Könyvtár Információ Társadalom
Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára - Szemlék, hírek, kommentárok      

KIT hírlevél évfolyamok

2008 

KIT hírlevél: 2008. 09. 03. (31. szám)

E lapszám szerkesztője: Kovács-Ördög Éva

Tartalomjegyzék


A portálon kivülre mutató linkek a szerkesztés pillanatában élnek.
Ha ezt a szolgáltató megváltoztatja, a forrás nem válik elérhető.

A könyvtárszakmának a könyvekben foglalt tartalom érdekében el kell távolodniuk a könyvektől FEL

A helyismereti könyvtárosok 15. konferenciájának nyitóelőadásában -- http://www.kkmk.hu/hksz/bemutatok/zkarvalics/lokalis.pps -- hangzott el: A könyv és a betű egyeduralma lassan a múlté. A kép forradalma a film, az ismeretterjesztő film, a digitális fotózás és a vizualizálás megannyi hídfőállása révén egyre nagyobb szeletet követel magának a kortárs kultúra tortájából, a hang pedig a hangoskönyvek, az életmód-függően reneszánszát élő rádió, a mobil eszközökkel folyamatos háttértevékenységként végzett zenehallgatás vagy akár az oral history felértékelődése révén hódít, átrendezve a 'rögzített jel-mix-univerzum' belső arányait. Lassan már a videotéka is a múlté, a CD-ket nem kölcsönzi senki sem, mert a video-on-demand rendszerek évtizednyi késéssel megkezdték a diadalútjukat. Furcsa mindenesetre, hogy ha küldetésnyilatkozatukhoz hűek akarnak maradni a könyvtárszakma képviselői, akkor a korábban a könyvekben foglalt tartalom érdekében végzett tevékenység kedvéért éppen a könyvektől maguktól kell lassan távolodniuk, hogy missziójukat autentikusan folytathassák. (Az előadás szöveges változata rövidesen konferencia-kötetben jelenik meg.)
Hírforrás: Z. Karvalics LászlóKatalist, mint tudásközvetítő és raktározó 'intézmény' -- 1. A katalizátor paraméterei FEL

Miért van a hazai könyvtári világban, hogy ha innovatív közösség, akkor civil? Ha intézményhez, szervezethez kötött, akkor többnyire elhal? Tekintsük át két részben az eddigi legsikeresebb könyvtárszakmai civil gondolatáram-rendszer, a Katalist https://listserv.niif.hu/mailman/listinfo/katalist jellemzőit.
- Jó időben, elég korán indult (15 éve).
- 2450 tag (egy része feltehetően nem élő cím), a szakma legnagyobb és a körülményekhez képest a legkevésbé hierarchikus fóruma (horizontális kommunikáció egy hierarchizált rendszervben).
- Más szakmák fórumaihoz képest nagy lefedést ért el (nem ismerek más példát ekkora méretű hazai szakmai listára).
- Stabil, a legkiszámíthatóbb szakmai fórum.
- Szervezetekhez nem kötődő, független (nincs könyvtárszakmai pénzügyi támogatása).
- Moderált (gazdája többször kiállt a véleménynyilvánítás szabadsága és egymás véleményének tiszteletben tartása mellett); spam-mentes. Moderátora: Drótos László, az OSZK Elektronikus Dokumentum Központ Miért van a hazai könyvtári világban, hogy ha innovatív közösség, akkor civil? Ha intézményhez, szervezethez kötött, akkor többnyire elhal? Tekintsük át két részben az eddigi legsikeresebb könyvtárszakmai civil gondolatáram-rendszer, a Katalist https://listserv.niif.hu/mailman/listinfo/katalist jellemzőit.
- Jó időben, elég korán indult (15 éve).
- 2450 tag (egy része feltehetően nem élő cím), a szakma legnagyobb és a körülményekhez képest a legkevésbé hierarchikus fóruma (horizontális kommunikáció egy hierarchizált rendszervben).
- Más szakmák fórumaihoz képest nagy lefedést ért el (nem ismerek más példát ekkora méretű hazai szakmai listára).
- Stabil, a legkiszámíthatóbb szakmai fórum.
- Szervezetekhez nem kötődő, független (nincs könyvtárszakmai pénzügyi támogatása).
- Moderált (gazdája többször kiállt a véleménynyilvánítás szabadsága és egymás véleményének tiszteletben tartása mellett); spam-mentes. Moderátora: Drótos László, az OSZK Elektronikus Dokumentum Központ munkatársa..
- 'Konkurensei' indultak, de talán kommunikációs tapasztalatok hiányában, időnként szokatlan beavatkozások miatt (vö.: törlés a KI fórumából) elhaltak, vagy marginálisak, speciálisnak maradtak (pl. a MKE és több helyi, szakmai szervezeteinek lista- és fórumkezdeményezései, IKSZ, KI) Néhány további, működő, nyilvános szakmai levelezőlista: Helyismereti könyvtárosok levelező listája https://listserv.niif.hu/mailman/listinfo/hksz-l , Könyvtári jogi problémák fóruma https://listserv.niif.hu/mailman/listinfo/kvtjog , Magyar Elektronikus Könyvtár listája https://listserv.niif.hu/mailman/listinfo/mek-l , MKE Műszaki Szekció https://listserv.niif.hu/mailman/listinfo/muszkon , Pest megyei könyvtárosok levelezőlistája https://listserv.niif.hu/mailman/listinfo/pmko .
- Technikailag egyszerűen kezelhető (széles kört célzó) felület.
- Adatbázisa több szempont szerint kereshető, a Google is indexeli. Szakma- és kortörténeti dokumentum (bár az adatok egy kis hányada sérült), tudományos igényű forrásfelhasználásra alkalmas. (A legtöbb lista archívumát csak a tagok láthatják, a Katalistet a nem feliratkozottak láthatják, linkelhetik. Blogokban és nyomtatott publikációkban is találhatók hivatkozások rá.)
- Archívumában a KATAKER segítségével is lehet keresni. A listára érkező legfrissebb üzenetek a KATALIST FEED-en keresztül hírcsatorna ill. blog formájában is olvashatók. A http://katalist-to-feed.blogspot.com -ot kényelmesebb olvasni, mint az archívumot. Ezeket már az 'új generációs' fiatal szakemberek tették a Katalist-hez web2-es eszközök segítségével.
- Katalistet az NIIF üzemelteti más hasonló közhasznú listákkal együtt, lásd: https://listserv.niif.hu/mailman/listinfo/ (összeáll.: MG)
Hírforrás: (összeáll.: MG)A használói igények határozzák meg a katalogizálás jövőjét FEL

