K I T -- Könyvtár - Információ - Társadalom (2005/35., szept. 28.)


    Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára
                  Szemlék, hírek, kommentárok


TARTALOM
- Posta--könyvtár--információs központ a teleházból Soboron
- Idős használók könyvtári ellátása
- Menedzsment-eljárások 4.: kiszervezés (outsourcing)
- Iskolai Könyvtárak Világnapja
- Közkincset fejlesztünk?  
- Adomány gyarapítja a tékát -- adománymenedzsment, mint lehetőség
- Házhoz megy a könyvtár Tolnában
- Újjáalakítás és mátrix szervezet -- A Bajor Állami Könyvtár tapasztalatai
- Jogsértő a Google digitális könyvtára?
- A könyvtárak életet mentenek Irakban
- Az érkező kincsekre rászakadhat a mennyezet
- E-önkormányzat Szekszárdon 
- Lojalitás -- újragondolva
- Fizet a megújult NKA

KISSZÍNES
- Még idén visszakerülhetnek a sárospataki könyvek Oroszországból
- Budapesten lehetne az uniós technológiai központ
- Harc az agyakért: Google kontra Microsoft -- könyvtáraknál még nem jellemző
- Mi az a cross-média?
- DVDrent.hu -- könyvtári konkurens a fizetőképes szegmensben
- Világszerte közel harminc millió otthonban lesz HDTV idén
- WiFi szolgáltatást tervez a Google
- Moldova és Lőrincz L. is felkerült a könyvlistára  
- Nagy Könyv versenyfilmek és párbajozók

INFORMÁCIÓFORRÁS
- Kopi, a plágiumkereső portál
- Könyvekkel jubilál a Magyar Rádió
- Vakbarát lett az EU-vonal honlapja
- Digitális tananyag pénzügyekről diákoknakE lapszám szerkesztője: Mikulás GáborA hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Adja tovább
kollégáinak, ismerőseinek! A megrendelési és lemondási információ a hírlevél
végén található. A hírlevélben a hosszabb linkek eltörhetnek; ezek csak
kimásolás és egybetoldás után, a böngészőbe bemásolva használhatók. 
Kereshető KIT-archívum: http://www.gmconsulting.hu/inf/kit/index.html
Posta--könyvtár--információs központ a teleházból Soboron

Győr-Moson-Sopron néhány községében úgy őrizték meg a postát, hogy más
feladatokat is rábíztak. Soboron például teleházat alakítottak ki az épületben.
Nemes László polgármester szerint az intézmény délelőtt postaként, könyvtárként
és internetes információs központként működik. Ezeket a feladatokat egyetlen
ember látja el. A mobilposta szolgáltatásait is igénybe veszik, délutánonként ez
a járat kézbesít.
- F: szept. 22., http://www.nol.hu/cikk-proxy2/378027/


Idős használók könyvtári ellátása

A közkönyvtárakban gyakran alig vagy egyáltalán nem veszik figyelembe az 55 éven
felüli aktív dolgozók érdeklődési szempontjait. A bajorországi Staubing (44 ezer
lakos) városi könyvtára e helyzet orvoslására fejlesztette ki az 'Idősek Fóruma:
Az Idősek a Könyvtárért -- A Könyvtár az Idősekért' nevű programját. A könyvtár
egyrészt segítséget és támogatást nyújt az idős embereknek az új
információhordozók terén, másrészt megpróbálja bevonni őket a könyvtár
munkájába. Ezzel kapcsolatban a könyvtár három célt fogalmazott meg: 1) egyre
több idős polgár megnyerése a könyvtárhasználatra; 2) önkéntesek toborzása az
olvasáspropaganda és a nyilvános programok feladatainak ellátására -– e
területeket tudja a könyvtár a legkevésbé ellátni a jelenlegi személyzetével; 3)
az idősek otthonához kötött emberek segítése legalább néhány könyvtári
szolgáltatás használatában. Egy nyilvános felhívás nyomán sokan keresték fel a
könyvtárat, és ma már körülbelül harminc 55 éves vagy idősebb önkéntes dolgozik
az Idősek Fóruma programban. Hírlevelek és találkozók szolgálnak az új
információk és ötletek terjesztésére. Az önkéntesek belépése miatt egyetlen
állást sem szüntettek meg. Az új helyzetben a szakkönyvtárosok jelentős
segítséget kapnak, és igen örülnek az önkéntesek lelkes munkájának. E programnak
köszönhetően a könyvtár ismertebbé vált, amit az idős olvasók növekvő száma
bizonyít.
- Kulzer: Nach dem Berufsleben in die 'Bibliothek der dritten Lebensphase'?! Das
Seniorenforum Straubing, ein kommunales Bibliotheksprojekt mit älteren Menschen.
In: Buch und bibliothek 2004/10-11. Autoref.: Könyvtári Figyelő 2005/2.


