Könyvtár Információ Társadalom
Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára - Szemlék, hírek, kommentárok      

KIT hírlevél évfolyamok

2008
 

KIT hírlevél: 2008. 08. 06. (29. szám)

E lapszám szerkesztője: Mikulás Gábor

Tartalomjegyzék


A portálon kivülre mutató linkek a szerkesztés pillanatában élnek.
Ha ezt a szolgáltató megváltoztatja, a forrás nem válik elérhető.

Vándorgyűlési szcenárió: bebetonozott könyvtárvezetők további pénzszórása, vagy reneszánsz jön? FEL

A vándorgyűlés záróplenárisán -- az azon résztvettek beszámolója szerint -- nem merült fel a címben szereplő választás lehetősége. Előtte néhány órával Z. Karvalics László a FITT szekció keretében a jelenlévők észrevételeit felhasználva szcenárió-elemzés keretében felvázolta e kérdést is. Bővebben ld.: http://infotars.blogter.hu/?post_id=283833 . A lehetséges változás tengelyei -- fantázianevekkel: 1. Hagyományos, jelenlegi működés (Barokk), 2. Digitális, információs emancipáció (könyvtártalanítás azaz Digitális reneszánsz -- 'infoszánsz'), 3. Közjó az információ és a tudás ('Kollek Tivadar'), 4. Egyéni, piaci jószág ('Werbőczy'). E tengelyek kombinációiként álltak össze a forgatókönyvek: Északi Jeges-tenger, lappangó szabadságharc, romantika illetve digitális éden. A szekció ezt megelőző felvonásában a résztvevők ízelítőt kaphattak az információs emancipációról és az információs közjóról az UTCA projekt kapcsán; az eddigieket magába fogó új közös katalógusrendszer, megoldást kínálva számos mostani kihívásra, pl. milliónyi rekord módosítása, duplumszűrés, mű-alapú dokumentummegjelenítés stb., mely projekt eddigi tárgyi költségvetése 100.000 Ft (az eBay-en vásárolt szervergép képében)... (MG) - F: júl. 25. stb.
Hírforrás: link link linkÖncsalás, önámítás -- a piramison felfelé haladva összeadódik FEL

Az összefoglaló jelentések és analízisek (ilyen pl. egy könyvtár SWOT-analízise is) alapja általában több belső és kifelé irányuló vizsgálat, az ezekből leszűrt eredmények, statisztikák, konklúziók és következtetések. Olvasói és belső elégedettség-vizsgálat, használtsági és használati mutatók, eredményességi vizsgálat, mátrixok, táblázatok, összesített statisztikai kimutatások, kölcsönzési adatok, helyben használati adatok, látogatószám és még ki tudja, hány hasonló jellegű dokumentum lát ilyenkor napvilágot, hogy azután a vezetőség, vagy egy lelkes kéz összesítse őket és elkészítse a könyvtár éves (többéves) jelentését a fenntartó felé, netán a SWOT-ot a feldolgozott adatok alapján, amit azután felhasznál iksz ideig, amikor prioritásokat határoz meg, a fejleszteni kívánt szolgáltatások változtatását tervezi meg stb. Ezzel természetesen semmi gond nincsen, hiszen a fenti dolgokat mindenképp gondos előkészítésnek, vizsgálatoknak kell megelőzniük, amely magában foglalja az elmúlt időszak mutatóit és a könyvtár jelenlegi helyzetét megvilágító dokumentumok létezését/létrehozását (is). A 'legfelsőbb szintű jelentések' létrehozása azonban olyan, mint a házépítés: elindul az alapoktól és felfelé építkezik, azaz ha minden szinten csak három milliméter az eltérés, azok a tetőt záró gerendáig összeadódnak. - F: FIKSZ, júl. 16., http://fiksz.klog.hu/399/oncsalas-onamitas/
Hírforrás: FIKSZ, linkTovábbra is mókás számok a vándorgyűlésen -- megéri-e a pohár a tiszta vizet? FEL

Hiller István vándorgyűlési szavai szerint egyre elégedettebb a könyvtárosok munkájával, miközben a konkrét számok ezzel negatívan korrelálnak: a 39. vándorgyűlésen 20 Md Ft felhasználásának lehetőségét vetette fel a miniszter. 2008. júniusában már csak 15 Md-ról esett szó http://www.kithirlevel.hu/index.php?oldal=cikk&c=8527 . A vándorgyűlésen csak a digitalizálást illetően hangzottak el konkrét számok, 3 évre 3,8 Md Ft. Emellett a tárca 'mindent megtesz', hogy 2013-ra minden magyarországi könyvtárban legyen számítógép és internetkapcsolat. A verbális megbecsülés fokozódása és az ígéretek értéktelenedése jelentheti a könyvtárosok örök reneszánszát? A miniszter ismét a KSH által közreadott, a könyvtárak adatszolgáltatási kötelezettsége következtében keletkezett adatok alapján szólt a könyvtárak teljesítményéről. '... a magyar könyvtárakban 2001 és 2007 között átlagosan 29%-kal nőtt a regisztrált olvasók száma, 14%-kal a könyvtárhasználatok, s több mint 9-szeresére a távhasználók száma.' (OKM, jún. 24.) Az idézett adatok a könyvtárak által beküldött használati számokból állnak össze. Nyilvánosan nem vállalt folyosói beszélgetések során megtudhatja az érdeklődő, hogy e bevallásos statisztikai adatok hogyan készülnek. Mindenesetre figyelemreméltó, hogy a használói oldalt kérdezve (vö.: a minőségirányítás szempontja!) a fizikai használati adatok kb. a felét mutatják a KSH-féle látogatási adatokénak. Szintén mókás a távhozzáférés felemlegetése, mely évek óta nincs egységesen definiálva (a 'mi mennyi' esete). Beletartozik a tényleges OPAC-keresés és a könyvtárosok alapértelmezett könyvtár-nyitóoldal behívása is. Ami viszont érdekes lenne: a felmerülő használói igények és a könyvtári (fizikai / virtuális) szolgáltatások igénybevétele számának hányadosa. A tisztánlátáshoz feltehetően könyvtáraktól független felmérő szervezet szükséges. Átgondolásra érdemes ezen felül a független forrásokból származó adatoktól való masszív könyvtárosi elzárkózás is. Erre következő számunkban visszatérünk. (MG)
Hírforrás: OM, linkA lé és a tudat -- két szakma és piacaik. Impotencia konjunktúra idején? FEL

