Könyvtár Információ Társadalom
Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára - Szemlék, hírek, kommentárok      

KIT hírlevél évfolyamok

2008
 

KIT hírlevél: 2008. 07. 23. (28. szám)

E lapszám szerkesztője: Kovács-Ördög Éva

Tartalomjegyzék


A portálon kivülre mutató linkek a szerkesztés pillanatában élnek.
Ha ezt a szolgáltató megváltoztatja, a forrás nem válik elérhető.

Közkönyvtári kölcsönzések utáni jogok, jogdíjak rendszere -- Public Lending Rights FEL

A hetvenmilliárdos hazai könyvpiacon minden ki van találva, kivéve, hogy miből lát pénzt a szerző. Nagy eladásokra nem számíthat, így jól jönnének számára a reprográfiai és a közkönyvtári kölcsönzési jogdíjak. Ez utóbbi, a Public Lending Rights új Magyarországon. Rendszere és jogkezelő szervezete már van. Pénz mégsincs. Miért? -- A rendszer leegyszerűsítve az, hogy a nyomon követhető közkönyvtári kölcsönzések után járjon jogdíj, amelyet egy jogkezelő szervezet a kölcsönzések arányában feloszt. Azt a pénzt, amely már lejárt szerzői jogú művek után járna, szintén feloszthatja, vagy költheti ösztöndíj-programokra, irodalommal, olvasás-népszerűsítéssel összefüggő projektekre. Az EU nem szabja meg, honnan teremtődjön ehhez forrás, összeadják-e a könyvtárak, a piaci szereplők, vagy a kulturális büdzsé különítsen el erre valamennyit. Mindenre akad példa az unióban. Minálunk -- már csak ilyen államfüggők vagyunk -- az OKM (Oktatási- és Kulturális Minisztérium) ajánlott meg 200 milliót az induláshoz. Egyébként hasonló az észt és a szlovén példa is. A könyvtáraknak nálunk -- s ezek szerint másutt is van ez így -- nem lett volna ennyi pénzük. Meg is alakult a felosztáshoz szükséges jogkezelő, a MISZJE, a Magyar Irodalmi Szerzők Jogvédő és Jogkezelő Egyesülete, s az írók lassanként el is kezdtek belépni a szervezetbe. A MISZJE néhány mintakönyvtár kölcsönzéseit követi s ennek alapján oszt majd pénzt, illetve a fennmaradót pályázati úton projekteknek osztja szét. Tíz írószervezet alapította, minden szervezetből két-két tag magánemberként alapítója az egyesületnek, s tag lehet bármely magyarországi vagy határon túli, magyar nyelven publikáló szerző; a szervezet alapszabálya itt letölthető. - F: júl. 18.
Hírforrás: HVG.hu, linkKevesebb könyvtárban, nagyobb állományból stagnáló kölcsönzés FEL

A KSH évről évre vizsgálja hazánk társadalmi, gazdasági, kulturális mutatóit, így a települési könyvtárakra vonatkozó adatokat is. A könyvtárak száma az elmúlt öt-hét évben drasztikusan csökkent, a beiratkozott olvasók száma évek óta stagnál -- derül ki a KSH a 2000-2006 közötti időszakra vonatkozó adataiból. A települési könyvtárak száma jelentősen, 21 százalékkal csökkent csupán 2006-ban is. Ezzel ellentétes irányba mutat az egy könyvtárra eső kölcsönözhető könyvállomány, mely 20 százalékkal emelkedett ugyanebben az időszakban. A ténylegesen kikölcsönzött könyvek száma azonban nem növekedett, tehát a könyvtárlátogatók nem használják ki, hogy könyvtáraként átlagosan 3000 könyvvel többől választhatnak. - F: júl. 14.
Hírforrás: NOL, linkMBA kell a könyvtárosnak, nem könyvtáros diploma FEL

Egy nagyra becsült kollégám jegyezte meg a múltkor, hogy a közkönyvtáraknak sokkal nagyobb szüksége van egy MBA-sre (Master of Business Administration -- az üzleti tanulmányok terén a legmagasabb fokozatú diploma), mint egy MLS-esre (Master of Library Science -- felsőfokú könyvtáros). Egyet kell értenem. [...] A szükséges képzettségek a fizikai világban történő információszerzés felől a virtuális világban történő információszerzés felé tolódtak el. Ezen képzettségek megszerzéséhez és fejlesztéséhez arra van szükség, hogy hozzálássunk az információ elektronikus módon történő rendszerezéséhez és közzétételéhez, ugyanolyan módszerességgel, mint tesszük azt a fizikai világban -- egy virtuális könyvtár létrehozásához, ha úgy tetszik. Most biztos sokan felkiáltanak: 'de hát most is ezt tesszük!'. Igen, csakhogy az ebben részt vevő szakemberek legnagyobb része nem könyvtárosként hivatkozik magára. Információs szakembernek, 'információs építészeknek', tudásanyag-specialistáknak hívják magukat. [...] Az embereknek mindig szükségük lesz információra és mindig lesz valaki, aki segíti őket abban, hogy megtalálják. Csakhogy ez elektronikus környezetben fog zajlani. [...] - F: júl. 22.
Hírforrás: FIKSZ, linkA könyvtártámogatás megszűnésével felbomlik a nyelvi arány a Vajdaságban FEL

