K I T -- Könyvtár - Információ - Társadalom (2005/28., júl. 20.)
 

    Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára
                            Szemlék, hírek, kommentárok
 

TARTALOM
- Az európai fiatalok és az Internet
- British Library -- költségvetésének negyedét termeli ki
- A kanadaiak változatlanul szívesen olvasnak könyvet
- Válságkommunikáció (1.)
- A könyvtári légkondicionálóval is lehet gazdálkodni
- Új kormányzati vidékfejlesztési program készül
- Informatikai csúcstechnológia a Debreceni Egyetemen
- EKHO: Az IVSZ új vállalkozói adó- és járulék-konstrukciót javasol
- Dokumentumégetés után -- minisztériumi offenzíva?
- Budapestre kerül az EU új kutatás-fejlesztési hálózatának székhelye?
- Milliárdos tanulmányhegyek az állami szférában
- Ki reformálja meg a közszférát?
- 2-3%-os béremelést tervez jövőre a kormány a közszférában
- Keveset költöttünk kutatásra
- 'Amerikai kuckó' az üzleti információ helyett Veszprémben
- Alapvető változás a brit kiadóknál?
- Hangoskönyv-digitalizálásra kellene támogatás -- igényfelmérés után
- Könyvtárközi keservek -- digitalizálással is mehet a munka
- Stresszelik kollégáikat a főnök csókosai
- Visszajár -- sárospataki könyvek
- Lemásolnák az oroszok a sárospataki könyveket
- Két polc között a könyvtár -- Szekszárd központjában
- Szerzői jogsértés linkeléssel
- A megközelítés módszere (Nyári karrieriskola, 2.)
- Ötödével nőtt az átlagbér a közszférában
- Bokros: nem a 'vattaembereket' kell eltartani
- Elektronikus hírlevéllel újít az APEH
- Élettudományi Hálózatot hozott létre a SAS
- Internetes távbeszélők

KISSZÍNES
- Művelődési házak modellváltása
- Szemléletváltást hozhat az új igazgató a Műcsarnokban
- eMagyar pont nyílt Ukrajnában
- Szoftverfejlesztéssel erősít az ELTE
- Jobb tanulók a számítógépet használó gyerekek?
- Testre szabható rádióadás az Apple-től
- Páneurópai szerzői jogi koncessziót szorgalmaz az EU az online zenei szolgáltatásokhoz
- Létrejöhet az első tankönyvek nélküli iskola
- Zeneértékesítés -- közvetlenül fülbe
- Nő a mobiltelefonra letölthető tartalmak népszerűsége
- Legálisan letölthető filmek Freeman honlapján
- Google: Internet a konnektorból
- Tíz éves az MP3

INFORMÁCIÓFORRÁSOK
- Új utazási portál
- Új folyóiratot indított Lipovecz Iván
- Felvételi ponthatárok július 26-án: bővülő tájékoztatás


 
E lapszám szerkesztője: Mészáros Anikó
 
 
A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Adja tovább
kollégáinak, ismerőseinek! A megrendelési és lemondási információ a hírlevél
végén található. A hírlevélben a hosszabb linkek eltörhetnek; ezek csak
kimásolás és egybetoldás után, a böngészőbe bemásolva használhatók. 
Kereshető KIT-archívum: http://www.gmconsulting.hu/inf/kit/index.html
 
 
 


Az európai fiatalok és az Internet
 
A 15-24 évesek körében -- a European Interactive Advertising Association által végzett széleskörű médiafelmérés szerint -- fokozódik az Internet vonzereje. A válaszolók 46%-a jelezte, hogy inkább
internetezik, és kevesebbet tévézik (ugyanez a rádió esetében 22%). A többi média vonatkozásában a számok:
...inkább internetezik...
- mint telefonál: 34%,
- mint újságot olvas: 33%,
- mint könyvet olvas: 32%.
A nemzedék a médiafogyasztásra fordított idő negyedét (24%-ot) fordítja internetezésre. Ezt (még) érezhetően megelőzi a tévézés (az összes idő harmadával = 33%), s alig a rádiózás aránya (27%). A
többi nemzedék esetében az internetezés aránya 20%.
A fiatalok számára az internetezés lényeges előnye a zenehallgatás és –letöltés lehetősége. 47% hajlandó lenne fizetni is a letöltés jogáért (az online játékokért csak egynegyed fizetne). (ref.:
SP)
- F: júl. 15. http://www.digitale-chancen.de/
 

