K I T -- Könyvtár - Információ - Társadalom (2006/4., jan. 25.)


    Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára
                            Szemlék, hírek, kommentárokTARTALOM
- Hatékonyságnövekedés az amerikai elit (kutató) egyetemek könyvtáraiban
- 70% a könyvtárhasználó -- a hazai börtönökben
- CERTIDoc 2. -- Egy zsűrielnök nyilatkozata
- A szabad hozzáférésű folyóiratok -- már több mint kétezer
- Etikai kódex -- a szakma csaknem tízezer képviselőjének?
- Ügyfélmegfigyelés marketing céllal
- Bébik a könyvtárban az édesanyák karján
- Lexikont terveznek a könyvtárosokról
- Olvasóknak szóló könyvtári hírlevelek 2.
- Könyvtárosok kitüntetése a magyar kultúra napja alkalmából 
- Nagy Könyv -- nagy pénz
- A közkönyvtárak uniós programjának támogatása
- Régi-új helyén a dorozsmai könyvtár
- MEK-et akadálymentesített: Legeza Ilona
- Lesz-e magyar felirat a kolozsvári egyetemi könyvtárban?
- Az amerikai kormány adatokat akar a Google-tól 
- Nyolcmilliós kárt okozott a csőtörés a Széchényi könyvtárban
- Jöhetnek a sárospataki könyvek
- Eredményes évet zártak -- így az MKE Veszprémi szervezete
- Csurgói döntés: mégsem lesz most mozgókönyvtár

SIKERKÖNYVEK
- Néhány közkönyvtár tízes könyvlistája

KISSZÍNES
- A képzési lehetőségek hiánya frusztrálja az alkalmazottakat
- Edison és a digitális nyomtatás
- Ilyen még nem volt -- online könyvárverés
- Leszerelt katonakönyvek -- jó lesz a bibliobuszba
- Bezárták a Wikipedia.de-t
- Monok István -- miniszteri delegált Szegeden
- Kocsis István lesz Hatvan díszpolgára?
- Töltsön le még több zenét! Megmentheti a zeneipart...

INFORMÁCIÓFORRÁSOK
- Globális adatok és trendek -- online prezentáció
- A neten teszik közzé a céges feketelistát
- Tűsarok -- honlapkritika és ajánló
E lapszám szerkesztője: Mikulás Gábor


A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Adja tovább
kollégáinak, ismerőseinek! A megrendelési és lemondási információ a hírlevél
végén található. A hírlevélben a hosszabb linkek eltörhetnek; ezek csak
kimásolás és egybetoldás után, a böngészőbe bemásolva használhatók. 
Kereshető KIT-archívum: http://www.gmconsulting.hu/inf/kit/index.html
Hatékonyságnövekedés az amerikai elit (kutató) egyetemek könyvtáraiban

Az Association of Research Libraries (ARL) a legfontosabb amerikai és kanadai
tudományos könyvtárakat tömöríti: többségük az elit egyetemek közül kerül ki, hozzájuk
csatlakoznak a nemzeti és országos szakkönyvtárak (együttes számuk 120 körül
mozog). Az ARL évről-évre fontos statisztikai elemzéseket közöl a főbb
trendekről. Érdemes a legújabból néhány adatot kiemelni: egy hallgatóra számítva
1986-2004 közt (az első szám az induló, a második a záró évre vonatkozik):
 - könyvtárközi kölcsönzés: 0,42 -- 1,19 (évi átlagos változás 6%),
 - állomány: 123,6 -- 158 kötet (1,4%),
 - új beszerzés: 4,17 -- 3,45 (-1,1%),
 - - ebből könyvek: 2,13 -- 1,46 (-2,1%) és
 - - időszaki kiadványok: 0,86 -- 0,96 (0,7%),
 - összes könyvtári dolgozó: 0,0159 -- 0,0121 (-1,5%).
Értelmezzük a fenti számokat. Egy hallgatóra számítva a legjobban növekvő tétel
a könyvtárközi kölcsönzés (kérés): egy hallgatóra már több mint egy tétel jut.
Pozitív még az állomány (most már egy hallgatóra 158 kötet jut) és az időszaki
kiadványok beszerzése, amelyből kis híján egy példány jut egy hallgatóra(tehát
pl. 20 ezer hallgató esetén 20 ezer folyóiratot szereznek be). 1986-ban 63
hallgatóra jutott egy könyvtári dolgozó, ma már 'csak' 82-re. Tehát miközben
nőtt a teljesítmény, jócskán emelkedett az élőmunka hatékonysága is. (ref.: SP)
- F: jan. 2., www.arl.org70% a könyvtárhasználó -- a hazai börtönökben

Nem könyvtáraikról híresek a túlzsúfolt hazai börtönök, pedig a fogvatartottak
legalább 70 százaléka könyvtárhasználó. Az egyik fegyház toplistája szerint a
legolvasottabb regény A Keresztapa. A Nemzeti Kulturális Alap támogatja az
elöregedett börtönkönyvállomány frissítését. A hazai börtönkönyvtárakat a
hetvenes-nyolcvanas években kezdte nagyobb figyelem övezni -- a rendszerváltás
után aztán ez lelohadt! --, amikor nyugat-európai példák alapján nálunk is
fölfedezték az úgynevezett biblioterápia jelentőségét a betegek, a hátrányos
helyzetű rétegek és az elítéltek körében. Bartos Éva, a Könyvtári Intézet
igazgatója emlékeztet: már a pedagógiai apostolnak kikiáltott Makarenko is
főként Gorkij műveinek olvasásával és feldolgozásával próbálta talpra állítani a
háborúban szüleiket vesztett gyerekek önbizalmát. A gulagon irodalmi műveket
magoltak be a rabok, vagy -- hogy hazai példát említsünk -- Recsken Faludy
György rabtársai vésték emlékezetükbe a költő új verseit. - F: jan. 24.,
http://www.nol.hu/cikk/391738/CERTIDoc 2. -- Egy zsűrielnök nyilatkozata
 