A vajdasági Topolya népkönyvtára hat fiókkönyvtárral 38 ezres lélekszámú községet lát el. A lakosság kb. 60%-a magyar, kb. 38%-a szerb. Az állomány nagyjából követi ezt az arányt a fiókkönyvtárakban is: Bácskossuthfalván szinte teljes egészében magyar nyelvű az állomány, Pacséron fele-fele, Pannónián viszont 90%-ban szerb nyelvűek a könyvek -- a lakossági arányok szerint. Az elmúlt évben az olvasószám kb. 5%-kal emelkedett, főként az igényeknek megfelelő kiadvány-vásárolás hatására. A Topolyai Népkönyvtár a községtől beszerzési keretet kap (ez nem minden településen jellemző), a tartományi művelődési titkárságtól évente változó összeg érkezik. A köztársasági, minisztériumi támogatása dokumentumlistát jelent, mely az előző évi országos könyvtermés minisztérium által javasolt kiadványait tartalmazza. Erről választani lehet. Az előző években általában késő ősszel érkezett meg a lista (mikorra már sok könyvet megvásároltunk). Az idén már márciusban válogathattunk a 2007. évi termésből, s könyvek javát már le is szállították a kiadók. A lista csak szerb könyveket tartalmaz, amit már többször szóvá tettünk, de változás mindeddig nem történt. A lakosságnak megfelelő arány tartásához a listával 'kilőjük' a szerb könyveket. Az idén választott kb. 1200 szerb könyvhöz legalább 1800 magyar nyelvű könyvet kellene beszerezni, ami nehéz ügy, hiszen a községi és tartományi támogatás együttes összege kisebb, mint a minisztériumé. Az Illyés Közalapítvány megszűnésével a magyarországi könyvtártámogatási programnak is vége, mely által az elmúlt néhány évben több mint ezer magyar könyvhöz jutottunk (szintén 'listás' rendelések útján). Mindez hosszú távon az állomány nyelvi arányának felbomlásához vezet. – F: Náray Éva, Topolya
Hírforrás: Náray Éva, Topolya'...mindig lesz valaki az olvasók között, aki többet tud egy témáról' FEL

Az amerikai Dan Gilmore, a civil újságírás egyik kiemelkedő alakja például a San José Mercuryben kapott egy rovatot, amelyben a Szilícumvölgyről és az IT-iparról kellett írnia. Gilmore arra jött rá, hogy sokkal kevesebbet tud a témáról olvasóinál, és ezt a helyzetet egyetlen újságíró sem szereti. Megkérdezte magától, hogy miért nem használja inkább olvasói szakértelmét ahhoz, hogy az ő rovata legyen a legjobban értesülve. Elindította a blogját, és arra invitálta az olvasóit, hogy mondják el neki a véleményüket, miről szeretnének hallani, mit szeretnének hozzáfűzni a témákhoz. Ennek következtében most az övé Amerika egyik legjobban informált cikksorozata. Bármiről is készítünk híradást, mindig lesz valaki az olvasók között, aki többet tud egy témáról. Fontos mozzanat tehát, ha fel tudjuk használni tapasztalataikat és szakértelmüket. - F: júl. 10.
Hírforrás: HVG.hu, linkA felnőttek nyolcadának az internet a hírforrás FEL

A rendszeresen internetezők között az internet hírforrásként felzárkózik a teljes lakosságban vezető televízió mellé. Miközben a lakosság 41 százaléka netezik rendszeresen, azaz legalább hetente egyszer, minden kilencedik felnőtt az interneten keresi a leggyakrabban a híreket. Ez utóbbiak többsége számára már elsődleges hírforrásnak számít az online média. - F: júl. 18.
-- Lehet-e esélye a könyvtáraknak a saját online média a marginalizálódás és az olvasói lemorzsolódás ellen? A gyors hírszolgáltatásban feltehetően aligha. Ám kissé lassabb, de alaposabb háttérinformációs portállal? (MG)
Hírforrás: Fn.hu, link , ism.: linkA bank is kikéri a használók véleményét az interneten -- könyvtár is teheti FEL

Az arcátlan lakáshitelezést megelőző szabályokat hozhat a Fed. A Federal Reserve ma dönt arról, milyen új szabályokat javasol annak érdekében, hogy ne forduljon elő még egyszer olyan jelzálogpiaci válság, amilyenben éppen most vagyunk. A cél az, hogy a bankok és a lakáshitelbrókerek ne folytathassanak olyan gyakorlatot, ami túlságosan megkönnyíti a hitelfelvételt, illetve ne nehezíthessék meg a kölcsönök átütemezését. Az interneten is közzétett, és meglehetősen sok kommentet kapott javaslatok -- amelyek alapján meghozza végső döntését a Fed -- a következők voltak: ... - F: júl. 14.
-- Képzeljük el, hogy a hazai könyvtári döntéshozatal része lesz a szakma vagy a használók elképzeléseinek beépítése, nyilvános, internetes felületen. Úgy, hogy a vélemények tartósan olvashatók, azokat nem törlik ki. Megvitatható, hogy az NKA könyvtári kollégiuma milyen pályázatokat írjon ki. Vagy hogy az MKE milyen rendezvényeket szervezzen, a Könyvtári Intézet milyen szolgáltatásokat nyújtson. Jelenleg a hatályos könyvtári stratégia végrehajtását és speciális lobbiérdeket célzó döntések látszanak születni. A több évre szóló stratégia pedig -- gördülő tervezés és nyilvános visszacsatolás hiányában -- természetszerűen egyre kétségesebb minőségű döntéseket eredményez. (MG)
Hírforrás: Napi Online, linkNem beszélünk egymással -- sok vezető inkább kompenzál kommunikációs önművelés helyett FEL

