen, 304 millió pedig közvetett, vagyis különböző társadalmi csoportok által meghatározott értékben kifejezhető. Ezt a közvetett értéket pl. abból is megállapíthatjuk, hogy mennyi a szolgáltatásért fizetni kész személyek száma. A Berlini Városi Könyvtár használói felmérésén alapuló munkából kiderül, hogy minden könyvtárba fektetett euró 5,6 euró további nyereséget hoz. A megkérdezettek több mint fele állította, hogy a könyvtár szolgáltatása közvetlenül szakmai sikerekhez segítette őt. A 2007-ben napvilágot látott 'Worth Their Weight' jelentés pedig elméleti fontosságú is, hiszen hangsúlyozza, hogy ideje lenne a már kapott elemzéseket és az összegyűjtött adatokat összefésülni, hogy megérett az idő egy összetett értékelési mód alkalmazására. Az ökológiai és a társadalmi (szociális vagy erkölcsi) szempontoktól mentes, pusztán gazdasági szemlélet hosszú távon nem kifizetődő, és jelenleg nem beszélhetünk összehangolt cselekvésről, és vizsgálati módszerekről. A floridai könyvtárak tevékenységét vizsgálva egy szakember úgy számolt, hogy minden könyvtárra költött dollár további kilenccel növeli Florida állam bruttó nemzeti termékének értékét. Véleménye szerint '... a könyvtáraknak és a könyvtárosoknak saját kezükbe kell venniük az értékelés, becslés folyamatát, mielőtt egy bármilyen külső tanácsadó vállalat megpróbálkozik ugyanezzel.' A politika gyakran túl általános oldalról közelíti meg a könyvtár fogalmát, úgy mint 'kulturális örökség', vagy a 'kultúra'. De az olyan eszmék, mint a 'gondolat szabadsága és a demokrácia', az 'olvasni és írni tudás erősítése' előtérbe helyezik a könyvtárakat anélkül, hogy állandóan a kiszámolható közérdek mérésével foglalkoznánk. - F: Jövedelmezőek-e a könyvtárak? A szolgáltatások értéke és kihasználtsága / ref.: Bereiné V. A. In: Könyvtári Figyelő, 2008/4.
Hírforrás: Manci: linkKönyvtári innovációs fórum indul -- 'provokációkat is szívesen fogadunk' FEL

A Western New York Library Resources Council könyvtári innovációs lapot kíván megjelentetni 2010-től The Journal of Library Innovation címmel. Az elektronikus kiadvány a könyvtári kreativitás és innováció első fóruma lesz. Referált lapként eredeti kutatásokat, összefoglalókat, kommentárokat, esettanulmányokat, innováció-példákat, könyv- és termékismertetőket kíván közreadni. És ezek mellett provokatív esszéket, melyek gondolatokat ébresztenek a jelen és a jövő könyvtárügyéről. (ref.: MG)
Hírforrás: linkNo most akkor stagnált vagy nőtt a helybenhasználat? -- egyenes beszédre várva FEL

Fehér Miklós szerint, MKE elnökség: 'a hazai könyvtárakban a helyben-használatok száma 7 év alatt 20 %-kal nőtt'. MKE Etikai bizottság szerint: 'nem változott a helyben használt dokumentumok száma'. - F: febr. 26.
Hírforrás: Könyvtáros.com, link EB: link Fehér M. linkFölszámolta több orvoskönyvtárát a HospInvest FEL

A HospInvest kórházainak többségében fölszámolták az orvoskönyvtárakat. A nehezen pótolható, és az orvosok számára fontos könyvek jó részét széthordták, a gyöngyösi kórházból állítólag még a MÉH-be is kerültek dokumentumok - értesült a Független Hírügynökség. A gyűjtemény egy része átkerült a városi könyvtárba, a maradékból dolgozók is válogathattak, s az állomány egy része a MÉH-be került. Az egri súlyponti kórházban még működik orvoskönyvtár, viszont a külföldi szakmai folyóiratokra takarékossági okokból már ott sem fizetnek elő. - F: márc. 3.
-- Konzervatív használók: inkább előfizettetnek a folyóiratra vagy az online szolgáltatásra, mintsem témafigyelést és -ellátást végeztetnének. - F: Biting into the core? The question of balance in collection management / Sh. Corrall. In: Serials, July 1994
Hírforrás: Hírportál, linkA romániai magyar könyvtári szaksajtó -- Könyvtárosok Tájékoztatójától a ReMeK-e-hírlevélig FEL

