[NYOMTATÁS]

K I T -- Könyvtár - Információ - Társadalom (2006/21., máj. 24.)


    Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára
                    Szemlék, hírek, kommentárok


TARTALOM
- 'Lebegő könyvgyűjtemény' -- kihívás az ODR-szemléletnek?
- A hiányzó civilizációs kompetencia és könyvtárak Közép-Európában
- Könyv a könyvtári kiszervezésről
- Nemzetközi könyvtári problémakatalógus
- Az NKA Könyvtári Szakmai Kollégiumának döntései
- A hárítva érvelő szervezet
- Szervezeti rugalmasság kontra hatalomféltés
- 'Humoros' stresszkezelés
- A specializálódás: lehetőség vagy szükségszerűség?
- Az átpozicionált The Guardian -- a legjobb Európában
- Gutenberg digitális nyomdokain Göttingenben
- Digitális szolgáltatóvá válnak az egyházak
- Könyvtár, mint wellness-kellék -- a püspökhatvani hotelben

KISSZÍNES
- Az információhiány is növeli a szegénységet
- Mit ér a tudós, ha magyar? Impakt faktor és társai
- Újítanak az internetes keresők
- A web szétszabdalása ellen szállt síkra a világháló atyja
- Nemzetbiztonsági kockázatot rejt az iWiW  
- "Női" könyvek könyvtárból kitiltva
- PC-függő mikrobák -- a billentyűzet is fertőz    
- 150 nyelvre fordít a Skype
- Évforduló: Kolozsvári Egyetemi Könyvtár
- Nagysebességű európai-kínai kutatási és oktatási hálózat
- Egészségtelenek a magyar munkahelyek -- de ez senkit nem érdekel
- Ami a Da Vinci-kód mögött van  

INFORMÁCIÓFORRÁSOK
- Google-hírlevél könyvtárosoknak -- helyesen
- 1200-as Máté evangélium és Faust-gyűjtemény egy része a weben
E lapszám szerkesztője: Káldi Emese


A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Adja tovább
kollégáinak, ismerőseinek! A megrendelési és lemondási információ a hírlevél
végén található. A hírlevélben a hosszabb linkek eltörhetnek; ezek csak
kimásolás és egybetoldás után, a böngészőbe bemásolva használhatók. 
Kereshető KIT-archívum: http://www.gmconsulting.hu/inf/kit/index.html'Lebegő könyvgyűjtemény' -- kihívás az ODR-szemléletnek?

'Bevezették az ún. lebegő könyvgyűjtemény fogalmát: e szerint a könyvtárközi
kölcsönzés keretében a valamely könyvtárnak elküldött művet a kérő könyvtárban
tartják mindaddig, amíg valaki nem kéri ismét. A megyei könyvtár az újonnan vett
könyvet annak a könyvtárnak továbbítja, ahonnan azt először kérik, ezután a
könyvtárakban körözik az új könyveket.' -- olvasható a TMT 2006/4. számában, A
norvég könyvtári rendszer, új kihívások a látóhatáron c. cikkben. A jelenség nem
teljesen új (a KIT kétszer is írt róla korábban), bár idehaza merőben szokatlan;
a gyűjtemény szempontjai helyett a használókat helyezi középpontba. Nyugati
közkönyvtárakban egyre gyakoribb, hogy pl. a városi könyvtári hálózatban kért
dokumentum a kérő könyvtárban marad, míg onnan el nem kérik. Hiszen a kifejezett
olvasói igény fontosabb, mint a korábban elgondolt adminisztratív elgondolás. E
mentén tovább gondolkodva eljuthatunk az olvasói igények által alakított,
finomított állományig. Ilyen módon nem alakul ki egyfajta hierarchiára alapuló,
mesterségesen elképzelt, kétszintű könyvtári rendszer -- vö.: ODR-könyvtárak és
a 'maradék' --, hanem a tényleges használói igények (és szolgáltatások)
irányítják a rendszert -- amely egyébként egyben a minőségirányítás alapelve is.
Ha tehát minőségirányítás gyakorlati alkalmazása teret nyer, akkor az
átértékelheti a jelenlegi könyvtári hierarchiákat is. (MG)A hiányzó civilizációs kompetencia és könyvtárak Közép-Európában