A magánéletünkhöz hasonlóan a munkahelyünkön sem beszéljük át egymással kellő alapossággal az esetlegesen felmerülő gondjainkat, pedig megfelelő kommunikáció alkalmazásával a legtöbb vita elkerülhető lenne -- vallja Szerémi Péter kommunikációs tréner. Mondok egy példát: elindul egy projekt, a cég első számú embere kinevez projektfelelősnek és bár a főnöknek láthatóan fontos ez a projekt, nem jön át egy percre sem az irodájából, nem beszél veled az igényeiről, a részletekről, a haladás üteméről. Pedig ebben a szituációban elég lenne, ha néha odafigyelne, mint ahogyan egy apuka olvasás közben rá-rápillant a gyerekre a játszótéren. Tehát a főnöknek láthatóan nagyon fontos a projekt, de a jelenlétével ezt egy kicsit sem támasztja alá. Egy másik példa: egy karácsonyi bulin a főnök -- köszönetképpen az egész éves munkáért -- rendel tucatnyi doboz pizzát, de egy percre sem jön ki az irodájából, hogy együtt elfogyasszák és csevegjenek pár szót. Az alkalmazottak érezni szeretnék a megbecsülést -- és nem kizárólag anyagi megbecsülésről van itt szó --, néha tettekkel, egy 'köszönömmel' érdemes demonstrálni azt. Miközben a főnök elvárja a teljes és tökéletes támogatást a munkatárstól, ezt nem viszonozza. Sok alkalmatlan ember kerül vezetői pozícióba a státusz vonzása miatt. Úgy gondolják, ennek segítségével megspórolhatják azt a munkát, amit azért kellene befektetniük saját magukba, hogy jó vezetők legyenek. Egy jó vezető irányt mutat és inspirál, de ezt csak az tudja, aki maga is átélt olyan élményeket az élete során, ahol nehéz helyzetben feltalálta magát, a tetteivel tehát bizonyítja, hogy ő is bejárta azt az utat, amit az alkalmazott. Azt tapasztalom, hogy sok vezető trükköket, könnyű megoldásokat akar, miként lehet megspórolni ezt az önmagán végzett munkát. Ezen nem szabadna spórolni, mert végül lesz egy vezető, aki folyton kompenzál, keménykedik vagy jópofáskodik, ettől azonban az alkalmazottak nem érzik jól magukat, és alulteljesítenek. - F: júl. 22.
Hírforrás: HR Portál, linkKutatók laboratóriumként használják a Facebookot FEL

Az idei amerikai elnökválasztási kampányban minden eddiginél nagyobb szerep jut a világhálónak és az internetezőknek. Jó példa erre egy mostani projekt is. A Facebook még sosem szolgált tudományos laboratóriumként, de most erre is sor került. A Bécsi Moduláris Egyetem Új Médiatechnológiák Intézete által kezdeményezett, november 4-ig tartó tudományos munka részét képezi az idei amerikai elnökválasztási kampány figyelésére indított programnak. A projektben a szakemberek elsősorban a kampányt és a közösségi portálokon belüli információáramlást tanulmányozzák. A kutatók többek között azokra a kérdésekre keresik a választ, hogy a felhasználók a Facebooknál kikkel barátkoznak, milyen szempontok alapján választják ki az online ismerőseiket, valamint hogy miként értékelik az idei amerikai elnökválasztási kampányban induló jelölteket és beszédeiket. - F: júl. 17.
-- Egyszer eljön az idő, amikor a szociológusok megszállják a könyvtárhasználati adatokat tartalmazó adatbázisokat, és azt vizsgálják, hogy különböző események után (pl. választások, oktatási reform, katasztrófa stb.) hogyan változik a kölcsönzött és olvasott dokumentumok mennyisége és minősége. Még talán konjunktúrát technológiai ugrásokat előrejelző indexeket is kreálnak hozzá :-) (MG)
Hírforrás: Sg.hu, linkInformáció az államigazgatásnak -- részleges felelősség és minőség FEL

Kevesebbe kerül tanulmányt rendeli, mint az államapparátust duzzasztani, még abban az esetben is, ha ezek negyede végül a kukában végzi, mindenféle haszon nélkül. Az elmúlt 5 év során 4,58 milliárd forintért rendeltek tanulmányokat a minisztériumok. Az összegért összesen 1800 tanulmányt kaptak külsős szakértőktől, darabját átlagosan 2,5 millióért -- értesült a Népszabadság. Belső értesülések szerint a mégis jelen lévő, baráti alapon osztogatott megbízások ugyan arcpirítóak, azonban az ebből származó közpénzveszteség jóval kevesebb, mint a bukott, vagy az ingatag lábon álló projektek alátámasztására megrendelt tanulmányok ára. Az államapparátus is kockáztat ezeknél, ez a piacon is bevett szokás, csak ott éppen a saját bőrét viszi vásárra a menedzser. A minisztériumi embereknek azonban csupán ritkán kell számot adniuk hibás döntéseikről, többnyire csupán akkor, ha a sajtó megszellőzteti az ügyet. Óvatos becslések szerint a tanulmányok negyede sorolható ebbe a körbe. Azonban ennél is nagyobb azon munkaanyagok aránya, amelyek jó minőségűek, mégsem hasznosulnak. Az ok többnyire az, hogy időközben megváltozik a politikai koncepció. - F: júl. 15.
Hírforrás: Pénzcentrum, Népszabadság, linkA Változást Akadályozó Bizottság (VMB) hatástalanítása FEL

