Könyvtár Információ Társadalom
Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára - Szemlék, hírek, kommentárok      

KIT hírlevél évfolyamok

2008KIT hírlevél: 2008. 12. 17. (46. szám)

A KIT-et hírekkel, kritikával, javaslatokkal segítették 2008-ban:

 

Balogh Mihály (nyug. könyvtárig.), Bákai Magdolna (Gyergyószentmiklós, VK), Bánhegyi Zsolt (MTA K.), Baranyi Flóra, Bíró Szabolcs (OSZK), Bognárné Lovász Katalin (NYME BTK), Bondor Erika (KTE), Borsos Attila (OSZK), Burmeister Erzsébet (Miskolci Egy. Kvt.), Buzai Csaba (Justh Zs. VK), Czupi Gyula (Halis I. VK), Czövek Zoltán (NYME SEK), Dárdai Ágnes (Tudásközpont, Pécs), Darvas Tóth Péter, Mark Deckers (OBD, Deventer), Drótos László (OSZK), Fritzné Tószeczki Mária (TMT), Grebot Ágnes (ADBS, Franciaország), Hantosné Nyiri Gyöngyvér (OSZK), Haraszti Pálné (OGYK), Horváth Sándor Domonkos (Galgóczi E. Kvt.), Horváth Sarolta (FSZEK), Juhász Éva, Kardos András, Kaposi Ildikó (FSZEK), Kerekes Pál (Medi-Com Internet Kft.), Kiss Katalin (FSZEK), Kiss Márta Julianna (Justh Zs. VK), Koltay Tibor (SZIE ABK), Kóródy Judit (Infodok Kft.), Larsson Mária (Göteborg), Majorné Bodor Ilona (Eötvös J. Főisk.), Moldován István (OSZK), Nagy Nikolett (Jászberényi VK), Náray Éva (Topolya), Nusser Tamás (IBS Kvt.), Németh Jenőné (SZTE Kvt.), Németh Márton (OSZK), Oláh Róbert, Orsos Sándor (Somogyi-könyvtár), Paszternák Ádám (OIK), Péterfi Rita (OSZK), Reisz László (MTDA), Ság Zoltán (Corvinus Egy. Kvt.), Simon Melinda (Zombor, VK), Somorjai Noémi (SOTE Egy. Kvt.), Sonnevend Péter, Sóron László (FSZEK), Stohl Róbert (Eötvös J. Főisk.), Szántó Péter (TMT), Szedlák Ádám (Origo), Szivi Józsefné (Corvinus Egy. Kvt.), Szűcs Margit (Balassi B. MK), Takács Dániel (MOME Kvt.), Tarnavölgyi Gábor, Tavaszi Hajnal (Sincai MK, Nagyvárad), Tóth Gabriella (Szigetvár, VK), Tóth Máté (OSZK), Tóth Tibor (Pliva, Zágráb), Vajda Henrik (OSZK), VAKatalin (Németország), Varga Lilla (FSZEK), Vass Csaba (Eötvös J. Főisk.), Vízvári Dóra (ESKI), Volkó János, Wittinghoff Judit (Richter G. V. K.), Irene Wormell (Malmö), Z. Karvalics László (SZTE), Zselinszki Lászlóné (Móricz Zs. MK)


Hirdetőink voltak:

Baranyi Flóra

Medea http://www.medeaservices.eu/index.php?set_lang_code=hu

Monguz-Ikron http://www.monguz.hu/kit/

NetLib http://netlib.hu/hun/webopac.php
T-Systems
http://www.t-systems.hu/konyvtar_megoldas

 

Köszönjük minden segítőnk támogatását,

Kovács Ördög Éva, Mikulás Gábor

E lapszám szerkesztője: Mikulás Gábor

Tartalomjegyzék


A portálon kivülre mutató linkek a szerkesztés pillanatában élnek.
Ha ezt a szolgáltató megváltoztatja, a forrás nem válik elérhető.

