[NYOMTATÁS]

K I T -- Könyvtár - Információ - Társadalom (2006/42., nov. 15.)


   Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára
                   Szemlék, hírek, kommentárok


TARTALOM
- Könyvtárosok (is) vizsgálják az emberek napi tevékenységeit
- Kedvezményezett megyei és a városi könyvtár -- dilemma Debrecenben
- Online könyvcsomag-rendelés -- új könyvtári szolgáltatás
- Digitális időkben élünk: kanadai elemzés
- Arad, megyei könyvtár -- az orosházi könyvtár blogján
- Szervezeti ösztönzők -- pl. menedzserszerződés? -- a közigazgatásban
- A kormányzás ára, hatékonyabb közszolgáltatások megszorítások idején
- Könyvtár az egész világ -- bookcrossing
- Hazai könyvtárak az iwiw-en -- a pr új csatornája
- Zenei könyvtár -- digitális kérdőjelek
- Új épületben a csíkszeredai Sapientia-EMTE könyvtára
- Az angol parlament száz éve a hálón
- A parlamenti ülések és a nyilvánosság -- Cenzúra vagy szabályozás?...
- Mérföldkő a Science Direct működésében
- A tudástőke jelentheti a kiugrást hazánk számára
- Internethasználat: hátul a magyarok
- A közalkalmazottak nem fogadják el a kormány bérajánlatát
- Esélyegyenlőségi lépések a Szolnoki Főiskola könyvtárában is
- A Wikipedia jogvédett tartalmakat kínálna
- Kistérségi idegennyelvű forrásközpont
- A jövő könyvtára megkapta a kegyemeldöfést -- még értékesebbé válik a szakmai
kreativitás
- Félmillió forint összdíjazású keresőoptimalizáció verseny indul
- Dr. Google felállítja a helyes diagnózist -- lépéskényszerben a Dr. Könyvtáros?
- Google Literacy az analfabetizmus ellen
- Nem örülnek az elavult szótáraknak a határon túl

EGY ÉVE KÖZÖLTÜK
- Elsöpri-e a könyvtárakat az információtechnológia?

KISSZÍNES
- A YouTube-ot választották az év találmányának
- Fogyatékosokat is alkalmaznak
- Új angol-magyar fordítószoftver: Egy kattintás és fordít
- Netnagyik vidéken is

INFORMÁCIÓFORRÁSOK
- Emigráns adatbázis az interneten
- Könyvtári események, krónika 2002-2004
- Adatbázis és folyóirat a várakról


E lapszám szerkesztője: Mészáros Anikó


A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Adja tovább
kollégáinak, ismerőseinek! A megrendelési és lemondási információ a hírlevél
végén található. A hírlevélben a hosszabb linkek eltörhetnek; ezek csak
kimásolás és egybetoldás után, a böngészőbe bemásolva használhatók.
Kereshető KIT-archívum: http://www.gmconsulting.hu/inf/kit/index.html
Könyvtárosok (is) vizsgálják az emberek napi tevékenységeit

A könyvtárak már a marketingszociológia előtt végeztek fókuszcsoportos és
kérdőíves vizsgálatokat. Rákérdeztek a könyvtárhasználók és nemhasználók
szokásaira, rögzítették elvárásaikat és demográfiai adataikat -- a leíró
módszer szerint. Ma a céltanulmányok inkább vázlatkészítésre és döntéshozatalra
szolgálnak. Ennek érdekében a célszemélyeket -- használókat és nemhasználókat
-- saját társadalmi környezetükben figyelik meg: hogyan dolgoznak, milyen
körülmények között, kikkel állnak kapcsolatban stb. 'Ha marketing tanulmányt
végzünk -- mondja Marie-Madelaine Salmon, a Publicis 'dokumentáció és
tudás(knowledge)'-vezetője -- akkor egészen a képzeletviláguk feltárásáig
folytatjuk a tanulmányt (vö.: kommunikációtudomány), vagy a kognitív rendszerükig (kognitív
tudomány) sőt a  lelki folyamataikig (munkapszichológia). A kapott eredmények
által valós környezetükben láthatjuk a dokumentációs-könyvtári szervezet
használóját. - F: Grebot Ágnes
-- A fenti, francia könyvtárakban használt módszer hazai üzleti alkalmazásáról
áprilisban már szóltunk etnográfiai módszer néven a FigyelőNet cikkére
hivatkozva: http://www.fn.hu/index.php?id=7&cid=130661 . Tanulságos látni, hogy
a friss marketing-eljárások pillanatok alatt bekerülhetnek a könyvtárban
használt eljárások közé. Ehhez természetesen szakmahatárokon túl nyúló
ismeretekre, nyitott gondolkodásra van szükség. (MG)Kedvezményezett megyei és a városi könyvtár -- dilemma Debrecenben

