K I T -- Könyvtár - Információ - Társadalom (2006/14., ápr. 5.)


    Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára
                    Szemlék, hírek, kommentárok


TARTALOM

- Weboldal kétmilliárd dollárért -- fiatalok gondolatainak 'könyvtára'
- A blogok révén újulhatnak meg a napilapok -- a könyvtárak is?
- Kulturális gát az internet terjedésében
- ADBS-felmérés a francia információs szakemberekről -- III. 
- Térítésmentes SPLQ -- könyvtári pr + országimázs mesterfokon
- Mesés éjszakák a gyermekkönyvtárakban
- Áprilistól béremelkedés a közszférában
- Családbarát Munkahely elismerések -- a közszférában is osztják
- Egyeztetések az európai digitális könyvtár ügyében
- Nem férnek a hallgatók a kolozsvári egyetemi könyvtárban       
- Lekérhetjük a műsorokat a könyvtárban -- Szekszárdon
- Abaliget ismét könyvtárat szeretne
- Településre 'kihelyezett' könyvtár: mozgókönyvtár helyett
- Növekszik a K+F-keret
- Hét kolléga, aki elvágja magát a főnöknél
- Véget érhet az internet aranykora  
- Skaliczki Judit: 'mellérendeltségi viszony van a könyvtárak között'
- Szent Izidor ünnepe -- az internetezők partónusa?

A POLCOLÓGIA, MEG A BUMM -- RELOADED
- Gondolatok a könyvtárban -- ráadásul a díszteremben
- Közbeszerzési és könyvtárak -- javaslat törvénymódosításra
- A Creative Commons és a könyvtárak I.

KISSZÍNES
- Mérő László lett a Winsdom Zrt. kutatási igazgatója
- Építésügyi előírás lesz az internetcsatlakozás az iskolákban
- A mérhető siker -- avagy a honlapelemzés alapjai
- Az IHM hattyúdala
- Esztergomi közkönyvtár -- ismét úszik.
- Főiskolai fallgató lett könyvtárvezető Kalaznón
- Pinceklub a könyvtár alatt -- Csongrádon
- Új helyes a Goethe-Intézet (és könyvtára)
- Szelet vetnek, energiát kapnak -- a gödöllői közkönyvtárban
- Püspökségi könyvtári korlátozás Győrött

INFORMÁCIÓFORRÁSOK
- www.kozszolgalatimenedzsment.hu
E lapszám szerkesztője: Mészáros Anikó


A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Adja tovább
kollégáinak, ismerőseinek! A megrendelési és lemondási információ a hírlevél
végén található. A hírlevélben a hosszabb linkek eltörhetnek; ezek csak
kimásolás és egybetoldás után, a böngészőbe bemásolva használhatók. 
Kereshető KIT-archívum: http://www.gmconsulting.hu/inf/kit/index.html

 


Vásárolhat mobillal is! De mit?

Mozijegyet, sztrádamatricát, kiállításra belépőt, parkolójegyet vásárolhatunk
mobiltelefonunk segítségével. Itthon még csak tucatnyi szolgáltatást érhetünk
el, Japánban pedig már bankkártyaként is működik a mobiltelefon. Magyarországon
egyre többen használják mobiljukat vásárlásra, de még így is messze le vagyunk
maradva a fejlettebb országoktól. - F: márc. 29.,
http://hvg.hu/gazdasag/20060328mobilvasar.aspx?s=2006329nlWeboldal kétmilliárd dollárért -- fiatalok gondolatainak 'könyvtára'

Vannak olyan ötletek, amelyek egyszerűségükben is nagyszerűek, és van, amikor
csak értetlenül állunk az elképzelés előtt. A Facebook nevű weboldal tulajdonosa
kétmilliárd dollárért adna túl művén. A Facebook szociális célzatú, iskolásokat
segítő portál, ahol közép- és főiskolások, valamint egyetemisták mutatkozhatnak
be és írhatják le gondolataikat, illetve érdeklődési körüket. A site-on a
felmérések szerint havonta átlagosan 5,5 milliárd lekérdezést regisztráltak.
Ezzel a teljesítménnyel pedig megelőzi például még az online kereskedelem
oszlopának tartott Amazon.com-ot is.
- F: márc. 31.,
http://www.fn.hu/index.php?id=8&cid=129630&hirlevelkatt=2006-03-31
-- Az élő tudást tárja fel és katalogizálja a szolgáltatás, melynek értéke a hír
alapján elég komoly; kétmilliárd dollárért több magyarországi nagykönyvtárat is
ki lehetne stafírozni. Ennek 'veszélye' ugyan nem áll fenn, de a könyvtárak
számára szintén komoly lehetőség a dokumentumközpontúság felől a
tudásmenedzsment irányába való elmozdulás. A szakmapolitika azonban mindeddig
nem látott benne fantáziát: ld. pályázatok prioritásai, vezetői pályázatok
elvárásai, szakmai stratégiai terv. (MG)A blogok révén újulhatnak meg a napilapok -- a könyvtárak is?

