[NYOMTATÁS]

 

K I T -- Könyvtár - Információ - Társadalom (2007/2., jan. 10.)


   Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára
                   Szemlék, hírek, kommentárok


TARTALOM
- A kulturális modernizáció irányai -- könyvtári tartalom
- Hiábavalóak és öncélúak a minisztériumi információstársadalom-projektek
- Forradalmi változások a könyvtárügyben -- állami támogatással
- Északi könyvtárak 7/1. -- Az olvasáskultúra fejlesztése
- Ha negatív a comment... -- Tévhitek a céges (vagy könyvtári) blogokról
- Az éjjeli könyvtárnyitvatartáshoz nem kell szakképzett személyzet
- MKE -- lesz-e megújulás?
- SOTER főiskolai könyvtár + könyvtárhasználati megállapodás a BME-OMIKK-kal
- Digitális könyvtár: uniós k+f konferencia Budapesten
- Keresőoldalak -- a lokális szolgáltatásoké a jövő
- Saját informálódási szokások mérése
- Figyelő szemet vessünk a postákra
- Támogatja a pécsi Klimo Könyvtárat az erőmű
- Megszorítások hatására bővülő egészségügyi információs szolgáltatások
- Legális lesz a DVD írás? -- A lemezgyárak benne vannak...
- Illusztrált bibliák a Somogyi-könyvtárban
- A csevegőszobában felkarolják az olvasót
- Miben változtak a tankönyvek 30 év alatt?

EGY ÉVE KÖZÖLTÜK
- A szakmai információt közvetítő blogok információközvetítő szerepének elemzése
- Politikusok vélekedése a közkönyvtárakról (felmérés)

KISSZÍNES
- Játszmák a munkahelyen
- Virtuális emlékek a virtuális valóságról
- Máris megbukott a Google-verő európai kereső
- Elrendelték a You Tube bezárását
- Szonyecska édes mélységekbe távozik
- Céges partik a múzeumokban -- könyvtárak számára is lehetőség

INFORMÁCIÓFORRÁSOK
- Kárpátalja a világhálón
- RTL Klub -- videomegosztót indít
- Hogyan töltsük ki a gázárkompenzációs lapokat? -- Jellemző hibák, gyakori problémák
- Tévélexikon az interneten
- Milyen gyógyszereket lehet kapni patikán kívül? Itt a teljes lista
- Első Budapesti Képzőművészeti Könyv- és Folyóiratvásár
- Újraindul-e 2007-ben az OKM hírlevele?
E lapszám szerkesztője: Káldi Emese


A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Adja tovább
kollégáinak, ismerőseinek! A megrendelési és lemondási információ a hírlevél
végén található. A hírlevélben a hosszabb linkek eltörhetnek; ezek csak
kimásolás és egybetoldás után, a böngészőbe bemásolva használhatók.
Kereshető KIT-archívum: http://www.gmconsulting.hu/inf/kit/index.htmlA kulturális modernizáció irányai -- könyvtári tartalom

Hiller István jegyzi A kulturális modernizáció irányai c. dokumentumot. Ld.:
http://www.okm.gov.hu/letolt/kultura/kulturalis_modernizacio_iranyai_061213.pdf
(2006. dec. 13.). Az I/1.a. pontban: Az integráció lehetséges hálózati
tudásbázisai a helyi könyvtárak, amelyek rendszeresen gyűjtik, feltárják, és
rendelkezésre bocsátják az országos és a helyi információkat is. Információs
eszközökkel segítik a lakosság tájékozódási és ügy-intézési tevékenységeit. A
könyvtárak mindezt az országos könyvtári rendszer segítségével,
szolgáltatás-közvetítéssel, információs szaktudásukkal valósítják meg. (p.8)
További témák (címek): I/2. PORTÁL könyvtárprogram a könyvtári rendszer
fejlesztésére, I/2.a A program kulturális vidékfejlesztési részének elindítása,
I/2.b. Információs portálok kialakítása projekt; a könyvtárak információs
kommunikációs technikafejlesztési programjának folytatása, I/2.c. OLVASÓ ORSZÁG
-- olvasásfejlesztési projekt, I/2.d Határon túli könyvtárak fejlesztése (p.
9-12); Az Új Magyarország Fejlesztési Terv céljaihoz kapcsolódóan könyvtári
területen a következő fejlesztendő területeket határoztuk meg az NFT II.
(elsősorban a TAMOP, TIOP) tervezési rend-szerében (p. 39-40).
-- Az anyag nem jelent szemléletben újdonságot. Sajnos kimarad belőle több, a
nyugati könyvtárügyeket az utóbbi években élénken érintő törekvés. A könyvtári
stratégiával összevetve feltűnő a könyvtári személyzetfejlesztés (alias a
legfontosabb erőforrás) ügye. (MG)Hiábavalóak és öncélúak a minisztériumi információstársadalom-projektek

