Könyvtár Információ Társadalom
Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára - Szemlék, hírek, kommentárok      

KIT hírlevél évfolyamok

2008 

KIT hírlevél: 2008. 10. 08. (36. szám)

E lapszám szerkesztője: Mikulás Gábor

Tartalomjegyzék


A portálon kivülre mutató linkek a szerkesztés pillanatában élnek.
Ha ezt a szolgáltató megváltoztatja, a forrás nem válik elérhető.

Megalapozatlanok az országos programok és 'stratégiai tervek' -- és hiányzik a visszacsatolás is FEL

Az is gond, hogy az országos programok, 'stratégiai tervek' minden komoly megalapozás nélkül kihirdettetnek. Léteznek, megismerjük őket, -- azután elfelejtetnek. Én nem láttam komoly, elemző beszámolót az elmúlt tíz év hazai stratégiáinak megvalósulásáról. Nem ismerek olyan elemzéseket, mint a brit felsőoktatási könyvtárügy modernizálását megalapozó Follett Report volt Nagy-Britanniában. (Illetve volt egy ilyen, a világbanki projekt előkészítése - én is a csapat fegyverhordozója voltam -, aztán 1995 májusában, James G. Neal amerikai csúcsszakértő előadása közben már reccsent alattunk a padozat… ). Most (pontosabban: 2007. júliusban) ígér a miniszter 20 milliárdot, ebből 4,25 milliárdot digitalizálásra. Öt év múlva számoljunk el vele komolyan. Illetve már most legyen komoly dokumentáció ('hatástanulmány'), mit akarunk elérni, mi módon, mikorra. Segítsük a bőkezű fenntartót. Jól jön az nekünk: ha használóink érdekei az irányadók, akkor elérhetjük, hogy a beígért 4,25 milliárdból legalább negyedmillió könyvet digitalizáljanak. Ha ennél kevesebb jön ki: gyanakodjunk! * Kis magyar (digitális, fenntartóhoz kapcsolódó) könyvtártörténet (átugorható): 2003, nagykanizsai MKE-vándorgyűlés, Hiller I. miniszter: 'A /könyvtáros/ szakma alacsony presztízsének másik oka az elmúlt 15 év kulturális politikája' (kiemelés -- S.P., http://www.mno.hu/portal/165290 ). Az első ok: a 'könyvtárosok visszavonultan dolgoznak'. H. I. urat követően Tószegi Zsuzsanna (Neumann-ház, igazgató) adott elő. "Kis idő múltán Zsuzsa már nem igazgató, azután megszűnt a Neumann-ház.*
Hírforrás: A könyvtár új élete / Sonnevend Péter. In: 3K, 2008/aug. (Az itt jelzett két * közötti részt nem közölte a Könyv Könyvtár Könyvtáros.)A könyvtár elszenvedője a társadalmi folyamatoknak, mintsem befolyásolója, előrevivője FEL

A könyvtár elszenvedője a társadalmi folyamatoknak, mintsem befolyásolója, előrevivője -- olvasható a Kisvárosi könyvtárak szerepvállalásai c. cikkben. S hogy miért találták így a kutatók? A cikk erre is igyekszik választ adni. 'A vizsgált hat városi könyvtár közül csupán egyben hangzott el az a kijelentés, hogy a szolgáltatásokat a használók igényeihez próbálják igazítani. A többi helyen leginkább a könyvtáros megérzésein vagy a fenntartó meg nem fogalmazott, feltételezett elvárásainak megfelelően gyarapítják az állományt. Sehol nem tapasztaltunk tudatos használói elégedettségvizsgálatot, sehol nem kutatták a lakosság elvárásait, sehol nem voltak kíváncsiak a környezet látens igényeire. Nem magától értetődő, hogy a településen működő iskolák egyeztetnének a könyvtárral arról, hogy a következő évben milyen kötelező irodalmat jelölnek ki a diákok számára, vagy hogy milyen speciális képzés indítását tervezik.' 'A vizsgált városi könyvtárak működését nem a helyi igények és szükségszerűségek, hanem a lehetőségek és a személyi motivációk határozzák meg, még ott is, ahol egyébként eredményesnek tűnik a működés. Mindezek következtében erősen személyfüggő a működés: a felvállalt funkciók nagyban függenek a könyvtár vezetőjének személyétől, személyi változás esetén a rendszer összeomlik. Általános tapasztalat a napi politika erős behatása: a pártpolitikai változások rányomják a bélyegüket a mindennapi tevékenységekre, gyakran tapasztaltuk, hogy az új politikai vezetés lefejezi az intézményeket, saját emberét ültetve a vezetői székekbe. Szakmai érvek, szakmai érdekképviseleti szervek védőhálóját sehol nem tapasztaltuk, a kisvárosok közalkalmazottai teljes kiszolgáltatottsággal élik meg mindennapjaikat, hiszen ha elveszítik állásukat, helyben, vagy a környéken biztosan nem tudnak elhelyezkedni. Ez a félelem rányomja bélyegét a mindennapjaikra, megakadályozza őket abban, hogy a hatalommal konfrontálódjanak, ezáltal nem várható tőlük innovatív, előrevivő, megújító magatartás.
Hírforrás: Kisvárosi könyvtárak szerepvállalásai / Péterfi--Tóth--Vidra Szabó, Könyvtári Figyelő, 2008/1., linkKéstek Orosházán -- majd beelőztek FEL

