K I T -- Könyvtár - Információ - Társadalom (2006/18., máj. 3.)


    Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára
                    Szemlék, hírek, kommentárok


TARTALOM
- Gyűjteményfejlesztéstől a tartalomszolgáltatás felé -- drámaian új
konzultációs anyag a BL-ben
- Állománygyarapítás helyett gyűjteményszervezés -- hagyományok és kihívások
- Ma már nem az olvasók, hanem a felhasználók világát éljük
- Személyre szabott 'műsorajánló' -- 'könyvtári intelligenciának' is?
- A pr-hatékonyság mérése
- Exponenciálisan nő a blogok látogatottsága
- Blogolni tanulnak a tanárok
- DVD-kölcsönzéssel próbálkozik a McDonald's
- A hazai McDonald's is a fogyasztókkal hirdet
- Hozzáférhető digitális információk a Berzsenyi új könyvtárában
- Milliós káruk biztosan keletkezett -- Esztergomi közkönyvtár
- Jobban is dolgozhatna a könyvtár igazgatója Baján? -- Személyi ellentétek a
háttérben?
- Könyvtárosok és újságírók vitáztak Kakasdon
- Könyvtári konferencia -- Salgótarján
- Kell-e önálló kulturális tárca?
- Nem ázik tovább a múzeum és a könyvtár gyűjteménye
- Modern könyvtár Miskén -- az Atomerűmű is segített.Szervezd meg jól a
kilépésedet!
- Internetes csevegők: főként kisebb szervezeteknél nyerő

KISSZÍNES
- Az e-szint világranglistája
- Harry Potter veszélyben -- az amerikai Georgia államban
- Braille elektronikus könyvolvasó vakoknak
- Leégett az elsőnek épült Carnegie-könyvtár Pittsburghben
- Alkoholt a könyvtárba!
- Robbantási kézikönyvek ellen kampányol egy szaúdi lap

INFORMÁCIÓFORRÁSOK
- Kutathatóvá válik a BBC magyar adásának archívuma
- Megújuló Computer Panoráma
- A hónap könyve: A világ legszebb könyvtárai 
- Már magyarul is olvasható a pápai enciklika
- A Microsoft is elindítja tudományos keresőgépétE lapszám szerkesztője: Mikulás Gábor


A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Adja tovább
kollégáinak, ismerőseinek! A megrendelési és lemondási információ a hírlevél
végén található. A hírlevélben a hosszabb linkek eltörhetnek; ezek csak
kimásolás és egybetoldás után, a böngészőbe bemásolva használhatók. 
Kereshető KIT-archívum: http://www.gmconsulting.hu/inf/kit/index.html
Gyűjteményfejlesztéstől a tartalomszolgáltatás felé -- drámaian új konzultációs
anyag a BL-ben

A gyűjteményfejlesztéstől a tartalomszolgáltatás felé vezető úton a Britih
Library szükségesnek tartotta meghatározni középtávú stratégiáját. Az anyag
tartalmi súlyára és komolyságára jellemző, hogy a fő rész 35, míg az egyes
szakterületek gyűjtési elveit körvonalazó melléklet 70 oldal terjedelmű. Itt
csak néhány, eddig soha nem látott adatra hívjuk fel a figyelmet. A világ könyv-
és folyóirat-kiadásának pénzben kifejezett nagyságrendje elérte a 110 milliárd
dollárt (ez többszöröse a magyar GDP-nek). Ebből a tudományos értékű
dokumentumok aránya 12% lehet: ezen belül meghatározó az STM (természet-,
műszaki és orvostudományok) a maga 9,3 milliárd dollárnyi részesedésével (ennek
52%-a folyóirat, 15%-a pedig könyv), míg a társadalomtudományok 2,5, a humán
szakterületek anyaga pedig 1,8 milliárd dollárba kerül. Az április 25-én
közzétett tervezetre a BL minden érdekelt hozzászólását várja. E sorok jegyzője
ajánlja a nemzeti könyvtár és hazai publikációs fórumaink figyelmébe e rendkívül
igényes fejlesztési anyagot. (SP) - F: máj. 1., http://www.bl.uk/
-- 'A British Library újrasúlyozza tartalomstratégiáját a digitális korban --
konzultációs folyamat indul egy drámaian új szerzeményezési stratégiáért' --
írja az IWR. Az anyag http://www.bl.uk/contentstrategy , melynek címe: 'A
British Library tartalom-stratégiája -- a nemzet tudásigényének szolgálata', a
hagyományos brit kultúra felől elmozdulva(!) a 'britség' mai realitására kíván
reflektálni. A válaszokat leginkább emailben várják. Az így létrejött anyagot az
év végére teszik elérhetővé. Úgy tűnik, hogy a BL szolgálni szeretné nemzete
tudásigényét, ezért teszi közzé az anyagot már a munkafázisban. (MG) - F: ápr.
28., http://www.iwr.co.uk/information-world-review/news/2154986/british-library-rebalancesÁllománygyarapítás helyett gyűjteményszervezés -- hagyományok és kihívások

