[NYOMTATÁS]

K I T -- Könyvtár - Információ - Társadalom (2007/4., jan. 24.)

   Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára
                   Szemlék, hírek, kommentárok


TARTALOM

- Az olvasásra ösztönzés európai trendjei
- Hazai blog az olvasásról
- Északi Könyvtárak 8. -- Új digitális szolgáltatások
- Szabályzat digitális adatvagyon-kezelésre a Miskolci Egyetemen
- A könyvtár nőnemű. És jó-e ez így?
- A vállalatok kreatív embereket keresnek -- a könyvtáraknak is jók lennének
- Hancúroztak a fiatalok -- bezárt a könyvtár...
- Kommunikációs- és reklámtrendek 2007-ben
- Szerb könyvtári felmérés -- nemigen vásárolnak könyvet az emberek
- 'The long tail' -- Hogyan magyarítsuk?
- Börtön top 10. -- Piszkos Fred a börtönkönyvtár slágere
- Információszolgáltatás mellett már pénzügyi tanácsadó is
- 'A mai iskolások is nagyon szeretnek könyvet olvasni'
- Gádoros -- csökkenő állomány, nagyobb hozzáférés
- Idegen nyelvű könyvek a FSZEK-nek
- Rohamosan nő az internettévések tábora
- Fazonigazítás az origo.hu és a hvg.hu-nál -- jól felfogott érdek az
információs iparban
- Intelligens böngésző lesz a Firefox 3
- Megáll az internet gyorsulása

EGY ÉVE KÖZÖLTÜK
- Hatékonyságnövekedés az amerikai elit (kutató) egyetemek könyvtáraiban
- Bébik a könyvtárban az édesanyák karján -- Tapolcán

KISSZÍNES
- Tévéműsor indult az internetre feltöltött kisfilmekből
- A távmunka fél egészség
- Himnusztörténeti ereklyék a Széchényi Könyvtárban
- Könyv a könyvszépségekről
- Könyvek látvánnyal, hanggal
- Utcát és könyvtárat neveznének el Lázár Ervinről Pécelen
- Évforduló -- British Museum és Library
- Hazai idegen nyelvű lapok - vészhelyzetben

INFORMÁCIÓFORRÁSOK
- Komolyzenét és jazzt kínál letöltésre a Universal
- Media Smart -- program a gyerekek médiatudatosságáért
- Haszon Lapkiadó -- argárlapot indít
- Magyar férfiak vs. nők -- melyek a legfőbb különbségek?
- Februárban indul az európai online filmarchívumE lapszám szerkesztője: Mikulás Gábor


A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Adja tovább
kollégáinak, ismerőseinek! A megrendelési és lemondási információ a hírlevél
végén található. A hírlevélben a hosszabb linkek eltörhetnek; ezek csak
kimásolás és egybetoldás után, a böngészőbe bemásolva használhatók.
Kereshető KIT-archívum: http://www.gmconsulting.hu/inf/kit/index.html
Az olvasásra ösztönzés európai trendjei

Az IDEC hétvégi dublini tanácskozásán (az olvasással foglalkozó európai
szervezetek vezetőinek kollégiuma) beszámolók hangzottak el a tagszervezetek
2006-os tevékenységeiről. Ezeket összegezve kitűnik, hogy általános a szakmai
konferenciák tartása, és gyakoriak a széles közösségnek szóló olvasás napja vagy
hete-jellegű rendezvények. Gyakori az 'írásbeliséget növelő iskola' (School
Where Literacy Thrives) nemzetközi projekt helyi adaptálása. Ezek mellett
tematikailag feltűnik az észt 'olvasás öröme' (Reading is fun) illetve a svéd
hasonló tartalmú (The Joy of Reading) rendezvény. Spanyol specialitás a (spanyol
nyelvű) 'olvasó városok' projekt latin-amerikai és európai települések között.
Kommunikációt tekintve kb. a társaságok harmada ad ki szakmai lapot, a belső,
többnyire elektronikus hírlevél általánosabb. Honlapjaikat kb. három évenként
átalakítják, frissítik a kommunikáció javítása végett. Gyakorlati szakmai
publikációkban az izlandiak, a programok fiatalos sokszínűségében a horvátok
jeleskednek: az olvasás nemzetközi napja, fotópályázat, közkönyvtári
együttműködés, könyvhónap, könyvkiállítás. Az olvasás világszervezet, az IRA
2006 nyarán Budapesten tartotta kongresszusát. (MG)Hazai blog az olvasásról

A Klog-blogcsokor egyik új tagja a Magyar Olvasástársaság (HUNRA) blogja,
http://hunra.klog.hu/ . Célja az olvasással kapcsolatos eszmecsere ösztönzése. A
megjelenő bejegyzések a hozzászólók véleményét tükrözik. A blog műfajából
adódóan az egyes bejegyzéseket olvasói kommentek vagy akár vita is követhet.Északi Könyvtárak 8. -- Új digitális szolgáltatások

