[NYOMTATÁS]

K I T -- Könyvtár - Információ - Társadalom (2007/28., júl. 18.)

   Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára
                   Szemlék, hírek, kommentárok


TARTALOM
- Könyvtárosok vándorgyűlése Szegeden
- A könyvtárügy jövője hosszabb távon biztosítottnak látszik
- Tudatformáló felsőoktatási könyvtári terek
- Uniós forrásból többmilliárd forint könyvtárfejlesztésre
- Könyvtárlátogatás otthon
- 'Könyvhidat' építenek
- Amerikai időmérleg: 2.
- Salzburgban könyvtárcsoda épül
- Kazany: holland építész álmodta meg a nemzeti könyvtárat
- Ablakot nyitott a kisfalu a világra
- Ősztől olvashat az egész város
- A 14-17 évesek közel 80 százaléka internetezik
- Térítésmentes telefonon -- Mi a fenét akar még a Google?
- Jelentősen változik a közszolgálati bértábla -- a teljesítmény lehet végre a döntő?
- Minőség a helyismeretben -- a használó vagy a szolgáltató felől?
- Chatelő robotok -- Megszemélyesedés
- Szerzői jogok jövője -- Megkerülő utak
- Az iskolai könyvtárak beelőztek -- menedzselés informatikai eszközökkel
- Ismét kongatják a vészharangot teleház ügyben, az állam már leírta a civileket?
- 3500 éves papirusztekercseket digitalizáltak
- Olvasótábor Kalotaszegen
- Egy olvasójeggyel, többen is kölcsönöznek - egy spórolási taktika
- Gagyi-e a Wikipédia? -- Bizonyosság helyett valószínűség
- Múzeumba kerül a CD
- Harry Potter és póker őrület
- 1000. olvasó a győri gyermekkönyvtárban
- Hazánkban is egyre többen dolgoznak ingyen

EGY ÉVE KÖZÖLTÜK
- Bogármese: olvasásra buzdít a színdarab
- Hiller a széttagolt kulturális szolgáltatókról

KISSZÍNES
- Braille-írás fordító program
- Neurális hálózatok a HR-ben
- Levelezőszolgáltatást indított a Lánglovagok.hu -- tűzoltó-pr
- Pr a megváltozott környezetben
- A képregény felfedezése
- Az internet öl, butít és nyomorba dönt
- Gyógyszerinformációra kíváncsiak
- A Sztálin-biznisz

INFORMÁCIÓFORRÁSOK
- Új európai terminológiai adatbázis
- Wiki-turistatérkép
- Internetre költözik a Da Vinci-kollekció
- Cigány élet -- színt hozna
- Civil információs bázist készítenek
- Új szabályok a munkaidőre
- Megújult a Startlap
- Tuti tippek hőguta ellen


Tisztelt Olvasó!
a korábbi évek gyakorlatával összhangban a KIT júliusban és augusztusban
kéthetente jelenik meg. Így következő lapszámunk keltezése aug. 1. lesz.


E lapszám szerkesztője: Kovács-Ördög Éva


A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Adja tovább
kollégáinak, ismerőseinek! A megrendelési és lemondási információ a hírlevél
végén található. A hírlevélben a hosszabb linkek eltörhetnek; ezek csak
kimásolás és egybetoldás után, a böngészőbe bemásolva használhatók.
Kereshető KIT-archívum: http://www.gmconsulting.hu/inf/kit/index.html



Könyvtárosok vándorgyűlése Szegeden

A partnerség a mottója a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) 39.
vándorgyűlésének, amely csütörtökön kezdődött meg Szegeden. A szombatig tartó
rendezvényen csaknem hatszáz, az ország különböző területéről érkezett
könyvtáros vett részt. Bakos Klára, az egyesület elnöke elmondta: folyamatos
partnerséget szeretnének kialakítani a kormányzattal, az önkormányzattal és a
felsőoktatási intézményekkel egyaránt. A rendezvény támogatja a kulturális
miniszter törekvését, amely az olvasás felé fordulást célozza és olyan
szolgáltatások létrehozására irányul, amelyek akár otthonról is elérhetőek.
Elmondta: úgy értesültek, hogy a Nemzeti Fejlesztési Terv csaknem 20 milliárd
forinttal támogatja a könyvtárakat. F: júl. 14.,
http://www.kultura.hu/main.php?folderID=911&articleID=260592&ctag=articlelist&iid=1



A könyvtárügy jövője hosszabb távon biztosítottnak látszik

legalábbis erre lehet abból következtetni, hogy a szegedi vándorgyűlésen (ld. pl.:
http://www.delmagyar.hu/szeged/cikk/hiller_atadott_ket_egyetemi_epuletet_szegeden/2019370/ , vagy videóval: http://sajto.klog.hu/2007/07/14/103/ fiatal
szakemberek csoportja gyűlt informálisan össze, akik a szakma megújulását
vetítik előre. Szintén előrelépés, hogy több blog is szinte szinkronban
kommentálta az eseményeket -- amellett, hogy élőben, videón is lehetett nézni
több eseményt. A jövőre nézve remélhetőleg készül a vándorgyűlések sztenderd
szolgáltatásai c. lista is :-) Az alábbiakban a társadalomtudományi szekcióból
adunk összefoglalót. (MG)