A katalogizáló részlegek átalakulóban vannak. A Floridai Egyetemen például megnőtt a bérmunkában elvégeztetett feldolgozó munka mennyisége, a diákok foglalkoztatása, a nem szakképzett munkaerő alkalmazása. Amivel a feldolgozó munkatársak újabban foglalkozni kezdenek, azt már akár 'katalogizálás 2.0'-nak is lehetne nevezni. Ennek lényege abban áll, hogy a feldolgozók igyekeznek a használók tudományos kutatási igényeit minden lehetséges módon és eszközzel szolgálni, olyan -- ahogy megfogalmazzák, a használói oldalon lévő -- forrásokat is bevetve, mint a Google vagy a tananyag-kezelő rendszerek. A katalogizálók a közös katalógusok építése során nagy gyakorlatra tettek szert az együttműködésben. Jelenleg fokozottabb együttműködésre kell törekedniük, amely átlépi a megszokott kereteket, és a könyvtári kezdeményezések előterébe tolja a katalogizálókat. Részt kell venniük például a könyvtári erőforrásokra rámutató különböző portálok fejlesztésében. Rugalmas hozzáállásra van szükség részükről, hogy megkérdőjelezzék és átalakítsák a meglévő feldolgozási gyakorlatot, ha az nem létező használói igényeket szolgál, vagy esetleg a könyvtárosok igényeit támogatja, a használói igények kielégítésének rovására. A katalogizáló szót hallva ma már nem a katalógus kell, hogy eszünkbe jusson. A katalógus már nem a könyvtár elsődleges tájékoztató eszköze... - F: A gyűjtemények határozzák meg a katalogizálás jövőjét / ref.: Hegyközi I.
Hírforrás: Könyvtári Figyelő, 2008/1., Manci: linkMinél több digitalizált folyóiratcikk a hálón, annál kevesebbre hivatkoznak FEL

A tudományos folyóiratok újabban az interneten is megjelennek. A friss írásokat egyre több helyen le lehet tölteni, az archívumokat pedig -- többnyire időben visszafelé haladva -- digitalizálják, felrakják a hálóra. A végtelen választék átírja a szabályokat. Az okos keresőkkel, szűrőkkel operáló kutatók az archívumok mélyén rejtett kincsekre bukkanhatnak. Felszínre kerülhet az, ami eddig eldugott polcokon, megsárgult lapokon porosodott. James Evans adatbányászkodni kezdett nagyjából 34 millió digitalizált tanulmányban. Az eredmények meglepőek. Úgy tűnik, a farok nem hosszabb lett, hanem rövidebb. Kiderült például, hogy miközben rohamosan nő a digitalizált, a hálóról letölthető tanulmányok száma, egyre kevesebbre hivatkoznak belőlük, vagyis pont az ellenkezője történik annak, aminek történnie kellene: nem a farok nő, hanem a fej emelkedik magasabbra, a 'slágerek' lesznek egyre népszerűbbek. A friss 'slágerek', mert Evans azt is kiderítette, hogy a hivatkozott cikkek átlagos életkora csökken, vagyis a tudósok nem kurkásznak kincsek után a régebbi évfolyamok fokozatosan digitalizált adatbázisaiban. Még egy megállapítás: minél nagyobb darab kerül fel egy folyóirat archívumából a hálóra, annál kevesebb cikkre hivatkoznak belőle. Evans azt is hozzáteszi mindehhez, hogy a jelek szerint nincs jelentősége annak, hogy egy archívum fizetős-e vagy ingyenes. - F: júl. 25.
Hírforrás: KFKI-blog, linkEurópa kulturális öröksége a hálón FEL