-- A könyvtár kapcsán óhatatlanul egy régi témát kell felmelegítenünk. Szükség
van-e Debrecenben kétféle közművelődési -- megyei és városi -- rendszerre? A
politikai széljárás kedvező, a megyei önkormányzatban is a Fidesz van
többségben. Napirendre fog kerülni ismét a könyvtári integráció kérdése?
Halász János, kulturális alpolgármester: -- Nem politikai kérdés ez, hanem
szakmai. Az a politikai széljárás, amiről beszél, olyan értelemben mindenképpen
kedvező, hogy az előző megyei vezetéssel nehéz volt szót érteni, most nyilván
könnyebb lesz. De a könyvtár bonyolult ügy, és fontos, hogy ne csak debreceni
szemüvegen keresztül lássuk a problémát. Úgy vélem, nem szerencsés a magyar
könyvtári ellátórendszer struktúrája a tekintetben, hogy nagyon statikusan
kedvezményezi -- egyébként a törvény is -- a megyei könyvtári hálózatot. Vannak
olyan helyek, városok, megyék, ahol ez nem jelent problémát. Vannak helyek,
ahol azért problémás, mert a megyei mellett a városi könyvtárnak is nívós és
jelentős ellátórendszere van. Debrecen ilyen. Van egy városi könyvtár több mint
10 fiókkönyvtárral, területi, közművelődési és szociális ellátással. Ez nagy
érték a helyi közművelődésében. Ugyanakkor itt van egy megyei könyvtár is,
amely Debrecenben szolgáltat. Még Mikepércsről is kevesen járnak ide, holott
megjegyzendő, a kollektíva nagyon értékes munkát végez. A struktúra tehát
kettős, mondjuk, Békéscsabán ilyen nincs. Ott a megyei egyben városi könyvtár
is. Magyarországon ötven évvel ezelőtt indult a rendszer. Izgalmas, hogy ezzel
a párhuzamossággal mit lehet kezdeni. Ráadásul épül az új megyei könyvtár. Ha
időben átgondoltan lehetett volna ez ügyben dönteni, átgondoltuk volna. Külön
politikai vezetés volt a megyében és a városban, érthető, ha ők is akartak
sikereket elérni. Persze, én is megszavaztam a programot, még ha túl
kiérleltnek nem is láttam szakmailag. Épül, ennek örülni kell, s kezdeni vele
valamit. Jó lenne, ha nem lenne tovább szakmai kettőség, fontos lenne
együttműködni, de az ügyben a szakmával kell egyeztetni. Egy biztos, a megyei
könyvtár nem nyelheti le a városit.
Egy másik kérdésben kifejtette: 'Múzeum- és könyvtárügyben a törvényen
változtatni kellene. Nem szétverni, hanem oldani a merev struktúrát, és engedni
ott, ahol fogadókészség van az intézmények helyi önkormányzati fenntartására...'
- F: nov. 8., http://www.vagy.hu/cikk.php?id=6788Online könyvcsomag-rendelés -- új könyvtári szolgáltatás

Csak e-mailt kell írnom vagy be kell elefonálnom a könyvtárba, és a könyvtárosok
azonnal összeálítják a kért könyvek listáját. Nem is nekem kell keresgélni.
Berohanok és kölcsönzök -- a Thameside Libraries-ben.
http://www.tameside.gov.uk/bookstogo/ A szolgáltatás neve: Books To Go. Persze
lehet, hogy a szolgáltatás nem egyedi. De melyik könyvtár irányítja rá a
figyelmet? (Ahogyan a könyvtári katalógus is általában csak további kattintások
árán érhető el legtöbb helyen.) (A http://globolibro.wordpress.com/ blog
alapján: MG)Digitális időkben élünk: kanadai elemzés

A Kanadai Központi Statisztikai Hivatal IKT-témákkal foglalkozó elemzési
sorozatában (Connectedness Series) a legújabb tanulmány a digitális kor mai
életünkben megnyilvánuló jellegzetességeivel foglalkozik (Our lives in digital
times). Néhány érdekes adalék:
Nem valósult meg a papír nélküli társadalom jóslata, hiszen egyrészt a papír- és
kiadványfogyasztás jócskán nőtt (Kanadában húsz év alatt 1,2 millió tonnáról
csaknem 3,9 millióra, miközben  az internet által kiváltott nyomtatás önmagában
egyharmaddal járult hozzá a növekedéshez. Az USA-ban 1996-ban először haladta
meg a küldött e-mailek száma a postai levelekét (azóta a kettő mennyisége alig
hasonlítható össze). A mai társadalom 'beszélő társadalom' jelzővel is
jellemezhető: az USA-ban 1980-ban 1700 milliárd percet telefonáltak, ez a szám
2001-re csaknem megháromszorozódott. Kanadában 1997-ben 340 milliárd percet
mértek, 2003-ban már 460 milliárdot. A kanadai mobil telefonálás egy emberre
számítva 1993-ban csupán napi 0,2 percet tett ki, tíz évvel később már 3,5
percet. Az internetezés Kanadában a lakosság egésze tekintetében átlag heti 7
órát tett ki, a fiatal (15-24 éves) korosztályban már 10 órát (2000-es adatok).
Ha szerényen is, de elkezdődött a tévézésre fordított idő csökkenése: ez
Kanadában 1983-ban heti átlag 24 órát ért el, húsz évvel később pedig kettővel
kevesebbet mértek. A kanadai háztartások IKT-eszközökre fordított kiadásai
fokozatosan emelkednek: 1997-ben átlag 2100 kanadai dollárt, míg 2003-ban már
csaknem 2800-at költöttek (miközben a számítógépek ára jelentősen csökkent). Még
ebben a gazdag társadalomban is tetten érhető a digitális megosztottság: az
IKT-ráfordítások országos összeséből a lakosság leggazdagabb ötöde csaknem
34%-kal, míg a legkevésbé gazdag 10% alatti részaránnyal vesz részt. (SP) - F:
nov. 12., http://www.statcan.ca/Arad, megyei könyvtár -- az orosházi könyvtár blogján

