Könyvtár Információ Társadalom
Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára - Szemlék, hírek, kommentárok      

KIT hírlevél évfolyamok

2008 

KIT hírlevél: 2008. 11. 12. (41. szám)

E lapszám szerkesztője: Kovács Ördög Éva

Tartalomjegyzék


A portálon kivülre mutató linkek a szerkesztés pillanatában élnek.
Ha ezt a szolgáltató megváltoztatja, a forrás nem válik elérhető.

Válság idején a könyvtár -- SWOT FEL

A könyvtárak jellemzően reagálni szoktak a társadalmi változásokra. A SWOT eszközt ad ahhoz, hogy előkészítse a társadalmi változásokkal szinkron, netán azokat megelőző cselekvést.
1. Lehetőség:
- Válság idején könnyebb a racionalizálás; szakmai profiltisztítás
- Válság idején könnyebb lecserélni az idejétmúlt stratégiát és irányítási elveket, irányítókat
- A bizonytalanság miatt csökkenhet a hagyományos, központi forrásoktól való függőség, nagyobb hangsúly helyeződhet a belső innovációra, kreativitásra
- A várható életszínvonal-csökkenés több embert vonzhat a könyvtárba; a távhasználat iránti és a szociális--közösségi igény növekedhet
- Összefogási lehetőség a válság utáni időkre tervező szervezetekkel, cégekkel
- A munkanélküliek számának növekedése nagyobb lehetőséget jelent megfelelő
munkaerő beszerzésére, akár nem könyvtáros szakemberek felvételére
2. Veszély:
- Kiszámíthatatlan társadalmi--gazdasági környezet: a TIOP, ill. TÁMOP pályázatok megakasztása (a még meg nem kötött szerződésektől a források átcsoportosítása a vállalkozások fejlesztésére)
- Az állami költségvetés elfogadását követően az önkormányzati támogatások megnyirbálása miatt költségvetés-csökkenés, növekedés és a beruházások elmaradása, összevonások várhatók (elsőként a központi költségvetési intézmények
-- OSZK, OIK stb. -- csaphat le a bárd, utána az önkormányzatiakra, a vállalati szféra iparág-függően reagál)
- Romló Forint esetén kevesebb külföldi folyóirat- és adatbázis-előfizetés
- Könyvtárosok anyagi nehézségeinek növekedése, elbocsátások, a 13. havi nyugdíj megvonása, a rövid távú motivációs lehetőségek csökkenése
- A Kjt. és a hatalmi szemlélet (szenioritás és végtettség prioritása a szakértelemmel szemben, urambátyám-kapcsolatok) miatt folytatódik a könyvtárakon belüli kontraszelekció, csökkentve a válság utáni regeneráció lehetőségét
- Gyenge társadalmi megítélés, csökkenő könyvtárhasználat, erős, internetalapú versenytársak
3. Erősség:
- A meglévő szociális funkció (mely a megszorítás idején jobban artikulálható)
- Aprólékos könyvtárosi munka imázsa
- Értékesebbé válik a belső innovatív, kreatív munkaerő (ha sikerül megtartani)
- Van tettrekész, fiatalokból álló, 2.0-s elveket alkalmazó, potenciális irányítói csoport
4. Gyengeség:
- Az elbocsátás miatti félelemre hivatkozva változtatásellenes hangulat; túlélésre játszás, az innovációk visszafogása
- A 2013-ig érvényes könyvtári stratégia bevallottan a pénzforrások megléte esetén valósítható csak meg
- Magas(abb) nyugdíjra játszó, széles és befolyásos könyvtárvezetői réteg
- A megszorítások miatt az innovatívabb, fiatalabb könyvtárosok léphetnek leginkább ki, akikre építeni lehetne a rendszer megújítását
- Az EU-s támogatások a meglévő, széttagolt szolgáltatórendszereket látszanak konzerválni. A helyi / regionális portálok kialakulása várható -- mikor országos is lehetne.
-- A válság nyertese a könyvtár lehet? -- Tibori Tímea felmérése szerint: már most is érzékelhető tendencia, hogy egyre többen járnak könyvtárba, a drága könyvekre az olvasók válasza az volt, hogy nem vásárolnak, hanem kölcsönöznek könyvet. Az olvasás már csak azért is nőni fog. - F: Fn., nov. 10.
Hírforrás: Németh Márton, Takács Dániel, Tóth Péter és további szakemberek véleménye alapján összeállította: MG; Fn.hu, linkÁllományegészség-vizsgálat eredménye: a könyvek 50%-át nem kölcsönzik -- ki kapcsol előbb? FEL

