K I T -- Könyvtár - Információ - Társadalom (2006/13., márc. 29.)


    Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára
                 Szemlék, hírek, kommentárok


TARTALOM

- Holland egyetem fejleszt fájlcserélőt -- Lesz-e könyvtári P2P-modell?
- Könyvtárportál, MOKKA és MATARKA -- dánul
- OA, mint Open Access, azaz nyílt hozzáférés
- Digitalizálj, majd fizess a szerzőnek!
- ADBS-felmérés a francia információs szakemberekről -- II. 
- Az OSZK, költségvetése és miniszteri javaslat
- Tizenöt faluba visz könyveket a szekszárdi mozgókönyvtár
- Európai digitális könyvtár -- 2010-ig hatmillió dokumentum + aggályok
- Internet Fiesta
- Orvosi könyvtárak országos konferenciája
- Könyvtár és teleház lesz a postából Porrogon
- 2007 elején költözhet a megyei könyvtár Debrecenben
- Corvinát is kiállítanak Berlinben (Göttingen magyar kincsei kiállítás)
- A sikerorientáltság a munkahelyi hatékonyság alapköve
- Betegséget okoz a főnöki dicséret hiánya
- Fókuszban a hátfájás -- pl. könyvtári ülőmunkásoknak

KISSZÍNES
- Önkornmányzati képviselőből könyvtárvezető Csornán
- Kelendőek a kötelező olvasmányok Mucsfán
- Navigációs rendszer Erdélyben, digitális Kolozsvár-térkép
- Magyar Pont Hanti-Manszijszkban
- A könyv csak év végén fogy
- Magyar kitüntetést kapott a sárospataki könyveket őrző orosz könyvtár igazgatónője
- Az Osztrák Nemzeti Könyvtár szembeszáll náci múltjával

INFORMÁCIÓFORRÁSOK
- A Blogter után itt a Linkter
- Kommunikációs cikkgyűjtemény indult
- Elstartolt a Google Finance
- Nyomulás a virtuális térképek frontján
- Karl Lagerfeld őszi kollekciója már a neten isE lapszám szerkesztője: Mikulás Gábor


A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Adja tovább
kollégáinak, ismerőseinek! A megrendelési és lemondási információ a hírlevél
végén található. A hírlevélben a hosszabb linkek eltörhetnek; ezek csak
kimásolás és egybetoldás után, a böngészőbe bemásolva használhatók. 
Kereshető KIT-archívum: http://www.gmconsulting.hu/inf/kit/index.html


Holland egyetem fejleszt fájlcserélőt -- Lesz-e könyvtári P2P-modell?

A Delfti Egyetem informatikus kutatói és hallgatói egy új fájlcserélő programot
fejlesztettek ki. A Tribler nevű alkalmazás elsősorban a különböző televíziós
műsorok anyagának csereberéjét és terjesztését segítheti majd elő. Napjainkban a
P2P rendszerek a zene- és filmipar elsőszámú közellenségének számítanak. A
holland szakemberek azt akarják bebizonyítani, hogy maga a technológia kiváló és
használható legális tartalmak csereberéjére is. 'Hisszük, hogy a P2P hálózatok
lehetnek a jövő egyik legfontosabb információterjesztési megoldásai. Szeretnénk,
hogy rövid idő múlva már ne az illegálisan másolt tartalmak lelőhelyeként, hanem
a legális anyagok tárházaként jussanak a fájlcserélő rendszerek az emberek
eszébe' -- mondta a Tribler egyik fejlesztője. - F: márc. 24.,
http://www.sg.hu/cikkek/43499
-- A népszerű fájlcserélő rendszerek olyan szervezeti kultúrákban népszerűek,
ahol magas(abb) az individualitás és kicsi a hatalmi távolság indexe. Alapeleme
a horizontális P2P (peer-to-peer), azaz 'társak közötti' kapcsolat, ellentétben
a vertikális felettes--beosztott jellegű kapcsolattal. Hasonló elven működik az
információs világban az internet, mint alaprendszer, a rá épülő Wikipédia
enciklopédia, Linux-alapú szoftverek, vagy nyernek így teret a blogok, az
olvasók érdeklődése által szerkesztett hírportálok. A központosított
szabályozórendszereknél népszerűbbek és egyre gyakrabban eredményesebbek, jobb
minőségűek is az önszabályozó rendszerek. Lehet, hogy rövidesen megjelenik a
könyvtárak P2P-modellje, egyben a meglévő könyvtári rendszer összeroskadása?
(MG)Könyvtárportálok, MOKKA és MATARKA -- dánul

