Könyvtár Információ Társadalom
Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára - Szemlék, hírek, kommentárok      

KIT hírlevél évfolyamok

2008 

KIT hírlevél: 2008. 10. 01. (35. szám)

E lapszám szerkesztője: Mikulás Gábor

Tartalomjegyzék


A portálon kivülre mutató linkek a szerkesztés pillanatában élnek.
Ha ezt a szolgáltató megváltoztatja, a forrás nem válik elérhető.

A mindennapi használatú könyv kell a könyvtárba, a többit kérésre nyomtatják ki FEL

Nyomtatás igény szerint. Felsőoktatási könyvtárak közül a michigani Sharapino Könyvtár fogta először munkára a 'könyves ATM-et'. Az Espresso Book Machine biztosan ott van a tíz kedvenc találmányom között - nem csak azért, mert két nagyszerű dolog is van a nevében (kávé és könyv), de azért is, mert magam is szívesen igénybe venném néha a gépet és az általa nyújtott lehetőségeket. Az egyetemi könyvtár az 1923 előtti, ún. 'public domain' (ööö… elévült szerzői jogú?) dokumentumok nyomtatását kínálja fel a géppel. A masina csatlakozik a hálóra is, tehát a könyvtár gyűjteményén túl az online tartalmak nyomtatására is alkalmas. Hallgatók, oktatók és külsősök egyaránt használhatják. A folyamat nagy vonalakban: a gép csatlakozik az adatbázishoz, letölti a szöveget, beformázza azt, nyomtat, ezután pedig beköti az íveket és borítóval látja el, amely a költséghatékonyság jegyében négy színből áll. Ha már költséghatékonyság: egy könyv elkészítése hosszától függően 5-7 percet vesz igénybe, darabjáért pedig (nem vicc!) 10 ropogós USA-dollárt kell fizetni (jelenlegi árfolyamon kb. 1625 forint). - F: szept. 24.
-- Tehát az a jövő, hogy a használó -- már, ha nem elektronikusan szereti a dokumentumot -- küld egy sms-t / beszól chat-en / email-t küld / betelefonál / elballag a könyvtárba, ahol 10 perc alatt kinyomtatják és bekötik a könyvet, majd a könyvtári alkalmazott (nem kell hozzá szakirányú végzettség) kiküldi gyorsszolgálattal, vagy helyben át is vehető. Illetve ugyanezt egy könyvesbolt / teleház / sarki trafik is végezheti. Azt nem tudom, hogy a most futó pályázatokban lehet-e Espresso Book Machine-ra pályázni. (MG)
Hírforrás: FIKSZ, linkA selejtezés szabotálása és bürokratikus volta miatt is trombózisos a könyvtári állomány FEL

'Nagyon sok meggyökeresedett elképzelés él a helyi döntéshozókban, ami gátat szab a fejlesztéseknek. Ezek közül a legerősebb a tulajdonhoz való görcsös ragaszkodás. Több esetet is hallottunk az ország különböző pontjairól, hogy a polgármester visszapakoltatta a megyei módszertanosok által leselejtezett könyveket. Hasonló a csereletétek ügye: a dokumentumok mozgatásának az szab gátat, hogy bizonyos helyekre csak hozni szabad, vinni nem.' -- olvasható a Kisvárosi könyvtárak szerepvállalásai c. cikkben (Péterfi--Tóth--Vidra Szabó, Könyvtári Figyelő, 2008/1. http://www.ki.oszk.hu/kf/e107_plugins/content/content.php?content.104 ). Ahol pedig van lehetőség a selejtezésre, ott annak az anakronisztikus bürokrácia miatti magas munkaerőköltsége járul hozzá a minőségcsökkenéshez: a vonatkozó 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM együttes rendelet a könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról c. jogszabály szerint az 1949 után belföldön nagy példányszámban megjelent, tartalmilag elavult dokumentumok esetében, ha nem az ipari felhasználású értékesítést választja a könyvtár (felsőoktatási könyvtár esetében előtte könyvtártípustól függően -- a 16. § (2) a-c pontok értelmében -- meg kell szerezni a szükséges engedélyeket, akkor a barokkosan bonyolult 17. §-t kell követnie:
- kötelező felajánlás más könyvtáraknak megvételre, cserére vagy térítés nélküli átvételre,
- ha így sem megy el, a központi feladatkörű könyvtár útján - ennek hiányában az Országos Széchényi Könyvtár Könyvelosztója útján -- köteles felajánlani,
- ami ezután marad, azt a könyvtár az állami könyvkereskedelemnek megvételre köteles felajánlani, [tényleg, állami könyvker.: ilyen már nincs, nem?]
- ami nekik sem kell, magánszemélynek is eladhatja,
- ami pedig még ekkor is megmarad, azt ipari hasznosításra el lehet adni.
Hírforrás: MGÁllományapasztás -- rögtön a virtuális piactérre FEL