A tengerentúlon már a vezetők is a napilapok megújulásában, több személyre
szabott információban, és a 'civilek' bevonásában látják az esélyt a túlélésre.
A nyomtatott sajtó súlya folyamatosan csökken. Az amerikai napilapokat tömörítő
NAA Chicago városában tartja meg háromnapos konferenciáját, ahol többek között
az ágazat esélyeiről, lehetőségeiről értekeznek a vezetők. A NEXPO 2006 egyik
legfontosabb témája ugyanis a hagyományos média térvesztése, és az ezzel egy
időben megfigyelhető súlypont-áthelyeződés, vagyis az online tartalmak
előretörése. A napilapok közül is egyre többen igyekeznek kihasználni a blog,
vagyis az internetes napló adta lehetőségeket. - F: ápr. 3.,
http://www.sg.hu/cikkek/43689
-- Indíthat-e egy szaktájékoztató vagy könyvtár témaspecifikus saját blogot? --
Elvileg mindenképpen. Így mód nyílhat a személyes hitelű tájékoztatás iránt
egyre érzékenyebb közösségek jobb megcélzására. Magyarországon könyvtárak
(tudtommal) még nem indítottak hasonlót. Így feltehetően az elsők indulása és jó
működése kellő publicitást, elismertséget is biztosíthat gazdájának. (MG)Kulturális gát az internet terjedésében

'Közkönyvtárak a 21. században' címmel rendezett országos szakmai konferenciát a
Madách Imre Városi Könyvtár március 24-25-én. A könyvtárak jelentősége az
infokommunikáció térnyerésével sem csökkenhet, sőt az információs társadalom
alapintézményeként definiálhatók -- derült ki az előadásokból. Molnár Szilárd
szociológus, kutatási igazgató (www.ittk.hu ) múlt évi felmérései szerint az
internet terjedésében 2005-ig viszonylag dinamikus fejlődést figyeltek meg, mára
azonban úgy tűnik, a fejlődés megtorpant. Ez a megosztottság a felhasználók
összetételében is megmutatkozik, a 'leszakadók' között találjuk a nyugdíjasokat,
a kistelepülések lakóit és a cigány kisebbséget. A megtorpanás okai elsősorban
nem az anyagiak, hanem sokkal inkább kulturális gátak. A megkérdezettek 60
százalékát nem érdekli a világháló, sőt senki nem is ajánlotta figyelmébe az
internet nyújtotta előnyöket. Utóbbi híd jellegű ( barátok, kollégák) társadalmi
kapcsolataink minőségéről is árulkodik. Ehhez persze hozzájárul a közösségi
terek megszűnése is. Ezért fontos, hogy a technika kollektív célt szolgáljon,
így a hozzáférési helyek, köztük főként a könyvtárak, ne csak nyilvános, hanem
közösségi hozzáférési pontként működjenek. - F: márc. 29.,
http://www.nmedia.hu/index.php?apps=cikk&c=501634&d=2006-03-29&r=114ADBS-felmérés a francia információs szakemberekről -- III. 

Az ADBS (Információs Szakemberek és Dokumentalisták Szövetsége) 5-6 évente
felméréseket készít az információs szakma munkavállalóiról. A 3339 kitöltő
szerint a legfontosabb kompetenciák a munkában (három volt megjelölhető):
következetesség, kíváncsiság, szervezőkészség, önállóság, reagalókészség,
alkalmazkodó készség. Az öt éven belül várható dokumentációs szakmai változások
a válaszadók szerint: összefonódás a minőségellenőrzéssel, a workflow-val
(munkafolyamatok, feladatok informatikai leképezésével) és kommunikációs
szakmákkal. A konkurenciára olyan hasonló foglalkozási ágakból kell számítani,
amelyek felvették a dokumentációt kompetenciáik sorába. Ebből a gondolatmenetből
következik egyes dokumentációs szakemberek véleménye, miszerint a dokumentáció
több kompetencia osszefonódását hozza létre: ilyen az értéknövelt információ
szolgáltatása, tanácsadás és segítség a dokumentációs rendszerek használóinak.
A válaszadók 63%-a legalább egy, 37% pedig 0 dokumentációs továbbképzésen vett
részt 2004-ben. Ez az arány 2002 óta nem változott. E téren az állami szektor
valamivel előnyösebb helyzetben van, mint a magánszektor. A továbbképzések
megoszlása:
irodai technika 22%, dokumentációs technika 50%, webes technológia, portálok
51%, szervezés, menedzsment, ügyvitel 23%. A válaszadók 61%-a tagja valamely
internetes szakmai hálózatnak, közösségnek. 61%-uk tagja valamely szakmai
szövetségnek. Tételesen: ADBS (Információs Szakemberek és Dokumentalisták
Szövetsége) 80%, egyéb szövetségek 18%, öregdiák-szövetségek 11%, ABF (Francia
Könyvtárosok Szövetsége) 4%. - F: ADBS, http://www.adbs.fr , felmérést a Société
KYNOS végezte. Ref.: Grebot Ágnes.Térítésmentes SPLQ -- könyvtári pr + országimázs mesterfokon