'Az információs társadalom kialakulását és fejlődését nem az öncélú,
minisztériumi szinten megfogalmazott és menedzselt informatikai projektek
szolgálják.' Az ITTK októberi Szakmai Klubjának vendégeként Kóka János, a
megszűnt IHM hatáskörét átvevő tárca vezetője a Gazdasági Minisztérium ebben
vállalt szerepéről és az információs társadalom kiépítésének általa képviselt
megközelítéséről beszélt. ... Az informatika gyorsan fejlődő szolgáltatás és
iparág, ezért annak a gazdaság teljesítőképességét fokozó, a társadalom
fejlődését felgyorsító alkalmazásában nem a méreténél fogva lomha államnak,
hanem inkább a hatékonyságra törekvő versenyszférának kell elsődleges szerephez
jutnia. ... Egyrészt el kell fogadni, hogy az államnak nem elsődleges feladata a
fejlesztések finanszírozása -- forrásai sincsenek rá. Másrészt, gyakorlatilag
ezzel párhuzamosan, a társadalom és gazdaság szereplőinek egy új, az Európai
Unió által felkínált lehetőségek minél eredményesebb kihasználását elősegítő
logikára kell átállítani a gondolkodásukat. - F: dec. 31., Prím Online,
http://hirek.prim.hu/cikk/56651Forradalmi változások a könyvtárügyben -- állami támogatással

-- mármint Norvégiában. A Scandinavian Public Library Quarterly friss cikkéből
következő számunkban szemlézünk. Az angolul tudó türelmetlenek számára a
vonatkozó linkek: http://www.splq.info/issues/vol39_4/03.htm ,
http://www.splq.info/issues/vol39_4/02.htm és
http://www.splq.info/issues/vol39_4/01.htm . A norvég könyvtári reformanyag első
része angolul:
http://www.abm-utvikling.no/publisert/ABM-skrift/2006/30_eng_web.pdf . A
kulturális örökség digitalizálási terve:
http://www.abm-utvikling.no/publisert/ABM-skrift/2006/32_eng_web.pdf . Most
pedig:Északi könyvtárak 7/1. -- Az olvasáskultúra fejlesztése

A 'Nordic Public Libraries in the Knowledge Society' lentebb ismertetett
tanulmányai a műveltség közelebbről pedig az irodalmi és olvasáskultúra
fejlesztésével foglalkoznak. Az olvasói utánpótlás biztosítása, az érdeklődés
felkeltése a nívós irodalmi munkák s a könyvtár világa iránt kiemelt törekvés az
egész északi régióban. Dán és norvég példák:
Dánia -- Az Oktatási, a Kulturális valamint a Család és Fogyasztói Ügyek
Minisztériumának összefogásával indult a 'Gyermekek és irodalom' társadalmi
akciósorozat 2003-4-ben. Célja az olvasásélmény; az élvezetes műnek, s a jó
olvasó képének összekapcsolási kísérlete húzódott meg. Egyaránt finanszíroztak
központi és alulról szerveződő projekteket. Volt mód szakmai tapasztalatcsere is
(folyóiratok és konferenciák támogatásán keresztül). Az alulról szerveződő
tevékenységek súlya rendre erősödik. Új kapcsolódási formákat teremtettek
politikusok, az érdeklődő közösség és szakemberek bevonásával. Gyermekirodalom
kapcsán évente más tevékenységi formát állítottak középpontba.
1. 2005-ben: gyermek- és ifjúsági irodalom díjazása széles társadalmi háttérrel
(egy közismert humoros regényfigura után Orla-díj). Kategóriái: képeskönyvek,
gyermekhez szóló művek, ifjúsági művek és képregények. Az odaítélés folyamata és
a díjátadás társadalmi eseménnyé vált. Partnerül szegődtek a Dán Rádió, a
gyermekkönyvkiadók, a Dán Elektronikus Gyermekkönyvtár és online tájékoztató
szolgáltatás, valamint az iskolai és gyermekkönyvtárosok szakmai szervezetei is.
A tv-ben, Rádióban és az interneten folytatott kampány során a célközönség
(tehát a gyermek és ifjúsági korosztály) dönthetett a díjazottak személyéről. A
díjátadás televíziós gálaest keretében történt.
2. Irodalmi kvízjáték indítása gyermekkönyvtárak és a média bevonásával. A
gyermekirodalom bemutatása mellett a résztvevők átélhették az irodalmi élmények
megelevenedését is, zenével, tánccal, énekkel. Több mint 70 könyvtár vett részt
országszerte a játék első (megyei) fordulójában mintegy 3560 csapattal, melyek
nagyjából 13000 gyermeket mozgattak meg a 11-13 éves korosztályból. A helyi
fordulók mindenütt nagy sajtóvisszhangot kaptak. A szponzorok a legügyesebbek
díjazását vállalták (főként könyvek, kisebb ajándéktárgyak). E kampányoknak
közvetett tudományos haszna a szakmai publikációk számának növekedése a gyermeki
írás- és olvasáskompetencia kapcsán. A gyermekkönyvtárosok és iskolai
könyvtárosok számára pedig igen hasznos tapasztalatcserét jelent az éves
országos ingyenes konferencia, mely szakmai értéke mellett fontos
kultúrpolitikai esemény is lett, miniszteri szintű képviselettel. Növekedett az
olvasóközönség s nő a velük foglalkozó könyvtárosok és könyvtáros-tanárok
megbecsültsége. (Németh Márton) A könyvtárak fikciós irodalmi e-magazinja:
http://www.literatursiden.dk , Orla-díj: http://www.dr.dk/orla , országos
irodalmi kvízprogram: http://www.smartparatsvar.dk , 'Gyermekek és Irodalom"
kampány: http://www.laeselyst.nu.Ha negatív a comment... -- Tévhitek a céges (vagy könyvtári) blogokról

