K I T -- Könyvtár - Információ - Társadalom (2005/43. nov. 23.)


    Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára
                            Szemlék, hírek, kommentárokTARTALOM
- Mind népszerűbbek az osztrák köz- és iskolai könyvtárak
- Hatékony a használók által kezdeményezett könyvtárközi kölcsönzés
- A német fiatalok mobilmániája
- Internethasználat az EU-ban 2004 elején
- Az angol közkönyvtárak költségszerkezetének elemzése
- Havonta frissíteni kell a stratégiát
- Drucker: az ember a legértékesebb erőforrás -- meghalt a menedzserguru
- Menedzsment-eljárások 11., ISO9000-es minőségirányítási szabványok
- A pénzintézetek már odafigyelnek az adatminőségre
- Csend a könyvtárban? Ez már a múlté...
- Elindult a Google Base
- A közszféra kivárja a lépés hatását
- A Google lehet a következő Nagy Testvér
- Panaszkezelés -- a könyvtári felmérés egyelőre még késlekedik
- A Magyar Elektronikus Könyvtárat rengeteg határon túli látogatja
- Látogatócsúcs a megyei könyvtárban
- Diszkriminációs ügyek... nem az elmarasztalás visz előrébb
- Az első Közösségi Tudásközpontot -- Korondon
- Aláírták a magyar-jordán kulturális munkatervet
- Felavatták Jászberény megújult könyvtárát 
- Internetezésben Románia az utolsó Európában
- Könyvtári hét volt Tótkomlóson
- Digitalizálják az Anna Amalia könyvtárat
- Digitális könyvtárakról szóló tervezet

KISSZÍNES
- Ingyenes digitális tananyag egyetemistáknak
- A Reggel felemelkedése és bukása -- a tanulékonyság hiányáról
- 50 könyvet is magával vihet az új mobiltelefonnal
- Közintézmény-vezetés a sógoroknál
- A könyvek polcon tartása irodalomkínzás

INFORMÁCIÓFORRÁSOK
- Harc a baranyai fiatalok figyelméért
- 6000 kismama használja a díjnyertes elektronikus tananyagot
- Weboldal az online kreativitásról
- Elindult az itport.hu informatikai portál
- Többet, gyorsabban, kevesebbért -- 250-féle informatikai e-szakkönyvE lapszám szerkesztője: Mészáros Anikó
A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Adja tovább
kollégáinak, ismerőseinek! A megrendelési és lemondási információ a hírlevél
végén található. A hírlevélben a hosszabb linkek eltörhetnek; ezek csak
kimásolás és egybetoldás után, a böngészőbe bemásolva használhatók. 
Kereshető KIT-archívum: http://www.gmconsulting.hu/inf/kit/index.htmlMind népszerűbbek az osztrák köz- és iskolai könyvtárak

2004-ben tovább növekedett az osztrák köz- és iskolai könyvtárak igénybevétele.
A lakosság 14%-a beiratkozott olvasó, a 12,6 milliós állományból az 1,1 millió
olvasó 19,7 milliót kölcsönzött (az előző évinél 11%-kal többet!). A 10 évvel
korábbi számokhoz viszonyítva: 1994-től 2004-ig az állomány 2,7 millióval, az
olvasók száma 206 ezerrel, a kölcsönzéseké pedig 3,6 millióval nőtt. Az osztrák
rendszer sajátossága, hogy a csaknem 2400 könyvtári szolgáltató hely 30%-a
iskolai könyvtár, de ezek teljesítménye számos paraméter szerint a 10%-ot sem
éri el. Másrészt az intézmények egy részét az egyházak tartják fenn (az összes
bő egy negyedét). Az országos teljesítmény háromnegyedét a főhivatású
könyvtárosok (összesen 773 fő) által vezetett könyvtárak érik el.
- F: nov. 20., http://www.bvoe.at/Hatékony a használók által kezdeményezett könyvtárközi kölcsönzés

A cikk hat Washington-állam beli egyetemi könyvtár konzorciumán belül egy
négyéves időszakra vonatkozóan összehasonlítja a használók által a Cascade
központi katalógusban kezdeményezett kölcsönzések adatait a hagyományos
könyvtárközi kölcsönzési adatokkal. Az előbbi adatokat az Inn-Reach szoftver
statisztikakészítő szolgáltatásával, a könyvtárközi kölcsönzés adatait pedig egy
kérdőíves felméréssel gyűjtötték össze. A használók által kezdeményezett
kölcsönzési lehetőség harmadik évében a visszaadandó könyvek hagyományos
könyvtárközi kölcsönzése 21 százalékkal csökkent, ugyanakkor az összes
kölcsönzés száma 271 százalékkal emelkedett. A másolatkérések mennyisége nem
változott. Mind a hat könyvtár több könyvet kölcsönzött és szolgáltatott a
használók kezdeményezte módszerrel, mint a hagyományos könyvtárközi
kölcsönzéssel. A kölcsönzések számának növekedése azt mutatja, hogy a használók
kezdeményezte kölcsönzés hatékony módszere a konzorciumon belüli
forrásmegosztásnak. Ennek ellenére a másolatokra és a konzorciumon belül hiányzó
könyvekre továbbra is szükséges alternatíva marad a hagyományos könyvtárközi
kölcsönzés. (Autoref.)
- F: Chmelir: Patron-initiated borrowing and traditional ILL: the cascade
experience = Interlend.Doc.Supply. 33 (2005). Autoref: Könyvtári Figyelő,
2005/3. A német fiatalok mobilmániája

