Könyvtár Információ Társadalom
Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára - Szemlék, hírek, kommentárok      

KIT hírlevél évfolyamok

2008 

KIT hírlevél: 2008. 09. 24. (34. szám)

E lapszám szerkesztője: Kovács-Ördög Éva

Tartalomjegyzék


A portálon kivülre mutató linkek a szerkesztés pillanatában élnek.
Ha ezt a szolgáltató megváltoztatja, a forrás nem válik elérhető.

Állomány -- helyzetfelmérés egy tényleges stratégiáért, 3. FEL

Folytatva a szemlézést Sonnevend Péter írásából (augusztusi 3K): Ma még minden könyvtár egyik fokmérője, tekintély-forrása az állomány. Hazai könyvtári állományainknak legalább fele tiszta holt anyag. Ez nagy baj. S hiába 'könyveljük' e könyveket, már nem lehet beléjük életet lehelni. (Holt anyagra csak holt lelkeket hívhatunk.) Ennél fontosabb a következő. Ha irányt veszünk a növekvő olvasói igények kielégítése, azaz a digitális könyvtár megalkotása felé, akkor nem egyszerűen nem lesz kizárólagos saját könyvtári állomány. 'A' könyvtári állomány, mint fogalom is átalakul. Új szimbiózisok jönnek létre a kiadói és egyéb szervezetekkel, akik a szellemi termékeket tartalmilag és formailag gondozzák (szerzői jogokat birtokolják). A Holland Királyi Könyvtár már megállapodott az Elsevierrel, a világ ma legfontosabb tudományos kiadójával, hogy annak folyóiratait és egyéb kiadványait digitális formában hosszú távon megőrzi. ... Summa: aki könyvtárosként életképes könyvtárat kíván fejleszteni, digitális állományokat hozzon létre. Feltétlenül másokkal együtt. A digitális anyag megőrzéséről gondoskodjék a nemzeti könyvtár, a közreadókkal együttműködésben. - F: A könyvtár új élete. További vonatkozó cikk: Állománynagyság mint fügefalevél,
Hírforrás: Sonnevend Péter, Könyv Könyvtár Könyvtáros, linkLezárt projektek között: WebKat.hu, Biblioteca Hungarica Internetiana FEL

'A WebKat.hu a magyar kulturális örökség körébe tartozó internetes források katalógusa. Az 1998 és 2006 között archivátorok által gyűjtött internetes forráshelyek találhatók meg az adatbázisban. 2006-ban a releváns adatok átkerültek az NDA adatbázisába, a gyűjtés és karbantartás leállt. Amennyiben tartalomfejlesztéséhez szüksége van a WebKat adatbázisának valamely részére, úgy kérem, egy levélben írja meg a kért adatokat és a tervezett felhasználás módját munkatársunknak, és kérését elbíráljuk.' 'A Neumann János Digitális Könyvtárnak egykor kiemelt projektje volt a Bibliotheca Hungarica Internetiana (BHI) című magyar szövegtár. A digitalizált kötetek gyűjteménye felöleli a klasszikus magyar irodalom számos jelentős alakjának műveit (kritikai és ún. népszerű kiadások), valamint a különböző műveltségterületekhez tartozó alapvető szakirodalmi munkákat. Az 1998-tól 2006-ig elkészült mintegy 400 kötetet 2007-ben átadtuk az Országos Széchenyi Könyvtárnak, ahol a Magyar Elektronikus Könyvtár állományába integrálták a műveket.'
Hírforrás: Neumann-ház, szept., linkKölcsönzési jogdíjat fognak fizetni a könyvtárak -- se nem jut, se nem marad FEL

