Könyvtár Információ Társadalom
Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára - Szemlék, hírek, kommentárok      

KIT hírlevél évfolyamokKIT hírlevél: 2009. 01. 28. (4. szám)

E lapszám szerkesztője: Kovács-Ördög Éva

Tartalomjegyzék


A portálon kivülre mutató linkek a szerkesztés pillanatában élnek.
Ha ezt a szolgáltató megváltoztatja, a forrás nem válik elérhető.

A nyitottság új korszaka kezdődik! Talán egyszer idehaza is FEL

Barack Obama arról is rendelkezett, hogy az információ szabadságára vonatkozó törvény előírásait következetesen be fogja tartatni kormányában, nem fogja engedélyezni, hogy információkat visszatartsanak különböző kifogásokat keresve. 'Régóta túl nagy titkolózás folyt ebben a városban' -- jegyezte meg. Obama leszögezte, rendelkezései sajnos nem mennek olyan messzire, amennyire szerette volna, de elegendőek ahhoz, hogy a nyitottság új korszakának kezdetét jelezzék, 'egyértelmű szakítást jelentve a szokásos gyakorlattal'. - F: jan. 21.
-- Hazai visszhang: 'Vezetőink a kemény igazságokat csak a színpad mögött merik kimondani, a közönség pedig megkövezné őket, ha mégis a színpadra merészkednének velük.' - F: jan. 21.
-- Obama a könyvtárak szerepéről: Stephens Greenhouse - F jan. 22.
Hírforrás: Index, link ; HVG, link ; linkEgyetemi könyvtár: kevesebb könyv, folyóirat elektronikusan, új gondolkodású munkatársak... FEL

Válasszuk külön a könyveket és a velük kapcsolatos szolgáltatásokat, és ezt hívjuk Könyvtárnak, a többit pedig Egyetemi Kutatószolgálatnak. Ez a megoldás nem marketingfogás, hanem teljesen új szemléletről van szó. Ezután az új felfogásból következő -- első látásra mellbe vágónak tűnő -- teendőket veszi sorra a tanulmány:
- centralizálni kell a könyveket és a tereket a használók számára,
- az egyetem más tereiben is szolgáltatni kell (kollégiumokban, diákszövetségben stb.),
- kevesebb könyvet kell beszerezni (kivételt képez a különgyűjtemények gyarapítása), azokat is igény szerint;
- törekedni kell a forrásmegosztásra, és a katalogizálók felszabaduló kapacitását a szolgáltatásokra kell fordítani,
- nem érdemes olyan könyveket kérni könyvtárközi kölcsönzésben, amelyek a gyűjtőkörbe tartoznak: ezeket az Amazontól kell megrendelni (hamarabb jut hozzá az olvasó is),
- nem kell nyomtatott folyóiratokra előfizetni,
- az információforrásokat ne a megszokott ('barokkos') alapossággal tárják fel,
- át kell dolgozni a könyvtár honlapját,
- olyan munkatársakat kell toborozni, akik képesek ebben az új környezetben dolgozni,
- javítani kell a feladatok elvégzéséért vállalt egyéni felelősséget (természetesen a célok és a feladatok világos megfogalmazása mellett). - F: Könyvtár vagy információszolgáltatás? Hogyan biztosíthatják az egyetemi könyvtárak a túlélésüket? Gondolatok egy OCLC-felmérés kapcsán / ref.: Murányi F., In: Könyvtári Figyelő, 2008/4.
Hírforrás: Manci: linkLetölthető szakkönyveket árul a Typotex FEL

Elindult a Typotex Kiadó internetkönyv-projektje: a cég szakkönyveket és tankönyveket árul letölthető formában, amelyekből fejezetenként is lehet vásárolni. A Typotex a www.interkonyv.hu webcímen indította el e-könyv-áruházát, amelyben a könyvek tartalomjegyzéke és tárgymutatója ingyenesen elérhető, de a könyvek teljes tartalma is ingyenesen kereshető a weben keresztül. A kiadványokat oldalanként 3,5-4 forintos áron lehet megvásárolni, vagyis -- a kiadó szerint -- nagyjából a bolti ár ötödéért lehet hozzájuk jutni. A letöltött fájlokat PDF-formátumban kapja meg az olvasó, amelyeket a File Open DRM másolásvédelemmel láttak el. Így csak azon a gépen lehet megnyitni őket, amelyről a vásárlás történt, nem másolhatók, és nyomtatni is csak egyszer lehet őket. A webszájtról dombornyomott bankkártyával vagy előre megvásárolt feltöltőkártyával lehet megvásárolni a könyveket. - F: jan. 22.
Hírforrás: Origo, linkDigitális tartalomszolgáltatás: otthonról elérhető könyvtáré a jövő FEL