A legújabb felmérések szerint a 12-13 éves német gyerekek
mobiltelefon-ellátottsága a tavalyi 75%-os szintről 84%-ra emelkedett. A 12-19
éves nemzedék egésze körében pedig 92%-os szintet mérnek. A
telefonellátottságban nem játszik szerepet az iskolatípus (felső tagozat,
különböző középiskolák, főiskolák). Minden tizedik ifjú számára a mobil a
leginkább használt műszaki eszköz. Érdekes, hogy az SMS népszerűsége megelőzi a
telefonos beszélgetésekét. A készülékek több mint fele (57%) kamerával van
ellátva, rádióhallgatásra 27% alkalmas, MP3-lejátszóval 21% van felszerelve.
- F: nov. 18., http://www.digitale-chancen.de/Internethasználat az EU-ban 2004 elején

A 25 EU-tagállam 16 éven felüli lakosságának közel fele (47%) használta az
internetet a múlt év első negyedében. Élen a skandinávok állnak (svédek és
izlandiak 82%, dánok 76%, finnek 70%), utánuk a hollandok (69%) és a britek
(63%) következnek, a középmezőnybe a németek (61%), osztrákok (52%), észtek
(50%), szlovákok (46%), spanyolok (40%), szlovénok (37%) tartoznak, s egyharmad
alatti arányt mutatnak a ciprusiak és csehek (32-32%), olaszok (31), portugálok,
litvánok és lengyelek (29-29), majd a magyarok (27%). Az EU-ba törekvő bulgárok
16, a románok 12 és a törökök 13%-ot mutatnak fel. A nemzedéki szakadék elég
éles: a diákok 85%-a internetezik, a második helyen a munkavállaló nemzedékek
60%-ot érnek el, míg a nyugdíjasokra jellemző arány 13%. Az iskolai végzettség a
skandináv államokban (már) nem jelentős tényező, ott az alacsony végzettségűek
körében is 50-70% közt mozog (a svédeknél 70%), ellenben a spanyoloknál 61%-kal
elmarad az alacsony végzettségűek aránya a diplomásokétól.
- F: nov. 18., http://digitale-chancen.deAz angol közkönyvtárak költségszerkezetének elemzése

A angol kultuszminisztérium közkönyvtári kiadáselemzésének (Overview of public
library expenditure) főbb számaiból emelünk ki néhányat. 2003-ban az összes
kiadás 48%-át fordították a könyvtári dolgozók bérezésére. A szerzeményezés
részesedése 20%, vagyis minden ötödik font, s ebből 9% a könyvek beszerzésére,
míg további 11% az egyéb dokumentumtípusra jutott. A telephely és a közművek
fenntartására és igénybevételére 23%-ot fordítottak, s további 6% volt szükséges
a számítástechnikai kiadásokra.
- F: nov. 18., http://www.mla.gov.uk/Havonta frissíteni kell a stratégiát


Dénes Gábor, a Menedzserek Országos Szövetségének a főtitkára szerint csakis a
tudásmenedzsmentre építő vállalatoknak van esélye lehetőségként és nem teherként
megélni a globalizáció kihívásait. A korszerű cégeknél havonta felülvizsgálják a
működési elveket, milyen tartozások léteznek, hogyan áll a beszállítói rendszer,
milyen irányba mozog a tőzsde, változott-e a jogszabályi környezet. 'Bár
érzékelhetők pozitív változások, a hazai cégek (főleg a kkv-k) nagy része nem
tájékozódik naponta az adott iparág helyzetéről, nem nézi meg az interneten a
legfrissebb híreket' -- nyilatkozta Dénes Gábor az mfor.hu-nak. 'Egy nemzetközi
nagyvállalat bukása például hatással lehet a magyarországi üzleti életre, ezért
nem elég a jövőkép kidolgozása, folyamatosan figyelemmel kell kísérni az új
üzleti tendenciákat' -- tette hozzá.
- F: nov. 3., http://www.mfor.hu/cikk.php?article=23213&page=1
-- A gördülő tervezésről ld.: http://www.gmconsulting.hu/inf/index.html
 
 
 
Drucker: az ember a legértékesebb erőforrás -- meghalt a menedzserguru
      
Kaliforniai otthonában a múlt pénteken, 96 éves korában elhunyt Peter F.
Drucker, a modern vállalatirányítás-tudomány megteremtője. Az első
menedzsmentguruként emlegetett professzor számtalan könyvet és újságcikket
publikált, emellett nagyvállalatok és nonprofit szervezetek tanácsadója volt. Az
1909-ben Bécsben született Drucker Hamburgban és Frankfurtban végezte egyetemi
tanulmányait, majd 1933-ban, Hitler hatalomra jutása után Londonba, négy évvel
később pedig New Yorkba költözött. Ott írta nagyobb művét a totalitárius hatalom
gazdasági gyökereiről, amit Winston Churchill kedvező kritikája emelt
sikerkönyvvé. Úttörő szervezetszociológiai és menedzsmentelméletei középpontjába
az embert helyezte, hangsúlyozva, hogy a vállalat számára a munkaerő nem
egyszerűen költségtényező, hanem értékes erőforrás, amelyet érdemes ésszerűen
használni. A 20. század fejlődését látva kiemelte a tudás szerepét a
posztindusztriális gazdaságokban.
- F: HVG, nov. 19. 46. sz., p. 14.
 