Tudatformáló felsőoktatási könyvtári terek

- A Springer kiadói konszern üzleti modelljében a könyveket és e-könyveket
szintén tömeges, konzorcionális előfizetéses módon kívánják terjeszteni, ahogyan
a folyóiratokat is. Ez kockázat is a könyvtárnak, mert évekre előre a konkrét
cím ismerete nélkül kell adott könyvekre szerződését kötniük. Ám ahogy a
folyóiratok brandje is garanciát nyújt, a könyvek esetében is ez várható.
- Keveházi Katalin (TIK-osztályvezető) a szegedi könyvtárosképzés gyakorlati
elemeiről szólt. A (nem csak könyvtáros) hallgatók néhány részlegben a kurrens
feladatokat is végeznek (például a feldolgozás). A könyvtár szerződéses formában
diákmunkának is teret ad, sőt, számos üzemeltetési feladat (pl. számítógépes
vizsgák esetén felügyeleti feladat) nem is oldható meg enélkül. Veszély azonban,
hogy nem mindenben tisztázott a hallgatói munka jogi helyzete.
- Kibővültek a DEENK digitális szolgáltatási-archiválási feladatai kibővültek --
mondta Karácsony Györgyi, pl.: egyetemi publikációs és archiválás. Az oktatói
publikációinak és a tanszékek tudományos eredményeinek gyűjtésével támogatják az
intézményi célokat, egy felületre téve a különféle gyűjteményekkel. Kulcsszóként
több előadásban is előkerül a proaktivitás. A könyvtár dokumentumállománya sokat
színesedik, fizikailag csökken, tartalmilag nő; bekerülhetnek pl. Open
Source-gyűjtemények a netről, vagy éppen az egyetem önállóan vagy konzorcionális
formában licenceli azokat. A katalógus tehát tele van 'külső' tartalommal. Az
állományhasználat gyorsan változik, de ez nem jelenti a könyvtári fizikai tér
háttérbe szorulását! Előtérbe kerül a kollaboratív munka.
- Ezt emelte ki Barki Katalin (BDF Központi Könyvtár) is. Szabadpolcos terekkel,
munkaállomásokkal és egyetemi fórumként szolgáló terekkel, folyosókkal új
minőségű könyvtárhasználatra nyílik mód, s a gyorsan növekvő használói aktivitás
igazolja is ezeket. Így új, identitást formáló fizikai tér, fórum jön létre.
Mint mondta: az olvasók számára nincs tiltás; a környezet nevel. Ez feleslegessé
is teszi a vészharang-kongatását a könyvtárak felett. Jellemző még a szoros
intézményi és munkakapcsolat a pedagógiai élet és a munkaerőpiac szereplőivel. E
kapcsolat inspiratív nézőpontot és kontrollt biztosít a könyvtári
tevékenységeknek.
- Szivi Józsefné: a hamarosan új épületbe költöző BCE Központi Könyvtára
stratégiai eszköz az egyetem tudásgazdálkodásában. A Horizon Reportot
http://www.nmc.org/pdf/2006_Horizon_Report.pdf szem előtt tartva pl. az oktatók
és hallgatók számára interaktív publikációs felületet biztosít. Munkájukból
kitűnik, hogy a katalógusépítés már nem súlyponti területe az egyetemi könyvtári
tevékenységnek. Hanem a használói igények közvetlen szolgálata az. Náluk is
hangsúlyos lesz az ergonomikus fizikai környezet általi élményszerű
könyvtárhasználat. Integrált könyvtári rendszer helyett a praktikus alkalmazások
egységes szolgáltatási keretbe ágyazására teszik a hangsúlyt. Felvállalják a
legpraktikusabb, leginnovatívabb szellemi termékek alkalmazását, mely néhány
munkafolyamat (pl. katalogizálás, feldolgozás) eddigi menetének radikális
átalakulásával jár együtt. (Németh Márton -- MG)



Uniós forrásból többmilliárd forint könyvtárfejlesztésre

Mintegy húszmilliárd forint jut a magyarországi könyvtárak fejlesztésére uniós
pályázati forrásokból a 2008-2013 közötti időszakban -- jelentette be Hiller
István oktatási és kulturális miniszter július 5-én Budapesten. A tárcavezető
elmondta: öt év alatt 16,67 milliárd forint jut a könyvtári terület
fejlesztésére, ezen felül pedig 4,25 milliárd forint a könyvtári állomány
digitalizálására fordítható. A program kidolgozottsága jó esélyt ad arra, hogy a
pályázat útján elérhető húszmilliárd forintot kitevő uniós források teljes
összege lehívható legyen -- emelte ki, megjegyezve, hogy a 'könyvtárügyet' a
vidékfejlesztési stratégia egyik központi elemévé kívánja tenni. - F: júl. 5.,
http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=1437&articleID=229503&ctag=articlelist&iid=1



Könyvtárlátogatás otthon

Elképzelhető, hogy öt év múlva több millió, könyvtárban tárolt dokumentumot --
cikket, álló- és mozgóképet, hangfelvételt -- otthoni számítógépeinken is
megnézhetünk, meghallgathatunk. Legalábbis ezt ígéri a következő öt évre szóló,
több mint húszmilliárd forintos könyvtárfejlesztési program, amelyet tegnap
hirdetett meg Hiller István. Az oktatási és kulturális miniszter azt is
bejelentette: nyilvános vitát kezdeményez az olvasásról, hogy világosabbá
váljanak az elmúlt években tapasztalt folyamatok. A Portál néven bejelentett
program célja, hogy a könyvtárak képesek legyenek ingyenesen eljuttatni akár a
használó otthonába is digitalizált dokumentumaikat, a hagyományos könyvek
esetében pedig az olvasó minden igényét a lakóhelyéhez legközelebb eső
könyvtárban elégíthesse ki, részben könyvtárközi kölcsönzéssel. A program
finanszírozásából több mint négymilliárd forintot könyvtári dokumentumok
digitalizálására fordítanak. - F: júl. 6., http://www.nol.hu/cikk/452895/



'Könyvhidat' építenek

Megvalósulhat a Márai-terv, könyvártörvény is készül. 'Könyvhídprogrammal'
támogatnák az érintett szakmák és a tárca a kortárs magyar irodalmat és
olvasóit. A miniszter kiegészíti az idei könyvszakmai hitelkeretet, és várható,
hogy visszaállítja a tudományos és szakkönyvek támogatását is. Az
írószervezetekkel és a könyves egyesüléssel folytatott egyeztetéseken
körvonalazódik a kortárs magyar íróknak szóló ösztöndíjrendszer, illetve egy
könyvtári állománygyarapítással megvalósuló könyvtámogatás. Az utóbbi lényege:
az állam által fölajánlott pénzkeretből a könyvtárak részére kortárs magyar
műveket vásárolnak a kiadóktól. - F: júl. 9., http://www.nol.hu/cikk/453171/



Amerikai időmérleg: 2. Szabadidő -- olvasás

Az 5,09 óra átlagos szabadidő nemek szerinti tagozódása: férfiaknál 5,47 óra (5
óra 30 perc), míg nőknél 4,72 óra (4 óra 43 perc), a különbség majdnem
háromnegyed óra. Olvasásra átlag hétköznap 20 perc jut, míg hétvégén 26 perc.
(Ez eléggé hasonlít a hazai 1999-es időmérleg-vizsgálat adatára, mely átlag 23
percet mért.) Kevesebb a férfiaknál: ők átlag 0,28 órát (17 percet) fordítanak,
teljes szabadidejük alig több, mint 5 %-át (hétvégén 23 perc). A nők hétköznap
olvasásra fordított ideje 0,38 óra (23 perc), ami teljes szabadidejüknek csaknem
tizede (9,6%), hétvégén felmegy 30 percre. Tehát az olvasás a nőknél nem
egyszerűen több időt köt le (önmagában a 6 perc különbség nem tűnne
perdöntőnek), hanem fontossága is egyértelműbb (10 % összevetve a férfiak 5
%-val). Itt is különösen markáns az életkorok szerinti különbség:
- a tinédzserek körében megdöbbentően kevés idő jut olvasás (0,11 óra = 7 perc,
szabadidejük 2 %-a), ráadásul itt a hétköznapi adatok nem különböznek a hétvégi
(vagy ünnepnapi) számoktól,
- a 20-24 éveseknél (hétköznap 0,14 = 8 perc, hétvégén 0,24 = majdnem 15 perc)
és a következő, 25-34 éveseknél (hétköznap 0,15 = 9 perc, hétvégén 0,19 = 11
perc) még mindig átlag alatti,
- csak hajszállal jobb a következő két csoportban: a 35-44 éveseknél (hétköznap
0,20 =12 perc, hétvégén 0,26 = 16 perc) valamint a 45-54 (hétköznap 0,29 = 17
perc, hétvégén 0,40 = 24 perc),
- az ennél idősebb három csoport egyre jobban meghaladja az átlagot, az aktív
nemzedéknél, az 55-64 éveseknél valamivel (hétköznap 0,50 = 30 perc, hétvégén
0,65 = 40 perc),
- a nyugdíjba ment korosztálynál, a 65-74 éveseknél tovább nő (hétköznap 0,70 =
42 perc, hétvégén 0,90 = 54 perc), s a legidősebb korosztálynál még tovább
emelkedik (hétköznap 0,97 = gyakorlatilag egy óra, hétvégén 1,35 = 1 óra 20
perc). (SP) - F: júl. 7., http://www.bls.gov/   2007.07.07.



