K I T -- Könyvtár - Információ - Társadalom (2006/1. jan. 4.)


    Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára
                            Szemlék, hírek, kommentárok


TARTALOM
Amerika legjobb könyvtára(i), 2005
Könyvet minden kistelepülésnek
Kiváló informatikai részlegek?
Új használati szabályok a FSZEK-ben
On-line zene a BMC Zenei Információs Központ és Könyvtárban
Franciaország liberalizálja a fájlcsereberét
Aggódnak a mélykúti könyvtár jövőjéért
Személyzetfejlesztés és képzés -- hírcsokor, helyes linkkel
Támogatói is kritizálják a Google könyvtárprojektjét
Bátrabban alkalmazhatnánk a távmunkát
Teret a blogoknak  
Balogh Mihály -- nyugalmazott OPKM-főigazgató
Internet- és könyvtárhasználat a Corvinus Egyetemen
Kihelyezi informatikai tevékenységét a Mol -- könyvtárak is elgondolkodhatnak
Szárnyat kap a csabai főiskola (könyvtárral)
Még mindig A Nagy Könyv -- olvasás a nap 24 órájában

SZPONZORÁLÁS
Falusi könyvtár imákból és kételyekből
Három kiadó köteteiből válogathattak
Könyveket biztosított egy biztosító a tékának
Allianz--könyvadomány Nógrádban is
Örökbe fogadott könyvek -- BDK
Szeged adománya vajdasági könyvtáraknak

KISSZÍNES
Száz magyar játékfilmet digitalizáltak 2005-ben
A fiatalok egyre inkább elpártolnak a televíziótól?  
Elekes Eduárdné -- nyugdíjban
Értékes könyveket mentenek -- örökbefogadással
Foglalkozása: boldogságkutató
Bezárhatják a dalszövegekkel foglalkozó weblapokat is

INFORMÁCIÓFORRÁSOK
A vallásos lektűr reneszánsza -- nyomtatott malaszt
Új szolgáltatások a MKE-honlapon
KATI segíti a külkereskedőket
5-600 órányi hangoskönyv a MEK-ben


E lapszám szerkesztője: Mikulás Gábor


A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Adja tovább
kollégáinak, ismerőseinek! A megrendelési és lemondási információ a hírlevél
végén található. A hírlevélben a hosszabb linkek eltörhetnek; ezek csak
kimásolás és egybetoldás után, a böngészőbe bemásolva használhatók. 
Kereshető KIT-archívum: http://www.gmconsulting.hu/inf/kit/index.htmlAmerika legjobb könyvtára(i), 2005

Az IMLS, a washingtoni Országos Könyvtári és Múzeumi Intézet kihirdette az éves
pályázaton a 2005 legjobb könyvtára (múzeuma) címet (és egyenként 10 ezer
dolláros jutalmat) elnyerő intézmények nevét. Közéjük került a Minnesota
állambeli Saint Paul Városi Könyvtár (SPPL) is. A város a maga közel 290 ezer
lakosával az állam második legnagyobb városa, egyben Minneapolissal együtt az
'ikerváros' része a Mississippi folyónál. Az ikerváros és agglomerációs körzete
az állam összlakosságának (kb. 4,5 millió) felét tömöríti. Tanulságos megnézni
egy Debrecen méretű város néhány közkönyvtári adatát.
A SPLL éves látogatói száma eléri a 2,4 milliót, a kölcsönzött köteteké pedig a
3,3 milliót (lakosonként közel 11,5 kötetet). Éves költségvetése 17,6 millió
dollár (3,5 milliárd forint), egy főre számítva 60 dollár. 180 teljes munkaidős
foglalkoztatottja közül 8 fő a vezetést és a pénzügyeket, 17 a központ és 12
fiókkönyvtár valamint a bibliobusz működtetését, 15 a
szerzeményezés--feldolgozás--számítógépesítés funkcióit, végül 140 az olvasói
szolgáltatásokat látja el (a személyi kiadások az összes 56%-át teszik ki).
Tehát igen jónak minősíthető a személyi ellátottság (1600 lakosra jut egy
főállású könyvtáros), de ennél fontosabb, hogy rendkívül hatékony a munkaerő
foglakoztatása a könyvtár alapfunkciói szempontjából (vagyis kicsi a belső
technológia személyzeti vonzata a szolgáltatáshoz képest). (SP) - F: dec. 27.,
http://www.imls.gov és www.sppl.orgKönyvet minden kistelepülésnek
 