Igen tanulságos és könnyen hozzáférhető információforrást kínál könyvtárosaink
számára a Scandinavian Public Library Quarterly, a skandináv könyvtárügy
legjellemzőbb eseményeit, fejlődési trendjeit angolul összefoglaló negyedéves
szakfolyóirat. A kiadói és szerkesztői teendőket felváltva látják el a skandináv
könyvtárügyi hatóságok, jelenleg a Dán Könyvtári Hatóság. Mintaértékű példája a
könyvtári marketing és a rangos szakmai tartalom találkozásának. Számai
tematikusak, de aktuális hírrovattal is szolgál a négy ország (Dánia,
Finnország, Norvégia, Svédország) könyvtárügyi fejleményeiről. Szerzői közt a
skandináv könyvtárügy szaktekintélyeitől kezdve az innovatív helyi
kezdeményezésekről beszámoló könyvtárosokig rendkívül széles szerzői gárdát
üdvözölhetünk. Ami a legfontosabb: a folyóirat elektronikusan és papíralapú
formában is ingyenesen előfizethető! Részletek a http://www.splq.info honlapon.
- F: Németh MártonMesés éjszakák a gyermekkönyvtárakban

Egy éjszaka Andersennel -- a márciusról áprilisra virradó éjszakát sok kis
olvasó töltötte a könyvtárakban Csehországban, Szlovákiában, Lengyel- és
Németországban, Ausztriában és Szlovéniában is. Összesen 470 könyvtár és iskola
vállalkozott rá, hogy leghűségesebb olvasói számára ilyen rendhagyó programmal
rukkol elő. Ez összesen 17 ezer 'éjszakázót' jelent. Szlovákiában 45 könyvtár
kapcsolódott be az akcióba mintegy 1.500 gyermekkel. Estétől reggelig volt a
könyvtárakban minden: felolvasás, bábelőadás, mese, maszkabál, kincskeresés,
vers és prózamondás, sőt igazi alvás is, ugyanis a gyerekek magukkal hozták a
hálózsákokat és éjjel 1 óra után bizony már el is álmosodtak. Reggel a rendhagyó
éjszaka után jól esett újra megölelni az értük siető szülőket. A könyvtári
éjszakák ötlete Csehországból származik, ahol a B. B. Buchlovan Könyvtár
dolgozói Uherské Hradistén évente nem csak szervezik, hanem az interneten
keresztül össze is fogják és koordinálják ezt az immár nemzetközi rendezvényt. -
F: Halász Péter, KassaÁprilistól béremelkedés a közszférában

Április 1-jétől emelkedett a költségvetési szféra intézményeiben dolgozók bére.
A közalkalmazottak garantált illetményminimuma átlagosan 3 százalékkal,
pótlékalapja 3,7 százalékkal nőtt, a legalacsonyabb fizetési fokozatba tartozók
illetménytétele pedig eléri a minimálbért. A köztisztviselői illetményalap 5,1
százalékkal, 36 800 forintra emelkedett. Az illetményemelés feltételeinek
javítása érdekében a kormány vállalta, hogy az önkormányzatok idei
tartalékképzési kötelezettségének legalább a felét elengedi. - F: márc. 31.,
http://www.napi.hu/default.asp?cCenter=article.asp&nID=286756&place=hirlevelCsaládbarát Munkahely elismerések -- a közszférában is osztják

Hetedik alkalommal díjazták a családbarát munkahelyeket; az elismeréseket kis-,
közép és nagyvállalati, valamint költségvetési szervek kategóriában adták át. A
díjazottaktól elvárás, hogy az adott munkahelyen a munkaidő szervezése, a
szabadság kiadása során vegyék figyelembe a családi kötelezettségeket, a
pihenési, munkaerő-megújítási igényeket. Az elbírálásnál számít az is, hogy a
pályázó milyen béren kívüli juttatásokat biztosít dolgozóinak, milyen szociális
és sportlétesítményeket, szolgáltatásokat tart fenn, vagy miként járul hozzá
ilyen intézmények finanszírozásához. Elbírálják azt is, hogy a munkahelyi
környezet mennyire tesz eleget az egészségvédelemnek, a munkabiztonságnak. A
családbarát munkahelynek törődnie kell a munkavállalók önmegvalósításával, hogy
ehhez képzéseken vehessenek részt. Az sem közömbös a bírálatnál, hogy gyes,
gyed, gyet után milyen lehetőségeket ad a cég a munkavállalásra. Értékelik, hogy
miként érvényesülnek a vállalatnál a munkavállalói jogok. Ma már állami
támogatásra eleve csak azok a cégek számíthatnak, ahol rendezettek a munkaügyi
kapcsolatok, ahol érdemi párbeszéd van a munkáltató és a munkavállalói
érdekképviselet között -- hangsúlyozta a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi
miniszter.  - F: ápr. 2.,
http://www.magyarorszag.hu/hirek/gazdasag/csalad20060331.html?h=1Egyeztetések az európai digitális könyvtár ügyében

