[NYOMTATÁS]

K I T -- Könyvtár - Információ - Társadalom (2006/43., nov. 22.)


   Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára
                   Szemlék, hírek, kommentárok


TARTALOM

- A 2.0-ás könyvtáros esküje -- aláírásra és bekeretezésre
- Skandináv design 1. -- Könyvtári rendszert bemutató kiadvány
- Skandináv design 2. -- Könyvtárolóból tudásátadó
- Megváltozott igényekre: közösségi tér és specializálódás
- Elég a szenvelgésből -- a csökkenő könyvtári költségvetés értelmezése és kezelése
- Ms Dewey -- Új könyvtári keresési felület-modell? :-)
- Új keresőt fejlesztett ki egy 19 éves hallgató
- Internetezők az új veszprémi egyetemi könyvtárban
- Svájcban engedélyezik a magáncélú másolásokat
- Tudománypártoló szerzői jogot akar Németország -- versenyt szeretnének
- Az információ pénzt hozhat -- a bloggereknek fizettek
- Alternatív információs csatornák -- sms és email Pannonhalmán
- Veszélyben a köteles videópéldány
- Testre szabott magazinok jönnek -- mit lépnek a könyvtárak?
- Cseh közkönyvtári weboldalak értékelése -- fontos a könyvtár története?
- Mint a mesében -- megint gyarapodik a Google-projekt csapata
- Kis könyvtárak nagy hatása
- Kairóban is digitalizálnak
- Német digitalizálás -- mamut léptekkel
- Stratégiai tervezés és stratégiai menedzsment a nemzeti könyvtárakban

EGY ÉVE KÖZÖLTÜK
- Mind népszerűbbek az osztrák köz- és iskolai könyvtárak

KISSZÍNES
- Miért fontos a távmunka?
- Korrepetálás az interneten
- Google--Yahoo--Microsoft szövetség -- egységesített indexelés
- A vállalati adakozás motivációi
- Hűvösen fogadták a meleg pingvineket az amerikai szülők
- Vágyálmok, most kőhalom -- OSZK, mint romló épület
- Hazatért könyvek Debrecenben
- Szótárcsere a Berzsenyi Dániel Könyvtárban
- Átadták a szombathelyi főiskola forrásközpontját
- Elavult szótárak ajándékba?
- Moderáljunk, kérem!
- Tarnaméra -- könyvadomány

INFORMÁCIÓFORRÁSOK
- DAT-konferencia -- (szinte) élő tudósítás
- Mi újság a sztrádán? Most már sms-ben is megtudhatja
- Az EU-alkalmazottak mindennapjai a világhálón
- Különleges képek a Google Earth-benE lapszám szerkesztője: Mikulás Gábor


A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Adja tovább
kollégáinak, ismerőseinek! A megrendelési és lemondási információ a hírlevél
végén található. A hírlevélben a hosszabb linkek eltörhetnek; ezek csak
kimásolás és egybetoldás után, a böngészőbe bemásolva használhatók.
Kereshető KIT-archívum: http://www.gmconsulting.hu/inf/kit/index.html


A 2.0-ás könyvtáros esküje -- aláírásra és bekeretezésre

- Felismerem, hogy az információ világa gyorsan változik, és hogy a
könyvtáraknak nyitottan kell reagálniuk ezen változásokra, hogy biztosítsák a
használók által várt és elvárt forrásokat, szolgáltatásokat!
- Követni fogom a könyvtár használóinak információs kultúráját, és szakadatlan
azért fogok küzdeni, hogy az így tanultakat felhasználjam a könyvtári
szolgáltatásban!
- Nem fogok szabatkozni könyvtáram miatt -- helyzetét reálisan fogom értékelni
és nyíltan kimondom, mit lehetne és kellene tenni!
- Aktív résztvevője leszek könyvtáram fejlesztésének!
- Felismerem, hogy a könyvtárak lassan változnak, ezért munkatársaimmal karöltve
bátorítani fogom a változás iránti fogékonyságot!
- Élvezni fogom a pozitív változás izgalmát és örömét -- ezt az izgalmat és
örömöt közvetítem majd munkatársaim és a használók felé is!
- Elhagyom a kitaposott ösvényeket, ha van más és jobb út -- még akkor is, ha a
régi csapás valamikor jónak bizonyult!
- Kísérletező kedvvel állok a változások elé -- tudom, hogy hibázni fogok, de a
hibákból történő tanuláshoz hibáznom is kell!
- Nem várom meg, hogy valami tökéletes legyen és bevezethessem -- bevezetem, és
a használók javaslatai alapján tökéletesítem!
- Nem várom el a használóktól, hogy a könyvtáros szemével lássanak -- inkább a
szolgáltatásokat formálom a használók elvárásaihoz, hogy többet tehessek,
érthetőbben tehessem!
- Tetteimmel igazolni fogom a könyvtárosi munka, mint szakma és mint hivatás
létjogosultságát mindenféle információs környezetben, minden adódó esetben! ...
Folytatás és aláírás: http://www.klog.hu/fiksz/?p=31 (nov. 15.)Skandináv design 1. -- Könyvtári rendszert bemutató kiadvány

Az északi országok (Svédország, Norvégia, Finnország, Dánia, Izland)
könyvtárügyi hatóságainak összefogásával új angol nyelvű szakmai publikáció
jelent meg Nordic Public Libraries in the Knowledge Society (Az északi országok
nyilvános könyvtárai a tudástársadalomban) címmel
http://www.bs.dk/publikationer/english/nnpl//index.htm . A bevezetőt Jens
Thorhauge, a Dán Könyvtári Hatóság vezetője írta. Az elektronikus formában
ingyenesen elérhető kötet immár második a sorban. A 2002-es első összegzéshez
képest azonban a felgyorsult könyvtárügyi fejlődés hatására a mű belső
szerkezete alapvetően megváltozott: már nem országonkénti leíró fejezetek
ismertetik az egyes országok könyvtárügyét. Rövid bevezető után tematikus
esettanulmányokkal találkozunk, konkrét képet nyerve a fejlődés és az átalakulás
irányairól, no meg az ezekkel együtt járó kihívásokról. A teljesség igénye
nélkül néhány főbb vonás:
Az északi könyvtárügy sokat merített az amerikai szabadpolcos közkönyvtári
tradícióból. Ám speciális északi profilt jelentett a könyvtárügy és a társadalmi
felvilágosító mozgalmak összekapcsolódása, valamint a közkönyvtárak helyi és
nemzeti hangsúlyos szerepének nyílt politikai felvállalása. A második
világháború után az Északi Tanács helyezte új keretek közé az északi
könyvtárügyi együttműködést. A földrajzilag legsűrűbb és leglátogatottabb
könyvtárak rendszerei alakultak ki, magas színvonalú épületekkel,
gyűjteményekkel, szolgáltatásokkal és szakmai oktatással.
A nyolcvanas évek közepéig a könyvtárak élete itt is a gyűjteményszervezés és a
dokumentumfajták igényei köré formálódott.  Az új információtechnológia, s az
általa indukált társadalmi változások azonban alapjaiban kezdték ki a
hagyományos könyvtári módszerek és értékek világát. Mára már az
internethozzáférés, a modern információs technológiák használata lakossági
szinten általánosnak mondható a régióban. Elsőrendű társadalmi feladattá vált az
információs írástudás magas szintjének elérése, s a tudásigényes ágazatoknak
megfelelő humán munkaerő megalapozása. (Németh Márton)Skandináv design 2. -- Könyvtárolóból tudásátadó

