[NYOMTATÁS]

K I T -- Könyvtár - Információ - Társadalom (2006/22., máj. 31.)


    Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára
                    Szemlék, hírek, kommentárok


TARTALOM

- Tíz év alatt 17.7-ről 11.5%-ra -- Tovább csökkent a könyvtárhasználók száma
- Tartsuk szemmel a perifériát! -- Gyenge jelek 1.
- Álom még a virtuális könyvkölcsönzés   
- Vizsgák előtti könyvtortúra -- Nem minden kölcsönözhető, ami annak látszik
- Az üzleti szféra felől is javítható a felsőoktatási könyvtárak vezetése
- Alapár kalkulálása a térítéses információszolgáltatásban
- Cigány dokumentumok tára nyílt a Dohány utcában
- Elkél a könyvtáros az orvosi információhoz
- Kritika-kezelés az MTA-n
- Hét tipp, hogy egy szervezet versenyben maradjon!
- Margarin-regény és könyvtári gólyaláb
- A százezredik olvasó a Somogyiban 
- Fizetőssé tennék a sajtószemlét a nyomtatott napilapok
- Az öt legnagyobb kereső sem biztonságos 

- Elektronikus könyvtári hírlevelek -- új KIT-hírcsokor!

MUNKAERŐ
- Hogyan lehet felmondani a határozatlan idejű szerződést?
- Hat tipp a munkaidőben folytatott álláskeresésre 
- Hol helyezkedhetnek el a leépítendő közszolgák?

KISSZÍNES
- Az európai írásbeliség 14 évszázada az ELTE Egyetemi Könyvtárában
- Jutányos szótárcserét biztosít a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
- Szívesen tanulnak az internet segítségével a magyarok
- Sokat nyomtatnak feleslegesen a cégek

INFORMÁCIÓFORRÁSOK
- Mennyi pénzt keresnek mások? -- adatbázis
- Amit érdemes tudni az Europass rendszeréről (+ önélatrajz-minta)***********************************

Tisztelt Olvasó!
Nagy örömünkre szolgál, hogy a KIT-nek újabban heti 7-8 új megrendelője érkezik,
ami növekvő érdeklődést jelez. Így számításaink szerint már több mint 2400
olvasóhoz jutunk el. Van olyan könyvtár, mely egymaga 260 munkatársának
továbbítja a KIT-et. Köszönjük bizalmukat, egyben várjuk további javaslataikat,
kritikáikat.

E lapszám szerkesztője: Mikulás GáborA hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Adja tovább
kollégáinak, ismerőseinek! A megrendelési és lemondási információ a hírlevél
végén található. A hírlevélben a hosszabb linkek eltörhetnek; ezek csak
kimásolás és egybetoldás után, a böngészőbe bemásolva használhatók. 
Kereshető KIT-archívum: http://www.gmconsulting.hu/inf/kit/index.html

Tíz év alatt 17.7-ről 11.5%-ra -- Tovább csökkent a könyvtárhasználók száma

'A beiratkozott olvasói arányok (18--11,5%), jelentős csökkenése 2--4
évtizedes távlatban félreérthetetlen, miközben a felnőtt népesség iskolázottsági
mutatói jelentősen javultak, s a már emlegetett közép és felsőfokú oktatási
intézményeket aktuálisan látogatók létszáma többszörösére emelkedett a mögöttünk
lévő 20 évben. Miért nem mutatkozik ennek pozitív hatása (...)? A válaszokat
legalább két oldalról kell majd nagyon árnyaltan megfogalmazni. Egyrészt az
oktatási, nevelési, képzési követelmények irányából, különös tekintettel a
tömegoktatás és minőség dilemmája felől, másrészt könyvtárfejlesztési, építési
stratégiánk gyakorlati megvalósulásának tényeiből kiindulva. ... Továbbá
ugyancsak keményen kell kérdeznünk. Látványos akciók, tévés vetélkedők,
levelezőlapos, internetes, sms szavazásokkal legalizált, az eredeti műveket 20
percre sűrített, bohókás zanzák 25--25 millió Ft-ért, vagy szerves, lassú,
folyamatos építkezés intézményekben, képzésben, kutatásban, médiapolitikában,
programokban, műsorszerkezetben? Egyszerűbben szólva, átgondolt, hosszú távú
művelődéspolitikában?' - F: Olvasás, könyvtár- és számítógép-használat :
gyorsjelentés a Tárki és az OSZK 2005-ös vizsgálatáról / Nagy A., Péterfi R. In:
Könyvtári Figyelő 2006/1. p. 5-18Tartsuk szemmel a perifériát! -- Gyenge jelek 1.

