[NYOMTATÁS]

K I T -- Könyvtár - Információ - Társadalom (2006/23., jún. 7.)


    Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára
                    Szemlék, hírek, kommentárok


TARTALOM
- EU-elemzés a tudományos publikálás helyzetéről
- Csökken a könyvtári tájékoztatás népszerűsége is: húsz év alatt 57-ről 17-re
- Egymillió internet-előfizetés Magyarországon
- Beyond Budgeting -- változott a terv
- Tartsuk szemmel a perifériát! -- Gyenge jelek 2.
- Céginformációs konferencia -- a közkönyvtárosokat is érdekelte
- Az információpolitika anomáliái az EU-ban
- Fürdőköpenyes családfő az adathalászok nyomában -- margarin és gólyaláb mellett
- Informatika és információs társadalom a kormányprogramban
- Különleges könyvtárlat Kolozsváron
- Különleges könyvek kultusza -- Interjú Pogány Györggyel            
- Kincset érő másolatok -- kiállítás, ELTE EK
- Megszűnhet a ruhapénz a közszférában  
- 2005 vezető szabadalmi tulajdonosai

KISSZÍNES
- Százmillió forintos pénzmegtakarítás a nyilvánosság által
- Magyar újságok -- példátlan visszaesés Európában
- Keresés kívül-belül
- Vesztésre állunk IKT fronton -- Határozottabb lépések kellenek
- Az internetezők érzéseire vadászik egy weboldal 
- A Disney beindítja filmletöltő szolgáltatását
- Európai filmek az interneten  
- Emléktábla Londonban Gábor Dénesnek

INFORMÁCIÓFORRÁSOK
- Mobil doktor a Pannontól
- Természetjáró.hu a red-starstól
- Honlap az egészséges utazásért
- Roamra fel!
- Lapozgató -- ICT-weboldalak közt tallózva


E lapszám szerkesztője: Mikulás Gábor


A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Adja tovább
kollégáinak, ismerőseinek! A megrendelési és lemondási információ a hírlevél
végén található. A hírlevélben a hosszabb linkek eltörhetnek; ezek csak
kimásolás és egybetoldás után, a böngészőbe bemásolva használhatók. 
Kereshető KIT-archívum: http://www.gmconsulting.hu/inf/kit/index.html


EU-elemzés a tudományos publikálás helyzetéről

Az angol alsóház és számos európai ország illetve amerikai kormányhivatal
állásfoglalása után az EU is elemzést készített a tudományos publikálás
helyzetéről. A januárban elkészült -- belga professzor által vezényelt -- 110
tanulmány most került föl az EU honlapjára. Néhány fontosabb megállapítást
tudunk itt idézni. -- Az STM (természettudomány, műszaki és orvostudományi)
terület publikációs piacának nagyságrendje 7-11 milliárd dollár közt becsülhető
(miközben az OECD-országok kutatási kiadásai megközelítik a 640 milliárdot). Az
elmúlt 30 évben a tudományos folyóiratok ára folyamatosan emelkedett (a
könyvtárak költségvetése pedig nem követte a tudományos kiadások növekedési
ütemét). 1995 óta fokozódó mértékben jelen van a digitális kiadás: megjelentek a
kiadói/terjesztői csomagok ('Big Deal'), amelyeket többnyire könyvtári
konzorciumok szereznek meg. Tudományos oldalról elindult az open access
(nyílt/ingyenes hozzáférés) mozgalma. A folyóiratok áremelkedésében meghatározó
szerepet játszanak a profitorientált (PO) nagy kiadók, míg a non-profit kiadók
(tudományos társaságok stb.) árai lényegesen szerényebb mértékben növekedtek.
Egyértelmű összefüggés fedezhető fel a folyóirat minősége (melyet az impakt
faktorral, hivatkozásokkal lehet mérni) és ára között (különösen a
PO-kiadványoknál). A PO-kiadók piaci szegmense eléri a kiadók 20%-át, míg a
könyvtári konzorciumok esetében a legnagyobb sem haladja meg a 2%-ot: ebből is
adódik az utóbbiak alkupozíciójának gyengesége. A PO-folyóiratok magas ára
következtében csökken ezek példányszáma, ami további áremeléshez vezet. Az
EU-ban hátrányos az elektronikus (digitális) kiadványokat sújtó magas ÁFA, míg
Amerikában ezek mentesek a forgalmi adótól. Három fizetési modell lehetséges a
folyóirat-piacon: a szerző, a könyvtár vagy a konkrét olvasó fizet. Utóbbi még
gyerekcipőben jár, de talán ez bizonyulhat perspektivikusnak (konkrét használat
esetén fizet az olvasó vagy könyvtára, intézete). Fontos a JSTOR-típusú
digitális folyóiratkönyvtárak európai elterjesztése illetve létrehozása.
Summázat: minden eszközzel elő kell segíteni a tudományos információk széles
körű terjedését, mert csak ez támogatja a versenyképes tudástársadalmat. (SP) -
F: jún. 2.
http://ec.europa.eu/research/science-society/pdf/scientific-publication-study_en.pdfCsökken a könyvtári tájékoztatás népszerűsége is: húsz év alatt 57-ről 17-re

