K I T -- Könyvtár - Információ - Társadalom (2006/16., ápr. 19.)


    Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára
                               Szemlék, hírek, kommentárok


TARTALOM
- Kutatás+fejlesztés mellett kapcsolat+fejesztés -- könyvtáraknak is lehetőség
- Sokasodó specialisták, eltűnő generalisták
- Szakmai gyakorlaton egy amerikai börtönkönyvtárban
- A szegények lemaradhatnak az e-kormányzatról -- megoldás a könyvtár, teleház?
- Gyenge közepes a közszolgálat, de nem kell a magántőke
- Az Országos Széchényi Könyvtár adatai nem kereshetők az európai honlapon
- Visszaírták a MEK-ben, amit a cenzor kihúzott
- Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál
- Sárospataki könyvek: még tíz kiadvány hazakerülhet
- Emlékdíj az Egri Főegyházmegyei Könyvtárnak
- Kölcsönkönyv visszajár!
- Összeköt és szórakoztat az Európa-vonat
- Unod a munkádat? Dobd fel tippjeink segítségével!
- Mennyire megbízható forrás a Wikipedia?
- A Britannica visszavág a Wikipédiának?

KISSZÍNES
- A honlaptervezés 7 főbűne -- GY.I.H.: gyakran ismétlődő hibák
- Jelentősen növekedett a magyar szabadalmak száma
- A magány elkerüléséért interneteznek az idősek
- Versenyellenes a könyvár?
- Hazai konkurens az iWiW-nek  
- Egér-kilométerszámláló
- King, Dylan, Hendrix a dicsőségcsarnokban
- Készül a következő Google-nagyágyú?
- A Google naptárba véste a mai napot
- A suliban e-mailen érkezik a lecke

INFORMÁCIÓFORRÁSOK
- Vasárnaptól Duna TV II
- A Yahoo utazási kereső szolgáltatást indít
- Megnyílt az első informatikai biztonsági webáruház
 E lapszám szerkesztője: Káldi Emese


A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Adja tovább
kollégáinak, ismerőseinek! A megrendelési és lemondási információ a hírlevél
végén található. A hírlevélben a hosszabb linkek eltörhetnek; ezek csak
kimásolás és egybetoldás után, a böngészőbe bemásolva használhatók. 
Kereshető KIT-archívum: http://www.gmconsulting.hu/inf/kit/index.htmlKutatás+fejlesztés mellett kapcsolat+fejlesztés -- könyvtáraknak is lehetőség
 
A Procter & Gamble újjáalakította kutatás rendszerét. [Olyan helyzetbe kerültek,
amilyen a közszolgálatban is ismerős alapállás:] a kiadások nem növekedhetnek,
de az eredményességnek emelkedni kell. Ezért először is áttekintették az iparág
K+F jellemzőit: a legtöbb vállalkozás még mindig igyekszik az innovációt saját
belső fizikai kutatásfejlesztési infrastruktúrájára bízni. Ezt biztosítandó
igyekeznek kutatásfejlesztésüket beszerzésekkel, szövetségekkel és szelektív
kiszervezéssel támogatni. De ez csak flastrom egy megrogyott K+F-modellen. A P&G
innovációs sikerrátája 35%-on stagnált. Észrevették, hogy a legfontosabb
innovációk a hozzájuk képest sokkal kisebb kis- és középvállalatoknál születnek.
Akár az egyének is hajlandók eladni vagy licencelni szellemi tulajdonukat. Az
egyetemek és kutatóintézetek törekednek üzleti kapcsolatokra, az internet pedig
segít hozzáférni a tehetségek piacához. A cégvezető, A. G. Lafley célul tűzte
ki, hogy az innováció 50%-a a vállalaton kívülről származzon. Nem a jelenlegi
kapacitás kiváltása, hanem jobb kihasználása volt a cél. Az új termékek fele a
saját laboratóriumokból, a fele pedig rajtuk keresztül érkezzen. Rájöttek, hogy
minden saját kutatóra 200 hasonló, vagy mégjobb cégen kívüli kutató vagy mérnök
jut, és mintegy másfél milliónyi tehetséges kutatót alkalmazhatnánk ilyen módon.
A változáshoz szervezeti módosítás is kellett. Mindenekelőtt attitűdbeli: a 'nem
mi találtuk ki' hozzáállást felváltotta a 'büszkén szedtük máshonnan'. Így
másfél milliónyi fő tudását engedjük be a szervezetbe. Új modelljük működik: a
P&G-n kívüli forrásokból származó termékek aránya 2000 és 2005 között az új
termékek 15 százalékáról 25%-ra nőtt. A termékfejlesztési portfolióban a lényegi
kezdeményezések 45%-a származik kívülről. A 'kapcsolat és fejlesztés' modellben
a K+F teljesítmény 60%-kal emelkedett. Az innováció sikerrátája több mint
duplájára nőtt, miközben az innovációra fordított költség csökkent; a bevételek
arányában 4.8-ról 3.4%-ra. Eközben megduplázódott az osztalék, a portfolió pedig
22 milliárd dollárt ér. (ref.: MG) - F: Connect and develop: Inside Procter &
Gamble's new model for innovation / Larry Huston and Nabil Sakkab. In: Harvard
Business Review, 84 (March 2006) 3. Referálva: Harvard Business School Working
Knowledge,
http://www.hbsworkingknowledge.hbs.edu/item.jhtml?id=5258&t=innovation&iss=y
 