British Library -- költségvetésének negyedét termeli ki
 
Adatok a brit nemzeti könyvtár 2004-es jelentéséből: A BL (az új londoni és a Document Supply Centre boston-spa-i épülete) kilométerben kifejezve az évszázad elején elérte az 580 kilométert (a még
üres kapacitás 2003-ban mindössze 8 %). Egyedül könyvből és folyóiratkötetből 11 millió egységet számlál az állomány (bélyegből 8, térképből 4 milliót őriznek). A könyvtár a 2002-2003-as pénzügyi
évben 120 millió fontból gazdálkodhatott (összehasonlítható árakon számolva a kiadás az utóbbi tíz évben nem változott). A költségvetésnek mintegy negyede származik saját bevételből (e téren a
könyvtárközi dokumentumszolgáltatás vezet). A kiadások legnagyobb tétele a bérköltség (48 %), -- a létszám meghaladta a 2400 főt (ez sem változott gyakorlatilag az elmúlt tíz évben). Gyarapításra 13,5
millió fontot (11%, kb. 4 milliárd HUF) fordítottak. Az olvasók összesen 407 ezer esetben keresték fel a könyvtárat. (ref.: SP)
- F: júl. 16. http://www.bl.uk
 

A kanadaiak változatlanul szívesen olvasnak könyvet
 
A kanadai kulturális kormányzat megbízásából a Créatec átfogó felmérést készített a kanadaiak szórakozás céljából folytatott olvasási szokásairól. A telefonos kérdezés válaszadóinak 87%-a adott
pozitív választ a könyvolvasást firtató kérdésre. 54% rendszeres könyvolvasónak minősíti magát (ez azt jelenti, hogy egy 1991-es felméréshez viszonyítva nincs érdemi változás!). A szociokulturális
meghatározók közül kiemelkedik a nem (a nők lényegesen többet és emellett más műfajt, például szépirodalmat olvasnak előszeretettel), az anyanyelv (az angolajkúak érezhetően többet olvasnak, mint a
franciák és a bevándorolt más anyanyelvűek), valamint az iskolai végzettség (az érettséginél kevesebb iskolát végzettek körében a rendszeres könyvolvasók aránya 48%, a főiskolát befejezetteknél 5%,
míg az egyetemet végzetteknél 66%). Viszont meglepő módon az életkor nem igazán befolyásoló tényező (16-24 év közt 53% rendszeres olvasó, 55 felett pedig 55%).
Az internetezés és az olvasás pozitív összefüggést mutat, tehát az internetezők többet olvasnak, ami persze nem az internetezésnek köszönhető. Inkább jelzi azt, hogy az internetezők magasabb iskolai
végzettséggel rendelkeznek. A válaszadók 56%-a jár közkönyvtárba (itt is vezetnek az angolajkúak, s emellett a gyermekes családok inkább hajlamosok könyvigényeiket könyvtárból fedezni). (ref.: SP)
- F: júl. 11. http://www.pch.gc.ca/
 

Válságkommunikáció (1.)
 
A válság a szervezet működésében, életében keletkező jó vagy rossz kimenetelű zavar. A szervezeti tevékenység egy része a közérdeklődés homlokterébe kerülve vagy a média publicitása során válsággá
fejlődhet. A válság érzetét jelentős mértékben szubjektív elemek határozzák meg:
- a szervezet korábbi imázsa, nyilvánosság előtti szereplése,
- a szervezetre irányuló közfigyelem,
- a szervezet ágazati szerepe és piaci helyzete,
- a közvélemény és a szakmai csoportok érdeklődése.
A könyvtári és információs szolgáltatás nem tartozik a kiemelten válságérzékeny tevékenységek közé. A katasztrófák hatásának mérsékelésére katasztrófatervet, a megtörtént baj negatív hatásainak
mérséklésére válságkommunikációs tervet, útmutatót vagy kézikönyvet (crisis management manual) készíthetünk. Váratlan, kiélezett helyzetekben ugyanis megnő a rossz döntések esélye, mivel a helyzetet
nehezíti a meglepetés, az elégtelen információ, az események eszkalálódása, az idő és a nyilvánosság kíméletlen nyomása (a kontroll, a türelem elveszítése, rövidlátás). A kézikönyv tartalmazza a
válsághelyzetek megfogalmazását (pl. kellemetlen tévinformációk megjelenése a sajtóban, rágalmak vagy pletyka a könyvtár és munkatársai ellen, deviáns olvasó megjelenése, a bezárás veszélye, nagyobb
értékű lopás, tűz- vagy vízkár, sztrájk, balesetek stb.), valamint a válság esetén követendő eljárásokat és tennivalókat. (folyt. köv.) (MG)
- F: rövidítve: Könyvtárosok kézikönyve, Pr-fejezet, IV.