Salzburgban könyvtárcsoda épül

Salzburg nem nyerte el ugyan a 2014. évi téli olimpiai játékok rendezési jogát,
ám az idén tavasszal elkezdett új könyvtárépület jövő őszre készen lehet. Akinek
szüksége van rá, ott vigasztalódhat. Az új városi központ befogadja az eddig
külön elhelyezett gyermek- és ifjúsági könyvtárat, valamint médiatárat is. Az 5
e m2 alapterületen épülő könyvtár egy bonyolultabb komplexum része lesz: az
épületegyüttesben helyet kapnak boltok és vendéglátó helyek, s ami igazán
attraktívvá teszi, az a három bár. A négyszintes tagolt formájú épület tetején
ugyanis három helyen egy-egy hoki- vagy golfütő formájú rész emelkedik a
magasba, s innen, kellő kilátással várra és hegyekre, lehet majd az olvasás
fáradalmait kipihenni. (SP) - F: júl. 07., http://www.publikationen.bvoe.at/perspektive/



Kazany: holland építész álmodta meg a nemzeti könyvtárat

Nemzetközi építészeti pályázat eredményeként a nálunk is ismert holland Erick
van Egeraat tervezheti Tatárország Nemzeti Könyvtárának új épületét. A 3 milliós
gyűjtemény nagyvonalú elhelyezést kap az ultramodern formájú, összesen 81 ezer
m2 (!) alapterületű épületben. Az 1,2 millió lakosú Kazanyt néha Oroszország
harmadik fővárosának is nevezik. Az ambiciózus vezetés szerteágazó kapcsolatokat
ápol a világ fontos régióval (tavasszal például Hu, kínai elnök is felkereste).
A Lobacsevszkijről elnevezett egyetemet (itt tanult Tolsztoj is) ma 15 ezer
hallgató látogatja nappali tagozaton. F: júl. 9.,
http://www.e-architect.co.uk/russia/kazan-building.htm



Ablakot nyitott a kisfalu a világra

Már internetezhetnek, nyomtathatnak és DVD-t is nézhetnek az olvasni vágyók a
könyvkölcsönzőben. Pályázati pénzből felújították a murgai bibliotékát. Hosszú
tornácos parasztházban található a murgai könyvtár, ahol tegnap családias
hangulatban zajlott a felújított bibliotéka átadó ünnepsége. A ház egyik
szobájában a számítógépek várnak a látogatókra, a másik helyiségben a társadalmi
munkával készült polcokon pedig az új könyvek számítanak arra, hogy leemeljék
őket. A falon gipszből készült képek, az ábrákon látható ecsetvonások helybéli
kéztől származnak. Az asztalon szendvicsek, sütemények, látszik, hogy a
házigazdák szívesen látják a megnyitó iránt érdeklődőket. Felkl Márton
polgármester köszöntötte a megye legkisebb településén a kis számú közönséget.
Háláját fejezte ki mindazoknak, akik segítségére voltak a bibliotéka
helyreállításában. A megnyitó hivatalos közegét már az első mondatok
feledtették, örömteli arcok mindenütt, a kis falu életében nagy eseménynek
számít a modern eszközökkel felszerelt könyvtár átadása. - F: júl 5.,
http://www.tolnainepujsag.hu/index.php?apps=cikk&d=2007-07-05&r=1&c=611380



Ősztől olvashat az egész város

Megmutatni óvodásnak és felnőttnek, hogy a könyv hasznos és szórakoztató.
Program indul ősztől, 'Olvas a város' címmel. A cél az, hogy minél több embernél
népszerűsítsék az olvasást, s erősítsék a szövegértést. Pécs gyermek és felnőtt
lakosságát egyaránt szeretné megcélozni az a program, amely ősztől indul a
baranyai megyeszékhelyen. A tapasztalatok szerint ugyanis a lakosság nagy része
szinte egyáltalán nem vagy alig olvas, s emellett elgondolkodtató, hogy a
fiatalok jelentős részének komoly szövegértési nehézségei vannak. Ezen kíván
változtatni a pécsi program, amely várhatóan ősszel indul. Keszi Erika
Zsuzsannától, a program szervezőjétől, a Magyar Könyvtárosok Egyesületének Pécsi
és Baranyai Szervezetének elnökétől megtudtuk, összesen öt korcsoport részére
készítenek tervet, az óvodásoktól egészen a felnőtt lakosságig. Az ovisoknál
természetesen előkészítő jelleggel, a különböző foglalkozásokon keresztül
indulhat a barátkozás a könyvekkel. Az általános és középiskolások számára
könyvtárlátogatásokat, különböző versenyeket és persze szövegértési méréseket is
terveznek, az oktatók továbbképzésével összhangban. De megcélozzák az
egyetemistákat és a felnőtt lakosságot is különböző olvasásnépszerűsítő
programokkal. F: júl 4.,
http://www.dunantulinaplo.hu/index.php?apps=cikk&d=2007-07-04&r=1&c=611028



A 14-17 évesek közel 80 százaléka internetezik

...és a 14 évesnél idősebb internetezők közel egyötöde ebből a középiskolás korú
csoportból kerül ki. A magyar gyerekek internetezési és fogyasztási szokásait,
valamint az online reklámokhoz való hozzáállását vizsgálja az NRC Piackutató. -
F: júl. 13., http://hvg.hu/Tudomany/20070713_gyerekek_internet_felmeres.aspx



Térítésmentes telefonon -- Mi a fenét akar még a Google?