A kilencvenes években a felsőoktatási könyvtárak az állománygyarapításról
áttértek a gyűjteményszervezésre. A jelenlegi fejlődés iránya a
gyűjteményszervezést ötvözi a hozzáférés szervezésével és alakításával, ahol a
hangsúly azon van, hogy a megfelelő elektronikus dokumentumokat az olvasók
számára a megfelelő időben rendelkezésre bocsássák. Ez érinti a tudományos
szakirodalommal foglalkozó kiadókat is. ... A tudományos könyvtárak
elektronikus-állománymenedzsment problémáiról rendezett konferencián (The new
challenge for research libraries: collection management and strategic access to
digital resources) az Elsevier stratégiai alelnöke, a ScienceDirectet létrehozó
egykori csoport vezetője előadásában ezekből a véleményekből emelt ki
tizenhatot, olyanokat, amelyek vagy a kiadók, vagy a könyvtárosok szájából
hangzottak el. Az előadás ezeket a kijelentéseket elemzi és értékeli, amelyek
pl. a használattal és az árakkal, az e-folyóiratokkal, a költségekkel, a kiadói
profittal, az archiválással, a Google keresőrendszerrel, a nyílt hozzáféréssel
stb. kapcsolatosak. Az előadó megközelítése számos kérdésben teljesen új
megvilágításba helyezi napjaink sokak által sokszor megvitatott témáit, és arra
buzdít, újra gondoljuk át ezeket, ne érjük be a tévhitek, sommás ítéletek
ismételgetésével, és ne tekintsünk mindent adottnak, próbáljunk érdekeinktől
függetlenül közelíteni hozzájuk. - F: Hunter: Access management. Challenging
orthodoxies. In: J.Libr.Admin.  2005/2. Autoref.: Könyvtári Figyelő, 2006/1.
Manci:  http://w3.oszk.hu/manscr/wwwi32.exe/[in=ref1.in]/?06/095*52455Ma már nem az olvasók, hanem a felhasználók világát éljük

-- mondta dr. Ambrus Zoltán, a Békés Megyei Könyvtár igazgatója 'Az olvasók
ideje már lejárt -- Kölcsönzés helyett a világhálós szörfözést választják. c.
cikkben. A könyvtárakban sokan a digitalizált folyóirat- és könyvadatbázisokat
használják információszerzésre. Egy dolog viszont évtizedek óta változatlan: a
könyvtár mindig is közösségteremtő hely volt, és ez a funkció manapság
felértékelődött. A könyvtár talán az egyik legliberálisabb közszolgáltató,
hiszen korra, nemre, vallási hovatartozásra, iskolázottságra való tekintet
nélkül bárki beiratkozhat. A Békés megyei tapasztalatok is ezt az állítást
igazolják. Dr. Ambrus Zoltán hangsúlyozta, a mozgássérültek, vakok és a
bevándorlók, közösségük méretéhez képest, nagy számban gyarapítják a látogatók
táborát. A hagyományos szolgáltatásról, az olvasásról az országos állapotokhoz
hasonlóan, a megyei szakemberek is negatív folyamatokról számoltak be.
Visszaszorult a szépirodalom és a fikciós irodalom iránti érdeklődés. Kóti
Hajnalka, a megyei könyvtár osztályvezetője kiemelte: főleg a szakmai művek és
az iskolai jegyzetek iránt nagy a kereslet. A legtöbben ugyanis nem engedhetik
meg maguknak a költséges tankönyvek megvásárlását, és inkább a kölcsönzéses
formát választják. Szabad idejüket elsősorban az 50 év felettiek és a
nyugdíjasok töltik olvasással, az igényesebb szépirodalmi alkotásokból
tallóznak. Minden korosztálynál népszerűek a könyvesbolti sikerlistákat vezető
bestsellerek és a kortárs magyar, sőt a megyei szerzők írásai is. - F: máj. 2.,
http://www.bmhirlap.hu/index.php?apps=cikk&c=510362&d=2006-05-02&r=1
-- A cikk írója nem ritka zavar eseteit mutatja magán. A közölt kép aláírása: 'A
'Nagy Könyv' című országos kezdeményezés hasznos volt, mert hatására sokan
fedezték fel újra a rég elfeledett szépirodalmi alkotásokat', melyhez képest a
cikkben más irányú megjegyzések olvashatók. (MG)Személyre szabott 'műsorajánló' -- 'könyvtári intelligenciának' is?

