Könyvtár Információ Társadalom

KIT hírlevél évfolyamok

2008
KIT hírlevél: 2008. 05. 28. (22. szám)

E lapszám szerkesztője: Kovács-Ördög Éva

Tartalomjegyzék


A portálon kivülre mutató linkek a szerkesztés pillanatában élnek.
Ha ezt a szolgáltató megváltoztatja, a forrás nem válik elérhető.

A Gutenberg-galaxis visszaránt -- ... hasznos lenne, ha nem csak könyvtárakból lenne elérhető... FEL

Körbenézek internetes magányomból, és látom a gátakat, amelyek még sokáig hátráltatják az információ szabadságát, és vele az esetleg egy kicsit boldogabb világ kiteljesedését. Nézem, hogy bár a lehetőségek elég nagy számban vannak jelen, azokat is alig használják. De amit lehetne, az sem szabad. A kultúra még mindig a régi világ félig elsorvadt harcosainak kezében van. ... Érdemes megnézni a Nemzeti Audiovizuális Archívumot, amely a magyar filmek, illetve tévéműsorok nagy részét összegyűjtve mutatná be a lakosságnak. Ezzel tényleg hasznos dolgot művelne, ha nem lenne csak könyvtárakból elérhető. Lehetne beszélni arról is, hogy az Örkény-örökösök letiltatták ősük műveit a Magyar Elektronikus Könyvtárból. Ezekben egy a közös: van bennük jó sok állami támogatás, aztán valahogy csak nem jut hozzá az egyszeri ember. Mindenki kétszer ugrál. Egyszer támogatásért, utána pedig azért, hogy a mű ne legyen a széles tömegek számára elérhető. Pedig a médiának saját törvényei vannak, tulajdonképpen kulturális kapitalizmust (darwinizmust) valósít meg. Ha valaki rosszat csinál, vagy rosszul valamit, akkor nem nézi senki. Ráadásul a tartalom nagy része a fogyasztó számára reklámnézésért cserébe ingyenes. Ezzel szemben áll a megszokott világ kertévéstül, Gutenberg-galaxisostul, és próbálja elnyomni. Az egyikben nem nagyon érvényesül az államszocialista öntámogatás, illetve érvényesül, csak nem érdekel senkit, hiszen maximum minőséggel lehet nézőt szerezni. Ellenben a másik tipikusan KGST-jellegű hiánygazdálkodás: eszi, nem eszi, nem kap mást. Ha a kiscsaládnak elfogy a pénze, alapítunk neki egy irodalmi folyóiratot, ahol aztán elügyvezetősködnek. - F: máj. 24.
-- Mit lehet felhozni azoknak, akik úgy vélik: hasonló célra létrehozott állami és magán befektetések közül rendre az utóbbiak virágoznak? Más megfogalmazásban: a versenyképesség kérdése. A kérdés feltárja ugyan néhány tanulmány (kulturális szempontú feltárás pl.: Szervezeti kultúra típusok a magyar vállalatok körében / Karácsonyi András. In: Vezetéstudomány 38 (2007) Különszám p. 25-34), de nyilván lehet még könyvtári és könyvtár-konkurensi adalékokat gyűjteni hozzá. (MG)
Hírforrás: Klubháló, linkNe privatizáljuk az egész közkönyvtárt, de... FEL

Egy közelmúltbeli dán minikonferencia fő üzenete volt, hogy a közkönyvtár egésze nem privatizálható, a demokratikus társadalomban betöltött szerepe és történeti tradíciói alapján sem. Ez a megállapítás azonban egyáltalán nem áll bizonyos könyvtári partnerségekre, tevékenységekre. Egyrészt az egységes kulturális központ ideája jelenik meg, ami szolgáltat mindent a helyi környezet számára, áthidalva a kultúrával kapcsolatos intézményi korlátokat. Másrészt a könyvtárak rámozdulhatnak az oktatási tevékenységen keresztül (külső szereplőkkel összefogva) komoly oktatási piaci résekre. Harmadrészt például a Dán Nemzeti Könyvtár modern Fekete Gyémánt épületében néhány kulturális termékekkel foglalkozó bolt is megvetette a lábát, gyümölcsöző együttműködést alakítva ki az intézménnyel. Így a rendezvényszervezéstől, kávézón, filmvetítésen át a könyvesboltig tartó kereskedelmi tevékenység erősít rá a meglévő könyvtári kulturális központ profilra. Egyes szolgáltatások kiszervezése, vagy kvázi kiszervezése más közszolgáltatást végzőkkel összefogva, erősítheti a hatékonyság mellett a könyvtár helyi társadalmi beágyazódását is. A kulturális szinergiák hasznosítására jó példa a kulturális központként működő koldingi, illetve middelfarti könyvtár (Baranyi Flóra blogján http://konyvtarepiteszet.klog.hu/ mindkettőről találhatók képek). Tehát e módszert egyáltalán nem tekintik az ördögtől valónak. A helyes használat területét kell megtalálni. (ref.: Németh Márton) - F: ápr. 16.
Hírforrás: Danmarks Biblioteksskole, linkÁllomány-elhelyezés -- a használók kényelmi- és költségszempontjai szerint FEL

