K I T -- Könyvtár - Információ - Társadalom (2006/10., márc. 8.)


    Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára
                      Szemlék, hírek, kommentárok


TARTALOM

- Tudás-infrastruktúra a Könyvtári Intézetben
- 30 ezer könyvcímmel indított az Erdélyi Közös Katalógus
- Amit a használók akarnak: hibrid szakkönyvtárak perspektívája
- Budapesti nagykönyvtárak -- hallgatószemmel
- TÁRKI--OSZK vizsgálat: polarizálódás az olvasásban, stagnáló könyvtárhasználat
- Csökkenőben a felsőoktatási hallgatók száma!
- Kultúraközvetítő gazgdálkodó szervezet -- Március Bartók hónapja az [origo]-n
- Növekedett a könyveladás
- Hatmillió kötet -- Európai Digitális Könyvtár (European Digital Library) születik
- Laikus osztályozás a weben: folksonomy
- Új utakon az internetes keresők  
- Új könyvtár is épül a Corvinus Egyetemen
- Kaposváron folytatnák a Nagy Könyvet
- Konfliktuskezelés a munkahelyen
- A siker kulcsa: átalakítás és innováció

KISSZÍNES
- Interaktív multimádiás vetélkedő Gödöllőn
- Egyetem -- vezeték nélkül, Győrben
- Első eMagyar Pontok Találkozója Erdélyben
- Szerdán érdemes hírlevelet küldeni  
- Hamarosan új keresőt jelentet meg a Microsoft
- India Gyógyszálló: sikerblog nyomtatásban

INFORMÁCIÓFORRÁSOK
- Választási portált indított március elsejével a Népszava
- Kende B. Hanna: Harry Potter titka
- Skandináv könyvtárügy -- új szakdolgozat a MEK-en
- Híradó a mobilon a Pannontól
- Itt a mobil Hócipő
- EU-vonal -- 3 éves
- Próbaérettségi-sorozat az IndexenE lapszám szerkesztője: Mikulás Gábor


A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Adja tovább
kollégáinak, ismerőseinek! A megrendelési és lemondási információ a hírlevél
végén található. A hírlevélben a hosszabb linkek eltörhetnek; ezek csak
kimásolás és egybetoldás után, a böngészőbe bemásolva használhatók. 
Kereshető KIT-archívum: http://www.gmconsulting.hu/inf/kit/index.html
Tudás-infrastruktúra a Könyvtári Intézetben

Vagy tíz éve indult hódítóútjára a tudásmenedzsment. A témában több hazai
könyvtári publikáció is született. Tényleges tudatos lépés -- például
tudástérkép -- azonban annál kevesebb. Ezek között egyik tétova elmozdulás lehet
a Könyvtári Intézet 'tudástérképe' a  http://www.ki.oszk.hu/munkatarsaink/ -on.
A jelző arra utal, hogy nem találtam linket ide az intézményi főoldalról. Mivel
azonban a KI portálja fejlődik, van remény arra, hogy a helyzet változik. Az
oldalon egyelőre tizenegy munkatárs elérhetősége, életrajza és publikációs
jegyzéke olvasható, többnyire fénykép mellett. Az érdeklődő így segítséget kap
abban, hogy a szakemberek tapasztalati hátterének (alias tudás-portfólió)
mértékét is megismerje. Segítség, hogy a publikációs listákban itt-ott a cikkek
teljes szövegére mutató link is előfordul, meglepő viszont, hogy a lista időben
növekvő sorrendű -- pedig a befogadók előbb inkább a frissebb írásokat keresik,
bár ez is könnyen javítható. Remélhető, hogy a használói tájékoztatás ezen
példája ragadós lesz, és más intézmények, szakmai műhelyek is elindulnak a
szakmai információs infrastruktúra ilyetén építésében is. Végülis -- a
legértékesebb erőforrás bemutatásában. (MG)30 ezer könyvcímmel indított az Erdélyi Közös Katalógus