A könyvtárak gyűjteményközpontú intézmények helyett kulturális szolgáltató,
tudásátadó szolgáltató pontokká változnak át, melyek mögött persze koherens
hibrid könyvtári rendszerek állnak minden érintett országban. S ezek a
rendszerek egymással összekapcsolódva is ugyanilyen koherens hálózatot alkotnak.
Az intézményfenntartás felelőssége az egyes könyvtártípusok szerint megoszlik az
erős helyi önkormányzati, a regionális és a nemzeti szintek között.  A könyvtári
rendszeren belül az egyes új virtuális szolgáltatások szakmai megalapozása
mellett legalább akkora szerepet kap azok menedzselése. Önálló szolgáltatási
arculat (brand) és egyéb marketingkampányok segítségével harcol a könyvtár a
megbecsültségért az alapvetően megváltozó társadalmi és politikai környezetben.
Miközben azt sem szabad elfelejtenünk, hogy a nagyarányú virtualizáció
közepette, az északi könyvtári rendszerek hibrid jellegűek: A hagyományos
állomány materiális és szimbolikus eszmei értéke is fennmarad, sőt növekszik
(például a minden eddiginél hatékonyabb könyvtárközi kölcsönzéssel). Ezt
bizonyítják a növekvő kölcsönzési mutatók, s a helyi igények szerint épülő új
közművelődési, illetve tudományos könyvtárak is. Az online zenekölcsönzés(!), a
webalapú(!) tájékoztató termékek és szolgáltatások (tematikus webkalauzok,
keresők, e-book és folyóirat-gyűjtemények otthoni(!) eléréssel,  OPAC-ok s azok
járulékos elemei, s az e-folyóiratok olvasása) békésen együtt élnek a
hagyományos papír alapú szolgáltatásokkal. Az állampolgárok ezeket párhuzamosan
igénylik.
A könyvtár tere egyre inkább személyes találkozóhellyé válik, ahová jó bemenni,
beszélgetni, tájékozódni (a helyi közügyektől a számunkra érdekes vagy fontos
témákig mindenről), kulturális programokra járni. A könyvtár így kulturális
központ, ahol a teljes könyvtári rendszer mind hagyományos, mind virtuális
szolgáltatási vertikumával találkozik az olvasó. -- A további hírlevelekben
néhány konkrét példát villantunk fel a fentiek érzékeltetésére. (Németh Márton)Megváltozott igényekre: közössági tér és specializálódás

-- Látogatóink jelentős része fénymásolni, nyomtatni jön. Két éve működik nálunk
ingyenes internet, azóta sok idősebb látogató is itt e-mailezik, a diákok pedig
kiegészítő információkat keresnek a tananyaghoz -- mondta el Balogh Ferencné
(Somogyi-könyvt-r, Szeged). A fiókkönyvtár vezetője elárulta: többnyire
megpróbál egy-egy témához kötődő könyvet is a diákok kezébe adni, de nem mindig
jár sikerrel. -- Megváltozott a könyvtárhasználat az utóbbi időben, a látogatók
egyre inkább a kész információkat keresik, kevésbé hajlandók bogarászni a
kötetek között. A fiókkönyvtári kölcsönzések száma stagnál, de egyre több vendég
a hagyományostól eltérő szolgáltatásra tart igényt. -- Az olvasási kedv
csökkenése miatt már nem szomorkodunk, most az új igényeknek kell megfelelni --
vallja Mihalecz Györgyi, a Somogyi-könyvtár fiókhálózati
osztályvezető-helyettese. A fiókkönyvtárak egyre inkább olyan hiánypótló
közösségi térré alakulnak, ahol a környékbeliek találkozhatnak, és a
kézművességtől az ismeretterjesztő előadásokig számos különféle programon
vehetnek részt. Az olvasói igények hívták életre a több helyen működő családi
könyvtárakat -- ahol témák szerint kereshetők a könyvek --, és más
fiókkönyvtárak 'specializálódását' is, ahol kiemelten gyűjtik a történelmi, az
irodalmi, a természettudományos vagy éppen a szakácskönyveket. - F: nov. 21.,
http://www.delmagyar.hu/cikkonly.php?action=nyomtat&cid=137057Elég a szenvelgésből -- a csökkenő könyvtári költségvetés értelmezése és kezelése

Az elmúlt 18 hónapban a költségvetés-csökkenés az USA-ban több helyen elérte az
50%-ot. Ám a helyzet súlyosabb, mert a könyvtárak által rendszeresen beszerzett
szolgáltatások, dokumentumok, főképpen a folyóiratok ára jelentősen emelkedett.
A könyvtárak vásárlóereje így még drasztikusabban esett vissza.
Az ALA (az USA könyvtáros egyesülete) hagyományosan a közkönyvtárak
finanszírozásának kérdését helyi ügynek tekinti, hiszen a költségvetés, illetve
a célcsoport is helyben van. Eszerint a könyvtári stratégia legfontosabb dolga
megbizonyosodni arról, hogy a helyi közösség tudatában legyen annak, hogy van
könyvtára, és miért jó az számára -- mondta Carol Brey-Cassiano (az ALA elnöke,
2004-5-ben). Így az ALA támogatásképpen arra összpontosít, hogy segítsen a
fenntartókban tudatosítani a könyvtár növekvő finanszírozásának fontosságát. A
könyvtári finanszírozást kutató John Buschmann megállapítja: egy
könyvtárigazgatónak, -vezetőnek, választott könyvtári hivatalnoknak és
bizottsági tagnak sem szabad hinnie azt, hogy a könyvtáraknak
megkérdőjelezhetetlen joguk van a közpénzekre. Lehet, hogy ez így volt az
amerikai és kanadai történelem korábbi századában, de ez már a múlt.
Megváltozott ugyanis a közfelfogás: az adófizetők szerint a közintézményeknek
kevesebből több szolgáltatást kell nyújtaniuk.
Ez az értékeltolódás az USA-n kívül pl. az Egyesült Királyságban is tetten
érhető. Ott 2002-2003-ban a közkönyvtárakból való kölcsönzés 5%-kal esett
vissza; könyvek esetében 1995-től számolva 31%-os a visszaesés. Ezek okát
kutatva a Libri könyvtár-finanszírozó szervezet megállapította, hogy az utóbbi
20 évben nem volt reform, nyitvatartási idő növelés, elégtelen volt a
gondoskodás a leromló, mennyiségében csökkenő állomány gondozásáról,
frissítéséről. ... A megváltozott hozzáállást az is jelzi, hogy ha a hírekben
alulfinanszírozott közintézményről esik szó, akkor azt egy-két intézmény
pazarlásának bemutatása követi. A könyvtárak lehetőségei:
1. A könyvárak bizonyítsák be szolgáltatásaik nélkülözhetetlenségét. A
könnyfacsaró történetek sora nem elegendő. 2. ... folytatás:
http://www.gmconsulting.hu/inf/cikkek/264/index.php - F: Holt: Getting beyond
the pain: understanding and dealing with declining library funding. In: Bottom
Line 18 (2005) 4. Referálva: Könyvtári Figyelő 2006/4., ref.: Mikulás G.Ms Dewey -- Új könyvtári keresési felület-modell? :-)