Vántsa Judit friss tanulmánya -- A romániai magyar könyvtári szaksajtó vázlatos története -- az utóbbi 60 évet tekinti át. Felülről jövő utasítások alapján való informálást és alulról szerveződő organikus hírgyűjtést--továbbítást egyaránt bemutat. Mint megállapítja: 'Jelenleg a romániai magyar nyomtatott könyvtári szaksajtó léte bizonytalan. A Könyvesház megjelenése kérdéses, hisz a legutolsó 2006-2007-es összevont szám 2008-ban jelent meg, így a 2005-2006-ban írt cikkek csak a történelmet gazdagítják. Amibe most kapaszkodhatunk, az a ReMeK-e-hírlevél. Kérdés azonban, hogy kívánják-e a romániai magyar könyvtárosok, vagy szervezetük a belső és külső szakmai nyilvánosságot annyira, hogy ezért intézkedéseket hozzanak, időt és pénzt fordítsanak például elektronikus hír- és dokumentumtár létrehozására, vagy akár nyomtatott szaklapra?' - F: márc. 3.
Hírforrás: ELTE, linkMegmondjuk, mennyit ér olvasójegyed FEL

A Denver Public Library meglepő kisalkalmazással rukkolt elő a weblapján. Ha nem hinnéd el, hogy könyvtárba járni jó és kifizetődő dolog, akkor 'fogyasztási szokásaid' alapján kiszámolhatod, hogy mennyit takarítasz meg magadnak évente. Azaz hogy mennyit ér az olvasójegyed. Az okos kis applikáció felületén mindössze néhány számot kell begépelned és máris láthatod, hány dollárt ér minden egyes adódollárod. Nincs más dolgod, mint megadni, hogy egy hónapban hány
- könyvet kölcsönzöl;
- folyóiratot kölcsönzöl;
- videokazettát és/vagy DVD-t kölcsönzöl;
- hangoskönyvet kölcsönzöl;
Hírforrás: FIKSZ, febr. 25., linkMegőrzés és megújulás -- könyvtárigazgatók a könyvtárakról FEL

Az MTA Szociológiai Kutatóintézet Tudományos és Igazgató Tanácsa által a kultúra különböző megjelenési formáiról indított sorozat aktuális állomása a könyvtárak témakörét járta körül az MTA Jakobinus termében. A könyvtár még ma is az egyik legkézenfekvőbb és legnépszerűbb kultúraközvetítő és hordozó közeg, amelynek előkelő pozícióját még az ún. internetes forradalom sem tudta alapjaiban megrengetni - derült ki az MTA SZKI által indított beszélgetéssorozatnak a könyvtárak szerepét és helyét firtató alkalmán. Monok István, az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója a statisztikák alapján fizikai látogatottság-növekedésről beszélt, emellett beszélgetőtársa, Náray-Szabó Gábor, az MTA Könyvtárának igazgatója arról számolt be, hogy négyszáz ember vette igénybe novemberi ingyenes iratkozási akciójukat. - F: márc. 3.
Hírforrás: Kultúra.hu, link Kommentár: linkDrága a tudás: 2,5 milliárd egy webportálra -- tavaly 327 ezren léptek be az EISZ-be FEL

A tudás és az információ hatalom, a tudományos kutatásokhoz pedig nélkülözhetetlen, ezért kiemelten fontos a magyar kutatói társadalom hozzáférésének biztosítása a nemzetközi tudományos folyóiratokhoz, adatbázisokhoz -- mondta Molnár Károly kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter. A szerdai eseményen részt vett Hiller István oktatási és kulturális miniszter, valamint Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) elnöke is. Ünnepélyes keretek között aláírták az Elektronikus Információ Szolgáltatás (EISZ) hároméves finanszírozásáról szóló együttműködési megállapodást. Molnár Károly elmondása szerint az elmúlt évben 327 ezren jelentkeztek be tavaly az információ-szolgáltató felületre. - F: febr. 25.
Hírforrás: Vg, linkEredményesebbek-e a színes könyvtári felszólító- vagy meghívólevelek? FEL