Mit veszítenek azok a vállalatok akik a kritikák miatt nem mernek közvetlen
kommunikálni vásárlóikkal, azaz blogot indítani. Cikkünkben tanácsokat adunk,
hogy miként lehet a negatív visszajelzésekből profitálnia egy cégnek. A blog
elindításának legfőbb gátja a cégeknél, hogy tudnak-e megfelelően reagálni a
blogban vagy fórumban közzétett negatív hozzászólásokra. Ez legfőképp az olyan
vállalatoknak okoz problémát, akik nem szoktak hozzá, hogy vásárlóikkal
közvetlen kommunikáljanak. A legtöbbjüknél még olyan rendszere sincs, mely
alkalmas lenne a tömeges vásárlói kérdések kezelésére. Pedig az online csatornán
keresztül érkező problémákra azonnal reagálni kell. Ezért az első és
legfontosabb feladat egy olyan informatikai rendszer kifejlesztése kell legyen,
melynek segítségével az összes beérkező vásárlói kérdést legfeljebb 48 órán
belül meg tudják válaszolni. A cégeknek csak ezután érdemes csak gondolkodniuk
egy direkt kommunikációra alkalmas blog beindításáról. - F: jan. 5.,
http://hvg.hu/print/20070104_vasarloi_kritika.aspxAz éjjeli könyvtárnyitvatartáshoz nem kell szakképzett személyzet

Nonstop nyitva tart a karlsruhei egyetem könyvtára. Bármennyire is népszerű az
internet, sokan még mindig szívesebben veszik kézbe a különböző művek
hagyományos kiadásait. A növekvő igénynek köszönhető, hogy a könyvtárak sokadik
virágzásukat élik. A karlsruhei egyetemi bibliotékában igyekeznek haladni a
korral és fokozatosan bővítik, korszerűsítik az intézményt. A fejlesztések egyik
ékes példája, hogy 2006. áprilisa óta fokozatosan mind a 600 000 könyvet és más
dokumentumot RFID-chippel látnak el. A használt BiblioChip nevű rendszert a
Bibliotheca RFID Library Systems svájci cégtől szerezték be és eddig tökéletesen
bevált. A beruházásnak köszönhetően a látogatószám a háromszorosára emelkedett,
annak ellenére, hogy az elérhető és kikölcsönözhető könyvek és dokumentumok
száma nem nőtt. Ennek oka, hogy az intézmény éjjel és nappal is, vagyis
gyakorlatilag nonstop nyitva van. Éjjel azonban nincsen személyzet, így bárki
félrevonulhat és akár helyben is tanulmányozhatja az általa kiválasztott
műveket. Ráadásul így a könyvtár is pénzt takarít meg. A látogatók, elsősorban
az egyetemisták egynegyede este 19 és reggel 9 óra között szeret dolgozni, míg a
kölcsönzők 10 százaléka elsősorban hétvégén látogat el az intézménybe, így
érthető, hogy az új nyitva tartást hamar megkedvelték a helyiek. - F: jan. 6.,
http://www.sg.hu/cikkek/49584MKE -- lesz-e megújulás?

A magam részéről szinte közömbös, sikerült-e elkészíteni az MKE történetét
bemutató kiadványt. Ami inkább izgatna, az a Magyar Könyvtárosok Egyesülete
következő 5-10 évét bemutató anyag. No jó, mondjuk: stratégia. Jan. 15-ig
szükséges leadni a jelölőlapokat az MKE 2007. évi tisztújításához. Vajon
sikerül-e olyan tisztikart létrehívni, mely a rendezett információ iránti igény
robbanásának idején megfordítja a szakma presztízsének lassú, de kitartó
erózióját, szakmai hátteret biztosít olyan szolgáltatások kialakításához (vö.
használói vélemények radikális bevonása, könyvtár 2.0, szakmaközi
együttműködés, a meglévő tudások feltérképezése és kihasználása stb.) amely
megállíthatja a használói lemorzsolódását? A könyvtáros-arcot nem önmagában,
vagy a minisztériumi könyvtári osztályban füröszti, hanem ténylegesen kimutatott
használói--olvasói elégedettségben 'mossa meg'. Ugyanis ez a hivatásunk
értelme... (MG)SOTER főiskolai könyvtár + könyvtárhasználati megállapodás a BME-OMIKK-kal

A SOTER Nemzetközi és Informatikai Főiskolát 2006 augusztusában vette fel
nyilvántartásában a Felsőoktatási Regisztrációs Központ. Alapvető feladatának
tekinti a főiskolai szintű alap- és továbbképzést, a tudományos kutatási
tevékenységet és fejlesztést, szervezést, szakmai, nyelvi (felnőtt) képzést és
továbbképzést, a nemzeti és egyetemes kultúra, valamint a szaktudományok
terjesztésével, idegen nyelvi ismeretek fejlesztésével a hallgatók
felkészítéséhez való hozzájárulását. Célkitűzései között szerepel a mindenkori
csúcstechnológia alkalmazása az oktatásban. Honlapja részletes információkat
tartalmaz a könyvtárról. Adatai: két főállású könyvtáros, 50 négyzetméter, két,
egyenként 40 férőhelyes olvasóterem. Gyűjtőkör: mérnök és gazdaságinformatika,
nemzetközi kapcsolatok, politológia. Állomány: 10.000 kötet, 70 oktatási videó
anyag, több mint 100 multimédia segédanyag, ALEPH integrált rendszer.
Fejlesztésére a főiskola évi 5m Ft-ot biztosít. Újszerű és előremutató lépésük:
felismerve, hogy a jelenlegi könyvtári kapacitás korlátozott, a Főiskola
könyvtárhasználati megállapodást kötött a BME-OMIKK-kal. (Csm) - F: jan. 4.,
http://www.soter.hu/menuk/konyvtarDigitális könyvtár: uniós k+f konferencia Budapesten