A Microsoft útjára indította legújabb online keresőjét, amely emberközelibb,
mint a hagyományos webkeresők, ugyanis egy vonzó fekete nő van segítségére a
felhasználóknak a világhálón való kutakodásaik közben. Egyértelmű, hogy a
redmondi konszern leginkább a férfiaknak akar kedvezni új szolgáltatásával,
ugyanis lehívva a http://www.msdewey.com oldalt, a diszkrét, fekete ruhába
öltözött Dewey kisasszony köszönt minket, akit az ismert Janina Gavankar
színésznő alakít. A hölgy vár egy darabig, hogy a honlapra látogató személy
megkezdje a keresést, azonban ha azt észleli, hogy ez nem történik meg,
felszólítja az internetezőt, hogy gépeljen be valamit az üres mezőbe, közben
pedig kedvesen mosolyog. Ha a felszólításra sem reagál a felhasználó, akkor
türelmetlenül megkopogtatja a képernyőablakot, s rákérdez, hogy van-e itt
valaki. A keresések közben különböző történetekkel, illetve kommentárokkal
szórakoztatja a hölgy az internetezőket, ám ha úgy tartja kedve, akár telefonját
is előkapja, hogy lebonyolítson egy gyors beszélgetést. Akik gyorsan akarnak
információhoz jutni, azoknak nem érdemes Ms. Deweyval kerestetniük, viszont akik
a szürke hétköznapokat akarják egy kicsit elviselhetőbbé tenni, azoknak
mindenképp ki kell próbálniuk a Microsoft új szolgáltatását. - F: nov. 17., Prím
Online, http://hirek.prim.hu/cikk/55896/Új keresőt fejlesztett ki egy 19 éves hallgató

A program képes nemcsak szövegekre, de képekre és audiofájlokra is rákeresni és
sorrendbe rendezni. Ezzel a Würzburg melletti Mainbernheimből származó 19 éves
diák feladta a leckét a keresőpiac többi szereplőjének. A Markus Franz által
létrehozott kereső prototípusa az M4 nevet viseli. Érdekesség, hogy a programban
már számos olyan funkció is van, amelyet a Quaero nevű európai kereső fejlesztői
még csak terveznek létrehozni. - F: nov. 17., http://www.sg.hu/cikkek/48600Internetezők az új veszprémi egyetemi könyvtárban

Bár a hallgatók már birtokba vették, hivatalosan ma adják át az új veszprémi
egyetemi könyvtárat, ami a korábbihoz képest dupla területen, kétszer annyi
szabadpolcos könyvvel és tízszer annyi számítógéppel várja a diákokat. ...
Egyházy Tibornétól megtudtuk: számos adat jelzi a korábbi és az új
könyvtárépület közötti különbségeket: így például 2400 négyzetméter helyett most
5000 négyzetméteren működhetnek, az olvasótermekben 130 hallgató helyett
egyszerre akár 440-en is elférnek, míg a korábbi 15 számítógép helyett mostantól
140 asztali gép használható a könyvtárban, de további kétszáz internetes
csatlakozópontot is kiépítettek a laptoppal érkezők számára. A régi épületben
csupán 40 ezer könyv fért el a szabadpolcokon, az új helyen több mint 70 ezer,
de az állomány gyarapodása sem okoz majd gondot, mivel további hatvanezer
kötettel bővíthető a kapacitás. Az egyetemi könyvtárhoz tartozik egyébként két
jegyzetbolt, egy kiadó cég, valamint egy nyomda is. -- Az egyetemisták
könyvtárhasználata, az általuk igényelt szolgáltatások köre folyamatosan
változik - mondja az igazgatónő. - Egyre több multimédiás anyagra, digitalizált
formában is elérhető jegyzetre van szükségünk. Első körben az egyetemi kiadó
által megjelentetett mintegy 300 jegyzetet szeretnénk feltenni a belső
számítógépes hálózatra. Változnak az olvasási szokások is: régebben például 800
külföldi szakfolyóiratot járattunk, ma ennek a töredékét, miközben a diákok több
mint 25 ezer folyóirat teljes szövegét érhetik el a könyvtár számítógépes
rendszerén.
A ma átadásra kerülő új veszprémi létesítmény mellett jelenleg több
felsőoktatási intézményben is folyik könyvtárfejlesztés -- jórészt az oktatási
tárca jelentős támogatásával -, így például idén kezdődött és 2008-ra fejeződik
be a gyöngyösi Károly Róbert Főiskola 680 millió forintos beruházása. Az elmúlt
években számos diákvárosban avattak új vagy felújított egyetemi könyvtárakat: az
idén vehették birtokba a hallgatók például a Kaposvári Egyetemen a félmilliárd
forintért megépített bibliotékát, míg tavaly adták át a szegedi és a debreceni
universitasok új könyvtárait is. Három helyszínen - az ELTE-n, a békéscsabai
Tessedik Sámuel Főiskolán, valamint a bajai Eötvös József Főiskolán -- a
közelmúltban PPP-konstrukcióban indult könyvtárfejlesztés. - F: nov. 17.,
http://www.nol.hu/cikk/424636/ ; http://www.radio.hu/index.php?cikk_id=204259Svájcban engedélyezik a magáncélú másolásokat

Csupán néhány módosító javaslatot terjesztett be a svájci parlament jogi
bizottsága a szerzői jogi törvény reformtervezetével kapcsolatban. A cél az
egészséges egyensúly megteremtése a művek védelme és a másolási lehetőségek
között. A legfontosabb változás, hogy egyrészt biztosítani akarják a szerzői és
a kiadói jog által védett művek védelmét, másrészt lehetővé tenni, hogy
magáncélú másolatok, akár a másolásvédelmek feltörésével is készülhessenek egy
adott szoftverről, zenei albumról, filmről vagy játékról. A szakemberek és a
politikusok ezenkívül azt szeretnék, hogy ha a jövőben Svájcban engedélyeznék
például a tudományos előadásokhoz köthető tartalmak legális másolását is.
Szintén fontos változás lenne, ha legálissá válna a különböző művek magáncélra
való letöltése a világhálóról. - F: nov. 17., http://www.sg.hu/cikkek/48598Tudománypártoló szerzői jogot akar Németország -- versenyt szeretnének

