Könyvtár Információ Társadalom
Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára - Szemlék, hírek, kommentárok

KIT hírlevél évfolyamok
KIT hírlevél: 2007. 09. 12. (33. szám)

Tartalomjegyzék


A portálon kivülre mutató linkek a szerkesztés pillanatában élnek.
Ha ezt a szolgáltató megváltoztatja, a forrás nem válik elérhető.

Automata riasztás: kedvemre való könyv érkezett a könyvtárba! FEL

Ha rákeresünk egy adott kifejezésre a www.bibliotek.dk -ban, a találati lista fölött elhelyezkedő rss ikonra kattintva rendelhetjük meg az adott keresőkérdéssel összefüggő gyarapítási információkat. Külön beviteli felület tehát nincsen az rss-re vonatkozó gyarapítási kérések feladására, logikus módon integrálták a normál keresés találati listájába. Egyetlen keresést így viszont mindenképp le kell futtatni az adott kifejezéssel a portálon, ezután fizethetünk elő a vonatkozó rss hírcsatornára. S ha tegnap nem említettem volna, angol nyelvű felületet is használhatunk. Sőt, a részletes keresést használva a dokumentumok nyelvi szűrését is elvégezhetjük. Így akár arra is van lehetőség, hogy megkeressük egy adott témában a dán könyvtárakban fellelhető magyar nyelvű dokumentumokat, s ebből kérjünk magunknak rss-t. Például kideríthető így, hogy a Dán Királyi Könyvtár tartalmazza a magyar nagylexikon 1993 és 2004 között megjelent teljes sorozatát. - F: szept. 7.

Hírforrás: link

Szemantikus térkép az OPAC-ban -- nézze meg az ember! FEL

Kiindulásnak látogassunk el egy holland kisvárosba, mondjuk Deventerbe. Közkönyvtára: http://www.obdeventer.nl/ . A 'zoek' (keresés) rubrikába írjuk be tetszőleges kulcsszavunkat. Mondjuk: hungary vagy hollandul: hongarije. A képernyő bal oldalán kirajzolódik a kulcsszó vizuális környezete. Feketével a kapcsolatok, rózsaszínnel a nyelvváltozatok, a szürke a felfedezőút, kék az elírások (hátha elgépeltük a szót!), pirosak a tezaurusz kifejezései. A high-end alkalmazás neve: AquaBrowser. A képernyő közepén sorakoznak a kulcsszóhoz tartozó dokumentumok rövid leírásai (miért terheljék a befogadót számára lényegtelen adatokkal), egyszerű piktogramokkal (kazetta, könyv, stb.) és a lelőhely logójával. A találati halmaz felsorolása ötféle sorrendben történhet.

Hírforrás: Mikulás Gábor

MEH: Nemzeti Audiovizuális Média Stratégia FEL

A Miniszterelnöki Hivatal 2007. szeptember 5-én széles körű szakmai konzultációra bocsátotta a 'Nemzeti Audiovizuális Média Stratégia' (NAMS) című szakmai vitaanyagot. - F: szept. 5.,

