Könyvtár Információ Társadalom
Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára - Szemlék, hírek, kommentárok

KIT hírlevél évfolyamok
KIT hírlevél: 2008. 02. 06. (6. szám)

E lapszám szerkesztője: Mikulás Gábor

Tartalomjegyzék


A portálon kivülre mutató linkek a szerkesztés pillanatában élnek.
Ha ezt a szolgáltató megváltoztatja, a forrás nem válik elérhető.

10% -- a rendelőintézetből a könyvtárba mehet(ne) FEL

A vizitdíj bevezetésével 10%-kal csökkent 2007-ben a háziorvosi rendelők forgalma. A módszer régi, könyvtárakban is alkalmazzák évtizedek óta tőlünk nyugatabbra. Az elmaradó 10%-ról azonban kevesebb szó esik. Azaz, ha a rendelőintézet 'szociális célú' látogatása akadályba ütközik, attól még nem csökken a szociális--közösségi igény. Ez viszont lehetőség a könyvtárnak, mint közösségi térnek. Lehet, hogy a könyvtár itt-ott haszonélvezője is lehet az átalakuló szociális rendszernek? Az alábbiakban néhány jó példa következik közősségépítésre, szociális elkötelezettségre Dombóvárról, Göteborgból és Ószőlőről.
Hírforrás: MG


Közösséget is épít a dombóvári mozgókönyvtáros FEL

Már tizenkét településen működik a dombóvári többcélú társulás mozgókönyvtára. A támogatást könyvekre, számítógépekre és rendezvényekre költik. Biztosan minden kistelepülésen élő ember várt már mozgó árusra vagy mozgó fagyisra. Darázsdi Szabolcsra is így várnak Dombóvár környékén. Szabolcs pedig kocsiba pattan, és hetente egyszer megjelenik a településen. De nem fagyit hoz, hanem könyveket. A bajai főiskolán végzett fiatalember 2007. szeptemberétől a kistérség mozgókönyvtárosa. 2006-ban a dombóvári többcélú társulás hét, könyvtárral nem rendelkező községben, Dalmandon, Csibrákon, Nakon, Lápafőn, Szakcson, Várongon és Jágónakon szervezte meg a szolgáltatást. 2007-ben újabb öt település -- Attala, Csikóstőttős, Kocsola, Gyulaj és Kurd -- kötött együttműködési megállapodást a társulással. -- Igazából nem arról szól ez a pár óra, hogy ideérek, és várom, hogy majd csak jön valaki - mondta a dalmandi könyvtárszobában. - Itt, a kistelepüléseken sokkal fontosabb a közösségformáló erő. Feladataim között a legfontosabb a lakossággal megismertetni az elektronikus kultúrát, a számítógépet és internethasználatot. Több helyen felmerült már igény számítógépes oktatásra, külön öröm számomra, hogy ezt főként az idősebb korosztály szorgalmazza. - F: jan. 30.
Hírforrás: Tolnai Népújság, link


Nyitott óvoda a könyvtárban -- játszanak és szoptatnak is FEL

Abban a kerületi könyvtárban, ahová mi jártunk, kultúrház is működött, ezen belül pedig ún. nyitott óvoda. Ez azt jelenti, hogy ide a gyerekeikkel otthon lévő anyukák és apukák eljöhettek napközben, és egy szobában különféle játékokkal játszhattak. Jó volt itt találkozni, elbeszélgetni egymással. A gyerekek pedig ha játszani még nem is tudtak együtt, érdeklődéssel vették szemügyre egymást. Itt minden nap volt közös éneklés. A konyhában pedig mindenki elfogyaszthatta a magával hozott szendvicset, gyümölcsöt, esetleg megmelegíthette a bébiételt. De lehetett a kávézóban vásárolni is. Később aztán dolgoztam is ebben a könyvtárban. Mondhatom, nagyon veszélyes volt a lentről áradó sütemények csábító illata, amiket helyben sütöttek. Nem is tudtam nekik ellenállni.
A svéd anyukák egyébként is jól meg tudják szervezni az életüket. Teljesen megszokott, hogy a kávéházban találkoznak és ott szoptatják meg a kicsiket. Ezen itt senki nem csodálkozik. - F: jan. 24.
Hírforrás: Könyvtáros Svédországban, link


Könyvtári közösségi oldal -- Ószőlő (a hazai könyvtárügy egyik zászlóshajója) FEL

Tiszaföldvár Ószőlői Fiókkönyvtár és Általános Iskolai Könyvtár közösségi weboldalt kínál használóinak. A szájt önálló hír-, kép- és videókeresésre, dokumentumokon való közös munkára sarkallja a látogatókat, segíti az angol szavak tanulását, és híreket kínál.
Hírforrás: link


Irodalmi klasszikusok mobiltelefonról is FEL

Hogy mennyire nem idegenkednek a japánok a digitális szövegtől, arra jó példa a Nintendo DS kézikonzolra kiadott DS Bunkagu Zensú, vagyis száz kötetnyi irodalmi klasszikus egyetlen programban. Képzeljük el a Millenniumi Könyvtár sorozatot egy bélyegnyi méretű, tíz grammnál könnyebb kártyán, két könyv áráért, írói életrajzokkal, tartalmi összefoglalókkal együtt. Naná, hogy van TV reklámja is. Valószínűleg ennek is köszönhető, hogy a megjelenés hónapjában majdnem nyolcvanezer példányt adtak el belőle, és a Nintendo szoftverek aktuális toplistáján egyből az ötödik helyre ugrott. - F: jan. 29.
Hírforrás: Könyves blog, link