Menedzsment-eljárások 11., ISO9000-es minőségirányítási szabvány
 
A szolgáltatásminőség kérdése kb. 12 éve divatos téma a magyar könyvtárak
körében, erős lobbiérdek támogatása által. Ám a támogatás csak a TQM-re
vonatkozik. Így feltehetően az egyetlen könyvtári ISO9000 szerint minősített
alkalmazó a Magyar Állami Földtani Intézet Könyvtára. (A korábban tanúsított
OMIKK rendszere a BME-vel való összeolvadása által vesztette hatályát.) A
szabvány alkalmazását hazai könyvtároskepző intézmény nem oktatja, a rendszer
megszerzését a szakmai felügyeletet és pályázati finanszírozó ellátó szervek --
pl. NKÖM, OM, NKA -- nem támogatják. (A Gazdasági Minisztérium azonban kínál
rendszerépítési támogatást, amennyiben pl. a könyvtár valamilyen gazdasági
tevékenységet is folytat.)
A szabvány elvárása, hogy a szervezet egyértelmű, dokumentált folyamatokkal
rendelkezzen, a kritikus tevékenységek dokumentáltak, így visszakereshetőek
legyenek a szervezeti tanulás érdekében, felelősség azonosíthatósága által. Cél,
hogy a vevő (vö.: használó, olvasó) csak ellenőrzött, minősített termékhez,
szolgáltatáshoz jusson. Ehhez a szervezet tevékenységeit a szabvány szerint
dokumentáló kézikönyvet, benne fejezeteket (Alkalmazási terület, Rendelkező
hivatkozás, Szakkifejezések és meghatározások, Minőségirányítási rendszer, A
vezetőség felelősségi köre, Gazdálkodás az erőforrásokkal, A termék előállítása,
Mérés, elemzés és fejlesztés), szükség szerint eljárásleírásokat,
munkautasításokat és bizonylatokat vár el. A kiépített rendszert belső és külső
auditok minősítik, tanúsítják.
Irodalom pl.: Az ISO 9000:2000-es szabványok innovatív alkalmazása / Juhani
Antilla. In: Minőségügyi hírlevél 2 (2003) 15. szám, 2003-04-08 http://www.mfor.hu/cikk.php?article=10055&pat=14, Az ISO 9000:2000-es
szabványok innovatív al-kalmazása - 2. rész / Juhani Antilla. In: Minőségügyi
hírlevél 2 (2003) 19, 2003-05-07 http://www.mfor.hu/cikk.php?article=10206&pat=14 ,
Total Quality Management in the University Library / Nigel G. Butterwick. In:
Library Management 14 (1993) 3, p. 28-31., OMIKK – az első ISO 9002 szerint
tanúsított, könyvtárra alapozott szolgáltató intézmény Magyarországon / Csubák
Antoaneta. – In: Könyvtári Figyelő (1999) 4. p. 788-795, ISO9000 and
organisational culture / B. Fairbrain. www.helsdale.demon.co.uk/cult.htm,
ISO-kirakat : minőségbiztosítási rendszerek -- alulnézetből / Schweitzer András.
In: Heti Világgazdaság 19 (1997. október 25.) 43 p. 80-84
A KIT -- mint eddig is -- várja a kritikus, kiegészítő véleményeket,
kérdéseket,
javaslatokat. A menedzsment-eljárások korábban ismertetett elemei a
http://www.gmconsulting.hu/inf/kit/hircsokor/menedzsment-eljarasok.htm -on
olvashatók.A pénzintézetek már odafigyelnek az adatminőségre

Az AIM Software, a bécsi Közgazdaságtudományi Egyetem és a Reuters
(LSE:RTR) közzétette a második globális referenciaadat-kezelési és
kockázatkezelési felmérés eredményeit, melynek alapjául az 1070
európai, amerikai, ázsiai és közel-keleti pénzintézettel folytatott
telefonos interjú szolgált. Az idei felmérés arra mutatott rá, hogy az
adatminőség javítása kulcsfontosságú kérdésnek számít a kockázatkezelés
szempontjából, továbbá hogy az olyan szabályozórendeletek, mint a
Bázeli Tőkeegyezmény (Bázel II), a Markets in Financial Instruments
Directive (MiFID) és a Sarbanes-Oxley törvény jelentős
információtechnológiai befektetéseket segítenek elő.
- F: nov. 18., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/49566/Csend a könyvtárban? Ez már a múlté...