Dánia központi információs portálja, a bibliotek.dk (www.bibliotek.dk ) egyetlen
felületen biztosít keresést a dán nemzeti bibliográfiában (DanBib), valamint a
nyilvános és tudományos könyvtárak anyagában (majd 10 millió rekordban), az
olvasók a kiválasztott könyvet lakóhelyük könyvtárába is kérhetik, de a
könyvkereskedelemből is beszerezhetik. [A www.konyvtar.hu oldal továbbra is
vevőre vár. - KIT-szerk.](A 'My bibliotek.dk' oldalon személyre
szabott szolgáltatások is rendelkezésükre állnak.) A bibliotek.dk-hoz kapcsolódó
Netbibliotekerne portál (http://bibliotek.dk/netbib.php ) minőségi
szolgáltatásokat nyújt országos szinten. Az internetes szolgáltatások alapötlete
(és ezek megvalósítása) az egyes könyvtáraktól indul ki, melyet a kulturális
minisztérium könyvtárügyért felelős részlege (Biblioteksstyrelsen, BS) támogat
pályázatokkal. A kínálat rendkívül széleskörű és összehangolt:
- van tematikus felépítésű, annotált jegyzék (Folkebibliotekernes Net Guide --
www.fng.dk
),
- a gyerekek számára kialakított oldal kommentált csatolásokkal
(www.dotbot.dk),
- ingyenes tájékoztató-szolgálat (BiblioteksVagten --
www.biblioteksvagten.dk ), amelyet harminc könyvtár közösen működtet a hét
valamennyi napján,
- néhány könyvtár a rádióval és televízióval együttműködve gyermekek számára
tart fenn egy 'Kérdezd Olíviát' nevű virtuális tájékoztató szolgálatot
(www.spoergolivia.dk), van zenei (www.musikbibliotek.dk ), irodalmi
(www.litteratursiden.dk ) portál, történelmi kép-archívum (www.danskebilleder.dk
), nemzeti elektronikus tudományos könyvtár (http://deff.dk ), és néhány
virtuális szakkönyvtár is.
A skandináv könyvtárak közös projektje az újság- és folyóiratadatbázis, a
Nordisk avis- og tidsskriftsportal (Na&T), amelyben több száz periodika
található több mint 30 nyelven. (Navigálni a 30 témakör, a 33 nyelv és a 40
származási ország szerint vagy szabad szavas kereséssel lehet.) A jelenleg még
csak a könyvtárosok számára jelszóval elérhető adatbázis hamarosan nyilvános
lesz. - F: Sauermann: Netbibliotekerne. Innovative Internetangebote Dänischer
Bibliotheken. In: Information 2005/4. Referálva: Könyvtári Figyelő, 2006/1.,
ref.: Murányi L., Manci:
http://w3.oszk.hu/manscr/wwwi32.exe/[in=ref1.in]/?06/008*52419OA, mint Open Access, azaz nyílt hozzáférés

Idegen (szak)kifejezések honosítása ma  minden nyelvben -- egy kivétellel --
deficites. Rengeteg szó kerül át az angolból változatlan írásmóddal, ám ez ellen
még a leggallabb nyelvvédők se emelik föl a szavukat, tudván azt, hogy az ilyen
szavak erőszakos kirekesztése a nyelvből szükségtelenül gátolja a nyelvi
közösség részvételét-jelenlétét a nemzetközi fejlődésben. Ugyanakkor jogos a
törekvés, hogy egy adott nyelv használói megfelelő, az eredeti fogalomhoz minél
közelebb álló kifejezést keresnek, amely szinonimaként, közbeszédben való
használatra gyökeret ereszt és gazdagítja a nyelvet. Ebből a meggondolásból
került most elő az Open Access és annak 'magyar hangja'. Megmagyarázhatatlan
számomra, hogy miért terjedt el egy  más szemantikai holdudvarral rendelkező
szókapcsolat -- 'szabad hozzáférés' -- ilyen értelemben a magyar
szakirodalomban, amikor még azt se lehet mondani, hogy 'jobb kifejezés
hiányában'.  Három évvel ezelőtt, a TMT 2003. 6/7. számában már írtam egy
összefoglalót az Open Accessről, amiben a Nyílt hozzáférést használtam. Abban a
hiszemben, hogy magától értetődően, hiszen a németben is az elfogadott kifejezés
az 'offene Zugang' ... Tudnivaló, hogy az Open Access (közkeletű rövidítéssel:
OA) a "tudományos" világ több  mint fél évtizedes mozgalma abból a célból, hogy
a döntően közpénzen finanszírozott tudományos kutatások eredményei nyílt
hozzáféréssel ingyenesen elérhetővé váljanak. A magyar szaksajtóban elharapózott
terminus, a 'szabad hozzáférés' jelentéstartalma más, ráadásul megvan az
angolban a tényleges megfelelője (free access): ez utóbbi egy teljesen
általános, majdhogynem véletlen szókapcsolat, amely az ingyenleveshez való
hozzáféréstől kezdve mindent jelent az égegy világon. Az Open Access azonban,
amely mögött -- büszkék lehetünk rá -- egy magyar tudós, Hernád István (Stevan
Harnad) áll, kifejezetten a tudományos kommunikáció egyik ágára, a tudományos
publikálásra vonatkozik. - F: Bánhegyi Zsolt
-- A témában a szerző a TMT 2006/3. számában ír részletesen. (MG)Digitalizálj, majd fizess a szerzőnek!