Fiatalok a könyvtárban: tanácsadók és támogatásgyűjtők FEL

Több, mint ezer dollárt gyűjtöttek össze tinik a Connecticut állambéli Ridgefield Könyvtárnak, amelyből a könyvtár programokat szervezhet -- nekik. Az elkötelezett tinédzserek más módon is segítik a könyvtárat és aktívan alakítják annak életét. Ridgefield, Connecticut -- A mintegy 24000 embert kiszolgáló Ridgefield Könyvtárnak igen elhivatott patrónusai akadtak -- a városban élő mintegy 3000 tinédzser közül több mint ötszázan rendszeres könyvtárhasználók, akik a használat mellett ráadásul a könyvtár pénzügyeit is szívükön viselik. A könyvtárban TAG (3T) is működik. Eleinte a legelhivatottabb nyári olvasótáboros fiatalokból alakult 2006-ban, az elmúlt két évben azonban egy 16 tagú tanáccsá nőtte ki magát, amely havonta tart üléseket és beszámolóival, ajánlásaival segíti a könyvtár munkáját. 'Elmondják, mit csinálunk jól, mit csinálhatnánk jobban és mi mindent tehetnénk még a fiatalokért' -- fogalmaz Geri Diorio, a könyvtár gyermekrészlegének vezetője, ifjúsági könyvtáros. A tinik most a nekik szóló programok finanszírozásához szükséges összeg megszerzéséből is kivették a részüket: ... - F: dec. 14.
Hírforrás: FIKSZ, linkAz oktatók által megadott irodalmak megjelenési időpontjai -- könyvtárosi lehetőségek FEL

A közelmúltban egy munkám során főiskolák, egyetemek oktatói által megadott kötelező és ajánlott irodalmakat elemeztem egy bizonyos -- elég kurrens -- szakirányban. Munkámat készséges könyvtárosok is segítették -- ezúton is köszönet érte. A munka melléktermékeként kíváncsiságból készítettem egy kimutatást az összegzett több száz tétel kiadási időpontjaiból. Eredmény: 2008-as tételből 5 db, 2000-ig emelkedik 60 tételig, homorú görbe jön; a '80-as évek elejére is maradt évi 2-4 tétel. Az eredményeket néhány ismerős oktatóval megbeszéltem, s közösen az alábbi lehetséges motívumokat találtuk indokként -- fontossági sorrend mellőzésével:
- Az oktatók az évekkel ezelőtt megadott jegyzékeket változtatás nélkül (vagy kevés változtatással) közlik
- Az oktatók nem ismerik a friss szakirodalmat saját szakterületükön / nincs idejük naprakésznek lenni
- Kevés friss szakirodalom van az adott szakterületen
- Az adott szakterületen kevés az említésre méltó újdonság
- Az oktató nem jut a friss szakirodalomhoz (pl. nincs könyvtár, nincs pénze vásárlásra)
- A könyvtáros vagy az oktató szakmai közössége nem ajánl az oktató számára rendszeresen friss szakirodalmat
- Magas az oktatók átlagéletkora / az adott szakterület 'klasszikus' irodalmát tartják mérvadónak
- A korábbi időkhöz képest alacsonyabb az óraszám, amely inkább összefoglaló jellegű szakirodalmak ajánlására ösztönzi az oktatókat. Az ilyen anyagok azonban régebbi kiadásúak (azaz időközben valamelyest specifikusabbak lettek a kiadványok).
- Egyéb.
További eredmény volt, hogy a folyóiratcikkek aránya nem érte el az 5%-ot. Viszont voltak fulltextes szövegekre utaló linkek. Ami a fentiekből a könyvtárosra vonatkozhat: ha hasonló, nagy befektetést nem igénylő munkát felvállal, feltehetően érdeklődést válthat ki a tanszékeken (saját és másik intézet oktatói listáinak összehasonlítása stb.). Feltehetően nem zárkóznak el az oktatók a könyvtárostól érkező, friss folyóiratcikkekre figyelmet felhívó emailek elől, melynek következménye lehet a lista vonatkozó görbecsúcsának kedvező irányú elmozdulása. Vagy már ezt teszik, és ez már a javult görbe? :-)
Hírforrás: MGMódszeres könyvajánlás a weben -- a Somogyi-könyvtár gyakorlata FEL