A cím szellemesen a 'silence is golden' (hallgatni arany) közmondást alakítja át
'silence is olden' (a hallgatás régimódi) formára. Az olvasói vélemények is
megoszlanak, mert vannak, akik áhítoznak a  könyvtári csend szentélyére, míg
másokat nem zavar a nyüzsgő könyvtár. Maguk a könyvtárosok is igyekeznek kilépni
abból a sztereotip szerepből, mely  a könyvtárost pisszegő, csendet teremtő
lényként mutatja be. Mit tegyen a könyvtáros? A legfontosabb az olvasói igények
figyelembe vétele, a könyvtárosok és a használók között kialakított bizalom.
Bátorítsuk az önkorlátozó magatartást, próbáljunk reális egyensúlyt teremteni,
illetve választási lehetőségeket nyújtani a használóknak, s mindezt lehetőleg
minél barátságosabb fellépéssel érjük el. ... A tucsoni Arizona Egyetemen is az
a könyvtárosok tapasztalata, hogy a hallgatók egyre inkább igénylik a csoportos
tanulási lehetőségi tereket a könyvtárakban. Ha az olvasói igény ez, akkor ezt
figyelembe kell venniük a könyvtáraknak. Egyöntetű vélemény, hogy a
felsőoktatási könyvtárakban a számítógép körül kialakuló ad hoc csoportok közös
tanulása a jellemző. Nem sok értelme van figyelmeztető jelekkel csendre inteni
őket; jobb módszer, ha a használók önmérsékletére hagyatkozunk. Be kell
vallanunk, nem csupán az olvasók, hanem a könyvtárosok is okoznak zajt
munkavégzésük közben. Már arra is volt példa, hogy a használó pisszegett a
könyvtárosokra, hogy legyenek csendesebbek. Azaz a sztereotip kép teljesen
megfordult!
A középiskolai könyvtárak sem lesznek többé a csend szentélyei...
A mobiltelefonok megjelenése kevesebb gondot okozott a könyvtárakban, mint az
várható lett volna. A könyvtárosok a csengőhang kikapcsolását kérik az
olvasóktól, illetve, hogy a beszélgetés olyan helyen történjék, ahol nem
zavarnak másokat. A pisszegő könyvtárosról kialakult képet pedig fogjuk fel
humorosan.
- F: DiMattia: Silence is olden. In: American Librarias  36 (2005) 1 Referálva:
Könyvtári Figyelő, 2005/3., ref.: Szénászky M. Manci:
http://w3.oszk.hu/manscr/wwwi32.exe/[in=ref1.in]/?05/247*51350
-- Vagy 15 éve az OSZK-ban az asztalokra helyezett nagy kockákon közlekedési
táblára emlékeztető vastag, piros keretekben piktogramokon volt látható: enni,
hangoskodni stb. még pl. a folyosókon, lépcsőfordulókban is tilos. Szerencsére
elmúlt már ez az idő. Akkor persze, mikor a kockák megkérdőjelezése is
otrombaságnak számított, nem reméltük, hogy ily hamar. S elgondolkodhatunk:
lehet, hogy a most még könyvtári szent tehénnek tartott dolgokon 10 év múlva már
csak mosolygunk? (MG)Elindult a Google Base  

Útjára indult a keresőcég legújabb szolgáltatása, amely a már meglévők
összefogásával és ezek kibővítésével igyekszik minden eddiginél nagyobb
népszerűségre és felhasználói táborra szert tenni.
Az új oldal már elérhető a base.google.com címen, ahol bárki feliratkozhat, és
megteheti első lépéseit az adatbázis-világban. A Base ugyanis nem más, mint egy
szinte mindenre kiterjedő online adatbázis, amely gyors és egyszerű aukciós,
reklámozási vagy akár egyszerű információmegosztási lehetőséget kínál a
felhasználóknak. Egyfajta merész kísérletként is felfoghatjuk a dolgot, amely a
gyakorlatban vizsgálja az információáramlás kiterjesztésének hatásait,
következményeit. Ebben az adatbázisban mindent feltölthetünk és megoszthatunk,
legyen szó apróhirdetésről, ismertetőről, képekről, zenéről vagy akár saját
adatbázisról.
- F: nov. 16., http://www.fn.hu/index.php?id=8&cid=111073A közszféra kivárja a lépés hatását  

A közszféra szakszervezetei üdvözlik a kormányzat újabb munkaügyi lépését, de
kivárnak az ítéletalkotással. A rugalmas foglalkoztatás veszélyeket is rejthet.
A dolgozók rákényszerülhetnek az egy álláson való osztoszkodásra, ha meg akarják
tartani a munkájukat. A Száz lépés program legújabb munkaügyi elgondolásainak
egyike a rugalmas foglalkoztatás feltételeit igyekszik megteremteni a
közszférában.
- F: nov. 16.,
http://www.fn.hu/index.php?id=3&cid=111036&hirlevelkatt=2005-11-16A Google lehet a következő Nagy Testvér

