Könyvtár Információ Társadalom
Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára - Szemlék, hírek, kommentárok

KIT hírlevél évfolyamok

2007
KIT hírlevél: 2007. 09. 19. (34. szám)

e lapszám szerkesztője: Kovács-Ördög Éva

Tartalomjegyzék


A portálon kivülre mutató linkek a szerkesztés pillanatában élnek.
Ha ezt a szolgáltató megváltoztatja, a forrás nem válik elérhető.

Videó-sztár: 2.0-s technológiát alkalmazó új könyvtári éves jelentés! FEL

A British Library 2006/7-es éves jelentése http://www.bl.uk/about/annual/2006to2007/ videóbejátszásokat és animációkat is tartalmaz. A web 2.0-s technológiákat felvonultató jelentés célja, hogy megújítsa, felerősítse a használókkal és fenntartókkal való dialógust. Az anyagban található linkek rámutatnak az aktuálisan bemutatott tartalmak hátterére is. Kilenc videó esettanulmány mutatja be a használók tapasztalatait a könyvtárról. Lynne Brindley ügyvezető igazgató elmondta, hogy minden fontos célcsoportot -- nők, nemzeti kisebbségek, üzletemberek és fiatalok -- igyekeztek elérni az anyaggal. (ref.: MG) -- A British Library nem először lép nagyot a 2.0-s gondolkodásban, példát és lehetőségeket felmutatva a fontolva haladó nemzeti intézményeknek. Néhány kapcsolódó anyag: - Gyűjteményfejlesztéstől a tartalomszolgáltatás felé -- drámaian új konzultációs anyag a BL-ben http://www.szikla.net/cgi-bin/ckit?a1=6770 - British Library -- költségvetésének negyedét termeli ki http://www.szikla.net/cgi-bin/ckit?a1=3730 - A British Library új célközönsége: az üzletemberek http://www.szikla.net/cgi-bin/ckit?a1=6561 - Kétszáz évig ingyenes volt, most fizetni kell a British Library használatáért http://www.szikla.net/cgi-bin/ckit?a1=5289 - British Library: egy fontért négyet kínál http://www.szikla.net/cgi-bin/ckit?a1=5587 (MG)

Hírforrás: Information World Review, link

CERTIDoc -- az egyén, a munkáltató és az oktató haszna FEL

Néhány gondolat kimaradt idő hiányában Grebot Ágnes múlt szerdai előadásából, illetve van, amit érdemes még egyszer hangsúlyozni. A LIS Euroguide -- ld.: http://www.ki.oszk.hu/107/page.php?61 -- többféle felhasználási lehetősége az egyén számára életrajz készítésénél, segít a munkafolyamatok precíz megfogalmazásában az aktuális terminológiával. A könyvtárost rávezeti az önértékelésre (a könyvtáros tisztábban láthatja saját képességeit, reálisabban pályázhat új állásra, nyitottabban tárgyalhat munkakörülményeiről, nagyobb önbizalommal vághat neki az új kihívásoknak). Az önértékelés műfajának egyik célja, hogy önbizalmat adjon a saját kompetenciák felismerésével. Munkáltatók számára -- a konferencián elhangzottakon túl: a HR szakembereknek is érdekük, hogy ismerjék a könyvtáros és információs szakma különböző szintjein a 'profilokat', tisztábban látva, mit is várhatnak el a szakembertől, akit alkalmaznak. Mint a CERTIDoc projekt európai gyakorlata mutatja, több országban a továbbképzésekbe, illetve az egyetemi oktatásba építik be a LIS Euroguide-ot. A francia ADBS könyvtári szövetség már évek óta e követelményrendszer alapján állítja össze évi továbbképzési programját, követve annak szerkezetét. Így a könyvtárosoknak könnyebb 'beilleszteni' kompetenciájukat a megfelelő szintre. -- Ajánlom érdekességként az alternatív könyvtárosi foglalkozásokról készült körképet, rövid leírásukkal az ADBS weboldalán:

Hírforrás: link , Grebot Ágnes

Az információs társadalom alapintézménye? -- A könyvtárosok nem gondolkodnak az IT-alkalmazásokban FEL