A Lehigh Egyetem könyvtáraiban is ott volt a jól ismert polc: kivont könyvek, darabja mintegy 25 cent, vegyétek, vigyétek.
Azután Helen Mack gondolt egy nagyot és a polc helyett a világhálóra tette ki a könyveket. Végigpróbálgatott jónéhány adok-veszek oldalt, végül kikötött az Amazon.com-on -- azt mondja, ez felel meg leginkább a kívánalmaknak, mind a hirdetés menete, mind a fizetés módja szempontjából. - F: szept. 26.
Hírforrás: FIKSZ, linkA halott könyvek és 50% -- a brit szabvány 8,5 évente lecserélteti a kölcsönzési állományt FEL

Ha a közkönyvtári állományt a könyvtári statisztika alapján országosan kerekítve 40 milliónak vesszük, melyhez hozzávesszük ugyanonnan az évi 1-1,1 milliós beszerzéseket, akkor legalább 33 év kell a cseréhez. Ha a 40-ből utóbbi 15-20 évben lett beszerezve -- mondjuk -- 18 millió, abból az következik, hogy rendszerváltozás előtti az összesből kb.
20, vagy valamivel több millió egység. Vagyis az állománynak kb. a fele elavult. (Hogy egy húsz éves mesekönyv / filozófiai szakkönyv / számítástechnikai kiadvány stb. esetében melyikre húzhatjuk rá a meglehetősen lágy 'elavult' kifejezést, azon lehet eszmét cserélni, de a különböző irányú eltérések összege feltehetően alig változtat az arányon. Ugyanakkor nem számoltuk bele az internet általi használat-csökkenést. S hogy a vonatkozó brit szabvány (Comprehensive, Efficient and Modern Public Libraries -- Standards and Assessment http://www.culture.gov.uk/PDF/libraries_pls_assess.pdf ) mit vesz elavultnak? Ezer lakosra évi 216 új beszerzést javasol (ebből felnőtt fikció 88, felnőtt szakirodalom 57, gyermekkönyvek 69, referenszkönyvek 11 kötet 1000 lakosra). Nálunk ez összesen 100-110 dokumentum. Talán ennek is köszönhető a kurrens, nyilvános normatívák hiánya. A brit normatíva a kölcsönzési állomány 8,5 évenkénti megújulását célozza -- a vonatkozó német irányelvek is hasonlóak. Érdemes akár a magyar forgási sebességet is kiszámolni.
Hírforrás: MGBeszélgetés a könyvtárakról -- kulcsüzenet kerestetett FEL

