K I T -- Könyvtár - Információ - Társadalom (2006/7., febr. 15.)


    Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára
                            Szemlék, hírek, kommentárok


TARTALOM

- A könyvtárosok, mint a méhek... -- Kutatói vélemény a könyvtárosokról
- A hazai outsourcing-boom még várat magára
- Nem esélytelen Nyugat-Európa -- K+F központtá válhat Magyarország
- K+F Magyarországon -- a külföldiek segítenek
- Közkincs hitelprogramok
- Könyvtárközi kölcsönzés helyett vétel
- A Somogyi nyílt napja
- Hatékonyabb, ha olvasó intézi a könyvtárközit (Yale Egyetem Könyvtára)
- Pénzhiány az OSZK-ban 
- Civil kurázsi díj a Széchényi könyvtár-ügy kirobbantójának
- A FSZEK Központi Könyvtár olvasói hírlevele -- tapasztalatok
- Hírlevél -- text vagy html-formátumban?
- Francia kiadók a Google E-könyvtára ellen
- Az új EU-tagok nemzeti könyvtárai veszélyeztetik a közös könyvtárprojektet
- Legális fájlcserélés lehet Magyarországon is?
- Telefon és internet -- háztartási áramcsatlakozón keresztül Mezőbándon
- A rendelőbe költözhetnek Kalocsa könyvtárai
- Könyvtáravatás lesz Veszprémben
- A mezőberényi könyvtárban: internetes Információszerzés felelőséggel
- Közintézményi IT-biztonság
- Könyvtárnyi könyvadomány a falunak -- Tolmács
- Még fagyasztják a könyveket az OSZK-ban

KISSZÍNES
- Mit tehetünk a monitorok szemkárosító hatása ellen?
- Rowling ismét olvastat -- nem kell hozzá lelassulni
- Tömeges paranoia a munkahelyen  
- A Google kézírás-keresőt fejleszt
- Jegyzetekkel ellátott New York Times
- E-mail függőség -- tudatosak, totálisan függők, elutasítók és passzívak
- Könyv nélkül él a romániaiak egytizede
- Majd' 1.000 kötettel bővült a segesvári könyvtár állománya 2005-ben
- A teleház vonzza a fiatalokat a könyvtárba is -- Zimány
- Hatezer dollár késedelmi díjként a könyvtárban
 
INFORMÁCIÓFORRÁSOK
- Helyesírási gyorssegély az interneten
- gmobil.hu: az ingyenes mobilvideók honlapja
- Az origo közkinccsé teszi cikkei egy részét
- Klasszikus zenék a New York-i Filharmonikusok előadásában
- Ingyenesen letölthető a magyar irodalom háromszáz klasszikusa
- Kampányplakátok, montázsok és választási rigmusok
E lapszám szerkesztője: Mikulás Gábor


A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Adja tovább
kollégáinak, ismerőseinek! A megrendelési és lemondási információ a hírlevél
végén található. A hírlevélben a hosszabb linkek eltörhetnek; ezek csak
kimásolás és egybetoldás után, a böngészőbe bemásolva használhatók. 
Kereshető KIT-archívum: http://www.gmconsulting.hu/inf/kit/index.html
A könyvtárosok, mint a méhek... -- Kutatói vélemény a könyvtárosokról

A frissen eurominősített könyvtáros (ld. KIT 2006/5.) kutató kollégája fejti ki
nézeteit a könyvtáros és a kutató kapcsolatáról a L'oil de l'Adbs n°4 januári
számában:
A kutató a könyvtáros munkáját a méhekéhez hasonlítja, a munka eredményét pedig
a méhpempőhöz. A könyvtáros segítsége, szerinte nemcsak abból áll, hogy a
rendelkezésre álló technikai eszközökkel információt ad, hanem vállalkozó
kedvével, szervezőkészségével, szigorával, ügyességével megosztja a kutatóval az
elméleti világot.
A jó könyvtáros összefoglaló képességével értékes segítővé válik a kutatói
munkában. Meg tudja hallgatni a kutatót, kapcsolatot teremt az 'ismereteket
birtokló' és az 'ismereteket befogadó' között, kapcsolatba lép más kutatókkal,
beássa magát a tartalomba, és új szempontokat javasol. Kivonatol, szűr, leporol.
A két fél kapcsolatát a közös intellektuális alkotás jellemzi, ami valahol
félúton van a kommunikáció és az alkotás között. A kutató szerint a
dokumentációs szakemberekről azonban gyakran 'lebutított' kép alakul ki, ahhoz
képest, hogy mit is lehet a könyvtárostól kérni. A dokumentációs szakemberek,
könyvtárosok igénybevételét ezért újra kell értelmezni, lehetőséget adva
számukra, hogy levegőt kapjanak, több önállóságra tegyenek szert. Mint mondja,
sajnálatos lenne, ha a könyvtárosokkal csak távolságot tartva dolgoznánk,
elszigetelten, vagy mechanikusan.
A jövő ugyanis a közösen kiérlelt kompetenciáké. A tudományos kutatásban egyre
inkább megkövetelik, hogy a kutató saját maga könyvtárosa legyen. Mintha egy
logisztikai eszköz elég lenne a kutatáshoz, figyelmen kívül hagyva, hogy
csökkenhet a kutatás minősége, ha a kutatónak kiegészítő munkákkal kell
foglalkoznia. A kutatóknak mindig szükségük lesz a könyvtárossal való
intellektuális és emberi kapcsolatra, hiszen egyetlen logisztikai eszköz sem
helyettesítheti az említett minőségű hozzáállást. (ref.: Grebot Á.)A hazai outsourcing-boom még várat magára

