Könyvtár Információ Társadalom
Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára - Szemlék, hírek, kommentárok

KIT hírlevél évfolyamok
KIT hírlevél: 2007. 12. 19. (47. szám)

Tisztelt Olvasó,
a következő KIT-szám 2008. jan. 3-án jelenik meg.

E lapszám szerkesztője: Mikulás Gábor

Tartalomjegyzék


A portálon kivülre mutató linkek a szerkesztés pillanatában élnek.
Ha ezt a szolgáltató megváltoztatja, a forrás nem válik elérhető.

Könyvtár 2.0 Norvégiában -- több szakértelem kívántatik FEL

Az Országos Széchényi Könyvtár Tudományos ülésszakán egy kutatói ösztöndíj tapasztalatai alapján beszélt Tóth Máté norvégiai könyvtár 2.0-ás szolgáltatásokról. Az előadás áttekintést adott az osloi Deichman Könyvtár 'Reaktor' http://www.minreaktor.no/, 'Biblioteksvar' http://www.biblioteksvar.no, és 'Digitale Verksted' szolgáltatásairól, közkönyvtári blogokról és a független 'Biblioteklaboratoriet' http://www.biblioteklaboratoriet.no/ szakmai portálról. Valamennyi szolgáltatás közös jellemzője a funkciók folyamatos alakulása, az elvártnál kevesebb használó-könyvtáros interakció. A kutatás során megkérdezett helyi döntéshozók véleménye szerint a könyvtár 2.0-ás szolgáltatások terjedésének legfőbb akadálya Norvégiában a könyvtárosi szakértelem hiánya, amelyet csak részben képes ellensúlyozni a digitális könyvtárakkal kapcsolatos ismereteket nyújtó mesterképzés.
Hírforrás: MG


Fényképezzünk olvasókat! FEL

Lefényképezhetjük olvasóinkat akkor, mikor könyvvel a kezükben éppen mennek ki a könyvtárból. Ugyanis mindig nagy az érdeklődés, hogy általunk ismert emberek milyen könyveket is választanak. Különösen azokon a helyeken működik ez jól, ahol kisebb közösségeket szolgál a könyvtár, ahol ismerik egymást az emberek. Ezért készítettek olyan plakátokat, amelyeken egy oszlopban a közösség jól ismert arcai jelentek meg -- úgy mint a plébános, a benzinkutas, az orvos, a közértből az eladó -- s egy másik oszlopban voltak találhatók azon könyvek fotói, amiket ők olvastak. De a személyek és a könyvek képei nem egymás mellett szerepeltek. Vagyis összekeverték azokat, így ki-ki csak találgathatott, hogy kihez mely könyv tartozik. Aztán ez alkalmat adott arra, hogy a plakáton megjelenő személyekkel az emberek kapcsolatba lépjenek, könyvekről beszélgessenek, s megkérdezzék őket, hogy melyik könyv is volt az övék. - F: Péterfi R.: Olvasásközpontú olvasásfejlesztés.
-- Könyváráruházak bevált marketingszokása, hogy nagy plakátokon olvasó híres embereket ábrázol. Jellemzően olyanokat, akik a könyveket vásárló középosztály, mint célcsoport számára vonzó személyiségek. A könyvtár -- saját célja szerint -- módosíthatja a képletet: az ábrázolt személy lehet helyi híres ember, valamilyen szempontból kisebbségi, tehát nemcsak a referenciaszemély és támogatni kívánt csoport képviselője egyaránt.
Hírforrás: Könyvtári Figyelő, 2007/3.


Nyílt forráskódú közigazgatás Hollandiában -- 6 m Euró megtakarítás évente FEL

A holland kormány bejelentette, hogy 2008 áprilisáig az ország teljes közigazgatásában bevezetik a nyílt forráskódon alapuló szoftverek preferált párhuzamos használatát. A holland gazdasági minisztérium által kidolgozott javaslatot ellenszavazat nélkül fogadta el a két illetékes parlamenti bizottság. A határozat fontos előírása, hogy az adminisztratív szerveknek minden esetben a nyílt forráskódú alkalmazásokat -- azaz például a Linux operációs rendszert vagy az Open Office irodai szoftvercsomagot -- kell előnyben részesíteniük a fejlesztők által levédetett, drágább termékekkel szemben, illetve ez utóbbiak használatát külön meg kell majd indokolniuk. A minisztérium által készíttetett előzetes tanulmány szerint csak a városi ingatlan-nyilvántartáson 6 millió eurót spórolhatnak majd így évente. - F: dec. 17.
Hírforrás: Prím, link