A KIT előző számában CERTIDoc-értékelésre jelentkezőt mutattunk be. Most az
asztal másik oldalára tekintünk. -- A zsűri 'egyik szeme', Eric Sutter (zsűri
elnöke) szerint a zsűrizés jó körülmények között zajlott. Különbséget tapasztalt
az írott anyag és az élőben elhangzó érvelések között: egyes jelöltek jobban
tudták 'eladni' az összeállított anyagot írásban, mint szóban, mások az
időbeosztásban voltak jobbak. Mindez a szakmai professzionalizmusuk része.
Sutter úr feladatának a jelentkező által árnyékban hagyott részek felfedését
tekinti. Az önértékelésnél egyes jelöltek hajlamosak voltak magukat
felértékelni. A diploma nélküli, de továbbképzéseken részt vett jelöltek, vagy
akik nem változtattak munkahelyet, akik nem vesznek részt aktívan szakmai
szövetségben, néha a valóságnál kedvezőbben ítélik meg magukat, miközben kevéssé
ismerik az új információs foglalkozásokat és azok jelentőségét. Zsűritagként az
a véleménye, hogy a minőségi színvonalat a sokoldalúság adta lehetséges
mozgástér, és nem egy adott foglalkozási besorolás szempontjából kell
megvizsgálni. (Mivel a könyvtári, információs társadalomban napról napra új
tevékenységi ágak születnek, a hagyományos értelemben vett könyvtárosnak át
kellene tudni formálnia a karrierjét az új igényekre. Ez a könyvtáros lehetséges
mozgástere.) (ref.: Grebot Á.) -- F : L'Oeil de l'ADBS, N°3 du 16/12/05,
http://www.adbs.fr/site/carrieres/certifier/temoignages.php
-- A CERTIDoc-kal kapcsolatos korábbi KIT-hírek a
http://www.gmconsulting.hu/inf/kit/hircsokor/certidoc.htm oldalon olvashatók.A szabad hozzáférésű folyóiratok -- már több mint kétezer

A svédországi Lundi Egyetemi Könyvtár vezeti a szabad (ingyenes) hozzáférésű
folyóiratok nyilvántartását Directory of Open Access Journals = DOAJ), egyébként
az Open Society Institute támogatását élvezve. Január 13-án közzétett sajtóhírük
szerint a kínálat elérte a kétezres határt. Ezen belül a társadalomtudományok
(Social Sciences) körében találhatók a könyvtártudományi profilúak: számuk
mostanra elérte az 55-öt. Érdemes a könyvtári képzést folytatók körében e
lehetőségre figyelni, hisz egyebek mellett olyan kiváló minőségű források
olvashatók ingyen és bármikor, mint a D-Lib Magazine (USA) vagy az Ariadne
(Egyesült Királyság) (ref.: SP). - F: jan. 21., www.doaj.orgEtikai kódex -- a szakma csaknem tízezer képviselőjének?
 
Ma [jan. 17-én] rendkívüli közgyűlést tart a Magyar Könyvtárosok Egyesülete. A
szakma csaknem tízezer képviselőjét (sic!) összefogó civil szervezet elfogadja A
magyar könyvtárosság etikai kódexe elnevezésű dokumentumot. Bakos Klára, a
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Könyvtárának igazgatója, az egyesület elnöke
szerint évekkel ezelőtt vetődött föl, hogy szükség volna a könyvtári munka
etikai szabályainak megfogalmazására. A dokumentum leszögezi, hogy a könyvtáros
elkötelezett az emberi jogok, a demokrácia, a jogállamiság, az esélyegyenlőség,
a szellemi szabadság és az információ szabadsága mellett, felelősséggel tartozik
az emberiség, a nemzet, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségek, a helyi
közösségek kulturális örökségének megőrzéséért. A dolog lényege, hogy
megkülönböztetés nélkül nyújt segítséget a könyvtár szolgáltatásainak
igénybevételéhez. A használók személyes adatait bizalmasan kezeli.
- F: jan. 17., http://www.nol.hu/cikk/390981/
 


