K I T -- Könyvtár - Információ - Társadalom (2006/9., márc. 1.)


    Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára
                            Szemlék, hírek, kommentárok


TARTALOM
- Videó-konferencia a jövő könyvtárairól
- 6 ezer forint / év / lakos -- 2003-as adatok a brit közkönyvtárakról
- Szövegbányászat -- profi visszakeresőknek
- Kiszervezik az egész könyvtárat
- És a régi szép idők -- könyvtárgrundolás
- Jó állapotban tértek haza a sárospataki könyvek  
- Sárospatak -- nem lesz hol tárolni a könyveket?
- Számítógépes játék: tudástár és -közvetítő -- könyvtár is kínálhatja
- Név- és identitásváltás: könyvtár helyett integrált információs menedzsment
- Videó-konferencia a könyvtárosok számára
- Európa információs társadalma lemaradóban
- Száguldást várnak az online könyvpiacon  
- Kényszerszünet lehet a Széchényi könyvtárban
- Könyvtári olvasógép segíti majd a keszthelyi vakokat
- Bezár a Magyar Rádió könyvtára -- 20 milliót megtakarítanak
- MEK -- állománybővülés: hangos és hangtalan könyvek + képek
- Idén több pénzt használhatnak fel a Völgységben a kiskönyvtárak
- Gondolatok a debreceni egyetemi könyvtárból
- Megjelent a vatikáni betiltott könyvek listája
- Potter-feloldozás
- Film, könyv, zene szabad licenc alatt

MENEDZSMENT
- Főnök-ideálok: mindentudó guru vagy segítő társ?
- Mátyás király marketingje
- A zsaru típusú főnökök ideje lejárt...

KISSZÍNES
- Ingyenes a vezeték nélküli internetezés Pécsett
- Agatha Christie sikerének rejtélye
- Leltár Komáromban: 70 ezer kötetet ellenőriznek
- Google -- kávét még mindig nem főz, de weboldalban más segít
- Unoka -- nagyszülő informatikai verseny: idén három helyszínen
 
INFORMÁCIÓFORRÁSOK
- Szabadon megtekinthető történelmi filmarchívumot nyitott a Google      
- Duna TV -- megújult az internetes portálja
- Samsung weboldalak a sport szerelmeseinek
- Megjelent a Magyarország e-Atlasz 1.5
- Kész a tájékoztató könyv a madárkórról  
 



E lapszám szerkesztője: Káldi Emese


A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Adja tovább
kollégáinak, ismerőseinek! A megrendelési és lemondási információ a hírlevél
végén található. A hírlevélben a hosszabb linkek eltörhetnek; ezek csak
kimásolás és egybetoldás után, a böngészőbe bemásolva használhatók. 
Kereshető KIT-archívum: http://www.gmconsulting.hu/inf/kit/index.html



Videó-konferencia a jövő könyvtárairól

Az amerikai könyvtáros egyesület (ALA) felsőoktatási és tudományos könyvtári
szekciója (ACRL) április 20-21-én első ízben rendez videó-konferenciát, méghozzá
a jövő könyvtárairól. Egész pontosan: hogyan befolyásolja a technika forradalmi
változása az egyetemi könyvtárak létét és működését. - F: febr. 24.
http://www.ala.org/



6 ezer forint / év / lakos -- 2003-as adatok a brit közkönyvtárakról

2003-ban először haladta meg a brit közkönyvtárak kiadása az egy milliárd fontot
(1,016 milliárd GBP), ami kb. 16 fontot (6 ezer Ft) jelent lakosonként. A
felsőoktatási és nemzeti könyvtárak ezen kívül még 600 millió fontból
gazdálkodhattak. A közkönyvtárak számítógépeinek száma csaknem 36 ezer, míg a
többi könyvtáraké ennél kicsivel több. A 40 ezer könyvtári dolgozóból 26 ezer
tevékenykedett közkönyvtárakban (2 ezernél valamivel több lakos jut egy
dolgozóra). A közkönyvtárak 12 millió kötet könyvet szereztek be egy év alatt
(minden ötödik lakosra és minden harmadik olvasóra jut egy-egy új kötet). Ehhez
járult még 1,6 millió új A-V dokumentum. (ref.: SP) - F: febr. 24.
http://www.lboro.ac.uk/



