Könyvtár Információ Társadalom
Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára - Szemlék, hírek, kommentárok

KIT hírlevél évfolyamok
KIT hírlevél: 2008. 01. 09. (2. szám)

E lapszám szerkesztője: Mikulás Gábor

Tartalomjegyzék


A portálon kivülre mutató linkek a szerkesztés pillanatában élnek.
Ha ezt a szolgáltató megváltoztatja, a forrás nem válik elérhető.

Elérhető az egy hónapja hatályos könyvtári stratégia FEL

2007. december 6-án az Oktatási és Kulturális Minisztérium miniszteri értekezlete elfogadta a könyvtárügy következő stratégiai ciklusáról szóló előterjesztést, a Portál Programot http://www.ki.oszk.hu/107/request.php?274 . Ennek következtében a könyvtárfejlesztési stratégia a kulturális irányítás elfogadott, hivatalos dokumentuma lett. A stratégia koncepcionálisan fogalmazza meg az elvégzendő feladatokat. A részletek kidolgozása -- mint eddig minden esetben -- a munkacsoportok feladata lesz. - F: Könyvtári Intézet, jan. 8., http://www.ki.oszk.hu/107/news.php
-- A legutóbbi változathoz képest új elemek pl.: kettős funkciójú könyvtárak kistelepüléseken, nemzeti kisebbségeknek nyújtott szolgáltatások, együttműködés a vállalkozási formákban megvalósuló információs szolgáltatások felé, kevésbé hangsúlyosan: távoktatás, a továbbképzés megújítása. A szövegben -- meglehetősen összefüggéstelenül -- de megjelenik a 'hatékony gazdálkodás a versenyképesség érdekében', és valamilyen pr-tevékenységre utaló szándék is. Kimaradt elemek pl.: ifjúsági könyvtáros kompetenciák fejlesztése, NAVA, NDA, digitalizálási kompetenciaközpont, CERTIDoc, és szűkült a kompetenciaigény is. Kitapintható az OIK-lobbi előretörése. Feltűnő, hogy a stratégia közkönyvtári körön kívülre is hatást kíván gyakorolni. A szerkesztés logikája és formája bántóan gyenge, például az új, 5. cél kifejtés teljesen elmaradt(!). Viszont hosszan sorolja az anyag a megvalósításhoz szükséges pénzforrásokat (TÁMOP, TIOP, Tudásexpó Expressz stb.) Ám -- az anyag szerint is (ld. 1.5 pont) -- az anyagiak csak az egyik feltétel. A másik kettő a szürkeállomány-fejlesztés, és egyfajta elég gyengén kifejtett kontrolling--kommunikáció--média-jelenlét. Ezek azonban nincsenek kifejtve. Ami összességében azt a baljós jelet mutatja, hogy az anyag szerkesztője szerint a magyar könyvtárügy fejlesztésének csak az a kulcsa, hogy legyen elég lé, melyet továbbra is önthetünk a vödörbe, melyről már régóta tudjuk, hogy lyukas. A szakma (pontosabban a használók) ennél többet érdemelnének. (MG) -- További kommentár: jan. 8.
Hírforrás: Könyvtári Intézet, link Nyilvános Könyvtár, link Mikulás Gábor


Szabad szoftverre térő nemzeti könyvtár FEL

Úgy tűnik, Ausztrália is szolgálhat meglepetéssel - ezúttal a Nemzeti Könyvtár új katalógusának bétájára csordult ki a nyálunk. Az Ausztrál Nemzeti Könyvtár új katalógusának "prototípusa" http://protocat.nla.gov.au/ (Beta, naná) "good news"-ként konferálja fel magát (örömhír). Mindig örülök, ha kormányzati (.gov) domain-en szabad szoftver nevet vissza rám, márpedig a NLA katalógusa VuFind-ra épül. Mit tud? Például:
- a találatokat relevancia alapján jeleníti meg, akár a webkeresők;
- csoportokba rendezett találati halmazt ad;
- a katalógus és a digitális gyűjtemény össze van kapcsolva, így sok anyag egyből a katalógusból megjeleníthető;
- a használók értékelhetik és kommentálhatják a műveket;
- van feed-je;
- gyönyörű;
- azonnali átjárhatóságot kínál a katalógus és a Wikipedia valamint az
Amazon.com között -- Nem lennék ennyire meglepve, ha nem nemzeti könyvtárról lenne szó. Ausztrália
rulz! - F: jan. 7.
Hírforrás: FIKSZ, link