A Változást Akadályozó Bizottság (VAB) tagjait könnyű felismerni pl. használt szövegeik alapján. Pl.: 'a régi szép időkben', 'így csináltuk mindig is', 'eszt így szoktuk' stb. Azonosításuk után a kezelési lehetőségek:
- világítsuk meg, mi történik, ha nem változunk, és ez hogyan hat közvetlenül az emberekre
- közös adatgyűjtés (amennyit csak lehet)
- kiscsoportos beszélgetések során (kommunikálás, hallgatás, kommunikálás, hallgatás…) feltárni az ellenállás pontos okait
- felkínálni az ellenállóknak, hogy változási folyamat részei legyenek, első kézből ismertetni velük, hogy mit is szükséges változtatni
- készüljön mindenki által elfogadható lista a lehetséges megoldásokról és válaszd ki a legjobbat közülük
A változtatás sikerének további kritériumai:
- Győződj meg róla, hogy a projekt irányítása és a siker mérhetősége egyértelmű, idejekorán indul, és gyakori.
- Kösd össze az ösztönző programot a projekt sikerességével, eredményével.
- Ne feledd: amint mérünk, az el is készül. Ünnepeld meg a kisebb-nagyobb sikereket.
- A változással szembeni legnagyobb ellenállást a félelem szüli. A VAB konvertálásának legjobb fegyvere a tények, kitartás és szenvedélyesség. - F: Disbanding the Change-Prevention Committee / Robert Gorin. (June 12, 2008)
Hírforrás: Destination CRM linkPanaszkezelés a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban FEL

A magyar könyvtári rendszer berkeiben alkalmazható modern menedzsment eljárások köré szerveződött több, az ELTE BTK Könyvtártudományi Tanszékén az idei évben dr. Kiszl Péter egyetemi adjunktus témavezetésével benyújtott szakdolgozat. E heti példánk: Horváth Sarolta szakdolgozata a FSZEK-beli panaszkezelésről.
-- A panaszmenedzsment problémakörét exponáló Janelle Barlow és Claus Moeller által írt könyv megállapítja, hogy a hosszú távon sikeres szervezet panaszbarát, azaz igyekszik minél több csatornát biztosítani a felhasználói visszajelzéseknek. A panaszbarát szervezet célja személyessé tenni a vevők kapcsolatát a szolgáltatóval, s a létrejött szorosabb kapcsolat segítségével hasznos ötleteket nyerni a szolgáltatásminőség javítására. Felvetődik a kérdés, hogy a Barlow–Moeller-féle panaszkezelési modell megvalósítható-e a gyakorlatban a könyvtári szolgáltatásnál? A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár online Fórumán az Olvasói észrevételek topic hozzászólásainak elemzésével megállapítható, hogy az illetékes vezetők válaszadása egy sémát követ, mely a megszólítás után a probléma összefoglalását, a problémamegoldás alternatíváit tartalmazza, végül hivatalos üdvözléssel és aláírással zárul. A kommunikációs séma a versenyszférában ajánlott elvekkel tökéletesen összhangban van. 11 -- több olvasó által is említett -- felhasználói online küldött javaslatból 9 valósult meg a vizsgált 4 év során. (Az elemzés nem az összes online észrevételt érintette, és ezen túl még számos csatorna áll a felhasználók rendelkezésére; azonban a többi csatorna jellegénél fogva nem ad lehetőséget a válaszadások elemzésére.) Az olvasói ötletek közül azok realizálódtak nehezebben, amelyek már kialakult szolgáltatás-szegmensekre irányultak, például egyes részlegek nyitva tartásának módosítására. A panaszkezelés a könyvtári szolgáltatásnál ugyanazokat az elveket követi, amelyeket a versenyszféra esetében, a különbség inkább a környezetben és a megvalósítás anyagi feltételeiben található. - F: Horváth Sarolta
Hírforrás: Horváth SaroltaSpeckly: egy torrentkereső mind felett -- nehézsúlyú könyvtárkonkurens FEL

(Mi az a torrent? -- A fiatalok által kedvelt 2.0-s videó-, zene- és szövegmegosztó--letöltő hálózat. Pontosabban: http://hu.wikipedia.org/wiki/Torrent )
Új oldal indult a torrentezők igényeit kiszolgálandó, amely elsősorban a keresést igyekszik megkönnyíteni, mégpedig a különböző portálok és szolgáltatások eredményeinek összegzésével. A Speckly http://www.speckly.com/ készítői azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy megalkotják minden idők legegyszerűbb és egyben leghatékonyabb torrentkeresőjét. Ezzel az új felhasználók nagy dilemmáját szeretnék feloldani, amely a legtöbb fejtörést okozza számukra: hogyan keressünk rá az egyes tartalmakra, anélkül hogy 10-20 különböző oldalon kellene ugyanazt a két-három lépést végigjárnunk? - F: júl. 21.
Hírforrás: Sg.hu, linkLopássorozat lehet a fájlcserélés FEL

Immár kilenc hónapja tárgyal egymással az Európai Bizottság, az Egyesült Államok és más országok az úgynevezett ACTA-egyezményről, amelyről egyre több részlet, elképzelés szivárog ki. A résztvevők nagyon ügyelnek arra, hogy semmilyen terv vagy részlet ne jelenhessen meg a médiában. Ennek ellenére néhány információ így is kitudódott. Ezúttal az ORF birtokába kerültek érdekes elképzelések, amelyek kidolgozója a Német Ipari Szövetség (BDI). A dokumentumban a szervezet többek között azt sürgeti, hogy az internetes kalózkodást különleges besorolásúnak kell minősíteni, az ellopott filmeket, zenéket és szoftvereket pedig ugyanúgy kell kezelni, mintha valaki egy autót lopna el. - F: júl. 9.
Hírforrás: Sg.hu, linkLegyen saját webkeresőd! -- Pl. egy helyismereti, egy szépirodalmi, egy történelmi... FEL