Harmincezer könyvcímet tartalmaz a hétvégén Kolozsváron bemutatott Erdélyi Közös
Katalógus (EKKA), amelynek célja a virtuális egységes erdélyi könyvtárkatalógus
létrehozása. A projektet Nagy Zsolt romániai távközlési miniszter jelenlétében
mutatták be. A www.konyvtar.ro címen található katalógus megkönnyíti a
felhasználóknak mind a bibliográfiai leírás, mind a tárgyszavak szerinti
könyvkeresést. Az érdeklődők megtudhatják, hogy a keresett példány hol található
meg, kölcsönözhető-e vagy csak a könyvtárban lehet olvasni, de arról is
tájékoztat a katalógus, hogy a keresett könyvet mikor kell visszavinni a
könyvtárba, ha azt éppen valaki kikérte. - F:
http://www.stop.hu/showcikk.php?scid=1031351 ;
http://index.hu/kultur/khirek/?main:2006.03.06.&257017
-- Külön ügyes húzás a www.konyvtar.ro lefoglalása. A http://www.konyvtar.hu/
illetve a .com domén egyelőre eladó. A .eu viszont nincs még bejegyezve. (MG)Amit a használók akarnak: hibrid szakkönyvtárak perspektívája

Harminc éve egy tájékoztatószolgálati vezető ekként nyilatkott: ha hallgatóink
elég okosak lennének, képesek lennének használni tájékoztatási rendszerünket --
kezdődik az Ariadne elektronikus könyvtári szakfolyóirat cikke, rámutatva az
akkori angol könyvtári szemléletre. (Idehaza inkább az járja: jó hely ez a
könyvtár, csak azok a hallgatók ne lennének. Hogy az utóbbi kijelentés mennyire
malíciózus, lehetne elmerengeni, de inkább az a fontos, amit a használó mond.
Például a lábával, amikor azzal 'szavaz'.) Az angol szerző a hibrid könyvtár
perspektívájáról szóló cikk bevezetőjében rámutat a '80-as évek angliai
változásaira, a hangsúlyeltolódásra: a könyvtárak gyűjteménye helyett a
szolgáltatásra, az adminisztratív eljárások helyett a könnyített használatra, a
szabályozásról a használói igényekre helyeződött át a hangsúly. (Manapság a
hazai könyvtári sajtó és közbeszéd, vagy éppen a félidős hazai könyvtári
stratégia szövegelemzésével egy szakdolgozó is kimutathatja, hogy e változás
mennyire érkezett el Magyarországra.) (MG)
- A gondolatindító cikk: What users want: an academic 'hybrid' library
perspective / Reg Carr. In: Ariadne, Feb. 2006,
http://www.ariadne.ac.uk/issue46/carr/Budapesti nagykönyvtárak -- hallgatószemmel
 
Miért szeretünk könyvtárba járni? Sokféle választ adhatunk a kérdésre, amely
amúgy önmagában nem állja meg a helyét: lehet, hogy nem is szeretjük a
könyvtárazást... De ki ne örülne egy régen látott ismerősnek a Szabó Ervin
aulájában? Kivel nem fordult még elő -- az uv-időszakhoz közeledve --, hogy a
cél szentesítette az eszközt: a 'kredithalmozás' a könyvtárazást? Az IgenHír
körülnézett a budapesti könyvtárfronton. Körképünkben öt helyet ajánlunk -- nem
csak a fanatikusoknak. - F: jan. 28., http://igenhir.hu/2006/060128/060128a.htm
-- Örömteli, hogy talán idehaza is megjelenik a könyvtárkritika; főként, hogy
használói oldalról (bár az is felettébb hasznos lenne, ha befelé is
meghonosíthatnánk igényesen a műfajt). Jó olvasni, hogy a használó képviselője,
adott esetben diákportál szerkesztője -- aki ugyebár a minőségirányítás
alapvetése szerint sokadmagával együtt meghatározza, hogy mi a minőség --
végighordozza tekintetét szolgáltatásainkon, és ráirányítja társai figyelmét (és
sajátunkét) erényeinkre és gyengeségeinkre. Segítségükkel jobban tudjuk javítani
szolgáltatásainkat, és fejleszthetjük szolgáltatói attitűdünket. (MG)TÁRKI--OSZK vizsgálat: polarizálódás az olvasásban, stagnáló könyvtárhasználat