Egy magyar fejlesztőcsapat olyan technológiát hozott létre, amely a mesterséges
intelligencia, adatbányászat és a szuper-számítástechnológia eredményeinek
felhasználásával, gépi tanulás segítségével hatalmas információtömeg
feldolgozását teszi lehetővé egy-egy fogyasztó egyéni preferenciarendszerét
figyelembe véve. Ezt a technológiát jelenleg egyetlen kísérleti internetoldal, a
www.musorjanlo.hu használja, azonban jól alkalmazható IP TV, ill. egyéb
internetszolgáltatáshoz is. - F: ápr. 30., Prím Online,
http://hirek.prim.hu/cikk/52448/A pr-hatékonyság mérése

Mérni a mérhetetlent? -- a pr teljesítmény mérése konferencia (ápr. 27., Bp.,
Business Class) témája a könyvtáraknak két oldalról is érdekes lehet. Egyrészt
saját pr-tevékenységük mérése, másrészt más szervezetek ebbéli teljesítményének
mérése lehet a tárgy. Ám a helyzet változik. A szervezetről megjelenő sajtóhírek
gyűjtögetése, pozitív--negatív--semleges osztályozása a szövegbányászat
segítségével lassan (legalábbis részben) automatizálódik, példa rá a magyar
newzeus szoftvere. A blog a kommunikáció könyvtárak által kevéssé ismert /
figyelt információs csatorna figyelésére, a Mirai Interactive előadója adott
tippeket: beravatkozás helyett figyelni, befolyásokat feltérképezni,
véleményvezérek azonosítása, kapcsolatfelvétel és érdekharmonizáció. A szervezet
honlapján kívánatos tartalmakat nyújtó elhelyezett sajtószoba (magyar könyvtári
példát egyelőre nem ismerek) spontán sajtómegjelenésekhez is segíthet. A
víruskommunikáció (emailen terjedő, megosztást motiváló élvezetes vagy értékes
üzenetközvetítő tartalom menedzselése) a komunikáció legújabb ága, melyre magyar
és közszolgálati példával még alig tudott szolgálni az előadó. A módszer
sikeressége azonban tudatos alkalmazásokra serkentheti a könyvtárosokat is.
(MG)Exponenciálisan nő a blogok látogatottsága

Azzal együtt is, hogy a szélesebb közvélemény csak mostanában kezd tudomást
venni a blogok jelenségéről, lemaradásunk a világtrendekhez képest nem jelentős.
Az internetes naplóírás 2001 óta van jelen hazánkban - a hőskorszak meghatározó
oldalai a Maciblog http://maci.blog.hu/ , a Plastik http://maci.blog.hu/ vagy a
Technocol http://technocol.hu/ voltak. A blogok száma a GKI adatai szerint mára
meghaladja a százezret, tavaly pedig elindult az első Web 2.0 technológiával
dolgozó hazai portál, a Blogtér http://www.blogter.hu/ (első számú riválisa a
korábban indult freeblog.hu http://www.freeblog.hu/ ). A Web 2.0-oldalak legfőbb
jellegzetessége, hogy a felhasználók aktív résztvevőjévé válnak a tartalom
meghatározásának, és egyre jelentősebb közösségekbe szerveződnek, a kifejezés
2004 óta része a szakzsargonnak. - F: ápr. 27., http://www.sg.hu/cikkek/44219Blogolni tanulnak a tanárok

