Könyvtár Információ Társadalom
Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára - Szemlék, hírek, kommentárok      

KIT hírlevél évfolyamok

2008 

KIT hírlevél: 2008. 09. 10. (32. szám)

E lapszám szerkesztője: Mikulás Gábor  

Tartalomjegyzék


A portálon kivülre mutató linkek a szerkesztés pillanatában élnek.
Ha ezt a szolgáltató megváltoztatja, a forrás nem válik elérhető.

10 éves a Google -- 34,6 milliárdért zsebre és hatékonnyá tehetné a hazai könyvtárakat(?) FEL

10 éves a Google. Megjelenése óta egyre inkább rá kattanunk, ha információ kell. Rendre veszi át a hagyományosan könyvtári feladatokat, gyűjtés, feltárás, szolgáltatás, tájékoztatás, emellett mindegyikhez új távlatokat nyit. Lassan szinte minden információs feladatot megold. Hatékonyan és nyereségesen. Az információ, tudás -- hatalom. A Google-nek most már tényleg elhihetjük.
Maradt-e életképes (üzleti) modell a könyvtárak számára? Lehet, hogy megéri felvásárolnia és hatékonnyá tennie a könyvtári rendszer egészét -- csak évi 34,6 milliárd, ingatlanok nélkül.
Hírforrás: Mikulás GáborÉszrevételek a használókról -- helyzetfelmérés egy tényleges stratégiáért FEL

Többen érdeklődve olvasták Sonnevend Péter írását az augusztusi 3K-ban. Érdemes idézni is belőle:
Olvasó, használó, patrónus: helye és társadalma válogatja, melyik kifejezés dívik. Ha a számunkra mérvadó nyugati és északi (angolszász, holland, skandináv) országokat vizsgáljuk, akkor a következő megállapítások tehetők:
- aki olvas, internetezik is, sőt, az internetezők száma és aránya egyre jobban elhagyja a könyvtárba járókét (pedig ott a lakossági könyvtári tagsági arány akár 50-60% is lehet),
- a közkönyvtár az utóbbi 5-10 évben egyre kevesebb olvasnivalót kölcsönöz (konkrétan: egyre kevesebb könyvet), miközben a 'nem-hagyományos' dokumentumok forgalma és kölcsönzési részaránya rohamosan emelkedik (az állománynak átlag 10-15%-át kitevő, mondjuk így, AV dokumentumok, ideértve dvd-t és hasonlókat, akár a kölcsönzés harmadát is elérik),
- az információkeresésben döntő, már szinte kizárólagos az internetes böngészők és a hálózati források (különféle wikik stb.) szerepe, -- míg a könyvtári tájékoztatás rohamosan veszít jelentőségéből,
- a felsőoktatás és kutatás terén -- de fokozódóan az üzleti életben, szórakoztató iparban stb. -- egyre inkább csak az létezik, ami digitálisan hozzáférhető, még hozzá azonnal, könnyedén, sőt lazán. Nem beszélve a társas életről (iwiw, Facebook -- ld. ÉS http://www.es.hu/pd/display.asp?channel=PUBLICISZTIKA0814&article=
2008-0406-2012-01VBDD ),
- mind több (külföldi) szakcikk állítja, hogy egyetemi könyvtárba oktató már nem teszi be a lábát, mert mindent saját gépéről akar és tud elérni. A neves amerikai egyetem, a UIUC informatikai vezetőjének friss cikkében -- http://libraryconnect.elsevier.com/whitepapers/lcwp0101.pdf ) -- közölt adat szerint korábban, a papírkorszakban az 'átlag' kutató heti hét órát töltött a szükséges információ keresésével, ma elektronikus környezetben csak kettőt, s ennek köszönhetően a szükséges források elmélyült feldolgozására több ideje marad,
- talán a legfontosabb: egyre gyorsuló módon növekszik az információáradat, a háló tartalma a Kongresszusi Könyvtár állományának sokezerszerese, s az információs csatornák versengenek a 'lelkekért'. - F: A könyvtár új élete.
Hírforrás: Sonnevend Péter, Könyv Könyvtár Könyvtáros 2008/8.Bakelit-digitalizálás -- összefogva, szanaszét, vagy kell-e egyáltalán? FEL

