K I T -- Könyvtár - Információ - Társadalom (2005/44. nov. 30.)


    Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára
                            Szemlék, hírek, kommentárokTARTALOM
- NDA, NAVA és Neumann-ház -- Kitzinger Dávid igazgatása alatt
- 70 éves a Magyar Könyvtárosok Egyesülete
- Magyar Könyvtárosok Egyesülete -- megszervezte ünnepét
- Sebességnövelés az információs sztrádán és esélyteremtés
- Közintézményi informatikai hatékonyságnövekedés: EU: 81%, Magyarország: 12%
- Az IFLA Alexandriai Manifesztuma -- vitatható adatokkal
- Menedzsment-eljárások 12., TQM -- teljes körű minőségirányítás
- Virtuális referensz: minden ellenkező híresztelés ellenére él és jól érzi magát
- Önkiszolgáló könyvtárközi kölcsönzés: álomtól a valóságig
- Google-támogatással épül a Digitális Világkönyvtár  
- Megalakult az Internetirányítási Fórum magyarországi platformja
- Digitalizáló Műhelyek Találkozója az Erdélyi Múzeum-Egyesület rendezésében
- Finn közkönyvtári adatok 2004-ről
- Az EU-ban 7% internetezik könyvtárban is; csak könyvtárban: 0%
- Szélessávú internet a világban
- Az online keresés megközelíti népszerűségben az e-mailt
- Az ország hatvan százaléka nem ért a számítógéphez
- Kevés magyar internetezik -- a svédeknél az óvodás is szörföl
- Informatikai központ Beregszászon
- A gép, amely megrengette... Magyarországi fénymásoló-történelem
- A Nagy Könyv -- nem a könyvek népszerűségét mérte?
- Kerekes szék a könyvtárnak
- Férfihangért rajonganak
- Szellemi műhely a bibliotékában
- Olvasókat csábítanak -- mozgókönyvtár Marcaliban

INFO@UK HÍREK
- A nagyközönség nincsen tudatában az online veszélyeknek
- A kutatók támogatják a szabad hozzáférést
- Könyvtári és Információs Világkonferencia, 2006
- A könyvtárak a digitális korban, 2006
- Bibliográfia a Google Print vitáról

HONLAPOK, PORTÁLOK
- Értékes INFORMÁCIÓT a nyitólapra!
- Értékek a világhálón  
- A háztáji honlapépítés 10 leggyakoribb hibája

KISSZÍNES
- Virtuális tanárok
- Internettámogatást fizetnek Szlovákiában  
- A nemzeti könyvtár köszöni
- Házelnöki licit a könyvtárért
- Az 'OSZK' alapítása
- Stein Aurél-évforduló
- Vőfélytalálkozó a megyei könyvtárban
- Shakespeare és Kossuth  
- Brüsszeli könyvtár partnerkeresése

INFORMÁCIÓFORRÁSOK
- Abszolút -- új kulturális portréműsor vasárnap az m1-en
- Bookline.hu -- a legjobb az e-kereskedők közül
- Dr. Diag: online gyógyszer-diagnosztikai rendszer
- Alternatív híroldal tömbön kívüli országoknakKedves Olvasó,
örömmel jelentjük, hogy a KIT immár több, mint 1200 postafiókba megy ki, ami
hozzávetőlegesen 2200 olvasót jelent. Ilyen módon a KIT éri el egyszerre a
legtöbb szakmabelit -- hetente. Köszönjük eddigi bizalmukat, partnereinknek
pedig az együttműködést!
E lapszámunk speciális INFO@UK mellékletének híreit a Berzsenyi Dániel Főiskola
Szombathely informatikus könyvtáros hallgatói, Rácz Renáta, Sándor Emese és Tóth
Balázs fordították, a híreket válogatta, és a fordításokat ellenőrizte Koltay
Tibor.

E lapszám szerkesztője: Káldi Emese


A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Adja tovább
kollégáinak, ismerőseinek! A megrendelési és lemondási információ a hírlevél
végén található. A hírlevélben a hosszabb linkek eltörhetnek; ezek csak
kimásolás és egybetoldás után, a böngészőbe bemásolva használhatók. 
Kereshető KIT-archívum: http://www.gmconsulting.hu/inf/kit/index.html
NDA, NAVA és Neumann-ház -- Kitzinger Dávid igazgatása alatt

Megváltozott az intézményünk tulajdonosi szerkezete: ez év augusztusától az
Informatkai és Hírközlési Minisztérium, valamint a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma 2/3-1/3 arányban tulajdonosa a társaságnak. 2005 novemberétől a
társaság keretén belül folyik a Nemzeti Digitális Adattár (NDA) és a Nemzeti
Audivizuális Archívum (NAVA) megvalósítása is. A Neumann-ház korábbi feladatait
a Digitális Könyvtár Szakmai Igazgatóság látja el Bánkeszi Lajosné vezetésével.
A három szakmai igazgatóságot magába foglaló intézmény ügyvezető igazgatói
teendőinek ellátására Kitzinger Dávid kapott 5 évre szóló kinevezést.
- F: nov. 23., Neumann-hírlevél70 éves a Magyar Könyvtárosok Egyesülete

A Könyvtárak és könyvtárosok jövője című ünnepi konferenciát november 25-én
rendezik (rendezték) az Országgyűlés Kogresszusi Termében. A talákozón
előadásokat és beszélgetéseket hallhatnak az érdeklődők, melyekre nem csupán
szakmabelieket várnak. A konferenciával szeretnék felhívni a figyelmet arra,
hogy a fejlett országok minden könyvtárában szükség van a digitális regiszterre,
mondta el a szövetség elnöke, Bakos Klára. Ez a fővárosban és a nagyobb
városokban szerencsére már megvalósult, azonban a kisebb városi könyvtárakban
nemhogy digitálisan rögzített anyagok nem találhatók, de a könyvtári épületek
állapota sem megfelelő. Ezeket a problémákat szeretnék orvosolni.
- F: nov. 24., http://www.hirado.hu/cikk.php?id=76586Magyar Könyvtárosok Egyesülete -- megszervezte ünnepét
 