Hírforrás: Miniszterelnöki Hivatal, link

Könyvtári stratégia 2008-2013 -- lesz-e a mennyiségi változásból minőségi? FEL

A stratégia jelenlegi anyaga http://www.ki.oszk.hu/107/download.php?view.195 immár 26 oldalas, igaz, ebből a könyvtári önbevallásokon (és nem a használói felméréseken alapuló) hazai felmérések adatai és elemzése teszik ki több mint a felét. Emiatt kissé bizonytalan az alap. A külföldi trendek felvonultatása örvendetes, de hevenyészett. Inkább kiragadott részterületek felsorolása, mint trendek vázolása. Hiányzik belőle pl. hogy Finnországban mostanában cserélték le az ODR-elven működő könyvtárközi rendszert, vagy hogy a konzorciumok már határokon átnyúlva hatékonyak. Szintén örvendetes, hogy a KI-honlapról letörölt és ott azóta sem található, illetve korábbi, alternatív javaslatokból is kerültek motívumok az anyagba, nem egynek közülük felettébb ismerős volt; még szóhasználatában is :-) A mélyebb rétegeket tekintve árulkodó nyelvi jelek arra mutatnak, hogy a rendszer bemeneténél fontos az összefogás, együttműködés; a szolgáltatások felvázolásánál viszont a hierarchia szemlélete dominál. A korábbiaktól eltérően a célokban explicite megjelenik a határon túli magyarság felhasználói igénye. Ám a 'beavatkozások' szintjén ez már a nem sokat mondó 'együttműködés' szintjére szürkül. Apró módszertani gond, hogy a SWOT elemzés 'gyengeségei' közé néhány 'veszély' is bekerült, de kiviláglik belőle szakmai irányítás tehetetlensége az aktor nélküli 'történt' kifejezés alkalmazásai kapcsán. Szintén mélyebb értelmű ellentmondás az anyagban, hogy a rendszer végpontjait nem a végpontok támogatásával, hanem központosított szolgáltatásokkal képzeli el -- amely elmúlt idők alapelveit jelzi vissza. Máshogyan fogalmazva: szolgáltatói piacot erősít az igénybevevők piaci lehetőségeinek támogatása helyett. A rendszer inputjai között pedig nem veszi számba a humán erőforrást. -- Az anyagban vannak tehát biztató jelek, de még több alapvető változásnak kell megtörténnie, hogy használók és adófizetők igényeit szem előtt tartó -- eredményes és egyben hatékony -- rendszer formálódjék.

Hírforrás: Mikulás Gábor

Hasznos, ha a hét elején más van a könyvespolcon, mint hétvégén! FEL

'Brit könyvtárakban bevett gyakorlat az állomány mozgatása annak érdekében, hogy az jobban forogjon. A könyvek átrendezése, a kevésbé szem előtt lévők bemutatása az olvasókban azt a benyomást kelti, mintha új könyveket szereztünk volna be, holott csak a már meglévőkkel gazdálkodtunk okosan. Ennek egyik módja, az olvasóink életviteléhez, különböző tevékenységeihez való igazodás. Tapasztalataik szerint a hét elején például érdemesebb a kézimunkával kapcsolatos könyveket jól láthatóan elhelyezni, azonban a hét második felében, a szabadnapok felé közeledve inkább érdemes a kertészeti könyvekre irányítani a figyelmet. Tehát frekventált helyen mindig azok a könyvek jelennek meg, amelyek az adott évszak, hónap vagy hét tevékenységeihez kötődnek. Ha polcon vagy asztalon helyezünk el könyveket, érdemes azt úgy tennünk, hogy például a borítók színe kellően változatos legyen, a közel azonos színűeket, stílusúakat egymástól távolabb elhelyezni. Ezzel megelőzhetjük a borítók nyújtotta egyhangúságot, s a könyvek dinamikus egymásutánja inkább vonhatja magára a figyelmet, keltheti fel az olvasó érdeklődését.' -- Idézet Péterfi Rita cikkéből (Olvasóközpontú olvasásfejlesztés), mely a Könyvtári Figyelő 2007/3. számáran jelenik meg rövidesen.