A szenior vezetők túlnyomó többsége egyfelől hiányolja a korai figyelmeztető
rendszereket. Másfelől a túlzott periferikus látás (a nem közvetlenül
tevékenységi körhöz tartozó terület figyelése) miatt a szervezetek neuralgikussá
válhatnak. Közhely, hogy ügyes zajszűrés és kombináló képesség szükséges az
információözön közepett. De vigyázat: az emberek hajlandóak figyelmen kívül
hagyni a koncepcióikkal ellenkező figyelmeztető jeleket. Tehát tudatos kereső
munkára van szükség.  Az ún. 'gyenge jelek' azonosítási módszerei lehetnek:
varjúfészek (a team speciális témákat figyel a periférián, majd megérzéseit
megosztja a csúcsvezetéssel), a figyelés kiszervezése, felelősség delegálása
funkcionális csoportoknak stb. Ne lepődjünk meg: a periféria-vizsgálatban a
kérdések sokkal nyitottabbak, a válaszok sokkal pontatlanabbak.
Vizsgálandó területek és módszerek külső gyenge jelek észleléséhez:
- Bár nem a legmegbízhatóbb előrejelző, de a múltból tanulás rámutathat a
vakfoltokra.
- Keressünk analógiákat más iparágakból.
- Mely szervezet képes a fontos, de gyenge jeleket rendre érzékelni? --
Tanuljunk tőlük.
- Forgatókönyv-írás, mint jövőleképezési módszer.
- Három ügyfélcsoport igényére figyeljünk: 1. igényeiken felül kiszolgáltak; 2.
a jelen megoldásoknál kevesebbet igényelnek; 3. nem eléggé kiszolgált vásárlók.
+ A peremen állók: akik nem elég jártasak, kevésbé fizetőképesek vagy nem tudnak
hasznot húzni az általunk kínált megoldásokból.
Tanuljunk Darwintól: 'Nem a legerősebb fajok maradnak fenn, nem is a
legintelligensebbek, hanem azok, amelyek leggyorsabban reagálnak a változásra.'
- F: Tartsuk szemmel a perifériát! / George S. Day, Paul H. J. Schoemaker. In:
Harvard Businessmanager (2006. május) p. 74-85Álom még a virtuális könyvkölcsönzés   
  
Videokazettát és DVD-t már régóta lehet kölcsönözni az interneten keresztül,
könyvet azonban nem. A hazai könyvtárak ugyanakkor egyre több online
szolgáltatást nyújtanak, igaz, ezek némelyike csak a könyvtárépületen belül
vehető igénybe. Új szolgáltatást vezetett be idén a Corvinus Egyetem központi
könyvtára: a könyvtári állomány nagy része ezentúl távolról az interneten
keresztül is hozzáférhető. Az úttörő lépés apró szépséghibája, hogy a
lehetőséggel csak az egyetem oktatói, hallgatói és munkatársai élhetnek, a
"külsős" ügyfelek továbbra is csak a hagyományos módon kölcsönözhetnek. - F:
máj. 25., http://www.nol.hu/cikk/405113/Vizsgák előtti könyvtortúra -- Nem minden kölcsönözhető, ami annak látszik
  
Utolsó hetébe érkezett az egyetemeken a szorgalmi időszak, pár nap múlva már
vizsgákon kell számot adni a diákoknak tudásukból. Az egyetemi könyvtárban a
hallgatók ilyenkor próbálják összeszedni a kötelező irodalmat. Sok könyv nincs a
helyén. A vizsgákhoz szükséges kötetekből már most egyre kevesebb van --
többségüket május végére kell visszavinniük a hallgatóknak. - F: máj. 10.,
http://www.delmagyar.hu/cikk.php?id=70&cid=124001
 