Lengyelországban a szakma éles tiltakozásához vezetett, hogy az illetékes minisztérium az információs társadalom megteremtésére vonatkozó tervezeteiben semmilyen szerepet nem szánt a könyvtárosoknak. A Lengyel Könyvtárosok Egyesületének elnöke 2002. áprilisi levelében azt sugalmazta, hogy a könyvtárosok szaktudása nélkülözhetetlen az információs társadalom kialakításához. Fölvetődik a kérdés, hogy ez valóban így van-e? A könyvtárosok mennyiben elszenvedői és mennyiben tevékeny formálói a változásoknak? -- Felmérés szerint a könyvtárosok privát e-mail-használata tekintetében az arányszámok hasonlóképp alakulnak, mint a webhasználat terén. Az internet nyújtotta egyéb lehetőségeket (fórumok, chatelők, elektronikus banki szolgáltatások stb.) a könyvtárosok közül arányosan háromszor annyian használják, mint a lakosság egésze. Legelelterjedtebb a chatelő programok használata, az internetes fórumokban való részvétel azonban kirívóan alacsony! Mindent összevetve úgy tűnik, hogy a könyvtárosok többsége, mintegy 70%-a csak passzív módon használja az új technológiákat, és sokszor nem a hivatástudat, hanem a kényszer viszi rá. Abban a kérdésben, hogy az információtechnológia mennyiben mozdítja előre a világot, jelentős részük szkepticizmusról adott tanúbizonyságot. Míg a könyvtárosok mindössze 20%-uk vallja, hogy a technológia fejlődése pozitív hatású, addig a lengyelek 49%-a gondolja ugyanezt. - F: A könyvtárosok szerepe az információs társadalom építésében -- egy lengyelországi felmérés tanulságai.

Hírforrás: Könyvtári Figyelő 2007/3. Manci: link

Újjászülethetnek-e az eMagyarország pontok? Fussunk, de mi a cél? FEL

Egyesek -- alighanem kevés terepi ismerettel -- úgy gondolják, hogy a 2006. decemberében 'leállt' eMagyarország pontok újraéleszthetők. Meggyőzték a GKM vezetését, hogy érdemes erre néhányszáz millió forintot elkölteni. Csalódni fognak, mert a közösségi hozzáférés természetét, a közösségi informatika legalapvetőbb törvényszerűségeit és a szerves fejlődés követelményeit figyelmen kívül hagyják. A 2003-2006 között lezajlott program sikertelensége éppen azzal magyarázható - a nyilvánosan is megismerherő 'eMagyarország pontok' KPMG tanulmány ezt, nem nyomatékosítva ugyan, de hozzáértők számára teljesen nyilvánvalóan elismeri, amikor jelzi, hogy csak a helyi közösségekkel együtt lehet ilyen hálózatot szervezni (a tanulmány elérhető a GKM honlapján / Infokommunikáció / Programok / eMagyarország) - hogy az eredetileg elgondolt, a MITS-ben körvonalazott és az eMagyarország pontok részstratégiában részletesen kidolgozott programot nem teljes körűen és nem szakszerűen, nem kisközösségi komplex szolgáltatás-fejlesztési programként valósították meg. A most felélesztett program ott folytatódik, ahol a másik abbamaradt, csak még rosszabb anyagi feltételekkel, kevesebb támogatással és szigorúbb adminisztratív feltételekkel, kötelezettségekkel, többletvállalásokkal. Szolgáltatások helyett továbbra is pontokban gondolkodnak, az állandó személyzet helyett távol lévő, városokban élő, a problémák megoldásában részt nem vevő, felszínes IT képzettségű, (de feltétlenül diplomás!) eTanácsadók foglalkoztatását teszik kötelezővé. - F: szept. 13.

Hírforrás: Telefalu, link

Az Európaiak 40%-a digitális analfabéta FEL

Az Uniós országokban egyre nagyobb hiány van IT-szakemberekből, ami azonban még ennél is nagyobb probléma, hogy a lakosság nagy hányada digitális analfabétának számít. Az európai digitális szakadék létét mi sem példázza jobban mint az, hogy az itt élő embereknek hozzávetőlegesen a 40%-a számítógépes analfabéta, ami azt jelenti, hogy az ilyen személyek még csak alapszintű PC-felhasználói ismeretekkel sem rendelkeznek. - F: szept. 8.