Előző lapszámunkban tévesen közöltük a könyvtárhasználók számának csökkenését. A
figyelmeztetést köszönjük! Helyesen: lakosságon belüli arányuk 1985 óta csökkent
17.7-ről 11.5%-ra. S ha már a témánál vagyunk, az idézett cikk egy másik adata:
a könyvtárostól való segítségkérés az utóbbi 20 évben 57-ről 17%-ra csökkent.
Szintén drasztikusan esett a hanganyagok helyben használata. Csökkent a
rendezvény-látogatás. Az utóbbi öt évben növekedett a számítógép-használat (bár
más források újabban e növekedés megtorpanását jelzik). Sajnos a virtuális
könyvtárlátogatást, -használatot a felmérés nem említi a könyvtári
szolgáltatások között. - F: Olvasás, könyvtár- és számítógép-használat :
gyorsjelentés a Tárki és az OSZK 2005-ös vizsgálatáról / Nagy A., Péterfi R. In:
Könyvtári Figyelő 2006/1. p. 31- 44Egymillió internet-előfizetés Magyarországon

Komolyan nőtt tavaly az internetelérések száma a Központi Statisztikai Hivatal
adatai szerint. 2006 első negyedévében már több mint egymillió előfizetés volt
hazánkban. - F: jún. 6., http://index.hu/tech/net/interne666/Beyond Budgeting -- változott a terv
 
A Robin Fraser és Jeremy Hope által kidolgozott koncepció a kerettervezés
hátrányait igyekszik kiküszöbölni: a tervezés nem lezárt években és keretekben
történik, hanem folytonosan, reagálva a piac gyors változásaira, lehetővé téve,
hogy a vállalat versenytársainál gyorsabban és jobban megfeleljen a
kihívásoknak. Ez az ún. gördülő tervezés (lásd erről a KIT-ben korábban
http://www.gmconsulting.hu/inf/kit/2004-42.htm ) amely  negyedévente
folyamatosan vizsgálja felül az operatív terveit, maga előtt 'görgetve' 4-5 vagy
6 negyedévet. Ezáltal a cég középtávú tervei is állandó felülvizsgálat alatt
vannak, ha pedig a Kulcs Teljesítménymutatók (KPI) kiugróan nagy változást
mutatnak, akkor ez a stratégiai tervben is azonnal változásokat indukál. A
Beyond Budgeting-elmélet 12 -- részben régóta ismert -- alapelvre épül, amelyek
egymást kölcsönösen feltételezik. Oliver Greiner tanulmánya olyan módszert mutat
be, amely a 'vegytiszta' elmélet leghatásosabb radikális változtatásának (teljes
v. részleges lemondás a fix pénzügyi célértékek szükségességéről) megőrzését és
a vállalati implementációját a gyakorlatban is sikeressé teheti. - F: Greiner,
Oliver: A cél-, kontroll- és ösztönzési rendszerek újjáalakítása. A Beyond
Budgeting elméletek pragmatikus megközelítése. F.:
http://controllingportal.hu/?doc=tk_t&t=6&d=440 . Ref.: Budai LászlóTartsuk szemmel a perifériát! -- Gyenge jelek 2.