A befektetőket már védik -- és a könyvtár szövegei mennyire érthetőek? FEL

A befektetővédelemre vonatkozó hazai szabályozás új eleme a közelmúltban hatályba lépett jogszabály, a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.). A lakossági ügyfeleket érintő tájékoztatás kritériuma pl.: -- nem használhat a leendő szerződő fél vagy az ügyfél számára nyilvánvalóan érthetetlen, értelmezhetetlen kifejezést, nyelvtani szerkezetet, és a tájékoztatás terjedelmét a közölni kívánt tartalommal összhangban kell meghatároznia. - F: febr. 5.
Hírforrás: Jogi fórum, link


Dokumentációs és információs központok országszerte FEL

Több éve dokumentációs és információs központokat alakítanak ki Romániában, főleg vidéki iskolákban. A központok létrehozása a 'Nevelés az Információért' című francia-román kétoldalú együttműködési program keretein belül valósult meg, melynek lebonyolításában részt vállaltak a Megyei Pedagógusi Házak is. A dokumentációs és információs központok létrejöttét egy néhány napos képzés előzi meg, ahol csoportokban képzik ki a pedagógusokat a 'dokumentarista' tanár szerepre. Legtöbb iskolában ezt a szerepet a könyvtáros tölti be, jelenleg kevés helyen tudnak külön személyt alkalmazni erre a feladatra. Az új szakma megjelenése magával vonja a szakképzés szükségességét is. A dokumentációs és információs központok működési szabályzata a Tanügy Minisztérium honlapján 2005 januárjában jelent meg, alapját a 334/2002-es -- módosított és 2004-ben újra kiadott Könyvtári törvény, valamint a 84/1995-ös Tanügyi törvény képezik. A működési szabályzat magába foglalja a dokumentációs központ létrehozásához legszükségesebb intézkedéseket. Az intézményen belüli helyiség kialakításától a felavatás, a működés elkezdésén túl egészen a pedagógusokkal és az intézmény vezetőségével való kapcsolattartásig. A dokumentarista pedagógus programja: könyvtáros egy egész normával - azaz heti 40 órával teljesíti szolgálatát, amelyből 18 óra pedagógiai és 22 óra kulturális (21 cikkely). Több megoldás született a dokumentációs központ kialakítására. Az iskolai könyvtárat átalakítva bele lehet olvasztani a központba vagy egy egészen új központot lehet létrehozni. (...)
Hírforrás: Borbé Levente, ReMeK-e-hirlevel, 2008/2.


Üzenetek a könyvekbe -- olvasók egymás között FEL

A könyvek olvastán az olvasó valamilyen véleményt alakít ki az adott műről. Ezt az információt hasznosíthatjuk a visszahozott könyvek kocsijánál leírt módszerrel. De nem maradhat minden könyv azon a kocsin. Ezért találták ki azt a speciális könyvjelzőt, amelynek egyik végén egy mosolygó arc, a másikon egy szomorú látható. A könyv leadásakor arra kérik az olvasót, hogy úgy helyezze el benne a könyvjelzőt, hogy az a véleményét tükrözze. Ha tetszett és másnak is szívesen ajánlaná, akkor a mosolygós arc látsszon a könyv tetején kilógva, ha nem, akkor a másik. Ezzel az olvasók egymásnak közvetett módon üzenhetnek, mondhatják el a véleményüket. De arra is megkérhetjük az olvasókat, hogy egy papírt helyezzenek el a könyv végén, amire tetszés szerinti terjedelemben megírhatják véleményüket a könyvről egymásnak. Ha már néhányan elolvasták az adott művet, egész kis listát böngészhetnek olvasótársaik véleményével. - F: Olvasásközpontú olvasásfejlesztés / Péterfi R. In: Könyvtári Figyelő 2007/3.
Hírforrás: Könyvtári Figyelő 2007/3.


A BL-val ellentétben a kontinens nemzeti könyvtárainak nem célcsoportja az üzleti világ FEL

Ma már a hagyományos könyvtárhasználók (diákok, kutatók, 'mezei olvasók') mellé egyre nagyobb számban sorakoznak fel az üzleti élet, a könyvtári és információs hálózat szakemberei is. Olyannyira, hogy az éppen futó stratégiai időszak (2005-2008: Redefining the Library) egyik kulcsfontosságú eleme, hogy alkalmassá váljanak a tömeges igények kielégítésére. Nem csoda: a központi katalógusban évente 25 millió keresést futtatnak; 450 ezren látogatnak el személyesen az olvasótermekbe; közel 6 millió dokumentumot kapnak kézhez helyben vagy a dokumentumellátó rendszer révén a felhasználók. Érdekes, hogy a Csatorna túloldalán tisztában vannak azzal, hogy a nemzeti kutatási infrastruktúra fejlesztése, az üzleti élet információval való ellátása - és nem utolsósorban a nemzeti emlékezet művelése -- megtérülő szolgáltatások: a BL tevékenysége becslések szerint évi 360 millió fontot fial a gazdaságnak, vagyis a befektetett összeg közel 4,5-szeresét 'hozza vissza'. 2005-ben a fenti tapasztalatokra alapozva kezdeményezte a brit nemzeti könyvtár a nemzetközi összevetést célzó, említett felmérést. A projektben 20 ország szolgáltatott adatokat: EU-tagországok és csatlakozásra várók vegyesen, de Európán kívüliek is. Intézményük küldetését valamennyien kulturális, kutatás-orientált, oktatási profillal határozták meg -- az egyes területek között legfeljebb a hangsúlyok estek máshová. Ugyancsak 90% feletti arányban jelölték ugyanazokat a használói csoportokat (akadémiai kutatók és személyzet, felsőoktatásban tanulók, illetve egyéb érdeklődő könyvtárhasználók), akik különösen a humán és társadalomtudományok iránt érdeklődnek. - F: Nemzeti könyvtárak: küldetés és kormányzati támogatás (ref.: Vasbányai F.)
Hírforrás: Könyvtári Figyelő, 2007/4., Manci: link


