K I T -- Könyvtár - Információ - Társadalom (2005/29., aug. 3.)
 

    Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára
                            Szemlék, hírek, kommentárok
 

TARTALOM
- Gondolatok a szarka farkáról és a könyvtár átpozícionálásáról
- Boldog könyvtárosok!? -- Pályaváltás-motivációk
- Horváth Tibor születésnapi köszöntése
- Hitelből fedezett megszorítások?     
- Könyvtár: minden együtt -- kistelepülési könyvtárak Tolnában
- Második magyar könyvtár Zilahon
- 510% távhozzáférés-emelkedés Tolnában
- Pótmama könyvek között (a vándorgyűlésről)
- Megrovás nem könyvtári anyag elégetéséért     
- Érzelmileg intelligens, vagy kompetens a jövő munkása?
- Válságkommunikáció (2., bef.)
- Ismerd meg a cégkultúrát, hogy elhelyezkedhess! 
- Parkinson-évforduló
- Közvélemény 48 óra alatt
- OSZK: megszépült homlokzat
- Az amerikai könyvtárak 95%-a érhető el online
- Észt könyvtárak -- fejlődés az utóbbi 10 évben
- Dokumentum- és információhasználatra nevelő lengyel érettségi
- Kétéves lemaradás online ügyintézésben
- Elektronikus önkormányzat Szombathelyen -- álom és valóság  
- K+F botrány     
- Digitális jogkezelés dokumentumküldőknél
- Budapesti közkönyvtári anziksz
- Harminc számítógép a mozgássérültek továbbképzéséhez
- Esélyegyenlőség a TV2-n -- Teletext feliratozás a csatorna műsoraihoz
- A következő évtized a számítástechnikáé
- Nagy Könyv: az Egri csillagok a kedvenc  
- Vonalkódot olvasnak a makói könyvtárban

KISSZÍNES
- Kiment a divatból az e-mail?
- Minden másodpercben születik egy új blog
- Internetezés a levegőben is
- A Financial Times a világ legjobb újságja
- Jóval több zenét töltenek le legálisan az illegális fájlcserélők, mint mások
- Díjmentes szakasz: Skype -- könyvtárak számára is költségkímélő
- Jövő év elejére kész a Philips e-papírja

INFORMÁCIÓFORRÁSOK
- Az Expressz teljes hirdetési adatbázisa elérhető a Kurzor.hu keresővel
- MTI-fotók a Sulinet Digitális Tudásbázisban
- Letölthető a vidékfejlesztési charta
- Microsoft is beszáll a térképversenybe
- Helyesírás a számítógépes szövegszerkesztés korában 
E lapszám szerkesztője: Káldi Emese
 
 
A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Adja tovább
kollégáinak, ismerőseinek! A megrendelési és lemondási információ a hírlevél
végén található. A hírlevélben a hosszabb linkek eltörhetnek; ezek csak
kimásolás és egybetoldás után, a böngészőbe bemásolva használhatók. 
Kereshető KIT-archívum: http://www.gmconsulting.hu/inf/kit/index.html
Gondolatok a szarka farkáról és a könyvtár átpozícionálásáról

Bizonyítható, hogy a könyvtári szolgáltatások jelenlegi széles spektrumát a versenytársak tőkeereje, technológiája, rugalmassága miatt hatékonyan fenntartani egyszerűen lehetetlen (vö. pl.: a patinás
könyvtárak által is partnerként elismert Google tőkéje, szaktudása és vehemenciája vagy a kisebb-nagyobb információs vállalkozások rugalmassága akár idehaza is stb.), legfeljebb az adott tevékenység
agonizálásának költséges meghosszabbítására van lehetőség. Vegyük észre: a változatlan technológia, eljárás minden beavatkozásunk nélkül is elveszti hatékonyságát, ha a piacon jobban teljesítő
szolgáltató jelenik meg. Mindezek miatt kerülhet a hangsúly a bemenet növelése helyett (ami természetesen továbbra is kívánatos volna) a hatékonyság növelésére. S ennek egyik első lépése lehet az "aki
sokat markol, keveset fog" elv -– no és a közmondásbeli szarka farka esete -– alapján a források és a figyelem alapkompetenciákra való összpontosítása.
- F: 3K, július, p. 25-31., http://www.gmconsulting.hu/inf/cikkek/244/index.html


