[NYOMTATÁS]

K I T -- Könyvtár - Információ - Társadalom (2007/23., jún. 6.)


Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára
Szemlék, hírek, kommentárok


TARTALOM

- Műszaki könyvtárosok -- eszmecsere a legjobb gyakorlatról
- 20-30 százalékkal növekedett a könyvtári tagság -- nagykanizsai kistérség 
- Könyvtári fejlesztési program -- értelmezés kérdése
- Súlyos állapotban az Országos Széchényi Könyvtár
- Megéri-e Pécsett nagy könyvtárat építeni? -- Megtérülő befektetés?
- Számítsuk ki a közkönyvtári szolgáltatás értékét!
- Olcsó húsnak milyen leve? -- Hasznos szoftverek könyvtáraknak
- Javaslat a könyvtárostanároktól
- Innenől napi 24 órás közkönyvtárak
- Szlovákiában nem használnak plágiumkereső szoftvereket
- Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárakért Alapítvány -- könyvosztás
- Országos Könyvtári Digitalizálási Terv (2007-2013) -- 1.0
- A jövő interaktív könyvtárai közösséggé formálják a használóikat
- A szervezeteknek nagy részének nincs mobilinformatikai stratégiája
- Terroristák helyett diákok, tanárok látogatják a könyvtárat
- Egyelőre francia, magyar és portugál a közös digitális könyvtár anyanyelve
- Hosszú az út a szemantikus webig?
- Könyvtári stratégák, figyelem! -- Célkeresztben a jövő keresői
- Kiszabadult a fogságból harmincezer kötet Baróton
- Újra kinyit Szúcs könyvtára
- Frissített 'hírlevelek'
- Törvény az elektronikus dokumentumok archiválásáról
- Könyvekre vár Kismarton

EGY ÉVE KÖZÖLTÜK
- Tartsuk szemmel a perifériát! -- Gyenge jelek 2.

KISSZÍNES
- Új web2 szolgáltatás: Közösségi térkép
- IT-eszközök -- másodkézből
- 'A globalizációval szemben az univerzalizmus a válasz'
- OIK -- műfordítás-pályázattal erősít
- Túl sokat fogyasztanak a számítógépek
- Könyvhét -- alkalom a könyvek lecserélésére is
- A tettes elegáns, fekete ruhában érkezik -- A krimi éjszakája Budapesten

INFORMÁCIÓFORRÁSOK
- RSS könyvtár -- Web 2.0-ás orvosoknak
- Fidelio Súgó -- új kulturális magazint indít
- Fogyasztóvédelemről 24 órán keresztül: Rádió Q 
- Az élet enciklopédiája


A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Adja tovább
kollégáinak, ismerőseinek! A megrendelési és lemondási információ a hírlevél
végén található. A hírlevélben a hosszabb linkek eltörhetnek; ezek csak
kimásolás és egybetoldás után, a böngészőbe bemásolva használhatók. 
Kereshető KIT-archívum: http://www.gmconsulting.hu/inf/kit/index.html
>>>>>>>>>>>>>> 5 éves a KIT <<<<<<<<<<<<<<<


Tisztelt Olvasónk,

a KIT 241. lapszámát olvassa, pontosan az öt évvel ezelőtt megjelent első KIT-et követően. Akkor 95 megrendelőnk volt, most 2600 körüli az olvasóink száma. Eddig több mint 7000 hírt tettünk közzé. Célunk továbbra is a naprakész informálás, az inspiráló, határokon átívelő gondolatok közreadása, a szakmai erjesztés. Indulásunkkor mi voltunk az egyetlen civil könyvtárszakmai orgánum. Mostanra már számos, felettébb értékes blog is inspirálja a hazai könyvtári és információs közösséget.
Szerkesztőkként személyes beszélgetések során tapasztaljuk a szakma elfogadását, linkként szereplünk több szakmai portálon (lehet, hogy a megújult KI-portálra is előbb-utóbb visszakerülünk), doktori értekezésben is hivatkoztak már anyagainkra. A hírek közlésében több partnerrel is együttműködünk.
Az évfordulóra elkészült az a kereső http://www.gmconsulting.hu/inf/kit, mellyel a KIT híreit egyedileg lehet visszakeresni. A KIT arculata és a technológiai háttér is fejlesztés alatt áll. A keresőre és a lap egészére vonatkozóan is továbbra is várjuk megtisztelő kritikáikat, észrevételeiket.

Korábbi szerkesztőinknek, Káldi Emesének és Mészáros Anikónak köszönjük közreműködését, Olvasóinknak pedig eddigi bizalmukat.

-- Hajdu Katalin, Kovács-Ördög Éva, Sonnevend Péter, és e lapszám szerkesztője: Mikulás Gábor
Műszaki könyvtárosok -- eszmecsere a legjobb gyakorlatról

A Richter Rt. könyvtárában tartotta a MKE Műszaki Könyvtáros Szekció vállalati könyvtáros műhelybeszélgetését máj. 31-én. A Kóródy Judit moderálása és Wittinghoff Judit beszámolója által kibontakozott eszmecseréből a jelenlevők megtudhatták: a könyvtári állományt radikálisan befolyásolja a kutatási irány módosulása, a Richterben továbbra is erős a használóképzés, így elég önállóvá is válnak a kutatók. Az Infodok Kft. esetében a munkatársi igényfelmérés tipikus 'gyenge kommunikáció' válasza esetén már szinte lesben áll szolgáltatásaival a könyvtár. Összesen több mint 70 információs csomagot készítenek folyamatosan. Jellemző, hogy a könyvtári szerzeményezések költségét a könyvtár kiterheli adivíziókra. Ám a könyvállomány sok helyen nem is mérvadó (a Richterben 5% alatt a beszerzésben): a használókat a leginkább az elektronikus információ érdekli -- saját laborjuk asztalán. A könyvtárak a többi vállalati információs központtal -- stratégiai marketing osztály, valamint pénzügyi--kontrolling részleg -- együttműködnek. És rendre be is gyűjtik, dokumentálják az elismerések különféle megnyilvánulásait, mint a gazdasági érdekérvényesítés eszközét. Közös tapasztalat a szerzői jog betartásának fontossága; a további kellemetlen tapasztalatok megelőzése érdekében a következő műhelymegbeszélés témája is ez lesz. (MG)20-30 százalékkal növekedett a könyvtári tagság -- nagykanizsai kistérség 

Pölöskefő -- A mozgókönyvtári ellátásról, a szolgáltatás tapasztalatairól is szó esett tegnap a Halis István Városi Könyvtár szakmai napján. A résztvevők a dél-zalai településre is ellátogattak, ahol egy új könyvtermet avattak. A nagykanizsai kistérség az elsők között vállalkozott arra, hogy beindítsa az úgynevezett mozgókönyvtári szolgáltatást a környező kistelepüléseken. Ennek első lépéseként jelentős szoftverfejlesztésen esett át a kanizsai könyvtár. A felhasznált milliókból létrejött a nagykar elnevezésű internetes rendszer, mely azóta is folyamatosan bővül. -- Erre az informatikai rendszerre épült rá a mozgókönyvtári szolgáltatás, amelybe jelenleg a kistérséghez tartozó 13 település tartozik - hangsúlyozta Czupi Gyula, a Halis István Városi Könyvtár igazgatója. -- Az újszerű szolgáltatás előnyei már most tapasztalhatók, vannak falvak, ahol 20-30 százalékkal emelkedett a könyvtári tagság. - F: máj. 30.,  http://www.zalaihirlap.hu/kultura_oktatas/20070530_tobb_konyv__folyoirat_kerul_az_emberekhezKönyvtári fejlesztési program -- értelmezés kérdése

A kulturális tárca 2013-ig tartó fejlesztési programjainak egyik célja, hogy minden településen legyen egy 'porta', ahol a könyvtári szolgáltatások elérhetők. Ez lehet akár igazi könyvtár vagy kisebb települések esetében könyvtárbusz. Minderről Schneider Márta, az Oktatási és Kulturális Minisztérium szakállamtitkára beszélt hétfőn Csongrádon. Olyan szolgáltatáshálót is ki kell alakítani, amely elérhetővé teszi a legkisebb településeken akár az Országos Széchényi Könyvtár valamely dokumentumát is digitalizált formában -- tette hozzá a kulturális szakállamtitkár a Kárpát-medencei könyvtárosok konferenciáján. Schneider Márta beszámolt arról, hogy 2001 és 2005 között folyamatosan, 1,9 millióról 2,15 millióra emelkedett a regisztrált könyvtári olvasók száma. A növekedést elsősorban a nagy budapesti, valamint a megyei és a városi könyvtárak érték el, a községi tékák olvasóinak számában azonban visszaesés mutatkozott. A kölcsönzések száma az elmúlt években csökkent, viszont emelkedett a helyben használt dokumentumok száma, és még ennél is jobban, több mint másfélszeresére növekedett a könyvtárközi kölcsönzések gyakorisága. A könyvtári szférában jelentős informatikai fejlesztések zajlottak le. A községi könyvtárak esetében a látogatók számára fenntartott internet-hozzáférések száma több mint kétszeresére bővült. - F: jún 4., http://www.kultura.hu/main.php?folderID=1173&articleID=259327
-- E sorok írója háromszor szerepel a 2,15 millióban, ugyanis három könyvtárban tag. E logikát alapul véve a múzeumlátogatók táborát viszont akár 10-zel gazdagítja (évi kb. 10 különböző múzeumot meglátogatva). A több könyvtár párhuzamos látogatása egyszerre jelenthet kiterjedt olvasói érdeklődést illetve vándorlásra késztető, nem kielégítő szolgáltatást. Meglepő, hogy a könyvtárak virtuális látogatása továbbra sem merül fel hasonló, összegző diskurzusban. Egy további, semmiben nem reprezentatív friss felmérés eredménye, inkább érdekeségképpen: http://poll-r.hu/poll/1000528. A felmérési eredményre való reagálás módjáról: http://fiksz.klog.hu/177/visszaesett/ (MG)Súlyos állapotban az Országos Széchényi Könyvtár

Hiába az ország elsőszámú könyvtára, létfenntartási gondokkal küzd az Országos Széchényi Könyvtár. A leromlott, korszerűtlen épület viszi a pénzt, felújításra, korszerűsítésre viszont alig jut. Rövidült a nyitvatartási idő, és tavaly az ideiglenes bezárás lehetősége is felmerült. A jelenlegi szabályok ugyanis még a csekély gazdálkodási lehetőségek kihasználásában sem teszik érdekeltté az intézményeket. ... Közintézményi szakemberek szerint azonban nemcsak a nemzeti intézmények státuszának tisztázására van szükség. Átfogó szemléletváltozás kellene, a 'kötelezően kipipálandó költségvetési tétel' merev bürokratizmusánál egy rugalmasabb, piacibb szemléletű hozzáállás. Ez nagyobb szabadságot, és így a birtokolt javakkal való hatékonyabb gazdálkodást eredményezhetne. A jelenlegi szabályok még a csekély gazdálkodási lehetőségek kihasználásában sem teszik érdekeltté az intézményeket: a fenntartó ugyanis a bevétel növekedésével arányosan csökkenti az állami támogatást. - F: jún. 1., http://www.hirszerzo.hu/cikk.php?id=36803. Az OSZK a Kultuccában: http://ek.klog.hu/2007/06/03/az-en-konyvtaram/Megéri-e Pécsett nagy könyvtárat építeni? -- Megtérülő befektetés?