Bates: egy könyvtárosi munkaórával 3-8 használói munkaóra takarítható meg FEL

Hogyan mérjük könyvtárunk tevékenységét? -- Hangzott el a kérdés az üzleti könyvtárosok (BUSLIB) levelezőlistáján. Mary Ellen Bates válaszában felhívja a figyelmet a mutatók gondos kiválasztására. Elsőként az MEB értékelési sémát javasolja. Ennek három kérdése: megfeleltünk-e információs elvárásainak?, kívánja-e, hogy végezzünk kiegészítő keresést vagy állítsunk-e fel figyelőrendszert (alert) erre?, milyen módon volt hasznos Önnek az információ.
-- Feltehetően nem kapunk mindenkitől választ, de ha ilyenekből négyet--ötöt beteszünk negyedéves jelentésünkbe, kiegészítve aktuális innovációink leírását (pl. belső blog indítása, RSS-állítás adott témára stb.) feltehetően megfelelő visszhangot kapunk. További lehetőség annak kiszámítása, hogy mennyi időt takarítunk meg ügyfeleinknek, más alkalmazottaknak. Ez már komolyabb számolással jár. Bates eddig 3 és 8 munkaóra közötti értékekkel találkozott. Az eredmény az érintettek munkabérével beszorozva attraktív summát eredményez. - F: jan. 5.
Hírforrás: Librarian of Fortune, link


Könyvtári tér -- könyvtáros nélkül is működhet FEL

Most, hogy az új helyünkön egymástól jobban elkülönülő részekből áll a könyvtárunk, egy -- egyébként előre látható -- problémával is szembesülnünk kellett: nem minden esetben tudunk azonnal segíteni olvasóinknak. Merthogy a nap bizonyos szakaszaiban -- és szombatonként egész nap -- előfordul, hogy minden egységünkben csak egy könyvtáros található, vagy még annyi sem. Ez viszont kevésnek bizonyulhat, ha több olvasó is érkezik egyszerre (ami pedig a legfőbb célunk). A probléma elsősorban az olvasótermi és szakirodalmi részt, illetve olykor a zenei könyvtárat is egyszerre felügyelő könyvtáros számára jelent valódi gondot, hiszen ide érkezhetnek a többoldalas irodalomjegyzéket lobogtató, vagy szakdolgozatukhoz anyagot gyűjtő olvasók például. Márpedig egy-egy ilyen kereséssel a könyvtáros hosszabb félórákra is kivonható a forgalomból, ami azt jelenti, hogy addig a többi könyvtárhasználónak maximum annyi támogatást tud nyújtani, hogy megmutatja, kb. melyik polcon találhatóak a keresett könyvek. - F: jan. 4.
Hírforrás: Könyvtárosháza, link


A könyvtár mint márkanév -- hagyományos és innovatív szolgáltatások között a pad alá? FEL

A társadalomban élő általános könyvtárkép egyáltalán nem tükrözi vissza a realitásokat -- Jens Thorhauge véleménye szerint -- még Dániában sem. Azért a közszféra innovációs teljesítményét tekintve ott magasan vezet a könyvtári szféra, ám amikor a könyvtárképről beszélünk, még mindig ott marad a könyv mint a könyvtár bélyege, s a brand részeként nem jelennek meg az új innovatív tevékenységek. A fő kihívás ezzel kapcsolatban az, hogy a hagyományos márkanévre alapozódó tradicionális szolgáltatások gyorsabban és nagyobb ütemben vesztenek használókat, minthogy azokat az új könyvtári tevékenységek be tudnák csatornázni. Így az összmérleg társadalmi szempontból minden innovatív tevékenység ellenére negatív, hiszen csökken az intézmények felhasználóinak száma. - F: 2007. dec.
-- Kapcsolódó hír és komment: - http://sajto.klog.hu/2008/01/08/meno-a-modern-konyvtaros/
Hírforrás: Németh Márton blogja, link