Belső gyenge jelek: A legtöbb szervezetben vannak olyan munkatársak, akik
rálátnak a perifériákra, de csak ritkán használják ki az ő tudásukat. 'A
függetleneknek általában nincs könnyű dolguk, ha megpróbálják elmagyarázni
ösztönös megérzéseiket a csúcsmenedzsereknek, akik általában utoljára tudnak meg
mindent.' A Viagra vagy a penicillin feltalálásának esete során felfigyeltek a
gyenge belső jelekre. A Bell Labs pedig a '70-es években tudatosan, a kor
technikai kötöttségei nélkül képzelte el a jövő telefonját. Az eredmény:
hangposta, hívásátirányítás, automata tárcsázás, hangutasítás funkcióinak
kitalálása -- melyek azóta mindennaposakká váltak.
A legtöbb menedzser ugyanis úgy érzi, hogy megfelelően átlátja a piac
realitásait, azonban rendszerint inkább a jelenlegi ügyfélbázisra koncentrál
ahelyett, hogy az összes potenciális ügyfél szélesebb bázisát tekintené. A
felettesek beszéljenek beosztottaikkal, hallgassák figyelmesen, mit mondanak.
Sokat tanulhatunk a panaszkodóktól (ki sem kell tennünk lábunkat az épületből,
nem is kell hozzá drága kutatás) és az elpártolóktól. Kérdezzük meg magunktól is
(no de őszintén!), hogy miért veszítjük el az ügyfeleinket. Tanulságos
elmerengeni azon, hogy a hosszú távú veszélyek jellemzően inkább az olcsó
termékeket vagy szolgáltatásokat kínáló vállalatok felől érkeznek [a
könyvtárosok az internetet és a keresőmotorokat bóvli játékszernek gondolták --
a tudasosan formált gyűjteményekben és a tudományos szintű feltárásban bízva --
MG]. Gondolkozzunk el azon, hogy a saját szakterületünkre újonnan belépve hogyan
intéznénk támadást saját (mostani) szervezetünk ellen? (Ha kitaláltuk,
készüljünk fel a támadás ellen, vagy saját magunk alkalmazzuk a potenciálisan
veszélyes módszert.) (GE: Internetes üzleti modellekkel tegyék tönkre saját
üzletágukat.) Milyen új technológiák változtathatják meg a játék menetét?
Tanuljunk Darwintól: 'Nem a legerősebb fajok maradnak fenn, nem is a
legintelligensebbek, hanem azok, amelyek leggyorsabban reagálnak a változásra.'
- F: Tartsuk szemmel a perifériát! / George S. Day, Paul H. J. Schoemaker. In:
Harvard Businessmanager (2006. május) p. 74-85Céginformációs konferencia -- a közkönyvtárosokat is érdekelte

Közkönyvtári résztvevők is részt vettek a Magyar Információbrókerek
Egyesületének (MIBE) 6. konferenciáján. (Szakkönyvtárak képviselői eddig is
rendszeres résztvevők voltak, most a közkönyvtárosok száma is nőtt.) A
rendezvény felvonultatta az (üzleti és állami) szolgáltatók, valamint a
vállalati felhasználók képviselőit, de előadás hangzott el a speciális megoldás,
az üzleti hírszerzés szakemberétől is. A záró kerekasztal-beszélgetés során a
jelenlévõk az államigazgatási, közszolgálati adat- és
információszolgáltatás átalakítását, illetve az érintett jogszabályok
változtatását szorgalmazták. Az elhangzott prezentációk rövidesen elérhetők
lesznek a MIBE megújult honlapján: www.mibe.info (MG)Az információpolitika anomáliái az EU-ban

