Könyvtár Információ Társadalom
Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára - Szemlék, hírek, kommentárok      

KIT hírlevél évfolyamok

2008
KIT hírlevél: 2008. 06. 04. (23. szám)

E lapszám szerkesztője: Mikulás Gábor

Tartalomjegyzék


A portálon kivülre mutató linkek a szerkesztés pillanatában élnek.
Ha ezt a szolgáltató megváltoztatja, a forrás nem válik elérhető.

Szervezzük ki a tájékoztatószolgálatot -- megéri! FEL

A Southeastern Lousiana University könyvtára heti 7 napon keresztül 24 órás virtuális tájékoztatószolgálatot nyújta már évek óta használóiknak. Az egyetemi könyvtár ugyanis más, hasonló feladatot ellátó könyvtárral összefogva, külső szolgáltató bevonásával vásárolt saját nyitvatartási idején kívülre referensszolgáltatást. A szolgáltatást elektronikus úton nyújtják. A külső vállalkozás otthonukban dolgozó könyvtárosai elektronikusan hozzáférnek az egyetemek könytárainak állományához, és ezek segítségével tájékoztatnak. A könyvtár által végzett felmérés igazolja, hogy az újítást elfogadták a használók és nagyra értékelik teljesítményét. Az adott könyvtár helyi ismeretére felmérések szerint a virtuális felületen feltett kérdések 9%-ában (Southeastern Louisiana Univerity) ill. 23%-ában (OCLC) van szükség. Magyarán: a kérdések túlnyomó többségét helyismeret nélkül, kívülről, de az elektronikus könyvtári rendszerhez hozzáférve, a vállalkozó és a helyi könyvtár szabályozott együttműködése keretében meg lehet válaszolni. Ezt az eltérést a szolgáltatási rendszer javítja. Bár az is megfigyelhető, hogy a külső szolgáltatók néhány év alatt javultak. -- A cikk egésze megrendelhető: kszk@oszk.hu
-- A közös virtuális tájékoztatószolgálat koncepciója idehaza sem idegen. A négy éve megjelent 'Alternatív könyvtári stratégia 2004-2007.' 2.2 pontjában http://www.gmconsulting.hu/inf/cikkek/206/index.php már szerepelt. (MG)
Hírforrás: Outsourcing digital reference: The user perspective / J. B. Hill, Cherie Madarasch-Hill, Alison Alfred. In: The Reference librarian 2007/2.A térítéses információszolgáltatás szinte lehetetlen a mai hazai közkönyvtárakban FEL

-- derült ki Czupi Gyula előadásából a Magyar Információbrókerek Egyesületének tegnapi, 8. konferenciáján. (Előadásának címe: A használók fizetési hajlandósága -- tapintatos kommunikáció a térítéses információszolgáltatás irányába.) Az okok részben kulturális (könyvtárosok, akik nem eladók, nem is szolgáltatók, hanem szakszervezeti bizalmik), részben a fenntartó ellenérdekelt magatartása, valamint a térítésmentes -- és így végeredményben alacsony hozzáadottérték-tartalmú -- szolgáltatásokhoz szoktatott használók. Az előadó e kedvezőtlen körülmények ellenére javasolja az ajánlatadást az olvasónak, ugyanis lát esélyt arra, hogy ilyen módon a könyvtárat nem látogatók is becsalogathatók. A konferencia előadásai:
Hírforrás: MIBE, linkKönyvtár és olvasás a kompetenciafelmérésben FEL

Örvendetes, hogy a 2008-as közoktatási kompetencia felmérések során -- amelyek éppen tegnap délelőtt zajlottak, mialatt a Parlamentben a Versenyképes könyvtárosok tartották záróülésüket -- a Tanulói kérdőívben több kérdés is vonatkozik az olvasásra, a könyvtárhasználatra. Például:
37. Hány könyvetek van otthon összesen?
39. Vannak-e saját könyveid? (Nem tankönyvek.)
41/c. Milyen gyakran beszélget a család arról, amit éppen olvasol? (soha, havonta, hetente, mindennap)
49. Van-e rendszeresen nyitva tartó iskolai vagy közkönyvtár a környéketeken? - a) iskolai b) közkönyvtári
50. Szoktál-e könyvtárba járni és könyvet kölcsönözni?
51. A nyári szünidő idején szoktál-e könyvtárba járni és könyvet kölcsönözni?
54. Mikor olvastál utoljára könyvet a saját szórakoztatásodra? - F: máj. 29.