Ügyfélmegfigyelés marketing céllal

Sajátos ötlettel állt elő az amerikai eladásai miatt elégedetlen német
Volkswagen autógyár: hosszú tanulmányútra küldte 23 szakemberét az USA-ba, hogy
személyes tapasztalatot szerezzenek az amerikai életformáról és autózási
szokásokról, majd azok ismeretében dobjanak piacra új modelleket. A
szakembereknek hetente újabb városokban különféle márkájú autókkal kellett
közlekedniük. Volt, akit a sivatagos vidékekre küldtek, másokat a hegyekbe.
Többen kapták feladatul, hogy napokon át sétáljanak az utcán, és vegyék
szemügyre az autóparkolókban álló járműveket. Egyikük pedig napokon át kísért
egy amerikai családanyát, hogy megismerje az átlag amerikai mindennapi életét.
Együtt vitték a gyerekeket iskolába, vásároltak a szupermarketben, elmentek a
tisztítóba a ruhákért, sőt a fodrászhoz is. A VW célja, hogy szakemberei jobban
megismerjék az európaitól eltérő amerikai kultúrát, életformát és azon keresztül
az autózási szokásokat, a járműhöz való viszonyt -- és persze a négykerekűekkel
szembeni elvárásokat. Azaz, a VW nem az európai piacra kifejlesztett termékeit
próbálja meg eladni Amerikában, hanem az ottani igényeknek megfelelőeket. - F:
jan. 11. HVG 2005/2. p. 31-32,
http://hvg.hu/hvgfriss/2006.02/200602HVGFriss90.aspx (regisztrációval)
-- Képzeljük el, hogy prominens könyvtári szakemberek árnyékként megfigyelnének
diákokat, nyugdíjasokat, szakembereket, kismamákat stb., felmérnék
információszerzési gyakorlatukat, kifejezett és ki nem fejezett információs
igényeiket, és az így összegyűjtött adatok alapján készítenének könyvtári
stratégiát. Az efféle bátorság feltehetően nagyban hozzájárulna a könyvtárak
szolgáltatásának megújulásához, az elismertség növekedéséhez. A magyar
könyvtárügy nem rendelkezik marketingstratégiával. (MG)Bébik a könyvtárban az édesanyák karján
 
A tapolcai könyvtár új kezdeményezése keretében az egy-két és féléves kor
közötti kicsiket édesanyjukkal együtt várják a könyvtárban kéthetente. Az
intézmény célja, hogy miközben a gyerekek verseket, mondókákat hallgatnak,
játékokat tanulnak, szüleikkel együtt hasznosan töltsék az időt, az anyukák
megismerkedjenek egymással, gyermekeik pedig társaikkal. A kezdeményezés a
későbbi óvodai beszoktatást is megkönnyítheti, amellett egyre inkább igény
mutatkozik ezen korosztályban is a könyvhasználatra. A leporellókkal így majd
ingyenesen is megismerkedhetnek a gyerekek, és később a könyvtár szorgalmas
olvasóivá válhatnak. - F: jan. 20., http://www.naplo-online.huLexikont terveznek a könyvtárosokról

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete és a szentesi könyvtár egy hiánypótló
kortárslexikon kiadásának anyagi lehetőségéről tárgyal. A tervezett kötet
egyelőre az előkészítés stádiumában van, és a Magyar könyvtáros ki kicsoda lesz
a címe.  A szakmai szervezet illetékes vezetője, Bényei Miklós szerint az
elképzelés megvalósulása érdekében a pályázati lehetőségeket kellene
kihasználni, s akkor elkezdődhet a munka. - F: jan. 20.,
http://www.delmagyar.hu/cikk.php?cid=115911&id=73Olvasóknak szóló könyvtári hírlevelek 2.

A könyvtárak által kiadott hírlevelek között célcsoportok szerint
megkülönböztethetünk:
1. Más könyvtáraknak, szakmabelieknek szóló (ezekkel itt nem foglalkozunk),
2. Fenntartók előtti tevékenységet demonstráló (ezek jelentős részben
grafikailag igényes, tartalmilag kissé sablonos kiadványok, ha elektronikus
formában is elérhető, akkor pdf-ben található, megjelenés évente néhányszor),
pl. költségvetési beszámoló előtt mindenképpen. Ezt a típust a tényleges olvasók
szemszögéből való használhatóság mértéke választja el a következő típustól:
3. Fasználóknak szóló, mely grafikailag szegényesebb, és a praktikus
használatot, gyakorlatiasságot tartja szem előtt. Pl.: Fachhochschule Aargau
http://www.fh-aargau.ch/main/Show$Id=6436.html , amely heti két-három alkalommal
is megjelenik.
Az utóbbi kategóriába tartozó hazai hírlevelek történelméről talán még
nagyképűség beszélni. De például a hetvenes években a Verseghy Könyvtár
(Szolnok) Könyvtári Magazinja évente 3-4 alkalommal jelent meg, bibliográfiai
ajánlásokkal, könyvrészletekkel, rejtvénnyel stb. A Kecskeméti Tanítóképző
Főiskola Könyvtára, 1994-től havonta jelentetett meg nyomtatott hírlevelet, a
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár (Dunakeszi) 1997-től jelentkezik a Könyvtári
Napokkal (néhány pld.: www.dkvk.hu). A FSZEK-nél a piacszegmentálás is
megjelent: 2005-től elektronikus formában a Központi Könyvtár hírlevele mellett
a Kelet-pesti Régióé is olvasható. Szép példája a szegmentálásnak a korábbi
számunkban már említett British Library is, mely pl. kutatóknak és hallgatóknak
külön kínál friss híreket. A KSZK és a BME-OMIKK emailben terjesztett lapjai
szintén 2005-től indultak. Az elektronikus terjesztés inkább a mobilabb,
rugalmasabb használókat éri el, de jó ok van megszólítani a papír által jobban
tájékozódókat is. Pl.: http://www.spokanelibrary.org/about/CIO/CIO_Jan2006.pdf ,
 http://www.saclibrary.org/about_lib/newsletter.html . A hírlevél, pr-eszközként
költséghatékony módszert jelent a használók közvetlen elérésében. A téma kapcsán
egy szakember az alábbi következtetésre jutott: 'Lehet, hogy azt a
következtetést kell levonnunk, hogy a magyar könyvtárak -- legalábbis ebben a
formában -- sokkal inkább hajlamosak a könyvtárosokhoz, kevésbé a használókhoz
szólni, mint a fejlett országok könyvtárai.' (MG)Könyvtárosok kitüntetése a magyar kultúra napja alkalmából 