Az üzleti szféra felől is javítható a felsőoktatási könyvtárak vezetése

Nincs elég messzetekintő könyvtárvezető a felsőoktatásban. Ezért az angol Sconul
és az Ucisa szervezetek a British Libraryval összefogva A Jövő Vezetői programot
szerveznek. A részvevők leginkább informatikai vezetők és igazgatóhelyettesek.
De fontos, hogy a szakmai befeléfordulás megelőzése érdekében a szektoron
kívülről is jöjjenek részvevők, hiszen nagyon fontos számunkra az üzleti világ
szemlélete -- mondja Peter Tinson, az Ucisa főtitkára. - F: máj. 19,
http://www.iwr.co.uk/information-world-review/news/2156511/lack-visionary-leadersAlapár kalkulálása a térítéses információszolgáltatásban

Az alapár kalkulálása a keresés megtervezésével és a szükséges mértékű
próbakeresésekkel a referenszinterjút követi. Összetevői:
- Az információ megszerzésének feltételezett költségei (előzetes kutatás és
tapasztalat alapján) Az előzetes kutatást meghatározza az addig meglévő
gyakorlat, rutin. Próbakereséshez adatbázisok, például a Dialog is kínál olyan
fájlokat, amelyek alapján elég olcsón, hatékonyan fölbecsülhető a várható
találati halmaz.
- Kapcsolódó változó költségek (fénymásolás, nyomtatás, posta, tárgyalási idő,
utazás, ügyfél oktatása, telefon stb. -- veszély: alábecslés) Órabér +
20-40%-nyi állandó költség (nem kell mindent szakértői órában számolni). Nagyobb
kezelési képességet igénybe vevő ügyfél esetében be kell kalkulálni a
feltehetőleg ráfordítandó többletforrásokat.
- 1/3-nyi biztonsági hányad hozzáadása (külföldi munka esetén a valuta árfolyama
és áfa kérdése is felmerül) Egyik leggyakoribb hiba a költségek alábecslése... -
Folytatás: Árképzés infobrókereknek. In: Információból üzleti érték (MIBE, 2006)
http://www.mibe.info/index.php4?page=kiadvanyok/index.htmCigány dokumentumok tára nyílt a Dohány utcában
  
Hajdan újságírók kaszinója volt, most az Országos Cigány Önkormányzat székháza a
budapesti Dohány utca 76. alatti épület. Falai között a napokban nyílt meg egy
hagyományos könyvtár és egy speciális gyűjtőkörű dokumentumtár. Az Országos Roma
Könyvtár, Levél- és Dokumentumtár új bibliotékája körülbelül 60 ezer kötettel
kezdte meg működését. Ebből 35 ezer kötetet maga a szervezet szerzett be, 15
ezret a Honvédelmi Minisztériumtól, további tízezret az ország más könyvtáraitól
kapott. Vajda Imre, a könyvtár vezetője szerint a gyűjtemény lényegében olyan,
mint egy hasonló nagyságú közkönyvtáré, a különbség annyi: törekszenek rá, hogy
lehetőleg minden, magát cigány identitásúnak tartó szerző művét beszerezzék.
Jelenleg már ezer, roma szerző által írt kötet sorakozik a polcokon. Más lapra
tartozik, hogy bármilyen tetszetős is a felsorolás: a cigányság helyzete nem
sokat javult az elmúlt másfél évtizedben. - F: máj. 30.,
http://www.nol.hu/cikk/405586/Elkél a könyvtáros az orvosi információhoz

Az amerikai orvosi könyvtárosok szervezetének éves gyűlésén látott napvilágot
egy olyan felmérés, amely azt bizonyította, milyen hasznosak is a könyvtárosok.
Rákos megbetegedések iránt érdeklődők között végzett felmérés szerint, akik az
interneten információkat kerestek, jobban jártak, ha könyvtárosok segítségét
kérték, mert pontosabb, frissebb és megbízhatóbb eredményeket kaptak, mintha
egyedül próbálkoztak volna. Pedig az információ mindenki számára elérhető az
interneten, a megtalálásukhoz azonban nem árt ha az ember járatos abban, hogyan
érdemes keresni, hol, milyen kérdést feltenni stb. A felmérésre válaszolók jó
része még azt is hozzátette, hogy a segítségül hívott könyvtárosok plusz
dolgokat is találtak, amik segítettek nekik. A kérdezetteknek 4%-a találta meg
egyedül is azt, amit mások könyvtáros segítséggel, vagy sehogy. - F: máj. 24.,
http://konyvtaroskisasszony.freeblog.hu/ (a Reuters híre alapján)Kritika-kezelés az MTA-n