Olvasom a balatonfürediek fejlesztési projektjéről: 'A megyei könyvtár vezetésével és hét másik könyvtárral együtt veszünk részt egy infrastruktúra-fejlesztési pályázaton -- tájékoztatott az igazgatónő --, ... valamint digitalizáljuk bakelit hanglemezeinket' - F: szept. 2.
-- Kitapintható a nosztalgia a nagy fekete hanglemezek iránt, és sokan esküsznek a CD-knél jobb hangminőségére (pl.: http://www.delmagyar.hu/hodmezovasarhely_hirek/legendas_hodmezovasarhelyi _hanglemezgyujtok/2069221/ ). Eközben a fiatalok döntő hányada már CD-t sem vásárol: internetes fájlcserélőkről számítógépére, illetve MP3-lejátszójára, telefonjára tölti le a hallgatnivalót. A fürediek konkrét projektjét nem ismerve, attól inkább elrugaszkodva gondolkodom: megéri-e ma digitalizálni jelentős részben elavult bakelitlemezeket helyben, melyek feltehetően igen nagy átfedéssel megvannak más könyvtárakban is, illetve -- bár kétes legalitással -- de jellemzően letölthetők fájlcserélő programokkal. Országos szintű könyvtári koordinálásban is lehetne gondolkodni, de a korábbi tapasztalatok inkább riasztóak. Lehet, hogy a hálózat korában már bölcsebb futni hagyni a könyvtárban a zeneszolgáltatás vonatát; látván: a civil (és üzleti) szerveződéseket reménytelen már beérni. Vagy mintha a 'minden könyvtár katalogizál' költségpazarló megoldását ültetnénk át hasonló hatékonysággal a digitális világba, jobb sorsra érdemes pénzekből? Mindenesetre: az első LP digitalizálása előtt gondoljuk át: várható-e használata a digitalizált anyagnak, illetve nézzük meg a világhálót: nincs-e már meg ott az 115 helyen? (MG)
-- A világ legnagyobb bakelit-gyűjteményéről (Paszternák Ádám ajánlása):
http://www.programavostok.com/blog/the-largest-record-collection
Hírforrás: Napló, link linkAz internetre költöznek a web előtti papírújságok -- ezekért sem kell majd könyvtárba menni... FEL

A Google új kezdeményezésének célja, hogy a világháló megjelenése előtt kiadott újságok rákereshető formában elérhetők legyenek online is. Hatalmas mennyiségű adatról van itt szó, hiszen a Google már első körben több mint 100 neves újságot kért fel az együttműködésre és adatszolgáltatásra, és a várható siker esetén ez a szám több ezerre nőhet. A filmekből oly jól ismert jelenet, amikor a kémek közkönyvtárakban nézik vissza letűnt évek újságjainak lefényképezett gyűjteményét, most megelevenedhet, azzal a különbséggel, hogy bárki kereshet a számtalan napilap és egyéb kiadvány között, és a keresési feltételek is jóval kedvezőbbek, mint fényképes verzióknál. - F: szept. 9.
-- 'A könyvtár jövője a mi jövőnk' -- szól az egyik hazai könyvtár jelmondata. Miközben egyre sűrűbbek a viharfelhők a könyvtárak fölött. Talán előrébb lehetne jutni az Információhasználók szolgálata a mi jövőnk (vagy hasonló) szemlélettel, ahogy pl. a Google is gondolkodik. Úgy érdemes tehát váltani, ahogy az 'Összefogás a könyvtárakért' mozgalom is van, ahol 'Könyvtárak összefogása a társadalomért'-ra váltott. Persze, nem verbálisan, hanem szemléleten és a gyakorlatban egyaránt érdemes a váltás. (MG)
Hírforrás: Prím, link ; Fn.hu, link MGMeddig lesz szükség a kurrens könyvtári sajtófigyelésre? FEL

Az üzleti életben a naprakész információ felbecsülhetetlen érték. Napjainkban számos információforrás áll rendelkezésünkre, így valóban fontos kérdés, miként juthatunk a számunkra nélkülözhetetlen hírek birtokába. A Canon praktikus Web elérési szoftvere segítségével beprogramozhatjuk nyomtatónkba a számunkra fontos és hasznos információkat tartalmazó kedvenc oldalainkat, nem szükséges minden reggelünket böngészéssel töltenünk. Az időzített nyomtatási funkciónak köszönhetően mire beérünk az irodába már kinyomtatva készen állnak a legfrissebb hírek, információk így még a reggeli kávé kortyolgatása közben tájékozódhatunk a napi valutaárfolyamokról, vagy akár az aktuális raktárkészletről. Az így megtakarított idő és energia hosszú távon komoly versenyelőnyhöz segíti vállalkozásunkat. -F: szept. 3.
Hírforrás: Pénzcentrum, linkAz állampolgári tudomány előretörése -- könyvtárosi feladat: együttműködni az 'amatőrökkel' FEL