Hogyan ajándékozzunk könyvet? -- a határon túli könyvtáros szempontok FEL

Sajnos túl sok ajándéknak szánt elavult könyv és folyóirat porosodik határon túli könyvtárakban, melyek adományként érkeztek oda. Ajándékozó és ajándékozott közötti kapcsolat azonban nem jutott olyan szintre, hogy mindenki örömét lelje a gesztusban. Ezen igyekszik segíteni az a dokumentum, amely ukrajnai, romániai, vajdasági és magyarországi magyar könyvtárosok szempontjait veszi számba -- hogy mindkét fél profitáljon az adományozásból. A dokumentum:
Hírforrás: link Mikulás Gábor


Felmérés és gondolatok a hazai könyvtári munkaerő-piacról FEL

'Diplomás könyvtáros állást keres' címmel Bartos Éva írt cikket a decemberi 3K-ba. Katalist-alapú felmérése szerint 2004-ban lett több az álláskereső témájú levelek száma, mint a kínálóké. A cikket a HSD-blog kommentálja -- könyvtárvezetői tapasztalatokkal http://hsd.klog.hu/?p=268 . A témával kapcsolatban nekem egykori könyvtárigazgatóm jutott eszembe, aki nem támogatta (-ja) a munkatársak továbbképzését. Ebbéli motivációjára négy magyarázatot véltem találni: 1. a több 'papírért' többet kell fizetnie, 2. a képzés tartalmát nem tartja megfelelőnek, 3. az éppen távollévőt helyettesíteni kell, (eddig: ár--érték-arány) 4. a tájékozottabb munkatársakat nehezebb irányítani.
Hírforrás: MG, HSD-blog, link


Könyvtáros diploma -- alternatív karrier FEL

A tanulmány a könyvtáros karrierrel és az ahhoz kapcsolódó alternatív karrierlehetőségekkel foglalkozó irodalmat tekinti át. Az alternatív álláslehetőség megfogalmazása sok mindent takarhat: általában ha egy LIS (könyvtár- és információtudományi) diplomával rendelkező személy olyan munkát végez, amely nem feltétlenül LIS diplomát igényel, az alternatív karriernek számít. Példákkal is szolgál az alternatív karrierlehetőségekről, például a marketing, kiadói tevékenység, adománygyűjtés vagy a számítástechnika (rendszerelemzők, webmesterek, internetbiztonsági szakértők), e-kereskedelem területén. A más munkaterületeken legjobban alkalmazható LIS-készségek, tulajdonságok: az információforrások ismerete, az információ- és adatszervező képességek, jó problémamegoldó képesség, az interperszonális készségek, közszolgálati mentalitás. A felsorolt más szakmák pedig: a kommunikációs tanácsadó, adománygyűjtő jótékonysági intézményeknek és nonprofit szervezeteknek, vállalati adatmenedzser- és internetbiztonsági szakértő, könyvkereskedő, mesemondó, időseknek programszervező. - F: Másfajta életpályák a könyvtárosképző intézményekben végzettek számára. Észak-amerikai példák, szakirodalmi szemle alapján.
-- Korábbi cikk a témában: http://www.kithirlevel.hu/index.php?oldal=cikk&c=938
Hírforrás: Könyvtári Figyelő, 2007/3