Hírforrás: KönyvtárosTanár, link ; linkPálmann Judit -- a középiskolásokat célozza a kinevezett veszprémi igazgató FEL

Pálmann Judit egy éve az Eötvös Károly Megyei Könyvtár megbízott igazgatója, július 1-jétől kinevezett igazgatóként folytatja munkáját. -- Elődei tekintélyes szakemberek voltak, mennyiben folytatja az általuk elkezdett munkát?
PJ: Huszonegy évvel ezelőtt kerültem a könyvtárba, három igazgatóval, Varga Bélával, Halász Bélával és Praznovszky Mihállyal is dolgoztam együtt. Mindhárom elismert szaktekintély volt, ám teljesen más emberek, de a világ manapság annyira gyorsan változik, hogy ehhez a különböző intézményvezetőknek is alkalmazkodniuk kell. Ma nagyon fontos erény a dinamizmus, gyorsan kell reagálni, előfordul az, hogy mindössze néhány nap alatt kell egy pályázatot megírni.
-- Miket tart a legfontosabb megoldandó feladatoknak? PJ: Nagyon szeretném a középiskolás korosztályt a könyvtárba visszacsábítani, annak ellenére, hogy azt látom, ők is túl vannak terhelve, a házi feladatokon túl sok a különóra, edzés is. Ezért azt látom járható útnak, hogy az iskolákkal együttműködve tanítási időben tanítsunk nekik könyvtárhasználatot és tartsunk számukra tematikus foglalkozásokat. Terveim között szerepel, hogy pályázatok segítségével a számítógép-állományunkat bővítsük. - F: jún. 2.


Hírforrás: Napló, linkMire lehet használni a Csiripet egy könyvtárban? FEL

Válaszok: Kapcsolat fenntartása könyvtáros barátokkal és a kollégákkal. A legújabb technológiák követése. Hírolvasás. Konferenciák követése. Kérdés-felelet rész. Használd jegyzetfüzetként. Hivatkozások megosztása. Értesítés új dokumentumokról. Értesítés küldése előre meghatározott témájú anyagokról. (részletezés kattintásra) - F: máj. 29.
Hírforrás: Élet és Könyvtár, linkHazai könytárügy: minden jó, minden a lehető legjobb... FEL

... esetleg a hatos busz járhatna sűrűbben -- juthat eszébe az embernek az Örkény egypercesének mondata és korszaka.
-- 'Uniós felmérések szerint egy-egy ország, régió vagy település versenyképessége nagymértékben függ a könyvtárak, illetve a könyvtárosok felkészültségétől. A témával foglalkozó mai budapesti parlamenti konferencián minden olyan tényező szóba kerül, amely a hazai könyvtárak versenyképességét befolyásolja.' - F: Nol, 28.
Hírforrás: Nol, linkLengyel könyvtárak -- az elszalasztott lehetőségekről is szólnak FEL