Az északi könyvtárügyet körüljáró tanulmánykötetben tovább haladva Öve Sundby (a
Norvég Nemzeti Könyvtár munkatársa) szerint a főbb digitális fejlődési irányok:
- Tömeges nemzeti digitalizálási programok (főszereplők a nemzeti könyvtárak,
kötelespéldány alapú állományukkal).
- Közös szolgáltatásokat menedzselő és szolgáltató, központi, többnyelvű
virtuális információs kapuk, melyek már minden északi országban kiépültek
(például a www.bibliotek.dk és a www.libraries.fi).
- Folyamatos szakmai megújulás, mely lehetővé teszi az újabb és újabb
dokumentumtípusokra épülő szolgáltatási modellek megjelenését (pl. az e-bookok,
hangoskönyvek virtuális kölcsönzése, a zenei online streaming szolgáltatások).
- A könyvtárosnak közvetítő szerepe a technikai erőforrások és a végfelhasználók
között: ahol véget ér a webes keresőgépek képessége, ott kezdődik a könyvtáros
tudása.
- Aktív tudásközvetítő és tudásmegosztó szerep. Ez az értéknövelt funkció a
szolgáltatások optimális felhasználói igénybevételét segíti. Ám virtuális
szolgáltatások nem állnak meg önmagukban: folyamatosan és kölcsönösen
reflektálniuk kell a fizikai könyvtári térben zajló tradicionális és modern
tevékenységekre is. Mindkét szféra félkarú önmagában. A modern hálózatos
könyvtári rendszer a szimbiózisukkal születik meg párhuzamosan a fizikai és a
virtuális térben.
Az északi országok a történelmi, földrajzi és részben közös nyelvi örökségükre
építve hozzák létre az újfajta közös könyvtári kereteket, pl. a digitális
hálózatok kiépítése, vagy a könyvtárközi kölcsönzés újjászervezése. Együtt
törekednek a műszaki, kereskedelmi és adminisztratív akadályok leküzdésére. (A
következő részekben 7 konkrét erőfeszítés leírása következik Finnországtól
Izlandig; a szemantikus webes kísérletektől az új típusú digitális könyvtári
felhasználói információs kapcsolatok kialakításán át az online
zenekölcsönzésig.) (Németh Márton)Szabályzat digitális adatvagyon-kezelésre a Miskolci Egyetemen

A Miskolci Egyetem, Könyvtár, Levéltár, Múzeum, november 30-i szakmai napját
követően (előadásokat ld.: http://www.lib.uni-miskolc.hu/hun/about/mindenmas.php
letölthetők), levelezőlistát hozott létre 'gitar' névvel (feliratkozás:
gitar-l@uni-miskolc.hu ). A lista célja a digitális adattárakkal kapcsolatos
ügyek megvitatása. A könyvtár szabályzatot hoz létre 'A Miskolci Egyetem
digitális vagyonának kezelési szabályzata' várható címmel. Ugyanis az oktatók,
kutatók, diákok nem adják le önkéntesen cikkeiket, publikációikat,
szakdolgozataikat, stb. a könyvtár Midra (Miskolci Egyetemi Digitális raktár és
adattár) adattárába (http://kvt99.lib.uni-miskolc.hu:8080/eleMEK/kereso.jsp ).
Az esélyt növelheti a gyűjtőmunkák szabályozása. Tervezett tartalom: mit, hogyan
gyűjtjük (formátumok, szerzői jog, stb.), hogyan szolgáltatjuk az anyagokat,
hogyan biztosítjuk a megőrzést (mentések, backup-ok), fenntartás (költségek,
munkaráfordítás) stb. Mielőtt a könyvtár hozzákezdene a kidolgozáshoz, szívesen
fogad ötleteket, anyagokat, hasonló szabályzatokat magyar, angol vagy német
nyelven, hogy legyen minta. Hasonlóan fontosak a nyomtatott szakdolgozatok
gyűjtésére vonatkozó szabályzatok is. - F: Burmeister ErzsébetA könyvtár nőnemű. És jó-e ez így?