- Az Akadémia azon területeit, amelyek nem szolgálják a versenyképességet, a
földdel kell egyenlővé tenni - sürgette tavaly Kóka János. Szabó Csaba akadémiai
nagydoktor szerint a magyar kutatás színvonala és tematikája gazdasági
szempontból elfogadhatatlan. Rossz néven veszi a bírálatokat?
- Vizi E. Szilveszter, elnök: Nem. A kritikák és a változást sürgető javaslatok
visszaigazolják, hogy az Akadémia az elmúlt négy évben helyes irányba indult el,
hiszen nyitottunk a társadalom felé: a tudósvilág elkezdte megosztani a
megszerzett tudást a széles közvéleménnyel. Említeném a Mindentudás Egyetemének
népszerűségét vagy a tavaly másodszor megrendezett budapesti World Science Forum
nemzetközi sikerét. Jó egy éve nyitni kezdtünk a gazdaság felé is. Úgy értékelem
a kritikákat, hogy szerzői jó szándékkal fel akarják gyorsítani azokat az
elindult változásokat, amelyeknek szemtanúi és nemegyszer haszonélvezői.
(...) - Lecserélik a régi igazgatókat?
- VESz.: A megújulás elkezdődött. Tavaly nemzetközi pályázatokat írtunk ki új
igazgatói posztok betöltésére, és nemzetközi tanácsadó testületet állítunk fel
minden intézetvezetés mellé. - F: máj. 26.,
http://www.hetivalasz.hu/showcontent.php?chid=13687Hét tipp, hogy egy szervezet versenyben maradjon

A piacvezető szervezetek akkor működnek igazán sikeresen, ha képesek arra, hogy
gyorsan és hatékonyan reagáljanak a piaci kihívásokra. Íme hét ötlet a
hatékonyság, s a versenyképesség növelésére! 1. Ismerje meg alaposan ügyfeleit!
2. Tájékozódjon a beszállítóiról! 3. Működjön úgy, ahogy a piac diktálja! 4.
Minden tevékenységet hangoljon össze! 5. Teljesítsen gyorsan és megbízhatóan! 6.
A szolgáltatások üteme alkalmazkodjon a piaci igényekhez! 7. IT technológiával
növelje a vállalati működés hatékonyságát! - F:
http://hvg.hu/kkv/20060526versenykepesvallalat.aspx?s=2006526nl
-- A felsoroltak nyilván szlogen-szerűek, de érdemes figyelni arra, hogy mi a
hasonlóság a piacvezető szervezetek és a könyvtári stratágiák között. (Az
utóbbinak pontjai röviden: EU-felkészülés (felzárkózás), hozzáférés növelése,
logisztika, utánpótlás. http://www.ki.oszk.hu/dok/strat.rtf ) Az utóbbi tíz évet
figyelve egyre több a kettő közötti hasonlóság, bár az elmozdulás meglehetősen
lassú. S bár nyilván nem kell a kettőnek azonosnak lennie, a hasonulás fokozása
-- főként az ügyfélismeret és -kiszolgálás területén -- már rövid távon is
növelhetné a könyvtár-szakma elismerésének növekedését. (MG)Margarin-regény és könyvtári gólyaláb

Internet-regénnyel népszerűsíti az Unilever a Flora brandet, amelynek
elkészítését ügynökségre bízta a társaság. Az Unilever a Starfish Média
reklámügynökséget bízta meg a Flora brandet népszerűsítő nyolchetes
internet-regény megvalósításával. A netregény az ügynökség által működtetetett
Fitlife oldalon érhető el. A neten május elejétől futó regény hetente új
részekkel jelentkezik. Az Unilever nem írt ki tendert a feladatokra. Az
ügynökség közvetlenül, korábbi referenciái alapján szerezte meg a megbízást: az
elmúlt négy évben több alkalommal is együtt dolgozott az FMCG-céggel, a Flora
mellett a Sunsilk és a Dove online ügyein. - F: máj. 29.,
http://www.kreativ.hu/cikk.php?id=16190
-- A margarin ugyanabban a pr-kategóriában van, mint a könyvtár: sem a
befogadókat, sem a sajtót nem nagyon érdekli. Ellentétben például a
gépkocsikkal, mely mindkét csoportnak kedves. A margaringyártók tehát különféle
trükköket találnak ki, hogy szó essék róluk. Pl.: a leghosszabb egészséges
szendvics (Hera margarinnal), vagy éppen regény készül a margarin
'közreműködésével'. Eredmény: olyanokhoz jut el a termékről szóló üzenet, akik
egyébként nem érdeklődnek a brand (itt: Flora margarin) iránt. Könyvtár esetében
hasonló eszköz a nagykanizsai gólyaláb, mely a potenciális használókban
lépten-nyomon kedvező könyvtári asszociációkat kelt. (MG)A százezredik olvasó a Somogyiban 

