Könyvtár Információ Társadalom
Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára - Szemlék, hírek, kommentárok

KIT hírlevél évfolyamok

2007
KIT hírlevél: 2007. 11. 21. (43. szám)

KONFERENCIÁK ÉVADJA?
-- gondolhatja az olvasó. Ám az év ezen szakára mindig ez jellemző. Ami viszont más: a konferencia-tudósítások szinte a záróbeszéddel egyidőben már elérhetők a blogokban, és nem is egy szájíz szerint! Kidolgozottságuk nyilván nem vetekszik az előadások után hónapokkal megjelenő nyomtatott könyvtári lapok anyagaival, de frissességben, plurális hangvételben nagyban veri őket. S amellett, hogy az elhangzó tudás több ember számára válik elérhetővé, az előadók gondolatai mellett viselt dolgaik, gesztusaik is láthatóbbá válnak az olvasók előtt.

E lapszám szerkesztője: Mikulás Gábor

Tartalomjegyzék


A portálon kivülre mutató linkek a szerkesztés pillanatában élnek.
Ha ezt a szolgáltató megváltoztatja, a forrás nem válik elérhető.

Rendszerváltás a hazai könyvtári konferenciákban FEL

A múlt heti Masters of Library Science konferenciát a rendező ELTE-hallgatók nyomatékosan hagyományteremtés szándékával indították. Négy szekciót szerveztek meg: a digitális tartalmak privatizációjáról, a könyvtár 2.0-ról, a könyvtárak fejlesztéséről, stratégiáról, valamint a könyvtárosképzés és a piac kapcsolatáról. Az ambiciózus vállalkozást tekintve azonban alig kellett tartani protokoll-előadásoktól, és -előadóktól. A hallgatók saját szempontjaik szerint, szabadon választottak felszólalókat. A szervezők sem az NKA, sem más könyvtárszakmai agyagi támogatást nem vettek igénybe -- talán ennek is köszönhető a függetlenség. Ezért a szervezés döccenései feledhetők voltak. A helyszínen meglepő volt a résztvevők magas, 200-hoz közelítő száma. Több felszólaló is kiemelte, hogy több mint biztató a hallgatók általi szervezés. Nagyobb összefüggésben: a szegedi vándorgyűlésen is jelen volt már informálisan egy fiatal(os) szakmabeliekből álló csoport, és nagyon remélhető, hogy e hang erősödni fog a jövőbeni szakmai rendezvényeken.
Hírforrás: MG


Elakadt párbeszéd a könyvtári stratégiáról FEL

A Masters... konferencia Új Magyarország -- Új könyvtárak szekciójában a jelen lévő Skaliczki Józsefné javaslatára pályázati módszertani feladatokkal telt az idő egyharmada. A témán Darvas Tóth Péter fordított, amikor moderátorként szóba hozta a készülő stratégiai tervet. Így felmerült a kérdés, hogy az egyes stratégiai javaslatokat ki és milyen szempontból, indokkal fogadja vagy veti el? Például a könyvtárak által jelzett forgalmat összegző KSH-adatok és az OSZK--Tárki használók reprezentatív megkérdezésén alapuló használati adatok közül miért az utóbbit használja következetesen az egyébként használóközpontúságra hivatkozó stratégia? A helyzet azért volt izgalmas, mert a főosztályvezető-helyettes tőle függésben nem lévő emberek előtt is indokolhatta volna a stragégiakészítés során hozott döntéseit. Erre azonban idő előtti távozása miatt nem került sor (részletesebben: http://hsd.klog.hu/?p=245 ). Így egyre jobban értem, hogy miért mondta Hiller István a szegedi vándorgyűlésen, hogy kevesli a könyvtári stratégiával kapcsolatos vitát. Skaliczki Józsefné távozása után a könyvtárak egyéni stratégiája és a nemzetközi benchmark néhány összefüggéséről (pl. lebegő állomány megvalósítási lehetősége) kerekedett eszmecsere. (MG) -- További beszámolók a konferenciáról: http://konferencia.klog.hu/2007/11/17/mls-osszegzes/ -tól vissza , http://hsd.klog.hu/ Masters 1-6.
Hírforrás: Mikulás Gábor, HSD blog, link link link Konferencia.klog, link