Hírforrás: Péterfi Rita

Olvasás -- veszélyeztetett fiúk FEL

A 15., berlini Európai Olvasáskonferenciáról a Magyar Olvasástársaság kiküldöttei, Borossné Jabkab Edit és Győri János készített beszámolót. Egy tapasztalat belőle: 'Figyelemre méltó, hogy a literációs készségek kialakulása terén többen a fiúkat láttatták veszélyeztetett nemnek, nem a lányokat. Azt, hogy a nyelvi teljesítmények terén a fiúk rosszabbul állnak, mint a lányok, a lányok számára kedvezőbb felsőoktatási bekerülési statisztikák és egyéb oktatási jelenségek is bizonyítják. A 'Boys in risk!' (Bajban a fiúk!) koncepció jegyében többen is a mellett érveltek, hogy a fiúk írás- olvasási teljesítményének fejlesztése, az ő motivációjuk megerősítése érdekében bátran kell olyan oktatási vagy könyvtári módszereket is alkalmazni, amelyeket korábban talán kétkedve fogadtak volna a pedagógusok vagy a könyvtáros szakemberek: több lehetőséget kell biztosítani a számítógépes szövegolvasásra és -alkotásra, a technikai és kalandos történelmi olvasmányokra, a társadalmi valóság és a politika kérdéseinek megvizsgálására különféle, erre alkalmas olvasmányok, illetve azok alapján történő beszélgetések segítségével. Nem baj, hogy e témák, illetve az olvasást mediáló technikai eszközök természetéből fakadóan ezek a szövegek a kultúra, az esztétikum, a szövegek világának igen gazdag regiszteréből származnak, korántsem mindig és feltétlenül a legmagasabb esztétikai szférákból.' - F: Beszámoló a 15. Európai Olvasáskonferenciáról

Hírforrás: Borossné Jabkab Edit, Győri János

Könyvtárlátogatáskor 32-39% elegyedett már beszédbe idegenekkel -- Audunson-előadás FEL

A polgárságban való fejlődés színterei és a szociális tőke generátorai címmel tartott előadást Ragnar Audunson a nyári Halmstad Konferencián. Oslóban végzett felmérése alapján megállapította: a helyi közösség erőssége - Az alacsony státuszú emberek számára fontosabb, mint a magas státuszúaknak és felkapaszkodóknak. - Fontosabb az alacsonyabb képzettségűeknek, mint a jól képzetteknek. - Fontosabb a fiataloknak, mint az idősebbeknek - Fontosabb a helyi könyvtár használóinak, mint az azt nemhasználóknak. Találkozás a könyvtárban: - Minden hatodik ember részt vett már könyvtári rendezvényen - Minden hatodik -- felkapaszkodók közül minden negyedik -- használta az internetet közösségi célokra - 40% találkozott barátjával, szomszédjával - Minden negyedik találkozott azonos érdeklődési körű baráttal, kollégával. - Minden harmadik talált más közösségi tevékenységekről információt, azaz a könyvtár a környezet portálja - Majdnem 40% hozzájutott saját közösségének vagy szociális környezetének információjához - 32-39% beszédbe elegyedett idegenekkel - 39-54% figyelt meg tőle különböző embereket vagy tanult róluk. A könyvtár tehát gyakorlatilag biztonságos találkozóhely, mégha alapszolgáltatása nem is ez. Az emberek azért használják a könyvtárat, hogy kielégítsék kulturális és információs igényeiket és érdeklődésüket, nem pedig azért, mert a könyvtárnak találkozási tér a funkciója (a gyerek sem azért megy focizni, mert a focizást szereti, hanem mert az multikulturális találkozási lehetőség -- ha nem is szó szerint mondja ezt :-)

Hírforrás: Ragnar Audunson, link

Építsünk Közép-európai könyvtári konzorciumot -- sokoldalú előnnyel bír! FEL

No, persze egyelőre nem erről olvashatunk a cikkben, hanem példaképpen egy Nyugat-európairól: 5 éves a Németországra, Ausztriára és Svájcra kiterjedő GASCO-konzorcium -- A könyvtárak gazdasági szövetkezéseit, konzorciumait, elsősorban az elektronikus folyóiratok árának mértéktelen növekedése hívta életre, de a konzorciumok előnyei ennél szélesebb körűek: Növekszik a résztvevők kompetenciája, bővül az információcsere, egységes stratégia fejleszthető ki, az együttműködés adott esetben országossá növelhető, s mindezek a konzorciumban részt vevő könyvtárosok tárgyalási és vásárlási pozícióit erősítik a kiadókkal szemben. - F: 5 éves a Németországra, Ausztriára és Svájcra kiterjedő GASCO-konzorcium.