'Jelen bejegyzésünkben hamut szórunk szép fejünkre, mivel ezen a szép októberi napon - apró logisztikai problémák miatt -- csak délután 4-kor juthattak a friss újságokhoz kedves olvasóink. A hibás a könyvtáros volt, amiért ezúton is elnézést kér. Most pedig megígérjük, hogy holnap már nyitáskor ott lesz a friss sajtó a folyóiratállvány polcain. Mivel ez általában így szokott lenni, talán nem lövünk mellé. Bocsánat!' - F: okt. 2.
-- Beugratós kérdés minőségmenedzsmentből: a jól vagy a rosszabbul teljesítő szervezetekben van több nemmegfelelési eljárás? A helyes válasz: minél jobban kíván dolgozni az adott szervezet, annál jobban koncentrál a folyamatok javítására, azaz elemzi és javítja a nemmegfeleléseket. A problémák eltussolása, az elemzés és javítás elhagyása, a fénymáz kenegetése viszont rossz jel. A hibák feltárása és kommunikálása hosszabb távon pedig összefügg a versenyképesség növekedésével. (MG)
Hírforrás: Könyvtárosháza, linkHiszik naivan, hogy ilyen az élet -- Országos Tini Könyvtári Napok FEL

'Nekünk bejössz, ha a könyvtárba bejössz!' Az Országos Tini Könyvtári Napok szervezői ezzel az üzenettel szeretnék ráirányítani elsősorban a tinédzserek figyelmét arra, hogy a könyvtárak milyen lehetőségeket kínálnak az olvasásra, tanulásra, tájékozódásra, közös együttlétre. Az október 7-én kezdődő egyhetes programban zenés-táncos és egyéb zajos műsorok törik meg a könyvtár máskor diszkrét csendjét. Míg tavaly a babákat, és velük együtt a babás mamákat csábították a könyvtárba, idén a tinik kerültek a középpontba. - F: okt. 3.
-- Továbbra is bajos az őszi könyvtár rendezvénysorozat koncepciója. A KIT tavaly is felhívta a figyelmet arra http://www.kithirlevel.hu/index.php?oldal=cikk&c=7377 , hogy zavaros a koncepció. Most is hol Összefogás a könyvtárakért, hol Összefogás a társadalomért, hol a kettő együtt szerepel a híradásokban. Tartósan nehéz megtalálni a kampány célcsoportját, attitűdjét: önsegélyezés vagy küldetés? De mivel van rá pénz, hadd szóljon! Az idén a tizenévesek könyvtárba vonzása tűnik központi elemnek. A kampány tiniknek hívja őket. E kifejezés a 80-as évek szülöttje, így nevezték az akkori idősebbek a tizenéveseket -- ők, magukat nem. Ma a tini szó ezt a 'zamatot' élteti tovább, csatolva 20-30 év távlatából az avíttság érzetét is. Majdnem olyan, mintha ma felnőtt férfiakat célozva pl. a 'Fószerek a könyvtárba!' szlogent használnánk. Szerencsésebb lett volna feltárni, hogyan nevezik 2008-ban a fiatalok SAJÁT MAGUKAT. Arra nagyobb eséllyel kapják fel fejüket. A 'Nekünk bejössz, ha a könyvtárba bejössz!' helyett szintén érdemes lett volna előbb elmerülni a mai fiatalok szubkultúrájában (vö.: használóismeret), nem is beszélve arról, hogy a szlogen a fizikai, és nem az úgymond virtuális könyvtárlátogatást célozza. A cél ugyanis a tartós hatás elérése lehetne, nem a néhány napos, könyvtárosok által rögzített látogatócsúcs. Az Összefogás keretében kínált programok skálája örvendetesen széles. Remény szerint van olyan közöttük, mely a mai geek-eket informálódási szokásaiknak megfelelően otthonukban, mobilinterneten, vagy éppen avatar-mivoltukban szólítja meg. Másik ígéretes út -- már ha továbbra is szeretnénk a jövő felnőtteit a fizikai könyvtárba csábítani -- a könyvtári tér radikális átalakítása (ld. a http://www.kithirlevel.hu/index.php?oldal=cikk&c=8871 hírt egy aalborgi kísérletről), melyet a fiatalok szociális és információs szempontjai alapján formálnak. Nem úgy, ahogyan azt az idősebb könyvtárirányítók gondolják, hogy a fiataloknak gondolniuk kellene. Az Összefogás tehát hasznos lehet a könyvtárhasználók számára, ha annak pozícionálását professzionális szinten végzik. Ez egy többéves rendezvénytől már elvárható. Ennek egyik eszköze az érintettek tervezésbe való bevonása és a korábbi tapasztalatok nyilvános kiértékelése. (MG)
Hírforrás: NOL, linkDigitális bennszülöttek: kevésbé dőlnek be a hazugságnak és direktebben fogalmaznak FEL

Az elkövetkező évtizedben Magyarországon is egyre több olyan fiatal fejezi be az iskolát és kezd el dolgozni, aki megszületése óta számítógépek között él, természetes számára a digitális technológia, az internet, a mobiltelefon és az MP3. -- A téma nemzetközileg legelismertebb szakértője, Douglas Rushkoff szerint a digitális bennszülöttek a politikával kapcsolatosan is máshogy informálódnak, kevésbé dőlnek be a hazugságoknak és manipulációknak, elvesztették a hitüket a hivatalos tekintélyekben. A híreket a világhálón szerzik be, és nem feltétlenül internetes újságokat olvasva, hanem szociális kontextusban: fórumokon, blogokon beszélgetnek, kommentálják a leghihetetlenebbnek tűnő elképzeléseket is, például az ikertornyok elpusztításának alternatív történetét. Számukra készülnek a személyre szabott, interaktív információs szolgáltatások. A kevésbé tudatos fiatalokat pedig a szakértők szerint a különféle információforrások hitelességének megítélésére kell megtanítani, nem konkrét tárgyi tudásra. -- Z. Karvalics László, az idén tízéves Internetes Társadalom és Trendkutató Központ (ITTK) alapítója szerint sok felnőtt, szülő nem tudja jól kezelni, hogy alávetettség helyett a netgeneráció tagjai már fiatal életkorban öntudatosak, rátermettek, célratörők, több technikájuk van a marginalizáció kivédésére, a digitális világban kalandozva a munkaerőpiacon hasznos képességeket sajátítanak el, kevésbé a természet adta, inkább választott közösségek felé orientálódnak, amely közösségek normái erősebbek, maradandóbbak számukra, mint a szülői normák. Ráadásul a szülők generációjában sok a digitálisan írástudatlan -- a magyar lakosság 60 százaléka --, akik téves elképzelésekkel rendelkeznek az internetről. (ajánlja: Drótos László) - F: szept. 28.
Hírforrás: NOL, linkTizenévesek megcélzása -- Dániában FEL

