K I T -- Könyvtár - Információ - Társadalom (2005/38. okt.19.)


    Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára
                            Szemlék, hírek, kommentárok


TARTALOM
- Kulturális költségvetés: szinten tartás
- Felolvasó szoftver a számítógépeken
- Bibliobuszra várva 
- Internetpenetrációról -- sikerjelentés?
- Kirekesztett társadalmi csoportok -- miért nem kell az internet?
- Adatok az amerikai tudományos könyvtárak költség-felhasználási tendenciáiról
- Thaiföldi gondok a nemzeti könyvtár finanszírozása terén
- Könyvtároskaraván -- látogatás Erdélyi könyvtárakban
- A Csurgói téka több mint könyvraktár
- Az online könyvtári tájékoztatási tevékenységet vizsgálják Amerikában
- Negyven angol közkönyvtár kap innovációs támogatást az informatikai fejlesztési keretből
- Veszélyben a kistelepülések iskolái
- Menedzsment-eljárások 7., CRM -- ügyfélkapcsolat-menedzsment
- Minőségbiztosítás az EU országainak felsőoktatásában
- Göröngyös út a könyvtárig -- Hódmezővásárhely
- A tanulók váljanak mind könyvtárlátogatókká
- Felolvasóest: egy sorozat első állomása
- Indul az elektronikus számlázás
- Bulvárosodó európai televíziók
- Indul a Creative Commons Magyarországon is
- Éjfél: a kegyelem órája a TIK-ben
- Diáknegyed lesz az esztergomi bazilika mellett
- MÁV-pénztárak az egyetemeken -- Mohamed a hegyhez 
- Duplán sarcolják a zeneletöltőket

KUTATÁS-FEJLESZTÉS
- Kutatás és üzlet
- Mennyiségi ráfordítás helyett jó gazdálkodás és a hatékony szervezet
- 4.8% GDP-arányos K+F-ráfordítás

KISSZÍNES
- Lezajlott a világ első országos online szavazása Észtországban
- Választási ciklusok -- Via Kelebia 
- Papírra nyomtatható vékony Siemens kijelzők
- Filmarchívum-palota nyílt Párizsban  
- Árverési különlegességek bibliofileknek
- III. Unoka -- Nagyszülő Informatikai Verseny
- Az irodai munka egészségügyi veszélyeket rejt magában
- Négy év múlva négyszer több vírus

INFORMÁCIÓFORRÁS
- CompLex Jogtár: CD helyett DVD-n  
- Kockázat Magazin: szakmai összefogás a biztonsági kultúra elterjesztéséért
- Régi brit folyóiratok digitalizálása a ProQuest gondozásában
- Drogprevenciós adattár közoktatási intézmények részére
- Megújult a Nemzeti Sport Online 
- NetPincér.hu -- új arculat, 500 milliós forgalom
- Website-on követhető a nyugdíjvalóságE lapszám szerkesztője: Káldi EmeseA hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Adja tovább
kollégáinak, ismerőseinek! A megrendelési és lemondási információ a hírlevél
végén található. A hírlevélben a hosszabb linkek eltörhetnek; ezek csak
kimásolás és egybetoldás után, a böngészőbe bemásolva használhatók. 
Kereshető KIT-archívum: http://www.gmconsulting.hu/inf/kit/index.html


Kulturális költségvetés: szinten tartás
 
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának jövő évi költségvetése szinten
tartást ígér -- jelentette be a kulturális miniszter.
Bozóki András a jövő évi tervek között prioritásként emelte ki a
Bartók-jubileum, valamint az 1956-os forradalom 50.évfordulójának méltatását.
Jövőre 2,7 milliárd forint jut múzeumi rekonstrukcióra. Bozóki András a jövőre
tervezett nagy nemzetközi kiállítások között megemlítette a Szépművészeti
Múzeumba tervezett, Van Gogh festészetét bemutató tárlatot.
- F: okt. 17., http://www.radio.hu/index.php?cikk_id=155765


Felolvasó szoftver a számítógépeken
 
Látássérültek számára új szolgáltatásokkal bővül a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
könyvtár- és internethasználatát elősegítő szolgáltatási rendszere.
A Fehér bot napja alkalmából -- fővárosi támogatással -- a FSZEK tizenegy
tagkönyvtárában telepítettek felolvasó szoftvert a számítógépekre, a kelenföldi-
és a központi könyvtárban felolvasó gépeket helyeztek el, amelyek a magyar nyelv
mellett angol és német nyelvű szövegek felolvasására is alkalmasak, valamint
elindították a hangoskönyvek lejátszására alkalmas eszközök kölcsönzését.
- F: okt. 17., http://www.hirado.hu/cikk.php?id=67881
 

Bibliobuszra várva 
 
Mozgókönyvtárral javítják a kisfalvakban élők könyvellátását Győr-Moson-Sopron
megyében; a megyei önkormányzat pályázatát a kulturális tárca támogatja, mégis
hozzávetőleg egy év kell ahhoz, míg elindulhat a bibliobusz -- mondta
Medgyasszay László, a megyei önkormányzat alelnöke Győrött.
A tíz százalékos önrésszel együtt 55 millió forintos projekt keretében létesülő
mozgókönyvtár mintegy háromezer dokumentumot, könyvet és időszaki kiadványt visz
majd harmincöt, ezer lakosúnál kisebb településre -- mondta Horváth József, a
megyei könyvtár igazgatója. A buszba telepített számítógépes rendszer révén
internetes elérhetőséghez is hozzáférhetnek majd a kisfalvak lakói.
- F: okt. 17., http://www.hirado.hu/cikk.php?id=67895


Internetpenetrációról -- sikerjelentés?