Heteken belül kaput nyit a világhálóra az Európai Digitális Könyvtár. Az EU egyik legvitatottabb kulturális projektjét sokan az 'internet előtti generáció' amatőr kezdeményezésének tartják, más vélemények szerint viszont a könyvtárnak idővel lehet esélye arra, amire kitalálták -- vagyis az amerikai kulturális hegemónia megtörésére az internet világában. Könyvek, zenék, filmek, képek, festmények -- az európai kultúra digitálisan tárolható lenyomatából egy meglehetősen bő metszet lesz elérhető egyetlen portálon, az Európai Digitális Könyvtár felületén. Maga a portál gyakorlatilag készen van, a kulturális örökség őrzői -- saját állományuk digitális közreadásában egyre több fantáziát látó múzeumok, könyvtárak és közgyűjtemények -- azonban egyelőre féltékenyen őrzik a rájuk bízott kincseket, és nem szívesen engedik át azokat az uniós megabibliotékának. Annak ellenére sem, hogy az átengedés itt kizárólag virtuális értelemben értendő: nemcsak maguk az alkotások, hanem a hozzájuk fűződő jogok döntő többsége is a tulajdonosoknál marad, az Európai Digitális Könyvtár csupán egy új kereső- és bemutatófelületet biztosít. - F: szept. 1.
- Továbbá, az Európai Digitális Könyvtárról Moldován Istvánnal készült egy interjú, mely meghallgatható a http://real1.radio.hu/hangtar/kossuth/2008/k-0828.htm címen, a 'Hétköznapi tudomány' c. műsorban, A '15-16 óra' közötti hanganyagot kell megnyitni és a 34. percig előretekerni a RealPlayert. A közvetlen cím: http://real1.radio.hu/kossuth/2008/08/28/2008-08-28-k15.ram . Az elhangzott interjú várhatóan fent lesz a http://www.mr1-kossuth.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=8861&Itemid=206 oldalon is.
Hírforrás: Népszabadság, link Rádió.hu linkHa könyvtár, akkor csak virtuális -- Könyv és könyvtárhasználat a tizedikben FEL

Nézegetem a 10. osztály magyar nyelv könyvének (Hajas Zsuzsa) Könyv- és könyvtárhasználat fejezetét, annak is a feladatait. Pl.: Keress a világhálón tanulmányokat éppen aktuális iskolai dolgozatodhoz vagy házi feladatodhoz! / Végezz internetes forráskutatást Csokonai, Berzsenyi, Kölcsey és Vörösmarty életművének áttekintéséhez! / Nyelvészeti, nyelvtudományi honlapok gyakran közölnek kidolgozott érettségi tételeket. Vizsgáljatok meg egy ilyen közleményt, menyire tárgyszerű és szakszerű, s milyen igényszintnek felel meg! / Keress az interneten kedvenc írásodról, költőről néhány érdekes képi információt. Használd a www.google.co.hu programját! / Készítsd el a magyartanuláshoz hasznos honlapcímek gyűjteményét! Kiindulópontnak ajánljuk a www.magyarirodalom.lap.hu címet, ahol további linkajánlásokat is találsz. / Írj 15-20 mondatos érvelő fogalmazást 'A könyvek kora lejárt' címmel! Az állítást tagadhatod is, megfogalmazhatod a címet kérdőjellel. Érvelésed legen többoldalú! / Készíts bibliográfiát az érveléstechnika és az esszé műfajának tanulmányozásához! / Vitassátok meg a következő tétel igazságát a disputa módszerével: a számítógép megváltoztatta a világot. -- A feladatok között nincsen nyomtatott dokumentumokkal, illetve fizikai könyvtárakkal kapcsolatos feladat.
Hírforrás: MG, - Kommentár e hírhez: linkA könyvtár mint kiemelkedő kultúrhely FEL

Az már-már természetes, hogy a könyvtárakban számítógépet, internetet használhatunk, de gondolná-e bárki, hogy míg Magyarország 595 múzeumában az elmúlt évben 2716 kiállítást szerveztek, addig a könyvtárakban 2007-ben megrendezett kiállítások száma ennek csaknem duplája: 4896? Ugyanakkor a kiállítás csak egy szelete annak a 'rendezvénytortának', mellyel a könyvtárak várják a hasznos időtöltésre vágyókat, derül ki a könyvtárak éves beszámolójából. Hiszen 2007-ben 44 ezer rendezvényen több mint 1,7 millió résztvevőt oktattak, tájékoztattak, szórakoztattak könyvtáraink. Ezenfelül több mint negyedmillióan vettek részt közel negyvenezer órában könyvtárakban szervezett képzéseken, oktatásokon. - F: aug. 25.
Hírforrás: Népszabadság, link600%-os használószám-növekedés -- megfelelő humánerő-ráfordítással, elhanyagolható többletköltséggel FEL