Nadia Caidi 49 Közép-kelet európai (cseh, lengyel, magyar, szlovák) magas
beosztású könyvtárossal 1999-ben készített interjú alapján írja: paradox, hogy
míg az IKT eszközökkel való mind jobb ellátottság és a digitalizáció a
könyvtárakat a haladás és technológia élharcosaiként mutatta be, a terület és a
szakma társadalmi elismertsége nem nőtt. Ezt a megkérdezettek jelentős része a
'múlt örökségének' véli, amely a fenntartó oldaláról az intézmények
elhanyagolása, a könyvtárosok oldaláról a gyakran hiányzó kompetenciák és
készségek, a felhasználók oldaláról pedig a hiányzó információs kultúra
formájában jelentkezik. Az információs kultúra hiánya esetében azt jelenti, hogy
a felhasználók nem érzékelik az információ értékét és nem is bíznak benne. A
szerző szerint ennek legfőbb oka, hogy az előző rendszerben az információ
gyakran összekapcsolódott a felülről diktált irányvonallal, a propagandával és a
félelemmel. Szélesebb kontextusban ágyazva ez pedig a hiányzó civilizációs
kompetencia része. A könyvtárak feladata lehet a térségben ezen hiányzó
kompetencia építésében való proaktív részvétel, amelynek nyomán a szélesebb
társadalom is túllátna azon a tévképzeten, hogy a könyvtár csupán könyvek
lerakata. A szerző úgy látja: hogy zajlik a váltás egy sokkal
'használó-központúbb' modellre mind a retorika mind pedig a napi fejlesztések
szintjén. (TM) - F: Caidi, Nadia: Building 'civilisational competence': a new
role for libraries? Journal of Documentation, 2006/2.;
http://www.ki.oszk.hu/dok/hirek/visegradi.htmlKönyv a könyvtári kiszervezésről

Kiszervezés: kihívás az információs-dokumentációs szakembereknek c. francia
szakkönyvet a TMT 2006/5. számában Grebot Ágnes szemlézi. A tematika: költségek,
a dokumentációs szolgáltatás imázsa, versenyképesség, kompetencia. 'A
kiszervezést úgy is tekinthetjük, mint szervezeten belüli rugalmas fejlesztést.
Ugyanis a vállalatok nem hosszú, hanem közép-, vagy rövidtávon gondolkodnak. Így
a kiszervezés a humánerőforrás költséggazdálkodásának eszközévé válik. Két
álláspont kerül szembe egymással:
-- Egyesek szerint a kiszervezés közvetlenül a könyvtár leépítéséhez vezet,
tehát veszélyesnek tartják. (Igaz, a könyvtárfenntartó-szervezet könnyebben tud
felmondani egy külső munkatársnak, mint egy alkalmazottnak).
-- Mások számára a kiszervezés lehetőség a könyvtári tevékenységek
átszervezésére, hogy értéket jobban növelő, méginkább stratégiai tevékenységek
felé forduljanak.
Megjegyzendő, hogy a külső szolgáltatók is áldozatul eshetnek a kiszervezés túl
rövid idejű és hektikusan változó politikájának. A témát kidolgozó könyvben a
független könyvtárosok (speciális könyvtári munkát végző önálló vállalkozók) is
kifejtik nézeteiket, miszerint a súlyos érvekkel bíró költségvetési logikák
megrövidíthetik, megszakíthatják a terveket, ami megakadályozza, hogy
feladataikat végigvezessék és tényleges eredményeket érjenek el.' - F:
Martin--Masloub-- Muet--Pellat: Kiszervezés: kihívás az
információs-dokumentációs szakembereknek (Ref.: Grebot Ágnes)Nemzetközi könyvtári problémakatalógus