Both Vilmos, a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének (MTE) elnöke józanabbul
látta a magyar online helyzetet, mint az összes többi felszólaló, mind üzleti
mind felhasználói szinten. Az elnök elmondása szerint nem annyira látványos a
felívelés sem az internetpenetráció, sem az e-business területén. Az
Informatikai és Hírközlési Minisztériumnak (IHM) vajmi kevés szerepet
tulajdonított a fejlődésben Both. Ezt leginkább az autodidakta, organikus online
fejlődési pályának köszönhetjük, ami minden országban hozzájárult a háztartások
Internet-ellátottságának kibővítéséhez. Szerinte a közreadott adatok arra jók,
hogy a már meglévő lemaradásunkat konzerváljuk. (A rekordméretű, 16 százalékos
hazai internetpenetráció a környező, nálunk szegényebbnek, gazdaságilag gyengébb
országokhoz képest is gyermeteg, például Romániában két évvel ezelőtt mértek
hasonló adatot.)
- F: okt. 3., http://mfor.hu/cikk.php?article=22544&pat=2


Kirekesztett társadalmi csoportok -- miért nem kell az internet?

Nem történt áttörés a korosztályi megoszlás terén sem: 2005 harmadik negyedében
a 15-29 évesek adták a rendszeres internetezők 48 százalékát, szemben az öt
évvel ezelőtti 60 százalék körüli aránnyal. A 40, de főleg a 60 év feletti
korosztályban ugyanakkor az internet jelenleg a társadalomból kirekesztő
funkciót foglalja el. A társadalmat lakhely szerint is tovább szegmentálja a
net: Budapesten 45 százalék a heti rendszerességgel internetezők aránya, míg a
városokban e szint harmadával, a falvakban negyedével lehet számolni. Hasonló a
helyzet a végzettséget tekintve: az egyetemi, főiskolával rendelkezők körében 70
százalékos a penetráció, az érettségizetteknél ennek közel fele, míg a
szakmunkásképzőt  és csupán általános iskolát végzettek szinte egyáltalán nem
tudtak bekapcsolódni az internet világába.
Az internet elutasításának indokai között kb. 40 százalékkal szerepelnek
tartalmi kifogások, azaz nem érdekli, nincs rá szüksége. Ezen indokok, azaz az
érdektelenség gyakorisága annál nagyobb, minél idősebb a válaszadó. További
mintegy 25 százalék számára a költségek jelentik az akadályt, azaz ez a kör vagy
a használatot, vagy az üzembe helyezést drágállja.
Mindez azt jelenti, hogy mivel 2004-től jelentősen csökkentek az internetezés
költségei, és ezt a lakossági is érzékeli, a penetráció növeléséhez az internet
megújulására, új tartalmakra van szükség -- fogalmazott Duránszkai Gábor. A
szakember úgy véli, ez már nem csak szabályozási, hanem társadalomkutatási
kérdés is.
- F: okt. 12.,
http://www.napi.hu/default.asp?cCenter=article.asp&nID=265690&place=hirlevel


Adatok az amerikai tudományos könyvtárak költség-felhasználási tendenciáiról

Az ARL 2005. októberi kiadványa friss adatokkal szolgál a szervezet egyetemi
könyvtárainak 1986-2004 közti költségvetéséről. A mintegy száz észak-amerikai
nagy egyetemi könyvtár kiadási nagyságrendjének mediánja 20 millió dollárt (4
milliárd forint) ért el a 2003-/2004-es tanév idején.
A közel húsz év alatt a könyvtári kiadások csaknem 140%-kal nőttek. Ennél
magasabb arányt mutat az időszaki kiadványokra fordított összeg (273%-os
növekedés!), a teljes szerzeményezési ráfordítás (206%), míg a többi összetevő
(bérek: 122%, működési költségek: 103%, monografikus kiadványok beszerzése: 63%)
alatta marad ennek a dinamikának. Magyarán mindinkább szerzeményezés, s azon
belül kiemelten a folyóirat-beszerzés határozza meg a kiadások szerkezetét.
(ref.: SP)
- F: okt. 4.,  www.arl.org


Thaiföldi gondok a nemzeti könyvtár finanszírozása terén

A bangkoki nemzeti könyvtár most ünnepli 100 éves fennállását. Ez alkalomból
igazgatója, Orapin Limsakul asszony megosztotta néhány gondját a sajtó
képviselőivel. Kevés pénz jut a működésre, néhány olvasóteremben a
légkondicionáló is elromlott. Több jelentős projektre -- digitalizálás stb. --
hiába pályáztak kormányzati támogatásért. A csekély személyzet miatt az
olvasóknak hosszú ideig kell várakozniuk, míg a kért könyv megérkezik a
raktárból. A látogatók száma hétköznap kettőezer körül mozog, hétvégén pedig
ennek duplája (minden második látogató egyetemista diák). A kormányzati
prioritások sorában a nemzeti könyvtár nem élvez  különösebb figyelmet. (ref.:
SP)
- F: okt. 14.,  www.bangkokpost.com