Hírforrás: Könyvtári Figyelő 2007/3. Manci: link

Lélekpendítő olvasótáborok FEL

Aki úgy hiszi, hogy az olvasótáborban eminens diákok mást sem csinálnak, mint reggeltől napestig csak olvasnak, az nagyot téved. A szünidőnek ezt a formáját választók éppen úgy élvezték a nyarat, mint bármely más táborozó. Táborozók és táboroztatók mondják: náluk gyakran egy életre szóló barátságok köttetnek. Újabban pedig már a Kárpát-medence távoli szegletein is építenek átívelő hidakat egymáshoz. A salgótarjáni Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, illetve a könyvtárosok, irodalmárok, drámapedagógusok és egyetemisták által három éve létrehozott Lélekpendítők Társasága kétségtelenül érdekes táborokat szervez... - F: szept. 5.,

Hírforrás: NOL, link

A könyvtár fogalmának, szerepének újragondolása FEL

2006-ban a bielefeldi konferencián hangzott el a British Library képviselőjének vitaindító előadása azokról a közelmúltban lezajlott folyamatokról, amelyek alapjaiban módosították a könyvtáraknak a társadalomban betöltött helyéről vallott korábbi felfogást. A szerző hét pontban foglalja össze azokat a kritériumokat, amelyek révén a könyvtár egyfelől megőrzi relevanciáját, másfelől megnövelheti szolgáltatásai értékét. Mindenekelőtt ismernie kell használóit, és arra kell törekednie, hogy minél rövidebb időn belül reagálhasson jövőbeni kívánalmaikra. Számos sikeresen megújult kulturális intézmény (könyvesbolt, múzeum, galéria) mintájára úgy alakítja át a fizikai teret, hogy az alkalomadtán társadalmi fórummá, találkozók, koncertek, viták színhelyévé válhasson. Az üzleti világ szereplőinek becsalogatására a BL nemrég új részleggel gazdagodott (British Library' Business and IP Centre), és ugyancsak ők teremtették meg London legnagyobb wi-fi közterét. 2000 óta külön igazgatóság gondoskodik róla, hogy a marketing-szemlélet jelen legyen a mindennapi gyakorlatban. Negyedik elemként a szerző a ritkaságok digitalizálását említi: Turning the Pages programjuk során virtuálisan rekonstruálták Mozart zenei naplóját, és jelenleg is dolgoznak a világ négy pontján őrzött Codex Siniaticus 'újraegyesítésén'. - F: A könyvtár fogalmának, szerepének újragondolása.

Hírforrás: Könyvtári Figyelő, 2007/2. Manci: link

Leletek a polcokról -- lehetőségek és veszélyek FEL

Az Egyetemi Könyvtárban előkerült Fenton-képek nyomán új műfaj születhet: az állományi gyűjtés. Ami persze nem újdonság, hiszen az ókori irodalom corpusa már régóta a könyvtárak elfelejtett tárlóiból vagy a könyvek kötésének béléseiből bővül. Az Országos Széchényi Könyvtár hatalmas állományából is időről időre előkerülnek olyan kincsek, amelyek fölött eddig elsiklott a könyvtárosok tekintete. Tóth Ferenc, a könyvtár tájékoztatási igazgatója a Szépművészeti Múzeum Goya-kiállításán gondolkozott el azon, vajon saját intézményében nincs-e a festő Capriccio-sorozatának valamelyik kiadásából egy példány. Nem sok reményt fűzött a kereséshez, de azért megnézte a cédulakatalógust, és legnagyobb meglepetésére ott szerepelt a mű. A példányt nemsokára meg is találták a raktárban. - F: szept. 5. -- Ha nem tud a közönség és a könyvtár az értékekről, akkor azt sem tudja, ha esetleg ez vagy az eltűnik közülük... Mennyire felelős a közgyűjtemény a nem, vagy 'nem nagyon ismert' saját vagyonáért? (MG)

Hírforrás: NOL, link

eMagyarország - kulcs a hozzáértés FEL

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium áttekintette az eMagyarország Program első három évét. Az eredmények összegzése egyértelművé tette, hogy jelentős a társadalmi igény e program folytatására. - F: szept. 4.