A hazai cégek mindössze 5-10 százaléka használja a klasszikus
tevékenység-kihelyezési modellt. A megoldás hiányának egyik oka, hogy a cégek
nincsenek tisztában a kulcsfolyamataikkal, amelyeket kiszervezhetnének. Az
outsourcinggal szembeni leggyakoribb elvárás a költségcsökkentés és az
erőforrás-átcsoportosítás lehetőségének megteremtése - írja a Világgazdaság.
Klasszikus kiszervezést a magyar társaságok csak a legkézenfekvőbb esetekben
(nyomtatás, postázás) alkalmaznak, ezt azonban általában nem is tekintik
outsourcingnak. Ilyen típusú kihelyezést a honi cégek mintegy 70 százaléka
alkalmaz.
A hazai cégek sok esetben a külföldi, esetleg multinacionális anyavállalat
nyomására kerülnek szembe az outsourcing problémájával, általában felsőbb
utasításra, s iránymutatás és fogalmi tisztázás nélkül kellene egy kiszervezési
folyamatot levezényelniük. Más társaságok a módszert univerzális csodaszerként
feltüntető szakirodalom áldozataként, divat hatására kezdenek bele a
folyamatba.
Mindent egybevetve nagyon kevés az olyan eset, amikor valóban tudatosan, egy jól
meghatározott változási folyamat részeként jön létre kiszervezés. Ebből
egyenesen következik, hogy általában nem is hozza meg a kívánt eredményt --
számol be a Világgazdaság. - F: febr. 8., http://mfor.hu/cikk.php?article=25129Nem esélytelen Nyugat-Európa - K+F központtá válhat Magyarország

A nyugat-európai gyártóknak többet kell költeniük kutatás-fejlesztésre (k+f), és
javítaniuk kell innovációs képességüket, ha biztosítani akarják túlélésüket. Az
Economist Intelligence Unit (EIU) a KPMG megbízásából készített jelentése
szerint a nyugat-európai országok, Svédország, Dánia és Németország kivételével
- a GDP százalékában mérve - túl keveset fordítanak k+f-re ahhoz, hogy
felvehessék az innováció- és technológiaalapú versenyt, és megvédhessék magukat
a nagyfokú árnyomással szemben. A tanulmány ugyanakkor megállapítja, hogy a
fejlett piacokat a nyereséges működés szempontjából nem szabad leírni, és Kína
színre lépése sem jelenti a véget a fejlett világ gyártói számára. Az EIU 232
felsővezetőt kérdezett meg világszerte a termelő (manufacturing) iparágban.
A jelentés szerint 1995 és 2003 között az EU-tizenötök k+f -kiadásainak GDP
százalékában mért aránya 1.72 százalékról folyamatosan 1.9 százalékra nőtt, ami
jelentősen elmarad az USA-ban regisztrált 2.6, a Japánban mért 3.2 és az
OECD-országokban átlagosan kimutatott 2.3 százalékos növekedéstől. (OECD-adatok,
2005) Magyarország, csakúgy mint Csehország, Lengyelország és Szlovákia, egyre
gyorsabban zárkózik fel európai uniós társaihoz, míg a térség többi országának
többsége még távol áll ettől, különösen a kutatás-fejlesztési kiadásokat
tekintve. Magyarország mindazonáltal egyre inkább a régió egyik népszerű
kutatás-fejlesztési központjává fejlődik. "A viszonylag olcsóbb, jól képzett
munkaerőnek köszönhetően számos multinacionális cég helyezte Magyarországra
kutatási központját, főként az autógyártás, a gyógyszeripar, az elektronikai és
az informatikai szektorokban" - mondta Mark Walton. A társaságok előtt álló
kihívásokat rangsorolva a válaszadók a költségek controllingját (48%) jelölték
meg elsőként, ezt a megfelelő készségekkel rendelkező munkavállalók toborzása
követi (45 %). - F: febr. 8.,
http://www.portfolio.hu/cikkek.tdp?h=17&k=3&i=64688
 


K+F Magyarországon -- a külföldiek segítenek

Magyarország a 'tudásteremtésben' lényegében az EU-átlagon áll, azzal a
különbséggel, hogy sokkal magasabb -- más újonnan csatlakozottakhoz hasonlóan --
az üzleti szféra által finanszírozott egyetemi kutatások aránya. Ugyanakkor
nagyon alacsony az üzleti szférán belüli K+F aránya. A kutatási-fejlesztési
eredmények hasznosításának mutatói közül Magyarország jobb az átlagnál a
high-tech iparágakban foglalkoztatottak arányát és a high-tech termékeknek az
exportban elfoglalt arányát tekintve -- mindkét tényező a külföldi
cégbefektetésekhez kapcsolódik. Gyengébb viszont az olyan alkalmazási mutatóban,
mint az új termékek összes eladáson belüli részaránya. A bizottság felmérésének
következtetése, hogy Magyarország sokkal sikeresebb az innováció terjesztése,
semmint létrehozása terén, és ez a helyzet feltehetően a korszerű technológiát
bevezető külföldi cégek jelenlétének tudható be. Az innovációs akadályok
elhárítása lenne a feladat, egyebek között az EU átlag 46 százalékán álló,
élethossziglan történő tanulás arányának növelésével és az uniós átlag 20
százalékán álló K+F kiadások növelésével. - F: jan. 12.,
http://hvg.hu/Tudomany/20060112kutatas.aspxKözkincs hitelprogramok

06/I. 1. Célja: a közművelődési és könyvtári hálózatfejlesztési program
folytatása, 100 közkulturális intézmény, közösségi színtér kialakításának,
felújításának támogatása. Pályázhatnak: a közkulturális intézményeket fenntartó
helyi önkormányzatok. 06/I. 2. Célja: könyvtárbuszos szolgáltatás
beindításának támogatása. Pályázhatnak: kistérségi társulások, önkormányzati
társulások, megyei önkormányzatok, könyvtárbusz vásárlására, a könyvtárbusz
működtetésével megvalósuló könyvtári szolgáltatásokkal kapcsolatos beruházásokra
úgy, hogy egy busz legalább 35 megállóhelyen szolgáltasson. Közkincs-06/II.
Célja: Települési közkulturális szolgáltatások továbbfejlesztését biztosító
modell-értékű programokra, valamint a népművészeti alkotóházak, népművészeti
alkotó műhelyek infrastrukturális és eszközfejlesztésére.
A pályázati dokumentáció átvehető a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
Ügyfélszolgálatánál (Bp, Wesselényi u. 20-22.), illetve letölthető
www.nkom.hu/pályázatok/kozkincs . A pályázatokkal kapcsolatban általános
felvilágosítást a NKÖM megbízásából a Közművelődési, a Könyvtári Főosztály
munkatársai nyújtanak; tel.: (1) 484 7272). A pályázati felhíváshoz kapcsolódó
hitelprogram részletes feltételeit tartalmazó dokumentumok elektronikusan
elérhetők és letölthetők az MFB Rt. honlapjáról (www.mfb.hu). - F:
http://www.erikanet.hu/oldal.php?menupont_id=6786&cikk_id=6429Könyvtárközi kölcsönzés helyett vétel