A NetLib múlt heti konferenciáján hangzott el: a könyvtárak dokumentumvagyonának értékét és könyvtárosok döntéshozatalának támogatását célzó, 10 nagy városi könyvtár könyvbeszerzéseit összegezve vizsgáló felmérés megállapította:
- A 2002 előtt beszerzett állomány kb. 65%-a, a 2002 utáni állományrész kb. 50%-a egyáltalán nem forog.
- A 2003-ban beszerzett dokumentumok kb. 40%-át egyszer sem vitték ki máig (a kölcsönözhetők közül).
- Amely dokumentumot a beszerzést követő egy-két évben nem visznek ki, azt gyakorlatilag később sem.
- A teljes kölcsönözhető állomány kb. 40%-át vitték ki legalább 1x, az utolsó 5 évben.
- A teljes kölcsönözhető állomány kb. 30%-át vitték ki legalább 2x, az utolsó 5 évben.
- A szépirodalmi könyvek forognak leginkább; a szakirodalom népszerűsége ezt alulmúlja (a közgazdaságtan pl. 10% alatt). A vizsgált városi könyvtárak mutatói egymáshoz képest csekély mértékben, kb. 10%-ban térnek el. (összeáll.: MG)
-- A könyvtárak az adatok láttán több, egymással párhuzamos stratégiához nyúlhatnak. Ezek egyike az olvasás és kölcsönzés ösztönzése (ld. pl. Olvasóközpontú olvasásfejlesztés / Péterfi Rita, http://www.ki.oszk.hu/kf/e107_plugins/content/content.php?content.69 . A konferencia célja is ez volt; azaz a mutatók javítása informatikai eszközökkel. Másik az állomány leginkább nem használt részének kivonása. Felmerül azonban, hogy mi történik akkor, ha a kihasználtsági adatok rövidebb idő alatt jutnak el a fenntartóhoz, mint amekkora a könyvtárosok reakcióideje? Van-e stratégia a helyzet felmérésére (adatok kinyerése, összegzése, feldolgozása), gyors és hatékony intézkedésekre, illetve mindezek kommunikálására? Lehet, hogy itt az ideje egy újabb alternatív könyvtári stratégiának, melyben ez is megtalálható lesz? A válság kapcsán könnyebb magyarázni a most hatályos anyag lecserélését...

A KIT szívesen közöl a témával kapcsolatban további felmérési adatokat, illetve (ellen)véleményeket, kommentárokat. (MG)
Hírforrás: MGTÁMOP -- a szakmai széttagoltság továbbéltetése? -- 1. FEL

Néhány napja egyre több jelzés érkezik könyvtároskörökből, hogy egy újabb magyaros történet van kibontakozóban. A könyvtári portálok építésére különféle partneri alapon (esetleg szebben fogalmazva regionális, városi, kistérségi szinten) állnak össze könyvtárak. Azt képzelik ugyanis, hogy egy portálkészítő program feltelepítésével s egy színes-szagos felület előállításával bőven besöpörhetik a forrásokat, sok kis szegmensű koordinálatlan, alacsony hatékonyságú fejlesztési munka útján. Szomorú lenne, ha ez így történne, s újabb szeg kerülne a magyar könyvtárügy (sajnos egyre szebben alakuló) koporsójába. Normális esetben ugyanis (szerencsésebb országokban) országos portálokat építenek. Ennek alapja a teljes nemzeti bibliográfia digitalizálása. Ez utóbbi adja a portáladatbázis és szolgáltatói felület tartalmi magját. (A nemzeti bibliográfia és az arra épülő portál működtetésére és menedzselésére számos szervezeti minta létezik, biztos ki lehet alakítani az itthoni modellt is). Ezt követően építenek egy olyan országos portált, mely egyszerre ad hozzáférést a közös szolgáltatásokhoz, s a helyi igényeket is megjeleníti,s becsatornáz külső tartalmi erőforrásokat is. Az állományadatok egységesek, az egyes könyvtáraknak csupán a saját lelőhelyadataikat kell feltölteniük a rendszerbe. Innentől kezdve a könyvtárközi kölcsönzés jelentős mértékben leegyszerűsödik. Hiszen elég például egy egyszerű algoritmus ahhoz, hogy az egyik könyvtárban nem elérhető dokumentumot kérjünk a közös katalóguson keresztül egy másik könyvtárból. Az már részletkérdés, hogy be vagyunk-e a másik helyre iratkozva, s így kezdeményezünk kölcsönzést, vagy a könyvtárak a saját könyvtárközi kölcsönzés szabályzatuk szerint kérik át a dokumentumot és juttatják el nekem. Dániában kitűnő logisztikai háló épül fel erre, meghatározva, hogy heti hány szállítást finanszíroz az állam, s hogy a helyi önkormányzatok milyen feltételekkel rendelhetnek pluszban. De lehetne finn példákat is említeni. Ott jelenik meg a leglátványosabban, hogy minden könyvtár a maga specifikumával egy egységes szolgáltatói rendszer része is egyben. Látható tehát e példán keresztül, hogy egy portál elsődleges célja az egységes állományszolgáltatás és tartalmi hozzáférés megteremtése a fizikai alapú dokumentumok kapcsán, társítva hozzá a konzorcionális, vagy egyéni alapon előfizetett (az összes intézmény, vagy csak bizonyos körük) által előfizetett, illetve a saját forrásokból digitalizált elektronikus erőforrásokat. A virtuális világban amúgy is egyre inkább a hagyományos katalogizálás helyett, az egyes erőforrásokat összekötő kapcsolatokon van a hangsúly. Minden külső erőforrást be lehet ma már így vagy úgy csatornázni egy országos portálrendszer keretei közé, mely URL címmel bír. (több szakember véleménye alapján összeállította: MG) További írás a témában: Mikuláscsomag, http://ek.klog.hu/2008/11/mikulascsomag/
Hírforrás: MGMínusz 12 millió Ft Salgótarjánban -- szakmai érvek alapján? FEL