 
 
Sokasodó specialisták, eltűnő generalisták
 
A mai tudósok döntő többsége a specialista, kevésbé generalista. Ennek
tudományszociológiai és pszichológiai magyarázata van. A generalisták képesek
nagyobb, átfogóbb kérdéseket is tudományos igénnyel vizsgálni, arra hihető
választ adni a specialisták alkotta -- önmagukban is értékes -- mozaikok
összeillesztésével. Ha tudományos eredménynek vesszük addig senki által nem
vizsgált kérdések feltevését, és találunk rá (az adott pillanatban) igaznak vélt
választ, vagy mások kérdéseire adunk új, feleletet vagy cáfolatot, akkor a
mozaikkockák összeillesztése (szintézisalkotás) is belefér a tudományosság
kritériumába. Rewiew-t, összefoglalást generalista tudós képes alkotni. Erre
vonatkozóan sokszor nem igaz az a vélekedés, hogy ez nem vezethet új tudományos
eredményekre. Az összefoglaló művek tekintélyes részére nem igaz ez az állítás,
mert az addigi eredmények kritikai áttekintése és összegzése nyomán -- vagyis a
mozaikkockák kiválogatása és összeillesztése által -- sok esetben minőségileg új
ismereteket nyújtanak. Generalista szerepek:
- Generalista tanító: nélkülözhetetlen a tudományos ismeretek átadásában és
széles körű ismertté tételében, ill. felsőoktatási tankönyvek, segédtankönyvek
írójaként, továbbá ismeretterjesztő írások szerzőjeként.
- A generalista iránymutató: specialistákat segíti, hiszen figyelemreméltó
(rész)kérdéseket tud találni, releváns (tudományosan vizsgálható) kérdéseket tud
megfogalmazni tágabb nézőpontból.
- A generalista tolmács: a különböző tudományos nyelvek beszélője, eltérő
szakzsargonok tolmácsa multidiszciplináris kutatócsoportokban.
A szerző egyben részletezi a tudományos élet jelenlegi szelekciós-evolúciós
logikáját, amely miatt kevés a generalista tudós, majd javaslatokat ad
változtatási lehetőségekre. - F: Takács-Sánta András: Sokasodó specialisták,
eltűnő generalisták. In.: Természet Világa, 137. évf. 4. sz., 2006. 172-175. p.,
Ref.: Budai László

 