Norvég könyvtári stratégia -- minimum 6-8 fős könyvtárak FEL

A norvég könyvtárügy 2014-ig szóló stratégiai terve jelentős részben átszervezi a szolgáltató szervezetet. Az átalakítás nem jelent automatikusan bezárásokat. Az integráció gyakran akkor lesz igazán hatékony, ha különféle típusú könyvtárak fognak össze, amint azt Drammen esete is példázza: itt megyei, városi és felsőoktatási intézmények kooperálnak. Sok helyen ezáltal teljesül majd a törvény szabta előírás, és az irányítást végző könyvtár vezetője révén lesz a kis önkormányzati gyűjteményeknek is szakképzett irányítójuk. A tervezet címében szereplő elnevezés (Norwegian Nationwide Library) persze csak akkor válik valósággá, ha az ország valamennyi települése bekapcsolódik a közös munkába. Norvégia könyvtárügyének stratégái akkor lesznek elégedettek, ha az infrastruktúra fejlesztése révén létrejövő együttműködés előnyeit a legteljesebb kör számára sikerül maximális mértékben biztosítani. Ennek eléréséhez a fentieken kívül tökéletesíteni kell a nemzeti könyvszállítási rendszert, megteremteni a norvég digitális könyvtárat, valamint rendezni a törvényi szabályozást (ez utóbbit csak a közös tevékenységek vonatkozásában). Ami már ma megvalósulni látszik a kívánatos tervekből: a nagyobb könyvtárak hatékonyabb munkamódszereiknek köszönhetően hosszabb ideig tarthatnak nyitva, és magasabb szintű szolgáltatásokat kínálnak a látogatóknak, ezáltal motiválják a kisebb intézményeket az együttműködésre, társulásra. A Hivatal mindazonáltal csupán koordináló szerepet játszik, senkit nem kényszerít a belépésre, erről helyi szinten kell, hogy döntés szülessen. - F: 2007/3.
-- A cikk eredeti szövegében http://www.splq.info/issues/vol39_4/10.htm egyebek mellett az a nem elhanyagolható megjegyzés is olvasható, hogy a könyvtárak az átalakítást követően minimum 6-8 fősek lesznek. A cél nem a kevesebb, hanem a nagyobb könyvtár. A nevezettnél kisebb munkatársi gárda egyszerűen nem képes megfelelni a használók által megkívánt működésnek. Sok kis könyvtár ugyan jó a hagyományos szolgáltatásokban, de gondjaik vannak a fiatalabbak által kívánt internet / SMS / Ask a librarian-szolgáltatásokkal.
Hírforrás: Könyvári Figyelő, link Mikulás Gábor


A szolgáltatói attitűd... FEL

'Tegnap, a " Masters of Library Science" konferencia zárónapján volt szerencsém meghallgatni Fodor Péter előadását (is). Szerencsém volt, mert azon túl, hogy érdekes és élvezetes volt, a maga nemében hiánypótló is. Sok más egyéb mellett szó esett tudniillik a szolgáltatói attitűdről - mind a könyvtár változó szerepéről a társadalomban, mind pedig a könyvtárosok szerepéről és magatartásáról ebben a változó szerepű intézményben.' Folyt.: nov. 17.
Hírforrás: FIKSZ, link


Kettő pont nulla vagy /dev/null -- avagy van-e jövője a mai könyvtáraknak? FEL

A könyvtárak megújulás előtt állnak. Ez a megújulás nem csak választás kérdése, hanem kényszer is. A változásokból nyertesként és vesztesként is kikerülhet az emberiségnek ez a fontos évezredes hagyományokkal bíró intézménye. Azt, hogy mi fog történni, a kulcsszereplők közötti viszony fogja eldönteni. Ezek a kulcsszereplők az olvasó, a könyvtáros, a döntéshozó, az információ, és az információhordozó technológia. A változás lényege abból fakad, hogy alapvetően megváltozott az információ és az információhordozó technológia. Az információk már nem csak a hagyományos könyvtárakban férhetők hozzá szisztematikus módon. Ennek hatása van az olvasóra, a könyvtárosra és az információra egyaránt. Ez a fejlődés felveti azt a kérdést, hogy vajon továbbra is a "hagyományos" könyvtár-e az információkhoz való hozzáférés leghatékonyabb eszköze? Végeredményben a könyvtár legitimitása és létezése kérdőjeleződik meg. - F: nov. 16.
Hírforrás: Kispályás Információs Társadalom Robesszel, link , Konferencia Klog link