A HVG 2008/30. számában a zöldség--gyümölcs-piaci csatározásokról ír. Nagy kérdése, hogy a jelentősen megnövekedett élelmiszerárakból a hazai mezőgazdasági termelők miért nem profitálnak. Sőt: veszteségeik és túltermelés esetén egyaránt közpénzekből származó támogatásokat követelnek. (Adódik a párhuzam: a könyvtárosok sem lovagolják meg az információ értékének felívelését, és hatékonyságnövelés helyett a pénzcsapok megnyitására ácsingóznak.) Mindkét piac vásárlóit kívülről behozott termékekre szoktatták rá. Vajon miért alakult így a helyzet? Maga a szakma teszi tönkre saját piacát? (MG)
A hetilap az alábbi belső, majd külső körülményeket jegyzi meg: 'Az együttműködési hajlandóság (...) mérsékelt, az átlátható tészekbe (termelői értékesítő szervezetekbe) tömörülést gátolja a feketekereskedelem...' (a könyvtárosok esetében inkább: minőségi szolgáltatás a kiválasztottaknak -- MG) 'Talán a legnagyobb gond az, hogy a magyar gyümölcstermelők legtöbbje a kevésbé értékes termékszegmensekben, tömegáruval próbálkozik [vö.: elenyésző a piacra vihető személyre szabott szolg. - MG]. A konzervalapanyag meggy és alma, a vegyes méretű, ládába dobált dinnye termesztése, szüretelése, szállítása egyszerűbb, de ára is nyomott és ingadozó. Számos jó példa és sikeres üzem mellett a termelők zömének hiányosak a technológiai, menedzsment- és marketingismeretei. Szabó Márton szerint a termelők számlájára írható az is, hogy ragaszkodnak az elavult módszerekhez [vö.: elzárkózás a piaci tényezőktől, pl. ODR - MG], változtatni, tanulni nemigen hajlandók. Nemzetközi összehasonlításban alacsonyak a hozamok, elavult a fajtaösszetétel -- az alma fele még ma is a nyugatiak által nem túlságosan kedvelt jonatán és idared --, a gyümölcsültetvények 15-20 százalékát öntözik csak, és kezdetleges a fagy elleni védelem.' 'Helyzetük javítása mindenekelőtt magukon a termelőkön múlik, ehhez azonban az eddiginél több és másféle segítséget kell kapniuk az agrárkormányzattól. 'A nemrég indított, uniós forrásokból finanszírozott beruházási programok esélyt kínálnak a technológiai lemaradás csökkentésére [vö.: számítógépek a könyvtárban - MG] , emellett azonban szerkezet- és fajtaváltásra, jobb termésidőzítésre és általában stratégiai gondolkodásra van szükség. Márkákat kell teremteni, minőségi védjegyeket létrehozni, itthon és az exportpiacokon fel kellene építeni a kiváló minőségű friss magyar termékeket...' 'Ehhez korszerűsíteni kell az oktatási, képzési, szaktanácsadási rendszert [kurrens szakértelem a szaktanácsadási rendszerbe - MG]. Az agrárkormányzatnak ezen a téren is vannak adósságai, ahogyan a közösségi marketing fejlesztésében, a színvonalas piacelemzésben, a tájékoztatásban...' 'Termelői összefogás tehát van, csak éppen mégsem a várt módon működik. Szakértők szerint ennek alapvető oka, hogy a tészek nem termékalapon, hanem területileg [párhuzam: megyei könyvtárak megerősített szerepe - MG] szerveződtek. Vagyis például nem a paprikatermelők álltak össze, hanem a környékbeliek, és a sokféle terméket előállító gazdáknak eltérőek az érdekeik.' - F: júl. 23.
Hírforrás: HVG, regisztrációval: link , linkAjánlanád-e a könyvtáradat barátodnak? -- tényleges elégedettségi kérdés FEL

Felejtsd el a mérföldes kérdőíveket, a több oldalas elégedettség-vizsgálatokat, az űrlapokat és az ikszelgetést, karikázást, aláhúzást! Itt az 'ultimate question', a végső, mindent eldöntő kérdés! Fred Reichheld, a vásárlói és használói hűség elszánt kutatója 25 évnyi vizsgálódás után írta meg könyvét “The Ultimate Question” címmel. Reichheld sok év alatt jutott arra a megdöbbentő eredményre, hogy a felmérések, kutatások, űrlapok, adatgyűjtés és -feldolgozás tulajdonképpen csak arra jók, hogy egy végtelenül egyszerű dolgot minél bonyolultabbá tegyenek - ráadásul a felmérésbe fektetett idő és energia is hiábavaló: Egytől tízig terjedő skálán elhelyezve - mennyire ajánlanál bennünket egy jó barátodnak? - F: júl. 23.