Könyvtároskaraván -- látogatás Erdélyi könyvtárakban

Október 13-14-án a gyergyószentmiklósi Városi Könyvtár szakmai napok keretében
szakkirándulást szervezett. A résztvevők -- könyvtárosok, újságírók -- első
állomása a székelyudvarhelyi Városi Könyvtár. Hargita megyében ez az egyedüli
felújított könyvtárépület. Az árvíz nyomait alig látjuk már, mindent
eltakarítottak és rendbe tettek a kollégák, csak az elmondottakból tudjuk meg,
hogy mennyi volt a kár, meddig húzódott az iszap, hol tört fel a víz, hogyan
kellett merni a vizet addig, amíg már csak szivárgott. Marosvásárhelyen a Megyei
Könyvtárat és a Teleki Tékát látogattuk meg. A könyvtár állományát -- 700.000
kötet -- Tinlibbel  dolgozzák. A különböző részlegeken (dokumentációs részleg,
feldolgozó részleg, olvasóterem, stb.) a kollégákból kibújt a szakmai
kíváncsiság: érdeklődtek a kollégáiktól, megindult a tapasztalatszerzés.
Kolozsváron Király Ada vendégei voltunk a Kolozs Megyei Octavian Goga
Könyvtárban. Bemutatta a Liber-imms projektet, amelyben a rádiófrekvenciás
kölcsönzési módszert tesztelik. Ennek lényege, hogy a felhasználó saját maga
kölcsönözheti ki a könyvet. A program ezen kívül még "sok mindent tud", többek
között azt is, hol a visszaszolgáltatott könyv helye a polcon. A
könyvtárhasználó akár otthon is megnézheti -- az Internet segítségével -- hogy
megtalálható-e a keresett dokumentum a könyvtárban, illetve előjegyeztetheti
azt. A könyvtáros pedig megszabadul a rutinmunka terhétől, és több ideje marad
továbbképzésre, vagy rendezvények szervezésére.
Az Egyetemi Könyvtárban a Vizsolyi biblia lapozgatása után a Gróf Mikó Imre
könyvtár következett.
Néhány meglátogatott könyvtár Internet-címe: http://www.bjc.ro/index.html ,
http://www.bcucluj.ro/
- F: okt. 17., Bákai Magdolna beszámolója nyomán


A Csurgói téka több mint könyvraktár

Kattint néhányat a számítógép egerével és megkapja az információt. Jóval
gyorsabb ez, mint előkeresni egy könyvet, ráadásul beszélgetni sem kell hozzá --
mondta Füstös János könyvtárigazgató a fiatalok könyvtárhasználati szokásai
kapcsán az Olvasás Hónapjában.
- F: okt. 17.,
http://www.somogyihirlap.hu/index.php?apps=cikk&d=2005-10-17&r=107&c=458152


Az online könyvtári tájékoztatási tevékenységet vizsgálják Amerikában

Az amerikai kormányzat központi könyvtári és múzeumi pénzosztó intézménye, az
IMLS 685 ezer dollárral segíti az OCLC-ét  és a Rutgers University
kommunikációs, információs és könyvtártudományi intézetét az online (virtuális)
könyvtári tájékoztatás felmérése érdekében. A felmérés nemzetközi kiterjedésben
szándékozik vizsgálni a felhasználók viselkedését, elvárásait és igényeik
könyvtári kielégítését. (ref.: SP)
- F: okt. 14.,  www.oclc.org


Negyven angol közkönyvtár kap innovációs támogatást az informatikai fejlesztési
keretből

Negyven angol közkönyvtár- az összesnek kb. ötöde, köztük Birmingham, Leeds,
Manchester kap abból a 750 ezer fontos keretből, amelyet a kulturális kormányzat
kifejezetten innovációs célú pályázatok (például bibliobuszok műholdas
információellátása) támogatására szánt. A támogatási összegek 10 és 20 ezer font
közt mozogtak. (ref.: SP)
- F: okt. 14., www.mla.gov.uk

 
Veszélyben a kistelepülések iskolái

Több mint tízféle közoktatási támogatást szüntet meg a jövő évi költségvetési
tervezet -- írja a Magyar Nemzet. Ugyanennyit jelentősen csökkent, illetve
hasonló számú normatívának nem növeli az összegét.
Megszűnik többek között a társulásos iskolákat segítő, fejenként tízezer
forintos, kiegészítő támogatás, a 3000-3500 fő közötti kistelepülések oktatási
intézményeinek járó 12 500 forintos plusznormatíva, és a legfeljebb 3000-es
lélekszámú helységekben lévő iskolák felső tagozatainak 25 ezer forintos,
kiegészítő támogatása. Gyurcsány Ferenc a hétvégén éppen a gyermekszegénység
elleni programot sürgette, melyben az iskolába jutást, a napi egyszeri meleg
étkezést kellene mindenki számára biztosítani.
- F: okt. 17., http://hirtv.hu/?tPath=/kultura/oktatas/&article_hid=66806
 