Hokka-Ahti Ritva Linn Ulmann norvég író meglepő megállapításából indul ki,
miszerint 'The library is female', mely talán utalás kíván lenni a könyvtárak
elnőiesedett voltára. A szerző szerint azonban ez a megállapítás nagyon is
levezethető  mind a könyvtárak külső, mind belső szervezeti felépítéséből és
társadalmi feladataiból. ...
Pótolhatatlan, miközben valójában társadalmi státusza nem túl magas. Ez
meglátszik némely alacsony színvonalú, leromlott állapotú könyvtárosi
dolgozószobán, a könyvtár számára biztosított költségvetésen, melynek
köszönhetően éppen most amputálják a fiókkönyvtárakat minden szívfájdalom
nélkül. A könyvtár nem annyira szellemi műhely már, sokkal inkább kezd eltolódni
a szórakoztató jelleg felé. De habitusánál fogva nem illik bele a biznisz, a
pénz világába sem, nem törekszik a gazdasági értelemben vett nyereségre. A
könyvtár ugyanis világunkban csupán 'puha' értékeket képvisel. A legtöbb
könyvtárban az egyenlő bánásmódot érvényesítik a szolgáltatások területén, újabb
polcokat igyekeznek beszerezni a gyűjtemény és számítógépek számára, és teszik
ezt azok miatt, akik nem tudják mindezt megengedni a maguk számára. A könyvtári
tevékenység sarokköve, elsődleges szempontja a legtöbb könyvtárban ma is az
olvasók kiszolgálása, a szolgáltatások hangsúlyozása. -- De ez a passzivitás és
az egyenlőség követelményének túlzott hangsúlyozása hovatovább elhomályosítja a
könyvtár igazi céljait. Nem lenne tehát éppen időszerű, hogy szemernyi
'maszkulin' magatartást, férfiasabb beállítottságot magunkra öltsünk? Bátrabban
kellene dönteni, a jövőt megtervezni, egy morzsányit a saját jogaink és
érdekeink érvényesítése érdekében is. A könyvtárosi munkában is meglátszik a
túlzottan nőies hozzáállás, ami szintén tévútra vezethet. Be kell látni, hogy a
könyvtárak egymagukban nem képesek az egész társadalom szellemi gondját-baját
megoldani, vagy pl. elvállalni a hálózati adatbázisok kezelésének betanítását az
olvasóknak a végpontokra tekintettel a sok egyéb könyvtárosi feladaton felül. -
F: Hokka-Ahti: Kirjaston sukupuoli. In: Kirjastolehti 2005/8. Referálva:
Könyvtári Figyelő, 2006/3., ref.: Kránitz Lné. Manci:
http://w3.oszk.hu/manscr/wwwi32.exe/[in=ref1.in]/?06/206*55213A falvakban nem lopnak könyvet

A városi klubkönyvtárakban előfordulnak kiadványlopások, míg a falvakban
nincsenek ilyen bűncselekmények. A kistelepüléseken nincsenek könyvtolvajok.
Egyrészt, mert a falvakban mindenki ismeri a másikat, létezik a személyes
kapcsolat az emberek között. Aki pedig ilyen helyen betér a könyvtárba, azt
ismerősként köszönti az intézmény vezetője vagy az ott dolgozó alkalmazott.
Másrészt, a kevés pénz miatt a könyvkínálat is más egy falusi és egy városi
könyvtárban, és ez nem csábítja meggondolatlan cselekedetekre az embereket. - F:
jan. 23.,
http://www.naplo-online.hu/kronika/20070123_a_falvakban_nem_lopnak_konyvetA vállalatok kreatív embereket keresnek -- a könyvtáraknak is jók lennének

Egy kutatás szerint a kreativitás alapú gazdaság olyan gazdasági rendszer,
melynek fő hajtóereje az ötlet és az innováció, és ahol az eddiginél kisebb
szerep jut a tárgyi tudásnak és az oktatásnak. A megkérdezett vállalati
felsővezetők többsége egyetértett abban, hogy a kreativitás alapú gazdaság nem
ideiglenes, múló jelenség. Közel kétharmaduk (64 százalék) szerint a
kreativitáson és innováción alapuló gazdaság állandósult, és csupán kevesebb
mint egynegyedük (24 százalék) gondolta átmenetinek. - F: jan. 16.,
http://www.napi.hu/default.asp?cCenter=article.asp&nID=320534&place=hirlevelHancúroztak a fiatalok -- bezárt a könyvtár...

A maplewood-i (New Jersey) könyvtár nem bír a középiskolásokkal. Egyéb közösségi
hely híján a tanítás után a középiskolások megszállják a könyvtárat -- azt
teszik, amit minden középiskolás: röhögnek, énekelnek, szekálják egymást,
firkálnak, néha bunyóznak. Eredmény: a könyvtár vezetése elhatározta, hogy
január 16-tól a könyvtár zárva tart minden hétköznap délután 2.45-től 5-ig. A
könyvtár alkalmazottai ezen időszakban egyéb feladataikat végzik: aktatologatás,
statisztika, kutatás. Indoklás: a fiatalok zavarják a könyvtár többi
látogatóját, a gyerekeket, a felnőtteket és tanulni, kultúrálódni vágyó
kortársaikat. A köz reakciója: miért pont a legforgalmasabb időszakban tart
zárva a könyvtár? - Folyt.: jan. 21., http://fiksz.klog.hu/?p=49Kommunikációs- és reklámtrendek 2007-ben