Az ünnepen ünnepelni szoktak, ezért döntően ilyen tartalmú előadások hangzottak
el november 25-én a  Parlament konferenciatermében. A szakmai szervezetről
tárgyszerű bemutatás, szakmai helyzetfelmérés még várat magára. Ezért a
jelenlévőknek előadásrészletek, és következtetések maradtak a továbbgondolásra.
Néhány ilyen önkényesen válogatva:
Adat hiányában matematikai nyitott mondat maradt: ha az EU átlag-GDP-jének 1%-át
költi könyvtárakra, mellyel a lakosság 75%-át tudja a könyvtárhasználók között,
akkor a hazai könyvtárak mennyi GDP-ből 'állítják elő' a szakértői kimutatás
szerint 13%, a minisztériumi kimutatás szerint 32%-nyi könyvtárhasználót? Vagy:
a könyvtárosok progresszivitását bizonyíthatjuk azzal, hogy már 1975-ben is a
maihoz kísértetiesen hasonló feladatokat és problémákat fogalmaztak meg.
(Persze, ünneprontás lett volna a probléma-megoldási képesség hiányára
következtetni ugyanebből.) Ezek után azonban már kevésbé hatott heroikusnak 'a
szakma amit tehetett, azt megtette' elnöki summázat. Ramháb Mária a
közkönyvtárak más szervezetekkel való információs együttműködéseket nevezte
célnak, Ambrus János pedig szorgalmazta, hogy a könyvtárakkal kapcsolatos
törvény-előkészítés emelkedjen professzionális szintre. Még kisméretű
pengeváltásra is sor került a FSZEK és a budapesti egyetemi könyvtárak
képviselői között a hallgatók ellátása kapcsán. A vállalati könyvtárosok
képviselete hiányzott... Jó volt viszont hallani, hogy a Magyar Elektronikus
Könyvtár -- immár hivatalosan is -- kísérletezik (ti. a technológiai és jogi
környezet változása miatt új utakon jár). Csak kívánni lehet, hogy ez több más
szakmai megmozdulásról is be merjük ezt vallani, sőt, előbb--utóbb majd
szorgalmazni is. Külföldi előadók folyosói beszélgetés alkalmával egyetértettek
abban, hogy hasonló problémákkal küzdenek ők is, bár a problémák interpretálása
és a kezelés gyakran eltérő. A szlovén COBIS könyvtári rendszer a könyvtáraké;
az individualizmus és alacsony hatalmi távolság kultúrájára épít; a könyvtárak
többsége azt használja, és egyéni belátása szerint válik aktív adatszolgáltató
vagy passzív adatlehívó taggá. Az MKE helyzetének, tevékenységének számbavétele
tehát részben történt meg. Talán majd egy következő alkalommal. (MG)Sebességnövelés az információs sztrádán és esélyteremtés

Grebot Ágnes (ADBS, Franciaország) tapasztalata az MKE-konferenciáról:
Különösen érdekes volt számomra a két panelbeszélgetés. A hazai könyvtárak
vezetőivel folytatott beszélgetésből a magyar könyvtárak jelenlegi helyzetét és
jövőképüket ismerhettem meg. Megnyugtatott, hogy a jövőképben a stratégiai
(könyvtárépítés, tartalombővítés, digitalizálás stb.) irányelvek mellett helyet
kapott az 'európai dimenzió', a könyvtárak közötti partnerkapcsolat és az
önfejlesztés gondolata. Sajnáltam, hogy a beszélgetés a téma legizgalmasabb
részénél fejeződött be, azaz  a könyvtárosok jelenlegi helyzete és jövőképe
homályban maradt számomra. A nemzetközi szervezeteket bemutató panelbeszélgetés
nagyon jól érzékeltette a különböző európai országok könyvtári kultúráját és
annak többé-kevésbé rugalmasabb viszonyát az információs társadalomhoz.
Megtisztelő volt, hogy az MKE 70 éves ünnepi konferenciáján az ADBS
Certification csoport CERTIDoc projektjét poszter formájában képviselhettem. A
projekt véleményem szerint jól illeszkedett a konferencián megfogalmazódott
gondolatokhoz, hiszen esélyt teremt az egyénnek, oktatónak, könyvtárnak,
vállalkozónak, hogy kompetenciáit európai dimenzióban és európai szinten
érvényesíthesse.
- F: nov. 28., Grebot ÁgnesKözintézményi informatikai hatékonyságnövekedés: EU: 81%, Magyarország: 12%
 
A Cisco Expo a közszférával kapcsolatban elvégzett internet- és
hálózatalkalmazási kutatását mutatta be. A tanulmány főbb következtetései: a
magyarországi közszférában működő szervezetek internetes ellátottsága, hálózati
és technológiai felkészültsége magas színvonalú. Sávszélesség tekintetében a
hazai közintézmények megfelelő alapokkal rendelkeznek hatékonyságuk további
javításához. Viszont csak akkor tudják teljes mértékben kihasználni a
hatékonyságnövelési lehetőségeket, ha sikerül megfelelően átszervezni
folyamataikat, megkönnyíteni a lakosságnak nyújtott szolgáltatások elérését,
illetve megvalósítani az új technológiákkal támogatott szolgáltatásokhoz
nélkülözhetetlen szemléletváltást.
A tanulmány néhány összehasonlító adata: hatékonyságnövekedés: EU-átlag 81%,
Magyarország 12%; általános hatékonyságnövelés : EU 35%, Mo. 12%; nálunk a
közszférahálózatokat inkább a belső információcserére használja a kormányzat; az
e-szolgáltatások terén országunk konvergál az EU-s átlaghoz, azaz amíg az EU-ban
a szervezetek 57%-a , addig nálunk 46%-a terjeszti ki (vagy tervezi
kiterjeszteni) azokat az állampolgárokra.
- F: nov. 23., http://hirek.prim.hu/cikk/49692/Az IFLA Alexandriai Manifesztuma -- vitatható adatokkal

Az információs társadalommal foglalkozó tuniszi ENSZ-világkonferencia (World
Summit on Information Society) előkészítéseként Alexandriában gyűltek össze a
könyvtáros világszervezet képviselő, s főbb szándékaikról kiáltványt fogalmaztak
meg.
Ebben az alábbi számok szerepelnek. Világszerte több mint fél millió szolgáltató
hely (nincs ennél több?) Összesen 15 ezer kilométer könyvtári állvány (ez nagyon
kevésnek tűnik: 15 millió méterszer átlag 40 egység = csak 600 millió lenne a
világ könyvtári állománya, miközben az USA közkönyvtárai maguk 800 milliós
állományt gondoznak?). Fél milliót jóval meghaladó internetes számítógép a
könyvtárakban. 1,5 trillió (1500 milliárd?!) kölcsönzés évente: a 6,5 milliárdos
emberiséggel számolva fejenként 230?! 2,5 milliárd beiratkozott könyvtárhasználó
(?): a 6,5 milliárdhoz viszonyítva 38%. Vajon hogyan jöttek össze ezek az
ingatag számok? (SP)
- F: nov. 18. http://www.ifla.org/III/wsis/AlexandriaManifesto.htmlMenedzsment-eljárások 12., TQM -- teljes körű minőségirányítás