A Hongkongi Egyetem (University of Hong Kong = HKU) könyvtárai 2002-től egy új
kezdeményezést követnek, amelynek célja, hogy azokat a monográfiákat, amelyek
helyben nem találhatók, és amelyekre könyvtárközi kérés érkezik, megveszik,
ahelyett, hogy a tengerentúlról kölcsönkérnék. Ez a modell a gyorsaság, a
használat, a tartalom és a költségek elemzésére épül. Kérhető dokumentumtípusok:
könyvek, folyóiratcikkek és könyvrészletek másolatai, doktori tézisek. A
kölcsönzés helyetti vétel egyfajta költségkímélő módszer még akkor is, ha
hosszabb időt vesz igénybe. Előnyt jelent, ha a könyvtár biztosítja a pénzügyi
alapot, bizonyos kutatási anyagok beszerzése egyszerűsödik, a gyűjteménybe
került dokumentumok felhasználása javul, a források többszöri használata a
költséghatékonyságot növeli. - F: Chan: Purchase instead of borrow: An
international perspective. In:  Journal of Interlibrary Loan, Document Delivery
and Information Supply, 2004/4., Referálva: E-TMT, 2006/1., ref.: Jáki É.A Somogyi nyílt napja

Somogyi Károly esztergomi kanonok és Szeged város köztörvényhatósága 1881.
február 15-én írta alá a Somogyi-könyvtár alapítványi oklevelét. A 125 éves
évfordulón a könyvtár nyílt napra várja Szeged lakóit: február 15.-én 10 és 19
óra között feltárulkoznak a Somogyi Károly Emlékkönyvtár, a Vasváry-gyűjtemény
és a helyismereti gyűjtemény féltett kincsei, bemutatják a könyvtár
szolgáltatásait, programjait. Ezen a napon térítés nélkül beiratkozhatnak, akik
eddig nem voltak a Somogyi-könyvtár olvasói. - F: febr. 14.,
http://www.delmagyar.hu/cikk.php?cid=117759&id=76
 


Hatékonyabb, ha olvasó intézi a könyvtárközit (Yale Egyetem Könyvtára)

Az 1990-es évek közepén a Columbia, a Pennsylvania és a Yale Egyetem
könyvtárosai elhatározták egy kényelmes és költséghatékony kölcsönzési
szolgáltatás kialakítását. A cél az volt, hogy egyensúlyt tudjanak teremteni az
olvasók igényei és a könyvtárosok 'termelékenysége' között. A kölcsönzési
folyamat elemzésével hamar megtalálták azokat a pontokat, amelyeken változtatva
a célok elérhetők: a megrendelések kezelésének egyszerűsítésével csökkenthető a
ráfordítandó munkaidő; be lehet vonni a kutatókat a kért tétel ellenőrzésébe és
a kérés elküldésébe. A rendszer képes 1. a különböző könyvtárak online
katalógusaiban való egyidejű keresésre a Z39.50 felhasználásával; 2. olyan
adatok elérhetővé tételére, mint pl. -- a keresett könyv nincs éppen kölcsön,
vagy átadható-e könyvtárközi kölcsönzés keretében; 3. az olvasók többszöri
tájékoztatására kérésük feldolgozottságáról és helyzetéről; 4. a kérések
egyszerű követésére.
A Borrow Direct rendszerben: kimaradtak egyes, korábban a könyvtárosok által
végzett munkafolyamatok: a kért bibliográfiai tétel ellenőrzése, a lelőhely
meghatározása, a kérőlap kitöltése, a helyi állomány ellenőrzése, az olvasó
értesítése; emellett automatikus e-mailek küldésével bővült az olvasók
értesítése kérésük állapotáról (a kérés elfogadva, a könyv elküldve az olvasó
könyvtárába, saját könyvtárában a beérkező könyv mikor és hol vehető át stb.).
A projekt öt éve alatt lényegesen csökkent a hagyományos, a könyvtáros által
végzett könyvtárközi kölcsönzés átfutási ideje, ezt javította a Borrow Direct
igénybevétele. A teljesített kérések nagy száma azt bizonyítja, hogy a kéréseket
jó helyre küldték, míg a kérésekben a kisebb teljesítési arány arra utal, hogy a
könyvtárosok alaposan körülnéznek a saját portájukon, mielőtt a szolgáltatást
igénybe vennék. Legszembetűnőbb a változás az egy műveletre eső költségeknél,
itt sikerült elérni a 10 USD/tétel alatti értéket. - F: Nitecki--Jones: Borrow
Direct: its impact on service quality at Yale University Library. In:
Interlending & Document Supply, 2004/3., referálva: TMT, 2006/1., ref.:
Viszocsek E.Pénzhiány az OSZK-ban 