Az Európai Unió az internet megjelenése óta azokat a meséket terjeszti,
miszerint minden használó egyforma; a szakterületi információkhoz mindenkinek
hozzá kell férnie; minden közvetítő -- mint a szolgáltató partnerek és
információbrókerek -- felesleges; a hozzáférhetőség és a szabad hozzáférés
dogmává vált. A használókat elárasztották nyers információval, amivel a többség
-- rendszerismeret hiányában -- nem tudott mit kezdeni. Legfontosabb
célnak a lakosság információval való elárasztását tűzték ki, nem törődve azzal,
hogy a kedvezményezettek a rendszerek és a keresési módszerek ismerete nélkül
ezeket az információkat aligha tudják céljaikra felhasználni.
Komoly vakságra utal, ha a fuldoklónak tengernyi vizet kínálnak. Nos, tíz év
multával az inga lassan a másik oldalra lendül. Ismét megkülönböztetik az
embereknek általában, illetve a szakembereknek szánt információt, és védelmezni
kezdik a minőségi információt. Lassan észreveszik, hogy a szűk keresztmetszetet
az információ tudássá konvertálása és a konkrét probléma-megoldási képesség
jelenti. Hogy ebből az információbrókerek profitálnak-e, vitatott marad: mert
akkor is, ha világszerte nagy beszédeket tartanak a 'nyers információról', a
hajlandóság, hogy fizessenek is érte, nem emelkedett. - Folytatás: A rövidesen
megjelenő 'Információból üzleti érték' c. könyvben Gerhard K. Wagner írása: Az
információbróker, mint közvetítő és tolmács -- Kihívások az EU információs
kultúrájában.Fürdőköpenyes családfő az adathalászok nyomában -- margarin és gólyaláb mellett

A Symantec elindította a www.safetytown.com oldalt, ahol egy adatlopás
áldozatául esett családfő izgalmas kalandjai követhetők nyomon hétről-hétre.
- F: máj. 31., http://hirek.prim.hu/cikk/53027/
-- Múlt heti számunkban pr kapcsán esett szó margarinról és gólyalábról. A cél a
fenti esetben is hasonló: a nemhasználók közötti, szokatlan helyzetben való
márkaépítés, illetve ügyféltoborzás, közben az innovatív imázs erősítése. Ennek
ellentéte a korábbi 'cipőt a cipőboltból', vagy 'könyvkölcsönzés a könyvtárból'
attitűd (mely ugyan igaz, de cselekvésre késztetése gyakorlatilag nulla). (MG)Informatika és információs társadalom a kormányprogramban

A 85 oldalas kormányprogramban (Új Magyarország - Szabadság és szolidaritás) a
37-38. oldal foglalkozik az informatikával: 'Informatika - az "intelligens
infrastruktúra" fejlesztése' c. fejezet. Konkrétan a következőket állítja a
program:
- 2010-ig minden településen elérhető áron lesz szélessávú internet,
- folytatódik a Közháló program,
- biztosítják a távmunka-végzés feltételeit,
- szoftverek az oktatásban, a fiataloknak (tanuláshoz, munkához, magánélethez),
- elektronikus tananyagok egységes magyar és európai piacának elősegítése,
- a Jövő Házának bekapcsolása a hasonló oktatási és tudományos technológiai
központok nemzetközi hálózatába,
- digitális írástudás program időseknek, alacsony iskolai végzettségűeknek,
kistelepülésen élőknek, fogyatékkal élőknek, nőknek (cél az átlagos európai
digitális írástudás elérése),
- szélessávú tartalommal foglalkozó vállalkozások és üzleti tartalmak
létrehozásának ösztönzése,
a Nemzeti Digitális Adattár és a Nemzeti Audiovizuális Archívum fejlesztésének
folytatása,
- 2010-ig minden könyvtárban és iskolában hozzáférhető digitális tartalmak. - F:
jún 5., http://www.sg.hu/cikkek/45088Különleges könyvtárlat Kolozsváron