A helyismereti könyvtárosok 15. konferenciájának nyitóelőadásában -- http://www.kkmk.hu/hksz/bemutatok/zkarvalics/lokalis.pps -- hangzott el: A nagy bejövő adat-igényű tudományokban jóideje bevett gyakorlat, hogy a tudomány oszlopcsarnokai 'megnyílnak', és alkotó szövetségesként vonják be azokat, akik képesek idejüket, tudásukat és legfőképpen megfigyelőképességüket tudományosan is értékelhető célok szolgálatába állítani. A 'hobbytudomány' képviselőinek 'klasszikus' terepe a csillagászat: az asztronómusok régóta partnerként tekintenek az őket létszámban sokszorosan felülmúló 'amatőr' kollégáikra, akiknek sok értékes felismerést, felfedezést, adatot köszönhetnek. Az amatőr ornitológusok egyfajta világhálózatot (Global Bird Brain) is alkotnak. Ezt a jelenséget szokás 'állampolgári tudománynak' (citizen science) vagy 'részvételi tudománynak' (participatory science) hívni. Csakhogy a 'hobbytudósok bevonásának' e hagyományos módjai még a tudomány predigitális korszakának világát tükrözik: oka a kiegészítő és előfeldolgozott információk termelésére, az adatgyűjtésre való képesség. A megfigyelők afféle 'humán szenzorok', akik elsősorban környezeti kérdésekben tekinthetők teljes értékű szakértőknek. A cybertudomány számára azonban már az válik szükségessé, hogy túlcsorduló adatsilóinak a feldolgozására vegye rá, mégpedig tömegesen, az együttműködésre hajlandó 'agyakat' -- másképpen nem tudna az éppen általa létrehozott jeltömegből hasznos információkat faragni. ... Az út, mint láttuk, sokoldalúan megnyílt ahhoz, hogy a tudományos problémamegoldó gépezetek 'emberi komponenseinek' gyarapítása szerves, logikus és számtalan gyakorlati megerősítésre alapozó módon induljon el -- és ebben elsősorban a tanárok és a könyvtárosok játszhatnak különleges szerepet. (Az előadás szöveges változata rövidesen konferencia-kötetben jelenik meg.) - F: Z. Karvalics László
-- A könyvtárosok újabban sok olyan könyvtár-jellegű (amatőr) tartalomszolgáltatással találkozhatnak, mely építői nagy motivációval rendelkeznek, de munkájuk nem felel meg a könyvtárosok szakmailag indokolható és használó szempontokból már aligha igazolható elvárásainak. Új könyvtárosi képesség szükséges tehát: ezen értékes források feltérképezése, kapcsolatépítés és együttműködés. Egyelőre mindhárom terület jelentősen fejleszthető állapotban van. (MG)
Hírforrás: Z. Karvalics László, MGKatalist, mint tudásközvetítő és raktározó 'intézmény' -- 2. A használók FEL

Előző lapszámunkban a Katalistnek inkább technikai és szakmai közéleti paramétereit tekintettük át. Most a 2400 körüli használó a téma. A Katalist használóiról nem készült felmérés, ezért az alábbi kijelentések sok éven keresztüli személyes beszélgetések tapasztalatain alapulnak.
- A szakmán belüli demokratikus, horizontális kapcsolati kultúrát terjesztő eszköz (bármely tag szava ugyanúgy eljut bármely taghoz -- eltérően a döntően vertikális irányú kommunikációt folytató 'offline' könyvtárirányítási rendszerektől).
- A listán való megnyilatkozások nem választhatók el a szakma tagjainak szociokulturális jellemzőitől, olykor neurotikusságától, frusztrációjától.
- Gyakori motívum az öncenzúra, félelem az információmegosztástól, ami a kommunikáció minőségét a listán is rontja. Feltehetően összefügg ezzel az a tény is, hogy növekvő számban nem könyvtári emailcímmel iratkoznak fel használók.
- Főként az erős hierarchikus függésben nem lévő személyek nyilatkoznak meg rajta.
- Az irányítói csúcspozíciókban lévő személyek szükségét érzik e horizontális fórumon való jelenlétnek, de a legritkább esetben nyilatkoznak meg (ez a lehetőség -- ún. lurker pozíció -- természetesen bárki számára adott).
- A megszólalások gyakran hatalmas kontextusúak (kevés adattal, sok sejtetéssel, beavatatlanok számára -- kontextus hiányában -- kevésbé érthető nyelvezettel)
- Kvázi hivatalos funkciót is kezd ellátni: itt jelennek meg a Könyvtári Intézet közleményei, törvényben előírt álláshirdetések kis része, szakmai programok, KIT-ízelítők stb.
- A tagjainak vitakultúrája fejlődésben van (vö.: személyeskedés, sértődés stb.), de maga a fórum is segít ennek fejlődésében -- bizonyos keretek között. Bár mindenkinek a saját gondja a legnagyobb, összehasonlítva más szakmai listákhoz képest az összeveszések száma és mértéke viszonylag szerény; pl. nincsenek tömeges leiratkozások. (Drótos László segítségével összeállította: (MG)
Hírforrás: MGTíz éve rájöttek arra, amire a könyvtárak nem: információból igen jól meg lehet élni FEL

10 éves a Google. Különleges évfordulót ünnepel a Google, Sergey Brin és Larry Page ma tíz éve jegyeztették be a céget, mely pár év leforgása alatt az internetet uraló nagyhatalommá nőtte ki magát. 1998. szeptember 7-én a két fiatal egyetemista megalapította a Google Incorporationt, a céget, melynek nevét ma már szinte a Föld összes lakója ismeri, mely nélkül ma már el sem tudnánk képzelni az internetezést. Larry és Sergey 1995-ben ismerték meg egymást a stanfordi egyetemen, ahol egy kutatási projekt keretein belül nekifogtak egy,az internetes keresést forradalmasító algoritmus kifejlesztésének. - F: szept. 7.
Hírforrás: Prím, linkMég élőbb -- tájékoztatószolgálat video-chattel FEL