Bozóki András és Koncz Erika helyettes államtitkár a magyar könyvtári kultúra
elméleti és gyakorlati fejlődésében elért eredményeiért, irányító, elméleti,
illetve gyakorlati munkájukért Bibliotéka Emlékérem Díjat adományoz
- Arató Antalnak, az elmúlt 25 évben végzett kiemelkedő szakmai és
intézményvezetői munkájának elismeréseként;
- Domsa Károlynénak, kiemelkedő szakmai munkásságáért, az MTA könyvtárának
vezetőjeként végzett tevékenységéért;
- Hopp Győzőnének, a kötelespéldány-szolgálat osztályvezetőjeként végzett
kiemelkedő szakmai munkájáért;
- Hubay Lászlónak, Borsod-Abaúj-Zemplén megye könyvtárügyéért végzett kiemelkedő
szakmai munkájáért;
- Kiss Józsefnének, a miskolci városi könyvtári hálózat fejlesztéséért és
helyismereti tevékenységéért;
- Ormosi Anikónak, az egyetemi oktatást segítő elkötelezett könyvtárosi
tevékenységéért;
- Pataki Miklósnénak, a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár
olvasószolgálatában végzett több évtizedes kiemelkedő munkájáért, a város
életében végzett kulturális tevékenységéért;
- Sóron Lászlónak, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár szervezeti és szakmai
megújításában végzett munkájáért;
- Tóth Istvánnénak, Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum szakmai
irányításában végzett eredményes tevékenységéért és magas színvonalú oktatói
munkásságáért;
- Vasas Líviának, a magyar orvosi könyvtárügyért végzett kiemelkedő
tevékenységéért. - F: jan. 21.,
http://www.magyarorszag.hu/hirek/kultura/kultura20060120.htmlNagy Könyv -- nagy pénz

A Könyvtárellátó Kht. (KELLÓ) és a Magyar Televízió Rt. (MTV) összefogásával
valamint a Nemzeti Kulturális Alapprogram (NKA) és az Országos Rádió- és
Televízió Testület (ORTT) támogatásával megszületett program összesen közel 900
millió forintos költségvetéssel indult, melyből a programot közvetlenül
lebonyolító Programirodának 485 millió forint jutott, ebből 405 millió forintot
az NKA biztosított, míg 50 milliót a Szerencsejáték Rt., további 30 millió
forintot pedig a Magyar Telecom adott támogatóként. Az ORTT pedig 300 millióval,
azaz 12-szer 25 millió forinttal támogatta az irodalom népszerűsítésére kiírt
pályázatán A Nagy Könyv legjobb 12 művének televíziós megvalósítását. A
telefonos/SMS szavazatokból befolyt bevételt a Nagy Könyv Programiroda a
könyvtárak támogatására fordítja. (Forrás: anagykonyv.hu)
A Magyar Könyvtárosok Egyesületének adatai szerint nőtt a gyerekkönyvtárak
látogatottsága (volt, ahol 35 százalékkal többen iratkoztak be), és 17
százalékkal nőtt az összes könyvtári kölcsönzések száma. - F: jan 23.,
http://hvg.hu/kultura/20060120konyvpiac05/page4.aspxA közkönyvtárak uniós programjának támogatása

A Miniszterelnöki Hivatal szerint a magyarországi közkönyvtárakat folyamatosan
alkalmasabbá kell tenni arra, hogy elsősorban a kistelepüléseken élő lakosság
mind szélesebb körben férhessen hozzá az Európai Unióval kapcsolatos
információkhoz. Az idei fejlesztési támogatásokra 2006. február 1-ig lehet a
pályázni. (MEH) Bővebb információ: Miniszterelnöki Hivatal EU Kommunikációs
Főosztály; 1055 Budapest, Kossuth tér 2-4., eszter.sirok@meh.hu ,
szilassy.judit@meh.hu , http://www.euvonal.hu - F: KultúrPontRégi-új helyén a dorozsmai könyvtár

Karácsony előtt adták át a dorozsmai művelődési házat, a könyvtár pedig tegnap
költözhetett a régi-új helyére. A dorozsmai Petőfi Sándor Művelődési Ház és
Könyvtár több mint 143 millió forintból épült újjá december végére. Az intézmény
140 négyzetméterrel gyarapodott, nagyobb helyet használhat a két klubhelyiség, a
galéria, a színházterem, valamint a parkoló. A könyvtár tegnap foglalta el
régi-új helyét. A közel 20 ezer kötetes gyűjteményt eddig 140 négyzetméteren
zsúfolták össze. Botka László polgármester tegnap adta át az új termeket, ahol
226 négyzetméteren olvashatnak és kölcsönözhetnek a dorozsmaiak. Farkas Lászlóné
könyvtárvezető hozzátette, nem csak a helybeliek jönnek szívesen, eMagyarország
elnevezésű internetes számítógépeiket a szegediek is szívesen használják, és az
egyetemisták is kilátogatnak egy-egy olvasmányért. - F: jan. 20.,
http://www.delmagyar.hu/cikk.php?cid=115944&id=70
 


MEK-et akadálymentesített: Legeza Ilona

A legfontosabb akadálymentesítési munka, amelyben részt vettem, a Magyar
Elektronikus Könyvtár akadálymentes böngészőfelületének megalkotása volt. Az
elkészült felület nem csak a vakok, hanem a gyengénlátók és a mozgáskoordinációs
zavarokkal élők számára is jól kezelhető. A saját irodalmi honlapom és a Borsod
megyei vakok regionális egyesületének honlapja, amit szintén én készítek illetve
fejlesztek, az akadálymentességi szempontok nagymértékű figyelembe vételével
készültek, és vakon is jól használhatóaknak bizonyultak. - F: jan. 21.,
http://www.mno.hu/index.mno?cikk=331697Lesz-e magyar felirat a kolozsvári egyetemi könyvtárban?