A Yahoo képviselői bejelentették, hogy harmadik fél számára megnyitják a cég keresőtechnológiáját, s így bárki létrehozhatja saját webkeresőjét. Az IT-konszern nem titkolt terve, hogy új szolgáltatása révén nagyobb piaci részhez jusson. A vállalat nemrég rukkolt elő a SearchMonkeyval, amivel a weboldal-tulajdonosok befolyásolhatják saját site-juk megjelenését a találati listában, a most bemutatott BOSS ('Build Your Own Search Service') pedig lehetővé teszi másoknak, hogy használják a Yahoo keresőindexét. - F: júl. 10.
Hírforrás: Prím, linkEgyre több az üzlet nélküli település Magyarországon -- a könyvtárak sem társulnak velük FEL

A négy évvel korábbihoz képest tavaly a duplájára nőtt azon kistelepülések aránya, ahol semmilyen üzlet sincs. A múlt év második felében már Magyarország összes régiójában csökkent a kiskereskedelmi üzletek száma, így 2007 végén 162,5 ezer egység működött, 3200-zal kevesebb, mint egy évvel korábban - derül ki a KSH adataiból, amely alátámasztotta a piacon ismert koncentrációs folyamatot. Az adatok lényegében azt mutatják, hogy a nagyok azokat az üzlettípusokat szorítják ki, amelyek vonzáskörzete nagyon csekély. - F: júl. 11.
Hírforrás: Napi, linkEgy kis Proustot napozáshoz? -- Jövőre is kinyit az almádi strandkönyvtár FEL

Újabb híradások a strandkönyvtárról: -- Nem kell hozzá pluszköltség, csak egy kis önként vállalt többletmunka -- állítják azok a megszállott könyvtárosok, akik Balatonalmádiban létrehozták az ország első strandkönyvtárát. A parton napozó vendégek tíz percen belül bármilyen könyvhöz hozzájuthatnak. Almádiban az első tapasztalatok szerint napi negyven-ötven látogató fordul meg a bódéban, igaz, közülük csak kevesen iratkoznak be. -- Egyáltalán nem vagyok elégedetlen az érdeklődéssel -- mondja Sárai Anna. -- A kollégáimmal eleve abban állapodtunk meg, hogy az idei látogatólétszámtól függetlenül jövőre mindenképpen újra kinyitjuk a strandkönyvtárat. Tisztában vagyunk vele, hogy egyetlen szezon alatt nem lehet bevezetni a kulturális piacra egy ilyen szolgáltatást. Az emberek most még csak ismerkednek a dologgal. Nemsokára szeretni is fogják. - F: júl. 11., ism.: http://www.habostorta.hu/hab/zsofi/dolgai/200807/petofivel_jobban_barnul_a_magyar ; http://www.fn.hu/kultura/20080711/strandkonyvtar_nyilt_balatonnal/ ;
http://www.turizmusonline.hu/cikkek/cikk.php?id=11660 ;
http://travelline.hu/hirek-friss/20080716_balatonalmadi_strandkonyvtar.aspx
Hírforrás: NOL, linkÚj tankönyvek -- Háromszor annyiba kerülhetnek, mint a hagyományos segédanyagok FEL

Akár háromszor többe kerülhet majd a kis- és középiskolás gyerekek beiskolázása a közeljövőben. Az új, úgynevezett kompetencia alapú oktatáshoz kapcsolódó drágább tankönyveket egymilliárd forintból dolgozták ki, és nem arattak osztatlan tetszést. 'A könyvtári könyveket minden tanév végén vissza kell adni az intézménynek, így például az érettségi felkészülésnél jelentős hátránnyal indul azokkal szemben, akiknek saját példánya van. Arról nem is beszélve, hogy a könyvtár tulajdonában lévő munkafüzeteket nem is használhatják rendeltetésszerűen a diákok, hiszen nem írhatnak bele' -– árnyalta a helyzetet Kerpen Gábor, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke. A szakember szerint inkább a tankönyvek árát kéne lejjebb tornázni. Az új képzési rendszer tankönyvforgalmazói erre a felvetésre azzal vágnak vissza, hogy a program egyik jellemző eleme, hogy nem kell mindenkinek teljes könyvcsomagokat megvásárolnia, hiszen a fejlesztő feladatok személyre szabottak. Így egy munkafüzet akár öt tanuló között is szétosztható, hiszen csak egy-egy részét kell a tanulónak felhasználnia. - F: júl. 11.
Hírforrás: Reggel, link Vg.hu, linkLyon nem várta meg a európai digitális könyvtár létrejöttét FEL

A francia város a Google-t kérte fel a helyi bibliotékában található művek beszkennelésére. Lyon az első olyan francia település, amely egy magáncéget bízott meg ezzel a feladattal, ahelyett, hogy megvárta volna az európai digitális könyvtár létrejöttét. 'Az európai digitalizálási lehetőségek és alapok ritkák. Amennyiben arra vártunk volna, hogy mikor lesz egy ilyen esélyünk, akkor lehet, hogy 20 év múlva is még mindig egy helyben topognánk' -- indokolta a döntést Gerard Collomb, a város polgármestere. A Google vállalta, hogy tíz éven belül ingyen elvégzi a városi könyvtár több mint 450 000 könyvének és dokumentumának digitalizálását és ezután a kész műveket online is elérhetővé teszi bárki számára mind a saját, mind pedig Lyon város honlapján. A első digitalizált alkotásokat az emberek várhatóan a jövő esztendő második félévétől láthatják majd. A Google eddig digitalizálta többek között az oxfordi, a Harvard és a Madridi Egyetem könyvtárát. - F: júl. 15.
Hírforrás: SG.hu, linkLondonban hét perc, az OSZK-ban néhány óra a könyvnyomtatás –- olcsóbban, mint a könyvtárközi FEL