A német parlament jogi bizottsága szakembereket hallgatott meg, akiknek a
többsége egyértelműen a jelenlegi szerzői jogi törvények megváltoztatása és a
tudomány, illetve a szabad verseny mellett foglalt állást. 'Tudomány ott lehet,
ahol piaci verseny van' -- jelentette ki Reto Hilty, a müncheni Max Planck
Intézet igazgatója. A piaci versenyt viszont az egyre gyakrabban alkalmazott
digitális másolásvédelmek és a jelenlegi jogszabályok gyakorlatilag teljesen
lehetetlenné teszik. Reto Hilty ezért azt kérte a bizottságtól, hogy enyhítsenek
a jelenlegi törvényeken és tegyenek lehetővé úgymond kiskapukat, amelyek
hozzájárulhatnának a szabad piaci versenyhez és élénkítenék a gazdaságot. A
szakember javaslata szerint például egy mű szerzője hat hónappal az első
megjelenést követően maga dönthetne arról, hogy máshol is megjelenteti-e az
adott könyvet vagy szöveget. A fő cél azonban nem a kiadói jogok korlátozása
lenne. A Max Planck Intézet Szellemi Tulajdon Részlegének vezetője szerint az új
tervezet 52b és 53a paragrafusa gyakorlatilag 'őskövület', vagyis semmi esetre
sem tekinthető korszerű szabályozásnak. A két paragrafus értelmében például a
könyvtárakban, a múzeumokban vagy az archívumokban kötelező elektronikus
olvasóhelyek létrehozása és a tárolt anyagokról másolatot csak külön díjazás
ellenében, szigorú felügyelet mellett lehet készíteni. - F: nov. 21.,
http://www.sg.hu/cikkek/48667Az információ pénzt hozhat -- a bloggereknek fizettek

A Carnation az Econettel együttműködve elsőként tervezett és vásárolt olyan
kampányt, ahol médiafelületként személyes blogok egy csoportját alkalmazta.
Magyar blogsite-okon először fordult elő, hogy egy kimondottan fiataloknak
kommunikáló márka kampánya során nem csak az egyik blogszolgáltató címlapján, és
nem csak egy-egy jól ismert blogon, hanem bloggerek bevonásával a személyes
naplókban is megjelentek fizetett banner hirdetések. - F: nov. 15.,
http://www.fn.hu/index.php?id=97&cid=148877&hirlevelkatt=2006-11-15Alternatív információs csatornák -- sms és email Pannonhalmán

Előző lapszámunkban hírt adtunk a Books To Go online könyvcsomag-rendelés
szolgáltatásról. Pannonhalmáról kaptuk a hírt: 'Ingyenes szolgáltatásunknak nem
adtunk hangzatos nevet, de amióta a könyvtárunk e-mail (2002) és mobiltelefonos
(2003) eléréssel bír, azóta olvasóink kéréseiket ezeken a csatornákon is
eljuttathatják. A kérésekre a lehető legrövidebb időn belül vissza is jelzünk.
Ha több könyvtárból könyvtárközi kölcsönzéssel tudjuk teljesíteni, és ezek a
dokumentumok nem ugyanazon napon érkeznek, akkor minden érkezési napon e-mailt
vagy sms-t küldünk. A helyi kábeltévén keresztül heti gyakorisággal felhívjuk a
figyelmet erre a szolgáltatásra, beiratkozáskor szóban adunk róla tájékoztatást.
Minden olyan helyen, ahol a nyitvatartás megjelenik, pl. olvasójegy, megtalálják
e-mail címünket és mobilszámunkat. Ezek a lehetőségek a tágabban értelmezett
nyitvatartás részei. Az e-mailben és sms-ben érkező kérésekről statisztikát nem
vezetünk. Többnyire a 16-40 éves korosztály veszi igénybe, elsősorban azok, akik
valamilyen felsőoktatási intézményben tanulnak. A kérések száma hetente kb.
4-5.' - F: Izer Zoltán, Városi Könyvtár, PannonhalmaVeszélyben a köteles videópéldány

Habár a Magyar Televízió már több mint 4 milliárd forintot kapott az archív
anyagok közzététele érdekében, eddig alig 200 órányi anyagot digitalizáltak. A
munka folytatása is kétséges. Az köztudott, hogy az Országos Széchényi Könyvtár
minden, Magyarországon megjelenő nyomdaterméket gyűjt, a könyvekből úgynevezett
köteles példány jár neki. Az kevésbé ismert, hogy hasonló szerepet tölt be a
Nemzeti Audiovizuális Archívum (Nava), amely a sugárzott televíziós és rádiós
műsorokat gyűjti. Tulajdonképpen magyar nemzeti műsor-szolgáltatói
kötelespéldány-archívum. Saját honlapján közzéteszi, amit a szerzői jog szerint
bárki megnézhet vagy meghallgathat. - F: nov. 21.,
http://www.nol.hu/cikk/425069/Testre szabott magazinok jönnek -- mit lépnek a könyvtárak?

Hamarosan a Nyugat Európában már elterjedt személyre szabott magazinokra is
előfizethetnek a magyar olvasók. A lojalitás növelésére és célzott hirdetések
elhelyezésére is alkalmas lehet a szelektív kötés, melynek lényege, hogy az
előfizetők számára készített lapszámokba az olvasó érdeklődési körének megfelelő
pluszoldalakat helyeznek el az állandó tartalom mellé. Az extra melléklettel
nemcsak az előfizetőket láncolhatják magukhoz a kiadók, hanem célzott reklám
elhelyezésére vágyó hirdetőket is szerezhetnek. - F: nov. 16.,
http://www.napi.hu/default.asp?cCenter=article.asp&nID=314570&place=hirlevelCseh közkönyvtári weboldalak értékelése -- fontos a könyvtár története?