Hírforrás: Prím Online, link

PTE Egyetemi Könyvtár állományvédelmi digitalizálása FEL

A PTE Egyetemi Könyvtár napjaink vezető tudományos folyóiratai és napilapjai mellett kiemelkedően színes és gazdag régi újság- és folyóirat állománnyal is rendelkezik, amelyek közül számos volt már kutatók, diákok vizsgálódásainak forrásanyaga. A régi sajtótermékek azonban csak az olvasóteremben használhatók, kölcsönzésük, fénymásolásuk egyediségük és állományvédelmi szempontok miatt többnyire nem lehetséges. A Könyvtár új kezdeményezésként raktári állományából éppen ezért -- állományvédelmi szempontok illetve a szélesebb körű hozzáférés miatt -- próbaképpen egyes folyóiratokat digitalizált. Ezeket a Könyvtár a közelmúltban megújult honlapján elektronikusan is közzé teszi, hogy megóvja a további rongálódástól. Mostanáig két alkalmi lap, az Ujságíró Ujság (1919) és a Bercsényi Futár (1933) készült el, valamint az Óvodai Nevelés 1953-54-es teljes évfolyamai. URL: http://www.lib.pte.hu/main.php?menu=electro&article=elektkonyvtar/efolyoiratok /PTEdigitalizalas/PTEdigitalizalas.html

Hírforrás:

Tatabányán nem a könyvtár küldi zúzdába a könyveket FEL

Tatabánya -- Korábban is többször felkínáltuk már a fölös példányokat vásáron, de ilyen nagy érdeklődésre, mondhatom kollégáim nevében is, nem emlékszünk. Öröm ez, jó látni, milyen sokan szívesen fogadják az ajándéknak beillő akciót. Ami pedig még mindig megmarad, azokért a kötetekért jöhetnek, és ingyen megkaphatják a különböző szociális intézmények, iskolai könyvtárak. Akkor lennénk igazán elégedettek, ha végül semmit nem kellene zúzdába küldeni -- mondta tegnapi akciójuk első órája végén dr. Monostori Imre, a József Attila Megyei Könyvtár igazgatója. Délelőtt tíztől este hatig tartott a vásár, több ezer - szép- és népszerű irodalmi, tudományos, politikai -- kötettel, több száz válogató olvasóval, írd és mondd, 100 forintos darabonkénti árral. - F: 24 Óra

Hírforrás: 24 Óra, link

Újdonság a Pannontól: hangos versek mobilon FEL

A világon is ritkaságnak számító Versmondó szolgáltatást indított a Pannon. A Kossuth Kiadóval kötött együttműködésének köszönhetően mostantól akár Ady Endre-verseket vagy Shakespeare-szonetteket is hallgathatunk mobilon. - F: szept. 10. -- Ki gátolhat meg egy könyvtárat abban, hogy azt igényló olvasóknak hasonló szolgáltatást kínáljon emailen -- akár országos szinten?

Hírforrás: Prím Online, link Mikulás Gábor

Egységes közmű adatbázist szorgalmaz Újbuda polgármestere FEL

Egységes közmű adatbázis létrehozásának lehetőségét vetette fel Molnár Gyula polgármester. Az adatbázis szükségességét a 4-es metró Tétényi úti állomásánál történt földomlás is bizonyítja. A cél az, hogy 3D-s digitális térképek készüljenek, ahol egyszerre látszik minden. - F: szept. 6.,