A szakmai társadalmat világszerte foglalkoztató gondolatokat összefoglalva,
áttekintésemben a közös, intézménytípustól független szakmai fejlődési
irányvonalakkal foglalkozom. Jelenleg melyek a főbb trendek, avagy miből áll a
szakmai 'problémakatalógus'? Ezek: szerzői jogok, szellemitulajdon-védelem és az
információs szabadságjogok; tudásszervezés; szerzeményezés és
gyűjteményfejlesztés; dokumentummegőrzés és konzerválás; bibliográfiai
számbavétel és katalogizálás; információtechnológia; statisztika; marketing;
minőségmenedzsment; humánerőforrás-gazdálkodás. (Majd a cikkben ezek kibontása
történik a megfelelő nemzetközi programok segítségével.) - F: Haraszti Pálné:
Könyvtárak jövőképe a világban, szerepük a WSIS-folyamatban. In: TMT 2006/4.Az NKA Könyvtári Szakmai Kollégiumának döntései
 
Témakörök: könyvtári minőságbiztosítási projektekre, könyvtárszakmai kiadványok
előkészítésére, -megjelentetésre, szakmai programokra, tájékoztatás és
információs rendszerek fejlesztésére, szakmai eszközfejlesztésre, nemzetközi
kapcsolatok támogatására, egyéb. - F: máj. 23.,
http://www.nka.hu/pages/sub4/dontesek/kollegiumi/konyvtari060428.htmlA hárítva érvelő szervezet

Ha a kritikát a szervezet, osztály vagy csapat azzal söpri le, hogy 'nem a mi
hibánk', önvédelembe merevedik az elfedések és az elfedések elfedése által. E
'hárítva érvelő attitűd' 'földalatti szervezet' kialakulásához vezet el, melynek
léte ugyan ismert, de ritkán tesznek valamit kontraproduktív hatásainak
javítására, főként, mert tagjai igyekeznek megőrizni a szervezetet kontrolljuk
alatt. E két jelenség általános tanulásellenes tünetegyüttest alakít ki. A
produkív attitűd szerint megéri érvényes tudást szerezni, kifejezni a
gondolatokat, és megpróbálni megvalósítani őket. Hárító attitűd esetén az
érvényes tudás csak az egyént / szervezetet támogató tudást jelenti. Az igazság
eszerint akkor jó, ha nem vált ki felfordulást. Ha mégis kivált, akkor csavarni
kell egyet rajta (ami azonban ellenkezik a pozitív menedzsment elméletével). De
ezt a csavarást leplezni kell. Így kialakul a felszín felettivel párhuzamos
felszín alatti menedzsment világa. Az utóbbiban találhatók az elhárító rutinok.
Szervezeti elhárító attitűd minden olyan tevékenység, mely azzal védi a
szereplőket, hogy meggátolja a tanulást, szembesülést (pl. problémák
elhallgatása, nem reagálás a felvetésekre, a párbeszéd lehetőségének
meggátolása). Az elhárító magatartás megszüntetése érdekében a szervezeteknek
dupla körös tanulást kell bevezetni. Eszerint nemcsak például az adott
tevékenységre, helyzetre kérdeznek rá, hanem a helyzet miértjére,
létjogosultságára is. - F: Surfacing your underground organization [interview
with Chris Argyris] / Mallory Stark. In: Harvard Business School Working
Knowledge (Nov. 1, 2004) http://hbswk.hbs.edu/item.jhtml?id=4456&t=organizations
Szervezeti rugalmasság kontra hatalomféltés