A szakemberek szerint a jövőben egyre több cég vonja be a ügyfeleit/vásárlóit a
kreatív munkába. A vállalatok egy része érthetően vonakodik bevonni az
ügyfeleket, de például a Chevrolet vagy a Dove reklámjainak egy részét már a
kliensek készítik. A technikai lehetőségek az interaktív reklámokban
használhatók ki a legjobban. Magyar szakemberek szerint sincs messze például az
idő, amikor a mobiltelefonunk a citylighttal kommunikál bluetoothon keresztül,
és ha úgy „érzékelik”, hogy a plakát felkeltette az érdeklődésünket,
akkor a további részletekről is tájékoztatást küldenek számunkra. A látványon
alapuló interaktivitás jó példája a McDonald’s padlóreklámja az orlandói
Amway Arenában, amelyen az áthaladók lépései nyomán apró Big Macek röppennek
szerteszét. Az amerikai példák között persze kevésbé sikeres is akadt: a San
Francisco-i buszmegállókban elhelyezett Got Milk? hirdetőtáblákat például,
amelyek csokoládés sütemények illatát árasztották, a városvezetés a panaszok
miatt eltávolíttatta. - F: jan. 17., http://www.vg.hu/nyomtat.php?cikk=157689
-- A KIT a múlt év vége felé közölt sorozatot a könyvtár 2.0 koncepcióról
http://www.gmconsulting.hu/inf/kit/hircsokor/konyvtar20.htm , melynek lényege,
hogy az újfajta elektronikus eszközök segítségével radikálisan bevonja
használóit a szolgáltatás tervezésébe és végzésének alakításába. Úgy tűnik, hogy
a szemlélet az üzleti komunikáció világában is hódít. Esetleg a hazai könyvtárak
irányításában is aktuálissá válhat a szemlélet. (MG)'The long tail' -- Hogyan magyarítsuk?

A HVG Kiadótól megérkezett lektorálásra a The Long Tail fordításának első része
-- írja blogbejegyzésében Bőgel György. -- Úgy látom, nem sok dolgom lesz vele,
profi munka. A magyar címen viszont fennakadtam: 'A végek világa'. Én értem,
miről van szó, mivel olvastam az eredetit, írtam is róla egy bejegyzést (2006.
aug. 3.) de mit szól hozzá az, aki csak úgy meglátja egy könyvlistán? Esetleg
arra gondol, hogy egy török kori regényről van szó vagy egy Balassi Bálint
életrajzról. A gond az, hogy nem tudok jobbat. Minek lehetne nevezni ezt az
egész 'long tail' jelenséget http://en.wikipedia.org/wiki/Long_tail ? A szó
szerinti magyar fordítás nyilvánvalóan nem szerencsés. Hát akkor mi legyen?
Talán 'a piacok szétesése'? 'A slágerkorszak vége'? 'A kis piacok világa'? - F:
jan. 12., http://www.kfki.com/hu/blog.php?blogId=749%2387586b71&year=&month=
-- A long tail (szó szerint: hosszú farok), most magyarítsuk 'elnyúló
szakasz'-ra -- a könyvtári információszolgáltatás fontos jelensége és értéke.
Azokra az információkra utal, amelyek nem nagy tömegeket vonzanak, de amelyek
éppen elég fontosak a meglehetősen színes közösség információs igényeinek
szolgáltatásában. A nagytömegű ellátásban ugyanis nem lehet versenyképes a
könyvtár -- ellentétben az elnyúló szakasszal. Hogy ezt kihasználjuk-e, és hogy
hogyan kommunikáljuk, az persze rajtunk múlik. (MG)Szerb könyvtári felmérés -- nemigen vásárolnak könyvet az emberek

A lakosságnak csak 57 százaléka olvas Szerbiában, de a polgárok 55 százaléka
egyetlen könyvet sem vett 2006-ban -- írta a Vecernje Novosti című belgrádi
napilap egy felmérést idézve. A Szerb Nemzeti Könyvtár végezte a felmérést az
olvasási szokásokról és arra az eredményre jutott, hogy a megkérdezettek
többsége nem olvasott el egyetlen könyvet sem tavaly. Azok sem vásárolnak
könyvet, akik azt mondták, hogy szeretnek olvasni, inkább kölcsön kérnek
baráttól, rokontól, munkatárstól. - F: jan. 22.,
http://velvet.hu/onleany/onleanyhirek/?main:2007.01.22.&297006Börtön top 10. -- Piszkos Fred a börtönkönyvtár slágere