Egyre több könyvtár / könyvtáros / könyves szakember tesz közzé könyvismertetőket a weben. A Somogyi-könyvtár is több fórumon van jelen:
1. Saját honlapján -- ezek a Délmagyarország napilap papír- és online kiadásában is megjelennek. Az így kiemelt könyv valamilyen módon kapcsolódik egy adott havi rendezvényhez, de a gyűjtemény egészéből válogatva, a kiadás időpontját nem véve figyelembe.
2. Új utat is kerestünk. Személyes kapcsolatok révén, a korábbi jó együttműködésekre, közös projektekre, szponzori és médiatámogatói kapcsolatokra alapozva lehetőséget kaptunk a Webrádió hírportálon könyvajánlók megjelentetésére. 2007. január óta jelennek meg az írások. Az ismertetőket készítő csapat két-három emberből áll, de bármely kollega írását szívesen megjelentetjük. A hírportál szerkesztői lehetőséget biztosítottak arra is, hogy távoli eléréssel, egy kolléga helyezhesse el az írásokat a portál oldalán. Így, bár több kéz írja a szövegeket, megvan a kontroll is. Igyekszünk azonos periodicitással jelentkezni, új könyveinkből válogatni. A válogatás szubjektív, a kolléga szabadkezet kap. A lehetőséggel plus publikációs felületet, pr-lehetőséget kap a könyvtár, hiszen egy népszerű hírportál látogatottságával nem vetélkedhet egy könyvtároldal látogatottsága.
Hírforrás: Orsos Sándor, Somogyi-könyvtár; link Webrádió linkA fanzinok esete a magyar megyei könyvtárakkal FEL

Nincs pénz, mi? Meg nem is keresnék? "Van fontosabb dolgunk is!" És hamar elavul. "Nem növelné a látogatottságot." Ezeket a legkönnyebb mondani. És ki a *** (csuda) fogja gyűjteni, feldolgozni és a felhasználók számára szolgáltatni ezt a kiadványtípust? A fanzinek egy része ingyenes, illetve készítőik postaköltség fejében elküldik az érdeklődőknek. Olyan friss hírekről számolnak be, melyekről más forrásból nem lehet értesülni - tűnjék bár meghökkentőnek ez az állítás az információs társadalom korában. Olyan körnek szól, mely nem a könyvtárak korlátozott, eleve megszűrt periodikumaiból tájékozódik, hanem megteremti magának a hiteles, autonóm hírforrásokat. Melyeket nem is könnyű beszerezni. Ám ha a könyvtárban meglennének, az nemcsak az intézmény presztízsét növelné, hanem az érdeklődők számát szintén. Nincs pénz, sőt ingyen sem kell, mert munka volna vele. Meg nem is keresnék. Van fontosabb dolgunk is? És hamar elavul? Mi nem? Efemer. LFS!
Hírforrás: Fanzine, linkA válság rejtett nyertesei -- megújulás esetén a könyvtár is az lehet FEL