Hogy a könyveknek különleges varázsuk van, bizonyítja az a kiállítás is, amelyet
a napokban szervezett a kolozsvári Lucian Blaga Központi Egyetemi Könyvtár
Különgyűjtemény Osztálya. A Homo scribens: emlékezéskultúra és íráshasználati
szokások a XVI--XVIII. században címmel megrendezett könyvtárlaton az erdélyi
magyar kulturális örökség mintegy ötvenhárom rendkívül értékes darabját
tekinthetik meg június 2-ig az érdeklődők.
A kiállítást Kolumbán Judit könyvtáros szervezte, akitől megtudtuk, hogy az
utókor számára fennmaradt, és évszázadok óta féltve őrzött írásos emlékeket
három nagy egység szerint csoportosították. Az elsőbe kerültek a krónikák,
naplók, a másodikba az erdélyi emlékirat irodalom klasszikusainak a művei, a
harmadikba pedig a kalendáriumok. A kiállított alkotások között megtalálhatjuk
Toldalaghi Mihály követségi naplóját és jelentéseit Bethlen Gáborhoz, Szalárdy
János Várad ostromát, Rosnyai Dávid diáriumát, Thököly Imre naplóját, Inczédi
József emlékiratát, Bornemissza Anna gazdasági naplóját, továbbá Kemény János,
Bethlen Miklós, Cserei Mihály, Bethlen Kata, Bod Péter históriáit, önéletrajzi
írásait, illetve közel húsz kalendáriumot, eredeti metszeteket. - F: jún. 1.,
http://www.erdely.com/kultura.php?id=17752Különleges könyvek kultusza -- Interjú Pogány Györggyel            

Hazánkban egyre nagyobb divatja van a könyvgyűjtésnek és a bibliofíliának, az
antikváriumokban a szerény értékű darabok mellett egyre fontosabb szerepet
kapnak az igazi ritkaságok. A könyvaukciók előzményeiről dr. Pogány Györggyel,
az ELTE könyvtártudományi tanszékének tanárával beszélgettünk. -- Mi különböztet
meg egy bibliofil kiadást egy hagyományostól?
-- Egy könyvet általában több tényező tesz értékessé, a definíciós nehézségek
ellenére azonban létezik egy biztos fogódzó: az egyediség. Ahogyan a többi
gyűjtési tárgy esetében, a könyveknél is a ritka, különleges példányok
drágábbak, ennek pedig már számos összetevője van. Ilyen például a tipográfus
vagy könyvkötő iparművész személye, illetőleg az illusztrációk jellege és
minősége, a rézmetszetek vagy rézkarcok száma. A raritások különösen értékes
darabjai közé tartoznak természetesen a kézzel írott, a nyomtatás korszaka
előtti könyvek, ugyanígy egy-egy nyomtatott példány is értéke többszörösét
érheti el, ereklyévé válhat, ha híres személy volt a tulajdonosa. A possessori,
vagyis tulajdonosi bejegyzések ugyancsak egyedivé tesznek egy könyvet...
- F: jún. 3., http://www.deluxe.hu/cikk.php?article=2117&pat=2Kincset érő másolatok -- kiállítás, ELTE EK

A budapesti Egyetemi Könyvtár kódextárából származó anyag dióhéjban mutatja be
az európai írásbeliség mintegy tizennégy évszázadát reprezentáló kultúrkincset.
A felbecsülhetetlen értékű nemzeti kincs színvonalas kiállításával a könyvtár a
kibernetika korában is törekszik a kéziratok egykori jelentőségéhez méltó
bemutatásra. A kiállítás a könyvtár birtokában lévő kódexgyűjtemény egészéből
válogat, annak tematikus áttekintésére vállalkozik. - F: máj. 31.
http://www.nol.hu/cikk/405332/ , http://gondola.hu/cikk.php?szal=48518

 

Megszűnhet a ruhapénz a közszférában  

Az adókedvezmények megnyirbálását részben a cégek adó- és járulékmentes
kifizetéseinek további korlátozásával oldaná meg a kormány a Napi Gazdaság
információi szerint. A társaságok jelenleg viszonylag sok címen és különböző
szabályok szerint egészíthetik ki munkavállalóik jövedelmét. A rendszer
ésszerűsítésének valószínűleg áldozatul esik majd a biztosítások mai, korlát
nélküli kedvezményezettsége és a közszolgálati dolgozók ruhapénze. Az sem
zárható azonban ki, hogy az összes tételt egyetlen 'kalap alá' söpörnék be. - F:
jún. 6.,  http://www.fn.hu/index.php?id=5&cid=135416&hirlevelkatt=2006-06-06
 