Virtuális szocializációs felületek kutatóknak FEL

A hálózati, átviteli, tárolási és műveleti kapacitások technológiai oldalról szinte mindent előkészítenek ahhoz, hogy létrejöjjön az adatok hatékony találkozása az azokat értelmező és összefüggésbe helyező kutatói közösségekkel. A technológiai kihívás tehát még tovább tolódik a szakmaszintű interakció támogatása felé. ... Az Az Innocentive kezdeményezés http://www.innocentive.com/about/seeker.html -- ami nem más, mint egy ügyesen megkonstruált weboldal -- világszínvonalú kutatók (problem solverek) és fejlesztési kérdéseiket tudományra orientáltan megoldani kívánó vállalatok (seekerek) együttműködését szervezi. 2006 végén több mint 175 országból több mint 100 ezer tudós, illetve tudományos szervezet állt már csatasorban, elsősorban komplex kihívásokra adott innovatív megoldásokkal, főleg gyógyszerkutatási, biotechnológiai, kémiai, élelmiszeripari és műanyagipari (nemritkán a 100 ezer dolláros összeghatárt is meghaladó) projektekben. Egy másik weboldal 'keretfelületet' épített bármilyen, esetlegesen felmerülő tudományos együttműködési szándékhoz. A (most már tizenöt nyelven, köztük magyarul is elérhető) www.academici.com lehetővé teszi, hogy a világ bármely pontján lévő tudósok és kutatók határok és kötöttségek nélkül bármikor megoszthassák egymással a tapasztalataikat, vagy megvitathassanak bármilyen kérdést, javaslatot, előterjesztést, problémát. Az Academicin az érdeklődők többfajta szempont, például kutatási terület vagy tudományos érdeklődés alapján is kereshetnek, és így akár percek alatt felvehetik a kapcsolatot egymással a világ legtávolabbi helyein lévő oktatási vagy tudományos intézmények. Az Európai Unió DILIGENT projektje http://www.diligentproject.org/ 'virtuális tudományos közösségek' számára fejleszt biztonságos, koordinált, dinamikus és költséghatékony kísérleti felületeket a tudás megosztására és az együttműködésre, a Grid és a DL (digital library) technológiák kombinálásával. Ez a kombináció a jövő e-tudományos infrastruktúrájának kulcsa, számos további kutatási, sőt ipari alkalmazási lehetőséggel. Két valós idejű alkalmazási területen kísérleteznek: egy környezetvédelmi és egy kulturális örökségvédelmi témában. - F: A cyber-infrastruktúra mint aktuális kihívás és mint tudományszociológiai probléma / Z. Karvalics László. In: Magyar Tudomány, 2007/4.
Hírforrás: Epa.oszk.hu, link


Library Thing magyar rekordokkal is -- de mi az a Library Thing? FEL

A "Library Thing" http://www.librarything.com/ online közösségépítésre szolgáló eszköz, amelyben a használók közös pontja a könyv. Ebben a rendszerben gyakorlatilag az olvasó 'katalogizálja' a könyvet, olyan (tárgy)szavakat és (kereső)kifejezéseket használva, amely utal saját magára is, illetve a könyvre -- témájára?, könyv által keltett érzésre? címére? -- is. Például a 'szirup' címkével ellátott könyv minden valószínűség szerint romantikus regényt takar és gyakorlatilag biztosra vehető, hogy egy fiú címkézte. A címkéző olvasó a könyv olvasása után mérlegre teszi könyvvel kapcsolatos érzéseit és felcímkézi a könyvet. Ez nagyban elősegítheti az olvasási kultúra fejlődését a serdülők között, hiszen melyik fiú ne akarna elolvasni egy 'űberkirály' címkéjű könyvet, illetve ki az a lány, aki kihagyna egy 'olyaaaan cuki' szellemi terméket... További hasznos funkciók: 'Mutass még ilyet!', közös érdeklődésű olvasók egymásra találásának lehetősége, felügyelet, 'címkefelhők'. - F: 2006. okt. 25., http://fiksz.klog.hu/8/yalsa-sorozat-a-kozossegi-halozatepites-pozitiv-hatasai-i / további forrás: Tekintet, dec. 17., http://tekintet.wordpress.com/2007/12/17/lt-ados-vagyok/ , Élet és Könyvtár, dec. 15., http://ek.klog.hu/2007/12/15/emberek/
Hírforrás: FIKSZ, link


A könyvtár hangja -- kirándulás a Podcast-ok varázslatos világába FEL

Sajnos hosszas fejtörés és önkínzás után sem tudtam egyetlen használható és életképes magyar szót sem találni a "Podcast" helyett. Végül úgy döntöttem, hogy a némiképp magyarosított "Podkaszt"-ot fogom használni. Kezdeném azzal, hogy mi is az a Podkaszt tulajdonképpen, kérem, hogy aki mégis ki tud fundálni valami magyar megfelelőt, ossza meg velünk is. - F: nov. 9.
Hírforrás: FIKSZ, link lagaba/