Szakmai gyakorlaton egy amerikai börtönkönyvtárban
 
Amy E. Mark cikke bemutatja, hogy egy börtönkönyvtárban eltöltött szakmai
gyakorlat mind a könyvtáros szakma alapvető szolgáltatásainak elsajátításában,
mind a hátrányos helyzetű emberekkel való foglalkozásban tapasztalatokat nyújt.
A börtönkönyvtári gyakorlat a könyvtári munka széles körével ismerteti meg a
hallgatókat, de elsősorban az olvasószolgálat és a könyvtári tájékoztatás
megalapozásában ad sokat. Az elítéltek számára a börtönkönyvtár a szellemi és
lelki szabadságot jelenti. Bár a börtönkönyvtár nem nyilvános, iskolai vagy
tudományos könyvtár, mégis jó, a könyvtáros pálya bármely területén
hasznosítható gyakorló terepet biztosít a leendő könyvtárosok számára.
A könyvtári személyzet valamennyi tagja bizonyos távolságot tartott az
elítéltektől. A könyvtáros személyzet egymás közötti pletykálása, személyes,
otthoni dolgok megbeszélése tilos volt, hisz az elítéltek hallgatózhattak. Ezt a
helyzetet a szerző azonban inkább előnyösnek találta a munkahelyi légkör
szempontjából. Mivel sok időt töltött munkája során egy, az elítéltekből
választott könyvtári alkalmazottal, rá kellett jönnie, hogy az elítéltek épp úgy
élik minden napi életüket, mint bárki más.
Sok amerikai úgy tartja, hogy a börtönnek inkább büntető intézetnek kell lennie,
mint rehabilitálónak, s éppen ezért az olvasmányokat is korlátozni kell az ilyen
intézményekben. Bár formális cenzúra nem volt, a könyvtárosoknak meg volt a
joga, hogy mérlegelje, teljesíthető-e a kérés. Az elutasítás leginkább
biztonsági okokból történt. A szexuális bűntetteket elkövetők nem olvashattak
bizonyos műveket. A könyvtáros ilyen esetekben a szociális előadóval is
konzultált.
A szerző megtanulta, hogy a börtön világa egyáltalán nem olyan, mint a
filmekben, továbbá, hogy a véleményét tartsa meg magának, s ne legyenek
előítéletei a foglyokkal szemben.
Az ellenőri jártasság, valamint a távolságtartás kérdése volt a legnehezebben
megvalósítható feladat a gyakorlat alatt. Amikor a szerző odakerült, először az
elítélt alkalmazottak tanították meg az alapvető teendőkre, a rekordok
elkészítésére, de amint látták, hogy képes egyedül is elvégezni, hajlandóak
voltak elfogadni az ő irányítását. Folyt.:
http://w3.oszk.hu/manscr/wwwi32.exe/[in=ref1.in]/?06/031*52609 - F: Mark:
Libraries without walls: an internship at Oshkosh Correctional Institution
Library. In: Behav. Soc. Sci. Libr. 2005/2. Referálva: Könyvtári Figyelő,
2006/1., ref.: Szénászky M.A szegények lemaradhatnak az e-kormányzatról -- megoldás a könyvtár, teleház?

A terjedőben lévő e-kormányzati szolgáltatásokat kritizálja néhány ágazati
szakember, akik szerint a szegényebb rétegek teljesen kimaradnak majd a
szerencsések köréből, így az újítások antidemokratikussá válhatnak. Ian Angell,
a London School of Economics professzora egy, a Nortel által megrendezett
konferencián beszélt a hasznos újítások kevésbé pozitív oldaláról. A ZDNetnek
adott interjúban azt fejtegette, hogy bár ezek a szolgáltatások kimagasló
színvonalon segítik az állampolgárokat, mégsem tudnak megfelelni annak az
alapvető követelménynek, hogy a társadalom minden része számára elérhetővé
váljanak. - F: ápr. 12., http://www.sg.hu/cikkek/43922Gyenge közepes a közszolgálat, de nem kell a magántőke

A közepesnél gyengébb bizonyítványt állít ki a magyar állam működéséről a
lakosság többsége. A közfeladatok ellátását mégsem bíznák a magántőkére -- írja
a csütörtökön megjelenő Figyelő, a lap felkérésére készített Tárki-vizsgálat
alapján. - F:
http://www.fn.hu/index.php?id=5&cid=130852&hirlevelkatt=2006-04-12Az Országos Széchényi Könyvtár adatai nem kereshetők az európai honlapon

Kísérletképpen beütöttem az európai elektronikus könyvtár
(www.theeuropeanlibrary.org) keresőjébe, hogy "Arany János", és összesen 296
találatot kaptam. 210-et az angol, 38-at a francia, 34-et a német, nyolcat a
holland és hatot a szlovén nemzeti könyvtárban. Az Országos Széchényi Könyvtár
is csatlakozott a projekthez, de a kereső még nem kapcsolódik az adatbázisához.
Ahhoz az kellene ugyanis, hogy befizessük a meglehetősen drága tagsági díjat.
Egyelőre a brit, dán, észt, finn, francia, holland, horvát, lett, német, olasz,
osztrák, portugál, svájci, szerb, szlovén könyvtárak anyagaiban lehet keresni. -
F: ápr. 15., http://www.nol.hu/cikk/400838/Visszaírták a MEK-ben, amit a cenzor kihúzott
 