Az aalborgi városi könyvtár központi könyvtára ugyanis a gyermekek sokoldalú készségfejlesztésének támogatását, az újfajta információs eszközök bemutatásást, elfogadtatását tűzik ki célul egy kísérleti projekt keretében, mely 2007 februárjától 2008 október végéig zajlik. -- A könyvtárnak alkalmazkodnia kell az inger és információgazdag környezethez. Keretet kell nyújtania ahhoz, hogy a gyermekek interpretálni tudják a maguk számára az őket körülvevő világot, s ablakot kell nyitnia az őket körülölelő külső környezet felfedezéséhez. A cél eléréséhez teljesen átrendezték a gyermekkönyvtári tereket. A könyvek jó része (90%-a), a pincében lévő szabadpolcokra került, hogy tér nyíljon a gyermekeket aktív cselekvésre ösztönző mediációs tevékenységek számára. A könyvek mellé play station játékok, zene és dvd-k kerülnek. Fontos azonban megjegyezni, hogy ezek nem csupán passzívan sorakoznak a polcokon, hanem a könyvtáros és a gyermekek által közösen kitalált cselekvési formákban hasznosulnak, kelnek életre a könyvekkel együtt. - F: okt. 3.
Hírforrás: Németh Márton Könyvtárügyi blogja, linkÜgyfélközpontúság és a valóság -- mérföldekre egymástól FEL

Ügyfélközpontúság és a valóság -- mérföldekre egymástól -- írja cikkében John Quelch. A szervezetek missziója szinte kivétel nélkül ügyfélközpontúságról szónokol. A használói tapasztalatok szerint azonban a gyakorlat távol áll ettől. A szervezet vezetőjének ideje legalább 10%-ában érdemes az ügyfelek szempontjain gondolkodni, velül beszélgetni és a szervezetet az ő szempontjaik szerint alakítani. Mindezt nem az ügyfelek térfelén. - F: okt. 1.
Hírforrás: Harvard Business School Working Knowledge, linkEgyéni teljesítményeket gátol és visszahúz az elégtelen kommunikáció és az irigység FEL

Létezik Magyarországon egy kreatív -- értsd: naponta új feladatokkal szembesülő -- döntéshozói réteg, amelynek ugyan megvan a technológiai-infrastrukturális háttere, ám az intézményi-társadalmi közeg iszapként fogja körül és lassítja le kezdeményezéseit. A kreativitás társadalmi jelenség, márpedig ma olyan társadalmi és intézményi környezet vesz körül bennünket, amely bénít mindenfajta kezdeményezést (nevezzük akár kreatívnak vagy bárminek), sőt, még saját magát is -- erre a konklúzióra jutottak a konferencia előadói. A vállalkozó szelleműeknek rengeteg bajuk van azokkal a szervezetekkel, intézményekkel, amelyeknek a kreatív kezdeményezéseket legitimálni kellene. Ennek megfelelően a magyar innovációs hajlandóság is csekély, az ezt mérő Európai Innovációs Eredménytáblán (EIS, ez méri, hogy a tagországok milyen eredményeket érnek el a lisszaboni célok megvalósulásában) 2007-ben a 0,45-ös közösségi átlagtól jócskán elmaradva 0,26 pontot értünk el. ... Az intoleráns, az egyéni teljesítményeket gáncsoló társadalmi közeg Budapesten is azonos. 'A kreatív réteg nagyrészt Budapesten él, számszerűen mégis kevesen vannak, így az egész belterjes, klikkesen szerveződő rendszerré válik. A szakmák közt nincs kommunikáció, szakmákon belül pedig az irigység dominál' -- fest lehangoló, ám jó ismert képet Ságvári Bence. - F: okt. 6.
Hírforrás: HVG.hu, linkA könyvtárosok tudása szimbolikus típusú FEL

A könyvtárosok tudása szimbolikus típusú -- akárcsak a médiamunkatársak, a sportolók, az előadó- és alkotóművészetek és a kulturális szervezők tudása -- olvasható a Ságvári Bence és Lengyel Balázs tanulmányában (A magyarországi kreatív munkaerő területi és időbeli változásáról, 2. ábra, 30. oldal). Az analitikus tudás a természettudósokra, a szintetikus pedig a közgazdásokra, jogászokra és társadalomtudósokra jellemző. És persze ott vannak a metszetek: orvosok, mérnökök és egyetemi oktatók tudásai. 'A [szimbolikus] tudásbázisban megszülető innováció többnyire a már létező tudásból létrehozott új kombinációkat jelenti, amelyek gyakran egészülnek ki új technikai, esztétikai vagy narratív minőségekkel. Ami a szimbolikus tudástranszfert illeti, a kreatív iparágakban ez kissé nehezebben értelmezhető, ez elsősorban a személyes (face-to-face) kapcsolatokon keresztül zajlik. A szimbolikus tudásteremtés lokális módon szerveződik, ugyanakkor a domináns kultúra termékei a globális piacon versenyeznek egymással'. - F: szept.
Hírforrás: Demos, linkSzemélyes információs tréner -- testreszabott könyvtáros? FEL

Cornell Egyetemen dolgozó Stuart Basevsky szerint egyértelművé kell tennünk a munkáltatónk számára, milyen értéket is képviselnek a könyvtárosok. Az írás alapján az egyik leghatékonyabb mód erre az ún. PIT (Personal Infromation Trainer) gyakorlatának bevezetése. A PIT olyan könyvtáros, vagy információval foglalkozó szakember, aki a cég munkájában kulcsfontosságúnak ítélt személyek előrehaladásáért felelős. Feladata, hogy gondoskodjon mindarról, ami a munkafolyamatok maximális elvégzéséhez szükséges: elsősorban a naprakész információról, amely nélkül kreatív és produktív munka nem képzelhető el. Kétségtelen, hogy a személyre szabott figyelem kivételezettséget sugall, hiszen mások csoportos munkában kapják a tréninget. Ám az ötlet kitalálói éppen a kollégák között teremtett nyílt versenyhelyzetben látják a legnagyobb ösztönző erőt. - F: A személyi információs tréner -- új módszer értékeink megmutatására / ref.: Varbányai F., Könyvtári Figyelő, 2008/2.
Hírforrás: Manci: link , eredeti forrás: link rticlesDuplájára bővül a könyvtár Kerecsenden FEL