A válság a fogyasztói szokásokat is felülírja. Az új módiból pedig -- a vesztesek mellett -- néhány iparág kaszálhat. Étterem helyett ételrendelés, autó helyett bicikli és tömegközlekedés, kultúrprogram helyett marad a könyvtár. - F: dec. 15.
-- Jó dolog, ha a használók számára fontosabbá válik a könyvtár. Mégjobb, ha nem külső kényszer hatására válik azzá. De azért örülhetünk ennek is. Főként, ha a feltehetően élénkülő érdeklődés nem válik alibivé, például a jelenlegi pazarló könyvtári szervezési rendszerek vagy a dokumentumközpontú szemlélet fenntartásával. Márpedig a 'nekünk Mohács kell' tapasztalat sajnos ezt is előrevetítheti: csak nagyon nagy baj esetén vagyunk hajlandók átgondolni, újratervezni saját tevékenységünket. A fő motívum eddig legalábbis szinte kizárólag a külső körülmények hibáztatása vagy külső forrásokban való bizakodás volt. Márpedig, ha az újratervezés nem történik meg, igen könnyen szembesülhetünk majd azzal, hogy a válság után a jobb híján könyvtárválasztók úgy elpárolognak, mintha ott sem lettek volna. (MG)
Hírforrás: Origo, linkRészvételi hálózatok: a könyvtár, mint társalgás -- 2.0 vagy előbb inkább 1.7? FEL

Lankes - Silverstein - Nicholson munkája, ALA számára: 'Részvételi hálózatok: a könyvtár, mint társalgás'. Több megállapítása indíthat el folyamatokat a szakmai közgondolkodásban. A dokumentum kizárólag 'részvételi könyvtárról' beszél, azaz olyan könyvtárügyről, amely következetesen a társalgási modell nyomán jár, mely éppen úgy meghatározza a katalógus felépítését és kezelését, mint a könyvtár valamennyi tevékenységét, kezdve persze a tájékoztatással, amely természetéből adódóan foglalja magában a könyvtáros-olvasó párbeszédet. (Ezt a 'beszélgetés' vagy 'társalgás' metaforát, mely a Cluetrain kiáltványból ered, az olasz elektronikus könyvtári nyilatkozat tette közismertté a szakmában, és a nyilatkozat is olvasóközpontú könyvtárról beszél.) Komolyan kell venni a dokumentum figyelmeztetését, és értékelni kell, ki kell használni mindazt, amit az olvasó (használó) apportál a könyvtárba, akár azzal, amit mond (vagy nem mond), akár a könyvtár tevékenységében való közreműködéssel. A dokumentum nyitó állítása, miszerint 'az ismereteket társalgás révén hozzák létre' viszont egyszerre magától értetődő, és ugyanakkor veszélyes is. Természetes, hogy a könyvtár-használó találkozás és 'interakció' elve az 'informatív mediáció' (tájékoztató közvetítés), amin a könyvtár alapul. Ugyanakkor, ha az interakciót ilyen kevéssé strukturált stílus felé tereljük, a könyvtár elveszítheti felelősségét: hová tűnnek az értékadás, az értékelés és a hitelesség, megbízhatóság fogalmai? Eljött-e hát az ideje a 'kettőpontnullás könyvtárügy' megalapításának? ... Vagy lehet, hogy létre kellene hoznunk az 1.7, 1.8... verziókat. Talán jó lenne mindazokkal a problémákkal is foglalkozni, amelyek a könyvtárak jelenéhez kötődnek, még mielőtt megjósolnánk feltételezett jövőjüket. - F: Irány a 2.0-ás könyvtárügy? / ref.: Mohor J., In: Könyvtári Figyelő, 2008/3.
Hírforrás: linkKispénzű könyvtárak számára: Sarah 20 pontja az online jelenlétért FEL

Az alulfinanszírozottság nem csak itthon probléma - legalábbis erről tanúskodik Sarah Houghton-Jan (a LibrarianInBlack.Net háziasszonya) 'Webkettes szolgáltatások kisebb, alulfinanszírozott könyvtáraknak' (Web 2.0 Services for Smaller, Underfunded Libraries) című prezentációja. A majd' 3 megás prezentáció PDF fájlként letölthető Sarah blogján. - F: dec. 13.
Hírforrás: FIKSZ, linkEgyéves beszámoló a Somogyi-könyvtár igazgatónőjétől -- egytizeddel több használó FEL