Az OSZK a YouTube-ra tette tévés megjelenéseit FEL

A Nyugat kapcsán megjelent OSZK-s filmepizódok a népszerű YouTube videócserélő
hálózaton érhetők el:
http://www.youtube.com/user/nyugat100 . Az ilyen oldalakon való megjelenés térítésmentes, a kis képernyő honlapba, blogba könnyen beágyazható. Hasonló hazai szájtok pl.: http://www.indavideo.hu/ , http://www.videa.hu/
Hírforrás: link MG


Új kultúrpalota vagy felújított régi épület? -- A Szatmár Megyei Könyvtár kérdése FEL

A Szatmár Megyei Könyvtár a megye lakosságának régi problémája, amire eddig nem sikerült megoldást találni. Most több lehetőség is felmerült. A Megyei Tanács elképzelései szerint egy modern, új kultúrpalotát kellene létesíteni és abba áthelyezni a könyvtár működését. A város két ajánlattal állt elő, amit nem vettek figyelembe. - tudtuk meg Ilyés Gyula polgármestertől. Elképzeléseik szerint vagy a régi épületet kellene felújítani, vagy fel lehetne vásárolni egy másik székhelyet a könyvtár számára, és így egyszerre két épületet is renoválhatnának. A polgármester szerint, reális megoldást kell találni, valami olyat, ami a város hasznára válik. - F: jan. 29.
Hírforrás: Szatmár.ro, link


Heves megyei könyvtár: az elektronikus írás- és olvasáskészséget is szorgalmazzák FEL

Országos tapasztalat, hogy a könyvtárak munkájában mind hangsúlyosabb a hagyományos könyvkölcsönzés mellett az információ áramoltatása, elektronikus úton is. 'A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár az elsők között ismerte fel az elektronikus információk közvetítésének szükségességét.' A könyvtárat felkereső felnőtt és idősebb korosztály egyre gyakrabban ül számítógép elé. Ez azt jelenti, hogy terjed az elektronikus ügyintézés, egyre többen élnek az elektronikus levelezés lehetőségével. Vagyis a világháló már nem csupán a szabadidős tevékenységeket segíti, hanem az ügyintézést is. A könyvtárban például lehet készíteni adóbevallást is: igaz, osztani, szorozni mások helyett egyetlen könyvtáros sem fog, de a kitöltéshez és a számítógép használatához minden segítséget megadnak. Akkor sincs gond, ha valaki nem tudja használni az elektronikus katalógust, egy dupla monitor révén és persze könyvtárosi segítséggel a kívánt könyv megtalálható. - F: febr. 4.,
Hírforrás: Heves M. H., link


Újabb dél-zalai falvakat von be a nagykanizsai mozgókönyvtár FEL

A nagykanizsai Halis István Városi Könyvtár két éve indította be a mozgókönyvtári szolgáltatást. A közművelődési intézmény szakított a korábbi hagyományokkal és nem csupán könyveket, folyóiratokat visz a falvakba, hanem komplett, átfogó szolgáltatást kínál. Ennek egyik eredménye, hogy a közelmúltban a pacsai és a zalakarosi kistérség több települése is jelezte: szívesen vennék, ha a könyvtár kiszélesítené ellátási területét, s biztosítaná az digitalizált, internetes anyagok elérését is. A bővített szolgáltatást az intézmény az állami normatívából finanszírozza, igaz azt teljes egészében felhasználja. -- A települési önkormányzatoknál nem marad felhasználható keretösszeg, jóllehet az általunk lehívott pénzből fordítunk a helyi infrastruktúra fejlesztésére - mondta az igazgató. - Ahol már működik a mozgókönyvtári szolgáltatás, jók a visszajelzések, a környékbeli községekben háromszor annyi dokumentumot kölcsönöztek ki, mint korábban. Ez pedig azt jelenti, hogy a falvakban élőket sikerül bevonni a könyvtári vérkeringésbe, hiszen a távolság már nem akadály. - F: febr. 5.
Hírforrás: Zalai Hírlap, link


Herczeg Miklósné: 'A könyvtárosi munka, szolgálat' FEL

Vác Város Önkormányzata hagyományosan a Magyar Kultúra Napján adja át a Vác Város Művelődésért díjat. A kitüntetésben az idén Herczeg Miklósné, Erzsike, a váci Katona Lajos Városi Könyvtár igazgató-helyettese részesült. A kitüntetettel néhány nappal ezelőtt beszélgettünk. -- Az emberek egy része előszeretettel emlegeti a Gutenberg galaxis végét; én ebben nem hiszek. A világ felgyorsult, és az embereknek valóban kevesebb idejük jut az olvasásra. Másrészről biztos vagyok abban, hogy a könyv és a könyvtár örök. Hiába fejlődik a technika, a számítógép, a televízió és a video nem pótolhatja az olvasás élményét. Az olvasás segít kibontakozni és fejleszteni az ember végtelen képzelőerejét, ezért különösen fontos a gyerekeknél. Nem vagyok technika ellenes, de fontos, hogy a mai ember megtalálja a helyes egyensúlyt ezek között. Az, hogy van igény az olvasásra, mutatja például a könyvtár olvasóinak száma is, amely négyezer körül mozog. Úgy gondolom, az olvasásra nevelésben fontos szerepe van és lesz a könyvtárnak, többek közt ezt a célt szolgálják különböző kulturális rendezvényeink. - F: febr. 2.
Hírforrás: Vác Online, link