Elkészült a TÁRKI és az OSZK Könyvtári Intézet közös kutatásának gyorsjelentése,
amely az olvasás, könyvtár- és számítógép-használat kérdéskörét tekinti át. A
2005 őszi adatfelvétel egyedülálló az OSZK-ban folyó csaknem négy évtizedes
olvasáskutatás történetében, hiszen most először volt lehetőség ilyen
nagyságrendű (3674 fős) és megbízhatóságú mintával dolgozni. Az adatokból
kitűnik, hogy csupán az elmúlt öt évben csaknem 10%-kal nőtt a nem olvasók
tábora, azaz a felnőtt lakosság 60%-a már egyetlen könyvet sem olvas évente.
Eközben az 'olvasó elitnek' számító, havi rendszerességgel olvasók aránya -- a
2000-es adatfelvételhez képest -- csekély mértékben emelkedett. S ez csak egy
pont, ahol a magyar társadalom polarizálódása élesen kirajzolódik. A tanulmány
áttekinti azt, hogy az elmúlt évtizedek során miként változott a legkedveltebb
szerzők listája, mely könyveket olvassuk a leggyakrabban, s miként állunk a
sajtótermékek olvasásával. A könyvtárosokat talán leginkább foglalkoztató
kérdés, hogy kikből is tevődik össze a könyvtárakat bármilyen formában --
beiratkozva vagy a nélkül -- használók stagnáló tábora. A harmadik évezred
elején megkerülhetetlen a kérdés, hogy miféle összefüggések találhatók az
olvasás és a számítógép- illetve internethasználat kérdésében. Többek között
erről is olvashatnak a Könyvtári Figyelő hamarosan megjelenő ez évi első
számában. - F: Nagy Attila, Péterfi Rita (szerzők)Csökken a felssőoktatási hallgatók száma!

Az első számadatok a felsőoktatás iránti érdeklődés csökkenését mutatják: idén a
korábbi 160 ezres jelentkezői számhoz képest kevesebb, valamivel több, mint 132
ezren adtak be jelentkezést. - F: márc. 7.,
http://www.fisz.hu/index.php?lap=hirek/hir&hir_id=873Kultúraközvetítő gazgdálkodó szervezet -- Március Bartók hónapja az [origo]-n
 
Puskás Öcsi után Bartók Béla a legismertebb magyar. Mármint külföldön. Itthon
kissé árnyaltabb a kép. Ezen próbál most változtatni az [origo]. 125 éve
született, több mint hatvan éve befejezte a munkásságát, de sokak számára még
mindig szinte ismeretlen. Pedig zenéje csak addig 'túl modern', 'érthetetlen',
'zavaros', amíg nem próbálunk nyitottan, előítéletek nélkül, valóban odafigyelni
rá. Az [origo] most erre tesz kísérletet, és ehhez remél partnert olvasóiban.
Márciusban, az évforduló hónapjában minden nap adunk majd némi ízelítőt Bartók
munkásságából -- zenéjéből és írásaiból egyaránt. A több mint négy évtizedes
életműnek természetesen csak egy töredékét mutathatjuk be ez alatt az egy hónap
alatt, de igyekszünk a gyermekeknek írt könnyű darabokból és a 20. század
zenéjének csúcsát jelentő főművekből egyaránt válogatni, hogy a lehetőségekhez
képest minél teljesebb képet adhassunk Bartók művészetéről. - F: márc. 2.,
http://www.origo.hu/szorakozas/bartok/20060302bartok.html
-- 2005-ben a hírportál minden nap egy József Attila-verset tett közzé.
Könyvtároshoz illő, komoly feladat. (MG)
 


Növekedett a könyveladás

Nem váltak be a pesszimista jóslatok, nagyobb lett a könyvforgalom 2005-ben a
vártnál -- derül ki a friss összegzésből, amelyet a Népszabadság ismertet.
Meglepetés a szépirodalmi, a gyermek- és ifjúsági könyvek kiugró eladása,
amelyet csak a drámaian csökkenő szakkönyvpiac árnyékol be. A hazai
könyvforgalom növekedése a korábbi, 2003-as 15-20 százalékról -- a 12-ről 5
százalékosra csökkentett könyves áfa bevezetésének következményeként - egy
számjegyűvé vált, az árak is megtorpantak. 2004-ben már épphogy stagnált a piac,
2 százalékra zsugorodott az eladások növekedése, 2005-re a mérsékelten derűlátók
legfeljebb 4 százalékos emelkedést jósoltak. Voltak persze, akik ennél többre
számítottak, és nekik lett igazuk. A másfél száz könyves céget tömörítő Magyar
Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete (MKKE) most elkészült összegzése
szerint a forgalom növekedése 7,8 százalékos volt, az összbevétel 62,7 milliárd
forintot tett ki. (nol.hu) - F: márc. 1.,
http://vg.hu/index.php?apps=cikk&cikk=116561Hatmillió kötet -- Európai Digitális Könyvtár (European Digital Library)
születik