Mindenhol a világon csökken a könyvtárlátogatók, a klasszikus olvasók száma. Ennek az egyik oka az úgynevezett google-generáció megjelenése. A fiatalok olvasási és információszerzései szokásai már nem kizárólag a könyvhöz kötődnek, mondta Liebhauser János, az Illyés Gyula könyvtár igazgatója. Abban teljesen biztos, hogy soha nem szűnik meg a könyvnyomtatás. A kultúra bizonyos szegmensei ugyanis csak könyv, folyóirat formában működhetnek jól. Az is látszik azonban, hogy a szakismeretek elsajátításához, cikkek kereséséhez a szakfolyóiratokban egyre kevésbé van szükség papírra. A könyvtárak felelőssége abban áll, hogy kiszolgálják ezt az igényt. Szerencse, hogy a könyvtári szakmának már évtizedes stratégiája van arra, miként felelhet meg a kihívásoknak. Kész a szakma arra, hogy olyan könyvtárat alakítsanak ki, amelyek képesek a digitális tartalomszolgáltatásra. Szerencsére ez a stratégia visszaköszön a pályázati kiírásokban is. A megyei könyvtár a hardver-igényre vonatkozó pályázatot már beadta, az első szelekción túl is jutottak. A nyolc fős konzorcium tagjai a városi könyvtárak, Dombóvár is Tamási kivételével. A százmilliós beruházás célja olyan honlaprendszer kialakítása, amelyet sokan igénybe vehetnek. A beiratkozott olvasók saját kódjukkal juthatnak az információkhoz, otthonról, 24 órán keresztül. Megtalálhatják majd a csak könyvtárban elérhető dokumentumokat is. A másik, szintén százmilliós pályázat a honlaprendszer kialakítását, és a tartalmak digitalizálását szolgálja. - F: jan. 10.
Hírforrás: teol.hu TEOL, linkKiadók a Google könyvkeresője ellen FEL

A Literar Marchana, a Német Szövetségi Kulturális Tanács, írók és kiadók közös állásfoglalásban tiltakoztak a Google Books Search működése ellen. 'A Google már 2004-ben a Google Library Project keretében megkezdte az amerikai könyvtárak állományának digitalizálását. Tette ezt anélkül, hogy ehhez előzetesen megszerezte volna a szerzők és a kiadók engedélyét. Még az öt legnagyobb amerikai kiadó és a Author's Guild által indított per sem tántorította el a céget terve megvalósításától. A Google és az ellentábor tagjai tavaly október 28-án megállapodást kötöttek. A cél a perek lezárása volt. A Google eddig több mint 7 millió könyvet digitalizált, a program befejezésekor már összesen 15 millió beszkennelt mű lesz elérhető. Ezzel a vállalat a világtörténelem legnagyobb szerzői jogsértését követi el, hiszen gyakran meg sem kérdezi a kiadókat és az írókat. Csupán idén január 5 óta hozzáférhető az a lista, amely az eddig digitalizált alkotásokat tartalmazza, ez azonban közel sem teljes és folyamatosan frissítik' -- olvasható többek között a dokumentumban. A Literar Merchana, valamint német és svájci érdekvédelmi szervezetek attól tartanak, hogy a Google Európában is igyekszik megvalósítani a tengerentúlon már bevált gyakorlatot és folytatja az engedély nélküli szkenneléseket. Éppen ezért már vizsgálják annak lehetőségét, hogy miként kényszeríthetnék a vállalatot jogsértő magatartása abbahagyására. - F: jan. 21.
Hírforrás: Sg.hu, linkKönyvtári védelem nélkül elveszhet a digitális örökség FEL