Hírforrás: FIKSZ, linkKínai könyvtárügy és a 'könyvtár új élete' FEL

Ma mindenki Pekingre néz: kezdődik az olimpia. A KIT olvasóit az is érdekelheti, hol tart a kínai könyvtárügy. Ezzel a céllal készült az a körkép, amely a gazdaságtól az oktatáson, könyvkiadáson, internet-használaton keresztül a könyvtári világig áttekinti a mai helyzetet. A kínai könyvtárügy alapvető jellegzetessége, hogy több 'világ' él benne: a vezető egyetemek, a gazdaságilag prosperáló tengerparti sáv (Sanghajtól Hong-Kongig) modern és néha irigylésre méltó teljesítménye mellett létezik a falu, a szárazföld belseje, mely legalább száz évvel lemaradt. Ott most kezdik a pici -- pár száz kötetes -- 'népkönyvtárak' létrehozását. Minderről olvashatnak a Könyvtári Figyelő napokban elkészült friss, 2008/2-es számában. A 21. század új könyvtáráról, a használói igények, a technika és más feltételek erőteljes nyomására létrejövő új digitális könyvtárról tartalmaz eszmefuttatást (a tavalyi 'kis katekizmus' folytatásaként) a 3K augusztusi száma. Biztos van benne számos tisztázandó vagy vitatható elem: akkor itt az alkalom, talán érdemes a jövő könyvtáráról, vagy a könyvtár új életéről közösen is gondolkodni, vitatkozni. - F: Sonnevend P.

Hírforrás: Sonnevend P.Nem tetszik a helyi közkönyvtár ár--érték-aránya? Alapíts saját könyvtárat! FEL

A Eugene Public Library ott szúrta el, hogy háztartásonként egy évre 80 dollárt szedett használóitól. A városiak ezt nem sokáig tolerálták: könyvtárat nyitottak. A cím nem vicc, az Oregon állambéli Eugene lakosai három évvel ezelőtt alapítottak könyvtárat 'River Road/Santa Clara Volunteer Library', amely azóta a kezdeti 4000-ről 14000 kötetesre duzzadt. A hivatalos díjtétel 0 pénz, az ajánlott adomány 10 dollár egy évre, de a tagok fizetnek inkább tizenötöt. A magyarázat: szeretnek oda járni. A könyvtárat (ami valószínűleg jogosan érdemelte ki a közkönyvtár nevet) önkéntesek működtetik és heti huszonkét órában tart nyitva. 378 beiratkozott könyvtárhasználója van (Eugene lakossága 153690 fő), egy átlagos napon mintegy 6-10 ember fordul meg a könyvtárban. - F: júl. 28.
Hírforrás: FIKSZ, linkHogyan ne költsön tízezreket tankönyvre? Könyvtár és konkurensei FEL

Egyes egyetemeken a legdrágább atlasz akár több tízezer forint is lehet. Mihez kezdjen, akinek éppen nincs ennyi pénze arra, hogy tankönyveket vásároljon? Mennyi a támogatási normatíva és azokból kik és hogyan részesülnek? Néhány tipp az olcsóbb tankönyvekhez, hogy később ne azokkal kelljen fűteni. - F: aug. 1.
Hírforrás: Hírszerző, linkKitelepülnek a Balaton partjára a könyvtárak -- Az úszómester mellett a könyvtáros is kötelező lehet ;-) FEL

Könyvtárak települtek a Balaton partjára. A kezdeményezés Balatonalmádiból indult, amelyhez a keszthelyi könyvtár is csatlakozott. Főként a könnyedebb, nyári olvasmányokat kínálják a strandolóknak a büfék szomszédságában, hangzott el a Kossuth rádió műsorában. Az almádi könyvtár vezetője szerint nekik akkor is sikerült látogatókat a strandra csábítani, amikor nem volt igazán strandidő. Egyébként a standjuk olyan, mint egy információs központ: érdeklődtek már náluk a vasúti menetrendről, a helyi látnivalókról és programokról is. Az Útitárs műsora itt meghallgatható. Darvas Tóth Péter ajánlásával. - F: júl. 21.
Hírforrás: mr1 link Balaton, linkFelvételi 2008: levelezős főiskolák? (gyorsjelentés a felvi.hu alapján) FEL

Július 24-én nyilvánosságra hozták a felvételi ponthatárokat és létszámokat. Az 'informatikus könyvtáros' alapszakra, államilag támogatott helyekre az ELTE-n 321, a többi intézménybe 288-286 ponttal lehetett bejutni. Figyelemre méltó (de nem szakma-specifikus) jelenség, hogy a költségtérítéses formában sok esetben a minimális 160 pont is elégnek bizonyult. A nappali tagozatra felvettek létszámát tekintve, népszerűségben is tarolt az ELTE: annak ellenére, hogy levelező képzést nem hirdetett, 70 hallgató kezdi náluk a félévet; Debrecenben és Szegeden pedig 39-39 hallgatót vettek fel. A felvételi verseny nagy vesztesei a kis vidéki főiskolák, illetve az egyetemek főiskolai karai lettek: ők 5-18 nappalis hallgatóval kezdik az új tanévet. Ugyanezek az intézmények levelező képzésben viszont felülmúlják önmagukat, a legtöbb hallgatót a bajai EJF (33) vehette fel, a SZTE előtt (32). A mesterképzés beindítása nehézkesnek bizonyult: a 'könyvtárpedagógia-tanár' képzésre elenyésző számban, és csak levelező tagozaton volt lehetőség hallgatókat felvennie a debreceni és a szegedi egyetemnek. Mindezek csupán a fővonalak, a pótfelvételi után a létszámadatok biztosan változni fognak.
Hírforrás: Stohl Róbert, EJFAz év fiatal könyvtárosa -- olvasmányok mintázatát vizsgálta FEL