Hosszú nyári szünettel és más megszorításokkal próbál kijönni szűkülő
költségvetéséből a Széchényi Könyvtár. Január végén riadtan távoztak a
résztvevők az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) osztályvezetői értekezletéről,
ahol arról tájékoztatták őket, hogy gazdasági helyzetük a teljes
ellehetetlenülés felé tart. Ezért a vezetők a szokásos egyhavi nyári leállás
helyett legalább kéthavit terveznek. Veszélybe került a MEK is, amely
digitalizálás révén számítógépen teszi hozzáférhetővé a műveket. Az OSZK
legnagyobb terhe a nagysága. Az 558 fő bérére rámegy a költségvetésük csaknem 80
százaléka, a maradék épp a rezsire elég. Mindazonáltal létszámleépítéssel
Gertner László gazdasági igazgató szerint csak végső esetben élnének. Bár
hasonló nagyságú külföldi könyvtárak kevesebb munkatárssal is működőképesek, az
ottani fejlettebb technikáról az OSZK egyelőre csak álmodik, ráadásul kötelező
szolgáltatásaik -- többek között a digitalizálás révén -- egyre szaporodnak, így
a létszám aligha szűkíthető.
A könyvtár, állami bevétele mellé, mindössze 6 százaléknyi saját bevételt tud
összeszedni. A gazdasági igazgató szerint az elavult épület egyes
rendezvényeknek túl nagy, másoknak túl kicsi, így évente csupán két-három
alkalommal tudják kiadni az épületet.
A könyvtár felügyeletét ellátó NKÖM szerint felesleges vészharangokat kongatni.
A tárca közigazgatási államtitkára elmondta: őket hivatalosan még nem keresték
meg a hosszabb bezárás gondolatával, addig pedig nem tudnak érdemben reagálni. -
F: febr. 9., Figyelő, 2006/6., http://www.fn.hu/index.php?id=69&cid=117109 --
jelszóval olvasható!Civil kurázsi díj a Széchényi könyvtár-ügy kirobbantójának

Civil kurázsi díjat adott át Weeber Tibornak a Nyilvánosság Klub, mert tavaly
határozottan fellépett az Országos Széchényi Könyvtárban több tonnányi
kisnyomtatvány megsemmisítése ellen. Weeber Tibor nyilvánosságra hozta, hogy
2005 nyarán az OSZK-ban mintegy 80 folyóméternyi, 80-100 ezer kisnyomtatványt
semmisítettek meg illetve tüntettek el -- mondta a díj átadásakor Kenedi János, a
Nyilvánosság Klub ügyvivője. - F: febr. 9.,
http://www.mult-kor.hu/cikk.php?article=12445 ,
http://www.hirszerzo.hu/cikk.php?id=8839 ,
http://hvg.hu/kultura.kulthirek/20060208civilweeber.aspx?s=hl

 

A FSZEK olvasói hírlevélszolgáltatása -- tapasztalatok
[a megjelenthet képest javított változat]

A szolgáltatás 2005 májusában indult a Központi Könyvtár hírlevelével. További hírleveleket indított a Kelet-pesti régió (13 tagkönyvtár) és a Dél-pesti régió (15 tagkönyvtár). Induló szolgáltatásról lévén szó, a megrendelők száma a teljes olvasólétszámhoz (232 600) viszonytva igen csekély, még nem haladja meg az 1000-et, de növekvő számú. A Központi Könyvtár megrendelői elsősorban a legnagyobb létszámú olvasóréteg, a diákság köréből kerülnek ki. Több könyvtáros és számos média szakember -- újságíró, rádió és TV riporter is feljelentkezett. A megrendelési szándékra a Központi Könyvtárban beiratkozáskor rákérdezünk, szórólapon, használóképző tanfolyamainkon hirdetjük. Közvetlen e-mail-es megkeresésben hívtuk fel pl. a középiskolák figyelmét, illetve célcsoportok (tanárok, diákok, nyugdíjasok, látássérültek) levelezőlistáin, a helyi önkormányzat hírlevelében. Könyvtárosok számára a Katalisten és más szakmai listákon adtunk hírt róla. Megkerestük a KIT hírlevelet is. A portál nyitóoldalain, jól látható helyeken önmagát kínálja a lehetőség. A régiós hírlevelekről információ jelent meg a helyi nyomtatott sajtóban, a Központi Könyvtár is tervezi rövid ismertető megjelentetését a Józsefváros c. újságban. Leghatékonyabb csatornának az olvasói beiratkozás során történő feljelentkeztetés és az e-mail-es megkeresés tűnik.
A hírlevél tartalmára vonatkozóan kevés konkrét észrevétel jött, ámde a lejelentkezések száma minimális (5 alatt) volt eddig. Olvasói visszajelzés szerint a Dél-pesti régió hírlevelét érdekesnek és jól szerkesztettnek ítélik. A hírlevél léte feltehetően a szolgáltatásra is visszahat. A Központi Könyvtár rendezvényeinek látogatottsága nőtt, beiratkozott olvasóink száma több, mint 6 000 fővel emelkedett egy év alatt (78 400). Utóbbi nem bizonyos, hogy a hírlevél hatására, de reméljük.
Tapasztalatunk szerint a hírlevélszolgáltatás kitűnő, új lehetőség a könyvtár olvasóinak rendszeres, közvetlen tájékoztatására. A potenciális olvasótábor -- pedagógusok és közvetve tanítványaik, érdeklődők a kulturális szférából -- holdudvarát érzékeljük a megrendelői körben. A hírlevélnek -- a sajtó és média-érdeklődés miatt is -- fontos szerepe lehet a könyvtár pr-tevékenységében. Tervezzük szakmai hírlevél indítását a FSZEK könyvtárosai számára a közeljövőben.
A hírlevélarchívumok URL címei: Központi Könyvtár: http://www.fszek.hu/?tPath=/konyvtaraink/kozponti_konyvtar&tPath=/konyvtaraink/kozponti_konyvtar/hirlevel-archivum
Kelet-pesti régió:
http://www.fszek.hu/?tPath=/konyvtaraink/kelet-pesti_regio&tPath=/konyvtaraink/kelet-pesti_regio/hirlevel-archivum
Dél-pesti régió:
http://www.fszek.hu/konyvtaraink/del-pesti_regio
- F: Nagy Anna, igazgató (Központi Könyvtár)

Hírlevél -- text vagy html-formátumban?