A közkedvelt keresőmotor jópofa szolgáltatásaival internetezők millióinak lopta
be magát a szívébe. Azonban a vidám külső mögött egy kőkemény, profitorientált
cég rejtőzik, amely szépen lassan egyre több adatot gyűjt be könyvekről,
telefonszámokról és rólunk is.
- F: nov. 17., http://hvg.hu/gazdasag/20051117google.aspx?s=20051118nlPanaszkezelés -- a könyvtári felmérés egyelőre még késlekedik

Miközben a megkérdezettek többsége úgy véli, hogy a kiszolgálás színvonala jobb
vagy sokkal jobb, mint a rendszerváltás előtt, egyharmaduk nem érzékel javulást,
nyolc százalékuk szerint pedig kifejezetten visszaesés tapasztalható. A
megkérdezettek majdnem fele számolt be arról, hogy vásárlásai során érik
kellemetlenségek, és csaknem minden hatodik gyakran tapasztal ilyet. A
problémákon a férfiak, illetve az idősebbek lépnek túl könnyebben, a
legérzékenyebbek a diplomások és a fővárosiak. A leggyakoribb panasz a vásárolt
termék vagy szolgáltatás gyenge minősége. Csaknem minden ötödik vásárló sűrűn
találkozik ilyen hiányosságokkal. A vásárlók különböző módon reagálnak érdekeik
megsértésére. A felmérés kimutatta, hogy az emberek túlnyomó többsége -- 85
százalék -- ilyen esetben tesz valamit, s akadnak, akik többféle módon is
megpróbálnak elégtételt venni. A vizsgálat eredményei szerint a vevők kétharmada
az eladónál, mintegy harmada pedig az üzletvezetőnél reklamál. Azok aránya, akik
sérelmeik miatt többé nem mennek vissza ugyanabba az üzletbe 34 százalék, s a
megkérdezettek 22 százaléka azt jelezte, hogy probléma esetén elfordul az adott
cég termékeitől, szolgáltatásaitól. A nők sokkal érzékenyebben reagálnak, mint a
férfiak; elsősorban a reklamálás előfordulási gyakoriságában előzik meg az
erősebb nem képviselőit. Minél magasabb iskolai végzettséggel rendelkezik
valaki, annál valószínűbb, hogy a bosszúság egyaránt eredményez reklamálást és
bojkottálást, és a fiatalabbak gyakrabban párosítják az aktív és a passzív
tiltakozást, mint az idősebbek.
- F: nov. 14., http://www.nol.hu/cikk/383960/A Magyar Elektronikus Könyvtárat rengeteg határon túli látogatja

A magyar irodalom legszebb művei, vagy akár internetezést, szövegszerkesztést
oktató könyvek ingyen. Mindez számítógépen, a Magyar Elektronikus Könyvtárban
érhető el az interneten. 
Tíz-húsz évvel ezelőtt -- de ez akár napjainkban is igaz -- ha úgy akartunk
elolvasni egy könyvet, hogy nem akartuk megvenni, elmentünk a könyvtárba és
kikölcsönöztük a keresett kötetet. A határon túl persze nem minden téren ilyen
egyszerű a helyzet, főként a kortárs magyar irodalom hiányzik a gyűjteményekből.
Ezen is segít azonban az a több mint tíz évvel ezelőtt indított kezdeményezés,
amely az interneten teszi lehetővé a digitalizált könyvek olvasását. A
https://www.mek.oszk.hu címen elérhető Magyar Elektronikus Könyvtár állománya
napról napra bővül. 
- F: nov. 20., http://www.radio.hu/index.php?cikk_id=159967Látogatócsúcs a megyei könyvtárban

Várhatóan látogatócsúcsot dönt idén a Katona József Könyvtár. Az ősz
hagyományosan a számvetés időszaka a könyvtáros szakmában, Ramháb Mária igazgató
a megújuló szolgáltatásokról, a Nagy Könyv-akció hatásáról és az anyagi
forrásokról beszélt.
-- Tavaly több mint 430 ezer(!) látogatót fogadtunk, várhatóan idén még többen
keresik fel intézményünket. Ennél 'aggasztóbb' statisztikánk ne
legyen! Az elektronikus világháló erősítette az érdeklődést: a könyvtárak az
elsők között biztosították az internetelérhetőséget, és sokan ma is csak a
könyvtárban tudnak internetezni. A nyomtatott és elektronikus források jól
megférnek együtt: kizárólag a könyvtárakban érhető el például az
EBSCO-adatbázis, amelyben a legjelentősebb nemzetközi tudományos kiadók kínálnak
8 ezer angol nyelvű szakfolyóiratot folyamatos frissítéssel. -- Mennyi pénzt
fordíthatnak évente új kötetek beszerzésére? --
-- Az elmúlt évben több mint 46 millió forint értékben gyarapodott állományunk.
40 százalékát a város és a megye önkormányzata biztosította, 16 százalékát
központi támogatás, a többi pályázatok útján, ajándékok formájában került
gyűjteményünkbe.
- F: nov. 17.,
http://www.petofinepe.hu/index.php?apps=cikk&d=2005-11-17&r=1&c=466482Diszkriminációs ügyek... nem az elmarasztalás visz előrébb