A Google Voice Local Search élőszavas kereső, ráadásul cégkereső. Egyelőre
bétateszt állapotában leledzik, kizárólag amerikai felségvizeken működik. Az
1-800-GOOG-411 tárcsázásával megkereshetjük a hozzánk legközelebbi mosodát,
fűszerest vagy befektetésekkel foglalkozó irodát, de ha lerohadunk Nevadában a
sivatagban, akkor is jó esélyünk van rá, hogy Gugli megmondja, hol találunk
szerelőt a környéken. Ingyen. Mármint a Google részéről -- azaz nem emelt díjas,
pusztán a normál hívás árát kell fizetnünk a telefon-szolgáltató felé. Állítólag
forradalmasítják a keresést -- szerintem betegesen igyekeznek tökéletesíteni.
Ezt persze minden ízében pozitívan értem. Eddig is számtalan hasznosságot
fejlesztettek már. De mégis -- meddig tudnak még újítani? Mi a fenét akar még a
Google? Élőszavas webkeresést? Le merném fogadni. - F: júl. 9.,
http://fiksz.klog.hu/204/mi-a-fenet-akar-meg-a-google/



Jelentősen változik a közszolgálati bértábla -- a teljesítmény lehet végre a döntő?

A kormány szándéka szerint a közszolgálatban dolgozók fizetése függetlenedne
attól, hogy a munkavállaló mennyi ideje van a pályán. Így a fiatal tehetség
többet kereshetne az idősebb, már lustácska kollégájánál. Gyakorlatilag tavaly
nyár óta folyamatosan olyan hírek keringenek a közszolgálatban dolgozók körében,
amelyek szerint a kormány a bértáblák megszűntetésére készül. Kiderült, hogy a
folyosói pletykáknak volt némi alapjuk, ugyanis Draskovics Tibor a
Népszabadságnak nyilatkozva kifejtette: a táblarendszer megszüntetéséről nincs
szó, de a bértábla kiigazítása szóba került. A közigazgatási reform
végrehajtását felügyelő tárca nélküli miniszter szerint ugyanis a jelenlegi
rendszer nem ad megfelelő rugalmasságot a munkáltatónak arra, hogy az iskolai
végzettséget és a szolgálati időt nem kizárólagos szempontnak tekintve
állapíthassa meg a dolgozó fizetését. - F: júl. 10.,
http://vg.hu/index.php?apps=cikk&cikk=180170



Minőség a helyismeretben -- a használó vagy a szolgáltató felől?

Talán a címben feltett kérdésre is választ kapnak a hallgatók a Helyismereti
Könyvtárosok 14. Országos Tanácskozásán, melynek témája: Minőségbiztosítás a
helyismereti munkában. A július 18-i rendezvényt a kiskunhalasi Martonosi Pál
Városi Könyvtárban szervezik. További információ:
http://www.vkhalas.hu/konferencia2007/konf_program.doc,
http://www.vkhalas.hu/index_hu.html



Chatelő robotok -- Megszemélyesedés

Egyre többen használják a valós személyiségüket megjelenítő internetes
csevegőrobotokat. A HVG kipróbálta, miképp társalog a George W. Bushra 'hangolt'
program Angelina Jolie virtuális klónjával. Világszerte több tízmillióan vannak
virtuálisan jelen az úgynevezett internetes közösségi portálokon, amilyen
például a MySpace vagy a magyar Iwiw. Ezeken keresztül az ember egyszerűbben
tarthat kapcsolatot barátaival, és rég elfeledett ismerősökre bukkanhat a neten.
Ehhez persze az kell, hogy a portálon létrehozott honlap tulajdonosa személyesen
válaszolgasson a beérkezett elektronikus üzenetekre. Egy széles körben terjedő
új program azonban lehetővé teszi, hogy az internethasználók gépre töltsék
személyiségük bizonyos vonásait, illetve a róluk szóló információkat, és így
őket részben helyettesítő gépi személyi titkárokat hozzanak létre. - F: júl. 4.
http://hvg.hu/hvgfriss/2007.27/200727HVGFriss104.aspx (regisztráció után
olvasható)



Szerzői jogok jövője -- Megkerülő utak

Aligha ér meg újabb száz évet mai formájában a szerzői jog, amelyet
Magyarországon a most jubiláló Artisjus véd. A rendszer kereteit az internet
feszegeti, igaz, gyökeres változást máig nem sikerült kicsikarni. Az internetes
technológia radikálisan más helyzetbe hozta az alkotókat. Ha a net előtti
világban elolvastam egy könyvet vagy elajándékoztam valakinek, nem kellett
bejelentenem a szerzői jogi hivatalnak, hiszen nem hoztam létre egy új kópiát. A
digitális világban azonban a kultúra használata minden alkalommal újabb
másolatot eredményez - így elvileg engedélyhez kötött - világított rá Szabad
kultúra című könyvében Lawrence Lessig, az amerikai Stanford Egyetem
jogászprofesszora, miért is alapított 2001-ben Creative Commons (rövidítve CC;
magyarul Kreatív Közvagyon) néven világmozgalmat. - F: júl. 4.,
http://hvg.hu/hvgfriss/2007.27/200727HVGFriss128.aspx (regisztráció után
olvasható)



Az iskolai könyvtárak beelőztek -- menedzselés informatikai eszközökkel

Bondor Erika: Iskolai könyvtárak fejlesztése, menedzselése informatikai
eszközökkel néhány hete jelent meg. A szerző a Könyvtárostanárok Egyesülete és a
Berzsenyi Dániel Gimnázium könyvtárának új információs csatornáinak (honlap,
chat, közösségi szoftverek, blog) példáin keresztül mutatja be a használat
lehetőségeit. Külön fejezet foglalkozik az iskolai könyvtár webkettes
lehetőségeivel is. A webes fejlesztéshez használható praktikus linkeket is
soroló könyv a Kis KTE könyvek sorozatában, a Könyvtárostanárok Egyesülete
kiadásában jelent meg. Az első magyar könyvtár 2.0-ról szóló nyomtatott
kiadvány. Feltételezhető, hogy ismertető oldala is rövidesen megjelenik a
http://www.ktep.hu/ -n. (MG)



Ismét kongatják a vészharangot teleház ügyben, az állam már leírta a civileket?