A könyvtári légkondicionálóval is lehet gazdálkodni
 
Havi húszmillió forintba kerül a szegedi egyetem tanulmányi és információs központjának (TIK) energiafogyasztása. A hatalmas épületet a nyári hőségben is 23 fokra hűtik. A Somogyi Könyvtár jóval
olcsóbban, havi kétmillióért hűt. Hétfőn kinyit a Somogyi Könyvtár és bezár két hétre az egyetemi könyvtárat is magába foglaló TIK. Mindkét intézményben a nyári szünetben takarítanak, ekkor mennek a
dolgozók szabadságra, és sokat spórolnak a hűtésen. A két nagy szegedi könyvtárban különböző módon hűtenek. Az egyetemi könyvtárban annyira hatékony a rendszer, hogy a diákoknak kardigánt kell
magukkal vinni a kánikulában, ha tanulni mennek. Az angol szakos Melinda szerint könnyű nyári ruhában, papucsban - ahogy a kinti melegben jól érzi magát - nem lehet megmaradni az olvasótermekben.
Belépéskor 'megüti' a látogatót hideg levegő. A TIK-ben ugyanis a külső hőmérséklettől függetlenül 23 fok van.
- F: júl. 16., http://www.delmagyar.hu/cikk.php?id=70&cid=101546
 

Új kormányzati vidékfejlesztési program készül 
 
Átfogó vidékfejlesztési programot indít a kormány az ősszel, melynek középpontjában a gazdaság és az infrastruktúra fejlesztése áll. Támogatják azt az elképzelést, hogy országgyűlési határozat
rögzítse a vidékpolitika alapvető irányait és feladatait. 
- F: júl. 14., http://www.magyarorszag.hu/hirek/gazdasag/szovivoi20050714.html?h=1
-- Könyvtári rendszerről nem szól a jelentés. Talán megéri még lobbizni. (MG)
 

Informatikai csúcstechnológia a Debreceni Egyetemen
 
A Debreceni Egyetemen 2005. nyarán kerül átadásra a biológia és
szerves kémia tudományterületeket, valamint a könyvtári és informatikai
kiszolgáló tevékenységeket befogadó Élettudományi Épület és Könyvtár.
- F: júl. 14., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/47239/
 

EKHO: Az IVSZ új vállalkozói adó- és járulékkonstrukciót javasol
 
Az Informatikai Vállalkozások Szövetsége új vállalkozói adó- és járulékkonstrukciót javasol bevezetésre a kormánynak. Az EKHO új 'tudásmunkás' (knowledge worker) kategóriája mindennapi elszámolási
gondjaitól szabadíthat meg több tízezer munkavállalót és munkaadóikat. A EKHO konstrukció bevezetése a tudásmunkások körében nagy lépés a tudásgazdaság kifehérítésében, az információs és kommunikációs
technológiák alkalmazására épülő munkavégzés feltételeinek javításában, ezen keresztül az innováció és a K+F magyarországi fejlesztésében. 'A tudásmunkások feladatainak ellátása nem illeszthető bele
az eddig megszokott nyolcórás munkarendbe, a korábbiakkal ellentétben nagyobb hangsúlyt kap az otthoni munkavégzés, a távmunka, illetve a szakmai háttérinformációk, továbbképzések, minősítések
megszerzése és folyamatos frissítése. Az ehhez szükséges eszközök (szélessávú internet, mobiltelefon, email, szoftverek stb.) a tudásmunkások mindennapi eszközei' -- írja le az IVSZ tagság
tevékenyégét Kovács Zoltán, az IVSZ elnöke. 'Munkánk egyedi jellegéből adódóan számolnunk kell a felhasznált tudás folyamatos frissítésének és bővítésének költségeivel: elengedhetetlen az évenkénti
12-24 napos szakmai képzés, továbbfejlesztés.'
- F: júl. 14., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/47219/
 

Dokumentumégetés után -- minisztériumi offenzíva?
 
Az ÁNTSZ vizsgálata szerint nem volt penészgomba a dokumentumokon -- soha nem derül ki, mi volt az elégetett könyvekben. A könyvtárak ezentúl csak minisztériumi jóváhagyással semmisíthetnek meg
dokumentumokat.
- F: júl. 14., http://www.hirado.hu/cikk.php?id=50004
'Kisnyomtatvány' égett. Jogszabálysértést nem, gondatlanságot viszont megállapított az a vizsgálóbizottság, amelyet Koncz Erika helyettes államtitkár vezetésével a kulturális tárca állított fel az
Országos Széchényi Könyvtár 'könyvégetési' ügyének tisztázására. (...) Monok István szerencsének tartja, hogy legalább a feldolgozott, leltározott dokumentumok között nincsen gombafertőzött anyag. Az
is kedvező fordulatként értékelhető, hogy a gyűjtemény most vásárolhat egy vizes porszívót, így a kisnyomtatványtár eleddig feldolgozatlan állományát is lajstromba tudják venni. Monok István
ugyanakkor azt is hangsúlyozta: a kisnyomtatványtár korábban sem gyűjtött mindent, legfeljebb 'szemelvényeket' a jellemző dokumentumok közül. Jogszabály és pénz híján a digitálisan keletkező
kisnyomtatványokból viszont e pillanatban gyakorlatilag semmit sem őriznek meg.
- F: júl. 15., http://www.nol.hu/cikk/370071/
 

Budapestre kerül az EU új kutatás-fejlesztési hálózatának székhelye?
 