Boldog könyvtárosok!? -- Pályaváltás-motivációk

Konkrétan mi minden az, amit ezek [felmérésben szereplő angol és amerikai] a máshonnan jött könyvtárosok szeretnek újonnan vállalt hivatásukban? Első renden azt, hogy folyamatosan kapcsolatban állnak
az olvasókkal, felsőoktatási könyvtárban főként a hallgatókkal és a tanszemélyzettel, s ezáltal részeseivé válnak mind a didaktikai, mind a kutatási folyamatnak. A környezet kulturáltságát, a
munkatársak szívélyes kapcsolatait ugyancsak sokan becsülik. Különösen azok, akik a kereskedelemből és a biznisz területéről jöttek. Számukra a váltás akkor is "megérte", ha kevesebbet (de korántsem
keveset) keresnek új elfoglaltságukban. A pontosan szabályozott munkaidő is elnyeri tetszésüket, mivel az élet más területein bevett követelmény a bármikori rendelkezésre állás. A könyvtári szolgálat
-- állítják a felmérés résztvevői, nem is várt módon a modern információs technikához és annak használatához is jobb, változatosabb feltételeket biztosít, mint -- mondjuk -- a banki szférában vagy a
szupermarketekben végzett tevékenység. Különösen érdemes könyvtárosnak lenni, ha az ember családos. Gyerekei tanulmányaik közben sokszorta könnyebben jutnak hozzá a szükséges információkhoz, mint más
gyerekek.
- F: Rekowska: Azyl w bibliotece. In: Bibliotekarz, 2003/11. ref.: Futala T., eTMT, 7-8.


Horváth Tibor születésnapi köszöntése

Dr. Horváth Tibor -- akit ki könyvtárosként, ki az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum nyugalmazott főigazgatójaként, ki pedig "csak" Tanár Úrként ismer -- 70 éves. 1935-ben született Érsekújváron.
Tanulmányait az ELTE-n végezte. 1959-77 között az OSZK munkatársa, majd osztályvezetője. UNESCO ösztöndíjasként hosszabb tanulmányutat tett az USA-ban, kutatási területe az információkereső nyelvek.
1977-84 között az ELTE BTK adjunktusa. 1984-92 között az Országos Pedagógiai Könyvtár igazgatóhelyettese, majd 1992-97-ig főigazgatója. 1994-ig a Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöke. Az ELTE és a KLTE és az EKTF meghívott tanára. A neveléstudományok kandidátusa. Szabó Ervin emlékéremmel kitüntetett kutató. Horváth Tibor dolgozta ki a magyar nyelv szintaxisára a Precis indexelő nyelvet. Először alkalmazta a klaszteranalízist a magyarországi könyvtári informatikai rendszerekben. Több jelentős mű szerzője, pl. Szakirodalmi forrásismeret, Információs tezauruszok). Igazi pedagógushoz méltóan a mai napig aktívan kutat, ír, dolgozik. Ami talán mégis a legfontosabb: továbbra is oktat, tanít és közvetíti a 70 év alatt megszerzett tudását.
Köszönjük Tanár Úr! Erőt, egészséget kívánunk, és Isten éltesse! Tisztelettel egy tanítvány a több ezerből: Nagy Tibor' 


Hitelből fedezett megszorítások?     

Banki hitelből fedezné a kulturális tárca a megszorítások egy részét. A támogatások csökkentése miatt ugyanis banki kölcsön felvételére kényszerülhet a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (NKÖM)
tulajdonában vagy résztulajdonában működő gazdasági társaságok egy része -- értesült a Népszabadság.
Nem gazdálkodik kevesebb pénzből a Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ Kht., mint tavaly -- tájékoztatott Sudár Zoltán, a kht. gazdasági vezetője.
Hozzátette: ha ez év utolsó negyedévi támogatásukat nem kapják meg, az elmúlt hét-nyolc évben felhalmozott tartalékaikból működtetni tudják az intézményt. Még akkor is, ha a kht. éves büdzséjének 95
százalékát az állami dotáció, 150-160 millió forint képezi. Saját bevételre egyebek közt CD-k értékesítéséből, digitalizálási munkákból tesznek szert.
- F: júl. 28., http://www.nol.hu/cikk/371629/


Könyvtár: minden együtt -- kistelepülési könyvtárak Tolnában

Tolna megye 108 települését alapul véve mindössze hat helységben nincs könyvtár. A közelmúltban, országosan is ritka kivételként, ez a szolgáltatás újra indult Bikácson, Szálkán és Váralján. Tegnap
Varsád is csatlakozott a sorhoz: a községben négymillió forintba került az a felújítás, melynek eredményeként egy helyen érhető el a posta, a teleház, az e-Magyarország pont és a korszerűvé tett
könyvtár.
- F: júl. 28., Tolnai Népújság (az elektronikus archívum nem érhető el)
 

Második magyar könyvtár Zilahon

A Szilágy Megyei Könyvtár magyar könyvállománya enyhén szólva szegényes és elavult. A hiányt némileg pótolta az EMKE zilahi szervezetének könyvtára, de még mindig sok olyan olvasnivaló lenne, amelyhez
nehezen lehet hozzájutni. Ezt pótolja az a közel négyezer kötetes könyvtár, amelyet Szentendre adományozott a zilahi magyarságnak.
- F: júl. 27., http://www.erdely.com/jotekonysag.php?id=11845