A KIT-portál képgalériájában (ld.: www.kithirlevel.hu ) a használói preferenciák szerinti dokumentumelhelyezés néhány példája tekinthető meg.
- Hölgy lapozgat a polc előtt, ahol az adott témához tartozó könyvek és folyóiratok ugyanazon a helyen találhatók
- Szabadpolcon különböző típusú dokumentumok: videokazetta, könyvek
- Spirálkötés- és előlap-vásár az egyetemi könyvtár pultján
- 'Szabadpolcos raktár', melyben a napilapok és folyóiratok költség--haszon elemzést követően nincsenek köttetve.
(A képek helyszínei: Deventer, városi könyvtár, University of Hertfordshire, egyetemi könyvtár.)
-- A KIT szívesen közli olvasóinak saját, hasonló témájú, innovációra serkentő képeit. (MG)
Hírforrás: MGAz információszolgáltatók legfontosabb bizalomépítő tulajdonságai… FEL

Egy információs tanácsadók ügyfeleit megkérdező, svéd, magyar, izlandi, dán és kanadai válaszadók visszajelzéseit begyűjtő felmérés feltárta, milyen képességeket tartanak legfontosabbnak információs szolgáltatójukban. A top 5-ös lista:
1. Szakmaiság (a kompetencia, hitelesség, gyakorlat és tárgyalóképesség az adott szakterületen)
2. Kommunikációs képesség (világos és közérthető fogalmazás az ügyféllel és munkatársaival való kapcsolattartásban, gondosság és érdeklődés az ügyfél irányában, jó modor, udvariasság és jó memória)
3. Céltudatosság (gyors reagálás, a probléma megértése és objektív értelmezése, az ügyfél szempontjainak megértése és elfogadása, a kreativitás és fegyelem kedvező kombinációja)
4. Leleményesség és problémamegoldási képesség (a szervezet megérzése, eredményes együttműködés, képesség a meghallgatásra, kíváncsiság, motiváltság és türelem)
5. Késlekedés nélküli kommunikáció, vállalások betartása, időben és a szolgáltatás tárgyában. - F: máj. 25.
Hírforrás: Prím, linkFITT blogján a MKE tanácsülés beszámolója FEL

Az elmúlt időszak eseményeiről, 'Versenyképes ...' rendezvénysorozatról, a közelgő vándorgyűlésről és egyéb fontos információk. - F: máj. 22.
Hírforrás: MKE FITT, linkLevéltárak II. -- közelebb lépni a megoldás felé FEL

Az ÚMFT keretein belül létrehozott Elektronikus Közigazgatás Operatív Program lehetőséget ad egy új megközelítés finanszírozására, megvalósítható egy e-levéltár koncepció. Cél lenne a szolgáltatásközpontúvá válás. Ehhez azonban proaktív szakmai összefogás szükséges, a párhuzamos fejlesztések kizárásával. Kulcselem lenne a közös szabványokon alapuló feldolgozás, a 'metaadatolás', az iratok, adatbázisok olvashatóságának folyamatos biztosítása, kérésre adatkonverzió, formátumkonverzió. A létrejövő adatbázis tárolása, a formátumok követése, konvertálások nem feltétlen levéltári kompetenciák, a kiszervezés ez esetben a költségeket tovább csökkentheti. Az iratok levéltárba kerüléséig azonban bármi történhet. Példák sora igazolja, hogy bár jogszabályi előírás az iratok megőrzése, azok mégis elvesznek, megsemmisülnek. Miért történne ez másként az elektronikus iratokkal? A levéltári körbe közel 7000 intézmény tartozik. Nem tűnne túl praktikusnak, ha 7000 különféle e-irattárat üzemeltetne az adófizető állampolgár 15 éven keresztül, majd ezt követően finanszírozná a levéltári konverziókat is. A levéltárak részéről mindenképpen fontos lenne az előrelépés, az iratkeletkeztetőhöz közelebb lépés. Bár az iratkeletkeztetők külső cégre is bízhatják az irattári anyagok kezelését, sokkal praktikusabbnak tűnik, ha ezek a külső partnerek már maguk a levéltárak, akik így még idejében gondoskodhatnak a megfelelő védelemről és formátumokról. Ez nem jelenti a korábban bekerülő anyagok nyilvánosságát, kezelhető ez 'fekete dobozként' is. Az iratot létrehozó persze bármikor dönthet úgy, hogy nyilvánosságra hozza az iratot, mint közérdekű adatot. Előkészítés alatt áll egy EU-társfinanszírozású projekt: vajon lesz-e szakmai összefogás, vagy továbbra is más-más utakon járnak az intézmények, többletköltségekkel? -- hangzott el Galambosi András előadásában a szegedi Libinfo Klubban.
-- A megfelelően feldolgozott, könnyen elérhető levéltári anyag az oktatásban is bekapcsolódva, nagy segítséget jelenthet: a diákok kalandozva tárhatják fel a történelmet. Elhagyva a poroszos oktatási stílust, a megfelelő narrációval ellátott internetes felületen, többet tanulhat a diák. A levéltárak a könyvtári összefogás példáját is ellesve közös felületű visszakeresést valósíthatnak meg, bekapcsolódva az európai/világi áramlatba. De nem elképzelhetetlen lenne a MOKKA-val közös felületen keresni régi könyveket és dokumentumokat sem ;-) (KÖÉ)
Hírforrás: Kovács-Ördög ÉvaHazai információs társadalom -- puffogtatás és realitásérzék, ellenálló rögzült struktúrák FEL

