Könyvtár Információ Társadalom
Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára - Szemlék, hírek, kommentárok

KIT hírlevél évfolyamok
KIT hírlevél: 2007. 09. 05. (32. szám)

Tartalomjegyzék


A portálon kivülre mutató linkek a szerkesztés pillanatában élnek.
Ha ezt a szolgáltató megváltoztatja, a forrás nem válik elérhető.

Mikrotenderezés a könyvtárköziben -- ODR helyett költséghatékonyság FEL

A tervek szerint 2006 őszén induló -- s azóta vígan működő (MG) -- holland Zoek&boek nevű szolgáltatás lehetőséget nyújt a lakosságnak, hogy regionális, tartományi és országos katalógusokban keressen, és ennek alapján kérést adjon le a lakóhelye szerinti könyvtárból hiányzó dokumentumokra. Az új digitális rendszer egyaránt alkalmas a kéréssel kapcsolatos logisztikai és pénzügyi ügyvitelre. A kért dokumentumhoz a lelőhelyek és a hozzáférhetőség, valamint a használó által megadott felső árküszöb alapján lista készül a szolgáltatni képes könyvtárakról. A cikk tárgyalja a forrásmegosztáshoz szükséges attitűdváltás kérdéseit, valamint a rendszer zavartalan működéséhez még legyőzendő akadályokat. A Zoek&boek esetében egy többszintű hálózat valósult meg, mely egy országos intézményből, illetve további országos, tartományi és helyi szereplőkből áll. A hálózat létrehozását kulcsfontosságú döntések előzték meg, melyek kiterjedtek az országos, tartományi és helyi érdekek egyeztetésére, a rendszerek szabványokon alapuló integrálására, a forrásmegosztási szabályzatokra, az egyszerű használhatóságra, a hitelesítésre, a logisztikai és költségbeli vonatkozásokra, valamint a rendszer stabilitására és sokoldalúságára. - F: Az országos könyvtárközi kölcsönzési rendszer új modellje Hollandiában (autoref.). In: Könyvtári Figyelő, 2007/2.

Hírforrás:

Egy éves a romániai magyar könyvtárosok elektronikus hírlevele FEL

A ReMeK-e-hírlevél szeptemberi számának szerkesztője írja: 'Egy emberöltőben az első év a legfontosabb az információ- és tapasztalatszerzés szempontjából. Ez az év hírlevelünk számára is fontos volt a megerősödés szempontjából. Szerkesztőkként megtapasztalhattuk ennek a munkának a szépségeit és nehézségeit is, ugyanakkor éreztük munkánk felelősségét, és -- mint akik krónikásaivá szeretnének válni -- az erdélyi magyar könyvtárügynek, morzsánként gyűjtöttük és rakosgattuk össze a könyvtári eseményekről szóló híreket. Most, amikor képzeletbeli születésnapi tortánkon elfújjuk a képzeletbeli gyertyát, köszönetet mondunk mindazoknak, akik eddig segítettek és bíztattak bizonygatva azt, hogy szükség van erre az információs lehetőségre. Reméljük, sikerült megfelelni elvárásaiknak.' - F: ReMeK-e-hírlevél, szept. -- A civil kezdeményezésből született hírlevél szerkesztői: Bákai Magdolna (Városi Könyvtár, Gyergyószentmiklós), Kelemen Katalin (Hargita Megyei Könyvtár, Csíkszereda), Vántsa Judit (Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtár, Kézdivásárhely). Havi 25-30 hírt közöl ez erdélyi és partiumi régióból könyvtári eseményekről, rendezvényekről, pályázatokról. Megrendelhető: ReMeK-e- hirlevelsubscribe@yahoogroups.com (MG)