Közel száz teleház szűnhet meg még az idén, főleg azok, amelyek önkormányzati
tulajdonban vannak -- mondta Fejes István, a Magyar Teleház Szövetség elnöke. A
hazai teleház rendszer a 90-es évek elején Európaszerte egyedülálló
kezdeményezés volt, működőképes hálózatnak tűnt, mi több, külföldről jártak
csodájára, elemezték, tanulmányozták. Most mégis úgy tűnik, részben
életképtelenné vált. Az elnök egyébként maga is részt vesz az abai teleház
működtetésében. A községben, ahonnan származik, fontosnak tartja a teleház
működtetését annak ellenére, hogy ő ma már Budapesten él.
- Az abai teleház civil alapon működik, az egész napos nyitva tartást nem tudtuk
megoldani, nem volt rá keretünk. Éppen ezért minden este 18-21 óráig tart nyitva
az intézmény. Hetente két alkalommal én tartom a frontot, és bizony tapasztalom,
hogy van rá igény. Ugyanis Abán már öt éve van szélessáv. Attól azonban, hogy az
emberek hazaviszik a számítógépet és az internetet, még mindent nem tudnak
megoldani. Például ott van az elektronikus bevallás. Az állam a teleházakra
lőcsölte annak megoldását, forrást azonban nem biztosított hozzá. Pedig ez az a
fajta feladat, amihez hozzáértő embert kellene biztosítanunk. Sok ehhez hasonló
közfeladat látunk el, ezekre olyan igény van, hogy amikor a teleházat nyitom,
már sorban állnak az emberek. Ilyenkor az a hat gép, amit például az abai
teleházban biztosítani tudunk, kevés, többre azonban nem futja. Az volna jó, ha
olyan nagy volna rá a kereslet, hogy piaci alapon tudnánk működtetni egy házat.
A jövő útja az lehetne, ha civil kézbe kerülne a hálózat. - F: júl. 12.,
http://www.telefalu.hu/



3500 éves papirusztekercseket digitalizáltak

Immár az interneten is elérhető az Osztrák Nemzeti Könyvtár (ÖNB)
felbecsülhetetlen értékű papiruszgyűjteményének egy része. Az UNESCO
Világörökségi Dokumentumgyűjteményéhez tartozó archívum összesen 8000
papiruszból áll, ezek közül eddig 550-et digitalizáltak. A 3500 éves
dokumentumokat bárki megtekintheti a világhálón is. A gyűjteményt 1883-ban
Rainer főherceg alapította, aki 1899-ben odaajándékozta Ferenc József
császárnak, az uralkodó pedig átadta a leleteket a császári és királyi udvari
könyvtárnak. Az archívum összesen 180 000 iratot és más alkotást ölel fel, a
tárgyak és dokumentumok többsége Egyiptomból származik. A legrégebbi leletek az
i. e. 15. századból valók. Az online katalógusban bárki kereshet kulcsszavak
(levelek, adók stb.) alapján. A találatok megtekintéséhez elég csak a kiadott
hivatkozásokra kattintani. - F: júl. 12., http://www.sg.hu/cikkek/53596



Olvasótábor Kalotaszegen

Húsz Nógrád megyei középiskolás vesz részt vasárnaptól Kalotaszegen felvidéki,
délvidéki és erdélyi fiatalokkal együtt az 'Útjaink, állomásaink a pompás
magyaroknál' című olvasótáborban, ahol több jeles személyiség szülőhelyére
tesznek irodalmi zarándoklatot -- közölte az MTI-vel az egyik szervező. A
salgótarjáni Balassi Bálint Megyei Könyvtár és a Lélekpendítők Társasága által
rendezett 35. nógrádi olvasótábornak idén Kalotaszentkirály ad otthont; a július
15-től 26-ig tartó táborozás alatt a humán érdeklődésű, irodalmi hagyományápoló
diákok Ady Endre, Arany János és Kós Károly nyomába erednek, az emlékhelyeket
bejárva ismerkednek Kalotaszeg néprajzával és Erdély szellemi kincseivel --
mondta Gyetvainé Szorcsik Angéla, a Lélekpendítők Társaságának elnöke.
Hozzátette: a táborba több kolozsvári jeles személyiség fogadta el a meghívást,
így Péntek János professzor, Kántor Lajos, a Korunk, valamint Szabó Zsolt, a
Művelődés főszerkesztője, és Budapestről Pomogáts Béla irodalomtörténész, akik
mindannyian kötődnek Kalotaszentkirályhoz. Az elnök asszony elmondta: ezek a
nyári programok nem csak a klasszikus vagy a kortárs irodalmat hozzák közelebb a
diákokhoz, de kultúrtörténeti barangolások lehetőségét is biztosítják a
Kárpát-medencében. - F: júl. 13.,
http://www.uno.hu/web/uno.nsf/0/8B7D6498D1FE9364C125731700525A3D?OpenDocument



Egy olvasójeggyel, többen is kölcsönöznek -- egy spórolási taktika

Csökkent a beiratkozott olvasók száma az elmúlt évben a kaposvári megyei-városi
könyvtárban. Ennek hátterében a szakemberek szerint vélhetően az is áll, hogy
tavaly óta az oktatási tárca már nem téríti a pedagógusok éves beiratkozási
díját. Hogy mégis több a látogató, az abból is adódik, hogy egy olvasójegyet
többen is próbálnak használni. - F: júl. 16.,
http://www.tolnainepujsag.hu/index.php?apps=cikk&d=2007-07-13&r=2137&c=613492



Gagyi-e a Wikipédia? -- Bizonyosság helyett valószínűség

Gyakran hivatkoznak arra, hogy a Wikipédia szócikkei 'nem hitelesek', nem
pontosak. Ez természetesen elkerülhetetlen, ha bárki írhat szócikket, globálisan
nézve azonban a közös munka bámulatosan sikeres. Csak meg kell érteni, hogy
működik. A Wikipédia a Google-hoz és a blogok millióinak kollektív tudásához
hasonlóan a valószínűségi statisztika idegennek tetsző logikája alapján működik
-- nem a bizonyosság, hanem a valószínűség irányítja. Az agyunk azonban nem úgy
épül fel, hogy a statisztika és a valószínűség elvei alapján gondolkozzunk. Mi
tudni akarjuk, hogy az enciklopédia egyes szócikkei helytállóak-e vagy sem. Ha
szakemberek -- szerkesztők, tudósok, újságírók -- keze van a dologban, akkor
legalább tudjuk, hogy valakinek kötelessége ellenőrizni, pontosak-e az adatok. -
F: jún. 28.,
http://hvg.hu/Tudomany/20070628_chris_anderson_wikipedia_hosszu_farok.aspx



Múzeumba kerül a CD

Az idei év első felében ismét majdnem egyötödével visszaestek a CD-eladások az
USA-ban, miközben az online-forgalmazás durván nő. Mind az elemzőket, mind a
kiadókat meglepte, milyen irdatlan ütemben esnek vissza továbbra is a
CD-eladások az Egyesült Államokban. Az idei első félévben 19,3 százalékos volt a
csökkenés üteme, ami azt jelenti, hogy csak 205,7 millió hagyományos lemez
talált gazdára. Eközben az online forgalmazás 60 százalékos ütemben, 23,5 millió
albumra nőtt. Összességében 15 százalékkal zsugorodott a teljes albumok piaca,
mivel sokan egyenként vásárolják kedvenceik számait. - F: júl. 6., Napi Online,
http://www.napi.hu/default.asp?cCenter=article.asp&nID=337734