E hírrel két legyet is üthetünk egy csapásra. Elindult az orosházi Justh
Zsigmond Városi Könyvtár blogja -- tudtommal a második hazai könyvtári
intézményi blog. Ezen olvasható egy közelmúltbeli aradi szakmai látogatás
beszámolója. (Bár minden könyvtárszakmai beszámoló ilyen gyorsan megjelenne és
könnyen hozzáférhető lenne -- pláne a közpénzen finanszírozottak!) Az aradi
beszámoló a hely szelleméhez igazodva kerüli a formaságokat, ezért élvezettel
olvasható, amellett, hogy összehasonlításra is kínál számadatokat. S mivel a
blog interaktív, aki ennél többet szeretne megtudni, rá is kérdezhet, mely
lehetőség a hagyományos beszámolóknál persze nem lehetséges... Tehát, katt:
http://konyvtaroshaza.freeblog.hu/ (MG)Szervezeti ösztönzők -- pl. menedzserszerződés? -- a közigazgatásban

A közelmúltban bejelentett kormányzati reformlépések között jócskán találunk
olyanokat, melyek több éve vagy évtizede jól bevált piaci technikák adaptálásán
alapulnak. A hatékonyság követelménye mellett megjelenik az egyéni teljesítmény
mérésének igénye, az egyéni, teljesítményalapú ösztönzők bevezetése. Szervezeti
ösztönzők alkalmazásáról ugyanakkor eddig nem hallhattunk a közigazgatásban. -
F: nov. 10.,
http://www.fn.hu/index.php?action=nyomtat&id=7&cid=148482&layout=no&id=7A kormányzás ára, hatékonyabb közszolgáltatások megszorítások idején

A címben szereplő frissen megjelent könyv (Osborne és Hutchinson műve) kapcsán
ketten álltak mikrofon elé. Duronelli Péter elemző: 'Megmondható, kiszámítható,
hogy mennyibe kerül a szolgáltatás, és az is megmérhető, mennyit hajlandók
fizetni érte az állampolgárok. Úgy tűnik, hogy a mai szintnél nem többet. Ezért
felmerül e helyzettel való szembesülés halogatásának kérdése. Igazából nem a
megszorítás a kérdés, hanem hogy hogyan lehetne a feladatokat hatékonyabban
ellátni a közszférában? Hogy sikerül-e arra nincs garancia. Csak az a biztos,
hogy a rendszert így folytatva összedől.'
Bodnár Viktória, a könyvet fordító IFUA Horváth & Partner képviselője: 'Vannak
köz- és profitszféra közötti megfeleltetések. Az, hogy 'mérhetetlen' a
közszolgáltatás teljesítménye, egyszerűen nem igaz, bár sokan szeretnének e mögé
bújni. Emellett nagyon ritka a közszférában az egyedi szervezet, melyet ne
lehetne máshoz hasonlítani, összemérni. Kérdés tehát a hatékonyság, melyhez
adaptálható példák találhatók a könyvben. A piac, azaz a magyar állampolgárok
alapvetően ugyanazok, mint a fejlett gazdaságokban. S mivel többnyire nem
szeretnek várni, a korszerű módszereket most kell alkalmazni a közszférában.' A
könyvet a könyvtárak is megkapták -- a labda tehát a könyvtárak térfelén (is)
pattog, pattog... - F:
http://real1.radio.hu/kossuth/2006/11/13/2006-11-13-k17.ram , 33.05 perctől
43.05-ig ; másik ismertetés: http://www.alinea.hu/aka.php


Könyvtár az egész világ -- bookcrossing

A 'bookcrossing', amely leginkább a kincskereső játékokhoz hasonlít, még kevésbé
ismert Magyarországon, így bizonyára kevesen tudják, hogy jelenleg 19 könyv
vándorol országszerte megjelölve, vagy épp vár megtalálásra egy kávézóban vagy
egy pályaudvaron. A bookcrossing az Oxfordi Angol Kéziszótár szerint annyit
jelent, hogy otthagyni egy könyvet egy publikus helyen, legyen az egy park, vagy
kávézó, abból a célból, hogy mások rátaláljanak, elolvassák, majd ők is
továbbadják. A http://www.bookcrossing.com magát a világ legnagyobb könyves
klubjaként aposztrofálja, több mint 500 ezer regisztrált felhasználóval. Nem
csupán kincskereső játékként funkcionál, fórumot és kapcsolatteremtési
lehetőséget biztosít a könyv és az olvasás szerelmeseinek, bárhol is éljenek a
világon. Make the whole world a library -- vagyis 'Tedd könyvtárrá az egész
világot!' szólít fel a honlap. - F: nov. 8.,
http://www.fn.hu/cikk/00140000/148278/konyvtar_egesz_vilag.phpHazai könyvtárak az iwiw-en -- a pr új csatornája