Digitális könyvtárat létrehozni legálisan is lehet -- csak éppen nagyon sokba
kerül. De miért mások a játékszabályok, ha egy kötetet a sarki könyvtárból
kölcsönzök ki, vagy ha az internetről töltök le? Dicséretes kezdeményezés
digitális könyvtárban megőrizni és hozzáférhetővé tenni Európa kulturális
örökségét - de jogilag felettébb "rázós". A művek jó részét ugyanis a szerzői
jog védi, a felhasználásért tehát (néha nem is keveset) fizetni kellene. - F:
márc. 27., http://www.nol.hu/cikk/398552/ADBS-felmérés a francia információs szakemberekről -- II. 

Az ADBS (Információs Szakemberek és Dokumentalisták Szövetsége), 5-6 évente
felméréseket készít az információs szakma munkavállalóiról. A 3339 kitöltött
kérdőív tanúsága alapján elmondható, hogy a válaszadók 2/3-a dolgozott 2
munkahelyen, és a kitöltők fele legalább 5 éve dolgozik egy munkahelyen.
Munkájuk az alábbi tevékenységeket teszi szükségessé (több válasz volt
lehetséges; átlagban hatot említettek, ami változatos munkára utal):
81% - információkeresés a felhasználók kérésére
59% - látogatók fogadása
57% - beszerzés, folyóirat-ügyintézés (papír és elektronikus)
52% - használóképzés (kutatásra, eszközök használatára)
45% - internet, intranet vagy portál karbantartása
45% - adatbázis menedzselése
40% - költséggazdálkodás
37% - összefoglalók, dokumentációs anyagok készítése
37% - információfigyelés (rendeletek, konkurencia, technológia)
34% - archiválás
34% - sajtófigyelés
23% - információs hálózat kiépítése, folyamatok irányítása
27% - push technológiák alkalmazása (DSI, RSS, alarmok)
Minden második válaszadó készít statisztikát a használói elégedettségről és
igényekről.
22% szervezi ki munkájának egy részét, főleg a folyóiratok ügyeinek intézését.
60% vesz részt projektek tervezésében, 62% pedig a vállalati közös munkában (más
részleggel, osztállyal) is. A munkával való elégedettséget tekintve: nagyon
elégedett 20%, inkább elégedett 64%, inkább elégedetlen 14% és nincs olyan, aki
nagyon elégedetlen. Az elégedettség magasabb a vezetőknél. Az elégedettség tehát
inkább pozitív, de a dokumentációs funkció elismerése vállalaton belül erősen
változó. A vállalati elfogadottság : igen, teljes mértékben 14%; igen, inkább,
41%; nem, kevésbé 38%; egyáltalán nem 7%. Ezek a pozitív és negatív vélemények
egyaránt megtalálhatók a magán- és állami szférában.
A motivációt tekintve a következő a prioritás (3 választás lehetett):
57% - önállóság
47% - szakmai érdeklődés
45% - sokszínű tevékenység
45% - a használóknak nyújtott szolgálatban hasznosság
12% - új technológia megismerése
A demotiváló tényezők:
51%- elismerés hiánya
49% - nincs perspektíva a karrierben (előrejutás)
43% - kevés fizetés
A válaszadók 22%-a gondolkodik a szakma elhagyásáról. Ennek okai:
perspektívátlanság, kevés a dokumentációs állás, vagy egyáltalán: más területre
kíván menni. - F: ADBS, http://www.adbs.fr , felmérést a Société KYNOS végezte.
Ref.: Grebot Ágnes.Az OSZK, költségvetése és miniszteri javaslat

Két hónapra bezár az Országos Széchényi Könyvtár, mivel a kulturális
minisztérium nem biztosítja az intézmény működéséhez szükséges forrásokat. A
könyvtár idén körülbelül 2,7 milliárd forintból gazdálkodik. Ennek nagy része -
évek óta fokozódó mértékben -- a bérekre megy el. A személyi kiadások lassan 70
százalékos aránya rendkívül egészségtelen, ugyanakkor nehéz rajta változtatni: a
közalkalmazottak fizetését megszabja a központi bértábla, a létszámot pedig
nincs hova csökkenteni. 1996-ban még 996 dolgozója volt a könyvtárnak, ma alig
558 -- a további leépítés már az alapvető funkciók ellátását veszélyeztetné. A
költségvetés másik nagy tételét a dologi kiadások, vagyis a gigantikus épület
rezsije teszi ki. Monok István főigazgató tájékoztatása szerint tavaly még
körülbelül 700 millió forintot kaptak erre a célra, idén azonban a felére
csökkent ez az összeg. A miniszter nyilvánvalóan a személyes preferenciáit
érvényesíti a támogatások odaítélésénél, de ezt minden elődje megtette. A
különbség csupán annyi, hogy az elődök nem veszélyeztették a létező értékek
fennmaradását. 'Célom a zárt struktúrák és intézmények megnyitása. Tárjuk
szélesre a könyvtárak, múzeumok, archívumok, színházak kapuit! A színháznak nem
feltétlen kelléke a páholy, a könyvtárnak nem tartozéka a katalóguscédula.
Fontosnak tartom, hogy megnyíljon kulturális örökségünk, hogy minden generáció
szabadon meríthessen hagyományainkból' -- írta A szabadság kultúrája című
programadó kiáltványában Bozóki András. 'Rugaszkodjunk el a hétköznapok szorító
gondjaitól, a könyvtárak fűtési számláitól!' -- buzdított általános
szemléletváltást sürgetve. - F: márc. 16.,
http://www.hetivalasz.hu/showcontent.php?chid=13293Tizenöt faluba visz könyveket a szekszárdi mozgókönyvtár
 