'Az év fiatal könyvtárosa' díjat 2008-ban Oláh Róbert, a Tiszántúli Református Egyházkerület Könyvtárának munkatársa kapta. A díjazott a beregi oskolamesterek 18-19. század fordulójának olvasmányait vizsgálta. Leginkább a 'konzervatív' jelzővel lehetne illetni a vizsgált anyagot. Kevés a természettudományos és jogi tárgyú munka. Kortárs szépirodalom akad azért, és a jól bevált klasszikus-biblikus műveltség elemeit tanították. A tulajdonosok beregi kisiskolákban tanítottak, ezért nem sok pénzük jutott könyvvásárlásra. Feltételezhető, hogy az olvasmányok tárgya és mennyisége összefügghet egy terület vagy közösség szellemi--gazdasági előmenetelével, sőt, akár előre is jelezheti azt. -- Aki kapcsolatba került már régi nyomtatott könyvekkel, bizonyára felmerült már benne, hogyan olvasták és használták, hogyan gondolkodtak a bennük foglaltakról az egykori tulajdonosok. A hazai könyves műveltség 16-18. századi forrásai mára elérték a szinte teljes feltártságot, az ipari forradalom végéig terjedő egy évszázad forrásai azonban még korántsem állnak teljes egészükben rendelkezésünkre. Az 1800-as évek elején a beregi református egyházmegyében tevékenykedő iskolamesterek könyvjegyzékei sok mindent tartogatnak a kutató számára: a falusi iskolákban használt kátékat, énekeskönyveket, számtankönyveket, a lelkészi pályára készülő ifjak könyvtárát, valamint mindenek előtt régi és új nyugat-európai szellemi áramlatokat, amelyek hatással voltak a reformnemzedéket kinevelők gondolkodására. A közel 900 tételnyi könyvanyagot elemezve és összehasonlítva más, korabeli társadalmi csoportok olvasmányaival fogalmat alkothatunk a korabeli kálvinista értelmiség alsó rétegének érdeklődési köréről.
Hírforrás: Oláh RóbertA meglévő kistelepülési intézményhálózat bármely eleme alkalmas a többi alapszolgáltatás befogadására FEL

Helyismereti könyvtárosok 15. konferenciájának nyitóelőadásában Z. Karvalics László fogalmazta meg:
A kistelepülések szerteágazó problémái régóta ismertek, azonban megoldásukra, kezelésükre sporadikus, időszaki és részleges megoldások jöttek létre. Mivel a különböző funkciók, illetve intézmények tárca-szinten sok 'illetékest' tudhattak mindig is magukénak, megfelelő koordináció és stratégiai nyomás híján nem alakult ki sem igény, sem elképzelés a felsorolt gondok integratív kezelésére. Pedig több mint feltűnő, hogy minden esetben az információs-és tudásfolyamatok deficitjéről van szó, és a strukturális okok minden esetben azonosak: mérethatékonysági gondok, üzleti/piaci/költségvetési fenntarthatatlanság, forráshiány az ingatlanteremtésben és/vagy fenntartásban, közvetlenül mozgósítható emberi erőforrások állandó hiánya, az infrastruktúra (telefon, kábelTV, Internet) hiánya, a csatlakozás nehézségei az országos alaprendszerekhez. Mindezek alapján a vidék modernizációjának kulcseleme a kistelepülések információs- és tudásfolyamatait kiszolgáló integrált intézményi alaphálózat kialakulása ill. létrehozása. Számtalan funkció egyetlen intézményben való összpontosításával kedvező hatások olyan tömege indukálható, amely hatalmas lökést, látványos és jól megjeleníthető perspektívát ad a kistelepülések közéletének és fejlesztési kilátásainak. A meglévő intézményhálózat bármelyik eleme alkalmas arra, hogy befogadja a többi alapszolgáltatást, majd különböző kombinált megoldásokkal a lehetséges szolgáltatások teljességét nyújtsa -- fenntartható, színvonalas, a közösség életébe szervesen beágyazott módon. (Az előadás szöveges változata rövidesen konferencia-kötetben elenik meg.)
Hírforrás: Z. Karvalics László, linkA könyvek biztos előfordulási helye: az internet... FEL

A világ csaknem minden eddig írt könyve elérhető lesz mindenki számára az interneten. A világ egyik legnagyobb számítógépes cége máris több mint egymillió kötetet digitalziáltatott. Mintegy 100 ország vett részt a digitalizálás első etapjában, így 40 nyelven váltak elérhetővé a világirodalom legjelentősebb alkotásai. Egyelőre lehetetlen megjósolni, hogy meddig jut el a folyamat, jelenleg is húszezer kiadó és 28 nagy könyvtár fogadta el a számítástechnikai óriáscég megbízását. Országonként persze lesznek különbségek a világhálón elérhető dokumentumok számában, mert a különböző szerzői jogokra vonatkozó előírások más-más korlátokat szabnak. Már most elérhető egyébként több különleges ritkaság is, mint például X. (Bölcs) Alfonz kasztíliai király: Az asztronómia tudományának könyvei című műve, vagy Ptolemaiosz Kozmográfiája. - F: aug. 3.
Hírforrás: MR Kossuth, linkKönyvek és olvasók Topolyán -- a műveltebbek mindkét nyelvet olvassák FEL