Hírforrás: Prím Online, link

Gyatra az információs írástudásunk -- 13%-unk tud interneten keresni FEL

Míg az uniós lakosság 40 százaléka képes az internetes információkeresésre, hazánkban az arány ennek harmada. Nem jobb a helyzet a munkahelyi e-jártasság tekintetében sem. A Eurostat szerint míg 2006-ban az uniós munkavállalók 51 százaléka használt internetet, a vonatkozó magyar adat csak 29 százalék volt. Kár, hogy a mindezek hasznosulásában kulcsszerepet játszó tanárok fogékonysága is messze elmarad a kívánatostól. Tavalyi adatok szerint míg EU-átlagban a tanárok közel háromnegyede használt számítógépet a középiskolai képzésben, magyar kollégáikra csak 42,8 százalékban volt ez jellemző (az általános iskolákban ugyanez az arány még rosszabb: 75 százalékhoz képest 36,8 százalék). - F: szept. 12. -- További cikk és kritika: Európa aggódik az e-kompetenciák tömeges hiánya miatt. És mi? - F: Telefalu, szept. 10.

Hírforrás: VG.hu, link Telefalu, link

Online közösségi platformok gyerekeknek FEL

Egyre több nagy médiakonszern dönt úgy, hogy kifejezetten a legkisebbeknek szóló közösségi oldalakat hoz létre. A cél a minél korábbi beszervezés. A gyerekekben rejlő üzleti lehetőségek óriásiak. A Disney például idén augusztus elején 700 millió dollárt fizetett a Club Penguin korábbi tulajdonosának a portálért. A Disney Club Penguin az elmúlt hónapokban óriási népszerűségre tett szert és napjainkban már több mint 12 millió fizetős tagja van a világ minden tájáról. Nem véletlen, hogy az ötlet megtetszett a Warner Bros. Entertainment vezetőinek is és úgy döntöttek, hogy T-Works néven jövő tavasszal ők is létrehozzák a saját gyerekeknek szóló közösségi oldalukat. A T-Worksnél, a Disney Club Penguinhez hasonlóan a regisztrált tagok megtervezhetik a saját képregény-figuráikat és karaktereiket, majd azokat akár egy közös környezetben helyezhetik el. - F: szept. 11. -- Analógia: gyerekeknek külön könyvtári portál... (MG)

Hírforrás: SG.hu, link

Rendeljünk képeslapot a könyvtári katalóguson keresztül! FEL

A múlt héten az AquaBrowser alkalmazását néztük meg holland példán. Ugyanaz pl. egy angolon: http://aqua.queenslibrary.org/ (Kardos Andris jóvoltából). De vissza Németalföldre. Számos hazai könyvtár készített képeslap-gyűjteményt, mely fáradságos munka és jó hosszan el lehet vele tölteni az időt. A zwolle-i könyvtárosok néhány lépéssel továbbmenve termőre fordítják az addigi befektetést. A helyi könyvtár médiatatalógusában http://zwolle.medialab.nl kiválaszthatunk ugyanis egy-egy helyi nevezetességet. Pl. a diezerstraat (ottani főutca) kifejezést beírhatjuk a keresőmezébe (ld.: Voer hier uw zoekterm(en) in). Utána klikk a Zoek-ra (keresés). A megjelenő képeslap linkjétől eljutunk a kép részletes leírásához, onnan a képre kattintva a megnyíló ablakban megjelenik a Bestelling (megrendelés) lehetősége. (MG)

Hírforrás: Mikulás Gábor

Babaolvasókat keresnek Szombathelyen FEL

A Berzsenyi Dániel Könyvtár 'Nem lehet elég korán kezdeni' címmel fényképes pályázatot hirdet 0-5 éves gyermekek szülei részére. A játék célja, megtalálni az Év Vas megyei Babaolvasóját. A Berzsenyi Dániel Könyvtár munkatársai most arra bíztatják a szülőket, hogy vegyék elő -- vagy ha még hiányzik az albumból készítsék el -- gyermekeik 'olvasós' fotóit és nevezzenek be a 'Nem lehet elég korán kezdeni' című játékra. A fényképek a következő hetekben a gyermekkönyvtárban lesznek megtekinthetők, s a olvasóközönség szavazatain fog múlni, hogy végül mely kisfiú és kislány kapja az Év Vas megyei Babaolvasója címet és a hozzá járó ajándékokat. Kérésre a gyermekkönyvtár munkatársai helyben is elkészítik a nevezéshez szükséges fényképet. - F: szept. 14.