Már tizenöt település vesz részt a kistérségi többcélú társulás mozgókönyvtári
ellátásában - tájékoztatott Misóczki Anikó, a fejlesztési ügynökség vezetője.
Tavaly még csak hat község részvételével pályáztak a mozgókönyvtári
szolgáltatóhelyek kialakítására. A megyei könyvtár a beszerzéseknél figyelembe
veszi a községek lakóinak igényeit. Több célt szolgál ez a megoldás: a
kistelepüléseken élők is igénybe vehetik a megyei könyvtár szolgáltatásait, nem
nekik kell utazni, a helyi szolgáltatóhelyek pedig közösségi térré válhatnak.  -
F: márc. 17.,
http://www.tolnainepujsag.hu/index.php?apps=cikk&c=501106&d=2006-03-27&r=2108Európai digitális könyvtár -- 2010-ig hatmillió dokumentum + aggályok
 
Az Európai Digitális Könyvtár létrehozásával 2010-ig hatmillió könyv és
különböző dokumentum lesz hozzáférhetővé az interneten. 2008-ban már kétmillió
felkerül a világhálóra. A terv megvalósításához mintegy 200-250 millióra van
szükség, amelyet nagy részben a tagállamok finanszíroznak. Az Európai Bizottság
a maga részéről lépéseket tesz a szellemi tulajdonról szóló direktíva
"rugalmasabbá" tételére és hozzájárul a digitalizációs technikára szakosodott
központi hálózatok létrehozásához szükséges pénzalapokhoz. Az Európai Digitális
Könyvtárhoz többnyelvű hozzáférés lesz egy létrehozandó portálon keresztül,
amely a már létező Biblioteca Europeára támaszkodik. Lesznek kapcsolódásai az
egyes országok archívumaival és múzeumaival is.
- F: márc. 23., http://hirek.prim.hu/cikk/51798/
Az EU túllép Gutenbergen. Legalább hatmillió dokumentumot kíván 2010-re
hozzáférhetővé tenni az EU digitális könyvtára. De akadnak versenytársak is. --
Egyszerűen hangzik, de mégis bonyolult. Az Európai Bizottság nyílt
konzultációjára 225, zömmel pozitív válasz érkezett. Magyar szemmel különösen az
Országos Széchényi Könyvtár észrevételeiből derül ki, hány részlet vár még
tisztázásra. A jogtulajdonosok és a felhasználók között a könyvtárak aligha
tudnak közvetítő szerepet játszani, ha nem világos: kiknek, milyen dokumentumot,
milyen minőségben bocsátanak rendelkezésre? -- figyelmeztet az OSZK. Nem csak
magyar sajátosságként megemlíti azt is, hogy vannak kevesebb anyagi erőforrással
(ejtsd: pénzzel) rendelkező tagországok, ráadásul a magyar nyelvű anyagok a
határon túlnyúlóan, több tagállamot is érintenek. - F: márc. 27.,
http://www.nol.hu/cikk/398551/Internet Fiesta

Az Internet Fiesta -- az internetkultúrát népszerűsítő világméretű
programsorozat -- magyarországi központi rendezvényét kedden rendezik meg
Budapesten, a Hallgatói Információs Központ Dísztermében. Lebonyolítók: IKSZ,
Neumann János Számítógép-tudományi Társaság, HIK, fő szervezője pedig a
kecskeméti Katona József Megyei Könyvtár. A támogatók sorában szerepel a NKA és
a NKÖM is. - F: márc. 28., http://hirek.prim.hu/cikk/51873/Orvosi könyvtárak országos konferenciája
 
Közel félszáz résztvevővel rendezték meg Zalaegerszegen a megyei kórház
tanácstermében az orvosi könyvtárak országos találkozóját. Dr. Kránicz Katalin
minőségirányítási igazgató köszöntője során bemutatta a vendéglátó intézmény
minőségirányítási rendszerének eredményeit. Ezt követően Nyíregyházáról Kührner
Éva, Gyuláról Kis-Pál Sándorné, míg Zalaegerszegről Beke Gabriella
könyvtárvezető tartott előadást, azt boncolgatva, mit jelent egy
minőségbiztosítási rendszer keretei között működni. - F: márc. 25.,
http://www.weborvos.hu/cikk.php?cid=71051&id=95
 