A szegedi elítéltek számára nincsen tiltott irodalom. A szegedi Csillagban a
fogva tartottak jelentős része több évtizedes büntetését tölti, így bőven akad
szabad idejük. Unatkozni mégsem szoktak, ugyanis az elítéltek többsége a tévézés
és gyúrás mellett rengeteget olvas. A huszonhatezer kötetes könyvtárban még a
kínaiak is találnak olvasnivalót. A Szegedi Fegyház és Börtön könyvtárának
jelenleg hétszázharminc beiratkozott tagja van -- túlnyomó többségük elítélt.
Magát a könyvtárat is ők üzemeltetik. -- A Csillag lelke a könyvtár és a
kultúrterem: nagyon sok problémánk lenne az elítéltekkel e nélkül. Ez okosan
lefoglalja őket -- vallja Csapó József, BV-dandártábornok. -- Börtön Top 10: A
szegedi fegyintézet lakói részt vettek a 2005-ös Nagy Könyv játékban, a
börtöntéka legnépszerűbb könyvei közé akkor került lektűr és szépirodalom is. A
Pillangó, a Monte Cristo grófja vagy a Bűn és bűnhődés viszont nem. A Top 10 így
alakult: 1. Rejtő Jenő: Piszkos Fred, a kapitány, 2. Robert Merle: A sziget, 3.
Joanne Rowling: Harry Potter, 4. Paulo Coelho: Az alkímista, 5. Dalos Sándor:
Aranyecset, 6. J. D. Salinger: Zabhegyező, 7. Stephen King: Ragyogás, 8. E. M.
Remarque: A Diadalív árnyékában, 9. J. R. R. Tolkien: A gyűrűk ura, 10. Joseph
Heller: A 22-es csapdája.Információszolgáltatás mellett már pénzügyi tanácsadó is

Az amerikai Yahoo Inc. internetes média társaság új weboldal indítását
jelentette be. Ez segíti majdani felhasználóit személyes pénzügyeik kezelésében,
használható lesz családi költségvetések és nyugdíj-előtakarékossági tervek
kialakítására is. A weboldal a személyes pénzügyek kezelését kilenc kategóriára
osztja: szerepel az adózástól a tanulási költségekig, a hitelfelvételtől az
ingatlanügyletekig minden érintett terület.
A Yahoo Personal Finance, amely a http://finance.yahoo.com/personal-finance
címen érhető el, olyan forrásokból származó információkat is közöl majd, mint a
CNN Money.com, a Consumer Reports és a Wall Street Journal. - F:
http://hirek.prim.hu/cikk/57009/'A mai iskolások is nagyon szeretnek könyvet olvasni'

'A mai gyerekek nem olvasnak olyan sokat, mint húsz évvel ezelőtt, de azért most
sem olyan katasztrofális a helyzet, nem kell még megkongatni a vészharangot. A
gyermek- és ifjúsági könyvtárakat ma már nemcsak óvodások és általános iskolások
látogatják, hanem középiskolások is visszajárnak, főleg az elsősök és
másodikosok. A legkisebbek ízlése ma is olyan, mint egykor szüleiké volt, a
kicsik a szép, színes mesekönyveket keresik, a felső tagozatosok szépirodalmat
és szakirodalmat olvasnak. Korábban sok szépirodalmi könyvet kölcsönöztek, ma
inkább a tény- és szakirodalmi könyvek a keresettebbek. A gyerekeket vonzzák a
gyönyörű, színes, igényes kivitelű, természettudományi, technikai, az
állat-növényvilágot, az univerzumot bemutató kiadványok.' (mv) - F: jan. 18.,
http://www.tolnainepujsag.hu/index.php?apps=cikk&d=2007-01-18&r=2103&c=572338Gádoros -- csökkenő állomány, nagyobb hozzáférés

Miközben csökken a gádorosi könyvtár állománya, tavaly sikerült a legtöbb
dokumentumot leltárba venni. A 403 könyv közül 251 darabot vásároltak, 152
kötetet pedig ajándékként kaptak. Pályázati lehetőségeket is kihasználtak a
gádorosiak. - F: jan. 22.,
http://www.bmhirlap.hu/index.php?apps=cikk&d=2007-01-22&r=200&c=573000Idegen nyelvű könyvek a FSZEK-nek

Portugál nyelvű könyveket adományozott Budapest testvérvárosa, Lisszabon a
magyar fővárosnak. A könyvek a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár állományát
gazdagítják. Budapest és Lisszabon évek óta szoros testvérvárosi kapcsolatot
ápol. A budapesti polgárok nevében Demszky Gábor átveszi Antonio Carmona
Rodrigues, Lisszabon főpolgármestere portugál nyelvű könyvekből összeállított
adományát. - F: jan. 19., http://www.hirforum.hu/?type=341&newsid=45350Rohamosan nő az internettévések tábora

Itthon az év végére több mint egymillió ügyfél számára válhat elérhetővé a
nettévé – írja a Világgazdaság. Az internetes televíziózást (IPTV),
valamint a világhálós tartalmakba való nagyobb fokú beleszólást lehetővé tévő,
úgynevezett webkettes szolgáltatásokat tartják az idei év meghatározó
trendjeinek a hazai internetpiac nagyobb szereplői -- olvasható a
Világgazdaságban. - F: jan. 22.,
http://www.fn.hu/tech_tudomany/0701/rohamosan_no_internettevesek_tabora_153968.p
hp?hirlevelkatt=2007-01-22Fazonigazítás az origo.hu és a hvg.hu-nál -- jól felfogott érdek az információs iparban