Menedzsment-eljárások 7., CRM -- ügyfélkapcsolat-menedzsment

A mobilszolgáltató ma megmondja adatbázisából, hogy három hónapon belül kik
mondják le a szolgáltatást. No, de nem várja meg ezt, hanem felhívja őket egy
kedvező ajánlattal. -- Mindezt az adatbányászaton alapuló ügyfélkapcsolati
menedzsment segítségével. Úgy, ahogy a könyvtárhasználó több éves könyvtári
tevékenysége is visszakereshető, és például az egyes olvasó érdeklődési körébe
tartozó új könyv érkezése alkalmából emailen értesíthető. Az utóbbi 10 évben
elterjedt eljárásnak még nincs jelentős könyvtári alkalmazása Nyugaton sem. A
CRM lehetővé teszi azt, ami a kiskönyvtárak esetében természetes: a könyvtáros
minden olvasó érdeklődését ismeri, és személyesen kínálhat neki információt,
olvasnivalót -- de mindezt szofrver segítségével, és sok ezer használó számára.
A CRM kidolgozói ugyanis felismerték: a szervezeten belül eltolódik a hangsúly a
termék minőségéről, illetve működési hatékonyságáról a fogyasztói
kapcsolattartás felé. Ez ugyanis határozottan jövedelmezőbb is: nagyobb
forgalmat és elégedettséget generál.
A CRM tehát egységes termelési, marketing- és ügyfélszolgálati stratégia,
melynek központi eleme az ügyfelekkel illetve ügyfelekről való kommunikáció. A
szervezet a kommunikációból levont tanulságokat rendszerezi, elemzi, majd
beilleszti az ügyfél többi adata közé és a szervezet dolgozói számára
szabályozottan hozzáférhetővé teszi. Célja: a szervezet kapjon tiszta képet
arról, hogy kivel áll kapcsolatban, ami a hatékonyabb ügyfélmegtartás és
értékesítés szempontjából fontos. Szakaszai: ügyfélmegszerzés, -megerősítés,
hosszú távú megtartás.
Módszerei: (élettartam) értékkalkuláló model, szegmentáció, adatbányászat és
klaszterezés, piackutatás (telefonos), viselkedéselemzés,
ügyféléletciklus-modellezés. Bevételi lehetőségei: felülértékesítés
(könyvtárban: megnövelt használat), keresztértékesítés (a keresett téma
holdudvarába tartozó dokumentum ajánlása), szolgáltatási szerződések,
szerződés-megújítás (a konyvtári lemorzsolódók azonosítása és visszacsábítása)
stb. (MG)
Irodalom pl.: Delivering top line customer service / Greg Gianforte. In:
DestinationCRM (June 28, 2004)
http://www.destinationcrm.com/articles/default.asp?ArticleID=4130 ; Merre tart a
hazai CRM piac. In: Menedzsmentfórum (2004. jan. 7.)
http://www.mfor.hu/cikkek/cikk.php?article=11485
A KIT -- mint eddig is -- várja a kritikus, kiegészítő véleményeket, kérdéseket,
javaslatokat. A menedzsment-eljárások korábban ismertetett elemei a
http://www.gmconsulting.hu/inf/kit/hircsokor/menedzsment-eljarasok.htm -on
olvashatók.


Minőségbiztosítás az EU országainak felsőoktatásában

EU-szerte javítaná a felsőoktatás minőségét az Európai Parlament. Egy múlt héten
szerdán elfogadott jelentés szerint az oktatási intézményeket bizonyos
szempontból úgy kell kezelni, mint a precíz technológiákat működtető, korszerű
ipari üzemeket. Vagyis éppúgy minőségbiztosítási szabványoknak, rendszereknek
kellene garantálnia a megfelelő színvonalat, mint a gyárakban az előírt
minőséget.
- F: okt. 17., http://hirtv.hu/?tPath=/kultura/oktatas/&article_hid=66836


Göröngyös út a könyvtárig -- Hódmezővásárhely

Kőszegfalvi Ferenc vásárhelyi helytörténész annak a Vörös Mihálynak köszönheti,
hogy könyvtáros lehetett, aki egykor Vásárhelyre hívta gimnáziumi tanárnak
Németh Lászlót. Érdekes előzmények után vált precizitásáról ismert
helytörténésszé Kőszegfalvi, aki immár harminc éve kutatja és mutatja be
könyvekben a hagyományt.
- F: okt. 13., http://www.delmagyar.hu/cikk.php?id=71&cid=108318


A tanulók váljanak mind könyvtárlátogatókká

Az orosházi Táncsics gimnáziumban a napokban avatták fel az új könyvtári és
információs központot. A dr. Tömböly János tanárról elnevezett ifjúsági könyvtár
új helyen fogadja a diákokat és a pedagógusokat. A tervek között szerepel, hogy
az intézményi könyvtár kapuit megnyitják a nagyközönség előtt is. Blahó János
igazgató reményének adott hangot, hogy a tanulók a könyvtári tapasztalatok során
könyvtárlátogatókká válnak.
- F: okt. 13.,
http://www.bmhirlap.hu/index.php?apps=cikk&d=2005-10-13&r=1&c=457150