Először találkoztak európai és tengerentúli szakértők a kontinens digitális
könyvtárának ügyében. A megbeszélések célja, hogy lefektessék a program alap
irányelveit. A tanácskozáson részt vesznek a Google képviselői is. Az első ülést
Viviane Reding, az EU információs társadalomért és médiapolitikáért felelős
biztosa vezette, aki néhány héttel ezelőtt az új könyvtár létrehozásáról szóló
első terveket is bejelentette. A projekt célja egyértelmű: legkésőbb öt
esztendőn belül mindenki online is hozzáférhessen az új könyvtárban
összegyűjtött, 6 millió könyvből, dokumentumból és más iratokból álló
gyűjteményhez. A megbeszélésen az egyik legfontosabb téma a szerzői és a
szomszédos jogok témaköre volt. - F: márc. 28., http://www.sg.hu/cikkek/43579Nem férnek a hallgatók a kolozsvári egyetemi könyvtárban       

Tegnap sajtótájékoztatót tartott a kolozsvári Központi Egyetemi Könyvtár
vezetősége, ahol kifejtették, hogy az egyetemi könyvtár már nem tudja befogadni
a megnövekedett egyetemista létszámot. Doru Radosav, a könyvtár igazgatója
szerint minimum 45 százalékkal kellene növelni az olvasóterem
befogadóképességét, de igazából a legjobb megoldás az lenne, ha a könyvtár egy
új épületet kapna. - F: márc. 31.,
http://relatio.ro/index.php?option=content&task=view&id=6560&Itemid=26
 


Lekérhetjük a műsorokat a könyvtárban -- Szekszárdon

A szekszárdi Illyés Gyula Megyei Könyvtár immár a földi sugárzású magyar
tévécsatornák régebbi műsoraival is szolgálhat az olvasók számára. Köszönhető
mindez a Nemzeti Audiovizuális Archívumnak (NAVA), mely intézmény elnöke tegnap
előadást tartott a könyvtárban. Kovács András Bálint elmondta: a 2006. január
elsejei dátumig kereshetők vissza a hazai gyártású műsorok az interneten. A
közkinccsé váló audiovizuális örökség bármelyik darabja a NAVA pontokon, így a
megyei könyvtárban azonnal megtekinthető, legyen az film, vagy éppen
sportrendezvény. - F: márc. 29.,
http://www.tolnainepujsag.hu/index.php?apps=cikk&c=501742&d=2006-03-29&r=1
 


Abaliget ismét könyvtárat szeretne

Abaligeten újra működtetni szeretnék a könyvtárat -- tájékoztatott Baritz István
polgármester. Az újbóli helyi könyvkölcsönzéshez a pécsi kistérség és a megyei
könyvtár támogatását szeretnék elnyerni. A bibliotékát a régi iskola épületében
alakítanák ki. - F: márc. 31.,
http://www.dunantulinaplo.hu/index.php?apps=cikk&c=503152&d=2006-04-03&r=2312Településre 'kihelyezett' könyvtár: mozgókönyvtár helyett

Mivel a mozgókönyvtári ellátás már nem volt költséghatékony, Minnesota egy
regionális könyvtári rendszere (Lake Agassiz Regional Library, LARL) más
megoldást keresett a 7500 négyzetmérföldnyi területű vidék ellátására. Olyan
területről van szó, ahol sokan laknak legalább 25 mérföldnyire a legközelebbi
fiókkönyvtártól. A megoldás az ellátandó kis közösségek (és önkénteseik) és a
LARL közötti partnerség kialakítása lehetett, melynek kísérleti megvalósításához
anyagi támogatást nyertek. Több mint egy tucat jelentkező település közül
választották ki az első három kísérleti helyszínt, és ajánlottak további két
csoportot a gyakorlat kiterjesztésére.
Az együttműködési terv szerint a település biztosítja a könyvtári ellátás
helyszínét, bútorzatát és az önkéntes munkatársakat. A LARL adja a könyvtári
anyagot, számítógépet a regionális katalógus használatához, az önkéntesek
képzését és szakmai támogatását, valamint a kért anyagok hetenkénti szállítását.
Az új szolgáltatóhelyek 300-350 dokumentumból (könyvekből, bestsellerekből,
gyerekkönyvekből, audió- és videokazettákból, DVD-kből stb.) álló
alapgyűjteményt kapnak negyedévenkénti rotációval. Lényegesebb, hogy az olvasók
hozzáférnek a LARL több mint 350 ezer címet tartalmazó központi katalógusához, s
az abból (akár otthoni számítógépükről) kért anyagokat egy héten belül átvehetik
a szolgáltatóhelyen. Az induló költség kb. 8600 dollár volt településenként a
LARL számára, a települések a felszereltség (bútorzat, kiegészítő számítógép
stb.) függvényében 600-3400 dollárt költöttek, az éves fenntartás költségek még
nem ismertek. A LARL és a helyi önkéntesek közötti összeköttetés biztosítására a
LARL heti 8-10 órás munkára helyi koordinátorokat alkalmaz, akik ismerik az
adott település polgárait és igényeiket. Komoly gondot fordítottak az önkéntesek
felkészítésére: a számítógépek a szolgáltatóhely megnyitása előtt három héttel
már rendelkezésre álltak, hogy gyakorolhassák a regionális katalógus
használatát. Az érdeklődésre jellemző, hogy a megnyitó ünnepségeken a városokban
200-500, a kis településeken 40-90 fő vett részt polgármesterek és más jelentős
személyiségek jelenlétével. A legkisebb (266 lakosú) településen a működés első
három hónapjában (2004 október-december) 92 látogató 177 dokumentumot, 2005
augusztusában 263 látogató 250 dokumentumot kölcsönzött. - F: Cox: The new
library outpost. In: Library Journal 2005/16. Referálva: Könyvtári Figyelő,
2006/1., ref.: Mohor J. Növekszik a K+F-keret