Nem hajlandó magyar nyelvű feliratokat is kitenni a kolozsvári Lucian Blaga
Egyetemi Könyvtár (BCU) épületében az intézmény igazgatója -- derül ki Doru
Radosav könyvtárigazgatónak az Országos Diszkriminációellenes Tanács elnökéhez
intézett leveléből. A tanács a Bolyai Kezdeményező Bizottság (BKB) kérését
követően kért tájékoztatást a kétnyelvű feliratok ügyében a könyvtár
vezetőségétől, miután a BKB kivizsgálást igényelt: diszkriminációnak
minősíthető-e a magyar feliratok kitételének megtagadása. 'Múlt év végén
levélben kerestük meg a könyvtár igazgatóját, a kétnyelvű feliratok
kifüggesztésére kérve őt -- tájékoztatta lapunkat Kovács Lehel egyetemi
adjunktus, a BKB tagja. -- Az intézményvezető azonban telefonon közölte: nem áll
szándékában eleget tenni kérésünknek. Ezt követően fordultunk a bukaresti
intézményhez.' - F: jan. 23., http://www.erdely.com/kultura.php?id=15338Az amerikai kormány adatokat akar a Google-tól 

Az Egyesült Államok kormánya bírósági úton szándékozik kényszeríteni a Google
céget, hogy keresőprogramjairól adatgyűjteményt bocsásson rendelkezésre, de a
vállalat elzárkózik ettől. - F: jan. 20., http://www.sg.hu/cikkek/42138 ,
http://hvg.hu/Tudomany/20060120google.aspx?s=2006120nlNyolcmilliós kárt okozott a csőtörés a Széchényi könyvtárban

A csőtörés még múlt vasárnap, január 8-án történt, a vezeték a negyedik emeleti
könyvfeldolgozó osztályon repedt meg, egy beépített szekrény mögött -- mondta
Monok István, a könyvtár főigazgatója. A dolgozók csak másnap - amikor munkába
álltak - vették észre a csőtörést, azonban erre az időre már a második emeleti
hírlap-és könyvraktárba is lefolyt a víz. A csőtörésben 2500 könyv és 1200
kötegnyi hírlap sérült meg. Többek között korábbi kiadású Népszabadság,
Délmagyarország és Békés megyei népújság, továbbá a két világháború közötti
népszerű olvasmányok. Ezek a dokumentumok a muzeális raktár állományába
tartoztak. A könyvtár főigazgatójának becslése szerint a kárérték megközelítőleg
nyolc millió forint lehet. A könyvtár dolgozói a kötetek egy részét
megszárították, de 76 hírlapcsomagot és 63 könyvet le kellett fagyasztani, mert
csak egy speciális eljárással lehet belőlük a vizet úgy kivonni, hogy ne
ragadjanak össze a lapok. Ez az eljárás azonban nagyon drága, előreláthatólag 5
millió forintba kerül majd -- magyarázta Monok István. Minden dokumentumot nem
tudnak ezzel a módszerrel megmenteni, ezért a sérült könyvek, hírlapok listáját
a könyvtárak között köröztetik, hátha van valahol másodpéldány. A főigazgató
szerint jó a tűz és vízvédelmi rendszer a könyvtárban, azonban a csőtörést okozó
vezeték egyik intézmény rajzon sem szerepelt és feltehetően sok ilyen lehet még
a könyvtárban. - F: jan. 17., http://hvg.hu/itthon/20060117csotores.aspx ,
http://www.mult-kor.hu/cikk.php?article=12207Jöhetnek a sárospataki könyvek

Nem várható meglepetés a végső szavazáson -- indulhatnak a könyvek Sárospatakra.
Az orosz törvénytervezet szerint 134 kötetet visszakap a pataki könyvtár.
Javában készülnek a sárospataki református kollégiumi kötetek visszaszállítására
a Nyizsnyij Novgorod-i Lenin könyvtárban, amely ezzel legértékesebb gyűjteményét
veszíti el -- adta hírül egy orosz magántévé vasárnapi riportjában. - F: jan.
16., http://www.hirado.hu/cikk.php?id=87878 ,
http://index.hu/x?d1156=http://index.hu/politika/kulhirek/?main:2006.01.20.&251133Eredményes évet zártak -- így az MKE Veszprémi szervezete
 
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) Veszprém megyei szervezete szakmai napot
rendezett tegnap az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban. Az egyesület fő célja,
hogy a könyvtárosokat összefogja, s a színvonalas szakmai munkát
továbbképzésekkel segítse, mondta Kovács Emil, az egyesület megyei elnöke
bevezetőjében. Majd előadások hangzottak el a Nemzeti Audiovizuális Archívum
feldolgozói programjának alkalmazásáról, a Könyvtárellátó Közhasznú Társaság
megújuló szolgáltatásairól, a könyvtári statisztikákról. - F: jan. 19.,
http://www.naplo-online.huCsurgói döntés: mégsem lesz most mozgókönyvtár