Menedzsment-eljárások 4.: kiszervezés (outsourcing)

Biztos, hogy minden könyvtárban folyó tevékenységet a könyvtár munkatársai
látnak el legjobban / leghatékonyabban / leggyorsabban? Aligha. Ilyen okból
szoktak a szervezetek külső szolgáltatókhoz fordulni. A külső vállalkozó -- a
körülmények alapos vizsgálata után -- jó eséllyel vagy olcsóbban, vagy jobban
végezhet el egy adott tevékenységet. A kérdés persze: milyen tevékenységet.
Gyakrabban: dokumentum-beszerzés (idehaza elvileg pl. Könyvtárellátó), büfé,
épületfenntartás, költöztetés, takarítás, integrált szoftver. A szakmai és
pénzügyi racionalitás azonban egyaránt elvezethet merészebb utakra: alvállalkozó
végezheti a katalógus-építést, tájékoztatást, raktár- és polc-menedzsmentet,
vagy információ-keresést. A kiszervezésre üzleti környezetben akkor kerül sor,
ha a kiszervező kiszámíthatóan magas szintű és hatékony szolgáltatásban
érdekelt. A magyar közszféra könyvtáraiban a kiszervezés egyelőre inkább
veszélyforrást jelent a könyvtárosok szemében, erős a munkahely-vesztéstől, és a
különböző szolgáltatók teljesítményének összehasonlításától való félelem. Sokan
vélelmezik az önellátás racionalitását is. Line írja az OSZK-val kapcsolatban
kilenc éve: egy bizonyos tevékenység kiadható 1. teljes mértékkel és
felelősséggel, 2. az OSZK felügyelete mellett, 3. más könyvtár esetén az OSZK
könyvtár koordináló tevékenysége mellett (In: Országos Széchényi Könyvtár:
megoldandó feladatok és intézkedési javaslatok / Maurice B. Line. In: OSZK
Híradó 39 (1996) 9-10 p. 16-33.) A könyvtár lehet kiszervező és kiszervezett
egyaránt. A megvalósítás minden esetben gondos tervezést, szerződés-előkészítést
és lépcsőzetes megvalósítást, a folyamatban gyakori visszacsatolást igényel.
Fontos azt is tudni, hogy más tudás szükséges egy tevékenység elvégzéséhez,
illetve elvégeztetéséhez. (MG)
Irodalom pl.: Outsourcing library operations in academic libraries : an overview
if issues and outcomes / Claire-Lise Bénaud, Sever Bordeianu. - Englewood
: Libraries Unlimited Inc., 1998. - 215 p., Terjed a vállalat-átalakítást
célzó outsourcing. In: Menedzsmentfórum (2004. márc. 26.)
http://www.mfor.hu/cikkek/cikk.php?article=13048 ; Contracting out in Hungarian
municipal libraries / Mikulás G. (kézirat, rövidesen magyarul is megjelenik);
Információs és könyvtári tevékenységek szerződéses kiadása / Mikulás G. In:
http://www.gmconsulting.hu/inf/cikkek/030/egesz%20konyv/4fejezet/4-fejezet03.htm#453
A KIT -- mint eddig is -- várja a kritikus, kiegészítő véleményeket, kérdéseket,
javaslatokat. A menedzsment-eljárások korábban ismertetett elemei a
http://www.gmconsulting.hu/inf/kit/hircsokor/menedzsment-eljarasok.htm -on
olvashatók.