A kb. húsz éves amerikai--japán eredetű menedzsment-filozófia a magyar
könyvtárak között a kilencvenes években vált szinte egyeduralkodó
menedzsment-mozgalommá. A hatás eddig legalábbis ellentmondásos. A TQM elemei: a
minőséget a használó határozza meg; külső és belső vásárlók koncepciója,
munkatársak a döntéshozatalban, hiba nélküli folyamatok (hangsúly a
megelőzésen), teljesítménymérés, folyamatos tökéletesítés. A siker érdekében e
szempontoknak integrálódniuk kell a szervezet egészének működésébe. A TQM
legnagyobb problémái az ún. 'lágy' területeken jelentkeznek; főleg a kultúra,
részvétel és a kommunikáció terén. A hazai könyvtári alkalmazásban is hasonlóak
a problémák: kedvezőtlen szervezeti kultúra: bizalmatlanság a minőség-koncepció
iránt (félelem, sőt, időnként elhatárolódás a használói ítéletektől), a
használói felmérések ritkán irányulnak a látens igényekre, vagy éppen a
centralizált döntéshozatal. Emiatt érvényes Josida tapasztalata: 'Ha a problémák
ismeretét 100-nak vesszük, akkor a [vállalat]vezetés esetében ez a mutató csak
4%.' A munkatársak szívesen kamatoztatják ismereteiket a szervezet érdekében, ha
a vezetők nem mellőzi tapasztalataikat és hajlandó az együttműködésre. A
könyvtári ügyfélszolgálat szerepe és lehetősége kevéssé ismert, módszertana
kidolgozatlan. A szakmai stratégia bizonytalansága, a marketing-alapok hiánya a
TQM megvalósulására is kihat: használók ugyanis túllépnek a funkción, a
minőségen, sőt, a szolgáltatáson is, és a teljes fogyasztási tapasztalatot
tekintik, ha értékelnek egy szolgáltatást.
Irodalom pl.: Fogyasztói elégedettség / Hofmeister Tóth Ágnes, Simon Judit,
Sajtos László. -- Budapest : Alinea, 2003. -- 278 p., Változóban a minőség
fogalma / Menedzsmentfórum (2004. augusztus 3.)
http://www.mfor.hu/cikkek/cikk.php?article=15439&page=1 , A TQM megvalósítása és
stratégiai hatása. In: Menedzsmentfórum (2004. május 6.)
http://www.mfor.hu/cikkek/cikk.php?article=13857&page=1 , Teljes körű
minőségmenedzsment : TQM / Arthur R. Tenner, Irwing DeToro. -- Budapest :
Műszaki Kvk., 1997. -- 236 p., Minőségmenedzsment a könyvtárban. - Veszprém :
VEK ; Budapest : IKSZ, 2001. -- 193 p., Mint maci az almásban. In: Az iskolai könyvtár
új modellje a gyakorlatban. Könyvtárosok Egyesülete, Flaccus : Budapest, 2004 p.
182-84
A KIT -- mint eddig is -- várja a kritikus, kiegészítő véleményeket, kérdéseket,
javaslatokat. A menedzsment-eljárások korábban ismertetett elemei a
http://www.gmconsulting.hu/inf/kit/hircsokor/menedzsment-eljarasok.htm -on
olvashatók.Virtuális referensz: minden ellenkező híresztelés ellenére él és jól érzi magát

Bár a virtuális tájékoztatás (VT) jelentőségét megkérdőjelezte két nemrég
megjelent cikk is: siralmas statisztikákra és ijesztő költségekre hivatkozva
kétségbe vonták, hogy a szolgáltatás valaha is önfenntartó lehet, ez a sommás
ítélet csupán egy-egy kisebb intézmény esetében igaz. Állami szinten sokkal
sikeresebb és egyre inkább fejlődik ez a szolgáltatás az Egyesült Államokban;
széles körű együttműködésre támaszkodik, és az állampolgárok széles tömegeit
szolgálja, akik lelkesen veszik igénybe.
A közös infrastruktúra és marketing-költség a magasabb kérdés-számmal párosulva
sokkal életképesebb és kifizetődőbb. Kezdetben a legtöbb, az egész államra
kiterjedő projekt a szövetségi szintű LSTA (Library Service and Technology Act)
támogatásával indult, de később a rezsi-költségek elosztása nyomán, s saját
források és szponzorok bevonásával az LSTA-támogatás a szolgáltatás
összköltségének a felét sem teszi ki. Példaként többek között az AskColorado
projektet említi a szerző, aki Denverben az Állami Könyvtár egyik vezető
munkatársa. ...
- F: Bailey-Hainer: Virtual reference: alive and well. In: Library Journal
2005/1. Referálva: Könyvtári Figyelő 2005/3., ref.: Murányi L. -- Manci:
http://w3.oszk.hu/manscr/wwwi32.exe/[in=ref1.in]/?05/248*51334Önkiszolgáló könyvtárközi kölcsönzés: álomtól a valóságig

A cikk egy kísérleti programról számol be, amelynek során a használók saját
maguk kezdeményezhettek könyvtárközi kölcsönzési kéréseket. A használóknak
'Csináld Magad' jelszóval reklámozott projektet az új-zélandi Lincoln Egyetem és
a nemzeti könyvtár közösen szervezte meg 2002. október és 2003. január között. A
cikk ismerteti a projektet, bemutatja  motivációit és irányelveit. A szerzők
több kérdést tárgyalnak az önkiszolgáló könyvtárközi kölcsönzés korlátaival, a
kísérlet során megjelenő trendjeivel és a résztvevők véleményével kapcsolatban.
Végül a módszer jövőjének kérdésével foglalkoznak, különös tekintettel
Új-Zélandra. (Autoref.)
- F: McCartin--Raid: D-I-Y interloans: from dream to reality. In: Electronic
Libr. 2004/6. Autoref: Könyvtári Figyelő 2005/3.  Google-támogatással épül a Digitális Világkönyvtár  

Az amerikai Library of Congress (Kongresszusi Könytár) bejelentette, hogy a
Google 3 millió dollárral (körülbelül 600 millió forint) járul hozzá a World
Digital Library (Digitális Világkönyvtár) felállításához. A projekt fő célja,
hogy digitalizálják és az interneten közzétegyék a nemzeti könyvtárakban,
illetve más nemzetközi intézményekben fellelhető kiemelkedő jelentőségű
anyagokat -- írja a Washington Post. James H. Billington, a Kongresszus
könyvtárosa elmondta, hogy a World Digital Library-t az 1994-ben indult American
Memory Project (az amerikanisztika digitális könyvtára) befejezése után
állítjáék össze, amely keretein belül több millió történelmileg fontos anyag
került fel az internetre. (ref.: SP)
- F: nov. 23.,
http://www.fn.hu/index.php?id=8&cid=111506&hirlevelkatt=2005-11-23Megalakult az Internetirányítási Fórum magyarországi platformja