Még az ősszel az Országgyűlés elé kerülhet az a törvénytervezet, amely bevezeti Magyarországon a könyvtári kölcsönzések után járó szerzői jogdíjakat. A szerzők, fordítók, szerkesztők által régóta várt jó hír azonban rosszal társul: információink szerint a költségvetés egyelőre nem folyósítja azt az összeget, amelyből a jogdíjakat fizetni kellene. A tervek szerint angol mintára, a kölcsönzések száma alapján állapítják meg a díjakat. A kölcsönzések számát pedig kiválasztott mintakönyvtárak forgalma szerint veszik figyelembe. A törvényben lesz egy legalacsonyabb és egy legmagasabb összeg, amelynél kevesebbet, illetve többet nem kaphat szerző, fordító vagy szerkesztő. (A ki nem fizetett többletet kulturális célra, például írói ösztöndíjakra fordítanák.) Mindezt, továbbá az egyesület fönntartására fordítandó tíz százalékot a szervezet belső szabályzata írja majd elő, amelyet a törvény alapján a miniszter hagy jóvá. Az előzetes megállapodások szerint évi 200 millió forinttal indulna -- indult volna -- a MISZJE működése.
Hírforrás: NOL, szept. 23., linkFusson, akinek nincs zongora... -- Hangszerrel növelhető a látogatók száma? FEL

Van olyan francia zenei könyvtár, amely két digitális zongorát is kínál használóinak. Ilyen pl. a BPI (a Pompidou Központ Könyvtárában). Tapasztalatuk szerint sokan keresik, s erről be is számoltak a minap a Bulletin Bpi-ben (n26 sept-oct 2008) a 'Ils jouent du piano e la bibliotheque' (Zongoráznak a könyvtárban) címmel. A cikkben néhány látogatót is megkérdeznek. Egy japán fiatal nyelvet tanul Párizsban, és főleg énekel, hetente kétszer használja a zongorát. A könyvtárba főleg a nyelvtanulás végett jött be, és a zenei részen véletlenül fedezte fel a hangszert. Az ötletet nagyon jónak találja. Mint mondja: Japánban még nincs zongora a könyvtárban. Egy argentin fiatalember, akinek zongoratudása még kezdő szintű, két hónapja jár be, mivel otthon nincs zongorája. Különben hangmérnöknek készül és négy hónapja van Párizsban. A zongora mellett a nyelvkönyvek és a tanulmányaihoz kapcsolódó könyvek is a könyvtárhoz fűzik. Egy német fiatalember, hivatásos zenész, szintén véletlenül fedezte fel a zongorát. Zenét hallgatni jött be a könyvtárba. Zongorát oktat Párizsban és nincs saját hangszere. Hetente 3-5 alkalommal jön. A zongorát kitűnő minőségűnek tartja. A játszáson túl zenét is hallgat, zenei anyagokat olvas, vagy internetezik a könyvtárban. Más zenei könyvtárat is látogat, ahol ugyan nincs zongora ám a légkör jobb az elmélyülésre. Egy orosz egyetemista lány örömmel fedezte fel a zongorát, mivel gyerekkorában tanult már zongorázni, így itt saját örömére játszik, szinte minden este. Emellett pszichológiai tanulmányaihoz is helyben talál szakirodalmat.
Hírforrás: Grebot ÁgnesKönyvtár- és internet-használat -– kiegészítik egymást FEL

Négyezer 5-12. osztályos USA-beli fiatal körében felmérést végeztek annak kiderítésére, hogy internethasználatuk mennyire befolyásolja a közkönyvtárak használatát. Az a tény, hogy van-e otthon internet-hozzáférésük, nem volt hatással arra, hogy mennek-e a könyvtárba, ugyanakkor az otthoni hozzáférés a könyvtári látogatások gyakoriságát befolyásolta. Akinek nincs otthoni hozzáférése, az gyakrabban keresi fel a könyvtárat, akinek van, ritkábban. Az internethasználat egyértelműen csökkentette a közkönyvtár mint személyes információforrás iránti igényt, viszont nem volt hatással az iskolai feladatok miatti vagy szórakozási célú felkeresésére. A fiatalok körében az internet- és a könyvtár használata egymást kölcsönösen kiegészítő tevékenységnek számít.
Hírforrás: Fiatalok internetezési szokásainak hatása közkönyvtár-használati szokásaikra (autoref.) In: Könyvtári Figyelő, 2008/2., Manci: linkLesajnált könyvtár szak FEL