Gyorsan változó környezethez igazodni csak rugalmas, idomulni, mutálódni képes,
'élőlényszerű' szervezetekkel lehet. Az ilyen szervezetek sajátja az
informatikával jól támogatható teammunka, ám fékként hat a megkövesedett
gyakorlat, a vezetői pozíciók féltése. A hierarchia lépcsőin végigbukdácsoló
döntéshozatal, a tömegtermelés és -szolgáltatás helyett az egyedi igények
kielégítésének előtérbe kerülése mégis váltásra kényszeríti a szervezeteket, és
a közigazgatás sem állhat ellen az átalakulásnak. Szabó Katalin, a Corvinus
Egyetem professzora segítségével az átalakulás szükségességét és mikéntjét
igyekeztünk megérteni és megértetni. Meglátásai:
-- A pályázatok esetében is kevés figyelem a szervezetek megújulására való
figyelem (inkább a technológia fontos -- pl. a 2. NFT-ben)
-- A gyorsan változó világ leképezését, követését a rugalmas, a lehetőségek
tárházát magában foglaló szervezeti kombináció teszi lehetővé. Azonban ennek a
masszív, hierarchikus felépítésű, stabil szervezetek logikailag teljes mértékben
ellentmondanak.
-- A hierarchikus szervezetekben a vezetők a hatékony termelés helyett az
alkalmazotti létszám növelésében érdekeltek, ám a versenyben való helytálláshoz
nélkülözhetetlen hatékonyságnövelésben csak a kombinatív, lapos szervezet lehet
nyerő.
-- Az átállást a tehetetlenségi tényező nehezíti. A főnököknek nehéz megosztani
hatalmukat, és lemondani azok igazgatásáról, akiket már nem kell és nem is lehet
irányítani. Fékként hat a munkavállalók különböző rétegeinek eltérő mértékű
önállósága is -- sokan a jól körülhatárolt feladatokat preferálják, mások
a felelősséget tartják terhesnek.
-- A szervezeteknek egyre kevesebb lesz a hagyományos értelemben vett tőkéjük
(termelőeszköz, berendezés, helyiségek stb.), mert kifizetődőbb erre szakosodott
cégektől just-in-time bérelni azokat.  A volt szocialista országokhoz hasonlóan
azonban ma még idehaza is a birtokon belüliség gyakorlata dívik, vagyis a
gazdaság bizalmi szintje igen alacsony. - F: máj. 13.,
http://hirek.prim.hu/cikk/52694'Humoros' stresszkezelés

A munkával összefüggő stressz a pénzügyi költségeken túl a cég piaci
versenyhelyzetét is károsan befolyásolja. A stressz kikerülhetetlen része ugyan
az életnek, de az egyik legjobb orvosság ellene: a humor. Az összeállítás
bemutatja a stressz jellemzőit, majd röviden azokat a technikákat, amelyek által
használhatjuk a humort stresszkezelésre. - F: A humor mint a munkahelyi stressz
kezelésének eszköze (összeáll. Molnár László Gábor). In.: Munkavédelem -
Ergonómia, 2006/5. p. 61-67.
Ref.: Budai LászlóA specializálódás: lehetőség vagy szükségszerűség?

Csaba György írása reflexió Takács-Sánta András: Sokasodó specialisták, eltűnő
generalisták c. cikkére. A szerző ismerteti a specialista egyik változatának
tulajdonságait, a menedzser típusú kutatót, tanárt, intézetvezetőt. Véleménye
szerint a specialista-generalista probléma a középiskolai oktatásban
gyökeredzik, ahol eleve szakorientáció, 'specialistaképzés' zajlik. A genetikai
tényezőket is megemlíti, mint faktort. Specialista sokkal szélesebb körből
kerülhet ki, mint generalista, mert az ugyanolyan különleges képességet
feltételez, mint pl. a technikai vagy a matematikai készség. A másik állítása,
hogy minél kevesebb volt az egzakt mérés lehetősége, annál több volt a
generalista, tehát a mérhetővé válás a specializáció felé tolta el a tudományt.
A társadalomban sokkal több specialista van, mint generalista, ezáltal nagyobb
valószínűséggel kerül a generalista 'terméke' specialista kézbe. Emiatt [ez
összecseng a Takács-Sánta által említett tudományos szelekciós-evolúciós
logikával] pl. pályázat bírálása során vagy tudományos dolgozat lektorálása
során a generalistának eleve nagyobb esélye van az elutasításra. A generalisták
létfeltételeiktől megfosztva vagy visszavonulnak a filozófia bástyái mögé, vagy
maguk is sikeres specialistává válnak, és egy-egy szakterületen belül
általánosítanak, vagy vállalják a mártíromságot a specialisták 'inkvizíciós
bírósága' előtt. - F: Csaba György: A specializálódás: lehetőség vagy
szükségszerűség? In.: Természet Világa, 137. évf. 5. sz., 2006. 214-216. p.,
Ref.: Budai LászlóAz átpozicionált The Guardian -- a legjobb Európában