A diszkriminációs ügyek többsége egyezséggel zárul, és ez sokkal fontosabb, mint
egy-egy elmarasztaló határozat -- állítja az Egyenlő Bánásmód Hatóság elnöke és
elnökhelyettese. Demeter Judit és Furmann Imre beszélt arról is, milyen ügyekben
kell a leggyakrabban vizsgálódniuk, mennyi panaszt utasítanak el, és hogy
diszkrimináció-e magas, vékony, szőke nőket keresni divatbemutatókra. ... --
Volt olyan ügyünk, amelyben egy vak lány egy könyvtár ellen tett bejelentést,
mert az intézmény a tájékoztatójában írtak ellenére sem biztosított
szolgáltatásokat a gyengénlátóknak. Közreműködésünkkel hosszú távú együttműködés
alakult ki a könyvtár, illetve a Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége
között.
- F: nov. 18., http://www.magyarhirlap.hu/Archivum_cikk.php?cikk=98853Az első Közösségi Tudásközpont -- Korondon

Nagy Zsolt, informatikai és távközlési miniszter, az RMDSZ ügyvezető alelnöke
személyesen avatta fel az első Elektronikus Hálózatot a Helyi Közösségért és
ennek keretében a nyilvánosság számára létrehozott Közösségi Tudásközpontot. Az
avatóünnepségre 2005. november 21-én került sor Hargita megyében, Korondon. A
pályázati úton kiválasztott települések úgynevezett Elektronikus Hálózat a Helyi
Közösségért megoldásban részesülnek, amelyek során szélessávú
internetkapcsolattal ellátott belső hálózatot alakítanak ki a községek
legfontosabb adminisztratív, oktatási, gazdasági és szociális intézményei
között. Elsősorban a polgármesteri hivatal, az iskola, a könyvtár és a lakosság
számára szabadon hozzáférhető Közösségi Tudásközpont kapcsolódik be a virtuális
hálózatba. 
- F: nov. 21. http://www.erdely.com/kultura.php?id=14093Aláírták a magyar-jordán kulturális munkatervet

Egyebek mellett a könyvtári- és a filmszakma, valamint az örökségvédelem
területén fejlesztik a magyar-jordán kulturális kapcsolatokat.
Három évre szóló kulturális munkatervet írt alá Budapesten Bozóki András magyar
és Amin A. Mahmoud jordán szakminiszter. A tárca sajtóirodájának tájékoztatása
szerint a dokumentum biztosítja a kulturális kapcsolatok folyamatosságát,
valamint megteremti a szükséges jogi hátteret az intézmények és a személyek
gyors és hatékony cseréjéhez. 
A munkaterv célja, hogy fejlesszék a Jordánia és Magyarország közötti
együttműködést, például a könyvtári-, a filmszakma és az örökségvédelem terén.
- F: nov. 17., Dunántúli Napló OnlineFelavatták Jászberény megújult könyvtárát
 
Az egykori zsinagóga alapjaira az 1960-as években épített intézményt háromszáz
millió forintért építették újjá. A költségek közül a címzett állami támogatás
270 millió forintot, az önkormányzati saját erő 60 millió forintot tett ki. Az
épületben bővült a gyermekkönyvtár területe, új helyet kapott az internet szoba,
és kialakítottak egy kamara előadásokra, bemutatókra alkalmas termet, valamint
csillagvizsgálót. A könyvtár négy szintje kerekesszékkel is elérhető.
- F: nov. 18., http://www.hirado.hu/cikk.php?id=75261
 
 

Internetezésben Románia az utolsó Európában

Románia lakosságának csupán 12 százaléka használja az internetet, szemben az
Európai Unió 47 százalékos átlagával. A leggyakrabban a diákok interneteznek (51
százalék). Az alkalmazottaknak is csupán 19 százaléka használja a világhálót, a
munkanélkülieknek pedig csak 8 százaléka, míg a nyugdíjasoknak elenyésző 1
százaléka. Az internethasználatot illetően Románia az utolsó helyen kullog
Európában.
- F: nov. 21., http://www.erdely.com/kultura.php?id=14083Könyvtári hét volt Tótkomlóson

Tótkomlóson a városi könyvtár nyitott könyvtári hetében ingyenes beiratkozási
lehetőséget biztosítottak, a kiselejtezett könyveket el lehetett vinni, a
feledékenyek nem fizettek késedelmi díjat a náluk levő könyvekért. Lukács Mária
amatőr festő munkáiból nyílt kiállítás, Gyivicsán Mihály 'Ahol a komló terem'
című verseskötetét mutatták be. Szülőknek szólt a 'Mit tegyek? Nem olvas a
gyermekem! című előadás. A rendhagyó irodalomórán megzenésített verseket
hallgathattak a kisiskolások.
- F: nov. 16., Békés Megyei HírlapDigitalizálják az Anna Amalia könyvtárat

Miután 2004 szeptemberében kigyulladt a weimari Anna Amalia könyvtár, és több
mint 50 000 könyv vált a lángok martalékává, a helyi kulturális örökségért
felelős Weimari Klasszika Alapítvány úgy határozott, hogy belekezdenek a
megmaradt művek egy részének digitális formába történő átmentésébe. Először a
15-19. századból ránk maradt térképeket, atlaszokat, valamint a világszerte
legnagyobbnak számító Faust-gyűjtemény archiválását tűzték ki célul az
alapítvány szakemberei, melyek digitális változatai már 2007-től elérhetőek
lesznek a világhálón.
- F: nov. 20., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/49629/