Az MR1 Kossuth vendége volt Skaliczki Judit és Fodor Péter: http://www.mr1-kossuth.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=21806&Itemid=65 -- Apámmal sokat hallgattuk a rádiót szőlőkapálás közben. Mindig egy tőkére tettük a Szokolt, majd hallótávolságban körbekapáltuk. Ha unalmassá, vagy belterjessé vált a beszélgetés otthagytuk a rádiót. Mert a rádiós beszélgetésnek és a szerkesztésnek az volt a baja, hogy nagyon belterjessé sikerült. Nem volt érthető az olyan típusú kedves könyvtárlátogatóknak, akiknek az ETO egyet jelent a győri futballal. Rengeteg érdektelen információt sikerült elmondani. Olyan infókat, adatokat, amiktől egy ingyenes könyvtári konferencia szünetében pogácsát majszolva lúdbőrös szokott lenni a könyvtáros háta. De nem sikerült olyan fontos információt 'lekommunikálni', nem hallottam olyan üzenetet, ami miatt elindulnának a tömegek a könyvtárakba, vagy akár rögtön elmentenék a könyvtár weblapját a könyvjelzőik közé. Érdemes lenne ilyen alkalmakkor megkérdezni egy kommunikációs szakembert arról, hogyan mondjuk el -- önmagunk fényezését természetesen ki nem hagyva -- azt, amit el akarunk mondani. Az üzenetet. Azért örültem a beszélgetésnek. Mindegy, mi volt. Lényeg, hogy beszéltek a könyvtárakról. - F: szept. 28.
Hírforrás: Nyilvános Könyvtár, link Rádió linkHasználóbarát könyvtár -- egy brosúra titkai FEL

A Metropolitan Library System is elvégezte szokásos felmérését a használókkal és azok szokásaival kapcsolatban - a különbség az, hogy ebből olyan brosúrát készített, ami lazán üti még a leggusztább magyar szóróanyagokat is. Ami a brosúrát illeti: szép, színes, van benne mosolygós néni és csodás enteriőr -- de mi nem ezért szeretjük. Hanem azért, mert részletes felmérési eredményeket tesz közzé a Metropolitan Library System adataiból. Ráadásul az azokból levont tanulságokkal együtt. Melyek ezek? Álljon itt néhány példa: A látogatók 95%-a havonta legalább egyszer használja a könyvtárat, több, mint felük hetente is, ráadásul többségük magányos farkasként, egyedül jár oda. A látogatók 56%-a 10 percnél kevesebb időt tölt el a könyvtárban (hoppá, avagy WTF? - ezt az ember egy könyvesbolt, vagy a sarki közért esetében várná). Kétharmaduk ráadásul azt sem tudja, mit akar. - F: szept. 18.
Hírforrás: FIKSZ, linkKönyvtári konfliktustipológia -- leggyakoribb a bürokratikus struktúra kontra szakmaiság FEL

A könyvtárakban fellépő konfliktusoknak a vártnál gazdagabb irodalma van. Ebben szerepel, hogy a konfliktusok egyik fő forrása a könyvtárak többségében a bürokratikus struktúra és a szakmaiság szembenállása. Csoportközi konfliktusok forrása a feldolgozó részleg és az olvasószolgálat személyzetének felfogásbéli különbözősége, az az érzés, hogy az első csoport teljesítményétől függ a második. Ezt erősíti a legtöbb könyvtárosképző intézmény is, ahol lényegesen nagyobb hangsúlyt kapnak a feldolgozási feladatok, mint a közönség-(olvasó)szolgálati tevékenység. Egy könyvtár napi rutinjában a konfliktustermő helyek: vezetőség-feldolgozó osztály, feldolgozó osztály-olvasószolgálat, olvasószolgálat-használó. A konfliktus létrejöttében pedig leginkább a kommunikáció, illetve annak hiánya vagy nem megfelelő volta játszik főszerepet. Többen mutatnak rá a szemantikai problémákra, az elégtelen információcserére, mint előre látható konfliktusok forrására. A főnökök-beosztottak közötti konfliktusok nagy része is a nem megfelelő kommunikációra vezethető vissza. A belső konfliktusok legtöbbször a megfelelő munkafolyamatok kialakításával, a munkatársak és a csoportok közötti viszonyok átalakításával megoldhatók. A külső - a könyvtár és az olvasó közötti - konfliktusok legjobb ellenszere a megfelelő kommunikációs rendszer kialakítása. Olyan viszonyok és munkakörülmények kialakítására kell törekedni, ahol a felmerülő -- mind belső, mind külső -- konfliktusok a működés javításának eszközeként használhatók fel. - F: Konfliktus a könyvtárban. Alapvető elem? / ref.: Mohor J. In: Könyvtári Figyelő, 2008/1.
Hírforrás: Manci: linkMár hang alapján is keres a Google -- mi is marad a könyvtári feltáróknak? FEL