Január 15-én Budapesten kerül megrendezésre a DILIGENT (Digital Library
Infrastructure on Grid Enabled Technology) elnevezésű európai uniós k+f program
soron következő negyedéves értékelő konferenciája. A projekt egyetlen magyar
résztvevője a 4D SOFT Kft., mely még 2005-ben, lett tagja a DILIGENT-et irányító
konzorciumnak. A DILIGENT egy rendkívül bonyolult elosztott rendszer, melynek fő
célja egy egész Európára kiterjedő, GRID technológiára épülő, web-service alapú,
digitális könyvtár létrehozására alkalmas keretrendszer. A 4D SOFT Kft. feladata
az elkészült alkalmazás tesztelési stratégiájának kialakítása, a tesztelés
tervezése és elvégzése, mely egy ilyen komplikált rendszer esetében jelentős
kihívás. - F: jan. 9., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/56770/Keresőoldalak -- a lokális szolgáltatásoké a jövő

Leváltotta korábbi keresőjét, a Vizsla24-et az Origo. Az új OK.hu oldalon a
szabadszavas keresésen túl specializáltan kereshetnek a felhasználók. A Kreatív
Online arra volt kíváncsi, hogy megéri-e a magyar piacon keresőoldalt indítani.
A kérdésre válaszoló szakemberek egyetértettek abban, hogy csak akkor jelenthet
kiugrást egy új kereső, ha többet nyújt, mint a konkurensei, a piaci rést pedig
a lokális keresőszolgáltatásokban látják. - F: jan. 4., Kreatív Online HírlevélSaját informálódási szokások mérése

A Google RSS olvasója egy érdekes statisztikai oldallal bővült, ahol minden
felhasználó a saját RSS olvasási szokásait követheti nyomon több szempont
szerint. Jól átlátható grafikonokat nézegethetünk arról, hogy melyik napon
vagyunk a legaktívabb hírfalók, reggel vagy este olvasgatunk-e szívesen. Ami sok
embernek valószínűleg meglepő lesz, az az összesen elolvasott bejegyzések
számáról készült diagram :) De természetesen nem csak az összes RSS-re lehet
statisztikákat kérni, hanem a különböző csatornák olvasottságát is
nézegethetjük, kiderülhet, hogy van olyan RSS-ünk, amit soha nem olvasunk, akkor
pedig érdemes használni a kuka ikont :)
Minden statisztika iránt érdeklődőnek ajánlom ezt az oldalt, egészen érdekes
következtetéseket lehet egy kis elemzés után levonni! - F: jan. 4.,
http://keresomarketing.blogter.hu/?post_id=108800Figyelő szemet vessünk a postákra

Ezer településen vállalkozókra bízná az üzemeltetést 2009-ig a Magyar Posta,
számos városi hivatalát viszont már az év végéig bezárná. A
hálózatkarcsúsítástól több milliárd forint megtakarítást várnak. ... A
vállalkozók bevonására a posta az utóbbi években tett már kísérletet. A
postamesterré átvedlett postásokkal kötött szerződéseit a társaságnak most valós
vállalkozási szerződésekre kell váltania. A postamesterséget csupán valódi
vállalkozásoknál - vendéglőkben, közértekben - lehet fenntartani. Azaz, míg a
helyi kézbesítő nem dolgozhat vállalkozóként a postának, a temetkezési
vállalkozónál működhet postahivatal. Ráadásul a tapasztalatok szerint nyereséges
postamesterséget csak az ügyfelek számára is kényelmesebb, hosszabb ideig nyitva
tartó, kapcsolt vállalkozásként lehet működtetni. A posta nemcsak a
kistelepüléseken, hanem a városokban is meghúzza a nadrágszíjat. Értesüléseink
szerint a cég az idén -- a postatörvény adta lehetőségek betartása mellett --
több tucat városi postahivatalát bezárná. Egy részüket azért, mert a közelben
új, korszerűbb posta kezdte meg működését. Így a bezárási hullám az első körben
a postának is otthont adó bevásárlóközpontok szomszédságában működő kispostákat
érheti el. Emellett a közelmúltban települések összevonásával létrejött
városokban is számítani lehet egy-egy posta bezárására. Két összeolvadó falu
önálló postahivatalai közül például előreláthatólag csak egyet tartanak majd
meg. A hálózatkarcsúsítástól az állami cég még pontosan meg nem határozott, de
évente mindenképpen több milliárd forint megtakarítást remél. - F: jan. 4.,
http://www.fn.hu/gazdasag/0701/berbe_adjak_postakat_152654.php?hirlevelkatt=2007-01-04Támogatja a pécsi Klimo Könyvtárat az erőmű