 

Digitális könyvtárakról szóló tervezet
 
Digitális könyvtárakról szóló tervezetet terjesztett elő az Európai Bizottság.
Kontinensünk írásos és audiovizuális történelmi-kulturális örökségét
digitalizálni kell, s elérhetővé kell tenni a világhálón, hogy a polgárok
tanuláshoz, munkájukban vagy egyszerűen kikapcsolódás céljából használhassák ezt
az anyagot -- mondja ki az EU vezető testülete. Első lépésként január 20-ig
online konzultációra bocsátják az elképzelést. A visszajelzéseket beépítve jövő
júniusra dolgozzák majd ki a "Digitalizálási és digitális tárolási ajánlások"
munkacímű javaslatot. Az i2010 stratégia szerves részét képező projekthez a
tervek szerint a K+F keretből, valamint az eContentplus (eTartalom-plusz)
programból nyújtanak anyagi támogatást. eContentPlus Magyar Nemzeti Kontakt
Pont: Bereczki Ágnes info@matisz.hu, tel. 213-5089 www.matisz.hu
- F: www.it-business.hu , MATISZ-hírlevél
 
 


::::::::::::::::::::::::::::: KISSZÍNES :::::::::::::::::::::::::::Ingyenes digitális tananyag egyetemistáknak

Jövőre félmilliárd forintot fordít az állam digitális tananyagok fejlesztésére
-- hangzott el a felsőoktatási tankönyv- és szakkönyvkiállítás és vásár
megnyitóján. Magyar Bálint oktatási miniszter a Műegyetemen tartott kiállítás
megnyitóján elmondta: jövőre 400-500 millió forintot fordítanak majd digitális
tananyagok fejlesztésére. Ez nem csak e-könyveket jelent, hanem például olyan
animációkat is, melyek segítségével jobban megérthetők bonyolultabb számítások,
törvényszerűségek. Hasonló digitális tananyagokkal korábban már előrukkolt a
tárca: a Sulinet Digitális Tudásbázis másfél éve kínál netről összeállítható
tanmenetet pedagógusoknak, de az oldal tartalmát -- oktatási célra -- ingyenesen
felhasználhatják mások is.
- F: nov. 15.,  http://www.origo.hu/techbazis/20051114digi.htmlA Reggel felemelkedése és bukása -- a tanulékonyság hiányáról

A tavaly ősszel útjára bocsátott Reggel –- a megjelent becslések szerint
-- több milliárd forintot felemésztő vesszőfutása és végül megszűnése minden
eddigi napilapos csődnél tanulságosabb képet mutat. A kudarc okait az egykori
napilap felelős szerkesztője, Toót H. Zsolt elemzi.
- F: nov. 16., http://hvg.hu/velemeny/20051116reggel6.aspx?s=20051117nl50 könyvet is magával vihet az új mobiltelefonnal

Kisebb könyvtárként is szolgálhat a mobiltelefon, egy belga cég ugyanis
kifejlesztette azt az eljárást, amellyel egész könyveket lehet elraktározni a
készülék memóriájában, és azután bármikor előhívni, olvasni. A módszerrel
például a híres Verne-regény, a 80 nap alatt a Föld körül 480 ezer karaktere
mindössze 220 kbyte-nyi helyet foglal el a mobil memóriájában. Így --
készüléktől függően -- az irodalombarát mobiltulajdonos állandóan 10-50 könyvet
hordhat magánál.
- F: nov. 21., http://www.radio.hu/index.php?cikk_id=160177Közintézmény-vezetés a sógoroknál

Öt esztendőre magyar igazgatója van a bécsi állami operaház, a Staatsoper
balettegyüttesének. A 49 esztendős Harangozó Gyula szerint Bécsben több a pénzük
és kevesebb a joguk a táncosoknak, mint Budapesten. -- 'Először is olyan művészi
döntési szabadságot kínáltak itt fel nekem, ami Pesten nem adatik meg sem nekem,
sem a balettegyüttesnek. Otthon a befolyásom azon múlott, hogy az Opera akkori
főigazgatójával, Szinetár Miklóssal jól kijöttem. Főleg a minisztériumi
illetékeseknél tapasztaltam, hogy fogalmuk sincs, mi van rájuk bízva,
gyakorlatilag nincs kihez fordulni a nemzeti balett helyzetének rendezése
végett. ... Itt sokkal több lehetőség van a fegyelmezésre. Otthon nehéz
megtalálni az egyensúlyt a szociális mértékletesség és az ésszerű
színháztervezés között, a színház nagyon sok használhatatlan embert cipel a
hátán.'
- F: nov. 19., 45. sz., p. 56-57
http://hvg.hu/hvgfriss/2005.45/200545HVGFriss126.aspxA könyvek polcon tartása irodalomkínzás
 