Miért gondolják azt a más szakos hallgatók, hogy a könyvtár szak az valami töltelék dolog? Miért intézik el egy legyintéssel, és egy elszólással: "áhh, könyvtáros"'? Hol rontottuk el? Min kellene változtatnunk? Miért nem becsülik a szakot? Szerintem a könyvtár szakosok -- legalábbis a saját évfolyamom, tehát a csoporttársaim -- kifelé nem azt kommunikálják, hogy ez egy semmitmondó szak. Nem beszélnek róla lesajnálva, nem szidják. Szerintem teljesen normálisan állnak a dologhoz. Miért alakult ki az emberekben a negatív kép a könyvtár szak iránt? Várom az ötleteiteket. - F: szept. 22.
Hírforrás: Henrietta.klog, link (kommentárokkal)Melegek a könyvtárakban -- AIDS-es lesz-e a könyvtáros a leszbikus könyvektől? FEL

2007 tavaszán egy hetes tanulmányúton jártam Londonban a Brit Könyvtáros Egyesület Londoni Szekciójának pályázatán. Elsősorban kórházi könyvtárakat, mentálhigiénés intézetek gyűjteményét, a London School of Economics 6 szintes könyvtárát és a British Libraryt (British Museumban és az új épületben), valamint egy nyilvános közművelődési könyvtárat látogattam végig. A londoni könyvtáros egyesület székházában a brit könyvtár--etikai kódex átdolgozásának koordinátorával és ennek kapcsán a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű (LGBT) kisebbségek könyvtári befogadásáért tevékenykedő menedzserrel beszélgethettem. Bár a magyar könyvtárosság kódexe sokban hasonlít az angolokéhoz, a befogadó környezet oly mértékben tér el egymástól, hogy érdemi eszmecserére nem kerülhetett sor. A melegek változó befogadási szinttel és toleranciával találkozhatnak a londoni könyvtárakban. A könyvtárosok idegenkedésének, elutasításának csökkentésére egy napos, un. 'Sensitivity Training'-eket tartanak könyvtárosoknak, melyen tudatosítják a meleg kisebbség tagjaival kapcsolatos esetleges ellenérzéseiket. Volt például, aki azért nem mert hozzányúlni az LGBT témájú könyves dobozhoz, mert úgy vélte, attól AIDS-es lesz.
Hírforrás: Somorjai Noémi, link Londoni úti beszámoló (PPT)A Pálos Könyvtár titkai FEL

A budapesti Központi Papnevelő Intézet második emeleti Pálos Könyvtára kutatók számára fenntartott, zárt gyűjtemény, a teológiai hallgatóknak a harmadik emeleten modern, folyamatosan fejlesztett könyvtáruk van. Zártsága miatt is izgalmas, hogy a Szakrális művészetek hete apropóján a rendezvény idejére megnyitották a látogatók előtt a főváros egyetlen kolostori könyvtártermét, a szeminárium folyosóján berendezett, szakrális témájú képgyűjteményekből összeállított kapcsolódó kiállítással együtt. - F: szept. 18.
Hírforrás: Magyar Hírlap, linkJubileumi könyvárverés a Somogyi-könyvtárban FEL

Minden eddiginél több szegedi vonatkozású anyag gyűlt össze a november 8-án rendezendő tizedik szegedi könyvaukcióra. -- Az emberek egyre inkább bíznak bennünk, hogy jó áron tudjuk értékesíteni az árverésre beadott könyveiket -- mondta Jakó Csaba, a Dekameron antikvárium vezetője. A Somogyi-könyvtárban november 8-án rendezett tizedik szegedi könyvaukcióra ezért a korábbiaknál érdekesebb anyagot sikerült összeállítani. Az egyik legnagyobb durranás azok a saját kézzel írt Pilinszky János-versek lesznek, melyek nyomtatásban eredetileg a Tiszatáj 1974. szeptemberi számában jelentek meg Levél és Pedig címmel. Összehasonlításképpen: egy Weöres Sándor-kézirat tavalyelőtt 20 ezer forintról indult, és 150 ezerért kelt el. Az árverésre bocsátott könyvekről készülő katalógust október közepétől kereshetik a Dekameron és a Könyvmoly antikváriumban, valamint már olvasható a www.antikhaz.hu weboldalon. -- A lista még bővülhet, hiszen szeptember végéig a fent említett üzletekbe még lehet beadni könyvritkaságokat -- mondta Jakó Csaba. - F: szept. 19.,
Hírforrás: Délmagyarország, link n/2071034/Könyvtárostanárok őszi szakmai napja FEL