Magyarországi könyvekből szerény a választék a vajdasági boltokban. Évekig ezért a leglehetetlenebb és legkörmönfontabb módokon 'csempésztük be' a könyveket. A nemrég nyílt Westbook internetes könyváruházban azonban szinte minden, magyarországi könyvet meg tudunk vásárolni, és antikváriumi vásárlására is lehetőség van. Mindez nagyjából a magyar árakon; viszonylag drágán. Topolyán nincs 'igazi' könyvesbolt. Szerb é magyar könyvekhez egyaránt nehéz a hozzájutás helyben. Ezen úgy próbálunk segíteni, hogy a kiadókkal együttműködve tartjuk irodalmi estjeinket, könyvbemutatóinkat, s ilyenkor a közönség, általában kedvezményes áron, a könyvtárban vásárolhatja meg a kiadó termékeit. Ugyancsak ezt a célt szolgálja a már hagyományossá vált karácsonyi vásár, ahol a könyvtár a felkért könyvkiadókkal együttműködve árulja a könyveket. A magyar anyanyelvűek több könyvet vásárolnak és szívesen vásárolnak ajándékba is könyvet (főként gyermekkönyveket, gyermekeknek szánt lexikonokat, enciklopédiákat, valamint felnőtt szépirodalmat). A szerb olvasók is kaptak az alkalmon; a második évben már kérték a karácsonyi könyvvásárt. Ami a latin és cirill betűs könyveket illeti, a szerb olvasók nem tesznek közte különbséget, de a szerb nyelvű irodalmat (is) olvasó magyar olvasók számára sem jelent különösebb gondot a cirill betűs írásmód. A szerb nyelvű irodalmat kereső magyar olvasók -- könyvtárunkban elsősorban a magasabb képzettségű középgeneráció és a vegyes házasságban élők -- elsősorban a 'jó' könyveket keresik, nyelvtől függetlenül. A kevés, magyar nyelven (is) olvasó szerb olvasónk elsősorban a magyar klasszikusokat olvassa de pl. Márai is rendkívül népszerű lett, miután A gyertyák csonkig égtek megjelent szerb nyelven is. (A diákok szerb tannyelvű osztályokban a cirill betűs írásmódot tanulják. Mind elterjedtebb azonban, hogy az első év végére a szerb kisdiákok a cirill és latin ábécét is megtanulják). A magyar tannyelvű tagozatokon elsőben a gyerekek a magyar ábécét tanulják, a cirill betűs írásmódot a negyedik osztályban sajátítják el.)
Hírforrás: Náray Éva, TopolyaÚj könyvtárat épít az Ungvári Nemzeti Egyetem FEL

Az UNE főépülete mellett ünnepélyes keretek között helyezték el a felsőoktatási intézmény jövőbeni tudományos könyvtárának időkapszuláját. Mikola Veges rektor ünnepi beszédében megjegyezte, hogy már nagyon régóta vártak erre az eseményre. A projektet már a szovjet érában kidolgozták, de a megvalósítás különböző okok miatt mind ez idáig váratott magára. Már legalább 3 éve keresték a megfelelő épületet, rendszeres tárgyalásokat folytatva a kérdéssel kapcsolatban a megyei közigazgatással. Végül arra a következtetésre jutottak, hogy az lesz a legjobb, ha a könyvtárat az egyetem főépülete közelében alakítják ki. - F: júl. 13.
Hírforrás: Kárpátinfo, linkKulturális miniszterek a fájlcserélők ellen FEL

Az európai uniós tagállamok kulturális miniszterei azt szeretnék, ha az internetszolgáltatók a jelenleginél aktívabb szerepet vállalnának a fájlcserélők elleni harcban. A politikusok emellett azt is el akarják érni, hogy a cégek részt vegyenek az emberek szerzői jogi kérdésekben való felvilágosításában is. A 27 európai uniós tagország kulturális miniszterei Versaillesban tartott találkozójukon megállapodtak abban is, hogy a két kérdésben közös javaslatokat dolgoznak ki, amelyeket később az Európai Bizottsághoz terjesztenek be. - F: júl. 23.
Hírforrás: Sg.hu, linkA 25 legmodernebb könyvtár -- cseh például van benne FEL

A Best Colleges Online volt oly kedves és összegyűjtötte nekünk a világ 25 legmodernebb könyvtárát. Nem, magyar nincs köztük. Ellenben van például cseh. A három csoport pedig a következő: építészetileg legmodernebb könyvtárak (Architecture), technológia és szolgáltatásfejlesztés (Technology and Innovation), valamint digitális gyűjtemények terén a leginkább elől járó könyvtárak. A New York Public Library-ről, a British Library-ről és a National Library of Australia-ról rögtön tudtam, hogy benne lesznek a 25-ben - még mielőtt végignéztem volna a listát. Titkon természetesen reméltem, hogy egy magyar könyvtár is felbukkan a felsorolásban, de nem így történt. - F: júl. 23.
Hírforrás: FIKSZ, link7 tipp egyszerű könyvtárhasználóknak -- kommunikálni kell FEL

Ezt a listát az USA-ban szedték össze, ott ez a hét pont egy átlagos közkönyvtár szolgáltatásai közé tartozik, és tényleg az állampolgároknak szól. Kifejezetten olyanoknak szedték össze, akik valamilyen (leginkább financiális) gondokkal küzdenek, nekik érdemes lehet megszívlelni ezeket. - F: júl. 25.
Hírforrás: Élet és Könyvtár, linkOnline fixdíjas zenekönyvtár -- Új típusú zeneletöltő oldalt indít a brit BSkyB FEL

A korábban Sky TV néven ismert brit BSkyB előfizetéses tévétársaság a Universal Music-kal közösen egy olyan zeneáruházat nyit, amely fix havidíjért a letöltések mellett korlátlan zenehallgatást is kínál. - F: júl. 24.
Hírforrás: Prím, linkNem lesz béremelés a közalkalmazottaknál FEL