510% távhozzáférés-emelkedés Tolnában

Országosan 247 százalékkal nőtt tavaly a könyvtárközi szolgáltatások száma. Ugyanez az arányszám Tolna megyében eléri az 510 százalékot. Ugyanez az arányszám Tolna megyében eléri az 510 százalékot. A
megyei Illyés Gyula Könyvtár esetében a múlt évi adatokat összesítve kimutatható, hogy a szolgáltatás színvonala folyamatosan javuló: ezt a megállapítást a kérések számának gyarapodása, illetve a
teljesítés gyorsasága támasztja alá. Az olvasói kérések - melyek megannyi kiadvány, újság, kép- és hanghordozó, információ gyors elérését igénylik -- önmagukban is fontos jelzés az intézmény számára:
hiszen azok alapján lehet formálni az állományalakítási terveket.
- F: aug. 2., Tolnai Népújság
 

Pótmama könyvek között (a vándorgyűlésről)

Hetvenéves a Magyar Könyvtárosok Egyesülete, de mégsem ezért került a figyelem középpontjába a szakma, inkább a Nagy Könyv-játék hozta divatba a könyvtárakat...
- F: júl. 28., http://www.nol.hu/cikk/371505/


Megrovás nem könyvtári anyag elégetéséért     

Írásbeli megrovásban részesíti az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) főigazgatóját, Monok Istvánt a kulturális miniszter a bibliotékában nemrégiben történt dokumentummegsemmisítés miatt -- közölte a
tárca sajtóirodája az MTI-vel, miután Bozóki András csütörtökön meghallgatta a főigazgatót. Mint arról korábban beszámoltunk, nemrégiben elégették a könyvtár gyűjteményének egy részét: 1867 és 1952
közötti kiadású kisebb nyomtatványokat, vállalati és egyesületi kiadványokat. A szaktárca július 7-én indított vizsgálatot az ügyben. Ennek eredménye szerint az OSZK vezetése nem járt el kellő
gondossággal az öttonnányi anyag megsemmisítése előtt, de jogszabálysértés nem történt, mivel az anyag nem volt a könyvtár állományának része.
- F: júl. 22., http://www.nol.hu/cikk/370891/


Érzelmileg intelligens, vagy kompetens a jövő munkása?

Az új üzem- és munkaszervezési koncepciók a korábbiakhoz képest más munkaerő karaktert is kívánnak. Csökkan az igény a szakmákhoz, feladatokhoz kötődő specializációnak, a munkaadók elsősorban azokra a
sztárdolgozókra építenek, akik az egész folyamatot átlátják. Egy ilyen sokoldalúan képzett embernek kevésbé kell betagozódnia a merev hierarchikus rendszerbe, nem szükséges betartania valamennyi
szolgálati utat, a maga ura lesz, ha vezetője [tehát: nem főnöke!] nincsen. Így munkavállalóból lassan munkavállalkozóvá válik. Az effajta szervezeti átalakulások légkörében felértékelődik az ún.
kompetens tudás. A kompetencia a megszerzett tudásanyagnak, képességeknek és gondolkodásmódoknak a szokásostól eltérő helyzetekben is alkalmazható része, az egyén tényleges tevékenységeiben ténylegesen megjelenő eredmény, minőség. A kompetencia szokásos felosztása (szakmai, módszertani, személyes és szociális kompetencia) mellé Daniel Goleman bevezette az érzelmi kompetencia fogalmát. Ez a fogalom az érzelmi intelligenciának azt a részét jelenti, amelyet az EQ-ból valóban használ az egyén. Az érzelmi kompetencia jelentősége abban mutatkozik meg leginkább, hogy az érzelmek segítségével szelektálja az egyén az őt érő információáradatot, az érzelmei segítségével hatékonyabban tárolja, dolgozza fel, és -- ez a legfontosabb -- hívja elő az információkat.
- F: Érzelmileg intelligens, vagy kompetens a jövő munkása? / Forgács Katalin. In: Munkaügyi Szemle, 20005/7-8. ref.: Budai Sz.


Válságkommunikáció (2., bef.)

A válságra való felkészülés és annak kezelése egyben tanulási folyamat is. Szakaszai:
-- a lehetséges külső és belső problémák időbeni észlelése (monitoring, vö.: issue management);
-- a válsággá fejlődés okainak folyamatos elemzése, a szervezet kritikus területeinek megjelölése;
-- a megoldás változatainak kidolgozása;
-- döntés az optimális lehetőségekről;
-- végrehajtás;
-- értékelés, tapasztalatok összegzése.
A sajtókapcsolatok kezelése kiemelt szerepet kap. Jó, ha van egy "belső újságírói kör", amellyel célszerű rendszeres kapcsolatot tartani. Kísérjük figyelemmel az "ellenséges" sajtót, keressünk hasonló
külföldi esetekről szóló cikkeket, tanulmányokat. Tartsunk készenlétben "semleges" szóvivőt és lássuk el megfelelő érvrendszerrel, példákkal. A válság esetén életbe lép az abszolút hallgatás parancsa:
a szóvivőn kívül teljes nyilatkozási tilalom; illetve a kommunikálás parancsa: nem szabad nem kommunikálni a sajtóval, mert rosszabb helyzetbe kerülhetünk. Hüvelykujj-szabály: a pletyka (és a
bizalmatlanság) egyedüli ellenszere a bőséges információ. (MG)
- F: rövidítve: Könyvtárosok kézikönyve, Pr-fejezet, IV.