A kisközségekben sok fejlesztés megállt a rendszerváltás után, ez történt a
könyvtárüggyel is. Baranya azonban a Csorba Győző Megyei Könyvtárnak és mintegy
100 millió forint normatíva és egyéb forrás bevonásának köszönhetően élen jár
hazánkban a falvakban élők információval való ellátásában. -- Baranyában 87
százalék az aprófalvak aránya -- mondta Kalányos Katalin, a Csorba Győző Megyei
Könyvtár igazgatója. Baranyában e tekintetben kifejezetten jól alakulnak a
dolgok, a kistelepülések mintegy 29 százalékát lefedjük, míg az országban ennél
sokkal rosszabb a helyzet. Jellemző adat, hogy az idei évig megalakult mintegy
130 többcélú társulásból 22-ben van mozgókönyvtári ellátás, ebből 5 Baranyában
található. - F: dec. 29.,
http://www.nepszava.hu/default.asp?cCenter=article.asp&nID=772296Kiváló informatikai részlegek?

Gartner-elemzők szerint egy új, az információt és a folyamatokat főszerepbe
helyező szervezettípus van kialakulóban. Az IT-alapokból kinövő új szervezet
elsődlegesen az üzleti átalakulásra, valamint az üzleti és információs
stratégiai vagyonra fókuszál, s mire beérik, már nem azonosítható egy
IT-szervezettel. A Gartner idei szimpóziumán elhangzott, az IT-menedzsment
várható átalakulására vonatkozó előrejelzések szerint a radikális változás előtt
álló IT-szervezetek legkevesebb 10 százalékát 2011-ig leválasztják a
vállalatokról, s legalább ugyanennyit minősítenek alacsonyabb szintre. Mindez
bizonyos mértékig igazolja az üzletiintelligencia-alkalmazások terjedésének
várható növekedését. - F: dec. 24., http://hirek.prim.hu/cikk/50257/
-- Izgalmas kérdés, hogy az információtechnológiával mennyire fonódik össze a
tartalommenedzsment, azaz a kiszervezés viheti-e magával az információvagyont
is. Elképzelhető-e, hogy pl. a szervezet könyvtára és információs központja
jellemzően önálló szervezetté válik? Ha igen, az mindenképpen megnöveli a
könyvtár és információs központ autonómiáját, egyben felelőségét is. (MG)Új használati szabályok a FSZEK-ben

Több díjtétel emelkedik, a CD-lemezek kölcsönzési ideje két napra csökken, a
zenei gyűjtemény nyitva tartása viszont jelentősen nő új évtől a Fővárosi Szabó
Ervin Könyvtár (FSZEK) központi bibliotékájában. Január 2-tól a zenei gyűjtemény
a központi könyvtár nyitva tartásával azonos időben, heti 36 óra helyett 56 órán
át (hétköznapokon 10-től 20 óráig, szombaton 10 és 16 óra között) várja a
látogatókat - tájékoztatta a központi bibliotéka igazgatósága az MTI-t. A
beiratkozási díj 400 forinttal nő és 3200 forint lesz egy évre, illetve 200
forinttal, 2000 forintra drágul fél évre. A több könyvtárba érvényes tagság díja
egy évre 5000 forintra nő, hat hónapra 3300 forintba kerül. A tagkönyvtárakba
továbbra is olcsóbban - 2200, illetve 1400 forintért - lehet beiratkozni, mint a
Reviczky utcai központi bibliotékába. Kissé nő a késedelmi díj is: könyv,
folyóirat, kotta, dia esetében naptári naponként és darabonként 12 forintról 14
forintra. Újdonság, hogy a CD-k kölcsönzésének időtartama 1 hétről 2 napra
csökken, ezzel egy időben a kezelési költség korongonként 300 forintról 200-ra
változik. Módosulnak a hangos könyvek kölcsönzésének díjtételei is, illetve
megszűnik a teljes körű térítésmentesség. A CD-n megjelent hangos könyvek
ezentúl csak súlyosan fogyatékos olvasók számára lesznek ingyenesek, a többi
kölcsönzőnek négy hétre 200 forintot kell fizetnie. Hangkazettán való
kölcsönzésük továbbra is ingyenes. -- F: dec. 31.,
http://www.nol.hu/cikk/389188/On-line zene a BMC Zenei Információs Központ és Könyvtárban