Egy évvel ezelőtt választották meg a Somogyi-könyvtár igazgatójának Palánkainé Sebők Zsuzsannát. Értékelésre kértük. Azt mondta, nem bánta meg, hogy pályázott a Somogyi-könyvtár igazgatói posztjára. Tavaly decembertől ketyeg az ötéves mandátuma az önkormányzati intézmény élén. Az igazgatónő elmondta, jól érzi magát, és mivel csapatmunka az övék, gondoskodik róla, hogy az anyabibliotéka és a 13 fiókkönyvtár 116 főállású dolgozója is megtalálja számítását. Számokkal is indokolta elégedettségét. 31 ezer beiratkozott olvasójuk van, ez több mint tizedével több, mint korábban. Naponta negyedével több a látogatók száma, átlagosan ezer. Pályázati támogatásból 13,5 millió forintot költhettek programokra. Bővítették a könyvtárat kávézóval, oktatóteremmel. Könyvre tizedével többet költöttek: közel 22 ezer új kötethez jutottak 36,8 millió forint értékben. - F: dec. 10.
Hírforrás: Délmagyarország, link40% előleg a nyertes pályázóknak FEL

Az uniós pályázatokon indult nyertes vállalkozók, vállalatok a programok támogatására 40 százaléknyi előleget vehetnek fel a szerződéskötést követő 15. nap után [eddig 25%-ot]. Az új szabályokat visszamenőleg is érvényesíteni kell, azaz azok is megkapják, akik korábban kötöttek szerződést, de még nem hívtak le 40 százaléknyi előleget. Az új szabályok révén 100-150 milliárd forint kerül a magyar gazdaságba. - F: dec. 10.
Hírforrás: OP, linkAz önkiszolgáló kölcsönzés bevezetése -- növekedett a hatékonyság FEL

A Washington Egyetem Egészségtudományi Könyvtára a nagy olvasói forgalom miatt és a kölcsönzési-tájékoztató pultot tehermentesítendő már hét éve bevezette az önkiszolgáló kölcsönzést (kezdetben a 3M cég rendszerét használták). Ezt a megoldást sokáig csak a legbátrabb olvasók vették igénybe. 2005-ben a vonalkódok és PIN kódok helyett áttértek a mágnescsíkos azonosító kártyákra. Az önkiszolgáló kölcsönzésre használt speciális, hordozható FlashScan munkaállomás szoftverével a szükséges jelentéseket is el lehet készíteni. A képernyőn a kölcsönzést és a biztonsági mágnescsík semlegesítését elmagyarázó videó látható. A rendszer nyugtát ad, feltüntetve a visszahozatali határidőket. Van hely a rendszerüzenetek és az egyes használóknak szóló üzenetek számára is. A hordozható munkaállomás a későbbiekben egy fiókkönyvtárba került, mivel néhány év után egy újabb rendszert vásároltak (márkája: allCirc). Ennek előnye elsősorban abban mutatkozik meg, hogy kompatibilis a könyvtárban használt integrált gépi rendszerrel, a biztonsági rendszerrel, és képes a kölcsönzésre kiválasztott legkülönbözőbb dokumentumok (pl. CD-k, DVD-k) kezelésére. A készüléket az információs pulthoz közel helyezték el, hogy a használók segítséget, és ha szükséges, akár részletesebb képzést kaphassanak. ... A könyvtárosok úgy látják, hogy az információs pult munkája hatékonyabb és magasabb színvonalú lett. - F: Az önkiszolgáló kölcsönzés bevezetésének története egy orvosi könyvtárban / ref.: Hegyközi I., In: Könyvtári Figyelő, 2008/3.
Hírforrás: Manci: linkJanuárra halasztották az összeomlott Europeana újraindítását FEL