Hírforrás: alon.hu, link

BTL és ATL -- könyvtári marketingben is alkalmazható FEL

A marketingkommunikáció kidolgozása során azonban azt is figyelembe kell venni, hogy üzenetünkkel öt-hét alkalommal kell találkoznia egy teljesen kívülállónak ahhoz, hogy eljusson a vásárlásig. Ezért nagy átlagban -- a termék értékétől függetlenül -- négy hónapig kell türelmesen, de folyamatosan üzeneteket küldenünk ahhoz, hogy a forgalom érezhetően növekedjen. Az angol 'below the line' kifejezésből származik. A 'vonal alatti reklámok' közé sorolnak minden olyan marketingeszközt, amely nem tekinthető hagyományos médiahirdetésnek, tehát nem TV-ben, rádióban, sajtóban, moziban vagy közterületen fut. Utóbbiakat ATL ('above the line' - vonal feletti) reklámoknak hívják. A BTL-körbe tartoznak például bolti kihelyezések, az eladáshelyi reklámok, a levélen keresztüli megkeresések (DM: direct mail), a bolti-kereskedői bemutatók, kiállítások, rendezvények stb. - F: szept. 12.

Hírforrás: Mfór, link

E-téka FEL

A nyomtatott könyv eddigi megrendíthetetlen monopolhelyzetét készül megtörni az Amazon internetes áruház a Kindle névre keresztelt elektronikus könyvolvasó készülékével. Az októberben az amerikai boltokba kerülő eszköz élethűen könyvméretű: nagyjából akkora, mint egy A5-ös lap, súlya legföljebb 25 deka. Az eddigi e-könyvolvasókkal ellentétben immár vezeték nélkül képes letölteni a szövegeket forgalmazója internetes könyvtárából. Valódi könyvszerűségét növeli, hogy billentyűzetével feljegyzéseket lehet írni a sorok mellé, görgetőjét könyvjelzőként lehet használni. 'Az áttörés elsősorban az ártól függ, de nagyban befolyásolja az is, mennyire emberszerű a készülék' -- mondta a HVG kérdésére a mobil számítástechnikai eszközöket kutató Gyulai József akadémikus. Szerinte az átütő siker akár attól is függhet, hogy strandon, napon fekve is használható-e a könyvolvasó. Igaz, hogy az új műkönyv nappali fényben, még oldalról is olvasható, viszont 400-500 dollárba fog kerülni. A konkurencia szkeptikus. Stephen Riggio, a legnagyobb amerikai könyvkereskedő cég, a Barnes & Noble vezérigazgatója szerint a legtöbb ember szemében a nyomtatott szót soha nem lehet digitálisan helyettesíteni. Eddig számtalan próbálkozás bukott meg. Egy évtizede sokan a laptopban látták a jövő könyvét, de ez éppúgy nem vált valóra, ahogyan a Rocket Book márkanevű olvasógépek sem terjedtek el, vélhetőleg nagy méretük és kevéssé könyvszerű voltuk miatt. A nagy kiadók most mégis magasabb fordulatszámra kapcsoltak könyveik digitalizálásában. - F: HG, szept. 12.