Az origo.hu internetes portál, illetve a hvg.hu is 'ráncfelvarráson' esett
keresztül -- a pár nappal ezelőtti dizájnváltás mindkét oldalnál szembetűnő, a
kor internetes követelményeinek megfelelő. - F: jan. 22.,
http://vg.hu/index.php?apps=cikk&cikk=158446
-- Jó látni, hogy az információhoz való hozzáférés növelése, a használói igények
messzemenő figyelembevétele s az ezekben való megújulás alapvető érdeke az
információszolgáltató szervezeteknek. Hiszen saját létük múlik ezen, hagyományos
és elektronikus környezetben egyaránt. Ha nem teszik, lemaradnak az
információpiacon. (MG)Intelligens böngésző lesz a Firefox 3

A Firefox hosszú évek óta az első alkalmazás, amely 10 százalék feletti
részesedést tudott elérni a webböngészők piacán. A Mozilla fejlesztői most azt
állítják, hogy az új verzió gyorsabb és okosabb lesz elődeinél és
versenytársainál. 'A Firefox új verziója lesz a világ legintelligensebb
böngészője. A jövő böngészőjének nemcsak az információkat kell megjelenítenie,
hanem azokat meg is kell értenie. Amennyiben például megjelennek egy eseményhez
kapcsolódó adatok, akkor a programnak képesnek kell lennie arra, hogy ezeket az
információkat megszűrje és rendszerezze' -- nyilatkozta ambíciózusan a
Pressetext hírügynökségnek Tristan Nitot, a Mozilla Alapítvány elnöke. - F: jan.
19.,
http://www.fn.hu/tech_tudomany/0701/intelligens_bongeszo_lesz_firefox_153806.php
?hirlevelkatt=2007-01-19Megáll az internet gyorsulása

A Deloitte tanulmánya szerint az internet idén elérheti kapacitásának csúcsát.
Ennek oka egyrészt a növekvő mozgókép forgalom, másrészt az új kapacitásba
történő befektetések hiánya. - F: jan. 19.,
http://www.muszakiforum.hu/?fejezet=5&cid=28282&wa=hk07::::::::::::::::::::::::::::: EGY ÉVE KÖZÖLTÜK :::::::::::::::::::::::::::


Hatékonyságnövekedés az amerikai elit (kutató) egyetemek könyvtáraiban

Az Association of Research Libraries (ARL) a legfontosabb amerikai és kanadai
tudományos könyvtárakat tömöríti: többségük az elit egyetemek közül kerül ki,
hozzájuk csatlakoznak a nemzeti és országos szakkönyvtárak (együttes számuk 120
körül mozog). Az ARL évről-évre fontos statisztikai elemzéseket közöl a főbb
trendekről. Érdemes a legújabból néhány adatot kiemelni: egy hallgatóra számítva
1986-2004 közt (az első szám az induló, a második a záró évre vonatkozik):
- könyvtárközi kölcsönzés: 0,42 -- 1,19 (évi átlagos változás 6%),
- állomány: 123,6 -- 158 kötet (1,4%),
- új beszerzés: 4,17 -- 3,45 (-1,1%),
- - ebből könyvek: 2,13 -- 1,46 (-2,1%) és
- - időszaki kiadványok: 0,86 -- 0,96 (0,7%),
- összes könyvtári dolgozó: 0,0159 -- 0,0121 (-1,5%).
Értelmezzük a fenti számokat. Egy hallgatóra számítva a legjobban növekvő tétel
a könyvtárközi kölcsönzés (kérés): egy hallgatóra már több mint egy tétel jut.
Pozitív még az állomány (most már egy hallgatóra 158 kötet jut) és az időszaki
kiadványok beszerzése, amelyből kis híján egy példány jut egy hallgatóra (tehát
pl. 20 ezer hallgató esetén 20 ezer folyóiratot szereznek be). 1986-ban 63
hallgatóra jutott egy könyvtári dolgozó, ma már 'csak' 82-re. Tehát miközben
nőtt a teljesítmény, jócskán emelkedett az élőmunka hatékonysága is. (ref.: SP)
- F: 2006. jan. 2., www.arl.orgBébik a könyvtárban az édesanyák karján

A tapolcai könyvtár új kezdeményezése keretében az egy-két és féléves kor
közötti kicsiket édesanyjukkal együtt várják a könyvtárban kéthetente. Az
intézmény célja, hogy miközben a gyerekek verseket, mondókákat hallgatnak,
játékokat tanulnak, szüleikkel együtt hasznosan töltsék az időt, az anyukák
megismerkedjenek egymással, gyermekeik pedig társaikkal. A kezdeményezés a
későbbi óvodai beszoktatást is megkönnyítheti, amellett egyre inkább igény
mutatkozik ezen korosztályban is a könyvhasználatra. A leporellókkal így majd
ingyenesen is megismerkedhetnek a gyerekek, és később a könyvtár szorgalmas
olvasóivá válhatnak. - F: 2006. jan. 20., http://www.naplo-online.hu::::::::::::::::::::::::::::: KISSZÍNES :::::::::::::::::::::::::::