Ez évtől új kolléga dolgozik a jászberényi Városi Könyvtár és Információs Központ portelki fiókkönyvtárban. Ellentétben elődjétől ő igazi 'bennszülött', aki névről ismeri a tanyavilág közel 1000 lakosát. Szívén viseli e mikrovilág sorsát, fejlődését. A forgalom 2007-ben még elenyésző volt; jó, ha 1-2 ember betévedt. Az új kolléga felettesi utasítás nélkül bevitt számtalan társasjátékot. Versenyt hirdetett a gyerekeknek nyárra pl.: Fekete Péter, Memória játék, Amőba, Ország-város... Emellett folyamatosan ellátja a lakosságot a központi könyvtár DVD-, video-, CD-, CD-ROM- és nem utolsósorban könyvállományából, ahonnan főként kötelező olvasmányokat és a legfrissebb szórakoztató irodalmakat kölcsönzi. A forgalom megtöbbszöröződött, mondanom sem kell.
Hírforrás: Nagy NikolettGyerekkönyvtár Zomborban -- a töredékidőt is kihasználják FEL

Az egykori magyar olvasókör patinás épületében található a zombori gyerekkönyvtár http://www.biblioso.org.yu/html/hu/biblioteka/decje.htm . (A felnőtteket kiszolgáló egység a főutcán van.) A könyvtári tér közepén vannak a könyvtárosok három oldalról zárt munkaállomás-pultjai. A vonalkód-címkenyomtatót -- melyet a nyugati gyakorlat szerint praktikus időtakarékosság miatt a könyv hátára, kívülre ragasztanak -- is ugyanebben a térben használja a gyerekek mellett a könyvtáros. Idejét így, a takarékos munkaszervezés által az adott pillanat által megkívánt módon fordíthatja a gyerekek vagy a feldolgozói munka felé. Szerdánként tartanak digitáliskönyv-olvasást: a kisiskolások ugyanazon feladatokat könyv illetve számítógép által is elvégezhetik -- mondja Simon Melinda, a Baján végzett magyar könyvtáros. A gyerek szépirodalom a galérián található nyelvek és a szerző nemzetisége szerint. Puskin az oroszoknál, Arany László a magyaroknál. A szépirodalmi könyvek átlagéletkora többször tíz év, és a magyar kiadványokat a lakosság elvándorlása miatt -- az utóbbi évben négy fővel indult a hatvanezres városban magyar osztály -- aligha érdemes nagy arányban frissíteni.
Hírforrás: MGAz iskolai könyvtárrendszerrel is összefognak -- mert nem mindegy, milyen a könyvtárkép… FEL

Fodor Péter kiemelte, hogy a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár a jövőben is a főváros egyik meghatározó közintézménye kíván maradni. Kiállításokat, előadóesteket, író-olvasó találkozókat szerveznek, de összefognak az iskolai könyvtárrendszerrel is, hiszen nem mindegy, milyen könyvtárkép alakul ki egy gyerekben. Megjegyezte, hogy a legtöbb olvasót az iskolarendszerből való kikerüléskor veszítik el. -- F: aug. 28.

Hírforrás: Hírextra, linkNincs hely a könyveknek a Kovászna megyei könyvtárban -- kihasználtsági szintről nem esik szó FEL

Nincs tárolókapacitása a sepsiszentgyörgyi Bod Péter megyei könyvtárnak a tulajdonában lévő háromszázezer könyvhöz. Az amúgy is zsúfolt Kovászna megyei könyvtárban már nem fér el az idén kapott mintegy 60 ezres állomány. - F: aug. 21.

Hírforrás: Transindex, linkBookcrossing -- Orosháza után a Magyar Telekom is rákapott (a belső pr részeként) FEL