A honlapok minőségének elemzésére idén nemcsak az MS Internet Explorer-t
használták, hanem a Firefox-ot is.
A honlapok aktualizálásának értékelésében nem állt minden esetben rendelkezésre
adat, mert a könyvtárak nagy része nem teszi közzé a frissítés dátumát. Számos
olyan könyvtár akadt, amelyik 2002-ben vagy korábban aktualizálta honlapját. A
hiányos adatok az amerikai Webarchiv-ban őrzött verziók által lettek
összehasonlítva.
A könyvtár elérhetőségére, címére vonatkozó adatok értékelése valamivel
könnyebbnek bizonyult. Még mindig sok könyvtár nem tartja fontosnak, hogy
megkönnyítse használói számára a könyvtár megközelítését. Csak közepes
értékelést kaptak azok a könyvtárak, ahol hiányzott a címből a postai
irányítószám közlése. Maximális pontszámot csak azok a könyvtárak kaptak, ahol a
pontos cím mellett a megközelítés módja is részletezve volt.
Fontos értékelési szempont volt a tavalyihoz hasonlóan a könyvtárak történetének
közlése. A korabeli fotók és részletes könyvtártörténet esetén kaptak a honlapok
maximális pontot.
Az állományra vonatkozó adatok csak akkor kaptak maximális értékelést, ha online
katalógussal is rendelkeztek a könyvtárak. Közepes értékelést kaphattak azok,
akik feltüntették a beszerzett periodikákat és könyvújdonságokat, de a
könyvtárak 40%-ánál idén ezek az adatok hiányoztak. Az online katalógusok száma
azonban 2005-ben jelentősen növekedett, további 42 könyvtárral.
Az online szolgáltatások értékelésében fő szempont volt, hogy a használó a
könyvtár felkeresése nélkül, távolról tudjon hosszabbítani és előjegyzést kérni.
Maximális értékelést kapott az a könyvtár, ahol távolról új olvasóként
regisztráltathatta magát a használó, vagy ahol SMS-ben vagy e-mailben lehet
újdonságértesítést kapni. De azok a könyvtári honlapok is kaphattak pontot, ahol
nincs ugyan online katalógus, de lehetett dezideráta kérésre illetve
könyvtárközi kölcsönzésre vonatkozó űrlapot kitölteni. - F: Bzozek: Stav
domácích webových stránek veřejných knihoven na konci roku 2005/1-2., 2006/2.
In: Čtenář. Referálva: Könyvtári Figyelő, 2006/4., ref.: Prókai M. Manci:
http://w3.oszk.hu/manscr/wwwi32.exe/[in=ref1.in]/?06/202*55194Mint a mesében -- megint gyarapodik a Google-projekt csapata

Lassan már olyan lesz, mint a mesében: te is arra jössz? - akkor menjünk együtt…
Bejelentették, hogy a Google digitális könyvtári projektjének kilencedik
résztvevője a Virginiai Egyetemi Könyvtár (University of Virginia Library,
Charlottesville) lesz. Ezt az egyetemi könyvtárat az amerikai történelem egyik
legnagyobb alakja, Thomas Jefferson hozta létre. Ma az UVL több mint 5 millió
kötetnyi állománnyal (ezen belül 300 ezer régivel), továbbá 17 millió kézirattal
stb. rendelkezik, s különösen gazdag a 18-19. századi amerikai történelmi és
irodalmi anyagban. Az UVL 1992-től fejleszti digitális könyvtárát. Mostani
döntésüket a rektor és könyvtárigazgató is a jövőnek szánt jelentős
előrelépésnek minősíti, amely erősíti globális elkötelezettségüket a tudomány
támogatására. Működésükről még pár adat: kari könyvtárak 13 helyen, összesen évi
egy millió kölcsönzés, 43 ezer könyvtárközi kölcsönzés (küldés), 230 könyvtáros
és 380 (!) diák segítő, 26 milliós költségvetés (5 milliárd Ft). (ref.:SP) - F:
nov., http://www.lib.virginia.edu/press/uvagoogleKis könyvtárak nagy hatása

2005-ben az Egyesült Államokban a Library Journal versenyt hirdetett a legjobb
kis -- néhány ezer olvasót szolgáló -- könyvtáraknak. A vizsgált kritériumok: új
programok és szolgáltatások kreatív megvalósítása; a számítógépekhez való
hozzáférés innovatív megoldása; a helybeliek fokozatos bevonása a könyvtári
tevékenységekbe; központi szerep vállalása a helyi társadalmi életben. A Bill és
Melinda Gates Alapítványból odaítélt 10 ezer dolláros díjat 143 jelölt közül a
Haines Public Library nyerte. A 2600 lélekszámú községet itt 7 könyvtáros és 75
önkéntes látja el a hét minden napján. A közösség hétköznapjainak és ünnepeinek
aktív résztvevője a könyvtár. Egyik (egy indián szervezettel közösen szervezett)
programja keretében 10-21 év közötti fiatalokat képzett ki a
számítógép-használatra és ismereteik továbbadására közösségük idősebb tagjai
számára. A program második szakaszában a fiatalok filmeket, hangfelvételeket
stb. készítettek az amerikai őslakosok kultúrájáról. Ez ma a könyvtár egyik
legkeresettebb gyűjteményrésze. A könyvtárat ünnepek idején a turisták is
megszállják, ezért vezeték nélküli hálózati kapcsolatot biztosítanak, és
laptopokkal látják el a megnövekedett használói gárdát. Az internet-használat
ingyenes biztosítása fontos tanulság lehet a lengyel közkönyvtárak számára is.
A kiskönyvtárak másik csoportját a szakkönyvtárak között találjuk. A
felsőoktatási, kutatóintézeti, vállalati stb. bibliotékák szűk olvasóközönség
speciális igényeit szolgálják ki, a lehető legrelevánsabb és legfrissebb
anyaggal. Az egyszemélyes könyvtárak teherbírása korlátozott: függ az állomány,
a gyarapodás és a szolgálandó közösség nagyságától. Lengyelországban 2001-ben
981 felsőoktatási intézmény könyvtára közül 160 rendelkezett honlappal, ma 262,
közöttük 129 intézeti, tanszéki, fiókkönyvtár. Ezek a kiskönyvtárak jobban
tudják követni az oktatók igényeit, mert közelebb vannak hozzájuk. Különösen
gyakoriak a pedagógiai könyvtárak (alap, fiók vagy kihelyezett), amelyek az
oktatókkal és hallgatókkal szoros kapcsolatban dolgoznak, és hozzájárulnak a
vidékről érkező diákok hátrányainak leküzdéséhez. Az újabb alapítású állami
felsőfokú szakképző intézmények könyvtárai pedig fontos bázisai lehetnek az
információs társadalomnak. Általában igen magas színvonalon működnek:
könyvtárosaik jó, speciális szakmai felkészültséggel rendelkeznek, a
munkafolyamatok automatizáltak, részt vesznek a könyvtári hálózatokban.
Fenntartásuk költségeit ellensúlyozza szellemi értékük, társadalmi hasznosságuk
és a közösségre gyakorolt nagy hatásuk. - F: Gruszecka: Małe biblioteki duży
wplyw. In: Poradnik Bibl. 2006/2. Referálva: Könyvtári Figyelő, 2006/4. ref.:
Orbán É., Manci: http://w3.oszk.hu/manscr/wwwi32.exe/[in=ref1.in]/?06/203*55185Kairóban is digitalizálnak