Könyvtári podkaszt: tutoriál és példa FEL

Íme két blog a könyvtári podkasztokról: http://librarypodcast.blogspot.com/2007/12/make-your-own-podcasts.html , http://podcastpractice.blogspot.com/2007/12/blog-post.html . Mindkettőben megtaláljuk a podkaszt-készítés lépéseit (az ingyenes Audacity programmal bemutatva) és két példa-podkasztot, egyet gyerekeknek, egyet felnőtteknek (első és második blog). Ami igazán különleges (ha ez még nem lenne elég), az a második blogon található: egy 'Podkasztot készíteni könnyű! De hogyan vegyük rá őket, hogy meghallgassák?' című powerpoint http://podcastpractice.blogspot.com/2007/12/powerpoint.html . - F: dec. 12.
Hírforrás: FIKSZ, link


A főutcára költözött az orosházi könyvtár FEL

Bezárták novemberben az orosházi Justh Zsigmond Városi Könyvtárt, hat hét elteltével pedig új helyen, hétfőn megnyitotta kapuit az intézmény. Orosháza főutcáján arra számítanak a könyvtárosok, hogy még nagyobb lesz a forgalmuk és családi programokra is betérnek hozzájuk az olvasók, hiszen az épületben van a gyermekkönyvtár is. - F: dec. 17.
Hírforrás: BEOL, link bloghír: link


Könyvtár és a reklámok FEL

Milyen reklámokat találunk a nagyvilágban a könyvtárakról? Miről szólnak ezek? Pár példa a youtube-ról. Elhatároztam, hogy teszek egy kis kiruccanást a könyvtári reklámok irányába. A körút apropója innen ered, amit Thomas Breviknél találtam, ő egyébként egy norvég könyvtáros és nem utolsó sorban blogger. Hozzá kell tegyem, hogy a kirándulásom elég korlátozott volt, mindösszesen a youtube-ra felkerült videókból mazsolázgattam, bizonyára léteznek más jellegű próbálkozások is, azok most nem kerülnek felsorolásra. - F: dec. 17.
Hírforrás: FIKSZ, link


Szombathely után Csepregen is megválasztották az év babaolvasóját FEL

A Nagy Olvasó-Show rendezvényhez kapcsolódott a város könyvtára is, és a program keretében a megyeszékhely után a csepregiek is szavazhattak a 14 kisgyermek fotójára. A napokban lezárták a szavazást, a több mint 2000 voksból a legtöbbet, azaz 453-at Tájmel Anna kapta. A nyertes baba ajándékcsomagot, míg szülei a jövő évre ingyenes könyvtári tagságot kapnak. Az e-Magyarország pontként is működő intézmény 27 éve működik a mostani épületben, és évente 4-500 beiratkozott olvasója van. - F: dec. 12.
Hírforrás: Nyugat.hu, link


A cégeknél is nehéz kezdetű a CRM FEL

Az ügyfélkapcsolat-menedzsment (CRM-) projektek sikere épp az ügyfelekkel dolgozó munkatársakon múlik; a projektek által érintett dolgozói kör részéről a vállalatok közel kétharmada ütközik ellenállásba az induláskor, ám a cégek 59 százalékánál a munkatársak a kezdeti ódzkodás után elfogadják a változásokat -- többek között ez derült ki az AAM Vezetői Informatikai Tanácsadó Zrt. és a PRISM Hungary Kft. kutatásából. Az 52 hazai nagyvállalatot feltérképező elemzés szerint mivel az alkalmazottaknak megszokott, ám nem hatékonyan működő munkafolyamatot kell feladniuk, ennek kezelését célszerű eleve beépíteni a projekt feladatai közé. A kutatás készítői szerint nem meglepő tehát, hogy a projektek lehetséges buktatói közül a legtöbben a munkatársak szemléletváltásával kapcsolatos nehézségeket említették. - F: dec. 14.
Hírforrás: Vg.hu, link


Könyvtárhasználói vélemények felmérése, Szegedi EK és OSZK FEL

Könyvtárhasználói felmérés indult a szegedi Egyetemi Könyvtár használói körében. - F: http://www.bibl.u-szeged.hu/ , egy lezajlott vizsgálat eredményei pedig a decemberi 3K-ban olvashatók Vidra Szabó Ferenc tollából.
Hírforrás: link