Az ENSZ által létrehozott Internetirányítási Fórum céljait és a budapesti iroda
létrehozását támogatja a magyarországi üzleti és civil szféra -- derült ki a
fórum magyarországi platformjának alakuló ülésén. A miniszter a múlt héten részt
vett az ENSZ tuniszi Információs Társadalom Csúcstalálkozóján, amelyen
létrehozták az Internetirányítási Fórumot. A november 16-18-án tartott
konferencián a fórumot azért hozták létre, hogy az amerikai civil irányítás
megtartása mellett a világháló fejlődését, szabadságát és biztonságát egységes
nemzetközi stratégia alapján dolgozzák ki. 
- F: nov. 25., http://index.hu/tech/ihirek/?main:2005.11.25.&244763Digitalizáló Műhelyek Találkozója az Erdélyi Múzeum-Egyesület rendezésében

Kolozsvárt az EME adott otthont az első Digitalizáló Műhelyek Találkozójára,
2005. november 21--23 között. A háromnapos fórumon 12 intézmény képviseltette
magát.
A résztvevő erdélyi intézmények ismertették digitalizálással kapcsolatos
tevékenységüket, terveiket. Vendégünk volt az Országos Széchényi Könyvtár MEK
osztályának négy jeles képviselője, kik bemutatták tevékenységüket, illetve a
digitalizálási technikák szakmai titkait tárták fel. Moldován István a digitális
korszak kihívásairól, a nemzetközi környezetről adott áttekintést. Káldos János
a digitalizálással kapcsolatos általános fogalmakról, valamint a digitális
objektumok metaadatairól beszélt. Elter András és Török Máté a szöveg- ill. a
képalapú digitalizálás munkafolyamatait és módszereit mutatta be gyakorlatban.
Molnár B. Lehel (Erdélyi Unitárius Egyház Gyűjtőlevéltára) eredeti régi
dokumentumok digitális fényképezését mutatta be az intézményben folyó
tevékenység alapján. Bitay Enikő (Erdélyi Múzeum-Egyesület) az EME-ben végzett
képdigitalizálásról tartott bemutatót.
A fórumot tartalmas eszmecsere zárta, amelyben a résztvevők további terveikről,
együttműködési lehetőségekről, közös fejlesztési elképzelésekről tanácskoztak.
Szó esett arról is, hogy az Erdélyi Közös Katalógussal (EKKA) szerepet vállalhat
a digitalizált örökség nyilvántartásában is. A résztvevők megállapodtak abban,
hogy a továbbiakban rendszeresen megrendezik a digitalizáló műhelyek
találkozóit, az Internet segítségével viszont folyamatosan tartják a
kapcsolatot.
- F: Bitay Enikő, EME; nov. 24., http://www.erdely.com/kultura.php?id=14156Finn közkönyvtári adatok 2004-ről

Finnország 5,2 milliós lakosságából közel 2,4 millió beiratkozott közkönyvtári
olvasó (46%). Ők 2004-ben összesen csaknem 67 millió alkalommal (átlag közel
13-szor) látogatták a 426 könyvtári szervezet összesen majd 900 szolgáltató
pontját. (A könyvtári weblapokat pedig 41,5 millió alkalommal tanulmányozták:
lakosonként átlag 8-szor). Ezen kívül működött még 187 mobil könyvtár
(bibliobusz) és egy könyvkölcsönző csónak. A közkönyvtárakra összesen 'hajszál
híján' 250 millió eurót költöttek (lakosonként 47-et). Ennek 57%-át fordították
a 4800 könyvtári dolgozó bérére, s 15%-ból -- 36 millió euróból (9 milliárd
Ft-ból!) -- vásároltak. Ezer lakosra számítva 367 dokumentumot szerzeményeztek
(minden harmadikra egyet, -- így nálunk épp háromszor annyit kellene beszerezni
országosan). Az állomány 4,6%-kal újult meg, vagyis 22 év alatt elvben
lecserélhető az eddigi állomány. A 37 milliónyi összes állományból 79,5 millió
alkalommal kölcsönöztek (lakosonként 15,5 kötetet -- a miénk négyszerese).
(ref.: SP)
- F: nov. 25. http://tilastot.kirjastot.fi/Az EU-ban 7% internetezik könyvtárban is; csak könyvtárban: 0%

A digitális megosztottság szempontjából nagyon érdekes, hogy hol érik el az
emberek az internetet, azaz akiknek otthon erre nincs lehetőségük, hol tudnak
élni azzal. Az európai internethasználók negyede kizárólag otthonán kívül lép a
világhálóra. Ország-viszonylatban, míg Lettország, Litvánia és Szlovákia
lakosságának kevesebb, mint fele csatlakozik otthonról, addig Dániában,
Németországban, Hollandiában ez az arány hét lakosból hat. Összességében tehát
75 százalék az otthonról netezők aránya, de jelentős a munkahelyi szörfözők
részesedése is (41%). A diákok (illetve az oktatási intézményben csatlakozók)
komoly, az összlakosságban képviselt arányukhoz képest mindenképpen
meghökkentően magas 17%-kal képviseltetik magukat, míg a könyvtár és az
internetkávézó egyaránt 7-7 százalékot ért el (hazánkban 10-10%). Jelentős még a
barátok, rokonok ismerősök által nyújtott elérés kihasználása is (20%). Érdekes
eredményeket kapunk, ha megnézzük az exkluzív használatot, azaz, kik azok, akik
a felsorolt helyek közül kizárólag egyet vesznek igénybe: csak otthon 34%, csak
munkahelyen 9%, csak barátnál/ismerősnél 2%, csak könyvtárban 0%, csak
internetkávézóban 1%. Ez utóbbi adat meglepő, de érdemes megemlíteni, hogy
Bulgáriában és Törökországban nagyon magas a netkávézók kihasználtsága.
- F: nov. 28., http://hvg.hu/Tudomany.internet/20051128digidiv.aspxSzélessávú internet a világban

A Computer Industry Almanac szerint 2005-ben eléri a szélessávú előfizetők száma
világszerte a 215 milliós nagyságrendet. Ennek bő egyötöde (47 millió) az
Egyesült Államokban regisztrál, -- mögötte már második Kína, egy hatodnyi
aránnyal (36 millió), harmadik Japán (26 millió). Az első tízbe került még
Dél-Korea (13 millió!), Franciaország (közel 10 millió), Németország (9,5),
Egyesült Királyság (9), Kanada (6,7), Olaszország (6,6) és Spanyolország (4,6
millió). A világ összes előfizetőjéből így mintegy 80% koncentrálódik az
élvonalbeli 10 országban. (ref.: SP)
- F: nov., http://www.c-i-a.com/Az online keresés megközelíti népszerűségben az e-mailt