A tavaly újrapozicionált brit The Guardian-t választották a kontinens legjobb
lapjának egy bécsi újságíró konferencián. Az osztrák újságíró-szövetség lapja, a
Der Österreichische Journalist harmadik alkalommal rendezte meg az Európai
Újságírói Konferenciát (EUK) Bécsben, ahol kiosztották Az Év Európai Újságja
díjat. Az elismerést a londoni székhelyű The Guardian kapta meg. A brit lap
2005-ben nemcsak külsőleg újult meg, hanem a kiadó újra is pozicionálta a
terméket.
A sajtótermékek versenyén a hetilapok közül a Die Zeit kapott díjat. A lap
főszerkesztője, Giovanni di Lorenzo a konferencián arról beszélt, hogy azért nem
akarnak kisebb formátumra átállni, mivel számukra a formátumváltástól egyenes út
vezet a bulvárosodás felé. Az EUK rendezvényén beszámoltak a skandináv
újításokról. A norvég bulvárlap, a Verdens Gang például a saját olvasóit is
bevonja a lapkészítésbe, akik híreket, képeket, rövid videókat küldhetnek
mobiljukról a szerkesztőségnek. - F: máj. 19.,
http://www.kreativ.hu/cikk.php?id=16130
-- Feltehetően a könyvtárak esetében is megfontolandó a fenti átpozicionálás.
Pl. a dokumentumközpontú szemlélet felől az olvasó- (információs és rekreáció)
szempontú felé. Az olvasók / használók tudásának bevonása az álományalakítási
politikába, ahogy a British Library teszi. Az ő tudásuk bevonása a könyvtári
szolgáltatásokba. (MG)Gutenberg digitális nyomdokain Göttingenben

A Göttingeni Egyetem ódon falait látva, nem is gondolná az ember, hogy milyen
korszerű módszerek segítségével igyekeznek megőrizni a szakemberek a több
százéves remekműveket. Göttingenben van a Müncheni Egyetem után Németország
második legnagyobb könyvdigitalizálási központja. - F: máj. 20.,
http://www.sg.hu/cikkek/44744Digitális szolgáltatóvá válnak az egyházak

Mobiltelefon, Blackberry, videoklipek vagy az e-mailek és az internet -- az
amerikai egyházak ma már mindegyikkel jól elboldogulnak. Az új hívek toborzása
minden energiát megér és a plébánosok nem is riadnak vissza semmilyen technikai
újdonság alkalmazásától, hogy ha így növelhetik a nyájukat. Magyarországon az
egyházak még nem járnak ennyire élen a technikák alkalmazásában, de például
honlapja már szinte minden hazai egyháznak van, és ezek tartalmát általában
rendszeresen frissítik. Ám a hit nem lehet egyenlő azzal, hogy valaki 5
másodperc alatt elolvas egy SMS-t és ezzel le is tudja a kereszténységét. 'A
technika alkalmazása miatt valami faustinak tűnik az egész és távol áll az
istentiszteletek meghittségétől' -- mondta a fiatal pap. A Magyar Katolikus
Egyház linkgyűjteményéből kiderül az is, hogy már a kis plébániáknak is van
saját webes megjelenésük. A Godcasting nálunk még nem terjedt el, viszont az
interneten is hallgatható a Magyar Katolikus Rádió és a Szent István Rádió
műsora. - F: máj. 18., http://www.sg.hu/cikkek/44687Könyvtár, mint wellness-kellék -- a püspökhatvani hotelben