Milyen formátumban küldje hírleveleit, cikkeit a maximális eredmény érdekében?
Végigolvasva azt a közel százoldalnyi cikket, kimutatást és közvélemény
kutatást, amelyeket a szakma legnagyobbjai az elmúlt években publikáltak a
témában, és végiggondolva az elmúlt három év alatt begyűjtött saját
tapasztalatot, az alábbiakban összefoglaljuk a témával kapcsolatos
végkövetkeztetéseinket. - F: febr. 6. és 13., Prím Online,
http://hirek.prim.hu/cikk/50911/ és http://hirek.prim.hu/cikk/51055/Francia kiadók a Google E-könyvtára ellen

Az eddig sokat vitatott Google könyvtárprogramja ismét támadások kereszttűzébe
került. Jelenleg a franciaországi könyvkiadók neheztelnek a kereső-óriásra,
amiért az beszkenneli a Michigan egyetem könyvtárában fellelhető francia
műveket. - F: febr. 10., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/51025/Az új EU-tagok nemzeti könyvtárai veszélyeztetik a közös könyvtárprojektet

A TEL-ME-MOR az Európai Könyvtár projekt megvalósításának akadályait sorolja
fel. Ezek közül egyik, hogy a közelmúltban csatlakozott EU-tagok 10 nemzeti
könyvtárából csak négy bír kellő digitalizált tartalommal. - F: febr. 7.,
http://www.iwr.co.uk/information-world-review/news/2149675/neweu-members-put-euro-digitalLegális fájlcserélés lehet Magyarországon is?

Az egyik parlamenti párt ifjúsági szervezete párbeszédet kezdeményez a szerzők,
a fogyasztók, valamint az iparág képviselőivel annak érdekében, hogy egy éven
belül megszülessen a legális fájlcseréről szóló törvény -- jelentette be John
Emese, a szervezet elnöke. - F: jan. 12., Prím Online,
http://hirek.prim.hu/cikk/51037/Internetet adna mindenkinek az unió  

Az EU minden polgára számára elérhetővé kell tenni az internetet --
jelentette ki a soros osztrák elnökség képviseletében Franz Morak. A
hatóságokkal való elektronikus kapcsolattartásnak gyorsnak és
bürokráciamentesnek kell lennie. - F: febr. 13.,
http://www.fn.hu/index.php?id=8&cid=117519&hirlevkatt=2006-02-13Telefon és internet -- háztartási áramcsatlakozón keresztül Mezőbándon
 
A Maros megyei Mezőbándon került sor az első PLC (Power Line Communications)
alapú szolgáltatás beindítására. A rendezvényen részt vett Nagy Zsolt,
távközlési és információs technológiai miniszter, az RMDSZ ügyvezető alelnöke,
aki elindította a szolgáltatást, Lokodi Edit Emőke, a Maros Megyei Tanács
elnöke, Kelemen Attila képviselő, Florin Bejan államtitkár, valamint Mircea
Rusu, Mezőbánd polgármestere. - F: febr. 10., Prím Online,
http://hirek.prim.hu/cikk/51027/
 
 

A rendelőbe költözhetnek Kalocsa könyvtárai

Összesen közel 40 millió forintból képzeli el a városvezetés a jelenleg három
helyen működő könyvtár összevonását, fejlesztését. Jelenleg a Hunyadi utcai volt
zsinagógában a városi könyvtár központja, a művelődési ház második emeletén a
gyermekkönyvtár, a Kunszt utcában pedig a raktár található. A kórház
átalakításával a rendelőintézet épülete kiüríthető és más célra használható
lett. Így a háromszintes, 900 négyzetméter alapterületű megüresedő épületben
működhet akár már jövő év végére az egyesített könyvtár. Természetesen ehhez még
sikeres pályázatok kellenek. Többek között erről is tárgyal ma délután a
kalocsai képviselő-testület. - F: febr. 7.,
http://www.petofinepe.hu/index.php?apps=cikk&c=488253&d=2006-02-07&r=1

 

Könyvtáravatás lesz Veszprémben

Gazdag tanéve az idei az egyetemnek. Átadták a diákhotelt, pár hónapon belül
avatják az új könyvtárat.  - F: febr. 13., NaplóA mezőberényi könyvtárban: internetes Információszerzés felelőséggel
 
Kulcs a számítógéphez címmel rendeztek 9-11 éves általános iskolás tanulók
részére gyermekfoglalkozást a mezőberényi városi könyvtárban. Az összejövetelen
-- amelyre sok diák látogatott el -- olyan információszerzési technikákat
sajátíthattak el az érdeklődők, amelyek segítségével jól és gyorsan
összegyűjthetik egy-egy témakör legfrissebb tudnivalóit, gyakorlati
tapasztalatokat szerezhetnek az internet mindennapi használatáról, bővíthetik
tudásukat. A szervezőktől megtudtuk, csak olyan fiatalok ülhetnek le a gép
mellé, akik tudják használni a világhálót, és csak arra, amire egy
közkönyvtárban való: információszerzésre. A rendezvénysorozat -- amely szombaton
folytatódik -- célja, hogy felelőséggel mutassa be az internet által biztosított
lehetőségeket, s ne csak időpocsékolás legyen a számítógép előtt eltöltött idő.
- F: febr. 10.,
http://www.bmhirlap.hu/index.php?apps=cikk&c=489156&d=2006-02-10&r=1
 