Iskolai Könyvtárak Világnapja

A debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola Könyvtára ötödik alkalommal hívja
a magyarországi iskolai könyvtárakat a világnap megünneplésére. Az Iskolai
Könyvtárosok Nemzetközi Szövetsége 1999-ben hirdette meg először ezt az akciót,
Magyarország öt éve kapcsolódott be. A fő cél az, hogy az iskolai könyvtárak
felhívják magukra a társadalom figyelmét a jövő nemzedékének olvasóvá
nevelésében, az egész életen át történő tanulás készségeinek kialakításában,
szociális hátrányok kompenzálásában. A könyvtárak saját lehetőségeik és
kreativitásuk alapján szervezhetnek programokat pl. vetélkedőket, szakmai
beszélgetéseket, kiállításokat. A felhívás részletes szövege olvasható a
következő webcímeken: http://www.sulinet.hu/tart/cikk/ce/0/27882/1
http://www.opkm.hu/?lap=hir/egyhir&hir_id=212
- F: Seressné Barta Ibolya


Közkincset fejlesztünk?  

Az elmúlt időszakban többször is lehetett arról hallani, hogy a bejelentett
szabadalmak száma csökkent, és a szabadalmaztatás anyagi oldala nagy terhet ró a
feltalálókra. Ezzel kapcsolatban azonban úgy tűnik, meglehetősen megoszlanak a
vélemények. A Magyar Szabadalmi Hivatal (MSZH) tavalyi jelentése szerint a
nemzeti úton tett szabadalmi bejelentések száma az utóbbi két évben folyamatosan
csökkent -- 2004-ben összesen 2657-et regisztráltak, ami mindössze a fele az azt
megelőző évi adatoknak. ... A Magyar Feltalálók Egyesületének titkára a
FigyelőNetnek elmondta, hogy szerinte nem azért csökkent a bejelentett
találmányok száma, mert nem lenne mit szabadalmaztatni, hanem mert a környezet
nem megfelelő az innovációra. Kuthi Zoltán szerint ugyan történtek pozitív
változások a kutatás és fejlesztés területén az elmúlt években, de a magyarok
még mindig másoknak fejlesztenek -- a szabadalmakra és az iparjogvédelemre nem
fordítva elég figyelmet. Megfelelő gazdasági támogatás kialakítására lenne
szükség a szabadalmaztatáshoz -- tette hozzá.
- F: szept. 23., http://www.fn.hu/index.php?id=195&cid=106796


Adomány gyarapítja a tékát -- adománymenedzsment, mint lehetőség

Nagy öröm érte a zákányfalui általános iskolát. Három nagy doboz könyvvel
gazdagodott a könyvtáruk, amit ajándékba kaptak a kaposvári Pander Istvántól és
feleségétől. Az adományozók a Somogyi Hírlap zákányfalui könyvtárról szóló
cikkét olvasva döntöttek úgy, hogy meglepik az intézményt. Ábrahám Imréné
könyvtáros (képünkön) elmondta: útleírásokkal, történelmi és ifjúsági könyvekkel
gyarapodtak.
- F: szept. 21.,
http://www.somogyihirlap.hu/index.php?apps=cikk&d=2005-09-21&r=11&c=451548
-- A megfelelő adománymenedzselés -- adományozók felkutatása, buzdítása, az
adományok válogatása, szükség szerinti dokumentum-értékesítés -- forráshiányos
időkben nagy segítségére lehet a könyvtáraknak. Sok ember tartogat otthonában
érdekes--értékes könyveket puszta megszokásból. A könyvtár eszközt adhat az
ilyen emberek kezébe, hogy javaikat okosan megosztó, öntudatos polgára legyen
közösségének. (MG)