A közgyűlésen elhangzott, hogy az önkormányzat szakmai érvek alapján az eddigi támogatást 12 millió forinttal csökkenti, így jövőre a városi könyvtári feladatok ellátásához 35 millió forintot nyújt a megyeszékhely.[...] Reszoly Gusztávné, az oktatási iroda vezetője kijelentette: az önkormányzat rendszeresen átvilágítja saját intézményeit a költséghatékony működés érdekében, ez történt most a könyvtár esetében is. Az őrzés-védés és az elektronikus kölcsönzés kiadásainak csökkentése teszi lehetővé, hogy jövőre kisebb összeggel támogassák a könyvtárat. (ajánlja: Darvas Tóth Péter) - F: nov. 9.
Hírforrás: Nport, linkKönyvek a svéd iskolában: gyerekközelben FEL

A lányom iskolájában az első osztályban több kis kosár állt az ablakban, amiken számok voltak. Az első kosárban a könyvek nagyon egyszerűek voltak, egy kép, alatta egy szó. Ahogy a számok növekedtek a kosáron, úgy lett egyre nehezebb a könyvekben található szöveg. A tanító néni határozta meg, hogy melyik gyerek, melyik kosárból válasszon egy könyvet, amit hazavisz magával olvasni. A házi feladat az volt, hogy a szülők minden nap negyed órát a gyerekkel együtt olvassák ezt a könyvet egy héten át. A következő héten másik könyvet lehetett hazavinni. Mivel a lányom úgy kezdte az első osztályt, hogy már tudott olvasni, nem az első, hanem mindjárt a negyedik számú kosárból választhatott könyvet. Ahogy fejlődött, úgy választhatott egyre nehezebb olvasmányt. Általánosnak mondható, hogy minden tanévben volt olyan könyv, svédül 'Bänkbok' (ejtsd. benkbúk) azaz padkönyv, amit a gyerekek magukkal vittek az iskolába vagy az iskolai, ill. kerületi könyvtárban kölcsönöztek. Ezt a könyvet a padjukban tartották, és vagy egy meghatározott időpontban olvasták naponta, vagy akkor, ha egy feladattal készen voltak, és még volt szabad idő az órából. A svéd tanórát persze nem úgy kell elképzelni, mint a magyart.
Több iskolában ez az olvasásra fordított idő reggel, a tanítás elején van, amikor még frissek a gyerekek. A lányom otthon is sokat olvas. Most Harry Potter harmadik kötetét, és egy delfinkönyvet egy olyan sorozatból, amit az igényes göteborgi gyerekkönyvtárosok nem vennének meg a könyvtáruk számára (mi megvettük az egészet). Én azonban semmiben sem befolyásolom a gyermekem olvasási szokásait, hiszen az én szüleim is hagyták, hogy azt olvassak, amit akarok. - F: Maria Larsson előadása az 'Olvasnak még a fiatalok?' c. konferencián, Miskolc, 2008. október 17.
Hírforrás: Maria Larsson előadása az 'Olvasnak még a fiatalok?' c. konferenciaKönyvismertető videofilmek FEL

A könyvtári katalógusban megtalált könyv melletti gombra kattintva elindul a könyvet ismertető kis videó. A szerző, a kiadó és néhány lelkes olvasó ajánló illetve kritikus szavai is megnézhető rajtuk. No jó, ez még sci-fi, de már nem sokáig. Minden technikai lehetőség adott hozzá. Az Amazon elektronikus könyváruházban már működik, méghozzá 2.0 alapon: bármely regisztrált használó feltöltheti filmjét.
Hírforrás: MGDigitális Európa FEL

Az Europeana projekt -- filmek, fényképek, festmények, hanganyagok, térképek, kéziratok, könyvek, újságok másolatát tartalmazó -- ingyen elérhető weboldal prototípusa novemberre lesz kész, november 20. körül indul el, mintegy kétmillió 'objektummal.' Legalábbis Viviane Reding, az EU információs társadalomért és médiáért felelős biztosa ennyit ígért. 2010-re a számot hat- és tízmillió közöttire szeretnék felemelni. - F: okt. 29.
Hírforrás: Agent Portal, linkAz utolsó pillanat: örök megsemmisülés vár a titkos adatokra? FEL