Természetesen ráférne némi továbbképzés a legtöbb szerkesztőségre is. A
hagyományos szerkesztőségekben dolgozó újságírók közül sokan vannak, akiknek
fogalmuk sincs az internetes információgyűjtésről, a munkájukat könnyítő
alapvető eszközök használatáról. (Erre még a miénknél jóval fejlettebb szakmai
országokban is szükség van. Jól bizonyítja ezt a Poynter Online  Web Tips
sorozatának  töretlen sikere. - F: ápr. 21.,
http://mediablog.hvg.hu/2006421.aspxDVD-kölcsönzéssel próbálkozik a McDonald's

A gyorsétteremóriás hat amerikai város több száz éttermében próbálja ki új
DVD-kölcsönzőit. A hazánkban is ismert kölcsönzőgépek hatalmas profitot
jelenthetnek mind üzemeltetőjüknek, mind az étteremláncnak. - ápr. 26.,
http://mfor.hu/cikk.php?article=26715A hazai McDonald's is a fogyasztókkal hirdet
 
A magyar McDonald's gyorsétteremlánc mától kapcsolódik be abba a nemzetközi
online játékba, amely bárki számára lehetőséget teremt arra, hogy saját
arcképével jelenhessen meg az ételek csomagolásán. A hétköznapi sztárok több
mint 100 ország éttermeiben hirdetik majd az i'm lovin' it! szlogennel
fémjelzett életérzést. A szerencsés pályázók arcát nem kevesebb, mint 50 millió
ember ismerheti meg világszerte. - F: ápr. 24.,
http://mfor.hu/cikk.php?article=26650
-- A módszer könyvtárak által is használható, bár a könyvtárak eddigi gyakorlata
inkább valamely általa fontosnak tartott kanonizált tartalom (pl. írók és költők
portréja) kiemelése volt. A kínált tartalmak helyett a használó vizuális
megjelenítése ezért kiemelt üzenetet hordozhatna, ha az valóságban is
használóorientáltsággal párosul. A gyorsétterem-lánc egyik korábbi akciója is a
használót, pontosabban annak szolgáltatói státuszát emelte ki, amikor híres
emberek árulták a menüt a pult mögött. (Ld.: A szponzorálás, mint lehetőség --
szempontok mindkét oldalról;
http://www.gmconsulting.hu/inf/cikkek/028/index.htm )(MG)Hozzáférhető digitális információk a Berzsenyi új könyvtárában

'Legfontosabb célunk, hogy biztosítsuk a hozzáférést a digitális információkhoz'
-- tájékoztatott Keszeiné Barki Katalin, a Berzsenyi Dániel Főiskola
könyvtárának igazgatója a Könyvtár és Információtudományi Tanszék szaknapján
rendezett A főiskolai könyvtár helyzete a fejlesztések tükrében című
kerekasztal-beszélgetésen. Az intézmény és a tanszék oktatói, valamint a
meghívott vendégek megvitatták a főiskola könyvtárának jelenlegi helyzetét és
beszéltek a jövőbeni tervekről. Balogh Imre stratégiai és fejlesztési
rektorhelyettes elmondta, hogy az épülő Regionális Felsőoktatási Forrásközpont a
főiskolán belül önálló szervezeti egységként működik majd. A könyvtár mellé
piacképes szolgáltatásokat telepítenek. Az épület éves bérleti díja 140 millió
forint, amit a működési költségekkel a Berzsenyi Dániel Főiskolának kell
kigazdálkodnia.
A Forrásközpont e-learning központ is lenne, tananyag és programszervezési
feladatokat látna el nemcsak a főiskola hallgatói, hanem a régió számára is. -
F: ápr. 27., http://hirtv.hu/?article_hid=95807&tPath=%2Fkultura%2Foktatas%2FMilliós káruk biztosan keletkezett -- Esztergomi közkönyvtár
 