A helyi József Attila Könyvtár alapterülete a közeljövőben a duplájára bővül, így a húszezer kötetes állományhoz kényelmesen hozzáférnek az olvasók. - F: okt. 4.
Hírforrás: Heves Megyei Hírlap, linkBiblioterápia -- 1936-tól elismert könyvtári szolgáltatás az ALA-nál FEL

A terápia elsőként kialakult ága a klinikai biblioterápia, amellyel súlyos érzelmi problémákkal küzdő embereken segítenek. A terápiát ilyen esetekben szakorvos, pszichiáter végzi. A fejlesztő biblioterápiának tágabb értelmezése is ismert: az irányított olvasás segíti a személyiségfejlődést, az önismeret kialakítását, a mentális egészség megőrzését. Ez utóbbit jellegzetesen könyvtári tevékenységnek tekintik világszerte, olyannyira, hogy az Amerikai Könyvtáregyesület (ALA) már 1939-ben megalakította első biblioterápiás bizottságát, a biblioterápiát pedig hivatalosan is elismerték a könyvtári szolgáltatások között. Indoklásuk szerint a biblioterápiát az teszi létjogosulttá, hogy az olvasás az olvasó pszichikumát több szinten mozgósítja, ennek eredményeként a befogadó személyiségében pozitív változások következhetnek be. - F: okt. 3.
Hírforrás: Erdély.ma, linkKönyvtáraznak a behajtók -- és: miért tűnnek el a könyvek? FEL

Rövid időn belül elfogyna a könyvtárak friss állománya, ha nem pótolnák a kikölcsönzött, de vissza nem vitt könyveket. Egyes intézmények a bírósági utat, mások pedig a behajtó cégeket választják, hogy visszaszerezzék a köteteket. Több mint százmillió forinttal tartoznak az olvasók a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárnak, ugyanis sokan nem viszik vissza a kölcsönzött köteteket. Deák Sándor gazdasági és műszaki főigazgató-helyettes a Magyar Nemzetnek elmondta: ez az összeg több mint amennyit egy évben beszerzésre tudnak fordítani. Ha ezeket a kintlévőségeket nem hajtanák be, pár év alatt üresek lennének a könyvtárak polcai. Ráadásul a követelt összegből kénytelenek levonni az öt éven túli, azaz az elavult ügyeket -- ez több mint 16 millió forint veszteség. - F: okt. 1.
-- S hogy miért tűnnek el a könyvek? Ennek sok oka lehet. Feltérképezésüket ld.: http://www.gmconsulting.hu/inf/cikkek/030/egesz%20konyv/3fejezet/3-index.htm , 3.17. ábra. Az okok gyakoriságának megoszlása további felmérést érdemelne. (MG)
Hírforrás: Magyar Nemzet, Zoom, linkKörültekintéssel alkalmazható szakképzetlen munkaerő tájékoztatásra a könyvtárban FEL

A könyvtár bejáratánál található információs pultok nem új keletűek az Egyesült Államokban (sem). Előfordul itt tájékoztatás vagy kölcsönzés is, de csak útbaigazítás folyik általában, kevésbé képzett munkaerőkkel. E modell felmérésének eredménye (A&M University Library): a képzetlen munkatársak válaszainak 74,3%-a korrekt volt, csupán 3,8%-uk volt hibás, de igazából a maradék 21,9% volt az érdekes. Ezek fele olyan számítástechnikai problémákra kérdezett rá, amelyeket nem lehetett röviden megválaszolni, míg a másik felénél megállapíthatatlan volt utólag, hogy megfelelő útbaigazítást kaptak-e az olvasók. A kérdések többsége ismétlődött, és csak rutinszerű vagy egyszerű választ igényeltek (pl. merre található a másolórészleg, ATM, a tankönyvgyűjtemény stb.). A hibás válaszok elemzése több támponttal is szolgált az információs pult kialakításához és az ott szolgálatot teljesítők jobb felkészítéséhez. Több megoldás is kínálkozik a probléma megoldására:
1) az információs pult 'határainak' tisztázása (csak útbaigazítás),
2) a személyzet alaposabb felkészítése és tájékoztató anyagokkal való ellátása,
3) tájékozott és jobban fizetett személyzet beállítása,
4) könyvtár célszerű átalakítása, a részlegek logikusabb elrendezése, a hasonló funkciójú szolgálati pontok összevonása. (Az Evans könyvtár is sort kerített ezekre a felmérés után.)
A tanulmány összefoglalóan megállapítja, hogy az információs pultoknál a
- a látogatók többsége a keresett szolgáltatásokat nem a 'megszokott' nevén keresi, hanem a problémájára keres választ: ezt kell értelmeznie az információs pultnál a szolgálatot teljesítőnek;
- a személyzetnek tisztában kell lenni a felsőoktatási könyvtárakban az oktatott szakokkal és kutatási irányokkal;
- a számítógépek elterjedése nyomán egyre nagyobb igény mutatkozik a könyvtárban a műszaki jellegű segítségre is.
A könyvtár vezetésének mindezek alapján tisztáznia kell a funkció és az ehhez szükséges személyi, pénzügyi feltételek kérdését is. - F: Az olvasók első kérdései, amikor belépnek a könyvtárba / ref.: Murányi L., Könyvtári Figyelő, 2008/2.
Hírforrás: Manci: linkAz internet nem csökkenti a házifeladatok megoldása és a szociális funkció iránti igényt FEL