Mivel a kutatás-fejlesztésre fordított kiadások az EU-hoz újonnan csatlakozott
tagállamokban még az EU átlagát sem érik el, ezekben az országokban különösen
fontos a kutatás-fejlesztés támogatása, a K+F tevékenységek megerősítése. Az
Ernst & Young EU támogatásokkal foglalkozó brüsszeli irodája egyike volt azon
szervezeteknek, amelyek pályázat útján nyerték el a lehetőségét az EU6 K+F,
valamint az IST (Information Society Technologies) támogatási program (az EU6
K+F egy alprogramja) népszerűsítésének az új tagállamokban és a jelölt
országokban. A Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (KPI)
feladata a hazai K+F, valamint az innováció támogatása, a magyar
innovációpolitika végrehajtása, közölte K. Szabó Zoltán, a KPI főigazgatója. Az
iroda egy EU-s közreműködő szervezet, tulajdonképpen egy pályázati gyár. A KPI
2005-ben 28 milliárd forintot fizetett ki a pályázóknak (egyetemeknek,
kutatóintézeteknek és vállalkozásoknak), összesen 47 milliárd forint
kötelezettséget vállalt. 2006-ban várhatóan 40-45 milliárd forint jut majd a
pályázóknak. - F: ápr. 3.,
http://www.fn.hu/index.php?id=195&cid=129824&hirlevelkatt=2006-04-03Hét kolléga, aki elvágja magát a főnöknél

Különféle, válogatott stratégiákkal még a legtehetségesebb munkatárs is
elérheti, hogy a felettes megorroljon rá. Tippjeink segítségével elkerülheted,
hogy te legyél az egyik szerencsés. - F: márc. 30.,
http://hvg.hu/karrier/20060330se7en.aspx?s=2006330nlVéget érhet az internet aranykora  
 
A tengerentúli telekommunikációs vállalatok és a kábelhálózatokat üzemeltető
cégek azt szeretnék, ha megszűnne a világháló mostani ingyenessége, és az
emberek fizetnének mindenért. - F: ápr. 4.,
http://www.fn.hu/index.php?id=8&cid=129867&hirlevkatt=2006-04-04
 
 
 
Skaliczki Judit: 'mellérendeltségi viszony van a könyvtárak között'
 
Magyarország politikai, gazdasági rendszerváltása nem kerülte el a könyvtárügyet
sem. A hálózati ellátás, az alá-fölérendeltség helyett új kapcsolatrendszer épül
jelenleg is: az együttműködésé. Kétnapos tanácskozást rendezett a gyulai
Mogyoróssy János Városi Könyvtár a magyarországi városi könyvtárak kistérségi
együttműködésének lehetőségeiről. Az együttműködés tartalma bizonytalan --
jelezte a jelenlegi állapotot Krasznahorkai Géza, a rendező könyvtár igazgatója.
Mellérendeltségi viszony van a könyvtárak között -- erősítette meg a hatóság és
a szakma képviseletében dr. Skaliczki Judit, a NKÖM könyvtári főosztályának
vezetője. Az ország jól kiépített könyvtári hálózatában újszerűnek számít a
kistérségi együttműködés. - F: ápr. 4.,
http://www.bmhirlap.hu/index.php?apps=cikk&c=503263&d=2006-04-04&r=1
 
 

Szent Izidor ünnepe -- az internetezők partónusa?
 
Április 4., -- Sevillai Szt. Izidor egyházi író ünnepe. Sevilla érsekeként 636
körül halt meg. Termékeny tudományos munkásság jellemezte. Érdeme, hogy a
lehanyatló római kultúra kincseit összefoglalta és közvetítette a kialakuló
germán-román világ számára. Szent Ethymologiae című, húszkötetes enciklopédiája,
amelyből 950 kódexpéldány maradt fenn, tökéletes előképe annak, amit ma
adatbázisnak nevezünk. Mindezért II. János Pál pápa az internetezők
védőszentjének jelölte, de hivatalos bejelentés még nem volt. - F: www.bocs.hu::::::::::::::::::::: A polcológia meg a bumm -- reloaded ::::::::::::::::::::::::