Most játsszunk olyat, hogy a házifeladat az volt, hogy be kell vezetni az IM-es (chates) olvasószolgálatot a könyvtárban. Volt rá több, mint egy kettő év. -- Szóval? Elkészült? Igen? Jó, hármas, leülhetsz. Ugyanis ennél is tovább lehet menni, ez pedig a videós (webcames) olvasószolgálat. Van már olyan is, hogy nénik ülnek a másik oldalon, kapnak egy kedves sms-t, aminek úgy megörülnek, hogy rögtön magukhoz nyúlnak. Na, ha ez megy nekik, akkor a könyvtárosok is meg tudják tenni, igaz, sms nélkül, ráadásul semmiféle korhatáros dolgot nem kell hozzá csinálni. Bár tuti lenne arra is piac… - F: szept. 7.
Hírforrás: Élet és Könyvtár, link... nagyobb a valószínűsége annak, hogy [a könyvtárosok] az 1989 előtti rutin szerint dolgoznak FEL

Elgondolkodtató képet fest Henryk Hollender a közép-európai térség könyvtárainak uniós csatlakozás utáni állapotáról. Nem kevesebbet állít, mint hogy 1989-ben a kontinens nyugati fele még úgy tekintett térségünkre, mint a lelki és intellektuális értékek tárházára, ám mára a kutatási potenciálról szóló adatok is azt mutatják, hogy az egyesüléssel felszabadult energiák kifulladóban vannak. A szerző szerint az elmúlt években nem sikerült szakítani a könyvtárakról - és a bennük dolgozó szakemberekről -- korábban kialakult sztereotípiákkal. A társadalom jó része még ma is kényelmes, biztos munkát lát a könyvtárosságban (bizonyos fokú fizikai tevékenységgel!), ami jobbára szórakoztató, hiszen az ott dolgozók mindig más olvasóval találkozhatnak. Pozitív vonása, hogy rugalmas, könnyen megtanulható, illetve egy kis idejű kihagyás (mondjuk nők esetében néhány, gyermekneveléssel eltöltött esztendő) után újra könnyen folytathatónak látszik. Hozzá kell tenni, hogy a szakmáról kialakult kép nem független a (lengyel) könyvtárak vezetőitől sem. A politikai fordulat nem járt együtt őrség-/generációváltással, és ennek bekövetkezte hosszú folyamat eredménye lesz. Nem mintha a középkorúak képtelenek lennének váltani, de nagyobb a valószínűsége annak, hogy az 1989 előtti rutin szerint dolgoznak, ami kevéssé hatékony és inspiratív az újdonságok megismerésének tekintetében. - F: Ki viszi tovább az új Európa könyvtárait? / ref.: Vasbányai.
Hírforrás: Könyvtári Figyelő, 2008/2., Manci: linkKözszolgálati portál adat- és tájékoztatásminőségét kritizálják FEL

A Városi és Előváros Közlekedési Egyesület (VEKE) szerint a paraméterkönyv megvalósításának mélypontja az utastájékoztatás színvonala -- közölte Vitézy Dávid szóvivő vasárnap az MTI-vel. Vitézy Dávid szerint önmagában nehezen érthető, hogy 2008-ban, Európában igencsak egyedülálló módon miért még mindig csak a végállomási indulási időpontokat tüntetik fel a megállóhelyeken, az utasokat arra kényszerítve, hogy fejben adják össze a végállomási indulási időpontokat az általában a valósággal köszönőviszonyban sem lévő menetidőkkel. A szóvivő úgy látja, a BKV honlapjának utastájékoztatási színvonala a legigénytelenebb. A közlekedési társaság honlapja önmagában is inkább hasonlít egy színes, villogó reklámokkal teli hirdetési rovatra, mint egy információs portálra, azonban a sokszor gondosan elrejtett forgalmi adatok többsége is hibás, értelmezhetetlen, használhatatlan - olvasható a szóvivő közleményében. - F: szept. 7.
Hírforrás: Fn.hu, linkAutomatizált könyv-szkennelés -- 60 fokban nyitja csak ki a könyvet FEL

Egy osztrák cég könyv-szkennere nemcsak digitalizálni tudja a lapokat, de automatikusan végig is lapozza az olvasmányt. A technológia segítségével egyetlen óra alatt akár egy 2400 oldalas kötetet is beolvashatunk a gépbe.
A könyvek, mint a tudás hordozóinak digitalizálása régóta központi probléma az informatikában. Nem csoda, hogy az olyan nagy cégek, mint a Google, vagy a Microsoft saját archiváló projekttel rendelkeznek. Bár a redmondiak idén májusban bezárták ezt az online szolgáltatásukat, a könyvek digitalizálása és online elérhetővé tétele megkerülhetetlen az információs társadalom fejlődésében. A legnagyobb non-profit könyv-digitalizáló projekt (melyet a Microsoft is támogatott a Live Search Books-on keresztül) az Internet Archive Alapítvány... - F: szept. 7.
Hírforrás: Agent Portál, linkNagyvárad -- a securitate keze a Sincai-könyvtárban? FEL