A FISH! nevű üzleti modell alkalmazása a diákmunkaerő motiválására FEL

A diákmunkaerők az egyetemi könyvtárakban gyakran ismétlődő feladatokat (pl. visszaosztás) látnak el, ami unalmassá válik. Ezért aztán nem motiválja őket a munka, ami figyelmetlenséget és rossz teljesítményt eredményez. A hallgatóknak tudatában kell lenniük annak, milyen értékes a közreműködésük a könyvtár munkájában, és meg kell érteniük a könyvtár mindennapi rutinfeladatait. A St. Ambrose Egyetem O'Keefe Könyvtára a FISH! nevű üzleti modellt alkalmazza a diákmunkaerőknél a motivációs gondok megoldására és a munkaminőség javítására. A cikk részletesen ismerteti a FISH! alkalmazásának módját és eredményeit. (Autoref.)
Hírforrás: Könyvtári Figyelő, 2007/4., Manci: link


A magyar internet-használók eltérnek a nemzetközi trendektől FEL

A Nielsen piackutató vállalat felmérése szerint az internetes tájékozódás területén is eltérés mutatkozik Magyarország és a nemzetközi trendek között. Itthon tíz internetezőből négy valamelyik keresővel talál rá olyan kereskedelmi kínálatra, amely megnyeri tetszését, a második leggyakoribb beszerzési forrás a megszokott oldal, harmadik az ismerősök, családtagok tanácsa, negyedik pedig a weben talált ajánlás vagy hirdetés. Ezzel szemben világszerte az internetezők többsége az általa ismert honlapokat részesíti előnyben, második legelterjedtebb út az online vásárláshoz a 'szörfölés' a világhálón, a harmadik valamelyik kereső program, negyedik pedig egy valahol látott kedvező ajánlat - olvasható a közleményben. - F: jan. 30.
Hírforrás: Prím, link


Jánossomorja: sok hurcolkodás után újra otthon a kötetek FEL

Sok évtizedes otthonkeresés után remélhetőleg hosszú időre megoldódott a jánossomorjai könyvtár sorsa. Az avatóünnepség alkalmából a téka lelkét, Horváth Katalint munkásságáért 'Jánossomorja kultúrájáért' díjjal tüntették ki. A kisvárosban az ötvenes évek eleje óta működik intézményes keretek között könyvtár, ezt megelőzően csak magángyűjtemények álltak a könyvszerető olvasók rendelkezésére. Hosszas költözködéssorozat után talált végre otthonra az intézmény az egykori mozi épületében. Csak a nyolcvanas évek derekától ötször tették át a székhelyet egyik épületből a másikba, hol beázás, hol tulajdonosváltás miatt. Legutóbb a művelődési ház alig több mint nyolcvan négyzetméteres termében kapott helyet a közel húszezer kötetnyi téka. - F: febr. 1.
Hírforrás: Kisalföld, link a_kotetek/2045614/


Megyejárás Hajdú-Bihar könyvtárában -- településeket mutatnak be FEL

A megyejárás című civil rendezvénysorozat első programjaként Berettyóújfalu mutatkozott be pénteken Debrecenben, a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Információs Központban. Az intézmény és a hajdú-bihari önkormányzat a múlt év őszén felhívással fordult a megye településeihez, amelyben felajánlották, hogy egy-egy település tematikus nap keretében mutatkozhat be a Méliusz könyvtárban. A megyejárás elnevezésű rendezvénysorozat elsődleges célja, hogy a korszerű könyvtár adottságait kihasználva a megye településein létrehozott kulturális értékek minél nagyobb nyilvánosságot kapjanak. - F: febr. 2.
Hírforrás: Hírextra, link


Washington Post -- blogokat térképez FEL

A Washington Post egy olyan online térképes szolgáltatást indított, mely az egyes helyekhez kötődő hivatkozásokat mutatja be. Ezzel kiderül, hogy egy-egy helynek -- például kávézónak, egyetemnek, mozinak -- mekkora a blogos visszhangja -- írja a Journalism.co.uk. A The Buzz Map névre hallgató fejlesztés nemcsak a blogokban, hanem a Washington Post cikkeiben megemlített helyeket is bevonja az értékelésbe. A The Buzz Mapet a Washington Post és az Outside.in indította. A térképen olyan marylandi és Washington D.C.-i helyszíneket jelölnek be, amelyeket blogokban és a Washington Post cikkeiben említettek meg. - F: jan. 30.
Hírforrás: Kreatív, link