Ha csak a statisztikai adatokat nézzük, akkor is érzékeljük, hogy a lengyel könyvtárügyet súlyosan megrázta a rendszerváltás után kialakult helyzet: a nyilvános könyvtárak száma 10.300-ról 8 és félezerre esett vissza. A kétségtelen pozitívumokon túl (megszűnt a cenzúra, illetve az ideológiai alapú központi irányítás) meghatározóak lettek a gazdasági megfontolások. Lengyelországban ezt a váltást nehezen és fájdalmasan élte meg a társadalom - és annak részeként a könyvtárosság. Pedig a szakma részéről többször is megfogalmazódott, először 1990-ben, hogy rendezzék a vitás kérdéseket. Az 1997-es könyvtári törvény azonban az állami akarat érvényre jutását tükrözte. A minisztérium szinte csak a kutató-elemző tevékenységet, a folyamatok koordinálását vállalta magára, a finanszírozás terhét ugyanakkor áthárította az önkormányzatokra. Nem csoda, ha tömegesen zárták be a könyvtárakat, bocsátották el a munkatársakat, és a tendenciát az egyébként szervezett és nagy létszámú szakszervezetek fellépése sem tudta megváltoztatni.
Új megpróbáltatást hozott az önkormányzatokról szóló törvény 1999-es módosítása. Az addigi 49 vajdaság helyén ekkor alakították ki a ma is működő 16 közigazgatási egységet, és vezették be a megye fogalmát. A lépés újabb elbocsátásokat, a magasan képzett kollégák helyét átvevő (olcsóbb), szakképzetlen munkaerő felvételét, más profilú intézményekkel való nagyarányú összevonást jelentett. Mivel nem tisztázták előzetesen, hogy mit jelent majd a megyei és városi könyvtárak munkamegosztása a gyakorlatban, így nem meglepő, hogy a kényszermegoldások következtében a 380 megye 3/4-ében ma sem a törvénynek megfelelő állapotok uralkodnak. - F: A könyvtárügy átalakulása Lengyelországban az 1989-es rendszervátozás után / ref.: Vasbányai F.
Hírforrás: Könyvtári Figyelő 2008/1., Manci: linkInformatika a Vidékfejlesztésben konferencia a Debreceni Egyetemen -- könyvtár nélkül FEL

Az idén 140 éves Debreceni Gazdasági- és Agrár-felsőoktatás jubileumi rendezvénysorozat keretében 2008. május 29-én rendezi meg a Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma az Informatika a Vidékfejlesztésben című konferenciát http://nodes.agr.unideb.hu/iv2008/ . Az eseményen többek között olyan témákat járnak körül a szakemberek, mint az e-learning, a termékazonosítás és nyomonkövetés, az e-kormányzat, az e-közigazgatás, az e-marketing, a térinformatika és távérzékelés vagy a logisztikai alkalmazások. - F: máj. 28.
Hírforrás: Prím, linkNyomasztó Microsoft-projekt a digitális írástudatlanság ellen -- könyvtárt nem is említenek FEL

A hazai digitális írástudatlanság visszaszorítására nagyszabású informatikai program készül. A Microsoft bevonásával a kormány az óriáscég amúgy is nyomasztó piaci fölényét erősítheti. Három tojás, 10 milliárd forintos kormányígéret és egy 25 milliárdos megrendelést érintő per elnapolása -- ezekben az áldásokban részesült Steve Ballmer múlt heti magyarországi látogatása során. A kiváló beszállítói terepnek ígérkező kelet-közép-európai piacok megdolgozásán ügyködő Microsoft-vezér budapesti állomása nem okozott csalódást. A magyar piacon cége szoftverpiaci részesedése 90 százalék feletti, és most Gyurcsány Ferenc miniszterelnökkel közösen jelenthette be a megállapodást a magyar kormánnyal a Microsoft által kiötlött 10 milliárdos TITAN programról. - F: máj. 28.
Hírforrás: Hvg.hu, linkKiszivárgott: a vevővel szembeni barátságosság követelményei FEL