BMW és a könyvtárak -- egyaránt hasznos fejlesztői forrás a használó FEL

Amennyiben a BMW (és még sokan mások) inkább a szoftverek fejlesztését helyezné előtérbe, hasznukra válhatnának a nyílt forráskódú szoftverek. Persze nem azt javasoljuk, hogy legyenek teljesen nyitottak, de azért eljátszottunk a gondolattal, mi történne, ha a BMW a Google-höz, az eBay-hez és az Amazonhoz hasonlóan, megnyitná az autók szoftvereinek programozó felületét. Nem azt gondoljuk, hogy a fejlesztők belepiszkálhassanak a kardántengelybe, a kormányműbe, vagy bármi egyébbe, ami az autó biztonságosságát befolyásolná. Ehelyett inkább azt javasoljuk, hagyják, hadd dolgozzon több ezer fejlesztő a jövő autóinak legfontosabb alkalmazásain: a munkához, a szórakozáshoz, az élethez szükséges szoftvereken.
Ahogy az Amazon magához tudott csábítani száznegyvenezer fejlesztőt, hogy új szolgáltatásokkal és alkalmazásokkal gazdagítsák a platformját, nagyon valószínű, hogy ugyanígy rá tudja majd venni őket arra is, hogy részt vegyenek a jövőbeli autómodellek digitális környezetének kifejlesztésében. Sőt, azt is elképzelhetőnek tartjuk, hogy az együttműködésekből egy merőben új üzleti ökoszisztéma születik, ami számos újítás, új munkahely és az anyagi gyarapodás forrása lehet, továbbá rengeteg új értéket teremthet a vevőknek és az autógyártóknak egyaránt.
Véleményünk szerint az autóipari cégek, és a gyártó cégek általában legalább tíz év lemaradásban vannak a többi iparág mögött, már ami az innováció forrásául szolgáló internetes piacterek és ötletpiacterek kihasználását illeti. Egyáltalán nem hatékony ugyanis a szellemi termékeknek az a fajta cseréje, ami csupán a cégek egy zárt közösségén belül teszi lehetővé a technológiák átadását. A gyáriparban is szükség van arra, hogy kidolgozzák és alkalmazzák a tudás megosztásának és cseréjének új formáit. - F: dec. 31.
Hírforrás: Autómenedzser, link


Házhoz viszik a könyveket, 30 főt látnak el -- Bp., 2. ker. FEL

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Török utcai fiókjából évente mintegy ezer példány könyvet és hangoskönyvet szállítanak ki kerületi lakókhoz az önkormányzat segítségével. A kedvezményre jogosító igazolással, vagy igazolvánnyal a szolgáltatás térítésmentes és tagdíjat sem kell fizetni. A könyvtár nyújtotta szolgáltatás más formában már régóta a kényszerűségből otthon maradók rendelkezésére állt, de a gyakoribb, rendszeres és térítésmentes könyvházhozszállítás csak néhány éve honosodott meg. -- Régebben általában havonta, gyalogosan szállítottuk ki a könyveket, és a kölcsönzés feltétele hasonló volt, mintha személyesen jött volna be az olvasó -- mondta el Szirtes Katalin, a Könyvet Házhoz program felelős könyvtárosa. -- Azok vehetik igénybe szolgáltatásunkat, akik koruk vagy egészségügyi okok miatt nem tudnak kimozdulni otthonról, messze laknak, vagy nincs hozzátartozó, aki el tudná hozni a könyvtárból a könyvet. Jelenleg mintegy harminc főt látunk el rendszeresen, van, akihez gyakrabban járunk, másokhoz igény szerint csak kéthavonta. A könyvtárosok tapasztalata, hogy az olvasás mai napig sokak számára fontos szerepet tölt be a mindennapokban, főként, ha egészségügyi okok miatt nem tudnak kimozdulni otthonról. Többeknek a könyvjárat jelenti a kapcsot a világhoz. - F: jan. 8.
Hírforrás: Második Kerület, link


Wikipédia ...és hogyan lehetne a Budapestről szóló tudás központjává tenni? FEL

Török András írása a BUDAPEST c. folyóirat 2006 novemberi számából. -- A Budapest-rajongók alapvetően három csoportra oszthatók. Vannak, akik sohase hallottak a Wikipediáról. Vannak aztán, akik esküsznek rá. Továbbá akik hallottak róla, de kiveri őket a veríték, ha rágondolnak. Ha ön, Nyájas Olvasó, nem az első kategóriába tartozik, nyugodtan lapozzon tovább. Nem sok újdonságot talál itt. A Budapestről szóló megbízható tudást három fővárosi intézmény külön-külön is koordinálhatná: a Szabó Ervin Könyvtár, a Budapesti Történeti Múzeum, illetve a Fővárosi Levéltár. Akár ezek együttesen is fenntarthatnának egy honlapot, egy közös kutatási program keretében. - F: jan. 2.
Hírforrás: Klubháló, link