Közintézményi IT-biztonság

Növekszik az intézmények biztonsági tudatossága: a vírusok ellen túlnyomó
többségük már védekezik, és a tűzfal-ellátottság is jelentős mértékben javult.
Míg egy vállalat adatvagyonának védelme alapvetően a cég érdeke, az intézményi
szférában az információk biztonsága 'közügy'. A BellResearch kutatói a hazai
keresleti piacot lefedő Magyar Infokommunikációs Jelentésben évről évre elemzik
a közszféra ellátottságát, az alkalmazott megoldásokat, a fejlesztési terveket.
A kutatási eredmények tanúsága szerint a kicsivel több mint 16 ezer
magyarországi közintézménynek már 90 százaléka, összesen mintegy 14 600
szervezet használ számítógépein vagy azok egy részén valamilyen védelmi
megoldást a vírusok ellen. Az egy évvel korábban mért adattal összevetve a
penetrációs mutató kis mértékben, mindöszsze 5 százalékkal emelkedett; az elmúlt
évekre visszatekintve látható, hogy az elterjedés üteme lassul. Az ellátottság
azonban még mindig nem teljes, közel másfélezer intézmény semmilyen eszközzel
sem védi a vírusoktól informatikai infrastruktúráját - hangsúlyozzák a kutatók.
- F: febr. 9., http://www.ictreport.hu/sajto.phpKönyvtárnyi könyvadomány a falunak -- Tolmács
 
Nemes ajándékkal lepte meg a tolmácsi könyvtárat Miklósvári Sándor budapesti
születésű, magyar-történelem szakos középiskolai tanár. Nem kevesebb, mint 5800
szépirodalmi művet, enciklopédiát, földrajzi témájú könyvet, térképet, sőt még
hanglemezgyűjteményt is felajánlott a számára oly kedves, mintegy 800 lakosú
település számára. ... S egyébként is: egy hajdani népiskolai tanítónak élete
végéig nevelnie kell mindenre, ami szép: s mi lehetne szebb szenvedély az
olvasásnál, lelkünk művelésénél, gazdagításánál és nemesítésénél?! - F: febr.
14., http://www.nmedia.hu/index.php?apps=cikk&c=490147&d=2006-02-14&r=1 - F: Sok
nyugati köz- és felsőoktatási könyvtár tervszerűen foglalkozik tudatos,
adományok általi állománynöveléssel. Hasonló, idehaza is viszonylag könnyen
alkalmazható eljárás az olvasók otthoni, már nem használt könyveinek 'gyűjtése',
az adományozás ösztönzése -- természetesen a beérkező könyvek megfelelő
válogatását nem mellőzve. (MG)Még fagyasztják a könyveket
 
Tizennyolc millióról 5 millió forintra csökkent az Országos Széchenyi Könyvtárat
ért kár értéke. Január 18-án az Országos Széchényi Könyvtárban egy vízvezeték
megrepedt és több ezer dokumentum elázott. A csőtörésben 2.500 könyv és 1.200
kötetnyi hírlap ázott el. A könyvek jelentős része azonban csak nedves lett,
ezért vasalással és újrakötéssel helyre lehet őket állítani. A hírlapok jelentős
részét is sikerült már pótolni. Más könyvtárak és a lapkiadók is felajánlották
anyagaikat az OSZK-nak. - F: febr. 9., meghallgatható:
http://www.inforadio.hu/hir/kultura/hir-21783::::::::::::::::::::::::::::: KISSZÍNES :::::::::::::::::::::::::::


Mit tehetünk a monitorok szemkárosító hatása ellen?

Napjainkban egyre többen, és egyre többet használják a számítógépeket. Vannak
akiket a munkájuk, míg másokat a szórakozás vagy kapcsolattartás szándéka köt a
monitor elé. Fontos tehát, hogy tisztában legyünk a számítógépes munka
egészségre gyakorolt hatásaival. Cikkünkben részletesen megvizsgáljuk a
monitorok szemre és látásra kifejtett hatását, valamint hasznos tanácsokat adunk
a számítógépes munka körülményeinek egészséges és kellemes kialakításához. - F:
febr. 13., http://www.origoegeszseg.hu/cikk/0607/036927/mit_tehet_1.phpRowling ismét olvastat -- nem kell hozzá lelassulni

A Harry Potter-könyvek világsikerét több pszichológus és szociológus elemzte.
Kende B. Hanna, gyermekpszichológus a Harry Potter titka -- A gyermek
csodavilága című könyvéhez megkérdezett számos magyar és francia gyereket
(olyanokat is, akik kötelező olvasmányaikon kívül soha könyvet nem olvastak): mi
késztette őket arra, hogy szenvedélyes olvasókká váljanak. Válaszaikból az derül
ki, hogy a könyvet mozgalmasnak és izgalmasnak találták -- mondta a FigyelőNet
kérdésére a pszichológus. Rowling ráérzett a mai gyerekek képzeletvilágára,
ráadásul a könyv ritmusa, tempója is a mai korhoz igazodik. Kende Hanna saját
gyermekterápiás tapasztalata alapján is úgy véli, hogy a gyerekek azért ugranak
fejest a Harry Potter-könyvekbe, azért érzik magukat otthon bennük, mert
belevarázsolja őket egy olyan világba, amely kielégíti
csodavilág-szükségletüket. A felnőttek világában a gyerek kicsi és
kiszolgáltatott. Harry Pottert követve -- aki bántalmazott kisfiúból nagy
varázslóvá, sőt hőssé válik - önbizalmat meríthetnek, s elindulhatnak önmaguk
kiteljesítésére. A hősszükségletet elégíti ki a Harry Potter. A népmesék is erre
épülnek, ma azonban a gyerekek fantáziavilágában 'nem aktuális rém' a hétfejű
sárkány. A népmese, főleg a magyar népmese egyébként egy ráérős, mesélős műfaj,
a Harry Potter sokkal feszesebb tempójú mű, ami állandóan előrevetíti az
eljövendő történéseket. Nemzetközi tapasztalat, hogy a korábban nem olvasó
gyerekek, a Harry Potter elolvasása után nem hagyják abba a könyveket, újabb és
újabb regények, mesék olvasásába kezdenek bele. Nem elhanyagolható hatása
Rowling könyveinek tehát, hogy olvasóvá nevel. Ezt több helyen a világon
egyébként iskolákban is kihasználják: a Harry Potterre építve tanítanak bizonyos
tárgyakat. A roxforti mese motiváló hatására a gyerekek nagy kedvvel és
eredményesen tanulják meg az adott tananyagot e helyeken. - F: febr. 9.,
http://www.fn.hu/index.php?id=10&cid=117381Tömeges paranoia a munkahelyen  