Emlékszünk a francia nemzeti könyvtár igazgatójának tavalyi felzúdulására a
Google-projekt ellen (angol nyelvű dominancia, amerikanizálódás stb.): ekkor
hangzott el a követelés, hogy az Európai Unió szálljon versenybe, őrizze meg a
digitális könyvtár műfajában is identitását. Azóta a francia elnök támogatását
élvező gondolat fokozatosan bontakozott ki, például az EU kultuszminiszterei
november közepén adták áldásukat, mígnem március 2-án az Európai Bizottság
hivatalosan is döntött a projekt támogatásáról.
Érdemes most összefoglalni, mit is tudunk e tervről, mire számíthatunk.
A fő cél: egy kattintással kapcsolódni az európai kulturális emlékezethez, --
mondta V. Reding, illetékes EU-biztos. Az EU részt vállal a finanszírozásból,
emelte ki Dr. E. Niggemann, az Európai Nemzeti Könyvtárak Konferenciájának
(CENL) elnöke (a Die Deutsche Bibliothek főigazgatója). A projekt megalapozása
egy online felméréssel kezdődött, melynek keretében 225 választ gyűjtöttek be
(46% könyvtártól, levéltártól és múzeumtól érkezett, 19% kiadóktól és más
jogtulajdonos szervezettől, 14% felsőoktatási intézményektől). 2006 végéig a
kivitelezés megkezdésébe bekapcsolódnak az európai nemzeti könyvtárak (az Európa
Tanács keretében 43 ország nemzeti könyvtára vesz részt a CENL-összefogásban),
majd a következő években a múzeumok és levéltárak is. 2008 végéig minimum két
millió dokumentumot (könyv, fénykép, kézirat, film stb.) terveznek
digitalizálni, hogy e számot 2010-re hat millióra sikerüljön föltornászni.
Műfajilag a három közgyűjtemény összes állománytípusát érinti a digitalizálás.
Az első négy év pénzügyi igénye eléri a 200-250 millió eurót (40-50 milliárd
forint). Ebből az EU eContentplus kereteiből 60 millió euró fog rendelkezésre
állni. Kell-e ez a vállalkozás az embereknek, tehető fel a kérdés. Ma 138 millió
ember használja az európai könyvtárakat. A digitalizálási projekt messzemenően
elősegíti a gyűjtemények hasznosítását. Például a francia nemzeti könyvtár
digitális gyűjteményét, a Gallica-t havonta 1,5 millióan keresik fel, s naponta
négyezer letöltést végeznek. Az új európai digitális könyvtár mellett olyan
közös projekt is indul, mint az európai filmes örökség digitalizálását szolgáló
PRESTO-SPACE. (ref.: SP) - F: márc. 4., http://europa.eu.int/Laikus osztályozás a weben: folksonomy

A blogolás után újabb interaktív technológia terjed a Hálón, a címkézés. Ez
olyan tartalomfeltárási mód, amely túlmutat a keresőkön. Lényegében a címke
kulcsszó ahhoz a tartalomhoz, amit a közzétevő rendel az általa közzétett
tartalomhoz. A legnépszerűbb címkéző helyek egyike a Hálón a 2003 végén induló
del.icio.us szolgáltatás. Magyar kezdeményezés is van már: a 2005 novemberében
indult www.blogter.hu.  Ezek a címkéző helyek olyanok, mint a tárgyszókatalógus
a könyvtárban. Némely címkéző helyen vizuálisan, a betűméret növelésével is
jelölik a címkék gyakoriságát. A del.icio.us szerkesztői ezt címkefelhőnek
hívják. Thomas Vander Wal webprodukciós menedzser már megalkotta a nevét is eme
laikus osztályozási módszernek: ez a folksonomy (folk + taxonomy). A módszer
lehetővé teszi, hogy a keresőknek azon hibáját kiküszöbölje, hogy a találati
lista elején nem feltétlenül áll a legrelevánsabb tartalom. (Ref.: Budai László)
- F: Herceg József Tamás: Címkék a Hálón. Webes osztályozás. In: PC World 15
(2006. február) 2 p. 110-111.Új utakon az internetes keresők  