A kilencedik internethajó résztvevői adtak a 'magyar digitális világnak' hideget-meleget. Az optimisták a fejlődés elindulásának örültek, hiszen a túlnyomó többség szélessávon internetezik, erős a verseny a szolgáltatók között, folyamatosan esnek az árak és egységes kormányzati szándék látszik a modernizálás támogatására. 'Illúzióink azonban ne legyenek' -- hangzott el a kritikusok részéről: az internethasználat terén átlagot jelent a magyar 40 százalék, az e-adminisztráció gyerekcipőben áll, a Teleház-programok elhalnak, a digitális szakadék óriási. És az Ügyfélkaput sem használjuk (eléggé). ... A következő program a Kék Noteszról helyzetjelentését elemezte, gyakorlati alapon, az érintett szakemberek közreműködésével. Kitértek a számadatok javulására, a kormányzati politikai irányítás szerepvállalására, az információs társadalom élénkítésére, és az e-gazdaság fejlődési dinamikájára, a nap során több fórumon is részletesen tárgyalt e-közigazgatás ügyére, a digitális kultúrára, illetve oktatási kérdésekre is. Eszes Gábor, a Gazdasági Minisztérium korábbi tanácsadója ugyanakkor megmozgatta az állóvizet azzal a kijelentésével, miszerint becsapjuk magunkat a fejlődési statisztikák és a működő infrastruktúra-adatok kapcsán. Véleménye szerint ugyanis bár a változások valósak, ám a kiindulási ponthoz képest javult csak jelentősen a helyzet -- összességében még mindig elkeserítőek a számadatok az uniós országokhoz képest. -- Z. Karvalics László, a Szegedi Tudományegyetem tanszékvezetője hasonlóan józanító véleményt fogalmazott meg a 'szélessáv-eufória' enyhítésére. ... utalt arra is, hogy a rögzült struktúrák gyakran ellenállnak az újdonságoknak, hiszen azzal saját létük is veszélybe kerülne, ráadásul a hagyományos, gyakran nivelláló beállítódást is felülírhatja egy-egy, a mai kategóriákkal nehezen definiálható újdonság. Még pesszimistábban ítélte meg a helyzetet Vaspál Vilmos, a Freesoft elnöke: szerinte a politika nem tud mit kezdeni az informatikával, az információs társadalom kormányzati irányítása máig nem valósult meg. - F: máj. 23., máj. 22.
Hírforrás: Piac és Profit, link Prím, linkUdvariasság a csevegő referenszben -- tanulható viselkedési forma FEL

A tanulmány a csevegő referensz során tapasztalt formális elemeket vizsgálja az udvariassági elmélet tükrében. A beszélgetések elemzése mondattani és tartalmi jellemzőket tárt fel, valamint példákat a formalitási szintekre. Az elemzéshez 402 'csevegést' választottak ki (átiratuk 6572 percet tett ki), amelyek egy nagy amerikai egyetem egy akadémiai évében zajlottak. A mondattani jellemzőkhöz tartozik a lerövidítések, a szleng, a mondattöredékek használata, a nem szabványos központozás, valamint a betűszavak és rövidítések korlátozott alkalmazása és a ritka érzelmi reakció. A tartalmi jellemzők között szerepel a mentegetőzés, az önkifejezés és a rendkívüli igény jelzése. Az alkalmazási minták a könyvtárosok elkötelezettségi szintjét és az interjú egyes szakaszait tükrözik. A kutatási eredmények arra utalnak, hogy a csevegő referenszben részt vevő könyvtárosoknak jobban kell figyelniük a formális nüanszokra, hogy hatékonyabb keresést végezhessenek a használó számára. Az udvariassági elmélet alapjait, különös tekintettel a formális elemekre, be kell illeszteni a személyzet képzésének anyagába és a referensz könyvtárosok viselkedési normái közé. Az elmélet leghatékonyabb alkalmazási módjának kidolgozása még további kutatásokat igényel. - F: A csevegő referensz során előforduló kommunikációs minták: az udvariassági elmélet alkalmazása (autoref.) - F: 2008/1.
Hírforrás: Könyvtári Figyelő, Manci: linkKözösségi infopont a gyergyószentmiklósi könyvtárban FEL