A Google már nem csak a weboldalak szövegében, de a feltöltött videófájlok szövegében is tud keresni. A szolgáltatás egyelőre csak a YouTube-on található amerikai választási kampánnyal kapcsolatos filmekre tesztelhető.
A webes videófájlok közötti eligazodást eddig csak a manuálisan hozzájuk rendelt szemantikus információk: címkék, a videók címei, rövid leírásuk, a hozzájuk írt megjegyzések, illetve a feltöltők neve segítették. A videón belül elhangzott szavak, mondatok azonban mindaddig rejtve maradtak, míg valaki végig nem nézte az egész filmet. - F: szept. 28.
Hírforrás: Agent portál, linkAz erdélyi magyar könyvek nem jutnak el a magyar piacra és könyvtárakba FEL

A Szülőföld Alap 20 millió forinttal támogatja idén az erdélyi magyar könyvkiadást. A pályázatok postázási határideje október 15. Egy-egy pályázó fél-5 millió forint közötti támogatásban részesülhet. Mire elegendő ez? Mennyire szorul rá az erdélyi magyar kultúra az anyaországi támogatásra? Romániában 250-300 magyar nyelvű cím jelenik meg alacsony példányszámban. Szépirodalmi művek, vagy a néprajzi-történelmi jellegű tanulmánykötetek 500 és 1000, a verseskötetek 300-400 példányban jelennek meg. Az anyaországi támogatás az erdélyi magyar könyvkiadás körülbelül negyedét fedezi. A fennmaradó részt csekély mértékben a Román Kulturális Alaptól, nagyrészben pedig a Comnitas Alapítványtól tudják pótolni. A magyar könyvkiadást csaknem pozitív diszkrimináció éri a román könyvkiadással szemben. Arányait tekintve viszonylag szép összeget kapnak. A probléma azzal van, hogy könyvek nem minden esetben jutnak el a címzettekhez. Visszaesett a könyvek iránti igény. Az erdélyi magyar könyvek nem jutnak el a magyar piacra, és a könyvtárak állományaiba. A támogatást nem is annyira a könyvkiadásra, mint inkább a könyvek célba juttatására, a könyvfelvásárlásra kéne fordítani -- jegyzi meg Káli Kirány István. - F: szept. 26.
Hírforrás: DunaTv, linkAdományozások -- mennyiben lehetőség ez a könyvtárak számára? FEL

A fund raising célcsoportjai közé tartoznak a polgárok, akik (Olaszországban) leginkább az orvosi és tudományos kutatásokat hajlamosak támogatni (29,6%), ezt a gyermekügyek (17,7%), a humanitárius (17%) és az országos szociális (11,8%) célok követik. Meglehetősen hátul áll (8,2%-kal) a kultúra, és még ez az arányszám is több részletből tevődik össze. A jelentős egyéni mecenatúra, vagy adományozás meglehetősen ritka jelenség. Az egyének megcélzásának egyik lehetősége lehet a 'könyvtárkártya' kiadása, ami meghatározott összegért váltható, és több árazott szolgáltatás ingyenes igénybevételére, illetve plusz szolgáltatásokra, soronkívüliségre jogosít. A könyvtár barátainak egyesülete nem annyira a közvetlen, inkább a közvetett támogatásra alkalmas: lobbizhat, segíthet a források felderítésében stb. Az intézményi források között megkülönböztethetők a bank eredetű alapítványok és a vállalkozások, nagyvállalatok alapítványai és támogatásaik. Az olasz bankok alapítványai által támogatott területek között első helyen áll a kultúra és a művészet, majd a jótékonyság és az oktatás-nevelés következik. Viszont a kulturális-művészeti mecenatúrán belül az építészeti és régészeti javak megőrzése (37%), majd a művészeti és irodalmi alkotások (22%) állnak az élen, míg a könyvtárak és levéltárak támogatására mindössze 3,3% jut. Egy felmérés szerint az ötven legnagyobb olasz vállalat döntő többsége szociális jellegű adományozást végzett, leginkább szolidaritási kezdeményezésekre, 80% kulturális eseményeket, rendezvényeket, 56% műalkotás és műemlék-restaurálást támogatott. A vállalkozás eredetű alapítványok által juttatott összegek 48%-a kulturális, 28%-a tudományos kutatási területen hasznosult. Míg a banki alapítványoknak általában meghatározott szempont- és preferencia-rendszerük van, a vállalkozói támogatások esetlegesebbek: sokkal nagyobb szerepe van a kölcsönös előnyökre épülő partnerség kialakításának. - F: Fund raising könyvtári méretekben / ref.: Mohor J. In: Könyvtári Figyelő, 2008/1.
Hírforrás: Manci: linkDigitálisan megosztott társadalomban fogunk élni? -- Egészen más gondolkodásmód FEL