Könyvtár és teleház lesz a postából Porrogon

Pályázati kiírásra vár az önkormányzat, hogy forrást szerezhessen egy régóta
dédelgetett ötlethez. Az egykori Török-tókának nevezett tavat állítanák helyre
eredeti állapotába, mellé pihenőparkot álmodtak. A tervek elkészültek, akárcsak
a játszótéré, amit a falu másik végében építenének. Az önkormányzat megvette az
egykori posta épületét, oda teleházat és könyvtárt terveznek, most pályáznak a
megvalósításra. Az öt kistérséget érintő Dráva-projektnek is részesei:
esőbeállókat, túrautat és madármegfigyelő helyet létesíthetnek. - F: márc. 22.,
http://www.somogyihirlap.hu/index.php?apps=cikk&c=499961&d=2006-03-22&r=122

 

2007 elején költözhet a megyei könyvtár Debrecenben
 
Őszre szerkezetkész, jövő év elejére pedig beköltözhető állapotú lesz a Bem
téren épülő Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Információs Központ,
amelynek kedden Szili Katalin házelnök részvételével tették le az alapkövét. A
4050 négyzetméteres alapterületű komplexumban 300 ezer dokumentumot helyeznek
el. A beruházás összköltsége több mint 1,4 milliárd forint, melyből 1,2
milliárdot címzett támogatás fedez, 212 milliót pedig a megyei önkormányzat
saját forrása tesz ki. Juhászné Lévai Katalin, a megyei közgyűlés elnöke a keddi
ünnepségen hangsúlyozta, hogy még egy 1966-ban megfogalmazódott igény válik
valóra az új könyvtár megépítésével. Az intézmény a 21. század kihívásainak
megfelelően több funkciót is ellát majd, hiszen lesz benne konferenciaterem,
informatikai helyiség és olvasóterem. Az elnökasszony hozzátette: a megyei
önkormányzat lényeges feladatnak tartja a térség felzárkóztatást, aminek az
alapja a tudás lehet. - F: márc. 28., http://www.deol.hu/main.php?c=6958Corvinát is kiállítanak Berlinben (Göttingen magyar kincsei kiállítás)

Az 1734-ben alapított göttingeni egyetem már a 18. században is a tanulni vágyó
magyar diákok kedvelt célállomása volt, akik később a kultúra, a tudomány és a
közigazgatás területén töltöttek be kiemelkedő szerepet. A kiállítás (a berlini
Magyar Nagykövetségen) Göttingen magyar emlékeit mutatja be, amelyek az
évszázadok alatt neves magyar tudósok keze nyomán, valamint a tudományos és
kulturális párbeszéd során keletkeztek: tanulmányok és az itt töltött kutatói
tevékenység gyümölcsei. Válogatást láthatunk régi magyar nyomatokból és magyar
vonatkozású kéziratokból, megtekinthetjük többek között a felbecsülhetetlen
értékű Corvina-kódexet. - F: márc. 28., http://ma.hu/page/cikk/af/0/144257/1

 

A sikerorientáltság a munkahelyi hatékonyság alapköve
 
A siker mindenkinek mást jelent, a sikerorientáltság azonban a személyiségből
fakad, könnyen észrevehető, állásinterjún pedig mérhető, olvasható a
Világgazdaságban. A sikerorientált személyiség megtalálja és él az adódó
lehetőségekkel, nem könyököl, nem ragaszkodik görcsösen egy pozícióhoz vagy
egyéb munkahelyi előnyökhöz, hanem élvezi a mindennapok kihívásait. Magabiztos,
nyitott személyiség, akihez szívesen fordulnak kollégái. A dicsőség azonban
könnyen a fejébe szállhat a hirtelen magasabb pozícióba kerülő kollégának.
Előfordulhat, hogy saját sikereként könyveli el a csapat eredményeit. Ilyenkor
érdemes visszajelzést kérni azoktól, akikben megbízunk. Az állásinterjún gyorsan
kiderül, hogy ki mennyire sikerorientált, ám arra is érdemes figyelni, hogyan
dolgozza fel a sikert. - F: márc. 17.,
http://www.mfor.hu/cikk.php?article=25872&pat=14Betegséget okoz a főnöki dicséret hiánya