Pénteken, május 23-án Somodi Zoltán informatikai államtitkár Gyergyószentmiklóson hivatalosan is átadta a Tudásalapú Gazdaság Program finanszírozta közösségi információs központot (PAPI), majd 13 órától a városi könyvtárban a strukturális alapokról tartott előadást. A Tudásalapú Gazdaság Program a Távközlési és Informatikai Minisztérium legnagyobb informatizálási programja, melynek segítségével hangsúlyos kommunikációs hátránnyal küszködő települések fejleszthetik önkormányzati, oktatási és kulturális intézményeinek, vállalkozásainak távközlési infrastruktúráját. A programban 255 település vesz részt, Hargita megyéből Gyergyótölgyes, Gyergyóremete, Gyergyóalfalu, Székelyvarság, Csíkszentimre, Gyergyócsomafalva, Szentegyháza, Gyergyószentmiklós és Balánbánya pályázott sikeresen. A program részét képezi, hogy a településeken közösségi információs központot hoztak létre, ahol a lakosok megismerkedhetnek és hozzáférhetnek a modern távközlési és az információs technológia által nyújtott lehetőségekhez. Ezen kívül számítógép-hálózattal kötik össze a polgármesteri hivatalt, az iskolákat és a közkönyvtárat. A programban részt vevő települések könyvtárai tehát nyertesei a programnak, a gyergyószentmiklósi ezen felül is nyert, hiszen a közösségi információs pont is a könyvtár épületében kapott helyet. A könyvtárosok kihasználják a program nyújtotta lehetőségeket, júniustól kezdődően nyugdíjasok számára hirdetnek számítógép- és Internet-használói képzést, hétköznapokon pedig 9-13 óra között a könyvtárosok vállalták a felügyeletet a központban. - F: máj. 24.
Hírforrás: Bákai Magdolna, Hargita Népe, linkEgységesítette rendszerét a Szabó Ervin Könyvtár FEL

Régi adósságát törlesztette a Szabó Ervin Könyvtár, amikor tavaly egységesítette rendszerét. Minden olajozottabban működik, ha az információ bárhonnan elérhető, gondoljunk csak arra, hogy mennyivel egyszerűbb lenne a hivatalos ügyintézés, ha nem kéne öt ügyfélszolgálatra ellátogatni a szükséges iratok beszerzéséhez: odaállnánk egy ablakhoz, és az ügyintéző látna mindent, amire szüksége van. Ellenpéldaként ma előfordul olyan eset, hogy egyetlen hivatalon belül három-négy ablakhoz kell odaállnunk, mert még irodán belül sem tudják összehangolni a munkát. A könyvtár viszont lépett egyet a 21. századba, így most már bármelyik tagkönyvtárba lép be az ember, a munkatársak le tudják hívni az ügyfél adatait. Például, hogy van-e tartozása. Ez történt egyik olvasónkkal is, akivel egy külső kerületben közölték egyből a beiratkozás után, hogy a központi könyvtárnak lóg 500 forinttal még 2006-ról. Olvasónk ugyan nem emlékezett az esetre, és erősen vitatta magában a követelés jogosságát, de szüksége lett volna a könyvre, ezért úgy gondolta, rendezi a tartozást. Amíg ugyanis nem fizet, a tagkönyvtárakban sem vehet ki könyvet. Ekkor jött a csavar a történetben, ugyanis kiderült, hogy bár az összes kerületben látszik a tartozás, azt -- egységes rendszer ide vagy oda -- csak a központban lehet rendezni. Ha tehát szüksége van a könyvekre, utazzon a városba, rendezze a tartozást, utazzon vissza, és vigye, ami jár. Talán érdemes lenne még egy kicsit csiszolni a rendszeren, mert ez így nem tűnik túlságosan felhasználóbarátnak. - F: máj. 7.
Hírforrás: Index, linkTeleházak Világszövetsége Fórum FEL

A Teleház Szövetségek Európai Uniója, az Amerikai Teleházak Partnersége (Telecentres of the Americas Partnership) és a CHIC Kht. 2008. május 22. és 25. között nemzetközi konferenciát rendezett Grassroots Networking -- A gyökerek hálózatosodása címmel. A rendezvény célja többek között a Teleházak Világszövetsége (Global Telecentre Alliance, GTA) elnevezésű tudományos fórum működésének elindítása volt. Az eseménynek Százhalombatta adott otthont, május 24-én pedig a világ minden tájáról érkező 60 szakember az Innovációs Központban vett részt a GTA első közgyűlésén. A teleházak és az üzleti inkubáció kapcsolatáról Polgárné Májer Ildikó, a CHIC Kht. ügyvezetője tartott előadást. – F: 2008/11.
Hírforrás: Magyar Innovációs Szövetség hírleveleFelhagy a könyvdigitalizálással a Microsoft FEL

Nadella magyarázata szerint a helyzet megváltozott, és bár ez nem megtalálható a bejegyzésben, teljesen egyértelmű, hogy a döntést a Yahoo megszerzésének elmaradása, a sikertelen felvásárlási ajánlat kényszerítette ki. A Microsoft ugyanis többek között éppen a keresőplatform mutatóinak megdobása, a Google fölényével szembeni hatékonyabb verseny érdekében szerette volna megkaparintani a Yahoo megoldását, hogy a jövőben közösen harcoljanak a fő ellenséggel szemben. Ez a jelek szerint azonban elmarad, így több fontos változtatásra is kényszerülnek a cégen belül. A szerzői joggal nem védett könyvek és akadémiai könyvtárak beszkennelése tehát már nem éri meg a vesződséget, így a korábban beígért mintegy 80 millió cikk és 750 ezer könyv mégsem lesz elérhető a Live Search oldalain. A 2005-ben útjára indul projekt -- amely a Google törekvésével ellentétben mindvégig vigyázott a szerzői jog tiszteletben tartására és ezzel elkerülte a nagyobb támadásokat -- most eltűnik a süllyesztőben. Az elkövetkező napokban két külön oldalt is leállítanak a cégnél, a Live Search pedig a Microsofton kívüli portálokra irányítja majd át mindazokat, akik a könyvek tartalmára keresnek rá az interneten. A szoftvercég azonban továbbra is törekszik a keresőplatformok egyesítésére, ezen a téren továbbra sem mondanak le a Yahoo-ról, még ha a cég felvásárlásáról már le is tettek. - F: máj. 24.
Hírforrás: SG.hu, linkSzázezrekkel csökkenhet a közalkalmazottak száma FEL