'Az a tény, hogy van-e otthon internet-hozzáférésük, nem volt hatással arra, hogy mennek-e a könyvtárba, ugyanakkor az otthoni hozzáférés a könyvtári látogatások gyakoriságát befolyásolta. Akinek nincs otthoni hozzáférése, az gyakrabban keresi fel a könyvtárat, akinek van, ritkábban. Az Internet-használat egyértelműen csökkentette a közkönyvtár, mint személyes információforrás iránti igényt, viszont nem volt hatással az iskolai feladatok miatti vagy szórakozási célú felkeresésére. A fiatalok körében az internet- és a könyvtár használata egymást kölcsönösen kiegészítő tevékenységnek számít.' (idézet a Manci adatbázisból) - F: Gondola, okt. 2.
Hírforrás: Gondola, linkKönyvtárak konzorciumban -- tartalmat kívánnak fejleszteni FEL

A könyvtári szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztésére közösen pályázik öt székesfehérvári és a gárdonyi városi könyvtár; a siker érdekében a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár vezetésével konzorciumot hoztak létre -- tudatta a megyei könyvtár igazgatója. A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) keretében meghirdetett európai uniós pályázatra benyújtott, mintegy 80 millió forintból megvalósítható projekt keretében az informatikai fejlesztést, akadálymentesítést, valamint a feldolgozó munkát segítő eszközök beszerzését célozták meg -- közölte Komlósi József. A konzorciumi együttműködés része a székesfehérvári egyházmegyei könyvtár állományának kutathatóságához, feldolgozásához szükséges speciális eszközök beszerzése is. A konzorciumba tömörült könyvtárak következő lépésként további tartalomfejlesztési programokra pályáznak majd. (MTI) - F: okt. 2.
Hírforrás: NOL, linkHányattatott sors -- a Román Nemzeti Könyvtár épületéről FEL

Elromosodott épületből kovácsolnak új, korszerű eszközökkel felszerelt Nemzeti Könyvtárat Bukarestben az elkövetkező három évben. A Nemzeti Könyvtárnak szánt bukaresti, Unirii sugárúti épületmonstrum ügyében 22 éve,1986 óta nem történt előrelépés. A félkész fővárosi épület huszonkét éve áll elhagyatottan, várja, hogy döntsenek sorsa felől, viszont eddig még nem volt tőke a befejezésére, aminek összege több mint 64 millió euró (ÁFA nélkül) -- mondta Adrian Iorgulescu kulturális miniszter augusztus végén tartott sajtótájékoztatóján. Idén a kulturális minisztérium több tervezett projektjéhez az Európai Tanács fejlesztési bankjától kapott, háromévi visszafizetési határidővel, 260 millió eurót, melyből többek között a könyvtárat is szeretnék befejezni. A probléma ott kezdődik, hogy a szeptember 2-ra tervezett kezdés máris csúszott. Ennek a miértje: a munkálatok elvégzésére kiírt pályázatot három építkezési vállalat nyerte, névszerint a Rotary Construct Kft., Rombet Rt. és UTI Instal Construct Rt. A kiesett Aedificia Carpaţi Rt. megóvta ezt a döntést, amit az óvások megoldásának országos tanácsa el is utasított augusztus 19-én. Nem hagyva annyiba az ügyet, az Aedificia Carpaţi Rt. benyújtotta keresetét a bukaresti fellebbviteli bíróságon, melynek tárgyalására szeptember 29-én került sor. 'Reméljük, hogy szeptember 30-án a tervezettek szerint fogjuk tudni kezdeni a munkálatokat. Véleményem szerint a pályázat kiírása, illetve annak lebonyolítása zökkenőmentesen folyt, viszont a licitekkel a projektért felelős menedzsmentosztály foglalkozott, melybe a kulturális minisztérium nem avatkozott bele', nyilatkozta a művelődési miniszter. A pórul járt építmény és környéke így még egyelőre háborítatlanul marad, de addig is beleképzelhetjük magunkat azokba a több ezer férőhelyes termekbe, melyeket Adrian Iorgulescu kulturális miniszter az odalátogatók multikulturális otthonának tervez.
Hírforrás: link ete__2008_08_31.htmlA jogdíj-ügy kikényszeríti az országos könyvtári nyilvántartási rendszert? ;-) FEL

Jól járhatnak az írók, szerkesztők, fordítók. A könyvtárakból kölcsönzött művekért is járna jogdíj egy tervezet szerint. A törvénytervezet hamarosan az Országgyűlés előtt van, eszerint 2012-től fizetnének a szerzőknek. A költségvetés évente 200-250 millió forinttal számol. A jogvédők örülnek, de szeretnék, ha már előbb életbe lépne a törvény. Az oktatási és kulturális minisztériumnál egyelőre korainak tartották, hogy nyilatkozzanak az ügyről. Pedig - úgy tudjuk - a kormány már elfogadta a törvénytervezetet, és hamarosan a parlamenti bizottságok elé kerül. - F: okt. 3.
Hírforrás: Híradó, linkÍróból megyeikönytár-igazgató: Szonda Szabolcs FEL