A Somogyi-könyvtár Dóm téri épületének százezredik olvasóját köszöntötte 15-én
délután Szőkefalvi-Nagy Erzsébet, a könyvtár igazgatója. - F: máj. 15.,
http://www.delmagyar.hu/cikk.php?id=76&cid=124511Fizetőssé tennék a sajtószemlét a nyomtatott napilapok
 
'Azt szeretnénk elérni, hogy a nyomtatott sajtóterméket véghasználó cégekben -
amelyek jellemzően egy-egy tartalmat megtöbbszörözötten használnak fel - olyan
jogtudatosság alakuljon ki, mint a szoftverhasználat során, vagyis túl azon,
hogy jogtiszta szoftvert használnak, fizetnek is azért' -- mondta Süle László, a
Napi Gazdaság ügyvezető igazgatója szerdán, Tihanyban a Média Hungary 2006
konferencián. - F: nmáj. 25., http://mfor.hu/cikk.php?article=27346
 


Az öt legnagyobb kereső sem biztonságos  

A McAfee közzétette a keresőmotorokról szóló átfogó tanulmányát, amely szerint a
keresések eredményeképpen havonta 285 millió kattintás történik rosszindulatú
oldalakra. - F: máj. 22.,
http://www.fn.hu/index.php?id=8&cid=134285&hirlevelkatt=2006-05-22Google-SAS keresőalkalmazás kifejezetten üzleti felhasználóknak

A vezető üzleti intelligencia szállító SAS bejelentette, hogy a Google céggel
együtt kidolgozott egy új technológiát, amellyel a vállalatok a Google népszerű
keresőmotorját használva adatokat, elemzéseket és kimutatásokat kérdezhetnek le.
- F: máj. 29. Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/52982/Elektronikus könyvtári hírlevelek -- új KIT-hírcsokor!

Használóknak szóló elektronikus hírlevelekről szól a KIT új hírcsokra
http://www.gmconsulting.hu/inf/kit/hircsokor/hirlevelek.htm , melyet Vajda
Henrik állított össze és gondoz a továbbiakban. A KIT-hírcsokor a KIT-ben
megjelent eddigi híreket tartalmazza -- egy adott témában. Eddigi hírcsokrok:
- CERTIDoc http://www.gmconsulting.hu/inf/kit/hircsokor/certidoc.htm
- Könyvtárak és megtérülés
http://www.gmconsulting.hu/inf/kit/hircsokor/megterules.htm
- Menedzsment-eljárások
http://www.gmconsulting.hu/inf/kit/hircsokor/menedzsment-eljarasok.htm
- Személyzetfejlesztés és képzés
http://www.gmconsulting.hu/inf/kit/hircsokor/szemelyzetfejlesztes.htm
- Olvashatóbb és áttekinthetőbb szövegek készítése
http://www.gmconsulting.hu/inf/kit/hircsokor/grafikai.htm
::::::::::::::::::: MUNKAERŐ :::::::::::::::::::::::


Hogyan lehet felmondani a határozatlan idejű szerződést?