Online közösség kommentálja a Kongresszusi Könyvtár fotóit FEL

Előző számunkban szóltunk a LOC-Flickr projektről: http://www.kithirlevel.hu/index.php?oldal=cikk&c=7832 De érdemes mégegyszer: -- A Kongresszusi Könyvtár közel 3000 nagyfelbontású fotót tettek elérhetővé a Yahoo keresőóriás tulajdonában lévő képmegosztó, a Flickr oldalán. A projekt első lépéseként a könyvtár két legnépszerűbb gyűjteményéből tettek közzé 3000 darabot a Flickr internetes képmegosztó The Commons nevet viselő aloldalán. A projektben csak azok a fényképek vesznek részt, amelyek nem állnak semmiféle szerzői jogvédelem alatt. A szervezők azt remélik, hogy az online közösség bevonásával megsokszorozzák anyagaik hasznosítását és értékelését. A könyvtár blogjában az intézmény kommunikációs igazgatója, Matt Raymond úgy fogalmazott, hogy 'az az igazi varázslat, amikor a Flickr közössége átveszi az irányítást. Azt szeretnénk, ha az emberek az adatbázis bármely más fotójához hasonlóan címkéznék, kommentálnák, és jegyzetekkel látnák el a képeket, és ezzel talán eddig ismeretlen részletekre is fény derülhet. Egyes fotók esetében például nem tudjuk, hogy hol készültek vagy ki készítette azokat. Ha ezekre a Flickr tagjainak információin keresztül fény derülne, az potenciálisan megnövelné a képek bibliográfiai adatainak mennyiségét.'
A szervezet reményei szerint úttörőnek számító vállalkozásuk más intézmények előtt is megnyithatja az utat, és az új modellel sokkal több felhasználóval ismertethetik és kedveltethetik meg kollekciójukat. Ha a projekt egy pár hét után sikeres, akkor megkezdődhet a nagyüzemi digitalizálás, illetve a további 14 millió kép, negatív, diakép, stb, feltöltése, gyűjteményekbe rendezése. A lépés döntő lehet a webes képmegosztók fotómonopóliumok ellen vívott harcában. A kérdés a hagyományos megoldásokra berendezkedett cégek és a webkettes közösségek közti konfliktusra is rávilágít. A Flickr használata pedig lassan közismert lesz: első lépésként arról tudósítottunk, amikor merész lépésre szánták el magukat a legnépesebb angol régészeti szervezet tagjai, és idejétmúlt megoldások helyett a 2.0-ás internet megoldásait használták fel kutatási eredményeik bemutatására. A jó példát egyre többen követik a múlt tudósai: az ELTE Egyetemi Könyvtárának képei is itt tekinthetők meg. - F: febr. 1.
-- Nem várt siker, várjuk a folytatást... A Library of Congress blogon épp csak annyival indul a bejegyzés: köszönjük. Kinek is szól ez a köszönet? Amikor kigondolták, hogy közzétesznek 3100 képet a Flickren, még tán ők sem gondolták, hogy ennyi visszajelzés fog érkezni. Márpedig érkezett. A január 18.-ai statisztikákat nézve több mint 1 millióan tekintették meg a képeket, 420 komment érkezett és 1200 képet mentettek el a Flickr felhasználók a kedvenceik közé. A leggyakrabban feltett kérdések között ilyesmik szerepelnek, mint 'Mikor tesznek fel még képeket?', 'Mit kezdenek ezzel a rengeteg felhalmozódott információval?' Ezekre a kérdésekre azonban még ők sem tudnak pontos választ adni, azonban úgy vélik, hogy ezzel valami elkezdődött. Hajrá, hajrá! - F: febr. 5.
Hírforrás: Múlt-Kor, link ; FIKSZ, link


Hogyan kommunikáljuk könyvtárunk történetét? FEL

A Marketing Library Services folyóirat legfrissebb számának egyik szerzője Tudtad-e...? listát készített az USA-beli könyvtárakról, melyet a könyvtárhasználók irányába javasol felhasználni. A jegyzék alkalmas arra, hogy a könyvtárakkal kapcsolatos történelmi tények által rámutasson a szolgáltatások mai értékeire. (ref.: MG)
Hírforrás: Marketing Library Services, Jan-Febr., link


Kapuvár: növekvő színházi nézőszám, csökkenő olvasókedv a könyvtárban FEL

Kapuvár - A színházban egyre növekvő nézőszámmal, a könyvtárban csökkenő olvasókedvvel vágott neki az új évnek a kapuvári Rábaközi Művelődési Központ. Az intézmény vezetője szerint legfontosabb feladatuk a látogatottság növelése. Azt azonban némileg keserűen jegyezte meg, hogy a városi könyvtár kihasználtsága messze elmarad a várakozásoktól, az olvasóközönség egyre kevesebb kötetet visz haza. -- Sajnos ez nem helyi probléma, az olvasás lassan 'kimegy a divatból' -- mondta. A romló tendenciát például mozgó könyvtár beállításával és a könyvtári internethasználattal próbálja ellensúlyozni az intézmény vezetése. - F: jan. 31.
Hírforrás: Kisalföld, link pontban/2045416/