Házhoz megy a könyvtár Tolnában

Szeptember közepétől azokban a falvakban is kölcsönözhetnek könyveket Dombóvár
környékén, ahol nincs könyvtár. Elindította a mozgókönyvtárat a kistérségben a
dombóvári többcélú társulás. Szeptember közepétől ott is igénybe vehetik a
könyvtári szolgáltatásokat, ahol nincs bibliotéka. A társulás az esélyegyenlőség
megteremtéséért pályázaton nyert pénzt a szolgáltatásra. A szakmai munka
irányítására a dombóvári könyvtárral kötött megállapodást a szervezet, a falvak
pedig vállalták a szükséges helyiségek és számítógépek biztosítását. A
mozgókönyvtáros, Ujhelyi Mónika a társulás autójával hetente körbejárja a
településeket és fogadja a kölcsönzőket és az internettel ismerkedőket.
Dalmandon, Nakon, Lápafőn, Szakcson, Várongon, Jágónakon és Csibrákon
rendelhetnek könyvet az olvasók, amelyeket a következő héten már olvashatnak is.
Egymillió forintot fordított a társulás könyvek vásárlására és
weblap-fejlesztésre, hogy a városi könyvtár katalógusához az interneten is
hozzáférjenek és így meg tudják rendelni az olvasók a köteteket.
- F: szept. 21.,
http://www.tolnainepujsag.hu/index.php?apps=cikk&d=2005-09-21&r=1&c=451463
 

Újjáalakítás és mátrix szervezet -- A Bajor Állami Könyvtár tapasztalatai

A Bayerische Staatsbibliothek helyi és országos feladatokat is ellátó tudományos
könyvtár. Az elektronikus dokumentumok megjelenése több szinten is kihatott a
könyvtár tevékenységére. ... Az új feladatokra azonban sem megfelelő hely, sem
személyzet nem állt rendelkezésre. Ezek megjelenése ugyanakkor egybeesett a
kilencvenes évek végén kezdődő -- és az intézmény egészére kiterjedő --
átalakítási folyamattal, amire részben a költségvetési megszorítások okozta
létszámhiány miatt került sor. A hatékonyság növelése érdekében bevezetett
változások egyike az ún. mátrix szervezetre való áttérés volt. (A szervezeti
egységek egyéni feladatai és az intézmény projektfeladatai között átfedések
vannak.) A könyvtár legfontosabb egységei, a gyarapító, a feldolgozó, az
olvasószolgálati és az információtechnológiai osztályok képezik a szervezet
gerincét, és ez a különgyűjtemények számára feladat-orientált rugalmasságot
biztosít. A mátrix elvet valamennyi szinten alkalmazták, ideértve az addig külön
tevékenykedő állománygyarapítási és feldolgozó osztály összevonását is. A két
osztályvezető külön-külön felel bizonyos részfeladatokért, de mindketten
közvetlen befolyással rendelkeznek valamennyi érintett kérdésben.
A tanulmány fő részét a szerző a Folyóiratok és elektronikus dokumentumok
csoport tevékenységének részletes ismertetésének szenteli, röviden vázolja a
Digitális könyvtár csoport munkáját is. A jövőben is a változások kezelése lesz
a könyvtár egyik fő feladata, hiszen a csoport sorsának alakulását elsősorban a
külső körülmények, többek között a folyóirat- és elektronikusmédia-piac
dinamikus fejlődése fogja meghatározni.
- F: Schäffler: How to organise the digital library: reengineering and change
management in the Bayerische Staatsbibliothek, Munich = Libr.Hi Tech. 2004/4.
Referálva: Könyvátri Figyelő 2005/2., ref.: Murányi L.; Manci:
http://w3.oszk.hu/manscr/wwwi32.exe/[in=ref1.in]/?05/169*51190


Jogsértő a Google digitális könyvtára?

Beperelte az amerikai Irók Szövetsége (Authors Guild) több más szervezet
támgatásával (többek közt az Amerikai Kiadók Szövetségével -- Association of
American Publishers) a Google-t. A támadás célja az az elektronikus könyvtár,
amelyet a Google a már kereskedelmi forgalomban hozzáférhetetlen könyvek
elérését szeretné lehetővé tenni - szkenneléssel. A projekt 2004. decemberében
indult útjára, és hat éven belül 15 millió kötet publikálását tervezi. Ennek
megvalósitásában olyan egyetemek is részt vesznek, mint a Harvard, a Standford,
a Michigan és az Oxford. A Google bevallása szerint létre akarja hozni a világ
összes könyvének kereshető katalógusát. A per újra felveti a szerzői jogok
internetes alkalmazását, és végre talán elgondolkoztatja a nagy cégek
profitorientált vezetőit, hogy esetleg léteznek a pénzen túl más célok is --
nyilatkozták a Google-nél. (ref.: Takács D.)
- F: szept. 22. http://www.hwsw.hu/hir.php3?id=29819&count19=1