Hírforrás: Mikulás Gábor

Iskolakönyvtári feladat -- hátrányos helyezet esetén... FEL

... Merőben más a helyzet azokban az intézményekben, amelyeket nagyrészt hátrányos helyzetű gyermekek látogatnak. Az általunk vizsgált kállói általános iskolába jórészt rossz anyagi körülmények között élő roma családok csemetéi járnak, az iskola egyszerűen nem teheti meg, hogy különleges igényekkel lépjen fel. Az elsősök könyvcsomagja 7000-7500 forintot kóstál, a fennmaradó 2500-3000 forintot olyan könyvekre szánják, amelyek tartós tankönyvként bekerülhetnek az iskolai könyvtárba. A könyvekre szánt összeget természetesen a rászorulók tankönyvtámogatásához szabták, ami éppen tízezer forint. 'Ha a szülőknek rá kellene fizetniük, már bizonytalan volna a könyvek megvásárlása' -- meséli az egyik helyi pedagógus. A helyi viszonyok között luxusnak számító feladatlapokat, munkafüzeteket meg sem rendelik, a tanárok inkább óráról órára fénymásolnak a feladatokból. - F: HVG, aug. 29.

Hírforrás: link

Felsőoktatási és közkönyvtár egyben -- inspiráló erő forrása FEL

Norvégiában Drammenben egy regionális, egy felsőoktatási és egy települési közkönyvtár egyesítette közös fizikai térben a szolgáltatásait. Igen komoly inspiráló erőt jelent az új munkatársak, a sokféle munkatapasztalat felbukkanása egymás mellett. A szolgáltatások egyesítésével új minőség születhet meg (persze ott is vannak még problémák, elég ha csak az eddig használt háromféle integrált könyvtári rendszer összehangolására gondolunk). Ez utóbbi példa is arra mutat rá, hogy egységesítik az erőforrásokat a közkönyvtári szférán belül. Egyre inkább tudatosul, hogy ilyen finanszírozási feltételek mellett luxus önálló tudományos és közkönyvtári intézményeket, hálózatokat fenntartani. Össze kell hangolni azok tevékenységét. - F: Németh Márton, aug. 16.

Hírforrás: link

Digitalizálás múlt századi szemlélettel? -- 2.0 alatt már nincs sok értelme FEL

Az elmúlt években a digitalizálás lett a könyvtárak egyik fő tevékenysége, megjelent a szolgáltatásokban is, de a helyzet közel sem ideális: múlt századi szolgáltatások jelennek meg digitális formában, nem születtek igazán újak. A feladat inkább az lenne, hogy az elektronikus könyvtári tartalmakat társadalom-alapú, interaktív forrásokká alakítsuk. Ez a radikális változás, az új technológiák kiaknázása révén új szolgáltatásokat létrehozó törekvés foglalkoztatja ma leginkább a szakmai közvéleményt, amit a Könyvtár 2.0 néven emlegetnek. A Könyvtár 2.0 elsősorban a szolgáltatások újragondolását jelenti az olvasói igények és az új technika adta lehetőségek fényében, melynek révén a közkönyvtár visszakaphatja a helyi település életében betöltött központi szerepét. - F: A Közkönyvtár 2.0. A közkönyvtárak új küldetése: 'a közösségi tudás hálózatai' (referátum) In: Könyvtári Figyelő, 2007/1.

Hírforrás: link

Olivia -- a könyvtár arca fiataloknak FEL

Dániában két olyan projekt is indult ami a tinédzser korosztály mindennapi tájékozódás igényét elégíti ki (Olivia egy kedves fiktív tinédzser rajzfigura, akit dél-dániai könyvtárosok találtak ki, a háta mögött valódi hús-vér könyvtárosok állnak. Olivia közvetítő tinédzser figurája biztosítja azonban az utat a fiatal korosztály felé, habár persze tudják, hogy ő személyében nem létezik). Az online chat, illetve e-mail segítségével zajló anonimitást biztosító kommunikáció egyrészt teret ad bizalmas beszélgetéseknek (általános életviteli témákban is!) másfelől pedig hatékonyan hozzájárul a 'könyvtáros aki csak a könyvekkel foglalkozik' toposzának átértékeléséhez is. - F: Németh Márton, aug. 16.

Hírforrás: link

Költözik a nagyváradi közkönyvtár FEL

Átköltözés miatt nem fogadnak olvasni vágyókat június 2-tól a nagyváradi Gheorghe Şincai Megyei Könyvár December 1. park 12. szám alatti részlegén. A kikölcsönzött könyveket ugyan vissza lehet vinni a parkban lévő könyvtárba, új olvasnivalót azonban csak a Rogériuszi negyedben, az Őssi negyedben, a Decebal téren, Biharpüspökiben és a Felix Fürdőn lévő kirendeltségeknél lehet. Legkésőbb november 1-ig megnyitják a könyvtár új székhelyét a Rhédey park mellett, ahol egy modern, minden szükséges eszközzel felszerelt könyvtárat vehetnek majd birtokba az olvasás szerelemesei. - F: ReMeK-e-hirlevel, szept.