Pécsnek 'nagy a kabát'. A hozzáértők szerint egyre nő a veszélye annak, hogy az Európa Kulturális Fővárosa cím okán tervezett beruházásokat a baranyai megyeszékhely nem tudja maradéktalanul megvalósítani 2010-ig. A regionális könyvtár megálmodói szembesültek-e azzal, hogy Pécsnek szüksége van-e egy ekkora tékára? Vajon a közeljövő olvasója bemegy-e a könyvtárba, nem inkább 'a könyvtár megy el' -- az internetnek köszönhetően -- az olvasóhoz? Ezeket a kérdéseket most vizsgálja egy megvalósíthatósági tanulmány. - F: jún. 5., http://www.nol.hu/cikk/449106/Számítsuk ki a közkönyvtári szolgáltatás értékét!

Vitán felüli, hogy a közkönyvtárak támogatják a helyi gazdaságot; erősítik a demokratikus társadalmat, a polgárokat a közéletben való részvételre nevelik, ellene vannak a társadalmi kirekesztés jelenségeinek; és hozzájárulnak a kultúra terjesztéséhez. A könyvtár tehát értéket teremt. Koncepcionálisan az érték két értékelési paradigma szerint közelíthető meg.
A. Gazdasági értelmezés gazdasági értéket tulajdonít mindazoknak a társadalmat érintő 'jótéteményeknek', amelyek a könyvtári szolgáltatások használatából következnek. Ilyen érték több módszerrel határozható meg. Ennek módszerei: járulékos értékelés (azt állapítja meg felméréssel, hogy van-e fizetési készség valamely javak vagy szolgáltatások elérésére), 'útiköltség' módszer (megbecsülhető az egyén adott célja elérése érdekében kiadott költség), optimizációs módszer (egy szolgáltatás hiánya esetén felmerülő közösségi kiadás, és a szolgáltatás tényleges költségének hányadosa).
B. Társadalmi értelmezést célozza a kísérleti jellegű elméleten alapuló értékelés (minden program vagy projekt mögött áll egy elmélet, mely célokat, cselekvéseket, stratégiákat tartalmaz. Ezeket kell mikrofázisokra bontani, és hatásait folyamatosan figyelemmel kísérve értékelni. Eredményre talán a sok elemző módszer szintetizálása vezethet. - F: Il bilancio sociale della biblioteca / Peraldo Lietti, Stefano Parise. In: Boll.AIB. 46 (2006) 1/2 p. 9-21. Referálva: A könyvtár társadalmi mérlege / ref.: Mohor J., In: Könyvtári Figyelő 2007/1. Manci: http://w3.oszk.hu/manscr/wwwi32.exe/[in=ref1.in]/?07/018*58348Olcsó húsnak milyen leve? -- Hasznos szoftverek könyvtáraknak

... Nagyon régi nóta, hogy jajdekevésapénzünknekünk, no de hát nekem pl. még kevesebb pénzem van, mégis jószerivel teljesen ingyen elégítem ki ilyen irányú igényeimet. Itt és most pedig egy olyan gyűjteményt szeretnék közzétenni, ami szabadon bővíthető, és olyan ingyenes szoftvereket tartalmaz, ami többé-kevésbé elengedhetetlen egy könyvtári számítógép számára. Ebben a postban Windows-zal (is) működő programok szerepelnek (élesebb szeműek észrevehetik, hogy ezek bizony jórészt alapvetően inkább a Linuxot szeretik&#8230;), mivel sajnos a magyar könyvtárak -- szerintem -- 100%-ában ez az operációs rendszer fut, és nagyrészt még csak kísérlet sem zajlik ennek a helyzetnek a megváltoztatására (ez Sanyinak volt labda, ha kéri). - F: máj. 29., http://ek.klog.hu/2007/05/29/olcso-husnak-milyen-leve/Javaslat a könyvtárostanároktól

'Ajánlás közoktatási intézmények fenntartóinak a közoktatási intézmények átszervezése és/vagy többcélú intézmények létrehozása, valamint megszűnése, jogutóddal való megszűnése esetén az iskolai könyvtári szolgáltatások zavartalansága érdekében teendő lépésekről' címmel adott ki megfontolandó javaslatot a Könyvtárostanárok Egyesülete. - F: http://www.ki.oszk.hu/107/e107_files/public/KTEjav.pdfInnentől napi 24 órás közkönyvtárak

Németországban az év végéig húsz könyvtárban vezetik be a digitális kölcsönzés lehetőségét, vagyis az interneten keresztül egy hétig lehet olvasni a könyveket. A bajor közszolgálati rádió és televízió, a Bayerischer Rundfunk internetes portálja beszámolót közölt arról, hogy Hamburgban és Würzburgban már bevezették az online kölcsönzést, Kölnben június közepétől indul, Münchenben pedig a jövő hónapban kezdődik az olvasók internetes kiszolgálása. A nyilvános könyvtárak ezentúl éjjel-nappal elérhetőek lesznek, és a digitális kínálat már most tízezer kötetre rúg. A kölcsönzött digitális könyveket és hangfelvételeket a Microsoft tömörítési eljárásával kódolták, és a Windows alapú szoftverek képesek lejátszani őket. A kölcsönzés nagyon egyszerűen zajlik: a letöltés előtt a felhasználó, akárcsak egy internetes boltban, beleolvashat, vagy belehallgathat a kiválasztott műbe. Ha ki akarja kölcsönözni, akkor beleteszi a kosarába. A visszaadás automatikus, mert az adatok egy hét után használhatatlanná válnak, így elmaradnak a késésért járó bírságok. A kölcsönzésért a szokásos díjat kell fizetni, egyéb költség nincs. Ezzel a könyvtárak a fiatalokat akarják ismét magukhoz csalogatni, egyúttal szembe akarnak szállni az internetes könyvkereskedőkkel is. - F: jún. 1., http://www.origo.hu/techbazis/internet/20070601anemetek.html. A témáról további, kommentálható szempontok: http://nemethmarton.klog.hu/?p=25Szlovákiában nem használnak plágiumkereső szoftvereket

Ami megtetszik nekik az interneten, azt a plagizáló diákok egyszerűen átemelik a saját szakdolgozatukba. A diákok azért szoktak rá az internetes plagizálásra, mivel nagyon nehéz ellenőrizni ezt a fajta csalást. A világ nagyobb egyetemein, főiskoláin azonban már megvan a mód a diákok dolgozatainak tartalmi szűrésére. Ismertek már olyan számítógépes programok, amelyek képesek kimutatni az eredeti szöveg forrását. A hazai egyetemek azonban egyelőre nem alkalmaznak plágiumkereső szoftvereket. Az ország legnagyobb felsőoktatási intézménye, a pozsonyi Comenius Egyetem is csak most tervezi a dolgozatok tartalmi szűrésének bevezetését. - F: máj. 30., http://www.ujszo.com/clanok.asp?vyd=20070530&cl=189038Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárakért Alapítvány -- könyvosztás

A közelgő gyermeknap alkalmából az Irka szerkesztői író-olvasó találkozót szerveztek anyaországi gyermekírók részvételével. A beregszászi főiskola Esztergom termében összegyűlt mintegy 70 irkás előtt először Fenyvesi Félix Lajos mutatkozott be. A találkozó végén Vraukóné Lukács Ilona, a Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárakért Alapítvány kuratóriumi tagja 100 kötetből álló könyvcsomagot osztott szét a résztvevők között. - F: jún. 3., http://www.karpatinfo.net/article43141.htmlOrszágos Könyvtári Digitalizálási Terv (2007-2013) -- 1.0

A minap felkerült a Könyvtári Intézet honlapjára a 2005-ben készült dokumentum http://www.ki.oszk.hu/107/download.php?view.157 -- jobb később, mint soha. (Egyébként felettébb örömteli, hogy a KI rendszeresen tesz közzé szakmai közéletet érintő anyagokat honlapján, s csak kívánni lehet, hogy e tevékenysége mielőbb teljeskörű legyen.) Bizonytalan az ember, hogy a gyorsan változó finanszírozási feltételek közepette mennyi esély van a digitalizálási terv megvalósítására. De a továbbgondolás költségmentesen is megtörténhet. Pláne, ha a megszületés óta eltelt idő (majd' két év) változásait is figyelembe vesszük. Azóta ugyanis a 2.0 koncepció szerint olyan rendszerek alakultak ki, amelyek radikálisan bevonják a használók szervezeti, tudás- és pénzügyi tőkéjét (aktuálisan: dokumentum-kiválasztás, szkennelési kapacitás stb.). Ezért minden bizonnyal elkészíthető a terv immáron 2.0-s alapon, mely e tőkefajtákat bevonva még közelebb is állhat a használói célokhoz. Megjegyzendő, hogy 'leánykorában' a MEK szervezete is hasonló szervezési elvek alapján működött. (MG)A jövő interaktív könyvtárai közösséggé formálják a használóikat

Szegeden egy iskolai könyvtáros tanár fölvitte az iwiwre a könyvtárát is, és azon keresztül üzen a gyerekeknek, hogy jött egy érdekes újdonság, vagy lejárt a határidő, hozzátok vissza a könyveket. A Magyar Könyvtárosok Egyesületének éves közgyűlésén a legizgalmasabb téma a könyvtár 2.0 volt. -- Tehát itt korántsem kizárólag az internetben lehet gondolkodni, korántsem arról szól ez a 2.0-ás könyvtár, hogy most megint új technológiát vezetünk be, és akkor ezzel háttérbe szorítjuk a meglévőt és megszokottat. Hanem közösséggé formálja a könyvtár használóit. A könyvtár egy kitűnő közeg és terep arra, hogy itt is olyan közösségek formálódjanak, mint a web 2-n. Ez a felhasználók igénye. - F: máj. 30., http://www.radio.hu/read/224594A szervezetek nagy részének nincs mobilinformatikai stratégiája