Szövegbányászat -- profi visszakeresőknek

Az élettudományi és orvosi, biológiai szakirodalom fejlődése mennyiségben és
tematikában egyaránt dinamikusan növekvő szöveget állít elő. Eredményes
automatikus feldolgozásra van igény, ami segít meghatározni, összegyűjteni és
használni az elektronikus formában elérhető szakirodalmat. Noha jelentős
adatokat tárolnak orvosi, biológiai tény-adatbázisokban, a legrelevánsabb és
leghasznosabb információ az adott szakterületek szakirodalmában található. A
hagyományos visszakereséssel túl nagy a találati halmaz, ami miatt használata
nehézkes. Az irodalomban megjelenő nagyszámú új szakkifejezés miatt a
szövegbányászati eszközök, például az automatikus kifejezés-menedzselő eszközök
nélkülözhetetlenek a módszeres és hatékony orvosi, biológiai adatok indexelésen
és visszakeresésen túlmutató gyűjtéséhez. A kézzel szabályozott szótárak
hibáznak, szubjektívek és a témalefedésben korlátozottak...  - F: Ananiadou et
al.: The National Centre for Text Mining: aims and objectives. In: Ariadne 2005.
January. Referálva: TMT, 2006/2.;
http://www.gmconsulting.hu/inf/cikkek/237/index.html



Kiszervezik az egész könyvtárat

A Jackson Sun február 19-i számának cikke szerint a Tennessee állambeli Jackson
városi-megyei könyvtár felügyelő bizottsága azt fontolgatja, hogy az egész
könyvtár működését kiszervezi (outsourcing). A növekvő költségekkel másként --
úgy tűnik -- nem tudnak megbirkózni. Jelenleg a mintegy 10 ezer lakost ellátó
könyvtár költségvetése csaknem eléri az egy millió dollárt, s ennek 70 %-át
teszik ki a személyi kiadások. G. Kerr, a felügyelő bizottság elnöke nem zárja
ki (de nem szeretné), hogy szakmán kívüli ajánlat nyeri el a tendert, minek
következtében egyes jelenlegi munkatársak további foglalkoztatása is kérdésessé
válhat. Fő a teljesítmény, s tudomásul kell venni, milyen világban élünk --
teszi hozzá az elnök. (ref.: SP) - F: febr. 19., www.jacksonsun.com



És a régi szép idők -- könyvtárgrundolás

1886 elejére a rutlandi (Vermont állam) asszonyok megunták, hogy nincs ingyenes
közkönyvtáruk. A meglévő jól működött 13 napi-, 32 hetilapjával és 13 havi
folyóiratával (ezek közül hat külföldi volt), meg könyveivel, de hát azért
folyton fizetni kellett. Így hatvanan összegyűltek január végén, s elhatározták,
hogy kezükbe veszik az ügyet. Rögtön gyűjtöttek 200 dollárt, majd érdekes
régiségekből (B. Franklin kézzel írott levelétől japán porcelánig mindenféle
csemegéből) belépő díjas kiállítást szerveztek. Ezután heteken belül felállt a
szervező bizottság elnöktől pénztárosig, megtalálták a leendő könyvtár --
egyelőre bérelt -- helyét, egy személyes könyvtárosát, s július elejétől
megnyílt az ingyenes közkönyvtár háromezer kötettel. Közben a férfiak is
csatlakoztak az elszánt amazonokhoz. A kölcsönzési szabályzat egyetlen lényeges
pontja: egyszerre egyetlen könyv vihető el két hétre, s aki késik a
visszaadással, késedelmi díjat fizet. A ma is szerény, 17 ezer lakosú kisváros
így 1886-ban két dologról lett híres: az új könyvtárról, s a nevezetes
márványbányáról, mely az olasz Carrarát váltotta fel a világpiacon. (SP) - F:
www.rutlandherald.com



Jó állapotban tértek haza a sárospataki könyvek  

Másfél nap; ennyi időt kaptak az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK)
restaurátorai a szerda este Moszkvából hazaszállított 136 sárospataki könyv
átvizsgálására. Ami sok is, kevés is: a kötetek fele kifogástalan állapotban
tért haza, a restaurálásuk pedig nem az OSZK feladata. - F: febr. 24.,
http://www.magyarhirlap.hu/cikk.php?cikk=101487
Filmhír a könyvek érkezéséről: http://www.dunatv.hu/cikk.html?id=12104



Sárospatak -- nem lesz hol tárolni a könyveket?

A jegyzékbe vett sárospataki könyvek közül 36-ot nem hoztak vissza
Magyarországra. Több, a II. világháború után elszállított kötetet pedig
jegyzékbe se vettek az orosz szakértők. A sárospataki könyvtár igazgatója nem
érti, miért. A könyveknek még a katalógusuk is megvan a Sárospataki Református
Kollégium könyvtárában. A kötetek júniusban kerülnek vissza eredeti helyükre,
ahol a nyugat-európai és a tengerentúli kutatók is hozzáférhetnek majd -- mondta
az InfoRádióban a könyvtár megbízott igazgatója. Kiss Endre József azt mondta: a
magyar és az orosz szakemberek közösen állítottak össze egy jegyzéket az
elszállított kötetekről, de már ez a jegyzék is hiányos volt, 46 könyv nem
került bele. Most azonban még azok a kötetek sem tértek vissza maradéktalanul,
amelyeket tartalmaz a jegyzék.
Az igazgató azt is elmondta: bizonytalan a könyvtár működése. Az egyházi
közgyűjtemények állami támogatása idén 40 százalékkal csökkent. Bár az
egyházkerület ezt most még kompenzálta, ha a hiányt nem tudják tovább pótolni,
azt sem elképzelhetetlen, hogy be kell zárni a könyvtárat. - F: febr. 23.,
http://inforadio.hu/hir/kultura/hir-25236