Felolvasóest: egy sorozat első állomása

'Úgy tűnik, a 2001-2002-ben megrendezett Olvasás éve rendezvénysorozat óta a
könyv- és olvasáskultúra környékén kialakult szellemi pezsgés megyénkben és
Salgótarján városában is tartósnak bizonyul. Az elmúlt években -- köszönhetően
könyvtárosoknak, a kultúra, a könyv és az olvasás sok más elkötelezett hívének
-- számtalan rendezvényre, gazdag és színes programra került sor. E sorban
legutóbb a TEMI Nógrád Megyei Könyvtára nagyszerű kezdeményezése premierjének
lehettünk tanúi.'
- F: okt. 17.,
http://www.nmedia.hu/index.php?apps=cikk&d=2005-10-17&r=1&c=458218


Indul az elektronikus számlázás
 
A magyarországi vállalatok 2006. január 1-jétől elektronikusan számlázhatnak, a
rendszer elterjedése nagyságrendekkel csökkenti adminisztrációs költségeket --
jelentették be rendszert kidolgozó intézmények vezetői csütörtökön
sajtótájékoztatón. A rendszert kidolgozó intézmények: az Adó- és Pénzügyi
Ellenőrzési Hivatal (APEH), az Efficient Consumer Response (ECR) Hungary és a
Magyar Gépjárműipari Szövetség (MGSZ).
A nagy beszállító és kereskedelmi láncokat tömörítő ECR tagjai 2007 végére az
évi összesen mintegy 5 millió darab számla felét elektronikus úton küldik majd
-- mondta Skopp Stephan, az ECR elnöke.
Ma egy papír alapú számla megírása és postai feladása több, mint 100 forintba
kerül, ez a költség a becslések szerint harmadára zsugorodhat az elektronikus
számlázással. Mivel a számlákat hét évig meg kell őrizni, mintegy 35 millió
darab papír tárolásától szabadulhatnak meg előbb-utóbb a cégek a rendszer
elterjedésével. Ugyanakkor a papír alapú számlázás visszaszorulása
környezetvédelmi szempontból is előnyös -- tette hozzá a szakember.
- F: okt. 14., http://hirek.prim.hu/cikk/48923/


Bulvárosodó európai televíziók

Az Európában bemutatott tévéműsorok kevésbé informatívak, ám annál
szenzációhajhászabbak lettek -- állapította meg az európai Nyílt Társadalom
Intézet. A budapesti székhelyű, a Soros György alapítványához köthető intézet
jelentéséről a BBC számolt be a napokban. Az elemzés határozottan állítja, hogy
a vizsgált húsz európai országban a hírműsorok minősége jelentősen visszaesett:
alig találhatók tényfeltáró műsorok és kisebbségekkel foglalkozó adások a
kereskedelmi és a közszolgálati csatornákon. Az összegzés szerint romlott a
kulturális és hírműsorok minősége azokban az országokban, ahol a teljes piacot
mindössze néhány cég uralja, illetve ahol szabad folyást engedtek a kereskedelmi
televízióknak.
Az intézet azt javasolja, hogy az Európai Unió állítson fel egy szervezetet a
médiakoncentráció hatásának figyelésére, egyben sürgeti a nemzeti kormányokat,
hogy biztosítsák a tulajdonlás és a közszolgálati média támogatásának
átláthatóságát.
- F: okt. 17.,
http://www.mno.hu/index.mno?cikk=313689&rvt=118&redirect=false&norel=1&PHPSESSID=a6573cf3619540417119bc2bdc5d6e02&pass=2
 
 
Indul a Creative Commons Magyarországon is

A Budapesten zajlott Re: aktivizmus konferencia zárásán bejelentették, idehaza
is elindul a Creative Commons, olyanok számára, akik műveikhez szabadabb
hozzáférést kívánnak engedni az interneten. Mindez nem áll szemben a szerzői
jogok rendszerével, hanem kiegészíti azt.
- F: okt. 16., http://hvg.hu/kultura/20051016cc_reaktivizmus.aspx
- F: okt. 14.,
http://www.magyarhirlap.hu/Archivum_cikk.php?cikk=97921&archiv=1&next=0


Éjfél: a kegyelem órája a TIK-ben

Éjjeli tea, túra, olvasás és internetezés a TIK-ben. Az egyetemi könyvtár
szerdán nyílt éjszakát tartott: vetélkedőket szerveztek, filmeket vetítettek,
ingyen vették vissza a rég lejárt könyveket. Volt, aki bögréért jött, és volt,
aki kegyelemért. A világ könyvtárai éjszaka zárva tartanak. Persze, hiszen senki
nem akar éjfélkor könyvet visszavinni vagy hajnali egykor kutatásokat végezni a
sziámi macska történetéről. Általában. Szegeden mégis éppen ezt tették a TIK
látogatói szerdán késő este az első könyvtári éjszakán. Az Szegedi
Tudományegyetem Egyetemi Könyvtára -- mintha csak megirigyelte volna a múzeumok
éjszakájának rendkívüli sikerét -- este nyolctól hajnali kettőig várta a város
minden polgárát. A kínálat: az olvasás, internetezés mellett lehetett filmet
nézni, könyvtártúrán bejárni az épületet. Ez utóbbit választottuk, a Nagy Túrára
jelentkeztünk este 10-kor...
- F: okt. 17., http://www.delmagyar.hu/cikk.php?id=70&cid=108461