Januárra halasztották az Europeana, az európai digitális multimédia-könyvtár újraindítását, miután a november 20-i megnyitás utáni órákban a szerverek nem bírták az érdeklődők hatalmas rohamát, a számítógépes rendszer összeomlott. - F: dec. 11.
Hírforrás: Prím, linkA mecénásuk támogatásából weboldal lesz -- 'Büszke vagyok rá, hogy Orosházáról indult ez a játék!' FEL

Előző lapszámunkban lemaradt a Veszíts el egy könyvet c. projekt továbbfejlődéséről szóló cikk forrása. Most pótoljuk. - F: dec. 2.
Továbbá kiegészítésképpen javasoljuk még a Könyvtárosháza blog nov. 28-i vonatkozó bejegyzését melyből mostani hírcímünk második része származik: http://blog.justhvk.hu/?p=880
Hírforrás: Békés Megyei Hírlap, linkA Google eszköztára könyvtárosok számára (is) FEL

A Google a könyvtáros szakma kételyeit legutóbb azt bizonyítva próbálta eloszlatni, hogy a Google különböző segédeszközei jól használhatók a könyvtári munkában is, és azt hangsúlyozva, hogy céljaink voltaképpen azonosak: az információk rendszerezése és szolgáltatása. A könyvtáros szakma felé tett nyitás része a rendkívül hasznos Google Librarian Central blog beindítása is, amely ahhoz ad ötleteket, hogyan alkalmazzuk a Google meglévő eszköztárát. A cikk szerzője -- egy amerikai katonai főiskola rendszer-könyvtárosa -- ennek a Google-eszköztárnak néhány fontos elemére hívja fel a figyelmet írásában (Custom Search Engine /CSE/, Gooogle Scholar, Google Alerts, Google Book Search, Google Analytics) gyakorlatias példákkal élve. Ezután az iGoogle-t -- a korábbi Google-honlapot -- elemzi, amely olyan személyre szabható információs portál, melyet ki-ki maga alakíthat ki a Google több mint 25 ezer 'mini' webes alkalmazásából válogatva. - F: A Google eszköztárának kihasználása / ref.: Murányi L., In: Könyvtári Figyelő, 2008/3.
Hírforrás: Manci: linkJövőre nem lesz 13. havi fizetés a közszférában FEL

Az Országgyűlés hétfőn megszavazta az erről szóló törvénymódosítást; a bírákat és az Állami Számvevőszék alkalmazottait nem érinti a módosítás. - F: dec. 16.
Hírforrás: Híradó, linkEurópai parlamenti állásfoglalás-tervezet a médiaműveltségről FEL

A médiaműveltség és a médiahasználat kiterjesztését célzó állásfoglalás-tervezet -- amely minden uniós polgár számára szorgalmazza a szélessávú internet-hozzáférés megteremtését -- hétfőn került napirendre az Európai Parlament (EP) strasbourgi ülésén, és a képviselők várhatóan csütörtökön szavaznak róla. - F: dec. 16.
Hírforrás: Prím, linkPénzügyi információs előadások a könyvtárban -- most lehet piaca (és forrása?) FEL

Javítani kell az ügyfelek pénzügyi ismereteit, vissza kell szorítani a magas kamatú gyorskölcsönöket és az uzsorahiteleket, s be kellene vezetni a magáncsőd intézményét az állampolgári jogok országgyűlési biztosa szerint. Szabó Máté ombudsman közleményben mutatott rá: ez utóbbi érdemi védelmet adna a fizetésképtelenné vált embereknek. Jelezte ugyanakkor, az új szabályozással el kell kerülni azt is, hogy a lehetőséggel visszaélve bárki 'indokolatlanul megszabadulhasson pénzügyi kötelezettségeitől'. - F: Vg. dec. 10., http://vg.hu/index.php?apps=cikk&cikk=252281 10+3 banki trükk az ügyfél lehúzására - F: dec. 10.
-- A könyvtárakban az író--olvasó találkozókon kívül ma már nem ritka a számítógép-használattal, vagy a adónyomtatványok kitöltésével kapcsolatos program. Ezeknél égetőbbnek tűnik a pénzügyi felvilágosító jellegű fejtágítás. A pénzcsapok erre még nem indultak be, most lehet tehát leginkább figyelmet gyűjteni, kompetenciát építeni e területen. Persze, némi fáziskéséssel várhatóan beindulhatnak a bármitmegcsinálokamirefelülrőljönapénz programszervező akciók is valamely pénzcsapokhoz közeli könyvtári központban. Vagy ma még mindig ez lenne a pénzügyi kompetencia veleje? (MG)
Hírforrás: FN.hu, linkJobban védenék Ausztriában a betegaktákat FEL