Örökre elvész a digitális kor öröksége, ha nem kapnak a honlapok és más digitális anyagok a könyvekhez és a kéziratokhoz hasonló védelmet -- figyelmeztet a brit nemzeti könyvtár igazgatója. Lynne Brindley szerint a gyors technológiai fejlődés következtében veszélybe került a kulturális örökség. Mindörökre eltűnhetnek még a családi fényképek is, ha készítőjük meghal és számítógépéről vagy digitális kamerájáról nem mentik ki a felvételeket. 'A jövő történészei így források helyett fehér foltot találnak majd a XXI. század elejéről' -- mondta a British Library vezetője. Az információvesztés egyik legjobb példája az elnökváltás az Egyesült Államokban, amelynek során nyomtalanul eltűntek a Fehér Ház honlapjáról George W. Bush munkásságának dokumentumai. A 2000-es sydneyi olimpiához kapcsolódó több mint 150 honlap anyagai is a digitális süllyesztőbe kerültek volna, ha az ausztrál nemzeti könyvtár nem archiválja valamennyi oldalt. 'Egész nemzetek kollektív emlékezete veszhet oda, ha ilyen ütemben folytatódik a digitális adatok pusztulása' -- mondta Brindley. - F: jan. 27.
Hírforrás: Prim Online, linkNyereséges üzlet a szakmai gyakorlat -- Infodoknak és hallgatóknak egyaránt FEL

A kötelező szakmai gyakorlat keretében többen is az Infodok Kft. [a Magyar Telekom szolgáltatója] mellett döntöttünk 2008. nyarán. Különböző elvárásokkal érkeztünk a 'céghez', és biztosan állíthatom, senkinek sem kellett csalódnia. Azt már korábban megtanultuk, hogy a hagyományos könyvtári tevékenységekkel szemben a naprakész üzleti információellátás a versenyképesség érdekében nagyobb szerepet játszik a vállalat életében. Üdítő volt a megszokott könyvtárképhez képest egy olyan szakkönyvtárat látni, ahol az olvasóbarát hozzáállás egyben rugalmasságot is jelent.
-- Az Infodok számára nagyon bevált az a dolog, hogy a gyakornokokat (idén nyolcan voltak!) rögtön az első beszélgetéskor megkérem, hogy valamilyen területet alaposan vizsgáljanak át, tárják fel a hibákat és a kihasználatlan lehetőségeket. Sajnos, az elején ezt nem írásban kértem, de a végén már igen, és minden gyakornok meglátásaiból profitáltunk, több javaslatukat meg is valósítottuk. Én arra ébredtem rá, hogy mennyi olyan gyenge pontunk van, aminek megváltoztathatatlansága evidenciaként ivódott belénk, és az ő friss, kívülálló véleményük szinte kilökött bennünket ebből. Úgy láttam, a hallgatókat meglepte, hogy nem polcokat kell rámolniuk egyfolytában, hanem rövid eligazítás után élesben kell dolgozniuk. Ez viszont mindannyiunknak sokkal hasznosabb volt, mintha raktári segédmunkásként vagy leltározóként foglalkoztattuk volna őket.(Kóródy Judit, Infodok Kft.)
Hírforrás: ELTEszhék, linkFiatalok a korzón, mozik előcsarnokában, klubokban, báltermekben FEL

Kutatási programjában http://www.zephoria.org/thoughts/ Danah Boyd azt vizsgálta, miként használja a tizenéves korosztály a világhálót, azon belül elsősorban a Web 2.0 eszközeit, a társasági hálókat önmaga kifejezésére, megjelenítésére, társaival és a tágabb közösséggel való kapcsolatteremtésre, szocializálódásra, a felnőttekkel való egyezkedésre és vitatkozásra. A motivumok a régiek, állapítja meg, az eszközök újak. A hálón szociológiai és etnográfiai szempontból ugyanaz történik, mint korábban a korzókon, a mozik előcsarnokában, a klubokban, a báltermekben. - F: jan. 21.
Hírforrás: Bőgel György blogja, linkFelmérés online tevékenységekről -- általánossá válik az online információkeresés FEL