'A Verseghy Ferenc Könyvtárnak 6.428 ismerőse van az iwiw-en, naponta 10-15 új
ismerős jelentkezik. Könyvtárhasználati, tájékoztatási kérdésekben több
megkeresés érkezett, ismerőseink számára topic-ot működtetünk, melyen elérhető
hírlevelünk is. Minden ötlet érdekel!' -- olvasható a FIKSZ-blogon Takáts
Bélától http://www.klog.hu/fiksz/?p=28 -- Paszternák Ágám nyitógondolatai után
az Egyetemi Könyvtár ebbéli tapasztalatai is olvashatók. Ezek szerint a
könyvtári pr-előadások egyik pontja a közösségi szoftverekben rejlő lehetőség
lesz :-) (MG)Zenei könyvtár -- digitális kérdőjelek

'A hallgatónak nincs más dolga, mint hogy a kábel nélküli internetes hálózaton
lehívja a http://www.musicrecommanders.com portál hangmintás ajánlatát, és -- a
díjat mobilon átutalva -- megvegye a kiválasztott számokat.' - F: HVG, 2006/44.
p. 63-4; http://hvg.hu/hvgfriss/2006.44/200644HVGFriss147.aspx (regisztrációval
olvasható!)
-- Szükséges-e könyvtári hangzóanyag-tár, és ha igen, mekkora? Feltehetően
ugyanis semmilyen technikai berendezés nem hiányzik ahhoz, hogy legalább a
kevéssé gyakran használt hangzó anyagokat a hazai könyvtárak központi digitális
adattárból töltsék le széles sávon -- egyelőre legalábbis azokon a helyeken,
ahol erre megvan a megfelelő hálózat. S ez többé-kevésbé a megyei és városi
könyvtárak döntő hányadára vonatkozik. (A modell szerzői jogi vonatkozásai
természetesen tisztázandók, mint ahogyan helyben a felszabaduló hely kezelése,
vagy a könyvtárhasználók számára az otthoni hozzáférés kérdése is.) Több nagy
könyvtár most radikálisan csökkentette hangzókészletét, anélkül, hogy
kölcsönzése visszaesett volna. A kérdés tehát feltételezhetően azon múlik, van-
e közvetlen ható irányítói érdekeltség egy hasonló projekt végrehajtásához.
(MG)Új épületben a csíkszeredai Sapientia-EMTE könyvtára

Hivatalosan is átadták a Sapientia-EMTE csíkszeredai campusának új helyre
költözött könyvtárát, mely tágabb olvasóteremmel és nagyobb könyvállománnyal áll
a hallgatók rendelkezésére. Balogh László, a könyvtár igazgatója elmondta, 2007.
január 1-jétől a helyi lakosság számára is megnyitnák a könyvtárat. Az új
könyvtár 450 négyzetméteres, az olvasóterem befogadóképessége kétszerese a
korábbinak. Az igazgató beszámolt arról, hogy az építésnél figyelembe vették az
európai uniós elvárásokat, így a mozgássérültek is könnyen igénybe vehetik a
könyvtár szolgáltatásait. Az egyszerre mesterséges és természetes megvilágítású
könyvtár 10 új számítógéppel és több mint 35 ezer kötettel várja az
egyetemistákat. - F: nov. 10., http://www.erdely.com/kultura.php?id=20454Az angol parlament száz éve a hálón

Az angol képviselőház 1800-1901 közti anyagainak hatezer kötete (4 millió oldal
terjedelemben) már hozzáférhető a világhálón a brit kutatási információellátás
közös bizottságának (JISC) és a Proquest együttműködésének köszönhetően. A
parlamentarizmus őshazája így ismét példát nyújt a világnak. Köztudott, hogy a
parlamenti anyagok nem csupán a politikusok megnyilvánulásait rögzíti, hanem a
megszámlálhatatlan ad hoc bizottság számára készített szakértői véleményeket is:
így a brit tudománytörténet is gazdagodik a fejlesztés révén. A JISC és Proquest
együttműködési megállapodása különösen azzal örvendeztette meg a brit kutatói
közösségeket, hogy intézményrendszerük (egyetemek stb.) ingyen tanulmányozhatják
a felmérhetetlen értékű anyagot (e megállapodás nélkül egy-egy egyetem 35 ezer
fontot fizethetett volna). (SP) - F: http://www.jisc.ac.uk/news/A parlamenti ülések és a nyilvánosság -- Cenzúra vagy szabályozás?...