Több új kiadvány digitalizált változata jelent meg a Magyar Elektronikus
Könyvtár (MEK) oldalain a közelmúltban. Többek közt a Romániai Magyar Irodalmi
Lexikon  is, melynek 1981-es kötetében helyreállították a cenzúrázott részeket.
Brehm: Állatok világa, a még ma is alapműnek számító, 1904-ben megjelent, Pecz
Vilmos szerkesztette Ókori lexikon és egy 61 ezer kifejezést tartalmazó latin
szótár is felkerült a Magyar Elektronikus Könyvtár virtuális polcaira. Ezeknek
-- és még több más kiadványnak -- a digitalizálására az Internetszolgáltatók
Tanácsának (ISZT) támogatása jóvoltából került sor. - F: ápr. 12.,
http://www.origo.hu/techbazis/internet/20060412visszairtak.htmlBudapesti Nemzetközi Könyvfesztivál
 
Háromszáz újdonsággal várja a látogatókat a XIII. Budapesti Nemzetközi
Könyvfesztivál. Április 20-23 között a Budapesti Kongresszusi Központban 550
könyves műhely mutatkozik be. - F: ápr. 17.,
http://nappal.hu/page/cikk/f/10/969/1Sárospataki könyvek: még tíz kiadvány hazakerülhet
 
Nyizsnij Novgorodban sikerült tíz, a város könyvtárában található kiadványról
bebizonyítani, hogy Sárospatakról származnak. A közös magyar-orosz szakértői
bizottság megállapításai alapján jó esély van arra, hogy a jobbára XVII. századi
magyar és latin nyelvű imádságoskönyvek és kalendáriumok töredékei is
visszakerüljenek Sárospatakra. - F: ápr. 17.,
http://www.mno.hu/index.mno?cikk=349136&rvt=119
 


Emlékdíj az Egri Főegyházmegyei Könyvtárnak

A Magyar Művészetért Díj kuratóriuma és Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. által
alapított Bartók Béla-emlékdíjban részesült az Egri Főegyházmegyei Könyvtár. Az
elismerést Gubcsi Lajos, az MMD kuratóriumának elnöke április 10-én adta át
Egerben a könyvtár igazgatójának. A díj a Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. által
készített Bartók-mellszoborból, egy emléklapból és két, a Magyar Művészetért
által kiadott színvonalas, bibliofil albumból áll. - F: ápr. 12.,
http://www.mno.hu/index.mno?cikk=348375&rvt=119&redirect=false
 


Kölcsönkönyv visszajár!
 
A könyvtáraknak nemcsak a "betűlopók", de a rongálók is gondot okoznak.
Rendszeresen lába kél egy-két értékes könyvnek. A rongálók a hangtárban is
pusztítanak. - F: ápr. 19.,
http://www.ujneplap.hu/index.php?apps=cikk&c=507145&d=2006-04-19&r=1
 


Összeköt és szórakoztat az Európa-vonat

Élő könyvtár, emberi sorsokat bemutató képeslapok, ízelítő a kenyérevési
szokásokból -- az Európa-vonat megállóhelyein izgalmas dolgok történnek. Nem
menetrendszerű járatról van szó: a Berlinből április 24-én induló szerelvény hét
országot szel át, hogy az utasok (félszáz európai fiatal) mindenütt
megismertessék a helyiekkel a kontinens sokszínűségét és értékeit. "Több
programmal pályáztam, végül az élő könyvtárat választották ki" -- meséli Szabó
Bea, aki ifjú jogászként dolgozik Budapesten. Egy pécsi egyetemistával, Gonda
Mátéval együtt ő képviseli majd Magyarországot az Európa-vonaton, amely
németországi egyesületek és alapítványok támogatásával indul útnak. A könyvek
valójában élő emberek, valamilyen kisebbség tagjai: romák, intézetisek,
leszbikusok vagy éppen volt drogosok. Kis stand a könyvtár, katalógussal és
könyvtárossal -- a "kötetek" pedig igaz történeteket mesélnek, és egy-egy órára
lehet kikölcsönözni őket. Nem hagyományosak a képeslapok sem, amelyek egy-egy
ember arcát mutatják be, és azt, miként viszonyul az illető valamilyen EU-s
témához. - F: ápr. 18., http://www.nol.hu/cikk/400929/


 
Unod a munkádat? Dobd fel tippjeink segítségével!