Diáknegyed lesz az esztergomi bazilika mellett

Kialakulóban van az esztergomi bazilika szomszédságában elképzelt
oktatási-kulturális negyed. A közép- és felsőoktatási intézmények mellett -- a
képviselőtestület legutóbbi döntése szerint -- itt helyezik el a könyvtárat is.
- F: okt. 15., http://www.nol.hu/cikk-proxy2/380785/


MÁV-pénztárak az egyetemeken -- Mohamed a hegyhez 

A MÁV nyolc felsőoktatási intézménybe telepít menetjegy-pénztárat. A debreceni
és a szegedi egyetemen már néhány napja vehetünk vonatjegyet.
- F: okt. 12., http://www.fn.hu/index.php?id=14&cid=108181


Duplán sarcolják a zeneletöltőket

Miközben világszerte dinamikusan nő a legális online zeneletöltések száma,
problémát jelent, hogy a fogyasztók kétszer is fizetnek a szerzői jogdíjért.
Magyarországon közép-európai viszonylatban is kimagaslóan magasak a jogdíjak. Az
Európai Unió az adók felülvizsgálását kéri.
- F: okt. 17.,
http://vg.hu/index3.php?app=cikk&datum=2005-10-17&d=2005-10-17&r=&c=82::::::::::::::::::::: KUTATÁS-FEJLESZTÉS :::::::::::::::::::::


Kutatás és üzlet

Az európai tudósok, kutatók élen járnak a publikációk mennyisége és minősége
terén, de hátul kullognak, amikor az ötletek megvalósításáról, üzleti
hasznosításáról van szó. Magyarországon még az átlagnál is sokkal rosszabb a
helyzet. Az NKTH a szellemi alkotások hasznosítása érdekében a kutatóhelyen
foglalkoztatott közalkalmazottaknak a vállalkozásoknál, valamint a vállalkozások
alkalmazottainak a költségvetési kutatóhelyeken végzett kutatási tevékenységét
ösztönző támogatási rendszer kialakítása érdekében készített tanulmányt.
- F: a tanulmány olvasható: BOSS Magazin, 2005/okt. p. 54-65


Mennyiségi ráfordítás helyett jó gazdálkodás és a hatékony szervezet

A nemzetközi szakértők az elmúlt években gyakran vetették főleg az amerikai és
az európai cégek vezetőinek szemére, hogy nem költenek eleget a K+F-re,
ellentétben például az ázsiai, azon belül is a kínai, a tajvani vagy a japán
konszernekkel. Nos, a Booz Allen Hamilton tanulmánya szerint nem a kiemelkedő
összegekkel támogatott fejlesztői részleg jelenti önmagában a tajvani vagy a
japán elektronikai cégek sikerét, a titok sokkal inkább a jó gazdálkodásban és a
hatékony vállalati struktúrában keresendő, mint a kutatás-fejlesztésbe ölt
milliárdokban.
- F: okt. 11., http://www.sg.hu/cikkek/40027


4.8% GDP-arányos K+F-ráfordítás

Az elkészült innovatív termékek nemzetközi menedzselésével külön intézmény
foglalkozik Izraelben: az Export és Nemzetközi Együttműködés Intézete. Az
országban a GDP 4,8 százalékát fordítják kutatás-fejlesztésre -- mondta a
HVG-nek néhány, a szüleitől megtanult magyar szó után angolra váltva David
Fürst, az élettudományok 'patronálásával' megbízott osztály vezetője, amely
aránnyal a világ valamennyi országát megelőzik. A hightech termékek kivitele
1993-ban még a Jaffa naranccsal képviselt azonos potenciált -- mindkettő évi 120
millió dolláros exportbevételt hozott. Tavaly a high-tech ipar már 16-17
milliárd dollárt kasszírozott a kivitelért. Ugyanezen idő alatt a külföldi
befektetések évi 600 millióról 4 milliárd dollárosra nőttek: ezek közel
kétharmada egyenlő arányban a kommunikáció és az élettudományok között oszlik
meg, a maradék egyharmadon a szoftverfejlesztők, a félvezetőgyártók és az
internetes cégek osztoznak. (Összehasonlításképpen: Magyarországon: 2004-ben a
GDP 0.88%-a, az EU-éllovas Finnországban 3.5%.)
- F: okt. 5., http://hvg.hu/hvgfriss/2005.40/200540HVGFriss116.aspx
(regisztráció után olvasható!)
 


::::::::::::::::::::: KISSZÍNES :::::::::::::::::::::::Lezajlott a világ első országos online szavazása Észtországban

Az Észtországban a héten megrendezett helyhatósági választásokon a világon
először egy állam minden egyes polgárának lehetősége nyílt az interneten leadnia
a szavazatát.
A lehetőséggel ugyan a bejegyzett választók csupán 1%-a, mintegy 10 ezer ember
élt, a hivatalos szervezők szerint azonban a rendszer így is sikeresen
vizsgázott, mivel sem technikai, sem pedig biztonsági problémák nem adódtak.
- F: okt. 15., http://hirek.prim.hu/cikk/48939/