Ismerd meg a cégkultúrát, hogy elhelyezkedhess! 

A sikeres álláskeresés feltételei között ugyan rendre felmerül, hogy a megcélzott céget érdemes alaposabban megismerni a jelentkezés előtt, de a tanácsadók ritkán mondják el, hogy ez akár döntő is
lehet abban, hogy sikerül-e egyezségre jutni a potenciális munkaadóval.
- F: júl. 27., http://hvg.hu/karrier/20050727cegkult.aspx?s=2005727nl


Parkinson-évforduló

1909. júl. 30.: Cyril Northcote Parkinson angol történész, publicista születése (+1993. márc. 9.). A bürokráciát kipellengérező, humoros és ugyanakkor ésszerű, szociológiai és közgazdasági témájú ún.
"Parkinson törvények" névadója. Számos nyelven számtalan példányban kavart nagy vitákat.
"Egy munka mindig kitölti az elvégzésére rendelkezésre álló időt, bármilyen sok is legyen az."
"A bizottságok létszámának növekedése egyben hatékonyságuk csökkenése."
"Minél elképzelhetetlenebbül nagy egy pénzösszeg, annál felületesebben döntenek róla."
"Amikor egy intézmény megépíti a tökéletes tervrajzú új székházát, akkor már javában hanyatlik."
- F: www.bocs.hu


Közvélemény 48 óra alatt

Az NRC Piackutató most bevezetett Klikk48 szolgáltatása keretében vállalja, hogy két napon belül végez el piac és közvélemény-kutatásokat, célcsoport-vizsgálatokat vagy reklámteszteket. Az interneten
keresztül lekérdezett kérdőívek segítségével a hazai vállalatok, valamint a társadalmi- és az állami szervezetek szinte azonnal válaszokat kaphatnak az őket érdeklő kérdésekre.
- F: júl. 28., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/47495/
-- A könyvtári integrált szoftver 48 órán belül is tesztelheti a közvéleményt, azaz megmutatja az adott pillanatban fontos könyveket (amelyeket elloptak, vagy éppen kikölcsönöztek :-) (MG)


OSZK: megszépült homlokzat

Befejeződött az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) homlokzatfelújítási programjának első szakasza, tehát elmúlt az állagromlás miatt támadt életveszély. A két hónapig tartó munkálatok nyomán a
Budavári Palota "F" épületének északi homlokzata immár mind biztonsági, mind esztétikai szempontból kifogástalan állapotba került. A felújítást a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 60 millió
forinttal támogatta. A teljes rekonstrukcióhoz mintegy 425 millió forint szükséges. (MTI)
- F: júl. 23., http://www.nol.hu/cikk/371050/


Az amerikai könyvtárak 95%-a érhető el online

Egy az American Library Association (ALA) által készített felmérés szerint az idei évre 98,9 százalékra nőtt azoknak az egyesült államokbeli könyvtáraknak az aránya, amelyek ingyenesen elérhetők az
interneten át. 2002-ben 95 százalék volt ez az arány, míg 1994-ben még csak 21 százalék. Ezenfelül a könyvtárak 18 százaléka biztosít vezeték nélküli hozzáférést és további 21 százalékuk tervezi ennek
bevezetését egy éven belül. A mobil és széles sávú kapcsolatok inkább a városi intézményeknél jellemzőek, kevésbé a vidékieknél. A könyvtárak 40 százaléka alkalmaz valamilyen szűrőt a felnőtteknek
szóló tartalmak kiszelektálására. Carol Brey-Casiano, az ALA elnöke hozzátette mindehhez, hogy az internetes érdeklődések száma a szervezetéhez tartozó intézményeknél az 1990-es évek elején
regisztrált évi 500 millióról napjainkra 1,2 milliárdra nőtt -- írja a New York Times.
- F: aug. 1., http://it.news.hu/rios3_content.php?mod=10&id=14544


Észt könyvtárak -- fejlődés az utóbbi 10 évben

Ami az angol cikkírónak feltűnik: finn segítséggel újjáépült nemzeti könyvtár, sok  könyvtáros több idegen nyelven beszél, lelkesedés az információtechnológia iránt, a tudományos akadémia saját
intézeteit átadta az egyetemeknek, a viljandi könyvtáros tanszék részlegei: könyvtárosi, információtudományi, menedzsment. "A tartui városi könyvtár tereit és berendezéseit külső szerveknek térítésért bocsátja rendelkezésre, olyan mértékben, amilyent csak amerikai könyvtáraknál lehet tapasztalni. Az így befolyt összeget azonban nem az alapfeladatok finanszírozására fordítják, hanem új
szolgáltatások bevezetésére, például laptopok ingyenes kölcsönzésére az egyetemi hallgatóknak. A könyvtár három fejlesztési súlypontja a nyitott hozzáférés (ingyenes internetes munkahelyek, laptopok a
hallgatóknak), az elektronikus könyvtár (pl. a szakdolgozatok és disszertációk elektronikus formában érhetők el) és az informatikai műveltség (ez a könyvtár révén integrálódik az egyetemi
tantervekbe)."
- F: Simon: Estonia revisited -- Bibliotheken und Bibliothekare in Estland. In: Bibliotheksdienst 2004/12., ref.: Papp I., TMT, 7-8.