A BMC Magyar Zenei Információs Központ szolgáltatási bázisa a könyvtár és
adatbázisai: www.bmc.hu . Itt a kortárs magyar szerzők adatbázisában az egyes
műveknél mp3 zene is hallgatható -- mintaként. A kotta-könyv-hangzóanyag
katalógusa on-line is kereshető. A művészadatbázis a magyar klasszikus- és jazz
előadók életrajzait, diszkográfiáját és egyéb adatait tartalmazza. A könyvtárban
20-21. század magyar és külföldi klasszikus, kortárs és jazz zeneművek
találhatók hangzóanyag és kotta formájában. A vonatkozó témájú magyar kiadású
zenei könyveket teljeskörűen gyűjtik. További szolgáltatás a
kóruskotta-gyűjtemény és a nemzetközi zenei versenyek brosúrái, valamint a
külföldi zenei élet és zeneszerzők info-anyagai -- országonként. A beiratkozás
és kölcsönzés ingyenes, a látogatók három számítógépen kutakodhatnak az
interneten, s helyben teljes zeneműveket is hallgathatnak.
A BMC Magyar Zenei Információs Központ Kht. gyűjteményét a Magyar Zenei Tanács
elődje, a Zeneművészek Szövetsége hozta létre, 2003-tól pedig a Magyar Zenei
Tanács a Budapest Music Center kezelésébe adta. Az 1950-ben alapított
Zeneműkiadó, majd az 1951-ben létrehozott Magyar Hanglemezgyártó Vállalat a
kezdetektől köteles példányként küldte el új dokumentumait a könyvtárnak.
Speciális gyűjtőkörét 1973-ban alakította ki, amikor tagjai sorába fogadta az
intézményt a Zenei Információs Központok Nemzetközi Szervezete (International
Association of Music Information Centres  http://www.iamic.net ). Ekkor jött
létre hivatalosan a Magyar Zenei Információs Központ. A tagok célja országuk /
régiójuk kortárs zenéjének ismertté tétele, valamint a tájékoztatás a régió
zenei életéről, eseményeiről.
A BMC friss zenei anyagok bemutatására klasszikus/kortárs és jazz 'rich media'
hírlevelet is készít, magyar és angol nyelven. A fenntartó BMC vállalkozás
tevékenységei: zenei információs központ és könyvtár; klasszikus, kortárs és
jazz zenei lemezkiadó; klasszikus, kortárs és jazz koncertek, workshopok
rendezése. -- F: Vida Eszter tájékoztatása alapjánFranciaország liberalizálja a fájlcsereberét

Franciaországban héteurós havidíj ellenében szabadon lehet interneten áttölteni
jogdíjas termékeket. A nemzetgyűlés első olvasatban elvetette a szerzői jog
által védett szellemi termékek illegális internetes forgalmazását szankcionáló
törvénytervezetét, és elfogadta az ellenzék által támogatott liberalizáló
javaslatot. - F: jan. 3.,
http://www.fn.hu/index.php?id=38&cid=114311&hirlevkatt=2006-01-03Aggódnak a mélykúti könyvtár jövőjéért

Attól tartanak a dolgozók, hogy az önkormányzat vállalkozásként képzeli el a
művelődési ház jövőjét. Amióta 1996-ban összevonták az intézményeket, egyre
kevesebb jut. A Művelődési Központ és Fenyő Miksa Könyvtár két egysége, a
művelődési központ és a sportcsarnok nem működik megfelelően a fenntartó
szerint. Ezért 2004-ben vizsgálódni kezdett az önkormányzat, de másfél évi
kutatás után sem talált hiányosságokat. Az intézmény idén az alapító-okiratban
megjelölt 11,5 fő helyett csak 7 munkatárssal bírt. Érzékelhető, hogy más
működési formát keres az önkormányzat. Ám ha vállalkozássá lesz az intézmény, az
azt jelentené, hogy egy tollvonással hosszú évekre leállnának a közművelődési
folyamatok. Azt várjuk, hogy szándékairól végre nyíltan tájékoztatja a
lakosságot a fenntartó -- derül ki a könyvtár dolgozóinak lapunknak címzett
leveléből. Közben a NKÖM átfogó vizsgálatot végzett az intézménynél.
Megállapításai szerint bőséges a rendezvénykínálat, az önkormányzat állandó
ellenőrzéseivel nem hagyja dolgozni a művelődési házat, indokolt lenne
visszaállítani az eredeti létszámot, és maradjon közös igazgatás alatt a
sportcsarnokkal és a strandfürdővel. A jelentés nyomán 200 aláírás gyűlt össze
annak érdekében, hogy a minisztérium megállapításainak szellemében -- létszám,
szerkezeti felépítés -- járjon el az önkormányzat -- írja levelében Mikó
Lászlóné. - F: dec. 30.,
http://www.petofinepe.hu/index.php?apps=cikk&c=477850&d=2005-12-30&r=1
 


Személyzetfejlesztés és képzés -- hírcsokor, helyes linkkel

Előző számunkban tévesen közöltük az új KIT-hírcsokor linkjét. A
személyzet-fejlesztéssel és
képzéssel kapcsolatos KIT-hírek helyesen tehát a
http://www.gmconsulting.hu/inf/kit/hircsokor/szemelyzetfejlesztes.htm linken
találhatók. Emellett elérhető a szöveggrafikai alapokról szóló 'Olvashatóbb és
áttekinthetőbb szövegek készítése' összefoglaló is:
http://www.gmconsulting.hu/inf/kit/hircsokor/grafikai.htm .Támogatói is kritizálják a Google könyvtárprojektjét