-- A könyvtárhasználók túlnyomó többsége rendelkezik mobiltelefonnal; jóval kisebb, de innovatívabb része mobil számítógéppel. Az általuk fontosnak ítélt mobil információs csatornán való szolgáltatásra, vagy csak elérésre a magyar könyvtári stratégiában nem látunk hivatkozást. Vajon meddig? Igaz, a stratégiától függetlenül több hazai nagykönyvtárban van hot spot (vezeték nélküli hálózatot) és van egy miskolci egyetemi példa a wapon (internet-hozzáférés mobiltelefonon) elérhető könyvtári katalógusra is. Az üzleti szféra előrébb tart, ha most még nem is sokkal. (MG)
A Cisco közzétette legújabb, nemzetközi szintű Cisco Mobility Quotient (mobilitási hányados) című felmérésének eredményét. A kutatás azt vizsgálta, mennyire vannak a cégek felkészülve arra, hogy támogassák a manapság egyre nagyobb számban foglalkoztatott mobil dolgozók munkavégzését, függetlenül attól, hogy az irodában, otthon vagy utazás közben végzik tevékenységüket. - F: jún. 2., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/61377/Terroristák helyett diákok, tanárok látogatják a könyvtárat

Olyan könyv is van itt, amelyből a terroristák megtudhatják: mit mivel kell vegyíteni, hogy robbanjon. A Pasinszki-könyvtár neve fogalom a kémiával, környezetvédelemmel foglalkozók körében. Több kémiai, környezetvédelemmel kapcsolatos szakkönyv van itt, mint a Somogyiban -- és sokuk igazi ritkaság. - F: jún. 1., http://www.delmagyar.hu/cikk.php?id=70&cid=2012901Egyelőre francia, magyar és portugál a közös digitális könyvtár anyanyelve

A megvalósulás küszöbéhez ért az EU 'kulturális lemaradása' miatt aggódóknak tavaly beígért Európai Digitális Könyvtár: a párizsi könyvvásáron bemutatták a nagyközönségnek az internetes gyűjtemény első, a start pillanatában 12 ezer művet tartalmazó verzióját. A könyvtárkezdeményt elsősorban az a szándék hívta életre, hogy Európa versenytársat állítson a Google amerikai közkönyvtárakat érintő - értelemszerűen angol túlsúlyú - digitalizálási akciójának. A dokumentumok jelenleg három nyelven - franciául, magyarul és portugálul - férhetők hozzá, a teljes gyűjtemény mintegy 10 százaléka az Országos Széchényi Könyvtár közreműködésének köszönhetően magyar nyelvű. - F: máj. 31., http://www.nol.hu/cikk/448478/Hosszú az út a szemantikus webig?

Bécsben számos szakember gyűlt össze, hogy az intelligens web jövőjéről fejtsék ki gondolataikat és információkat, illetve tapasztalatokat cseréljenek. Az osztrák fővárosban tartják az Első Európai Szemantikus Technológiai Konferenciát (ESTC), amelynek célja az emberek és legfőképpen az ipar vezetőinek megismertetése a szemantikus webbel és valódi, mindennapos használatának elterjesztése. Az ESTC-n többek között az Audi, a British Telecom, a SAP, a Siemens és a Vodafone mellett számos kutatóintézet és a cambridge-i, a darmstadti és az innsbrucki egyetem munkatársai vesznek részt. 'Friss tanulmányok szerint 2010-ig a szemantikus technológiák piaca 40 milliárd dolláros lesz, vagyis a jelenleginek a többszörösére fog nőni. Európában már most egyre több cég alakul, amelyek megpróbálják az intelligens webben rejlő lehetőségeket kiaknázni' -- jelentette ki John Davies, a British Telecom képviselője. Ora Lassila, a Nokia kutatóközpontjának munkatársa úgy vélte, a cél egy olyan intelligens web létrehozása, amely a felhasználóknak az eddiginél nagyobb szabadságot biztosít, és amelyik fontos alapja lehet az ubiquitous computing vagyis egy mindent behálózó rendszer elterjedésének. - F: jún. 1., http://www.sg.hu/cikkek/52726Könyvtári stratégák, figyelem! -- Célkeresztben a jövő keresői

A Google, az Altavista, a ChaCha, az Exalead, a Lycos, az MSN Search, a Webcrawler, a Yahoo és társaikat sokmillióan használják. A háttérben a szakemberek már a keresők új generációján dolgoznak. A kulcsszó a kutatók szerint a szemantikus web. Érdekes jövőképet vázoltak fel Wolfgang Wahlster, a Német Mesterséges Intelligencia Kutatóközpont (DFKI) munkatársa és társai egy, a Berlinben a keresők jövőjéről tartott konferencián. Mi történne, ha például ötvöznénk a hagyományos keresőket és a fájlcserélő technikákat? Nos, a P2P-technológia a német szakember szerint kiváló alapja lehetne a jelenleginél még jobb kutatószolgáltatások létrehozásának. Wahlster már Web 3.0-ról beszélt. Ilyen megoldás lehet a Theseus, a Quaero európai kereső utódja. - F: jún. 1., http://www.sg.hu/cikkek/52722Kiszabadult a fogságból harmincezer kötet Baróton

Szombaton könyvtáravató indította a napot. 'Kiszabadult fogságából közel harmincezer kötet, most már könyvnek és embernek való körülmények között lehet olvasgatni, tanulni' -- hangzott el az avatón. Nagy István polgármester kifejtette, az önkormányzat által megvásárolt és felújított ingatlanban korszerű létesítménnyel lett gazdagabb a város. Ezzel az eseménnyel véget ért a baróti téka ötéves kálváriája. 2002 óta ugyanis a városi könyvtár egyetlen szobányi felületre zsugorodott, a közel hatvanezres könyvállománynak több mint felét zsákokba csomagolva a mozi gépházában tárolták. A szombaton felavatott tékában szabadpolcok, olvasó- és kutatóterem, világhálós hozzáférés várja az olvasókat, egyszóval a búvárkodásnak minden lehetősége adott. - F: jún. 4., http://erdely.ma/kisregio.php?id=25273Újra kinyit Szúcs könyvtára

A megyei könyvtárral karöltve újra megnyitjuk a falu bibliotékáját, hogy a jövőben itt is bárki hozzáférhessen a lehető legfrissebb kötetekhez és folyóiratokhoz -- újságolta az elmúlt hét közepén Egyed Zsigmond, Szúcs polgármestere. Mint elmondta, valaha jól működő, látogatott kis könyvtára volt a falunak, de idővel valami oknál fogva lakat került a kölcsönzőhelyre. Az egykori iskolában pedig a diákok jutottak hozzá a tanulmányaikhoz szükséges kötetekhez, ám annak is vége szakadt, miután helyben megszűnt az alapfokú oktatás. - F: jún. 4., http://www.hevesmegyeihirlap.hu/index.php?apps=cikk&d=2007-06-04&r=251&c=603638Frissített 'hírlevelek'

A KIT hírcsokrok között jún 1-jén frissíttetett a 'Használóknak szóló hírlevelek'. A munkát Vajda Henrik végezte. - F: http://www.gmconsulting.hu/inf/kit/hircsokor/hirlevelek.htmTörvény az elektronikus dokumentumok archiválásáról

Megjelent az elektronikus dokumentumok archiválásáról szóló törvény. A 135/2007 számú törvényt a Hivatalos Közlöny 345/2007-es száma tartalmazza, de böngészhető elektronikus formában is a http://www.avocatnet.ro címen. - F: Bákai Magdolna, Városi Könyvtár, ReMeK-e-hírlevél 2007/6.Könyvekre vár Kismarton

Minden eddiginél több a remény arra, hogy Oroszország visszaadja a kismartoni Esterházy-könyvtár értékes anyagát, amelyet a második világháború után Kismartonból hadizsákmányként vittek el. Bruno Aigner, Heinz Fischer osztrák államfő szóvivője lapunk kérdésére így 'finomítja' azt a hírt, amely a Putyin-látogatás egyik eredményeként az orosz sajtóban immár bizonyosságként megjelent. Aigner arról tájékoztat, hogy amikor Fischer szóbahozta a témát, az orosz államfő azt válaszolta: az osztrák kérést megfontolandónak tartja. Az Esterházy-alapítványnál Kismartonban szintén nem értesültek még döntésről, csak arról tudnak beszámolni, hogy a tárgyalások folytatódnak. - F: jún. 2., http://www.nol.hu/cikk/448848/Ajánlott könyvlista a brit fiúk számára

A napokban jelentetett meg a brit Oktatásügyi Minisztérium egy 160 darab, véres sztorikat és klasszikus hősöket megjelenítő könyvből álló listát tinédzser fiúk részére, hogy ezzel is ösztönözze őket az olvasásra, és segítse a lányokhoz történő felzárkózásukat az iskolában. A listán Dickens nem található, van viszont kortárs és nem kortárs íróktól származó számtalan, kemény fickókat, harcoló, kémkedő, vérszomjas, fantasztikus, és sportos hősöket megelevenítő olvasmány. Tagadhatatlan a japán képregények és illusztrált novellák térnyerése a 'művészibb' beállítottságú gyermekek körében, azoknak a fiúknak pedig, akik a kalandhősök helyett inkább a tényeket kedvelik, listákat és adatokat tartalmazó könyveket ajánlanak. A projektet egy olyan ember vezeti, aki maga is falánk olvasó, és könyvek nélküli otthonban felnőtt gyermekként a kampányt személyes ügyének tekinti. - F: jún. 5., http://www.hetek.hu/?q=node/11864 Kommentálható: http://hunra.klog.hu/?p=43::::::::::::::::::::::::::::: EGY ÉVE KÖZÖLTÜK :::::::::::::::::::::::::::


Tartsuk szemmel a perifériát! -- Gyenge jelek 2.