Az IBM egyik kutatója szerint az 1970 előtt született felhasználókat jól meg lehet különböztetni a későbbi generációk tagjaitól. A számítástechnika gyerekkor óta való használata másban is kiütközik. A szakember a gondolatairól a Future Network nevű konferencián beszélt. Elmondta, hogy a technológia megváltozott, természetes megközelítése és használata nagy hatással lehet a vállalatok életére, fejlődésére, valamint a gazdaság folyamataira. 'Az 1970 előtt és az 1980 után született személyek informatikai és számítástechnikai ismereteiben, illetve az eszközhasználatában lévő különbség hatalmas. Az előbbi csoportba tartozók egész életükben digitális emigránsok maradnak. A legtöbb fiatalnak a 20. életévének betöltésekor már több ezer számítógépes játékóra van a háta mögött és olyan képességek, illetve gondolkodásmód birtokában vannak, amellyel az idősebb generációk tagjainak teljesen ismeretlenek' -- jelentette ki Moshe Rappoport, az IBM Research munkatársa. - F: szept. 25.
Hírforrás: Sg.hu, linkKülönösen a fiatalokat sújtja a digitális szakadék FEL

A mai tinédzserek és a huszonévesek számára már teljesen természetes, hogy információkat keresnek a világhálón vagy, hogy elektronikus úton kommunikálnak. Azonban sokan nem ennyire szerencsések. Ennek oka a digitális szakadékokra vezethető vissza. Bármely szolgáltatáshoz ugyanis szükség van internethozzáférésre. Akinek ilyen nincs, az máris a kommunikációs periférián találja magát. 'Ez a probléma különösen a vidéki régiókban, ahol egyébként is rossz az infrastruktúra, sok fiatalt érint. Ők gyakorlatilag el vannak vágva a külvilágtól. A szélessávú internetelérések hiánya minimum 400, de akár 2500 települést is érinthet csak Németországban. Azonban attól tartok, inkább az utóbbi szám áll közelebb a valósághoz.' - F: szept. 24.
Hírforrás: Sg.hu, linkDunaújvárosi Főiskola könyvára -- a város szakkönyvtára? FEL

A Dunaújvárosi Főiskolai Könyvtár és Információs Központ szolgáltatásai mostantól elérhetőek más tanintézmények hallgatói számára -- az intézmény a városban és a környéken élő érdeklődők előtt is nyitva áll. - F: szept. 24.
Hírforrás: Dunaújvárosi Hírlap, linkNeten járunk könyvtárba -- átalakulnak kulturális szokásaink FEL

Múzeumba többet, könyvtárba kevesebbet járunk napjainkban, mint a rendszerváltás idején. A könyvtáraknak nehéz a dolga: az olvasókat és az internetezőket is ki kell szolgálniuk. Régóta köztudott, kevesebben és kevesebbet olvasunk. Ez látszik a Központi Statisztikai Hivatal adatain is, amely szerint 1990-hez képest 2007-ben csupán Budapesten nőtt a könyvtárba beiratkozók száma. A Dél-Alföld régió viszonylag kis veszteséget könyvelhet el a többihez képest: nálunk a rendszerváltás idején 277 ezren váltottak a megyében olvasójegyet, tavaly 225 ezren. Békés megyében 1990-ben 84 ezer tagja volt a könyvtáraknak, 1996-2005-ben 68-70 ezer, 2006-ról 2007-re viszont 63 ezerről 56 ezerre esett vissza az állandó látogatók száma. Rakonczás Szilvia, a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár igazgatóhelyettese elmondta, egyre többen használják az internetes adatbázisukat, sokan a világhálón keresztül hosszabbítják meg a kötetek kölcsönzési idejét vagy foglalnak le egy-egy könyvet. Mások viszont nem csak olvasni, beszélgetni is járnak az intézménybe. - F: szept. 25.
Hírforrás: BEOL, linkCsökkenő hazai k+f aktivitás FEL