Már a könyvdigitalizálási projektben résztvevő egyetemek is bírálják a világ
legnépszerűbb online keresőjének tartott céget. A könyvtárak ugyanis
megkérdőjelezik a Google Book Library Project keretében végzett munka minőségét.
Eddig számos kritika érte a programot, ám ezek szinte kivétel nélkül külső
támadások voltak. Ez az első eset, hogy már a projektet támogató könyvtárak
bírálják a Google-t. Mint ismeretes, az amerikai vállalat korábban úgy döntött,
hogy digitalizálja a néhány kiválasztott egyetem könyvtárában található könyvek
és más dokumentumok egy részét. Több egyetemi alkalmazott is kifogásolja
azonban, hogy a beszkennelt művek egy része gyakorlatilag használhatatlannak
bizonyult. Így például egyes szavak vagy mondatrészek olvashatatlanok, vagy
hiányoznak, teljes oldalak vagy bekezdések nem találhatók, vagy az oldalak nem
sorrendben vannak. - F: dec. 23., http://www.sg.hu/cikkek/41607Bátrabban alkalmazhatnánk a távmunkát
 
A távmunkáról nemrég készült fehér könyv alapján a munkáltatók érdeklődését
kellene növelni, hogy jobban elterjedjen ez a foglalkoztatási forma, de a
munkavállalókra is ráférne a jobb tájékoztatás. Míg az USA-ban 30, Hollandiában
21, az EU-ban 13, Magyarországon csak 2 százalék a távmunkások aránya. A
távmunka nagy szerepet játszhat a vállalatok gazdaságosabb működésében és a
dolgozókat is motiválhatja -- írja a Napi Gazdaság. - F: dec. 20.,
http://mfor.hu/cikk.php?article=24206Teret a blogoknak  

Több mint féléves fejlesztés, és egy rövid, zártkörű próbaidőszak után, november
22-én indult el a Blogter, a legújabb magyar közösségi blogportál. A hazai
bloggerek új webhellyel gazdagodtak a Blogter.hu elindulásával. Hogy sikeres
lesz-e ez új közösségi oldal, nagyban függ attól, hogy mennyire képes a Blogter
legénysége megfelelni azoknak az elvárásoknak, amelyek egy szerkesztett
blogportál iránt mutatkoznak. Noha a Blogter újdonsága a szerkesztett főoldal,
valamint az úgynevezett sherpákon alapuló moderálás és témakiemelés, jelentős
szerepet kapnak az oldalon megvalósuló automatikus rendszerező elvek és a
folyamatosan frissülő toplisták. -- F: dec. 30.,
http://www.fn.hu/index.php?id=8&cid=114168&hirlevelkatt=2005-12-30
 


Balogh Mihály -- nyugalmazott OPKM-főigazgató

Januártól Balogh Mihály nyugdíjba vonult az Országos Pedagógiai Könyvtár és
Múzeum éléről. Feladatát ideiglenesen a szakmai főigazgató-helyettes, Tóth
Istvánné látja el. A főigazgatói pályázat hamarosan megjelenik a
szakközlönyökben. - F: jan. 2., Balogh MihályInternet- és könyvtárhasználat a Corvinus Egyetemen
 
A nevezett tantárgyat a Corvinus Egyetem www.uni-corvinus.hu Üzleti Iskolájának
hallgatói az első szemeszterben vették fel kötelező jelleggel. A képzés célja
volt, hogy a hallgatók legyenek képesek információs és tudásigényeik
meghatározására és ezek kielégítésére, valamint a rendelkezésre álló
infrastruktúra -- könyvtárak, internet -- használatára. A szervezők szándéka
szerint a majdan végző hallgatókat megnövelt információ- és tudásszerzési
képesség segíti majd üzleti céljaik elérésében. Az első vizsgák novemberben
voltak. (MG)Kihelyezi informatikai tevékenységét a Mol -- könyvtárak is elgondolkodhatnak
 
Mintegy 2,7 milliárd forint összértékű, három évre szóló erőforrás kihelyezési
(outsourcing) megállapodást kötött a Mol Rt. és a HP Magyarország Kft. --
közölte az informatikai társaság. - F: dec. 20.,
http://mfor.hu/cikk.php?article=24199
-- A hír kapcsán talán érdemes analógián gondolkodni: ha a nagy cégnek megéri,
akkor pl. egy könyvtári konzorcium számára miért ne érné meg kiszervezni az
informatikát? A folyamat nyilván sok helyi vélt vagy valós érdeket sértene, ám
megfontolandó, hogy az így megtakarított összegen a használók érdekében álló új
szolgáltatást (vagy éppen dokumentumot) lehetne beszerezni. Emellett arra is
gondolhatunk, hogy a közös katalógusok terjedése (vö.: használók számára
értékhozzáadott szolgáltatás!) vagy éppen a több szolgáltatási pont alkotta
rendszerek már ma hasonló üzleti modell szerint működnek... (MG)Szárnyat kap a csabai főiskola (könyvtárral)