Jó esélyei vannak Budapestnek arra, hogy otthont adjon az EU formálódó kutatás-fejlesztési hálózata székhelyének, bár meg kell jegyezni, hogy hivatalosan még egyetlen ellenfél sem tűnt fel a
láthatáron -- írja a Világgazdaság. Értesülésük szerint Varsó is jelezte szándékát, de a magyar esélyeket növelheti, hogy a lengyel főváros néhány hónapja elnyerte a EU határőrizeti ügynökségének
székhelyét. A koordinációs központ a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) és a formálódó dél-budai innovációs központ bázisára támaszkodhatna, de a projektbe bevonnák Észak-Csepelt is.
- F: júl. 12., http://www.portfolio.hu/cikkek.tdp?h=17&k=3&i=56340
 

Milliárdos tanulmányhegyek az állami szférában     
 
Az Egészségügyi Minisztérium nem hasznosított semmit a reformhoz megrendelt tanulmányokból, azokat még csak nem is rendszerezte, egyetlen olyan anyagot sem találtunk a tárcánál, amelyben utalás lett
volna arra, hogy a tanulmányok az esetleges változások szakmai alapját jelentették volna. Ez a lényege az Állami Számvevőszék megállapításának, semmi több -- nyilatkozta Kovács Árpád, az ÁSZ elnöke.
Hozzátette: örvendetes, hogy észrevételeik nyomán megkezdődött a tanulmányok lajstromba vétele, amit idővel ellenőriznek is majd.
- F: júl. 7., http://www.nol.hu/cikk/369063/
 

Ki reformálja meg a közszférát?
 
Hatszázmilliárd forintos megtakarítást ígér a közszférában a reformokért felelős kormánymegbízott, ha legkésőbb jövő márciusban bevezetik az általa javasolt új szabályozást. Egyelőre azonban úgy
tűnik, a miniszterelnöknek más tervei vannak a közigazgatás átalakításához. A jövő évi költségvetésből hatszázmilliárd forint spórolható meg a központi és az önkormányzati költségvetésekből. Ennyi
ugyanis az a pufferösszeg, amely a feladatellátáshoz és a működéshez szükséges költségek tervezésekor tartalékként jelenik meg a közszférában -- állítja Vadász János.
- F: júl. 7., http://vg.hu/index3.php?app=cikk&datum=2005-07-07&d=2005-07-07&r=&c=97
 

2-3%-os béremelést tervez jövőre a kormány a közszférában
 
Az ÁFA-változások nyomán érdemben csökkenő infláció miatt jövőre mindössze 2-3%-os bruttó béremelést tervez a kormány a közszférában, szemben az idei 6%-os emeléssel -- mondta Veres János
pénzügyminiszter Brüsszelben az Európai unió pénzügyminisztereinek tanácskozásán. Veres szerint az alacsonyabb infláció lehetővé teszi, hogy kisebb béremeléssel (azaz kisebb kiadásokkal) is az ideihez
hasonló reálbéremelés következzen be.
- F: júl. 12., http://www.portfolio.hu/cikkek.tdp?h=17&k=3&i=56370
 

Keveset költöttünk kutatásra
 
Tavaly a K+F ráfordítások GDP-beli aránya, az innovatív tevékenységgel foglalkozók létszáma, valamint az állami ráfordítások nagysága egyaránt csökkent 2003-hoz képest -- tudta meg a KSH publikálás
előtt álló adatait a NAPI Gazdaság. A felmérés szerint a kutatási és fejlesztési tevékenység ráfordításai tavaly meghaladták a 179 milliárd forintot, ez folyó áron 2 százalékos növekedés 2003-hoz
képest, ám reálértéken 4,5 százalékos csökkenés. A tudományos kutatás 117,1 milliárd forinttal részesült a forrásokból, míg a kísérleti fejlesztés a maradék 62,2 milliárdból gazdálkodhatott.
- F: júl. 7., http://www.napi.hu/default.asp?cCenter=article.asp&nID=254034&place=hirlevel
 

'Amerikai kuckó' az üzleti információ helyett Veszprémben
 
George H. Walker, az Egyesült Államok magyarországi nagykövete adta át Veszprémben az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban azt az úgynevezett 'amerikai kuckót', amely a nagykövetség, az Oktatási
Minisztérium, a megyei és városi önkormányzat, valamint a Veszprémi Egyetem együttműködésével másodikként jött létre hazánkban.
- F: júl. 11., http://www.nol.hu/cikk/369517/
 

Alapvető változás a brit kiadóknál?
 