A Könyvtárostanárok Egyesülete az idén októberben is szervez tagjainak, valamint az érdeklődőknek szakmai napot. Téma: Integrált könyvtári szoftverek, interaktív táblák -- Információtechnológia, informatikai eszközök a könyvtárostanári munkában. - F: szept.
Hírforrás: KönyvtárosTanár, linkIskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapja FEL

Szlogenje: Művelődj és tanulj iskolád könyvtárában! A cél, hogy a világ különböző iskoláiban a diákok, a tanárok, a szülők, az iskolafenntartók, az önkormányzati képviselők, a sajtó stb. számára szervezett programokkal irányítsuk rá a figyelmet az iskolai könyvtárakra, melyek fontos szerepet töltenek be az információszerzés és feldolgozás módszereinek megtanításában, hogy azután az egész életen át történő tanulás, a szüntelen megújulás nélkülözhetetlen eszközeivé váljanak. Ezt a törekvést az Európai Unió is preferálja. A világ országaiból sokan kapcsolódtak már be (pl. Pakisztán, Kanada, India, Ausztrália, Belgium, Kína, Brazília), de Európa keleti feléből iskolánk volt az első résztvevő. Azóta szerencsére bővült a csatlakozók köre kelet- és közép-európai országokkal, külön örömünkre határon túli magyar iskolákkal is (Sepsiszentgyörgy, Csíkszereda és környéke, Kassa), s remélhetőleg ez a folyamat tovább folytatódik. - F: szept. 23.
Hírforrás: Mikes Kelemen Főgimnázium Könyvtára, link'Nekünk bejössz, ha a könyvtárba bejössz!' -- Országos Tini Könyvtári Napok FEL

2008 októberében Országos Tini Könyvtári Napokra kerül sor az Informatikai és Könyvtári Szövetség szervezésében, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. Október 7-12. között elsősorban a 12-18 évesek figyelmét szeretnék ráirányítani arra, hogy a könyvtárak milyen lehetőségeket kínálnak az olvasásra, tanulásra, tájékozódásra, közös együttlétre.
Hírforrás: Országos Tini Könyvtári Napok, link , linkKonferencia Aradon a könyvtárak jövőjéről FEL

Nemzetközi könyvtáros-konferencia kezdődött ma Aradon, a megyei könyvtár szervezésében. A részvevők azokat a kihívásokat vitatják meg, amelyekkel a tékák újabban szembesülnek, az egyre nehezebbé váló fenntartásra és a könyvolvasásra való szoktatásra keresnek megoldásokat. - F: szept. 23.
Hírforrás: Erdély ma, linkIsmeretlen Mozart-partitúrát találtak FEL

Ismeretlen Mozart-kéziratot találtak a nyugat-franciaországi Nantes-ban. A füzet nagyságú lapra az év elején bukkantak rá a város könyvtárának gyűjteményében. A kotta létezéséről már régóta tudtak, de csak 2007-ben hitelesítette a salzburgi Mozarteum szakértője -- közölték a könyvtár illetékesei, megerősítve a Presse-Océan című napilap értesülését. A kéziratlap Pierre-Antoine Labouchére XIX. századi nantes-i festő és műgyűjtő hagyatékának része. A művész halála után a városra hagyta kincseit. Labouchére különösen hírességek aláírását gyűjtötte. A kottalapon kívül gyűjteményében őrizte Mozart apjához írt több levelét is. A kottán -- amely egy D-dúr Credónak mintegy 15 ütemét, valamint egy szinte olvashatatlan második részt tartalmaz -- egy német intézet kutatói fedezték fel a W. A. Mozart aláírást. 'A kutatók tudták, hogy vannak könyvtárunkban Mozarttal kapcsolatos dokumentumok, de nem vártak ilyen felfedezést' -- nyilatkozta a lapnak Yannick Guin nantes-i városi kulturális tanácsos. - szept. 18.
Hírforrás: HVG, linkIsmét könyvünnep a folyók városában -- központi támogatás nélkül, függetlenül megy FEL