A washingtoni Kongresszusi Könyvtár (KK) együttműködési megállapodást kötött a
kairói Egyiptomi Nemzeti Könyvtárral (ENK), melynek értelmében utóbbi a
legkorszerűbb digitalizálási technikával lett felszerelve egyedülálló kincsei
átmentésére és közzétételére. A közös projekt az iszlám civilizáció és tudomány
800 és 1600 közt született értékeit kívánja abba a Digitális Világkönyvtárba
(World Digital Library) juttatni, amelyet a KK javaslatára az UNESCO hoz létre.
A projekt finanszírozását támogatja az új Alexandriai Könyvtár (Bibliotheca
Alexandrina) is, melynek fővédnöke köztudottan az egyiptomi elnök felesége.
(ref.: SP) - F: nov. 18., http://resourceshelf.com/Német digitalizálás -- mamut léptekkel

A DFG, a legnagyobb német kutatásfinanszírozó szerv mostantól évi 30 millió
eurót (7,5 milliárd Ft) -- 2008-tól ennek dupláját -- kíván digitalizálásra
fordítani (a DFG az elmúlt öt évben összesen már 25 millió eurót adott számos
digitalizálási projektre). A mostani megaprojekt felelőse, Dr. R. Goebel eheti
interjújában elmondta, hogy szándékukban áll az összes 16. és 17. századi német
nyomtatvány digitalizálása 2012-re. A DFG is csatlakozott az u.n. Berlini
Nyilatkozathoz, mely a tudományos források nyílt hozzáférését célozta. A németek
szoros kooperációra készülnek az angolokkal, továbbá a holland és dán
elektronikus könyvtári projekt vezető szakembereivel a Tudás Cseréje (Knowledge
Exchange) elnevezésű összeurópai szervezet keretében. (SP) -
F: nov. 19., http://www.jisc.ac.uk/news/Stratégiai tervezés és stratégiai menedzsment a nemzeti könyvtárakban

Az utóbbi tíz évben forradalmi változás zajlott le a nemzeti könyvtárak
környezetében. Választaniuk kell aközött, hogy továbbra is passzívak és
elitisták maradnak, vagy pedig aktívan hozzáférhetővé teszik erőforrásaikat egy
szélesebb közönség számára. A másik tényező, ami a változásokat ösztönzi, az
értékközpontú szemlélet. A kormányzati költségvetések világszerte nagy nyomásnak
vannak kitéve. Bár nem valószínű, hogy bármely ország megszüntetné nemzeti
könyvtárát, az elkerülhetetlen, hogy a könyvtáraknak juttatott állami
finanszírozás csökkenjen, hacsak nem mutatható ki egyértelműen, hogy ezek az
intézmények milyen hasznot hajtanak. Stratégiájuk 'hullámai':
1. Az első hullámban, amely több évtizedig tartott, alapították meg a
könyvtárat, ekkor a dokumentumok gyűjtésére és megőrzésére összpontosítottak. A
kutatók túlnyomórészt könyvtáros által közvetített szolgáltatásokban
részesültek. 2. A második hullámot a használók széles körének önálló hozzáférése
jellemezte, ez legtöbbször távoli online hozzáférést jelentett. A legtöbb
nemzeti könyvtár e tekintetben még a növekedés szakaszában van; fejlődésük
országonként különböző irányt vett. Világos döntésre van szükség az
aktív-passzív dilemmában. Kívánja-e a nemzeti könyvtár jelentősen növelni
használói bázisát?
3. A harmadik stratégiai hullám új irányokat tartalmaz majd, ilyen irány lehet
például, hogy a nemzeti könyvtár a tudásnak ne csak őrzője legyen, hanem
létrehozója is, és az információt és tudást keresőknek olyan mechanizmusokat
bocsásson rendelkezésükre, amelyek révén egymással interakcióba léphetnek, és
ezáltal ösztönözze új tudás létrehozását. Például adjon internetes tároló helyet
a használók számára dokumentumaik gyűjtéséhez, és ezekből anyagokból vegyen fel
egy válogatást állandó gyűjteményébe.
Egy másik irány lehet, hogy a nemzeti könyvtár üzleti alapokra helyezze
tudásbázisát. Ezt a legtöbb könyvtár eddig elutasította, de unikális kincseik
értékesek az üzleti világ számára, tehát van lehetőség közös üzleti
vállalkozásokra. A hozzáféréshez szükséges technikai készségek és szaktudás is
rendelkezésre áll ma már a könyvtárakban.
Eddig a nemzeti könyvtárak jobbára passzív intézmények voltak, most mindenképpen
világos marketing-stratégiára van szükségük. Az interjúkkal, online
felmérésekkel, fókuszcsoportokkal végzett igénykutatás során megállapítható
lesz, hol túlzottak és hol nem elegendőek a szolgáltatásaik. A nemzeti
könyvtárak szolgáltatásaikat eddig általában nem kezelték termékekként,
szolgáltatási kínálatként. Külön kell kezelni a helybeni és a távoli
használókat. A stratégiai fejlesztés sosem volt a nemzeti könyvtárak erőssége,
de azzá kell válnia. A stratégia megvalósítása során különös figyelmet kell
fordítani a teljesítménymutatókra, stratégia megvalósítása érdekében történt
előrelépésre (ennek ideális eszköze az úgynevezett balanced scorecard, BSC
módszer). - F: Penny: An approach to strategic planning and strategy management
at national libraries. In: Alexandria 2005/3. Referálva: Könyvtári Figyelő,
2006/4. ref.: Hegyközi I., Manci:
http://w3.oszk.hu/manscr/wwwi32.exe/[in=ref1.in]/?06/212*55021
-- A BSC-ről:
http://www.gmconsulting.hu/inf/kit/hircsokor/menedzsment-eljarasok.htm#bsc
::::::::::::::::::::: EGY ÉVE KÖZÖLTÜK ::::::::::::::::::::


Mind népszerűbbek az osztrák köz- és iskolai könyvtárak

2004-ben tovább növekedett az osztrák köz- és iskolai könyvtárak igénybevétele.
A lakosság 14%-a beiratkozott olvasó, a 12,6 milliós állományból az 1,1 millió
olvasó 19,7 milliót kölcsönzött (az előző évinél 11%-kal többet!). A 10 évvel
korábbi számokhoz viszonyítva: 1994-től 2004-ig az állomány 2,7 millióval, az
olvasók száma 206 ezerrel, a kölcsönzéseké pedig 3,6 millióval nőtt. Az osztrák
rendszer sajátossága, hogy a csaknem 2400 könyvtári szolgáltató hely 30%-a
iskolai könyvtár, de ezek teljesítménye számos paraméter szerint a 10%-ot sem
éri el. Másrészt az intézmények egy részét az egyházak tartják fenn (az összes
bő egy negyedét). Az országos teljesítmény háromnegyedét a főhivatású
könyvtárosok (összesen 773 fő) által vezetett könyvtárak érik el. - F: 2005.
nov. 20., http://www.bvoe.at/
::::::::::::::::::::::::::::: KISSZÍNES :::::::::::::::::::::::::::Miért fontos a távmunka?