A jövőben végrehajtandó fejlesztések, új technológiák közül a Microsoft a
kezelőfelület radikális változását, a Google pedig a keresőmotorban esedékes
finomításokat tartja fontosabbnak. A nagyobb keresőket üzemeltető cégek a
Wharton Technology Conference 2006 nevű rendezvényen gyűltek össze február
utolsó hetében, ahol egyéb témák mellett a technológia jövője is szóba került. A
ZDNet beszámolója szerint a Google és a Microsoft alapvető gondolkodásbeli
különbségére derült fény, mivel a szoftvercég a látható változásokra, riválisa
pedig a keresőmotorban, vagyis a háttérben végrehajtott fejlesztésekre helyezné
a hangsúlyt. Abban mindkét cég egyetért, hogy bőven van még tér az újításokra.
'A különböző keresők saját maguknak ártottak azzal, hogy egy egyszerű mezőt
jelöltek ki, ahová a felhasználók meglehetősen kevés információt pötyöghetnek
be. Az elkövetkező öt évben a kezelőfelületek terén radikális változásokra
számíthatunk' -- jelentette ki Saleel Sathé az MSN Search divízió
képviseletében. Elmondása szerint napjainkban átlagosan 2,3 szó felhasználásával
bonyolítjuk le az internetes kereséseket, ami roppant kevés. Egy könyvtár
példájával illusztrálta, hogy az ilyen műveleteknél általában jóval több
információt használunk fel, és jóval részletesebb adatokat kapunk kézhez.
Matthew Glotzbach a Google részéről nem értett egyet ezzel a filozófiával, és
hangsúlyozta, ... - F: márc. 2.,
http://www.fn.hu/index.php?id=8&cid=127100&hirlevelkatt=2006-03-02Új könyvtár is épül a Corvinus Egyetemen

Az épületkomplexum ünnepélyes alapkőletételével kezdődött a Budapesti Corvinus
Egyetem szomszédságában megvalósuló 10 milliárd forintos
felsőoktatás-fejlesztési program -- áll az egyetem és a Wallis Ingatlan Rt.
közleményében. A vállalkozói tőke bevonásával, PPP (Public Private Partnership)
konstrukcióban épülő, mintegy 35 ezer négyzetméteres multifunkcionális
épülettömbön korszerű oktatási, tanszéki és könyvtári funkciók, a befektető
által hasznosítható területen a Studium Irodaház, a felépítmény alatt pedig
parkolóház valósul meg. - F: márc. 2.,
http://www.fn.hu/index.php?id=3&cid=127128&hirlevelkatt=2006-03-02Kaposváron folytatnák a Nagy Könyvet

Ezerrel több olvasó, hatszor több DVD-kölcsönzés és egyre szaporodó
internetezők. Így lehetne összefoglalni a városi és megyei könyvtár, illetve
fiókkönyvtárainak múlt évi eredményeit. Az igazgató szerint az olvasók számának
növekedése főként a Nagy Könyv program sikerének köszönhető. --  Törzsolvasóink
közt a top 100-as listán szereplő könyvek voltak a legnépszerűbbek, ezért
szeretnénk tovább folytatni valamilyen formában a Nagy Könyv programot -- mondta
Varga Róbert könyvtárigazgató. Hozzátette: sok gyerekfoglalkozást tartottak, s
az ifjabb olvasótábor számára külön gyermek-honlapot is készítettek, azonban az
olvasási kedv még mindig alacsonyabb, ellentétben a mesefilmek népszerűségével.
Idén könyv, folyóiratok és más dokumentumok beszerzésére mintegy 13 millió
forint áll rendelkezésre. Emellett szeretnék lecserélni az egész, integrált
könyvtári programot, így hatékonyabbá téve az olvasók ki-szolgálását. - F: márc.
3., http://www.somogyihirlap.hu/index.php?apps=cikk&c=495271&d=2006-03-03&r=4
 


Konfliktuskezelés a munkahelyen

Elkerülhetetlen, hogy előbb-utóbb összeakasztod valakivel a bajszot a
munkahelyeden. Lehet szó véleménykülönbségről, vagy ennél súlyosabb
nézeteltérésről is. Azonban ha megfelelően kezeled, sokat profitálhatsz egy-egy
ilyen súrlódásból. - F: márc. 2.,
http://hvg.hu/karrier/20060227.aspx?s=200632nl