Biztató hír: 'A könyvtár lerázza magáról a hierarchiát, dogmatizmust' FEL

Inga Lundén előadása; FSZEK, nov. 19.: Stockholm városában 39 fiókkönyvtár átépül 2030-ig, plusz bibliobuszfejlesztés.120 nyelvű nemzetközi könyvtáruk is van, a többi fiókkönyvtár összesen mintegy 30 nyelvű állománnyal bír. A nemzetközi könyvtár honlapja az első igazán jó honlapjuk, 6 nyelven, 4-féle alfabetikus írásmóddal szerkesztik. -- A könyvtáros szempontjai szerint felépített rendszer: óriási őrzött raktár, a könyvtáros benne a közvetítő, jót ad az emberiségnek, s elvárja, hogy a világ ezért cserében megbízható és kiszámítható legyen. Ám csalódnia kell: új rendszerek kidolgozása zajlik, illetve a rokon területeken meglévő újak felhasználása. Átadó helyett részvételi kultúra alakul! Soha nem lesz semmi készen. A könyvtár -- folyamat. Ez azonban nem dönti le hitét a könyvtári alapgondolatban, ami az olvasás szeretetéről és ismeret átadásról szól. Persze, mindez egy megváltozott összefüggésrendszerben. - F: nov. 20.
Hírforrás: Konferencia-klog, link as-es-kommunikacio-a-konyvtarakban-es-a-library-20-fovarosi-szabo-ervin-konyvtar -2007-november-19-delelott/


Újpesten újra nyílik a felújított könyvtár FEL

Szerdán átadták a FSZEK felújított Király utcai fiókkönyvtárát. Az újpesti intézmény, mely százezres könyv- és zenei állományával, rendszeres kiállításaival és hangversenyeivel a FSZEK-hálózat egyik legnépszerűbb tagja, hétfőtől ismét tárt kapukkal várja látogatóit. - F: nov. 14.
Hírforrás: Orientpress, link


Közbeszerzés -- kisebb versenyképesség FEL

A közbeszerzésekben részt vevők szerint a közbeszerzések hatékonysága nem érheti el a profitorientált szféráét. Többek között ezt állapította meg a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara közreműködésével a Budapesti Corvinus Egyetem által folytatott Közbeszerzés és versenyképesség című kutatás. A megkérdezett ajánlatkérő közszolgáltatók, ajánlattevők, tanácsadók és jogalkotók többsége a felesleges adminisztratív terhek folyamatos növekedését, a jogorvoslatok magas arányát panaszolta. MTI-Eco - F: nov. 14.
Hírforrás: VG.hu, link


Folyóiratrészleg felszámolása egyetemi könyvtárban FEL

Grand Valley State University-n (Michigan, USA). Mivel egyre több periodikum kizárólag elektronikus formátumban férhető hozzá (2006-ban mintegy 1200 érkezett papíron, és számuk azóta is folyamatosan apad), jelentős mértékben csökkent a lapokra fordított adminisztráció ideje. Az online elérhető folyóiratok kezelése és karbantartása ezért az elektronikus források adminisztrátorához került. Vezetésével egy új csapat (Electronic Resources Management Team) kezdte meg munkáját, feladatkörébe vonva a korábban szintén a folyóiratrészleg dolgozói által kezelt adatbázisokat. Valamennyi könyvtári háttérmunkát a jövőben a Gyarapítási/Katalogizálási Csoport (Acquisitions/Cataloguing Team) végzi - értelemszerűen az elektronikus források kivételével. Hasonlóképpen átalakult a sorozati művekkel foglalkozó kollégák munkaköre. Az egyes szakterületek felelőseit az átszervezés során rokon tudományágak szerint csoportokba vonták össze, így -- bár ezután is egyetlen diszciplínával foglalkoznak -- figyelmük ki kell, hogy terjedjen valamennyi formátumtípusra, köztük a periodikumokra is. Ezzel tulajdonképpen átvették a tanszékek folyóirat-kezelési munkáját. A sorozatok részeként megjelenő művek beszerzése ettől kezdve a hasonlóképpen új poszt birtokosa, az állománygyarapító könyvtáros dolga lesz. F: 2007/3.
Hírforrás: Könyvtári Figyelő, Manci: link