Belső gyenge jelek: A legtöbb szervezetben vannak olyan munkatársak, akik rálátnak a perifériákra, de csak ritkán használják ki az ő tudásukat. 'A függetleneknek általában nincs könnyű dolguk, ha megpróbálják elmagyarázni ösztönös megérzéseiket a csúcsmenedzsereknek, akik általában utoljára tudnak meg mindent.' A Viagra vagy a penicillin feltalálásának esete során felfigyeltek a gyenge belső jelekre. A Bell Labs pedig a '70-es években tudatosan, a kor technikai kötöttségei nélkül képzelte el a jövő telefonját. Az eredmény: hangposta, hívásátirányítás, automata tárcsázás, hangutasítás funkcióinak kitalálása -- melyek azóta mindennaposakká váltak. A legtöbb menedzser ugyanis úgy érzi, hogy megfelelően átlátja a piac realitásait, azonban rendszerint inkább a jelenlegi ügyfélbázisra koncentrál ahelyett, hogy az összes potenciális ügyfél szélesebb bázisát tekintené. A felettesek beszéljenek beosztottaikkal, hallgassák figyelmesen, mit mondanak.
Sokat tanulhatunk a panaszkodóktól (ki sem kell tennünk lábunkat az épületből,nem is kell hozzá drága kutatás) és az elpártolóktól. Kérdezzük meg magunktól is (no de őszintén!), hogy miért veszítjük el az ügyfeleinket. Tanulságos elmerengeni azon, hogy a hosszú távú veszélyek jellemzően inkább az olcsó termékeket vagy szolgáltatásokat kínáló vállalatok felől érkeznek [a könyvtárosok az internetet és a keresőmotorokat bóvli játékszernek gondolták -- a tudatosan formált gyűjteményekben és a tudományos szintű feltárásban bízva -- MG]. Gondolkozzunk el azon, hogy a saját szakterületünkre újonnan belépve hogyan intéznénk támadást saját (mostani) szervezetünk ellen? (Ha kitaláltuk, készüljünk fel a támadás ellen, vagy saját magunk alkalmazzuk a potenciálisan veszélyes módszert.) (GE: Internetes üzleti modellekkel tegyék tönkre saját üzletágukat.) Milyen új technológiák változtathatják meg a játék menetét?
Tanuljunk Darwintól: 'Nem a legerősebb fajok maradnak fenn, nem is a legintelligensebbek, hanem azok, amelyek leggyorsabban reagálnak a változásra.' - F: Tartsuk szemmel a perifériát! / George S. Day, Paul H. J. Schoemaker. In:Harvard Businessmanager (2006. május) p. 74-85::::::::::::::::::::::::::::: KISSZÍNES :::::::::::::::::::::::::::


Új web2 szolgáltatás: Közösségi térkép

Elindult a www.geospace.hu oldal, az ingyenes közösségi térkép. A google térképére közösségi funkciókat telepítve nyitott, véleményezett adatbázist épít az internetező közösség segítségével a geospace.hu minden olyan helyről, ami térképen megtalálható. - F: jún. 5., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/61421/IT-eszközök -- másodkézből

Napjaink környezettudatos, de technikafüggő világában a kisvállalkozásoknak nem csak alaposan meg kell gondolniuk az új, élvonalbeli technikára tervezett beruházásaikat, de azzal is tisztában kell lenniük, hogy miként szabadulhatnak meg helyesen a régi számítástechnikai berendezéseiktől, vagy hogyan ajándékozhatják el azokat, hogy nyugodtak legyenek afelől, mindent megtettek a környezet védelme érdekében. A használt, de még működőképes számítástechnikai berendezések elajándékozása az idő előtt szemétdombra kerülés helyett meghosszabbítja ezeknek az értékes termékeknek az életét. Az elektronikus eszközök adományozása emellett lehetővé teszi, hogy az iskolák, a nonprofit és más szervezetek hozzájuthassanak azokhoz az alapvető eszközökhöz, amelyekre bár szükségük lenne, de saját erejükből gyakran képtelenek megvásárolni. - F: jún. 3., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/61387/'A globalizációval szemben az univerzalizmus a válasz'

György Péternek a Könyvhétre jelenik meg A hely szelleme című, az emlékezetpolitika és a kulturális emlékezet összefüggéseit elemző esszékötete a Magvető gondozásában. A szerzőt Jánossy Lajos kérdezte. - F: http://www.litera.hu/object.d824a2f1-b266-4f1e-8303-41065ba90ed7.ivyOIK -- műfordítás-pályázattal erősít

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár a Nyelvek Európai Napja és az Orosz Nyelv Éve alkalmából Műfordítás pályázatot hirdet, 100.000,- Ft-os összdíjazással fiatal, műfordításkötettel nem rendelkező műfordítók számára. A pályázatra Valerij Brjuszov: Ucsenyik Orfeja című versének fordítását várja a zsűri.
A pályázati kiírás részletei a könyvtár honlapján olvashatók: http://www.oik.hu/egyeb_esemenyek/Muforditas_2008/muforditas_2008.htm - F: Nagy MagdolnaTúl sokat fogyasztanak a számítógépek

Minden számítógépgyártó egyre nagyobb teljesítményű berendezésekkel igyekezett elszédíteni vevőit az elmúlt két és fél évtizedben, ám az ezzel járó fogyasztásnövekedés mára komoly gonddá vált. A számítógépek által megjelenített világ ugyan virtuális, ám az ennek létrehozásához szükséges elektromos energia nagyon is valóságos - legalábbis ezt kénytelenek megtapasztalni az utóbbi időben a felhasználók. Egyes számítások szerint a világhálón sűrűn szörföző felhasználók rövid idő alatt annyi elektromos energiát fogyasztanak, mint amennyit egy szegény harmadik világbeli embertársuk egész életében. A virtuális tér kalandorainak nincs testük, energiaigényük kielégítésével mégis nyomot hagynak a valóságos világban - írja a The Economist. - F: máj. 30., http://www.sg.hu/cikkek/52665Könyvhét -- alkalom a könyvek lecserélésére is

... Egyetemista csoporttársaimmal ellentétben nem csak a kötelező szakirodalmat olvasom &#8211; halljuk Köllőd Mártontól, aki a Somogyi-könyvtár standja előtt egy kis széken ücsörögve válogat a használt, ötvenforintos kötetekből -- mint megtudjuk, eddig ezek iránt volt a legnagyobb érdeklődés. - F: jún. 2., http://www.delmagyar.hu/cikk.php?id=76&cid=2013064A tettes elegáns, fekete ruhában érkezik -- A krimi éjszakája Budapesten

Ki lehetett? Kinek állt érdekében? Háromnegyed hét körül már majdnem tele a budapesti Centrál Kávéház galériája. Mondanom sem kell, mindenki gyanús. Egy férfi, aki - mielőtt leülne - alaposan körülnéz. Középkorú nő, aki idegesen nyomja el a szomszéd asztalnál füstölgő csikket. A tettes végül elegáns, fekete ruhában érkezik. Várady Eszternek hívják, és civilben az esztergomi városi könyvtár igazgatója. De amikor leül az asztal mögé, már Peter Sharkként, a neves krimiíróként néz vissza ránk. És bele is vág a történetbe. - F: jún. 4., http://www.nol.hu/cikk/448977/
::::::::::::::::::::::::::::: INFORMÁCIÓFORRÁSOK :::::::::::::::::::::::::::RSS könyvtár -- Web 2.0-ás orvosoknak

RSS nélkül egyszerűen ma már nem lehet élni! Olyan lenne nélküle, mintha gyalog akarnánk Budapest valamennyi sörözőjét bejárni, hogy véleményt alkossunk a sör-helyzetről. Mindezt naponta, hogy teljesen naprakészek legyünk. Így aztán a lusta (vagy szorgalmas) sörivók felfedezték a kerékpárt, majd a kocsit. Így történt az internettel is. Ma RSS-el bóklásszuk át a számunkra fontos hírforrások, blogok (mindent, ami képes frissülni) tömkelegét. Az Ebling Library http://ebling.library.wisc.edu/bjd/journals/rss/index_cat.cfm az egészség tudományos hírforrások (e-Journal) RSS feedjeinek hatalmas gyűjteménye. Szakterületenként kapjuk meg a jelentős szaklapok, online újságok RSS csatornáit. Példának okáért a Pharmacy & Pharmacology témakörben vagy 100 RSS csatorna üzemel. Emlékezzünk meg a fenntartó Wisconsin-Madison Egyetemről is. - F: jún. 1., http://farma.blog.hu/tags/libraryFidelio Súgó -- új kulturális magazint indít

Fidelio Súgó néven szeptemberben egy új kulturális programmagazin debütál a piacon. A lap kiadására újonnan alakult meg a Fidelio Súgó nevű cég, amelyet a Fidelio Média és az Econet többségi tulajdonában lévő Pesti Est alapított. Az új ingyenes terjesztésű kulturális programmagazin évente 10 alkalommal, legalább 128 színes oldalon, és 50 ezer példányban jelenik meg országszerte. A Fidelio Súgó két magazin, a Pesti Est által kiadott Súgó és a Fidelio Média által megjelentetett Fidelio Magazin helyére lép és egységesíti a két lap tartalmát. A Fidelio Súgó a színház, az opera, a klasszikus zene, a jazz- és világzene, valamint a vizuális művészetek világát ismerteti majd. - F: máj. 30., http://www.kreativ.hu/cikk.php?nl=1785&id=19297&aai=0&s=0Fogyasztóvédelemről 24 órán keresztül: Rádió Q 

Rádió Q néven közlekedési és fogyasztóvédelmi rádióadás indult a 99.5 hullámhosszon. ... A sajtótájékoztatón Csiszár Jenő programigazgató elmondta: a Rádió Q nem nyereségérdekelt, közszolgálati feladatokat ellátó adás. A Rádió Q nevében is utal arra, hogy a minőségi élethez kívánnak támogatást adni azzal, hogy hasznos információkkal szolgálnak a mindennapi élethez, a fogyasztáshoz bevonva a hallgatókat a társadalmi felelősségvállalásba. A 24 órás műsornak mindössze 25-30 százaléka zene, a többi a budapesti közlekedést segítő, valamint a fogyasztókat támogató riport és interaktív program.
http://hvg.hu/itthon/20070531_radio_Q.aspx?s=2007531nlAz élet enciklopédiája

Meglátogattam az élet enciklopédiáját. Ez így nagyon szépen hangzik, és tényleg az. Egy újságcikkben bukkantam rá, és persze rögtön kíváncsi lettem, már csak azért is, mert érdekelnek azok a dolgok, amiknek az internet és a háló nélkül nem lenne semmi esélyük, vagy csak jóval szűkebb dimenziókban létezhetnének. Egy projektről van szó, ami az Encyclopedia of Life nevet viseli. Egy harvardos biológus, bizonyos E. O. Wilson neve fémjelzi, de ne felejtsük el megemlíteni a MacArthur és a Sloan alapítványokat, akik a pénzt adják, első körben 12,5 millió dollárt. Miről is van szó tulajdonképpen? A minta minden bizonnyal a Wikipedia. Csináljunk közösen egy hatalmas enciklopédiát a világon létező élőlények számára. Minden fajnak legyen egy saját, információkban gazdag, felhasználóbarát, tudományos szempontból megbízható, interaktív, színes, csábító weboldala. - F: jún. 1., http://www.kfki.com/blog_0BE295BD31BD43BDBAF5CD8EF9759E09.php
IMPRESSZUM

A szerkesztők -- akik szívesen olvassák és megfontolják az Ön véleményét:
Hajdu Katalin (könyvtáros, Katami Bt.) mailto:haka11@yahoo.com
Kovács-Ördög Éva (kommunikációs munkatárs) kovacsordogeva@freemail.hu
Sonnevend Péter (Kaposvári Egyetem, könyvtárigazgató) mailto:sonnevend@mail.atk.u-kaposvar.hu
Mikulás Gábor (információs és pr-tanácsadó) mailto:mikulasg@gmconsulting.hu

Feliratkozás az ékezetes vagy ékezetmentes hírlevélre:
http://hirlevel.swgy.hu/user/1/php/maileruser.php?mailer=1&action=regist

A szerkesztők a nem saját írású cikkek tartalmáért nem vállalnak felelősséget, mindazonáltal törekednek a források gondos válogatására.
Kiadja: GM Consulting http://www.gmconsulting.huK I T -- Könyvtár - Információ - Társadalom (2007/23., jún. 6.)


Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára
Szemlék, hírek, kommentárok


TARTALOM

- Műszaki könyvtárosok -- eszmecsere a legjobb gyakorlatról
- 20-30 százalékkal növekedett a könyvtári tagság -- nagykanizsai kistérség 
- Könyvtári fejlesztési program -- értelmezés kérdése
- Súlyos állapotban az Országos Széchényi Könyvtár
- Megéri-e Pécsett nagy könyvtárat építeni? -- Megtérülő befektetés?
- Számítsuk ki a közkönyvtári szolgáltatás értékét!
- Olcsó húsnak milyen leve? -- Hasznos szoftverek könyvtáraknak
- Javaslat a könyvtárostanároktól
- Innenől napi 24 órás közkönyvtárak
- Szlovákiában nem használnak plágiumkereső szoftvereket
- Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárakért Alapítvány -- könyvosztás
- Országos Könyvtári Digitalizálási Terv (2007-2013) -- 1.0
- A jövő interaktív könyvtárai közösséggé formálják a használóikat
- A szervezeteknek nagy részének nincs mobilinformatikai stratégiája
- Terroristák helyett diákok, tanárok látogatják a könyvtárat
- Egyelőre francia, magyar és portugál a közös digitális könyvtár anyanyelve
- Hosszú az út a szemantikus webig?
- Könyvtári stratégák, figyelem! -- Célkeresztben a jövő keresői
- Kiszabadult a fogságból harmincezer kötet Baróton
- Újra kinyit Szúcs könyvtára
- Frissített 'hírlevelek'
- Törvény az elektronikus dokumentumok archiválásáról
- Könyvekre vár Kismarton

EGY ÉVE KÖZÖLTÜK
- Tartsuk szemmel a perifériát! -- Gyenge jelek 2.

KISSZÍNES
- Új web2 szolgáltatás: Közösségi térkép
- IT-eszközök -- másodkézből
- 'A globalizációval szemben az univerzalizmus a válasz'
- OIK -- műfordítás-pályázattal erősít
- Túl sokat fogyasztanak a számítógépek
- Könyvhét -- alkalom a könyvek lecserélésére is
- A tettes elegáns, fekete ruhában érkezik -- A krimi éjszakája Budapesten

INFORMÁCIÓFORRÁSOK
- RSS könyvtár -- Web 2.0-ás orvosoknak
- Fidelio Súgó -- új kulturális magazint indít
- Fogyasztóvédelemről 24 órán keresztül: Rádió Q 
- Az élet enciklopédiája


A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Adja tovább
kollégáinak, ismerőseinek! A megrendelési és lemondási információ a hírlevél
végén található. A hírlevélben a hosszabb linkek eltörhetnek; ezek csak
kimásolás és egybetoldás után, a böngészőbe bemásolva használhatók. 
Kereshető KIT-archívum: http://www.gmconsulting.hu/inf/kit/index.html
>>>>>>>>>>>>>> 5 éves a KIT <<<<<<<<<<<<<<<


Tisztelt Olvasónk,

a KIT 241. lapszámát olvassa, pontosan az öt évvel ezelőtt megjelent első KIT-et követően. Akkor 95 megrendelőnk volt, most 2600 körüli az olvasóink száma. Eddig több mint 7000 hírt tettünk közzé. Célunk továbbra is a naprakész informálás, az inspiráló, határokon átívelő gondolatok közreadása, a szakmai erjesztés. Indulásunkkor mi voltunk az egyetlen civil könyvtárszakmai orgánum. Mostanra már számos, felettébb értékes blog is inspirálja a hazai könyvtári és információs közösséget.
Szerkesztőkként személyes beszélgetések során tapasztaljuk a szakma elfogadását, linkként szereplünk több szakmai portálon (lehet, hogy a megújult KI-portálra is előbb-utóbb visszakerülünk), doktori értekezésben is hivatkoztak már anyagainkra. A hírek közlésében több partnerrel is együttműködünk.
Az évfordulóra elkészült az a kereső http://www.gmconsulting.hu/inf/kit, mellyel a KIT híreit egyedileg lehet visszakeresni. A KIT arculata és a technológiai háttér is fejlesztés alatt áll. A keresőre és a lap egészére vonatkozóan is továbbra is várjuk megtisztelő kritikáikat, észrevételeiket.

Korábbi szerkesztőinknek, Káldi Emesének és Mészáros Anikónak köszönjük közreműködését, Olvasóinknak pedig eddigi bizalmukat.

-- Hajdu Katalin, Kovács-Ördög Éva, Sonnevend Péter, és e lapszám szerkesztője: Mikulás Gábor
Műszaki könyvtárosok -- eszmecsere a legjobb gyakorlatról

A Richter Rt. könyvtárában tartotta a MKE Műszaki Könyvtáros Szekció vállalati könyvtáros műhelybeszélgetését máj. 31-én. A Kóródy Judit moderálása és Wittinghoff Judit beszámolója által kibontakozott eszmecseréből a jelenlevők megtudhatták: a könyvtári állományt radikálisan befolyásolja a kutatási irány módosulása, a Richterben továbbra is erős a használóképzés, így elég önállóvá is válnak a kutatók. Az Infodok Kft. esetében a munkatársi igényfelmérés tipikus 'gyenge kommunikáció' válasza esetén már szinte lesben áll szolgáltatásaival a könyvtár. Összesen több mint 70 információs csomagot készítenek folyamatosan. Jellemző, hogy a könyvtári szerzeményezések költségét a könyvtár kiterheli adivíziókra. Ám a könyvállomány sok helyen nem is mérvadó (a Richterben 5% alatt a beszerzésben): a használókat a leginkább az elektronikus információ érdekli -- saját laborjuk asztalán. A könyvtárak a többi vállalati információs központtal -- stratégiai marketing osztály, valamint pénzügyi--kontrolling részleg -- együttműködnek. És rendre be is gyűjtik, dokumentálják az elismerések különféle megnyilvánulásait, mint a gazdasági érdekérvényesítés eszközét. Közös tapasztalat a szerzői jog betartásának fontossága; a további kellemetlen tapasztalatok megelőzése érdekében a következő műhelymegbeszélés témája is ez lesz. (MG)20-30 százalékkal növekedett a könyvtári tagság -- nagykanizsai kistérség 

Pölöskefő -- A mozgókönyvtári ellátásról, a szolgáltatás tapasztalatairól is szó esett tegnap a Halis István Városi Könyvtár szakmai napján. A résztvevők a dél-zalai településre is ellátogattak, ahol egy új könyvtermet avattak. A nagykanizsai kistérség az elsők között vállalkozott arra, hogy beindítsa az úgynevezett mozgókönyvtári szolgáltatást a környező kistelepüléseken. Ennek első lépéseként jelentős szoftverfejlesztésen esett át a kanizsai könyvtár. A felhasznált milliókból létrejött a nagykar elnevezésű internetes rendszer, mely azóta is folyamatosan bővül. -- Erre az informatikai rendszerre épült rá a mozgókönyvtári szolgáltatás, amelybe jelenleg a kistérséghez tartozó 13 település tartozik - hangsúlyozta Czupi Gyula, a Halis István Városi Könyvtár igazgatója. -- Az újszerű szolgáltatás előnyei már most tapasztalhatók, vannak falvak, ahol 20-30 százalékkal emelkedett a könyvtári tagság. - F: máj. 30.,  http://www.zalaihirlap.hu/kultura_oktatas/20070530_tobb_konyv__folyoirat_kerul_az_emberekhezKönyvtári fejlesztési program -- értelmezés kérdése

A kulturális tárca 2013-ig tartó fejlesztési programjainak egyik célja, hogy minden településen legyen egy 'porta', ahol a könyvtári szolgáltatások elérhetők. Ez lehet akár igazi könyvtár vagy kisebb települések esetében könyvtárbusz. Minderről Schneider Márta, az Oktatási és Kulturális Minisztérium szakállamtitkára beszélt hétfőn Csongrádon. Olyan szolgáltatáshálót is ki kell alakítani, amely elérhetővé teszi a legkisebb településeken akár az Országos Széchényi Könyvtár valamely dokumentumát is digitalizált formában -- tette hozzá a kulturális szakállamtitkár a Kárpát-medencei könyvtárosok konferenciáján. Schneider Márta beszámolt arról, hogy 2001 és 2005 között folyamatosan, 1,9 millióról 2,15 millióra emelkedett a regisztrált könyvtári olvasók száma. A növekedést elsősorban a nagy budapesti, valamint a megyei és a városi könyvtárak érték el, a községi tékák olvasóinak számában azonban visszaesés mutatkozott. A kölcsönzések száma az elmúlt években csökkent, viszont emelkedett a helyben használt dokumentumok száma, és még ennél is jobban, több mint másfélszeresére növekedett a könyvtárközi kölcsönzések gyakorisága. A könyvtári szférában jelentős informatikai fejlesztések zajlottak le. A községi könyvtárak esetében a látogatók számára fenntartott internet-hozzáférések száma több mint kétszeresére bővült. - F: jún 4., http://www.kultura.hu/main.php?folderID=1173&articleID=259327
-- E sorok írója háromszor szerepel a 2,15 millióban, ugyanis három könyvtárban tag. E logikát alapul véve a múzeumlátogatók táborát viszont akár 10-zel gazdagítja (évi kb. 10 különböző múzeumot meglátogatva). A több könyvtár párhuzamos látogatása egyszerre jelenthet kiterjedt olvasói érdeklődést illetve vándorlásra késztető, nem kielégítő szolgáltatást. Meglepő, hogy a könyvtárak virtuális látogatása továbbra sem merül fel hasonló, összegző diskurzusban. Egy további, semmiben nem reprezentatív friss felmérés eredménye, inkább érdekeségképpen: http://poll-r.hu/poll/1000528. A felmérési eredményre való reagálás módjáról: http://fiksz.klog.hu/177/visszaesett/ (MG)Súlyos állapotban az Országos Széchényi Könyvtár

Hiába az ország elsőszámú könyvtára, létfenntartási gondokkal küzd az Országos Széchényi Könyvtár. A leromlott, korszerűtlen épület viszi a pénzt, felújításra, korszerűsítésre viszont alig jut. Rövidült a nyitvatartási idő, és tavaly az ideiglenes bezárás lehetősége is felmerült. A jelenlegi szabályok ugyanis még a csekély gazdálkodási lehetőségek kihasználásában sem teszik érdekeltté az intézményeket. ... Közintézményi szakemberek szerint azonban nemcsak a nemzeti intézmények státuszának tisztázására van szükség. Átfogó szemléletváltozás kellene, a 'kötelezően kipipálandó költségvetési tétel' merev bürokratizmusánál egy rugalmasabb, piacibb szemléletű hozzáállás. Ez nagyobb szabadságot, és így a birtokolt javakkal való hatékonyabb gazdálkodást eredményezhetne. A jelenlegi szabályok még a csekély gazdálkodási lehetőségek kihasználásában sem teszik érdekeltté az intézményeket: a fenntartó ugyanis a bevétel növekedésével arányosan csökkenti az állami támogatást. - F: jún. 1., http://www.hirszerzo.hu/cikk.php?id=36803. Az OSZK a Kultuccában: http://ek.klog.hu/2007/06/03/az-en-konyvtaram/Megéri-e Pécsett nagy könyvtárat építeni? -- Megtérülő befektetés?