Többek között a megyei könyvtár szervezésében is (a Várad folyóirat és a Szépírók Társasága támogatásával) több mint két éve működik Nagyváradon a magyar írókat vendégül látó beszélgetős, esetenként hatvan, száz, kétszáz érdeklődőt vonzó irodalmi rendezvény, amely menet közben Törzsasztal néven vált ismertté, nem csak a városban. Néhány név a vendégek közül: Ágoston Vilmos, Bodor Ádám, Bódis Kriszta, Csaplár Vilmos, Esterházy Péter (Dés Lászlóval), Garaczi László, Konrád György, Parti Nagy Lajos, Sárközi Mátyás, Spiró György, Tóth Krisztina, Tőzsér Árpád, Závada Pál, Vámos Miklós. Spiró, Esterházy-Dés, Závada, Parti Nagy, Konrád, Bodor Ádám estjére román értelmiségiek is kíváncsiak voltak. A vendégekkel az esti nyilvános beszélgetés előtt minden esetben interjú készült (a Várad, az Erdélyi Riport, a Krónika -- helyi és országos terjesztésű lapok hozták ezeket), a másnapi, harmadnapi lapok (Reggel, Bihari Napló, Krónika, Erdélyi Riport stb.), bal- és jobboldaliak, hovatartozástól függetlenül, korrekt képes tudósításokban számoltak be az egyre népszerűbb eseményekről. Ez volt, ez maradt Várad, Nagyvárad. Az elmúlt napokban azonban beleköptek a levesbe. Ki köpött vajon bele? Hát -- állítólag -- a szeku. - F: aug. 31.
Hírforrás: Élet és Irodalom, linkKávéfüggő zenebarátok -- FSZEK, zenei FEL

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Zenei Gyűjteményét, amely 'műfajában' az országban a legnagyobb, 1967-ben alapították. Az Ötpacsirta utcai Pálffy-palotát tíz éve birtokolja az intézmény. Az épületben Kiss Katalin, a gyűjtemény vezetője kalauzolt bennünket. RIPORT - F: szept. 3.
-- A cikk pr-szempontból nagy jelentőségű: a könyvtár fő célcsoportjának orgánumában viszonylag nagy terjedelemben, részletesen szól az írás. (MG)
Hírforrás: Fidelio, link MGA kitüntetett Barki Katalinról FEL

Szombathely - A könyvtáros szakma megújításában, az információs írástudás terjesztésében végzett fejlesztő munkájáért Szinnyei-díjat kapott Keszeiné Barki Katalin, a SEK könyvtárának igazgatója. Vezetésével ez lett tavaly az év könyvtára. Nem először díjazták Barki Katalin munkáját: 1988-ban már elnyert egy kiváló munkáért főiskolai kitüntetést. A szakmai kitüntetésre, az 1830-1913 között élt Szinnyei József bibliográfusról elnevezett díjat Hiller István kultuszminisztertől vehette át 2008. augusztus 20-án a Szépművészeti Múzeumban. Ez a siker majdnem egy évtizedes folyamat koronája, amelynek tavalyi állomása az volt, hogy a SEK könyvtára elnyerte az év könyvtára díjat. - F: szept. 5.
Hírforrás: Erikanet, link , Vas Népe, linkMegújult a körmendi gyerekkönyvtár -- gyarapításban gondolkodnak FEL

Befejeződött a városi gyermekkönyvtár felújítása. Augusztus vége óta a könyvtárosok megújult belső térrel várják az olvasni vágyó gyermekeket. A vezető hangsúlyozta, a gyerekeket csecsemőkortól az óvodás időszakon keresztül az általános iskola nyolcadik osztályáig a megszokott nyitvatartási időben várja a könyvtár. A helyiségben továbbra is helyet kap a Baba-mama Klub, s igény szerint a Zene-bölcsi is működik, valamint a nyári olvasótáborok helyszíne szintén ez az épület marad. -- Körülbelül 15 ezer kötet található nálunk -- sorolta Mecsériné Doktor Rozália --, de az állomány folyamatosan bővül, vagy ahogy mi mondjuk, rendszeresen gyarapszik. - F: szept. 5.
Hírforrás: Vas Népe, linkTIOP-fejlesztés Debrecenben FEL

... Szintén pályázaton szeretne fejlesztési forráshoz jutni a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ. Az intézmény olyan könyvtári infrastruktúrafejlesztést szeretne, amely révén az érdeklődők a legkisebb, települések könyvtárából, iskolájából, akár otthonról is megrendelhetik az ország bármely könyvtárában őrzött könyvet, folyóiratot és dokumentumot, beleértve a digitális dokumentumokat is. A Méliusz Központ elsősorban informatikai fejlesztésekre (központosított web-felületen megjelenő megyei adatbázis, integrált katalógus létrehozása), valamint a fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő eszközök beszerzésére kíván pályázni. A megyei önkormányzat jóváhagyta a könyvtár elképzeléseit. - F:
aug. 29.
Hírforrás: DEOL, linkA Katona József Könyvtár új szolgáltató helye Kunszálláson FEL

2008. szeptember 5-én, pénteken, 16 órakor kerül sor Kunszálláson a Katona József Könyvtár új szolgáltató helyének átadására. A Nemzeti Kulturális Alap és a helyi önkormányzat támogatásával kialakított Könyvtár, Információs és Közösségi Hely könyvek és folyóiratok kölcsönzését, helyben olvasását, információszolgáltatást, internet-használatot, érdekes és hasznos programokat biztosít a lakosságnak. Az ünnepi műsor, a köszöntő és az átadás után játékkal és nyeremények kisorsolásával várják az érdeklődő kicsiket és nagyokat a Katona József Könyvtár munkatársai. Az eseményen jelen lesz Dr. Harsányi László, a Nemzeti Kulturális Alap elnöke is. - F: szept. 3.
Hírforrás: BAON, linkTetőkert, nagyobb szolgáltatói tér, dokumentum-elérés és új honlap is -- Galgóczi könyvtár FEL