Egy nemrégiben megjelent tanulmány szerint 2020-ra az Egyesült Királyságban az új kiadványok 90 százaléka elektronikusan is elérhető lesz és csak 10%-uk jelenik meg kizárólag papíron. A kutatók
szerint ilyen mértékű változás esetén fel kell készülni az elektronikus anyagok megfelelő védelmére és tárolására. A British Library módszere: három másolat minden kiadványból, ezek közül egy offline,
azaz hálózaton kívül tárolva. A mind nagyobb tömegű elektronikus információ miatt a tárolásra érdemes tartalmak típusát is meg kellene határozni (pl. weblapok, bizonyos blogok stb.). (Inforrás)
- F: KultúrPont, http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/4633423.stm
 

Hangoskönyv-digitalizálásra kellene támogatás -- igényfelmérés után
 
A vakok szövetsége nem érti, hogy miért olyan hangoskiadványt támogat az esélyegyenlőségi minisztérium, amely jó ideje rendelkezésükre áll, miközben más, általuk sokkal fontosabbnak tartott célokra
egyetlen fillér sem jut -- jelentette ki Takács Péter, a Vakok Világa megbízott főszerkesztője. A napokban mutatták be ugyanis az Egri csillagok hangoskönyv-változatát, miközben a Magyar Vakok és
Gyengénlátók Országos Szövetségének (MVGYOSZ) könyvtárában a regény hangszalagon több mint két évtizede elérhető. Ezzel szemben a szövetség hangstúdiójában le kellett állítani a diákok számára
létfontosságú hangostankönyvek sokszorosítását -- nincs pénzük a kazetták beszerzésére. Takács információja szerint a tárca mindössze nyolcszázezer forinttal támogatta a regényt kiadó Kossuth
Könyvkiadót, ennek ellenére úgy véli: szerencsésebb lett volna, ha előbb a szövetségnél tájékozódnak, hogy a vakoknak mire volna inkább szükségük. Egyébként nem ez az első eset, hogy az érintettek
megkérdezése nélkül született hasonló döntés. Támogatást szeretnének a könyvtárukban levő több ezer kötetnyi hangoskiadvány állagmegóvásához. A szalagok gyorsan elhasználódnak, ezért szívesen vennék,
ha pénzt kapnának a felvételek digitalizálásához.
- F: júl. 11., http://www.nol.hu/cikk/369454/
 
 
Könyvtárközi keservek -- digitalizálással is mehet a munka
 
Nincs a világon olyan nagy könyvtár, amelyik minden olvasójának valamennyi kívánságát teljesíteni tudná. Még inkább így van ez a kisebb, esetleg csak néhány ezer könyvet, kéziratot, hanglemezt, CD-t,
videofelvételt birtokló intézmények esetében. (ELTE EK, BME-OMIKK, Balassi B. M.K., Deszk, Nagykanizsa)
- F: júl. 8., http://www.nol.hu/cikk/369251/
 

Stresszelik kollégáikat a főnök csókosai
 
Veszélyesek a munkahelyi hízelkedők, mert befolyásolják a főnöküket, akik legtöbbször tudattalanul, de kegyeltjükké teszik a manipulátort -- olvasható a Világgazdaságban. Sok főnök célja, hogy
'csókosok' legyenek a beosztottjai, ám a hízelgők komoly károkat okozhatnak a vállalati kultúrákban -- állítják amerikai pszichológusok. A Help2cope cég pszichológuscsapata azt javasolja a vállalati
szervezetfejlesztési szakembereknek, hogy tanácsadási folyamataikban igyekezzenek kiszűrni a jogtalan előnyszerzőket, mivel az ilyen munkatársak stresszet okoznak kollégáiknak.
- F: júl. 1., http://www.mfor.hu/cikkek/cikk.php?article=20064&pat=2
 

Visszajár -- sárospataki könyvek
 
Hamarosan visszakerülhetnek Magyarországra a Sárospataki Református Kollégium könyvtárából elhurcolt könyvritkaságok, de a második világháborúban "zabrált" műkincsek zöme továbbra is Oroszországban
marad.
- F: júl. 6., http://hvg.hu/hvgfriss/2005.27/200527HVGFriss109.aspx (jelszóval olvasható!)


Lemásolnák az oroszok a sárospataki könyveket
 
Oroszország azt reméli, hogy a Magyarországnak visszaadandó sárospataki református kollégiumi könyveket másolatban megtarthatja -- közölte Emilija Livsic, a Nyizsnyij Novgorod-i Lenin Könyvtár
igazgatóhelyettese.
- F: júl. 7., http://www.delmagyar.hu/cikk.php?id=60&cid=100847
 

Két polc között a könyvtár -- Szekszárd központjában
 
Akár jó hír is lehetne, hogy a megye 100 millió forintért megvásárolta a könyvtár számára azt a szomszédos ingatlant, melyet eddig havi 400 ezer forintért bérelt. A videotékának és a helytörténeti
gyűjteménynek otthont adó rész nélkül be kellene zárni az intézményt: az ingatlan azonban meglehetősen rossz állapotban van. Ezért mondhatta azt Elekes Eduárdné könyvtárigazgató, hogy öröme nem
felhőtlen. Hiszen már most látható, hogy továbbra is sok időt és energiát fog felemészteni a folyamatos karbantartás, állagjavítás.
- F: júl. 7. http://www.tolnainepujsag.hu/index.php?apps=cikk&d=2005-07-07&r=1&c=418529
 

Szerzői jogsértés linkeléssel
 
Egy queenslandi weboldal-üzemeltetőt az ausztrál bíróság bűnösnek
talált a szerzői jog megsértését illetően, mert annak oldaláról linkek
utaltak más illegális kópiákat tartalmazó portálokra.
-F: júl. 17., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/47279/
 

A megközelítés módszere (Nyári karrieriskola, 2.) 
 