Az utolsó pillanatokban vagyunk, hogy az egykori titkosszolgálatok adatbázisait megismerhessük, mert rögzítésük után 15-20 évvel a mágnesszalagok megsemmisülhetnek -- állítja Ungváry Krisztián. A Kenedi János vezette iratfeltáró bizottság, amelynek ő is tagja volt, ugyanis kiderítette, ma is léteznek, 2060-ig titkosítva a pártállam egykori ügynöklistái, illetve a célszemélyek adatai. A mai szolgálatok szerint hardver hiányában ezek lejátszhatatlanok, ám egy szakember szerint ez nem lehetetlen. - F: nov. 7.
Hírforrás: Népszava online, link , Hírszerző, linkÚtmutató torrentezéshez -- fájlmegosztási abc FEL

Torrentezne, de nem tudja, hogyan? Bemutatjuk a legnépszerűbb fájlcserélő használatának alapjait: megismerheti a legismertebb szoftvereket és a legfontosabb beállításokat. Napjaink egyik legnépszerűbb fájlcserélő rendszere a bittorrent. Maga a név a hivatalos szoftvert és magát az alkalmazott technológiát is jelöli: előbbit a hivatalos írásmódnak megfelelő BitTorrent, utóbbit a kisbetűs bittorrent kifejezéssel jelöljük. Fájlcserélő rendszer lévén a felhasználók adják egymásnak a tartalmat, és a rendszer lényege és hatékonysága abban rejlik, hogy már a letöltők is egyidejűleg feltöltővé válnak. Ahogy a felhasználó gépére megérkezett egy adatcsomag, az máris megosztásra kerül, vagyis minél többen töltögetnek egy állományt, az annál gyorsabban terjed. - F: nov. 5.
Hírforrás: Origo, linkInternetre bedolgozó könyvári portál -- a polcon csak egy széles kínálat metszete FEL

A nagykanizsai Nagykar portál elektronikus dokumentumok megosztásának funkcióján túl társadalomszervező erő is lett a könyvtárosok és a használók életében. A használó bármikor 'dokumentumtermelővé' válhat. A falvak és a kistérség esetében a képek és szövegek, majd a linkgyűjtemény segítségével pedig új tájékoztató eszköz is létrejön, mely az identitást 'termel', ill. élteti a helyi identitást. A Nagykar egyre több külső forrást tesz közös felületen elérhetővé. Kevesebbet tudunk ugyanis, mégha minden könyvet is ismerünk egy témában és azok ott is sorakoznak a polcunkon, mintha a magunk és mások könyveit is egy polcon láthatjuk, úgy, hogy mindegyik szövegkörnyezethez, melyben a témánkhoz közvetlenül vezet út, vagyis könyvjelzőnk, sőt kiemelésünk is van. És az asztalunkon csak ezek az oldalak vannak, nem az összes kötet (újságcikk, kép, film, hanganyag)
Hírforrás: Hogyan jelenik meg Zala megye egy könyvtári honlapcsalád lapjain, szolgáltatásaiban? -- Czupi Gyula előadása, Zalai Közgyűjteményi Szakmai Napok, november 5-6.***, a mumus -- pozitív szemlélettel a könyvtárban FEL

Történt, hogy egy *** [könyvtár]beli látogatásáról *** [név] írt egy blogbejegyzést. Hírgyűjtőkkel bíró könyvtárosok gyorsan megtalálták a bejegyzést, saját blogon is idézték. Mikor ezt a blogbejegyző konstatálta, kérte az idézőt, hogy törölje saját blogjáról, mert -- úgymond -- szeretne még a *** könyvtárba menni. A bejegyzés töröltetett, a forrásblog azonnal jelszavassá vált... A cikk és az eset rávilágít a könyvtári a hatalmi attitűdre, ügyfélkapcsolatok szintjére, és a könyvtárimázsra (milyen feltételezés él a könyvtárról). Bár joggal lehet mondani, hogy egy példa nem példa, és hogy mindenkinek lehet rossz napja, a bejegyzés olvasó oldali hangulatát saját visszatérő olvasói tapasztalataim visszaigazolják. Tényszerűen megjegyezve, hogy más, abszolút pozitív hozzáállás is tapasztalható. (MG) Idén is eljött a idő, mikor szembesülnöm kellett a ténnyel: kénytelen vagyok elmenni az ***-ba. Hogy egyesek miért nem szeretnek odajárni? Ez nemsokára kiderül. -- Azt tudom, bármit kértem vagy kérdeztem, úgy csinált [a könyvtáros] mintha nekem ezt vagy azt tudnom kéne, és bár mindent kötelességtudóan megtett -- ami tényleg a kötelessége -- nem hagyta ki az alkalmat, hogy ne szóljon be ill. ne világítson rá arra, hogy mit rontottam el, illetve éreztetni azt, hogy valószínűleg agyilag tudom majd felfogni, hogyan működik a *** [elektronikus berendezés], és egy oldal *** [feldolgozása] nekem, a rutintalannak G ehész percet is igénybe vehet. Persze neki ez kevesebb idő, hiszen ő már gyakorlott, de természetesen ő nem fog nekem ***-ni [szolgáltatást nyújtani]. Jó-jó, és csak arra nem emlékeztem, mikor is kértem meg erre a kemény feladatra. Hiszen csak megkérdeztem, mi módon tudok hozzájutni pár oldalhoz nyomtatva. Utóbb amúgy kiderült, kissé rosszul mérte fel képességeimet. (1 óra 30 perc alatt vittem fel 46 tételt, ami 2 percet jelent átlagban. He.) Hozzáállásának pozitív hozadéka az volt rám nézve, hogy a hosszú nap után (kisebb megszakításokkal háromnegyed hétig ültem a ***-tárban [a könyvtár egyik részlege]) megállapíthattam: nem tudta belém ültetni a hülye vagyok érzést, és akármennyire undok volt, a kedvemet sem tudta elrontani.' - F: nov. 11.
Hírforrás: ***Demonstrációk és sztrájkok sokasága várható FEL