Számítógépes játék: tudástár és -közvetítő -- könyvtár is kínálhatja

Petőfi harcolt 1956-ban -- a diákok szerint. A diákok 1956-tal kapcsolatos
ismeretei meglehetősen hiányosak, ugyanis a forradalom résztvevői között említik
többek között Kossuth-ot illetve Petőfit -- derül ki a 'Freedom Fighters 1956'
kutatásból. A megkérdezettek ötöde ráadásul nem is tanult az '56-os
eseményekről. A pedagógusok úgy vélekednek, hogy a tudásgyarapítás egyik eszköze
az internet lehet, amit a tanulók nemcsak játékra, hanem például kutatómunkára,
kiselőadásokra való felkészülésre is használnak. Egy az 1956-os forradalommal
foglalkozó számítógépes játék bevezetését tervezik, amivel remélhető, hogy a
félévszázada történtek az eddigieknél átfogóbb, az események mélységébe is
elkalandozó információkat nyújt majd a diákoknak. - F: febr. 27.,
http://www.fn.hu/index.php?id=3&cid=118489&hirlevkatt=2006-02-23
Számítógépjáték oktatja az arab kultúrát. Az Egyesült Államok Hadserege olyan új
módszert dolgozott ki, aminek segítségével minimálisra lennének csökkenthetők az
eltérő kulturális szokásokból adódó feszült helyzetek. - F: febr. 22.,
http://www.sg.hu/cikkek/42869



Név- és identitásváltás: könyvtár helyett integrált információs menedzsment

Az Ulmi Egyetem szervezeti reformja keretében 2003-ban Kommunikációs és
Információs Központ néven egy új szervezeti egységet hoztak létre, mely magába
olvasztotta a korábbi számítógépes központot, a fotó-, grafikai- és
másolóközpontot, valamint az egyetem könyvtárát. A szervezet megnevezésében a
könyvtár szó már nem szerepel. A Cottbusi Egyetemen hasonló módon Információs-,
Kommunikációs- és  Médiaközpont alakult. Hasonló tendenciát figyelhetünk meg az
angol egyetemeknél is: ott Learning (Resource) Centre (LRC) programnévvel folyik
az átszervezés. A példaadó a Sheffield Hallam University-ben létrehozott Adsetts
Centre volt. A német szövetségi felsőoktatási kerettörvény szintén lemondott
arról, hogy a könyvtárakat könyvtárnak nevezze, a Német Tudományos Társaság
pedig a felsőoktatási intézmények részére készített ajánlásában az 'integrált
információs menedzsment' nevű szervezeti formát javasolja. Az ajánlott modell
lényegileg megegyezik az angol LRC-vel. (Megfontolandó azonban, hogy amíg a
Sheffieldben annak létrehozására 14 millió fontot fordítottak, hogyan fogják azt
az NSZK jelenlegi gazdasági és politikai viszonyai között megvalósítani.) A
leírt esetekben nem arról van szó, hogy a könyvtár nevet annak valamely (a divat
elmúltával visszacserélhető) szinonimája váltja fel, itt a névvel együtt a
könyvtár léte is megkérdőjeleződik. - F: Naumann: Über die Zukunft der namenlos
gemachten Bibliothek. In: Bibliotheksdienst 2004/11. Referálva: Könyvtári
Figyelő, 2005/4., ref.: Katsányi S., Manci:
http://w3.oszk.hu/manscr/wwwi32.exe/[in=ref1.in]/?05/258*51467



Videokonferencia a könyvtárosok számára

Rendhagyó módon zajlott a Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárosok Egyesülete
idei, soron következő tanácskozása. Úgy is fogalmazhatnánk: történelmet írtak.
Hisz első alkalommal történt: a technikának köszönhetően a konferencia egyik
előadója Oslóból jelentkezett be. Pallay Ferenc, a II. Rákóczi Főiskola
informatikusa és munkatársai sokat dolgoztak azon, hogy legyőzzék a
távolságokat, s mintegy élő kapcsolatot létesítsenek egy Norvégiában élő magyar
előadó, Kovács Ferenc médiamérnök és a főiskola könyvtárában ülő könyvtárosok
között. - F: febr. 22.,
http://www.karpatinfo.org.ua/modules.php?name=News&file=article&sid=26358