Egyre általánosabb a rossz munkahelyi légkör Magyarországon, s ma már minden
második munkavállalót komoly és gyakran szükségtelen stresszhatások érnek. A
magatartás-kutatók 1988-ban kezdték vizsgálni a teljes magyar népesség
szociológiai, pszichológiai és egészségügyi jellemzőit, egyebek mellett a
munkavállalók életminőségét. Kopp Mária magatartás-kutató elmondta, hogy a
mérést hétévenként megismételték, és úgy látták, periódusonként megkétszereződik
a stresszes körülmények között dolgozók aránya. Az ilyen légkörben élők
gyakrabban betegszenek meg, s látszólag minden ok nélkül romlik a
teljesítményük, később pedig a munkahelyi konfliktusokat szív- és érrendszeri
betegségekre 'váltják'. Feszültségmenedzselő technikaként gyakori a dohányzás és
a mértéktelen evés -- és persze a magas vérnyomás. A kutatók szerint a nők
sokkal érzékenyebbek, és gyakrabban is betegszenek meg a munkahelyi stressz
miatt. Miközben sokan azt hiszik, hogy megfélemlítéssel az embereket kordában
lehet tartani, a valóságban ez csak kárt okoz. Az adatok szerint a főnöki
dicséret, a jutalmazás hiánya nagyobb arányban növeli a szív- és érrendszeri
halálozás kockázatát, mint az elbocsátástól való félelem. - F: márc. 24.,
http://fn.hu/index.php?id=7&cid=129036&hirlevelkatt=2006-03-24 Eredeti cikk: A
munka árt, az ima segít, http://www.nol.hu/cikk/398301/Fókuszban a hátfájás -- pl. könyvtári ülőmunkásoknak

Minden életkornak megvannak a maga sajátos gerincproblémái. Öt felnőttből négy
hátfájásra panaszkodik, általános recept azonban nincs. Gerincünk nagyon
összetett, bonyolultságából adódóan sajátos, testre szabott gyógymóddal
kezelhető. A hátfájás hátterében sokféle betegség állhat, legenyhébb formájában
is komoly figyelmet igényel. - F: márc. 17.,
http://hvg.hu/egeszseg/20060317hat.aspx?s=2006322nl::::::::::::::::::::::::::::: KISSZÍNES :::::::::::::::::::::::::::


Önkornmányzati képviselőből könyvtárvezető Csornán

A Martincsevics Károly Városi Könyvtár igazgatói tevékenységének ellátásával
július 1-jétől 2011. június 30-ig Kovács Tamást -- aki jelenleg önkormányzati
képviselő is -- bízta meg a képviselő-testület. Az intézmény jelenlegi
vezetőjének, Sebestyén Katalinnak pedig Papp József polgármester javaslatára
címzetes igazgatói címet adományoztak. - F: márc. 28.,
http://www.kisalfold.hu/cikk.php?cid=164096&id=216Kelendőek a kötelező olvasmányok Mucsfán

Akkor örül Kemény Jánosné könyvtáros, ha a faluban megszólítják a gyerekek, hogy
ötöst kaptak abból, amit a könyvtárban kutattak ki. 1989 óta ő vezeti a
bibliotékát a faluban. A négyezerötszáz kötetből gyakran készülnek fel
tanulmányaikra az iskolások. Böngészik a lexikonokat. A könyvtár és az
internetszoba a polgármesteri hivatal udvarában van. A három számítógép
hasonlóképpen népszerű, de az nem tartozik a könyvtárosnő hatáskörébe.
- F: márc. 23.,
http://www.tolnainepujsag.hu/index.php?apps=cikk&c=500306&d=2006-03-23&r=2102
 


Navigációs rendszer Erdélyben, digitális Kolozsvár-térkép

Nemrég a hannoveri CeBIT számítástechnikai és távközlési világvásár kapcsán
arról számoltunk be, hogy egy izraeli cég elkészítette Kolozsvár digitális
térképét. Tulajdonképpen a munkát egy kolozsvári vállalat, a Suncart végezte.
Mihály Gyöngyitől, a cég kereskedelmi igazgatójától megtudtuk: a GPS (Global
Positioning System -- Globális Helymeghatározó Rendszer) alapú navigációs
rendszer maximum 3 méteres eltéréssel pontosan meg tudja állapítani, hol
tartózkodik a felhasználó. A rendszer Erdély több városában használható.
Jelenleg Közép-Erdélyben a következő települések digitális térképe és navigációs
rendszere készült el: Kolozsvár, Gyulafehérvár, Beszterce, Aranyosgyéres, Dés,
Szamosújvár, Bánffyhunyad, Nagyszeben, Torda és Zilah. Ugyanakkor létezik
Nagyenyed, Betlen, Balázsfalva, Zsibó, Medgyes, Naszód digitális térképe is. -
F: márc. 27., http://www.erdely.com/turizmus.php?id=16570Magyar Pont Hanti-Manszijszkban