Felmondhat-e a munkáltató határozatlan idejű szerződéses munkavállalónak
átszervezés miatt? Mi számít rendeltetésellenes joggyakorlásnak? Többek között
ezekre a kérdésekre adott választ dr. Viszló László, a hvg.hu munkajogi
szakértője. - F: máj. 24.,
http://hvg.hu/kkv/20060524viszlomunkak.aspx?s=2006524nlHat tipp a munkaidőben folytatott álláskeresésre  

Az álláskeresés teljes munkaidős elfoglaltság. Magyarán, ha valaki igazán új
pozíciót akar találni, annak folyamatosan észben kell tartania a célját. De ezt
munka mellett kivitelezni cseppet sem egyszerű, így nincs más, mint a két
tevékenységet összehangolni, illetve úgy intézni, hogy külső szemlélő -- például
a főnök, vagy a mindig éber beosztottak -- számára ebből mi sem látsszon. - F:
máj. 23., http://hvg.hu/karrier/20060523tipp.aspx?s=2006524nlHol helyezkedhetnek el a leépítendő közszolgák?

Tapasztalataim szerint a magyar államigazgatásban az elbocsátott munkaerőt nem
segítik az elhelyezkedésben, holott az outplacementre (amikor a munkáltató az
elbocsátott munkavállaló számára képzési programot biztosít, amelynek költségeit
részben vagy teljes egészében átvállalja) szükség volna -- mondta Juhos Andrea,
a DBM Hungary ügyvezetője. A dolgozó számára a központilag elhatározott leépítés
-- amikor egész részlegek szűnnek meg -- előnye, hogy nem a teljesítménye miatt
bocsátják el, így legalább ez nem okoz számára kudarcérzést. Véleménye szerint a
közszférából elküldött munkavállalókra jellemző, hogy továbbra is elsősorban
állami munkahelyek felé orientálódnak, mivel 'csak abban a kockában tudnak
gondolkodni'.
A szakértő szerint ahhoz, hogy a versenyszektorban munkát találjanak, különösen
a megfelelő személyiség fontos. Emellett 'természetesen' szükség van naprakész
tudásra, kommunikációképes -- akár kétféle -- nyelvtudásra, megfelelő
informatikai ismeretekre és flexibilitásra -- véli a szakember, akinek
tapasztalatai szerint a közszférából távozók kapcsolati hálója általában 'nem
rossz'. Az álláskeresési idő három hónap és másfél év között változik, az átlag
valahol fél év körül lehet. Különösen érdekes a távozó felső vezetők helyzete:
tudásuk és tapasztalatuk révén elvileg az átlagnál gyorsabban találhatnak új
helyet, csakhogy azok száma korlátozott, ez pedig növeli a váltási időt.
Munkaügyi szakértők szerint a közszféra számára rövid időn belül komoly költség-
és létszámcsökkentési lehetőséget jelenthet a távmunka előtérbe kerülése is. A
munkaügyi tárca pályázatán például a közszféra munkaadói támogatást kaphatnak
ahhoz, hogy meglévő posztokat alakítsanak át távmunkahelyekké. - F: máj. 26.,
Napi,
http://www.napi.hu/default.asp?cCenter=article.asp&nID=293625&place=hirlevel
::::::::::::::::::::::::::::: KISSZÍNES :::::::::::::::::::::::::::


Az európai írásbeliség 14 évszázada az ELTE Egyetemi Könyvtárában

Az ELTE Egyetemi Könyvtárában fellelhető kódexekből válogat és ad tematikus
áttekintést az a kiállítás, amely május 29-től látható a fővárosi bibliotékában
-- közölte az ELTE az MTI-vel. A kiállítás dióhéjban mutatja be az európai
írásbeliség mintegy tizennégy évszázadát reprezentáló kultúrkincset, s az abban
fellelhető világi és vallásos szövegtípusokat. A budapesti Egyetemi Könyvtár
Kézirat és Ritkaságtára 137 latin, hét arab, két török, két etióp, két perzsa,
11 szláv, nyolc magyar, hat német, valamint 4-4 görög és olasz nyelvű kódexet
őriz. Több "nemzeti ereklye" található köztük, így például a corvinákon kívül
nyolc magyar nyelvű kódex, köztük a Ráskai Lea domonkos apáca által másolt
Cornides-kódex. - F: máj. 26., http://www.stop.hu/showcikk.php?scid=1039825Jutányos szótárcserét biztosít a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