A Pew Internet -- American Life fogyasztói szokásokat mérő legújabb
kutatása alapján az amerikai internetfelhasználók 41%-a naponta használ
valamilyen online keresőprogramot böngészés közben.
- F: nov. 24., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/49699/Az ország hatvan százaléka nem ért a számítógéphez

Az elmúlt két évben sikerült lerakni az információs társadalom alapjait, a
következő időszak legfontosabb feladata az ország lakosságának hatvan százalékát
érintő digitális írástudatlanság felszámolása -- mondta Kovács Kálmán
szakminiszter az Országgyűlés informatikai bizottságának éves meghallgatásán.
- F: nov. 24., http://www.magyarorszag.hu/hirek/kozelet/infbiz20051122.html?h=1Kevés magyar internetezik -- a svédeknél az óvodás is szörföl

Az Eurostat által, az Európai Unió megbízásából végzett felmérés szerint még kis
földrészünkön belül is igencsak eltérőek az internethasználati szokások.
Magyarország csak sereghajtó az általános web-felhasználók arányát tekintve, nem
úgy a svédek, dánok, finnek, ahol a százalékokat tekintve a nagymama, az óvodás
is netezik.
A teljes, 25 tagállamra kiterjesztett felmérés szerint az Európai Unióban
átlagosan a lakosság 47 százaléka használja rendszeresen az internetet. Ezzel
még mindig az Egyesült Államok mögött loholunk, ahol két éve volt hasonló
felmérés, 55 százalékos eredménnyel.
Az öreg földrészen észak felé kell keresgélnünk a legwebesebb országokat: 82
százalékkal Svédország vezet, az ezüstérmes a 76 százalékos Dánia, a harmadik
befutó pedig Finnország 70 százalékkal.
- F: nov. 27., http://ma.hu/page/cikk/ac/0/135157/1Informatikai központ Beregszászon

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán az IHM és a PTA Szülőföldön az
információs társadalomba programjának keretében informatikai központ nyitotta
meg kapuit Beregszászon.
- F: nov. 23., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/49670/A gép, amely megrengette... Magyarországi fénymásoló-történelem

A fénymásolás -- egyébiránt korántsem feldolgozott -- magyarországi
históriájában az 1985-ös év jelentette a fordulópontot, amikor a Soros
Alapítvány -- amelyhez a politikai vezetés közreműködő, de még inkább ellenőrző
funkcióval társította hozzá a Magyar Tudományos Akadémiát -- elindította a
tudományos, közművelődési és felsőoktatási intézmények "korszerű eszközökkel",
vagyis fénymásolókkal való ellátásának programját. Abban az esztendőben -- a
pályázatra jelentkező 376-ból -- 113 intézmény írhatta ki: 'Ezen fénymásoló
beszerzését az MTA-Soros Alapítvány támogatása tette lehetővé.' A megfogalmazás
nehézkességét az okozta, hogy az alapítvány a Nagy-Britanniában nagykereskedelmi
áron beszerzett gyorsmásolókat, kevés kivételtől eltekintve, nem ajándékozta oda
a pályázóknak; azokat -- igaz, igen kedvező áron -- meg kellett, s ami a
legfontosabb, meg is lehetett vásárolni. Addig ugyanis ilyen beszerzésre csak
igen korlátozottan nyílt lehetőség. Mint az Nové Béla Tény/Soros című
alapítványtörténeti krónikájából tudható: két évvel korábban, amikor a
Parlamenti Könyvtár legendás főigazgatója, Vályi Gábor miniszterelnökségig nyúló
kapcsolatain keresztül kijárta, hogy a nagyobb könyvtárak -- annak fejében, hogy
komolyabb zúgolódás nélkül tudomásul vették nyugati könyvtári beszerzési keretük
radikális csökkentését -- egy-egy valóban modern masinával gazdagodjanak, magas
rangú belügyi tisztek azonmód tiszteletüket tették szobájában, és
figyelmeztették a másológépek 'állambiztonsági kockázataira'.
- F: nov. 23., http://hvg.hu/hvgfriss/2005.47/200547HVGFriss139.aspx (regisztráció
után olvasható!)A Nagy Könyv -- nem a könyvek népszerűségét mérte?

Magyarországon szoktak az emberek olvasni? Nem? Vagy mégis? Mit? Csak ponyvát?
Biztos? És ki olvas? Mindenki? A fiatalok is? -- Ezekre a kérdésekre talán az
utóbbi időkbe legnagyobb olvasásra buzdító program a Nagy könyv adhat választ.
Ha megnézzük az első 12 bejutott könyvet, könnyen észrevehetjük, hogy fele
gyerekkönyv vagy kötelező olvasmány, és az összes meg van filmesítve. Ezek
alapján az alábbi gondolatokat vonhatjuk le: Többnyire olvasnak, ha felnőtt
szavazott ő is csak gyermekkori élményei alapján. A Harry Potter kontra Gyűrűk
ura harc a filmek alapján ment, tehát nem a könyvek népszerűségét mérte. Az
1984, a Mester és Margarita és a Száz év magány szerencsére nem gyerekkönyv,
talán mégis reális lett az eredmény.(a Nagy könyv játék top 12-ét a
www.anagykonyv.hu oldalon megtalálhatjuk)
Vajon tényleg nem olvasnak Magyarországon? -- Puskásné Horváth Éva könyvtáros
(Mozsgó, községi és iskolai könyvtár): -- Az a tapasztalatom, hogy az emberek
többsége, főleg a nők igenis olvasnak. Mint kis községben (1008 fő) azt már
sikernek könyvelhetjük el, hogy van 40 rendszeres látogató, akik a könyvtár
megnyitása óta eltelt két év alatt szoktak ide. Ebből többségük nyugdíjas vagy
fiatal. Az iskolai könyvtárban pedig töretlen lelkesedéssel jönnek a kisebbek és
nagyobbak.
- F: nov. 28.,
http://www.dunantulinaplo.hu/index.php?apps=cikk&c=469452&d=2005-11-28&r=2347Kerekes szék a könyvtárnak
 
Kerekes széket adományozott a szegedi Somogyi-könyvtárnak Székely György, a
Magyar Tolókocsi Alapítvány alapítója. Az eszközt Újvári Sándor, az alapítvány
kurátora tegnap adta át a könyvtár dolgozóinak. Szőkefalvi-Nagy Erzsébet, az
intézmény igazgatója elmondta: a kerekes széket azok a látogatók tudják
használni, akik idős koruk miatt nehezebben járnak, vagy esetleg balesetet
szenvedtek, és nehezükre esik a hosszabb séta. A Magyar Tolókocsi Alapítvány
országszerte kulturális, tudományos, valamint művelődési intézményeknek
adományoz kerekes székeket azért, hogy a mozgásukban tartósan vagy átmenetileg
korlátozottak is bejuthassanak ezekbe az épületekbe.
- F: nov. 24., http://www.delmagyar.hu/cikk.php?id=70&cid=111533
 