Az Alkotmány 61. paragrafusa kimondja: '(1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek
joga van a szabad véleménynyilvánításra, továbbá arra, hogy a közérdekű adatokat
megismerje, illetőleg terjessze. (2) A Magyar Köztársaság elismeri és védi a
sajtó szabadságát.' Úgy tűnik azonban, a Parlamentben történtekről a
nyilvánosság csak korlátozott mértékben értesülhet: független televíziókamerák
nem forgathatnak az ülésteremben. A Sajtószabadság Központ elemzése. - F:  2006.
ősz,
http://www.mediakutato.hu/cikk/2006_03_osz/01_parlamenti_ulesek_nyilvanossag/Mérföldkő a Science Direct működésében

Az Elsevier cég által létrehozott -- itthon is jól ismert -- Science Direct
november 14-én várja az egymilliárdos letöltési határ elérését. A létrehozás
évében, 1999-ben mindössze 300 ezer letöltést számláltak a 60 használói
közösség részéről. Most, 2006-ban 195 országban megszámlálhatatlanul sok
közösség 11 millió tagja jogosult a keresésre és letöltésre -- ennek
köszönhető a napokban elérhető hatalmas mérföldkő. A WHO projektjeinek
köszönhetően 99 fejletlen ('fejlődő') ország tudós kollektívái is hozzájutnak a
nélkülözhetetlen információkhoz. Az egy milliárd cikk szinte felfoghatatlan
mennyiségének érzékeltetése a sajtóközleményben: ezek papíron egymásra helyezve
500 kilométeres magasságot tennének ki (amilyen magasan az űrrepülőgépek
haladnak). (A kommentáló saját összehasonlítása: a British Library
dokumentumszolgáltató központja vagy az OCLC több mint harminc éves működése
együtt érte el a 250 millió küldeményt.)
A 'fogyasztó' országok rangsorát az USA vezeti -- az összes negyedével --, az
Egyesült Királyság csaknem 10%-kal a második, harmadik Japán (7,1%), őt követi
Franciaország (5,3%), Dél-Korea (5,2% !), Kína (3,8%), Kanada (3,4%), Brazília
(2,9%), míg Németország csak tizedik (2,8%). Egy lakosra számítva: Izland áll az
élen, őt követi Ausztrália és Svájc. Az USA így a 20-ik, Németország 35-ik. A
szakterületi rangsort orvostudományi folyóiratok vezetik (The Lancet,
Tetrahedron Letters, Cell stb.) (SP) - F: nov. 12.
http://info.sciencedirect.com/A tudástőke jelentheti a kiugrást hazánk számára

A hazai szellemi tőke felkarolását és piacra jutását szeretné támogatni a II.
Nemzeti Fejlesztési Terv egy új koncepción alapuló térségfejlesztési programmal.
Az úgynevezett pólus-projekt során nyolc nagyváros és környéke koncentrált
tudástőkéje segítségével alapoznák meg nemzetközi versenyképességünket, derül ki
az mfor.hu tudósításából. F: okt 31.,
http://www.mfor.hu/cikk.php?article=30948&pat=29Internethasználat: hátul a magyarok

Az év első negyedében a magyar háztartások 32 százalékának volt
internethozzáférése, míg az EU-átlag 52 százalék volt. A magyarnál rosszabb
adattal csak Szlovákia (27 százalék) és Görögország (23 százalék) szégyenkezhet.
Ezzel szemben Finnországban a háztartások 99 százaléka, Dániában és Ausztriában
98-98 százaléka rendelkezik internethozzáféréssel. A széles sávú hozzáférésnél a
magyar adat 22 százalékos, az uniós átlag viszont 32 százalék. Eurostat. - F:
nov. 13., http://vg.hu/index.php?apps=cikk&cikk=149215A közalkalmazottak nem fogadják el a kormány bérajánlatát

Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács (OKÉT) munkavállalói nyílt
levélben fordultak Gyurcsány Ferenc miniszterelnökhöz, illetve az országgyűlési
képviselőkhöz a kormány jövő évi bérajánlata miatt, mert azt elfogadhatatlannak
tartják. - F: nov. 9.,
http://www.fn.hu/index.php?id=3&cid=148405&hirlevelkatt=2006-11-09Esélyegyenlőségi lépések a Szolnoki Főiskola könyvtárában is

Világviszonylatban is korszerű berendezésekkel segíti a Szolnoki Főiskola a
fogyatékkal élő hallgatók beilleszkedését; első lépésben az intézmény könyvtárát
akadálymentesítette. A megyeszékhelyen talán az első intézmény a Szolnoki
Főiskola, amely nemcsak a fizikai akadályokat hárította el, hanem a
legkorszerűbb információs-kommunikációs eszközökkel lehetővé tette, hogy az
egyébként nyilvános szakkönyvtár anyagához hozzáférjenek a siketek és
nagyothallók, a vakok és gyengénlátók, továbbá a kerekesszékkel közlekedő
mozgássérültek is. - F: nov. 9., http://www.radio.hu/index.php?cikk_id=202996A Wikipedia jogvédett tartalmakat kínálna