Az órai jegyzetelés vége -- videófelvételből szöveg FEL

Az MIT-ben olyan keresőprogramot fejlesztettek ki, amely az egyetemi előadások videofelvételeit szöveggé alakítja, és azokban kutatja fel a kulcsszavakat. Ha nem értenek valamit a diákok, nem kell az egész előadást végignézniük, csak a releváns részeket. - F: dec. 16.
Hírforrás: Agent Portal, link


E-könyvet lopni bocsánatos bűn? FEL

Külföldön lépten-nyomon új könyvolvasó berendezéseket adnak ki, itthon mégsem sikeresek a digitális könyvek: a nem papírformában, hanem digitális fájlként elérhető, és például PDA-n olvasható e-bookokat warezszájtokról többnyire könnyebb illegálisan beszerezni, mint legálisan. A fájlcserélőkön terjedő kulturális alkotások egy része olyan művekből áll, amelyek nem, vagy csak aránytalan ráfordítás esetén kaphatóak piaci forgalomban. A 2005 végén bezáratott Silent Library kalózkönyvtár esetében ez Bodó Balázs, a MOKK kutatójának adatai szerint megközelítette a kilencven százalékot, azaz a letölthető művek csupán tíz százalékát emelhették volna le kalózkodás helyett a könyvtár használói a könyvesboltok polcairól. - F: dec. 14.
Hírforrás: Origo, link -bocsanatos-bun.html


E-könyvtár kortársakból -- vagy kritikai, vagy használóorientált? FEL

A Digitális Irodalmi Akadémia azzal a céllal jött létre a honlap tanulsága szerint, 'hogy hozzájáruljon a magyar szépírók legjobbjainak alkotói szabadságát biztosító méltó feltételek megteremtéséhez, műveiket elérhetővé tegye az interneten.' A program komoly állami támogatással és technológiai elképzelésekkel indult, mégis a magyar internetes könyvtárak legnehezebben használható példánya. Az innen letölthető művek csak nehézkesen egyesíthetőek egy fájlba, így a szöveg szintű kereshetőséget, ami hagyományosan a digitális könyvek egyik legfontosabb előnye, elvesztik a felhasználók. Zavaró továbbá az is, hogy körülbelül szerzőnként kell a felhasználónak beleegyeznie a felhasználási feltételekbe. A fentiek mellett egy komoly előnye van a DIA-nak: itt érhetőek el a legnagyobb számban digitalizált kortárs irodalmi művek, és ezen a tényen még a kényelmetlen felhasználói felület sem változtat. A DIA az addigi fenntartójától, a Neumann János Digitális Könyvtár Kht-tól 2007-ben átkerült a Petőfi Irodalmi Múzeumhoz. A weben a 2006 óta változatlan honlap és állomány található meg, annak remek példájaként, hogy az önkéntes közösségi digitalizálás gyorsabb eredményre vezet, igaz közösségi módszerrel nem is próbálnak kritikai kiadás minőségű szöveget előállítani. - F: dec. 14.
Hírforrás: Origo, link natos-bun.html


Változatok online olvasásra -- Az Amazon Kindle-jét hamar elkapkodták FEL

Hamarosan Magyarországon, magyarul is használhatóvá válik a világ legnagyobb virtuális olvasóterme, a Google Könyvkereső. A szolgáltatás ingyenes, ám nem a teljes könyvekre, hanem korlátozott terjedelmű 'előnézetekre' vonatkozik, azaz nem helyettesíti a vásárlást. Ennek ellenére kevesen mernék megjósolni, hogy milyen hatással lesz a könyvpiacra a digitalizálás, amivel a Google mellett például az MSN és az Amazon.com is próbálkozik. A műveket ingyenes mobilhálózaton vagy vezeték nélküli interneten lehet letölteni, a digitalizált könyvek többségéért viszont fizetni kell (kötetenként 10 dollárt, azaz nagyjából 1600 forintot). Léteznek ugyanakkor ingyenes e-bookok is (főleg klasszikus, már jogdíjmentessé vált alkotások), s ezeket valóban egyszerűbb díjmentesen letölteni, mint a könyvtárból kikölcsönözni. - F: dec. 17.
Hírforrás: NOL, link