'A kiemelő szín használata, mint látszólag lényegtelen változtatás nagyon is meggyőző eredményeket tud produkálni. Külföldi példák sokasága igazolja, hogy a fizetési fegyelem akár 10 százalékkal is megnő a megoldás alkalmazásával, miközben érezhetően csökken az ügyfélszolgálatok terhelése. Már a Díjbeszedő Nyomda is részt vett egy erre vonatkozó kísérletben: egy magyarországi kereskedelmi bank ügyfelei közül két azonos számú csoportnak küldtek ki azonos marketingüzenetet tartalmazó levelet. A könnyebb eligazodás miatt a felajánlott szolgáltatást 14 százalékkal többen vették igénybe csak amiatt, mert a kiemelő színes változatot kapták.' -- mondta Jelinek Gábor, a Díjbeszedő Holding vezérigazgató-helyettese, aki szerint a nemzetközi példákat már ismerő, külföldi tulajdonú szolgáltatók lehetnek az elsők, akik itthon elsőként alkalmazni fogják ezt a lehetőséget. - F: febr. 25.
Hírforrás: Pénzcentrum, linkKönyvtársorsok és az internet -- erősítenek az elektronikus dokmentumokban FEL

Annak ellenére, hogy az interneten, elektronikus könyvtárak 'polcain' hozzáférhető már szinte minden olvasnivaló, a könyvtárak szerepét nem kell veszélyeztetve érezni. 'A könyvtár nem csak könyvek, de dokumentumok tárháza is, és ebbe bele tartoznak az elektronikai dokumentumok is. A lényeg az információ, és a könyvtárosnak az a feladata, hogy a felhasználót az információhoz irányítsa. Mivel ez a korszak más, mint az előző, másképpen kell közelítenünk az emberek szokásaihoz', mondta Bákai Magdolna, a Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtár igazgatónője. 'A közösségnek is rá kell ébrednie, hogy sok mindenre használhatja a könyvtárat. Amerikában már bevett szokás, hogy ha az ember valamit nem tud, felhívja a könyvtárat, mert a könyvtáros mindent tud', mondta Bákai, és hozzá tette: igen nagy erőfeszítéseket tesznek az olvasás szokásának megőrzése érdekében: a mese és a vers ünnepén évente rendezvényeket szerveznek, ugyanakkor bekapcsolódtak a Veszíts el egy könyvet játékba, melynek célja, hogy szándékosan elveszített könyvekkel olvasásra buzdítsák az embereket. Az elmúlt néhány évben a MEK az egyik legfontosabb magyar oktatási és kulturális információforrássá vált az interneten, Magyarországon és Romániában egyaránt. 'Rendszeresen figyeljük az országonkénti megosztást is, amiből kitűnt, hogy igen jelentős számú romániai felhasználó nézte meg az oldalt' -- tudtuk meg Moldovántól, aki még hozzáfűzte: a MEK és az erdélyi olvasók kapcsolata már jó néhány évvel ezelőtt elkezdődött. - F: febr. 26.
Hírforrás: Új Magyar Szó, linkKívül-belül megújult Budapesten a Mester utcai könyvtár FEL

Hétfőn délelőtt átadták a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (FSZEK) Mester utcai felújított épületét. A 7 millió forintból néhány hónap alatt megújult fiókkönyvtárban a csaknem 11 ezer könyv mellett multimédiás központ is várja ezentúl az idelátogatókat - tájékoztatta a Független Hírügynökséget Fodor Péter, a FSZEK főigazgatója. A felújítás költségeit a ferencvárosi önkormányzat és az FSZEK közösen állta. A IX. kerület 1 millióval, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár pedig 6 millióval járult hozzá a Mester utcai épület átalakításához. Kérdésünkre válaszolva a FSZEK főigazgatója elmondta: még idén tavasszal átadják a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Boráros téri fiókkönyvtárát, és tervezik a csepeli könyvtár felújítását is. Fodor Péter szerint a gazdasági válság miatt idén kevesebb pénz jut majd könyvvásárlásra is, így felértékelődik a könyvtárak szerepe. - F: márc. 1.
Hírforrás: Webrádió, linkKölcsönöz, 18 év alatt ingyenes és közös beiratkozással is látogatható: Svájci Nemzeti Könyvtár FEL