November 15.-én tartotta 'Okos Gazdálkodás Humán erőforrásokkal -- a távmunka
vállalkozói szemmel' elnevezésű Országos Konferenciáját a Magyar Távmunka
Szövetség. A rendezvényen meghívottként megjelent Simon Gábor, a Távmunka Tanács
elnöke, Bihary Pál, a Budapesti Munkaerő-piaci Intervenciós Központ igazgatója,
valamint több minisztérium, vállalat és civil szervezet vezető tisztségviselői.
- F: nov. 18., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/55915/Korrepetálás az interneten

Egyre többen fedezik fel az internetes korrepetálás előnyeit. A magántanárok
azonban nem New Yorkban vagy Los Angelesben ülnek a számítógépeik előtt, de még
csak nem is Európában, hanem többnyire Indiában. A házifeladatként kapott
matematikai egyenletek vagy nyelvtani feladatok megoldása sok gyermek és szülő
idejét rabolja el. Ráadásul egy magántanár fogadása nem túl olcsó mulatság, az
Egyesült Államokban például egy korrepetáló tanár óradíja 40 és 100 dollár
között van. Szerencsére van másik megoldás is, ugyanis Indíában egyre több cég
foglalkozik fő- vagy melléktevékenységként online korrepetálással. - F: nov.
15., http://www.sg.hu/cikkek/48568Google--Yahoo--Microsoft szövetség -- egységesített indexelés

Megaszövetség alakult a keresőpiac legnagyobb riválisai részvételével, mégpedig
az internetes oldalak könnyebb indexelése érdekében. A három nagy a Google
megoldását fogadta el közös alapnak. A Google, a Yahoo és a Microsoft a jelek
szerint hajlandó együttműködni, ami némileg meglepő a kiélezett versenyben. A
három cég közösen jelentette be, hogy az internetes oldalak beindexelését, azaz
a keresőkbe történő felvételét megkönnyítendő, egységes alapokra helyezik a
procedúrát, így az oldalak üzemeltetőinek egyetlen helyen kell bejegyezniük
lapjukat. A szövetség tagjai a Google Sitemaps nevű megoldását, annak is a
0.9-es verzióját fogadták el közös platformnak, amelyhez a jövőben mindhárom
nagy kereső alkalmazkodni fog. - F: nov. 17.,
http://www.fn.hu/index.php?id=8&cid=149070&hirlevelkatt=2006-11-17A vállalati adakozás motivációi

A vállalati támogatáspolitika kialakításakor keveset nyom a latban az
adományozás után járó társaságiadó-kedvezmény: a Nonprofit Kutatócsoport
felmérése szerint a cégek inkább erkölcsi megfontolásból adnak, mivel tisztában
vannak a gazdasági hatalmukból következő felelősségükkel. Az adakozási
szándékkal nincs baj, különböző kutatások szerint a vállalatok évente 35-40
milliárd forinttal járulnak hozzá a civil szervezetek költségvetéséhez, ehhez
képest tavaly mindössze 21 milliárd forinttal csökkentették
társaságiadó-alapjukat az adományozók. A 'legkifizetődőbb' a kiemelkedően
közhasznú szervezetek támogatása: a nekik átadott pénz, tárgyi eszköz vagy a
számukra nyújtott szolgáltatás értékének 120 százaléka, tartós adományozás
esetén 140 százaléka, de legfeljebb az adózási eredmény ötöde számolható el
csökkentő tételként. Közhasznú szervezet vagy egyház támogatása esetén az
adomány tényleges összege elszámolható, de tartós adományozásnál itt is ötödével
nő a kedvezmény. A társaságiadó-bevallást benyújtó vállalkozások kevesebb mint
tizede, 20 ezer cég csökkentette tavaly adóalapját adományhoz kapcsolódóan,
átlag egymillió forinttal. A magánszemélyek együttvéve a vállalatokhoz hasonló
összeggel támogatják évente a civil szervezeteket, ami az önkéntes munka értékét
is tartalmazza. A motivációt a polgároknál sem az adókedvezmény jelenti, ugyanis
az állam pont a magasabb jövedelműek esetében korlátozta annak igénybevételét
(havi 550 ezer forintos bruttó kereset felett nem jár). Az adó a közcélú
adományok 30, illetve tartós támogatás esetén 35 százalékával csökkenthető, de
legfeljebb 50--100 ezer forinttal, a kedvezményezett szervezet státusától
függően. Az adományokat kiegészíti az szja egy százalékának felajánlása is,
amiből tavaly 7,5 milliárd forintnyi bevételre tettek szert a civil szervezetek.
- F: nov. 16.,
http://www.napi.hu/default.asp?cCenter=article.asp&nID=314599&place=hirlevelHűvösen fogadták a meleg pingvineket az amerikai szülők

Nagy felháborodást keltett egy amerikai kisváros lakói közt egy gyerekkönyv,
amelyben két hím pingvin családot alapít. A szülők szerint a könyv káros
hatással lehet a gyermekek lelkivilágára, ezért el akarják érni, hogy a
könyvtárban ne férhessenek hozzá. - F: nov. 19.,
http://velvet.hu/onleany/pingvin06111/Vágyálmok, most kőhalom -- OSZK, mint romló épület

Évek óta napirenden van a királyi palota rekonstrukciója, mivel a háború utáni
helyreállítás legalább akkora károkat okozott, mint maga a háború. A legnagyobb
gondban valószínűleg az Országos Széchényi Könyvtár van. A nemzet könyvtára
alulról ázik, felülről omlik, közötte pedig már nem fér el. 96 milliárd forintba
kerülne a költözés -- esélytelen. Budapesten és környékén több helyen van már
kihelyezett raktár, a vár mellé tervezett föld alatti tároló építése viszont pár
kapavágásig jutott csak. - F: nov. 21.,
http://www.hirszerzo.hu/cikk.php?id=23447Hazatért könyvek Debrecenben

Az Oroszországtól visszakapott sárospataki könyvritkaságok egy részét lehet
megtekinteni a Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtárában. Az érdeklődők
azokat a többszázéves, Debrecenhez köthető könyveket láthatják, melyeket a
második világháborúban vittek el a szovjet csapatok. Hét ilyen lőszeres ládában
érkeztek haza Oroszországból azok a sárospataki könyvek, amelyek még a II.
világháború után tűntek el. A közel 150 kötet között több olyan is van, amely
kötődik Debrecenhez. A hazaszállított könyvek ötödét a cívis városban
nyomtatták, vagy szerzője élt, tanított itt. Számunkra is meglepő volt, hogy a
Patakra visszakerült könyvek között milyen erősen mutatkozik Debrecennek a súlya
és a művelődéstörténeti jelentősége -- árulta el Gáborjáni Szabó Botond, a
Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtárának igazgatója. - F: nov. 16.,
http://www.dtv.hu/hir.php?id=10575Szótárcsere a Berzsenyi Dániel Könyvtárban