Tévéműsor indult az internetre feltöltött kisfilmekből

Mostantól bárki szerepelhet saját videófilmjével a televízióban. Magyarországon
ugyanis, immár rendszeres tévéműsor is készül az internetre feltöltött saját
készítésű hazai amatőr kisfilmekből. A kábeltelevíziós és internet-szolgáltató
UPC Magyarország által tavaly év végén elindított VideoGizmo nevű közösségi
videomegosztó portálon szabadon elhelyezett felvételek válogatásából készülő
tévéműsor a UPC+ kábeltévé-csatornán látható. - F: jan. 19., Prím Online,
http://hirek.prim.hu/cikk/56976/A távmunka fél egészség

Hazánkban a munkavállalók többsége saját bevallása szerint szívesen vállalna
távmunkát, a munkaadók azonban nagyon bizalmatlanok, pedig ez az atipikus
foglalkoztatás számukra is számtalan előnyt kínál. A szakemberek szerint
motiváltabbak a dolgozók, kevesebb a betegség, és csökken a fluktuáció.
Külföldön már felismerték az ebben rejlő előnyöket, a szakemberek szerint itthon
is egyre jelentősebb támogatást kap az elterjedéshez szükséges szemléletváltás.
- F: jan. 3., http://www.mfor.hu/cikk.php?article=32460&pat=29Himnusztörténeti ereklyék a Széchényi Könyvtárban

Himnusztörténeti kiállítással folytatódik a Nemzeti Ereklye című sorozat az
Országos Széchényi Könyvtárban (OSZK) - közölte az intézmény az MTI-vel. A
keddtől látható tárlat a zeneműtár Joseph Haydn-, Erkel Ferenc- és Dohnányi
Ernő-gyűjteményének darabjait mutatja be. Középpontjában az Erkel Ferenc által
Kölcsey Ferenc versére komponált zenemű áll. - F: jan. 22.,
http://www.mult-kor.hu/nyomtatas.php?article=16228Könyv a könyvszépségekről

Frissen megjelent, gyönyörű albumot ajánl minden, szépet kedvelő olvasó
figyelmébe a Somogyi-könyvtár. Egy könyvet a könyv szeretetéről, Monok István és
Buda Attila A magyar bibliofília képeskönyve című remek munkáját. Bibliofília
annyit jelent: könyvszeretet. Szeretet? Inkább szenvedély. Hiszen sokkal többen
szeretik a könyvet, a könyveket, mint ahány gyűjtőt a bibliofil jelzővel is
illetni lehet. Az államalapítástól napjainkig válogatott Monok István és Buda
Attila A magyar bibliofília képeskönyvébe magyar gyűjtők köteteiből. - F: jan.
19., http://www.delmagyar.hu/cikkonly.php?action=nyomtat&cid=140799Könyvek látvánnyal, hanggal

Országszerte kétszáz könyvkiadónak küldött együttműködési fölhívást egy szegedi
multimédiás vállalkozó, könyvek elektronikus megjelentetésére. A cél nem a
nyomtatott könyvek kiszorítása, hanem az azok által "meg nem érintett" közönség
igényeinek kiszolgálása, olcsón. - F: jan. 19.,
http://www.delmagyar.hu/cikk.php?id=76&cid=140797Utcát és könyvtárat neveznének el Lázár Ervinről Pécelen

Lázár Ervin íróról egy utcát és a helyi könyvtárat szeretnék elnevezni Pécelen,
valamint emlékhely létesítését is tervezik a településen. - F.: jan. 19.,
http://www.kultura.hu/main.php?folderID=887&articleID=255172&ctag=articlelist&iid=1DÉvforduló -- British Museum és Library

1759. jan. 15.: Londonban megnyílt a British Múzeum, Nagy-Britannia országos
(nemzeti) történeti és néprajzi gyűjteménye. A világ egyik legnagyobb múzeuma és
könyvtára egyidejűleg jött létre. Az állam 1753-ban megvásárolta az akkor
elhunyt Sir Hans Sloane polihisztor könyvtárát, gyűjteményeit, régiségeit és
műkincseit. Ehhez később újabb gyűjteményeket vásároltak, majd 1757-ben II.
György odaadományozta a királyi könyvtárat is. A könyvtárban jelenleg több mint
10 millió kötetet és 120 ezer kéziratot őriznek. Értékes a Hungarica-gyűjtemény,
amelyben több régi magyar nyomtatvány egyetlen megmaradt példánya található. -
F: www.bocs.huHazai idegen nyelvű lapok - vészhelyzetben