Megállíthatatlanul jött a Duna. Az árterületre épült korábbi Babits, ma
Helischer József Városi Könyvtár eleve lábakon nyugszik. A korábbi igazgató,
Martsa Alajos azt kérte, hogy a tervek készítésekor számoljanak az
árvízveszéllyel. Így is történt. A tervező figyelembe vette a kérést; más
kérdés, hogy a helyszűke már beköltözéskor is figyelmeztető volt. Látták, hogy
néhány év, egy évtized, és tele lesznek. Ráadásul akkortájt a beszerzések is
könnyebben mentek, gyorsan szaporodtak a kötetek. Éppen ezért, kényszerből, jobb
híján, beépültek a lábak közötti terek, amelyeket egyre sűrűbben önt el a
javarészt kora tavaszi szennyes lé -- de volt itt árvíz vízhiányosnak
gondolt augusztusban is. - F: ápr. 24.,
http://www.24ora.hu/index.php?apps=cikk&c=508455&d=2006-04-24&r=1082Jobban is dolgozhatna a könyvtár igazgatója Baján? -- Személyi ellentétek a
háttérben?

A városháza által felkért szakfelügyeleti vizsgálat elismeri, hogy az elvárható
szakmai normákat magas szinten teljesítettük -- áll az Ady Endre Könyvtár
igazgatójának beszámolójában. Ezért is pályázott újra a posztra Matkovics
Kornél. Ám a csütörtöki testületi ülés után könnyen elképzelhető, hogy
meggondolja magát. Hajdú Miklós kifogásolta a 13 és 18 óra közötti nyitva
tartást, hogy különféle szolgáltatásokért, így a beiratkozásért nem kell
fizetni, valamint a külső szakmai kapcsolatokat. Barna György alpolgármester a
jó gazda gondosságát hiányolta. - F: máj. 2.
http://www.petofinepe.hu/index.php?apps=cikk&c=510511&d=2006-05-02&r=1Könyvtárosok és újságírók vitáztak Kakasdon

A megyei könyvtár szakmai továbbképzésén a könyvtárak és az elektronikus sajtó
viszonyáról volt szó kedden Kakasdon. Elekes Eduárdné-tól, a rendezvény
háziasszonyától megtudtuk, a könyvtárak célja az, hogy közhasznú információi
ellenszolgáltatás nélkül jelenjenek meg a sajtóban. Ezzel szemben a sajtó
bevételhez szeretne jutni. A könyvtárosok és médiaszakemberek vitájukban arra
jutottak, a normális arány a gyakorlatban alakul ki. Megválasztották az
Informatikai és Könyvtári Szövetség megyei városi tagozatának vezetőjét, a paksi
Gutai Istvánt. - F: ápr. 26.,
http://www.tolnainepujsag.hu/index.php?apps=cikk&c=509202&d=2006-04-26&r=1
 


Könyvtári konferencia -- Salgótarján
 
Hétfőn Losoncon kezdődött, tegnapelőtt Salgótarjánban a Balassi Bálint Megyei
Könyvtárban fejeződött be az a kétnapos konferencia, amely a könyvtári
informatika aktuális kérdéseit tárgyalta Szlovákiában és Magyarországon. Kedden
a megyei könyvtár bemutatását követően megújították és aláírták a losonci Nógrád
Könyvtárral az együttműködési megállapodást. A konferencia a dokumentumok
gyűjteményszervezési, feldolgozási munkáiról összeállított helyzetkép
ismertetésével kezdődött. Lugosi Tünde, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Nógrád
Megyei Szervezetének elnöke úgy fogalmazott: a könyvtárosok munkájában egyre
inkább teret nyer a webes tájékoztatás: ezen a módon intézik a megrendeléseket,
így készítik el a különféle adatbázisokat. - F: ápr. 27.,
http://www.nmedia.hu/index.php?apps=cikk&c=509450&d=2006-04-27&r=1Kell-e önálló kulturális tárca?