Európa információs társadalma lemaradóban

Európa folyamatosan távolodik az úgynevezett liszaboni célkitűzéstől, vagyis
hogy a világ legversenyképesebb tudásalapú gazdasága legyen -- ezt Pintér Róbert
kutató, az ITTK tudományos és stratégiai igazgatója mondta az Információs
Társadalom és Trendkutató Központ hamarosan megjelenő, 'A világ előrehaladása az
információs társadalom terén 2005-ben' című kutatása kapcsán a MODEM IDŐK-ben
sugárzott exkluzív interjúban. Idő hiányában az adásban a beszélgetésnek csak
egy része volt hallható, itt viszont minden visszaolvasható. - F: febr. 18.,
http://www.radio.hu/index.php?cikk_id=171040



Száguldást várnak az online könyvpiacon  

Az eddigi dinamikus növekedés után az idén robbanásszerű növekedést jósolnak a
hazai világhálós könyvesboltosok -- írja a Világgazdaság.
A négy legnagyobb cég együttes forgalma év végére elérte az egymilliárd
forintot. A Bookline és az Alexandra árbevétele 2004-hez képest megduplázódott.
Csak a Bookline idén 1,5 milliárdos forgalommal tervez, a tavalyi 600 millió
forintot jóval túlszárnyalva. Az internetes könyvkereskedők leggyakrabban 5-10,
de akár 20 százalékos kedvezményt is adnak a bolti árhoz képest, így nem
véletlen növekvő népszerűségük. A vásárlók pedig néhány kattintással
ellenőrizhetik, hol kapják a legkedvezőbb árat.
Az internetes könyvesboltok egyaránt 100 ezer körüli regisztrált felhasználóról
számoltak be, ám egy-egy vásárló általában több portált is használ. A
Bookline.hu Rt. elnöke elárulta, hogy a 120 ezer regisztrált felhasználójuk
mellett -- alighanem nagyrészt az árak összevetésére -- további 80 ezer fő
keresi fel rendszeresen oldalaikat, így naponta 20-25 ezer egyedi látogatást
regisztrálnak.  - F: febr. 28.,
http://www.fn.hu/index.php?id=10&cid=118778



Kényszerszünet lehet a Széchényi könyvtárban

A megnyirbált költségvetés miatt két hónapig egyáltalán nem működik majd a
Széchényi könyvtár, így tudják a dolgozók. Ha Bozóki kultuszminiszter átutalja a
szóban beígért 150 milliót, nem lesz kényszerszünet, állítja az igazgató. Bozóki
nem ígért semmit, üzente a minisztérium. - F: febr. 27.,
http://index.hu/kultur/pol/oszk0227/

   

Könyvtári olvasógép segíti majd a keszthelyi vakokat

Vakok és gyengénlátók olvasását segítő gép érkezik március végén a városi
könyvtárba. A készülék könyveket, napilapokat, folyóiratokat, térképeket képes
felolvasni. -- Sok látó olvasónknak is problémát okoz, hogy megtanulja a
számítógépek kezelését. Az új felolvasó gép nem igényel különösebb technikai
ismereteket, így nemcsak a vak, de az idősebb, gyengén látó olvasóink is
könnyedén használhatják majd -- mondta Pappné Beke Judit, a könyvtár
igazgatónője. A Poet Compact felolvasógép segítségével több papír alapú
dokumentum, így könyvek, újságok, folyóiratok felolvastatására lesz lehetőség. A
gép ötszázezer gépelt oldal mennyiségben tárolni is képes a szövegeket. - F:
febr. 23., Zalai Hírlap



Bezár a Magyar Rádió könyvtára -- 20 milliót megtakarítanak

Az elképzelések szerint 313 millió forintot takarítanának meg a szombathelyi, a
nagykanizsai és a nyíregyházi stúdió bezárásával, 50-55 millió forintot az
idegen nyelvű adások megszüntetésével, 100 millió forintot már megszervezett
koncertek lemondásával, évi 70 millió forintot az MTI szolgáltatásának
visszamondásával, 20 millió forintot a könyvtár, 22 millió forintot pedig a
sajtóarchívum bezárásával. - F: febr. 23., Napi Gazdaság,
http://www.napi.hu/default.asp?cCenter=article.asp&nID=282269



MEK -- állománybővülés: hangos és hangtalan könyvek + képek

Tavaly, 2005. őszén jelentős támogatást kaptunk az Internet Szolgáltatók
Tanácsától (ISZT) szolgáltatásunk, állományunk bővítésére. A vállalt feladatok
nagyrészével elkészültünk, az ISZT-nek a napokban küldtük el a szöveges
beszámolónkat, amelyet a MEK Egyesület honlapján nyilvánosan is elérhetővé
tettünk: https://mek.oszk.hu/egyesulet/iszt-beszamolo.htm . A támogatás nagyobb
részét a Hungarológiai Alapkönyvtár digitalizálásának folytatására, kisrészt a
hangoskönyv állományunk valamint a Száz szép kép sorozat bővítésére fordítottuk.
A támogatás révén olyan értékes dokumentumokat tudtunk digitalizáltatni, amelyek
-- reméljük -- hasznára válnak felhasználóinknak, az egyre bővülő internetes
közösségnek. - F: febr. 25., Moldován István