Készítsünk könyvesláncot! FEL

A könyveslánc a könyvtáros napi tapasztalataira nagymértékben épít, és beindításához a szakember jelenléte elengedhetetlen. A könyvtáros a jelentkező olvasókból olyan négyes csoportokat hoz létre, melynek tagjai nem ismerik egymást. Itt az olvasók ízlésének alapos ismeretére van szükség, mivel a könyvtárosnak úgy kell a csoportokat kialakítania, hogy végül az egyes tagok azt érezzék, hogy gazdagodtak az ezen láncban való részvétel által. A négyes csoport minden tagja kap egy számot. Mindenki elolvas egy-egy könyvet, amit aztán a könyvtáros továbbít sorban egymás után a másik háromnak. Tehát végül a csoport minden tagja ugyanazt a négy könyvet olvassa el, amelyből egy az ő maga választása volt, a másik hármat pedig kapta. Tulajdonképpen itt is az ajánlás egy speciális esetéről van szó. Az különösen izgalmassá teszi a dolgot, hogy a könyvtároson kívül más nem tudja, hogy ki tagja az adott négyesnek, tehát anonim módon történik az ajánlás is. A könyvekbe a csoport tagjai kommentárokat helyeznek el, s egymás véleményét így megismerhetik, s azt, hogy a többiek számára mily mértékben volt tetsző a kapott olvasnivaló. - F: Olvasásközpontú olvasásfejlesztés / Péterfi R.
Hírforrás: Könyvtári Figyelő, 2007/3.


Skálafüggetlen hálózat -- tudásfeltérképezésre FEL

Miután elolvastam néhány könyvet és cikket a skálafüggetlen hálózatokról, a szemem könnyen megakad olyan képeken, amiken mindenféle köröket és azokat összekötő vonalakat látok, és azok a légitársaságok prospektusaiban megszokott kerékagy-küllő rendszerekre emlékeztetnek. Most is rábukkantam néhány ilyen ábrára a Business Week honlapján http://www.businessweek.com/innovate/content/nov2007/id20071114_879795.htm , el is raktam őket a diagyűjteményembe. Az írás, amit illusztrálnak, a Boston Consulting Group egyik szolgáltatásáról szól: egy szoftver segítségével hálózati térképeket készítenek szabadalmakról, kutatás-fejlesztési programokról. A körök szervezeteket (vállalatokat, kutatóhelyeket) jelentenek, a vonalak pedig szabadalmakra való hivatkozásokat és egyéb szakmai kapcsolatokat érzékeltetnek. Ha jól értem, e grafikus hálók segítségével áttekinthető, kik számítanak fontos játékosoknak (befektetőknek, fejlesztőknek) egy adott területen, kik hasznosítják az innovációkat, hogyan terjednek az újdonságok, kik lehetnek potenciális felvásárlási célpontok, stb. Az ötlet valószínűleg a terjedő társasági hálózatoktól jött. A példaként bemutatott hálózati rajzok általában valóban a skálafüggetlen hálózatok jellegzetes vizuális mintáját mutatják. Kíváncsi lennék az eljárás pontosságára, a térképek teljességére, megbízhatóságára is. - F: nov. 30.
Hírforrás: Bőgel György blogja, link


Bill Gates: azt akarjuk, hogy a mi szoftverünket lopják... FEL

"Bár Kínában évente három millió számítógépet adnak el, az emberek nem fizetnek a szoftverért" - mondta Bill Gates 1998-ban a Washington Egyetemen. "Egy nap mégis fizetni fognak majd. És amíg lopnak, azt akarjuk, hogy a mienket lopják." A Microsoft vezére meglehetősen rugalmasnak mutatkozik itt a szerzői jogokat illetően. Az idézetet Henry Chesbrough új könyvének (Open Business Models) jegyzetei között találtam. A Berkeley külsős professzora szerint Gates jól taktikázott. Mindennek megvan a maga szezonja, így a szerzői jogok, a szabadalmak szigorú védelmének is. - F: dec. 18.
Hírforrás: Bőgel György blogja, link