Választási ciklusok -- Via Kelebia 

Gutenberg, a bácskai kisváros könyvtárigazgatója akkor szembesült az anyaországi
rendszerváltással, amikor 1990 után, egy napon a helyi polgármester berendelte
az irodájába.
Gutenberg, üvöltött mint egy megsebzett tigris, és a háta mögötti könyvespolcra
bökött. Mi ez? A fejemet akarod vetetni? Miféle Marx-, Engels- és Tito-kötetek
csúfítják az irodámat?
De hát, Márvány elvtárs rendelte el, hogy ezeket rakjam ki a pálinkáspoharak
mellé.
Miféle Márvány elvtárs? Elment az eszed? Ki foglak rúgatni.
Igenis, Márvány úr, hebegte zavarodottan Gutenberg.
Szóval, most úgy beszélek veled, mint magyar a magyarral. A továbbiakban csakis
igaz magyar írók könyvei díszelegjenek. Megértetted?
Igenis. Akkor legyen Ady, csapott a homlokára Gutenberg.
Csak óvatosan, kapta fel a fejét a polgármester. Úgy tanultam az iskolában, hogy
Ady baloldali volt. Nem?
Hát úgy, módjával, válaszolta Gutenberg.
- F: okt. 12.,
http://www.magyarhirlap.hu/Archivum_cikk.php?cikk=97844&archiv=1&next=0


Papírra nyomtatható vékony Siemens kijelzők

A frankfurti Műanyag Elektronika szakmai kiállításon a Siemens
fejlesztői olyan miniatűr, rendkívül vékony kijelzőket mutattak be,
amelyek papírra vagy fóliára nyomtathatók és az LCD panelekhez képest
nagyon olcsón állíthatók elő.
- F. okt. 17., http://hirek.prim.hu/cikk/48959/
-- Papírra, könyvgerincre, folyóiratokba. Lehet kezdeni a gondolkodást, hogyan
lehet majd az ilyen dokumentumot leírni :-) (MG)


Filmarchívum-palota nyílt Párizsban  

Megnyitotta kapuit a párizsi filmarchívum, a Cinémathéque, amelynek avató
előadását Martin Scorsese tartotta. A filmpalotának nyolc emelete van a föld
felett és négy alatta.
- F: okt. 12., http://www.fn.hu/index.php?id=10&cid=108207


Árverési különlegességek bibliofileknek

Hetente egy-két könyvaukció kínálja tételeit. A múlt héten a grafikai
árveréseiről nevezetes Arte Galéria is könyvritkaságokkal csábította a
képzőművészeti alkotásokat és nyomtatványokat egyaránt kedvelő gyűjtőket. Az
árak a földön jártak.
- F: okt. 10.,
http://www.magyarhirlap.hu/Archivum_cikk.php?cikk=97728&archiv=1&next=0


III. Unoka -- Nagyszülő Informatikai Verseny

Az Inforum harmadik éve segíti az információs társadalom fejlődését azzal, hogy
olyan -- a maga nemében egyedi -- informatikai versenyt rendez, amelyen
nagyszülők az unokáikkal közösen vetélkednek egymással.
A családok közösen, számítógép előtt ülve oldják meg a versenyen kapott
(kulturális, informatikai) feladatokat. A versenyen sikeresen részt vevők
értékes díjakat nyerhetnek. A cél nem más, mint az idősebb generációk megnyerése
az információs társadalom számára.
A versenyre minden 13 éves és fiatalabb, de 4 évesnél idősebb gyermek
jelentkezhet legalább 55 éves (déd)nagymamájával és (déd)nagypapájával párban.
A versenyre 2005. november 13-án kerül sor a Kempelen Farkas Hallgatói és
Információs Központ épületében (1088 Budapest, Reviczky u. 6.), ahol 100 gépet
biztosítanak a versenyzőknek. Minden páros egy szaktanárok által összeállított
feladatsort kap, melynek megoldására 1,5 óra áll rendelkezésre. A tavalyi
feladatok és egyéb tesztek letölthetőek az Inforum weboldaláról is.
(www.inforum.hu)
- F: okt. 10., http://www.nlcafe.hu/cikk.php?id=219&cid=19505


Az irodai munka egészségügyi veszélyeket rejt magában

Ahogyan egyre jobban körülvesz minket a digitális technika, egyre több dologra
kell odafigyelni, hogy a nem megfelelő használattal ne veszélyeztessük saját
egészségünket. Igaz ez a munkavégzésre is, elég csak a billentyűzet okozta
ínhüvelygyulladásra gondolni. Az alábbiakban összeszedjük a leggyakoribb
veszélyforrásokat.
- F: okt. 10., http://hvg.hu/karrier/20051010techpain.aspx?s=20051012nl


Négy év múlva négyszer több vírus
 
A következő négy évben az előrejelzések szerint több mint négyszeresére nő az
interneten küldött vírushordozó elektronikus levelek száma, meghaladja majd a
napi 4 milliárdot, s ezért egyre fontosabbá válik a kulcsfontosságú vállalati
adatok védelme.
Hargitai Zsolt, a Novell Magyarország rendszermérnöke szerdán Budapesten
sajtótájékoztatón elmondta: a vírusok 88 százaléka e-mailekben terjed, amit
különösen azoknak cégeknek érdemes figyelembe venniük, amelyek csoportmunka
kommunikációs rendszereket és szoftvereket használnak. Az ilyen rendszereken
keresztül ugyanis a kulcsfontosságú vállalati információknak akár a 90 százaléka
is elérhető.
- F: okt. 13., http://hirek.prim.hu/cikk/48902/::::::::::::::::::: INFORMÁCIÓFORRÁSOK ::::::::::::