A könyvtárak életet mentenek Irakban

Az Egyesült Államok Külügyminisztériuma támogatásával 2001 elején jött létre a
szakmai kapcsolat az East Tennessee State University (ETSU) keretében működő
Quillen College of Medicine és három észak-iraki orvosképző intézet között. Az
ETSU azt a feladatot kapta, hogy segítse újjáépíteni a viszonylag nyugodt kurd
területeken partnerintézeteit. 2003 októberében az iraki dékánok amerikai
látogatásuk során első és legfontosabb igényként az orvosi szakirodalom iránti
szükségletet jelentették be. ... Az információ, a szakkönyvek iránti igény
óriási. Az ETSU azon van, hogy a jövőben is segítse az iraki orvosképzést
dokumentumokkal, számítógépekkel, internetes hozzáféréssel. Az amerikai hadsereg
egészségügyi szolgálata a tikriti kórházakat és orvosképző intézetet látta el
egyebek között szakirodalommal. Tikritben a 600 diák számára csak néhány példány
áll rendelkezésre a legfontosabb tankönyvekből, az online információelérés
szinte lehetetlen. Folyóiratok öt éve nem járnak. Az egyetlen
internetkapcsolaton Szaddam idején még az US National Library of Medicine
hozzáférése is tiltva volt. Problémát jelent a könyvtári személyzet
felkészületlensége: a könyvtáros és beosztottja csak arabul tud. Az Egyesült
Államokban mozgalom bontakozott ki az egészségügyi iskolák és intézmények
könyvtárai körében annak érdekében, hogy könyvadományokkal támogassák az
újjáépülő iraki egészségügyet...
- F: Strutin: Libraries saving lives in Iraq. In: American Libraries 2005/2.,
Referálva: TMT 2005/9. ref.: Papp I.


Az érkező kincsekre rászakadhat a mennyezet

Még ebben az évben visszatérhetnek az értékes könyvek Sárospatakra, ahol
bármikor rájuk szakadhat a mennyezet. Hatvan év után visszakaphatja a
Budapestről elhurcolt sárospataki könyvek egy részét Magyarország. Valószínű,
hogy a könyvek újra Sárospatakra kerülnek. Ebben az esetben tulajdonosuk, a
Református Nagykönyvtár veszi gondozásba a műkincseket. - Nem tudom, miért ne
kerülnének ide vissza, hiszen a mi tulajdonaink - mondta lapunknak Dienes Dénes,
a Sárospataki Református Nagykönyvtár gyűjteményigazgatója. - Mind a tárolási,
mind a restaurálási kapacitásunk megfelelő, így bármikor el tudjuk helyezni a
könyveket - emelte ki az igazgató. Ugyanakkor vannak gondok is a Bodrog-parti
Athénban. - A könyvtár nagytermének mennyezete bármikor leszakadhat.
- F: szept. 26.,
http://www.petofinepe.hu/index.php?apps=cikk&d=2005-09-26&r=2&c=452529
Kölcsönt vesz fel a sárospataki könyvtár. Tizenhét millió forintba kerülne a
Sárospataki Református Kollégium Nagykönyvtárának felújítása, amely beázások
miatt vált szükségessé. Az intézménynek erre nincs elegendő pénze, ezért hitelt
fognak felvenni a munkák elvégzéséhez. A javításokat még a tél beállta előtt el
kell végezniük, hogy megóvják az épületet a további károsodástól. (teljes hír)
- F: szept. 20., http://reggel.hu/index.php?apps=cikk&cikk=22896&fr=hs