A Wikipedia alapítója, Jimmy Wales azt fontolgatja, hogy a jövőben az internetes
enciklopédia felhasználói számára jogvédett anyagokat is elérhetővé tegyenek. -
F: nov. 1., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/55582/Kistérségi idegennyelvű forrásközpont

A székesfehérvári Hétvezér Általános Iskola könyvtára ezután kistérségi
forrásközpontként működik. Minden olyan eszköz elérhető, ami a gyerekek
nyelvtanulását segíti. Egy-két idegen nyelv ismerete ma már elengedhetetlen, ez
biztos. Csakhogy a nyelvtanulás nem mondható éppen olcsónak, hiszen kazettát,
tankönyvet, munkafüzetet, szótárt kell vásárolnunk, nem beszélve az egyre
divatosabb gyakorló cédékről. A Hétvezér Általános Iskola pontosan ezt vette
figyelembe, amikor pályázatát benyújtotta a Tempus Közapalítvány kiírására. A
feltétel az volt, hogy több általános iskola is csatlakozzon, így Zámoly,
Lovasberény, Vereb, Csór, Iszkaszentgyörgy és Pázmánd részvételével
valósulhatott meg egy idegen nyelvű forrásközpont kialakítása a székesfehérvári
intézményben. - F: nov. 7.,
http://www.fmh.hu/szekesfehervar/20061107_kistersegi_forraskozpontA jövő könyvtára megkapta a kegyemeldöfést -- még értékesebbé válik a szakmai
kreativitás

A jövő évi kulturális büdzséről tárgyalt 14-én az Országgyűlés illetékes
bizottsága. A tervezet megadja a kegyelemdöfést az előző miniszter, Bozóki
András programjainak, a múzeumi Alfának, a közművelődési Közkincsnek, a popzenei
PANKKK-nak és A jövő könyvtárának is -- eltűnnek, csaknem egymilliárdjukkal
együtt. Az új büdzsé közkultúra, kulturális vidékfejlesztés címmel tartalmaz 658
milliót, egyelőre senki sem tudja, mire. A határon túli kulturális örökségre sem
jut egyetlen fillér sem Hiller István tárcájának fejezetében. - F: nov. 14.,
http://www.nol.hu/cikk/424252/Félmillió forint összdíjazású keresőoptimalizáció verseny indul

A WebShop-Experts Kft. szervezésével országos keresőoptimalizáció verseny
indult. A verseny célja ezen hatékony marketing eszköz népszerűsítése a magyar
vállalkozások és webfejlesztők körében, továbbá a tehetséges magyar
webfejlesztők összegyűjtése és támogatása. - F: nov. 14., Prím Online,
http://hirek.prim.hu/cikk/55837/Dr. Google felállítja a helyes diagnózist -- lépéskényszerben a Dr. Könyvtáros?

Hosszú évekbe telik, míg egy orvos megszerzi diplomáját, és alkalmassá válik a
betegségek beazonosítására, azonban a Google szinte pillanatok alatt képes az
esetek nagy részében megállapítani a helyes diagnózist a tünetek alapján. Az
ausztráliai Princess Alexandra Hospital munkatársai a New England Journal
Medical szakmagazinban közzétettek egy tanulmányt, miszerint a népszerű kereső
segítségére lehet az orvosoknak azon kifejezetten bonyolult eseteknél, amikor ők
maguk sem biztosak abban, hogy miben is szenved páciensük. A kutatók úgy
tesztelték le a Google-t, hogy 26 betegség 3-5 jellemző tünetét begépelték a
keresőbe, és megvizsgálták a legelső néhány találat közül a legkézenfekvőbbet.
Az eredmény meglepő volt, ugyanis 15 esetben a pontos diagnózist tartalmazó
honlapot is kidobta a szoftver. Így például a Google beazonosította a
Creutzfeld-Jakob-kórt vagy a Cushing-szindrómát. - F: nov. 14.,
http://hirek.prim.hu/cikk/55820/Google Literacy az analfabetizmus ellen

A Google és az UNESCO -- az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális
Szakosított Szervezete -- képviselői a frankfurti könyvvásáron bejelentették,
hogy közös projektet indítanak az analfabetizmus felszámolása érdekében. Ennek
első lépéseként a világ vezető keresőszolgáltatója útjára is indította a
Literacy portált, amely az oktatásügyben dolgozók számára jelenthet óriási
segítséget. - F: okt. 5., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/55116/Nem örülnek az elavult szótáraknak a határon túl