Egyelőre nem lesz mozgókönyvtár a csurgói kistérségben. Erről döntött a
társulási tanács. Füstös János, a csurgói városi könyvtár igazgatója
szorgalmazta a mozgókönyvtár kialakítását, hogy a nyilvános tékával nem
rendelkező települések is részesülhessenek könyvtári szolgáltatásban. A pénzügyi
bizottság úgy vélekedett: a kötelező feladatok ellátása a fontos, s ez nem az.
-– A normatívaigénylés leadása után erre most nem is lenne lehetőség,
legkorábban csak 2007-ben –- mondta Füstös János, a társulás
irodavezetője. - F: jan. 19.
http://www.somogyihirlap.hu/index.php?apps=cikk&c=483109&d=2006-01-19&r=1
 


:::::::::::::::::::::::::::: SIKERKÖNYVEK ::::::::::::::::::::::::::::::::


Néhány közkönyvtár tízes listája

Tiszafüred közkönyvtárának http://www.tfvk.koznet.hu adatai 2005-re, több mint
18.000 darabos kölcsönzéséből (kölcsönzésszám és kötet):
56  Szeghalmy: Gyöngy világ
49  Jókai: A kőszívű ember fiai
41  Mikszáth : Szent Péter esernyője
41  Rowling: Harry Potter és a Tűz Serlege
35  Móricz. Légy jó mindhalálig
32  Rowling: H. Potter és a bölcsek köve
31  Rowling: H. Potter és az azkabani fogoly
30  Rowling: H. Potter és a Főnix rendje
28  Rowling: H.P. és a Titkok Kamrája
26  Kertész Imre: Sorstalanság

A FSZEK könyv-sikerlistája (Thököly út):
http://www.fszek.hu/konyvtaraink/del-pesti_regio/thokoly_ut_5_/sikerlista-2006 .
Erről az oldalról eljuthatunk az általános ismeretterjesztő könyvek, a
szépirodalmi gyűjtemény és a komolyabb szakirodalom, valamint a gyerekek
kedvenceinek listájához. Az utóbbi cúcsa:
42 Wilson, J. / Szerelmes lányok
38 Brezina, Th. / Az arc nélküli ember  
38 Lamb, K. / Egy tini nő kalandjai  
38 Wilson, J. / Tracy Beaker története 
37 Lamb, K. / Engedjenek ki! Segítség
37 Rushton, R. / Ne cirkuszolj, anyu 
37 Sachar, L. D. / Nem hagyja magát
36 Brezina, Th. / Elvarázsolni a tanár urat?
36 Cabot, M. / Tudom, hol vagy!
36 Kraft, J. / Garfield és a titokzatos múmia

SZIKLA-lista (a NetLib hazai fejlesztésű integrált könyvtári rendszere):
a http://www.szikla.net/ -en a friss 'TOP statisztikák' link mögött hat ügyfelük
tavalyi kölcsönzési adatait mutatják be: Pest Megyei Könyvtár (Szentendre),
Bródy Sándor Megyei Könyvtár (Eger), Sylvester János Könyvtár (Sárvár), Faludi
Ferenc Városi Könyvtár (Körmend), Jókai Mór Városi Könyvtár (Pápa),
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ. A Pest Megyei könyvár
top-adatai pl.
 1.  612 db [kölcsönzés]: BREZINA,THOMAS                                       
 2.  383 db : CABOT, MEG
 3.  304 db : MÁRAI SÁNDOR                                                   
 4.  275 db : ROBERTS, NORA                                                  
 5.  247 db : WASS ALBERT                                                    
 6.  205 db : JÓKAI MÓR                                                      
 7.  202 db : WILSON, JACQUELINE                                             
 8.  201 db : JANIKOVSZKY ÉVA                                                
 9.  167 db : MIKSZÁTH KÁLMÁN                                                
10.  159 db : BEAUMONT, ÉMILIE  
Az oldal művek és szerzők szerint egyaránt bontja az eredményeket. Mivel a
rendszer kb. 350 könyvtárat szolgál ki, elvileg nagyobb merítéssel lehet
vizsgálni az olvasók által preferált kiadványok körét.

Összehasonlításként a Könyvtárellátó sikerkönyvei (2006. január 15.) (Közzétéve
a Kataliston)
1. Intézményi jelentkezési lap felsőoktatási intézményekbe pályázók részére B
lap
2. A zarándoklat egy mágus naplója, Coelho, Paulo (1947-)
3. Karácsonyi ablakdíszek [mintaívekkel], Kipp, Angelika
4. Szádhuk : a hosszú álom 1-2., Lőrincz L. László (1939-)
5. A jégkorszak, Crummenerl, Rainer (1942-)
6. Betlehemes játék, Makoldi Sándorné
7. Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde, Kerényi Ferenc (1944-)
8. A Da Vinci-kód regény, Brown, Dan (1964-)
9. Pokoli történetek, Vujity Tvrtko (1972-)
10. Általános kislexikon 1-2. köt. A - K, L - Z

A példákban kapott adatok csak nagyvonalakban alkalmasak összehasonlításra és
következtetések levonására. A listát nagyban befolyásolja az állomány
összetétele (pl. mennyi van a sikerkönyvből), használati szabályok (pl. mekkora
a kölcsönzési idő), a dokumentumok 'kitettsége' (raktár vagy szabadpolc), a
látogatók érdeklődése stb. Az viszont feltűnhet, hogy a népszerű és a
népszerűnek mondott könyvek között (vö.: Nagy Könyv), pusztán kivételnek tűnik
az egyezés. A könyvtári integrált rendszerek marketingben, olvasáskutatásban
való alkalmazása is feltehetően tartalmaz még kiaknázatlan lehetőségeket (vö.:
adatbányászat).