 
 
Férfihangért rajonganak
 
Nemcsak látássérültek kölcsönzik ki a hangoskönyveket a megyei és városi
könyvtárból Kaposváron, kamionsofőrök és háziaszszonyok is szívesen válogatnak a
több mint 1200 darabos állományból. Sipos Csabáné könyvtárostól megtudtuk:
leginkább a férfihangokhoz ragaszkodnak a kölcsönzők, azon belül is hiába a
számos közismert, népszerű szinkronszínész, férfiak és nők egyaránt Bodor Tibor
színművész búgó hangjáért rajonganak. Azt állítják: orgánuma nyugtatóan hat. A
hangoskönyvek ma már nemcsak kazettán, hanem dvd-n és cd-n is kölcsönözhetők, az
újságokat pedig kéthetente frissítik a vakok és gyengénlátók részére. A Vakok
világa című folyóiratot is rendszeresen beszerzik a hangtárba. A téka speciális,
lapolvasó szoftverének segítségével ma már az internethez is hozzájutnak a
látássérültek.
- F: nov. 23.,
http://www.somogyihirlap.hu/index.php?apps=cikk&d=2005-11-23&r=11&c=468012
 
 

Szellemi műhely a bibliotékában
 
A szentesi képviselő-testület elismerte a városi könyvtárban folyó magas
színvonalú munkát. Az is elhangzott: korábban jó döntést hozott az önkormányzat,
amikor a volt megyeházán a jövőben működő konferencia-központot a városi
könyvtárhoz integrálta. A testület határozatban is elismerte a bibliotéka
munkatársainak teljesítményét. Egyhangúlag szavazták meg azt is, hogy újabb öt
évre megbízták a könyvtár kht. ügyvezetői feladatainak ellátásával G. Szabó
Lenkét.
- F: nov. 23., http://www.delmagyar.hu/cikk.php?id=73&cid=111439
 
 

Olvasókat csábítanak -- mozgókönyvtár Marcaliban
 
A marcali könyvtár már összeállította azt a nyolcezer kötetes könyvállományt,
amivel úgynevezett mozgókönyvtári feladatokat lát majd el a kistérség hat
településén. A kistérségi többcélú társulás hét és fél millió forintot nyert a
Belügyminisztériumtól a szolgáltatás kiépítésére. A szolgáltatásba azok a
kiskönyvtárak kapcsolódtak be, amelyeknél nem megoldott a kölcsönzés, vagy éppen
több olvasnivalót szeretnének. Monostori Szilveszter, a marcali könyvtár
igazgatója elmondta: Tapsonnyal, Gadánnyal, Hosszúvízzel, Somogyfajsszal,
Libickozmával és Tikossal kötöttek szerződést letéti állományok kihelyezésére.
Rajtuk kívül a kistérségben tizenhat településnek Kaposvárral van ilyen
szerződése, a többi pedig önálló fenntartású.
- F: nov. 22.,
 http://www.somogyihirlap.hu/index.php?apps=cikk&d=2005-11-22&r=167&c=467804
::::::::::::: INFO@UK HÍREK ::::::::::::::


A British Couincil Info@UK hírlevélének (55 October 2005, 55 November 2005
http://www.britishcouncil.org/ism-info@uk-monthlybulletin.htm) híreit a
Berzsenyi Dániel Főiskola Szombathely informatikus könyvtáros hallgatói, Rácz
Renáta, Sándor Emese és Tóth Balázs fordították, a híreket válogatta, és a
fordításokat ellenőrizte Koltay Tibor.


A nagyközönség nincsen tudatában az online veszélyeknek

Egy felmérés, amelyet egy brit biztonságtechnikai cég megrendelésére végzetek
el, azt az eredményt hozta, hogy a britek alig ismerik azokat a veszélyeket,
amelyekkel az interneten szembe kell nézniük, ezért jóval nagyobb eséllyel
vannak kitéve rosszindulatú szoftverek okozta fertőzéseknek vagy annak, hogy a
bankszámlájukat kiürítik.
A kutatás felfedte, hogy a lakosság csupán 16%-a hallott a
billentyűleütés-naplózókról (olyan rosszindulatú programokról, amelyek könnyen
megfertőzik a PC-ket, és bizalmas jelszavakat rögzítenek). Továbbá csak 24%
hallott a phisingről (olyan megtévesztő e-mailekről, amelyek azt a látszatot
keltik, hogy az áldozat bankjától érkeztek számlainformáció kérése céljából, a
valódi céljuk azonban a számlák ellopása). A kutatók megkérdezték, ki a felelős
mindezért. A válaszadók szerint oktatni kellene az embereket az internet
veszélyeire. 59%-uk szerint a felelősség az internetszolgáltatókat, 46% a
szülőket, 40% a kormányzatot, 39% az iskolákat terheli. A kutatás 1005, 16 év
feletti brit felnőttön végezték el 2005. augusztusában.
- F.: aug., http://www.streamshield.com/news/press.php?articleid=35A kutatók támogatják a szabad hozzáférést

Tim Berners-Lee és hét másik professzor nemrégiben nyílt levelet juttatott el a
Brit Kutatási Tanácsnak (RCUK, Research Councils UK). Ebben a levélben
határozottan támogatják azt az elképzelést, hogy ingyenesen megtekinthetők
legyenek a weben a közpénzekből finanszírozott kutatások eredményei. A levél
írói keményen visszautasítják az Association of Learned and Professional Society
Publishers állításait, amelyek szerint a kutatások önarchiválása katasztrofális
következményekkel járna a folyóiratok számára.
- F.: aug. 30.,
http://openaccess.eprints.org/index.php?/archives/18-guid.html
http://www.guardian.co.uk/business/story/0,3604,1558870,00.htmlKönyvtári és Információs Világkonferencia, 2006

2006. aug. 20-24 között lesz Szöulban a 72. IFLA Konferencia és Tanács. 'Az
elmúlt pár évben, az új digitális kor beköszöntével, az információtechnológia és
digitális kommunikáció gyors fejlődésének következtében a társadalom viharos
tempóban változik. Itt az ideje, hogy a könyvtárak együttműködjenek a könyvtári
kutatókkal és más szakemberekkel annak érdekében, hogy képesek legyenek
betölteni az ennek a gyorsan változó világnak a kihívásaira válaszolni tudó 21.
századi információs központok szerepét.' A konferencia témájául azért ezt a
témát választotta az IFLA, mert hisz abban, hogy a könyvtáraknak a tudás
dinamikus motorjaként kellene működniük a tudás és az információ társadalmában.
- F.: 2005 okt. 26., http://www.ifla.org/IV/ifla72/index.html.A könyvtárak a digitális korban, 2006