Feltörték az Amazon e-könyv-olvasóját FEL

Egy orosz hacker feltörte az Amazon Kindle e-book-olvasó formátumában alkalmazott kódolást, így az Amazonon kívül beszerzett könyveket is lehet használni az eszközzel. - F: dec. 17.
Hírforrás: Origó, link olvasojat.html


'Megbocsátás hete' -- megszokássá válik? FEL

Az őszi országosan meghirdetett könyvtári 'Megbocsátás hete' rendezvény után, ebben a hónapban ismét büntetlenül vihetik vissza a feledékeny olvasók a kikölcsönzött könyveket - egészen december 22-ig. A könyvtárak saját hatáskörben döntik el, csatlakoznak-e az akcióhoz -- tájékoztatta a Független Hírügynökséget Fodor Péter, az Informatikai és Könyvtári Szövetség elnöke. A Rádió 88 úgy tudja, a szegedi Somogyi-könyvtár és az egyetemi könyvtár ehhez az akcióhoz most nem csatlakozott, viszont előbbibe októberben, és a Könyves Vasárnapon, utóbbiba pedig a könyvtári éjszakán vihették vissza büntetés nélkül a kiadványokat a késésben lévő olvasók. - F: dec. 14.
Hírforrás: Radio88, link :show_content_detailed;


MDF: állampolgároknak is lehetoséget kell biztosítani jogszabály kezdeményezésére FEL

A Magyar Demokrata Fórum észt mintára egy e-demokrácia portál létrehozását javasolja, amely az állampolgároknak is lehetőséget biztosítana jogszabály kezdeményezésre. Pettkó András a mai napon ismertette Takács Albert igazságügyi és rendészeti miniszterrel az MDF javaslatának részleteit, többek között a jogszabály kezdeményezés feltételét, mely szerint az indítványozóknak az e-demokrácia portálon nevük és címük megadásával előzetesen regisztrálniuk kellene, majd tájékozódhatnának a hatályos jogszabályokról. A személyes adatok megadására és az előzetes regisztrációra azért van szükség, hogy az oldalt ne lepjék el komolytalan javaslatok. A szakmai szűrést egy szakértői bizottság végezhetné el. Takács Albert a megbeszélésen hangsúlyozta, hogy nyitott a kezdeményezésre, ám meg kell vizsgálnia a nemzetközi tapasztalatokat, és azt, hogy a hazai jogrendszerbe hogyan illeszthető be a javaslat. Az igazságügyi miniszter jelezte, áll elébe a további egyeztetéseknek. - F: dec. 13.
Hírforrás: Prím, link


Az iWiW lassan jobb, mint egy telefonkönyv FEL

Az internetezők 90 százaléka rendszeresen látogat közösségi oldalakat, és többségük személyes adatait is közzéteszi adatlapján. Az NRC Piackutató felmérése szerint a felhasználók egyharmada még telefonszámát is megadja. - F: dec. 12.
Hírforrás: Prím, link


Új Millennium, új média FEL

A média ugyan teljesen megváltozott az utóbbi tizenöt-húsz esztendőben, de a történetmesélés nem. Meddig tartható fenn az Internet, széles sáv, IPTV és a hagyományos, Shakespeare világát és még korábbi időket idéző sztori-bonyolítás ellentéte? Az európai uniós New Millennium, New Media (Új Millennium, Új Média, NM2) projekt ezt az ellentmondást -- tényleg ellentmondás? -- igyekszik feloldani. Lineárisan folydogáló, a felhasználót passzív befogadónak tételező, fix történetek helyett a néző interaktív részvételében, tetszőlegesen megváltoztatható, személyre szabható, nem-lineáris cselekményekben, -- formáját változtató -- (ShapeShifted) narratívában gondolkodnak, és a cél érdekében létre is hoztak egy, mindezen követelményeknek megfelelő programcsomagot. - F: dec. 12.
Hírforrás: Agent Portal, link &iid=1


Saját Wikipédiát készít a Google is FEL

A Google munkatársai egy a Wikipédiához hasonló saját tudásbázis létrehozásán fáradoznak - olvasható a cég hivatalos blogjában. Udi Manber, a Google műszaki alelnöke adott hírt a cég online naplójában az új platform készüléséről, amelyen a szakemberek elhelyezhetik majd a saját szakterületükkel kapcsolatos bejegyzéseket, hozzájárulván ezáltal az internetezők ismereteinek a bővítéséhez. A keresőóriás Knol névre keresztelte új szolgáltatását, Manber elmondása szerint pedig ez a betűkombináció az angol Knowledge, azaz magyarul tudás szóból ered. Az újonnan létrejövő adatbázis, akárcsak a Wikipédia, rengeteg hasznos információt fog tartalmazni, egyvalamiben azonban különbözni fog attól: a szerzők itt nem vesznek a névtelenség homályába, hanem aláírhatják saját írásaikat. - F: dec. 14.
Hírforrás: Prím, link


