K I T -- Könyvtár - Információ - Társadalom (2006/17., ápr. 26.)


    Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára
                    Szemlék, hírek, kommentárok


TARTALOM
- Internet: nem segített az információs stratégia  
- Merénylet a katalogizálók ellen
- Útmutató a 13 jegyű ISBN bevezetéséhez
- Az egyetemi oktatók információs képességei
- A nyílt hozzáférés hatásai a könyvtárakra
- Folytatódhat a Nagy Könyv
- Könyv-sikerlista, 2006. I. negyedév
- Könyvtárbuszok Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
- 'Megmenekült' a Széchényi könyvtár?
- Könyvtári lehetőség a humán szakkönyvek esetében?
- Könyvfesztivál: Sólyom szerint elfogyhatnak az olvasók  
- Kilenc tipp a nyerő önéletrajzhoz
 
KISSZÍNES
- FSZEK -- Wenckheim-évforduló
- Megérkeztek az utolsó sárospataki könyvek is 
- A mérhető siker -- Avagy a honlapelemzés alapjai II. rész
- Lengyelek nyerték a 24 órás programozóversenyt
- Egyre fontosabb szerepe van a netnek a döntéshozatalban
- Ügyfél a pokol kapujában

INFORMÁCIÓFORRÁSOK
- Magyar Virtus
- Japan Herald


E lapszám szerkesztője: Mészáros Anikó


A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Adja tovább
kollégáinak, ismerőseinek! A megrendelési és lemondási információ a hírlevél
végén található. A hírlevélben a hosszabb linkek eltörhetnek; ezek csak
kimásolás és egybetoldás után, a böngészőbe bemásolva használhatók. 
Kereshető KIT-archívum: http://www.gmconsulting.hu/inf/kit/index.html
Internet: nem segített az információs stratégia  

Megjelent az Információs Társadalom- és Trendkutató Központ éves jelentéseinek
harmadik, utolsó darabja az információs társadalom magyarországi helyzetéről,
amely nem sokat javult. - F: ápr .19,
http://www.fn.hu/index.php?id=8&cid=131448&hirlevelkatt=2006-04-19Merénylet a katalogizálók ellen

A katalogizálást, különösen az átvételes katalogizálást, egyre nagyobb mértékben
adják ki bérmunkába különféle szolgáltató vállalatoknak. Ennek ellenére a
szakkönyvtáros ellenőrzésére szükség van, ő a minőség garanciája. Újabban
egyszerűsödnek a besorolási adatok, feltehetően gazdasági okokból és a online
katalógus könnyű kezelhetősége érdekében. Mindezek következtében a katalogizálás
oktatása csökkent és leértékelődött. Ami a szemantikai hozzáférést illeti, ez
továbbra is nyitott kérdés. - F: Revelli: L'assassinat des catalogueurs. In:
Bull.Bibl.Fr. 2005/4. Autoref.: Könyvtári Figyelő, 2006/1.Útmutató a 13 jegyű ISBN bevezetéséhez

Nem túl friss a hír, de talán érdemes szélesebb körben szólni róla: Az OSZK
Magyar ISBN Iroda kiadásában fordításban megjelent a címben jelzett kiadvány.
Eredetije: Guidelines for the Implementation of 13-Digit ISBNs International
ISBN AgencyBerlin 2004 First edition (revised October 2004). Tartalomjegyzéke:
Számstruktúra, Retrospektív konverzió, Könyvtárak és könyvtári rendszerek,
Változások az ISBN alkalmazásában, Felelősségvállalás a változásokért, A
kereskedelmi partnerek közötti kommunikáció, Egyéb szempontok, Gyakran feltett
kérdések, Egyéb információforrások. - F:
http://www.isbn-international.org/en/download/guidelines-hungarian.pdfAz egyetemi oktatók információs képességei