Egyre kedvezőtlenebb képet mutat a hazai kutatás-fejlesztési ráfordítások alakulása, az egyetlen pozitívum, hogy az állami helyett már a magánszektorban zajlik a k+f nagyobb része. Egyre dominánsabb a műszaki kutatások szerepe, a bölcsészettudomány viszont visszaszorulóban van. - F: szept. 26.
Hírforrás: Vg.hu, linkHatár Győző nevét vette fel a gyomaendrődi könyvtár FEL

Névadó ünnepséget tartottak pénteken a gyomaendrődi városi könyvtárban. Az intézmény mostantól a világhírű gyomai születésű író, költő, Határ Győző nevét viseli. A rendezvényen dr. Hajnal Lajos, a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár igazgatója méltatta a névadó irodalmi munkásságát. Mint hangsúlyozta, Határ Győző arisztokrata és nemes ember volt a szó igazi értelmében. Szinte minden műfajban alkotott, nem titkolt célja volt, hogy eltüntesse az irodalmi műfajok közötti határokat. - F: szept. 26.
Hírforrás: BEOL, linkFeltérképezi a pr-szakmát az MPRSZ FEL

A pr-szakma jelenlegi helyzetét igyekszik felmérni az az online kutatás, amit a Magyar Public Relations Szövetség (MPRSZ) tegnap kezdett meg az E-benchmark online kutatócég kérdőíveinek segítségével. A felmérés a tervek szerint egy átfogó kutatássorozat első lépése lesz. Az MPRSZ az E-benchmark online piackutató céggel együttműködésben tervezett kutatássorozatában többek között olyan kérdésekre szeretne választ kapni, mint hogy hol tart a public relations szakma Magyarországon, kik dolgoznak a különböző kommunikációs ügynökségeknél, milyen demográfiai és szociográfiai jellemzőik vannak, milyenek a jövedelmi viszonyaik, milyen eszközöket használnak, és a pr mely területein működnek, illetve hogy az egyes ügynökségek milyen büdzsével rendelkeznek, és ezt milyen struktúrában költik el. A felmérésekkel a szövetség két évtizedes hiányt kíván pótolni, és viszonyítási alapot adni a kommunikációs ügynökségeknek ahhoz, hogy milyen fizetéseket adjanak dolgozóiknak, milyen pr-eszközöket használjanak, milyen területen érdemes erősíteniük. - F: szept. 23.
Hírforrás: Kreatív, linkWebkamerával az iskolában -- közvetítés a könyvtári író--olvasó-találkozóról is? FEL

A nagykanizsai Panka harmadik osztályba jár, legnagyobb sajnálatára most nem szó szerint, daganatos betegsége miatt ugyanis csak webkamerán keresztül tud részt venni az órákon. - F: szept. 24.
Hírforrás: Sg.hu, linkAz internet szolgáltatóknak a garantált le- és feltöltési sebességet is hirdetni kell -- mit garantálhat a könyvtár? FEL

A szeptember közepén az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének a fogyasztók védelmével összefüggő követelményeiről megjelent 229/2008-as számú kormányrendelet előírja: az internetszolgáltatóknak nemcsak vállalniuk és mérniük kell a garantált le- és feltöltési sebességet, hanem a vállalt értékeket az adott díjcsomagnál, a sávszélességgel együtt nyilvánosságra kell hozniuk. A 2008. december 11-től hatályos jogszabály alapján a hirdetésekben is kötelező lesz a garantált le- és feltöltési sebesség feltüntetése. - F: szept. 25.
Hírforrás: Prím, linkStresszteleníti az irodai dolgozókat a 3M -- egy perces könyvtári használóképzések is? FEL