Pétervására Szolgálatáért cím a nyugalmazott könyvtárosnak FEL

Czenthéné Bozó Erika a közelmúltban vehette át a Pétervására Szolgálatáért kitüntetést huszonöt éves tevékenységéért. ... Miközben elvégezte a szakmával kapcsolatos kurzusokat, s megszerezte diplomáját, azzal is szembesülnie kellett, hogy a városi könyvtár épülete inkább hasonlít egy füstös barlanghoz, mint kulturált közművelődési intézményhez. Amikor ezt a kritikát meg is fogalmazta, az akkori fenntartó úgy vélekedett, hogy ebben az esetben talán be kellene zárni a könyvtárat. Ekkor Erika sajátos harcba kezdett az épület felújításáért és megújulásáért. Egymás után írta a sikeres pályázatokat, amelyeknek eredményeként megújult a teljes könyvállomány, s a város végre az épület felújítására is szánt pénzt. A számítógépek és az internet elterjedésével a könyvtárban is megjelentek az új informatikai eszközök, becsábítva a fiatalokat, s egyre több látogatót. A nagyobb ünnepek előtt szervezett egyre népszerűbb játszóházakba egyre több gyermek és szülő kapcsolódott be, de sok fiatal egyszerűen csak azért nyitott be nap mint nap az épületbe, hogy legyen kivel beszélgetni a napi gondokról. A küzdelemnek eredménye is lett: tavaly a lakosságarányhoz viszonyítva megyénk második leglátogatottabb könyvtára volt a pétervásárai. - F: jan. 8.
Hírforrás: Heves M. H., link


A távmunka kérdései -- USA - 25%, Magyarország - 4% FEL

A Pest megyei Örkényben megnyitották és működtetik már az ország első távmunka-házát. Ez azonban csak apró lépés azon a rögös úton, amelyen Európa fejlett országai már jóval előttünk járnak. A Magyar Távmunka Szövetség elnöke szerint a munkaadók, de még a foglalkoztatási tárca szakemberei sem egységesek abban, hogy miként érdemes hasznosítani ezt az otthoni munkalehetőséget. A távmunka számos országban bevált és hosszú évek óta működik. Vajon nálunk miért döcög a távmunka 'szekere'? Erről beszélgettünk Forgács Tamással, a Magyar Távmunka Szövetség elnökével, a Deloitte Zrt. menedzserével. A nyugati világban népszerű a távmunkaként ismert foglalkoztatási forma, vagyis az olyan munkalehetőség, amelyhez nem kell a dolgozónak a céghez utaznia, otthon végezheti a feladatot. Magyarországnak sokéves elmaradása van ezen a területen -- ismeri el az elnök a tényeket. Forgács Tamás beszédes adatokkal segíti az összehasonlítást. Az Egyesült Államokban a foglalkoztatottaknak csaknem 25 százaléka, vagyis minden negyedik alkalmazott ebben a formában dolgozik, az Európai Unióban l3 százalék a távmunka aránya, nálunk pedig a 4 százalékot is alig éri el. - F: jan. 3.
Hírforrás: Sg.hu, link


Biblia Éve: Szentírás a kisiskolásoknak és ötlettár az érdeklődőknek FEL

Az általános iskolák könyvtárai számára ingyenesen osztja a Szentírást a Magyar Bibliatársulat a Biblia Éve alkalmából; további kezdeményezésük az 'Ajándékozz egy Bibliát 2008-ban!' akció, valamint az Újszövetség után az Ószövetség mp3 formátumú kiadása -- tájékoztatott Pecsuk Ottó, a szervezet főtitkára. A Művészetek Palotájában bibliai ihletésű kórus és orgonaművekből rendeznek szeptember végén koncertet, majd novemberben megnyitják az Országos Széchényi Könyvtárban a bibliafordításokról és kiadásairól szóló kiállítást, amely előreláthatóan 2009 márciusáig lesz látogatható. Ez utóbbit filmekkel, képzőművészeti alkotásokkal igyekeznek interaktívvá tenni -- jegyezte meg. - F: jan. 3.
Hírforrás: HVG.hu, link


A kultúra határozza meg az információhasználati szokásokat FEL

A cikk esettanulmány egy jogi szolgáltatásokat nyújtó kanadai óriáscégről. A cég információs kultúrája magas szintű, emellett nagy erőfeszítéssel igyekeznek megvalósítani az információs stratégiát. A szerzők következtetése szerint az információhasználat eredménye inkább függ az információs kultúrától, mint az információmenedzsmenttől -- legalábbis a szóban forgó cégnél. Az ottani stabil információs értékrendre és információhasználati szokásokra a konkrét eredmények több mint egyharmada volt visszavezethető. Az információmenedzsmentre ez kisebb mértékben, közvetve vonatkozik, noha az alkalmazottak tudatában voltak a cégben folyó aktív információmenedzsment-tevékenységnek. A szerzők arra figyelmeztetnek, hogy a szervezetekben az információs stratégiák megvalósításánál, rendszerek kiépítésénél nem szabad megfeledkezni arról, hogy alapvetően mindig az információs értékrend és kultúra fogja meghatározni az alkalmazottak információhasználati szokásait. - F: Információval dolgozni - információmenedzsment és információs kultúra egy szakmai szolgáltató intézményben. Autoref. alapján. In: Könyvtári Figyelő 2007/3.
Hírforrás: Manci: link