Hatszázezer forinttal járult hozzá a Pécsi Tudományegyetem Klimo Könyvtárának
modernizációjához a Pécsi Erőmű. 'Pécs kulturális gyönyörűségeinek szimbóluma,
ahová csak áhítattal lehet belépni' -- mondta Somosi László, a PannonPower
Holding Zrt. igazgatója január 2-án a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Klimo
Könyvtárában. Az igazgató ezzel indokolta, hogy egyéb, a PTE-vel kötött
szerződése mellett külön támogatásban részesíti a Pécsi Egyetemi Könyvtár
jogelődjét, a Pécsi Püspöki Könyvtárat, amit Klimó György püspök alapított és
tett nyilvánossá 1774-ben. A cég hatszázezer forinttal járult hozzá a
modernizációhoz, és várhatóan ez az összeget jövőre ismét a könyvtárosok
rendelkezésére áll -- akár rendezvények, konferenciák létrehozásához is
hozzájárulva. Dr. Fischerné dr. Dárdai Ágnes, a Pécsi Tudományegyetem Klimo
Könyvtárának vezetője elmondta: a pénzt a tárolószekrények felújítására költik.
(www.edupress.hu) - F: jan. 3.,
http://www.hirtv.hu/?tPath=/kultura/oktatas/&article_hid=131885Megszorítások hatására bővülő egészségügyi információs szolgáltatások

Vércukorszint- és vérnyomásmérés, hajápolás és szépségtanácsadás, házhoz
szállítás, saját weboldal üzemeltetése -- többek között ezek azok, amelyekkel a
lépéskényszerbe hozott patikák kísérletez(het)nek. Már amelyiknek van rá
lehetősége. - F: jan. 4., http://www.nol.hu/cikk/430197/
-- Hogyan értékelik az egyes szakmakultúrákban a SWOT-elemzés 'veszélyek'
rubrikájába eső jelenségeket? Vannak, akik ezeket a sors kezének élik meg, s
aszerint kárhoztatják. Mások kihívánsak, erőpróbának, melyen az arra érdemesek
maradnak állva. És ez -- az előremenekülés által -- általában önbeteljesítő
jóslattá válik. A háttérben feltehetően az individualizmus--kollektivizmus
illetve a bizonytalanságkerülés--bizonytalanságtűrés dimenzióiban lévő különbség
áll. (MG)Legális lesz a DVD írás? -- A lemezgyárak benne vannak...

Elképzelhető, hogy van megoldás a tengerentúli lemez- és filmgyárak számára
állandó bosszúság forrásává vált kalózkiadványok terjedésének megállítására,
amely saját állításuk szerint évente több milliárd forintnyi veszteséget okoz az
óriásvállalatoknak? A Sonic szerint mindez nemhogy elképzelhető, de meg is
valósítható, s bár a társaság sem cáfolja, hogy legújabb üdvöskéjük nem jelent
majd abszolút megoldást a problémára, a vállalat szerint a legális DVD-írás
támogatása mindenképpen érzékenyen érinti majd a feketepiacot. S hogy mi a
legfőbb probléma, amely a cégóriás szerint a kalózmásolatok felé tereli a
tisztességes állampolgárokat? Az nem más, minthogy az online módon megvásárolt
digitális tartalom DVD-re írását, illegális másolatoktól való félelmükben, a
filmgyárak nem engedélyezik. - F: jan. 5.,
http://www.penzcentrum.hu/cikk-1004582-1.htmlIllusztrált bibliák a Somogyi-könyvtárban

Illusztrált bibliákból látható kamara-kiállítás a szegedi Somogyi-könyvtárban; a
legrégebbi, fametszetekkel gazdagon díszített mű feltehetően a XVI. század
végén, a vatikáni nyomdában készült. A tárlat a könyvtár állományából válogatva
azt mutatja be, hogyan jelenik meg a biblia illusztrációkban Jézus születésének
története -- mondta Horniczky Anikó, a kiállítást rendező szakember. Hozzátette:
a bemutatott kötetek közül több is az alapító Somogyi Károly gyűjteményeiből
származik. - F: jan. 4.,
http://www.stop.hu/showcikk.php?scid=1063438&pontrol=493927A csevegőszobában felkarolják az olvasót

A segítő nagykar éve -- ez a jelmondata 2007-ben a Halis István Városi
Könyvtárnak Nagykanizsán. Az intézményben tegnap sajtótájékoztatón mondták el,
mi van a szlogen mögött. A nagykar az intézmény honlapjának neve, mely a
könyvtárat igazgató Czupi Gyula szerint a városról és környékéről a leggazdagabb
tartalmat hordozza. Hatvan gigabájtnyi információ található itt (benne teljes
könyvek a környékről), amit a múlt év második felében már naponta 250-300 ember
látogatott meg, miközben a regisztrált felhasználók száma meghaladja a 400 főt.
- F: jan. 4.,
http://www.zalaihirlap.hu/kozelet/20070104__pa_csevegoszobaban_felkaroljak_az_olvasoMiben változtak a tankönyvek 30 év alatt?