'Magyar Pontot' adott át Vass Lajos, a kulturális minisztérium politikai
államtitkára az oroszországi Hanti-Manszijszkban, a Jugra Állami Egyetemen. A
Magyar Pont, amelynek elsődleges célja a magyar nyelv és kultúra terjesztése, a
főváros állami egyetemének finnugor tanszéke mellett mint könyvtár és
nyelvoktató kabinet működik. 'A Magyar Pont távlati célja azonban az, hogy itt
találkozzanak össze mindazok a magyar érdekek és törekvések, amelyek országunkat
e térséghez kötik: legyen az gazdasági, szociális vagy épp művészetpedagógiai
projekt' -- fogalmazott a sajtóiroda. Tájékoztatása szerint a
Hanti-Manszijszkban megnyitott Magyar Terem modellszerűen működik majd, hiszen
egybeesik az oktatási-kulturális és gazdasági érdek. - F: márc. 21.
http://www.privatbankar.hu/html/cikk/frisshir.php?hir=32554A könyv csak év végén fogy
 
Időszaki árucikk lett a könyvből, olyan, mint a nagykabát. Decemberben fogy a
legjobban, illetve a könyvhéten. Nem számít luxuscikknek, de a családok
vásárlási listáján egyre hátrább kerül. Liebhauser János, a Tolna megyei
könyvtár igazgatója szerint ugyanakkor tévedés azt gondolni, hogy a könyvek
drágák. - A kötetek nem most kerülnek sokba, hanem a hatalmas állami támogatás
miatt húsz évvel ezelőtt voltak túlságosan olcsók. A könyvtárban egyébként az
olvasó nem ár-érték arány szerint válogat, kivéve ha például egy nagyszótárt nem
hoz vissza. Ez azonban nem túl gyakran fordul elő, főként most, hogy
rendszeresen és rövid időközönként érkeznek a felszólítások. - F: márc. 21.,
http://www.tolnainepujsag.hu/index.php?apps=cikk&c=499664&d=2006-03-21&r=1
 


Magyar kitüntetést kapott a sárospataki könyveket őrző orosz könyvtár igazgatónője

Natalja Kuznyecovát a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjével tüntették
ki a kollégiumi kötetek visszaadása érdekében végzett munkájáért. - F: márc.
22., http://www.hirado.hu/cikk.php?id=103622Az Osztrák Nemzeti Könyvtár szembeszáll náci múltjával

2003. december elején az Osztrák Nemzeti Könyvtár a Kunstrückgabegesetz 1998,
FLB 181/1998 számú, az illegálisan elkobzott művészeti tárgyak
visszaszolgáltatásáról szóló törvénynek megfelelően elkészítette jelentését a
hitleri időkben törvénytelenül eltulajdonított tárgyakról. A jelentés
elkészítését megelőzően alapos vizsgálatnak vetették alá a feltételezetten ebbe
a kategóriába tartozó tárgyakat. A könyvtár állományából kb. 150 ezer
nyomtatott, és néhány ezer egyéb tárgyat vizsgáltak meg és gyűjtöttek
információkat előzetes tulajdonosukról. Miután befejezték a kutatást a Nemzeti
Könyvtárban, az Osztrák Állami Levéltárban, a Bécsi Városi és Állami Könyvtárban
és más intézményekben, lehetségessé vált a fosztogatások dokumentálása és
legalább néhány áldozat sorsának felderítése. Az Oktatási és Kulturális
Minisztériumnak benyújtott jelentés 13 812 tárgy és 14 147 nyomtatott dokumentum
jegyzékét tartalmazza. -F: Werner: Geraubte Bücher. Die Österreichische
Nationalbibliothek stellt sich ihrer NS-Vergangenheit. In: Bibliothek 2005/2.
Autoref: Könyvtári Figyelő, 2006/1. ::::::::::::::::::::: INFORMÁCIÓFORRÁSOK ::::::::::::::::::::


A Blogter után itt a Linkter

Kedden elindult a www.linkter.hu, a szerkesztőség nélkül működő híroldal, ahol a
felhasználók döntik el, mi kerül a címlapra. Alig pár hónappal ezelőtt,
januárban vezették be a www.blogter.hu oldalt: itt a regisztráló saját
internetes naplót, úgynevezett blogot készíthet, megírhatja saját véleményét
bármilyen témával kapcsolatban, és a rendszer felajánlja neki az azonos
tartalmakat író más felhasználókat, ezzel lehetővé téve a közösségi
szerveződést. Most pedig - az újdonságokra fogékonyaknak, és a közlésvágytól
fűtötteknek - itt a Linkter oldal, vagyis a linkek tere, ahol azok a hírek
kerülnek címlapra, amelyre a legtöbben "rákattintanak", amelyeket legtöbben
tesznek be saját linkjeik közé és amelyekhez a legtöbben szólnak hozzá. Ha
valamilyen hír keveseket érdekel, akkor az lekerül az oldalról. - F: márc. 22.,
http://hirek.prim.hu/cikk/51775/Kommunikációs cikkgyűjtemény indult