Hírforrás: link

Ajándék lónak nézd meg a fogát FEL

Valaha a könyvtárak fenntartás nélküli lelkesedéssel fogadtak bármilyen könyvadományt, mely gyűjteményüket gyarapította, és időt és fáradtságot nem sajnálva illesztették be ezeket állományukba. Az 1960-as évektől kezdve azonban a gyarapítás a könyvtári munka speciális ágává vált, és egyre nagyobb figyelmet szenteltek az ésszerű munkaszervezés, a gazdaságosság és megtérülés kérdéseinek. Az ugyanis tagadhatatlan tény, hogy az ajándékok fogadása általában tároló helyet és főként sok munkát igényel. A jó szándékú adományozók rendszerint könyveik végső nyughelyének gondolják a könyvtárat, ám az így beérkező dokumentumok jó, ha felének-harmadának tudja a könyvtár hasznát venni. Nagyon fontos ezért, hogy határozott befogadási politikával, jól meghatározott munkaszervezési eljárásokkal, és tapasztalt szakemberrel rendelkezzen ilyen esetekre - és lehetőleg ne engedje megkötni a kezét az adományozó különböző kívánalmai által (pl. gyűjtemény 'együtt tartása', minden egyes darab állományba vétele stb.) Nagy segítséget jelenthet a döntések meghozásakor és az értékeléskor a költség-hasznon elemzés, amit a SIUC központi könyvtárában is elvégeztek. - F: Amikor az ajándék nem ajándék... A gyűjtemény értékelése költség-haszon elemzéssel (referátum) In: Könyvtári Figyelő, 2007/1.

Hírforrás: link

Újabb vészjelek az amerikaiak olvasási aktivitásának gyengüléséről FEL

Az Országos Művészeti Alapítvány (National Endowment for the Arts, NEA) 2004-es felmérése már címében jelezte a gondot: Veszélyben az olvasás (tartalmi ismertetése: 3K 2005. 12. számban). A legújabb felmérés, amelyet az Associated Press az Ipsos-szal végzett, azt mutatja, hogy az amerikai felnőtt lakosság bő negyede (27%) egyetlen könyvet sem olvasott az előző évben (az NEA felmérésben még nagyobb arány szerepelt, 43%). Kik tartoznak ebbe a körbe? A férfiak közel harmada, míg a nők negyede. Vagy más szociológiai jellemzőkkel: az idősebbek, a kevésbé iskolázottak, az alacsonyabb jövedelműek, a vidéken (falun) lakó, a kevésbé vallásosak. Azok körében, akik olvasnak az egy év alatt elolvasott könyvek számának mediánja hét könyv: nőknél kilenc, férfiak esetében csak öt könyv. A nők jobban szeretik a szépirodalmat, míg a férfiaknál nem ritka az ilyen válasz: "Ha történetek érdekelnek, akkor mozit nézek.' A problémák ellenére a könyvpiac virágzik. Tavaly 3%-kal növelték az eladás értékét (35,7 milliárd dollár, egy főre 110 dollár fölött, a hazai ennek körülbelül harmada), s összesen eladtak 3,1 milliárd példányt (egy főre számítva 10 példány, a hazai ennek ismét harmada)." F: Associated Press, aug. 21.