Ingyenes online villámkurzusokat kínál irodai dolgozóknak a 3M, aki sikeresen vizsgázik a stresszkezeléstől a rendszerezett munkavégzéséig terjedő témákból, ajándékokra beváltható pontokat kap. Hűségprogramot és irodai dolgozóknak szóló online kurzust indított az íróasztalok környékén leginkább a Post-it cetlikről ismert 3M. Az E-idea nevű oldalon elvégezhető fél-egy órás, stressz- és konfliktuskezeléssel, kommunikációval és rendszerezett munkavégzéssel foglalkozó internetes tanfolyamok sikeres elvégzése után havonta pontok járnak, ahogy a 3M termékek vonalkódjai után is – ezeket a honlapon keresztül lehet ajándékokra váltani. - F: szept. 29.
-- Megfontolandó, hogy a könyvtár, használói igények tükrében egy-egy probléma megoldása témájában, használóképzés keretében egy perces videoklip-sorozattal álljon elő, a sokperces, egész könyvtárat bemutató anyagok helyett. A rövidség és praktikum feltehetően megsokszorozhatja az érdeklődő nézők számát. (MG)
Hírforrás: Kreatív, linkNem lazsálunk FEL

Karikatúra. - F: szept. 30.
Hírforrás: FIKSZ, linkVálság: hogyan lehet előnyt csinálni belőle? FEL

Politikusoknak és üzletemberek is érdemes megfontolniuk az Üzlet és Siker kríziskommunikációs tanácsait. Mindenre készülni kell időben és a válságból akár előnyt is lehet kovácsolni. A válság nemcsak veszély, hanem lehetőség is egyben. Amikor nyakig benne van a cég, nem könnyű meglátni, de ha már túl van rajta, érdemes kikutatni a lehetséges nyereséget. Ha másért nem, hogy legközelebb a problémát meg lehessen előzni. Egy nehéz helyzet arra is alkalom, hogy jó imázst alakítsunk ki magunkról vásárlóink, partnereink, azaz közönségünk körében. Mert végső soron mi lehet a legnagyobb veszteség? Ha elveszítjük jó hírnevünket! A legfontosabb, hogy meggyőzzük kiválóságunkról a közvéleményt -- legyen az bármilyen szűk vagy tág. Azt kell hogy gondolják rólunk: 'Ők azok, akik olyan ügyesen kimásztak a slamasztikából!' Mi lehet jobb alkalom erre, mint egy jó kis válság? - F: szept. 28.
Hírforrás: Fn.hu, linkÖnmegfigyelés a számítógép előtt -- teljesítménymérés, akár könyvtárban is FEL

Sokszor egész nap a gépünk előtt ülünk, mégis fogalmunk sincs mivel töltöttük el az időnket. A hatékony időmenedzsment az egyik legfontosabb készség a számítógép előtt dolgozók számára. Ebben segítenek a tevékenység-monitorozó programok. Ha azt halljuk, hogy egy szoftver naplózza a gépen folytatott tevékenységünket, önkéntelenül valamilyen kémprogramra, vagy a nagytestvérre, de mindenképp valamilyen ellenünk irányuló, a szabadságunkat korlátozó alkalmazásra gondolunk. Pedig sokszor pont az okozza a problémát, hogy túl nagy szabadságot ad nekünk a számítógépen való munka, a párhuzamosan futó projektek között megosztható figyelmünk és a kötetlen munkaidő. Ha egy tevékenységbe, legyen az munka vagy szórakozás elmélyedünk, nagyon könnyen megszűnik a helyes időérzékelésünk, és szinte észrevétlenül elröpülnek az órák, pedig 'csak 5 percre akartuk kedvenc hírpotálunkon megnézni a spanyol bajnokság tegnapi fordulójának eredményeit'. - F: szept. 25.
Hírforrás: Agent portál, linkA pornó helyett most a közösségi oldalak tarolnak FEL