Ökotudatos wellness-szálloda nyílt Püspökhatvanban. A szállodához tartozik egy
320 négyzetméteres wellness-központ, egy 60-70 fő befogadására alkalmas
konferenciaterem, egy 100 fős pince borozó, egy könyvtár, egy
kutató-laboratórium, valamint egy 80 fős étterem is. Szász Károly a KIT-nek
elmondta, hogy a könyvtár a szállóvendégek céljait szolgálja. 'Igyekszünk olyan
szolgáltatást is nyújtani, melyet mások még nem.' - F: máj. 15.,
http://www.mfor.hu/cikk.php?article=27106&pat=14
::::::::::::::::::::::::::::: KISSZÍNES :::::::::::::::::::::::::::Az információhiány is növeli a szegénységet
 
A szegények egyik legnagyobb problémája az információhiány, a rászorulók nem
tudják, kihez fordulhatnak segítségért. Uniós összehasonlításban Magyarország a
lista középmezőnyének alján foglal helyet. Magyarország a szegénység mértékének
és mélységének mutatói alapján az Európai Unió (EU) tagországai között a
középmezőny alján foglal helyet -- közölte Bujdosó Judit, a Magyar
Szegénységellenes Hálózat munkatársa. A május 12-13-án Brüsszelben megtartott
Szegénységben Élők Európai Találkozóján Magyarország is képviseltette magát. Az
ötödik alkalommal megrendezett találkozóra 25 tagállamból érkeztek szegénységben
élő emberek, hogy közvetlenül a döntéshozóknak mondhassák el problémáikat. - F:
máj. 15., http://www.magyarorszag.hu/hirek/kozelet/szegenyseg20060515.html?h=1

 

Mit ér a tudós, ha magyar? Impakt faktor és társai

Öt itthon tevékenykedő magyar tudós, Csörgő Sándor matematikus, Freund Tamás és
Palkovits Miklós neurobiológusok, Schubert András információkutató, valamint
Szabó Csaba gyógyszerkutató szerepel a hatezer legidézettebb kutató nemzetközi
listáján. Sok ez vagy kevés? A hvg.hu annak járt utána, hogyan vitézkedik a
magyar tudományosság a globális tudáspiacon. - F: máj. 17.,
http://hvg.hu/itthon/20060516tudosmagyarmta.aspx?s=2006517nlÚjítanak az internetes keresők

A Yahoo az internet legjobb oldalát akarja megalkotni, ám az újítás egyelőre
kimerül a külső tatarozásban és egyszerűsítésben. A Google saját
videószolgáltatását frissíti, az MSN pedig a vállalatoknak segítene. A keresők
kiélezett versenyében némileg lemaradó Yahoo oldalának renoválására határozta el
magát, és tegnap bemutatta a megújult portált. Az új kinézet -- amely egyelőre a
régivel párhuzamosan, az oldal tetején található gomb révén akár felváltva is
elérhető -- pozitív fogadtatásra talált, bár a szakértők szerint ez még mindig
nem elég radikális lépés ahhoz, hogy a cég eltántorítsa a fiatalabb
korosztályokat az olyan közösségi oldalaktól, mint a MySpace. Márpedig többek
között ez lenne a cél, hogy ismét első helyre repítsék a szolgáltatást. - F:
máj. 17., http://www.sg.hu/cikkek/44668A web szétszabdalása ellen szállt síkra a világháló atyja

Tim Berners-Lee, a világháló, vagyis a "World Wide Web" atyja, illetve az azonos
nevű konzorcium elnöke a minap a web különböző szolgáltatásokra történő
esetleges feldarabolódásának veszélyeire figyelmeztetett. A brit tudós, akit
1989-es találmányáért azóta többek között lovaggá is ütöttek, azokra a
próbálkozásokra reagált, melyekkel egyes amerikai internetszolgáltatók több
pénzért magasabb szintű online hátteret, illetve prioritást biztosítanának egyes
kiváltságos tartalomszolgáltatóknak és tartalmaiknak. - F: máj. 23.,
http://hirek.prim.hu/cikk/52900/?sr=agstl
 