Minden ember információs kultúráját információs viselkedése jellemzi. Az
információs viselkedéssel foglalkozó publikációk alapján meg lehet határozni a
pedagógusok információs kultúráját jellemző indikátorokat. Ide sorolható a
hagyományos és elektronikus információkeresésben való jártasság, az információ
feldolgozási, kezelési és tárolási módszereinek ismerete, a dokumentumok
tartalmi-formai feltárásának ismerete, a kapott és feldolgozott információ
tárolása és csoportos használatra történő átadása, személyi számítógép
használata, az információcsere alapelveinek ismerete, használata a szakmai
kommunikációban, képesség arra, hogy a hallgatót szakterületén megfelelő szinten
tájékozottá tegye, képesség saját pedagógiai tevékenységének tervezésére, saját
életpályájának alakítására.
A szakirodalom foglalkozik az információs kultúra kialakításának módjaival is,
javasolva az egyedi információs tevékenység minőségi jellemzőinek következetes
és folyamatos fejlesztését. A Volgográdi Állami Egyetem kutatói három egymásra
épülő szintet határoztak meg:
- tájékozódás, az eszközök megismerése (az információkeresés és -elemzés
elsajátítása);
- szakmai-alkalmazói (az új információ használatának és az oktatási folyamatban
történő alkalmazásának elsajátítása);
- alkotó-reflektív (képesség az új információ önálló reprodukálására, és a saját
lehetőségek értékelésére). Folyt.:
http://w3.oszk.hu/manscr/wwwi32.exe/[in=ref1.in]/?06/079*52559
- F: Privalova: Informacionnaâ kompetentnost' prepodavatel'â vuza v usloviâh
obnovleniâ obrazovaniâ. In: Naučn.Teh.Bibl. 2005/6. Referálva: Könyvtári Figyelő
2006/1., ref.: Viszocsekné P. É.A nyílt hozzáférés hatásai a könyvtárakra

A könyvtárak számára új fejlemény, hogy az új forrásokért nem kell könyvtárba
menni, ezért fokozni kell közvetítő szerepüket, hiszen sok olvasó számára
ismeretlenek az új lehetőségek. Több adatbank és aggregátor szolgáltat már nyílt
hozzáférésű anyagokat, de nem szabad csak rájuk hagyatkozni. Fontos kérdés a
minőség ellenőrzése is, hiszen a nyílt hozzáférésű folyóiratok is eltérnek
egymástól tartalom és szerkesztői ellenőrzés tekintetében. (A minőség főleg a
szakterületi intézményi és magán archívumok esetében problematikus.)
Sok feladat hárul a szakreferensekre: mind szakterületük, mind a dokumentumok
esetében lépest kell tartaniuk a fejlődéssel -- speciális eszközök és
olyan adatbankok segítségével, mint a DOAJ (http://www.doaj.org), az OAIster
(http://oaister.umdl.umich.edu), vagy a Google két fontos segédlete, a Nyílt
hozzáférésű források útmutatója
(http://directory.google.com/Top/Reference/Open_Access_Resources) és tudományos
keresője, a Google Scholar (http://scholar.google.com).
Az összegyűjtött anyagokat integrálni kell a gyűjteménybe, és folyamatosan
gondozni is kell. (A nehézségek sokkal összetettebben jelentkeznek, mint a
hagyományos folyóiratok esetében.) Az olvasószolgálatra is többlet feladatok
hárulnak mind az oktatásban, mind a tájékoztatásban. A könyvtárak hagyományos
szerepéből, vagyis tudományos információk tárházaként való működéséből
következik, hogy maguk is létrehozhatnak és működtethetnek intézményi
archívumokat, illetve bizonyos feladatokért (pl. a bennük található információk
szervezéséért) felelhetnek. Ennek a kialakításához nyújt segítséget a Nyílt
Archívumok Kezdeményezés metaadatokat gyűjtő protokollja
(http://openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html#Repository). Több
könyvtár már anyagilag is támogatja a nyílt hozzáférésű publikálást.
A cikk a 'hibrid' állapotnak a könyvtári költségvetésre gyakorolt hatását
mérlegelve megállapítja: az biztos, hogy a hagyományos dokumentumok áremelkedése
mellett nem telik majd a nyílt hozzáférésű dokumentumok támogatására, de talán a
hagyományos folyóiratok előfizetési költsége csökken, és majd az eddigi,
áremelések okozta károk is helyrehozhatók lesznek. Az összegzésben a szerzők a
nyílt hozzáférés adta új lehetőségeknek és a könyvtárosok kreativitásának a
fontosságát hangsúlyozzák. - F: Schmidt--Sennyey--Carstens: New roles for
changing environment. Implications of open access for libraries. In: Coll. Res.
Libr. 2005/5. Referálva: Könyvtári Figyelő, 2006/1., ref.: Murányi L., Manci:
http://w3.oszk.hu/manscr/wwwi32.exe/[in=ref1.in]/?06/093*52489Folytatódhat a Nagy Könyv  