A KIT köszönetet mond mindazoknak, akik a Kataliston feltett kérdés kapcsán
adataikat eljuttatták hozzánk, és a KIT-beli közlést engedélyezték. (MG)::::::::::::::::::::::::::::: KISSZÍNES :::::::::::::::::::::::::::


A képzési lehetőségek hiánya frusztrálja az alkalmazottakat

Egy brit tanulmány szerint a vállalatok dolgozóit nagyban frusztrálja, ha
munkaadójuk nem kínál számukra megfelelő képzési-, és tréninglehetőségeket. Az
Opinion Matters piackutató cég 25-től 34 évig terjedő korcsoportban végzett
felmérése szerint a megkérdezettek 100 százaléka fontosnak találja a tréninget
és azt vallja, hogy elősegíti a karrierépítést. A felmérést összeállító
szakemberek szerint napjaink fiatal álláskeresői tisztában vannak azzal, hogy
milyen erőfeszítést kell tenniük, hogy munkát kapjanak. A megkérdezettek 42
százaléka hajlandó heti 2-5 órát befektetni a szabadidejéből önképzésbe, míg 8
százalék tesz érte hetente -- több mint négy órán keresztül -- hogy
olyasmivel foglalkozzon, amely közelebb viszi kitűzött céljai, álmai
megvalósításához. Szintén a válaszadók száz százaléka gondolta úgy, hogy
fontosabb alaposan kitanulni egy szakmát, mint beragadni a 9-től 5-ig tartó
'verklibe'. - F: jan. 19., http://hvg.hu/karrier/20060119train.aspx?s=2006119nlEdison és a digitális nyomtatás

Az OSZK és a Xerox összefogása a magyar írásos emlékek megmentése jegyében kelt
életre 2001-ben. A Xerox csúcstechnológiájú digitalizálási eljárásának
köszönhetően először a Corvinák váltak hozzáférhetővé nyomtatott és elektronikus
hordozókon a történészek, a régészek, a közoktatás és a nagy nyilvánosság
számára, tavaly pedig bevezették a korlátozottan kutatható tudományos és
irodalmi publikációk mikrofilm felvételeinek azonnali nyomtatását. Ez alkalommal
ismét egy nemzeti örökség, a Thomas Edison 1911-es magyarországi látogatását
dokumentáló fényképes album jelentett kihívást korunk legkorszerűbb nyomdaipari
technológiája számára. A hazánkban egyetlen példányban őrzött könyvet az OSZK
bocsátotta rendelkezésre, hogy fakszimilék, vagyis alacsony példányszámú
másolatok készüljenek róla. A majd' egy évszázados fotográfiákat tartalmazó
kötetből digitalizálás után a Prime Rate Kft. állított elő élethű utánnyomatokat
a Xerox iGen3 berendezés segítségével. A Magyarországon egyedülálló színes
digitális nyomdagép könnyedén kezelte a nem hagyományos formátumot, és a teljes
sorozatban tökéletesen egyenletes minőségben adta vissza a régi fényképek finom
árnyalatait. - F: jan. 23.,
http://www.terminal.hu/newsread.php?id=21204901065922Ilyen még nem volt -- online könyvárverés

Ma [jan. 20.] este fél héttől tartják az első hazai online könyvaukciót. A
Hunbook.com a műkincspiac régóta működő internetes szolgáltatójával, az
Axioarttal együttműködve bonyolítja le az árverést, amelyen mintegy 100
könyvritkaságra licitálhatnak azok, akik előzetesen regisztrálják magukat a
honlapon. - F: jan. 20., http://vg.hu/index.php?apps=cikk&cikk=112386Leszerelt katonakönyvek -- jó lesz a bibliobuszba

A győri 12. légvédelmi rakétadandár könyvtárából több mint 30 ezer kötetet adott
át a megyei könyvtárnak.  A haderőreform során végrehajtott átszervezésekhez
kötődően a dandárhoz kerültek a megszűnt alakulatok könyvtárainak anyagai. Így
tavaly december végére több mint 50 ezerre nőtt a kötetek száma. Ebből a
könyvállományból adott át tegnap több mint 30 ezer darabot a Kisfaludy Károly
Megyei Könyvtárnak a Honvédelmi Minisztérium humánpolitikai főosztályának
vezetője, Erdélyi Lajos dandártábornok és Varga László dandártábornok, a 12.
légvédelmi rakétadandár parancsnoka. A kapott kötetek jelentős részét a
könyvtárbusz beindítására szeretné fordítani a megyei könyvtár. - F: jan. 19.,
http://www.kisalfold.hu/cikk.php?cid=157168&id=185Bezárták a Wikipedia.de-t

Egy német bíróság a világ legnagyobb online enciklopédiájának, a Wikipedia
németországi oldalának bezárását rendelte el, miután egy elhunyt hacker családja
beperelte az oldalt. - F: jan. 22., Prím Online,
http://hirek.prim.hu/cikk/50669/Monok István -- miniszteri delegált Szegeden

A felsőoktatási törvény értelmében a Szegedi Tudományegyetem miniszteri
delegáltjai: Kertesi Gábor közgazdász; Monok István igazgató, Országos Széchényi
Könyvtár; Széles Gábor elnök, Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége. -
F: jan. 18., http://hvg.hu/hvgfriss/2006.03/200603HVGFriss212.aspxKocsis István lesz Hatvan díszpolgára?
 