E-önkormányzat Szekszárdon  

Az e-önkormányzat kialakítását célzó programok közül az országban elsők között
ért célba 'Szekszárd Megyei Jogú Város és a Tolnai Kistérség Területfejlesztési
Társulásának komplex közigazgatási alkalmazásokra és a kapcsolódó
infrastruktúra' megteremtésére irányuló projektje.
- F: szept. 26., http://www.fn.hu/index.php?id=8&cid=106873&hirlevelkatt=1


Lojalitás -- újragondolva
 
A Harvard Business School Working Knowledge múlt heti cikkei között a
legolvasottabb a lojalitásról szólt. Mit lehet tenni egy olyan korban, amikor a
legjobb munkaerő számára fontosabb a karrierív, mint a munkaadó? A szerző arra a
következtetésre jut, hogy jó esetben a lojalitás jellemzője, ha mindkét fél
nyereséget könyvelhet el az együttműködésből. Ezért jól teszi a munkaadó, ha
különböző eszközökkel, például az autonómia válfajainak felkínálásával össze
tudja hangolni értékes munkatársainak karriercélját és a szervezet küldetését,
céljait.
- F: Rethinking Company Loyalty / Lauren Keller Johnson. In: Harvard Business
School Working Knowledge (September 19, 2005)
http://hbswk.hbs.edu/item.jhtml?id=5000&t=organizations
-- A téma különösen érdekes a komoly kontraszelekcióval bíró szektorok számára.
Erős kollektivista kultúrával rendelkező szervezetekben, mint pl. a hazai
könyvtárakban, e gondolkodás feltehetően sok súrlódással jár. Megfontolandó
azonban, hogy nélküle a szervezet kénytelen lemondani a leginkább húzó emberek
motivációjáról és egyáltalán: megtartásáról. (MG)


Fizet a megújult NKA

A Nemzeti Kulturális Alapprogram (NKA) minden szerződésben foglalt támogatást
kifizet, a maradványképzési kötelezettség miatt azonban egyeztetést folytat a
már nyertes pályázókkal az esetleges későbbi teljesítésről -- közölte Harsányi
László elnök az Országgyűlés kulturális bizottsága ellenőrző albizottsága előtt,
kedden.
- F: szept. 27., http://www.fn.hu/index.php?id=10&cid=107032::::::::::::::::::::: KISSZÍNES :::::::::::::::::::::::


Még idén visszakerülhetnek a sárospataki könyvek Oroszországból

A miniszterelnök szerint még idén visszakerülhetnek eredeti helyükre a
sárospataki könyvtár könyvei Oroszországból. Az orosz kormányfő a budapesti
látogatásán kedden arra kérte Gyurcsány Ferencet, hogy ne engedje a gazdasági
kérdéseket a belpolitika áldozatául esni.
- F: szept. 21.,
http://www.magyarorszag.hu/hirek/kozelet/orosz20050920.html?h=1


Budapesten lehetne az uniós technológiai központ

Magyarország szeretné, ha Budapest lenne az Európai Unió (EU) Európai
Technológiai Intézet (ETI) központja erről pénteken szándéknyilatkozatot adnak
át Jan Figelnek. Magyarország jövő év februárig kidolgozza az Európai
Technológiai Intézet koncepcióját.
- F: szept. 21., http://www.magyarorszag.hu/hirek/eu/eti20050920.html?h=1


Harc az agyakért: Google kontra Microsoft -- könyvtáraknál még nem jellemző

Múlt héten egy Washington állami bíró, Steven Gonzalez 13 oldalon ismertette
döntését Lí Káj-fu ügyében: a nyár elején még a Microsoft kötelékébe tartozó
férfi munkába állhat a rivális Google-nél, igaz, jelentős megszorításokkal. A
határozatot mindkét vállalat lelkesedéssel fogadta.
- F: szept. 19.,
http://hirszerzes.ogh.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=791&Itemid=28Mi az a cross-média?