Gondolatok a könyvtárban -- ráadásul a díszteremben
 
Az ELTE Egyetemi Könyvtára, március 29-én másodszor rendezte meg a
'Polcológiától' az 'információs bumm'-ig -- a gyakorlat:avagy könyvtárak
válaszai a XXI. századi információs társadalom kihívásaira c. konferenciát.
Abban a teremben, melynek funkcióváltásáért Szögi László -- mint bevezetőjében
elmondta -- annyi szidást és elismerést kapott.
Használóban és olvasóban egyaránt él a nosztalgia, de számos racionális
összefüggés másra is utal: például a megváltozott igények miatti, az eredeti
funkcióban való kihasználatlanság, vagy irdatlan összegű fenntartási költség. A
British Library egykori olvasótermében emléktábla hívja fel a figyelmet: itt
olvastak valaha az olvasók (írja György Péter a Memexben). Városközpontokban,
drága telkeken sok hazai könyvtár üzemel. A közgazdaság alaptörvényeit
figyelembe véve pedig az égbeszökő négyzetméter-árat a könyvtár nyilván nem
tudja kitermelni. De ez csak az egyik oldal: a korábban esetleg kedvező helyen
épült könyvtár mára nem biztos, hogy a célcsoport fő közlekedési útvonalaiba
esik. Az így adódó konfliktusok tehát programozhatóak; bölcs dolog felkészülni
rájuk. Pl. az olvasók, Hajdú-Bihar közkönyvtára és Debrecen városa is nyer, hogy
a megyei könyvtár a város közepéből két megállóval kijjebb költözik, vadonatúj
épületbe. A könyvtár feladata, hogy szolgáljon, kevésbé, hogy státusát önmaga
demonstrálja. (MG)
 
Az alábbiakban a konferencia néhány előadásának összefoglalóját közöljük. Közbeszerzés és könyvtárak -- javaslat törvénymódosításra

Csináljuk jól, ha kell; de ahol lehet, kerüljük el! A könyvtáros szakma -- bár
1996-ban megpróbált értelmezést kérni -- bevándorolt a könyvtári dokumentumok
beszerzése terén a Közbeszerzési törvény tárgyi hatálya alá. A közbeszerzést
általában ki-ki magában csinálja azóta, kevés a tapasztalatmegosztás, pedig
alapvető érdek a best practice ismerete mindenkinek. (A tankönyves lobbi
eredményes volt: a nemzeti rezsim tárgyi kivételként kezeli a tankönyveket: Kbt.
243. § a. pont.) A megoldás adja magát, bár együtt mozogva a tankönyvesekkel tán
egyszerűbb lett volna.
Párhuzamok:
- ugyanúgy speciális minőségben szereplő áru a könyvtári dokumentum és a
tankönyv,
- ugyanúgy adott szaktörvényben meghatározottak szerinti speciális feladatot
betöltő szerepben van és
- ugyanúgy kontrollálható valamilyen nyilvántartásban mindkettő.
Az elérendő módosító javaslat lényege: tárgyi kivételként kerüljön be a
könyvtári dokumentum a közbeszerzési törvénybe a 243.§ b) pontjaként. Javasolt
szöveg: könyv és időszaki kiadványok beszerzésére, amennyiben arra a 1997. évi
CXL. törvényben meghatározott könyvtári és közgyűjteményi feladatok ellátása
érdekében könyvtári dokumentumként kerül sor és a dokumentum szerepel a
könyvtári nyilvántartásokban. (szinte teljesen paralel megfogalmazás a
tankönyvekkel). Az indoklás összegyűjtése a szakma /szakmai érdekképviselet
feladata. Az indoklás alapelemei: a dokumentumok rendeltetése nem azonos vagy
hasonló; nem lehetséges valamennyi igényelt dokumentumra egy ajánlattevővel
szerződni. - F: Szivi ErzsébetA Creative Commons és a könyvtárak I.

A digitális technika egyszerre bővítheti és korlátozhatja a
kulturális/tudományos alkotások hozzáférésének és használatának módját. Miközben
a digitálisan született vagy digitalizált művek tárolása, továbbítása és
átalakítása már sokak számára rendkívül olcsó és könnyű, a fizikai hordozóhoz
kötött műpéldányokra illetve ezek intézményes kiadására és terjesztésére
alapozott copyright szabályok, valamint az ezek betartását kikényszerítő DRM
(Digital Rights Management = digitális jogkezelő) rendszerek még a korábbi
gyakorlathoz képest is jobban leszűkítik a lehetőségeket. A szabad felhasználás
túlzott korlátozása a könyvtárak szolgáltatásait is fenyegeti: a csak
meghatározott időre licencelhető e-folyóiratokból nem készíthető archívum, a
CD-ROM adatbázisok nem kölcsönözhetők, és az e-book kiadók bűncselekménynek
minősíthetnek mindenféle másolatkészítési vagy időtállóbb formátumra való
konvertálási próbálkozást. A túlzott védelem és büntetések idővel a kreativitás
csökkenéséhez vezethetnek, mert megszűnik az egymás munkájára való építkezés
lehetősége, s a folyamatosan megnövelt védelmi idő miatt a kultúra mind nagyobb
része válik engedély- és jogdíjkötelessé. Ezt a kedvezőtlen tendenciát ismerte
fel Lawrence Lessig, amerikai jogászprofesszor, és ezért indította el a Creative
Commons nevű kezdeményezést 2001-ben (www.creativecommons.org). A prezentáció:
https://mek.oszk.hu/html/irattar/eloadas/2006/cc.ppt - F: Drótos László (e cikk
folytatása következő számunkban lesz olvasható)::::::::::::::::::::::: KISSZÍNES ::::::::::::::::::::::::Mérő László lett a Winsdom Zrt. kutatási igazgatója
 