Megerősítheti a könyv és a hagyományos kereskedés pozícióját a virtuális hozzáféréssel szemben az a digitális gyorsnyomtató berendezés, amely a közelmúltban lépett működésbe brit könyvesboltokban. Elsősorban a kis példányszámú művek kiadóinak és vevőinek segít. Már nálunk is előfordul. A vásárló bemegy a könyvesboltba, kér egy művet, leül a kávézóban, és mire megitta a kávéját, kézbe veheti a frissen készült könyvét, amely olyan, mint egy hagyományos, nyomdából kikerült példány. Holott a boltban levő digitális nyomtató-, kötő- és ragasztógépen állították elő, mindössze hét (!) perc alatt, lemezen tárolt tartalom alapján. Az Országos Széchényi Könyvtár szolgáltatásai között is szerepel könyvek gyorsnyomtatása -- néhány óra alatt --, ha a jogdíjproblémákat sikerül megoldani -- tudtuk meg Monok István főigazgatótól. Egy átlagos méretű, boltokban már nem hozzáférhető könyv 4000-5000 forintért rendelhető meg náluk. - F: júl. 23.
Hírforrás: NOL, linkÚj elektronikus könyveket készül kiadni az Amazon FEL

A világ legnagyobb online kiskereskedelmi vállalkozása a Kindle e-könyv sikerén felbuzdulva két teljesen új modell megjelentetését tervezi. Az Amazon.com ugyan még nem tett közzé konkrét statisztikát a Kindle eddigi forgalmáról, de az e-könyv platform sikerét valószínűsíti, hogy az értékesítések megkezdése óta többször is hiánycikk volt, és most egyszerre két új változat kiadására készülnek. Az első gyakorlatilag a mostani modell folytatása lesz, kijelzőjének mérete megegyezik elődjével, ám jóval kisebb fizikai kiterjedése lesz, és teljesen új, könnyebben kezelhető felhasználói interfészt kap. A fejlesztésekhez közeli források szerint az új Kindle úgy viszonyul majd a régihez, mint az iPod mini az első iPodhoz, és ez egyben azt is jelenti, hogy jó néhány fejlesztési lépcsőt egyben ugranak át a mérnökök. A másik Kindle érdekessége abban áll, hogy itt egy nagyobb kijelzőjű készülékről van szó, a méretkülönbség jelentős, mivel ez a modell már 8,5x11 inches e-papírral rendelkezik. A jobb híján egyelőre csak Kindle 2.0-ás modellekként emlegetett e-könyvek érkezése még 2008 során várható, valószínűleg a karácsonyi bevásárlási szezon előtt, októberben dobják majd piacra. - F: júl. 17.
Hírforrás: Prím Online, linkVilágrekord: egyetlen könyv 90 ezer szerzővel FEL

Hamarosan megjelenhet a világ valaha látott legtöbb szerzőjétől származó könyve, 90 ezer különböző személy állította össze az anyagot. Ilyen mennyiségű szerző együttes munkájához természetesen már közel sem elegendő egy bármilyen nagy szerkesztőség, így a forrás nem lehet más, mint az internet. A kérdéses könyv pedig nem más, mint a Wikipedia német változatásnak legnépszerűbb 25 ezer szócikkét felölelő kiadványa, a Bertelsmann kiadó gondozásában. A csak 'Egykötetes Wikipedia' néven emlegetett kiadvány ára igen kedvező, mindössze 19 euró 95 cent, illetve 32 dollár lesz, a megjelenést szeptemberre tűzték ki. A német Wikipediáról készített pillanatfelvételként is felfogható könyv a valóságban is megemlíti a szerzőket, így az igen kis méretben, de még olvasható formában, vesszővel elválasztva kinyomtatott nevek önmagukban 27 oldalt tesznek ki. - F: júl. 21.
Hírforrás: Prím Online, linkKönyvkeresés, egészség, csillagos ég -- a Google utóbbi egy évének fejlesztései FEL

Több mint egy éves kimaradás után újra postaládámban landolt a Google könyvtáros hírlevél. Ez alatt az egy év alatt sok minden történt Google és könyvtár viszonylatában, ezt még az is észrevehette, aki eddig a homok alá dugott fejjel élte kis világát. Ennek megfelelően dugig van a hírlevél újdonságokkal, természetesen első helyen szerepel a Google Book Search, de felvonul a két újdonság, a Google Sky és Health is, emellett pedig szemezgetést lehet olvasni az Inside Google Search Blog legjobb bejegyzéseiből, amelyek az elmúlt fél év során születtek. - F: júl. 12.
Hírforrás: Élet és Könyvtár, linkHiteles forgalomszámlálás -- Hányan látogatják honlapunkat? FEL

A hazai internetező közönségre, főként annak honlaplátogatási szokásaira vonatkozóan jelenleg három általános kutatás ismeretes:
- az NRC által 2001 óta, immár féléves gyakorisággal végzett online tracking kutatás, a Visitor Media Research (VMR, korábban VLR, Visitor Lifestyles Research);
- a Gemius és a Szonda Ipsos által közösen végzett online közönségmérés, a gemius/Ipsos Audience (gIA), mely 2006 augusztusa óta elérhető el; illetve
- a Medián WebAudience szolgáltatása, amely a 2006 decemberében, a gIA-ra válaszként született -- közvetlenül nem linkelhető -- WebProfile ügynökségi verziója (lesz). -- Takács Dániel ajánlásával. - F: júl. 12.
Hírforrás: Rabbit, linkA könyvtáram és az iWiW -- Megéri-e könyvtárként rajta lenni? FEL