A GfK Hungária Piackutató Intézet felmérése szerint az interneten már a középkorúak és az idősebb korosztály is elérhető. A hetente netezők és az online vásárlók egyharmada 40 év feletti, az online biztosítást kötőknél arányuk még ennél is magasabb, 44 százalék. A legnépszerűbb online tevékenységek az e-mailezés, híroldalak olvasása, és a közösségi oldalak látogatása. Ezeket a netezők több mint kétharmada használja heti rendszerességgel. Nagy népszerűségnek örvendenek a kép és videó-megosztó oldalak, a fórumok és az online csevegés. Bár blogokat csak az intenzív internet felhasználók egynegyede olvas heti rendszerességgel, az elmúlt másfél évben mért markáns növekedés a blogok online kommunikációban betöltött szerepének előretörését jelzi. Az online tájékoztatás megkerülhetetlenségét bizonyítja az is, hogy a vizsgált másfél évben megnövekedett a vásárlást megelőző online tájékozódás szerepe. - F: jan. 22.
Hírforrás: BTL, linkBlogok mellett vagy helyett: twitter, lifestreaming és gyorsulás FEL

Mindenki saját életének médiagyárosa. Kevesebb közösségi oldalt fogunk használni, egyre gyakrabban. Figyelmünk egyre kevésbé ragadható meg, úgyhogy nemcsak a videókból lesz több a neten, hanem az sms hosszúságú üzenetekből is. A blogolás mindennapos jelenség, web 2.0-t emlegetni pedig már feszengősen kellemetlen. Mi lesz a blogokkal 2009-ben: áttekintésünk dizájntól hirdetésig. -- F: jan. 27.
Hírforrás: HVG, linkNemsokára Ön is szerkesztheti az Encyclopaedia Britannica-t FEL

Az enciklopédia szerkesztői a weben fejlesztik tovább szolgáltatásukat: a neves kézikönyvet ezentúl az olvasók is szerkeszthetik és ha megfelel a munkájuk, ösztöndíjat kaphatnak. Az Encyclopaedia Britannica nyit a világ felé az interneten keresztül, ugyanakkor a szerkesztők szerint nem válik Wikipédia típusú nyitott vállalkozáshoz, az önkéntes cikkírók számát korlátozzák -- írja a BBC. ''Úgy gondoljuk, hogy a tudás létrehozása és dokumentálása együttműködést igénylő folyamat, de nem demokratikus. Nem fogadjuk el a ma divatos 'tömegek bölcsessége' elvet'' -- szögezte le Jorge Cauz elnök blogbejegyzésében. Az elnök ezzel máris elutasította azt a lehetőséget, hogy az egyik legnevesebb enciklopédia 'Wikivé' váljon. Azok az olvasókat, akik megfelelnek a feladatra, bevonják a tartalom előállításába: a kész cikkek szerkesztése, pontosításába. Minden érdeklődő felhasználhatja a szócikkeket arra, hogy saját anyagokat hozzon létre, amelyeket megjelentethet a weboldalon. A felhasználó által készített cikkeket elválasztják a hivatalosaktól, utóbbiak a Britannica Checked nevet viselik majd. Ezen kívül megújul a weblap, amelyre a cikkek megírásához szükséges eszközöket telepítenek. - F: jan. 26.
Hírforrás: Világgazdaság Online, linkVeszíts el egy könyvet! -- Javrik könyve már Ausztráliában bolyong FEL