A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) húszmillió forintot kíván fordítani idén a Nagy
Könyv elnevezésű játék folytatására, a könyvtárlátogatás iránti érdeklődés ébren
tartására -- fejtette ki Harsányi László, az NKA elnöke pénteken a Budapesti
Nemzetközi Könyvfesztiválon rendezett eszmecserén. - F: ápr. 21.,
http://www.fn.hu/index.php?id=10&cid=131679&hirlevelkatt=2006-04-21Könyv-sikerlista, 2006. I. negyedév
 
A Szikla könyvtári rendszert használó nagyobb könyvtárak kölcsönzési adatai
(művekre és szerzőkre lebontva) olvashatók a
http://www.szikla.net/index.php?ID=10 webhelyen. Például: Pest Megyei Könyvtár
szerzői listájának elején Wass Albert, Nora Roberts és Thomas Brezina vezet. (A
2005-ös egész évi adatokkal egybevetve megállapítható: Wass Albert 'kiütötte'
Meg Cabot-ot és Márai Sándort; Brezina népszerűsége töretlen.) A Bródy Sándor
Megyei könyvtárban Agatha Christie, Lőrinc L. László és Wass Albert a negyedévi
lista vezetői. Az eredmény így gondolkodásra késztetheti az
olvasásszociológusokat és állományépítőket: regionális érdeklődésbeli anomália,
állománybeli eltérés vagy egyéb okok állhatnak a különbségek mögött. (Nem mintha
éppen uniformizálni kellene.) -- A Szikla gazdái a negyedéves statisztikát
rendszeresen kívánják megjelentetni. A lista válogatott adatainak közlése egyben
pr-lehetőség az adott könyvtárak számára. (MG) Könyvtárbuszok Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 2005-ben és 2006-ban két könyvtárbuszos
szolgáltatás is indult az edelényi és az encsi kistérségben. Mindkét kistérség
fokozottan hátrányos helyzetű magyarországi viszonylatban, így az információs
esélyegyenlőség biztosítása és a szociális funkció egyaránt óriási jelentőséggel
bír ezeken a területeken. ... Az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás 2006
januárjában a Magyar Kultúra Napján adta át a kistérség közönségének a
körülbelül 2000 dokumentum szállítására képes könyvtári célra átalakított
Volkswagen típusú biblio-mikrobuszt. A szolgáltatást az Encsi Városi Művelődési
Központ és Könyvtár üzemelteti. A helyi igényekhez alkalmazkodva a járművön
könyvek mellett térítés ellenében DVD-k és videokazetták is kölcsönözhetők. A
jármű hetente jár, összesen 16 települést lát el, és mindenhol körülbelül fél
órát tölt. A projekt eredményeként elmondható, hogy míg 2004-ben az encsi
kistérség 34 településének 54%-ában nem volt könyvtári ellátás (még jegyzéken
nem szereplő szolgáltatóhely sem!) 2006-ra csupán 9%-ról -- 3 településről --
mondható el ugyanez. Végső célként azt fogalmazták meg, hogy egyetlen olyan
település se legyen, ahol nem lehet hozzáférni helyben könyvtári
szolgáltatásokhoz. A könyvtárbusz beindításán túl a kistérségi együttműködés
tíz, nyilvános könyvtári jegyzéken nem szereplő könyvtári szolgáltatóhely
szakmai gondozását is magára vállalta. - F: Encsi Hírek, 2006./2. 4. p.,
http://www.ki.oszk.hu/dok/hirek/bibliobuszok.html'Megmenekült' a Széchényi könyvtár?  

A kormány százmillió forinttal megemelte az anyagi gondokkal küzdő Országos
Széchényi Könyvtár (OSZK) idei támogatását, a nemzeti bibliotékát így nem kell a
nyáron a tervezettnél hosszabb időre bezárni. - F: ápr. 20.,
http://www.fn.hu/index.php?id=10&cid=131563&hirlevkatt=2006-04-20Könyvtári lehetőség a humán szakkönyvek esetében?