Hírforrás: HVG, link

Hírek a Pakisztáni Nemzeti Könyvtárból FEL

A pakisztáni főváros angol nyelvű napilapja (Daily Times) cikkében összefoglalja a PKN működését. Minthogy sem a kormány, sem a helyi közigazgatás nem támogatja a közkönyvtárak létesítését, a PNK sokat kénytelen átvállalni a társadalom olvasási és tájékozódási igényeinek teljesítéséből. A könyvtár állománya ma 180 ezer kötetre rúg, ennek elhelyezése az ötszintes épületben jól megoldott. A dokumentumok csak helyben tanulmányozhatók: összesen 400 olvasói helyet számlálnak. A földszinten az újságok és folyóiratok (220 illetve 1000 kurrens cím) mellett internet hozzáférést is biztosítanak. A következő szinten az ország vezető -- perzsa, urdu és arab -- nyelvein kiadott művek tanulmányozhatók. A harmadik szinten a pakisztáni történelemmel foglalkozó műveket helyezték el. A negyedik szint az angol nyelvű lexikonoké és egyéb kiadványoké. Viszonylag jelentős a régi és ritka -- például kéziratos -- művek állománya is. Minden 14 év feletti polgár ingyen használhatja a könyvtárat. Évente 35 ezer dokumentum érkezik be a köteles példány-szolgáltatásnak köszönhetően (de csak a kiadók 40%-a küldi megbízhatóan kiadványait), ennek alapján készül az éves nemzeti bibliográfia (már 30 ezer könyvet elláttak ISBN-számmal). 1993 óta a PNK tanácsadással segíti az ország többi könyvtárának fejlesztését. (SP) - F: szept. 18.

Hírforrás: Daily Times, link Sonnevend Péter

Könyvtári elektronikus ügyfélkapcsolat-kezelésről -- kihasználatlan lehetőség FEL

A KIT-ben már többször idéztük Nagy Nikolett szakdolgozát a CRM-ről, mely diplomamunka rövidítve a TMT-ben is olvasható 'Az ügyfél nem fél ügy' -- a CRM alkalmazásainak lehetősége könyvtári területen címmel. Mivel az ősmarketing eszközök gyakran kevésnek bizonyulnak, új menedzsment eljárás segíthet a könyvtáraknak (is) olvasóik (ügyfeleik) megtartásában. A cikkből kiderül, hogyan kezeljük ügyfélkapcsolatainkat, olvasóink panaszát, hogyan tehetnénk testreszabott ajánlatot felhasználóinknak az integrált rendszereink által tárolt adatbázisból... 105 könyvtár által kitöltött kérdőív elemzése során vizsgálta a szerző, hogyan menedzselik hazai könyvtáraink kapcsolataikat olvasóikkal, munkatársaikkal, melynek eredménye, tanulsága szintén megvilágításra kerül a cikkben. - F: 'Az ügyfél nem fél ügy' -- A CRM alkalmazásainak lehetősége könyvtári területen / Nagy Nikolett. In: TMT 2007/7. Az anyagról korábban: http://www.szikla.net/cgi-bin/ckit?a1=5494 , http://www.szikla.net/cgi-bin/ckit?a1=7014 , http://www.szikla.net/cgi-bin/ckit?a1=5565.

Hírforrás: Nagy Nikolett

A közszféra reformja -- Brutál hierarchia jövőkép nélkül FEL

A tanulmány szerint az esetek több mint nyolcvan százalékában a hierarchia volt a döntő. A célokhoz kapcsolódó szervezeti elv csupán az esetek húsz százalékában fordult elő, az átfogó minőségmenedzsment pedig nem is mutatott értékelhető arányt. Ehhez képest Németországban ugyanakkora arányt képvisel a szervezeti felépítésben a hierarchia mint a célokhoz kapcsolódó elv. Nagy-Britanniában az esetek túlnyomó részében a célok alakítják ki a szervezeti felépítést, az USA-ban pedig leginkább a minőségmenedzsment határozza meg a szervezetet. Persze ettől még nem feltétlenül rossz a rendszer. Az azonban sokkal aggasztóbb, hogy a magyarországi önkormányzatok jelentős részének egyszerűen nincs vezetési elve. Ha mégis van, akkor kisebb részben egy charta, nagyobb, de még mindig csak harminc százalékban a jövőkép irányítja a döntéseket. Ehhez képest Németországban hatvan, Nagy-Britanniában nyolcvan százalékban a jövőkép alakítja a vezetési elveket. - F: aug. 27.

Hírforrás: Mfór, link

Az intézmény-összevonások kudarcának okai FEL

Manapság a kormányzati reform keretében napról napra döntések születnek különböző intézmények összevonásáról, területi átalakításáról. Azonban a döntések megvalósításának folyamata és eredménye, tehát az átalakított vagy újonnan kialakult intézmény már nem kerül reflektorfénybe. Talán azért, mert maguk a döntéshozók is tudják: a megfogalmazott célok csak részben teljesülnek. A gazdasági, munkaügyi és jogi integráció csak-csak megvalósul, de a szervezeti és működési összehangolás elmarad. - F: szept. 12.