Harsrnyi Lászlót nem csak, mint az -- immár a miniszériumtól független --
Nemzeti Kulturális Alap (NKA) elnökét, hanem mint tekintélyes szakközgazdászt is
megkérdeztük a kérdésről. Véleménye szerint az összevonás a nem szakpolitikai
területek esetében jelentős megtakarítással kecsegtet. Harsányi azonban
fontosabbnak tartja, hogy megtörténjen a két terület integrációja. Csak közös
koncepció alapján lehet kezelni például a művészeti oktatás, vagy az iskolai
könyvtárak ügyét - teszi hozzá. A közgazdász azonban nem reméli az
összevonástól, hogy amerikai mintára közös kulturális és oktatási struktúra
jöjjön létre. Ott ugyanis az iskola a helyi kultúra bázisa, befogadó színház,
mozi, könyvtár, művelődési ház egyben. 'Csak a hozzánk hasonlóan gazdag országok
engedik meg maguknak, hogy párhuzamos intézményhálózatot hozzanak létre, igaz
egyiket sem tartják el megfelelelően' -- teszi hozzá ironikusan az NKA elnöke. -
F: ápr. 28., http://www.nepszava.hu/default.asp?cCenter=article.asp&nID=793725Nem ázik tovább a múzeum és a könyvtár gyűjteménye
 
Komlón rossz idő esetén a padlástérben áll a víz, a közgyűjtemények, a
könyvállomány is gyakorta vannak veszélynek kitéve. Egy komolyabb beázás
jelentős károkat okozhat mindkét gyűjteményben. A város évek óta igyekszik a
bajt elhárítani, ám eddig a volt pártház, a jelenlegi Helytörténeti Múzeum és
Városi Könyvtár tetőzetének felújítására nem volt fedezet. ... Az elodázhatatlan
beruházás minden valószínűség szerint még a nyár folyamán megvalósul, a komlói
városképet is meghatározó épületre új tetőzet kerül, de a vízelvezető
csatornákat, ereszeket is felújítják, kicserélik. - F: máj. 2.,
http://www.dunantulinaplo.hu/index.php?apps=cikk&c=510543&d=2006-05-02&r=1Modern könyvtár Miskén -- az Atomerűmű is segített

Új épületben nyílt meg a napokban Miskén az oktatási, közösségi, informatikai
központ és könyvtár. A beruházást már három éve tervezték a miskeiek, de a
sikeres pályázathoz az önerőt sem tudta biztosítani a település. Végül a Paksi
Atomerőmű Rt. sietett a község segítségére, és az önrész biztosításához 3 millió
forinttal járult hozzá. Így valósulhatott meg az összesen 67 millió forint
értékű beruházás. Az új épület avatásán Illés Attila polgármester mondott
beszédet, és fejezte ki a támogatásért köszönetét. Az erőmű nevében Hamvas
István vezérigazgató-helyettes mondott köszöntőt és közösen vágta át a szalagot
a polgármesterrel. - F: máj. 2.,
http://www.petofinepe.hu/index.php?apps=cikk&c=510514&d=2006-05-02&r=7Szervezd meg jól a kilépésedet!

A kormány által ugyan még be nem jelentett, de előrevetített takarékossági
intézkedések jelentős mozgásokat fognak indukálni a munkaerőpiacon. Jobb félni,
mint megijedni! A hirtelen felszabaduló rengeteg jól képzett szakember lehetővé
teszi a munkaadóknak, hogy válogassanak a nekik tetsző emberek között. Ami
egyben azt is jelenti, hogy minőségi cseréket hajthatnak végre az egyes
pozíciókban, s nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy ejtőernyős csapatok
jelenhetnek meg a munkaerőpiac egén. A túlkínálat lenyomhatja az árakat
(fizetéseket) a piacon, másrészt a felülről érkezők bérfeszültséget okozhatnak a
munkahelyeken. - F: ápr. 26.,
http://hvg.hu/karrier/20060426felkavaras.aspx?s=2006426nlInternetes csevegők: főként kisebb szervezeteknél nyerő
 
Skype, Messenger, iwiw, ICQ: néhány azon programok közül, amelyek a vállalatok
többségénél tiltólistára kerültek. Az mfor.hu a hazai helyzetet térképezte fel.
- F: ápr. 25., http://www.mfor.hu/cikk.php?article=26678&pat=29
 
 

::::::::::::::::::::::::::::: KISSZÍNES :::::::::::::::::::::::::::