Pécsnek 'nagy a kabát'. A hozzáértők szerint egyre nő a veszélye annak, hogy az Európa Kulturális Fővárosa cím okán tervezett beruházásokat a baranyai megyeszékhely nem tudja maradéktalanul megvalósítani 2010-ig. A regionális könyvtár megálmodói szembesültek-e azzal, hogy Pécsnek szüksége van-e egy ekkora tékára? Vajon a közeljövő olvasója bemegy-e a könyvtárba, nem inkább 'a könyvtár megy el' -- az internetnek köszönhetően -- az olvasóhoz? Ezeket a kérdéseket most vizsgálja egy megvalósíthatósági tanulmány. - F: jún. 5., http://www.nol.hu/cikk/449106/Számítsuk ki a közkönyvtári szolgáltatás értékét!

Vitán felüli, hogy a közkönyvtárak támogatják a helyi gazdaságot; erősítik a demokratikus társadalmat, a polgárokat a közéletben való részvételre nevelik, ellene vannak a társadalmi kirekesztés jelenségeinek; és hozzájárulnak a kultúra terjesztéséhez. A könyvtár tehát értéket teremt. Koncepcionálisan az érték két értékelési paradigma szerint közelíthető meg.
A. Gazdasági értelmezés gazdasági értéket tulajdonít mindazoknak a társadalmat érintő 'jótéteményeknek', amelyek a könyvtári szolgáltatások használatából következnek. Ilyen érték több módszerrel határozható meg. Ennek módszerei: járulékos értékelés (azt állapítja meg felméréssel, hogy van-e fizetési készség valamely javak vagy szolgáltatások elérésére), 'útiköltség' módszer (megbecsülhető az egyén adott célja elérése érdekében kiadott költség), optimizációs módszer (egy szolgáltatás hiánya esetén felmerülő közösségi kiadás, és a szolgáltatás tényleges költségének hányadosa).
B. Társadalmi értelmezést célozza a kísérleti jellegű elméleten alapuló értékelés (minden program vagy projekt mögött áll egy elmélet, mely célokat, cselekvéseket, stratégiákat tartalmaz. Ezeket kell mikrofázisokra bontani, és hatásait folyamatosan figyelemmel kísérve értékelni. Eredményre talán a sok elemző módszer szintetizálása vezethet. - F: Il bilancio sociale della biblioteca / Peraldo Lietti, Stefano Parise. In: Boll.AIB. 46 (2006) 1/2 p. 9-21. Referálva: A könyvtár társadalmi mérlege / ref.: Mohor J., In: Könyvtári Figyelő 2007/1. Manci: http://w3.oszk.hu/manscr/wwwi32.exe/[in=ref1.in]/?07/018*58348Olcsó húsnak milyen leve? -- Hasznos szoftverek könyvtáraknak

... Nagyon régi nóta, hogy jajdekevésapénzünknekünk, no de hát nekem pl. még kevesebb pénzem van, mégis jószerivel teljesen ingyen elégítem ki ilyen irányú igényeimet. Itt és most pedig egy olyan gyűjteményt szeretnék közzétenni, ami szabadon bővíthető, és olyan ingyenes szoftvereket tartalmaz, ami többé-kevésbé elengedhetetlen egy könyvtári számítógép számára. Ebben a postban Windows-zal (is) működő programok szerepelnek (élesebb szeműek észrevehetik, hogy ezek bizony jórészt alapvetően inkább a Linuxot szeretik&#8230;), mivel sajnos a magyar könyvtárak -- szerintem -- 100%-ában ez az operációs rendszer fut, és nagyrészt még csak kísérlet sem zajlik ennek a helyzetnek a megváltoztatására (ez Sanyinak volt labda, ha kéri). - F: máj. 29., http://ek.klog.hu/2007/05/29/olcso-husnak-milyen-leve/Javaslat a könyvtárostanároktól

'Ajánlás közoktatási intézmények fenntartóinak a közoktatási intézmények átszervezése és/vagy többcélú intézmények létrehozása, valamint megszűnése, jogutóddal való megszűnése esetén az iskolai könyvtári szolgáltatások zavartalansága érdekében teendő lépésekről' címmel adott ki megfontolandó javaslatot a Könyvtárostanárok Egyesülete. - F: http://www.ki.oszk.hu/107/e107_files/public/KTEjav.pdfInnentől napi 24 órás közkönyvtárak

Németországban az év végéig húsz könyvtárban vezetik be a digitális kölcsönzés lehetőségét, vagyis az interneten keresztül egy hétig lehet olvasni a könyveket. A bajor közszolgálati rádió és televízió, a Bayerischer Rundfunk internetes portálja beszámolót közölt arról, hogy Hamburgban és Würzburgban már bevezették az online kölcsönzést, Kölnben június közepétől indul, Münchenben pedig a jövő hónapban kezdődik az olvasók internetes kiszolgálása. A nyilvános könyvtárak ezentúl éjjel-nappal elérhetőek lesznek, és a digitális kínálat már most tízezer kötetre rúg. A kölcsönzött digitális könyveket és hangfelvételeket a Microsoft tömörítési eljárásával kódolták, és a Windows alapú szoftverek képesek lejátszani őket. A kölcsönzés nagyon egyszerűen zajlik: a letöltés előtt a felhasználó, akárcsak egy internetes boltban, beleolvashat, vagy belehallgathat a kiválasztott műbe. Ha ki akarja kölcsönözni, akkor beleteszi a kosarába. A visszaadás automatikus, mert az adatok egy hét után használhatatlanná válnak, így elmaradnak a késésért járó bírságok. A kölcsönzésért a szokásos díjat kell fizetni, egyéb költség nincs. Ezzel a könyvtárak a fiatalokat akarják ismét magukhoz csalogatni, egyúttal szembe akarnak szállni az internetes könyvkereskedőkkel is. - F: jún. 1., http://www.origo.hu/techbazis/internet/20070601anemetek.html. A témáról további, kommentálható szempontok: http://nemethmarton.klog.hu/?p=25Szlovákiában nem használnak plágiumkereső szoftvereket

Ami megtetszik nekik az interneten, azt a plagizáló diákok egyszerűen átemelik a saját szakdolgozatukba. A diákok azért szoktak rá az internetes plagizálásra, mivel nagyon nehéz ellenőrizni ezt a fajta csalást. A világ nagyobb egyetemein, főiskoláin azonban már megvan a mód a diákok dolgozatainak tartalmi szűrésére. Ismertek már olyan számítógépes programok, amelyek képesek kimutatni az eredeti szöveg forrását. A hazai egyetemek azonban egyelőre nem alkalmaznak plágiumkereső szoftvereket. Az ország legnagyobb felsőoktatási intézménye, a pozsonyi Comenius Egyetem is csak most tervezi a dolgozatok tartalmi szűrésének bevezetését. - F: máj. 30., http://www.ujszo.com/clanok.asp?vyd=20070530&cl=189038Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárakért Alapítvány -- könyvosztás

A közelgő gyermeknap alkalmából az Irka szerkesztői író-olvasó találkozót szerveztek anyaországi gyermekírók részvételével. A beregszászi főiskola Esztergom termében összegyűlt mintegy 70 irkás előtt először Fenyvesi Félix Lajos mutatkozott be. A találkozó végén Vraukóné Lukács Ilona, a Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárakért Alapítvány kuratóriumi tagja 100 kötetből álló könyvcsomagot osztott szét a résztvevők között. - F: jún. 3., http://www.karpatinfo.net/article43141.htmlOrszágos Könyvtári Digitalizálási Terv (2007-2013) -- 1.0

A minap felkerült a Könyvtári Intézet honlapjára a 2005-ben készült dokumentum http://www.ki.oszk.hu/107/download.php?view.157 -- jobb később, mint soha. (Egyébként felettébb örömteli, hogy a KI rendszeresen tesz közzé szakmai közéletet érintő anyagokat honlapján, s csak kívánni lehet, hogy e tevékenysége mielőbb teljeskörű legyen.) Bizonytalan az ember, hogy a gyorsan változó finanszírozási feltételek közepette mennyi esély van a digitalizálási terv megvalósítására. De a továbbgondolás költségmentesen is megtörténhet. Pláne, ha a megszületés óta eltelt idő (majd' két év) változásait is figyelembe vesszük. Azóta ugyanis a 2.0 koncepció szerint olyan rendszerek alakultak ki, amelyek radikálisan bevonják a használók szervezeti, tudás- és pénzügyi tőkéjét (aktuálisan: dokumentum-kiválasztás, szkennelési kapacitás stb.). Ezért minden bizonnyal elkészíthető a terv immáron 2.0-s alapon, mely e tőkefajtákat bevonva még közelebb is állhat a használói célokhoz. Megjegyzendő, hogy 'leánykorában' a MEK szervezete is hasonló szervezési elvek alapján működött. (MG)A jövő interaktív könyvtárai közösséggé formálják a használóikat

Szegeden egy iskolai könyvtáros tanár fölvitte az iwiwre a könyvtárát is, és azon keresztül üzen a gyerekeknek, hogy jött egy érdekes újdonság, vagy lejárt a határidő, hozzátok vissza a könyveket. A Magyar Könyvtárosok Egyesületének éves közgyűlésén a legizgalmasabb téma a könyvtár 2.0 volt. -- Tehát itt korántsem kizárólag az internetben lehet gondolkodni, korántsem arról szól ez a 2.0-ás könyvtár, hogy most megint új technológiát vezetünk be, és akkor ezzel háttérbe szorítjuk a meglévőt és megszokottat. Hanem közösséggé formálja a könyvtár használóit. A könyvtár egy kitűnő közeg és terep arra, hogy itt is olyan közösségek formálódjanak, mint a web 2-n. Ez a felhasználók igénye. - F: máj. 30., http://www.radio.hu/read/224594A szervezetek nagy részének nincs mobilinformatikai stratégiája