A [már hagyományosnak nevezhető] LIDA konferenciára és képzésre
http://ffos.hr/lida, a horvátországi Dubrovnikban és Mljetben, 2006. május 29.
és június 4. között kerül sor. Fő célja, hogy 'foglalkozzanak a könyvtárak és
információs rendszerek változó és kihívásokkal teli környezetével és a
könyvtárak által a digitális világban nyújtott szolgáltatásokkal, különös
figyelmet szentelve az aktuális problémáknak, fejlesztéseknek és megoldásoknak.'
A konferencia két fő témája a digitális könyvtárak kulturális, szociális és
szervezeti hatásai és helye, valamint digitális könyvtárak építése a gyermekek
és a fiatal felnőttek számára.
- F: okt. 13.Bibliográfia a Google Print vitáról

A Charles W. Bailey, Jr [több ismert bibliográfia gondozója] szerkesztésében
megjelenő bibliográfia olyan válogatott angol nyelvű elektronikus munkákat mutat
be a Google Printről, melyek ingyenesen elérhetőek az interneten. Különleges
figyelmet kapnak benne a témával összefüggő jogi problémák. Jó néhány szerzői
jogvédő szervezet azzal vádolta a Google-t, hogy megsértették a szellemi
tulajdonjogot. Ráadásul néhány könyvtáros attól tart, hogy a Google Print
http://print.google.com fölöslegessé teszi majd szolgáltatásaikat.
- F: okt 25.,
http://escholarlypub.com/digitalkoans/2005/10/25/the-google-print-controversy-a-bibliography:::::::::::::::::: HONLAPOK, PORTÁLOK ::::::::::::::::::::


Értékes INFORMÁCIÓT a nyitólapra!

A látogató megérkezik az oldalra egy keresőből vagy egy másik weboldalon
elhelyezett linkről, és elkezdődik a versenyfutás az idővel.
1..., 2..., A látogató rápillant az oldal címére: "Üdvözüljük honlapunkon" --
3..., 4... , beleolvas az alatta található szövegbe: "Cégünk elmúlt tizenkét
évében vevőink igényeinek maximális, bla bla, bla..." -- 5... , 6..., rápillant
a menüre: "Rólunk, Cégtörténet, Referenciák" -- 7..., 8...,
Látogatónk még jó esetben rászánja magát egy kattintásra: "Partnereink közt
megtalálhatóak a legnagyobb múltú, bla, bla, bla..." -- konstatálja, hogy itt
sem talált semmi hasznosat, és már be is zárta az ablakot.
- F: nov. 28., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/49771/Értékek a világhálón  

A világháló születése óta több milliárd weboldal és adatbázis született. Ezen
oldalak egy része hihetetlen sikertörténeteket produkált, míg mások csendben
elsüllyedtek a végtelen információtengerben. Azt kutattuk, hogy mi a titka az
értékes webhelyeknek, hogyan kerülhetjük el hogy oldalunk eltűnjön a internet
végtelen hálójában.
- F: nov. 25.,
http://www.fn.hu/index.php?id=8&cid=111305&hirlevelkatt=2005-11-25A háztáji honlapépítés 10 leggyakoribb hibája

Sok cégvezető próbál takarékoskodni azzal, hogy ismerőse készíti el -- "baráti
alapon" -- vállalata honlapját. A százezer-kétszázezer forintos megtakarítás
első pillantásra ugyan jól mutat, a rosszul elkészített weboldalak okozta
veszteség azonban ennél nagyságrendekkel nagyobb lehet, derül ki az mfor.hu
számára készített tanulmányból.
- F: nov. 22., http://www.mfor.hu/cikk.php?article=23656&pat=2
::::::::::::::::::::::::::::: KISSZÍNES :::::::::::::::::::::::::::Virtuális tanárok
 
Több okkal magyarázzák, hogy miért nem veszik át a számítógépek a tanárok
munkáját: unalmasak, nem elég meggyőzők, nem kifejezetten vonzóak, hiányzik
belőlük a lélek, nincsenek érzéseik. A Floridai Egyetem fejlesztési stádiumban
lévő virtuális professzorai már egy új, emberibb generációt képviselnek. 
- F: nov. 25., http://www.agent.ai/main.php?articleID=1548
 


Internettámogatást fizetnek Szlovákiában  

A szlovák állam jövőre háztartásonként 2 ezer koronával (6,7 forint/korona)
járul hozzá a szélessávú internet-hozzáférés kiépítésének költségeihez. A
javaslat eredetileg 6 ezer koronáról és összességében 600 millió koronás
támogatásról szólt, ám a pénzügyminisztérium csökkentette az összeget. A
támogatás révén százezer háztartás juthat internethez Szlovákiában, ahol még
jelentős az elmaradás Nyugat-Európához képest: bár a háztartások 40 százalékában
van számítógép, ezeknek mindössze egynegyede rendelkezik internetes
hozzáféréssel. 
- F: nov. 23., http://www.fn.hu/index.php?id=5&cid=111513A nemzeti könyvtár köszöni
     
Az Országos Széchényi Könyvtár örökös tagja címet adományozták Kosáry Domokos
professzornak az intézmény megalapításának évfordulóján rendezett ünnepségen.
Monok István főigazgató lapunknak elmondta: a most alapított kitüntetéssel azok
tevékenységét szeretnék elismerni, akik valamilyen formában hathatósan
segítették a könyvtár működését, bár nem, vagy csak rövid ideig voltak annak
dolgozói.
- F: nov. 36., http://www.nol.hu/cikk/385512/Házelnöki licit a könyvtárért

Fergeteges hangulatúra sikeredett a szombati jótékonysági bál a Kiscsávolyi
ÁMK-ban [Baján]. Az est bevételét az intézmény könyvtárának felújítására és
berendezésének korszerűsítésére fordítják. A jótékony célú bál fővédnöke Szili
Katalin, a parlament elnöke volt.
- F: nov. 24.,
http://www.petofinepe.hu/index.php?apps=cikk&c=469410&d=2005-11-28&r=1Az 'OSZK' alapítása

1802. nov. 25.: Az Országos Széchényi Könyvtár és Nemzeti Múzeum alapítása:
Széchényi Ferenc ajándékozta a nemzetnek gyűjteményét, amely könyv, kézirat,
kép, szobor, metszet, térkép, címerkép és érem anyagból állt. Az OSZK jelenlegi
mintegy 7 milliós állományából több mint 2 millió a könyv. 1473-ból való az első
Magyarországon nyomtatott mű, a Chronica Hungarorum.
- F: nov. 25., www.bocs.huStein Aurél-évforduló