Az e-szint világranglistája

A The Economist Intelligence Unit idei elemzése a világ 68 országáról azt
mutatja, hogy Magyarország a középmezőnyben tartja helyét: Csehországgal
holtversenyben a 32. helyen található. (Ez ugyan látszólag hátrébb van a tavalyi
30. helynél, de kettő olyan ország került elénk -- Egyesült Arab Emirátusok,
Bermuda -- melyek tavaly még nem mérettek meg. Más kérdés, milyen ugrásszerű
fejlődést mérnek egyes "harmadik világ"-ba sorolható országokban...)
Magyarország idei pontszáma a 10-es skálán 6,14, míg tavaly
6,07 volt. Ezzel a régióban Észtország és Szlovénia után (Csehországgal
osztozva) a harmadik helyen vagyunk, s a mögöttünk állók már nem érik el a 6
pontos szintet (Lengyelország 5,76 -- Szlovákia -- 5,65 stb). A végső pontszám
hat összetevőből jön ki: ezek közül legjobban az e-szolgáltatások támogatása
illetve az üzleti környezet terén állunk (7,50 -- 7,34), míg leggyengébbek a
lakossági lefedettségben (connectivity -- 4,80) vagyunk. Az anyag kiemeli a 10
gigabit/mp-es szélessávú hálózat létrehozását, mellyel első helyen állunk a
régióban. (SP) - F: ápr. 29. http://www.eiu.com/Harry Potter veszélyben -- az amerikai Georgia államban

Az amerikai könyvtárosegyesület, az ALA hírei közt szerepel, hogy a Georgia
állambeli Gwinnett Country Public School iskola irányító testülete komolyan
latolgatja a nagy népszerűségnek örvendő regénysorozat kitiltását az iskola
könyvtárából. Laura Mallory asszony például komolyan félti három gyermekét az
ördögtől, a boszorkánykodástól. A magas testület május 11-i ülésén dönt a fontos
kérdésről, mely megosztja a helyi közvéleményt. - F ápr. 29.
http://www.ala.org/Braille elektronikus könyvolvasó vakoknak

A spanyol Andalux nevű cég egy olyan speciális hordozható eszközt fejlesztett ki
vakoknak, amely képes Braille írásjelekkel megjeleníteni a rátöltött
elektronikus könyvek szövegét. - F: máj. 1., Prím Online,
http://hirek.prim.hu/cikk/52452/Leégett az elsőnek épült Carnegie-könyvtár Pittsburghben

Április 7-én -- valószínűleg rövidzárlat következtében -- leégett a 115 éve
épült Carnegie-könyvtár harangtornya Pittsburghben, jelenti a helyi Post-Gazette
április 9-i száma. A városi hálózat fiókjának melléképületében senki sem sérült
meg, sőt meglepő módon még az óra sem állt le. A skót származású acélbáró a XIX.
század végétől az angol nyelvterületen (Amerikától Anglián át Új-Zélandig)
mintegy harmadfélezer könyvtár létrejöttét támogatta oly módon, hogy magára
vállalta az építkezés költségét, ha a helyi vezetés szerződésben kötelezte magát
könyvtáros alkalmazására és konkrét gyarapítási keret biztosítására. - F: ápr.
29. http://www.ala.org/Alkoholt a könyvtárba!

A svédországi Ängelholm lakói a könyvtárban is italozhatnak -- legalábbis ezt
szeretné elérni a városka egyik képviselője. Sajátos eljárással akarja a
kultúrát fellendíteni Marie Lennerljung mérsékeltpárti képviselő lakóhelyén,
Ängelholmban: azt javasolta, hogy ezután a városi könyvtár árusítson sört, bort
és tömény italokat. Lennerljung szerint ez a halálbiztos módja annak, hogy az
embereket a könyvekhez csalogassák, ráadásul az alkoholból származó bevételből
fedezni lehetne a szűkösen gazdálkodó könyvtár különféle kulturális
rendezvényeit és az új publikációk vásárlását. Noha a könyvtár dolgozói, akik
munkahelyükön kedvezményesen vásárolhatnának a felhozatalból... - F: máj. 2.,
http://www.hirszerzo.hu/cikk.php?id=12148Robbantási kézikönyvek ellen kampányol egy szaúdi lap