Harry Potter és póker őrület

A pókertáska most a sláger a csurgói gyerekkönyvtárban. Nem volt olcsó dolog,
ezért csak úgy kapják meg a gyerekek játszani, ha valaki közülük felelősséget
vállal érte. Egy pókerbajnokságon már túl vannak, készülnek a következőre. Bódjó
Inez szerint izgalmas a póker, mert van tétje, a zsetonok. De jobban szeretné
igaziból játszani, csak még hat évet várnia kell erre, akkor lesz nagykorú.
Amúgy újra Harry Potter őrület van, az indiánregények nem kelendők. A lányok
modern lányregényeket olvasnak, a fiuk inkább 'bandázni járnak' a könyvtárba,
meg a számítógép előtt ülnek. -- Jó volna, ha a szülők megértenék, hogy nemcsak
popsikenőcsre meg bébiételre van szüksége a gyerekeknek, de lelki törődésre is,
s ennek része lenne, hogy könyvet adnak a kezükbe -- mondta Pálisné Szendrődi
Zsuzsa könyvtáros. Ha szülő, óvónő és tanítónő ebben együttműködne, akkor még
több látogatóval büszkélkedhetne a gyerekkönyvtár, amelynek azonban most sincs
oka panaszra. Nyáron is naponta 40-50 gyerek fordul meg itt, némi hanyatlás majd
csak nyár közepén várható. A téka a szünidőben egy napra sem zár be, csupán
hétvégén nem fogad olvasót. - F: júl. 16.,
http://www.somogyihirlap.hu/index.php?apps=cikk&d=2007-07-13&r=107&c=613542



1000. olvasó a győri gyermekkönyvtárban

Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár Gyermekkönyvtár blogjának
http://blog.gevk.hu/) bejegyzése: 'Július 6-án beiratkozott idei 1000. olvasónk!
Gyere el te is, csatlakozz csapatunkhoz! Gyermekkönyvtárunk érdekes
programokkal, új könyvekkel, társasjátékokkal vár!' (Máté Zsófia) - F: júl. 9.,
http://blog.gevk.hu/?cat=1



Hazánkban is egyre többen dolgoznak ingyen

Itthon is egyre nagyobb népszerűségre tesz szert az önkéntes munka, amely során
az emberek adomány helyett ellentételezés nélkül segítenek egy-egy közösségnek.
Ehhez nagyban hozzájárul a multinacionális cégek egyre terjedő gyakorlata,
miszerint szervezett formában viszik el dolgozóikat ilyenfajta
segítségnyújtásra. A külföldön már jól kiépült rendszer azonban nálunk még csak
formálódóban van: a szervezetek többsége ugyanis annak ellenére nem készült fel
még az önkéntesek fogadására, hogy munkájukra nagy szükségük lenne. - F: jún.
27., http://www.mfor.hu/cikk.php?article=36791&pat=29
-- Kérdés lehet, hogy van-e irányelv, írott elképzelés, minta ilyen munkaerő
fogadására, kezelése. Ha nincs, érdemes átgondolni, kidolgozni. (MG)



:::::::::::::::::::::: EGY ÉVE KÖZÖLTÜK ::::::::::::::::::::::::


Bogármese: olvasásra buzdít a színdarab

Lázár Zsófia és Lázár Ervin Bogármese című siker-mesekönyvéből álmodott színpadi
darabot Sárközi Gyula. A július 25-én újra bemutatandó mesejáték korábbi
előadásai után jelentősen megnőtt a könyv gyermekolvasóinak száma. A darab
tavaszi bemutatói után a Bogármese című könyv eladási statisztikái hirtelen
megugrottak. A könyvesboltosok szerint a színdarab hatására kezdtek el a
gyerekek érdeklődni a könyv iránt. Sárközi Gyula, az előadás rendezője azokkal
az oktatáskutatókkal ért egyet, akik szerint: a magyar gyerekek az átlagnál
gyengébben olvasnak, hiszen nem minden esetben sikerül megfelelő szinten
elsajátítaniuk az olvasás technikáját. Ábrahám Mónika olvasáskutató szerint a
rosszul olvasó tizenévesektől hiába várjuk, hogy saját örömükre, saját
érdekükben olvasnak szép- vagy ismeretközlő irodalmat. A 'nem olvasás' pedig,
leegyszerűsítve egyet jelent a lemaradással. A 21. század tudás alapú
társadalmában ugyanis az értő, elemző olvasás az egyén társadalmi
beilleszkedésének, a versenyben maradásnak és az életminőség javulásának
alapfeltétele. Sárközi Gyula arra a nemrég megjelent kutatásra is hivatkozik,
amely szerint a hátrányos helyzetű gyerekek többsége csak azért olvas, mert a
tanár kötelezi őket, és azért, hogy 'megismerjék a betűket', vagy hogy
'folyékonyan és gyorsabban tudjanak olvasni'. Ebből is látszik, hogy nem az
élmény- és ismeretszerzés motiválja őket, amikor könyvet vesznek a kezükbe.'
Sárközi szerint a színház segíthet abban, hogy ezek a gyerekek is kedvet
kapjanak az olvasáshoz. - F: 2006. júl. 5.,
http://www.fn.hu/index.php?id=10&cid=138060&hirlevelkatt=2006-07-05



Hiller a széttagolt kulturális szolgáltatókról

Azt szokták mondani, hogy az unióban a kultúra nemzeti hatáskörben marad. Így
igaz. Ebből voltak, akik azt a következtetést vonták le, hogy EU-s pénzek nem is
nyerhetőek el kulturális célra. Ez viszont már nem igaz. Például a
vidékfejlesztési nagy programban kulturális terek felújítására, létrehozására
kistelepüléseknél lehet találni forrásokat. Igen fontosnak tartom, hogy az
emberek a különböző helyeken, ahol élnek összejöhessenek, szervezkedhessenek
kulturális célból. Azt látom viszont, hogy pénzhiányos és pazarló is a
rendszer.
Ha az országban járunk, sok helyen látjuk kiírva, hogy jobbra e-Magyarország
pont, két utcával arrébb Teleház, ha tovább mennek, akkor ott a művelődési ház.
Ez így széttagolva fenntarthatatlan. - F: 2006. júl. 5.,
http://www.fn.hu/index.php?id=10&cid=138076



::::::::::::::::::::::::::: KISSZÍNES ::::::::::::::::::::::::::



Braille-írás fordító program

Német kutatóknak sikerült egy különleges szoftver és egy hagyományos szkenner
segítségével egy a vakok számára készült írás olvasására képes rendszert
létrehozniuk. A megoldás központi elemét jelentő speciális alkalmazást a
Furtwangeni Főiskola Számítógépes és Villamosmérnöki Karának két munkatársa, Dr.
Wolfgang Rülling és Dr. Reiner Schmid professzorok fejlesztették ki. A két német
professzor bevonta a munkába a kar hallgatóit is, de a szoftvert így is csak
hosszas fáradságos munkával sikerült megalkotni. Az adott szöveget tartalmazó
lapot vagy dobozt elegendő csak behelyezni a szkennerbe, a program pillanatokon
belül beolvassa a Braille-írással írt dokumentumot, majd lefordítja azt
hagyományos szövegre. Végül a lefordított anyagot meg is jeleníti a képernyőn és
amennyiben kérik, még hangosan fel is olvassa. A szoftvert elsősorban olyan
területeken lehet alkalmazni, ahol egyaránt vannak vak és gyengénlátó, illetve
jól látó emberek számára készült termékek és ahol emiatt gyakran keletkeznek
problémák. - F: júl. 3., http://www.sg.hu/cikkek/53411