Nyilvános vita indul az akadémiai reformról

Megvitatásra közzéteszi reformterveit az Akadémia elnöksége: a kutatóhelyek
vezetésére nemzetközi pályázatot írnak ki, és az elképzelések között szerepel a
kutatói életpályamodell fejlesztése is. - F: jún. 6.,
http://www.magyarorszag.hu/hirek/tudomany/mta20060606.html?h=12005 vezető szabadalmi tulajdonosai

A Nemzetközi Szabadalmi Szervezet közzétette a 2005-ös év legtöbb szabadalmat
begyűjtő cégeinek 300-as rangsorát. Az első 10-et emeljük ki: IBM (2911),
Hitachi (1918), Canon (1875), Matsusitha Electric (1813), HP (1808), Samsung
(1641), Micron (1561), Intel (1549), Siemens (1345), Toshiba (1338).
Számítógépeket, kommunikációs eszközöket gyártó cégek -- főleg Amerikából és
Kelet-Ázsiából. Köztük egy európai, a Siemens. A Philips 15.-ik (794), a Bosch
17.-ik (756). A Microsoft 19.-ik (750). Ezzel  a mértékkel a legtekintélyesebb
egyetem -- egyben az első non-profit szervezet -- a University of California
(46.-ik 388 szabadalommal). (ref.: SP) - Forrás: máj. 31. http://www.ipo.org/::::::::::::::::::::::::::::: KISSZÍNES :::::::::::::::::::::::::::


Százmillió forintos pénzmegtakarítás a nyilvánosság által
 
Példátlanul sok számítógép vásárlására írt ki gigatendert a Miniszterelnöki
Hivatalhoz tartozó központi közbeszerző május végén, ám a 4-6 milliárdos tender
speciális feltételei - az informatikai lobbi heves tiltakozása ellenére - néhány
esélyes versenyzőre szűkítették a mezőnyt. A közbeszerző az Index kérdéseire sem
válaszolt, de végül váratlanul visszavonta az eljárást, és újat írt ki. A
csütörtökön lezárult verseny így némileg kiegyensúlyozottabbá vált, összesen 15
százalékot spórolt az államigazgatásnak a második kiírás. (Index) - F: jún. 2.,
http://vg.hu/index.php?apps=cikk&cikk=127667Magyar újságok -- példátlan visszaesés Európában

Tavaly globális szinten 0,56 százalékkal nőttek a napilap-eladások, az utóbbi 5
évben pedig 6 százalékos volt a bővülés - derül ki a World Association of
Newspapers jelentéséből. Naponta 439 millió újságot vesznek meg, ingyenes
újságból pedig 25 millió fogy naponta. Az ingyenes lapokat is figyelembe vevő
statisztika szerint 1,21 százalékkal több újság fogyott 2005-ben, mint egy évvel
korábban, ötéves összehasonlításban pedig 7,8 százalékos volt a bővülés.
Magyarországon 12,31 százalékos visszaesés történt 2001 és 2005 között - ez a
legnagyobb európai csökkenés. - F: jún. 7.
http://www.napi.hu/default.asp?cCenter=article.asp&nID=294792&place=hirlevel
 


Keresés kívül-belül

A vezető üzleti intelligencia szállító SAS bejelentette, hogy a Google céggel
együtt kidolgozott egy új technológiát, amellyel a vállalatok a Google keresőjét
használva adatokat, elemzéseket és kimutatásokat kérdezhetnek le. - F: máj. 29.,
http://mfor.hu/cikk.php?article=27436Vesztésre állunk IKT fronton -- Határozottabb lépéseket sürget az i2010 első
éves jelentése