A mai diákoknak nehezebb dolguk van, mint akár 20 vagy 30 évvel ezelőtti
társaiknak. A tankönyvek anyaga ugyanis, bár korszerűbb lett, a megértésük
azonban immár nehezebb. Vagyis egyrészt több az ismeretanyag, másrészt
hosszabban mondják el azt, sokkal több adattal és szakkifejezéssel. A
szakemberek az elmúlt 30 év kiadványait hasonlították össze az általános iskola
ötödiktől nyolcadik osztályáig, hat tantárgyból. - F: jan. 5.,
http://www.radio.hu/read/209444/2007-01-05_09:18:03
::::::::::::::::::::: EGY ÉVE KÖZÖLTÜK ::::::::::::::::::::


A szakmai információt közvetítő blogok információközvetítő szerepének elemzése

Blogok készítése manapság fontos tevékenységgé vált a weben, a weblogok száma
rendkívül gyorsan nő, s ezt a jelenséget nem szabad figyelmen kívül hagyni. A
tanulmány két hónapon keresztül (2003 szeptemberében és októberében) vizsgálta a
blogok bizonyos körét, és leíró statisztikai módszerek és tartalomelemzés
segítségével jellemezte őket. Ún. 'témára irányuló'(topic-oriented) blogokat
választottak ki, azaz olyan blogokat, amelyek célja szakmai információ
közvetítése. Az eredmények azt mutatják, hogy e blogok többsége kiváló
információközvetítő: rövid összefoglalókat is közöl, és csatolásokat ad a blog
témájával kapcsolatos főbb kérdések irodalmához. - F: Bar-Ilan: Information hub
blogs. In: Journal of Information Science 2005/4. Autoref.: Könyvtári Figyelő,
2005/4.Politikusok vélekedése a közkönyvtárakról (felmérés)

A cikk norvég parlamenti képviselőkkel folytatott interjúkon alapul, amelynek
keretében azt vizsgálták, hogyan látják és értékelik a közkönyvtárak szerepét. A
politikusok igen pozitívan látják a közkönyvtárakat. Mindazonáltal a könyvtárak
feladatkörét arra korlátozzák, hogy a könyvkölcsönzéssel és a különböző szintű
oktatás támogatásával népszerűsítsék az irodalmi értékeket és a kulturális
örökséget. A demokrácia és a szociális egyenlőség előmozdításában játszott
könyvtári szerep nem áll központi helyen a politikusok gondolkodásában. Meglepő
módon ugyanez érvényes a Norvég Levéltári, Könyvtári és Múzeumi Hatóság
fejlesztési elképzeléseire is, amelynek megjelenése után a parlament ennek
megfelelően határozta el a könyvtári szektor újjászervezését. Az IFLA oslói
konferenciája -- amelyet jelentős állami pénzekkel (is) finanszíroztak -- előtt
nem sokkal a norvég parlamenti tagok számára az IFLA neve teljesen ismeretlen. -
F: Audunson: How do politicians and central decision-makers view public
libraries? The case of Norway. In: IFLA Journal, 2005/2., Autoref.: Könyvtári
Figyelő, 2005/4.::::::::::::::::::::::::::::: KISSZÍNES :::::::::::::::::::::::::::


Játszmák a munkahelyen

Ahol több ember dolgozik együtt, ott előbb-utóbb konfliktusok keletkeznek.
Elsősorban a vezető felelőssége, hogy mennyire hagyja ezeket elharapódzni.
Léteznek tipikus játszmák, amelyek szinte minden helyzetben, minden munkahelyen
előfordulnak. Mindennapos jelenség például az a játszmahelyzet, amikor a
munkatársak egymásra igyekeznek áthárítani a munkát: az elégtelen információra,
a túlterheltségre, egyéb kötelezettségeikre hivatkozva igyekeznek elérni, hogy
az adott munkafázis (és az ezzel járó felelősség) mást terheljen. (Különösen ott
fordul ez elő, ahol a felelősségi körök nincsenek világosan leosztva, esetleg
átfedések vannak közöttük.) - F: jan. 7.,
http://www.fn.hu/kkv_print/0701/jatszmak_munkahelyen_152755.phpVirtuális emlékek a virtuális valóságról

Az előzetes elvárásoknak megfelelően a VR-ben (virtuális realitás) tanulók
sokkal több mindent tudtak a fényképezőgépről, mint a könyvet lapozgatók. A
kutatók nagy meglepetésére azonban több olyan funkciójára is emlékeztek, amit
nemhogy nem próbáltak ki, de a gép nem is rendelkezett ilyen tulajdonságokkal. A
kutató azzal magyarázza a hibás emlékek létrejöttét, hogy a nem tökéletesen
immerzív (bevonódást kiváltó), valósághű VR rendszerek használatakor a
képzelőerő jelentős szerephez jut. Ennek segítségével egészítjük ki a rendszer
felöl érkező információt, és hitetjük el magunkkal, hogy amit látunk, érzékelünk
valóságos. A tanulási folyamat konstruktív (nem csupán detektáló, hanem alkotó)
jellegéből adódóan több hamis emlékünk, tapasztalásunk fog keletkezni a VR
rendszerekben, mint egyébként. Szerencsére a magyar diákok nincsenek kitéve még
ennek a veszélynek, és nyugodtan okosodhatnak tovább tankönyveikből... - F: dec.
21., http://www.agent.ai/?folderID=167&articleID=1840&ctag=&iid=Máris megbukott a Google-verő európai kereső