Országos demonstrációt kezdeményez november 29-ére a közszolgálatban dolgozók szakszervezeti szövetsége a többi konföderációval együtt, s tüntetni fognak aznap a fegyveres szervek munkavállalói és a rendvédelmi dolgozók is. Céljuk, hogy megvédjék 13. havi fizetésüket, s béremelést is kiharcoljanak. - F: nov. 6.
-- Szolidarítását jelezve a KIT nem jelenik meg a 2008. év 13. hónapjában. (MG)
Hírforrás: Vg.hu, linkCsak az okos cégek költenek most tréningre FEL

A tréningekre fordított költségvetés mindig az első tételek között szerepel, amikor a gazdasági helyzet rosszabbra fordul. A legújabb felmérések ugyanakkor azt mutatják, hogy nehézségek esetén pont az ellenkező megoldás hozhat eredményeket, azok a cégek ugyanis könnyebben átvészelik a válságot, melyek többet költenek tréningekre. - F: nov. 5.
Hírforrás: Mfór., linkKurrens egészségügyi sajtófigyelés az ESKI-ben FEL

Az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet honlapján bárki megtekintheti az intézetben folyó elektronikus sajtófigyelés eredményét: http://www.eski.hu/new3/lakossagi/lakossagi.php . Egy belsős kolléga (nem könyvtáros) naponta figyeli a megjelenő elektronikus és nyomtatott napilapokat, és szemlézi őket. Napi többszöri hírfrissítő munkájának célja a civil tájékoztatás. E tevékenysége napi kb. 1-2 órát tesz ki. Emellett könyvtáros kollega figyeli és szemlézi a Szenvedélybetegségek témakör megjelenő cikkeit, hasznos weboldalait. Szintén lakossági tájékoztatás céllal: http://www.eski.hu/new3/lakossagi/kabitoszeres-hirek.php Továbbá figyeljük és továbbítjuk belsős kollégáinknak bizonyos, általuk kijelölt külföldön megjelenő folyóiratok kurrens tartalomjegyzékét. Szintén az egészségügy területén: egészségpolitika 3 folyóiratát, illetve a terület német nyelvű kiadványait. Az előbbiből belsős, Access adatbázis készül, melyből szintén belső használatra havonta saját használatú weblapot készítünk.
Hírforrás: Vizvári Dóra, ESKISzociális internetszolgáltató indul Magyarországon FEL

Magyarország legszegényebb térségeiben működő úgynevezett szociális internetszolgáltatót kíván kiépíteni a WiFi falu elnevezésű program alapján az Internet Terjesztéséért Alapítvány. A WiFi falu kezdeményezés tavaly novemberben indult. Célja, hogy segítse a mélyszegénységben élő családokat és fiatalokat korszerű számítógéphez jutni, és megnyissa előttük az utat a világhálóhoz. Jelenleg összesen 102 faluban működik Borsod-Abaúj-Zemplén megyében és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Közel 1800 családot lát el vezeték nélküli internettel, illetve használt, de felújított számítógéppel és a hozzá való hálózati eszközökkel. - F: nov. 10.
Hírforrás: Prim Online, linkOlvasási konferencia Zentán FEL

Zentán, november 7-én a Városháza dísztermében az olvasás jegyében íródott előadások hangzottak el. Számos hazai és magyarországi előadó szólt hozzá az új évezred újszerűnek tűnő, ám valójában régi problémájához: az olvasóvá nevelés bonyolult témaköréhez. A konferencia vendégeinek előadásait hallgatva többek között megtudhattuk, hogy régiónkban milyen olvasási szokásokkal rendelkeznek a modern kommunikációs eszközöket leginkább használó fiatalok. Az egész délutánt betöltő előadássorozat pedig valóban sok szempontból körüljárta és elemezte az olvasáskultúra fejlesztésének lehetőségeit a Kárpát medencében, szűkebb régiónkban és az egyes településeken. - F: nov. 7.
Hírforrás: Vajdaság Ma, linkKönyvekkel segíti a Vajdaságot a magyar kormány FEL