Nem lelsz már örömet a mindennapi robotban? Nem jelent már izgalmas kihívást
számodra a munkavégzés? Az alábbi tippek, s néhány apró változtatás segítségével
színesítheted, feldobhatod mindennapjaidat, s új megvilágításba helyezheted a
hivatásodat. Néha egészen jelentéktelennek tűnő átszervezés is jelentős változást
eredményezhet. - F: ápr. 14., http://hvg.hu/karrier/20060413bored.aspxMennyire megbízható forrás a Wikipedia?

Egyszer, pár évvel ezelőtt jelen voltam egy tudományosnak meghirdetett
előadáson, ahol egy bioszférakutató akadémikus a magyar őstörténetről beszélt,
voltaképpen nyelvészeti előadást tartott. És tett egy olyan kijelentést, amire a
jelenlevő kutatók erősen csóválni kezdték a fejüket. Az előadó ugyanis azt
találta mondani, hogy állításainak forrásait, a szakirodalmat a világhálón
találta. Később a vitában az egyik bíráló ki is tért erre a nagyon fontos
módszertani kérdésre: vagyis, hogy mi számít megbízható szakirodalomnak, hogyan
kell azzal bánni. Hogy ami angolul van, az attól még nem szakirodalom, meg hát
az interneten sincs minden fontos forrás rajta, arról már nem is beszélve, hogy
a források értékelése, válogatása is nagyfokú jártasságot feltételez a
szakmában. Az internet valóban csoda, de áldásaitól hajlamosak vagyunk kissé
elaltatni az éberségünket. Közhely, de igaz, hogy alapvetően változtatta meg a
tudományos információ-áramlást is. - F: ápr. 13.,
http://www.radio.hu/index.php?cikk_id=177975

 

A Britannica visszavág a Wikipédiának?
 
Tovább folytatódik az enciklopédiák harca: ugyan egy tavalyi felmérés szerint a
Wikipédia majdnem olyan pontos, mint a Britannica, a patinás brit kiadvány
szerkesztői azonban tiltakoznak az állítás ellen. A Nature című rangos amerikai
tudományos folyóirat által felkért független szakértők tavaly véletlenszerűen
választott szócikkek alapján hasonlították össze a két enciklopédiát. A felmérés
szerint közel egyforma minőséget nyújt az amatőr mozgalomként indult világhálós
lexikon, a Wikipédia, és az Encyclopaedia Britannica: a Britannicában 50
tudományos szócikkre 4 nagyobb és 123 kisebb tévedés jutott, míg a Wikipédiában
a szintén 4 nagyobb tévedés mellett 162 kisebbet találtak. A nyomtatott
enciklopédiákat nagy piacvesztéssel fenyegeti a világhálón ingyen hozzáférhető
információ. A Britannica nyomtatott kiadásában 65 ezer, internetes kiadásában
120 ezer szócikk található, a folyamatosan bővülő, soknyelvű Wikipédia angol
szócikkeinek a száma viszont már meghaladja az egymilliót, magyarul pedig már
közel 29 ezer szócikk olvasható benne. A Wikipédia például az Encyclopaedia
Britannica-t is megemlíti, de a gesztus viszonzására még várni kell -- írta a
The New Scientist című tudományos folyóirat. - F: ápr. 5.,
http://www.origo.hu/techbazis/internet/20060405abritannica.html
::::::::::::::::::::::::::::: KISSZÍNES :::::::::::::::::::::::::::A honlaptervezés 7 főbűne -- GY.I.H.: gyakran ismétlődő hibák

A Honlap Ambulanciára beküldött honlapokon vizsgálatakor számos olyan ismétlődő
tünet fordul elő, amelyekre eddig számtalanszor felhívtam már a figyelmet.
Mindnyájunk kényelme érdekében ezeket szeretném itt újra összefoglalni. Ha
itt-ott saját weboldalaidra ismernél, nem feltétlenül a véletlen műve... - F:
ápr. 12., http://www.dotkommentar.hu/7fobun.phpJelentősen növekedett a magyar szabadalmak száma

A nemzetközi szabadalmi együttműködés keretében Magyarországot is megjelölő
bejelentések száma a múlt évben becslések szerint 130 ezer volt, ami jelentős
növekedés a 2004. évi 121 ezerhez képest. - F: ápr. 10.,
http://mfor.hu/cikk.php?article=26360
 