Az október 3-án kezdődő Győri Könyvszalonon 38 kiadó és 78 program várja az érdeklődőket. Az idei díszvendég Kányádi Sándor kolozsvári költő, aki a rendezvény alkotói díját kapja. Tegnap sajtótájékoztatón ismertették programot, amelyet a szervezők az irodalom és a zene jegyében állítottak össze. A megyeszékhely és a Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár közös, háromnapos -- tavaly még félig sátoros -- rendezvényének idén már teljességgel a Győri Nemzeti Színház ad otthont. A 14 milliós költségvetésű könyvünnepet az önkormányzat 9 millió forinttal támogatja, az összeg többi része a kiadóktól, valamint a szponzoroktól érkezik a büdzsébe. - F: szept. 23.
Hírforrás: Kisalföld, linkMagyar helyesírás szabálytalanul FEL

Az Akadémiai Kiadó hozzájárulása nélkül tette közzé egy harmadik fél a helyesírási példatár és szabálygyűjtemény teljes tartalmát az internetes oldalán, szolgáltatása nem jogszerű -- tájékoztatta közleményben a kiadó az MTI-t. - F: szept. 19.
Hírforrás: Prim Online, linkSzabályozzák a hírközlés minőségét FEL

A szolgáltató minden, az adott helyzetben általában elvárható intézkedést köteles megtenni a szolgáltatás minőségi követelményeinek betartásáért -- egyebek mellett ezt tartalmazza 'az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének a fogyasztók védelmével összefüggő követelményekről' címet viselő kormányrendelet, amely a Magyar Közlönyben jelent meg. A szolgáltatók kötelesek az ügyfeleikkel közölni -- az ügyfélszolgálati helyiségeikben kifüggeszteni, honlapjaikon megjelentetni -- azokat a számszerű adatokat, amelyek a szolgáltatás minőségét jellemzik. Emellett a tény-adatokat a Nemzeti Hírközlési Hatóságnak is jelenteniük kell, a hatóság pedig ellenőrizheti is a szolgáltatások minőségét. - F: szept. 16.
Hírforrás: FN.hu, linkKirúgás járt a sok szponzor miatt -- a szponzoráció tudatosabbá teszi a múzeumokat FEL

Népművelők és muzeológusok helyett az utóbbi időben már kommunikációs szakemberek végzik a múzeumok marketingtevékenységét. Még mindig van azonban olyan intézmény, ahol a sok támogató beszervezése kirúgást von maga után. Az Új Művészet című folyóirat februári számában körkérdést intézett a szakmabeliekhez 2007 legfontosabb eseményeiről és legnagyobb csalódásairól. Bordács Andrea esztéta és kurátor, a lap olvasószerkesztője az előző év legcsúfosabb jelenségének azt tartotta, hogy szerinte már nem számít a szakmai munka, csak a hatalmas nézőszámokat produkáló 'cirkusz'. A debreceni Modem kortárs művészeti központ Leonardo-kiállításáról azt írta, hogy hiányzott belőle a szakmai tartalom és minőség, és kifogásolta, hogy ennek ellenére óriási hírverést kapott. Ugyanakkor Készman József művészettörténész, majd Mélyi József műkritikus is Bukta Imre kortárs képzőművész retrospektívjét jelölte meg az év egyik legfontosabb kiállításának, amelyet szintén a Modemben rendeztek. - F: szept. 17.
Hírforrás: Kreatív, linkInternet Hungary -- nemcsak a szakmának FEL