A kifejezés nem egyértelmű, különböző szakterületen más és más a jelentése. A
könyvnyomtatás és -kiadás területén a különböző információhordozók minél
szélesebb körben való hozzáférését jelenti. A könyveket a kiadók gyakran
CD-ROM-on is megjelentetik, hogy tartalmuk könnyen kereshető legyen. Az internet
világában ugyanazt a tartalmat különböző megjelenési felületek terjesztik, hogy
a hozzáférést könnyítsék. A marketingszakemberek keverik a kifejezést a
"cross-channel"-lel, amely a különböző terjesztési csatornákat
jelöli. A reklámipar, az e-learning és a turizmus világában is használatos a
fogalom. A cross-média ismérvei:
- több mint egy médium (lehet nyomtatott és digitális vagy csak digitális),
- integrált termék,
- többféle eszközön érhető el (számítógépen, televízión és más kézi
berendezéseken),
- nem határterülete a különböző eszközöknek és megjelenési felületeknek, hanem
mindezek felhasználója. Folyt.: E-TMT
- F: Boumans: Cross-media. 2004. augusztus
http://www.acten.net/uploads/images/432/Cross_Media.pdf/ Referálva: E-TMT
2005/9. ref.: Wéber K.


DVDrent.hu -- könyvtári konkurens a fizetőképes szegmensben

A Fotexnet Kft. által üzemeltetett DVDrent.hu, Magyarország legnagyobb
internetes DVD-kölcsönzője tovább bővítette szolgáltatási területeit, és
ügyfelei már öt vidéki nagyvárosban is átvehetik megrendelt filmjeiket. A
netkölcsönző az elmúlt hét során teljesítette ügyfelei százezredik kölcsönzését,
valamint bejelentette, hogy filmkínálatát tovább bővítette 3000 címre.
Magyarország első, fix havidíjas online DVD-kölcsönzőjének szolgáltatása
Budapest, Budaörs, Érd, Diósd és Törökbálint mellett szeptembertől Debrecen,
Kecskemét, Pécs, Győr és Székesfehérvár területén is elérhető.
- F: szept. 23., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/48508/


Világszerte közel harminc millió otthonban lesz HDTV idén

Az Informa Telecoms & Media szerint az év végére majdnem 30 millió otthonban
lesz digitális tv. Azonban ennek a számnak csak kevesebb, mint egyharmadát
jelenti azon készülékek, amelyek valóban képesek is fogni a nagyfelbontású
digitális adást. A cég szerint az évtized végére ez az arány 75%-ra fog nőni. A
digitális technológia tovább erősíti a számítógépek, a tv-k és az internet közti
átjárhatóságot, így egy készüléken lehet majd nézni a híradót, intézni a
levelezést, házimozit nézni -- mindezt akár az ágyból vagy kedvenc fotelünkből.
Ezt azonban nem csak a tv- és internetszolgáltatók számára jelent nagy
lehetőséget, hanem a Sony és a Microsoft újgenerációs játékkonzoljainak is.
(ref.: Takács D.)
- F: szept. 23. http://www.hwsw.hu/hir.php3?id=29831&count28=1


WiFi szolgáltatást tervez a Google

A Google weboldalán több olyan utalás jelent meg, amelyek azt
valószínűsítik, hogy a legnagyobb internetes keresőcég WiFi
szolgáltatás beindítására készül.
- F: szept. 21., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/48472/


Moldova és Lőrincz L. is felkerült a könyvlistára  

A Libri -- a múlt heti eladott példányszámok alapján összeállított --
listáját továbbra is a Panem kiadó Iskolaválasztás előtt című kiadványa vezeti.
- F: http://www.fn.hu/index.php?id=10&cid=106680&hirlevelkatt=1


Nagy Könyv versenyfilmek és párbajozók

A Nagy Könyv őszi fordulójának első televíziós adása szeptember 22-én, csütörtök
este 8 órakor kerül képernyőre az m1-en. A tizenkét legtöbb szavazatot kapott
regény hat részből álló televíziós műsorsorozat keretében verseng tovább.
- F: szept. 21., http://www.fn.hu/index.php?id=10&cid=106637&hirlevelkatt=1
A nagy könyv: megvannak a párbajozók -- Kisorsolták, mely művek versenyeznek
egymással A Nagy Könyv őszi sorozatában. A Tüskevár a Micimackóval, az Egri
csillagok a Pál utcai fiúkkal, A Mester és Margarita A kis herceggel, az Abigél
a Harry Potter és a bölcsek kövével csap össze; A Gyűrűk ura ellenfeléül az
1984-et, Az aranyembernek a Száz év magányt hozta a szerencse.
- F: szept. 23., http://hvg.hu/kultura/20050923nagykonyv.aspx?s=2005923nl::::::::::::::::::: INFORMÁCIÓFORRÁSOK ::::::::::::