Hírforrás: FN, link

Iskolai Könyvtárak Világnapja FEL

A Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a Könyvtárostanárok Egyesülete csatlakozásra buzdít ebben az évben is mindenkit, akinek fontosak az iskolai könyvtárak, illetve az iskolai könyvtárak által képviselt értékek. 2007-ben a világnap eseményeit már egy magyar nyelvű honlapon keresztül szervezzük, népszerűsítjük: http://www.ktep.hu/vilagnap . Tartalom: felhívások, pályázatok, csatlakozási lehetőség, letölthető feladatlapok, segédletek, programötletek, pályázatok tanulóknak

Hírforrás: link

Átadták a Corvinus Egyetem új oktatási épületét FEL

A Budapesti Corvinus Egyetem PPP konstrukcióban megvalósult, mintegy 10 milliárd Ft összértékű új oktatási és könyvtár épületét a tervek szerinti időben, 2007. szeptember 12-én adta át a diákoknak Gyurcsány Ferenc, Magyarország miniszterelnöke. A Wallis Ingatlan Zrt. fejlesztéseként megvalósuló, világszínvonalú oktatási komplexum kulcsátadóján a miniszterelnökön kívül beszédet mondott Hiller István oktatási és kulturális miniszter, Noah M. Steinberg a Wallis Ingatlan Zrt. elnök-vezérigazgatója, valamint Dr. Mészáros Tamás a Budapesti Corvinus Egyetem rektora. F: Épülettár, szept. 13.

Hírforrás: Épülettár, link

Már félezer intézményben érhető el a NAVA gyűjteménye FEL

A Nemzeti Audiovizuális Archívum 2007-re szóló tervei között szerepelt, hogy év végéig országosan 500 NAVA-pont hozzáférést létesítsen. A terv már szeptember elején megvalósul: a Dunakeszin működő Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola az 500. NAVA-pont az országban. - F: szept. 17.

Hírforrás: Prim Online, link

Színházba költözik a könyvszalon FEL

Győr -- A hagyományos könyvszalonnak idén októberben a Győri Nemzeti Színház épülete és az előtte felállított 400 négyzetméteres sátor ad otthont. A szalon 2007-es díját Csoóri Sándor író, költő kapja. Dr. Horváth Sándor Domonkostól, a szervező Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár igazgatójától megtudtuk: idén a Bisinger sétánybeli nagysátor helyett a Győri Nemzeti Színház épülete és az előtte felállított 400 négyzetméteres sátor ad otthont a könyvszalonnak. Változás még a korábbi évek gyakorlatához képest, hogy 2007 szalondíjasát – az eddigi könyvtári kölcsönzési adatok helyett – irodalmi bizottság javasolta. Információnk szerint az alkalmi testület tagjai a két nagy győri könyvtár igazgatója, a tanítóképző magyar tanszékének, a Radnóti Irodalmi Társaság, a Műhely folyóirat és az önkormányzat képviselői voltak. - F: szept. 14.

Hírforrás: Kisalföld, link

Örökségnapi séta a műemlékekben otthonra talált bibliotékákban FEL

A Kulturális Örökség Napjait 1999 óta ünneplik hazánkban. Eger könyvtárai -- a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, az Eszterházy Károly Főiskola Könyvtára és a Főegyházmegyei Könyvtár -- második alkalommal csatlakozott a rendezvénysorozathoz. - F: szept. 15,

Hírforrás: Heves Megyei Hírlap, link

Tömény erotika a könyvtárban FEL

Meglepően erotikus, már-már obszcén képek is láthatók a XVIII. századi francia erotikus irodalmat bemutató kiállításon, amely Veszedelmes olvasmányok címmel látható az Országos Széchényi Könyvtárban. Az erotikus illusztrációk a XVIII. századi francia irodalomban alcímű tárlat mintegy kétszáz műtárgya fokozatosan vezeti a látogatót a sejtetően erotikus ábrázolásoktól a nyíltan pornográf művekig. A december 16-ig látogatható tárlat ritkaságai az OSZK gyűjteménye mellett az Egyetemi Könyvtár és a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárából, valamint az aradi bibliotékából, a francia és osztrák nemzeti könyvtárakból érkeztek, metszeteket kölcsönzött a Szépművészeti Múzeum is. - F: szept. 14.