A hagyományosan október közepén -- ezúttal október 14-15-én -- Tihanyban megrendezésre kerülő Internet Hungary konferencia idei mottója: '2010-re megkerülhetetlen'! A mottó mindkét szava hangsúlyos: '2010', mert ez a konferencia más rendezvényekkel ellentétben nem azzal foglalkozik, hogy mi lesz 10-20 vagy száz év múlva, hanem azzal, hogy mi lesz itt maholnap, alig egy-két éven belül. 'Megkerülhetetlen', mert az internet már ma is az, de holnap ez még inkább így lesz. - F: szept. 16.
Hírforrás: Prím, linkDigitális játékarchívum FEL

A digitális másolásvédelmek és a szerzői jogi problémák gátolják, hogy a számítógépes és videojátékokat a világ művészeti formaként is elismerje. Szakemberek ugyanakkor szeretnék megőrizni a mai programokat. Az Electronic Arts által nemrég bejelentett Spore nevű játéka óriási vitát váltott ki, miután kiderült, hogy másolásvédelme miatt az azt legálisan megvásárlók kellemetlen helyzetbe kerülhetnek a harmadik telepítés után. Mindez csak egy újabb fejezete a játékfejlesztők és a szórakoztatóipar, illetve a kalózok közötti háborúnak. A legnagyobb problémát az jelenti, hogy ezek a csatározások akadályozzák a kutatókat és az archívumokat abban, hogy napjaink számítógépes játékait összegyűjthessék és az utókor számára eltárolhassák. 'Az aktuális játékoknak is van kulturális hatásuk, azonban egyre több tudós keres fel bennünket azért, hogy tanulmányozhassák a régi programokat. Gyűjteményünk minden darabja legális forrásból származik. Ennek biztosítása meglehetősen komoly feladata, ugyanis a piac állandóan változik és néha nehéz nyomon követni, hogy éppen melyik cég birtokolja egy szoftver tulajdonjogait. A számítógépes játékokra 70 éves szerzői jogvédelem vonatkozik és sajnos nincs olyan központi hely, ahol megkérdezhetnénk, hogy kinél vannak a tulajdon- vagy hasznosítási jogok. A fúziók és átszervezések után gyakran ezt maguk a vállalatok sem tudják.'- F: szept. 18.
Hírforrás: Sg.hu, linkHamburgerfejűek és a könyvtár (éjszaka) FEL

Ezek folyton tanulnak! De komolyan, mi van itt? A könyvtárban hagytam a hálózati átalakítómat. Éjfélkor fejeztük be sikeresen az esettanulmányt Mikivel, így gyorsan még elmentem érte, tudván hogy a könyvtár 0-24 ig van nyitva. -- 0:30 perc A KÖNYVTÁR TELE VAN!!!! Komolyan mondom, minden tanuló szoba foglalt és dolgoznak az esettanulmányokon. Ezt meg kellett osztanom, már az éjjel-nappali könyvtár gondolatától megdöbbentem, de attól, hogy tele van, attól kész vagyok! Döbbenetesen komolyan veszik az iskolát, bár itt van értelme tanulni tény... Na jó folytatom a tanulást, tanulást, tanulást! - F: szept. 17.,
Hírforrás: Victorinla, link2 éven belül neten lesz egész Finnország FEL

A finn kormány sajtóközleményben jelentette be, hogy 2010-re minden állampolgáruk számára lehetővé teszik az internethez való hozzáférést. A még lefedetlen régiókban a hálózat kiépítése olyan 200 millió eurót fog felemészteni, az összeg egyharmadát az államkasszából finanszírozzák, a maradékot az internet-szolgáltatóknak kell állniuk, ám Harri Pursiainen, a kommunikációs minisztérium szóvivője reméli, hogy sikerül majd hozzájutniuk némi EU-s támogatáshoz is. Első lépésben azt szeretnék megvalósítani a kezdeményezők, hogy 2010-re az ország teljes lakossága legalább 1 MBit/s-os sebességgel csatlakozzon a világhálóra. Ha figyelembe vesszük a jelenlegi penetrációt a skandináv országban, akkor reálisnak tűnik a tervezet, 2016-ra azonban ennél is nagyobb cél elérését tűzte ki a kormány: terveik szerint nyolc év múlva a népesség 99%-a már 100 MBit-es kapcsolattal fog rendelkezni. - F: szept. 21.
Hírforrás: Prim Online, linkA gyenge olvasás még nem diszlexia FEL