Házi olvasmányokkal, szótárakkal és más kötetekkel gazdagodott 113 vajdasági, magyarul is oktató általános iskola könyvtára a Magyar Köztársaság Miniszterelnöki Hivatala (MeH) Kisebbség- és Nemzetpolitikáért Felelős Szakállamtitkársága könyvtár-támogatási programjának első lépéseként. A 113 iskola közül 87-ben folyik teljes egészében magyar nyelven az oktatás, a többiben lehetőség van a magyar nyelv oktatására vagy az anyanyelvápolásra. A 32 -- magyar nyelven is oktató -- középiskola sem marad ki a könyvadományból, a program második ütemeként 2009 elején ők is kapnak az igényeiknek megfelelően összeállított könyvcsomagokból. - F: nov. 11.
Hírforrás: FN.hu, linkElnökválasztás 2.0 FEL

Obama karizmatikus voltát nem csak szónoklataiban villantotta meg. Tudatosan és következetesen építette fel internetes birodalmát is, így bújva az abszolút XXI. századi elnökjelölt szerepébe. Szónoki képességeit, bizalomgerjesztő megjelenését, fiatalos dinamizmusát az elnökjelölt és stábja tökéletesen kombinálta az internet és a hálózatos építkezés adta előnyökkel. Azt mondd, amit hallani akarok! -- Erre Obama a 'microtargeting' fogalmat rántotta elő belső zsebéből. A kampánystáb fontosnak tartotta, hogy mindenki személyre szabott üzenetet kapjon és ne legyen elege a szavazóknak abból, hogy számukra érdektelen szeméttel bombázzák őket. A floridai 60 éves halászt nagyon nem érdekli, hogy mit ígérnek a 20 éves fekete egyetemistáknak és fordítva. Ezért az időközben nagyon is alapossá vált adatbázis alapján létrehoztak személyiségprofilokat, és minden regisztrált tagot hozzárendeltek valamelyik kategóriához. Így mindenki csak azokat az üzeneteket kapta meg, ami számára érdekes és értékes lehetett. Barack Obama internetre húzódásának eredeti oka az volt, hogy híján volt a dollároknak, míg végül épp ennek a módszernek köszönhetően dúskált a pénzben. McCain vitte a nagy amerikai iparvállalatok millióit, ami bevált szokás volt már. A mágnások lobbiznak az elnöknél, majd később bekopognak, ha valami döntés érdekes számukra is. Obama ezzel szemben kiemelte, hogy az ő pénze nem ipari mogulok millióiból van, hanem a becsületes amerikai polgárok kis pénzéből. - F: nov. 10.
Hírforrás: Népszabadság Online, link , HWSW, linkÁttetsző épület, transzparens működés -- nagyobb bizalom és látogatottság FEL

'Mára elszállt az oslóiak kezdeti gyanakvása, a májusi avatás óta közel 400 ezren látogattak ide. A tető máris afféle ókori fórumként funkcionál' -- lelkesedik a HVG tudósítójának Tarald Lundevall főépítész. Ráadásul minden a betérő nagyközönség szeme előtt zajlik: az üvegfalaknak hála bárki bekukkanthat a díszlet-, a jelmez- vagy a parókakészítők műhelyeibe is. Az alkotók szerint az így kialakított terek mágnesként vonzzák majd az embereket, olyanokat is, akiknek korábban eszükbe sem jutott volna egy operát végigülni. - F: okt. 21.
-- Megfontolandó a könyvtári feldolgozói terek beláthatóságának megteremtése -- ott, ahol lehetséges; a nagyobb megszólíthatóság érdekében. Jó példa erre a zombori gyerekkönyvtár. Van, ahol ennek -- üvegfalak okán -- nincs külön akadálya, mégis jobban szeretik a munkatársak a behúzott függönyöket, mint mondják, a munka nyugalmának biztosítása érdekében. Egyenes beszéd, ért is belőle a használó... (MG)
Hírforrás: HVG, 2008/43., p 52-3, regisztrációval: linkGyerekbarát közhivatalokat, női utcaneveket kérnek FEL

Női parkolókat, nőkről elnevezett utcákat, gyerekbarát közhivatalokat és menedékházakat szeretnének Budapesten annak a javaslatnak a készítői, amely egy nők számára barátságosabb városért született. -- Most sem a városfejlesztési koncepcióban, sem a szolgáltatások tervezésekor, sem a bűnmegelőzési stratégiában nincs női szempont -- mondja Borbíró Fanni, a kutatás egyik készítője. Szeretnék, ha a közhivatalokban tekintettel lennének azokra, akik kisgyerekkel intézik ügyeiket. Legyenek gyereksarkok, és olyan helyek, ahol a nők tisztába tehetik, megszoptathatják a kicsiket. Magukra az utcanevekre is tettek javaslatot: több, nőkről elnevezett utcát, női szobrot, emléktáblát akarnak. Spanyolországban például már van olyan város, ahol az utcák felét nőkről kell elnevezni. - F: nov. 6.
-- A névadóval rendelkező könyvtárak döntően férfinevet hordoznak. A látogatók és a könyvtárosok pedig többségükben nők. (MG)
Hírforrás: NOL, linkAz elégedett vásárlóért FEL