Regény a Lenti könyvtárból FEL

A közelmúltban zajlott a Zalai Gyermekkönyvhetek programja, melynek során a diákok számos íróval találkoztak. Köztük Ormos Gyulánéval, aki Lentiben él és alkot... Ezen a néven bizonyára nem ismerik fel az írónőt még azok a diákok sem, akik pedig alaposan kifaggatták a szerzőt a könyvéről és az életéről. Mi az alsónemesapáti iskolában találkoztunk vele, érdeklődő gyerekek körében. De hát ki is Jessie Blair, a Lina és az ördög medalionja című ifjúsági könyv szerzője? -- Voltam vendéglátós, ápoló, könyvelő, üzletkötő, s most Lentiben, a könyvtárban dolgozom. Takarítok, nem szégyellem, nyugodtan leírhatja. - F: dec. 18.
Hírforrás: Zalai Hírlap, link


A számítógépek környezetterhelése -- mint a repülőgépek FEL

Ugyanolyan mértékben szennyezik a környezetet a számítógépek, mint a repülőgépek. Ez a Global Action Plan (GAP) brit környezetvédő szervezet új felméréséből derül ki. A vizsgálat eredménye szerint a világon működő egymilliárd számítógép miatt annyi üvegházhatású széngáz szabadul fel, mint a légi közlekedés során. A többi informatikai berendezés is környezetszennyező. Egy közepes nagyságú szerver 'szénlábnyoma' (Carbon Footprint, a készülék fogyasztásához szükséges energia megtermelése során a légkörbe kerülő szén-dioxid-mennyiség) például akkora, mint egy 'átlagos terepjáróé, amely 14 litert fogyaszt 100 kilométeren' -- áll a jelentésben. - F: dec. 12.
Hírforrás: Prím, link


Továbbra is finanszírozza a kormány a határon túli eMagyar pontokat FEL

A jövő évi tervekről: nem extenzív, hanem intenzív irányban folytatják a hálózat fejlesztését. Ez azt jelenti, hogy nem létesítenek újabb internet-hozzáférési pontokat, hanem a már meglévőket "hálózatiasítják" például portálok létrehozásával. - F: dec. 17.
Hírforrás: Prím, link


Interneten a Nature teljes archívuma FEL

A Nature című rangos brit tudományos folyóirat feltette az internetre archívumának 1869 és 1949 közötti teljes anyagát. Ez azt jelenti, hogy egészen a Nature első számáig visszamenőleg minden egyes cikk a netezők rendelkezésére áll. - F: dec. 14.
Hírforrás: Prím, link


Év Honlapja -- kiosztották a díjakat FEL

Az Év Honlapja pályázaton tíz díjat és hat különdíjat osztottak ki idén. A győztesek között van például a Carnation, a Kirowski, a Café Interactive és az InfoRádió is. Az Internet Marketing Klub (IMK) és a Magyar Marketing Szövetség (MMSZ) hatodik alkalommal hirdette meg a pályázatot, amelyre 167 nevezés érkezett. A tavalyihoz képest idén 19 nevezéssel kevesebb pályázat érkezett az Év Honlapja versenyre, amelyen a 13 kategóriából végül tízben ítéltek oda díjakat. Legtöbben a kereskedelem és a szolgáltatás kategóriában nyújtottak be pályázatot. - F: dec. 13.
Hírforrás: Kreatív, link


Mit hagytunk ki idén: 2007 leghasznosabb weboldalai FEL

Évvégi válogatásunkban az elmúlt hónapok leghasznosabb, de nem feltétlenül ismert weboldalait gyűjtöttük egy csokorba, amelyben többek között szolgálatkész határidőnaplót, félintelligens vásárlósegédet vagy hangulattól függő zeneajánlót is találhatunk. - F: dec. 17.
Hírforrás: Hvg.hu, link