Neurális hálózatok a HR-ben

Egy brit HR cég olyan szoftvert dolgozott ki, mely neurális hálózatok
alkalmazásával találja meg egy betöltendő munkakörre jelentkezők közül a
leginkább megfelelőt. A program segítségével drámaian megnőttek az újonnan
felvett dolgozók beválási mutatói. A neurális háló megtanulja a felvételi
teszteredmények alapján, hogy milyen jelentkezők mennyire váltak be egy adott
profilú munkakörben, és kik azok, akik alkalmatlannak bizonyultak. A tanulási
fázis után az újonnan beérkező jelentkezőkről a program eldönti, hogy milyen
valószínűséggel lennének sikeresek a kérdéses pozícióban. Az AIR (Artificial
Intelligence Recruitment System, Mesterséges Intelligenciai Toborzó Rendszer)
segítségével a beválási mutatók drámaian megnőttek. Egy nagy pénzügyi tanácsadó
vállalatnak végzett toborzás során a korábbi 42%-os elégedettség 80%-osra nőtt.
Mindemellett a felvételi procedúra ideje 30%-kal csökkent. - F: júl. 15.,
http://www.agent.ai/main.php?folderID=3&articleID=1989&ctag=articlelist&pf_app=1&iid=1



Levelezőszolgáltatást indított a Lánglovagok.hu -- tűzoltó-pr

A tűzoltók és a tűzoltó hivatás iránt érdeklődők egyaránt kedvező feltételekkel
igénybe vehetik a Lánglovagok.hu levelezőszolgáltatását. - F: júl. 4., Prím
Online, http://hirek.prim.hu/cikk/61931/



Pr a megváltozott környezetben

A kommunikáció céljai, formái és megjelenési csatornái megváltoztak,
átalakultak. A fiatalabb generáció innovátorai az értékesítés területén az
interaktív honlap alapvető jelentősége mellett fontosnak tartják a szolgáltatói
tartalom állandó frissítését, a valóban új információkra épülő hírleveleket, és
többen alkalmaznak blogokat is. Az új generáció tagjai először a fiatalokat
kérik meg, hogy írják bele saját blogjukba, ha elégedettek voltak a
kiszolgálással, ha hasznos információra találtak, ha segítséget kaptak. Második
lépésként, felbátorodva a sikeren, saját bloggal erősítik az értékesítést,
egy-egy termék precíz használatát ecsetelve. - F: jún. 24.,
http://www.fn.hu/index.php?action=nyomtat&id=195&cid=166048



A képregény felfedezése

Negatív jelzőkkel illették, s leginkább a gyermek- vagy ifjúsági irodalom
fattyaként aposztrofálták Magyarországon évtizedeken keresztül a képregény
műfaját. Ennek voltak politikai-ideológiai okai (lásd a hideg háború okozta
beszűkülést és elhatárolódást), oktatáspedagógiai vakvágányai (a képregény
olvasása elvonja az értő figyelmet az értékes irodalmi alkotások befogadásától),
de művészetelméleti premisszái is (a képregény sem nem kép, sem nem regény, és
nem is önálló művészet). Szándékosan használom a múlt időt, mert
olvasásszociológusok, pedagógusok, könyvtárosok ugyancsak évtizedes
panaszáradatai közepette, miszerint nem olvas a gyerek, sőt nem is tud már
olvasni, az ún. amerikai álom, ha konkrét formát nem is, szabad lelkületet annál
inkább nyert a mai kultúrafogyasztói piacon. Ma a gyerek nem azért nem olvas,
vagy nem tud olvasni, mert képregényt olvas, és az amerikai képregényeket
feldolgozó filmdömping is rámutat: a képregény nem gyermekirodalmi műfaj. - F:
júl. 5., http://www.ujkonyvpiac.hu/cikkek.asp?id=2431,
http://www.nol.hu/cikk/453874/



Az internet öl, butít és nyomorba dönt

Az interaktív internet nem nagyobb szabadságot, nem nagyobb tudást eredményez,
hanem a szamárság térhódítása előtt nyit kaput. Egy szilícium-völgyi vállalkozó
az értékes kultúrát félti a világhálón terjedő értéktelentől. 'Az
internetforradalom valójában felületes megfigyelésekkel áraszt el bennünket, nem
pedig elmélyült elemzésekkel. Sarkos véleményeket termel, nem megfontolt
ítéleteket. Megváltoztatja a kulturális környezetet, de nem javít rajta, hanem
ront' -- idézi egy frissen megjelent könyv megállapítását a New York Times
könyvrovatában Michiko Kakutani. F: júl. 11., http://www.metazin.hu/node/966



Gyógyszerinformációra kíváncsiak

Bár a GfK Hungária szerint csak minden tizedik beteg számára a legfontosabb
tényező egy-egy gyógyszer esetében az ár, az egészségbiztosító adatai szerint az
olcsó generikumok iránt nőtt meg a kereslet. A betegek az eddiginél jóval több
információt szeretnének kapni a gyógyszerek hatásáról és lehetséges
mellékhatásairól. - F: júl. 4., Napi Online,
http://www.napi.hu/default.asp?cCenter=article.asp&nID=337441&place=hirlevel



A Sztálin-biznisz

Majakovszkij egykori lakása -- ma múzeum -- és a Taganka Színház
között nyílik meg Moszkva új látványossága. Abból az atombiztos, hétszáz fő
számára tervezett, birodalmi szuperbunkerből lesz multikulturális szórakozóhely,
amelynek építését még Sztálin rendelte el, ám az eredményt már nem láthatta,
mert az építkezést két évvel a halála után fejezték be. Ma elhagyatott.  A
vállalkozás része a virágzó Sztálin-üzletnek. - F: júl. 16.,
http://www.168ora.hu/cikk.php?id=8097



:::::::::::::::::::::::: INFORMÁCIÓFORRÁSOK ::::::::::::::::::::::::


Új európai terminológiai adatbázis

A rendszerben gyakorlatilag az összes fogalom és szakkifejezés megtalálható és
immár 23 nyelven, köztük magyarul is elérhető. Az adatbázis hivatalos neve
InterActive Terminology for Europe (IATE) lett és az Európai Parlament, illetve
az Európai Bizottság közös ünnepségén mutatták be. A központi gyűjteményben
megtalálhatók az Unió egyes szervezeteinek terminológiai adatbázisai. A rendszer
összesen 8,7 millió terminológiai bejegyzést, 500 000 rövidítést és 100 000
mondatrészt tartalmaz -- összesen 23 nyelven, köztük magyarul. - F: jún. 29.,
http://www.sg.hu/cikkek/53339,
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=14377