-- A könyvtárhasználók túlnyomó többsége rendelkezik mobiltelefonnal; jóval kisebb, de innovatívabb része mobil számítógéppel. Az általuk fontosnak ítélt mobil információs csatornán való szolgáltatásra, vagy csak elérésre a magyar könyvtári stratégiában nem látunk hivatkozást. Vajon meddig? Igaz, a stratégiától függetlenül több hazai nagykönyvtárban van hot spot (vezeték nélküli hálózatot) és van egy miskolci egyetemi példa a wapon (internet-hozzáférés mobiltelefonon) elérhető könyvtári katalógusra is. Az üzleti szféra előrébb tart, ha most még nem is sokkal. (MG)
A Cisco közzétette legújabb, nemzetközi szintű Cisco Mobility Quotient (mobilitási hányados) című felmérésének eredményét. A kutatás azt vizsgálta, mennyire vannak a cégek felkészülve arra, hogy támogassák a manapság egyre nagyobb számban foglalkoztatott mobil dolgozók munkavégzését, függetlenül attól, hogy az irodában, otthon vagy utazás közben végzik tevékenységüket. - F: jún. 2., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/61377/Terroristák helyett diákok, tanárok látogatják a könyvtárat

Olyan könyv is van itt, amelyből a terroristák megtudhatják: mit mivel kell vegyíteni, hogy robbanjon. A Pasinszki-könyvtár neve fogalom a kémiával, környezetvédelemmel foglalkozók körében. Több kémiai, környezetvédelemmel kapcsolatos szakkönyv van itt, mint a Somogyiban -- és sokuk igazi ritkaság. - F: jún. 1., http://www.delmagyar.hu/cikk.php?id=70&cid=2012901Egyelőre francia, magyar és portugál a közös digitális könyvtár anyanyelve

A megvalósulás küszöbéhez ért az EU 'kulturális lemaradása' miatt aggódóknak tavaly beígért Európai Digitális Könyvtár: a párizsi könyvvásáron bemutatták a nagyközönségnek az internetes gyűjtemény első, a start pillanatában 12 ezer művet tartalmazó verzióját. A könyvtárkezdeményt elsősorban az a szándék hívta életre, hogy Európa versenytársat állítson a Google amerikai közkönyvtárakat érintő - értelemszerűen angol túlsúlyú - digitalizálási akciójának. A dokumentumok jelenleg három nyelven - franciául, magyarul és portugálul - férhetők hozzá, a teljes gyűjtemény mintegy 10 százaléka az Országos Széchényi Könyvtár közreműködésének köszönhetően magyar nyelvű. - F: máj. 31., http://www.nol.hu/cikk/448478/Hosszú az út a szemantikus webig?

Bécsben számos szakember gyűlt össze, hogy az intelligens web jövőjéről fejtsék ki gondolataikat és információkat, illetve tapasztalatokat cseréljenek. Az osztrák fővárosban tartják az Első Európai Szemantikus Technológiai Konferenciát (ESTC), amelynek célja az emberek és legfőképpen az ipar vezetőinek megismertetése a szemantikus webbel és valódi, mindennapos használatának elterjesztése. Az ESTC-n többek között az Audi, a British Telecom, a SAP, a Siemens és a Vodafone mellett számos kutatóintézet és a cambridge-i, a darmstadti és az innsbrucki egyetem munkatársai vesznek részt. 'Friss tanulmányok szerint 2010-ig a szemantikus technológiák piaca 40 milliárd dolláros lesz, vagyis a jelenleginek a többszörösére fog nőni. Európában már most egyre több cég alakul, amelyek megpróbálják az intelligens webben rejlő lehetőségeket kiaknázni' -- jelentette ki John Davies, a British Telecom képviselője. Ora Lassila, a Nokia kutatóközpontjának munkatársa úgy vélte, a cél egy olyan intelligens web létrehozása, amely a felhasználóknak az eddiginél nagyobb szabadságot biztosít, és amelyik fontos alapja lehet az ubiquitous computing vagyis egy mindent behálózó rendszer elterjedésének. - F: jún. 1., http://www.sg.hu/cikkek/52726Könyvtári stratégák, figyelem! -- Célkeresztben a jövő keresői

A Google, az Altavista, a ChaCha, az Exalead, a Lycos, az MSN Search, a Webcrawler, a Yahoo és társaikat sokmillióan használják. A háttérben a szakemberek már a keresők új generációján dolgoznak. A kulcsszó a kutatók szerint a szemantikus web. Érdekes jövőképet vázoltak fel Wolfgang Wahlster, a Német Mesterséges Intelligencia Kutatóközpont (DFKI) munkatársa és társai egy, a Berlinben a keresők jövőjéről tartott konferencián. Mi történne, ha például ötvöznénk a hagyományos keresőket és a fájlcserélő technikákat? Nos, a P2P-technológia a német szakember szerint kiváló alapja lehetne a jelenleginél még jobb kutatószolgáltatások létrehozásának. Wahlster már Web 3.0-ról beszélt. Ilyen megoldás lehet a Theseus, a Quaero európai kereső utódja. - F: jún. 1., http://www.sg.hu/cikkek/52722Kiszabadult a fogságból harmincezer kötet Baróton

Szombaton könyvtáravató indította a napot. 'Kiszabadult fogságából közel harmincezer kötet, most már könyvnek és embernek való körülmények között lehet olvasgatni, tanulni' -- hangzott el az avatón. Nagy István polgármester kifejtette, az önkormányzat által megvásárolt és felújított ingatlanban korszerű létesítménnyel lett gazdagabb a város. Ezzel az eseménnyel véget ért a baróti téka ötéves kálváriája. 2002 óta ugyanis a városi könyvtár egyetlen szobányi felületre zsugorodott, a közel hatvanezres könyvállománynak több mint felét zsákokba csomagolva a mozi gépházában tárolták. A szombaton felavatott tékában szabadpolcok, olvasó- és kutatóterem, világhálós hozzáférés várja az olvasókat, egyszóval a búvárkodásnak minden lehetősége adott. - F: jún. 4., http://erdely.ma/kisregio.php?id=25273Újra kinyit Szúcs könyvtára

A megyei könyvtárral karöltve újra megnyitjuk a falu bibliotékáját, hogy a jövőben itt is bárki hozzáférhessen a lehető legfrissebb kötetekhez és folyóiratokhoz -- újságolta az elmúlt hét közepén Egyed Zsigmond, Szúcs polgármestere. Mint elmondta, valaha jól működő, látogatott kis könyvtára volt a falunak, de idővel valami oknál fogva lakat került a kölcsönzőhelyre. Az egykori iskolában pedig a diákok jutottak hozzá a tanulmányaikhoz szükséges kötetekhez, ám annak is vége szakadt, miután helyben megszűnt az alapfokú oktatás. - F: jún. 4., http://www.hevesmegyeihirlap.hu/index.php?apps=cikk&d=2007-06-04&r=251&c=603638Frissített 'hírlevelek'

A KIT hírcsokrok között jún 1-jén frissíttetett a 'Használóknak szóló hírlevelek'. A munkát Vajda Henrik végezte. - F: http://www.gmconsulting.hu/inf/kit/hircsokor/hirlevelek.htmTörvény az elektronikus dokumentumok archiválásáról

Megjelent az elektronikus dokumentumok archiválásáról szóló törvény. A 135/2007 számú törvényt a Hivatalos Közlöny 345/2007-es száma tartalmazza, de böngészhető elektronikus formában is a http://www.avocatnet.ro címen. - F: Bákai Magdolna, Városi Könyvtár, ReMeK-e-hírlevél 2007/6.Könyvekre vár Kismarton

Minden eddiginél több a remény arra, hogy Oroszország visszaadja a kismartoni Esterházy-könyvtár értékes anyagát, amelyet a második világháború után Kismartonból hadizsákmányként vittek el. Bruno Aigner, Heinz Fischer osztrák államfő szóvivője lapunk kérdésére így 'finomítja' azt a hírt, amely a Putyin-látogatás egyik eredményeként az orosz sajtóban immár bizonyosságként megjelent. Aigner arról tájékoztat, hogy amikor Fischer szóbahozta a témát, az orosz államfő azt válaszolta: az osztrák kérést megfontolandónak tartja. Az Esterházy-alapítványnál Kismartonban szintén nem értesültek még döntésről, csak arról tudnak beszámolni, hogy a tárgyalások folytatódnak. - F: jún. 2., http://www.nol.hu/cikk/448848/Ajánlott könyvlista a brit fiúk számára

A napokban jelentetett meg a brit Oktatásügyi Minisztérium egy 160 darab, véres sztorikat és klasszikus hősöket megjelenítő könyvből álló listát tinédzser fiúk részére, hogy ezzel is ösztönözze őket az olvasásra, és segítse a lányokhoz történő felzárkózásukat az iskolában. A listán Dickens nem található, van viszont kortárs és nem kortárs íróktól származó számtalan, kemény fickókat, harcoló, kémkedő, vérszomjas, fantasztikus, és sportos hősöket megelevenítő olvasmány. Tagadhatatlan a japán képregények és illusztrált novellák térnyerése a 'művészibb' beállítottságú gyermekek körében, azoknak a fiúknak pedig, akik a kalandhősök helyett inkább a tényeket kedvelik, listákat és adatokat tartalmazó könyveket ajánlanak. A projektet egy olyan ember vezeti, aki maga is falánk olvasó, és könyvek nélküli otthonban felnőtt gyermekként a kampányt személyes ügyének tekinti. - F: jún. 5., http://www.hetek.hu/?q=node/11864 Kommentálható: http://hunra.klog.hu/?p=43::::::::::::::::::::::::::::: EGY ÉVE KÖZÖLTÜK :::::::::::::::::::::::::::


Tartsuk szemmel a perifériát! -- Gyenge jelek 2.