Kiss Jenő, a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár volt igazgatója nyugdíjba vonulása után a könyvtár fenntartója, a Kovászna megyei önkormányzat versenyvizsgát írt ki a tisztség betöltésére. A megmérettetésre öten jelentkeztek. A könyvtárigazgatókból, a tanügyminisztérium és a megyei tanács képviselőiből álló bizottság a jelöltek közül Szonda Szabolcs egyetemi adjunktus pályázatát találta a legjobbnak. A harmincnégy éves Szonda Szabolcs a bukaresti egyetem keretében működő Hungarológia Tanszéken végezte tanulmányait, jelenleg ugyanott tanít, és szerkesztőként dolgozik. Két önálló verseskötete jelent meg: 1998-ban Kiegyezés a tükörrel és 2002-ben a Vagyontárgyalás. A műfordítóként is tevékenykedő Szonda Szabolcs tagja az Erdélyi Magyar Írók Ligájának, a Fiatal Írók Szövetségének és a Romániai Hungarológiai Társaságnak. Az új könyvtárigazgató a Krónikának elmondta, hogy az eddigi jó eredményeket megtartva, azokra építve szeretne dolgozni, és elsősorban a kommunikáció hatékonyságát erősítené. 'A könyvtárt kulturális és információszolgáltató központtá kell fejleszteni' -- összegezte Szonda, aki szerint jó úton halad a sepsiszentgyörgyi könyvtár digitalizálása, és az egyik első feladat lesz, hogy a világhálón hozzáférhetővé tegyék a könyvtár katalógusát. Egy új székhelyre is szükség volna, hiszen az intézménynek jelenleg otthont adó történelmi épület nem könyvtárnak épült, és nem is alkalmas erre a célra: a hatalmas, súlyos könyvállomány túlterheli az épületet. A megyei önkormányzat új székház építésén gondolkodik, amely Sepsiszentgyörgy szívében kapna helyet -- mondta el Tamás Sándor, a megyei tanács elnöke. - F: ReMek-e-levél, Krónika, http://www.kronika.ro/nd.php?name=Sh&kat=5&what=24519 -- További hír: Diszkrimináció vádjával bepanaszoltak egy álláshirdetést. - F: okt. 1.
Hírforrás: Duna Tv, link , Nyilvános Könyvtár, linkAz internetre várva akár olvashatnak is -- Szakály FEL

Nyolcezer kötet. Ennyit tesz ki a szakályi iskolai és községi könyvtár -- és egyúttal teleház és e-Magyarország pont -- állománya. A tetemes mennyiség elismerésre méltó, miképpen maga az épület is. Nem véletlenül, hiszen a létesítmény joggal nevezhető újnak és korszerűnek: a község pár évvel ezelőtt 41 millió forint pályázati pénzt fordított az építkezésre. -- Jelenleg százötven a beiratkozottak száma -- tudjuk meg Kugyela Balázs könyvtárvezetőtől. -- A diákok főképp a kötelező irodalmat keresik, de emellett kölcsönzik az ifjúsági regényeket is. A felnőttek a romantikus regényeket kedvelik. Előnynek számít, hogy a könyvtár voltaképpen az iskola folytatása, így nem kell messzire menniük a tanulóknak, ha valamelyik keresett kötetre szükségük van. A kölcsönzőben hat számítógép is található, mindegyiknek van internet kapcsolata. A rendelkezésre álló időben gyakorlatilag az összes foglalt. Az óriási érdeklődés miatt a könyvtár vezetője géphasználati beosztást készített. A várólistások eközben óhatatlanul belelapoznak néhány könyvbe, ami talán fel is kelti érdeklődésüket. S ekkor már megérte. - F: okt. 1.
Hírforrás: Tolnai Népújság, linkAmerikában egyre égetőbb a 'pornó-probléma' FEL

Újabb 'könyvtárhasználó vs. pornó' ügy bukkant föl, ezúttal a HeraldNet hozta le a sztorit. A húr egyre feszül és lehet, hogy a könyvtárak kénytelenek lesznek feladni az 'információhoz való szabad hozzáférés' elvét -- habár a könyvtárak egyelőre csak magyarázkodnak. Everett (Washington állam, USA) csendes kisváros, mintegy 101000 lakossal. Mint azonban kiderült, perverzek sajnos mindenhol vannak A múltkori két eset után itt egy újabb, amely egyeseket igencsak felpaprikázott -- és a történtek 'jóvoltából' a könyvtárak ismét negatív kontextusban kerültek a lapok hasábjaira. A történet főhőse ezúttal Chris Danielsen, everetti polgár, aki azután kereste meg a Herald szerkesztőségét, hogy a helyi közkönyvtárban, egészen pontosan a mellette lévő számítógépnél ülő férfi 'masszírozta a csúzliját'. Természetesen nem lőfegyverről beszélünk, legalábbis nem a szó hagyományos értelmében. "A mellettem ülő férfi XXX-besorolású pornót nézett a számítógépen. Több embernek is be kellett jelentenem, mire végre történt valami. Azt hittem, ez egy családok által is látogatott közkönyvtár, nem pedig valami sexshop, vagy pornóbutik" -- mondta el Danielsen a Herald-nak -- 'Nem hinném, hogy bárkinek is joga lenne bemenni a közkönyvtárba és pornót nézni!' -- 'Sajnálatos módon az úrnak nincs igaza' -- írja a cikk szerzője. A felnőtteknek igenis joguk van... - F: okt. 1.
Hírforrás: FIKSZ, linkA Web 3.0 élvonalát célozza meg az EU FEL

'A jövő internete gyökeresen megváltoztatja majd társadalmunkat' -- mondta el Viviane Reding, információs társadalomért és médiáért felelős biztos. 'A Web 3.0 annyit jelent, hogy bárhol és bármikor gyors, megbízható és biztonságos hálózatokon keresztül intézhetjük üzleti ügyeinket, tölthetünk le szórakoztató tartalmat és vehetünk részt a közösségi hálózatok életében. El fog tehát tűnni a mobil és a vezetékes kapcsolat közötti különbség. Ez azt vetíti előre, hogy a digitális univerzum 2015-ig várhatóan megtízszereződik. Európában pedig rendelkezésre állnak az átalakulás vezetéséhez szükséges ismeretek és hálózati kapacitás. Gondoskodnunk kell arról, hogy a Web 3.0 Európában jöjjön létre és használata is elterjedjen.' - F: okt. 1.
Hírforrás: Sg.hu, linkÉrzelmi intelligencia nélkül nincs jó főnök FEL

Legtöbbször az érzelmi intelligencia fejlesztésére van szükségük azoknak a menedzsereknek, akik kitűnő szakmai kompetenciával rendelkeznek, az emberek vezetése terén azonban mégis nehézségekkel küzdenek. Egyebek között erre is kitűnő eszköz lehet a business coaching, amelyet egyre több cég használ Magyarországon is. - F: szept. 30.
Hírforrás: Mfór, linkNyílt mobil világot képzel el a Google -- a könyvtárak virtuális szolgáltatásai is megmérettetnek a piacon FEL