Idén több pénzt használhatnak fel a Völgységben a kiskönyvtárak

A Völgységi Kistérségi Társulással együtt összesen tizenöt kistelepülés
könyvtári szolgáltatásainak fejlesztését koordinálja a bonyhádi Solymár Imre
Városi Könyvtár -- tudtuk meg Antal Mária igazgatótól. A márciusban kezdődő,
egész évre szóló feladat keretében -- a mozgó könyvtári normatívából -- lezajlik
a kistelepülési könyvtárosok szakmai képzése, különös tekintettel az
elektronikus katalógus építésére és az adatbázis kezelésére. A bonyhádi
könyvtár, mint szolgáltatóhely emellett az állomány fejlesztések
megtervezésében, az állományrevízióban, a selejtezésben is segítséget nyújt --
miután az utóbbi tennivalóhoz is komoly könyvtári szakmai ismeret szükséges. -
F: febr. 21.,
http://www.tolnainepujsag.hu/index.php?apps=cikk&c=492248&d=2006-02-21&r=1



Gondolatok a debreceni egyetemi könyvtárból

A Debreceni Egyetem Élettudományi Központja novemberben, a Kenézy Élettudományi
Könyvtár pedig januárban nyitotta meg kapuit, mellyel az ország egyik legnagyobb
felsőoktatási beruházása valósult meg. Virágos Márta: 'Márciusban megkezdődik a
főépület nagykönyvtárának átalakítása is, melyre folyamatos nyitvatartás
mellett, épp egy esztendő áll rendelkezésre. A magasföldszintet publikus térré
formálják át, ahol a tájékoztatási-, kölcsönzési- és információszerzési funkciók
valósulnak meg.' - F: febr. 23., http://www.deol.hu/main.php?c=6739
 


Megjelent a vatikáni betiltott könyvek listája

Bizonyára számos nyelvre lefordítják majd Hubert Wolf egyháztörténész
Németországban nemrégiben megjelentetett kötetét, melynek címe Index: A Vatikán
és a betiltott könyvek. A szerzőnek szabad bejárása volt számos vatikáni
archívumba, és a katolikus klérus által betiltott, vagy betiltani kísérelt
köteteknek hazájának határain túl is jól ismert kutatója. Kutatásai
eredményeként Wolf beavatja az olvasót, miként működött a cenzúra, kik voltak,
akik mégis olvashaták a 'veszélyes könyveket', és hogy milyen következménnyel
jártak az egyes ítéletek. Érdekes része a kötetnek az a fejezet, melyben a
szerző néhány híres eljárásról számol be, mint például Leopold von Ranke,
Heinrich Heine és Karl May művei ellen. - F: febr. 20.,
http://index.hu/kultur/khirek/?main:2006.02.20&255135



Potter-feloldozás

Mint a megtérő bűnöst, úgy fogadja a Harry Potter-rajongók kemény magja a
keresztény egyházaknak a kis varázslót rehabilitáló igyekezetét. Igaz, hosszú út
vezetett idáig. Néhány évvel ezelőtt katolikus teológusok még arra hívták fel a
figyelmet, hogy a Potter-sztori a gonosz szellemvilág iránti káros nyitottságra
nevelheti az ártatlan gyermekeket. Kurt Krenn osztrák katolikus püspök pedig
egyenesen 'sátáni alkotásnak' minősítette az egyébként a protestáns skóciai
egyházban megkeresztelt Rowling művét (HVG, 2002. január 12.). E szigor
enyhülését jelzi, hogy Beer Miklós váci püspök a HVG-nek elmondta: ma már
tényként kezelik, hogy sok gyerek a Harry Potter-könyveket forgatva tanul meg
olvasni, ám a többségük kinövi a varázsvilág iránti érdeklődését. Mi több, ha
közben megszeretik a könyvek világát, később a katolikus egyház által ajánlott,
komolyabb irodalmat is kézbe vehetnek.
'Harry Potter egyértelmű Krisztus-figura' -- megy még tovább John Killinger
amerikai református (presbiteriánus) lelkész és bestsellerteológus Isten, az
ördög és Harry Potter című, több katolikus hittudós által is visszaigazolt
könyvében, amelyben azt állítja: Harry afféle 21. századi Krisztus-ábrázolás.
Hiszen mi mással lenne magyarázható, hogy Harry a gonosz erők állandó célpontja,
egyszerre rokon a varázstalan muglikkal és varázslókkal, ahogyan Krisztus is
egyszerre ember és isten. Mi több: ahogyan a názáreti Jézus feltámadása előtt
három napot töltött a sírban, úgy tölt a Little Whinging-i Harry három napot
kómában az elvetemült Voldemort nagyúrral vívott párbaja után. - F: febr. 22.,
HVG 2006/8., http://hvg.hu/hvgfriss/2006.08/200608HVGFriss2146.aspx
(regisztrációval olvasható!)
A témáról egy korábbi anyag hazai és külföldi példákkal: Kamarás István: Egyházi
áldás vagy átok Harry Potteren? - F:
http://www.bkae.hu/~rhegedu/Vallasszociologia/harry-2.doc