Dokumentum- és információhasználatra nevelő lengyel érettségi

"Az érettségi már április 18-án elkezdődött egy teljesen újszerű lengyel nyelv és irodalom szóbelivel. A diákoknak 15 perces prezentációt kellett tartaniuk, a témát még szeptemberben megválaszthatták.
Önállóan kellett hozzá irodalmat összegyűjteniük (és persze elolvasniuk), magát az előadást újságcikk-kivágásokkal, hang- és videóbejátszásokkal kellett illusztrálniuk, aztán a vizsgabizottság tíz
percen át faggathatta a vizsgázót a témából."
- F: HVG 28. sz., p. 39-40., http://hvg.hu/hvgfriss/2005.28/200528HVGFriss133.aspx (csak regisztrációval!)
 

Kétéves lemaradás online ügyintézésben

Az elektronikus ügyintézés elősegítése jelenti a brit soros EU-elnökség féléves programjának egyik fontos célkitűzését. November 24–25-én Manchesterben e-kormányzati miniszteri konferenciát
rendeznek, ahol egyúttal a 2005. évi európai e-Kormányzati Díjat átadják majd.
Az e-kormányzás programja 'fiatal hajtása' az EU fejlesztési törekvésenek, viszont egyúttal az egyik központi eleme a liszszaboni folyamatnak. Szakértők szerint radikálisan csökkenti az ügyintézésre
fordított munkaórák számát, emellett tömeges méretekben terjeszti az internethasználat kultúráját. Felmérések mutatják, hogy az adóbevallásnál a régi tagállamokban az elektronikus ügyintézésnek
köszönhetően tavaly EU-szinten mintegy hétmillió munkaórát sikerült megtakarítani, és ha ez a forma válna általánossá, pusztán az adóbevallási procedúra egyszerűsítése uniós összesítésben évente
százmillió munkaóra kiváltását eredményezhetné.
- F: aug. 1.,
http://www.vg.hu/index3.php?app=cikk&datum=2005-08-01&d=2005-08-01&r=133&c=93


Elektronikus önkormányzat Szombathelyen -- álom és valóság  

Néhány hete próbaüzemben működik Szombathelyen az ország első elektronikus önkormányzati rendszere. Bár a nagyközönség számára egyelőre kevés hivatali szolgáltatás elérhető, és az elektronikus
azonosítás kapcsán is vannak még teendők, november 1-jétől élesben működik a program.
- F: aug. 1., http://www.fn.hu/index.php?id=8&cid=102677&hirlevelkatt=1


K+F botrány     

Szomorú előzetes adatokat jelentetett meg a KSH: az ország kutatási-fejlesztési (K+F) ráfordítása 2004-ben mindöszsze a GDP 0,88 százaléka, még kevesebb, mint 2003-ban. A költségvetési kutatóhelyeken
a beruházások több mint 40 százalékkal csökkentek! A költségvetési K+F ráfordítás pedig közel 10 százalékkal. A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) elnöke, Boda Miklós ellenvéleményt
nyilvánított: a KSH helytelenül vette számba az NKTH által K+F célokra kifizetett összegeket. A rejtély egyszerűen megfejthető.
- F: aug. 2., http://www.nol.hu/cikk/372275/


Digitális jogkezelés dokumentumküldőknél

Az elektronikus dokumentumszolgáltatás (Electronic document delivery = EDD) viszonylag új jelenség a hagyományos dokumentumellátás és a könyvtárközi kölcsönzés világában. Az EDD azt jelenti, hogy
elektronikus úton gyorsan, akár azonnal is rendelkezésre áll egy saját, megtartható példány a kívánt anyagból -- rendszerint folyóiratcikkből. Ez az eljárás nagyon népszerű a felhasználók körében,
akik így könnyen juthatnak a helyileg nem elérhető cikkek példányaihoz. Ugyanezért nem szeretik a kiadók. Szerintük ez lehetővé teszi a könyvtáraknak, hogy töröljék előfizetéseiket, ehelyett
dokumentumszállítókra és más könyvtárakra támaszkodjanak. A vita az utóbbi időkben felerősödött, mivel a dokumentumellátásban az EDD szerepe nő. Az EDD ellenőrzésének egyik módja lehet, hogy az
átadott fájlokon biztonsági jelzést helyeznek el. Ezt nevezik digitális jogkezelésnek. A következőkben az ilyen rendszerek használatának hátteréről lesz szó, és bevezetéséről az egyik nagy
dokumentumszállítónál. A digitális jogkezelés (Digital rights management = DRM) elnevezéssel azokat a technikai védelmi eszközöket illetik, amelyekkel a tartalmat veszik körül.
A cikk továbbiakban beszámol a British Library több éves gyakorlatáról, melynek első lépése volt, hogy a fénymásoló gépeket szkennerekre cserélték. Az Adobe rendszerére épülő szolgáltatás előnyeit és
hátrányait is kommentálja.
- F: Braid: The use of a digital rights management system in a document supply service. In: Interlending & Document Supply, 2004/3. ref.: Mann J., TMT, 7-8.