Buzai Csaba, a játék itthoni meghonosításának ötletgazdája elmondta: húsz kötettel indult a játék, melyeket az Európa és az Alexandra Kiadó ajánlott fel, s ezeket még maguk a könyvtár munkatársai veszítették el márciusban. Mostanra hétszázra bővült a bolyongó könyvek listája. Egész kis könyvtár. Az első húszon kívül mindet a részvevő 'játékosok' ajánlották fel a saját könyvtárukból, mások örömére. Megtalálható a címlistán szinte minden magyar klasszikus szerző, de sok mai író műve is. A külföldiek közül Gerald Durrell, Agatha Christie, Márquez, Merle, Saint-Exupery, Mark Twain, Verne szerepel 4-5 könyvvel. A magyarok közül Rejtő Jenő a legnépszerűbb 17 elvesztett kötettel, a második Szabó Magda 8 könyvvel, majd Karinthy Frigyes következik 7-tel. S hogy mindezeket hol hagyták el? A legváltozatosabb helyeken: áruházi cipőboltban, a Margitszigeten, a nyíregyházi állatparkban a fókáknál, Fehérváron az állomáson, Orosházán a lottózóban, a HÉV-en, az ELTE-n, valahol egy baleseti központban, sőt még otthon is. A legkalandosabb utat eddig Kiss Ottó Javrik könyve című műve járta be, amely Kecskemétről előbb Párizsba, a Diadalív múzeumtermébe jutott, majd onnan egy ausztráliai magyar megtaláló révén Ausztráliába, ahol most egy magyar klub tagjai közt vándorol körbe. Története maga is kész kis regény. - F: jan. 26.
Hírforrás: Népszabadság Online, linkKosáry Domokos nevét vette föl a Szent István Egyetem gödöllői könyvtára FEL

A 2007. novemberében -- életének 95. esztendejében -- elhunyt történész, aki 1990-től '96-ig a Magyar Tudományos Akadémia elnöke volt, több éven át dolgozott Gödöllőn. A már fiatalon elismert történészt Bevezetés a magyar történelem forrásaiba és irodalmába című nagy bibliográfiai munkájának készítésekor, 1950. végén megfosztották katedrájától. Utána a Történettudományi Intézet alkalmazta tiszteletdíjas kutatóként, majd az Országos Könyvtári Központnál -- hozzá hasonló sorsra jutott tudósokkal együtt -- a hazai könyvtárügy megszervezésén és korszerűsítésén dolgozott. Az Agrártudományi Egyetemmel is ekkor került kapcsolatba, majd az OKK megszűnése után az egyetem alakulóban lévő központi könyvtárának munkatársa lett. Kezdetben csoportvezetői beosztásban, majd 1955-ben igazgatóvá nevezték ki. A különböző intézményekben működő történészekből megszervezte az Agrártörténeti Munkaközösséget, s megindította a ma is élő Agrártörténeti Szemle című folyóiratot. - F: jan. 27.
Hírforrás: Szabad Föld Online, linkKönyves fogadalmak 2009-re FEL

Ebben az évben...
1. Újraolvasok egy könyvet, amit imádtam gyerekkoromban.
2. Végre elolvasom azt a kötelezőt, amit kihagytam a gimiben.
3. Keresek egy verseskötetet, és hangosan felolvasok belőle.
4. Eltöltök egy órát a könyvtárban céltalan böngészéssel.
5. Elolvasok egy könyvet, melyet a születésem évében írtak.
6. Készítek egy fórumot, ahol feljegyzéseket írhatok az elolvasott könyvekről és folyóiratokról.
Hírforrás: Könyvtárosháza, jan. 22., link , Shelftalk, linkJó évet zárt az oroszlányi művelődési központ FEL

A 2008. évi költségvetés, a kiegyensúlyozott finanszírozás, az önkormányzat által pályázott könyvtári támogatás és a felvállalt önrész, intézményi pályázataink, a bevételi terv túlteljesítése mind biztos alapul szolgált a feladatellátás megvalósításához -- mondja Mészáros Éva, a ház vezetője. Tavaly egyébként könyvtárunkban komoly mértékű dokumentum-beszerzés történt. Értékében közel négy és félmillió forinttal gyarapodott gyűjteményünk. Pótoltuk hiányainkat, gazdagítottuk a keresett szakkönyvek készletét, és kiemelt figyelmet fordítottunk a gyermekkönyvtári állomány frissítésére, korszerűsítésére, ugyanakkor felkészültünk a számítógépes olvasószolgálat teljes körű bevezetésére. -- Ami az idei évadot illeti, több újdonságról is beszámolhatok: Megpróbáljuk elindítani a Szenior Foglalkoztatási Klubot, melynek célja a 45 évnél idősebb lakosok segítése a munkahelykeresésben, s immár tizenharmadik alkalommal kerül sor tavasszal a Civileké a Ház programsorozatra, mely a kistérség kultúrájának, értékeinknek, hagyományainak, szokásainak feltárását és bemutatását tűzte célul. Házigazdái leszünk az Örökség Közép-dunántúli Gyermek Néptánc fesztiválnak májusban, melyre három megyéből közel 800-an érkeznek. - jan. 27.
Hírforrás: Kemma, linkDrága könyvek, szegény könyvtárak FEL