Megújult külsővel, nagyobb térrel, átláthatóbb elrendezéssel, egyszerűbb kölcsönzési rendszerrel várja olvasóit hétfőtől a Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár- mondta el keddi sajtótájékoztatóján dr. Horváth Sándor Domonkos, az intézmény igazgatója. A terek mellett a könyvtár új, részletesebb honlappal jelenik meg a virtuális térben. A Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár városi költségvetésből, mintegy 8 millió forintból újította fel termeit, barátságosabbá varázsolta a könyvtári légkört, nyári olvasóteret hozott létre, valamint korszerűsítette a webes megjelenést is. Bővítették a szolgáltató teret. Az új elrendezés lehetővé tette azt is, hogy az eddig raktáron levő könyvek mostantól a polcokon is elérhetőek legyenek, így 6000 dokumentummal több áll az olvasók rendelkezésére. Az átalakítás során a könyvtár télikertjét olvasóterasszá alakították, ahol a látogatók friss levegőn, kellemes körülmények között forgathatják kedvenc könyvüket. Megújult a könyvtár honlapja is, a tervek között szerepel külön gyermekkönyvtári oldal készítése. - F: szept. 9.
Hírforrás: Győr online, linkA szerzői jogi csata csupán félelem az ismeretlentől FEL

Az idei Ars Electronica nevű rendezvény mottója: A New Cultural Economy. Az eseményen tudósok, gazdasági szakemberek, valamint művészek beszélgetnek a szellemi tulajdon határairól a digitális médiák korszakában és egy esetleges új kulturális ökonómia kialakításáról. A szakemberek egyike Joichi Ito volt, a Creative Commons ügyvezetője, aki szerint minden eddiginél könnyebbé kell tenni az információkhoz való hozzáférést. Tanácsadóként és befektetőként kapcsolatban áll a Flickr, a Technorati, a Twitter, a last.fm és a Six Apart cégekkel. Egyúttal tagja számos nonprofit szervezet, például a Mozilla Alapítvány a Global Voices és a WITNESS emberi jogi csoport igazgatótanácsának. - F: szept. 4.
Hírforrás: Sg.hu, linkIngyenes duplikációkereső szoftver FEL

Az írott szövegek kereskedésével foglalkozó német Textboker cég elkészített egy olyan ingyenes programot, amely átkutatja a webet a másolt szövegek után. Az interneten mindennapos bűncselekménynek számít a plagizálás, a legtöbb esetben a szerzők nem is tudnak arról, hogy írásaikat mások beleegyezésük nélkül felhasználták. Rossz hír azonban a Copy-Paste technikát alkalmazókra nézve, hogy a Textbroker Un.Co.Ver névre keresztelt programja http://www.textbroker.de/uncover/ pillanatok alatt feltérképezi a világhálót, és jelzi, ha egyezést talál. - F: szept. 3.
Hírforrás: Prím, linkMátyás király könyvtára a Székely Nemzeti Múzeumban FEL

A sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum Mátyás király egykori könyvtárává alakul át, ahol az érdeklődők megtekinthetik az Országos Széchényi Könyvtár 5 nemes másolatát és 19 pannóját, melyen az egykori könyvtár kódexeinek címlapjai, illusztrált oldalai láthatóak. - F:szept. 4.
Hírforrás: Erdély.ma, linkBetonozzunk be könyveket! FEL

Nem túl friss hír, de érdekes: Hübler János és Kerezsi Nemere installációja. Az installáció a Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskolája növendékeinek (mester: Jovánovics György), Hübler Jánosnak és Kerezsi Nemerének az alkotása, melynek alapanyaga két köbméter beton és a Szabad Európa Rádió kutató-intézetéből aktualitását vesztett, a nagyközönség által kiválogatott és hátrahagyott 18 köbméter könyv. A művet az alkotók Rácz Márta közreműködésével valósították meg. A könyvek, tartalmuktól függetlenül, egy betonaljzat részévé válnak, melyben az élükkel felfelé rakott kötetek eltérő méretükből fakadóan változatos szintkülönbségű formákat hoznak létre. Az így létrejött, betonba kötött struktúra mint járófelület nem képez végleges formát, hiszen a látogatók tovább formálják a felületet az azon való lépegetéssel. Az installáció egyszerre szól az örök, bebetonozott tudásról és a porladó információról, a múlt halhatatlanságáról és széteséséről, egyúttal alkalmat kínál a könyv mibenlétéhez kapcsolódó reflexióhoz. (Drótos László ajánlásával) - F: jún. 4.
Hírforrás: OSA, linkLehet pályázni a 2008. év honlapjára FEL