Az ügyfélpanaszokat gyűjtő Homár blog http://homar.blog.hu/ közli egy üzlet pénztárosoknak készített udvariassági fejtágítóját. Szemezve belőle: 1. Vevő köszöntése. 2. Szemkontaktus felvétele, 3. Pontos és gyors szkennelése az árunak. Szkennelésnél használjuk a 'Mennyiség' billentyűt. Stb. S ha az embernek mindenről a könyvtár jut eszébe. Vajon kiszivárogtathat-e a Homár könyvtárakból hasonló tájékoztató anyagot? No jó, jó. Akkor legalább csak a minőségbiztosítottakból. :-) A KIT szívesen bemutat hasonló célú könyvtári dokumentumot. (MG) - F: máj. 23.
Hírforrás: Homár, linkMilyen támogatást élvez a nemzeti könyvtár felsővezetése? FEL

Már a Francia Nemzeti Könyvtár új Szajna-parti épületébe való költözés előtt lehetett tudni, hogy 'valami egészen más, valami egészen új' kezdődik a nemzeti könyvtár életében. Új épület, újfajta elérhetőség, más felhasználók, másság, újdonság olvasónak, személyzetnek egyaránt, amely teljesen különböző, az addig megszokottól eltérő munkamódszert igényel. A BnF-ben 2005/2006-ban kifejlesztett szakmai kompetenciák kézikönyvében öt fő tevékenységi kört rendeltek egy-egy, a hierarchiában szereplő vezető mellé. Ehhez társult egy teljesen új könyvtári tevékenység: egy olyan szakember, akinek a feladata, hogy vezessen, tájékozódjon és tájékoztasson, szervezzen és lelkesen tevékenykedjen mindig egy adott munkaterületen. Mindezek az elvárások körülbelül 150 főt érintenek, akik a hierarchia vezetői tisztségét töltik be. A 2000-es évektől a modernizációs 'az élethosszig tartó tanulás' szemlélete a közönséget éppúgy érintette, mint a szakmabelieket. Ezért ehhez azokat a projekteket részesítik előnyben, amelyek az információfeltárás és -visszakeresés technikai fejlődését és az ezekhez szükséges kompetenciákat fejlesztik. A változások követése kollektív és egyéni módon is történhet. Mindez attól függ, hogy a szervezet organigrammjában az adott személy, vezető hol helyezkedik el. A BnF emberi erőforrás gazdálkodó csoportja szintén alkalmazza a coachinget, azt a teljesítménynövelő tréninget, amelynek során a vezető folyamatosan együttműködik a beosztottakkal a teljesítmény növelése és a szakirányú készségek, képességek fejlesztése érdekében. A szakma megerősítésének ezek az új formái bizonyíthatóan elengedhetetlenek a jövőben várható nagy változások miatt. - F: Milyen támogatást élvez a felsővezetés? A Francia Nemzeti Könyvtár tapasztalatai / ref.: Pajor E.
Hírforrás: Könyvtári Figyelő, 2008/1. Manci: linkEl tudnak-e helyezkedni a frissen végzett könyvtárosok? FEL

A kutatásban a Library Journal éves felméréséből gyűjtöttek adatokat a frissdiplomásokról a 2000 és 2005 közötti időszakra vonatkozóan. 2002-től 2003-ra az álláskeresés átlagos hosszúsága a diploma megszerzése után 346 százalékkal nőtt, 1,3 hónapról 4,5-re. A vizsgált hat év alatt az álláskeresők legalább kétharmadának sikerült állandó teljes állást szereznie a szakmában, míg az akármilyen állást szerzők aránya 83 és 93 százalék között mozgott. Sőt 2003-ról 2004-re felére csökkent a munka nélkül maradók aránya (15-ről 7%-ra). A munkakeresés tehát hosszadalmas. - F: El tudnak-e helyezkedni a frissen végzett könyvtárosok? / ref.: Tóth M.
Hírforrás: Könyvtári Figyelő 2008/1., Manci: linkOrosházáról már gyerekkönyvtári honlap is! FEL