Wiki-turistatérkép

Az olvasók által szerkesztett internetes lexikonhoz, a Wikipediához hasonló
elven -- vagyis közös tudást összeadva és ingyen - digitális turistatérképtárat
hozott létre a GPS (műholdas helymeghatározás) néhány száz magyar felhasználója.
Az adatbázis egyénileg bejárt és rögzített túraútvonalakból, úgynevezett
trackekből - a GPS-szlengben: 'csiganyálakból' -- épül fel. A közösbe bedobott
alapanyagokból 20-30 fős amatőr csapat tisztázza le a térképeket. Az autósoktól
eltérően a természetjáróknak korábban nem volt műholdas helymeghatározó által is
értelmezhető digitális térképük (külföldön sincs túl sok ilyen, és azok
fizetősek). A hazai térképek GPS nélkül is segíthetnek a tájékozódásban, mert
kinyomtathatók a http://turistautak.hu -ról. A térképek felbontása nagyobb, mint
a kereskedelmi forgalomban kaphatóaké, és a wiki-módszer előnyeként az adatbázis
folyamatosan frissül. - F: jún. 27.,
http://hvg.hu/hvgfriss/2007.26/200726HVGFriss102.aspx (regisztrálást követően
érhető el, ingyenes)



Internetre költözik a Da Vinci-kollekció

A közelgő debreceni Da Vinci-tárlat látogatói számára is sok érdekességgel
szolgálhat, hogy hamarosan az interneten ingyenesen elérhetővé teszik a mester
több ezer rajzát és tudományos írását. A kéziratokat és rajzokat egész mostanáig
csak az olaszországi Vinciben található Leonardo Nemzeti Múzeumot felkereső
kutatók tanulmányozhatták, ám az intézmény ígérete szerint hamarosan 12 ezer
oldalnyi anyag kerülhet fel a világhálóra. Az EU finanszírozásával készülő,
jelenleg még lezárt http://www.leonardodigitale.com/ oldalra eddig 3000
szkennelt oldal került fel. A könyvtár igazgatója, Romano Nanni szerint jelenleg
még csak a kezdeteknél tartanak, és reményeik szerint lassan egyre több kézirat
kerülhet majd fel az internetre. A kései 15. és korai 16. századból származó
rajzok a művész elképesztően széles érdeklődési körét mutatják be a geometriától
a csillagászaton át a hadviselésig és a repülés tudományáig. Az írások egytől
egyig tükörírással készültek. Nagy részük kikódolása azonban komoly nehézségekbe
ütközik, mert az egyszerű hétköznapi teendők sokszor összemosódtak a tudományos
értekezésekkel. - F: júl. 10., http://www.karpatinfo.net/article45322.html



Cigány élet -- színt hozna

Cigány élet -- Romano Trajo címmel új kulturális és szórakoztató magazin indult.
A havilap kilencezer példányban kerül majd az árusítóhelyekre. A lapot kiadó és
a főszerkesztői feladatokat ellátó Kárpáti László Károlynak ez az első projektje
a sajtópiacon. - F: júl. 5.,
http://www.kreativ.hu/cikk.php?nl=1844&id=19605&aai=0&s=0



Civil információs bázist készítenek

A civilszervezetek átláthatóságát, az információáramlás hatékonyságát és az
adminisztrációs terhek csökkentését célozza az az előterjesztés, amelyet a
szociális tárca készített a kormány számára. A javaslat szerint a tárca
információs portált épít ki az év végéig, ahol naprakészen elérhetők lesznek a
pályázati információk, jogszabályok. - F: júl. 6.,
http://vg.hu/index.php?apps=cikk&cikk=179873



Új szabályok a munkaidőre

Külön egyéni megállapodást köthetnek a munkavállalók a munkáltatókkal az
általánosan engedélyezett, legfeljebb évi 200 óránál 100 órával több rendkívüli
munkára, azaz túlórára a Munka törvénykönyve július elsejétől hatályos
módosítása szerint. Az egyéni megállapodás csak akkor köthető meg, ha a
munkáltató az adott munkakörre nem tud felvenni másik munkavállalót, vagy ha az
adott munkakör speciális felkészültséget, gyakorlatot igényel. Ez a megállapodás
csak írásban, s legfeljebb egy éves időtartamra köthető meg, a legfeljebb 10
dolgozót foglalkoztatóknál maximum egy dolgozóval, 10 dolgozó feletti létszámnál
a dolgozók 10 százalékos mértékéig. - F: júl. 17.,
http://hvg.hu/karrier/20070717_munkaido_uj_szabalyok.aspx



Megújult a Startlap

Az immár testreszabható oldal friss, tetszetős külsővel és új, praktikus
funkciókkal teszi egyszerűbbé és élvezetesebbé az internet használatát. Az
1999-ben elindított Startlap legutóbb 2003-ban esett át komolyabb megújításon.
Az akkor bevezetett tartalmi és formai változások sikeresen erősítették az oldal
tartalomszolgáltatói jellegét. A fejlődés azóta is töretlen: a Startlap csoport
oldalait havonta több mint 2,6 millió egyedi látogató keresi fel a Medián
Webaudit mérése alapján. - F: júl. 3.,
http://www.fn.hu/tech_tudomany/0707/megujult_startlap_166775.php



Tuti tippek hőguta ellen

Forró nyári napokon a hűvösben maradás nem csak kényelmes, de akár életet is
menthet a Pennsylvania Orvosi Társaság szerint. Szakértők szerint a
potenciálisan halálos állapot, a hőguta megelőzhető. ...érdemes olyan helyre
menni, ahol van (bevásárló központ, könyvtár, mozi, stb.) - F: júl. 8.,
http://www.stop.hu/articles/article.php?id=161147




IMPRESSZUM

A szerkesztők -- akik szívesen olvassák és megfontolják az Ön véleményét:
Hajdu Katalin (könyvtáros, Katami Bt.) mailto:haka11@yahoo.com
Kovács-Ördög Éva (kommunikációs munkatárs) kovacsordogeva@freemail.hu
Sonnevend Péter (Kaposvári Egyetem, könyvtárigazgató)
mailto:sonnevend@mail.atk.u-kaposvar.hu
Mikulás Gábor (információs és pr-tanácsadó) mailto:mikulasg@gmconsulting.hu

Feliratkozás az ékezetes vagy ékezetmentes hírlevélre:
http://hirlevel.swgy.hu/user/1/php/maileruser.php?mailer=1&action=regist

A szerkesztők a nem saját írású cikkek tartalmáért nem vállalnak felelősséget,
mindazonáltal törekednek a források gondos válogatására.
Kiadja: GM Consulting http://www.gmconsulting.hu