A keresőcég most benyújtott szabadalma alapján lehetővé tenné a dinamikus hálózatváltást, a szolgáltatóktól való függetlenedést a vezetéknélküli készülékek használóinak. Az amerikai szabadalmi hivatalhoz eljuttatott részletes dokumentumban a Google illetékesei egy olyan vezetéknélküli világot képzelnek el, amelyben a hordozható, az egyes hálózatokra csatlakozó eszközök szabadon válogathatnak az aktuálisan elérhető variációk közül. Lehetővé válna például a nyílt hálózatok megjelenése, amelyekből bármikor kiléphetünk, hogy egy rivális szolgáltatásait vegyük igénybe, amennyiben az adott területen utóbbi jobb elérést, vagy kedvezőbb kínálatot biztosít. - F: okt. 2.
-- A fizikai könyvtárhasználat csökkenésével az éppen jobb virtuális szolgáltatást nyújtó tartalomszolgáltató könyvtárak kínálata szerint vagyunk és méginkább leszünk (virtuális) tagok. Két tartalomszolgáltató vagy könyvtár között egy kattintással lehet váltani. (MG)
Hírforrás: Sg.hu, linkHiányzik a piac szeretete -- büszkének lenni a használók eredményeire FEL

Van valami, ami nagyon hiányzik a frissen végzett diplomás szoftveresekből: a piac szeretete. Mint a tudományban általában, e területen is a kollégák, tehát a szakma lenyűgözése a cél. A felhasználó valódi igényeiről és problémáiról viszont a programozóknak csak halvány feltételezéseik, többnyire tévképzeteik vannak. A Graphisoft kezdeti éveiben is ez volt a legnagyobb kihívás: elérni, hogy a kitűnő szoftverfejlesztők szeressék és tiszteljék a programozáshoz nem értő építészeket. Ma már ott tartunk, hogy az év végi értékeléseken a kollégáim nem az algoritmusaikra, szoftverkódjaikra, programstruktúráikra büszkék, hanem a közreműködésünkkel megépült házakra. - F: interjú Bojár Gáborral. 2008/40.
Hírforrás: HVG, link m.aspxBegyepesedett agyak? -- A helyi vezetőkkel megértetni a projekt lényegét FEL

Már a projekt neve is igen hangzatos: 'a záhonyi térség különleges gazdasági övezetének komplex gazdaságfejlesztési programja'. A projekt elemeiről már a helyszínen érdeklődtünk ifj. Rákóczi Andrástól, aki a Záhony és térsége fejlesztési Kft. projekt managere. A fiatal, Debrecenben végzett, ambiciózus közgazdász helyi legény. Azzal a szándékkal jött vissza tanulmányai befejezésekor, hogy a mostoha körülmények ellenére nem erősíti az elvándorlási statisztikát, szülőföldjén fog dolgozni. Ő tehát valóban átérzi a hely gondjait. Projektje fő elemei: az ipari-, logisztikai terület kialakítása, az ezt segítő infrastruktúra fejlesztése, valamint a térségben már működő kis- és középvállalatok támogatása, illetve a képzési fejlesztések, a nemzetközi marketing, illetve a gazdasági, közlekedésdiplomáciai programok kidolgozása. Rákóczi szerint sokszor az is problémát jelent, hogy a helyi vezetéssel megértessék a program jelentőségét: amikor például felvetették a többnyelvű óvodák és iskolák létesítését a betelepülendő külföldi munkavállalók gyermeki számára, akkor sok polgármester nemtetszését nyilvánította ki. Pedig 'óriási lehetőség előtt állunk, és ezt ki is kell használnunk, jelenleg ugyanis 14-15 magán logisztikai cég működik csak a térségben, de az ő foglalkoztatottságuk messze nem elégíti ki sem a helyi, sem a kínai igényeket!' - F: okt. 4.
Hírforrás: Ingatlanmagazin, link i_himtag_A_kinaiak_tudjak/2.htmlImázsjavító tetoválás könyvtárosoknak -- vadító és ideiglenes FEL

A könyvtárosi imázs javításának eszköze a méregmentes, lemosható tetoválás. Szlogenje az Országos Könyvtári Napokra: 'Akinek bejön, annak lejön'. Kimondottan ajánlott gyermek- és ifjúsági célcsoport megszólításához. Magyarországi forgalmazását a Kelló végzi. (No jó, ez vicc volt :-) (Bognárné Lovász Katalin ajánlásával.)
Hírforrás: linkA közalkalmazottak közül a tanárok és az orvosok félnek leginkább az elbocsátástól FEL

Leginkább a közalkalmazottak -- a tanárok és az egészségügyi dolgozók -- félnek a munkanélküliségtől. Az emberek főleg a fizetésképtelenségtől, a hitelfelvétel kényszerétől és a megaláztatástól tartanak. Meg persze attól, hogy nem sikerül új állást találniuk -- áll egy friss elemzésben. - F: okt. 6.
Hírforrás: Fn.hu, linkNövekvő digitális megosztottság a családon belül FEL

Dr. Tanya Byron angol klinikai pszichológus vezetésével 2007-ben egy nagyszabású kvalitatív felméréssorozat indult az új technológiák -- elsősorban az internet és a videojátékok -- gyerekekre és szülőkre gyakorolt hatásairól. A jelentés megállapítja, hogy a családon belül változatlanul növekedik a digitális megosztottság, hiszen a gyerekek az internetezésben és a videojátékok használatában olyan magabiztos fölényre tettek szert, hogy a szülők és a nagyszülők képtelenek kontrollálni a fiatalok nethasználatát, nem látják át, mit is csinálnak online. Mindez a szülőknél a tehetetlenség és a félelem érzetéhez vezet. A szülők többsége, közel 60 százaléka nem tudja, honnan is kaphatna információt arról, hogyan védheti meg gyermekét a nem kívánatos online tartalmaktól. - F: szept. 15.
Hírforrás: Infinit Hírlevél, linkSzámítógép-imázs román kistelepüléseken FEL