A humán tudományok kiadói vannak igazán gondban. 'Egy pedagógus a 3 ezer
forintos könyvet már visszateszi a polcra' -- mondta Lelkes Lajos, az
agrártudományok vezető kiadója, a Mezőgazda igazgatója és az MKKE elnökségi
tagja. Ezért a társadalomtudományi kiadók felhívják a figyelmet arra, hogy
magyar nyelven szakkönyvet kiadni egyszerűen nem lehet az állam támogatása
nélkül, egyrészt a piac kis mérete, másrészt a vásárlóerő szerénysége miatt. -
F: ápr. 12., 2006/15. p. 114-5.,
http://hvg.hu/hvgfriss/2006.15/200615HVGFriss1515192.aspx (regisztrációval
olvasható)Könyvfesztivál: Sólyom szerint elfogyhatnak az olvasók  

A XIII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon a két díszvendéget, Jorge Semprún
spanyol és Csingiz Ajtmatov kirgiz írót Sólyom László köztársasági köszöntötte a
Budapest Kongresszusi Központban. - F: ápr. 20.,
http://www.fn.hu/index.php?id=10&cid=131584&hirlevelkatt=2006-04-20Kilenc tipp a nyerő önéletrajzhoz

Aki meg akarja őrizni a versenyképességét az álláspiacon, kénytelen rendszeresen
megújítani az alkalmazott taktikát. Az alábbiakban új szempontokat veszünk
sorra. Az új taktikák kidolgozáshoz az új piaci trendek ismeretére van szükség.
Nem kell mély titkokra gondolni, sokkal inkább azt megfigyelni, hogy mások
milyen módon jutnak álláshoz. Mostanában a legfontosabb tartós irányzat az
álláskeresésben az internet térnyerése, hiszen a meghirdetett állások 70
százaléka a világhálóra is felkerül. Emellett mind általánosabbá válik, hogy a
jelentkezéseket digitálisan kezelhető, de kinyomtatható formában várják a
munkaadók, illetve megbízottaik. Másrészt a cégek mindinkább specializált
embereket keresnek speciális munkára, a fejvadászok és állásközvetítők pedig
azon szorgoskodnak, hogy a két nehezen megtalálható kapcsolódási pontot valahogy
egy helyre irányítsák. - F: ápr. 24.,
http://hvg.hu/karrier/20060424trukk.aspx?s=2006424nl
-- Időnként meglepően szerény színvonalú álláskereső levelek jelennek meg pl. a
Katalisten. Ahogy a könyvtári szolgáltatásban, e területen is nélkülözhetetlen a
pr- és merketingszemlélet. Ehhez ad néhány ötletet a cikk. (MG)::::::::::::::::::::::::::::: KISSZÍNES :::::::::::::::::::::::::::FSZEK -- Wenckheim-évforduló

1931. ápr. 21.: A Fővárosi Könyvtár a Baross utcai volt Wenckheim-palotában
nyert elhelyezést, ahol jelenleg is működik (1946-tól Fővárosi Szabó Ervin
Könyvtár néven, annak emlékére, hogy 1904-18 között a könyvtár első vezetője
Szabó Ervin volt).
Az 1903-ban létrejött Fővárosi Könyvtárat a főváros közgyűlésének 1911. július
5-i határozata alapján Budapest nyilvános közművelődési könyvtárává
fejlesztették. Kiépítették fiókkönyvtári hálózatát, amely a közművelődésben mind
a mai napig jelentős szerepet játszik.


 
Megérkeztek az utolsó sárospataki könyvek is  

Székely Árpád, moszkvai nagykövet Ferihegyen átadta Vass Lajos, a kulturális
tárca politikai államtitkárnak és Gémesi Ferencnek, a külügyminisztérium
helyettes államtitkárának az utolsó tíz sárospataki eredetű könyvritkaságot. -
F: ápr. 20., http://www.fn.hu/index.php?id=10&cid=131549&hirlevelkatt=2006-04-20

 