A tanított gyerekek 35 százalékát véli gyengén olvasónak, 18 százalékát pedig diszlexiásnak az a kétezer magyar pedagógus, gyógypedagógus, akik a ProRead elnevezésű kutatási programon belül válaszoltak egy nemzetközi felmérés kérdéseire -- emelte ki Csépe Valéria akadémikus, kutatásvezető pszichológus a meglepő eredményt az MTI kérdésére válaszolva. 'A valódi diszlexia 75 százalékánál a nyelvi rendszer fejlődésében vannak zavarok, ezért biztonsággal nem lehet ráépíteni olyan összetett jelrendszereket, mint az írás és olvasás' -- magyarázza a kutatásvezető. A valódi diszlexia a gyengén olvasók csoportján belül is speciális csoport, a gyerekek 2-5 százaléka mindenütt a világon. Megkülönböztetése fontos, mert más-más kezelést, fejlesztést igényelnek a különböző gyökerű olvasási zavarok. - F: szept. 20.
Hírforrás: Kárpátalja: Kultúra, linkEsztergom reneszánsz kincseinek kiállítása FEL

Erdő Péter bíboros szeptember 18-án délután ünnepélyes keretek között megnyitotta az esztergomi bazilika Bakócz–kápolnájában -- hazánk legépebben megmaradt reneszánszkori épületében -- az egyházi gyűjtemények reneszánsz kincseit bemutató kiállítást. Értékes könyvek, okiratok, építészeti és képzőművészeti alkotások születtek ebben az időszakban. Bár a tárgyi tanúk többsége később elpusztult, a fennmaradt emlékek ékesen bizonyítják a XV. század második felének és a XVI. század első évtizedének gazdagságát. A helyben keletkezett, illetve külföldről származó könyvtári és levéltári darabok, táblaképek nyújtanak képet a török hódoltságot megelőző késő középkori, kori újkori Esztergom és Magyarország magas szintű kultúrájáról. A kor teljességének bemutatásához járulnak hozzá a XIX. századi, prímási műgyűjtő tevékenység során odakerült eredeti itáliai festmények. - F: szept. 19.
Hírforrás: Magyar Kurír, linkJaguár, Lamborghini, Ford az óbudai Platán Könyvtárban FEL

A 70-es és a 90-es évek között gyártott Matchboxokat mutatja be az óbudai Platán Könyvtár retrókiállítása, de hiába a mágikus hívószó ('Made in Macau'), 150 autó sajnos kevés az igazi gyűjtőknek. Ami viszont jó, most kivételesen nem az volt a tiltás szövege, hogy ne nyeljük le, hanem az, hogy ne vegyük ki a vitrinből. - F: szept. 21.
Hírforrás: Index, linkAddig jó, amíg közalkalmazottak vagyunk FEL

Érvénytelenítette a Hospinvestnek az egri Markhot Ferenc Kórház üzemeltetésére vonatkozó pályázatát a bíróság. Előzőleg a dolgozók nagy többsége elutasította a privatizációt. Tény, a tőkebevonás, a privatizáció (piacosítás) másutt is jelentős ellenállásába ütközik az alkalmazottak részéről. Van a munkavállalókban egyfajta zsigeri berzenkedés, averzió a leendő tulajdonossal szemben. Vajon hol lelhető föl a befektetőktől való szakmai ódzkodás eredője? A privatizáció tanulsága a közdolgozók számára: a magántulajdonos ugyanannyi (vagy nem sokkal több) pénzért sokkal több (és jobb minőségű) munkavégzést vár el. Nem mellesleg pedig rendkívül keményen számon kéri annak hiányát. - F: szept. 22.
Hírforrás: HVG, linkIrodapszichológia: ingyenes online konfliktuskezelési képzés FEL