Új szárnyat alakítanak ki a Tessedik Sámuel Főiskola békéscsabai gazdasági
karának. A 2200 négyzetméteres ingatlanban könyvtár és 300--350 férőhelyes
előadóterem kap helyet. Ezzel megszűnik az az áldatlan állapot, hogy a levelező
tagozatos hallgatóknak a sportcsarnokban kelljen előadást tartani, mert máshova
nem férnek be. Az iskolának könyvtárra is nagy szüksége van, mert most
hat--nyolc tanteremben tárolják a köteteket. Az épület ugyanis eredetileg
középiskolának készült, nem főiskolának -- hívta fel a figyelmet Patay István
rektor. Az új szárny alapkövét tegnap tette le Magyar Bálint oktatási miniszter.
A politikus elmondta, úgynevezett PPP-rendszerben húzzák fel az új részt, vagyis
magántőkét vonnak be. A 900 millió forintos befektetést a kivitelező Strabag Rt.
állja. Ennek fejében az épületrész a cég tulajdonában marad húsz évig és a
főiskola bérli a területet. A megállapodás szerint a bérleti díjat fele-fele
arányban fogja állni az intézmény és az Oktatási Minisztérium. Az épület egy év
alatt, jövő december 31-éig készül el, de a kivitelező azt ígéri, ha haladnak,
már karácsonyra átadják. - F: dec. 22., Békés Megyei Hírlap
 


Még mindig A Nagy Könyv -- olvasás a nap 24 órájában

Ismét csatába szállnak a regények az olvasók kegyeiért. A Nagy Könyv játék az
interneten folytatódik - az ország kedvenc regényéről rendezett szavazás
lezárulta után a program weboldalán a felhasználók 'párbajoztathatnak'
regényeket és regényhősöket a 'könyvek csatájában' január végétől. A Nagy Könyv
program szervezői arra számítanak, hogy a 2005 februárban kezdődött és
decemberben zárult játék egy 'hosszan tartó, felfelé ívelő folyamat' kezdete, és
az olvasást népszerűsítő műsorok, rendezvények utórezgései sokáig tartanak. A
Nagy Könyv programiroda szerint a folytatásra a tavaly alakult több mint kétezer
vidéki és fővárosi olvasókör adhat garanciát. A könyvtárak visszajelzései is
arra utalnak, hogy a program nem ért véget: több tízezer könyvtárlátogató érezte
át a közös programok, könyves beszélgetések, író-olvasó találkozók örömét. A
tervek szerint a www.anagykonyv.hu internetes oldal január végétől 24 órás
'online könyvtárosként' segít majd abban, hogy arra érdemes regényeket ajánljon
olvasásra. - F: jan. 2., http://www.hirado.hu/cikk.php?id=84624
 

::::::::::::::: SZPONZORÁLÁS ::::::::::::::::::::::::


Falusi könyvtár imákból és kételyekből
 
A hajléktalanok megsegítésére 500 híres embertől kértek fohászt. Az ötlet nem
rossz, minél több fogy az Imák és kételyek könyvéből, annál nagyobb a
valószínűsége annak, hogy a hét hajléktalan családot befogadó Heves megyei
Tarnabodnak falusi könyvtára lesz. Egy kicsi. Fekete András, a Barrus Könyvkiadó
vezetője Vecsei Miklós hajléktalanügyi miniszteri biztossal együtt ötszáz
embertől kért egy-egy írott fohászt. Az ötszázból ötvenheten válaszoltak: írók,
színészek, zenészek, táncosok, tudósok és közéleti emberek, köztük meteorológus,
médiacsillag és egy humorista. - F: jan. 3.,
http://www.nepszava.hu/default.asp?cCenter=article.asp&nID=772685
 


Három kiadó köteteiből válogathattak

Százhúszezer forint értékű karácsonyi ajándékot kapott a szarvasi városi
könyvtár az Allianz Hungária Biztosító Rt.-től -- tájékoztatta lapunkat
Tusjak Lászlóné könyvtárigazgató. A biztosítótársaság felajánlása révén három
könyvkiadó idén megjelent kiadványai közül választhattak a könyvtárosok. Az
olvasói igényeket figyelembe véve változatos témájú könyveket válogattak össze.
- F: dec. 29.,
http://www.bmhirlap.hu/index.php?apps=cikk&c=477607&d=2005-12-29&r=1
 