Elképesztőnek találja a pozsonyi Új Szó jegyzetírója, hogy az Akadémia Kiadó
elavult magyar helyesírási szótárakat ajándékozna a határon túli magyar
iskoláknak. 'Az Akadémia Kiadó a lecserélt, rég elavult, elhasznált, valójában
gyakran már teljesen használhatatlan helyesírási és értelmező szótárakat
kegyesen felajánlja a határon túli iskoláknak' -- áll a lapban. A jegyzetíró
szerint ez arról a szemléletről tanúskodik, miszerint a határon túli magyar
gyereknek már nem kell megtanulnia a modern szóösszetételeket és a XXI. századi
kifejezések helyes írásalakját, 'elég lesz, ha a modern kor új műszavait a
többség nyelvén vagy angolul szajkózza, hiszen ránk lehet sózni -- ahogy a 90-es
évek elején az elavult számítógépeket -- minden lejárt szavatosságú kultúrát,
ahogy a lejárt szavatosságú gyógyszereket adományként a harmadik világ számára.
Mert valakinek ez jó üzlet, olcsóbb, mint a könyvzúzda' -- jegyzi meg a lap, s a
régi szótárakban úgysem található új szóval 'hungarikumnak' nevezi a sérelmes
'gesztust.' - F: nov. 14.,
http://hvg.hu/vilag/20061114_helyesirasi_szotar_hataron_tul.aspx?s=20061114nl
-- Sérelmes gesztus könyvtármegsegítés felhanggal is gyakran előfordul: így a
határon belül feleslegessé vált dokumentumok 'gazdagíthatják' a határon túli
magyar könyvtárak állományát. Ám az adományozottaktól származó információ
szerint ezeknek az anyagoknak kisebb hányada, átlagosan mintegy 30% körüli
mennyisége használható. A helyzetet szakmai oldalról súlyosbítja a mennyiségi
állományszemlélet exportálása -- a gyakran archaikusabb állományapasztási
gyakorlat miatt. Így az adomány akár ronthatja is az adományozott könyvtár
helyzetét. Másrészt továbbra sem érhető el olyan tájékoztató, amely az
adományozókat segítené mennyiségi, minőségi és kapcsolatépítési információval.
(MG)::::::::::::::::::::: EGY ÉVE KÖZÖLTÜK ::::::::::::::::::::Elsöpri-e a könyvtárakat az információtechnológia? (egy 2003-as nézet)

A könyvtár és a technológia viszonyát vizsgálva azt látjuk, hogy az internet, a
Google, a Yahoo és az összes online rendszer, a könyvtárosoknak a technológia
uralmától való idegenkedésével párosulva, a könyvtárak és a könyvtárügy ellen
dolgozik. ... A könyvtárnak meg kell különböztetnie magát a többi
információszolgáltatótól. Miközben a szükséges technológiát persze alkalmazzuk
(hiszen ebben nincs visszaút), a szerző a jövőre nézve azt javasolja, hogy
- a könyvtárak foglalkozzanak többet olvasóik véleményével, szükségleteivel
(hiszen marketing-stratégiát sem tudnak kidolgozni az olvasókról szóló adatok
nélkül);
- ismerjék fel hatalmas lehetőségeiket az írástudatlanság elleni küzdelemben (az
USA-ban);
- az anyagi forrásokért küzdve fogjanak össze minden lehetséges közösségi
intézménnyel (a helytörténeti társaságtól az idegenforgalmi irodáig);
- a demokráciában talán a legfontosabb betöltendő szerep a könyvtár számára,
hogy biztosítsa azt a teret, ahol a legkülönfélébb nézetek megismerhetők és
ütköztethetők, ahol a bigottság elleni küzdelem, és az állampolgárok
tájékozottságának biztosítása folyik.
- F: Vavrek: Is technology blowing the library to bits? In: Public Library
Quarterly  2004. 3/4. Referálva: Könyvtári Figyelő 2005/3. ref.: Mohor J. Manci:
http://w3.oszk.hu/manscr/wwwi32.exe/[in=ref1.in]/?05/287*51399::::::::::::::::::::::::::::: KISSZÍNES :::::::::::::::::::::::::::


A YouTube-ot választották az év találmányának

A You Tube internetes videomegosztó portált választotta az amerikai Time magazin
az év találmányának. Az indoklás szerint az ingyenes szolgáltatás gyors
felemelkedésével és rendkívüli népszerűségével 'újraírta az információ
internetes továbbításának szabályait.' A 2005 elején alapított
'garázs-vállalkozás' alig másfél év alatt nőtte ki magát napi több millió
látogatót vonzó videómegosztó portállá, mire a Google mintegy 338 milliárd
forintnak megfelelő összegért felvásárolta idén októberben. - F: nov. 7.,
http://hvg.hu/Tudomany/20061107_a_youtube_az_ev_talalmanya.aspx?s=2006117nl
-- A YouTube-ről a közelmúltban Bánhegyi Zsolt ajánlott könyvtári-könyvtárosi
témájú videoklipeket a Kataliston. Pl.:
http://www.youtube.com/watch?v=M39b0tS0jQg . A rendszerbe bárki fel- és
letölthet videoklipeket. (MG)Fogyatékosokat is alkalmaznak

A Befogadó Munkahely-díjjal azokat a cégeket ismerték el, akik aktívan tesznek
az esélyegyenlőségért, azaz fogyatékosokat is alkalmaznak, vagy például
támogatják a részmunkaidős foglalkoztatást. November 7-én másodszor rendezte meg
a Budapesti Esélyek Háza és a Fővárosi Önkormányzat több együttműködő
partnerével, valamint az Európai Unió 'A sokszínűségért. A diszkrimináció
ellen.' elnevezésű kampányával közösen a 'Gazdálkodj Okosan a Munkaerőpiacon'
elnevezésű interaktív kiállítást. - F: nov. 8.,
http://www.fn.hu/index.php?id=7&cid=148314&hirlevkatt=2006-11-08Új angol-magyar fordítószoftver: Egy kattintás és fordít