Ártalmatlannak tűnő hír okozott bonyodalmakat a közelmúltban a Városi Művelődési
Központ és Könyvtár berkein belül. A lapunkban közzétett információ szerint a
Hatvan Közművelődéséért Alapítvány, a városi környezetvédő egyesület és a TIT
Bugát Pál Egyesülete szeretné, ha ebben az esztendőben Kocsis István
nyugalmazott könyvtárigazgatót tüntetné ki díszpolgári címmel az önkormányzat
képviselő-testülete. E célból aláírásgyűjtési akció kezdődött a Városi
Művelődési Központ és Könyvtárban. ... - F: jan. 17.,
http://www.hevesmegyeihirlap.hu/index.php?apps=cikk&d=2006-01-17&r=1&c=482303Töltsön le még több zenét! Megmentheti a zeneipart...

A hanglemezipar globális árbevétele immár hat éve folyamatosan csökken, a világ
harmadik legnagyobb lemezkiadójaként számon tartott EMI első embere szerint
azonban már látszik a fény az alagút végén -- írja az IT News. Eric Nicoli a
megváltást az iparág által hosszú ideig első számú közellenségnek kikiáltott
internettől várja -- derül ki a Reuters híradásából. A digitális zeneeladásokból
tavaly világszerte 1,1 milliárd dollárt kasszírozott az iparág, ami a piac
teljes forgalmának 6 százaléka. Az EMI-vezér szerint ez még csak a kezdet,
néhány éven belül a letöltött tartalmak kompenzálni fogják a lemezeladások
csökkenését. 'Vége azoknak az időknek, amikor a digitális technológia -- az
online és valós lopások elősegítésével -- csak ártott az iparágnak' --
nyilatkozta, és azt jósolta, hogy 2010-re ismét növekedési pályára áll a
zeneipar. (it.news.hu) - F: jan. 23.,
http://vg.hu/index.php?apps=cikk&cikk=112535::::::::::::::::::::: INFORMÁCIÓFORRÁSOK ::::::::::::::::::::


Globális adatok és trendek -- online prezentáció

Szeretnéd szemléletesen látni az emberiség helyzetét, régiók, országok,
jövedelem, szegénység, egészség, szakadékok, trendek, az utóbbi évtizedek
változásai? E globális képzés eszközzel magad választhatod ki és vizsgálhatod,
amire kíváncsi vagy. Az ENSZ fejlesztési programjának (UNDP) legnagyobb éves
kiadványát (UNDP - Human Development Report 2005) illusztráló interaktív online
prezentációt a svéd GapMinder Foundation készítette, nálunk a BOCS Alapítvány
(ifj. Simonyi Gyula) hivatalos magyar fordításában látható:
http://bocs.hu/gapminder/hdt05 - F: jan. 20., BocsA neten teszik közzé a céges feketelistát
 
Februártól a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége (FEOSZ) honlapján
nyilvánosságra hozzák a fogyasztóvédők által határozatban elmarasztalt budapesti
cégek nevét. A fogyasztókkal szemben, elsősorban a minőségi kifogások intézése
során, jogszabályba ütköző magatartást tanúsító cégek, kereskedők nevét,
valamint a velük szemben felmerült panaszokat tesszük közzé szervezetünk
honlapján - mondta el Baranovszky György, a Fogyasztóvédelmi Egyesületek
Országos Szövetsége (FEOSZ) ügyvezető elnöke. Eddig a Budapesti Kereskedelmi és
Iparkamara (BKIK) honlapján lehetett megtalálni az érintett gazdasági társaságok
nevét, februártól a lista a www.feosz.hu honlapján is elérhető lesz. - F: jan.
18., http://mfor.hu/cikk.php?article=24667
 


Tűsarok -- honlapkritika és ajánló

Tartalmában és megjelenésében is egyéni a Tűsarok.org, 'az autonóm nők lapja'.
Kérdés azonban, hogy az itt megjelenő tartalom képes-e hatékonyan eljutni
közönségéhez. - F: jan. 19., http://www.kreativ.hu/cikk.php?id=15075

IMPRESSZUM

A szerkesztők -- akik szívesen olvassák és megfontolják az Ön véleményét:
Káldi Emese (kommunikációs tréner) mailto:emi22@freemail.hu
Mészáros Anikó (programvezető) mailto:meszaros.aniko@chello.hu
Sonnevend Péter (Kaposvári Egyetem, tanszékvezető főiskolai tanár,
egyetemi könyvtárigazgató) mailto:peter@sonnevend.com
Mikulás Gábor (információs és pr-tanácsadó) mailto:mikulasg@gmconsulting.hu

Feliratkozás az ékezetes vagy ékezetmentes hírlevélre:
http://hirlevel.swgy.hu/user/1/php/maileruser.php?mailer=1&action=regist

A szerkesztők a nem saját írású cikkek tartalmáért nem vállalnak felelősséget,
mindazonáltal törekednek a források gondos válogatására.

Kiadja: GM Consulting http://www.gmconsulting.hu/inf