Nemzetbiztonsági kockázatot rejt az iWiW  

Egy, a Nemzetbiztonsági Hivatalból származó levél arra hívja fel az állami
vezetők figyelmét, hogy az iWiW kapcsolati hálón tárolt adataik kockázatot
jelentenek az országra nézve. Titkosszolgálatok és szervezett bűnözői körök
juthatnak így bizalmas információkhoz. Az adatvédelmi biztos szerint az adatokak
bárki lemásolhatja és elemezheti. - F: máj. 18.,
http://www.fn.hu/index.php?id=8&cid=134016"Női" könyvek könyvtárból kitiltva
 
A japán Fukui városának könyvtárából körülbelül 150 könyv került le a polcokról,
mert azokat túlságosan radikálisnak ítélték. A könyvek a női egyenjogúság
kérdéseit taglalták.
"Színház a szoknya alatt", vagy "A házasság szerencsejáték" -- ilyen,
címükben is árulkodó könyvek voltak kénytelenek talán örökre távozni egy japán
könyvtár polcairól.
A Fukui-i könyvtárból többek között olyan könyveket is kitiltottak, melyeket
egyetemi professzorok írtak a gender témájáról. Nem maradhattak azok a könyvek
sem, melyet arról szóltak, hogy hogyan kell válni, vagy hogy koedukálttá kellene
tenni az iskolákat. A városi kormányzat azért döntött a könyvek eltávolítása
mellett, mert úgy ítélte, hogy ezek a radikális, a női egyenjogúságért
kardoskodó könyvek tönkreteszik a családokat azzal, hogy lerombolják a
hagyományos struktúrákat. - F: máj. 15.,
http://www.hirszerzo.hu/cikk.php?id=12851PC-függő mikrobák -- a billentyűzet is fertőz    

Aggódik a baktériumfertőzés miatt? Joggal, hiszen a mikrobák ott ólálkodnak,
ahol gondolni se merné! -- állítja egy vezető felmérés. Charles Gerba, a
University of Arizona mikrobiológusa és vízszakértője számtalan vizsgálatot
végzett otthonok valamint munkahelyek baktérium- és vírusállományáról. A
Reuters-nek nyilatkozva elmondta: bátran "kilincseljünk", a billentyűzetek és a
mobiltelefonok jóval veszélyesebbek -- pláne, ha nem a saját személyes
tárgyunkról van szó, hanem például céges mobilról vagy több felhasználós
munkaállomásról. A szakértő szerint a billentyűzet -- legyen az PC-jé vagy
telefoné -- a baktériumok paradicsoma: -- A vizsgálatok eredményeinek
kiértékelésekor szinte megrökönyödtünk azon, hogy mi minden található egy
klaviatúrán. A számok azt mutatják: egy átlagos íróasztalon négyszázszor annyi
baktérium található, mint egy átlagos vécéülőkén. -- Az irodai munkafelületet
senki sem takarítja, míg oda nem ragad valaki hozzá -- mondta Gerba. - F: máj.
22., http://hvg.hu/egeszseg/20060522mikroba.aspx?s=2006522nl150 nyelvre fordít a Skype

A Language Line és Voxeo cégekkel együttműködve a Skype a hétvégén útjára
indította legújabb szolgáltatását, amely segítségével a felhasználók
beszélgetéseket folytathatnak olyan személyekkel is, amelyeknek anyanyelvét nem
ismerik. - F: máj. 16., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/52735/Évforduló: Kolozsvári Egyetemi Könyvtár

1909. máj. 19.: Felavatták a Kolozsvári Egyetem 252 férőhelyes bibliotékáját,
amelynek alagsorában népkönyvtárat is berendeztek. - F: www.bocs.huNagysebességű európai-kínai kutatási és oktatási hálózat