Az üzlet megvilágítása és tisztasága, a fizetés gyorsasága, a termék-információk és az árak jól látható feltüntetése, a széles vásárlófolyosók -- ezen fontos szempontok alapján döntik el a vásárlók, hogy milyen szívesen és gyakran keresnek fel egy élelmiszerüzletet. Egy ismerősöm örömmel mesélte nemrégen, hogy most már több időt tud a gyermekeivel tölteni. A lakásuk közelében lévő élelmiszerüzlet új tulajdonoshoz került, aki felújította a boltot. Világosabb és tisztább lett, több pénztár működik és szélesebbek lettek a vásárlói útvonalak. A termékinformációkat és árakat gyorsan és könnyen megtalálja. Bár kevesebb lett a termékek száma, de nőtt a friss áruk -- a zöldség és gyümölcs, a tejtermékek és a húskészítmények --, valamint a friss pékáruk választéka. A változások eredményeként gyorsabban és kellemesebben tudja a napi bevásárlásokat elvégezni. Míg korábban csak havonta kétszer, most hetente kétszer jár az üzletbe. Minden friss árut ott vásárol meg családja számára. - F: okt. 15.
Hírforrás: Mai Piac, linkSzigor vár a film- és zeneletöltőkre FEL

A szerzői jogi törvény tervezett módosításával szigorodhat a magáncélú másolás és az internetes letöltés jogi megítélése. Szakértők szerint a tervezet az eddigi gyakorlatot csupán finomítja, az internetszolgáltatók mégis aggódnak a végrehajtás szabályozatlansága miatt. - F: nov. 11.
Hírforrás: Napi Online, linkA világ első mikroprojektora a 3M-től FEL

Magyarországon is bemutatkozott a sajtó számára a 3M mikroprojektora. Az alig tenyérnyi, mobiltelefon méretű 3M Pro110 jelzésű mikroprojektor műszaki áttörést jelent a vizuáltechnikában. A parányi kivetítő a személyes prezentációkhoz és a digitális tartalmak közös megtekintéséhez nyújt egyszerű és valóban mobil lehetőséget. - F: nov. 6.
Hírforrás: Prím, linkRégi idők videojátékai a szovjet behemót árnyékában FEL

Az első videojátékok négy évtizeddel ezelőtt indultak hódító útjukra, így a mai gyerekeknek már a Műszaki Múzeumban lehet mutogatni őket. Az intézmény őszi bemutatóján jártunk, ahol ki is lehetett próbálni az egykori kedvenceket -- igaz, nem az eredeti számítógépeken, csak azok korszerű klónjain. Az Országos Műszaki Múzeum (OMM) október 5-én Játszani is engedd címmel hirdetett bemutatóval egybekötött előadást a számítógépes játékok történetéről a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében, amit mi is megtekintettünk, már csak azért is, mert lapunk hasábjain gyakorta foglalkozunk számítógépes és videojátékokkal. - F: nov. 6.
Hírforrás: Origo, link gtol-az-uj-hollywood-hajnalaig.htmlBaráti kölcsön hitelválságban -- bank 2.0 FEL

Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban egyre nagyobb tömegeket vonzanak azok a közösségi szájtok, amelyeken az emberek egymásnak tudnak kölcsönadni. Januárban itthon is elindul egy hasonló elveken működő oldal, a Noba.hu. A vállalkozás mögött részben az iWiW egyik alapítója áll. Eredeti szándékaikat azonban egyelőre keresztülhúzta a PSZÁF: bár az EU számos országában, Franciaországtól Hollandián át Lengyelországig már működnek hasonló oldalak, nálunk nem lehetne kamatra kölcsönadni. Így egyelőre marad a tényleg baráti és a karitatív kölcsön. - F: nov. 7.
Hírforrás: Index, linkNetfelügyelőt kaptak a gyerekek FEL

A gyerekeket interneten érő zaklatás és a káros vagy nem nekik való tartalmak kiszűrése érdekében Biztonságos Böngészésért (BB) néven szűrőprogramot fejlesztett ki egy civil tömörülés a Budapesti és az Országos Rendőr-főkapitányság támogatásával. - F: nov. 10.
Hírforrás: Fn.hu, linkHatéves a legismertebb internetes irodalmi lap -- Litera FEL