A Román Informatikai és Távközlési Minisztérium által a Tudás Alapú Társadalom program keretében készített felmérés szerint a román földművesek 47%-a hajlandó megtanulni a PC használatát. A falusiak úgy gondolják, hogy egy hivatali alkalmazott megbízhatóbb, ha van számítógépe. Még néhány adat:
- a felmérést 255 hátrányos településen végezték Romániában.
- a 16-65 év közötti korosztály 80%-a szeretné használni a számítógépet
- majdnem fele hajlandó erőfeszítéseket tenni annak érdekében, hogy megtanulja az internet használatát. (ajánlja: Bákai Magdolna) - F: okt. 1.
Hírforrás: Grandul, link rnet.html?3927;3248416Munkahelyi kiégés -- forrásai, szakaszai és kezelése FEL

Maga a fogalom, a 70-es évek első felében került be a köztudatba, egy pszichoanalitikus tudós, Freudenberger révén, mint a krónikus, emocionális megterhelések, stresszek nyomán fellépő fizikai, emocionális, mentális kimerülés állapota, amely a reménytelenség és inkompetencia érzésével, célok és ideálok elvesztésével jár, s melyet a saját személyre, munkára, illetve másokra vonatkozó negatív attitűdök jellemeznek. - F: okt.
Hírforrás: Consultation Magazin, linkKülföldről venne slovatikumokat Szlovákia FEL

Jóváhagyta a szlovák kormány szerdán a kulturális tárca stratégiai tervezetét, melynek értelmében az a jövőben évente hárommillió koronát (százezer eurót) juttat a három nemzeti gyűjteménynek, a képtárnak, a könyvtárnak és a múzeumnak (összesen) arra a célra, hogy a külföldi műkereskedelemben felkutassák és 'újrahonosítsák' az országból külföldre került muzeális értékekeket képviselő 'slovacikumokat' (szlovák vonatkozású alkotásokat). A művelődési szaktárca által előterjesztett stratégia szerint a három országos közgyűjtemény erre irányuló figyelme 'elsősorban az Osztrák-Magyar Monarchia egykori országainak területére összpontosul' majd, de az európai műtárgypiacot is ugyanúgy szemmel fogják tartani, akár az Interpol illegális műkereskedelmet követő adatbankját. - F: okt. 1.
Hírforrás: Fn.hu, linkKönyvpalota -- karikatúra FEL

Már akkor felfigyeltem Marabu rajzára, amikor megjelent a Népszabadság 2008. szeptember 13-i számában. Bár a kép egy 'könyvpalotában' (könyvesboltban) játszódik; akár könyvtárban is lehetne. A végső lökést az adta meg ahhoz, hogy feltegyem, hogy éppen tegnap volt is egy hasonló esetünk... - F: okt. 1.
Hírforrás: Könyvtár és humor, linkKipróbálható a 2001-es Google FEL

A Google 10. születésnapja alkalmából időutazásra hívja az internetezőket. A vállalat elérhetővé tette 2001-es index adatbázisát. Ebből az alkalomból a Google egy külön oldalon újraélesítette a 2001-es januári adatbázist, melyben még nyoma sincs az egész világot megrázó őszi terrortámadásnak. A vállalat képviselői elmondták, hogy ennél régebbi indexgyűjteményt nem tudtak előbányászni az archívumból, ezért a felhasználók csupán hét esztendőt tudnak visszautazni az időben. A 2001-es adatbázis még csupán 1 326 920 000 weblapot ismer. Érdekes, hogy ha rákeresünk a YouTube kifejezésre, akkor nem dob ki egyetlen egy találatot sem a kereső, ma viszont ez az egyik legnépszerűbb közösségi portál a világon. Az iPhone kulcsszóra sem ad ki releváns eredményeket a kereső. A Google régi adatbázisa egész hónapban elérhető lesz, az érdeklődők az http://www.google.com/search2001.html linkre kattintva kezdhetik meg a múltbéli keresgélést. - F: okt. 3.
Hírforrás: Prím, linkStart-up Guide 2008 FEL

Reméljük, hogy már minden szempontból sikeresen működik a vállalkozásod, ebben az esetben tedd nyugodtan félre ezt az anyagot (bár talán pár jó ötletet így is találsz benne). Ha azonban mégsem így lenne, ha még bizonytalan vagy abban, hogy mit és hogyan kellene tenned, kihez fordulj, mivel is jár az, ha vállalkozol, akkor reméljük, hasznos lesz számodra ez a kiadvány. - F: szept.
Hírforrás: Napi.hu, linkOnline zenehallgatás egyszerűen -- saját könyvtár építésével FEL

Aki sok zenét hallgat, annak többnyire meg is telik a merevlemeze. Új internetes szolgáltatások segítenek ezen a problémán. Valahol ebben a pillanatban éppen Madonna - Like a virgin vagy a Beatles - Lady Madonna című számát adja egy rádió. Aki nem akar lemaradni, az siet megtalálni az állomást és ebben nagy segítségére lehet számos szoftver. A Tobit cég Clipinc nevű programja több száz rádió online műsorait hallgatja és rögzíti, majd automatikusan feldarabolja. Az így kapott egyes zeneszámokat rendszerezi és ellátja az előadó nevével, a dal címével, a rádió nevével és a sugárzás időpontjával. A kész fájlok végül a merevlemezre kerülnek és a megoldásnak köszönhetően bárki egy egyre növekvő, ingyenes saját zenegyűjteményhez juthat. További megoldások... - F: okt. 2.
Hírforrás: Sg.hu, linkFővárosi oktatási portál indult FEL

Átfogó fővárosi oktatási portál indul a közoktatás szereplőinek széles körű tájékoztatására -- tájékoztatta az oldalak tartalmáért felelős Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet csütörtökön az MTI-t. - F: okt. 3.
Hírforrás: Prím, link