Óvatosan tervez 2009-re a PM költségvetési tervezési körirata: nyolcszázalékos alapkamattal és 245,5-es euróval számol. A pénzügyi tárca által tegnap publikált 2009-es költségvetési tervezési körirat a konvergenciaprogram kereteihez igazodik, vagyis az idei 3,8 százalékos ESA-hiány után jövőre a GDP 3,2 százalékára rúgó deficitet terveznek. A tervek szerint az elkülönített állami pénzalapok és a nyugdíjbiztosítás nem termelhet deficitet, hiány csak a központi költségvetésben és az Egészségbiztosítási Alapnál lehet -- bár ez utóbbi sem kizárt, hogy nullszaldóhoz közeli költségvetéssel készül -, akárcsak az idén. - F: jún. 25.
Hírforrás: Napi, linkBiznisz vagy közérdek -- Zentai Péter László a könyves árkötöttségről FEL

Több mint féléves előkészítés és egyeztetés végén, március 20-án tettünk pontot a könyves árkötöttségről szóló törvénytervezetünk utolsó mondata után. Még aznap elküldtük a dokumentumokat a döntéshozókhoz. De még el sem olvashatták a javaslatot, mikor már az InfoRádióban, az Indexen, a Napi Gazdaságban s annak online verziójában elképesztően manipulatív, s ami a leginkább szembetűnő volt, dühödt vagdalkozások jelentek meg. - F: júl. 29.
Hírforrás: NOL, linkKönyvtárak a Webvidéken FEL

A kézdivásárhelyi Céhmesterek Unokái nyerték a Transindex és az eTransylvania Egyesület Webvidék (www.webvidek.ro ) versenyét, akik a verseny egész ideje alatt vezették a mezőnyt. A sikerben nagy szerepet játszott a kézdivásárhelyi könyvtár, amelynek vezetője, Vántsa Judit a feladatok teljesítésében aktív szerepet vállalt. Az érdeklődők a verseny minden mozzanatát a könyvtár blogján (http://kezdikonyvtar.blogspot.com ) is követhették. Nem csak ez volt azonban a csapat tevékenységében a könyvtári vonatkozás: a 'Milyen vállalkozásba fognátok?' próba témájának egy olyan közhasznú információszolgáltatást választottak, amely a könyvtárban működne. A KÉZDINFO működési terve (http://www.webvidek.ro/?bejegyzes=353 ) ötleteket szolgáltat, hogyan lehet információ-szolgáltatást anyagi haszonnal végezni. A Szilágybagos csapat (harmadik helyezett) neve más összefüggésben került kapcsolatba a könyvtár témával. A faluban ugyanis nincs könyvtár, ezért 'A polgármesterség veszélyei' feladat megoldásának 4. pontjaként azt tűzték ki célul, hogy megfelelő pályázati pénzekkel összeállítanak egy minimum 10000 példányos állományt. E célból megkeresnének vezető kiadókat, és könyvekért cserébe folyamatosan könyvbemutatókat tartanának 'két legyet egy csapásra' alapon. A könyvtárat Szabó Miklósról, a falu autodidakta költőjéről neveznék el, és az e-Transilvania pontot is a könyvtárban működtetnék. 'Annyira komolyan gondoljuk a könyvtár megnyitását, hogy a bútorok is meg vannak rendelve' - mondta Szabó Tamás, a csapat vezetője. Az egyház a tulajdonában lévő egykori tanítói lakást ajánlotta fel a könyvtár számára. Ha a szeptemberi falunapok alkalmával sikerül megnyitni a könyvtárat - ahogy tervezik - egy új intézmény létrehozását köszönheti majd a könyvtáros társadalom a Webvidéknek. - F: augusztus
Hírforrás: link , Szabó Tamás, Szilágybagosi Bánffy Kulturális Egyesület, ReMeK-e-Hírlevél, augusztusHogyan találjuk meg a tökéletes munkatársat? FEL

A lényeg: alkalmazzuk a legjobbat, akkor is, ha felkészültebb, rátermettebb nálunk. Arra is érdemes törekedni, hogy olyanokat vegyünk fel, akik szimpatikusak, ugyanis jót tesz az üzletnek, ha kedveljük a munkatársainkat - különösen akkor, ha kis cégnél dolgozunk. - F: júl. 25.
Hírforrás: HVG, júl. 25., linkHogyan bánjunk egy rossz főnökkel? FEL

Állandóan ordítozik a főnöke, esetleg mániákusan ellenőriz mindent és mindenkit, vagy nemtörődöm ember? Az ilyen frusztráló típusok esetén is van megoldás arra, hogyan lehet kezelni a felettesünket. Mielőtt valaki felmondana elviselhetetlen természetű felettese miatt, érdemes elgondolkozni azon, miként lehetne változtatni a helyzeten. - F: júl. 25.
Hírforrás: Mfór, linkBattyus kocsma a 'Könyvtárban' FEL

A 'Könyvtár' nevet vette fel egy nagyváradi szórakozóhely, bár könyvekhez nem sok köze van. Egy olyan battyus kocsmáról van szó, amelyet diákok üzemeltetnek diákok számára azzal a céllal, hogy jó környezetet teremtsenek a jó hangulatú délutánokhoz, estékhez és a megfáradt reggelekhez. Olyan helyiséget alakítottak ki, ahol a fiatalok kötetlenül beszélgethetnek, tv-t nézhetnek, dartsozhatnak, vagy csocsózhatnak, ugyanakkor színvonalas rendezvények megszervezésére is alkalmas. Talán egyszer még az olvasáshoz is kedvet kapnak a battyus kocsmázók. - F: augusztus
Hírforrás: link , ReMeK-e-HírlevélHogyan olvasunk a weben? FEL