Film, könyv, zene szabad licenc alatt

Már film, sőt miniszterelnöki memoár is megjelent az úgynevezett Creative
Commons-licenc alatt, egy hazai együttes pedig saját dalát kínálja átalakításra
segítségével. Ha lassan is, de terjed a minden jog fenntartva helyett a néhány
jog fenntartva elvét szem előtt tartó Creative Commons. A tavaly decemberi hazai
bevezetés óta eltelt időszakban elsősorban az internetes naplót vezetők tértek
át a CC-re, illetve a rövidebb publikációikat jelentették meg a szabadabb
felhasználást lehetővé tevő licenc alatt azok, akik már felismerték ennek
jelentőségét.
(A CC -- a Creative Commons (kb: közös jószág) -- rövidítése, és a jól ismert
bekarikázott C betű alternatívája. Lényege, hogy a szerzők (írók, zenészek,
festők, fotósok, filmesek stb.) néhány jogot fenntarthatnak ' művükkel
kapcsolatban, de nem mindent. Az egyes jogok fenntartását egy 'készletből'
válogathatják össze. A CC nem jelent feltétlenül ingyenességet, az alkotónak
származhat haszna az üzleti felhasználásból, de például nnprofit célra a CC-s
alkotások zöme felhasználható.)
- F: febr. 22., http://www.origo.hu/techbazis/internet/20060221cicc.html



::::::::::::::::::::::::::::: MENEDZSMENT :::::::::::::::::::::::::::


 
Főnök-ideálok: mindentudó guru vagy segítő társ?
 
Kell-e a főnöknek minden problémára tudnia a megoldást? A válasz nyilvánvalóan
attól függ, kit és melyik országban kérdezünk meg! A különböző kultúrák hatalom
felfogása között ugyanis szisztematikus eltérés található, derül ki az
mfor.hu-nak készült tanulmányból. Míg a nagy hatalmi távolságú kultúrákban a
főnök egy mindentudó guru, aki kész válaszokkal rendelkezik, addig az ellentétes
póluson inkább egy probléma-megoldó, támogató személy, aki a megfelelő
erőforrások és személyek ismerete által járul hozzá az akadályok elhárításához.
A hierarchikus lánc megkerülését, azaz a probléma megoldásában segíteni tudó
személy közvetlen megkeresését az első esetben súlyos ellenszegülésnek, az
utóbbiban viszont kreativitásnak tekintik. - F: febr. 20.,
http://www.mfor.hu/cikk.php?article=25346&pat=14
-- Hazai könyvtári helyzterte vonatkoztatva: Szervezeti kultúra az információs
és könyvtári szolgáltatásban – keretrendszer és tapasztalatok (Könyvtári
Figyelő, 2005/3.). Elektronikusan:
http://www.gmconsulting.hu/inf/cikkek/245/index.html
 
 
 
Mátyás király marketingje: Út a dicsőségbe
 
A nagy hírnévhez, a sikeres üzlethez nem kellenek komplex eszközök: pár
egyszerű, de jól megválasztott taktika alapos, következetes kivitelezése is
meghozhatja a dicsőséget. Mit taníthat egy cégnek egy fél évezreddel ezelőtt élt
vezető a sikeres marketingről? - F: febr. 28.,
http://www.mfor.hu/cikk.php?article=25492&pat=14



A zsaru típusú főnökök ideje lejárt...

A coaching olyan fejlesztési filozófia, amely segíti a főnökök
paradigmaváltását: nem kell zsaru módjára büntetniük a munkatársakat az üzleti
siker eléréséhez, hanem jókedvű irányítóként bátorítaniuk kell a kollégákat.
Fontos, hogy a coach nem mondhatja meg a 'tutit', sokkal inkább segítő
kérdéseket kell feltennie az 'edzésen' lévő vezetőnek. - F: febr  24.,
http://www.vilaggazdasag.hu/index.php?apps=cikk&cikk=116047



::::::::::::::::::::::::::::: KISSZÍNES :::::::::::::::::::::::::::



Ingyenes a vezeték nélküli internetezés Pécsett

Ingyenessé vált a vezeték nélküli internetezés Pécs belvárosában. A vezeték
nélküli szabad internetezés programjába ma már a világ minden olyan városa
belefog, amely lépést akar tartani a modernizációval. Ilyen Pécs is –-
hangoztatta Kovács Kálmán informatikai miniszter a Széchenyi téren tartott
sajtótájékoztatóján. (...)
A tájékoztatón elhangzott, hogy Pécsett összesen hat hot spot, azaz vezeték
nélküli internetezésre alkalmas helyszín van, ebből egy, a Széchenyi téri
ingyenes. A közeli tourinform irodában elhelyezett kültéri antenna segítségével
innen laptoppal és megfelelő hálózati, vagy integrált kártyával bárki elérheti a
világhálót. Az ingyenes hozzáférést a város kezdeményezte a szolgáltatást nyújtó
informatikai vállalkozásnál.- F: febr. 23.,
http://hvg.hu/Tudomany/20060223ekorm.aspx