A Svájci Nemzeti Könyvtárban a kötelespéldány-szolgáltatás tervezett bevezetése nem sikerült, más területeken látványos előrelépés történt. Nemzeti könyvtárként nem lehet más az intézmény célja, mint más könyvtárakkal, intézményekkel és szponzorokkal karöltve megóvni az ország kulturális örökségét, ezáltal járulni hozzá az európai és a világörökséghez.
Svájc nemzeti könyvtára különleges abból a szempontból, hogy kölcsönöz a gyűjteményéből [ahogyan pl. a holland nemzeti könyvtár is]. A gyarapodásról két nagy kiadóval kötött szerződés gondoskodik - a kiadványok bekerülnek a The Swiss Book-ba (nemzeti bibliográfia, amely 1871 óta épül, 7 éve online), illetve az online katalógusba (Helveticat). Vásárlás útján mintegy 13 ezer címmel számolnak évente. 1989-ben az intézmény a hatékonyabb működés érdekében a Svájci Nemzeti Múzeummal együtt a Szövetségi Kulturális Hivatal részévé vált. A Hivatal a 2006 és 2008 közötti időszakra két terület fejlesztését tűzte ki célul: a gyűjteményekét és a könyvtári szolgáltatásokét (kölcsönzés, információgyűjtés, információszolgáltatás).
Ami a szolgáltatásokat illeti, 18 év alatt az olvasóterem használata és a tájékoztatás mindenki számára ingyenes, az érdeklődőknek regisztráltatniuk sem kell magukat. A könyvtár részt vesz a majdnem 600 egyetemi és kantonális könyvtárat összefogó BibliOpass-hálózatban. Ha valaki a 600 tagkönyvtár bármelyikébe beiratkozik, mindegyikben kereshet, kölcsönözhet. - F: Új jogállás, új stratégia a Svájci Nemzeti Könyvtárban / ref.: Vasbányai F. In: Könyvtári Figyelő, 2008/4.
Hírforrás: Manci: linkBeethoven-koncert a Bod Péter Megyei Könyvtárban FEL

Beethoven-estet szervezett 2009. február 18-án, a Bod Péter Megyei Könyvtár a Gábor Áron teremben. A koncert előadói Ávéd Éva (zongora) és Kozma Peter (cselló) voltak. Műsoron Ludwig van Beethoven F-dúr (op. 5, no. 1), illetve g-moll (op. 5, no. 2) szonátája zongorára és csellóra hangzott el. A kb. hatvan perces hangversenyt márciusban és áprilisban a művészpáros egy-egy újabb fellépése követi a könyvtárban, műsoron ugyancsak Beethoven-szonátákkal. - F: febr. 16.
Hírforrás: ReMeKe-hírlevél, linkSajópálfala -- állományra fiókkönyvtár FEL

Másfél évtized után újra lesz könyvtára Sajópálfalának. Egy pályázaton 1 millió 300 ezer forintot nyertek arra, hogy kialakítsák az intézményt, megvásárolják a könyvállományt. Ennek köszönhetően pénteken megnyílhat a megyei könyvtár sajópálfalai fiókkönyvtára, a helyi önkormányzati hivatal egyik 53 négyzetméteres helyiségében. - F: márc. 3.
Hírforrás: BOON, linkA videokonferenciák jelenthetik a jövőt -- nincs akadálya a videós referensz-szolgáltatásnak sem FEL

Már az 1990-es években nagy reményeket fűztek a vállalatok és a környezetvédők a konferenciarendszerekhez, de ezek nem igazán váltak be. A mostani gazdasági válság miatt ezek a megoldások újabb esélyt kaptak. A multinacionális cégek, de a kisebb vállalkozások is ott spórolnak, ahol tudnak. Az egyik ilyen terület lehet az utazás: a drága repülőutakat felválthatják a videokonferencia-beszélgetések. Az 1990-es évekhez képest a technika nagyon sokat fejlődött. Napjainkban már minőségi programok vannak, amelyek folyamatosan továbbítják a nagyfelbontású képet és a hangot, a felvételek nem zajosak és szinte mindenütt van már szélessávú internetkapcsolat. A kommunikációs szakemberek szerint azonban a vitathatatlan előnyök mellett továbbra is vannak komoly problémák. Az egyik a beidegződés. Nem mindenki tud ugyanis ugyanolyan természetesen beszélgetni a monitoron keresztül, mint a valódi életben. A videokonferenciákon szintén csalóka lehet az első személyes benyomás. - F: márc. 3.
Hírforrás: Sg.hu, linkVagonbevallás -- elszámolás a közszférában FEL