Hírforrás: Privátbankár, link HVG, link Stop, link Index, link

Sikeres és vitatott a tízéves Google FEL

Tíz éve született a Google internetes keresőprogram, amely úton van afelé, hogy az ismeretek nemzetközi keresztútjává váljon, több tucat milliárd honlap, fotó, könyv és videó listázásával, olyan egyetemes jelenléttel, amely sokakat már nyugtalanít. - F: szept. 14.

Hírforrás: Metro, link

Amerikai felmérés a médiafogyasztásról (különös tekintettel az életkori FEL

A Deloitte & Touche USA LLP (a 2006-ban közel 9 milliárd dollár bevételű Deloitte cégcsoport tagjának) legfrissebb, a médiafogyasztást célzó felmérése az amerikai generációs csoportok szokásait érzékelteti. Ennek talán legfontosabb megállapítása, hogy fokozatos nő a saját személyes hozzájárulás a kínálathoz. A 13 és 75 év közötti lakosság bevett amerikai bontása és megnevezése: fiatalok -- 13-24 évesek (Millennials), fiatal felnőttek -- 25-41 évesek (Generation X vagy Xers), felnőttek -- 42-60 évesek (Baby Boomers) és szeniorok -- 61-75 évesek (Matures). Miközben átlagban minden második ember él a mások (rokonok, barátok stb.) által készített, személyes jellegű médiatermékkel, ez az arány a fiatalok esetében eléri a 70%-ot. A vizsgáltak 40%-a készít saját szórakoztatására anyagokat (filmfelvétel, hangzó anyag, fénykép), -- a fiatalok körében az arány 56%, de a szenioroknál is 25%. Csaknem háromnegyede a felmérésben részvetteknek jelzi, hogy olvas nyomtatott (képes)lapot, még ha a tartalom hozzáférhető a hálózaton is, ráadásul ez érdemben nem változik a korcsoportok függvényében. A fiatalok körében igen elterjed az sms/ims útján történő kiadós kommunikálás, -- ez a teljes sokaság átlagában csak minden hatodikra jellemző. A jövőben a kérdezettek kétharmada szeretné az internetet összekötni televíziójával, hogy számára érdekes videó- és egyéb anyagokat láthasson. (ref.: SP) - F: jún.

Hírforrás: link

Európai Projektvásár Rigában FEL

2007. október 3. és 5. között rendezik meg második alkalommal a Kulturális Központok Európai Projektvásárát Rigában. Az európai kulturális központok eszmecseréjét illetve bemutatkozását kívánja elősegíteni a Kulturális Központok Európai Hálózata (European Network of Cultural Centres -- ENCC) a második alkalommal megrendezendő Kulturális Központok Európai Projektvásárával, melyet 2007. október 3. és 5. között tartanak meg. - F: szept. 10.,

Hírforrás: KultúrPont

Magyar kutatók fejtik meg az Arkhimédész-palimpszesztet FEL

Arkhimédész-szövegeket, Arisztotelész-kommentárt valamint két, eddig ismeretlen Hüpereidész-beszédet tartalmaz az a 13. századi kódex, amely Arkhimédész-palimpszeszt néven vált ismertté. A benne rejlő görög szövegek megfejtéséről -- amelyben hat ország szakemberei mellett magyar filológusok is részt vesznek -- esik szó azon az ötnapos nemzetközi konferencián, amelyet ma reggel Hiller István oktatási és kulturális miniszter nyitott meg Budapesten. - F: szept. 18.