A siker kulcsa: átalakítás és innováció

Az IBM tanulmánya szerint a világ legnagyobb vállalataink mintegy kétharmada a
következő két évben a cég radikális átalakítását tervezi, s a fellendülést az
új, innovatív megoldásoktól várja.  A tavalyi felmérés megállapításai változást
jelentenek a cégvezetők álláspontjának szempontjából, hiszen 2004-ben a
vezérigazgatók még csak a költségcsökkentést tartották szem előtt. A
megkérdezett több mint 750 vezérigazgató háromnegyede sorolta az üzleti
partnerekkel és a vásárlókkal való együttműködést az új ötletek legfőbb forrásai
közé -- írja az MTI.  Az elemzés szerint az együttműködés fontosságára helyezett
hangsúly dacára sok cégvezető mégsem él ezzel az eszközzel. A tanulmány az
együttműködés és a pénzügyi teljesítmény közötti összefüggésre is rámutat. A
nagyobb bevételnövekedést elérő cégek a külső források lényegesen jelentősebb
felhasználásáról számolnak be, mint a lassúbb növekedésű cégek. - F: márc. 5.,
http://www.napi.hu/default.asp?cCenter=article.asp&nID=283460&place=hirlevel
 ::::::::::::::::::::::::::::: KISSZÍNES :::::::::::::::::::::::::::Interaktív multimédiás vetélkedő Gödöllőn

A Gödöllői Könyvtárban interaktív-multimédiás vetélkedő zajlik, mely a Minerva-
AITMES (www.aitmes.org) ötletén alapul, melyben részt vesz a Gödöllői Könyvtár.
A játékba 10-18 éves gyerekek neveztek, 10 gödöllői iskolából. Feladatuk, hogy
1) az előre meghatározott GPS koordináták segítségével megtalálják a
könyvtárosok által kijelölt, a város életében fontos szerepet játszó
helyszíneket,
2) azokat videokamerával, digitális fényképezőgéppel dokumentálják, majd onnan
3) laptopjukon keresztül az internetre csatlakozva feltöltik a vetélkedő
honlapjára.
A játék során létrejött digitális tartalom a jövőben segíti a helytörténet
oktatását, valamint hosszútávú fejlesztéssel megteremti annak a lehetőségét,
hogy városunk kultúráját az Interneten keresztül bárki megismerhesse.
A játék honlapja, mely folyamatosan bővül, megtekinthető a www.dg40.gvkik.hu
címen. - F: márc. 3., Katalist, Ocsovszky ZsófiaEgyetem -- vezeték nélkül, Győrben

A győri Széchenyi István Egyetem hallgatói, oktatói mostantól Wi-Fi hálózaton
keresztül is kapcsolódhatnak az egyetem számítógépes rendszeréhez. - F: márc.
6., http://www.fn.hu/index.php?id=8&cid=127417&hirlevelkatt=2006-03-06Első eMagyar Pontok Találkozója Erdélyben

Első eMagyar Pontok Találkozójára került sor Kolozsváron szombaton, március
4-én, az RMDSZ Ügyvezető Elnökségének székházában. - F: márc. 6., Prím Online,
http://hirek.prim.hu/cikk/51451/


Szerdán érdemes hírlevelet küldeni  

A hírlevélküldő szoftvert fejlesztő Zseron felmérésében azt kutatták, hogy mely
napokon érdemes hírlevelet küldeni az interneten. Az eredmények szerint a
szerdai leveleket nyitják meg a legnagyobb arányban – legalábbis egy
héttel a kiküldés után. A szerdai 35,59 százalékos aránnyal szemben a vasárnap
volt a legrosszabb nap, az ekkori leveleknek csupán 27,39 százalékára
kattintottak rá. Hasonlóan alakultak az átkattintási arányok is: ez szerdán
6,16, vasárnap 3,11 százalék volt. Az eredmények szerint a hétfői levelek
átkattintási aránya alig volt jobb a vasárnapinál, mindössze 3,23 százalékos. -
F: márc. 7.,
http://www.fn.hu/index.php?id=97&cid=127535&hirlevelkatt=2006-03-07
 


Hamarosan új keresőt jelentet meg a Microsoft

A Microsoft egy friss bejelentés szerint hónapokon belül egy teljesen megújított
online keresőszolgáltatást indít, amely a cég európai elnöke szerint rövidesen
felülmúlja majd a Google-t népszerűségben. - F: márc. 2., Pram Online,
http://hirek.prim.hu/cikk/51415/India Gyógyszálló: sikerblog nyomtatásban