Szótárcsere 40%-os kedvezménnyel, két héten át a Fővárosi Szabó Ervin
Könyvtárban. Az Akadémiai Kiadó 5 szótárát a kiadó régebben megjelent hasonló
kiadványainak leadásával lehet megkapni. Az igazgató szerint az akció
valószínűleg ráfizetéses lesz, de céljuk eleve nem a nyereségszerzés volt. - F:
máj. 27., http://www.hirtv.hu/?tPath=/kultura/&article_hid=100170Szívesen tanulnak az internet segítségével a magyarok
 
Megkezdődött az áttörés az e-learning piacon. A modern megoldások egyre több
menedzsert győznek meg azok alkalmazhatóságáról. Az mfor.hu az IQ ConsultinG és
az ELME (Első Magyar E-learning Szövetség) megbízásából végzett aktuális
kutatást teszi közzé. - F. máj. 29.,
http://www.mfor.hu/cikk.php?article=27442&pat=2Sokat nyomtatnak feleslegesen a cégek

Bár egyre nagyobb szerepet játszik az elektronikus ügyintézés és az egész
világot meghódította az elektronikus levelezés, sok vállalat még mindig előnyben
részesíti a hagyományos papírt. Egy friss felmérés szerint a kinyomtatott
dokumentumok fele a szemetes kosárban landol. Az angliai kisvállalkozásoknál a
hulladékkosárba kerülő kinyomtatott dokumentumok aránya eléri az 50 százalékot.
A közepes méretű német cégeknél ez az arány jóval kedvezőbb, csupán 10 százalék.
Ennek ellenére túl sok papír megy feleslegesen veszendőbe - derül ki a Lexmark
kérésére az Ipsos Global piackutató intézet által készített felmérésből. - F:
máj. 30., http://www.sg.hu/cikkek/44941
::::::::::::::::::::: INFORMÁCIÓFORRÁSOK ::::::::::::::::::::


Mennyi pénzt keresnek mások? -- adatbázis

Új internetes szolgáltatást vezetett be a Neumann International AG --
tájékoztatott az újdonságról a napokban a piacvezető fejvadász cég igazgatója,
Deák Andrea, a Neumann International AG magyarországi vezetője. A
www.Neumann-compensation.com honlapon található jövedelem-adatbázis segítségével
megtudhatjuk, hogy egy európai városban egy olyan cégnél, amelynél X létszámú
ember dolgozik, s amelynek éves bevétele meghaladja az Y eurót, mennyit kereshet
egy Z beosztású vezető, ha egyetemi diplomája mellett még közgazdasági
képzettséget is szerzett és nem töltötte még be az ötven évet. - F: máj. 25.,
http://vg.hu/index.php?apps=cikk&cikk=126603Amit érdemes tudni az Europass rendszeréről (+ önélatrajz-minta)

Érettségi bizonyítvány, diploma, szakvizsgák, tanfolyamok elvégzését igazoló
oklevelek - sokan szép számmal rendelkeznek a képzettségeiket alátámasztó
okiratokkal. A helyzetet csak bonyolítja, ha valaki külföldön szerezte
valamelyik tanúsítványát. Ma még könnyen előfordulhat, hogy egy német nyelvű
oklevéllel a magyar munkáltató, egy magyar nyelvű igazolással pedig mondjuk a
spanyol munkáltató nem tud, mit kezdeni. Erre a problémára találta ki az Európai
Bizottság az Europasst. - F: máj. 30.,
http://www.cons.hu/index.php?menu=cikk&id=%20485
IMPRESSZUM

A szerkesztők -- akik szívesen olvassák és megfontolják az Ön véleményét:
Káldi Emese (kommunikációs tréner) mailto:emi22@freemail.hu
Mészáros Anikó (programvezető) mailto:meszaros.aniko@chello.hu
Sonnevend Péter (Kaposvári Egyetem, tanszékvezető főiskolai tanár,
egyetemi könyvtárigazgató) mailto:sonnevend@mail.atk.u-kaposvar.hu
Mikulás Gábor (információs és pr-tanácsadó) mailto:mikulasg@gmconsulting.hu

Feliratkozás az ékezetes vagy ékezetmentes hírlevélre:
http://hirlevel.swgy.hu/user/1/php/maileruser.php?mailer=1&action=regist

A szerkesztők a nem saját írású cikkek tartalmáért nem vállalnak felelősséget,
mindazonáltal törekednek a források gondos válogatására.

Kiadja: GM Consulting http://www.gmconsulting.hu/inf