A cégek hagyományosan kora ősszel töltik fel az üres álláshelyeket, hogy a rövid alkalmazkodási periódus után az év üzleti csúcspontjának számító utolsó három hónapban már némi rutinnal a hátuk mögött
teljes gázzal dolgozhassanak az új emberek. Akik ebben az időszakban akarnak felugrani egy cég szekerére, azok kaphatnak tippeket a hatrészes cikksorozatban.
- F: júl. 15., http://hvg.hu/karrier/20050707nyariegyetemketto.aspx?s=2005715nl

 
Ötödével nőtt az átlagbér a közszférában
 
A dolgozók száma a nemzetgazdaságban átlagosan 2,78 millió volt 2005. január-májusban, annyi, mint egy évvel korábban, míg a bruttó átlagkereset a vizsgált időszakban 11,5 százalékkal emelkedett --
közölte a Központi Statisztikai Hivatal. 
- F: júl. 19. http://www.napi.hu/default.asp?Center=article.asp&nID=255298&place=hirlevel
 

Bokros: nem a 'vattaembereket' kell eltartani
 
Politikai bátortalanságról és tehetetlenségről beszélt Bokros Lajos volt pénzügyminiszter az Inforádió Aréna című műsorában. A szakember szerint 1997 óta gyakorlatilag semmi nem történt hazánkban az
államháztartási reform, a nagy elosztórendszerek megújítása terén, egyedül a nyugdíjrendszerben volt félmegoldás. Megítélése szerint a lakosság fogékony lenne a reformok iránt -- ezt bizonyítja az
1989-97 közötti időszak -- de a politika bátortalan.
Ahol magas hozzáadott értéket képes előállítani a magyar munkaerő, ott vannak komoly növekedési esélyek. Ahol ez nem megy, nem fizethetők magas bérek, és nagyon káros a minimálbér emelése, mert az nem arányos a hozzáadottérték-termeléssel.
- F: júl. 16., http://www.portfolio.hu/cikkek.tdp?k=3&i=56521 (térítésért olvasható cikk)
 

Elektronikus hírlevéllel újít az APEH  
 
Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH) az adózók széles rétegeit érintő rendszeres, naprakész tájékoztatást nyújtó, új elektronikushírlevél-küldő rendszert indít el. A szolgáltatás
igénybevételére ez év augusztus 1-jétől regisztráltathatják magukat az adózók -- jelentették be az adóhatóság budapesti sajtótájékoztatóján. Az APEH internetes honlapján (www.apeh.hu) az adózó
polgárok illetve vállalkozók 11 kategóriát jelölhetnek meg, amely témákban hírlevelet szeretnének kapni.
- F: júl. 19., http://www.fn.hu/index.php?id=5&cid=102263&hirlevelkatt=1
 

Élettudományi Hálózatot hozott létre a SAS  
 
Kevés olyan iparág létezik, amiben több pénzt fektetnének egyetlen termék bevezetésébe, mint az egészségügyben. A piacot egyre szigorúbb törvények szabályozzák, a nemzetközi vállalatok versenye
hihetetlenül kiéleződött, a páciensek pedig joggal várják el, hogy a legújabb felfedezések széles körben hozzáférhetők legyenek és a korszerű gyógyítási eljárásokat azonnal alkalmazzák.
- F: júl. 19., http://www.fn.hu/index.php?id=8&cid=102259&hirlevelkatt=1
 

Internetes távbeszélők  
 
Nem minden a Skype-pal kezdődött, bár ez a kis program döbbentett rá bennünket, hogy az Internet talán mégsem csak egy végtelen csatornaszámú tévé, hanem más, nem kevésbé hasznos módja is lehet a
világméretű számítógéphálózat felhasználásának.
- F: júl. 19., http://www.fn.hu/index.php?id=8&cid=102172&hirlevelkatt=1:::::::::::::: KISSZÍNES ::::::::::::::::::::::
 

Művelődési házak modellváltása 
 
A kultúr- és közösségi házak legtöbbjének csillaga leáldozóban van; a korábban nyüzsgő termek már többnyire ürességtől konganak, az épületeket bérbe adják vagy más célokra teszik hasznossá.
Átalakultak a szórakozási formák, a közösségi programok egyéb helyszínekre tevődtek át. A '90-es évek közepétől kezdve hol előbb, hol később 'fagyott meg' a pezsgés.
- F: jún. 7., http://hvg.hu/kultura/20050705almassy.aspx?s=200576nl
 