A stresszes munka, a rosszul működő munkahely traumatizáló tényező lehet. A
bizonytalanság légkörében akár tömegesen alakulhat ki egyfajta paranoia. ...
Különböző vezetési stílusok különböző módon stresszelnek. A tekintélyelvű,
autoriter vezér a dolgozók többségében szorongást okoz, sokan félnek tőle,
ugyanakkor egyesek munkatempójára kifejezetten serkentőleg hat, meg szeretnének
neki felelni. Az autokratikus főnök hatására az azonos szinten álló beosztottak
között erősödik ugyan a szolidaritás érzése, például ki lehet beszélni a
főnököt, az ilyen vezető azonban gyerekszerepben tartja a dolgozókat, bármiféle
változtatásra kicsi az esély, a kreativitásnak nem sok hely jut. A laissez-faire
típusú vezető az előzőnek az ellentéte, nem szívesen hoz döntést, mindenki azt
csinál, amit akar. Ez is szorongást okoz a dolgozókban, mivel tisztázatlanok a
határok, könnyen eluralkodik a bizonytalanság. A demokratikus vezető alatt a
dolgozók a legkiegyensúlyozottabbak, a problémákat meg lehet beszélni, a
döntésekbe van beleszólása a beosztottaknak. A probléma nehézsége az, hogy az
ilyen vezető alá önálló személyiségek kellenek, akik hajlandóak elismerni
gyengéiket is. - F: febr. 14.,
http://www.fn.hu/index.php?id=7&cid=117561&hirlevelkatt=2006-02-13A Google kézírás-keresőt fejleszt

A Google ismét nagy fába vágta a fejszéjét, ugyanis anyagilag támogat egy, a
dublini egyetemen folyó kutatást, amelynek célja kifejleszteni a kéziratok
között való keresésre alkalmas szoftvert. - F: febr. 12., Prím Online,
http://hirek.prim.hu/cikk/51032/Jegyzetekkel ellátott New York Times

Egy megszállott olyan webhelyet készített, ami a New York Times cikkeihez
kapcsolódó, azokat feldolgozó blogokat gyűjti össze. Újabb bizonyíték arra, hogy
nem feltétlenül felülről és nagy pénzekből épülnek a jó dolgok. - F: febr. 8.,
HVG-médiablogE-mail függőség -- tudatosak, totálisan függők, elutasítók és passzívak
 
Az e-mail használati szokásokról végzett kutatásról tartott ma sajtótájékoztatót
a Budapesti Műszaki Főiskola Symantec-laborjában a Symantec Magyarország és az
ITTK (Inmformációs Társadalom- és Trendkutató Központ). A kutatás szerint a
számítógép-felhasználók 75 százaléka e-mail-függőségben szenved, hetente akár
két napot is eltölthetünk elektronikus levelezéssel. - F: jan. 26., Prím Online,
http://hirek.prim.hu/cikk/50738/Könyv nélkül él a romániaiak egytizede

A romániaiak mindössze öt százalékának van ötszáznál több könyve -- 12
százaléknak egyetlen könyve sincs -- derül ki egy kultúrafogyasztási
felmérésből. A kutatás rámutat: a városiak és vidékiek ízlésében nincs sok
különbség, bár utóbbiak nehezebben férnek hozzá a kulturális termékekhez. A
televíziós műsor a legnépszerűbb kultúrcikk Romániában. - F: febr. 12.,
http://www.mno.hu/index.mno?cikk=336102Majd' 1.000 kötettel bővült a segesvári könyvtár állománya 2005-ben

Ez az intézmény tavalyi tevékenységét ismertető összesítésből derült ki. A
könyvek egy részét saját pénzből vásárolták, nagyon sok kiadványt pedig
adományozások révén szereztek meg.
A létesítmény olvasóinak száma is növekedett: 1.100-nál is többen iratkoztak be,
összesen pedig az év leforgása alatt több mint 21.000 könyvet kölcsönöztek
rövidebb vagy hosszabb időszakokra. Egy olvasó átlag három kötetet kért ki egy
alkalommal. A gyerekrészleg 800 új taggal gazdagodott, itt 13.000 könyvet adtak
oda hazavitelre. Az olvasóterem is népszerűségnek örvendett, 845-en fordultak
meg benne, egy év alatt pedig közel 2.000 kötetet tanulmányoztak. - F: febr. 8.,
http://mediatica.ro/?page=news&idn_=10737A teleház vonzza a fiatalokat a könyvtárba is -- Zimány

A telefonhálózat hiánya miatt több mint két évig húzódott a teleház kialakítása.
Végül az informatikai minisztérium sietett a falu segítségére, s a támogatás
folytán egy műholdas parabolaantenna elhelyezésével biztosítani tudták a
szélessávú internet-hozzáférést. A kis település életében ez meghatározó, hiszen
sok olyan fiatal él itt, akiknek otthon nincs számítógépe. A teleház gépeit a
kultúrházban helyezték el, ahol a könyvtár is helyet kapott. Így a fiatalok
nemcsak a világhálón kalandozhatnak, hanem a szépirodalmi kötetek lapjain is. A
bibliotéka és a teleház vezetője Szépics Tiborné (képünkön), aki szabadidejében
a falu fiataljaival kulturális műsorokat is szervez. -- A könyvtárt csaknem tíz,
a teleházat két éve vezetem -- mondta. -- A teleház vonzza a fiatalokat a
könyvtárba is, hiszen amíg várakozniuk kell, unaloműzésül olvasgatnak. Mintegy
háromezer kötetből választhatnak a szótárakon, lexikonokon kezdve a
mesekönyveken át a szépirodalomig. S érdekes, hogy a fiatalok mellett a
középkorúak is kezdenek megbarátkozni a világhálóval. - F: febr. 11.,
http://www.somogyihirlap.hu/index.php?apps=cikk&c=489473&d=2006-02-11&r=226Hatezer dollár késedelmi díjként a könyvtárban