Ismét hivatalosan is elindult a korábbi években méltán sikeressé vált 'Év Honlapja - 2008' pályázat. A pályázattal kapcsolatos részletes információk, valamint a jelentkezési lapok megtalálhatók testvérszövetségünk honlapján, illetve elérhetők a http://www.evhonlapja.hu/index.php?oldal=versenyszab webcímen is. - F: MPRSZ Titkárság
Hírforrás: MPRSZ TitkárságGoogle: Jön a céges YouTube FEL

Cégeknek kínál videomegosztó szolgáltatást belső használatra a népszerű YouTube-ot is birtokló Google. Az egyéni felhasználókat célzó YouTube-bal ellentétben az új, Google Video for business nevű szolgáltatás lehetővé tenné, hogy csak meghatározott emberek, pontosan körülhatárolt csoportok férjenek hozzá egyes videókhoz, így elkerülhető lenne, hogy a személyes, esetleg kényes információkat tartalmazó kisfilmek a nyilvánosság elé kerüljenek - közli a Reuters. - F: szept. 3.
Hírforrás: Mfór, linkMegújult a Google képmegosztója FEL

Pezseg az élet a Google háza táján. Még javában tart a Chrome körüli felhajtás, a Google máris bejelentette következő nagy dobását, a Picasa 3 béta-verzióját. A két évvel ezelőtt indult szolgáltatás egyszerű és átlátható kezelőfelületének köszönhetően mostanra a világon mindenhol az egyik legnépszerűbb képmegosztónak számít. Az új verzióban a képek és az élmények megosztása kapott nagyobb hangsúlyt. Megnyerő, hogy a Google Chrome A béta teljesebb címkézést, arcfelismerést és a nyilvános adatbázisban való könnyebb eligazodást ígér. - F: szept. 5.
Hírforrás: FN.hu, linkElhunyt Németh G. Béla irodalomtörténész FEL

Elhunyt Németh G. Béla, az irodalomtudomány kiemelkedő alakja pénteken. A Széchenyi-díjas irodalomtörténész, a XIX. és XX. századi irodalom- és művelődéstörténet kutatója 83 éves volt. Németh G. Béla alapjaiban határozta meg a hetvenes években a magyar irodalomtudományt. 1987-től a XIX. századi irodalomtörténeti tanszéket vezette, 1980-tól 1995-ig az Egyetemi Könyvtár főigazgatója is volt. - F: szept. 6.
Hírforrás: Könyves blog, linkHol kezdődik a szexuális zaklatás? FEL

Sokan bagatellizálják el a szexuális zaklatást azzal, hogy a nőknek kellett volna 'erkölcsösebben' viselkedniük -- mondja Sipos Márta munkajogász, aki szerint a probléma ott kezdődik, hogy a jogalkalmazó sem tudja pontosan, milyen meghatározás fedi le a szexuális zaklatás fogalmát, az eljárás teljesen hiányos. - F: szept. 4.
Hírforrás: HVG.hu, linkA gyártók is félnek a PC-k fogyasztásától FEL

Nemcsak a felhasználók, de egyes PC-gyártók is visszarettennek a személyi számítógépek fogyasztási mutatóinak folyamatos növekedése láttán - arra figyelmeztetnek, hogy ideje behúzni a kéziféket. A Cnet által megkérdezett vállalatok itt-ott igencsak érdekes válaszokkal szolgáltak, amelyek rámutatnak arra, hogy a kifejezetten a játékosok igényeinek kielégítésére szakosodott gyártók is komoly problémának tartják a fogyasztás állandó emelkedését. Amennyiben a trend ezt követően is a jelenlegi ütemben folytatódik, határozott intézkedésekre lesz szükség, nemcsak a cégek, de a felhasználók részéről is. - F: szept. 8.
Hírforrás: Sg.hu, link... emeljük föl bátran az úton keresztbe tett sorompókat! FEL

'Ha valaki a cél felé haladtomban utamat állja, kikerülöm mindannyiszor, valameddig a kerülő úton ismét célom felé haladhatok; de félretolom, ha oly keskeny az út, hogy nem lehet kikerülnöm. Vissza nem fordulok. Ne üzenjünk mi sem harcot senkinek, csak szabad utat kérjünk az emberi gondolkodásnak vámtalan országútján. Ne törjünk be senkinek kertjeibe, de emeljük föl bátran az úton keresztbe tett sorompókat.' -- olvasható Apáthy Istvántól az mtd@ projekt http://mtdaportal.extra.hu/ nyitóoldalán és szövegei között: http://mtdaportal.extra.hu/huszadik_szazad/text/1905/1905%2006.pdf . Reisz László projektjének fő célja az e-könyv megszerettetése, s az online digitális tartalmak előnyeire való ráébresztés. Fő profilja a jogvédelem alá már nem tartozó művek, azaz zömmel a 19. század szociológia- és társadalomtörténete, valamint annak határterületeit felölelő művek. Egzotikus kivétel a projekt talán legrégebbi könyve: Németi Pap István: Magyarország versekben való rövid leírása (Nagykároly, 1760). A gyűjteményben való közlés feltétele vagy a szerző személye, vagy az, hogy a mű kordokumentumként szolgáljon, reprezentálja valamely tekintetben a kor közgondolkodását. Jelenleg 401 könyv, csaknem 56 000 oldal terjedelemben van a portálon.
Hírforrás: Reisz László, linkEgyüttműködések adatbázisa készül FEL