Az illetékes osztrák minisztérium új rendelettervezete szerint egységes biztonsági szabványokkal kell védeni az egészségügyi iratokat. A várhatóan a jövő év elején hatályba lépő döntés értelmében a jövőben mind az állami, mind pedig a magán intézményeknek meg kell szerezniük az ISO 27001 szabványt. A kórházaknak, klinikáknak és más ellátóhelyeknek 2012-től szigorúan tilos lesz személyes adatokat tartalmazó faxokat és titkosítatlan e-maileket küldeniük. - F: dec. 10.
-- Jobb félni, mint megijedni. És a minőségirányítást kiterjeszteni a könyvtári adatok kezelésére is. Néhány éve egy könyvtárigazgató a Katalisten tett közzé engedély nélkül olvasói kölcsönzési adatokat. Ilyen és hasonló esetek megelőzésére érdemes írott adatgazdálkodási szabályzat megalkotása, akár van minőségirányítási rendszere a könyvtárnak, akár nincsen. A könyvtári adatvesztés be fog következni, a kérdés inkább csak az: mekkora publicitást kap, illetve mekkora kárt fog okozni. Jobb tehát a felkészülés és megelőzés. (MG)
Hírforrás: Sg.hu, linkMTAK örökbefogadás FEL

F: dec. 16.
Hírforrás: linkZemantikus blog -- tartalomelemző keresés bloggereknek FEL

A Zemanta nevű szlovén cég olyan webes szolgáltatást indított bloggerek számára, mely elemzi az egyes post-ok szövegét, majd ez alapján képeket, címkéket és hasonló tartalmú cikkek linkjeit ajánlja fel a szerzőnek. Az internetes oldalak tartalmának automatikus elemzése az egyik legfontosabb kihívás a Szemantikus Webbel foglalkozó kutatók és fejlesztők számára. A tartalmat létrehozó személyeknek és cégeknek kulcsfontosságú probléma, hogy megfelelő címkékkel, hasznos linkekkel lássák el szövegeiket, hogy bekapcsolják oldalukat a netes vérkeringésbe. - F: dec. 13.
Hírforrás: Agent Portal, linkJövőre csökkenhet a könyvtárak beszerzési kiadása: szűkül a könyvpiac FEL

A magyar könyvpiacra nagymértékű túltermelés jellemző -- mind a forgalomba kerülő könyvek számában, mind pedig a bolti alapterületben. (A boltok területe az utóbbi öt évben megduplázódott.) A túltermelés miatt a jövőben a könyvpiac átrendeződése várható: a jellegtelen könyvesboltok megszűnnek, a címek száma pedig már 2009-ben is 500-1000 darabbal csökkenhet, jóllehet így is lényegesen meghaladja az ország méretéhez képest optimálisnak tartott 6-7 ezret. (Az abszolút csúcsot a 2007-es év jelentette, 13 200 címmel.) - F: dec. 12.
Hírforrás: Napi.hu, linkA gyerekek 70%-a netezik Romániában FEL