Korlátozná a közalkalmazottak számát a rájuk vonatkozó törvény módosítása. Több százezerrel csökkenhet a közalkalmazotti státusban lévők száma, ha a parlament elfogadja a közalkalmazottak jogállását módosító törvénytervezetet -- írja a Népszava. A kormány által benyújtott tervezet ugyan nem tartalmazza azokat a javaslatokat, amelyek ezzel a következménnyel járnának, de Magyar Bálint SZDSZ-es és Filló Pár MSZP-s képviselő módosító indítványa már igen. Eszerint az egészségügyi, a szociális, a gyermekvédelmi, a köz- és felsőoktatási, illetve a közgyűjteményi intézményekben és a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatot ellátó költségvetési intézményekben a kormány a munka törvénykönyve alá utalhatja a dolgozókat. Ez a szabály csak a módosítás után felvettekre vonatkozna, de akikre alkalmaznák, azok kikerülnének a közalkalmazottak kedvezőbb munkajogi elbírálása alól. Ez érintené a szabadságok mértékét, a felmondási időt és a végkielégítés nagyságát is. Azt nem tudni, hogy az így besorolt dolgozók bérét továbbra is a közalkalmazotti bértábla alapján határoznák-e meg. - F: máj. 23.
Hírforrás: Napi Online, linkJelentősen nőtt a híroldalak látogatottsága FEL

A Szonda Ipsos és a Gemius gemius/Ipsos Audience kutatásának eredményei szerint márciusban jelentősen megnőtt a híroldalak látogatottsága. Míg februárban 1,08 millió látogatója volt a 10 legnagyobb híroldalnak, addig márciusban ez a szám már 1,2 millió. A legnagyobb növekedést a ma.hu oldal mutatta, de a hirszerzo.hu és a hirstart.hu is növelni tudta a forgalmát. A legtöbb, 20 milliót meghaladó oldalletöltést a hirkereso.hu oldalon mértek, de a hirstart.hu is 10 millió feletti oldalletöltést generált mindkét hónapban. A 30 legnagyobb weboldal közül márciusban a myvip.com, a blog.hu, a g-portal.hu, a hotdog.hu és az sg.hu látogatottsága növekedett számottevő mértékben. A gIA közönségmérés olyan új eszköz az online piac számára, amely folyamatosan elérhetővé teszi az összes releváns weboldal hazai látogatottságát, beleértve nem csak a hazai nagy webhelyeket, hanem a nemzetközi szereplők statisztikáit is. Fontos különbség a korábban elérhető piaci adatokhoz képest, hogy a mérés elsődlegesen domain szerint azonosítja a felületeket és ezeket függetlenül jeleníti meg a rangsorban. - F: máj. 23.
Hírforrás: FN.hu, linkJogászok és egyetemek a tartalomszűrés ellen FEL

A New Havenben rendezett Computers, Freedom, and Privacy 2008 (CFP) című konferencián a megjelent szakemberek szinte kivétel nélkül élesen bírálták a tartalomszűrésre vonatkozó elképzeléseket. 'A szolgáltatók valóban váljanak segédseriffeké?' -- tette fel a kérdést Michael McKeehan, a Verizon internetpolitikáért felelős vezetője. Szerinte mindez ugyanis azt jelentené, hogy hamarosan nekik kellene felkutatniuk az illegális tartalmakat, legyen szó erőszakos vagy pornográf videókról, képekről, szövegekről, illegálisan másolt zeneszámokról és filmekről, rasszista bejegyzésekről, üzleti titkokról, vagy akár a hatalomnak éppen nem szimpatikus megjegyzésekről és véleményekről. 'Az internet az elmúlt években sokak számára szinte a túléléshez szükséges eszközzé vált. Vannak, akik például már kizárólag a világhálón keresztül telefonálnak és amennyiben ezek a tervek megvalósulnak, még vészhívások kezdeményezésére sem lennének képesek. Nincs meghatározva, hogy a feketelistákra kerülő felhasználók meddig maradnának a rendszerben és ki vezetné a listákat' -- tette hozzá Michael McKeehan, aki egyúttal aggodalmát fejezte ki a brit és francia internetblokád-tervek miatt. A teljes internetes forgalom átvilágítása Paul Ohm, a Coloradói Egyetem Jogi Iskolájának professzora szerint sem kivitelezhető és az emberek internetezési szokásainak kiértékelése beláthatatlan következményekkel járna. 'Olyan környezetre van szükségünk, ahol a világháló bővülhet. A tartalomszűrők viszont megakadályozzák ezt és az innovatív technikák elterjedését' -- hangsúlyozta Brad Biddle, az Intel jogásza. - F: máj. 23.,
Hírforrás: SG.hu, linkA magyar tinédzserek már digitális bennszülöttek FEL