Többek között reklám, pr-kommunikáció, médiaetika és marketing témájú írásokat
szemléz a Magellán PR, amely a cikkgyűjteményt honlapján közli. Az adatbázis
írásait
http://www.magellanpr.hu/index.php?inc=inc.hajonaplo.cimlap.php&title=Hajónapló
-- a teljesség igénye nélkül -- elsősorban a public relations, az on-line pr, az
on-line kommunikáció, a politikai kommunikáció, a politikai marketing, a média
kommunikáció, illetve a marketing kommunikáció, a reklám, a médiakritika és a
médiaetika témakörében megjelent cikkekből, tanulmányokból válogatják. A
cikkgyűjteményt elsősorban a vállalatok, ügynökségek, szolgáltatók,
önkormányzatok pr- és kommunikációs szakembereinek, illetve a public relations
és kommunikáció szakos egyetemi, főiskolai hallgatóknak, oktatóknak ajánlja a
cég. A cikkgyűjtemény érdekessége, hogy azokból a hazai szépirodalmi
publikációkból is válogat, amelyekben a szerzők írásaikban a fenti témakörök
valamelyik szeletét közvetve vagy közvetlenül érintik. - F: márc. 22.,
http://www.kreativ.hu/cikk.php?id=15649Elstartolt a Google Finance

A Google elindította Finance névre hallgató pénzügyi és vállalati információkat
kínáló weboldalának béta verzióját. A portálon a legfrissebb tőzsdeinformációk
mellett a pénzvilág hírei is nyomon követhetőek lesznek. A táblázatban megjelenő
adatokat interaktív módon szervezheti a felhasználó, a tőzsde alakulását
időszakokra lebontva is megtekintheti, a kívánt periódusra ráközelítve pedig
részletesebb információkhoz juthat. A kiválasztott naphoz tartozó hírek
automatikusan jelennek meg a lista mellett - olvasható a cég sajtóközleményében
http://www.google.com/press/annc/finance.html . A Google Finance oldalán
emellett számtalan köz és magánszférában működő cég linkje, részletesebb leírása
is megtalálható. Továbbá a felhasználónak arra is lehetősége nyílik, hogy csak
azokat a vállalatokat figyelje, amelyeknek a részvényeire kíváncsi. A lap ezen
kívül igyekszik egy kalap alá hozni mindazokat a szakmai blogokat,
vitafórumokat, amelyek hasznos algoritmusokat és értékeléseket kínálnak. Persze
már jó néhány hasonló hírportál működik, elég csak a Yahoo Finance-ra
http://www.sg.hu/finance.yahoo.com , a Marketwatch.comra
http://www.marketwatch.com/ vagy a TheStreet.comra http://www.thestreet.com/
gondolni. Asaf Buchner, a JupiterResearch elemzője azonban úgy véli, hogy a sok
extra szolgáltatás és a felhasználóbarát felület versenyképessé teheti a
Google-t a vetélytársakkal szemben. - F: márc. 22.,
http://www.sg.hu/cikkek/43471Nyomulás a virtuális térképek frontján

Az amerikai Google konszern a szerdáról csütörtökre virradó éjjel frissítette a
Google Earth adatbázisának egy részét, így mostantól már sokkalta jobb minőségű
fotókat tartalmaz az oldal szinte egész Németország területéről. - F: márc. 26.,
Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/51849/
Térképészet-specialistát vásárol a Microsoft. Több tengerentúli magazin is hírül
adta, hogy a Microsoft a szintén amerikai Vexcel kartográf-specialista
felvásárlására készül. Lapértesülések szerint a fúzió után az újonnan szerzett
cégnek a szoftverkonszern tavaly nyáron indított online térképszolgáltatásának,
a Virtual Earth-nek a feljavítása lesz a feladata. - F: márc. 25., Prím Online,
http://hirek.prim.hu/cikk/51839/Karl Lagerfeld őszi kollekciója már a neten is

Nemcsak divat, de technológiai újítással is meglepte a szakmát Karl Lagerfeld,
amikor a 2006 őszi / téli kollekcióját podcast adásként letölthetővé tette az
iTunes-on. - F: márc. 25., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/51846/
IMPRESSZUM

A szerkesztők -- akik szívesen olvassák és megfontolják az Ön véleményét:
Káldi Emese (kommunikációs tréner) mailto:emi22@freemail.hu
Mészáros Anikó (programvezető) mailto:meszaros.aniko@chello.hu
Sonnevend Péter (Kaposvári Egyetem, tanszékvezető főiskolai tanár,
egyetemi könyvtárigazgató) mailto:peter@sonnevend.com
Mikulás Gábor (információs és pr-tanácsadó) mailto:mikulasg@gmconsulting.hu

Feliratkozás az ékezetes vagy ékezetmentes hírlevélre:
http://hirlevel.swgy.hu/user/1/php/maileruser.php?mailer=1&action=regist

A szerkesztők a nem saját írású cikkek tartalmáért nem vállalnak felelősséget,
mindazonáltal törekednek a források gondos válogatására.

Kiadja: GM Consulting http://www.gmconsulting.hu/inf