Agatha Christie sikerének rejtélye

Tudományos csalást kiáltottak sokan egy brit kutatócsoport vizsgálata kapcsán,
amely a krimi királynőjének nevezett írónő nyolcvan éve tartó töretlen sikerének
okaira igyekezett fényt deríteni. Még akkor is, ha a megállapítások nagy
részével lényegében kénytelenek egyetérteni a téma szakértői.
... Pernilla Danielsson szerint növelik az olvasottságot a szerző hétköznapi
nyelvi fordulatai, azaz hogy nem 'irodalmiaskodik'. De az is a könnyített
befogadás titka lehet -- mondja --, hogy az írónő hősei gyakran szerepelnek
pozitív hangulatot árasztó szituációban, például a figurák -- akár van alibijük,
akár nincs -- a szöveg szerint gyakran mosolyognak. 'Az emberek szívesen veszik
kezükbe az ilyen szituációk okain rejtett derűt sugárzó könyveket' -- fogadja el
a brit nyelvészek megállapítását Nagy Attila, az Országos Széchényi Könyvtár
olvasáskutatója. További vonzerőt jelenthetnek a pergő párbeszédek, amelyek brit
kutatók szerint mintegy kényszerítenek a továbbolvasásra. És bár valóban nem
támasztották alá semmiféle idegrendszeri kutatással, feltehetőleg igaz lehet,
hogy 'a kísérőmondatok nélküli, pingponglabdaszerűen pattogó dialógusok valóban
növelhetik az izgalmi szintet' -- ismeri el Nagy is. Mi több: szerinte az ilyen
párbeszédekkel Christie olyan szerzők előfutárának is tekinthető, mint Joanne
Kathleen Rowling, aki az éppen a napokban újabb kötettel bővülő Harry
Potter-történetben alkalmaz hasonló technikát. - F: febr. 15., HVG, 7. sz.
http://hvg.hu/hvgfriss/2006.07/200607HVGFriss2173.aspx (regisztrációval
olvasható!)



Leltár Komáromban: 70 ezer kötetet ellenőriznek

Február 27. és április 14. között leltározás miatt zárva tart a Jókai Mór Városi
Könyvtár. A másfél hónapos 'szünet' alatt az itt dolgozók csaknem 74 ezer
könyvet és több ezer dokumentumot ellenőriznek. -- A másfél hónapos bezárás
ideje alatt mintegy 74 ezer könyvet és több mint hatezer más dokumentumot kell
ellenőriznünk. Csak azok a könyvek és dokumentumok jutnak a selejtezés sorsára,
amelyek már használhatatlanok. Ugyanis a mai könyvárak mellett egyetlen könyvtár
sem, így mi sem engedhetjük meg magunknak a legkisebb pazarlást sem -- mondta
György Károlyné igazgatónő. - F: febr. 22.,
http://www.24ora.hu/index.php?apps=cikk&c=492502&d=2006-02-22&r=1076



Google -- kávét még mindig nem főz, de weboldalban más segít

A Google egy weboldalak készítését és fenntartását lehetővé tevő szolgáltatást
indított el Google Page Creator néven. - F: febr. 25., Prím Online,
http://hirek.prim.hu/cikk/51308/


Unoka--nagyszülő informatikai verseny: idén három helyszínen

A felmérések szerint az idősebb generációk körében növekszik legkisebb mértékben
az internetezők aránya. Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium (IHM) és
Informatikai Érdekegyeztető Fórum (Inforum) fontosnak tartja, hogy mindenki
megtapasztalhassa az informatika vívmányainak hasznát, az internet nyújtotta
előnyöket. Az Inforum által életre hívott Unoka-Nagyszülő verseny a fiatalok
segítségével kívánja ösztönözni az idősek részvételét az információs
társadalomban. A versenyre jelentkezhet minden 4 évesnél idősebb, de 14.
életévét még be nem töltött gyerek legalább 50 éves (déd)nagymamájával és
(déd)nagypapájával párban, amennyiben nem voltak az első három Unoka - Nagyszülő
Informatikai Verseny 1-3. helyezettje között. (A gyerekek részvételéhez a szülők
beleegyezése szükséges.)
A versenyek időpontjai és helyszínei: 2006. március 12., Kecskemét; 2006.
március 19. Miskolc. A versenysorozat harmadik és egyben záró rendezvényére
2006. április 2-án Budapesten, a Kempelen Farkas Hallgatói és Információs
Központban kerül sor. - F. febr. 28.,
http://www.jox.hu/hirek/890/4/?ref=hirstart