A mérhető siker -- Avagy a honlapelemzés alapjai II. rész

Az internet mára olyan médiává vált, mint a tv vagy a rádió. A látogatók
kegyeiért folytatott verseny napról napra élesebb. Ha Ön weboldalt üzemeltet,
akkor a tökéletes felhasználói élmény nyújtásával minden nap foglalkoznia kell,
ha nem akarja, hogy egy vizuális hiba miatt továbblépjenek vásárlói és el se
jussanak az Ön nagyszerű ajánlatának elolvasásáig. - F: ápr. 22.,
http://hirek.prim.hu/cikk/52323/Lengyelek nyerték a 24 órás programozóversenyt

A BME versenyére egy svéd egyetem hallgatói állították össze a feladatokat, egy
magyar csapat harmadik lett.
- F.: ápr. 24. http://index.hu/tech/szoftver/lnygr060424/Egyre fontosabb szerepe van a netnek a döntéshozatalban

Az internet egyre fontosabb szerepet játszik a mindennapi döntések
meghozatalában. Ma már minden második amerikai a netet használja, hogy
segítséget kapjon olyan döntéshelyzetekben, mint például, hogy melyik iskolába
írassák a gyereket vagy hova költözzenek. - F.: ápr. 20.
http://index.hu/tech/net/dontes060419/Ügyfél a pokol kapujában

Ügyfélkaputesztünkből kiderül, hogy nincs is olyan, hogy elektronikus
ügyintézés. A szájton legfeljebb időpontot foglalhatunk, hogy aztán hagyományos
úton intézzük dolgainkat az irodában. Már ha az ehhez szükséges papírokat
sikerül otthon kinyomtatni, ugyanis a rossz papírméretek miatt nekünk ez sem
sikerült. - F.: ápr. 20. http://index.hu/tech/net/ugyfel060419/::::::::::::::::::::: INFORMÁCIÓFORRÁSOK ::::::::::::::::::::


Magyar Virtus

Bár elsőre akár egy irredenta oldalt is gyaníthatnánk a Magyar Virtus név
mögött, valójában egy érdekes web2-es kísérletről van szó, ami remélhetőleg
minél szélesebb közönség körében nyer támogatást. Az oldal célja, hogy
újradefiniálja az újságírást, vagyis egy olvasók által írt és szerkesztett,
személyre szabható tartalomszolgáltatássá váljon, amelynek célja nem kevesebb,
mint hogy azt írjanak az olvasói, amit akarnak, viszont mindenki csak az
ízlésének megfelelő írásokkal találkozzon. Aki bővebben szeretne hallani a
koncepcióról, az kattintson a lentebbi linkre, regisztráció előtt ugyanis az
oldal - megadott preferenciák híján - egy bemutatkozással kezdi az ismerkedést.
Az oldal megtekinthető: http://www.magyarvirtus.com/
- F.: ápr. 20. www.infinit.huJapan Herald

Egyszerűségében is információban gazdag a Japan Herald oldala, amely fehér
alapon piros rovatfejlécekkel hozza a japános formát. A három oszlopra tagolt
oldalstruktúrában helyet kapnak többek között a friss japán, ázsiai és
világhírek, az időjárás, valamint a szponzorok linkjei is. Az "újság"
célkitűzése, hogy angol nyelven, a nap 24 órájában tegye közzé elsősorban a
japán nemzeti híreket, illetve ezen túl mindazt, amit japán szemszögből
érdekesnek találnak a világból.
Az oldal elérhetősége: http://japanherald.com/
- F.: ápr. 13. www.infinit.huIMPRESSZUM

A szerkesztők -- akik szívesen olvassák és megfontolják az Ön véleményét:
Káldi Emese (kommunikációs tréner) mailto:emi22@freemail.hu
Mészáros Anikó (programvezető) mailto:meszaros.aniko@chello.hu
Sonnevend Péter (Kaposvári Egyetem, tanszékvezető főiskolai tanár,
egyetemi könyvtárigazgató) mailto:peter@sonnevend.com
Mikulás Gábor (információs és pr-tanácsadó) mailto:mikulasg@gmconsulting.hu

Feliratkozás az ékezetes vagy ékezetmentes hírlevélre:
http://hirlevel.swgy.hu/user/1/php/maileruser.php?mailer=1&action=regist

A szerkesztők a nem saját írású cikkek tartalmáért nem vállalnak felelősséget,
mindazonáltal törekednek a források gondos válogatására.

Kiadja: GM Consulting http://www.gmconsulting.hu/inf