1862. nov. 26.: Stein Aurél (Sir Mark Aurel Stein) régész, történész,
orientalista, utazó és földrajztudós, akadémikus születése (+1943. okt. 26.).
Brit szolgálatban több alkalommal kutatott Belső-Ázsiában, bejárta Nagy Sándor
hadjáratának útvonalát. Felfedezte a híres tunhuangi barlangtemplomot és
könyvtárat. Több művében foglalkozott az ind történelem és az indo-szkita uralom
vallási és művelődési viszonyaival. Sok tízezer páratlan leletét a British
Museum őrzi. Könyvtárát a Magyar Tudományos Akadémiára hagyta. 81 éves korában
kapott engedélyt, hogy Afganisztánban kutasson, Kabulban halt meg. 42 éves
korától brit állampolgár volt, 1912-ben lovaggá ütötték.
- F: nov. 26., www.bocs.huVőfélytalálkozó a megyei könyvtárban

Ilyen még nem volt -- e szavakkal indította a rendhagyó találkozót Veress
László színművész a sepsiszentgyörgyi megyei könyvtár Gábor Áron Termében. Mint
mondta, a vőfély igen-igen szükséges az esküvőn, ő az, aki az egész eseményt
levezeti; a vőfélyt leginkább a középkori udvari bolondhoz tudná hasonlítani,
kinek mindent szabad volt elmondania, mert szavaiért senki sem sértődött meg.
- F: nov. 18., http://www.hirek.ro/newz.php?id=13919Shakespeare és Kossuth  

A Széchényi Könyvtár katalógustermének közepén néhány hete egy vitrinben
Shakespeare stratfordi szülőházának fából készült makettje látható. Az "épület"
ablakaiban a Knight-féle nyolckötetes angol nyelvű Shakespeare-összes. A ház
homlokzatán kis ezüstlapba vésve az adományozók nyelvén ez olvasható: 'Angol
hölgyek és urak vásárolták 9215 pennyért, hogy Kossuth Lajosnak ajándékozzák,
aki oly mesteri fokon sajátította el az angol nyelvet. Használtassék a
legnemesebb célra.' Kossuth családi címerét is rányomatták a könyvekre. A vitrin
másik oldalán egy dombormű díszítésű, ugyancsak angol kiadású
Shakespeare-válogatás látható, melyet ugyanakkor -- 1851. november 17-én --
Birminghamben adtak Kossuthné Meszlényi Teréziának.
- F: nov. 23., http://www.magyarhirlap.hu/cikk.php?cikk=98973Brüsszeli könyvtár partnerkeresése

A Lecture Publique nevű brüsszeli könyvtár társszervezőként vagy partnerként
csatlakozna Kultúra-pályázatokhoz könyvek, folklór, történelem, könyvtárak,
irodalom, kulturális programok témakörökben. (KultúrPont) Bővebb információ:
Lecture Publique Library; 44 Boulevard Léopold II, 1080 Bruxelles, Belgium --
Borguet Nicolas nicolas.borguet@cfwb.be
http://http://www.bibliotheques.be/fr/homepage/
- F: nov. 28., www.kulturpont.hu::::::::::::::::::: INFORMÁCIÓFORRÁSOK ::::::::::::


Abszolút -- új kulturális portréműsor vasárnap az m1-en

Az Abszolút című műsor új értelmezésben mutatja be a portréműsor fogalmát,
izgalmassá, humorossá, vizuálisan is élvezhetővé téve a műfajt.
Az Abszolút nem tesz különbséget "könnyű" és "magas" kultúra között, az
életmódot, illetve a mindennapjainkat alakító jelenségeket egyaránt a kultúra
fogalmába sorolja. A műsor világát a műsorvezető Varga Liviusz, a portréfilm
alanya és az igényes vizualitás teszi humorossá és személyessé.
- F: nov. 25., http://ma.hu/page/cikk/af/0/135102/1Bookline.hu -- a legjobb az e-kereskedők közül

A Bookline.hu online könyvkereskedő kapta meg az Év internetes kereskedője
díjat, amelyet az Informatikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ), az Inter-Európa
Bank (IEB) és Kirowski alapított. A Bookline.hu 2002-ben indította internetes
kereskedelmi tevékenységét, új és használt könyveket értékesít. A fődíjjal a
társaság jogot szerzett arra, hogy egy évig használhassa a díj megjelölését,
valamint az alapítók és a médiatámogatók által felajánlott számos kedvezményt is
igénybe veheti. 
- F: nov. 25., http://www.kreativ.hu/cikk.php?id=14727Dr. Diag: online gyógyszer-diagnosztikai rendszer

A hazánkban sikeres karriert befutó Complex CD Jogtár után új orvosinformatikai
programrendszert hozott létre Styaszni Gyula, a Dr. Diag Kft. ügyvezető
igazgatója.
- F: nov. 24., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/49709/Alternatív híroldal tömbön kívüli országoknak

Pártatlan hírügynökséget szeretnének létrehozni az egyik nagy tömbhöz sem
tartozó országok. A hidegháború idején létrejött Nonaligned Movement szerveződés
a világ mintegy nyolcvan országát tömöríti. A kezdeményezés azután erősödött
fel, hogy egyre több fejlődő ország érzékelte, miszerint nem mindig tudósítanak
a nyugati hírügynökségek pártatlanul a náluk történő eseményekről. A hivatalos
nevén Nonaligned Movement News Network névre hallgató hírügynökséget már
támogatja Kuba, Szíria, Irán és Észak-Korea is.
- F: nov. 24., http://www.sg.hu/cikkek/40976
IMPRESSZUM

A szerkesztők -- akik szívesen olvassák és megfontolják az Ön véleményét:
Káldi Emese (kommunikációs tréner) mailto:emi22@freemail.hu
Mészáros Anikó (programvezető) mailto:meszaros.aniko@chello.hu
Sonnevend Péter (Kaposvári Egyetem, tanszékvezető főiskolai tanár,
egyetemi könyvtárigazgató) mailto:peter@sonnevend.com
Mikulás Gábor (információs és pr-tanácsadó) mailto:mikulasg@gmconsulting.hu

Feliratkozás az ékezetes vagy ékezetmentes hírlevélre:
http://hirlevel.swgy.hu/user/1/php/maileruser.php?mailer=1&action=regist

A szerkesztők a nem saját írású cikkek tartalmáért nem vállalnak felelősséget,
mindazonáltal törekednek a források gondos válogatására.

Kiadja: GM Consulting http://www.gmconsulting.hu/inf