A német kormány tegnap megerősítette, hogy -- mivel nem tudott dűlőre jutni a
franciákkal az alapkoncepciót érintő kérdésekben -- kiszáll a titokzatos és
homályos Quaero projektből, amely Európa hathatós válasza lenne általában a nagy
amerikai internetvállalatok, de mindenekelőtt a Google keresőire. Ez -- bár a
francia oldal egyelőre kitart a folytatás mellett -- az ambiciózus terv végét is
jelentheti, mert a legnépesebb uniós ország kihátrálása növelni fogja az amúgy
is lappangó bizalmatlanságot a Jacques Chirac által közel két éve kikotyogott
kezdeményezés iránt. -- a Quaero nem csupán egy internetes keresőt, hanem egy
komplex termékvonalat jelöl. A kezdeményezés olyan kereső- és tartalomkezelő
technológiák fejlesztésére fókuszál, melyeket nem csak az otthoni felhasználók,
de a médiavállalatok és szolgáltatók is felhasználhatnának az internetes
multimédiás tartalmak egyszerűbb kezelésére, rendszerezésére. A tervezett elemek
között szerepel például olyan megoldás, amely képes lenne a video- és
hanganyagokban elhangzó szövegek átírására, lefordítására és indexelésére. - F:
jan. 3.,
http://it.news.hu/hirek/2007-01-03/maris_megbukott_google_vero_europai_kereso.htmlElrendelték a You Tube bezárását

Egy brazil bíróság elrendelte a You Tube videómegosztó oldal bezárását, miután a
cég nem tudta maradéktalanul eltüntetni a bíróság által kifogásolt tartalmakat
oldalairól. Az ügy hátterében az áll, hogy a videós oldalra felkerült egy
részlet, mely Daniela Cicarelli modell és Ronaldo tengerparti hancúrozását
mutatja be, ezt sérelmezte Cicarelli. A felvétel hatalmas sikert aratott a
brazil YouTube felhasználók körében, így a modell beperelte az oldalt, követelve
a videó eltávolítását, valamint minden egyes nap után, amikor a felvétel
megtekinthető volt 116 ezer dollár kártérítés megállapítását. A YouTube el is
távolította a több példányban felkerült felvételek nagyját, de egyrészt a
más-más néven feltöltött, különböző hosszúságú és nyitóképű felvételeket nehéz
mind fellelni, másrészt a törölt változatokat a felhasználók újból feltöltötték.
- F: jan. 6., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/56714/Szonyecska édes mélységekbe távozik

... Ulickaja regényei azért is érdekesek lehetnek számunkra, mert bennük --
mintegy mellékesen -- nemcsak a mai Oroszország, hanem a korábban inkább csak
lózungokból ismert, vagy inkább nem ismert Szovjetunió mindennapjai,
meglepetés-részletei is kirajzolódnak. Szonyecska rendületlenül olvas, mi más
lehetne belőle, mint könyvtáros (egyszer össze kellene hasonlítani Darvasi
László könyvtáros kisasszonyaival). Olvas és olvas, egészen addig, míg a
könyvtárban meg nem jelenik a Férfi, aki megmutatja neki az életet (csupa nagy
betűvel, és csupa kis betűvel is). Szonyecska szelíd csodálkozással fogadja és
szolgálja a teljességet, hosszú évekre háttérbe szorulnak a könyvek. Amikor
aztán a teljesség üveggömbje megreped -- Szonyecska ekkor már kövér, bajuszos
öregasszony --, esténként ismét fölteszi orrára a könnyű svájci szemüveget, és
gondolatban eltávozik az édes mélységekbe, a sötét fasorokba, az áradó tavaszi
vizekbe. Hát ennyi. - F: jan. 4.,
http://www.vasnepe.hu/kultura_oktatas/20070104_szonyecska_edes__melysegekbe_tavozikCéges partik a múzeumokban -- könyvtárak számára is lehetőség

A Nemzeti Múzeum egy estére 2,2 millió forintba kerül, a Budavári Palota
kupolacsarnoka bérleti díja 1,2 millió forint, a középkori és reneszánsz kőtár
már félmillió forinttól bérelhető. - F: jan. 5.,
http://www.fn.hu/kultura/0701/ceges_partik_muzeumokban_152657.php?hirlevelkatt=2007-01-04
::::::::::::::::::::: INFORMÁCIÓFORRÁSOK ::::::::::::::::::::


Kárpátalja a világhálón

A kárpátaljai hétköznapi ember is látja, tapasztalja: egyre dinamikusabban
zajlik a vidék felfedezése. Az országutakon az érdekesebb természeti látnivalók,
történelmi emlékhelyek környékén gyakran találkozni külföldi rendszámú
turistabuszokkal, személyautókkal. Ami viszont kevésbé látványos: a virtuális
térben is mind nagyobb érdeklődés mutatkozik e vidék iránt. Mindez nem véletlen,
hisz a turista, mielőtt nekivágna az útnak, tájékozódik. S honnan jut a
leggyorsabban bőséges és pontos információhoz? Hát természetesen az internetről.
- Napi friss információval szolgáló újság: http://www.karpatinfo.net
- Turizmus; várak, múzeumok, szálláshelyek, történelmi és természeti látnivalók:
http://www.karpataljaturizmus.net
- Képek (több mint kilencezer felvétel) témánként:
http://www.karpataljakepek.net
- Vélemények, beszélgetés: http://www.karpataljaforum.net . - F: jan. 3., Prím
Online, http://hirek.prim.hu/cikk/56677/RTL Klub -- videomegosztót indít