E-kereskedelmi stratégia könyvtárunk számára FEL

Ha a szakkönyvtárnak van mit online módon árusítania, bevételre tehet szert. Az elektronikus (e-) kereskedelem tulajdonképpen valamilyen webhelyen zajló pénzügyi tranzakciót jelent, mégis három formát különböztethetünk meg. A közvetlen kereskedelem (direct commerce) online módon zajló tranzakció, pl. banki átutalás, vagy megrendelés és vásárlás. Az indirekt kereskedelem az e-kereskedés promocionális formája az interneten, adott esetben arra szolgál, hogy a 'fogyasztót' tagsági díj fizetésére, vagy önkéntes hozzájárulásra ösztönözze. A digitális kereskedelem a megrendelés-vásárlás-kézbesítés online végbemenetelére vonatkozik.
Tekintettel arra, hogy már amúgy is sok mindent intéznek online módon, és az online fizetés is egyre elfogadottabb gyakorlattá válik, a könyvtár honlapjának látogatói számára sem lehet idegen az online kereskedelem. A könyvtár szempontjából pedig kevesebb fizikai teret igényel, 7/24-es hozzáférést, és világméretű vevőkört jelent. Az e-kereskedelem bevezetése bevételt hoz, de további céljai is lehetnek, hiszen növeli a hatékonyságot, emeli a szolgáltatások színvonalát, elősegíti a hozzáférést, támogathat tanfolyamokat, összehozhat érdekcsoportokat. Ugyanakkor számos technikai kérdést is meg kell oldani: megfelelő internetszolgáltatót választani, doménnevet regisztrálni, megtervezni és működtetni az oldalt.
Mindez pénzbe kerül. Gondot okozhat a szerzői jogok, és a vásárlók adatainak védelme. A pénzbeszedés számos módja közül is ki kell választani a megfelelőt. Ki kell dolgozni az e-kereskedelem stratégiáját, aminek az intézmény jelenlegi céljain, és további lehetőségein kell alapulnia. Meg kell határozni az elérni kívánt új célokat, az eladható 'termékeket' és az olvasók igényeit. Nincs stratégiamodell, 'légy kreatív, hogy illeszkedni tudj céljaidhoz és igényeidhez'. - F: Hogyan alakítsunk e-kereskedelmi stratégiát könyvtárunk számára? / ref.: Mohor J.
Hírforrás: Könyvtári Figyelő 2007/3., Manci: link


Moziból könyvtár Jánossomorján -- 20 millióból FEL

Jánossomorján több évtizedes fejtörést okozott a könyvtár sorsa. Még tavaly a művelődési ház egy nyolcvan négyzetméteres termében kapott helyet húszezer kötet s az internetezésre is használható három számítógép, sok könyv viszont dobozokban maradt. A helyszűke miatt döntöttek úgy, hogy az egykori mozi épületébe -- melyet legutóbb a német kisebbségi önkormányzat használt -- költöztetik a könyveket és a számítógépeket. A Közkincs-programon 2006-ban nyert húszmillió forintból a munkálatok tavaly kezdődtek el: a teljes belső átalakítás, tető-, világítórendszer-csere mellett szigetelték az épületet, új padlózatot kapott, vizesblokkokat alakítottak ki -- sorolta Lőrincz György, a helyi művelődési ház igazgatója. A megszépült-megújult tékában a már meglévő könyvállomány bővítésére is lehetőség nyílik. Azok, akik a világhálón szeretnének információkat szerezni, a korábbi három számítógép mellett három új berendezésen is megtehetik ezt, sőt, a tervek közt szerepel további hat gép vásárlása. A hangoskönyv- és DVD-kínálat is gyarapodhat a már tágasabb épületben. A tanrendben előírt iskolai könyvtári órák mellett a csoportmunkára alkalmas terem klubfoglalkozásoknak, író--olvasó találkozóknak adhat majd otthont. A könyvtárat január 22-én avatják fel. - F: jan. 5.
Hírforrás: Kisalföld, link