Hírforrás: link AR2007082101045_pf.html

Digitális referensz a német könyvtárakban FEL

Információt ma elsősorban az interneten keresnek, és ez a rendszeres könyvtárhasználókra is igaz. A könyvtárak alkalmazkodtak ehhez, virtuális fiókkönyvtárakat építettek ki online katalógussal, digitális gyűjteménnyel és közvetlen könyvtárközi kölcsönzéssel. A DigiAuskunft (digitális tájékoztatás) is ehhez kíván hozzájárulni. Elsőként a Dortmundi Városi és Állami Könyvtárban vezették be, majd hamarosan a Kölni Egyetemi, a Dortmundi Egyetemi, a Kölni Városi, áprilisban pedig a Kölni Műszaki Egyetemi Könyvtárban is. A honlapokon kisebb változtatásokra volt szükség: módosították a webes űrlapokat, szöveges modulokat és aláírás-rovatokat iktattak be, fejlesztették a tudásalapú adatbázist, és kontextusfüggő szövegelemeket készítettek. Az átmeneti problémák kezelése és a szoftver tökéletesítése érdekében belső levelezőlistát indítottak. A rendszer azóta a gyakorlatban is bizonyította alkalmasságát. Referensz kérdéseket bármely internetes számítógépről lehet küldeni, a korábbinál jóval egyszerűbben. A kérdések mintegy 80%-a valamely adott könyvtárhoz kötődő, a használattal kapcsolatos kérdés volt (az állományról, a könyvtári tagságról és a speciális szolgáltatásokról). A valódi referensz kérdések, mint például egy Vesztfália történetéről szóló cikk keresése, egyelőre ritkák, így eddig nemigen volt szükség kérdések továbbítására a teljes hálózatra. 2006 nyarán további 18 könyvtár fog csatlakozni, és még több tesz előkészületeket ez irányban. - F: Digitális referensz a német könyvtárakban (autoref.) In: Könyvtári Figyelő 2007/2.

Hírforrás:

Chat-referensz -- fennmarad a személyközi kapcsolat FEL

Az AskUsNow! szolgáltatatást véletlenszerűen kiválasztott 245 névtelen kérdését vizsgálták. Az eredmények szerint a hagyományos referenszben fontos szerepet játszó interperszonális kapcsolatok -- kissé megváltozott formában -- a virtuális referenszben is jelen vannak. Ide tartoznak a kapcsolatépítő technikák, a nonverbális kommunikáció hiányának pótlása, a kapcsolatfejlesztés stratégiája, a tiszteletnyilvánítás jelei, a presztízsmentő taktikák, a nyitó és záró üdvözlések. Arra is fény derült, hogy az interperszonális kommunikáció dinamikája a csevegő referenszben is érvényesül, valamint arra, milyen különbségek vannak a könyvtáros-használó viszonyában és a nonverbális kommunikáció pótlásának stratégiájában. - F: Találkozás a virtuális használókkal. Az interperszonális kommunikáció minőségi vizsgálata a csevegő online referensz során (autoref.) In: Könyvtári Figyelő 2007/2.

Hírforrás: link

Az internet használói még jobban tartalomfüggőkt FEL

Az Online Publishers Association (Hálózati Kiadók Egyesülése) legújabb felmérése szerint a hálón töltött időnek már csaknem felét a tartalom tanulmányozásának szentelik az internetezők. 2003-ban illetve 2007-ben a teljes időt száznak véve, így oszlott meg az időráfordítás: tartalom: 34-47%, keresés: 3-5%, kereskedelem (vásárlás): 16-15%, kommunikáció: 46-33%. Az első helyen álló 'tartalom' ilyen erősödését a szakértők több tényező együtthatásának tulajdonítják. Így a hírek szolgáltatásának jelentős online kínálata, a szórakozási lehetőségek hálón történő elemzése, az időjárás-jelentések friss mivolta stb. - F: aug. 13.

Hírforrás: link

Bulvárosító olvasási statisztikák FEL

Hála az online kiadásoknak, ma már eléggé pontosan meg lehet becsülni, hogy hányan olvassák az egyes cikkeket. Mivel a kattintások egyenes arányban állnak a hirdetési bevételekkel, az online napilapok egyre inkább elbulvárosodnak. 'Nagyon megváltozott az újságírás. Ma mindenkit az érdekel, hogy hányan kattintanak egy cikkre' -- olvassuk Joel Achenbach írását a Washington Postba. Achenbach mégsem borúlátó a minőségi újságírás jövőjével kapcsolatban. 'Az, hogy egy cikk jó-e vagy sem, nem attól függ, hogy nyomtatásban jelenik-e meg, vagy az online kiadásban. Az internet teret enged a szószátyárságnak, de az olvasók azért az online kiadásokban is az igényes fogalmazást, az árnyalt gondolatokat, a világos, tényekre alapozott érveket és az őszinteséget díjazzák.' - F: Metazin, szept. 1.