A szemünk előtt nő fel egy generáció, amelynek a virtuális világ magától értetődő terepe nem csak a mindennapi kommunikációnak, hanem az érzelmi, társas életnek, az önkifejezésnek és a játékosságnak is. Magyarországon a 14-17 évesek 94 százaléka internethasználó, azaz ebben a korosztályban ma jóformán alig találunk olyan tinédzsert, aki ne lenne valamilyen kapcsolatban a világhálóval. Többek között ezek a megállapítások olvashatók a magyar fiatalok életmódját vizsgáló Fanta Trendriport sorozat első tanulmányában. Interjú a szerzővel, Ságvári Bence szociológussal: Miért olyan fogékonyak a fiatalok az új technológiákra? 'Sokszor hallani azt a sommás megállapítást, hogy a fiatalok élnek-halnak a technikáért. Véleményem szerint azonban nem erről van szó. Alapvetően ugyanis nem maga a technológia vonzó a számukra, hanem inkább az új eszközök biztosította lehetőségek érdeklik őket, ezen belül is elsősorban a társas kapcsolatok és a játékos attitűdök különféle megnyilvánulásai, tehát a kommunikáció, a szórakozás és az önkifejezés. Ez a generáció a technológia fejlődését már egy organikus folyamatként éli meg. Tagjaik természetesnek veszik, hogy ezek a lehetőségek rendelkezésükre állnak, és életüket már aligha tudnák elképzelni a digitális eszközök, illetve az általuk nyújtott szolgáltatások nélkül. Sőt, ezek hiánya elvonási tüneteket is okoz náluk.' - F: máj. 25.
Hírforrás: Index, linkKinek a rokona Mátyás király az iwiw-en? FEL

Elindult a Reneszánsz iwiw közösségi portál; az Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM) reneszánsz kori ismeretterjesztő honlapját pénteken mutatták be Budapesten, a Petőfi Irodalmi Múzeumban. 'Hogyan lehetne közel hozni a magyarországi reneszánsz kultúrát a 21. századi magyarokhoz, akiknek talán már nem mond sokat egy üvegvitrinbe zárt Corvina? Ezen gondolkodtunk, amikor megszületett a Reneszánsz iwiw ötlete' -- mondta Várkonyi Gábor művelődéstörténész, a Reneszánsz Év 2008 szakmai kurátora a közösségi portál bemutatóján. Mint arra rámutatott, a reneszánsz elsüllyedt világ, 'Atlantisz a magyar történelemben'. A paloták, templomok, könyvtárak, szökőkutak, szobrok és freskók szinte mind eltűntek. Töredékek maradtak, itt egy-két kődarab, ott néhány kódex. Ezeket a fragmentumokat akarták összerakni egy egészen új módszerrel. A 15-16. századi Európát kapcsolatok sűrű hálója fogta össze. A hálózatban fontos helye volt Magyarországnak, ahol Itália után elsőként jelent meg a kor legmodernebb kulturális irányzata, a reneszánsz. A reneszansziwiw.hu ezt a kapcsolati hálózatot mutatja be a közösségi internetes portálok mintáját követve. - F: máj. 26.
Hírforrás: Múlt-kor, linkKönyvheti kínáló Szegeden -- először a Somogyi-könyvtár szervezésében FEL

Először szervezi az Ünnepi Könyvhét szegedi eseményeit a Somogyi-könyvtár. Június 4-től a Dugonics téren és még sok más helyszínen neves írók és költők, könyvkiadók, előadóművészek, zenekarok és tánccsoportok sokasága csábítja a könyvsátrakhoz az olvasás és művészet barátait. Amíg a szerzők műveiket dedikálják, szól a dzsessz, country és a népzene, fúvós és kamaramuzsika, táncosok váltják egymást a színpadon. A gyerekeket interaktív játékok és bohócdoktor mulattatják. Megkoronázzák a könyvkirályt, bemutatják Az Év Könyvét. - F: máj. 26.
Hírforrás: Hir6.hu, linkEKF: százmilliók a partnereknek -- Komló színházát, Siklós könyvtárát újítaná meg FEL

Több más város után Komló is aláírta az együttműködési megállapodást Pécs városával az EKF kulturális és művészeti programban való közreműködésről. Amellett, hogy a város segítséget és teret ad néhány színes programhoz, saját kulturális intézményeit is felújítja az elkövetkező években. Azzal ugyanis, hogy Komló Pécs hivatalos partnere lett, nagy eséllyel indul egy több százmilliós, regionális fejlesztéseket célzó pályázaton. Ha a város a támogatottak közé kerül, jelentős változtatásokra kerül sor a Közösségek Házában és a színházban is. Külső-belső felújítás, hőszigetelés, nyílászárócsere, akadálymentesítés és korszerűsítés szerepel a tervezett munkálatok listáján. Siklós szintén indul a pályázaton: a Szolgáltatóház 200 millió forintos bővítésével és felújításával új könyvár kialakítását tervezi az önkormányzat. Jelenleg a művelődési házban működő létesítmény alapterülete túlságosan kicsi, a gyermek- és felnőttrészlegét csak külön épületben tudják működtetni. - F: máj. 27.
Hírforrás: BAMA.hu, linkLeégett a delfti egyetem építészkara -- könyvtárostul FEL