'A mai nappal egy új játékot indítunk 'Veszíts el egy könyvet' címmel. A játék célja, hogy mi, kollégák megosszuk egymással könyvélményeinket: ajánljuk másoknak is kedvenc olvasmányainkat, ... Hozzátok el magatokkal, és 'veszítsétek el' valahol, ahol sokan megfordulnak! Valaki majd megtalálja, és ha megtetszik neki, hazaviszi elolvasni. Amikor befejezte, visszahozza, újra 'elveszti', és így tovább. elindul a körforgás, a könyvek vándorútra kelnek. Hogy megkönnyítsük a dolgotokat, az 'elveszített'; könyvek kulturált tárolására a leglátogatottabb találkozási pontokon, mint például éttermek, kávézók, társalgók, könyvállványokat helyeztünk el. Annak érdekében, hogy a könyvtartó állványok ne álljanak üresen, arra bátorítunk Benneteket, hogy ha könyvet vittetek, lehetőség szerint hozzatok is helyette. Kérünk Benneteket, hogy amikor könyvet hoztok, a könyvtartó állványokon található kártyák közül egyet töltsetek ki, azaz írjátok rá a neveteket, és tegyétek bele az elvesztésre szánt könyvbe. Így a megtaláló tudni fogja, hogy kitől származik a könyv, illetve nyomon követhető, kik olvasták. Jó lenne, ha mi is tudnánk követni a könyvek vándorútját, ezért örömmel vennénk, ha e-mail-ben tájékoztatnátok bennünket arról, hogy milyen könyvet 'vesztettetek el', és hol, illetve milyen könyvet vittetek haza olvasni, és azt hol találtátok. Minden kötelezettség nélkül várjuk véleményeteket, gondolataitokat is az olvasott irodalmi alkotásokról, melyek közül a legjobban sikerült értékelések, ajánlók az intraneten is olvashatók lesznek. A legaktívabb olvasók és legjobb ajánlók szerzői között időről időre ajándékokat sorsolunk majd ki. A könyv 'csere-bere' persze leginkább azokban az irodaépületekben működhet jól, ahol sokan dolgoznak, vagy sokan megfordulnak, de javasoljuk és bátorítunk Benneteket, hogy azok a kollégák is kapcsolódjanak be a játékba, akik a kijelölt gyűjtőhelyektől távolabb dolgoznak (pl. vidéken), és küldjenek ők is könyvet a kijelölt helyekre azokkal a munkatársaikkal, akik megfordulnak a központi épületekben. Természetesen saját részlegeteken, telephelyeteken magatok is megszervezhetik a könyvcserét, ebben is szívesen segítünk, adunk tanácsot!'
Hírforrás: Kóródy JuditAmi magánkezdeményezésből nem életképes, azt az állam sem menti meg FEL

Reális cégértékelés, ütőképes menedzsment és egy piacképes ötlet, ami megvalósítható -- csupán ennyi kell, hogy egy 'üzleti angyal' beruházzon egy induló vállalkozásba. Források tekintetében egyébként alapelvként fektette le a Magyar Spin-off és Start-up Egyesület (MSE), hogy magyar állami támogatásra nem pályázik, mert meggyőződése, hogy ami magánkezdeményezésből nem bizonyul életképes megoldásnak, azt állami támogatás sem fogja életben tartani. - F: júl. 11., Pl.: Viharfelhők a Budai Vár fölött - F: aug. 21.
Hírforrás: HVG.hu, link Napi, linkÁtgondolatlan leépítések -- következmények és megelőzés FEL

Nagyon sok hazai szervezetnél ad hoc jelleggel kezdenek neki a leépítésekhez, hiszen úgy gondolkodnak, hogy a legtöbb ember pótolható. Az így vélekedő társaságoknak előbb-utóbb komoly problémákkal kell majd szembenézniük, például a tehetségek elszivárgása miatt. Mfor.hu háttér. - F: aug. 22.
-- Az alkalmazkodási képesség, azaz a főnöknek való megfelelés a legfontosabb a legtöbb helyen: a főnöknek az a dolgozó felel meg, aki kvalifikált, tehetséges és dolgos: azaz munkaköre ellátásara alkalmas. A gond ott van, ha
1. nem a munkaköri alkalmassági szempontok, hanem a behízelgés, a besúgás, a szolgalelkűség és hasonlók köré épülnek a megfelelés kritériumai.
2. Nagyobb szervezetekben gond lehet még az információáramlással is, mivel az egyes számú vezető jellemzően a közvetlen főnökök információja alapján (a tényleges helyzettől elszakadva) dönt.
3. A döntési filozófiára ugyanakkor óhatatlanul rányomja a bélyegét az is, hogy a közszférában az intézmény érvényesülésének sem biztos, hogy mindig a hatékonyság a fő megfelelési kritériuma, hanem inkább a meglehetősen szubjektíven is értelmezhető megbízhatóság.
4. A szociális szempontot a munkajog is figyelembe veszi: támogatja az egyes felmentési tilalmak és korlátozások rendszerével (pl. kiskorú gyermeket egyedül nevelő szülő, szakszervezeti funkcionárius, nyugdíj előtt emelt végkielégítés stb.).
A leépítéseknek általában több lépcsője érvényesül:
1. nyugdíjasok elküldése (náluk nem kell indoklás, sem végkielégítés)
2. próbaidősök, pályakezdők (szintén nincs vagy csekély a végkielégítés, család sincs -- humanitárius szempont)
3. ballaszt (a szervezet minőségétől függően a 2. csoport előtt vagy után (hasznavehetetlenek, hacsak nem rendelkeznek fenntartói pártfogassal)
4. akik a maradékból teljesíteni tudják a megnövekedett elvárásokat/terheléseket. Ekkor a létszámcsökkentés már csak hatékonyságnöveléssel kompenzálható.
A hatékonyságnövelésnek nyilván első lépésben kellene történnie, de egyrészt a költségvetési filozófia, másrészt a 'könnyebb út választása' sok esetben ellentétes irányba tereli a folyamatokat. Bizonyos létszám/alkalmazotti minőségi szint alatt azonban már csak a szakmai tevékenység mímelése folyik.
Hírforrás: Mfór, link Horváth Sándor DomonkosKönyvtári késedelmi díjak behajtása a Somogyi-könyvtárban FEL