::::::::::::::::::::: INFORMÁCIÓFORRÁSOK ::::::::::::::::::::



Szabadon megtekinthető történelmi filmarchívumot nyitott a Google      
 
A Google a napokban jelentette be legújabb, az amerikai nemzeti film- és
hangarchívummal (NARA) közösen elindított új szolgáltatását. Az egyedülálló
kezdeményezés révén az amerikai ill. világtörténelem legfontosabb filmfelvételei
a Google Video szolgáltatásának keretén belül szabadon megtekinthetővé válnak
gyakorlatilag bárki számára. Az érdeklődők a már digitalizálásra került
anyagokat a Google Video NARA
(http://video.google.com/videosearch?q=owner%3Anara+) aloldalán tekinthetik meg.
A természetesen szabadon kereshető archívum a cikk írásának pillanatában ugyan
még csak mintegy 100 filmet foglal magában, a keresőcég és a hivatal munkatársai
azonban folyamatosan dolgoznak az elérhető felvételek körének bővítésén. - F:
febr. 27.,
http://pcforum.hu/hirek/10102/Szabadon+megtekintheto+tortenelmi+filmarchivumot+nyitott+a+Google.html


 
Duna TV -- megújult az internetes portálja

A Duna TV új designnal és megújult tartalommal jelentkezett weboldalán. Az oldal
vizuális jegyeit tekintve igazodik a Duna Televízió nemrégiben megújult
arculatához. A tartalom átstrukturálása és bővülése mellett újdonság, hogy a
portál munkatársai interaktív naplókkal jelentkeznek. Ezenkívül a honlap
látogatói is nyithatnak blogokat, valamint a műsorokhoz kapcsolódó fórumok is
elindultak.
Serfőző Zsolt, a Duna TV online főszerkesztője elmondta, hogy az internetes
portál designfeladatait a csatorna házon belül látta el, a technikai
fejlesztéseket a Hungary Network végezte. Mint a Kreatív Online megtudta a
munkálatok 2005. szeptemberében kezdődtek a Newmedia szerkesztőség
létrehozásával. A csatorna új site-ja után még várható a teletext és a
mobiltelefonos portál megjelenése is. - F: febr. 24.,
http://www.kreativ.hu/cikk.php?id=15435



Samsung weboldalak a sport szerelmeseinek
  
Az olimpiai játékok, illetve hazai sportesemények egyik kiemelt támogatójaként,
a Samsung Electronics Magyar Rt., új honlapot mutatott be a sport iránt
érdeklődőknek. A www.samsungsport.hu aktuális napi hírekkel jelentkezik a sport
világából, míg az aloldal, az olimpia.samsungsport.hu, kizárólag a 2006-os
Torinói Téli Olimpiai Játékokra fókuszál, melynek a Samsung hivatalos
Telekommunikációs partnere. - F: febr. 27., http://www.btl.hu/



Megjelent a Magyarország e-Atlasz 1.5

Az InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda Kft. megkezdte a Magyarország
e-Atlasz 1.5 térképes címkereső szoftver forgalmazását. A korszerű térképes
címkereső szoftver Kolibri MAP szoftver alapokon HISZI-MAP térképekkel készült.
- F: febr. 27., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/51328/



Kész a tájékoztató könyv a madárkórról  

A győri Hat-Agro Kft.-nél fertőtlenítőszereket, védőruhákat készítenek elő az
esetleges madárinfluenza-járványra. A huszonnégymillió forint értékű különleges
szereket 48 órán belül el tudják juttatni az ország különböző területeire a
baromfitartóknak. A megelőzés érdekében elkészítették a madárinfluenzáról szóló
tájékoztató kézikönyvet is. - F: febr. 24.,
http://www.fn.hu/index.php?id=109&cid=118562&hirlevelkatt=2006-02-24






IMPRESSZUM

A szerkesztők -- akik szívesen olvassák és megfontolják az Ön véleményét:
Káldi Emese (kommunikációs tréner) mailto:emi22@freemail.hu
Mészáros Anikó (programvezető) mailto:meszaros.aniko@chello.hu
Sonnevend Péter (Kaposvári Egyetem, tanszékvezető főiskolai tanár,
egyetemi könyvtárigazgató) mailto:peter@sonnevend.com
Mikulás Gábor (információs és pr-tanácsadó) mailto:mikulasg@gmconsulting.hu

Feliratkozás az ékezetes vagy ékezetmentes hírlevélre:
http://hirlevel.swgy.hu/user/1/php/maileruser.php?mailer=1&action=regist

A szerkesztők a nem saját írású cikkek tartalmáért nem vállalnak felelősséget,
mindazonáltal törekednek a források gondos válogatására.

Kiadja: GM Consulting http://www.gmconsulting.hu/inf