Hangoskönyv -- azt hallgatjuk, amit már nyomtatásban elolvastunk FEL

Néhány év alatt az ismeretlenségből az egyik legdinamikusabban fejlődő területté nőtte ki magát a hazai hangoskönyv-kiadás. Jellemzően azok a művek kelendők hangzó változatban, amelyeket korábban már megismertek nyomtatásban is az olvasók. A felmérésből kiderül, hogy ily módon olyan helyzetben is eljut a tartalom a befogadóhoz, amikor nyomtatott szöveg olvasása nem lehetséges: 34% házimunka közben, 29% autózás közben hallgatja. - F: nov. 17.
Hírforrás: Fn.hu, link


Itt vannak a panaszblogok. Mikor lesz könyvtári? FEL

MÁV: Megint állunk vazze' -- Akit valamilyen inzultus ért, amit nem tart jogosnak, vagy olyasmivel találkozott, amit felháborítónak talált a MÁV házatáján, kérem dobjon egy emailt az info@megintallunkvazze.hu címre. Az adatokat bizalmasan kezelem, 3. személynek nem adom ki! Minden történetet, ami megjelenik az oldalon, elküldök a MÁV és felügyeleti szervei felé, mintegy linkajánlót. Ha egy nap 10 emailt kapnak, akkor 10-et, de valaminek történnie kell. Ne hagyjuk magunkat! Segítsetek, hogy segíthessek.'
-- Hasonló típusú másik blog pl.: http://bkvfigyelo.blog.hu/ , http://homar.blog.hu/ . Nem kerül sokba ilyen blogokat indítani. Lehet, hogy rövidesen könyvtári szolgáltatásokkal kapcsolatban is indul hasonló. Lehet, hogy megelőzésképpen a könyvtáraknak kellene ilyet indítaniuk? Jó pr lenne :-) (MG)
Hírforrás: Megintallunkvazze, link


Tizenhárman kaptak Akadémiai Nívódíjat FEL

Az Akadémiai Kiadó tizenhárom kiadványának szerzője, szerkesztője részesült az idén Akadémiai Nívódíjban; a kitüntetettek között van Kornai János közgazdász, a Harvard Egyetem professzor emeritusa, aki a Szocializmus, kapitalizmus, demokrácia és rendszerváltás című tanulmánykötetével érdemelte ki az elismerést.
A díjakat a magyar tudomány ünnepéhez kapcsolódó rendezvénysorozat keretében szerdán adták át a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) budapesti székházában. ... Akadémiai Nívódíjban részesítettek 2007-ben két középkori kéziratokkal foglalkozó kutatót: Madas Edit a Soproni Levéltárban és az evangélikus gyűjteményekben őrzött 406 kódexlapot dolgozta fel, Vizkelety András pedig az Országos Széchényi Könyvtár latin kódexgyűjteményét katalogizálta. - F: nov. 14.
Hírforrás: Népszava.hu, link


Internet: jönnek az oroszok FEL

A comScore World Metrix adatai szerint 2006 szeptemberéhez képest egy évvel később az orosz internetezők száma növekedett legnagyobb mértékben (23%), 12-ről 14,6 millióra. Az adott hónapban internetező európai élmezőny abszolút számokban kifejezve (ezt követi az éves növekedési arány): németek (33,2 millió, 5%), britek (32,2 millió, 9%), franciák (27,3 millió, 14%), olaszok (17,6 millió, 1%). Az oroszok így az ötödik helyen állnak, mögöttük a spanyolok következnek (14,5 millió, 18%). A mérés 16 ország adatait részletezi, a többieké csak összefoglaló számmal szerepel a teljes európai internetezői létszámban, amely 2007 szeptemberében 226,7 millió (5%-ös növekedés után). (ref.: SP) - F: nov. 7.
Hírforrás: Comscore.com, link