A Winsdom Tanácsadó és Kutató Zrt. új vezetővel erősítette csapatát; a kutatási
igazgatói posztot Mérő László tölti be. Dr. Mérő László feladata a Winsdom
szakértői tevékenységeinek hátterében álló tudományos kutatási munkálatok
irányítása, illetve a cég stratégiai irányainak meghatározásában való
közreműködés. Ebben a minőségében elnöki tanácsadói szerepet is betölt a
vállalatnál. A szakember tudományos kutatói és egyetemi oktatói múlttal és
gazdasági, céges tapasztalatokkal egyaránt rendelkezik. Jelenleg is az ELTE
Gazdaságpszichológiai Szakcsoportjának professzora. - F: márc. 31.,
http://hirek.prim.hu/cikk/51941/
 


Építésügyi előírás lesz az internetcsatlakozás az iskolákban

Internetcsatlakozás nélkül nem lehetne a jövőben átadni egyetlen új vagy
felújított iskolát sem. A szaktárca korszerűsítési tervei között több tízezer
számítógép és úgynevezett digitális zsúrkocsi is szerepel. - F: márc. 30.
http://www.magyarorszag.hu/hirek/tudomany/internet20060329.html?h=1 ,
http://hirek.prim.hu/cikk/51917/A mérhető siker -- avagy a honlapelemzés alapjai

Egy weboldal üzemeltetésének az egyik legfontosabb eleme a honlap
látogatottságának mérése és elemzése. Amíg nem tudja pontosan meghatározni,
honnan jönnek a látogatói és körülbelül hányan vannak, addig nem lesz képes
hatékonyan népszerűsíteni weboldalát és azt sem tudhatja meg, hogy jelenlegi
népszerűsítési erőfeszítései milyen eredményt hoznak. Honlapja statisztikáinak
nézegetése napi rutinná kell váljon! Ha még nem az, akkor itt az ideje, hogy
elkezdje. - F: márc. 30., http://hirek.prim.hu/cikk/51924/Az IHM hattyúdala

A választások közeledtével a politikusokat mintha leklónozták volna több
példányban. Egyszerűen mindenhol ott vannak, mindenhol szólnak néhány kedves
szót. Nincs ez másként Kovács Kálmánnal, az első és nagyon valószínű, hogy
utolsó informatikai- és hírközlési miniszterrel sem. - F: márc. 29.,
http://www.sg.hu/cikkek/43528Esztergomi közkönyvtár -- ismét úszik. Meg könyvlopások

A Prímás-szigeti Babitsban, új nevén Helischer József Városi Könyvtárban fontos
dolguk van az ott dolgozóknak: jön a víz, s a földszintjükön bizony hiába
minden, betör a Duna. Nem először és bizony nem is utoljára. A gyermekrészlegben
a könyvállványokon látszik, melyik évben milyen magas volt az ár. Kiszívta a
fából a színt a víz.
A kivett, vissza nem hozott könyvek miatt lehet küldeni felszólító leveleket;
rendezünk megbocsátó hetet, évente kétszer is, szinte teljesen eredménytelenül
-- mondja az olvasószolgálat vezetője. -- Van, hogy perrel próbálkozunk. Azt még
finanszírozza is az állam, de a végrehajtás költsége már a mienk, akkor is, ha
nem eredményes. És néha selejtezünk is. Hiába, szent dolog a könyv, a szív
megszakad, de a férőhely véges -- mondja az igazgató asszony. Esztergom
diákváros. Korábban igen sok példány kellett a pedagógiai szakirodalomból. Ma
inkább a médiavilág, a szociológiai szakirodalom a keresett. Szépirodalomból is
az éppen népszerű, no meg a szórakoztató, könnyű olvasmány. Ezek 3-4 százaléka
otthon is marad. Érdekes, hogy a video-, CD-tár jóval szűkebb közönsége
hihetetlenül rendes: ott szinte nincs is elvesztés, elhagyás, ne adj' isten
eltulajdonítás. - F: márc. 29.,
http://www.24ora.hu/index.php?apps=cikk&c=502004&d=2006-03-30&r=1Főiskolai hallgató lett könyvtárvezető Kalaznón

Pálinkás Anett főiskolai hallgatót bízta meg az önkormányzat január 1-jével a
községi könyvtár vezetésével. Egyben megköszönték Csillag Pálné több évtizedes
könyvtárosi munkáját. A bibliotéka pénteken fél 4-től fél 6-ig tart nyitva. - F:
márc. 30.,
http://www.tolnainepujsag.hu/index.php?apps=cikk&c=502078&d=2006-03-30&r=2025
 