Szemléletváltást hozhat az új igazgató a Műcsarnokban
 
A fiatal művészettörténész-kurátor, Petrányi Zsolt lesz szeptember 1-jétől a Műcsarnok új főigazgatója; a kinevezés öt évre szól -- jelentette be Bozóki András kulturális miniszter.
- F: júl. 7., http://hvg.hu/kultura/20050707petranyi.aspx?s=200577nl
 

eMagyar pont nyílt Ukrajnában
 
Dr. Petőfi László, az Informatikai és Hírközlési Minisztérium (IHM)
gazdasági helyettes államtitkára 2005. július 14-én átadta
az IHM támogatásával létrejött, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség
által üzemeltetett első eMagyar pontot Ukrajnában.
- F: júl. 14., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/47216/
 

Szoftverfejlesztéssel erősít az ELTE
 
Sajtótájékoztatót tartottak az Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem (ELTE)
Informatikai Kooperációs Kutatási és Oktatási Központ (IKKK)
létrehozásának befejezése alkalmából. A 650 millió forint EU, magyar
állami és konzorciumi forrásokkal pályázati úton létrehozott ELTE IKKK
célja szerint egy többkomponensű, nyitott technológiai
szoftverfejlesztő környezet és hozzá tartozó szakember-koncentráció. A
központban hasznosítás-orientált célzott alapkutatások és alkalmazott
kutatások folynak. A készülő szoftvertermékek bázisát nyújthatnák egy
profitorientált termékoktatási vállalkozásnak is. A központ K+F
eredményei átkerülnek az oktatásba.
- F: júl. 12., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/47185/
 

Jobb tanulók a számítógépet használó gyerekek?
 
Egy amerikai iskolásgyerekek körében végzett felmérés eredménye szerint a számítógéppel rendelkező diákok jobban teljesítettek, mint azok, akiknek csak televíziójuk van, de PC-jük nincs.
- F: júl. 6., http://www.sg.hu/cikkek/37936
 

Testre szabható rádióadás az Apple-től 
 
Az Apple az iPod üzlet újabb és újabb rétegeit tárja fel a fogyasztók előtt. Steve Jobs, a cég elnök-igazgatója szerint ismét forradalmat csinálnak. Legújabban az úgynevezett Podcast technológiával,
amely tulajdonképpen testre szabható rádióadások piacra lépést jelenti.
- F: júl. 6. http://hvg.hu/Tudomany/20050706podcast.aspx?s=200576nl
 

Páneurópai szerzői jogi koncessziót szorgalmaz az EU az online zenei szolgáltatásokhoz
 
Az Európai Bizottság az összes uniós tagállamra egyszerre érvényes
szerzői jogi koncesszió kidolgozását szorgalmazza az internetes
zeneáruházak számára.
- F: júl. 9., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/47149/
 

Létrejöhet az első tankönyvek nélküli iskola
 
Egy amerikai középiskola vezetése egy teljesen új rendszer kialakítását tervezi, amelyben a tanítás a hagyományos módon folytatódna, de tankönyvek helyett kizárólag laptopokra és internetes anyagokra
támaszkodna. -- Itthon szintén beszámolhattunk már hasonló kezdeményezésekről, persze Magyarországon elsősorban a távoktatás terén van lehetőség a nagyobb digitalizációra. Ezt a lehetőséget használja ki a Digitális Középiskola, amely elsősorban hátrányos helyzetű roma hallgatók számára jött létre 2003 őszén. Az intézmény első féléve 264 tanulóval indult, közülük 213-an a roma tagozaton, 51-en a
büntetés-végrehajtásin (őrök és fegyencek) kezdték meg tanulmányaikat.
- F: júl. 12., http://www.sg.hu/cikkek/38044
 

Zeneértékesítés -- közvetlenül fülbe  
 
A zenészek újabban a mobiltelefonokon keresztül, közvetlenül szeretnék elérni rajongóikat, kihagyva a lemezkiadókat. Andy Cato, a Groove Armada nevű formáció tagja megegyezett az O2 brit mobil
szolgáltatóval, hogy letölthetővé teszi dalai letöltését a cég előfizetői számára. 'Ha ez beválik, a zeneipar sokkal nagyobb piacon tevékenykedhet' -- nyilatkozta a művész a BBC Newsnak. 'A kalózkodás
valósággal virágzik, és úgy tűnik, kicsúszott a kezünkből a digitális rendszerek felett az irányítás. Talán ezzel a módszerre biztosabb lesz a helyzet' -- tette hozzá a zenész.
- F: júl. 18., http://www.fn.hu/index.php?id=8&cid=102177&hirlevelkatt=1


Nő a mobiltelefonra letölthető tartalmak népszerűsége
 
A LogicaCMG piackutató cég szerint jövőre megháromszorozódik a
mobiltelefonos letöltések értéke.
- F: júl. 13., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/47208/