Adatok az internet mai elterjedtségéről FEL

A múlt héten (november 12-15.) Rio de Janeiróban az ENSZ égisze alatt rendezett világkonferencia (Internet Governance Forum) alkalmából néhány érdekes adat jelent meg a konferencia honlapján. Az infokommunikációs eszközök fejlesztésére 2000-ben költötték a legnagyobb összeget a világban: kerekítve 200 milliárd dollárt.
Tíz éve 70 millió ember internetezett (1,7%), ma már 1,2 milliárd (17%). A jövedelmi 'szakadék' is csökkent: míg tíz éve az alacsony és 'alsó-közép' jövedelmi kategóriát képviselő országok az összes internetező 5%-át, ma már 32%-át teszik ki. A legtöbb internetezővel rendelkező államok rangsora (és a lakossági részarány): Egyesült Államok (210 millió, 69%), Kína (162 millió, 12%), Japán (86 millió, 67%), Németország (50 millió, 61%), India (42 millió, 3%), Brazília (39 millió, 21%), Egyesült Királyság (37 millió, 62%), Korea (34 millió, 66%), Franciaország (32 millió, 53%), Olaszország (31 millió, 52%). A szélessávú hozzáférésre előfizetők száma alapján képzett rangsor úgy alakul, hogy India és Brazília nincs az első tízben, helyükre (9. és 10. helyen) Kanada és Spanyolország lép be. Korea e paraméter szerint ötödik (ráadásul az arány: 24 %, itt a legmagasabb). (ref.: SP)
Hírforrás: Intgovforum.org, link


Szépkorú Netszoba a Belvárosban FEL

Évente 1200-1300 szépkorú alapfokú számítógépes oktatását tűzte ki célul a Tisztelet Társasága és a Nyugdíjasok Budapesti Szervezete. Az együttműködési megállapodást kedden írta alá a két szervezet vezetője, az első Szépkorú Netszoba megnyitóján Budapesten. Az eseményen Rogán Antal, Belváros-Lipótváros polgármestere is részt vett. - F: nov. 14.
Hírforrás: Prím Online, link


A Web 2.0 és az irodalom(kritika) FEL

Annyi biztos, hogy a web 2.0 kesztyűt dobott a hagyományos irodalomkritikának, amit ha akar, ha nem, mindenképpen fel kell vennie. Azt én sem gondolom, hogy az avatar-kritika semlegesíteni fogja az eddigi irodalmi kánont, de ha a legjobb blogoknak sikerül elnyerniük a szenvedélyesen olvasó online nyilvánosság bizalmát, úgy azt a szerepet, a tőkesúly szerepét mindenképpen be fogják tölteni, ami rájuk szabatott. - F: nov. 16.
Hírforrás: Magyar Narancs, link


Előtérbe kerülhet az egyedi termékek gyártása FEL

A Ponoko nevű új-zélandi vállalat arra szeretné rávenni a felhasználókat, hogy készíttessenek a saját ízlésüknek megfelelő egyedi árucikkeket. A cég mottója akár a 'gyártás kívánság szerint' is lehetne. Napjainkban az egyedi termék jelző gyakran csak a jómódúaknak vagy a milliomos üzletembereknek készített mobiltelefonokat és egyéb termékeket fémjelzi. A Ponoko erre akar rácáfolni, az új-zélandi vállalat ugyanis azt szeretné, ha az emberek rádöbbennének, hogy bárki készíttethet egyedi, a saját igényeinek megfelelő eszközöket. A cég weboldalán mindenkinek lehetőség nyílik saját digitális dizájn feltöltésére vagy akár más felhasználók terveinek megtekintésére, esetleg azok átvételére. Ezenkívül bárki tervezhet egy saját terméket, annak díszítését pedig rábízhatja a látogatókra. A Showroom funkció lehetővé teszi az eddig elkészített termékek fényképeinek és árainak megtekintését. - F: nov. 20.
Hírforrás: Sg.hu, link


Indul az iWiW Közösségi Rendszer -- vége a kéretlen bejelöléseknek FEL

Megújul az iWiW, és immár az egyéni felhasználókon kívül a civil kezdeményezések, a non-profit szervezetek és az üzleti vállalkozások számára is funkcionálisan használhatóvá válik, miközben az egyéni felhasználók megszabadulnak a kéretlen bejelölésektől. - F: nov. 15.
Hírforrás: Prím Online, link