34 ezer 300 forint a legnagyobb késedelmi díj, mellyel a 2007-es adatok szerint egy fiatal olvasó tartozik a szegedi Somogyi-könyvtárnak. A világ híres vadászgépei, Ezer motorkerékpár -– mindkettő gyönyörű, nagy méretű, képes illusztrációkkal teli, igen drága könyv. Egy tizennégy év alatti gyermeknek hat ilyenből sikerült felhalmoznia a legnagyobb könyvtári késedelmi díjat 2007-ben. 34 ezer 300 forintról szól az a csekk, amit a harmadik felszólítás alkalmával állítottak ki a szegedi Somogyi-könyvtár munkatársai. Az összeg tartalmazza a könyvek árát és a késedelmi díjat. De a kiskorú szüleinek csak akkor kell az egészet kifizetniük, ha nem viszik vissza a dokumentumokat. Egyébként csak a könyvenként maximum kiszabható 500 forintos –- felnőtteknél 1000 forintos –- késedelmi díjat, azaz 3000 forintot kérnek el a könyvtárban. A tartozás azon a 135 olvasó nevét tartalmazó listán szerepel, melyet kiadtak a könyvtár által megbízott behajtó cégnek. Ennyien nem reagáltak az intézmény három írásos felszólítására. A cég alkalmazottai további levelekben, illetve telefonon próbálják jobb belátásra bírni a hanyag könyvtárhasználókat. Ez a legnagyobb szankció, amit a könyvtár alkalmaz. Az adósokat nem perlik, nem érné meg. - F: aug. 27.
Hírforrás: Délmagyarország, linkFelújították a felnémeti könyvtárat FEL

Befejeződött a felújítás az egri Bródy Sándor Megyei Városi Könyvtárban és annak fiókkönyvtáraiban, a korszerűsítést célzó. A munkálatok 1.6 millió Ft-ba kerültek. A felnémeti könyvtárban tartott sajtótájékoztatón Habis László polgármester kiemelte: a városrész lakóinak büszkesége lehet a jól felszerelt részleg a hétezer kötetével. Tőzsér Istvánné intézményvezető elmondta: ebben az évben pályáznak az Év Könyvtára címre, a sikerhez az olvasók azzal járulhatnak hozzá, hogy a könyvtár honlapján és a könyvtárban kapott információk birtokában szavazhatnak. - F: aug. 25.
Hírforrás: Agria.hu, linkKözművelődési fejlesztések Jakabszálláson és Tázláron FEL

Szeptember 1-jétől megújult könyvtár várja az olvasókat Tázláron és Jakabszálláson. A bibliotéka a kölcsönzés, valamint a napi- és hetilapok, illetve folyóiratok elérhetővé tétele mellette internethasználatot, információszolgáltatást és közösségi programokat biztosít a Bács-Kiskun megyei településeken. - F: aug. 28.
Hírforrás: Hír6.hu, linkTeleki-könyvek képernyőn FEL

A bukaresti magyar nyelvű adás szerkesztője, Simonffy Katalin a legjobb forgatókönyv kategóriában kapott elismerést azért a tízrészes, a Katyi Antal által vezetett marosvásárhelyi Pentaton Stúdióval készített dokumentumfilmjéért, amely a Teleki Téka féltve őrzött kincseit mutatja be. 'Valóságos élmény volt ezt a filmet Deé Nagy Anikó és Gálfalvi Irma szaktanácsadók segítségével forgatni, hisz olyan értékes, régi könyvek kerülhettek a kezünkbe, amit 'közönséges halandó' még csak meg sem tekinthet' -– idézte fel a filmkészítés periódusát Simonffy. A tévés szakember számos játékfilmes elemet illesztett a dokumentumjellegű alkotásba, amit nemcsak a marosvásárhelyi zsűri, hanem korábban több fesztivál bírálóbizottsága is méltányolt. A könyvtár gyűjteményes anyagáról forgatott filmnek az idén készült el a román, illetve az angol változata. Szerzője reméli, hogy ezáltal minél szélesebb körben ismerhetik meg Marosvásárhely eme kincsét. - F: szept 2.
Hírforrás: Erdély ma, linkAngolból ponyvát, más nyelvből klasszikusokat fordítanak leginkább FEL