Budapesti közkönyvtári anziksz

Fülledt nyár, meg a Rottenbiller utca. Ha ezt most látnák a szabadkőművesek. Még 1913-ban a Deák Ferenc páholy adományából épült itt az első fiókkönyvtár. Azóta is tévednek erre olvasók. A
nagymesterek büszkék lennének az új linóleumra, az égig érő polcokra, a számítógépek felett révedő plüssbagolyra. Csodálkoznának, hogy bizonyos művek iránt mily erős a kívánalom. Most például egyetlen
Wass Albert sincs bent.
A néni töprengve masszírozza cérnakesztyűjét. Kihez is fordulhat? Reménykedve pipiskedik. Abszolút lángolás a mozdulatban. Az imádott szerző a legfelső polcon sorakozna. Az idős hölgy biztos nem érné
be, mondjuk Tamási Áronnal. Marad az előjegyzés. Majd talán egy hét múlva akad legalább egy Funtinelli.
A Wass Albert-féle hazafias érzelmekre leginkább a húsz év alatti ifjak, valamint a 60 felettiek fogékonyak. Máraiért más közönség rajong. A polgári, etikus, jobban az értelemre ható szerző kissé
nihilista stílusát nem kedvelik az idősek. Ha mégis, akkor borítékolni lehet a magasabb iskolai végzettséget. 
- F: júl. 30., http://www.nepszava.hu/default.asp?cCenter=article.asp&nID=744417


Harminc számítógép a mozgássérültek továbbképzéséhez

Harminc multimédiás számítógépet adott át az IBM a Mozgássérültek Egyesületeinek Országos Szövetségének a múlt héten. A komputerek segítségével számítógépes tanfolyamokat bonyolítanak majd le, amelyek
segíthetik a mozgáskorlátozottak elhelyezkedését.
- F: aug. 1., http://hvg.hu/karrier/20050801meosz.aspx


Esélyegyenlőség a TV2-n -- Teletext feliratozás a csatorna műsoraihoz
  
Új szolgáltatás indul augusztus 1-jétől a TV2 Texten annak érdekében, hogy a siketek és nagyothallók feliratozva tekinthessék meg a csatorna műsorait. A kereskedelmi csatorna műsoraiból a SINOSZ
(Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége) választotta ki azokat az adásokat, amelyekhez elérhetővé válik a feliratozás a TV2 Texten. A jelenlegi nyári struktúrából feliratozásra kerül többek
között a Jóbarátok, a Columbo, valamint a vasárnap esti Moziverzum, két héten belül, a nyári szünet végeztével pedig a Jóban Rosszban is olvasható lesz. A repertoár folyamatosan igazodik az aktuális
műsorstruktúrához, így ősszel újabb adásokat választ majd a szervezet. A hazai teletext ellátottság évről-évre dinamikusan növekszik. 2000 és 2004 között, kétévente, közel 30 százalékkal nőtt az egy
lakosra jutó teletextes készülékek száma. 2004-ben, a penetráció már közel 70 százalékos volt.
- F: aug.1., http://www.btl.hu/
 

A következő évtized a számítástechnikáé

A Microsoft Research, az idei Faculty Summit konferencián, a világ 175 vezető tudományos intézményének 350 képviselője előtt ismertette az egyetemek, az ipar és a kormányzat közötti szorosabb
együttműködés megvalósítására vonatkozó terveit.
Az idei Faculty Summit jelmondata: "A következő évtized a számítástechnikáé". A konferencia olyan kutatási és technikai feladatokra koncentrált, mint a biztonság, a mobil eszközök, a
szoftverfejlesztés, a programnyelvek, az ember és számítógép közötti kapcsolat, a beágyazott számítástechnika és az oktatási technológiák. A konferencia házigazdája a Microsoft Research "Külső
Kutatások és Programok" csoportja volt (korábbi nevén "Egyetemi kapcsolatok" csoport). A konferencia keretében műhelyfoglalkozások, szekcióülések, gyakorlati technológiai bemutatók és más,
interaktivitást lehetővé tévő programok biztosították a nemzetközi tudományos közösség és a Microsoft kutatói számára a sokoldalú eszmecsere, a partneri együttműködés, és az újító szellemű munkák
bemutatásának lehetőségeit.
- F: júl. 27., http://hirek.prim.hu/cikk/47466/