A kontinens versenyképességének tartós csökkenésére hívja fel a figyelmet az
Európai Unió új információs társadalom stratégiájához kapcsolódó éves jelentése.
Ezzel összhangban kevesli az IKT kutatás és fejlesztés ösztönzésének területén
megtett lépéseket. A májusban nyilvánosságra hozott dokumentum az Unió
versenyképességének növelését kitűző Lisszaboni Stratégia megújítását célzó
i2010 stratégia keretében megtett jelentősebb eredményeket tekinti át, egyben az
uniós főigazgatóság legfontosabb célkitűzéseinek megvalósulását is értékeli. 
Nyilatkozatában aggasztónak nevezte Viviane Reding, az Európai Unió Információs
Társadalom és Médiaügyekért felelős biztosa, hogy a kontinens az IKT-ban rejlő
lehetőségek kihasználását tekintve továbbra is csak a versenytársak mögött
kullog, miközben mindössze fele annyit költ a területhez kapcsolódó kutatásokra,
mint az Egyesült Államok. Míg Kína az elmúlt években a világ legnagyobb IKT
exportőrévé nőtte ki magát (2003-ban megelőzte Japánt, majd 2004-ben átvette a
vezetést az Egyesült Államoktól), addig Európa a nemzetközi versenyben
jelentősen elmaradt. A biztos szomorú helyzetértékeléséhez egy megdöbbentő
adatot is hozzátett: az IKT jelenleg kisebb részben járul hozzá az Unió
termelékenységének növekedéséhez, mint 10 évvel ezelőtt. - F: jún. 1.,
http://www.ittk.hu/infinit/2006/0601/indexpol1.htmlAz internetezők érzéseire vadászik egy weboldal 

A We Feel Fine projekt létrehozói kíváncsiak, mit éreznek nap mint nap az
interneten szörfözők és a bloggerek. Ennek szondázására elkészítettek egy
weboldalt, amely automatikusan megkeresi és regisztrálja az ilyen tartalmú
mondatokat a hálón. - F: máj. 31., http://hvg.hu/Tudomany/20060530wefeel3.aspxA Disney beindítja filmletöltő szolgáltatását

Majd két hónappal azután, hogy öt nagy hollywoodi stúdió megkezdte filmjei
interneten való értékesítését, most a Disney is úgy döntött, hogy beszáll az
online forgalmazás üzletágba. - F: jún. 2., Prím Online,
http://hirek.prim.hu/cikk/53064/Európai filmek az interneten  

A filmes iparág fő képviselői, az internet-szolgáltatók és a telekommunikációs
szektor jelentősebb résztvevői aláírták az Európai Film Online Chartát a
Cannes-i Fesztiválon. Ez a charta a világon elsőként, online szolgáltatókon
keresztül segít a filmes iparág fellendülésében. Az aláírók célja az európai
filmek online népszerűsítése, felhasználó-barát online szolgáltatások
kialakítása, a szerzői joggal védett alkotások megfelelő védelme, továbbá a
kalózkodás csökkentése a filmek legális internetes terjesztésével. - F: jún. 2.,
http://www.fn.hu/index.php?id=8&cid=135281&hirlevelkatt=2006-06-02Emléktábla Londonban Gábor Dénesnek

Emléktáblát avatnak csütörtökön Londonban Gábor Dénesnek, a holográfia
Nobel-díjas feltalálójának.
A magyar fizikusnak, aki 1934-ben költözött Nagy-Britanniába, az angol
tudományos és kulturális örökséget ápoló hatóság, az English Heritage
adományozta az úgynevezett Kék Táblát. - F: jún. 1.
http://index.hu/tech/ihirek/?main:2006.06.01.&267854::::::::::::::::::::: INFORMÁCIÓFORRÁSOK ::::::::::::::::::::Mobil doktor a Pannontól

Magyarországon egyedülálló szolgáltatást kínál a Pannon június 1-jétől. A
mobilszolgáltató az IQ-Med Kft-vel együttműködve mobiltelefonon elérhető életmód
és egészségügyi információs szolgáltatást vezet be. A pannonos W@P Linkek
menüpontjában elérhető rendszer ismeretterjesztő, felvilágosító tartalmak és
részletes egészségügyi adatbázisok mellett az egyéni egészségi állapothoz kötődő
interaktív és multimédiás szolgáltatásokat is kínál. - F: jún. 1.,
http://vg.hu/index.php?apps=cikk&cikk=127505Természetjáró.hu a red-starstól