Az egész világon egyre több az idegen nyelveket beszélő ember, és egyre inkább terjed egy közös nyelv, az angol használata. Az írott nyelvben azonban továbbra is döntő szerepük van a fordítóknak. Az Index Translationum adatbázis mintegy 1,8 millió olyan könyvcímet tartalmaz, amelyet valamilyen nyelvre vagy nyelvekre lefordítottak. Az Index Translationumot 1932-ben hozták létre és 1946 óta az UNESCO felügyelete alatt áll. Bibliográfiai központoktól, országos könyvtárakból küldik be hozzá a tagországok az adatokat. Listáját évente hozza naprakész állapotba. A lista, amelyet 1979-től kezdett számítógépre vinni, megtekinthető a www.unesco.org/culture/xtrans/ oldalon. - F: aug. 21.
Hírforrás: Bumm, linkSzonda Ipsos: Pintér Róberttel újul az online stratégia FEL

Online stratégiai igazgatóként csatlakozik 2008 szeptemberétől a Szonda Ipsos Média-, Vélemény- és Piackutató Intézet menedzsmentjéhez Pintér Róbert szociológus-politológus, a szociológia doktora (PhD), korábban a BME Információs Társadalom- és Trendkutató Központ tudományos igazgatója. - F: aug. 25.
Hírforrás: Prím, linkA házilag készülő honlapok leggyakoribb hibái FEL

Sokan próbálnak úgy takarékoskodni, hogy ismerősükkel, barátjuk ügyes kezű gyerekével készíttetik el cégük honlapját. A százezer-kétszázezer forintos megtakarítás első pillantásra ugyan mutatós, a rosszul elkészített weboldalak okozta veszteség azonban ennél nagyságrendekkel nagyobb lehet. Hibák és szempontok:
1. Összekevert üzenetek
2. Zavaros navigáció
3. Túl hosszú 'kattintási út'
4. Gyenge minőségű képek és grafikák
5. Túl sok a szöveg!
6. Soha nem frissülő oldalak
7. Stílus, nyelv
8. Betűtípusok
9. Adatvédelmi politika
10. Tesztelés, kompatibilitás
11. Forgalmi statisztikák. - F: aug. 25.
Hírforrás: Mfór., linkÉv végéig elkészül az állami vagyon egységes nyilvántartása FEL

Az év végére az Everest rendszeren lesz az állami vagyon, azaz elkészül az egységes vagyonnyilvántartás -- mondta Tömöry Zoltán, az Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. informatikai és nyilvántartási igazgatója hétfőn a Budapesten tartott sajtótájékoztatón. A törvényi előírásnak megfelelően az év végére egységes informatikai rendszerben lesz a nagyságrendileg 1,5 millió hektár termőföld, egymillió hektár erdő, 237 ezer ingatlan, az ezer kilométer autópálya és több mint 320 társaság nyilvántartása. Többszörösen biztosítják, hogy minden egyes vagyontárgy bekerüljön az Everest rendszerbe, amit még egy külső szakértő cég is auditál. Jövőre az egységes nyilvántartást üzleti intelligencia rendszerré fejlesztik, ami támogatja az MNV Zrt. üzleti folyamatait és biztosítja a vezetés számára az adatok azonnal hasznosítható információvá alakítását. A rendszer képes a folyamatok teljes nyomon követésére, az adatok összekapcsolására. Az eddigiekhez hasonlóan figyelmeztet a határidőkre is. A régebbi dokumentumok digitalizálását az év végén megkezdik - mondta Tömöry Zoltán, így a KVI által 2006-ban elvégzett munkával együtt a rendszer teljes körűen alkalmas lesz arra, hogy megelőzze az esetleges elbirtoklást. - F: aug. 19.
Hírforrás: Prím, linkAjánlásokkal egészül ki a Google keresője – bárcsak az OPAC is itt tartana… FEL

A böngészőkből ismerős funkcióval egészülne ki a népszerű kereső a Google tervei szerint, amely azonban nem a korábban begépelt szavak, hanem a legnépszerűbb találatok alapján fejezi be helyettünk a gépelést. A keresőcég egyelőre Google Suggest néven fejleszti megoldását, amely tulajdonképpen már évek óta elérhető, ám eddig csak egy szűk réteg számára volt érdekes. Most azonban úgy döntöttek, hogy nagyobb felhajtást csapnak a projekt körül, amire jó példa a napokban megjelent blogbejegyzés ( http://googleblog.blogspot.com/2008/08/at-loss-for-words.html ) is. Ebben kifejtik, hogy miért is jó számunkra a szolgáltatás igénybe vétele. Maga a funkció ismerős lehet a legtöbb böngészőből, hiszen nem másról van itt szó, mint a megkezdett kifejezések, címek automatikus kiegészítéséről. Itt azonban a kereső nem a már korábban egyszer beütött kifejezések alapján keresné meg a valószínűnek vélt alternatívákat, hanem saját, a legtöbb találatot eredményező listájából, amely a fejlesztők szerint jóval pontosabb és nagy segítséget nyújthat a felhasználóknak. Az érdekes opció egyelőre tesztváltozatban elérhető az http://www.google.com/webhp?complete=1&hl=en oldalon, azt bárki kipróbálhatja. - F: aug. 28.
Hírforrás: sg.hu, linkVilágszerte egyre népszerűbbek a minősítőoldalak FEL