A legújabb kutatások alátámasztják, hogy a neten csak a 20-30%-át olvassuk el a megjelenített tartalomnak. Ritkábban használjuk a vissza gombot, és böngészéseink során inkább hagyatkozunk a szájt által ajánlott tartalomra.
Jakob Nielsen neve egybeforrt a weboldalak használhatósági (usability) elemzésével. Magyarul 2002-ben megjelent Web-design című könyve -- akárcsak a világ minden országában -- idehaza is bestseller lett, és azóta is alapműként tekintenek rá a területen dolgozó kutatók. Nem olvasunk csak pásztázunk. Mikor tíz éve először végzett kutatást arról, hogy 'a felhasználók hogyan olvasnak a weben', röviden azt a választ adta rá, hogy 'sehogy'. Nielsen hívta fel a figyelmet arra, hogy az interneten a userek a legtöbb esetben nem olvasnak, hanem scannelnek. Átfutják, végigpásztázzák az oldalak tartalmát, megnézik a főcímeket, az illusztrációkat, a kiemelt szavakat és számokat, beleolvasnak az első bekezdésbe, stb. Csak ha úgy döntenek, hogy kifejezetten fontos számukra az adott lap tartalma, akkor látnak neki a szisztematikus olvasásnak. - F: júl. 24.
Hírforrás: Agent Portal, linkSportos programok Kecskeméten és Szegeden FEL

Olvass velünk! A kecskeméti Katona József Könyvtárban az augusztus többek között az olimpia jegyében zajlik. Az olvasóteremben többféle könyv lesz található a nagy sporteseményhez kapcsolódóan. Emellett Olimpiai nyomkereső mottóval holnaptól ismeretterjesztő játékot hirdetnek -- nem csak gyerekeknek. - F: aug. 4.
Olimpiatörténeti kiállítás Szegeden -- Az újkori nyári olimpiák 112 éves történetét átfogó, a legkiemelkedőbb magyar és közöttük szegedi sportolókat bemutató kiállítás nyílik augusztus 4-én Szegeden a Somogyi-könyvtárban. A számtalan fényképfelvétel mellett láthatóak egyedi olimpiai ereklyék, sporteszközök, oklevelek, kabalák és eredeti érmek is. - F: aug. 4.
Hírforrás: Petőfi Népe, link HírTV, linkKönyvtári éj Udvarhelyen -- könyvveszejtés is lesz FEL

Nyitott könyvek éjszakája címmel tartja a székelyudvarhelyi Városi Könyvtár éjszakai rendezvényét, immár második alkalommal, csütörtökön. 'Akárcsak egy rendes nyitvatartási napon, ezen is bárki betérhet a könyvtárba, olvashat, filmeket nézhet, ha beiratkozott olvasónk, akkor kölcsönözhet is, de akár be is iratkozhat' -- tudtuk meg Asztalos Attila könyvtárostól, aki azt is elmondta, hogy ezen az éjszakán minden könyvtárlátogatónak felajánlják, hogy töltsön ki egy általános műveltségi kvízt -- ami természetesen nem kötelező jellegű --, és ha helyesen tölti ki a tesztet, könyvjutalomban részesül. - F: aug. 5.
Hírforrás: Új Magyar Szó, linkMinden negyedik zaránkai könyvtárba jár -- Jókai a legnépszerűbb, évi 1500 Ft beszerzés FEL

Új helyre költözött a zaránki könyvtár. 'Kinőtték' a régi, háromszor három méteres szobácskát, most kaptak egy nagyobbat. A járási könyvtár segített bebútorozni, a községi tanács rendbe hozni, s a könyvtáros, Szarvas Ferencné nem minden dicsekvés nélkül jegyzi meg, hogy ez az új könyvtár óriási lépés előbbre... Az alig több mint ezer lelket számláló faluban ugyanis minden negyedik lakos tagja a könyvtárnak. Az olvasók életkora: nyolc esztendőtől nyolcvanig. Iskolai végzettség és kor szerint természetesen sokféle az igény, és nem is könnyű minden kívánságnak eleget tenni az alig néhány ezer kötetes könyvállományból. A legfiatalabbak és a legöregebbek a mesét keresik. A tizenévesek kedvence Berkesi, húszon felül Szilvási. Az idősebbek Mikszáthot és Móriczot olvasnak, de kedveltek az új magyar írók és a régi külföldi klasszikusok. Hatvan éven felül elsősorban Jókai, a nagy mesemondó a legnépszerűbb. A község apraja-nagyja sok bizalommal fordul a fiatal könyvtároshoz, aki a legkülönbözőbb időben nem rest kinyitni a könyvtár ajtaját. Mert vannak 'rendhagyó' kölcsönzők. Fiatalasszonyok, akik vasárnap reggel ugranak be..., de van fordított példa is, öreg néni, aki este jár könyvet kérni. Fejlődik az olvasótábor, csiszolódnak az igények.., az évi 1500 forint, amit a tanács megszavaz a könyvállomány fejlesztésére, egyre kevesebbnek bizonyul. A könyvtáros reménykedik, hogy lesznek egyszer nagyobb lehetőségei is új könyvek vásárlására, s közben terveket szövöget arról, hogyan rendezi be a kultúrház átalakítása után azt a helyiséget, ahol nagyobb és végleges otthonra találnak a könyvek. Klubot és olvasószobát szeretne. Télre talán teljesülnek is elképzelései. (1968.!!! június 26.) - F: júl. 9.
Hírforrás: Heves M. Hírlap, linkCsőtörés a sikerkönyvtárban FEL

Mintegy hatezer könyv, közöttük számos gyűjteményes, szinte pótolhatatlan darab ment tönkre a hétvégi csőtörés után a Szombathelyi Siker Könyvtárban. A kár felmérése még folyamatban van, de a helyreállítási munkálatok már megkezdődtek. Az olvasók minden bizonnyal csak szeptember elején kölcsönözhetnek újra könyveket. - F: júl. 31.
Hírforrás: Szombathelyi Televízió, linkÁrvíz Bákó megyében -- veszélyben a könyvtárak is FEL