Hírforrás: Prím Online, link

Emberünkre találunk -- internetes 'emberkereső' FEL

Ömlesztett internetes keresési eredmények helyett rendszerezett életrajzi információkat kínál, de egyelőre döcögve működik a piacvezetőnek szánt amerikai személykereső, a www.spock.com . Ha rákeresünk a 'magyar újságíró'-ra, a listát Kun Béla, Theodor Herzl és Márai Sándor vezeti. Ez a szúrópróba is jelzi, hogy korántsem tökéletes - legalábbis egyelőre - a magát a vezető világhálós személykeresőként bemutató, néhány hete nyilvánosan is működő Spock.com. Távolinak látszik tehát az az ördög, amelyet az első kommentárok festettek a falra, embervadászként, adatkémként, mindent begyűjtő monstrumként feltüntetve a kaliforniai internetes céget. - F: szept. 1.

Hírforrás: HVG, link

Kis- és középvállalatoknak szóló közösségi- és szolgáltató portál indul FEL

A Mobil Show 2007 információs és mobil-innovációs kiállításon és vásáron mutatkozik be a magyar kis- és középvállalatok számára készült ingyenes kapcsolatépítő és szolgáltató portál, a NEGO.hu. - F: szept. 5.

Hírforrás: Pram Online, link

Kultusz Kiadó -- ingyenes kulturális lappal FEL

Újabb termékkel bővült az ingyenes lapok piaca Budapesten, miután a Kultusz Kiadó piacra dobta havilapját, a Kultuszt. A kulturális tematikájú lapban megjelenő hirdetéseket 25 százalékban maximalizálta a kiadó. A Kultusz Kiadó gondozásában megjelenő Kultusz folyóiratot idén alapította a Kultusz Alapítvány. A kiadó szerint a kulturális érték -- amit a lap közvetíteni kíván -- nem mérhető forintban, ezért ingyen terjesztik a lapot. A magazin költségeit a hirdetésekből tervezik fedezni, de a kiadó önkorlátozásként a hirdetési felületet a lap 25 százalékában maximalizálta. A célcsoportot a 14 és 44 év közötti elsősorban városban élő fiatalok és felnőttek alkotják. - F: szept. 6.

Hírforrás: Kreatív, link

Hol voltál ma? Meséld el, és szerezz ismerősöket, útitársakat FEL

Elindult a www.ittvoltam.hu webhely második verziója, mely számos új szolgáltatást nyújt a felhasználók számára, a 2007. májusában indult első verzióhoz képest. - F: szept. 10.

Hírforrás: Prím Online, link

Wikipédia: Rossz viccek és egyéb törölt zagyvaságok FEL

A magyar Wikipédia tudatos öntisztulásának terméke -- Rossz viccek és egyéb törölt zagyvaságok -- olvasható egy csokorba gyűjtve. http://href.hu/x/3h85 A rossz nyelvek így tovább állíthatják, hogy a szabad lexikonban baromságok olvashatók. Ami igaz is: karanténban :-)

Hírforrás: Mikulás Gábor

A Britannica Hungarica is az internetre ment -- térítésért FEL

A Britannica Hungarica világenciklopédia már az interneten is hozzáférhető: a vilagtudasa.hu címen található honlapról több mint 77 ezer, állandóan frissített szócikk érhető el -- hangzott el az online enciklopédiát bemutató hétfői budapesti sajtótájékoztatón. A CD- és DVD-változat után hároméves munka eredményeként készült el a Britannica Hungarica online változata - mondta Halászné Sipos Erzsébet, a világenciklopédia első 18 kötetét megjelentető Magyar Világ Kiadó ügyvezető igazgatója, hozzátéve, hogy az internetes fejlesztést, az idén megjelent 19. kötettel együtt már a LEXIKON Kiadó vállalta fel. Ismertetése szerint az online rendszer tartalmazza az eredeti 18 kötet teljes anyagát a szükséges frissítésekkel és kiegészítésekkel, s kibővül az idén megjelent 19. kötet anyagával. - F: szept. 10.

Hírforrás: NOL, link