Az Egyesült Államokban egy felszarvazott férj indiszkrét részletekkel tette tönkre egy bankár életét. A minősítések és verbális online támadások ellen a legtöbb érintett tehetetlen. Dave életének legféltettebb titkai olvashatók a világhálón. persze ő sem maradt adósa az őt lejárató Johnnak, mondván a férfi kizárólag szexre, cipelésre, főzésre, takarításra és pénzszerzésre használja a nőket. A Dontdatehimgirl nevű portál az amerikai nők számára kínál lehetőséget expartnereik és volt férjeik kibeszélésére. Az adott személyről szinte minden fontosabb adata, többek között neve, lakcíme, az internetes partnereséskor használt nickneve is fellelhető. S persze a profilokból nem hiányozhatnak a megjegyzések és a minősítések sem. - F: aug. 21.
Hírforrás: Sg.hu, link25 online könyvtár – letölthető ingyenes angol nyelvű könyvek FEL

Ahol ingyenes könyveket lehet letölteni, olvasni, mindegyik angol és ingyenes. Olyan könyvtárak vannak, mint a fullbooks.com vagy az IPL. Érdemes elmenteni a webcímet! http://educhoices.org/articles/Online_Libraries_-_25_Places_to_Read_Free_Books_Online.html - F: aug. 28.
Hírforrás: kockablog, linkInteraktív oktatástechnikai szakportál indult FEL

Az új tanév első napján megkezdte működését az Interaktív Oktatástechnika szak- és hírportál (www.iot.hu). A portál célja a pedagógustársadalom munkájának segítése a digitális taneszközökkel és -tananyagokkal, a kapcsolódó módszertani, és technológiai képzésekkel kapcsolatos ismeretek és információk egy helyen való közlésével. - F: szept. 2.
Hírforrás: Prim Online, linkZeneszöveg.hu FEL

100 Folk Celsiustól Zárai-Vámosiig, közben persze Sebestyén Márta és Sebő Ferenc, Edda és Hungária, sőt High School Musical is. A zenafan-ek saját honlapjukra is linkelhetik kedvenc számaikat az 'embed' funkcióval. A könnyű, a szórakoztató- és népzenék szövegei olvashatók a magánvállalkozás által működtetett portálon. A 2.0 alapon működő webhely rendelkezik fórummal és toplistával is. A portál párja a http://kulfoldi.zeneszoveg.hu/ . Cikk a dalszövegek olvasásáról: http://hunra.klog.hu/?p=309 . (MG)
Hírforrás: Zeneszöveg link link . (MG)2008. évi első sajtóolvasottsági adatok FEL

A Nemzeti Médiaanalízis 2007 IV – 2008 I. negyedéves sajtóolvasottsági eredményei: A Szonda Ipsos és a GfK Hungária közös felmérése szerint a legolvasottabb sajtókiadványok olvasóinak száma meghaladja az egymillió főt. A sajtópiac legnagyobb olvasottságú lapcsoportjai -- a hirdetési lapok mellett -- a tv-magazinok, a megyei napilapok és a női tematikájú kiadványok. F: aug. 31.
Hírforrás: Szonda Ipsos, linkDigitális idegenvezetés Egerben FEL

Műholdas navigációs berendezéseken és MP4 lejátszókon alkalmazható digitális városkalauzt készített az egri önkormányzat a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (HKIK) közreműködésével -- jelentette be a város polgármestere. A szoftver 307 turisztikai látványossághoz, illetve olyan intézményhez, vagy szálláshelyhez vezeti el a városba látogatókat, amelyek hasznosak lehetnek a turisták számára -- közölte Habis László. A Fülöp Gábor a HKIK főtitkára elmondta: annál is inkább fontosnak tartják a digitális útikalauz elkészítését, mert a felmérések szerint 6-8 éven belül hússzorosára nő a műholdas navigációs berendezéseket használók száma. - F: aug. 28.
Hírforrás: Prim Online, linkVáltozások a budapesti tömegközlekedésben FEL

Nem csupán új menetrendje lesz ősztől a budapesti tömegközlekedésnek; az új paraméterkönyv elfogadásával egy sztrájkoktól kísért, politikai konfliktusoktól sem mentes huzavona ért véget a Budapesti Közlekedési Vállalatnál. Kisokos az új budapesti tömegközlekedéshez! - F: aug. 21.
Hírforrás: Fn.hu, link