A Bákó megyei falvakban a könyvtárak is veszélyben vannak az árvíz miatt. Secuieni községben - a megye egyik legveszélyeztetettebb településén -- a lakosokat idejében értesítették a közeledő árvízről, a könyvtáros leürítette az alsó polcokat, ezért valószínűleg az állomány kisebb mértékben károsodik - mondta Manea Stefan, a község polgármestere. A könyvtárossal nem lehetett beszélni, mivel nem működnek a telefonvonalak, az áramszünet miatt pedig a mobiltelefonok újratöltése lehetetlen -- tudósította a Biblos levelezőlista tagjait Crina Ifrim, a Bákó Megyei 'C. Sturdza' Könyvtár könyvtárosa. - F: augusztus
Hírforrás: Crina Ifrim, Biblos, ReMeK-e-Hírlevél, augusztusMűemlékvédelem GPS-szel -- játék is(!) FEL

Világszerte egyedülálló kezdeményezés született a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal és a Magyar Geocaching Egyesület összefogásából. Immár nemcsak a környezet- és állatvédők kampányaitól lehet hangos a média, hanem a kulturális örökségmentők harcosai is megjelennek a nyilvánosság előtt. 'Ezen bárki 20 másodperc alatt regisztrálhat és az itt található országos műemléki listából kiválaszthatja és megkeresheti a neki legközelebb eső, vagy legkedvesebb műemléket' -- folytatja Kovács Olivér. Az izgalom ezután kezdődik. Egy műholdas helymeghatározóval a kézben be kell azonosítani a védett ház, kastély, vagy rom pozícióját, illetve ezt le kell fotózni és pontozni kell aktuális állapotát. A fotóval együtt a jelentést feltölti a játékos az oldalra, így bárki láthatja, hovatovább ország-világ ellenőrizheti a műemlék állapotát. Ennek megfelelően vészjelzés is felkerülhet az oldalra, amennyiben éppen le akarják bontani a műemléket. - F: júl. 26.
Hírforrás: Stop, link , Fn.hu, linkEgészséges kéztartást biztosító egér FEL

A holland Hippus cég a rotterdami egyetem tudósaival közösen kifejlesztett egy egészséges kéztartást biztosító számítógépes egeret. A kutatók éveken keresztül kísérleteztek, míg sikerült megalkotniuk a HandshoeMouse-t, melyet kifejezetten az olyan felhasználóknak ajánlanak, akik PC-n dolgoznak. A perifériás eszköz formatervezése olyan, hogy azon megpihen a kézfej, s hosszú ideig történő használat után sem kell számolniuk ízületi és egyéb fájdalmakkal a felhasználóknak köszönhetően az ergonomikus kialakításnak. - F: júl. 27., aug. 3.
Hírforrás: Prím, link , Sg.hu, linkSalzburg, a digitális város FEL

Salzburg az Autodesk 'Digitális városok' kezdeményezésének első kísérleti városa lesz. Az új városmodellező megoldással lehetőség nyílik olyan vizsgálatokra, amelyeket eddig nem tervezhettük előre: a 3D tervben megjeleníthetjük az új épületek, földfelszín feletti és alatti létesítmények környezetre gyakorolt hatásait a káros anyag kibocsátás és az energiafelhasználás szempontjából egyaránt. A technológiával a tervezők képesek úgy kalkulálni az infrastrukturális fejlesztéseiket, hogy az előbb felsorolt fontos tényezők mellett, még az egyes napszakok fényviszonyairól és a zajszint alakulásáról kapott pontos kimutatásokat, elemzéseket is figyelembe vegyék. - F: júl. 28.
Hírforrás: Prím, linkCuil néven új kereső indult a Google versenytársaként FEL

A Google három volt munkatársa és egyikük férje 'Cuil' néven új internetes keresőoldalt indított http://www.cuil.com/ , amely sok szempontból különbözik az eddig megszokott hasonló alkalmazásoktól. - F: júl. 28.
Hírforrás: Prím, link , Fn.hu, linkAz év hírblogjai (Goldenblog) FEL

Elkészült a toplistánk Hírblog kategóriában is. A végeredmény:
1. Serbia Insajd
2. Kettős mérce
3. Antagon és Critical Biomass (holtversenyben)
5. Szkeptikus
6. Verbális numera
7. BKV figyelő
8. Jégkorong blog
9. Vastagbőr
10. Biztonságpolitika és terrorizmus
- F: júl. 30.
Hírforrás: Goldenblog, linkSzerbiáról szól a legjobb magyar hírblog FEL

A Serbia Insajd című blog nyerte meg a hvg.hu idei Goldenblog hírblog kategóriáját. Az idén negyedik alkalommal megrendezett verseny mezőnyében egyre több az olyan tematikus blog, ami egy-egy területen versenyre tud kelni a mainstream médiával. A legjobb bloggerektől az újságíróknak is van mit tanulniuk. 'Alig tud valamit Szerbiáról? Pedig nagyon érdekes ország' -- kérdezi és állítja jodalit33, a Serbia Insajd című blog szerzője, aki alig több mint fél év alatt annyi érdekeset és olyan érdekesen mesélt Szerbiáról, hogy sikerült megnyerje a hvg.hu Goldenblog versenyének Hírblog kategóriáját. 'Ha valaki szakmabeli, és a délszláv ügyek specialistája, itt minden nap talál egy olyan témát, amit jó eséllyel még nem dolgoztak fel a hazai lapok' -- írta róla Marinov Iván, a hvg.hu főszerkesztő-helyettese, a zsűri tagja. - F: aug. 3.
Hírforrás: eMasa, link