Pedagógiai szakkönyvtár -- Zalaegerszeg FEL

Zalából sok diák tanul valamely felsőoktatási intézmény tanárképző szakán, nem csoda, hogy ők az egyik leggyakoribb látogatói a megyei pedagógiai szakkönyvtárnak. De még Vas megyéből is jönnek irodalomért. -- Elsősorban a pedagógia, a pszichológia és határterületeik irodalmát gyűjtjük. Felhasználóink ilyen jellegű felsőoktatási tanulmányokat folytatnak, illetve látogatóink a megyében dolgozó pedagógusok, oktatásirányítók -- vázolja Némethné Hajdu Márta olvasóik körét. Zala egyetlen pedagógiai szakkönyvtárában több mint harmincezer dokumentum található. Könyvek, CD-k, videokazetták, filmek, időszaki kiadványok mellett 108, többségében szakmai folyóirat lelhető fel. Az angol nyelvű állományrész különösen a nyelvtanulók számára hasznos, a regionális médiaoktatási központ a filmgyártás jelentős alkotásait, az Európa Sarok pedig az EU működéséről szóló szakanyagot gyűjti egybe. De rendelkeznek tankönyvtárral is az általános iskola első osztályától a középiskoláig bezárólag. A kutatómunkát Némethné Hajdu Márta 104 fő bevonásával végezte. A válaszadók több mint a fele a tanulmányaihoz szükséges kötelező olvasnivaló beszerzését, illetve valamely írásbeli munkához szükséges irodalom keresését jelölte meg a könyvtárlátogatás céljául. - F: jan. 31.
Hírforrás: Zalai Hírlap, link lkeznek


Német könyvadomány a Szépművészeti Múzeumnak FEL

'Nagyon örülök, hogy a Szépművészeti Múzeum vendége lehetek és átadhatom ezeket a könyveket.', mondta Hans Peter Schiff nagykövet, amikor ma hivatalosan átadta az intézmény főigazgatójának, dr. Baán Lászlónak a Német Kutatói Közösség (DFG) könyvadományát. A múzeumi könyvtár 10 200 euró értékű szakirodalommal gazdagodik, amely átszámítva kb. 2,5 millió Ft. A Szépművészeti Múzeumban működik Magyarország legnagyobb művészettörténeti könyvtára. Elsősorban a tudományos általános munkákat és feladatokat támogatja a restaurálás területén, de egyidejűleg kutatási és művészettörténeti tanulmányok könyvtára is. - F: jan. 31.
Hírforrás: Infovilág, link


100 kötettel bővült a Bunyitai könyvtár FEL

Nagyváradi látogatása során egy tavalyi ígéretét teljesítette Szili Katalin a Magyar Országgyűlés elnöke, aki újabb száz kötettel gazdagította a Bunyitai Vince könyvtár könyvállományát. Szili Katalin 2007-ben, szintén a Magyar Kultúra Napja - ünnepség sorozat egyik eseményén, a Bunyitai Vince könyvtár felújítását követő ünnepélyes átadáson vett részt, amikor ígértet tett arra, hogy száz kötetet ajándékoz a könyvtár számára. Az elnökasszony most a megígért kötetekkel érkezett Nagyváradra, melyekből egyet jelképesen a Magyar Kultúra Napja alkalmából szervezett gálaműsoron adott át a könyvtár vezetőjének. A Bunyitai Vince könyvtárat 1990-ben a Kanonok soron létesítette és azóta is működteti az RMDSZ. A könyvtárban jelenleg közel ötvenezer kötetet számlálnak. Az évek során számos hazai és külföldi intézménnyel lépett kapcsolatba a Bunyitai könyvtár, amely ma már a Nemzeti Kulturális Örökség határon túli listáján is szerepel, szinte egyediként Erdély szerte.
Hírforrás: Nagyvárad.ro, link (ReMeK-e-hirlevel, 2008/2.)


Könyvtári társulás Orosháza körzetében is? FEL

Azokon a településeken (az Orosházi kistérségben öt), ahol megszűnt az ÁMK, a könyvtárak további működtetésének a kérdése megoldásra vár. Gajdács János gerendási polgármester felvetésére a legutóbbi kistérségi ülésen elhangzott, hogy a társulási forma segítségével nem szenvedne csorbát a szakmaiság. - F: febr. 1.
Hírforrás: Békés M. H., link


Békéscsaba -- meghosszabbított dokumentum-kiárusítás FEL

Békéscsaba. Meghosszabbították azt a kiárusítást, amit a megyei könyvtár állományából kivont könyvekből, folyóiratokból és audiovizuális anyagokból rendeztek. - F: jan. 31.
Hírforrás: Békés M. H., link


Szövegfelolvasó mobilszoftver vakoknak FEL

A Kurzweil Technologies az Amerikai Vakok Szövetségével közösen egy olyan mobiltelefonos szoftvert fejlesztett ki, amely lehetővé teszi, hogy a telefon által lefényképezett vagy letöltött szövegeket a vakok készülékükön meghallgathassák. - F: jan. 30.
Hírforrás: Prím, link


Gondolatok könyvtárvezetői pályázatokról FEL

Sajnos a téma hazai tárgyalása meglehetősen ritka, ezért érdemes megtekinteni, akár véleményezni az ELTE közelmúltban kiírt könyvtárigazgatói pályázata kapcsán kialakult diskurzust. Szempontok pl.: gyakorlati idő, diploma iránya, nyelvismeret, s tágabban értelmezett humánminőség. Helye: http://elte.blog.hu/2008/01/24/nem_csak_elte
Hírforrás: MG