Két héttel ezelőtti felhívásunkra http://www.kithirlevel.hu/index.php?oldal=cikk&c=8345 újabb példa érkezett:
A Justh Zsigmond Városi Könyvtár Gyermekkönyvtárának honlapja tavaly márciusban indult, amikor Kiss Márta egy hétvégén összeállította alapjait. Azóta folyamatosan fejleszti. A növekvő érdeklődést számláló is jelezi: egy év alatt majd' 70 ezer látogató. Ennek tudata mindig erőt ad a további munkához. Főként otthon, éjszakánként készítgeti, mert ezt a tevékenységet két olvasó között, kölcsönzés mellett nem lehet végezni. Számítógépes végzettsége sincs, könyvekből lépésről lépésre sajátítja el az ismereteket. Tessék kattintani: www.ohkiskonyvtar.extra.hu .
Hírforrás: Kiss Márta közlése alapján, link'Blogot írni, tartalmat létrehozni stratégiai dolog itthon' -- ezért nem csinálja a legtöbb könyvtári szervezet? FEL

Blogot írni, tartalmat létrehozni stratégiai dolog itthon. Mivel nagyon sokáig kell csinálni, a cégek többsége nem nagyon látja benne a közvetlen megtérülési lehetőséget, ami pedig a mindennapi életben maradásért küzdő szervezetek legnagyobb hiányossága. Persze ők is érthetőek, miért is foglalkozna jó tartalommal, ha kilóg a feneke a gatyából. - F: máj. 27.
Hírforrás: Doransky, linkHamarosan indul a Goldenblog 2008 FEL

A hvg.hu június 2-án, negyedik alkalommal is útjára indítja hagyományos blogversenyét, a Goldenblogot, amely idén közel három hónapon át fog tartani. A Goldenblog 2008-as megméretésében előre rögzített kategóriákban zajlik majd a verseny. Fontos változás, hogy az idén nem egyszerre lesz minden kategória versenye, hanem tíz héten át, heti egy témában indulhatnak a versenyzők. Ezáltal, a szervezők reményei szerint, az egyes kategóriák nagyobb figyelmet kapnak, és a zsűritagoknak is több idejük lesz a blogok átnézésére. - F: máj. 28.
Hírforrás: Hvg.hu, linkKis túlzással a falusi könyvtárostól felfelé, sokakat magába szippanthatott az állambiztonsági rendszer FEL

... Azok közül, akiknek a kinevezése a párt hatáskörébe tartozott, tehát kis túlzással a falusi könyvtárostól felfelé, sokakat magába szippanthatott a rendszer. Az NDK-ban nem volt apelláta, ott mindenkit beszerveztek ügynöknek, felfektettek róla egy adatlapot, dossziét és fedőnevet kapott. Nálunk az együttműködők többségének nem volt ennyire közvetlen kapcsolata a titkosrendőrséggel. Nem azért, mintha a magyar államvédelmisek puhábbak lettek volna, hanem mert tudták, hogy így sokkal eredményesebben juthatnak információkhoz, mintha azokat kikényszerítenék. - F: máj. 28.
Hírforrás: Hvg.hu, link Ügynökkérdés és könyvtár, ld.: linkAdatarchiválás a Német Nemzeti Könyvtárban -- mentési kérdések FEL

Egyre több intézmény vesz részt digitalizálási programokban, azonban az így tárolt információk sem maradnak meg az örökkévalóságnak. 'Egyes adatok akár még 200 év múlva is olvashatók lesznek, azonban az így lementett információk nem jelentik az egész kultúránkat. Vagyis könnyen lehet, hogy ezt a korszakot később az utódaink egyszerűen csak sötét digitális korszaknak fogják nevezni' -- nyilatkozta Carsten Bormann, a Brémai Egyetem Informatikai Technológiai Központjának munkatársa. A szakember véleményét sok kollégája osztja, éppen ezért keresnek a nemzeti archívumok új megoldásokat a fontos iratok hosszú távú megőrzésére. - F: máj. 30.
Hírforrás: Sg.hu, linkEgyösszegű bérkiegészítést kapnak a köztisztviselők és a közalkalmazottak FEL