A hatodik születésnapját ünnepelte a Millenáris Fogadóban Magyarország legnépszerűbb irodalmi portálja, a Litera (www.litera.hu). Közvetlenül az ünnepség előtti sajtótájékoztatón mutatták be a 2002-ben alapított internetes lap legújabb, negyedik változatát, és arra is fény derült, hogy mi lesz a legújabb könyves közösséget építő kezdeményezés. December 6-án szeretnék elindítani a lapcsalád legújabb tagját, a Könyvkolóniát. Ez a kezdeményezés egy könyves közösség lenne, amely a látogatók számára a könyvek alapján való ismerkedést, ismertségen alapuló olvasást tenné lehetővé. Itt a látogatók saját virtuális könyvespolcot, szövegeket és eseménynaptárt hozhatnak majd létre, és később könyveket is lehet majd vásárolni az oldalon keresztül. - F: nov. 10.
Hírforrás: Magyar Hírlap, linkNálunk is 'újramesélik' a nemzeti klasszikusokat -- Jókai újratöltve, olvashatóbban FEL

Már nem olvassák el a fiatalok a nehézkesnek tartott klasszikus műveket, ezért mai nyelven újraírt, tömörített változatukat dobja piacra az egyik kiadó. A nemzeti értékek átörökítése jegyében született kezdeményezés kétségeket is támaszt. Nem annyira új az ötlet, és tulajdonképpen jó, főleg, ha figyelembe vesszük, hogy egyáltalán nem annak a korosztálynak szánták az eredeti műveket, akik számára kötelező olvasmány. Tessék mondani: Komolyan gondolja bárki értelmes emberfia, hogy Jókai 12 éves gyerekeknek írta a Kőszívű ember fiait? -- Na ugye! Egyelőre Jókai Mór A kőszívű ember fiai és Az arany ember, valamint Gárdonyi Géza Egri csillagok című regénye jelent meg 'újramesélt' változatban, ám a vállalkozás tegnapi tájékoztatóján megtudtuk, előkészületben van Victor Hugo Nyomorultak és Mikszáth Kálmán Szent Péter esernyője című művének újraírt, tömörített (150-170 oldalas) változata. Ezeket vélhetően követik még hasonló szövegadaptációk a Bibliától a Tamás bátya kunyhójáig. -- Tiszteletre méltó, hogy a Klasszikusok újramesélve sorozat kezdeményezői érzékelik a kedvezőtlen tendenciát az olvasási szokásokban, és megoldást keresnek, még ha tévúton járnak is -- mondta Nagy Attila olvasáskutató. Ő azt javasolja, inkább korán kezdjék el a gyerekek az olvasást. De nem a legnehezebb klasszikusokat kell rájuk erőltetni, és lehet részletekkel is kezdeni egy-egy regény becserkészését. A szociológus azt tanácsolja a pedagógusoknak: meséljék el a történetet, írassanak róla dolgozatot, és utána vegyék kézbe az eredeti művet. Sokkal izgalmasabb lesz! -- Jókait még éltében 'újramesélték': Bródy Sándor négy művét írta át a 'serdültebb ifjúság számára'. Az eredeti szerző nem emelt kifogást. - F: nov. 5.
Hírforrás: NOL, linkPortált kaptak az ötven felettiek FEL

Az Inforum sajtótájékoztatóján elhangzottak szerint egyre többen válnak aktív internetezővé ötven felett is, őket segítheti a jobb eligazodásban egy most indult weboldal is az 50plusz.Net. - F: nov. 7.
Hírforrás: PC World, linkKözlekedési információk SMS-ben FEL

Az autóval közlekedők közül sokan megtapasztalhatták már a dugók, útfelújítások okozta kellemetlenségeket. A T-Mobile éppen ezért infoSMS szolgáltatása keretében új kategóriákkal, a Sztráda és Úton Budapest infoSMS-ekkel igyekszik megelőzni az autósok bosszúságait és az időveszteséget. - F: nov. 10.
Hírforrás: Prim Online, linkMűholdas utazás a történelmi térképeken FEL

Az internet átformálta a térképhasználati szokásainkat: az online kartográfia, a GPS széleskörű használata és a Google műholdas szolgáltatásainak megjelenésével könnyűvé vált a tájékozódás a kortárs műholdas térképeken. Azt azonban kevesen tudják, hogy a keresőóriás programjait tetszés szerint bővíthetjük történelmi eseményekkel és régi térképekkel is. Az online szférában persze számtalan szabadon használható kezdeményezés létezik: ilyen például az Egyesült Államok Kongresszusi Könyvtárának Térképtára, ahol már a tízezredik térkép internetes publikálásán is túl vannak. Ez utóbbi gyűjtemény a világ egyik legnagyobbja: 5.4 millió térképet, 75 ezer atlaszt és 500 földgömböt őriznek, amelyeket egytől egyig szeretnék közzétenni az interneten. Szintén érdekes szolgáltatást kínál a National Geographic, akik a tőlük megszokott minőséget képviselő érdekesség mellett több, oktatási célra is használható térképet közzétettek. Igen hasznos a Good magazin által készített Wanderlust oldal is, ahol interaktív formában a legnagyobb felfedezőutakat követhetjük nyomon. - F: nov. 9.
Hírforrás: Múlt-kor, link