Siker -- reálköltség-csökkenéssel is FEL

Sikeres évet zárt a Komlói József Attila Könyvtár annak ellenére, hogy minden évben egyre kevesebb pénz jut könyvvásárlásra. Ugyan az önkormányzat nem csökkentette az intézménynek szánt összeget, azonban a könyvek ára folyton nő. Azért az olvasóknak nem lehet oka panaszra, hiszen a beiratkozási díjak nem emelkedtek. - F: jan. 7.
Hírforrás: link ; link


A főiskolások leginkább böngésznek és leveleznek a neten (64%) FEL

A főiskolai hallgatók körében 2007 decemberében végzett felmérés szerint a legtöbben levelezésre és böngészésre használják az internetet és ezeket tartják a leginkább fontosnak, illetve hasznosnak is az internet funkciói közül. Az is kiderült, hogy a hallgatók elsősorban az ár és a hálózati lefedettség mértéke alapján választanak internetszolgáltatót. A főiskolai hallgatók hasonló számban választották hasznosság szempontjából dobogós helyre az e-mailezést (68%) és az információszerzést (64%), mint ahányan ezeket sorolták a leggyakrabban végzett három tevékenység közé. Az internet további funkciói közül az ügyintézés a középmezőnyben végzett, ezt a diákok fele gyakran használja és fontosnak is tartja. Letöltésre, ismerkedésre, szórakozásra a diákok kisebb része, csak mintegy 30%-a használja a netet, ennek megfelelően a hasznossági listán is az utolsó három helyre kerültek ezek a területek. - F: jan. 8.
Hírforrás: Prím, link


Nemzetközi toplistán a BMK netnagyi-tanfolyama FEL

Budapesti Művelődési Központ. A nyugdíjasok infokommunikációs képzését célzó, országos képzési hálózatban elérhető 'Kattints rá, Nagyi!' tanfolyam az enclusion legjobb gyakorlatai között felkerült a www.epractice.eu weboldalra, s egyben helyet kapott abban a dokumentumban, amelyet a lisszaboni miniszteri tanács elé terjesztenek. Sokan kárhoztatják az internetet állítólagos elidegenítő volta miatt -- a világháló rejtelmeibe beavatott újbudai szenior tanulók frappáns cáfolatát nyújtották ennek a tévhitnek: igazi közösséggé formálódtak és megalakították különösen aktív egyesületüket is EZÜSTNET néven. Az egyesület tagjai kapcsolatot tartanak az ország számos településén tanuló netnagyikkal, sőt a nemzetközi kapcsolatok építésében is élen járnak: jelenleg távolból oktatják felvidéki és erdélyi társaikat. A UPC támogatásával a programhoz 2008-ban várhatóan több mint 15 településen, közel 1500 nyugdíjas korú tanuló csatlakozhat, hogy a modern kor infokommunikációs vívmányai az ezüst kort is bearanyozhassák. - F: dec. 20.
Hírforrás: Erikanet.hu, link


Biometriai úton védik a betegek adatait FEL

Ausztriában, a grazi Irgalmas fivérek kórház személyzete a jövőben jelszó beadása helyett a mutatóujj szenzorra helyezésével fog bejelentkezni PC-jéről a kórházi információs rendszerbe. Ez nem csak biztonságosabb, de kényelmesebb is. - F: jan. 5.
Hírforrás: Prím, link


'Küldés az egérrel' -- médiaműveltségi kérdőjelek FEL

Megfelelő módon élünk-e a blogok, a keresőprogramok és az interaktív televíziózás adta lehetőségekkel? Egy EU-szerte végzett tavalyi felmérést követően az Európai Bizottság ismertette azt a tervét, amellyel Európában a médiaműveltség fejlődését, valamint a bevált gyakorlati megoldások cseréjét kívánja elősegíteni. - F: jan. 7.
Hírforrás: Prím, link


Irányelv ügyféltájékoztatásra -- egyelőre bankoknál FEL

A pénzügyi eszközök piacairól szóló Európai Uniós irányelv hazai bevezetése minden egyes banki ügyfelet érint, a számlatulajdonosok pénzügyi felkészültségét vizsgáló felmérés körülményei, és az alkalmazás költségei azonban még nem teljesen ismertek. A Világgazdaság Online körképe arról, hol is tart a magyarországi bevezetés. - F:jan. 7.
Hírforrás: VG.hu, link