Az Európai Bizottság április 28-án bejelentette egy nagysebességű hálózati
infrastruktúra terveinek jóváhagyását, melyhez 45 ezer európai és kínai kutató,
illetve diák férhet majd hozzá. A 4,15 millió euró értékű beruházás költségeit
együttesen fedezi az EU 6. Kutatási keretprogramja, a kínai kormány és több
európai nemzeti kutatási és oktatási hálózat. Az ORIENT (Oriental Research
Infrastructure to European NeTworks) névre keresztelt hálózat többek közt a
radioasztronómia, a fenntartható fejlődés, a meteorológia és a gridszámítás
területein segíti majd az európai-kínai tudományos együttműködéseket -- adta
hírül az InfoPark Zrt. innovációs hírlevele. - F: máj. 20., Prím Online,
http://hirek.prim.hu/cikk/52787/Egészségtelenek a magyar munkahelyek -- de ez senkit nem érdekel

A nyolcvanas évektől kezdve fokozatosan nő az ülő munkát végzők aránya. A sok
ülés maradandó egészségkárosodáshoz vezet, ha nem teljesülnek az ember biológia
adottságait szem előtt tartó, ergonómia szempontok. A napi átlagos tizenkét órás
ülő testtartás hosszú távon vérkeringési zavarokhoz vezet, az izmok elfáradnak,
a csigolyák szenvedik el a legnagyobb terhelést Mindennek következtében
egészgégkárosodás léphet fel, mely elsősorban a vázizomzatot, a nyakat, a
derekat, a kart érinti, míg repetitíven végzett gépelési munka a csuklót, az
ujjakat teszi tönkre. Gyakori a látásromlás és előfordulhatnak pszichés zavarok
is. A panaszok többsége csak sok éves távlatban jelentkezik, de ha kialakultak a
bántalmak, akkor többségük nem rehabilitálható. - F: máj. 19.,
http://www.fn.hu/index.php?action=nyomtat&id=7&cid=134095&layout=no&id=7Ami a Da Vinci-kód mögött van  

Sikerkönyv, botránykönyv, bóvliirodalom, szervezett utazások a történet
helyszíneire, egyházi tiltakozások, tüntetések -- akármit gondolunk is Dan Brown
Da Vinci-kódjáról, az elmúlt évek egyik legtöbbet emlegetett könyvéről van szó.
Csütörtökön mutatják be a történetből készült filmet a hazai mozikban. Ennek
kapcsán vállalkoztunk arra, hogy összeszedjünk mindent, amit a Da Vinci-kódról
tudni érdemes. - F: máj. 18.,
http://hvg.hu/kultura/20060517davincikod.aspx?s=2006518nl::::::::::::::::::::: INFORMÁCIÓFORRÁSOK ::::::::::::::::::::


Google-hírlevél könyvtárosoknak -- helyesen

A Google 2005 decemberében kifejezetten könyvtárosoknak szóló hírlevele:
http://www.google.com/librariancenter/newsletter/0512.html1200-as Máté evangélium és Faust-gyűjtemény egy része a weben

Miután 2004 szeptemberében kigyulladt a weimari Anna Amalia könyvtár, és több
mint 50 000 könyv vált a lángok martalékává, a helyi kulturális örökségért
felelős Weimari Klasszika Alapítvány kezdeményezésével tavaly belekezdtek a
megmaradt művek egy részének digitális formába történő átmentésébe. - F: máj.
21., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/52848/
IMPRESSZUM

A szerkesztők -- akik szívesen olvassák és megfontolják az Ön véleményét:
Káldi Emese (kommunikációs tréner) mailto:emi22@freemail.hu
Mészáros Anikó (programvezető) mailto:meszaros.aniko@chello.hu
Sonnevend Péter (Kaposvári Egyetem, tanszékvezető főiskolai tanár,
egyetemi könyvtárigazgató) mailto:sonnevend@mail.atk.u-kaposvar.hu
Mikulás Gábor (információs és pr-tanácsadó) mailto:mikulasg@gmconsulting.hu

Feliratkozás az ékezetes vagy ékezetmentes hírlevélre:
http://hirlevel.swgy.hu/user/1/php/maileruser.php?mailer=1&action=regist

A szerkesztők a nem saját írású cikkek tartalmáért nem vállalnak felelősséget,
mindazonáltal törekednek a források gondos válogatására.

Kiadja: GM Consulting http://www.gmconsulting.hu/inf