Folyamatosan és drasztikusan csökken az az összeg, amelyet a könyvtárak új dokumentumok beszerzésére költhetnek, ráadásul pályázni is egyre nehezebb. Emitt minél nagyobb árkedvezmények kicsikarásával, amott támogatásokból próbálják tartani a színvonalat. Az új könyv egyelőre nem lesz kevesebb a FSZEK-ben, és úgy tűnik, hogy a DVD sem tavalyhoz képest. Az elektronikus adatbázisokra több jut, mint egy éve, egyedül a CD-knél várható visszaesés -- közölte érdeklődésünkre a hálózat főigazgató-helyettese, Sóron László. A viszonylag kedvező helyzetet persze az is magyarázza, hogy a hálózat komoly kedvezményekkel jut hozzá az új kiadványokhoz, mint afféle nagybani vásárló, akár negyvenszázalékos engedményt is ki tud csikarni -- ez pedig példányszámban nagyon sokat számít. Az Országos Széchényi Könyvtár tavaly 38,6 millió forintot költhetett állománygyarapításra, ebből 10,6 millió volt a saját pénz és 28 millió a támogatás. A trend itt sem szívderítő: az intézmény az elmúlt öt év gazdasági nehézségei miatt komoly megszorításokra kényszerült, a gyarapításra költhető összeg folyamatosan csökken. 2003-ban még több mint 40 milliót használhattak fel a költségvetési előirányzatból és 11 milliót támogatásból -- azaz összesen 51 milliót. Csak a folyóirat-vásárlás tempója változatlan. A kötelespéldány-beszolgáltatásban egyébként csúnyán lazul a fegyelem. A tavaly beérkezett 17 700 könyvből 3600-at csak reklamálás után voltak hajlandók átadni a kiadók, és a folyóiratoknál sem jobb az arány. - F: jan. 27.
Hírforrás: Népszabadság Online, linkKözszféra: fizetés helyett cafeteria FEL

A HR Portal értesülései szerint a fegyveres szervek hivatásos állományánál cafeteria rendszert vezetnek be, amelynek célja a 13. havi illetmény elvonása következtében történő keresetkiesés valamilyen mértékű kompenzációja, materiális juttatások formájában történő visszapótlása. - F: jan. 26.
Hírforrás: HR Portál, linkA szolgáltatásminőség számít, nem a korlátozás tart meg FEL

Jó stratégia-e a az ügyfelek megtartására az általuk generált tartalom fogságban tartása, az adatcserétől való elzárkózás? Annak ellenére, hogy a Google levelezőjéből, a Gmailből szabadon 'elvihetőek' a levelek más rendszerekbe, a Microsoft Hotmailből viszont csak a fizetős változatban, az utóbbitól pártolnak el inkább a felhasználók. Az elmúlt évben a Gmail felhasználók száma erősen növekedett (+43%), míg a Hotmail észrevehetően csökkent (-5%). Természetesen a nyílt ill. zárt stratégia mellett sok más tényező is befolyásolja ezt, pl. a szolgáltatás színvonala, fejlesztésének üteme -- de ami nyilvánvalónak tűnik: a nyíltság nem feltétlenül vesztes stratégia -- feltehetően a könyvtárosvilágban sem. (ajánlja: Kardos András) - F: jan. 14.
Hírforrás: Techrunch, link és linkTöbbcsatornás ügyfélkezelés a postán FEL