A Magyar Természetbarát Szövetség a túrázás, a természetjárás interaktív
népszerűsítésére az Arcus Interactive Group tagját, a red-stars Rt.-t kérte fel.
Májusban elkészült weboldaluk célja, hogy közelebb hozza a túrázás élményét,
felkeltse a természetjárás iránti igényt, főként a fiatalok körében. - F: jún.
6., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/53130/Honlap az egészséges utazásért

Az utazási betegségekről, a lehetséges fertőzések elleni védőoltásokról
tájékoztató új honlapot indított az Egészséges Ifjúságért Alapítvány - hangzott
el egy csütörtöki sajtótájékoztatón. A már feltöltött www.utazaselott.hu
weboldalon hasznos egészségvédő információkat találhat az élményre és nem
kockázatos kalandokra vágyó utazó. A felmérések szerint a hazai lakosság 33
százaléka szokott külföldre utazni, ám csak töredékük tájékozódik a különféle
kontinensek, régiók, vidékek fertőzési veszélyeiről útnak indulás előtt. A
felkészülők többsége inkább az egzotikus országok kockázataitól tart, a keleti,
déli szomszédainkhoz utazók általában teljesen gyanútlanok. Holott a Földközi
tenger partvidékén az átlagosnál jóval nagyobb fenyegetettséget jelent például a
hepatitisz A és/vagy B fertőzés - mondta dr. Jelenik Zsuzsanna, a Nemzetközi
Oltóközpont vezetője. - F: jún. 1.,  http://www.sg.hu/cikkek/45034Roamra fel!

Nyakunkon a nyár. Úton, sínen, vízen vagy levegőben szokásunk, igényünk és
pénztárcánk vastagsága szerint elindulunk üdülni -- talán csak egy dolog a közös
bennünk: hogy elmaradhatatlan kellékünk a mobiltelefon, amely, ha lehet, már
harmadik generációs. Összeállításunkban azt próbáltuk meg feltérképezni, hogy
mely szolgáltatóknál és mely országokban milyen mobilkommunikációs lehetőségek
várnak a külföldön nyaralókra. - F: jún. 4., Prím Online,
http://hirek.prim.hu/cikk/53115/Lapozgató - ICT-weboldalak közt tallózva

Miközben az informatikai híreket közreadó weboldalak száma talán már több is,
mint kellene, kevés rajtuk a hazai ICT-vállalkozásokról szóló hír, a cégek --
különösen a kkv-k -- megdöbbentően kevés információt 'sugároznak szét' a
nagyvilágba az itthon elért eredményekről, bevezetésekről, fejlesztésekről. Az
infrastruktúra- és eszközgyártók gyakrabban, ám az üzleti megoldások,
alkalmazások gyártóinak, forgalmazóinak csupán töredéke jelenik meg az online
médiában. Az pedig, hogy hirdessék is eredményeiket ezeken az oldalakon, végképp
reménytelen várakozás, inkább csak a világcégek vannak jelen hellyel-közzel... -
F: jún. 4., Prím Online,  http://hirek.prim.hu/cikk/53100/

IMPRESSZUM

A szerkesztők -- akik szívesen olvassák és megfontolják az Ön véleményét:
Káldi Emese (kommunikációs tréner) mailto:emi22@freemail.hu
Mészáros Anikó (programvezető) mailto:meszaros.aniko@chello.hu
Sonnevend Péter (Kaposvári Egyetem, tanszékvezető főiskolai tanár,
egyetemi könyvtárigazgató) mailto:sonnevend@mail.atk.u-kaposvar.hu
Mikulás Gábor (információs és pr-tanácsadó) mailto:mikulasg@gmconsulting.hu

Feliratkozás az ékezetes vagy ékezetmentes hírlevélre:
http://hirlevel.swgy.hu/user/1/php/maileruser.php?mailer=1&action=regist

A szerkesztők a nem saját írású cikkek tartalmáért nem vállalnak felelősséget,
mindazonáltal törekednek a források gondos válogatására.

Kiadja: GM Consulting http://www.gmconsulting.hu/inf