A cégek egymás közötti versenye, a társadalom különböző rétegei és formái, az intézmények -- egészségügyi, oktatási stb. -- versenyfutása a technikai és minden más, azzal együtt járó fejlődéssel, valamint a globalizáció, az érdekek védelme és még sorolhatnánk, mi hívja életre az együttműködések legkülönbözőbb formáit. Az alábbi táblázatokban az ezekkel kapcsolatos lényegi információkat igyekszünk folyamatosan közétenni. Tematika:
- Hazai cégek, intézmények, szervezetek
- Külföldi cégek, szervezetek, intézmények
- Hazai oktatási intézmények, cégek. - F: szept. 2.
Hírforrás: Business Online, linkÉszak hírei -- akár angol hírlevelekben is FEL

Akit Európa északi térségének kulturális, politkai hírei érdekelnek a http://www.norden.org oldalról különböző frissítési gyakoriságú hírlevelek érhetők el (angolul is), jó áttekintést adva mindenféle kulturális, politikai újdonságról. (Németh Márton ajánlása)
Hírforrás: Németh Márton, linkNévegyezéseket kutat fel egy kereső FEL

A World Names Profiler nevű program http://www.publicprofiler.org/worldnames1/ azoknak segít, akik arra kíváncsiak: léteznek-e rokonaik a világ másik felén, vagy hogy hány azonos nevű ember él a Földön. A keresőt a Londoni Egyetem Kollégiumának (UCL) geográfusai fejlesztették ki és egy 26 országot és 300 millió nevet felölelő adatbázisra épül. Ez azt jelenti, hogy a rendszerben kereken egymilliárd embernek, vagyis a világnépesség egyhatodának neve megtalálható. Mindez teljesen új távlatokat nyithat a családfakutatás iránt érdeklődők számára és a jelenleginél jobban nyomon követhetővé válik egy adott országon vagy régión, kontinensen belüli népességvándorlás is. 'Kitűnő képet kaphatunk arról, hogy az egyes családok miként szóródtak szét a Föld minden szegletének irányába' -- közölte Paul Longley professzor, az UCL Centre for Spatial Analysis munkatársa. - F: szept. 1.
Hírforrás: Sg.hu, linkÚj internetes tévémagazin indult FEL

Online televíziós műsormagazint indított a Premierfilm.hu portált is működtető One Média. A cég az adatbázis-építés fejlesztését reméli, és interaktív funkciókat ígér az új felületen. A Premierfilm.hu-t, a Helyjegy.hu-t, működtető One Média Csoport elindította online televíziós műsormagazinját a Tvmagazin.hu-t is. A szerkesztőségünkhöz eljuttatott közlemény szerint az oldal készítői az adatbázis építésére is koncentrálni kívánnak, céljuk, hogy a Tvmagazin.hu-t választók minden információhoz hozzájussanak kedvenc műsoraikról és képernyőseikről. A látogatók nemcsak az egyes csatornák műsorkínálatai között böngészhetnek, hanem érdeklődési körüknek megfelelően is választhatnak az összes tévétársaság aznapi teljes film-, sorozat-, sport- vagy épp gyerekműsoraiból, valamint az adott műsortípusokra vonatkozó, egységes színkódok is segítik a felhasználókat a böngészés során. A portál és a kiadó premierfilm.hu filmes adatbázisa között átjárhatóság lesz. - F: szept. 3.
Hírforrás: Kreatív, linkMelyik számlacsomagot válaszd? Ha okosan döntesz, közel 15 ezret spórolhatsz! FEL

Aki hajlandó egy kicsit is elidőzni azon, hogy bank- és számlahasználati szokásait végig gondolva, és a pénzintézetek ajánlatait összehasonlítva valóban a neki leginkább megfelelő számlacsomagot válassza, akár évi 15 ezer forintot is megközelítő összeget spórolhat magának. A bankok közötti szoros verseny hatására sem szűnik meg ugyanis a szolgáltatások árai közötti különbség, egyes számlacsomagok esetében több mint háromszoros eltérés is lehet a szolgáltatások díjait illetően! - F: szept. 4.
Hírforrás: Pénzcentrum, linkIT szótár, nem csak kockáknak! FEL

Túl sok néha itt a 'kockaszöveg'? Nem tudod néha miről beszélek, esetleg van egy adott kifejezés amiről többen tudnál? Van megoldás, itt az IT szótár http://www.itszotar.hu/ , amiben megtalálsz mindent ami csak kell. Például olyanokat is mint a 2160p, vagy a sandbox. Érdemes használni, mert gyors és letisztult felülete egyaránt segít a megértésben. Vagy ha Te egy szolgáltató vagy, mondjuk weboldalad van, esetleg csak a tartalom a fontos, meg is tudod rendelni a szótárt, mint szolgáltatást. Nem kell törődj a legfrissebb kockadolgokkal, csak vidd rá az egeret a szóra, máris látod mit is jelent. Mondjuk én inkább IT-bibliának hívnám :) Ráadásul magyar termék, amiért plusz érdemes odafigyelni rá! (Darvas Tóth Péter ajánlásával)
Hírforrás: Kocka blog, link