Az OSZK is vásárolt az aukción FEL

Ahogy az várható volt, a Bibliák, a folyóiratok, az atlaszok, metszetek megtartották több százezer forintos, magas árukat a Szőnyi Antikváriuma hétvégi árverésén. A rekordokat azonban a vadászati könyvek és néhány külsőre jelentéktelennek tűnő kötetek hozták. Az aukció 517 tételének nagy részét elvitték a gyűjtők, néhány alacsonyabb összegű, hiánypótló kiadványt vásárolt a Széchényi Könyvtár is. - F: nov. 19.
Hírforrás: Hírextra, link


A legjobb céges weboldalak FEL

Európában és Magyarországon egyaránt egy-egy távközlési társaságé a legjobb céges weboldal -- ez a Halvarsson & Hallvarsson (H&H) svéd kutatócég idei felmérésének az eredménye. A legnagyobb hangsúlyt a befektetői, elemzői és újságírói szempontokra, így mindenekelőtt a pénzügyi információk könnyű (és angol nyelvű) elérhetőségére helyező vizsgálat szerint a kontinens legjobb céges weboldal címet az idén a Telecom Italia (TI) nyerte, a megvizsgált tíz magyar vállalati site közül pedig a Magyar Telekom vitte el a pálmát. - F: nov. 14.
Hírforrás: VG.hu, link


Miro: az ingyen online tévézés következő állomása FEL

Nyíltan a Joost ingyenes tévéprogram babérjaira tör a kísérleti fázisból kilépett Miro, ami 2600-nál is több csatornával, a másolásvédett tartalmak teljes hiányával, körülbelül kétszáz kereskedelmi csatorna anyagával és számos apró szolgáltatással hirdeti magát. A fórumozók óvatosabban fogalmaznának. - F: nov. 14.
Hírforrás: HVG.hu, link


Indul a 'Szabadsuli' online pénzügyi előadás-sorozat FEL

Szabadsuli címmel online pénzügyi előadás-sorozat indult középiskolások számára csütörtökön a 'Pénzportál' internetes pénzügyi-oktatási portálon http://www.penzportal.hu/ -- közölte a szervező TAS-11 Kft. csütörtökön az MTI-vel. - F: nov. 16.
Hírforrás: Prím Online, link


Egyetemi rangsorok FEL

A http://www.topuniversities.com/ honlapon megjelent legújabb, a világ elitegyetemeit felvonultató rangsor nem okozott meglepetést a korábbiakhoz képest, az Egyesült Államok és Nagy Britannia egyetemei foglalják el az első 15 helyet. A listát a Harvard Egyetem vezeti, a második pedig a cambridge-i. A 200-as listára nem került fel magyar intézmény. - F: nov. 16.
-- További egyetemi rangsorok pl.: Webometrics http://www.webometrics.info/ , AWRU (Shanghai) http://www.arwu.org/rank/2007/ranking2007.htm , angliai: http://extras.timesonline.co.uk/gug/gooduniversityguide.php
Hírforrás: Fn.hu, link


Virtuális séta a Szépművészeti Múzeumban FEL

A Microsoft, az Arcus Interactive Group és a Szépművészeti Múzeum együttműködésében megvalósult alkalmazás segítségével egy képzeletbeli, virtuális térben is megismerkedhetünk a múzeum állandó gyűjteményeinek válogatott műalkotásaival. A virtuális séta néven a múzeum weboldaláról elérhető alkalmazást az Arcus Interactive Group szakemberei fejlesztették, a fejlesztés támogatója a Microsoft, a technológiai háttér pedig a Microsoft által frissen bemutatott Silverlight technológia. - F: nov. 15.
Hírforrás: Prím Online, link


Újít a fapadosetterem.hu FEL

Az egy éve indult www.fapadosetterem.hu online foglalási rendszer a mindennapos étterembe járás népszerűsítését tűzte ki célul. Az alapgondolat az volt, hogy minél előbb rendel valaki a portálon lévő vendéglátóhelyek étlapjáról, annál kisebb lesz számlájának végösszege. Mostantól azok is tudnak foglalni, akik nem tudják eldönteni előre, hogy mit fogyasztanának. - F: nov. 18.
Hírforrás: Prím Online, link