Teljesen kiégett a Delfti Egyetem Építész Karának épülete egy május 13-án reggel kitört tűzben. Valószínűleg egy kávéautomatában keletkezett rövidzárlat okozta a tüzet. A tűzben senki sem sérült meg, de az épület teljesen kiégett, az ott tárolt építészeti tervekkel és modellekkel együtt. A tűzben megsemmisült a Kar könyvtára is, kb. 40.000 könyv és folyóirat égett el (ez volt a legnagyobb építészeti könyv és folyóiratgyűjtemény). - F: máj. 14.

Hírforrás: Építészfórum, linkA hangoskönyveken spórol az amerikai kongresszus? FEL

Lehet, hogy az amerikai vak embereknek megszűnik a lehetőségük, hogy ingyen jussanak a hangoskönyvekhez. A Kongresszus ugyanis -- spórolásra hivatkozva -- csökkenteni készül a Kongresszusi Könyvtárnak nyújtott évi támogatást. - F: máj. 20.
Hírforrás: mr1--Kossuth Rádió, linkSzorul a hurok a torrentoldalak körül FEL

Az illegálisan működő Showstash.com és Cinematube.com oldalak egy bírósági ítélet értelmében több millió dolláros büntetést kötelesek fizetni a nagy hollywoodi stúdióknak. A Los Angeles-i szövetségi bíróság a napokban $2,7 millió dolláros bírságot rótt a Showstashre több mint száz jogvédett nagyjátékfilm és televízióshow jogsértése miatt, május 7-én pedig egy szövetségi bíró 1,3 millió dollár kártérítés megfizetésére kötelezte a Cinematube-ot. Ezek az ítéletek újabb győzelmet jelentenek a filmstúdiók számára, melyek nemrégiben nyertek egy 110 millió dolláros pert is, a TorrentSpy.com-mal szemben –- közölte a hírt a szerzői jogokkal foglalkozó hazai szervezet, az Audiovizuális Művek Szerzői Jogait Védő Közcélú Alapítvány (ASVA). A ShowStash és a Cinematube jogsértő magatartást folytattak azáltal, hogy aktívan kerestek, azonosítottak, gyűjtöttek, katalogizáltak, majd a honlapjukra kihelyeztek olyan, harmadik felek honlapjaira mutató linkeket, melyek nagyjátékfilmek és tévésorozatok kalózmásolataira vezették a felhasználókat, lehetőséget nyújtva ezáltal arra, hogy a felhasználók kalóztartalmakat találjanak, és megnézhessék azokat. Az ítélet a vádlottat eltiltja attól, hogy a jövőben a filmstúdiók jogvédett alkotásait sértő tevékenységet folytasson. Az MPAA 2007 júliusában illetve szeptemberében perelte be a ShowStash és a Cinematube oldalakat. A világ teljes mozgóképipari -- beleértve úgy a külföldi, mint a hazai producereket, filmforgalmazókat, mozikat, videoértékesítő hálózatokat, a pay-per-view vállalkozásokat -– vesztesége a kalózkodásból adódóan évente több mint 18 milliárd dollár. Több mint 7 milliárd dollár veszteség az interneten történő illegális forgalmazásnak tudható be, míg a fennmaradó 11 milliárd dollár a kalózmásolatokból adódik. - F: máj. 26.
Hírforrás: FN.hu, linkYouTomb -- halott videók gyűjtőhelye FEL

A Massachusetts Technológiai Intézet (MIT) diákjai olyan honlapot készítettek, amelyen a YouTube-ról szerzői jogsértések miatt törölt filmek tekinthetők meg. Az oldal neve stílusosan YouTomb lett. A virtuális videó-emlékhely rendkívül egyszerű módon működik. A rendszer átvizsgálja a Google adatait és archiválja a népszerű videomegosztó portálról törölt tartalmakkal kapcsolatos információkat. 'A törölt felvételeket nem lehet nálunk sem megtekinteni, sem pedig letölteni, nem ez ugyanis a YouTomb célja. Sokkal inkább arról van szó, hogy megmutassuk az embereknek, a Google mennyire átláthatatlan módszerekkel dolgozik, valamint hogy láthassák, az egyes tartalmak törlése közel sem volt minden esetben indokolt. Megértjük, hogy a YouTube-nak is fontos az üzlet, azonban felmerül a kérdés, mindez hova vezethet' -- hangsúlyozta Dean Jansen, a portál egyik alapítója. A honlapon látható a törölt videó egy fotója, valamint a látogatók megtudhatják, hogy ki rakta fel a YouTube-ra az adott anyagot, azt hányan tekintették meg és végül, hogy ki és mikor távolította el. A YouTomb két hónapja érhető el és jelenleg mintegy 250 000 videóval kapcsolatos hivatkozás található rajta. A MIT hallgatói jelenleg a legnépszerűbb tartalmakra összpontosítanak, de terveik szerint a YouTube-ra valaha felkerült filmek többsége megtalálható lesz náluk is. Az oldal még egy szolgáltatást nyújt a videobloggereknek. A felvételeikben egy kódot helyeznek el, amelynek köszönhetően egy esetleges törlés után is megállapítható, hogy az adott művet addig hányan nézték meg. - F: máj. 23.
Hírforrás: SG.hu, linkÁlmok valósulhatnak meg az interneten? FEL