Ennek oka, hogy teljesülnie kell a tavaly december elején kötött bérmegállapodásnak. Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács (OKÉT) tegnapi ülésén a szociális partnerek és a kormány képviselői egyetértettek abban, hogy a vártnál magasabb inflációs szint miatt ki kell egészíteni a közszférában dolgozók keresetét. - F: máj. 28.
Hírforrás: Vg.hu, linkA könyv nem kultúrahordozó, a könyvtárak elnémultak... FEL

'Két éve tapasztalom, hogy az érettségizett fiatalok mintha másik világból jönnének. Ezek a kaposvári gyerekek 1991-ben születtek. Ötévesek voltak, amikor megkezdődött a kereskedelmi televíziózás, egy évre rá a rádiózás. A felmérésekből tudjuk, hogy ez a korosztály tévén-rádión nőtt föl. Nem olvas, gyakorlatilag nem is tud olvasni, csak a szülő és az iskola e szomorú tény eltagadásában érdekelt. A könyv nem kultúrahordozó, a könyvtárak elnémultak. A gyilkosok (akárcsak áldozatuk) 'rendezett családi körülmények' között éltek. Ez ma nem jelent többet, mint hogy a szülő dolgozik (valószínűleg hajt éjjel-nappal, mint a barom), és a gyermek el van látva. Vajon szeretettel és törődéssel is el van látva, mint ruhával, mobiltelefonnal meg tévével?' - F: jún. 2.
Hírforrás: Magyar Hírlap, link24 órás felolvasás a miskolci Megyei Könyvtárban FEL

24 órás felolvasást rendeznek a miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtárban. A program pénteken délután három órától tart másnap délután három óráig. - F: máj. 31.
Hírforrás: BOON, linkA Corvina Könyvtár és Firenze FEL

Amikor Mátyás király 1490 nyarán meghal, egy firenzei könyvkészítő műhelyben 150 darab lemásolt kódex vár illuminálásra, azaz kifestésre, díszítésre a budai királyi udvar megrendeléséből. Végül mégsem a Corvina Könyvtár polcaira, hanem a Bibliotheca Laurentianába kerülnek. Legalábbis 30 darab belőlük itt maradt fenn. - F: máj. 29.
Hírforrás: Metro, linkRejtett üzenetek -- Hankiss Elemér exkönyvtárostól FEL

Stanfordban a kutatók celláinak remetei magánya mellett ott voltak a közös ebédek, ahol a szakma legjobbjaival lehetett eszmét cserélni; tízpercnyire volt az egyetem ezernyi tudósa és a világ egyik legnagyobb könyvtára; a közeli, Palo Altó-i kis kávéházakban, éttermekben pedig elérhető volt mindenki, akire csak szükség lehet ahhoz, hogy egy használható gondolatból mielőbb eladható termék lehessen. Jó dolog, hogy Magyarországon is formálódnak már a tudáscentrumok, s előbb-utóbb bizonyára melléjük települ majd a gyártókapacitás is; de a közelben kell lennie majd a vállalkozói tőkének, a marketingszakértőknek, jogászoknak, szabadalmi irodáknak is, és még ez sem elég. Szükség van a gazdag kulturális környezetre, több tudományág képviselőinek állandó eszmecseréjére, ösztöndíjas diákokra és vendégprofesszorokra a világ minden tájáról... - F: máj. 29.,
Hírforrás: Fn.hu, linkGyors információszerzés és továbbállás -- felmérés az internetezők szokásairól FEL