A kilencvenes évek közepén még sikeresek voltak a nyomtatott idegen nyelvű lapok
Magyarországon, mára azonban - főleg az online sajtó térnyerése miatt -
válságban van ez a szegmens. A kiutat nem egy esetben grafikai munkák
elvállalása jelenti, de akad olyan lapkiadó is, amely akár
rendezvényszervezéssel is foglalkozna, hogy elkerülje a csődöt. - F: Kreatív,
2006. jan--febr.
::::::::::::::::::::: INFORMÁCIÓFORRÁSOK ::::::::::::::::::::Komolyzenét és jazzt kínál letöltésre a Universal

A Universal Music, a világ legnagyobb lemezkiadója komolyzenére és jazzre
szakosodott zeneletöltő szolgáltatásba kezdett, brit székhellyel. - F: febr.
12., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/56827/
Media Smart -- program a gyerekek médiatudatosságáért

A Media Smart program népszerűsítésére indított Médiatudor címen weboldalt a
Media Smart Hungary Oktatási Kht. A szervezők arra akarják megtanítani a
gyerekeket, hogy helyesen értsék, értékeljék és értelmezzék a reklámokat, és
ezzel felkészítsék őket a kritikus, tudatos fogyasztói magatartásra. A program
népszerűsítésében egy reklám- és egy online ügynökség ingyen vesz részt. - F:
jan. 17., http://www.kreativ.hu/cikk.php?nl=1566&id=18321&aai=0&s=0Haszon Lapkiadó -- argárlapot indít

Agrárlappal rukkol elő hamarosan a Haszon Lapkiadó. A kéthavi kiadvány a profi
mezőgazdasági vállalkozóknak szól, akik a kiadó szerint egy tehetős, de nagyon
nehezen elérhető célcsoportot képviselnek. A magazin bevezetését egyelőre nem
támogatja kampány. - F: jan.16.,
http://www.kreativ.hu/cikk.php?nl=1564&id=18318&aai=2&s=0Magyar férfiak vs. nők -- melyek a legfőbb különbségek?

A két nem helyzetének megítéléséhez kínál adatokat az a zsebkönyv, amelyik idén
hatodik alkalommal jelenik meg a Központi Statisztikai Hivatal, valamint a
Szociális és Munkaügyi Minisztérium gondozásában. A Nők és férfiak
Magyarországon 2005 című kiadvány rávilágít többek között arra, hogy hazánkban
mintegy fél millióval több nő él, mint férfi, egyre népszerűbb az élettársi
kapcsolat, egyre később köttetnek a házasságok és születnek a házasságon belüli
első gyerekek. Igen érdekes, hogy Európában csupán Írországban volt gyorsabb a
nőknek a férfiak keresetéhez való felzárkózás mértéke az elmúlt 5 évben. - F:
jan. 17., http://www.portfolio.hu/cikkek.tdp?h=17&k=3&i=78481Februárban indul az európai online filmarchívum

Néhány héten belül hivatalosan is elérhető lesz a filmarchives online. Az új
portál létrehozását az Európai Unió is támogatja és segítségével hozzáférhetők
lesznek a különböző európai nemzetek filmarchívumai. A projekt első szakaszában
a frankfurti Deutsches Filminstitut -- DIF, a prágai Filmovy Archiv, a londoni
British Film Institute, a Cineteca di Bologna és a berlini DEFA Stiftung
archívumai lesznek elérhetők. Később a második szakasz részeként még az idén
hozzáférhetővé válik a Cinémathéque Royale de Belgique (CRB), a Tainiothiki tis
Ellados (TTE), a Slovenian Cinematheque (SK), a Deutsche Kinemathek (DK), a
LICHTSPIEL-Kinemathek Bern, a Cineteca Italiana di Milano (CIM), a Norsk
filminstitutt (NFI), a Nederlands Filmmuseum (NFM), az IWF Knowledge and Media
(IWF), a Cineteca del Friuli (CDF) és a Magyar Nemzeti Filmarchívum (MNF) is. -
F: jan. 19., http://www.sg.hu/cikkek/49848
IMPRESSZUM

A szerkesztők -- akik szívesen olvassák és megfontolják az Ön véleményét:
Káldi Emese (kommunikációs tréner) mailto:emi22@freemail.hu
Kovács-Ördög Éva (kommunikációs munkatárs) kovacsordogeva@freemail.hu
Sonnevend Péter (Kaposvári Egyetem, könyvtárigazgató)
mailto:sonnevend@mail.atk.u-kaposvar.hu
Mikulás Gábor (információs és pr-tanácsadó) mailto:mikulasg@gmconsulting.hu

Feliratkozás az ékezetes vagy ékezetmentes hírlevélre:
http://hirlevel.swgy.hu/user/1/php/maileruser.php?mailer=1&action=regist

A szerkesztők a nem saját írású cikkek tartalmáért nem vállalnak felelősséget,
mindazonáltal törekednek a források gondos válogatására.
Kiadja: GM Consulting http://www.gmconsulting.hu