Nem olvasnak a gyerekek -- óradíjat kap egy könyvtárban, aki mégis FEL

Egy spanyol falu úgy határozott, egy euróval jutalmazza meg a gyerekeket minden, a könyvtárban eltöltött óráért. Bár 'ambiciózus, úttörő jellegű kezdeményezésnek' nevezte a toledói Noblejas városka polgármestere az ötletet, korábban is volt már rá példa, hogy fizettek azoknak a diákoknak, akik művelődésre adták a fejüket. Nem is olyan rég szerepelt a hírekben egy amerikai vívmány, miszerint nyolc dollárral jutalmazzák azokat a tanulókat, akik elmennek a korrepetálásra. A 3300 lakossal bíró spanyol település azonban kizárólag az olvasásra koncentrál. Az ötletgazdák azt remélik, a jutalom ösztönözni fogja a gyerekeket arra, hogy megszeressék a könyveket. - F: febr. 2.
Hírforrás: Hírszerző, link ban_aki_megis.55579.html


Retikül, amelyben egy egész könyvtár elfér FEL

Akár egy egész könyvtárat is elrejthet egy nő a retiküljében, egy tenyérnyi nagyságú kis szerkezetnek; e-booknak köszönhetően. - F: febr. 5.
Hírforrás: HarmoNet, link


Életünk során 3,7 főnökkel dolgozunk: nem mernek váltani a magyarok? FEL

Az Európai Unió tagországai egyre integráltabb egységet képeznek. Megszűnnek a határok, megszűnnek az önálló valuták, az országok pénznemeit sorra váltja fel az euro. Egyre kevesebb korlát van, lassan szinte már észre sem lehet venni, hogy két ország határa hol húzódik. Ebben a környezetben a munkavállalás kérdése is sokakat érdekel, már tanulmány is készült róla, hogy az uniós állampolgárok mennyire mobilak a határok nyitása óta, ki hajlandó külföldre menni dolgozni, és ki nem... - F: jan. 31.
Hírforrás: Pénzcentrum, link


Újabb Ügyfélkapu nyílik -- Hamarosan pénzügyi műveletek is lebonyolíthatók lesznek. FEL

Az elektronikus ügyfélkaput kétévi működése után naponta átlagosan 600 ezer belépő látogatja, ami az jelenti, hogy havonta 15-20 millióan lépnek be a kormányzati elektronikus ügyintéző rendszerbe. A magas látogatószám miatti jogos büszkeséget árnyalja, hogy a szolgáltatások csak lassan fejlődnek, és a felhasználók száma is jócskán elmarad attól, amit az ország gazdasági fejlettsége indokolna. A jelenleg működő rendszer bejelentett felhasználóinak száma 570 000 -- elsősorban ők azok, akik aktívan használják is az ügyfélkaput. A statisztikák szerint az egyik legnépszerűbb szolgáltatás a hatályos jogszabályok gyűjteménye, de havonta egymillió feletti számot ér el az adóhivatali adatküldések mennyisége is. Ennél alig kevesebb az egészségbiztosítási, nyugdíj- és vámintézések száma. - F: jan. 30.
Hírforrás: Napi, link


Egészségügyi információs wiki az Elseviertől! FEL

A tudományos és egészségügyi információszolgáltatással foglalkozó Elsevier egészségügyi wikit koordinál. A béta WiserWiki rendszer http://wiserwiki.com/ építői a 'nagy' Wikipaediával ellentétben minősített szerkesztők lehetnek. A szolgáltatás ingyenes, forrásai a kiadó elismert folyóirataiból származnak. A rendszer a bele íróknak nagyon gyors publikációs lehetőséget kínál. A tulajdonos célja a hiteles információ szolgáltatása mellett együttműködési felület biztosítása. A publikálók a szerzői jogi kötelmeket adott esetben fenn is tarthatják a rendszer oldalain. (ref.: MG) - F: jan. 1.,
Hírforrás: IWR, link


5.000.000 személy életrajzát tartalmazó WBIS adatbázis az EK-ban FEL

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium megvásárolta a Walter De Gruyter GMBH & Co. Berlin által kiadott World Biographical Information System (WBIS) Online adatbankot, amely 25 nemzeti biográfia egyesített gyűjteménye. Az Országos Széchényi Könyvtár és minden magyar egyetemi könyvtár rendelkezésére áll online a WBIS közel 5.000.000 személy életrajzát tartalmazó rendszere. Az adatbázis az ELTE-n csak az Egyetemi Könyvtár számítógépein érhető el. - F: jan. 29.
Hírforrás: Egyetemi klog, link


Folyóiratcikkek közt igazít el a Humanus -- 2.0 az OSZK-tól? FEL

Szeretné egy perc alatt megtudni, mit írtak a szaklapok az utóbbi években a kitalált középkorról? -- kérdezik mai sajtótájékoztatójuk kapcsán a Széchényi könyvtár munkatársai. Válaszért a könyvtár honlapján ma induló, internetes cikkadatbázisra http://www.oszk.hu/hun/humanus/bemutatkozooldal.htm irányítanak. A Humanushoz ma egyelőre négy intézmény társul: az MTA Irodalomtudományi és Politikai Tudományok Intézete, az Országos Idegennyelvű Könyvtár, valamint az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Ők azt vállalták, hogy a számukra jelszóval hozzáférhetővé tett rendszert saját szakterületükön maguk is fejlesztik, illetve rendszerükből áttöltenek adatokat az új tárba. A program felelősei - a Széchényi könyvtárban - eddig próbaképpen az előző öt év folyóirataiból, évkönyveiből, tanulmányköteteiből kilencezer cikket dolgoztak fel. A jövőben kiadók, szerkesztőségek, kutatóintézetek és szerzők segítségére is számítanak: azaz, hogy az általuk írt, szerkesztett, kiadott cikkeket tárgyszavakkal ellátva beépítik az adatbázisba. - F: febr. 5.
-- Az oldal több, felvázolt tudományterület kapcsán 'fejlesztés alatt'-at ír ki, ami fejlődőképes, használói tudásra építő web2.0-s rendszer esetén nem meglepő. A szájton van is mód arra, hogy kutatók saját publikációs listájukat bejelentsék a szerkesztőségnek. Hogy aztán a szerkesztők mit tesznek vele, azt az oldal nem írja -- egyelőre. Idővel talán láthatóvá válik a Matarkához való viszony is. (MG)
Hírforrás: NOL, link