A spanyol gyerekek 70%-a használja az internetet, ami szintén alatta marad a 75%-os uniós átlagnak. Romániában ez az arány szintén 70%, Portugáliában 68%, Cipruson és Görögországban 50%, Olaszországban 45%. A finn gyerekek 94%-a, a hollandok, az észtek és a dánok 93%-a használja az internetet. Uniós átlagban a megkérdezett szülőknek legalább a fele szokott beszélgetni gyermekével arról, mire használják a netet, és a biztonság kedvéért "megelőző intézkedéseket" is tesznek, nem engedik meg a gyerekeknek, hogy érintkezzenek, vagy információkat osszanak meg olyanokkal, akiket nem ismernek. Másrészt a szülők 59%-a alkalmaz szűrőprogramokat, vagy csak felügyelet mellett engedi használni gyermekének a netet. - F: dec. 12.
Hírforrás: Transindex, linkKönyvlapokat lopott a milliomos -- Nagy Britanniában hír lesz a könyvlopásokból FEL

Lebukott Farhad Hakimzadeh iráni milliomos, aki rendszeresen lopkodott a londoni British Library könyveiből. A könyvtárosok jól ismerték a hatvanas éveiben járó disztingvált urat, aki az iráni sah bukása után emigrált Nagy-Britanniába és az Iranian Heritage Foundation igazgatója volt. Talán úgy gondolták, hogy ebben a minőségében lapozgatja sűrűn a 16-17. századi könyvek közül előszeretettel azokat, amelyeket nyugati utazók írtak közel-keleti élményeikről. Egy másik olvasó vette észre, hogy az általa olvasott középkori kéziratból több oldal hiányzik. A könyvtárosok a rendelkezésükre álló olvasói listán azonosították azokat a látogatókat, akik ezeket a könyveket kikölcsönözték és a nyomok Farhad Hakimzadehhez vezettek. Ő mindent tagadott, de tettének bizonyítékait, a kitépett lapokat megtalálták lakásán, tekintélyes könyvtárának könyvei közé rejtve. - F: dec. 13.
Hírforrás: Index, linkFilmes összefogás a kalózok ellen FEL

A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (HENT) és a magyar filmesek együttműködnek a filmipart érintő szellemi tulajdonjogok védelme érdekében. - F: dec. 16.
Hírforrás: Vg.hu, linkOnline fotótár a romániai kommunizmusról FEL

19 év telt el az 1989-es romániai események óta, a kommunizmus történelme azonban még mindig kevéssé ismert. Ez annak is köszönhető, hogy e majdnem két évtizedes időszak alatt a történészek nehezen fértek hozzá a kommunista időszak dokumentumaihoz, és a levéltárak anyagai is csak az utóbbi években váltak hozzáférhetővé a különböző intézmények számára. Bár sokakat érdekelt volna e korszak, a kommunista időszak képanyagához lehetetlen volt hozzáférni. Ennek a problémának az orvoslását tűzte ki célul a Romániai kommunizmus on-line fototékája projekt, mely azután vált megvalósíthatóvá, miután 2007 júliusában a Román Nemzeti Levéltár hozzáférhetővé tette a kommunizmus időszakáról a tulajdonában levő állományt. 2008. november 14-én a Román Nemzeti Levéltár, valamint a Romániai Kommunizmus Bűneinek Kutatóintézete egy protokollumot írt alá a Romániai kommunizmus on-line fototékájának létrehozása céljából. Ez az első és legnagyobb romániai adatbázis, mely interneten ingyenesen hozzáférhetővé teszi az 1945-1989-es, valamint 1921-1944-es időszak kommunizmushoz fűződő képanyagát. (Bákai Magdolna ajánlásával).
Hírforrás: linkErdélyi néprajzi adatok bibliográfiája FEL

A Kriza János Néprajzi Társaság adatbázisa több mint 15 ezer tételt tartalmaz. A kezdeményezés célja: pontos, szakszerű, a tájékozódást nagyban elősegítő néprajzi-antropológiai bibliográfiai adatbázis összeállítása, rendszerezése és internetes megjelenítése. Lelőhelye: http://neprajzibibliografia.adatbank.transindex.ro/ - F: dec. 15.
Hírforrás: Transindex, link