Amióta a könyvtárunk az iWiW-en klub lett, csak a szívás van vele. Problémák és kérdések alant. Amióta az iWiW megszüntetéssel fenyegette az intézményi profilokat -- így mintegy rákényszerítve a könyvtárakat, hogy 'klubosodjanak' -- csak a kellemetlenség van a könyvtári klubbal. Folyamatosan azon töröm a fejem, hogy az eddig kiválóan kihasznált, ám most megszűnt lehetőségeket hogyan tudnám pótolni, de egyelőre erre semmiféle esélyt nem látok. - F: júl. 20.
Hírforrás: FIKSZ, linkMiért vannak arrogáns orvosok? -- fölényes közszolgáltatók + Benyomásológia FEL

A felsőfokú végzettséggel rendelkezők és a budapestiek kevésbé érzik magukat kiszolgáltatottnak, amikor orvoshoz fordulnak. Az emberi méltóságát azonban kortól és lakóhelytől függetlenül bárkinek megsérthetik. Az életmentés és a gyógyítás mellett a kioktatás, a lekezelő hangnem és a megalázás is része a hazai betegellátásnak. 'Doktor úr, úgy érzem, hogy engem semmibe vesznek. -- Nagyszerű. Kérem a következőt...' A magyar viccgyűjtemények e nem túl becses darabjának, úgy érezni, van némi köze a valósághoz. Van persze ennél életközelibb példa is az orvosi arroganciára, mindenkinek van néhány kellemetlen története, ami vagy vele, vagy hozzátartozójával esett meg. - F: júl. 21.
-- 'Benyomásológia': körülbelül így lehetne lefordítani az 'experienceology' kifejezést, ami egyébként az InfoPeople új workshop-jának neve. Elég furán hangzik, de az InfoPeople által szervezett workshop a 'benyomásológiára' épül, azaz a résztvevők megtanulják felmérni és értékelni azt a használói élményt és a benyomások összességét, amelyet könyvtáruk nyújt az oda betérőknek. A fejlődés útján ugye a legelső állomás a jelenlegi állapotok felmérése (nem így!), amely azután kiindulási pontként szolgálhat a fejlesztési folyamathoz. A kurzus nyolc lépcsőre épít: ... - F: júl. 22.
Hírforrás: HVG, link FIKSZ, linkFejpénzt adnak a szakemberekért -- toborzás 2.0 FEL

Németországból 400 ezer szakember hiányzik. A kamara elnöke a legutóbbi adatok alapján 400 ezer fősre becsülte a szakemberhiányt. A német vállalatok 17,9 százaléka fizet fejpénzt dolgozóinak, ha új szakembert toboroznak a cég számára -- derül ki a kölni gazdaságkutató intézet (IW) és a mérnökök szövetsége (VDI) 2700 piaci szereplőre kiterjedő felméréséből. Két évvel ezelőtt még a vállalatok kevesebb mint 5 százaléka kényszerült ilyen megoldásra, s akkor is elsősorban az üres állások mind gyorsabb betöltése indokolta a prémium fizetését. - F: júl. 10.
Hírforrás: Napi, linkTovább csökkenhet a létszám a közszférában, s nem emelkednének a keresetek FEL

Jövőre sem lesz érdemi járulékcsökkentés, legalábbis a munkáltatók terhelése nem lesz alacsonyabb, mint az idén –- derül ki a kormány jövő évi költségvetéssel kapcsolatos tervezési köriratából. A lapunk birtokában lévő dokumentum szerint a munkáltatókat terhelő járulékok mértéke a 2008. évivel azonos lesz, a tárcáknak pedig ennek figyelembevételével kell elkészíteni a költségvetési előirányzatokat. A járulékok és az adóteher alakulásáról a körirat további részleteket nem árul el. Ugyanakkor a dokumentumban több helyen szerepel olyan állítás, hogy a közszféra létszáma 2009-ben is csökkenni fog. - F: júl. 14.
Hírforrás: Vg.hu, linkGoogle Street View: feltérképezik az európai városokat FEL

Állványokon elhelyezett kamerákkal felszerelt sötét színű mikrobuszok járják lépésben a német főváros utcáit ás a járókelők közül sokan nem is sejtik mi a járművek és vezetőik célja. Jelenleg ilyen furcsa járműveket látnak az utcákon a berliniek mellett a müncheniek és Frankfurt am Main lakói is. A mikrobuszokban a Google Street View programjának munkatársai ülnek, akik négyzetcentiméterenként lefotózzák a német városok utcáit. Stefan Keuchel, a Google szóvivője elmondta, hogy ez egy új lehetőség minden olyan város és annak lakosai számára, akik részt vesznek a programban. A turisták pedig így már a települések meglátogatása előtt eldönthetik melyik hotel lenne számukra a legideálisabb és milyen lenne a közvetlen környezet. - F: júl. 14.
Hírforrás: Sg.hu, linkKönyvtár aranykalitkában -- kifestett román kolostorkönyvtár FEL

A könyvtári környezet kialakításának sajátos formáját választották a Suceava megyében található Rasca-i kolostorban, ahol a könyvtárat 'aranykalitkába' helyezték. Egy dóm alakú XVI. századi toronyban található 23 négyzetméter alapterületű helyiséget -- mely az idők folyamán tömlöcként szolgált: ide zárták az ellenszegülő barátokat -- aranykalitka formára képeztek ki. A könyvtár falára festett aranysávok jelentik a kalitka rácsait, melyek elválasztják a könyvespolcokat és az embereket a kívül vészesen röpködő -- szintén festett -- hollóktól. A kalitka jelentheti a szabadság elvesztését, ugyanakkor a védelmet is. Kérdés, hogy mit mitől óvunk: a külső világot a belsőtől vagy fordítva. -- Bákai Magdolna ajánlásával. - F: júl. 15.
Hírforrás: Usualvisual, linkMár felváltva várják az olvasókat FEL