CompLex Jogtár: CD helyett DVD-n  

A jogászok munkaeszközének számító CompLex Jogtárat a kiadó KJK-KERSZÖV Kft.
ezentúl kizárólag DVD formátumban adja előfizetőinek, amihez lejátszót is
biztosít.
- F: okt. 17.,
http://www.fn.hu/index.php?id=5&cid=108509&hirlevelkatt=2005-10-17


Kockázat Magazin: szakmai összefogás a biztonsági kultúra elterjesztéséért

Elindult útjára a Kockázat Magazin, amelyben a hazai működési
kockázatmenedzsment és IT biztonság szakma legjobbjainak írásai
jelennek meg.
- F: okt. 12., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/48884/


Régi brit folyóiratok digitalizálása a ProQuest gondozásában

Az amerikai ProQuest cég a következő két évben a XVII. század és a XX. század
eleje közt megjelent 160 brit folyóirat teljes állományát -- összesen vagy 6
millió oldalt -- fogja digitalizálni. A projekt neve: British Periodicals. Külön
érdekessége az anyagnak, hogy például a XIX. század több olyan kanonikus művel,
mint Dickens Twist Oliver-je vagy J. S. Mill tudományos művei először időszaki
kiadványok hasábjain jelent meg. (ref.: SP)
- F: okt. 14., www.il.proquest.com


Drogprevenciós adattár közoktatási intézmények részére

Internetes adattár segítségével kereshetnek megfelelő drogprevenciós
programokat, szolgáltatókat a közoktatási intézmények. A Nemzeti Kutatás
Fejlesztési Program támogatásával elkészült adatbázis elérhető az ifjúsági és az
oktatási minisztérium honlapjáról.
- F: okt. 12.
http://www.magyarorszag.hu/hirek/egeszseg/drogprevencio20051011.html?h=1


Megújult a Nemzeti Sport Online 
  
Megújult a Nemzeti Sport Online, a Ringier Kiadó öt éve működő internetes
sportkiadványa. A honlap kezelhetőbbé, átláthatóbbá vált, és több szolgáltatása
is átalakult. A "24 óra Sport" rovatban kényelmesen át lehet tekinteni az elmúlt
24 óra, vagy akár az elmúlt egy hét híreit, sportágtól függetlenül és sportágra
bontva. A friss híreket RSS csatornák formájában is közzéteszi a honlap. A
nyomtatott napilap külön oldalt kapott, ahonnan közvetlenül el lehet érni az
interneten is leközölt Nemzeti Sport cikkeket. Ezek közül néhány írás csak az
interneten regisztrált olvasók számára lesz hozzáférhető a jövőben. Nagyobb,
információban bővebb felületen jelenik meg a sportmérkőzések online közvetítése,
és hangsúlyosabb szerepet kaptak a képgalériák is.
- F: okt. 14., http://www.btl.hu


NetPincér.hu -- új arculat, 500 milliós forgalom

A NetPincér.hu ételrendelési oldal új felülettel és animációs útmutatóval
igyekszik még több ember számára vonzóvá tenni az internetes vásárlást. A
fejlesztések során külön figyelmet fordítottak a vakok és gyengénlátók igényeire
is, így az új arculattal egy időben indult el a vak.netpincer.hu oldal. A
NetPincér.hu Magyarország közel 150 házhoz szállító éttermének kínálatát fogja
össze, de a szolgáltatási kört napi ebéd, élelmiszer és szendvicsrendelés is
színesíti. Az új arculat kialakításának célja az volt, hogy az éhes emberek
egyszerűen és könnyen kezelhető felületen tudják megrendelni aznapi ebédjüket és
vacsorájukat.
- F: okt. 13., http://www.btl.hu


Website-on követhető a nyugdíjvalóság

Rendhagyó, internetes kampányt indított a Generali biztosító, hogy a
fiataloknak és középkorúaknak szemléltesse, milyen nehéz ma megélni az
aktuálisan megállapított átlagnyugdíjból.
- F: okt. 12., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/48885/

IMPRESSZUM

A szerkesztők -- akik szívesen olvassák és megfontolják az Ön véleményét:
Káldi Emese (kommunikációs tréner) mailto:emi22@freemail.hu
Mészáros Anikó (programvezető) mailto:meszaros.aniko@chello.hu
Sonnevend Péter (Kaposvári Egyetem, tanszékvezető főiskolai tanár,
egyetemi könyvtárigazgató) mailto:peter@sonnevend.com
Mikulás Gábor (információs és pr-tanácsadó) mailto:mikulasg@gmconsulting.hu

Feliratkozás az ékezetes vagy ékezetmentes hírlevélre:
http://hirlevel.swgy.hu/user/1/php/maileruser.php?mailer=1&action=regist

A szerkesztők a nem saját írású cikkek tartalmáért nem vállalnak felelősséget,
mindazonáltal törekednek a források gondos válogatására.

Kiadja: GM Consulting http://www.gmconsulting.hu/inf