Tavaly mintegy 200 milliárd forint állami támogatás mellett is 60 milliárd forint költség maradt fedezetlenül a MÁV-nál. Ezzel együtt a társaság vitatja az Állami Számvevőszék legutóbbi jelentését, amely szerint a vasút működése nem javul, a veszteség érdemben nem csökken, a létszámhatékonyság alacsony, és még a vagyon- és ingatlan-nyilvántartások is megbízhatatlanok. A MÁV azzal védekezik, hogy a jelenlegi finanszírozás mellett nincs miből korszerűsíteni. A kritikusok viszont úgy látják, hogy a mai feltételek mellett is volna mozgástér, lehetne javítani a szolgáltatás színvonalán és spórolni a költségeken. Kinek van igaza? Ez feltehetően csak akkor dől majd el, ha a vasúti személyszállításba is beköszönt a verseny. -- Olyan állomással is találkozott Édes Balázs közgazdász, amikor a kistérségi vasutak működtetésének modellkísérletén dolgozott, amelynek évi 1 millió forintos erősáramú karbantartási számlája volt, annak ellenére, hogy az ottani vonal nem is volt villamosítva, és más erősáramú fogyasztót sem használtak. Ez a visszásság csak egy volt számos olyan példa közül, amelyekből az akkor még létező Magyar Vasúti Hivatal (MVH) arra a következtetésre jutott, hogy 'a térségi vasutakra terhelt költségek jelentős része nem igazolható vagy nem követhető nyomon'. Megállapították azt is, hogy ha leválasztanák a MÁV Zrt.-ről a 2004-2005-ben végrehajtott modellkísérletben részt vett két szervezetet, a Nógrád-vidéki Térségi Vasutat (NTV) és a Körös-vidéki Térségi Vasutat (KTV), az utóbbiak költségei önállóvá válva 40 százalékkal csökkennének. A társaság a meglévő vagyonát sem ismeri pontosan. Ez önmagában nem lenne baj, hiszen ez más cégeknél is gyakran előfordul, ám a vasúttársaságnál e valótlan információk alapján döntéseket hoznak. - F: febr. 26.
Hírforrás: Fn, linkZéró toleranciát hirdetett a BKV! -- pozitívan kommunikál és elszámol az adófizetők pénzével FEL

A Budapesti Közlekedési Zrt. tanult a korábbi hibákból, ezért átláthatóbb működésre törekszik, az utasok és az adófizetők pénzével pontosan elszámol. Dr. Kocsis István, a cég vezérigazgatója ezzel kapcsolatban kijelentette: zéró toleranciát hirdet a vállalat pénzét elherdálókkal szemben, de következetesen kiáll a tisztességes alkalmazottak mellett. A Dr. Kocsis István vezette BKV egy átláthatóbb, elszámoltatható vállalat megteremtésén dolgozik. A cég 2008. szeptember 1-jével kinevezett vezérigazgatója nem a levegőbe beszélt: a szigorúbb belső ellenőrzésnek és a tisztességes BKV-alkalmazottaknak köszönhetően máris több eredménye van ennek a munkának. - F: márc. 2.
Hírforrás: Pénzcentrum, linkKönyvtárostanár Pályanap FEL

febr. 28.
Hírforrás: Hock Zsuzsanna; linkVeszíts el... országos könyvelhagyó nap FEL

febr. 26.
Hírforrás: Buzai Csaba; linkMKE honlap -- etikai állásfoglalás FEL

febr. 25.
Hírforrás: Nagy Anikó; linkSzemélyre szabott újságok -- széles és testreszabott újságválaszték saját gépről FEL