Angolról magyarra és magyarról angolra lehet azonnal fordítani és szótárazni a
legnépszerűbb Windows alkalmazásokban azzal a továbbfejlesztett
fordítószoftverrel, amelyet a Dativus Translator Kft. mutatott be. - F: Prím
Online, http://hirek.prim.hu/cikk/55743/Netnagyik vidéken is

A Budapesti Művelődési Központ 2002 óta szervez internetes tanfolyamokat idősek
számára. A 'Kattints rá, Nagyi!' programban az elmúlt öt évben ezer nyugdíjas
sajátította el a világháló és az internetes levelezés használatának alapjait. A
tanfolyamok tapasztalatai azt mutatják, hogy az idős emberek óriási
tudásszomjjal és lelkesedéssel veszik birtokukba a világhálót, a kurzusokról
pozitív élményekkel feltöltekezve távoznak és többnyire a későbbiekben  sem
szakad meg a kapcsolat a netnagyik között. - F: nov. 9., Prím Online,
http://hirek.prim.hu/cikk/55734/::::::::::::::::::::: INFORMÁCIÓFORRÁSOK ::::::::::::::::::::


Emigráns adatbázis az interneten

Az Egyesült Államokba kivándorolt ír, skót és angol ősöket kutathatják az
érdeklődő internetezők, akik novemberben ingyen vehetik igénybe az interneten
összeállított hatalmas adatbázist. A www.ancestry.co.uk/ címen útnak indult
adatbázis meglehetősen tág periódust ölel fel, hiszen tartalmazza mindazon
személyek nevét, akik 1820 és 1960 között hajón hagyták el hazájukat, hogy az
Újvilágban próbáljanak szerencsét, illetve találjanak menedéket. Novemberben
mindenki számára ingyen hozzáférhető az oldal teljes tartalma, amely kitűnő
példa arra, hogyan lehet a hagyományos családfakutató szolgáltatásokat
kiegészíteni a világháló segítségével. - F: nov. 10.,
http://www.sg.hu/cikkek/48461Könyvtári események, krónika 2002-2004

Különszámmal jelent meg a Könyvtári Figyelő, melyet a 2006/3. számmal jelölnek.
Tartalma: Események, krónika 2002-2004, Kitüntetett könyvtárosok névtára 2003-
2004. (136 p.). A szerkesztők úgy vélik, hogy 'ez a legmegbízhatóbb módja
annak, hogy pontosan, adatvesztés nélkül regisztráljuk a könyvtári élet előző
évi fontos eseményeit'. Ezért évente jelentkeznének hasonló módon. -- A
Könyvtári Figyelő számos hasznos referátummal és cikkel szokott megjelenni, és
szolgáltatásaik erőssége, hogy pl. a Manci adatbázis révén sokan és könnyen
juthatnak hozzá. Ezért meglepő a szerkesztők fenti megállapítása. Szerintem a
szélesebb körű hozzáférés, a gyorsabb közreadás (akár másnapi határidők!), a
környezetvédelem, a könnyebb javíthatóság (néhány kattintás), több szempontú
visszakeresés, kisebb munkaszervezési költség egyaránt az elektronikus
megjelentetést tenné indokolttá. (MG)Adatbázis és folyóirat a várakról

Ha egy gépészmérnök, egy egyetemi asszisztens, egy villamosmérnök és egy határőr
összeáll, ott kő-kőre épül a képzeletben s előkerülnek Magyarország rég
elfeledett várépületei. A várgyűjtőknek van weblapjuk, légifotóik és saját
magazinjuk is (Várak, Kastélyok, Templomok). Jelenleg kb. 7000 vár van már az
adatbázisukban http://mars.elte.hu/varak/terkep+lista2.php . - F: nov. 14.,
http://www.hirado.hu/cikk.php?id=162416
IMPRESSZUM

A szerkesztők -- akik szívesen olvassák és megfontolják az Ön véleményét:
Káldi Emese (kommunikációs tréner) mailto:emi22@freemail.hu
Mészáros Anikó (programvezető) mailto:meszaros.aniko@chello.hu
Sonnevend Péter (Kaposvári Egyetem, könyvtárigazgató)
mailto:sonnevend@mail.atk.u-kaposvar.hu
Mikulás Gábor (információs és pr-tanácsadó) mailto:mikulasg@gmconsulting.hu
Feliratkozás az ékezetes vagy ékezetmentes hírlevélre:
http://hirlevel.swgy.hu/user/1/php/maileruser.php?mailer=1&action=regist
A szerkesztők a nem saját írású cikkek tartalmáért nem vállalnak felelősséget,
mindazonáltal törekednek a források gondos válogatására.
Kiadja: GM Consulting http://www.gmconsulting.hu/inf