Új-Zélandon egy kölcsön könyvet 61 év után vittek vissza a közkönyvtárba, a
késedelmi díj több mint 6 ezer dollárra (több mint egy millió Ft) rúgott. A The
Punch Library of Humour című könyvet 1945-ben kölcsönözték ki Rotorua üdülőváros
közkönyvtárából. Marie Sushames 85. születésnapján visszavitte a kötetet,
amelyet a családi emlékek rendezgetése közben talált meg a házában, és a nem
csekély összegű bírságot is kifizette -- adta hírül a Rotorua's Daily Post című
helyi újság. Jane Gilbert könyvtárosnő -- aki még csak 16 éve dolgozik a
közkönyvtárban - szinte hihetetlennek tartotta, hogy hat évtized után egyik
könyvük visszatért, ezért a kötetet ki is állította a könyvtár egyik vitrinében
azzal a fölirattal, hogy 'Soha sem késő visszahozni könyvet.' - F: febr. 9.,
http://www.delmagyar.hu/cikk.php?cid=117438&id=86

 

::::::::::::::::::::: INFORMÁCIÓFORRÁSOK ::::::::::::::::::::


Helyesírási gyorssegély az interneten

Még 96 évesen is a gépe előtt ül és helyesírási kérdésekre válaszol az
interneten a francia Orthonet elindítója, Charles Müller. Az Orthonethez hasonló
nyelvhelyességi internetes szolgáltatás Magyarországon is elérhető, ám a
látogatók száma egyelőre jócskán elmarad a francia érdeklődőkétől. A Magyar
Tudományos Akadémia Nyelvtudományos Intézetének portálján (www.nytud.hu) a
tanacs@nytud.hu -ra küldött kérdésére még aznap választ kap az érdeklődő. Az
ügyeletet 10-től 14 óráig látja el az intézet egyik szakembere. Ezenkívül egy
másik honlapon, a Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda oldalán (www.e-nyelv.hu) egy
gyors regisztráció után már fél órán belül helyesírási gyorssegélyben részesítik
a nyelvileg bizonytalanokat. - F: febr. 10., Prím Online,
http://hirek.prim.hu/cikk/51003/gmobil.hu: az ingyenes mobilvideók honlapja

Néhány napja jelent meg a www.gmobil.hu honlap, amely szolgáltatófüggetlen módon
kínál mobilvideókat. - F: febr. 12., Prím Online,
http://hirek.prim.hu/cikk/51041/Az origo közkinccsé teszi cikkei egy részét

Felhasználhatóvá teszi cikkei egy részét az origo.hu portál az egyéni
internetezők és a nonprofit szféra számára. A Creative Commons
licensz-rendszernek köszönhetően a művek szerzői közvetlenül rendelkezhetnek a
műveik felhasználásáról. - F: febr. 13., Prím Online,
http://hirek.prim.hu/cikk/51050/Klasszikus zenék a New York-i Filharmonikusok előadásában
 
A New York-i Filharmónikusok a jövőben az általuk játszott művekkel szeretnének
kedveskedni a klasszikus zene kedvelőinek, és ingyenes letöltésre szeretnék
felajánlani évi négy koncertjüket - jelentette be a zenekar elnöke, Zubin Mehta.
A darabokat CD-lemezek formájában is elérhetővé teszik majd, és ez ügyben már
felvették a kapcsolatot a Universal Records/Deutsche Grammophon
kiadótársasággal. - febr. 13., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/51043/
 


Ingyenesen letölthető a magyar irodalom háromszáz klasszikusa

A szentendrei Mercator Stúdió Elektronikus Könyvkiadó az Országos Széchenyi
Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtárával együttműködve 300 kötetet adott ki a
magyar irodalom klasszikus műveiből, melyek ingyenesen letölthetők a kiadó
www.akonyv.hu címen elérhető honlapjáról PDF, illetve LIT formátumban. A családi
kisvállalkozásként működő kiadó öt éve ad ki informatikai szakkönyveket, a
jövőben a magyar nyelvű számítástechnikai szakirodalom terjesztése mellett
kortárs magyar írók műveit is tervezi megjelentetni, valamint további klasszikus
műveket is kiad. Eddig 250 számítástechnikai tematikájú e-könyvet adtak ki.
Klasszikus írók közül eddig napvilágot látott Ady Endre, Arany János, Bródy
Sándor, Csáth Géza, Gárdonyi Géza, Jókai Mór, Krúdy Gyula, Madách Imre, Mikszáth
Kálmán, Móra Ferenc csaknem összes műve. - F: febr. 13.,
http://index.hu/kultur/khirek/?main:2006.02.13&254273Kampányplakátok, montázsok és választási rigmusok

Böngésszen az előző választások hivatalos plakátjai, a szimpatizánsok és
ellendrukkerek által készített fotómontázsai, valamint a főleg sms-en terjedő
rigmusok között. - F: febr. 14., http://www.fn.hu/index.php?id=192
IMPRESSZUM

A szerkesztők -- akik szívesen olvassák és megfontolják az Ön véleményét:
Káldi Emese (kommunikációs tréner) mailto:emi22@freemail.hu
Mészáros Anikó (programvezető) mailto:meszaros.aniko@chello.hu
Sonnevend Péter (Kaposvári Egyetem, tanszékvezető főiskolai tanár,
egyetemi könyvtárigazgató) mailto:peter@sonnevend.com
Mikulás Gábor (információs és pr-tanácsadó) mailto:mikulasg@gmconsulting.hu

Feliratkozás az ékezetes vagy ékezetmentes hírlevélre:
http://hirlevel.swgy.hu/user/1/php/maileruser.php?mailer=1&action=regist

A szerkesztők a nem saját írású cikkek tartalmáért nem vállalnak felelősséget,
mindazonáltal törekednek a források gondos válogatására.

Kiadja: GM Consulting http://www.gmconsulting.hu/inf