Könyveket biztosított egy biztosító a tékának

Értékes kézikönyveket vásárolt a Megyei és Városi könyvtár 120 ezer forint
értékben. A beruházáshoz szükséges pénzt egy biztosítótársasággal történt
megállapodás tette lehetővé. Varga Róbert, a könyvtár igazgatója elmondta:
jövőre is igénybe vennék a cég támogatását, terveik szerint hamarosan aláírják a
szerződést. Az új könyvek mellett az elmúlt években nyert közel negyven
számítógépet az intézmény a Hírközlési Minisztérium pályázatán. Ezek
használatának feltétele egy számítógépes tanfolyam elvégzése volt, amelyet a
közelmúltban sikeresen teljesítettek a könyvtár dolgozói. - F: dec. 30.,
http://www.somogyihirlap.hu/index.php?apps=cikk&c=477769&d=2005-12-30&r=4Allianz--könyvadomány Nógrádban is
 
Az Allianz Biztosító Rt. mindig is tevékeny részt vállalt a települések
életében. Ez természetesen akkor látványos, amikor egyes embereket vagy
családokat segít. A piacvezető biztosító társaság most abból indult ki, hogy
közös érdek, hogy minél több művelt, képzett ember éljen ebben az országban.
Ettől a megfontolástól már egyenes út vezet a könyvtárakig. - F: dec. 30.,
http://www.nmedia.hu/index.php?apps=cikk&c=477758&d=2005-12-30&r=1
 


Örökbe fogadott könyvek -- BDK
  
A BDK külön gyűjteménnyé szervezi a műkincsértékű köteteket. 2005-ben közel
háromszázezer forint gyűlt össze adományokból a szombathelyi Berzsenyi Dániel
Könyvtár régi könyveinek restaurálására. A muzeális értékű régi könyvek
megmentésére hirdetett akció 2005. október 2-án kezdődött a BDK városi jogelődje
létrehozásának 125. évfordulója alkalmából rendezett ünnepnapon. - F: jan. 2.,
Vas NépeSzeged adománya vajdasági könyvtáraknak

A bácstopolyai könyvtárban Kozma József, Szeged alpolgármestere adta át
képletesen a könyvállományt Egeresi Sándornak, a vajdasági parlament alelnökének
és a vajdasági könyvtárosok képviselőjének. A délvidékiek szerint ez a legszebb
karácsonyi ajándék, amelyet kaphattak. Kozma József: -- Ezzel a
tízezer-egynéhányszáz könyvvel, lehet mondani, hogy minden szegedi család,
kisiskolásnak a családja, legalább egy könyvvel hozzájárult ennek az akciónak a
sikeréhez. Náray Éva könyvtáros: -- Nagyon sok olyan könyv van, amely a
középiskolai korosztályhoz szól, illetve az általános iskolásokhoz. Ennek én
jobban örülök, mint azoknak a könyveknek, amik a felnőtt olvasónak szólnak.
Azért, mert borzasztó fontos odaszoktatni a gyerekeket, mert ott, ha odaszokik a
könyvtárba és talál magyar könyvet, akkor ápolni fogja az anyanyelvét, beszélni
fogja az anyanyelvét, használni fogja az anyanyelvét, és az anyanyelvén fog
tanulni. -- Még az újév előtt megkezdik a könyvek elosztását, a szabadkai,
topolyai, zentai, kishegyesi és más észak-bácskai könyvtárak ezer-ezer kötetet
kapnak, öt és fél ezret pedig a dél-bácskai és dél-bánáti szórvány területén
osztanak ki. - F: jan. 2., http://www.hirado.hu/cikk.php?id=84631::::::::::::::::::::::::::::: KISSZÍNES :::::::::::::::::::::::::::


Száz magyar játékfilmet digitalizáltak az idén

Közszolgálati nyilvános filmtárat hoz létre az informatikai tárca a Magyar
Nemzeti Filmarchívum által digitalizált filmanyagból. A felújítási program
keretében idén száz film és közel hatszáz híradó került be a gyűjteménybe. - F:
dec. 21., http://www.magyarorszag.hu/hirek/kultura/film20051220.html?h=1A fiatalok egyre inkább elpártolnak a televíziótól?  