Nem zárnak be a nyári szünetben a könyvtárak Debrecenben. A városi intézmény 15 fiókkönyvtára a korábbi évektől eltérően nem egyszerre, hanem felváltva tart szünetet. - F: júl. 15.
Hírforrás: Debreceni Televízió, linkMRI-vel vizsgálják az ókori tekercseket FEL

Mágnesesrezonancia-vizsgálatnak (MRI) vetik alá azokat az ókori római tekercseket, amelyek Kr.u. 79-ben, a Vezúv kitörésekor károsodtak. A vizsgálatra a Washington-állambeli Richlandban lévő Kadlec egészségügyi központban kerül sor -- olvasható az Archaeologica című régészeti hírportálon. A vizsgálatot végző Edward Iuliano szerint a megfejtendő tekercsek akár a fűszeresnél vásárolandó termékek listáját, vagy egy ostobácska regényt rejthetnek, ám az ilyen irományok is több érdekes adalékkal szolgálhatnak a rómaiak életéről, mint az ékszerek, vagy egyéb régészeti leletek. 'Nagyszerű, ha arany ékszerekre bukkanunk, de már bőséggel vannak ilyen leleteink. Ráadásul az ékességek semmit sem árulnak el egykori viselőik személyéről, sem életmódjáról. Egy ilyen szöveg viszont ablakot nyit számunkra az antik világra' -- vélekedett Edward Iuliano. - F: júl. 16.
Hírforrás: Hírextra, MTI, linkMúzeumba kerül a könyvtári óvszer FEL

Két, sertésbélből készült óvszerre bukkantak egy középkori fóliánsban a salamancai egyetem könyvtárában -- a lelet a feltételezések szerint a XIX. századból származik. Az óvszerek egy XVI. századi orvosi kézikönyv lapjai között lapultak. Egykori tulajdonosuk a kondomokat akkurátusan becsomagolta, mégpedig egy 1857-es újság lapjába, innen lehet feltételezni, mely korból származik a patinás lelet. A könyvtárosok feltételezése szerint az óvszereket egy orvostanhallgató feledhette a nagy magolás közepette a könyvben. A XIX. századi kondomokat az olvasók által elhagyott más tárgyakkal együtt a salamancai egyetemi könyvtár múzeumában állítják ki. - F: júl. 17.
Hírforrás: Inforádió, MTI, link20 éves a Szeged lap -- Somogyi-könyvtár a partnere FEL

Huszadik születésnapját ünnepli idén a csongrádi megyeszékhely társadalmi-közéleti folyóirata a Szeged; ez alkalomból megújult a lap, így tartalmában, megjelenésében is igyekszik modernebb lenni -- jelentették be szerdán, a városházán a készítők. A lap új kiadóhoz került. A régi-új társ, aki már egy korábbi korszakban is a lap partnere volt a szegedi Somogyi-könyvtár lett. Az intézmény célja, hogy a könyvtár nyújtotta tudáskincset, az újságírók hatékonyan használhassák, és persze az is a tervek közt szerepel, hogy a lap minél nagyobb példányszámban jelenjen meg. - F: jún. 17.
Hírforrás: Stop, linkTipográfia a weben FEL

Napjainkban egyre több jegyzetet, segédanyagot bocsátanak az oktatók a tanulók rendelkezésére elektronikus formában. Az ismeretközlés e rendkívül hatékony és olcsó módja azonban újabb kihívás elé állítja a szerzőket, hiszen a publikálás folyamatából kimarad a nyomdai szedő, grafikus, vagy tipográfus szakember. - F: ELTE
Hírforrás: linkA Goldenblog IT-kategória győztesei! FEL

Több mint 40 IT blog közül kiválasztottuk a 10 legjobbat: 1. Kocka, 2. SEO blog - Longhand, 3. Tutorial.hu, 4. Webakadémia, 5. Pc-s tippek trükkök érdekességek, 6. Haldesign, 7. Ajnasz, 8. IT megoldások, 9. Magyar Opera, 10. Zsír. - F: júl. 9.
Hírforrás: Goldenblog, linktelkopiac.hu -- távközlési szolgáltatáskínálat egy helyen FEL

Július 15-én megnyílt a magyarországi távközlési kínálatot összefoglaló webáruház, a telkopiac.hu. A tulajdonos és üzemeltető cég egy jól áttekinthető webes felületen gyűjtötte össze és tette elérhetővé a hazai vezetékes telefon, mobil, internet és kábeltévés szolgáltatások nagy részét. - F: júl. 16.
Hírforrás: Prím, linkAz 5 legjobb könyv repülőútra -- Travelline-tippek FEL

Bár a statisztikák azt bizonygatják, hogy a repülés a legbiztonságosabb helyváltoztatási módszer, sok utazó mégis retteg a levegőbe emelkedéstől. Az indokolatlan félelmek ellen az egyik legjobb módszer a figyelem elterelése, például olvasással, ehhez ajánlunk most megfelelő könyveket. - F: júl. 17.
Hírforrás: Travelline, linkJárványtérkép FEL

Melyik országban fordul elő a legtöbb szalmonellás megbetegedés, hol tombol a sárgaláz, merre észleltek legutóbb madárinfluenzás tüneteket? Gyors választ kapunk, ha behatóan tanulmányozzuk a tipikusan web 2.0-ás HealthMap egészségügyi monitorozó rendszert. - F: júl. 14.
Hírforrás: Agent Portal, link