Kopi, a plágiumkereső portál

A KOPI Online Plágiumkereső és Információs Portál elsődlegesen plágiumok
felderítésére és dokumentumok másolásának védelmére jött létre. A
számítástechnika fejlődésével az írott művek előállítási folyamata
egyszerűsödött, azonban a rengeteg előny mellett a digitális adattárolás a
végletekig egyszerűsíti a művek másolását, azok egészének vagy részeinek
átvételét, így nagymértékben megkönnyíti a plágiumok létrehozását is. A
plágiumok leginkább az oktatás területén terjednek, azon belül is kiemelten a
felsőoktatási szférában. Ezen a területen egyre nagyobb számban jelennek meg a
digitális forrásokból összeállított (összeollózott) dolgozatok, diplomamunkák,
cikkek, illetve publikációk. Az ilyen típusú visszaélések erősen rontják az
intézmények hírnevét és az onnét kikerült diplomások értékét a piacon. A
hasonlóságkereső szolgáltatás a felhasználók által feltöltött dokumentumok
között keres egyezést. Azért, hogy a felhasználók dokumentumait csak azok
érhessék el, akiknek a dokumentum gazdája ezt megengedi, szükség van a
regisztrációra. A KOPI projekt célja egy ingyenes hálózati plágiumkereső portál
létrehozása, amelynek segítségével elektronikus formában rendelkezésre álló
dokumentumok közötti hasonlóság felderítésével plágium vagy idézet, de akár
ugyanannak a dokumentumnak egy régebbi vagy újabb változata is megtalálható.
- F: http://kopi.sztaki.hu/


Könyvekkel jubilál a Magyar Rádió  

Az idén 80 esztendős Magyar Rádió (MR) különböző jubileumi kiadványokkal
támogatja az igényes kultúrát -- mondta a közintézmény Művészeti Főszerkesztőség
szerkesztő-riportere, Kövesdy Zsuzsa.
- F: szept. 27., http://www.fn.hu/index.php?id=97&cid=107052


Vakbarát lett az EU-vonal honlapja

Vakok és gyengénlátók számára is könnyen kezelhető felületet kapott az EU-vonal
tájékoztató honlapja. A munkában a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos
Szövetsége nyújtott szakmai segítséget a Miniszterelnöki Hivatalnak.
- F: szept. 28.,
http://www.magyarorszag.hu/hirek/kozelet/vakbarat20050927.html?h=1


Digitális tananyag pénzügyekről diákoknak

Az internetről letölthető, középiskolásoknak készített, gazdasági témájú
digitális tananyagot mutatott be kedden az oktatási miniszter. A pénzügyi
ismeretek tanulását a diákok majdnem kétharmada fontosnak tartja.
- F: szept. 28.,
http://www.magyarorszag.hu/hirek/gazdasag/digitalis20050927.html?h=1
IMPRESSZUM

A szerkesztők -- akik szívesen olvassák és megfontolják az Ön véleményét:
Káldi Emese (kommunikációs tréner) mailto:emi22@freemail.hu
Mészáros Anikó (programvezető) mailto:meszaros.aniko@chello.hu
Sonnevend Péter (Kaposvári Egyetem, tanszékvezető főiskolai tanár,
egyetemi könyvtárigazgató) mailto:peter@sonnevend.com
Mikulás Gábor (információs és pr-tanácsadó) mailto:mikulasg@gmconsulting.hu

Feliratkozás az ékezetes vagy ékezetmentes hírlevélre:
http://hirlevel.swgy.hu/user/1/php/maileruser.php?mailer=1&action=regist

A szerkesztők a nem saját írású cikkek tartalmáért nem vállalnak felelősséget,
mindazonáltal törekednek a források gondos válogatására.

Kiadja: GM Consulting http://www.gmconsulting.hu/inf