Az Akadémiai Kiadó a Könyvtárellátó szervezésében szótárcsere akciót indított,
amelynek során a régi, leadott kézikönyvek helyett kedvezményesen vásárolható az
akcióba bevont kiadvány. A megyei könyvtár segíteni szeretne olvasóinak a csere
lebonyolításában az alábbi módon: november 19 és 24 között a könyvtár
nyitvatartási idejében a földszinti információs pultnál adhatják le igényeiket.
Az új kiadványok átvételére és a régi kötetek leadására egy későbbiekben
meghirdetett időpontban kerülhet sor. Az akcióban résztvevő szótárak listája
megtekinthető az információs pultnál és a hirdetőtáblákon, valamint a
www.kello.hu honlapon. Érdeklődni pedig az alábbi telefonszámokon lehet: 94/ 513
540 és 513 542. - F: nov. 17.,
http://www.nyugat.hu/cgi-nyugat/cikksql.cgi?cikk=24875Átadták a szombathelyi főiskola forrásközpontját

November 15-én a Berzsenyi Dániel Főiskola vezetésével közösen átadtuk az
intézmény Regionális Felsőoktatási Forrásközpontját, melyet több mint egy
hónappal a kitűzött határidő előtt fejezett be cégünk. A beszédek során
elhangzott: a forrásközpont - amelybe már átköltözött a főiskola központi
könyvtára - az intézmény 300 oktatójának, több mint hatezer hallgatójának, a
piac szereplőinek, az önkormányzatoknak és a megye pedagógusainak is készült. -
F: nov. 17., http://www.epulettar.hu/modules/hir/details.aspx?nid=21293Elavult szótárak ajándékba?

Elavult, 'gyakran már teljesen használhatatlan' helyesírási szótárakat
adományozott a határon túliaknak az Akadémiai Kiadó a pozsonyi Új Szó szerint. A
lap ezt megalázónak érzi, a kiadó bocsánatot kért. - F: nov. 14.,
http://www.index.hu/politika/belfold/szotar868Moderáljunk, kérem!

A MediaPoston olvastam egy felmérésről -- írja a MédiaBlogger --, amiből az
derül ki, hogy az olvasók nagyobb bizalommal vannak az olyan online kiadványok
iránt, ahol moderálják a hozzászólásokat. Az olvasók bizalmát erősíti, ha
számíthatnak rá, hogy nem ütköznek a témát eltérítő, zavaró, szándékosan romboló
hozzászólásokba. - F: nov. 14., http://mediablog.hvg.hu/20061114.aspxTarnaméra -- könyvadomány

A közelmúltban egy, a fővárosban élő és ott dolgozó könyvkereskedő vásárolt
ingatlant a településen. Szeretett volna minél jobban megismerkedni az itteni
közösség életével, hétköznapjaival is, ezért 100 ezer forint értékű könyvet
ajánlott fel az iskolának és a könyvtárnak. Az egyenlő értékben megosztott
könyvcsomagokat az intézményvezetők már át is vették a jótékony új
ingatlantulajdonostól. - F: nov. 21.,
http://www.hevesmegyeihirlap.hu/index.php?apps=cikk&d=2006-11-21&r=266&c=559197
::::::::::::::::::::: INFORMÁCIÓFORRÁSOK ::::::::::::::::::::DAT-konferencia -- (szinte) élő tudósítás

Az 'élet és könyvtár' blog szerzője tolmácsolásában:
- F: nov. 21., http://www.klog.hu/ek/2006/11/21/dat-konferencia-live/Mi újság a sztrádán? Most már sms-ben is megtudhatja

Új, korszerű szolgáltatást indított az Állami Autópálya Kezelő (ÁAK Zrt.) Az
autópályák aktuális helyzetéről már sms-ben is lehet azonnali információt kérni.
A szolgáltatás nem emeltdíjas, a válaszként érkező sms-ekért sem kell fizetni. A
forgalmi információkat és pályaeseményeket (balesetek, terelések,
forgalomkorlátozások, időjárási viszonyok) a társaság központi
diszpécserszolgálatának dolgozói folyamatosan frissítik. Az sms alapú
tájékoztatórendszer a cég portálján található interaktív térkép adataira
támaszkodik. A szolgáltatás segítségével jelenleg az M0, M1, M3, M7
autópályákról lehet közlekedési információkhoz jutni. VGO - F: nov. 15.,
http://vg.hu/index.php?apps=cikk&cikk=149721Az EU-alkalmazottak mindennapjai a világhálón

Az Európai Bizottság alkalmazottainak mindennapjairól is tájékozódhatnak az
érdeklődők azon az új internetes oldalon, amelyet pénteken mutatott be az
Európai Unió végrehajtó testülete. A
http://ec.europa.eu/civil_service/index_en.htm weboldalon található
információkkal a bizottság javítani szeretné azt a sok állampolgárban kialakult
képet, hogy a brüsszeli EU-székhely 'egy arcnélküli bürokratavilág, amelynek az
a küldetése, hogy mások életét bonyolítsa', hiszen 'a valóság egészen más'. - F:
nov. 17., http://www.fn.hu/index.php?id=8&cid=149072&hirlevelkatt=2006-11-17Különleges képek a Google Earth-ben

Az Európai Űrkutatási Ügynökség (ESA) a Google Earth-ben létrehozott egy
speciális funkciót, amely lehetővé teszi, hogy az ESA műholdak által természeti
jelenségekről vagy az ember által létrehozott építményekről készített több mint
130 képet megnézhessük. - F: nov. 17.,
http://www.fn.hu/index.php?id=8&cid=149074&hirlevelkatt=2006-11-17
IMPRESSZUM

A szerkesztők -- akik szívesen olvassák és megfontolják az Ön véleményét:
Káldi Emese (kommunikációs tréner) mailto:emi22@freemail.hu
Mészáros Anikó (programvezető) mailto:meszaros.aniko@chello.hu
Sonnevend Péter (Kaposvári Egyetem, könyvtárigazgató)
mailto:sonnevend@mail.atk.u-kaposvar.hu
Mikulás Gábor (információs és pr-tanácsadó) mailto:mikulasg@gmconsulting.hu

Feliratkozás az ékezetes vagy ékezetmentes hírlevélre:
http://hirlevel.swgy.hu/user/1/php/maileruser.php?mailer=1&action=regist

A szerkesztők a nem saját írású cikkek tartalmáért nem vállalnak felelősséget,
mindazonáltal törekednek a források gondos válogatására.
Kiadja: GM Consulting http://www.gmconsulting.hu/inf