Hírforrás: link

Műsorújságokat, megyei lapokat, női magazinokat olvas a magyar FEL

A magyarok számára továbbra is fontos a nyomtatott sajtótermékek olvasása - derül ki a GfK Hungária és a Szonda Ipsos Nemzeti Médiaanalízis tanulmányának idei első félévi adataiból, olvasható a Kreatív Online-on. Emelkedett a lapok olvasottsága is, a tavalyi év első feléhez képest másfél százalékkal. A férfiak és a nők olvasási toplistája különbözik, de az élbolyban a Story mindkét nemnél szerepel. A férfiak a legszívesebben a Blikket olvassák, amit a Vasárnapi Blikk és a Story követ, a nőknél a Nők Lapja és a Kiskegyed elől pedig a Story szerezte meg az első helyet. - F: VG, aug. 31.

Hírforrás: link

Egyre divatosabbak a gyerekeknek szóló hangoskönyvek FEL

'Néha jobb hallgatni a köteteket, mint olvasni'. Egyre több gyerek használja Szegeden is a hangoskönyveket. A klasszikus mesék, Pinocchio és a Micimackó a kisebbek, A Pál utcai fiúk és a Kőszívű ember fiai, a kötelező olvasmányok pedig az idősebbek között divatosak. A Harry Potter magnószalagon is hódít, a hangoskönyvtárban előjegyzés alapján lehet megkapni. - F: Délmagyarország, aug. 31., http://www.delmagyar.hu/szeged_kultura/cikk/egyre_divatosabbak_a_ gyerekeknek_szolo_hangoskonyvek/2026947/

Hírforrás: link

Információs Társadalom Technológiai Távlatai FEL

Új honlappal és arculattal találhatjuk meg a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács (NHIT) infokommunikációs technológiák (IKT) előrelátható alakulását az információs társadalom magyarországi jövőjét várhatóan alakító tényezők függvényében elemző IT3 projektjét a világhálón. A könnyen kezelhető IT3 honlap egymással szorosan összefüggő különböző szekcióiban elolvashatjuk a projekt keretében eddig készült számos anyagot. A kidolgozásra kerülő Tanulmány összefoglaló eredménye hét Megatrendben fogalmazódik meg, melyek a jövő évtized hazai információs társadalmát meghatározó technológiai változásokat írják le. - F: Agent Portál, aug. 31.

Hírforrás: link

A Magyar Szabadalmi Hivatal Linuxra állt át -- és mennyit fizetnek a könyvtárak szoftverre? FEL

A Magyar Szabadalmi Hivatal (MSZH) a Novell Magyarország által biztosított termékek és szolgáltatások segítségével irodai informatikai infrastruktúráját Linux alapú Open Enterprise Server alapú clusterre állította át. - F: szept. 4. -- A nyílt hozzáférésű szoftverek könyvtári alkalmazásának aktuális kérdéseit a http://ol.klog.hu/ blog taglalja.

Hírforrás: Prím Online, link Mikulás Gábor

Születéslaposok FEL

Találjanak cikket az első rendőrkabaréról, aznap született ugyanis a fiam! - kérte egy hölgy az Országos Széchényi Könyvtár munkatársát. A létező összes újságot őrző intézmény Születésnapi ajándékcsomag-szolgáltatásában egy adott nap sajtójából kínál összeállítást. -- Az olvasóktól loptuk a születésnapi ajándékcsomag ötletét -- meséli Varga Boglárka, a szolgáltatást végző Reprográfiai Osztály munkatársa. - Gyakran jöttek hozzánk ajándékra valót böngészni, kikérték az adott napon megjelent újságokat, másolatot készíttettek róluk, aztán valahol beköttették. Mint meséli, azóta erre más cégek is specializálódtak, viszont az ő helyzeti előnyük behozhatatlan: saját anyagból dolgoznak, amely a házban, vagy raktáraik egyikében található. -- Pechesek az 'ötvenhatosok', akkoriban előfordult olyan időszak, amikor egyáltalán nem jelent meg semmiféle lap -- mesél a tavaly indított szolgáltatás buktatóiról Varga Boglárka. De öt-hat munkatársa eleinte akkor is zavarba jött, ha 1984 előtt és hétfőn született az ünnepelt, hisz akkoriban a hét első napján nem jelent meg lap, kivéve a Hétfői híreket. - F: Népszabadság, aug. 31.