Szűnni látszik a televíziózás varázsa Magyarországon. A világ egyik legtöbbet
tévéző nemzeteként úgy tűnik, hogy az idén -- tíz év után először -- kevesebb
időt töltünk a képernyők előtt. - F: dec. 23., http://www.nol.hu/cikk/388552Elekes Eduárdné -- nyugdíjban

Január elsejétől nyugdíjas lesz Elekes Eduárdné, az Illyés Gyula Megyei Könyvtár
igazgatója. Nem távozik azonban a közéletből, a szakmából és vállalt társadalmi
tisztségeiben is tovább tevékenykedik. Elekes Eduárdné három és fél évtizedet
töltött a könyvtárak és az olvasók szolgálatában. Az volt a legszebb ebben a
harmincöt esztendőben, hogy rengeteg embert ismertem meg. Sok kiváló kollégát,
önkormányzati és kisebbségi vezetőt, könyvtárhasználót, írót, művészt,
újságírót, későbbi barátot -- mondta Elekes Eduárdné, vagy ahogy az egész
megyében ismerik, Mini. Sokat tanultam tőlük, akik mindennapjaikban őrzik
kulturális kincseinket. Hivatásomnak köszönhetően szellemileg, érzelmileg és
emberi kapcsolatokban is gazdagabb lettem. - F: dec. 27.,
http://www.tolnainepujsag.hu/index.php?apps=cikk&c=476688&d=2005-12-24&r=2086Értékes könyveket mentenek -- örökbefogadással

Közel százezer forint értékű támogatást kapott a tamási városi könyvtár a Fogadj
örökbe könyvet című akció keretében. A Könnyü László Városi Könyvtár a Nagy
Könyv sorozatához kapcsolódóan hirdette meg jótékonysági akcióját, amelyre olyan
könyvbarátok jelentkezését várták, akik hozzájárultak a gyűjtemény muzeális
értékű köteteinek restaurálásához. - F: dec. 23.,
http://www.tolnainepujsag.hu/index.php?apps=cikk&c=476326&d=2005-12-23&r=1Foglalkozása: boldogságkutató

Horváth Ferenc úgy 10--15 évvel ezelőtt azon kapta magát, hogy szenvedélyesen
elolvas minden idézetet. Kimásolja, kivagdossa az emlékezetre méltó sorokat és
gondosan elteszi. Idővel észrevette: valahogy egyre több olyan gondolat kerül
gyűjteményébe, amely a boldogságot, az ember öröm utáni vágyát fogalmazza meg...
Boldogságkutató -- ez szerepel a győri Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár
közművelődési osztályvezetőjének névjegykártyáján. Horváth Ferenc irodájában egy
egész polcot uralnak a boldogsággal kapcsolatos szórakoztató és tudományos
kiadványok, kutatási eredményekről szóló cikkek, idézetek. A többéves
gyűjtőmunka legtanulságosabb tapasztalata az, hogy Japántól Amerikáig, az ókori
embertől a civilizált földlakóig időről időre ugyanazok a gondolatok elevenedtek
meg. - F: dec. 22., http://www.kisalfold.hu/cikk.php?cid=154339&id=290
 


Bezárhatják a dalszövegekkel foglalkozó weblapokat is

Az egyesült államokbeli Music Publishers' Association (Zenei Kiadók Szövetsége -
MPA) a fájlcserélő programok elleni küzdelme után jövőre azért kampányol, hogy a
dalszövegeket és kottákat tartalmazó weboldalakhoz ne legyen szabad hozzáférés.
- F: dec. 16., http://www.computerworld.hu/hirek_hir.php?id=40202::::::::::::::::::::: INFORMÁCIÓFORRÁSOK ::::::::::::::::::::


A vallásos lektűr reneszánsza -- nyomtatott malaszt
 
A napokban a mozikban vetíteni kezdett Narnia krónikái reflektorfénybe állította
a manapság virágzó keresztény szépirodalmat. A műfaj iparosai többnyire hozott
anyagból dolgoznak: irodalmi klisékbe csomagolják az erkölcsi tanítást,
kritikusok szerint sokszor igencsak kétes művészeti színvonalon. 'A giccs az
giccs, még akkor is, ha jó szándékú keresztények követik el.' -- alkot sommás
ítéletet a vallásos ponyváról Fabiny Tibor, a Károly Gáspár Református Egyetem
hermeneutika tanszékének professzora. György Péter esztéta ezt azzal egészíti
ki, hogy a nem hívő emberek által írt -- például az Istentől elhagyott világot
bemutató -- könyvek is adhatnak vallásos élményt. - F: HVG, 2005/51-52. p.
113-115.Új szolgáltatások a MKE-honlapon