Az ügyfélkezelés terén bevezetett egyik legfontosabb fejlesztés a multicsatornás értékesítési rendszer kialakítása volt. 2008 januárjában vezették be az ügyfélkártyát a vállalkozói ügyfelek részére. Eddig több mint 200 ezer készpénzzel fizető, rendszeresen számlát kérő ügyfelet láttak el ügyfélkártyával, amely segítségével a számlakiállítás gyorsabbá és pontosabbá vált. A tervek szerint az idei év első félévében minden vállalkozói ügyfél számára kiállítják a kártyát, amely ma még csupán egy vonalkóddal ellátott plasztiklap, a jövőben azonban a posta banki szolgáltatásaihoz való hozzáférést is támogató mágneskártyává fejlesztik. - F: jan. 13.
-- Sajtóközlemény: a hibrid kutatásoké a jövő. Mérföldkő volt a tavalyi év hazánk online kutatásai terén. A módszertan nagykorúvá vált. A magyarországi internet penetráció növekedésével párhuzamosan az ügyfelek egyre gyakrabban döntenek úgy, hogy egy-egy kutatás teljesen vagy részben online adatfelvételi technikákkal készüljön el. - F: jan. 26.
Hírforrás: Piac és Profit, link ; CAWI blog, linkA Bibliotéka Emlékérem-díj kitüntetettjei FEL

jan. 22.
Hírforrás: link (Nagy Anikó)Vonatinfó: műholdra vált a MÁV -- Utastájékoztatás internetes térképen és mobiltelefonon FEL

Űrkorszakba lép a MÁV: a leharcolt vonatok maradnak, de az utastájékoztatás műholdakra vált. Az utazni készülők otthonról, internetes térképen figyelhetik a vasút személyszállító szerelvényeinek mozgását. Ősztől késés nem maradhat titokban. A rendszer előfutára a http://vonatinfo.mav-start.hu címen már tesztelhető. Igaz, itt egyelőre csak a Budapest-Hegyeshalom vasútvonalon közlekedő vonatok helyzetéről és közlekedésének rendjéről lehet tájékozódni. A vasút szerelmeseinek jó játék, az utasoknak a vonatozást megkönnyítő szolgáltatás, a vasutasoknak nem várt kellemetlenségek okozója lehet a Vonatinfó és háttérrendszereinek kiépülése. Az országos informatikai rendszer mindent látó Nagy Testvér módjára az eddig rejtve maradt kisebb-nagyobb szabályszegésekről is 'jelent' a MÁV illetékeseinek. - F: jan. 21.
Hírforrás: NOL, linkLetartóztatták egyetlen könyvtári könyv késése miatt FEL

Egyetlen könyvtári könyv miatt tartóztatott le a rendőrség egy nőt az Egyesült Államokban. A 39 éves asszony még csak nem is évekkel ezelőtt, hanem csupán tavaly áprilisban vette ki egy iowai könyvtárból a könyvet, amelynek ára mindössze 14 dollár - 2700 forintnyi. A könyvtár a kölcsönzés lejárta után többször is megpróbált postán és telefonon kapcsolatba lépni a nővel, ám sikertelenül, erre a rendőrséghez fordult, amely tavaly szeptemberben vette a fáradságot, hogy kiküldjön egy rendőrt a nő lakcímére. Sok eredménnyel nem járt a misszió, a könyv ezután sem került vissza a könyvtárba. A minap azután Buchanan megye rendőrsége elunhatta a dolgot és éjszakai akció keretében lecsapott a nőre. Lopás címén indítottak ellene eljárást, de szabadlábon védekezhet, mert kifizette a 250 dollár óvadékot a 2700 forintos könyv miatt. - F: jan. 26.
Hírforrás: Blikk, linkMi található a könyvtárban? -- DVD, Dewey, olvasás, főzés (szókereső puzzle) FEL

A puzzle megtekintherő angolul Takács Dániel ajánlásával: Tame the Web, jan. 22.
Hírforrás: linkÁlló és ülőmunkánál egyaránt: visszér. Kinél, és miért alakul ki? FEL

Minden harmadik embert érint az a vénás betegség, amelynek alapvetően a két lábon járás az oka. Ha ehhez még egyéb civilizációs ártalmak is kapcsolódnak -- ülőmunka, egészségtelen életmód, elhízás -- tetézve mindezeket a genetikai örökséggel, máris készen van a visszeresség receptje. Mivel a hajlam örökletesen meghatározott -- még az is, melyik lábon alakul ki a visszér --, ezért megelőzni nem igazán lehet. Ha már kialakult, visszafordíthatatlan, ám az előrehaladást lelassíthatjuk. - F: jan. 26.
Hírforrás: Medizóna, linkSzakfolyóirat a könyvtári marketingről -- miért zárnak be a könyvtárak FEL