Demokratikus iskolairányítás kézikönyv FEL

Megjelent a 'Demokratikus iskolairányítás' című kézikönyv, amelynek magyar nyelvű fordítását az Oktatási és Kulturális Minisztérium Európai Uniós Kapcsolatok Főosztálya készíttette 2007-ben. A kézikönyv egy, összefoglaló néven 'szerszámosládának' nevezett sorozat része, melyet az Európa Tanács az EDC (Education for Democratic Citizenship) Projekt részeként tervezett és hozott létre azzal a céllal, hogy segítséget nyújtson az iskolák és más oktatási intézmények számára a Demokratikus Állampolgárságra Nevelés előmozdításában és fejlesztésében. - F: jan. 29.
Hírforrás: OKM, link d=1


FILMTETT.RO -- startolt az erdélyi filmes portál FEL

76 lapszám után webre vált a Filmtett: péntektől naponta frissülő hírekkel, kritikákkal, tudósításokkal. Nyomtatásban folyóirat helyett évkönyv lesz a szaklapból. Pénteken, február elsején 0:00 órakor indul a Filmtett -- Erdélyi filmes portál. Az oldal tesztelése egy hete folyik, a hátralevő napokban kapott visszajelzések alapján a csapat az utolsó simításokat végzi, hogy a héten már online tudósíthasson a Magyar Filmszemléről. A filmtett.ro egyes cikkeit hamarosan a Transindex is közli. - F: jan. 30.,
Hírforrás: Transindex, link


Új CSR-portál indult FEL

CSR (Corporate Responsibility) azaz vállalati felelősségvállalás. Helye:
http://www.csrhungary.eu/#
Hírforrás: MG


Mai Manó fotótörténeti hírlevél FEL

Örömmel értesítünk mindenkit, hogy elindítottuk a Mai Manó Ház elektronikus hírlevelét Amennyiben szeretne e-mailen információt kapni az aktuális kiállításainkról, a házban megrendezésre kerülő eseményekről, fotográfiai könyvbemutatókról, előadásokról, vetítéssel egybekötött beszélgetésekről és egyéb rendezvényekről, úgy kérjük, küldjön egy levelet a laszlo.baki@maimano.hu e-mail címre pontos nevével, a tárgy rovatba pedig írja, hogy hírlevél.
Hírforrás: link


Heves megyei könyvtár: az elektronikus írás- és olvasáskészséget is szorgalmazzák FEL

Országos tapasztalat, hogy a könyvtárak munkájában mind hangsúlyosabb a hagyományos könyvkölcsönzés mellett az információ áramoltatása, elektronikus úton is. 'A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár az elsők között ismerte fel az elektronikus információk közvetítésének szükségességét.' A könyvtárat felkereső felnőtt és idősebb korosztály egyre gyakrabban ül számítógép elé. Ez azt jelenti, hogy terjed az elektronikus ügyintézés, egyre többen élnek az elektronikus levelezés lehetőségével. Vagyis a világháló már nem csupán a szabadidős tevékenységeket segíti, hanem az ügyintézést is. A könyvtárban például lehet készíteni adóbevallást is: igaz, osztani, szorozni mások helyett egyetlen könyvtáros sem fog, de a kitöltéshez és a számítógép használatához minden segítséget megadnak. Akkor sincs gond, ha valaki nem tudja használni az elektronikus katalógust, egy dupla monitor révén és persze könyvtárosi segítséggel a kívánt könyv megtalálható. - F: febr. 4.
Hírforrás: Heves M. H., link


A FISH! nevű üzleti modell alkalmazása a diákmunkaerő motiválására FEL

A diákmunkaerők az egyetemi könyvtárakban gyakran ismétlődő feladatokat (pl. visszaosztás) látnak el, ami unalmassá válik. Ezért aztán nem motiválja őket a munka, ami figyelmetlenséget és rossz teljesítményt eredményez. A hallgatóknak tudatában kell lenniük annak, milyen értékes a közreműködésük a könyvtár munkájában, és meg kell érteniük a könyvtár mindennapi rutinfeladatait. A St. Ambrose Egyetem O'Keefe Könyvtára a FISH! nevű üzleti modellt alkalmazza a diákmunkaerőknél a motivációs gondok megoldására és a munkaminőség javítására. A cikk részletesen ismerteti a FISH! alkalmazásának módját és eredményeit. (Autoref.)
Hírforrás: Könyvtári Figyelő, 2007/4., Manci: link


Gondolatok könyvtárvezetői pályázatokról FEL

Sajnos a téma hazai tárgyalása meglehetősen ritka, ezért érdemes megtekinteni, akár véleményezni az ELTE közelmúltban kiírt könyvtárigazgatói pályázata kapcsán kialakult diskurzust. Szempontok pl.: gyakorlati idő, diploma iránya, nyelvismeret, s tágabban értelmezett humánminőség. Helye: http://elte.blog.hu/2008/01/24/nem_csak_elte
Hírforrás: link MG