A magány elkerüléséért interneteznek az idősek

A Silver Surfer, vagyis az 50 éves vagy annál idősebb internetezők főleg azért
szörfölnek a világhálón, hogy ne váljanak életük utolsó szakaszában magányossá.
Megdőlni látszik tehát az a korábbi vélemény, miszerint a nyugdíjasokat
egyáltalán nem vagy csak alig érdekli az internet világa. - F: ápr. 14.,
http://www.sg.hu/cikkek/43935
 


Versenyellenes a könyvár?
    
A magyar könyvkultúra pozícióit rontaná a kötött könyvár, és a hozzá kapcsolódó
céhes korlátozások föloldása -- állítja a másfél száz könyvkiadót és kereskedőt
tömörítő könyves egyesülés (MKKE). A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) szerint
azonban jogsértők a korlátozások, jóllehet a kulturális miniszter törvénybe
iktatásukat szorgalmazza. - F: ápr. 14., http://www.nol.hu/cikk/400690/Hazai konkurens az iWiW-nek  

A rendkívül népszerű ismerőskereső weboldal, az iWiW több hónapja nem ad
lehetőséget új tagok belépésére, ám működésbe lépett a konkurencia: a myVIP
internetes oldalon már az első héten több mint negyvenezren regisztráltak.
Magyarok által fejlesztett, új kapcsolatháló-fejlesztő oldal indult az
interneten a myvip.com cím alatt -- írja a Népszabadság. A webhely ugyanúgy
működik, mint a több éve üzemelő, az utóbbi hónapokban rendkívüli népszerűségre
szert tett iwiw.hu -- csak azok lehetnek tagok, akiknek valaki meghívót küld,
amivel a program nyilvánossá és nyomon követhetővé teszi a jelentkezők
kapcsolati hálóját. - F: ápr. 14., http://www.fn.hu/index.php?id=8&cid=131085Egér-kilométerszámláló

Egy német programozó kifejlesztett egy olyan szoftvert, amely hasonlatos az
autókban található kilométerórához, azonban ez a számítógépes egér által megtett
méterek mérésére alkalmas. A Mousometer névre keresztelt szoftver rögzíti az
egér mozgását, és centiméteres pontossággal megadja, hogy a beállítás óta milyen
távolságot tett meg a felhasználó azzal. Ezenkívül azonban a kattintások számát
is méri az egyszerű program, és a menüből elérhető információs ablak még az
eddigi legnagyobb mozgási sebességet is kijelzi. A Windows 95, 98, ME, 2000 és
XP operációs rendszerekkel kompatibilis alig fél MByte-os Mousometert bárki
szabadon letöltheti a http://www.svenbader.de/anwendungen/mousometer.htm
internetes oldalról, és ingyenesen használhatja azt. - F: ápr. 18.,
http://hirek.prim.hu/cikk/52236/King, Dylan, Hendrix a dicsőségcsarnokban
 
Jimi Hendrix, Calvin Coolidge amerikai elnök, Joe Louis nehézsúlyú
boksz-világbajnok, Arturo Toscanini, a legendás olasz karmester -- mi a közös
bennük? Mindannyian egy-egy hangfelvételükkel bekerültek az amerikai nemzeti
hangarchívumba és részeivé váltak az Egyesült Államok hangörökségnek. - F: ápr.
18., http://www.nepszava.hu/default.asp?cCenter=article.asp&nID=791945
 


Készül a következő Google-nagyágyú?

Az emberi hang felismerésén alapuló kereső-interfész ötletét jegyeztette be a
Google az amerikai szabadalmi hivatalnál. A 7027987-as számmal ellátott
szabadalmi kérelem kedden landolt az illetékes amerikai hatóság asztalán,
beterjesztője a Google, címe "hang-interfész keresőmotorokhoz". Az eljárás
leírása szerint "a rendszer fogadja a felhasználó szóbeli kérését, ezekből
keresési hipotéziseket állít össze, melyeket különböző szempontok szerint
súlyoz, végül megalkot egy súlyozott logikai keresőkifejezést. Ezt adja tovább a
keresőmotornak, amely a fellelt találatokat visszaadja a felhasználónak."
Vagyis, kevésbé homályosan: arról van szó, hogy élő szóban is kereshetünk a
neten. - F: ápr. 14., http://it.news.hu/c.php?mod=10&id=18582