A palackposta és az internet keresztezésével jött létre a könyvterjesztés szűk
körű, ám kalandos új módja. Az amerikaiból világméretűvé vált hobbiban a
könyvszakma is felismerte a reklámlehetőséget.
A szegedi Somogyi utcában, az Akadémia vendégházában látták utoljára, a második
emeleti reggelizőhely mellett, október végén. Azóta nyoma veszett. A
bennfentesek úgy mondják ezt: éppen kinn van a vadonban. A finn utazó által
otthagyott angol krimi azé lesz (vagy lett), aki felkutatja. Bár Magyarországon
még nem túl gyakoriak az ilyen esetek, világszerte könyvek százezreit engedték
már szabadon hasonló körülmények között, és a http://www.bookcrossing.com/
számlálója szerint a teljes kínálat több mint 2,5 millió kötetből áll. Talán
könyvstafétának nevezhető ez a negyedik éve működő kezdeményezés, amelynek
lényege, hogy megunt -- vagy éppen rajongva szeretett, ezért mindenki figyelmébe
ajánlott -- köteteiket a könyvbarátok kiszabadítják a polcról, útjára indítják
az ismeretlenbe, hogy minél több olvasónak szerezzenek örömet. Hiszen -- a
tyúkok ketrecben tartását ellenző állatvédők példáját követve -- a német
bookcrosserek azt hirdetik: a könyvek polcon tartása irodalomkínzás.
- F: nov. 19., HVG, 46. sz.,
http://hvg.hu/hvgfriss/2005.46/200546HVGFriss117.aspx::::::::::::::::::: INFORMÁCIÓFORRÁSOK ::::::::::::


Harc a baranyai fiatalok figyelméért

Baranya Ma (BAMA) címmel új portált indított az Axel Springer (AS), amely tervei
szerint jövő tavasszal további három megyében jelenik meg hasonló híroldallal.
Többek között friss helyi hírekkel, baranyai programajánlókkal, helyi online
szolgáltatásokkal, helyi zenekarokat bemutató írásokkal és bulifotózással akarja
megszólítani a 15-40 év közötti, rendszeresen internetező baranyai célközönséget
a bama.hu. A minta a tavaly november óta működő Békés megyei beol.hu volt, amely
-- saját adatok szerint -- jelenleg napi ötezer látogatót vonz. Az Axel Springer
a baranyai portálnál ennél jobb eredményekre számít: szeretnék, ha az új
oldalaknak egy éven belül napi tízezer látogatója lenne.
- F: nov. 16., http://www.kreativ.hu/cikk.php?id=146826000 kismama használja a díjnyertes elektronikus tananyagot

A Coedu Tudásháló Kft. a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium
programja keretében a Sawyer Miller Group megbízásából fejlesztette azt a
'kismamaweb -- angol nyelvtanfolyam kismamáknak' című tananyagot, amely az
eFestival eLearning kategóriájának 20 indulója közül a bronzérmet kiérdemelte.
- F: nov. 20., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/49626/Weboldal az online kreativitásról

Creole címen az online kreativitásnak szentelt szakmai hír- és
információs weboldalt indított a Spavia.com. A globális tematikájú,
angol nyelvű szolgáltatás az elgondolástól a kivitelezésig teljes
egészében magyarországi projekt.
- F: nov. 20., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/49627/Elindult az itport.hu informatikai portál

A nyáron kezdődött portálfejlesztési és -tesztelési munkálatok
befejeztével a napokban hivatalosan is elindult az új informatikai
portál, az Itport.hu. A portál alapítói és szerkesztői más portáloknál
szerzett tapasztalataikat használták fel az oldal készítésénél, mely a friss
híreken túl
naponta tartalmaz új információkat hardver, szoftver, biztonság, Linux és
egyéb területek iránt érdeklődőknek.
- F: nov. 18., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/49573/Többet, gyorsabban, kevesebbért - 250-féle informatikai e-szakkönyv

A szentendrei Mercator Stúdió Elektronikus Könyvkiadó informatikai szakkönyvei
elérték a 250 címet. A www.akonyv.hu címen elérhető oldalakon már több, mint
250-féle informatikai szakkönyv rendelhető
meg.
- F: nov. 22., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/49656/IMPRESSZUM

A szerkesztők -- akik szívesen olvassák és megfontolják az Ön véleményét:
Káldi Emese (kommunikációs tréner) mailto:emi22@freemail.hu
Mészáros Anikó (programvezető) mailto:meszaros.aniko@chello.hu
Sonnevend Péter (Kaposvári Egyetem, tanszékvezető főiskolai tanár,
egyetemi könyvtárigazgató) mailto:peter@sonnevend.com
Mikulás Gábor (információs és pr-tanácsadó) mailto:mikulasg@gmconsulting.hu

Feliratkozás az ékezetes vagy ékezetmentes hírlevélre:
http://hirlevel.swgy.hu/user/1/php/maileruser.php?mailer=1&action=regist

A szerkesztők a nem saját írású cikkek tartalmáért nem vállalnak felelősséget,
mindazonáltal törekednek a források gondos válogatására.

Kiadja: GM Consulting http://www.gmconsulting.hu/inf