Nagy Könyv: az Egri csillagok a kedvenc  

A Nagy Könyv versenyben a legtöbben az Egri csillagokat választották kedvencüknek. Egy júliusi felmérés szerint a magyarok mintegy ötöde számít gyakori könyvolvasónak, 7 százaléka azonban a nyertes 12
könyv közül egyet sem olvasott. A magyarok mintegy ötöde számít gyakori könyvolvasónak: ennyien állították hogy naponta, vagy hetente többször is olvasnak könyveket, regényeket, ám honfitársaink
kétharmada legfeljebb csak havonta, vagy annál is ritkábban szokott könyvet venni kezébe. Nem túl meglepően a budapestiek, az iskolázottabbak és a nők számítanak gyakoribb olvasóknak. A kedvenc
könyvek olvasottsága: http://www.fn.hu/kep.php?cid=102587&kid=2
- F: júl. 25., http://www.fn.hu/index.php?id=10&cid=102587


Vonalkódot olvasnak a makói könyvtárban

A makói József Attila könyvtárból mostantól számítógépes rendszer alapján adják ki a köteteket a kölcsönzőknek. Ezzel jól járnak az ott dolgozók és az olvasók is: csökken a várakozási idő, a
nyilvántartás pedig áttekinthetőbb lesz.
- F: júl. 26., http://www.delmagyar.hu/cikk.php?id=74&cid=102263:::::::::::::: KISSZÍNES ::::::::::::::::::::::


Kiment a divatból az e-mail?

Egy amerikai felmérés azt bizonyította, hogy a legfiatalabb korosztály már ósdinak tartja az e-mail-ezést, a vezetékes telefont azonban még mindig előszeretettel használják. Egy internetes non-profit
szervezet közvélemény-kutatásából kiderül, hogy a 13 és 17 év közötti korosztály szerint az elektronikus levelezés csak arra jó, hogy a szülőkkel és a nagyszülőkkel tartsák a kapcsolatot, de egymás
között már gyorsabb, és modernebb kommunikációs eszközt használnak: az online-csevegést. Az 1100 megkérdezett kamasz 75 százaléka rendszeresen használja a chat-programokat, napi több mint két órán át.
A fiatalok fele ezeken a programokon keresztül szokott linkeket, és fotókat, egyharmaduk pedig még zenét és videoklipeket is küldeni. Természetesen ennek a korosztálynak a mindennapi életéből nem
hiányozhat a mobiltelefon sem, a gyakori SMS-és MMS-küldések. Az igazán jó csevegésekhez azonban még mindig a jó öreg vezetékes telefont használják ők is: a borsos telefonszámlát úgyis a szülők
fizetik.
- F: júl. 30., http://ma.hu/page/cikk/ac/0/126551/1


Minden másodpercben születik egy új blog
 
Világszerte több mint hatmillióan írnak rendszeresen blogot, közülük egyre többen mobiltelefonról. A webnaplók néha gyorsabban számolnak be a világ eseményeiről, mint az újságírók.
- F: aug. 2., http://www.origo.hu/techbazis/internet/20050802minden.html
 

Internetezés a levegőben is

A Connexion by Boeing, a The Boeing Company egyik leányvállalata, és az Intel bejelentette, hogy a két vállalat együttműködik a nagysebességű, repülés közben használható vezeték nélküli internetes
szolgáltatások elterjedésében és ezek népszerűsítésében. A megállapodás részeként a vállalatok sikeresen befejezték az Intel Centrino mobil technológiára épülő laptopos konfigurációs kompatibilitási
tesztet, amely következtében a Connexion by Boeing internetes szolgáltatása lett az első olyan repülés közbeni program, amelyet "bevizsgáltak" az Intel Wireless Verification Program által.
- F: aug. 1., http://www.terminal.hu/newsread.php?id=01204108052218


A Financial Times a világ legjobb újságja

Nemzetközi döntéshozók körében végzett friss felmérés tanúsága szerint a megkérdezettek relatív többsége a Financial Timest tartja a világ legjobb újságjának -- ez derül ki a zürichi székhelyű
nemzetközi médiafigyelő központhoz beérkezett válaszlapokból. A megkérdezett személyek 19,4 százaléka voksolt a Londonban és Szingapúrban szerkesztett, több nemzetközi kiadással rendelkező -- és
jellegzetes, rózsaszín papírra nyomott -- üzleti és pénzügyi napilapra.
- F: júl. 31., http://index.hu/kultur/khirek/?main:2005.07.31.&231303


Jóval több zenét töltenek le legálisan az illegális fájlcserélők, mint mások

A brit The Leading Question nevű, digitális zenére szakosodott piackutató legújabb, meglepő felmérése szerint az illegális fájlmegosztó szolgáltatásokat használók közel négy és félszer annyi jogtiszta
zenét töltenek le az internetről, mint mások.
- F: júl. 28., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/47467/
 

Díjmentes szakasz: Skype -- könyvtárak számára is költségkímélő

A jó minőségű és ingyenes internetes távbeszélés népszerűsége már most üzleti modelljeik újragondolására kényszeríti a hagyományos telefontársaságokat, és idővel veszélybe kerülhetnek a mobilcégek is.
- F: HVG, 29.sz., p. 61-62, http://hvg.hu/hvgfriss/2005.29/200529HVGFriss151.aspx (csak regisztrációval!)