Tavaly több hazai fejlesztésű, magyar nyelvű ingyenes videomegosztó site indult.
Idén az első az RTL Klub fejlesztésében jelent meg és az RTL Cool Tv brandjéhez
kapcsolódik. A Youtube és más, nagy karriert befutott nemzetközi megosztó
site-ok mintájára szaporodó oldalak arra az alapötletre épülnek, hogy az ingyen
feltölthető és megtekinthető, különböző témájú filmek egyszerre vonzzák a
látogatókat és építik a webes közösséget.
A már meglévő oldalak -- pörkölt, videobomb, videa, freevlog és videoplayer --
után ezúttal egy kereskedelmi televízió, az RTL Klub indított videomegosztó
szolgáltatást, coolspace néven. - F: jan. 4.,
http://www.kreativ.hu/cikk.php?id=18247Hogyan töltsük ki a gázárkompenzációs lapokat? -- Jellemző hibák, gyakori problémák

A nyugdíjasoknál általában az adószám okoz gondot. Nem tudják, hogy ki kell-e
váltani, vagy nem. Forgó Györgyné, szakállamtitkár válaszolt, Napközben. Javul a
helyzet, de még mindig sok a hiba a beküldött gázkompenzációs igénylőlapokon.
Többen igencsak elkapkodták a kitöltést -- vélik a szakemberek. A nyugdíjasoknál
általában az adószám okoz gondot, hogy ki kell-e váltani, vagy nem. De gyakran
az albérlők küldték be a lapot a tulajdonos helyett. Készül a hibalista, amely
nem sokára teljes lesz. Ugyanakkor hat megyében azért alakult ki igencsak forró
hangulat, mivel a gázszolgáltatók ügyfélszolgálatai zárva vannak az év első
hetében, így sokan nem tudják átíratni gázóráikat. - F: jan. 3.,
http://www.radio.hu/read/209257/Tévélexikon az interneten

Elkészült az idén 50 éves MTV internetes archívuma. A folyamatosan bővülő
honlapon az elmúlt évtizedek elektronikus műhelyeinek munkatársairól, televíziós
alkotásokról olvashatók információk -- adta hírül az MTV. A virtuális
tévélexikonban jelenleg a magyar televíziózás 200 kimagasló egyéniségéről,
köztük az Magyar Televízió örökös tagjairól olvashatók információk. A honlap
készítői havonta újabb 20 tévés alkotót mutatnak be az adattárban. Akit az
elmúlt ötven év technikai fejlődése érdekel, az is talál olvasnivalót a
www.tvarchivum.hu oldalon. - F: jan. 9., http://www.uno.hu/news/story/232122Milyen gyógyszereket lehet kapni patikán kívül? Itt a teljes lista

Hamarosan patikán kívül is lehet majd kapni egyes gyógyszereket, melyek listáját
a mai napon tette közzé az OGYI. A listán 289 gyógyszer szerepel, többek között
gyulladás- és lázcsökkentő, fájdalomcsillapító készítmények, vitaminok és
orrcseppek, melyek az áruházak és benzinkutak polcaira kerülhetnek. - F: jan.
5., http://www.portfolio.hu/cikkek.tdp?h=17&k=3&i=78043Első Budapesti Képzőművészeti Könyv- és Folyóiratvásár

Az ERNST Múzeum 2007. tavaszán megrendezi az első Budapesti Képzőművészeti
Könyv- és Folyóiratvásárt. A kezdeményezés célja, hogy a képzőművészet iránt
érdeklődő közönség számára keresztmetszetet adjon a Budapesten megjelenő
művészeti publikációkról, illetve, hogy lehetőséget teremtsen a szakma és a
nagyközönség találkozására és nem utolsó sorban a kiadványok értékesítésére. -
F: jan. 03.,
http://www.artportal.hu/aktualis/hirek/elso_budapesti_kepzomuveszeti_konyv_es_folyoiratvasar/#2975Újraindul-e 2007-ben az OKM hírlevele?

A minisztérium általános hírlevele 2006. június 9-én jelent meg utoljára,
éppenúgy, mint a pályázatfigyelő. Az egyébként hasznos kiadvány archív példányai
a http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=1303 oldalon találhatók. (MG)
IMPRESSZUM

A szerkesztők -- akik szívesen olvassák és megfontolják az Ön véleményét:
Káldi Emese (kommunikációs tréner) mailto:emi22@freemail.hu
Mészáros Anikó (programvezető) mailto:meszaros.aniko@chello.hu
Sonnevend Péter (Kaposvári Egyetem, könyvtárigazgató)
mailto:sonnevend@mail.atk.u-kaposvar.hu
Mikulás Gábor (információs és pr-tanácsadó) mailto:mikulasg@gmconsulting.hu

Feliratkozás az ékezetes vagy ékezetmentes hírlevélre:
http://hirlevel.swgy.hu/user/1/php/maileruser.php?mailer=1&action=regist

A szerkesztők a nem saját írású cikkek tartalmáért nem vállalnak felelősséget,
mindazonáltal törekednek a források gondos válogatására.
Kiadja: GM Consulting http://www.gmconsulting.hu/inf