Hírforrás: link

55 éves a Somogyi-könyvtár fiókhálózata FEL

Ladikon menekült a strandkönyvtár, ha jött az ár. -- Életünk része, ám az ötvenötödik születésnapján megérdemli a figyelmet a Somogyi-könyvtár fiókhálózata. Ki hitte volna, hogy a mostani bibliotékák elődei garázsokban, strandon, kocsmában, hentesüzletben jöttek létre, nélkülözve sokszor villanyt, fűtést és a könyvtáros fizetését? - F: Délmagyarország, aug. 30.

Hírforrás: link fiokhalozata/2026750/

'Kultúrházak éjjel--nappal'; van egy szabad éjszakája? FEL

Közel száz intézmény jelentkezett már a 'Kultúrházak éjjel--nappal' címmel meghirdetett, a Kulturális Örökség Napjaihoz kapcsolódó programsorozatra. Szeptember 15-16-án a kultúrházak (művelődési házak, faluházak, művelődési központok') sokszínű tevékenységüket mutatják be a nagyközönségnek. A program alakulása azt mutatja, hogy ez a két nap igazi ünnep lesz a művelődési házak, s persze azok látogatói számára is. - F: Erikanet.hu, aug. 30.

Hírforrás: link

A kötelező olvasmányok és a szerelmes regények FEL

Kétéves lesz a teleház, amelynek vezetője, Kásler Balázs a könyvtáros is. Minden nap reggel nyolctól délig a teleházban és a könyvtárban van. Akkor is fogadja az érdeklődőket ha éppen nincs nyitvatartási idő. A könyvtáros meglepő módon nem humán értelmiségi. Eredeti szakmáját tekintve magasépítő technikus. Számítástechnikai érdeklődése révén került a teleházba. Rendszergazdának tanul. A számítógépeket elsősorban a fiatalok használják rendszeresen. Vagy húszan szinte mindennapos látogatói a teleháznak. Néha idősebbek is jönnek, hivatalos ügyeiket intézni. A könyvárban mintegy 2500 könyv található. A beiratkozott olvasók száma 30-40 lehet, de ennél kevesebb a rendszeres könyvtárlátogató. A mai, divatos, kalandos irodalmat, krimiket, szerelmes regényeket keresik. Az iskolások pedig a kötelező olvasmányokat viszik. A magyar klasszikusokat nemigen kérik. A könyvtáros úgy véli, hogy akik valóban szeretnek olvasni ezeken már régen túl vannak. Tavaly, a pályázati pénzzel együtt nyolcvanezer forintot költhettek vásárlásra. Nem csatlakoztak az úgynevezett mozgó könyvtár akcióhoz. Az előző képviselőtestület óvatos volt, az új megfontolja, hogy mégis belépnek a rendszerbe. - F: Tolnai Újság, aug. 31.

Hírforrás: link

Az eszenyiek szeretnek olvasni FEL

A könyvtáraknak fontos szerepet kell(ene) betölteniük mind a fiatalok, mind az idősebbek életében. De, sajnos, ez nem így van (tisztelet a kivételnek), ugyanis a mai fiatalok figyelmét olyan szinten leköti a modern technika, hogy 'elfelejtenek' olvasni. Nem véletlenül írtam az imént, hogy tisztelet a kivételnek. Az ungvári járási Eszenyben ugyanis olvas a falu apraja-nagyja. Egy ideje -- a híres Ritmus néptáncegyüttes irányítása mellett -- Szabó Tibor vezeti a könyvtárat. - F: Kárpátinfo.net, szept. 1.