A We Have A Dream (Van egy álmunk), John Lennon Imagine című dalának egyik sorát választotta mottójául: 'Mondhatod, álmodozó vagyok, de nem vagyok egyedül'. Ennek szellemében indította be a virtuális álmok gyárát. Alig egy hónapja működik, de máris körvonalazódnak a látogatók javasolta első álmok. A honlap működése egyszerű: fel kell tenni rá egy álmot és várni, míg mások is csatlakoznak hozzá. Ha egy meghatározott időpontig összejön a hasonlót álmodók bizonyos száma, csaknem minimális anyagi hozzájárulással el lehet kezdeni a megvalósítását. 'A honlap abból indult ki, hogy mindenkinek vannak álmai, de csak a milliomosoknak van rá legtöbbször pénzük a megvalósításukra. Ha egy embernek nincs rá annyi pénze, miért ne lehetne megosztani sok ember között?' -- nyilatkozták a La Repubblica című olasz napilapnak a weboldal gazdái. Az álmok között vannak olyanok is, amelyekhez nem kell pénz. Például az 'intelligens est' megvalósításához. Ezt a különleges estet a résztvevők energiája világítja. Fűti. És minél több a résztvevő, annál tovább tarthat az ünnep. A zenekedvelők megálmodhatják életük koncertjét. - F: máj. 21.
Hírforrás: Prim Online, linkNépszava -- elektronikus lapszámonként vásárolható, az archív is FEL

Népszava napilap egyes példányainak teljes .pdf-verziói is megvásárolhatók a honlapon. (Kattintson fent a piros mezőben a 'Lapszámok' linkre!) Aki jobban szereti szeletelve, az továbbra is megkaphatja cikkenként is (ehhez katt a pirosban a 'Cikkenként'-re!). A múlt heti, sőt akár a tavalyi lapokat is elérheti. Háromféle fizetési mód közül választhat -- s nyilván segítség nélkül is felismeri majd, hogy melyik ára az igazán baráti ;-)
Hírforrás: Népszava, link168ora.hu -- új külső, új hangvétel FEL

Nem akar versenyezni az Index-szel és az Origóval a 168 óra megújult honlapja, ugyanakkor más korosztályt is megcéloznak, mint a hetilapot olvasó ötven felettiek -- tudta meg a Kreatív Online Nagy Csabától, a Tanus gondozásában megjelenő site főszerkesztőjétől. A honlap szerkesztősége több külsős újságíróval és egy videóstábbal bővült. - F: máj. 23.
Hírforrás: Kreatív hírlevélGould 1982-es Goldbergje a YouTube-n FEL

Glen Gould http://www.stop.hu/articles/article.php?id=200363 kétszer játszotta felvételre a Goldberg-variációkat (BWV988); 1955-ben és 1982-ben. Idősebb korában lassabban játszotta, és közben dudorászott is. Az utóbbi felvétel a YouTube-on: http://www.youtube.com/watch?v=g7LWANJFHEs , http://www.youtube.com/watch?v=vPIS5yvvT2Y&feature=related , http://www.youtube.com/watch?v=Rtt1msnwlZQ&feature=related (MG)
Hírforrás: YouTube, link , link , linkA Google Maps -- fotókkal és enciklopédiával FEL

Nemrégiben számoltunk be arról, hogy a Google összefűzte a tulajdonában lévő Panoramio geocímkézett képadatbáziását a Google Mapsszel. Egy ideje a Google Mapsen már nem csak a különböző nézetek (térkép, műholdas, domborzati) közül választhatunk, hanem kérhetjük az adott területen készült képek és kapcsolódó Wikipedia-szócikkek megjelenítését is. Az adott földrajzi helyhez kapcsolódó fotókon és Wikipedia-szócikkeken túl nyilván a jövőben egyéb tartalmak is megjelennek majd a Google Maps menüjében. (YouTube-videók? Vagy mondjuk könyvidézetek? Helyi hírek?) - F: máj. 24.
Hírforrás: Webisztán, linkElindult a sporthirado.hu FEL

Az év végére piacvezető szeretne lenni a sportoldalak között. A Generál Média Kft. portfoliójának legújabb terméke -- tízfős szerkesztőséggel és 40 fős tudósítói táborral rendelkezik, a főszerkesztő Kemenczky Zoltán. Az oldal célja a magyar sportok kiemelt kezelése. - F: máj. 21.
Hírforrás: Prim Online, link