Pinceklub a könyvtár alatt -- Csongrádon

Valódi összefogásnak köszönhető, hogy elkészült a csongrádi Csemegi Károly
Könyvtár és Információs Központ csaknem száz négyzetméteres klubja a pincében.
Voltak, akik adományukkal segítettek -- a szabómester asztalnak ajánlotta fel
régi varrógépeit --, mások kétkezi munkával járultak hozzá az új közösségi tér
kialakításához. Az avatásra Bozóki András kulturális miniszter is elment. - F:
márc. 30., http://www.delmagyar.hu/cikk.php?cid=121176&id=72
 


Új helyen a Goethe-Intézet (és könyvtára)

Fiatalosabb, modernebb környezetbe, a IX. kerületi Ráday utcába költözött az
Opera mellől a Goethe Intézet. Az új épületben ismét egy helyen működik az
intézet valamennyi egysége, köztük a nyelviskola. Az elegáns környék elhagyását
a bérleti díj radikális emelése tette szükségessé. - F: márc. 31.,
http://www.stop.hu/showcikk.php?scid=1034060Szelet vetnek, energiát kapnak -- a gödöllői közkönyvtárban

A British Council nemzetközi programot indított fiatal kutatók részére. Az ifjú
szakemberek 2006. április 1-jén a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs
Központban találkoznak, ahol többek között olyan témaköröket vitatnak meg, mint
a jövő generáció számára fenntartható élhető környezet megóvása és a
szélenergiában rejlő lehetőségek. - F: márc. 31.,
http://www.portfoliolight.hu/cikk.tdp?cCheck=1&k=6&i=1029Püspökségi könyvtári korlátozás Győrött

A győri püspökség a közgyűjteményi támogatás csökkentése miatt korlátozza az
egyházmegyei kincstár és könyvtár által működtetett intézmények nyitva tartását.
- F: márc. 31.,  http://www.kisalfold.hu/cikk.php?cid=164700&id=182
 


::::::::::::::::::::: INFORMÁCIÓFORRÁSOK ::::::::::::::::::::www.kozszolgalatimenedzsment.hu
 
Kulturális szervezetek megcélzása a portálon: Tudjuk, hogy igen heterogén az a
célcsoport, melyet ez a kategória lefed: múzeumok, levéltárak, egyéb
közgyűjtemények, színházak, filmszínházak, zene- és táncművészeti intézmények,
könyvtárak, kulturális programirodák, műemlékvédelmi szervezetek,
sajtóintézmények, kisebbségvédelmi szervezetek ugyanúgy ide tartozhatnak, mint
akár a Fővárosi Állatkert vagy a Budapesti Nagycirkusz. Sokszínűségük ellenére
vannak bizonyos kérdések, kihívások, melyek gyakorta hasonló módon érintik a
kulturális szervezeteket:
- Forráshiány és pazarlás egy időben.
- A szakmai területen kimagasló szakértő vezetők számára hiányzik a
gazdálkodási, a menedzsment szakértelem az irányítási feladatoknál.
- A teljesítmények szórása, megragadhatóságuk elvetése -- egyes esetekben.
- Folyamatos piacvesztés a populáris, 'lebutított' szórakoztatóiparral, illetve
a professzionális üzleti szolgáltatókkal (pl. multiplexekkel) szemben.
Számos megoldandó feladat származik ebből, többek között:
- a szervezeti stratégiák megalkotása -- átfogó piacelemzésre épülő módon;
- rugalmas, a változó igényekhez alakítható szervezeti struktúrák kiépítése
- - ennek kapcsán (ahol lehet) a fix költségek változóvá alakítása
speciális szerződési formák, szolgáltatások kihelyezése révén;
- a vezetők számára 'emészthető' formában szakmai és gazdasági irányítási
adatokat egyaránt nyújtani képes tervezési és beszámolási rendszerek kialakítása
-- a fenntartó felé érvanyagként használható speciális jelentések
kidolgozásával vagy éppen PPP-konstrukciók értékelésével kiegészülve;
- vagy akár a tevékenység szintű fedezetek kimutatása -- legyen az egy új
produkció létrehozása, egy előadás esti játszása vagy egy tárlat mint projekt
kezelése. - F: Közszolgálati Menedzsment Portál,
http://www.kozszolgalatimenedzsment.hu/?doc=tk_t&i=26
IMPRESSZUM

A szerkesztők -- akik szívesen olvassák és megfontolják az Ön véleményét:
Káldi Emese (kommunikációs tréner) mailto:emi22@freemail.hu
Mészáros Anikó (programvezető) mailto:meszaros.aniko@chello.hu
Sonnevend Péter (Kaposvári Egyetem, tanszékvezető főiskolai tanár,
egyetemi könyvtárigazgató) mailto:peter@sonnevend.com
Mikulás Gábor (információs és pr-tanácsadó) mailto:mikulasg@gmconsulting.hu

Feliratkozás az ékezetes vagy ékezetmentes hírlevélre:
http://hirlevel.swgy.hu/user/1/php/maileruser.php?mailer=1&action=regist

A szerkesztők a nem saját írású cikkek tartalmáért nem vállalnak felelősséget,
mindazonáltal törekednek a források gondos válogatására.

Kiadja: GM Consulting http://www.gmconsulting.hu/inf