2005. október--novemberében módosult az MKE honlapja http://www.mke.oszk.hu . Új
lehetőségek:
- Bannerek (reklámcsíkok): más oldalak reklámfelületet nyertek oldalainkon.
- Kereső: a helyi Google kereső által az MKE oldalain közvetlen keresésre van
lehetőség.
- Impresszum: elérhetővé tettük a szerkesztéssel megbízott személyeket.
- Számláló: nyomon követhető mindenki számára a honlap utáni érdeklődés.
- Fórum: létrehozásával célunk az MKE és Szervezetei számára nyilvános
hírcsatorna létrehozása, ahol más könyvtári programoknak és rendezvényeknek is
teret biztosítunk. Itt van lehetőség állásajánlatok és álláskeresések
közzétételére is. Ezek közül több most például a Katalisten olvasható, de ha a
fórumra élet költözik, akkor ez új lehetőséget teremt az MKE és honlapjának a
népszerűsítésére, (könyvtáros-) köztudatban tartására is. Minden Szekciónak
megvan a lehetősége, hogy saját topicot (témát) nyisson magának, ahol csak a
saját információik szerepelnek. A fórum minden érdeklődő számára nyitott. A
fórumról további információk a honlapon olvashatók az Általános tájékoztató
menüpontban. A fórum használati szabályzata ugyanott érhető el. Lehetőség van a
Szekció történetének, aktuális programjainak, rendezvényeinek meghívóinak stb.
közzétételére is. - F: (és további információ) Csámpai Zoltán webszerkesztő,
csampai@fszek.huKATI segíti a külkereskedőket

Megkezdte működését a Kereskedelmi Akadályok Tájékoztató Irodája (KATI), amely a
magyar gazdálkodóknak, ágazatoknak és szakmai szövetségeknek kínál segítséget a
külpiacokon tapasztalt problémák elhárításában -- mondta Major István, a Magyar
Köztársaság nemzetközi kereskedelmi képviselője. Megkezdte működését a
Kereskedelmi Akadályok Tájékoztató Irodája (KATI), amely a magyar
gazdálkodóknak, ágazatoknak és szakmai szövetségeknek kínál segítséget a
külpiacokon tapasztalt problémák elhárításában - mondta Major István, a Magyar
Köztársaság nemzetközi kereskedelmi képviselője. Az iroda hivatalosan január
elsejétől kezdi meg működését, de az e-mail címek már most is élnek. A magyar
információs pont a panaszoknak az Európai Bizottság felé történő továbbításában,
a megoldás megkeresésében kíván segítséget nyújtani. Korábban ez a szolgáltatás
ad hoc jellegű volt. Major István hozzátette: a tapasztalatok szerint
Magyarországon a gazdasági átalakulás során nagyszámú gazdálkodó jött létre,
amelyek jelentős része nem mindig rendelkezik külkereskedelmi,
kereskedelempolitikai ismeretekkel. Az irodán keresztül ingyenesen áll a
vállalatok rendelkezésére az Európai Bizottság adatbázisa, amely - a cégek
bejelentései alapján - az unión kívüli piacokon tapasztalt akadályokat
tartalmazza. - F: dec. 20.,
http://index.hu/gazdasag/ghirek/?main:2005.12.20&2476735-600 órányi hangoskönyv a MEK-ben

A MEK közel egy éve az MVGYOSZ-szel együttműködve szolgáltat hangzóanyagokat. A
MEK Egyesület egyik NIIF által támogatott projektje keretében kezdte el az
MVGYOSZ hangoskönyvtárának digitális feldolgozását, szolgáltatását. Az MVGYOSZ
hangstúdiójának vezetőjével, Parai Sándorral működnek együtt: ő vágja, tagolja,
adott esetben digitalizálja a régebbi audiokazettákon tárolt hanganyagot.
Decemberben újabb több száz órás adagot kapott a MEK tőle, köszönhetően egy
ISZT-támogatásnak. A könyvtár jelenleg kb. 100 hangzókönyvvel, 500-600 órányi
hanganyaggal rendelkezik. Sajnos a jelentős mennyiségű hangállományok miatt már
tárhely-problémáink is vannak, amelyeket 2006-ban meg kell oldani. Kapcsolódó
cikk: http://www.origo.hu/print/techbazis/20051021hangoskonyv.html
- Moldován István közlése alapján

IMPRESSZUM

A szerkesztők -- akik szívesen olvassák és megfontolják az Ön véleményét:
Káldi Emese (kommunikációs tréner) mailto:emi22@freemail.hu
Mészáros Anikó (programvezető) mailto:meszaros.aniko@chello.hu
Sonnevend Péter (Kaposvári Egyetem, tanszékvezető főiskolai tanár,
egyetemi könyvtárigazgató) mailto:peter@sonnevend.com
Mikulás Gábor (információs és pr-tanácsadó) mailto:mikulasg@gmconsulting.hu

Feliratkozás az ékezetes vagy ékezetmentes hírlevélre:
http://hirlevel.swgy.hu/user/1/php/maileruser.php?mailer=1&action=regist

A szerkesztők a nem saját írású cikkek tartalmáért nem vállalnak felelősséget,
mindazonáltal törekednek a források gondos válogatására.

Kiadja: GM Consulting http://www.gmconsulting.hu/inf