Jövő év elejére kész a Philips e-papírja

Augusztustól kezdi kiépíteni a teljesen flexibilis, műanyag-alapú kijelző sorozatgyártását a Philips Polymervision. A végeredmény egy 320 x 240 pixeles, 5 hüvelykes (12,7 cm) képátlójú monokróm
kijelző lett -- kontrasztaránya 10:1-hez. A mindössze 100 mikrométer vékony kijelző szabadon, formálható, így nem teljesen sík felületeken is alkalmazható különböző információk megjelenítésére: akár
e-újságok is készíthetők a segítségével, melyek például WLAN-elérésen keresztül mutatják meg az aktuális híreket.
- F: aug. 2., http://tech.transindex.ro/?hir=3895:::::::::::::: INFORMÁCIÓFORRÁSOK ::::::::::::::::::::::


Az Expressz teljes hirdetési adatbázisa elérhető a Kurzor.hu keresővel
 
Új szolgáltatással jelentkezik a naponta 100 ezer internetező keresési igényét kiszolgáló Kurzor.hu. A kanadai Trader Classified Media tulajdonában lévő Expressz Kiadó Rt.-vel kötött megállapodás
révén mostantól több mint 40000 jármű, 115000 ingatlan, valamint 60000 apróhirdetés válik elérhetővé és kereshetővé a Kurzor.hu oldalain.
- F: júl. 26., http://hirek.prim.hu/cikk/47441/

 
MTI-fotók a Sulinet Digitális Tudásbázisban

A nemzeti hírügynökség fotóival bővül a Sulinet Digitális Tudásbázisa. Magyarország 1945 és 1990 közötti történelméből 10 ezer fotót tesznek elérhetővé.
- F: júl. 21., http://www.magyarorszag.hu/hirek/kultura/tudasbazis20050720.html?h=1


Letölthető a vidékfejlesztési charta

A Kormányzati Portálról elérhető és letölthető a Párbeszéd a Vidékért mozgalom által készített és júliusban a miniszterelnöknek átadott vidékfejlesztési charta. A dokumentum alapja lesz a kormány
által augusztusra elkészülő vidékfejlesztési stratégiának.
- F: júl. 26., http://www.magyarorszag.hu/hirek/kozelet/charta20050725.html?h=1


Microsoft is beszáll a térképversenybe

A Microsoft elindította Virtual Earth http://virtualearth.msn.com/ keresőjének béta verzióját. Ez a cég első igazi kísérlete arra, hogy helyhez kötődő keresési lehetőséget nyújtson szerte a planétán.
A rendszer segítségével földrajzi kereséseket hajthat végre a felhasználó, mégpedig a térképek címkéinek használatával. A honlap egy virtuális telefonkönyvet is magában foglal majd -- közölte a PC Pro
News. A még idén bővülő MSN Virtual már városokat és tájékozódási pontokat is tartalmaz majd.
- F: júl. 26., http://www.sg.hu/cikkek/38352
 

Helyesírás a számítógépes szövegszerkesztés korában

Érdekes informatikai területtel és egyben a mindennapok gyakorlati
problémájával foglalkozik Prószéky Gábor nemrég megjelent, A
nyelvtechnológia (és) alkalmazásai című kötetében (Aranykönyv Kiadó,
eVilág kiskönyvtár, 2005). Bár a cím száraz szakmai tanulmányt sejtet,
a könyv mégsem, sőt nem is elsősorban az informatikusoknak és a
nyelvészeknek szól, hanem a számítógépet használó hétköznapi ember
számára nyújt hasznos és könnyen érthető információkat. A szerző a
kötetben -- és lapunknak adott interjújában -- számos érzékletes, ám
sokszor elrettentő példával világítja meg az elektronikus
szövegszerkesztés során felbukkanó helyesírási hibák okait, és mutat rá
kiküszöbölésük lehetséges módjaira.
- F: júl. 30., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/47423/IMPRESSZUM
 
A szerkesztők -- akik szívesen olvassák és megfontolják az Ön véleményét:
Káldi Emese (kommunikációs tréner) mailto:emi22@freemail.hu
Mészáros Anikó (programvezeto) mailto:meszaros.aniko@chello.hu
Sonnevend Péter (Kaposvári Egyetem, tanszékvezető főiskolai tanár,
egyetemi könyvtárigazgató) mailto:peter@sonnevend.com
Mikulás Gábor (információs és pr-tanácsadó) mailto:mikulasg@gmconsulting.hu
 
Feliratkozás az ékezetes vagy ékezetmetes hírlevélre:
http://www.swgy.hu/php/hirlevel/user/1/php/maileruser.php?action=regist&mailer=1
 
A szerkesztők a nem saját írású cikkek tartalmáért nem vállalnak felelősséget,
mindazonáltal törekednek a források gondos válogatására.
 
Kiadja: GM Consulting http://www.gmconsulting.hu/inf