Rekordlustaságú könyvtáros -- 29 óráig bírta FEL

Az igazi könyvtáros mindenhol bizonyít! Egy manhattani könyvtáros diadalmaskodott a New York-i 'szabadfogású' lustaságversenyen: 29 órán át heverészett egyfolytában sportközvetítést nézve tévén. A viadalnak így volt némi sportértéke is. A verseny mezőnye mindössze négy fős volt, a másik három lusta a 29. órában elaludt, amit tiltanak a szabályok. Amúgy mindent szabad -- enni (bármilyen fogást -- ezért szabadfogású) - és inni. Felállni viszont csak 8 óránként egyszer megengedett, és akkor is csupán az illemhely végett. A győztes 5 ezer dollár - 850 ezer forintnyi összegű - ajándékcsomagot kap, ... - F: jan. 7.
Hírforrás: Nyilvános Könyvtár blog, link


Ebrary a könyvtárak által hagyott piaci résben -- böngészés 5 dollárért FEL

Az Ebrary adatbázis speciális magán verziója révén több mint 20 ezer elektronikus könyv formában is megjelenő tudományos mű vált elérhetővé magánemberek számára is a http://shop.ebrary.com oldalról. Amennyiben csak monitoron kívánja valaki böngészni a könyveket, 5 dollár(!) kezdőösszeget kell a Pay-Pal fizetési metódushoz hasonlóan működő saját ebrary-szolgáltatás számlára befizetni bankkártyával. A számla bármikor feltölthető, mint a mobiltelefon-kártya egyenlege. Erről akkor költ az ember, ha vágólapra másol, vagy könyvrészletet nyomtat. A hozzáférés a képernyőről speciálisan módosított IE vagy Firefox böngésző plug-inként működő Ebrary Reader nevű, pdf alapú szoftverrel történik. Maga az olvasás ingyenes, ha az 5 dollár minimum összeg rajta van a felhasználó egyenlegén. Akiknek a könyvtára nem fizet elő az ebrary szolgáltatására, például a jóval nagyobb 60-70 ezres tételt nyújtó akadémiai csomagra (az összes magyarországi könyvtár tudtommal ebben a cipőben jár), mint magánember, nagyszerű hozzáférési lehetőséget kap ezáltal az adatbázis legjavához.
Az Ebrary megint a könyvtárak által hagyott piaci résbe nyomul be (legalábbis nálunk mindenképpen!). Nyugaton ez másként néz ki, mert ott a nagyobb tudományos és közkönyvtárak (vagy intézményi, vagy hálózatos formában) előfizetnek az Ebrary-re; OPAC-jaikba is felveszik a tételeit. S ott -- könyvtári licensszel -- még a korlátozott nyomtatásért vagy másolásért sem kell fizetni. Ott tehát közönséghatékony, a humán és bölcsészettudományi kutatás hatékonyságát drámaian erősítő szolgáltatás jelenik meg az adott intézményi kör javára. - F: Németh Márton
Hírforrás: Németh Márton


Új postai díjszabás levélforgalmi küldeményekre FEL

A leggyakrabban keresett adatok pdf-formátumban: http://posta.hu//kepek/upload/2007-12/Postai%20d%c3%adjakmagyar%202008-utn.pdf
Hírforrás: link


Interneten a nemzeti audiovizuális médiastratégia FEL

A Miniszterelnöki Hivatal (MeH) honlapján olvasható a nemzeti audiovizuális médiastratégia végleges változata http://www.meh.hu/szolgaltatasok/dtv/nams20070426.html , amit a MeH audiovizuális média kormánybiztossága készített el -- közölte a kormányszóvivői iroda hétfőn az MTI-vel. - F: jan. 8.,
-- Könyvtárról nem esik szó az anyagban. De két érdekes pont belőle (MG kiemelése):
72. Az archiválás hazai intézményrendszere széttagolt. A benne részt vevő állami szervezetek (NAVA, Filmintézet, ORTT Műsorfigyelő- és elemző Szolgálat, MTV, Magyar Rádió, stb.) sok esetben párhuzamos struktúrákat működtetnek. Ennek alapján szükséges az archívumok felügyeletét ellátó intézményrendszer működésének összehangolása, az indokolatlan párhuzamosságok felszámolása.
73. Ugyancsak szükséges volna az archiválást végző intézmények közös szakmai szabályok alá vonása annak érdekében, hogy az állami részvétellel végzett archiválás ne csak az állagmegóvást szolgálja, hanem a multiplatform felhasználást is. A koncepció felhívja továbbá a figyelmet arra, hogy kívánatos volna egy egyszerűsített jogszerzést lehetővé tévő rezsim kialakítása a szerzői jog keretein belül.
Hírforrás: Prím, link