 

A Google naptárba véste a mai napot

A Google a mai napon elindította ingyenes webnaptárát
http://www.google.com/calendar . A keresőóriás szolgáltatása révén a
felhasználók vezethetik és megoszthatják másokkal fontos találkozóikat,
programjaikat. - F: ápr. 13., http://www.sg.hu/cikkek/43961
 
 

A suliban e-mailen érkezik a lecke

A pedagógusok leginkább az órai felkészülésre, webes keresésre, kisebb mértékben
rajzolásra, weblap készítésre, elektronikus formátumú házi feladat kiosztására
használják az internetet. - F: ápr. 14.,
http://www.fisz.hu/index.php?lap=hirek/hir&hir_id=906
::::::::::::::::::::: INFORMÁCIÓFORRÁSOK ::::::::::::::::::::Vasárnaptól Duna TV II

Vasárnaptól indult a Duna új csatornája, az Autonómia. A Cselényi László elnök
által a világ első kisebbségekkel foglalkozó tévéjeként aposztrofált csatorna
támogatja a kisebbségek önszerveződési törekvéseit, és Európa más kisebbségeit
is szeretné összekapcsolni. Cselényi szándékai szerint ez a terület ugyanolyan
széles lesz, mint magának az autonómia szónak az értelme. Az új csatorna
műholdon ("Grönlandtól Kis-Ázsiáig, Észak-Afrikáig") és kábelen jut el az
nézőkhöz, bár egyelőre itthon nem mindegyik kábeltévé vette fel a csomagjába.
Vasárnaptól az Antenna Digital digitális kábeltévé-szolgáltatásán keresztül 55
ezer nézőhöz jut el a műsor -- közölte Szeles Pál szóvivő, aki szerint "némi
késéssel" a legnagyobb hazai kábelszolgáltató, a UPC Magyarország is továbbítja
majd az adást. A tévé napi műsorideje 24 óra, 8 óra adás és 16 óra ismétlés. -
F: ápr.15., http://www.nol.hu/cikk/400857/A Yahoo utazási kereső szolgáltatást indít

A Yahoo internetkereső utazási keresőszolgáltatást indított Yahoo Farechase
néven. Az utazni szándékozók az előnyős repülési és szállodaajánlatok között
válogathatnak a keresőben oly módon, hogy a kereső különböző internetoldalakat
jelenít meg -- közölte az amerikai internet vállalkozás. - F: ápr. 14.,
http://hirek.prim.hu/cikk/52206/Megnyílt az első informatikai biztonsági webáruház
 
Megnyitotta kapuit hazánk első informatikai biztonsági webáruháza, amely számos
védelmi szoftvert illetve eszközt kínál. A Biztonságportál üzemeltetője, az
Isidor-Net bejelentette, hogy megnyitotta az ország első és legátfogóbb,
informatikai biztonsághoz kötődő termékeket forgalmazó webáruházát. A
Biztonságcenter nevű új internetes bolt célja, hogy olyan szoftvereket és
eszközöket kínáljon a felhasználók számára, amelyek révén megfelelően tudják
megvédeni a számítógépeiket, illetve a különböző rendszereiket napjaink egyre
gyakoribb fenyegetései ellen. - F: ápr. 13., http://www.itport.hu/hir/401
 


 

IMPRESSZUM

A szerkesztők -- akik szívesen olvassák és megfontolják az Ön véleményét:
Káldi Emese (kommunikációs tréner) mailto:emi22@freemail.hu
Mészáros Anikó (programvezető) mailto:meszaros.aniko@chello.hu
Sonnevend Péter (Kaposvári Egyetem, tanszékvezető főiskolai tanár,
egyetemi könyvtárigazgató) mailto:peter@sonnevend.com
Mikulás Gábor (információs és pr-tanácsadó) mailto:mikulasg@gmconsulting.hu

Feliratkozás az ékezetes vagy ékezetmentes hírlevélre:
http://hirlevel.swgy.hu/user/1/php/maileruser.php?mailer=1&action=regist

A szerkesztők a nem saját írású cikkek tartalmáért nem vállalnak felelősséget,
mindazonáltal törekednek a források gondos válogatására.

Kiadja: GM Consulting http://www.gmconsulting.hu/inf