Az amerikai médiaguru szerint a napilapokat testre szabott tartalommal lehetne megmenteni: ha az olvasó megválaszthatná, hogy milyen újságokból és internetes lapokból kapjon válogatást, akkor talán megmenekülhetnének a nyomtatott újságok. 'A minden olvasónak ugyanazt a tartalmat kínáló újságok egy olyan világban küzdenek a túlélésért, amelyben egyre inkább a személyre szabott média kerül előtérbe. Mi lenne, ha egyesítenénk a két média erényeit?' -- teszi fel a kérdést Mary Lou Fulton médiaszakértő a Knight Digital Media Center webmagazinjában. - F: márc. 1.
Hírforrás: NOL, linke-Újság, avagy a nyomtatott újság hanyatlása FEL

Erősödik a verseny az alternatív médiával: a nyomtatott lapok a túlélésért küzdenek, az előfizetők és a hirdetők egyaránt elszivárognak tőlük, bevételeik folyamatosan apadnak. A lapok sokféle takarékossági megoldással kísérleteznek, de úgy tűnik, eredménytelenül. Sok újság készít már digitális kiadást is, elkerülni az elkerülhetetlent... - F: febr. 26.
Hírforrás: Prím, linkTartásjavítás: tornázzunk az irodában FEL

A gerinc, izmok, ízületek betegségeinek megelőzésében az irodai körülmények kedvező átalakítása mellett a rendszeres tornára is szükség van. Lássunk néhány egyszerű, irodában is végezhető gyakorlatot. - F: febr. 26.
Hírforrás: Medizóna, linkA keresők és a közösségi oldalak a legmenőbbek a mobil weben FEL

Nyilvánosságra hozta a mobil web helyzetéről szóló kutatását az Opera Software, amely az általa fejlesztett Opera Mini webböngésző felhasználási statisztikái alapján pontos képpel rendelkezik a felhasználói szokásokról. Világszerte a keresők és a közösségi oldalak a leglátogatottabbak a mobilról netezők körében. - F: febr. 26.
Hírforrás: HWSW, linkGyerekbarát közösségi portálok FEL

Az Unió adatai szerint Európa-szerte közel negyvenkét millió ember keres fel internetes közösségi oldalakat, ám ezen webhelyek komoly veszélyt jelenthetnek fiatal felhasználóik számára, akik könnyen online zaklatások, pedofília és személyes adatokkal való visszaélés áldozataivá válhatnak. - F: febr. 25.
Hírforrás: Infinit, linkVálságkalauz -- Munkavégzés FEL

A munka mindennapi életünk részeként a gazdasági válság által az egyik legsúlyosabban érintett terület. Ebben a témában nagyon sok információ és támogatás áll mindenki rendelkezésére ezeket szedtük egy csokorba, emellett érdemes a Szociális és Munkaügyi Minisztérium kiadványait is átolvasni. Témák: Munkaviszony megszűnése, Csoportos létszámleépítés, Álláskeresés, Álláskeresési támogatások, Képzések, Támogatások az elhelyezkedéshez - Start programok, Pályakezdők, Közfoglalkoztatás új rendszere, Megváltozott munkaképességűek, Munkáltató jogai és kötelezettségei, Kormányzati válaszok.
Hírforrás: linkHaldokló nyelvek online atlasza -- 2.0-s alapon FEL

Nemzetközi kutatógárda mutatta be Párizsban az eltűnőfélben lévő nyelvek atlaszát. Az előző ilyen típusú kiadvány megjelenése óta számottevően nőtt a kihalt nyelvek száma. Az atlasz az UNESCO harmadik hasonló kiadványa, azonban ez az első, amely online hozzáférhető: http://www.unesco.org/culture/en/endangeredlanguages . 'Az atlasz interaktív és nyitott' -- nyilatkozta a hat európai nyelven beszélő ausztrál nyelvész, Christopher Moseley, a kiadvány főszerkesztője. A felhasználóknak lehetőségük van az adatbázis frissítésére, amit a készítők ösztönözni is kívánnak.
Hírforrás: National Geographic, linkÚj pr-blog indult FEL

A Compard kommunikációs ügynökség Margó néven indított februárban pr-blogot: http://www.comprad.hu/hu/compradblog/index.php
Hírforrás: link