Hamaranna, alias Vincze Zita blogként kezdte írni egyedülálló történetét, amely
a 2005-ös Golden Blog verseny egyik sikersztorija lett. A kaland most könyv
alakban szórakoztatja mindazokat, akik kedvelik az útleírásokat -- és a
leplezetlen őszinteséget. - F: márc. 6. http://hirek.prim.hu/cikk/51452/::::::::::::::::::::: INFORMÁCIÓFORRÁSOK ::::::::::::::::::::


Választási portált indított március elsejével a Népszava

A  Minden, amit a jó választáshoz tudni kell mottóval induló internetes oldal
nemcsak kampányhíreket, közleményeket, esemény-előrejelzést, régi választásokról
szóló írásokat és publicisztikákat tartalmaz, de több politikus netnaplójának --
blogjának -- is helyet ad. - F: márc. 1., Prím Online,
http://hirek.prim.hu/cikk/51384/Kende B. Hanna: Harry Potter titka

Az új Harry Potter könyv megjelenése előtt egy nappal került a MEK állományába
az első 4 könyv szakavatott elemzése. Ld.: https://mek.oszk.hu/03400/03485. A
könyvet az Osiris kiadótól a szerző kérésére vettük fel a MEK állományába. - F:
márc. 1., MEK HírlevélSkandináv könyvtárügy -- új szakdolgozat a MEK-en

Németh Márton: Az északi országok könyvtárügye az új információs kor kihívásai
között. - F: https://mek.oszk.hu/03400/03465Híradó a mobilon a Pannontól

Hazánkban elsőként speciálisan mobiltelefonos felhasználásra készült Videó
Híradót indít ma a Pannon. - F: márc. 2., Prím Online,
http://hirek.prim.hu/cikk/51395/Itt a mobil Hócipő

Mobilinternetes portált indított a Hócipő szatirikus kéthetilap. A portál
egyaránt elérhető valamennyi internetkapcsolattal (pl.: GPRS-internet, 3G)
rendelkező kis és nagy kijelzős mobiltelefonról, illetve kéziszámítógépről. - F:
márc. 2., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/51392/EU-vonal -- 3 éves

Új, interaktív szolgáltatásokkal bővült a fennállásának harmadik évfordulóját
ünneplő EUvonal - az EU tájékoztató szolgálat profilja - hangzott el az
évforduló alkalmából tartott sajtótájékoztatón. Az EUvonal alapvető cálja, hogy
az Európai Unióval kapcsolatban felmerülő kérdésekre választ adjon. A honlapon
nagy hangsúlyt kapnak az olyan interaktív elemek, mint az online
ügyfélszolgálat, chat, fórum, illetve hírkommentár, melyek a Miniszterelnöki
Hivatal által indított Beszélgessünk Európáról című programsorozat részét
képezik. Az érdeklődők leggyakrabban a munkavállalással, a termékbeszerzéssel, a
diplomák elismerésével, valamint a szociális juttatásokkal kapcsolatos
kérdésekkel keresik fel az EUvonalat. (VG) - F: márc. 2.,
http://vg.hu/index.php?apps=cikk&cikk=116767Próbaérettségi-sorozat az Indexen

Regisztrálj, és hétről hétre töltsd le az aktuális próbaérettségi feladatsorokat
-- buzdítja olvasóit a FISZ Hírlevél. - F: http://index.hu/2006/erettsegi
IMPRESSZUM

A szerkesztők -- akik szívesen olvassák és megfontolják az Ön véleményét:
Káldi Emese (kommunikációs tréner) mailto:emi22@freemail.hu
Mészáros Anikó (programvezető) mailto:meszaros.aniko@chello.hu
Sonnevend Péter (Kaposvári Egyetem, tanszékvezető főiskolai tanár,
egyetemi könyvtárigazgató) mailto:peter@sonnevend.com
Mikulás Gábor (információs és pr-tanácsadó) mailto:mikulasg@gmconsulting.hu

Feliratkozás az ékezetes vagy ékezetmentes hírlevélre:
http://hirlevel.swgy.hu/user/1/php/maileruser.php?mailer=1&action=regist

A szerkesztők a nem saját írású cikkek tartalmáért nem vállalnak felelősséget,
mindazonáltal törekednek a források gondos válogatására.

Kiadja: GM Consulting http://www.gmconsulting.hu/inf