Hírforrás: link

A könyv szerzője online van (avagy mi az a blog book tour?) FEL

A New York Times -- mintha megérezte volna, hogy idehaza épp erről folyik vita irodalmi berkekben és azon túl -- a könyvüket bemutató szerzők új publicitási lehetőségeiről ír. Az pedig az interneten van. A cikk esettanulmánya Amy Cohen új könyve, a The Late Bloomer's Revolution bemutatója. A szerző menedzsere azt tanácsolta, hogy ezúttal ne a világ unalmas, levegőtlen könyvesboltjainak hátsó különtermében próbálják meg népszerűsíteni a könyvet, és ne is a minden hájjal megkent, sajátos lelki világú offline irodalmárok előtt kelljen esdekelni. Hanem koncentráljanak az online megjelenésre: elsősorban az irodalmi témával foglalkozó blogokra. - F: Webisztán, szept. 2.

Hírforrás: link

Magyarra vált a Google FEL

Az ígéretek szerint hamarosan teljes egészében elérhetőek lesznek a Google irodai eszközöket is tartalmazó alkalmazáscsomagjának magyar nyelvű verziói. Ezek az eszközök -- szövegszerkesztő, megosztható naptár, honlapszerkesztő - akár a kisvállalkozások életét is megkönnyíthetik. - F: Mfor.hu, szept. 4.

Hírforrás: link

eFestival 2007 nevezési felhívás FEL

2007-ben a Magyar Tartalomipari Szövetség immáron 7. alkalommal rendezi meg a hazai online és a multimédia szakma kiváló digitális tartalomfejlesztési gyakorlatát bemutató eseményt, az eFestival-t. A verseny célja, hogy ösztönözze az alkotókat minél színvonalasabb, minőségi tartalmak előállítására és szolgáltatására. - F: Prím Online, szept. 4.

Hírforrás: link

Egyszerű és gyors képmegosztás -- Picasa Webalbumok, még könyvtáraknak is FEL

A nyaralásokon, barátokkal eltöltött bulikon, családi összejöveteleken és a munkahelyen számos kép készül, amelyek általában a különböző fotósoknál maradnak. Meglehetősen bonyolult ezek mindegyikét beszerezni vagy elkérni -- de a Google tud segíteni. A felhasználók mostantól magyar nyelvű kezelőfelületen rendezhetik internetre feltöltött fotóikat a web 2.0-ra építő Picasa Webalbumok segítségével. - F: szept. 4.

Hírforrás: Prím Online, link

Az internet már dobogós helyen a reklám terén FEL

Az eMarketer cég felmérése szerint az internet leszorította a rádiót a harmadik helyről a reklámköltés terén. Az internet tavaly egészében 21,7, míg a rádió 20,4 milliárdos bevételt könyvelhetett el. Ráadásul az idei első negyedévben a rádiós reklámköltségek szerény 1,5%-kal nőttek, míg az online több mint ötödével (22%). A Veronis Suhler Stevenson cég felmérése szerint már 2011-ben az internet lehet az első, a televíziót is megelőzve. - F: aug. 31.

Hírforrás: link &Nid=33821&p=233953

Imakönyv, újra feldolgozható papíron FEL

A katolikus egyházfő Loretóban a környezetvédelem aktív tetteire, a teremtés megvédését szolgáló intézkedésekre bíztatta a világot. A vasárnap reggeli misére újra feldolgozott papírra nyomtatott imakönyveket osztottak ki, és a térségben elültetnek 15 ezer fát, és egyet-egyet ajándékoznak a 225 olasz egyházmegyének is. - F: Piac & Profit, szept. 2.

Hírforrás: link

Közérdekű hirdetmények egy (web)helyen FEL

A honlapot azzal a céllal hozták létre, hogy lehetőséget biztosítson állami és önkormányzati szervek és intézmények, valamint cégek és magánszemélyek számára közérdekű hirdetményeiknek országos médiumban való közzétételére. - F: Prím Online, szept. 3.

Hírforrás: link

Az oktatás percre friss portálja: Aula.info FEL

Friss sajtó- és blogfigyelés, folyóirat-előzetesek, honlapfigyelés, humor, web 2.0-alapú szerkesztés: http://aula.info.hu/. Valahogy így képzelne el az ember egy szakmai információs központot, melyet akár egy könyvtár is előállíthatna. Az Aula.info ahelyett hogy azt írná: 'várjuk látogatóinkat', vagy 'üdvözöljük portálunkon', kertelés nélkül a használói elvárásokra építi kínálatát. RSS-neki! :-)

Hírforrás: link Mikulás Gábor