Egy friss tanulmány szerint az internetfelhasználókra egyre inkább olyan rossz tulajdonságok lesznek jellemzőek, mint az egoizmus, a tapintatlanság és a türelmetlenség. A neves dán piackutató, Jakob Nielsen közzétette legújabb éves, az internetezők szokásait boncolgató publikációját, melyben leírja, hogy a mai webfelhasználó csupán magára gondol, a saját érdekeit tartja szem előtt, célja, hogy minél hamarabb megszerezze a kívánt információt, s ha ez megtörtént, akkor gyorsan tovább áll a meglátogatott honlapról. A weboldal üzemeltetők azon törekvése, hogy valamivel megragadják az odaérkezők figyelmét, általában kudarcba fullad, mivel a látogatók nem végigolvassák, hanem átszkennelik a site-ot. - F: máj. 27.
-- El lehet képzelni, hogy a neten nőtt nemzedék hogyan viszonyul a fizikailag elérhető könyvtári szolgáltatásokhoz. Még akkor is, ha az bizonyos szempontból értéknövelt szolgáltatást kínál számára. Így felértékelődik a könyvtári gyorstájékoztatás lehetősége (instant messaging, Skype stb.), illetve a lassúbb kiszolgálás mögötti, a fiatal számára is fontos szempontok kiemelésének ügyes kommunikálása. (MG)
Hírforrás: Prím, linkKilenc tipikus hiba a hírlevél készítésénél -- vállalatoknak és könyvtáraknak egyaránt FEL

Az e-mail marketingen belül érdemes különbséget tenni az elektronikus Dm levél (eDM) és a hírlevél között. Az elektronikus direktmarketing levelet alkalomszerűen küldik ki, a hírlevelet bizonyos időközönként rendszeresen. A legnagyobb különbség a funkciójukban rejlik. Ezt a vállalkozások gyakran hagyják figyelmen kívül és követnek el sorozatos hibákat. - F: máj. 29.
Hírforrás: Hvg.hu, linkIngyenes IBM irodai szoftvercsomag FEL

Az IBM képviselői bejelentették, hogy elkészültek a Lotus Symphony névre keresztelt ingyenes programcsomag végleges verziójával. A számítógépgyártó már tavaly ősszel kiadta a szoftver bétáját, most viszont a kész, 1.-0-s változatot is letölthetik az érdeklődők a vállalat honlapjáról. A nagy kék célja, hogy az alkalmazással konkurenciát teremtsen a Microsoft Office termékcsaládjának. Az OpenOffice.org-on alapuló programcsomag kezelőfelületét némileg megváltoztatták a konkurens termékekhez viszonyítva, így itt többféle dokumentumot lehet megnyitni egy ablakon belül. A bétához képest a végleges verzió gyorsabb és biztonságosabb is lett. A táblázatkezelőt, szövegszerkesztőt és prezentációs alkalmazást tartalmazó csomag minimum rendszerigénye 512 Mb RAM és 540 Mb szabad lemezterület. A Lotus Symphony 1.0 támogatja mind a Windows, mind pedig a Linux rendszereket. - F: máj. 31.
Hírforrás: Prím., linkSzombathely -- hosszabb a könyvhét és a Berzsenyi Könyvtár szervezi FEL

A budapestinél egy nappal korábban kezdődik és egy nappal tovább tart a szombathelyi könyvhét, amelynek szervezése idén visszakerült a Berzsenyi Dániel Könyvtárhoz. Az országos könyvhét június 5-étől 9-éig tart, Szombathelyen azonban már 4-én, szerdán lesz program: a Berzsenyi Dániel Könyvtárban 17 órakor mutatják be Markó Péter Modernizáció és racionalizálódás című könyvét. A hivatalos megnyitó június 5-én, csütörtökön 15 órakor kezdődik zenével, tánccal; köszöntőt mond dr. Fűzfa Balázs főiskolai docens. - F: jún. 2.
Hírforrás: Vas Népe, linkPornó sztori szólt a gyerekeknek a telefonos mesemondóból FEL

Ügyes, ám kevésbé vicces hackerek megbuherálták egy amerikai könyvtár gyerekek számára fenntartott mesemondó vonalát. A tündérmesékre éhes kicsik az adott szám tárcsázása után Csipkerózsika története helyett két erdei kisállat szexuális együttlétének szaftos történetét hallgathatták meg, megspékelve nem kevés istenkáromlással. - F: jún. 2.
Hírforrás: BORS, linkMinősített internetes források kalauzai: Intute és WorldWideScience.org FEL