Legálisan letölthető filmek Freeman honlapján
 
Morgan Freeman Oscar-díjas színész hamarosan elindít egy online szolgáltatást, amelynek segítségével a mozirajongók már jóval DVD-megjelenésük előtt hozzájuthatnak a filmekhez. A színész korábbi cége,
a Revelations és az Intel által közösen, újonnan megalapított ClickStar Inc. 'első osztályú filmeket' és más szórakoztató programokat nyújt majd a szájtra látogatók számára. Freemanék célja, hogy az
új filmekhez a rajongók időben és kényelmesen hozzájuthassanak, kalózkodás nélkül. Az idén Londonban megtartott, a filmkalózkodással foglalkozó csúcstalálkozón többek között az is elhangzott, hogy a
kalózok 2003-ban 7 milliárd dolláros kárt okoztak a filmiparnak. (BBC News) (teljes hír)
- F: júl. 8., http://vg.hu/index3.php?app=cikk&datum=2005-07-08&d=2005-07-08&r=&c=109
 

Google: Internet a konnektorból
 
A Google Inc., a Goldman Sachs Group Inc. és a Hearts Corp. 100 millió dollárt fektet az elektromos hálózaton keresztül szélessávú internetelérést kínáló Current Communications Groupba. A
szolgáltatást azok is igénybe vehetik, akiknek az otthonába sem a kábel-, sem a telefontársaságok nem vezettek be vonalat. A Current azt ígéri, hogy hálózatukban a feltöltés éppen olyan gyors lesz,
mint a letöltés, ez pedig ideális a Google videókereső szolgáltatásához. Az új típusú internetelérést az teszi lehetővé, hogy az elektromos áram frekvenciája sokkal kisebb, mint az internetes jelek,
így a kétféle jel nem lép interferenciába.
- F: júl. 7., http://www.napi.hu/default.asp?cCenter=article.asp&nID=253874&place=hirlevel


Tíz éves az MP3  
 
Napjaink legnépszerűbb digitális zenei fájlformátumának sikertörténete tíz esztendővel ezelőtt kezdődött. Az MP3 1995. július 14-én indult világhódító útjára.
- F: júl. 14., http://www.fn.hu/index.php?id=8&cid=101993&hirlevelkatt=1
 

:::::::::::::: INFORMÁCIÓFORRÁSOK ::::::::::::::::::::::
 

Új utazási portál
 
Új utazási portál vált elérhetővé SWI Kft. gondozásában: http://utazas.swi.hu/.
- F: júl. 6., http://hirek.prim.hu/cikk/47104/
 

Új folyóiratot indított Lipovecz Iván  
 
Az Elemző (The Analyst) címmel politikai és gazdasági folyóiratot indított a Globális Tudás Alapítvány. A negyedévente megjelenő lap első számát Budapesten mutatták be. Az angolul és magyarul
megjelenő folyóiratban Közép-Kelet-Európa politikai és gazdasági folyamataira koncentráló tanulmányok olvashatók -- mondta Lipovecz Iván, az alapítvány létrehozója, a HVG volt főszerkesztője, aki úgy
fogalmazott: a lap megjelenése egy '32 éves álom eredménye'. Az első, 160 oldalas kiadványban megjelentetett cikkek egyebek mellett a régió haderőinek átalakításával, a magyar agrárjövővel és a régió
romapolitikájával foglalkoznak.
- F: júl. 8., http://www.fn.hu/index.php?id=3&cid=101655&hirlevelkatt=1
 

Felvételi ponthatárok július 26-án: bővülő tájékoztatás
 
A nyomtatott sajtót megelőzve, július 26-án éjjel a Felvételi
Információs Szolgálat a www.fisz.hu oldalon publikálja egyes
szakcsoportok, intézmények felvételi ponthatárait, és percről percre
publikálja a legaktuálisabb információkat.
- F: júl. 17., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/47278/
 
 
 
IMPRESSZUM
 
A szerkesztők -- akik szívesen olvassák és megfontolják az Ön véleményét:
Káldi Emese (kommunikációs tréner) mailto:emi22@freemail.hu
Mészáros Anikó (programvezeto) mailto:meszaros.aniko@chello.hu
Sonnevend Péter (Kaposvári Egyetem, tanszékvezető főiskolai tanár,
egyetemi könyvtárigazgató) mailto:peter@sonnevend.com
Mikulás Gábor (információs és pr-tanácsadó) mailto:mikulasg@gmconsulting.hu
 
Feliratkozás az ékezetes vagy ékezetmetes hírlevélre:
http://www.swgy.hu/php/hirlevel/user/1/php/maileruser.php?action=regist&mailer=1
 
A szerkesztők a nem saját írású cikkek tartalmáért nem vállalnak felelősséget,
mindazonáltal törekednek a források gondos válogatására.
 
Kiadja: GM Consulting http://www.gmconsulting.hu/inf