Az Information Today kiadó Marketing Library Services http://www.infotoday.com/mls/ (könyvtári szolgáltatások marketingje) kéthavonta jelenik meg. Tartalma az Ebsco-ban elérhető. A webes felületen lapszámonként egy cikk érhető el teljes szöveggel, a többinek csak címe olvasható. A januári-februári szám tartalma: Állíts elő élményeket, alakíts törzseket http://www.infotoday.com/mls/jan09/Dempsey.shtml ; Felmérés: miért zárnak be a könyvtárak? Hogyan látja a popkultúra a könyvtárat? Hogyan lehet a népszerű kultúra segítségével a közösség egészével kapcsolatba kerülni? -- A címek olvastán eszembe jut az ALA egyik korábbi elnökének szava: a könyvtárosok rendszeresen figyelmeztessék magukat arra, hogy a közösség egészének s nem csak az elitnek szolgálnak. (Mindebből természetesen nem az következik, hogy a marketingeljárások ne lennének használhatók bármely használói csoport, mondjuk gépészmérnökök, vagy komolyzene-kedvelők megszólítására.)
Hírforrás: MG, linkHídszerepek -- cigány integrációs kérdések (könyvtári segédanyaggal) FEL

Könyvtári klubfoglalkozások, óravázlat, kidolgozott feladatok cigány gyerekeket is segítő óvodáknak, iskoláknak, könyvtáraknak -- ilyen segédanyagokat is tartalmaz Nagy Attila és Péterfi Rita új kötete, a Hídszerepek -- cigány integrációs kérdések, melyet szerdán mutattak be az OSZK-ban. A új könyvben, mely a Feladatra készülni kell c. kiadvány folytatása -- az intézmények és pedagógusok tágabb köre jelenik meg: általános iskolákban tanítók, iskolai könyvtárosok, kollégiumi nevelőtanárok történeteit gyűjti csokorba, s az írások közé beválogatták pl. egy szlovákiai magyar cigányokat tanító szerző írását is. A kiadvány üzenete: vannak példák sikeres, az önértékelést támogató projektekre. (MG)
-- Bővebb ismertető pl.: jan. 26.
Hírforrás: Infovilág, linkÉrettségi tétel lesz Kaposvár története -- A tudás erősíti a kötődést FEL

Kedden mutatták be a városházán azt a Kaposvárról nemrégiben elkészült városismereti kézikönyvet, amely szeptembertől valamennyi középiskolában segíti a város történetének, fejlődésének megismerését. Buzási Éva könyvtáros, a kötet társszerzője azzal ajánlotta a kaposvári olvasók figyelmébe a kötetet, hogy az apróbetűs keretekből remélhetőleg az is kiderül: egy város emberekből áll, ők töltik meg élettel. A nem kaposvári olvasóknak pedig azt mondta: mindig ott érzik magukat jól a látogatók, ahol az ott élő emberek is jól érzik magukat. - F: jan. 21.
Hírforrás: Sonline, linkElindult a pápa YouTube-csatornája -- a pápa nyilatkozatai is kommentálhatók FEL

Elindult pénteken XVI. Benedek pápa hivatalos csatornája a YouTube videomegosztó portálon. A tulajdonos Google és a Vatikán megállapodásának értelmében a Szentszék ingyen használhatja a számára biztosított reklámmentes felületet a világ egyik legnépszerűbb videomegosztó oldalán. A publikált klipekhez a felhasználók szabadon fűzhetnek megjegyzéseket, kommentárt. A tervek szerint naponta három anyagot töltenek fel. Lesznek köztük egyházfői beszédek angol, spanyol, német és olasz nyelven, szövegalapú prezentációk, valamint rövidfilmek, hírműsorok és hosszabb beszámolók a jelentős egyházi eseményekről. A vatican.va portál, az egyházi állam online bástyája például már 1995 óta működik, a pápa pedig a pénteken megjelent első videók egyikében arról beszél, hogy az internet új, 'digitális kontinens' amelyen az evangelizáció, a katolikus hittérítés mindenekelőtt a fiatal generáció feladata. - F: jan. 25.
Hírforrás: link