Belső gyenge jelek: A legtöbb szervezetben vannak olyan munkatársak, akik rálátnak a perifériákra, de csak ritkán használják ki az ő tudásukat. 'A függetleneknek általában nincs könnyű dolguk, ha megpróbálják elmagyarázni ösztönös megérzéseiket a csúcsmenedzsereknek, akik általában utoljára tudnak meg mindent.' A Viagra vagy a penicillin feltalálásának esete során felfigyeltek a gyenge belső jelekre. A Bell Labs pedig a '70-es években tudatosan, a kor technikai kötöttségei nélkül képzelte el a jövő telefonját. Az eredmény: hangposta, hívásátirányítás, automata tárcsázás, hangutasítás funkcióinak kitalálása -- melyek azóta mindennaposakká váltak. A legtöbb menedzser ugyanis úgy érzi, hogy megfelelően átlátja a piac realitásait, azonban rendszerint inkább a jelenlegi ügyfélbázisra koncentrál ahelyett, hogy az összes potenciális ügyfél szélesebb bázisát tekintené. A felettesek beszéljenek beosztottaikkal, hallgassák figyelmesen, mit mondanak.
Sokat tanulhatunk a panaszkodóktól (ki sem kell tennünk lábunkat az épületből,nem is kell hozzá drága kutatás) és az elpártolóktól. Kérdezzük meg magunktól is (no de őszintén!), hogy miért veszítjük el az ügyfeleinket. Tanulságos elmerengeni azon, hogy a hosszú távú veszélyek jellemzően inkább az olcsó termékeket vagy szolgáltatásokat kínáló vállalatok felől érkeznek [a könyvtárosok az internetet és a keresőmotorokat bóvli játékszernek gondolták -- a tudatosan formált gyűjteményekben és a tudományos szintű feltárásban bízva -- MG]. Gondolkozzunk el azon, hogy a saját szakterületünkre újonnan belépve hogyan intéznénk támadást saját (mostani) szervezetünk ellen? (Ha kitaláltuk, készüljünk fel a támadás ellen, vagy saját magunk alkalmazzuk a potenciálisan veszélyes módszert.) (GE: Internetes üzleti modellekkel tegyék tönkre saját üzletágukat.) Milyen új technológiák változtathatják meg a játék menetét?
Tanuljunk Darwintól: 'Nem a legerősebb fajok maradnak fenn, nem is a legintelligensebbek, hanem azok, amelyek leggyorsabban reagálnak a változásra.' - F: Tartsuk szemmel a perifériát! / George S. Day, Paul H. J. Schoemaker. In:Harvard Businessmanager (2006. május) p. 74-85::::::::::::::::::::::::::::: KISSZÍNES :::::::::::::::::::::::::::


Új web2 szolgáltatás: Közösségi térkép

Elindult a www.geospace.hu oldal, az ingyenes közösségi térkép. A google térképére közösségi funkciókat telepítve nyitott, véleményezett adatbázist épít az internetező közösség segítségével a geospace.hu minden olyan helyről, ami térképen megtalálható. - F: jún. 5., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/61421/IT-eszközök -- másodkézből

Napjaink környezettudatos, de technikafüggő világában a kisvállalkozásoknak nem csak alaposan meg kell gondolniuk az új, élvonalbeli technikára tervezett beruházásaikat, de azzal is tisztában kell lenniük, hogy miként szabadulhatnak meg helyesen a régi számítástechnikai berendezéseiktől, vagy hogyan ajándékozhatják el azokat, hogy nyugodtak legyenek afelől, mindent megtettek a környezet védelme érdekében. A használt, de még működőképes számítástechnikai berendezések elajándékozása az idő előtt szemétdombra kerülés helyett meghosszabbítja ezeknek az értékes termékeknek az életét. Az elektronikus eszközök adományozása emellett lehetővé teszi, hogy az iskolák, a nonprofit és más szervezetek hozzájuthassanak azokhoz az alapvető eszközökhöz, amelyekre bár szükségük lenne, de saját erejükből gyakran képtelenek megvásárolni. - F: jún. 3., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/61387/'A globalizációval szemben az univerzalizmus a válasz'

György Péternek a Könyvhétre jelenik meg A hely szelleme című, az emlékezetpolitika és a kulturális emlékezet összefüggéseit elemző esszékötete a Magvető gondozásában. A szerzőt Jánossy Lajos kérdezte. - F: http://www.litera.hu/object.d824a2f1-b266-4f1e-8303-41065ba90ed7.ivyOIK -- műfordítás-pályázattal erősít

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár a Nyelvek Európai Napja és az Orosz Nyelv Éve alkalmából Műfordítás pályázatot hirdet, 100.000,- Ft-os összdíjazással fiatal, műfordításkötettel nem rendelkező műfordítók számára. A pályázatra Valerij Brjuszov: Ucsenyik Orfeja című versének fordítását várja a zsűri.
A pályázati kiírás részletei a könyvtár honlapján olvashatók: http://www.oik.hu/egyeb_esemenyek/Muforditas_2008/muforditas_2008.htm - F: Nagy MagdolnaTúl sokat fogyasztanak a számítógépek

Minden számítógépgyártó egyre nagyobb teljesítményű berendezésekkel igyekezett elszédíteni vevőit az elmúlt két és fél évtizedben, ám az ezzel járó fogyasztásnövekedés mára komoly gonddá vált. A számítógépek által megjelenített világ ugyan virtuális, ám az ennek létrehozásához szükséges elektromos energia nagyon is valóságos - legalábbis ezt kénytelenek megtapasztalni az utóbbi időben a felhasználók. Egyes számítások szerint a világhálón sűrűn szörföző felhasználók rövid idő alatt annyi elektromos energiát fogyasztanak, mint amennyit egy szegény harmadik világbeli embertársuk egész életében. A virtuális tér kalandorainak nincs testük, energiaigényük kielégítésével mégis nyomot hagynak a valóságos világban - írja a The Economist. - F: máj. 30., http://www.sg.hu/cikkek/52665Könyvhét -- alkalom a könyvek lecserélésére is

... Egyetemista csoporttársaimmal ellentétben nem csak a kötelező szakirodalmat olvasom &#8211; halljuk Köllőd Mártontól, aki a Somogyi-könyvtár standja előtt egy kis széken ücsörögve válogat a használt, ötvenforintos kötetekből -- mint megtudjuk, eddig ezek iránt volt a legnagyobb érdeklődés. - F: jún. 2., http://www.delmagyar.hu/cikk.php?id=76&cid=2013064A tettes elegáns, fekete ruhában érkezik -- A krimi éjszakája Budapesten

Ki lehetett? Kinek állt érdekében? Háromnegyed hét körül már majdnem tele a budapesti Centrál Kávéház galériája. Mondanom sem kell, mindenki gyanús. Egy férfi, aki - mielőtt leülne - alaposan körülnéz. Középkorú nő, aki idegesen nyomja el a szomszéd asztalnál füstölgő csikket. A tettes végül elegáns, fekete ruhában érkezik. Várady Eszternek hívják, és civilben az esztergomi városi könyvtár igazgatója. De amikor leül az asztal mögé, már Peter Sharkként, a neves krimiíróként néz vissza ránk. És bele is vág a történetbe. - F: jún. 4., http://www.nol.hu/cikk/448977/
::::::::::::::::::::::::::::: INFORMÁCIÓFORRÁSOK :::::::::::::::::::::::::::RSS könyvtár -- Web 2.0-ás orvosoknak

RSS nélkül egyszerűen ma már nem lehet élni! Olyan lenne nélküle, mintha gyalog akarnánk Budapest valamennyi sörözőjét bejárni, hogy véleményt alkossunk a sör-helyzetről. Mindezt naponta, hogy teljesen naprakészek legyünk. Így aztán a lusta (vagy szorgalmas) sörivók felfedezték a kerékpárt, majd a kocsit. Így történt az internettel is. Ma RSS-el bóklásszuk át a számunkra fontos hírforrások, blogok (mindent, ami képes frissülni) tömkelegét. Az Ebling Library http://ebling.library.wisc.edu/bjd/journals/rss/index_cat.cfm az egészség tudományos hírforrások (e-Journal) RSS feedjeinek hatalmas gyűjteménye. Szakterületenként kapjuk meg a jelentős szaklapok, online újságok RSS csatornáit. Példának okáért a Pharmacy & Pharmacology témakörben vagy 100 RSS csatorna üzemel. Emlékezzünk meg a fenntartó Wisconsin-Madison Egyetemről is. - F: jún. 1., http://farma.blog.hu/tags/libraryFidelio Súgó -- új kulturális magazint indít

Fidelio Súgó néven szeptemberben egy új kulturális programmagazin debütál a piacon. A lap kiadására újonnan alakult meg a Fidelio Súgó nevű cég, amelyet a Fidelio Média és az Econet többségi tulajdonában lévő Pesti Est alapított. Az új ingyenes terjesztésű kulturális programmagazin évente 10 alkalommal, legalább 128 színes oldalon, és 50 ezer példányban jelenik meg országszerte. A Fidelio Súgó két magazin, a Pesti Est által kiadott Súgó és a Fidelio Média által megjelentetett Fidelio Magazin helyére lép és egységesíti a két lap tartalmát. A Fidelio Súgó a színház, az opera, a klasszikus zene, a jazz- és világzene, valamint a vizuális művészetek világát ismerteti majd. - F: máj. 30., http://www.kreativ.hu/cikk.php?nl=1785&id=19297&aai=0&s=0Fogyasztóvédelemről 24 órán keresztül: Rádió Q 

Rádió Q néven közlekedési és fogyasztóvédelmi rádióadás indult a 99.5 hullámhosszon. ... A sajtótájékoztatón Csiszár Jenő programigazgató elmondta: a Rádió Q nem nyereségérdekelt, közszolgálati feladatokat ellátó adás. A Rádió Q nevében is utal arra, hogy a minőségi élethez kívánnak támogatást adni azzal, hogy hasznos információkkal szolgálnak a mindennapi élethez, a fogyasztáshoz bevonva a hallgatókat a társadalmi felelősségvállalásba. A 24 órás műsornak mindössze 25-30 százaléka zene, a többi a budapesti közlekedést segítő, valamint a fogyasztókat támogató riport és interaktív program.
http://hvg.hu/itthon/20070531_radio_Q.aspx?s=2007531nlAz élet enciklopédiája

Meglátogattam az élet enciklopédiáját. Ez így nagyon szépen hangzik, és tényleg az. Egy újságcikkben bukkantam rá, és persze rögtön kíváncsi lettem, már csak azért is, mert érdekelnek azok a dolgok, amiknek az internet és a háló nélkül nem lenne semmi esélyük, vagy csak jóval szűkebb dimenziókban létezhetnének. Egy projektről van szó, ami az Encyclopedia of Life nevet viseli. Egy harvardos biológus, bizonyos E. O. Wilson neve fémjelzi, de ne felejtsük el megemlíteni a MacArthur és a Sloan alapítványokat, akik a pénzt adják, első körben 12,5 millió dollárt. Miről is van szó tulajdonképpen? A minta minden bizonnyal a Wikipedia. Csináljunk közösen egy hatalmas enciklopédiát a világon létező élőlények számára. Minden fajnak legyen egy saját, információkban gazdag, felhasználóbarát, tudományos szempontból megbízható, interaktív, színes, csábító weboldala. - F: jún. 1., http://www.kfki.com/blog_0BE295BD31BD43BDBAF5CD8EF9759E09.php
IMPRESSZUM

A szerkesztők -- akik szívesen olvassák és megfontolják az Ön véleményét:
Hajdu Katalin (könyvtáros, Katami Bt.) mailto:haka11@yahoo.com
Kovács-Ördög Éva (kommunikációs munkatárs) kovacsordogeva@freemail.hu
Sonnevend Péter (Kaposvári Egyetem, könyvtárigazgató) mailto:sonnevend@mail.atk.u-kaposvar.hu
Mikulás Gábor (információs és pr-tanácsadó) mailto:mikulasg@gmconsulting.hu

Feliratkozás az ékezetes vagy ékezetmentes hírlevélre:
http://hirlevel.swgy.hu/user/1/php/maileruser.php?mailer=1&action=regist

A szerkesztők a nem saját írású cikkek tartalmáért nem vállalnak felelősséget, mindazonáltal törekednek a források gondos válogatására.
Kiadja: GM Consulting http://www.gmconsulting.hu