Hírforrás: Múlt-Kor, link

Élethosszig tartó diákhitel FEL

Némelyik amerikai diplomás anyagilag szinte belerokkan az egyetemi költségekbe. Az egyetem befejezése után sokan hosszú évekig nyögik a diákhitelt. Egyre magasabbak a tandíjak, és az egyéb jogcímen beszedett díjak is sokasodnak. - F: szept. 16.,

Hírforrás: Metazin, link

Elindult a legújabb HVG-oldal, a Techline.hu! FEL

Újabb taggal gyarapodott a HVG Online egyre népesebbé váló családja. A most debütáló Techline -- amelyet a www.techline.hu oldalon érhetnek el az olvasók -- mindazoknak szól, akiket érdekel az információ- és kommunikációtechnológia színes, folyamatosan változó világa. Érthető, olvasmányos cikkek, szubjektív vélemények, a felhasználó szempontjait figyelembe vevő tesztek, naponta frissülő hírek formájában igyekszik tájékoztatni olvasóit az IT-világ legaktuálisabb eseményeiről, fontosabb újdonságairól, iránymutató trendjeiről. - F: szept. 12.

Hírforrás: HVG, link

Digitális fotóarchívum nyílt Németországban FEL

A Német Szövetségi Archívum hozzáférhetővé tette a gyűjteményében megtalálható és a történelem fontosabb korszakaival összefüggő felvételek egy részét. A Digitális Fotóarchívum http://www.bild.bundesarchiv.de/ összesen 60 000 képből, légifelvételből és plakátból áll. A kutatók a gyűjteményt különböző részekre bontották, hogy megkönnyítsék a felhasználók számára a hozzáférést. Az adatbázisban körülbelül 11 millió fotó található és ezek felölelik a német történelem 1860-tól napjainkig tartó szakaszát. Nem ez az első hasonló program. Korábban az Osztrák Nemzeti Könyvtár (ÖNB) tette az interneten is elérhetővé a felbecsülhetetlen értékű papiruszgyűjteményének egy részét. Az UNESCO Világörökségi Dokumentumgyűjteményéhez tartozó archívum összesen 8000 papiruszból áll, ezek közül eddig 550-et digitalizáltak. A 3500 éves dokumentumokat bárki megtekintheti a világhálón is. Az adatbázis összesen 180 000 iratot és más alkotást ölel fel, a tárgyak és dokumentumok többsége Egyiptomból származik. A legrégebbi leletek az i. e. 15. századból valók. - F: szept. 13., SG.hu, http://www.sg.hu/cikkek/54848

Hírforrás: SG.hu, link

Csángó portál FEL

Szinte minden a csángókról. A Moldvai Csángómagyarok Szövetségének portálján http://www.csango.ro/ történeti adatok, sajtófigyelő, levelezőlista, címlisták, képtár, térkép és archívum sok szempontból mutatja be a népcsoport jelenét és múltját. (MG)

Hírforrás: link Mikulás Gábor

Rádióműsort árulnak a weben FEL

Rádiós műsorcsereportált indított egy cég. A kezdeményezés a műsorkészítőknek és rádióadóknak kínál lehetőséget hangzóanyagok feltöltésére, illetve térítés ellenében biztosítja azok letöltését. A http://www.musorcsere.hu/ címen elérhető szolgáltatásra a rádiószerkesztőségek, újságírók, műsorkészítők helyezhetik el szélesebb felhasználásra is alkalmas hanganyagaikat. - F: szept. 13.

Hírforrás: FN, link

Wikidemokrácia FEL

A Wikipédia, ez az interneten működő online enciklopédia az egyik leglenyűgözőbb szellemi termék, amit valaha is megkíséreltek létrehozni. Hatévnyi fennállása után, 2007-ben a Wikipédia folyamatosan a világ tíz leglátogatottabb internetes oldala között szerepel. Ehhez az online enciklopédiához mindenki hozzájárulhat, akinek némi ideje, fogalmazókészsége és számítógépes ismerete van. Bárki szerkeszthet egy már létező szócikket, vagy akár újat is írhat, az eredményt pedig bárki azonnal láthatja -- és persze meg is kérdőjelezheti. - F: szept. 12.

Hírforrás: HVG, link

Az NKA Levéltári Szakmai Kollégium digitalizálási pályázata FEL

Az NKA pályázatot ír ki kataszteri térképek digitalizálásának, valamint digitalizálással kapcsolatos tanulmányok elkészítésének támogatására. - F: szept. 7.

Hírforrás: KultúrPont, link