Irodai alkalmazottak részére ingyenes, online kommunikációs és konfliktuskezelési tréning indul Magyarországon. A szeptember elejétől igénybe vehető képzést egy elismert tréningcég szakemberei dolgozták ki az amerikai 3M hazai leányvállalatának megbízásából. A magyar irodai munkakörökben dolgozók jelentős része nem jut hozzá a piacon elérhető, professzionális tréningekhez, miközben hazánkban a stressz szintje a nemzetközi átlaghoz képest igen magas. - F: szept. 17.
Hírforrás: Prím, linkDugófigyelés élőben a fővárosból -- videóval! -- Közlekedési blogger FEL

Minden délelőtt és délután kétszer három órán át közlekedési információkat ad az egyik fővárosi kereskedelmi rádiónak. Élőben, a városból. Megszólalásai és később a blogja is annyira népszerűek, hogy [Matyi] lassanként intézményesült. 'Tudtam, hogy a közlekedés mindenkit érdekel, de azt nem hittem volna, hogy ennyire felfut a blog. Másfél év múltán megkeresett a Blogter, hogy volna-e kedvem átmenni hozzájuk. Úgy tűnt, nekik fontosabb a blogom, kialakították a felületét, fejlesztették, promózták. Mostanra masszív látogatottsága van, s valóban működőképes. Olykor elfog az érzés, hogy néha más médiumok is tőlem szedik az információkat.' - F: szept. 19.
Hírforrás: HVG, linkMegkezdte adását az Európai Parlament webtévéje FEL

Hivatalosan is zöld utat adott az EuroparlTV-nek Hans-Gert Pöttering, az Európai Parlament (EP) elnöke. A televízió lehetővé teszi, hogy bárki, aki internethozzáféréssel rendelkezik, az EP munkájával kapcsolatos legváltozatosabb műsorokat nézhesse meg. Az EuroparlTV célja, hogy az állampolgárok korszerű és kreatív módon bepillantást nyerjenek az Európai Parlament munkájába. 'A jövő évi EP-választások előtt az EuroparlTV egy nagyszerű internetes eszköz az emberek, különös tekintettel a fiatalok számára, hogy minél több információt tudhassanak meg az EP-ben zajló folyamatokról, döntésekről, képviselői tevékenységről, mindazokról a történésekről, amelyek meghatározzák a közel 500 millió európai uniós állampolgár mindennapi életét' -- nyilatkozta Hans-Gert Pöttering. Az EuroparlTV négy különböző adóból áll, amelyek mindegyike egymástól eltérő célcsoportokat szólít meg. A webtévén az EP-ről szóló háttéranyagokat is találnak a nézők, így például elérhetők lesznek információk a képviselőkről, az európai pártokról, a szakbizottságokról, valamint a parlament működéséről, történetéről. - F: szept. 19.
Hírforrás: Sg.hu, linkVirtuális Széchenyi fürdő és Bazilika a Google-ön FEL

A hét elejétől háromdimenziósan jelenik meg 26 ikonikus épület a légifelvételekből felépített Google Earthben, amelyben amúgy madártávlatból, két dimenzióban látszanak a városok. Valósághű, körbejárható épületeket számos város emelt már a virtuális térben. 'Napi tízmilliónál több felhasználó indítja el a Google Earth-t. Joggal várható, hogy ez növeli a Budapest iránti érdeklődést, nemcsak a turizmusban, hanem minden egyéb területen: befektetői oldalon, irodalomban' -– reménykedett Demszky Gábor főpolgármester a fejlesztést beharangozó csütörtöki sajtótájékoztatón. 'Örülök, hogy az a nagyon kevés pénz, ami ebbe az irányba megy, jól hasznosul és sokszorosan meg fog térülni' -- tette hozzá. - F: szept. 19.
Hírforrás: Kreatív, link