A szaúd-arábiai könyvtárakban fellelhető terrorista irodalom ellen kezdett
kampányt az Al-Vatan című lap. Mint a lap keddi számában jelentette, Buraida
több könyvtárában kikölcsönözhető a 'Kézikönyv harcosoknak a dzsihád
technikáiról -- a Szent Háború előnyeinek összefoglalása' című könyv, amely arra
hívja fel olvasóit, hogy 'hitetlenek' körében kövessenek el öngyilkos
merényletet. - F: máj. 2.,
http://index.hu/kultur/khirek/?main:2006.05.02.&264066
::::::::::::::::::::: INFORMÁCIÓFORRÁSOK ::::::::::::::::::::


Kutathatóvá válik a BBC magyar adásának archívuma

Kutathatóvá válik a BBC magyar adásának digitális archívuma, ezért a
hangfelvételek egy-egy másolata az Országos Széchényi Könyvtárba (OSZK) és a
Magyar Rádióhoz kerül -- a megállapodást kedden írta alá az OSZK főigazgatója és
a BBC Világszolgálat március 31-én megszűnt magyar osztályának volt vezetője. -
F: ápr. 26., http://www.magyarorszag.hu/hirek/kultura/bbc20060425.html?h=1Megújuló Computer Panoráma
 
Partnertalálkozót tartott ma a Computer Panoráma (CP). Ezen bemutatták, hogy a
hazai piacon 17 éve jelen lévő, havi megjelenésű számítástechnikai magazin,
reagálva az új kihívásokra, hogyan szervezte át belső struktúráját, milyen
tartalmi megújuláson ment át, kik a lap új vezető munkatársai. - F: ápr. 25.,
Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/52371/A hónap könyve: A világ legszebb könyvtárai 

Kolostorok, kastélyok és múzeumok falai közt őrzik a világ legrégibb,
legértékesebb könyvgyűjteményeit. Közülük a leghíresebbeket járhatjuk végig
képzeletben a francia szerzőpáros, Guillaume de Laubier és Jacques Bosser A
világ legszebb könyvtárai című albumának lapozgatása közben. - F: febr. 27.,
http://www.delmagyar.hu/cikk.php?cid=123086&id=76


 
Már magyarul is olvasható a pápai enciklika

A www.vatican.va honlapon XVI. Benedek nevére kattintva az enciklikák
alkönyvtárban jelenleg tíz nyelven, köztük magyarul is elérhető a Deus caritas
est (Az Isten szeretet), a pápa első enciklikája. - F: ápr. 28.,
http://www.mno.hu/index.mno?cikk=351354A Microsoft is elindítja tudományos keresőgépét

A Microsoft Windows Live Academic Search néven létrehozta saját tudományos
keresőgépét, mely -- a béta fokozatban -- egyelőre a legfejlettebb országokból
(USA, Egyesült Királyság, Japán stb.) érhető el. A keresőgép sok tízezer
disszertáción túl 10 multinacionális kiadó (Taylor & Francis, Blackwell
Publishing, Elsevier, Nature Publishing Group stb.) kiadványaiból merít. A
Microsoft partnere a projektben a CrossRef elnevezésű non-profit szervezet, mely
elsősorban a tudományos kiadványokra történő hivatkozás hatékony megteremtéséért
kooperál a vezető kiadókkal. - F: ápr. 30. http://www.microsoft.com/
IMPRESSZUM

A szerkesztők -- akik szívesen olvassák és megfontolják az Ön véleményét:
Káldi Emese (kommunikációs tréner) mailto:emi22@freemail.hu
Mészáros Anikó (programvezető) mailto:meszaros.aniko@chello.hu
Sonnevend Péter (Kaposvári Egyetem, tanszékvezető főiskolai tanár,
egyetemi könyvtárigazgató) mailto:sonnevend@mail.atk.u-kaposvar.hu
Mikulás Gábor (információs és pr-tanácsadó) mailto:mikulasg@gmconsulting.hu

Feliratkozás az ékezetes vagy ékezetmentes hírlevélre:
http://hirlevel.swgy.hu/user/1/php/maileruser.php?mailer=1&action=regist

A szerkesztők a nem saját írású cikkek tartalmáért nem vállalnak felelősséget,
mindazonáltal törekednek a források gondos válogatására.

Kiadja: GM Consulting http://www.gmconsulting.hu/inf