Az internetes keresések elemzésére szakosodott Hitwise igazgatója új könyvében arról ír, hogy a legutóbbi 10 év egyik legnagyobb változása a pornó visszaszorulása - a mai fiatalok inkább a közösségi oldalakat bújják. Felmérése szerint a 18 és 24 évesek között kisebb hangsúlyt kap a pornó, ezt pedig valószínűleg az okozza, hogy a legtöbben annyi időt töltenek el a különböző közösségi portálokon, hogy nem marad energiájuk a másik nagy "slágerre". Legalább ilyen érdekes, hogy a Katrina óta minden eddiginél nagyobb érdeklődést váltanak ki a nagy hurrikánok, míg előtte alig néhányan kerestek rá rendszeresen ezen természeti jelenségre. - F: szept. 18.
Hírforrás: Fn.hu, linkReklámhét -- a FSZEK-ben is FEL

Míg korábban októberben a budapesti és vidéki egyetemeken és főiskolákon zajlottak a Reklámhét programjai, addig idén az egri Reklám- és Marketingkonferencia köré szervezték a rendezvényt, a helyszínek között pedig a Szabó Ervin Könyvtár és a Vidámpark is szerepel, de a Danubius Rádió is szerepet vállalt a reklámok népszerűsítésében. A rádióban a Reklámhét végén olyan zenék futnak majd, amiket reklámokból ismert meg a közönség.
Hírforrás: Kreativ.hu, linkNetnagyikat képeznek Miskolcon FEL

Netnagyikká válhatnak azok a hatvan, hetven éven felüliek, akik ha csak rövid ideig, de ismét beülnek az iskolapadokba, és most az internet használatával ismerkednek meg Borsod-Abaúj-Zemplén megyében; érdeklődőben nincs hiány. A képzést a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Idősügyi Tanács szervezi, amely tananyagot is biztosít a számítógéppel megismerkedni szándékozó, az internetet még nem használó időskorúaknak. - F: szept. 29.
Hírforrás: Prím, linkÖt magyar népmese hangillusztrációkkal -- látóknak és nemlátóknak FEL

A hangkultúra jegyében 1. című CD a kiadó, Reményik László szándéka szerint rövidesen elérkezik a könyvtárakba. A lemez -- Braille-írású -- felolvasott meséiben az éppen aktuális hangeffektusok segítik a befogadót a térérzékelésben és a teljesebb befogadásban. A huszár és a szolgáló mesében patakcsobogás, edénycsörömpölés, pattogó tűz zaja és neszei hallhatók. (MG)
Hírforrás: linkIngyenes klasszikus zenék katalógusa FEL

A Classic Cat az ingyenes klasszikus zenét keresők paradicsoma. Zeneszerzők és műveik, előadók, hangszerek, műfajok szerinti bontásban gyűjti össze azokat az oldalakat, ahonnan letölthetők az egyes művek. Kiválasztunk pl. egy zeneszerzőt, aztán az adott művet, majd a floppy ikonra kattintunk, ami elnavigál minket arra az oldalra, ahonnan szabadon letölthetjük adott előadó előadásában a művet, legtöbbször mp3 formátumban (feltüntetik az időtartamot is), néhol kotta is van. A zeneszerzőkről biográfiát, linkeket, rövid bibliográfiát is olvashatunk. - F: szept. 30.
Hírforrás: Hangtárnok, linkVillámgyors mértékegység-átváltás FEL

Ha bármikor gondja támadna azzal, hogyan váltson át egyik mértékegységből a másikba, csak keresse fel ezt az oldalt. Kellemes ráadásként még spameltávolító szoftvereket kínáló oldalakra is elkalauzol a site: www.onlineconversion.com - F: szept.
Hírforrás: HVG, HálóMikor is van nyitva? -- térképes adatbázis FEL

Egy igazán hasznos, térképpel kiegészített weboldal, amelynek a segítségével megtudhatjuk, mikor vannak nyitva az áruházak, hivatalok, gyógyszertárak, s azt is, hogy mikor kereshetjük fel a különféle szolgáltató cégeket: www.nyitvatartas.hu - F: szept.
-- Egyszer talán könyvtárak is felkerülnek rá. (MG)
Hírforrás: HVG, Háló