Az internetes keresők és a forráskalauzok közötti különbségek mellett jó, ha ismerjük, milyen dokumentumokat vesz fel gyűjteményébe egy-egy forráskalauz. Ebbe kapunk betekintést a Librarians Index to the Internet nevű, a közkönyvtárak igényeit kiszolgálni hivatott forráskalauz útmutatója alapján.
Az Intute (= Internet+Tutorial, azaz oktatóanyag) brit tudományos forráskalauz az RDN (Resource Discovery Network) korábban is létezett forráskalauzainak utóda. E forráskalauzokat újrastrukturálták, új nevet és közös felhasználói felületet kaptak http://www.intute.ac.uk/ . Témakörei:
- Természettudományok, műszaki tudományok;
- Egészség- és élettudományok;
- Társadalomtudományok;
- Humán tudományok.
Az USA Energiaügyi Minisztériuma Tudományos és Műszaki Információs Irodája (U.S. Department of Energy's Office of Scientific and Technical Information) és a British Library között létrejött megállapodás alapján megkezdte működését a WorldWideScience.org http://www.worldwidescience.org/ , amely nem forráskalauz, hanem egy közös kereső felület. - F: Internetes forráskalauzok: elvek és generációk / Koltay Tibor.
Hírforrás: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 2008/5.Pénzt kaptál a számládra? Fizethetsz érte... (bankkörkép) FEL

Mennyibe kerül a befizetés? -- Amivel még csupán fenyegetik a lakossági ügyfeleket, nevezetesen, hogy a bankfiókban történő készpénzfizetésért díjat számolnak fel, a vállalati ügyfelek körében már réges-régen ismeretes, akár forintról, akár valamely más pénznemről legyen szó. Néhány hónappal ezelőtti cikkünkben annak járunk utána, hogy vállalati ügyfélként milyen lekötött devizabetéti kamatokat kaphatunk, illetve milyen költségekkel jár, ha deviza-átutalásokra van szükségünk, most megismételtük ezt a körképünket. - F: máj. 27.
Hírforrás: Pénzcentrum, linkLegfontosabb tudnivalók a külföldi utazással kapcsolatban FEL

A nyári utazások megkönnyítése érdekében a vám- és pénzügyőrség eljuttatta a VGO-hoz a külföldi utazásokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. - F: máj. 28.
Hírforrás: Vg.hu, linkIngyenes felsőoktatási jogi adatbázis diákoknak és oktatóknak FEL

Ingyenes jogi adatbázis-szolgáltatást indított a felsőoktatásban tanuló diákok és oktatók számára a CompLex jogi kiadó - közölte a cég az MTI-vel. - F: máj. 30.
Hírforrás: Prím, linkKonferenciakalauz.hu -- könyvtári rendezvények is FEL

Konferenciák széles köre érhető el a www.konferencialalauz.hu oldalon. Regisztráció nélkül is lehet: Böngészni és különféle szempontok szerint keresni a konferenciák és a helyszínek között. Konferenciát ajánlani. Emlékeztetőt elmenteni naptár programba vagy Google Calendar-ba. Különböző RSS csatornákra feliratkozni. Továbbküldeni a konferenciát ismerősnek.
Regisztrált felhasználóként igénybe veheti az egyéni funkciókat is: Hozzászólást írhat. Kapcsolódó linket vihet fel a konferenciához. Új konferencia ajánlásánál kitöltheti a teljes adatlapot. A konferencia elfogadásáról e-mailben értesítjük. Az Önt érdeklő konferenciákat saját naptárba mentheti, ahol később is megtalálja. A naptárba mentett konferenciákhoz figyelmeztetőt állíthat be. Nyomon követheti a konferenciák változásait. Személyes ajánlót tekinthet meg. Érdeklődési köre alapján e-mail értesítőt kérhet a legújabb konferenciákról.
Hírforrás: link